Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk"

Transcriptie

1 Informatiemap Sociale Zaken Gemeente Katwijk 2012 uitgave: gemeente Katwijk vormgeving : HWR drukwerk B.V., Katwijk 1

2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom doet u een beroep op de Wet werk en bijstand (WWB). Sociale Zaken zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: een inkomen. Maar ook ondersteuning om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. U hebt rechten, maar ook plichten. Wij ondersteunen u met voorzieningen. Daar staat ook iets tegenover. We maken met u heldere afspraken. Deze zijn niet vrijblijvend. Op weg naar werk kunt u op ons rekenen. Wij rekenen ook op u! Met deze map informeren we u over uw rechten en plichten. En over de voorzieningen die we u kunnen bieden. Verder vindt u adressen van anderen die u verder kunnen helpen. In de map kunt u ook alle papieren van Sociale Zaken bewaren, maar ook de formulieren die u naar ons moet terugsturen, kunt u hierin opbergen. Het is dan ook verstandig om deze map altijd mee te nemen naar uw afspraken bij ons. Dan weten we precies wat we eerder hebben afgesproken en kunnen we samen alles goed bijhouden. De informatiemap is uw persoonlijke map. Met zowel voor u als voor Sociale Zaken allerlei vertrouwelijke gegevens. Gaat u er daarom alstublieft zorgvuldig mee om. Mocht u nog vragen hebben nadat u alle informatie in de map heeft doorgenomen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Sociale Zaken tijdens het telefonisch spreekuur. Burgemeester en wethouders van Katwijk Namens dezen, het hoofd van de afdeling Sociale Zaken 1. Persoonlijk Achter dit tabblad kunt u uw persoonlijke zaken opbergen, zoals bijvoorbeeld brieven, beschikkingen en andere documenten van Sociale Zaken. 2. Algemeen Achter dit tabblad vindt u algemene informatie over Sociale Zaken, openingstijden, spreekuren, telefoonnummers, adressen etc. Ook is een lijst opgenomen van andere instellingen die voor u belangrijk kunnen zijn. 3. Rechten en plichten Als u een uitkering ontvangt, heeft u rechten, maar ook plichten. Achter dit tabblad vertellen we daar meer over. Bijvoorbeeld over inkomsten, samenwonen, vakantieregels, fraude, kortom: wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. 4. Werk Werk boven inkomen. Dit betekent dat wij de wettelijke plicht hebben er alles aan te doen om u niet alleen een inkomen te bieden, maar ook te ondersteunen bij het vinden van werk. Wij maken hiervoor met u duidelijke afspraken. Achter dit tabblad geven we informatie over de mogelijkheden die we u kunnen bieden om uw kans op werk te vergroten. 2

3 5. Inkomen Achter dit tabblad kunt u uw uitkeringsspecificatie opbergen. U kunt dan zien hoe uw uitkering is opgebouwd. Ook vindt u hier informatie over wat u moet doen als u inkomsten ontvangt en over de heffingskortingen (belastingen). 6. Zorg Sociale Zaken kan u ook ondersteunen op zorggebied. Bijvoorbeeld als u schulden heeft, of als u kosten heeft die u niet van uw maandelijkse inkomsten kunt betalen. U kunt dan een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Afdeling Sociale Zaken, Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk Bezoekadres: Kon. Julianalaan 3, Katwijk, telefoon: , Website: 3

4 1. PERSOONLIJK Op de volgende pagina's is ruimte voor uw persoonlijke aantekeningen, zoals gespreksnotities. Ook kunt u hier uw post bewaren. Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 4

5 Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 5

6 1.1 Ziektekosten ZORGVERZEKERING Iedereen moet zich bij een zorgverzekeraar verzekeren tegen ziektekosten. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden de basisverzekering en aanvullende pakketten aan. U kiest zelf bij welke maatschappij u zich wilt verzekeren. Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag aanvragen. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze map (onder 5.6 Zorgtoeslag). Aanvullende verzekering. De basisverzekering dekt niet volledig alle medische kosten. Daarom is het van belang om naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering te hebben. Het is belangrijk dat u daaraan deelneemt omdat de aanvullende verzekering een vergoeding geeft voor een aantal bijzondere zaken, zoals een kunstgebit, kraamkosten enzovoort. Kosten die onder deze aanvullende verzekering vallen, kunnen in beginsel niet via de bijzondere bijstand vergoed worden. Collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid. Als u van Sociale Zaken een uitkering ontvangt, kunt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima die de gemeente heeft afgesloten met Zorg en Zekerheid uit Leiden. Deze verzekering biedt een goede en degelijke dekking tegen een aantrekkelijke premie. Zowel voor de basis- als voor de aanvullende verzekering. Eén keer per jaar kunt u van verzekeraar wisselen, per 1 januari. U kunt bij uw contactpersoon vragen om meer informatie, ook is er materiaal beschikbaar met informatie over de verzekering en aanvraagformulieren. De premie. Naast de procentuele premie moet u een nominale premie betalen voor elke volwassene vanaf 18 jaar. Deze premie verschilt per zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar is geen premie verschuldigd. Uw zorgverzekeraar bericht u hoeveel nominale premie u moet betalen. Vergoeding via de bijzondere bijstand. Op individuele basis kan bijzondere bijstand worden verstrekt in een gedeelte van de kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering. Uitgegaan wordt daarbij van een aanvullende ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid te Leiden. Het gedeelte dat voor vergoeding in aanmerking komt, is een deel van het verschil tussen de verschuldigde premie voor een AV- Standaard en een AV-Top. U moet minimaal op het niveau van AV-Top + AV-Gemeente bij Zorg en Zekerheid aanvullend verzekerd zijn. 6

7 Nog vragen? Voor vragen kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij Sociale Zaken. Hebt u vragen over de zorgverzekering van Zorg en Zekerheid, dan kunt u daarvoor terecht bij: Zorg en Zekerheid Postbus AK Leiden Telefoon (071) Verzekeringswinkel van Zorg en Zekerheid in Katwijk: Dwarsstraat 19, Open maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur 7

8 2. ALGEMEEN 2.1 Informatie over Sociale Zaken Adres. Afdeling Sociale Zaken Postbus AN KATWIJK Graag bij correspondentie de naam van uw contactpersoon vermelden. Website: Openingstijden van het Zorgloket. Het Zorgloket in het gemeentehuis van Katwijk is open op: Katwijk, Koningin Julianalaan 3 maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot uur (aaneengesloten); dinsdag van 8.00 tot uur; donderdag van 8.00 tot uur (aaneengesloten). Telefonisch is het Zorgloket op maan- t/m vrijdag van 9.00 tot uur bereikbaar op: Sociale Zaken. Indien u een afspraak heeft gemaakt met een medewerker van Sociale Zaken, kunt u zich in het gemeentehuis melden bij de receptie. Het telefonisch spreekuur. De afdeling Sociale Zaken heeft een telefonisch spreekuur op iedere werkdag van tot uur. Dit betekent dat u uw contactpersoon tijdens dit spreekuur kunt bellen op de onderstaande telefoonnummers. Buiten dit telefonisch spreekuur is uw contactpersoon niet bereikbaar. Waarom een telefonisch spreekuur? In het verleden kon het voorkomen dat u naar uw contactpersoon belde met vragen over uw persoonlijke situatie en dat u uw contactpersoon niet kon bereiken. Dit komt doordat onze medewerkers vaak afspraken hebben, huisbezoeken afleggen of spreekuur houden. Om ervoor te zorgen dat u weet op welke momenten u in ieder geval uw contactpersoon kunt spreken, is het spreekuur ingevoerd. Wanneer u tijdens dit telefonisch spreekuur belt, wordt u zeker te woord gestaan. U kunt dan bijvoorbeeld een afspraak maken met uw contactpersoon. 8

9 U kunt op werkdagen tussen tot uur contact opnemen met uw contactpersoon op de volgende telefoonnummers. De heer Barnhoorn Mevrouw Hes Mevrouw Kunz Mevrouw Luong De heer Majdoubi De heer Remmelzwaal De heer Valkenberg Mevrouw de Vreugd Mevrouw de Vries (071) (1x per 2 weken niet op vrijdag) (071) (niet op dinsdag en woensdag) (071) (niet op vrijdag) (071) (niet op dinsdag en vrijdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op maandag, dinsdag en donderdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag en donderdag) Betaaldata van uitkeringen. Periodieke uitkeringen zijn uiterlijk op de 5 e dag van de volgende maand op uw bank- of gironummer bijgeschreven. Nog vragen? Als u na het lezen van dit informatieboek nog vragen heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Sociale Zaken. Formulierenbrigade. Vindt u het invullen van formulieren moeilijk? De Formulierenbrigade helpt u gratis bij het invullen van formulieren. De formulierenbrigadier kijkt samen met u naar de regelingen en voorzieningen waar u recht op hebt. Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade: telefoon:

10 2.2 Bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen Bezwaar. Als u het niet eens bent met een beslissing die Sociale Zaken over uw uitkering heeft genomen, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit doet u binnen zes weken na de datum van de beslissing. Waartegen kunt u bezwaar maken? U moet hierbij denken aan zaken zoals: u heeft bijstand aangevraagd en u krijgt niet wat u ons heeft gevraagd. wij keren minder uit dan wat er in het besluit staat. wij voeren iets anders uit dan in het besluit staat. Bijvoorbeeld wij houden teveel in op uw uitkering bij terugvordering. u bent het oneens met het besluit om u een boete of maatregel op te leggen. u bent het oneens met het besluit om (een deel van) uw uitkering stop te zetten. Bij wie, wanneer en hoe maak ik dan bezwaar? U moet uw bezwaar per brief indienen. Zo'n brief heet dan bezwaarschrift en u moet het sturen naar het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking (brief over het besluit waar u bezwaar tegen maakt) staat het adres. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na het versturen van de beschikking bij het college zijn. Maakt u bezwaar omdat onze beschikking te laat is, dan kunt u de brief sturen als de termijn, waarbinnen wij het besluit hadden moeten nemen, is afgelopen. Wat moet ik in mijn bezwaarschrift schrijven? U moet in ieder geval het volgende melden: uw volledige naam en adres; de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; het besluit waartegen u bezwaar maakt; de redenen waarom u bezwaar maakt; een vertaling in de Nederlandse taal, als u het in een andere taal geschreven heeft. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Verder voegt u er een kopie bij van de beschikking, waartegen u bezwaar maakt. Wat gebeurt er nadat ik mijn bezwaarschrift heb gestuurd? De gemeente bevestigt altijd de ontvangst van uw bezwaarschrift. U krijgt ook de gelegenheid om de stukken, die betrekking hebben op het bezwaar, in te zien of deze worden u toegezonden. De gemeente behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en zal u uitnodigen voor een gesprek daarover bij een commissie. Het kan zijn dat daarvóór nog met u contact wordt opgenomen of dat u nog om nadere informatie wordt gevraagd. U krijgt vóór het gesprek met de commissie altijd tenminste de mening van de gemeente over uw bezwaarschrift toegestuurd. Bereid uzelf goed voor op dat gesprek zodat u alles duidelijk 10

11 kunt maken wat u wilt zeggen. U kunt daarvoor een vertegenwoordiger of gemachtigde meenemen. Geprobeerd wordt uiterlijk binnen 12 weken na inzending van uw bezwaarschrift de beslissing daarop af te geven. Gaat het langer duren dan krijgt u daar bijtijds bericht van. En als ik het niet eens ben met de uitspraak? Als u geen gelijk krijgt, omdat bijvoorbeeld uw bezwaar niet juist wordt gevonden (ongegrond verklaard) en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Als u het met de uitspraak van die rechtbank ook niet eens bent, dan kunt u ten slotte nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Adressen staan in de brieven die u er in zo'n geval over krijgt. Kan ik in afwachting van de beslissing voorlopig geld lenen? Het is niet mogelijk om in afwachting van het afronden van uw bezwaar of uw beroep (voorlopig) geld van ons te lenen. Zit u in ernstige geldproblemen, dan kunt u nog proberen een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzitter van de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie of bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, in Den Haag. Als u zo'n voorlopige voorziening aan wilt vragen, overleg dat dan even met uw contactpersoon. Nog vragen? Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, dan kan uw contactpersoon deze beantwoorden. Neem contact met hem/haar op tijdens het telefonisch spreekuur (zie bij 2.1). 11

12 2.3 Belangrijke adressen UWV WERKbedrijf Duin- en Bollenstreek Hobahostraat HE Lisse Postbus AD LISSE Inschrijving: ma t/m vr uur Informatiecentrum: ma t/m vr uur JONGERENLOKET Holland Rijnland, voor onderwijs en werk (Lisse) Voor jongeren tot 27 jaar Hobahostraat HE Lisse Ma t/m vr uur Maregroep (Workfirst en re-integratie) Bezoekadres: postadres: Nijverheidsweg 22 Postbus MH Voorhout 2215 ZG Voorhout Uitzendbureaus Olympia Voorstraat 76 B 2225 ES Katwijk Luba Noordeinde CS KATWIJK Randstad Voorstraat EM KATWIJK Start People Breestraat CJ LEIDEN

13 Belastingdienst Leiden Postbus PE LEIDEN Belastingtelefoon: Willem de Zwijgerlaan 2a 2316 GB Leiden balie: uur ma do van 8.00 tot en vrijdag uur UWV UWV telefoon: (ma - vr uur) Bezoekadres: Verbeekstraat CA LEIDEN Correspondentieadres: Postbus PC Leiden Cliëntenpanel WWB, Ioaw, Ioaz Stichting StaandeBij postadres: Jan van Brakelstraat RM KATWIJK Formulierenbrigade Spreekuur op diverse locaties Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad) Telefoon Schimmelpenninckstraat EP KATWIJK Inloopspreekuren: 9.00 tot uur Graaf Florislaan ED RIJNSBURG 13

14 Woningbouwvereniging DUNAVIE Valkenburgseweg KD KATWIJK openingstijden: ma t/m do uur vrijdag: uur Rechtshulp Het Juridisch Loket Bargelaan 8 a 2333 CT LEIDEN openingstijden: uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) SVB Stationsplein AJ LEIDEN Postadres: Postbus PC Leiden AOW en ANW Kinderbijslag openingstijden: uur Studiefinanciering e.d. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB- Groep) Infolijn: bereikbaar uur Servicekantoor: Koninginnegracht 12 B AA Den Haag bezoek: alleen na afspraak 14

15 Kinderopvang KOK Kinderopvang De Krom KK KATWIJK tel fax Met diverse locaties en mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO) Benjamin Ben (gastouderbureau) B4KIDS Schipholweg ZL Leiden Tel tel. Infopunt Hanneke van de Plas Parijsstraat PP Katwijkmet diverse locaties en mogelijkheden SKW Stichting Kinder- Dagverblijven Wassenaar Van Polanenpark SL Wassenaar tel wassenaar.nl met locatie in Katwijk en div. mogelijkheden 2.4 Meer informatie Aanvullende of uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen kunt u vinden in de diverse folders die in de hal van het gemeentehuis of bij de centrale balie verkrijgbaar zijn. Tijdens een afspraak met uw contactpersoon, kunt u ook om folders vragen. Bij het Zorgloket en via de Formulierenbrigade zijn eveneens folders verkrijgbaar. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende folders: Zo zit het met sociale zekerheid; Folders over de vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand (zie onder 6. Zorg). 15

16 3. RECHTEN EN PLICHTEN 3.1. Rechten én plichten De gemeente voert de Wet werk en bijstand uit. Als u onvoldoende inkomsten heeft, worden die aangevuld tot het bestaansminimum. Dat is een recht. Maar daar tegenover staan ook plichten. In hoofdlijnen staan hieronder de rechten en plichten beschreven. Wat mag u van ons verwachten? Wij behandelen u beleefd in al onze contacten. Wij nemen uw argumenten om bijstand aan te vragen serieus. Wij houden ons aan de afspraken, die met u gemaakt worden. Wij gaan zorgvuldig en discreet met uw gegevens om. Wij zullen u de nodige informatie verstrekken. Wij zullen uw recht op een uitkering zorgvuldig toetsen. Wij zullen u wijzen op andere voorzieningen. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, meestal binnen 6 weken. Wij houden ons aan de regels voor aanvraag, controle en beëindiging. Wij bieden u alle mogelijke hulp om weer werk te vinden. Wij bekijken regelmatig met u of uw uitkering nog wel klopt. Wij houden u op de hoogte van eventuele nieuwe regels en ontwikkelingen (via berichten in de huis-aan-huis bladen, op de website en zo nodig via brieven). Wat verwachten wij van u? U verstrekt ons alle informatie die wij nodig hebben en van u vragen. Dit om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, waarvan u denkt dat ze van invloed kunnen zijn op de beoordeling van uw aanvraag voor een uitkering. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering (bijvoorbeeld: de hoogte van uw inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling). U houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken. U reageert op onze uitnodiging en laat ons ook toe bij huisbezoek. De schriftelijke vragen, die wij u tussentijds regelmatig toesturen, stuurt u correct ingevuld en voor de aangegeven tijd aan ons toe. U probeert actief in uw eigen levensonderhoud te voorzien. U behandelt de medewerker van Sociale Zaken correct. U houdt zich aan de gedragsregels van Sociale Zaken (zie verder). 16

17 Wat verwachten wij bovendien van u als u arbeidsplichtig bent? U probeert naar beste vermogen werk te vinden. U werkt volledig mee aan alle voorwaarden en verplichtingen die Sociale Zaken u oplegt om in uw eigen levensonderhoud te voorzien door weer aan het werk te komen. U doet niets wat het vinden van werk bemoeilijkt. U werkt mee aan het onderzoek of u meer kans op werk maakt als u een reintegratietraject gaat volgen. U werkt gemotiveerd mee aan een re-integratietraject dat uw kans op werk vergroot. U geeft gehoor aan oproepen voor werkgelegenheid voor u. In het gemeentehuis gelden een aantal gedragsregels: Aanwijzingen opvolgen van ons personeel. Agressie (ook mondeling), bedreiging en vernieling van goederen zijn verboden. Gebruik van verdovende, hallucinerende en opwekkende middelen is verboden, evenals handel daarin. Dat geldt ook voor alcohol. Het bezit van slag-, steek- en vuurwapens is verboden. Discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. De publieksruimte en toiletten mag u enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Naast de hierboven speciaal genoemde gedragsregels gelden de algemeen gebruikelijke fatsoensnormen. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat voor u bepaalde gevolgen hebben. Afhankelijk van uw gedrag zijn verschillende maatregelen mogelijk. U kan de toegang tot ons gebouw worden ontzegd. Ook kunt u een korting krijgen op uw uitkering of Sociale Zaken kan aangifte doen bij de politie. Duidelijk is in ieder geval dat u er nooit beter van wordt. 17

18 3.2. Controle en voortgangsonderzoek Controle van uw gegevens. Sociale Zaken controleert regelmatig, soms onverwacht maar in ieder geval wanneer dat nodig is, uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Uw persoonlijke situatie bij aanvraag van de uitkering is vastgelegd in het zgn. statusformulier. Op basis van de informatie die u bij uw uitkeringsaanvraag verstrekt, wordt uw recht op een uitkering en de hoogte daarvan vastgesteld. Iedere wijziging (mutatie) in uw situatie die van invloed kan zijn op (de hoogte van) uw uitkering dient u direct aan Sociale Zaken door te geven. Dit doet u met het mutatieformulier. Sociale Zaken stuurt u met enige regelmaat een formulier met uw gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. U moet deze gegevens controleren en eventuele veranderingen en/of onjuistheden aan ons doorgeven. U dient het formulier ondertekend aan ons retour te zenden. Sociale Zaken kan u ook uitnodigen voor een gesprek waarin uw persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Ook kunt u gevraagd worden informatie schriftelijk over te leggen. Hoe vaak u wordt uitgenodigd voor een gesprek, is onder meer afhankelijk van uw positie op de arbeidsmarkt. U krijgt vooraf bericht van Sociale Zaken welke gegevens u moet meenemen. Waar nodig informeert Sociale Zaken bij andere instellingen naar de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Uitgebreide controle vindt plaats als er een goede aanleiding voor een intensief onderzoek is. Bijvoorbeeld als we van andere organisaties informatie over u hebben ontvangen of als er tips binnenkomen. Maar ook als u behoort tot een groep cliënten met bepaalde kenmerken, kan dat voor Sociale Zaken aanleiding zijn om vaker te controleren of u nog recht heeft op een uitkering. U bent verplicht op een uitnodiging in te gaan en bij Sociale Zaken op gesprek te verschijnen. Als u niet verschijnt, zonder dat daarvoor een geldende reden is opgegeven, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Op tijd gegevens verstrekken. Als u de gegevens niet op tijd verstrekt, wordt uw uitkering geblokkeerd (opgeschort). De gemeente kan u dan een maatregel opleggen, wat inhoudt dat uw uitkering verlaagd wordt. Sociale Zaken meldt u dan tot wanneer u nog uiterlijk de tijd hebt om de gegevens te verstrekken. Bent u dan nog nalatig, dan wordt de uitkering beëindigd vanaf de eerste dag dat de informatie gevraagd was. Dat gebeurt ook als blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt. Werk boven inkomen. Sociale Zaken helpt uitkeringsgerechtigden bij het vinden van werk. Werk staat in de wet Werk en Bijstand niet voor niets vóór Bijstand. Uw klantmanager bij Sociale Zaken maakt samen met u een plan dat uiteindelijk moet leiden tot werk: een zogenoemd trajectplan. In het traject dat we met u afspreken en waaraan u verplicht bent uw medewerking te verlenen worden belemmeringen om te kunnen werken weggenomen. Dat betekent dat u zelf actie moet ondernemen, maar ook dat Sociale Zaken u ondersteunt. Misschien moet u een re- 18

19 integratietraject gaan volgen. Sociale Zaken helpt u door de kosten te betalen en u informatie te geven over bijvoorbeeld kinderopvang als dat nodig is. Of misschien kan Sociale Zaken u ook met andere problemen helpen als die uw weg naar de arbeidsmarkt belemmeren. De afspraken die Sociale Zaken met u maakt, worden schriftelijk vastgelegd. Daarin wordt ook opgenomen: wat verwacht Sociale Zaken van u en wat kunt u van Sociale Zaken verwachten. Op verschillende momenten controleert Sociale Zaken of u uw afspraken voldoende nakomt en wat het resultaat is. Eventueel worden nadere afspraken met u gemaakt. Beschikking. U krijgt schriftelijk bericht of er wel of niet iets wijzigt aan uw uitkering. Dat is een beschikking. Bijzondere bijstand en aanvullende voorzieningen. Als u extra kosten heeft die u niet van uw normale inkomen kunt betalen, dan kunt u dat ter sprake brengen. Wellicht zijn er mogelijkheden om daarvoor bijzondere bijstand te verkrijgen. Ook bestaat de mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor kosten van sport, ontspanning en cultuur. Denk daarbij onder andere aan kosten van het lidmaatschap van sportverenigingen, clubs, enzovoorts. Meer informatie over bijzondere bijstand en andere subsidiemogelijkheden vindt u in deze map. 19

20 3.3 Arbeidsverplichting en maatschappelijk geaccepteerde arbeid In eigen onderhoud voorzien. In principe moet u weer zo snel mogelijk in uw eigen onderhoud voorzien. U krijgt dan ook verplichtingen opgelegd. Heeft u een gezinsuitkering, dan geldt dit niet alleen voor u, maar ook voor alle gezinsleden. Wat zijn die verplichtingen? U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen: u moet alle afspraken nakomen die met u zijn gemaakt om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren; u moet actief proberen een baan te vinden (solliciteren); u moet ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf; u moet maatschappelijk geaccepteerde arbeid aanvaarden. Dit betekent dat u in beginsel geen werk kunt weigeren. Ook niet als het aangeboden werk niet aansluit op uw opleidingsniveau of uw arbeidsverleden. Ook kan het feit dat het u aangeboden werk op afstand is van uw woonplek geen argument zijn dit werk niet te aanvaarden; u moet u laten scholen als dat uw kansen op werk vergroot. Bovendien moet u meewerken aan een onderzoek of scholing als dit uw kans op werk vergroot. Wanneer u onvoldoende moeite doet om aan het werk te komen, heeft dit gevolgen. Sociale Zaken legt dan een maatregel op. Dit houdt in dat uw uitkering verlaagd wordt. Sociale Zaken kan u ook ontheffen van de arbeidsplicht als daarvoor medische of sociale redenen bestaan. Als dat het geval is, ontvangt u daarover een beschikking. Wie heeft geen arbeidsplicht? In beginsel heeft iedereen tussen 27 en 65 jaar een arbeidsverplichting. De gemeente kan in individuele gevallen een individuele afweging maken en (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting verlenen. Een individuele beoordeling dus. Criteria op basis waarvan een ontheffing kan worden verleend, moeten door B&W worden gespecificeerd in een beschikking. Ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar. Bent u een alleenstaande ouder en heeft u kinderen onder de 5 jaar? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen. De ontheffing van de arbeidsverplichting duurt maximaal 5 jaar. Er wordt in een plan van aanpak vastgelegd wat er van u wordt verwacht op het gebied van uw re-integratie. Iedere zes maanden heronderzoekt het college dit plan van aanpak. Blijkt uit dit onderzoek dat u uw verplichtingen zoals afgesproken niet nakomt, dan wordt de ontheffing ingetrokken. U komt daarna ook niet meer in aanmerking voor de ontheffing. Werk boven een uitkering. Uitgangspunt is dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud voorziet. Werk biedt perspectief. Niet alleen financieel, ook sociaal-maatschappelijk. 20

21 Stimulans via een premie. In de WWB is geregeld dat de gemeente een eenmalige stimuleringspremie kan toekennen. In de re-integratieverordening heeft de gemeente bepaald dat dit in de volgende gevallen mogelijk is: Het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid. het aanvaarden van gesubsidieerde arbeid; het deelnemen aan sociale activering; het met goed gevolg afronden van scholing; het vervullen van een participatiebaan gedurende 6 maanden. In het beleidsplan Participatie staat nader omschreven voor welke doelgroepen de premies bestemd zijn en hoe hoog de premies zijn. Een beknopte samenvatting ziet u in de tabel hieronder. Voor meer informatie en de specifieke voorwaarden kunt u zich wenden tot uw contactpersoon. Premie bij Voorwaarden Bedragen (norm 1 januari 2012) Aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid en volledige uitstroom Aanvaarden van gesubsidieerde arbeid en volledige uitstroom Aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid en geen volledige uitstroom Deelnemen aan sociale activering Met goed gevolg afronden van scholing Het vervullen van een participatiebaan gedurende 6 maanden Minimaal 12 maanden onafgebroken uitkering WWB, IOAW of IOAZ of gesubsidieerde arbeid verricht in het kader van de WIW of het besluit ID Minimaal 12 maanden onafgebroken uitkering WWB, IOAW of IOAZ Minimaal 12 maanden onafgebroken uitkering WWB, IOAW of IOAZ en komt niet in aanmerking voor vrijlating art. 31 WWB Onderdeel van een reintegratietraject Als bedoeld in art. 15 Reintegratieverordening Als bedoeld in art. 11 Reintegratieverordening Gezin max ,- Alleenstaande ouders max ,- Alleenstaande max. 1144,- Gezin max ,- Alleenstaande ouders max ,- Alleenstaande max. 1144,- Max. 192,- op maandbasis en op jaarbasis de hierboven genoemde bedragen. Max. 764,- Max. 583,- 572,- per 6 maanden 21

22 3.4 Vakantieregels Hoe lang mag u op vakantie? Als u jonger bent dan 65 jaar dan mag u per jaar 4 weken ( 28 dagen ) op vakantie met behoud van uitkering. Bent u 65 jaar of ouder dan mag u 13 weken ( 91 dagen ) per kalenderjaar met vakantie met behoud van uitkering. Dit geldt zowel voor Nederlanders als voor niet-nederlanders. Wat moet u doen voordat u op vakantie gaat? U moet Sociale Zaken vóóraf laten weten wanneer en hoe lang u op vakantie gaat. Dit moet minstens vier weken van tevoren. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier vakantie. U geeft op wanneer u vertrekt en wanneer u denkt terug te komen. U ontvangt een brief waarin wel/niet toestemming wordt verleend. Zo spoedig mogelijk na terugkeer dient u zich persoonlijk bij de gemeente te melden. Ziek worden tijdens vakantie. Als u ziek wordt tijdens uw vakantie in Nederland moet u dat melden bij Sociale Zaken. Wordt u ziek tijdens uw vakantie in het buitenland, dan wordt uw uitkering na 28 dagen (of 91 dagen) beëindigd. U moet bij terugkeer een leesbare verklaring van een arts overleggen. Uit de verklaring moet blijken dat u niet in staat was om eerder terug te komen. Over de periode dat u langer weg was dan 28 dagen (of 91 dagen) krijgt u geen uitkering. U kunt door de verklaring van een arts een maatregel op uw uitkering voorkomen. U kunt pas weer een uitkering krijgen vanaf het moment dat u zich bij het UWV Werkbedrijf heeft gemeld. Als uw uitkering is beëindigd. Als uw uitkering is beëindigd omdat u langer dan 28 dagen (of 91 dagen) op vakantie bent geweest, dan moet u meteen bij terugkomst een nieuwe uitkering aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. U kunt pas weer in aanmerking komen voor een uitkering vanaf de datum van de aanvraag. 22

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1156 d.d. 17-12-2013 Onderwerp De beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid L. RADEMAKER (SP) inzake Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Participatie en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Participatie en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Participatie en Inkomen Gemeente Katwijk 2017 uitgave: gemeente Katwijk Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien.

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Informatieblad Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op.

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op. NIEUWSBRIEF IGSD september 2013 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Bijverdienen en een bijstandsuitkering 2. De hoogte van uw uitkering is veranderd per 1 juli

Nadere informatie

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen:

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen: Wet kinderopvang Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, moet u zelf een opvangplaats voor uw kind regelen. Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Spelregels voor een uitkering

Spelregels voor een uitkering Spelregels voor een uitkering Voor het aanvragen van een uitkering geldt een aantal spelregels. De gemeente Nederweert wil u hierin zo goed mogelijk begeleiden. In deze folder leest u hoe de procedure

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering Persoonsgegevens Adres: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Rekeningnummer: Naam partner: Burgerservicenummer partner:

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Bijstands uitkering. rechten en plichten

Bijstands uitkering. rechten en plichten Bijstands uitkering rechten en plichten 2012 INHOUDSOPGAVE BIJSTAND EN NU?...5 Bijstandsuitkeringen...5 Beschikking...5 Betaaldatum...5 Wijzigingen...6 Inleverschema inkomstenformulier 2012...6 Verblijf

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De Optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Sector Maatschappelijke Zorg Aan het College Postbus 600 6460 AP Kerkrade Met dit formulier kunt u de gemeente vragen te onderzoeken of u in aanmerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Lees dit eerst U vraagt de Huygenpas of het Schoolfonds aan, hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk Weer aan het werk Weer aan het werk U krijgt van ons een uitkering omdat u (tijdelijk) geen eigen of onvoldoende inkomen heeft. Het is de bedoeling dat u snel (weer) werk vindt waarmee u in uw levensonderhoud

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Naam partner (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie