Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk"

Transcriptie

1 Informatiemap Sociale Zaken Gemeente Katwijk 2012 uitgave: gemeente Katwijk vormgeving : HWR drukwerk B.V., Katwijk 1

2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom doet u een beroep op de Wet werk en bijstand (WWB). Sociale Zaken zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: een inkomen. Maar ook ondersteuning om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. U hebt rechten, maar ook plichten. Wij ondersteunen u met voorzieningen. Daar staat ook iets tegenover. We maken met u heldere afspraken. Deze zijn niet vrijblijvend. Op weg naar werk kunt u op ons rekenen. Wij rekenen ook op u! Met deze map informeren we u over uw rechten en plichten. En over de voorzieningen die we u kunnen bieden. Verder vindt u adressen van anderen die u verder kunnen helpen. In de map kunt u ook alle papieren van Sociale Zaken bewaren, maar ook de formulieren die u naar ons moet terugsturen, kunt u hierin opbergen. Het is dan ook verstandig om deze map altijd mee te nemen naar uw afspraken bij ons. Dan weten we precies wat we eerder hebben afgesproken en kunnen we samen alles goed bijhouden. De informatiemap is uw persoonlijke map. Met zowel voor u als voor Sociale Zaken allerlei vertrouwelijke gegevens. Gaat u er daarom alstublieft zorgvuldig mee om. Mocht u nog vragen hebben nadat u alle informatie in de map heeft doorgenomen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Sociale Zaken tijdens het telefonisch spreekuur. Burgemeester en wethouders van Katwijk Namens dezen, het hoofd van de afdeling Sociale Zaken 1. Persoonlijk Achter dit tabblad kunt u uw persoonlijke zaken opbergen, zoals bijvoorbeeld brieven, beschikkingen en andere documenten van Sociale Zaken. 2. Algemeen Achter dit tabblad vindt u algemene informatie over Sociale Zaken, openingstijden, spreekuren, telefoonnummers, adressen etc. Ook is een lijst opgenomen van andere instellingen die voor u belangrijk kunnen zijn. 3. Rechten en plichten Als u een uitkering ontvangt, heeft u rechten, maar ook plichten. Achter dit tabblad vertellen we daar meer over. Bijvoorbeeld over inkomsten, samenwonen, vakantieregels, fraude, kortom: wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. 4. Werk Werk boven inkomen. Dit betekent dat wij de wettelijke plicht hebben er alles aan te doen om u niet alleen een inkomen te bieden, maar ook te ondersteunen bij het vinden van werk. Wij maken hiervoor met u duidelijke afspraken. Achter dit tabblad geven we informatie over de mogelijkheden die we u kunnen bieden om uw kans op werk te vergroten. 2

3 5. Inkomen Achter dit tabblad kunt u uw uitkeringsspecificatie opbergen. U kunt dan zien hoe uw uitkering is opgebouwd. Ook vindt u hier informatie over wat u moet doen als u inkomsten ontvangt en over de heffingskortingen (belastingen). 6. Zorg Sociale Zaken kan u ook ondersteunen op zorggebied. Bijvoorbeeld als u schulden heeft, of als u kosten heeft die u niet van uw maandelijkse inkomsten kunt betalen. U kunt dan een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Afdeling Sociale Zaken, Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk Bezoekadres: Kon. Julianalaan 3, Katwijk, telefoon: , Website: 3

4 1. PERSOONLIJK Op de volgende pagina's is ruimte voor uw persoonlijke aantekeningen, zoals gespreksnotities. Ook kunt u hier uw post bewaren. Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 4

5 Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 5

6 1.1 Ziektekosten ZORGVERZEKERING Iedereen moet zich bij een zorgverzekeraar verzekeren tegen ziektekosten. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden de basisverzekering en aanvullende pakketten aan. U kiest zelf bij welke maatschappij u zich wilt verzekeren. Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag aanvragen. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze map (onder 5.6 Zorgtoeslag). Aanvullende verzekering. De basisverzekering dekt niet volledig alle medische kosten. Daarom is het van belang om naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering te hebben. Het is belangrijk dat u daaraan deelneemt omdat de aanvullende verzekering een vergoeding geeft voor een aantal bijzondere zaken, zoals een kunstgebit, kraamkosten enzovoort. Kosten die onder deze aanvullende verzekering vallen, kunnen in beginsel niet via de bijzondere bijstand vergoed worden. Collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid. Als u van Sociale Zaken een uitkering ontvangt, kunt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima die de gemeente heeft afgesloten met Zorg en Zekerheid uit Leiden. Deze verzekering biedt een goede en degelijke dekking tegen een aantrekkelijke premie. Zowel voor de basis- als voor de aanvullende verzekering. Eén keer per jaar kunt u van verzekeraar wisselen, per 1 januari. U kunt bij uw contactpersoon vragen om meer informatie, ook is er materiaal beschikbaar met informatie over de verzekering en aanvraagformulieren. De premie. Naast de procentuele premie moet u een nominale premie betalen voor elke volwassene vanaf 18 jaar. Deze premie verschilt per zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar is geen premie verschuldigd. Uw zorgverzekeraar bericht u hoeveel nominale premie u moet betalen. Vergoeding via de bijzondere bijstand. Op individuele basis kan bijzondere bijstand worden verstrekt in een gedeelte van de kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering. Uitgegaan wordt daarbij van een aanvullende ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid te Leiden. Het gedeelte dat voor vergoeding in aanmerking komt, is een deel van het verschil tussen de verschuldigde premie voor een AV- Standaard en een AV-Top. U moet minimaal op het niveau van AV-Top + AV-Gemeente bij Zorg en Zekerheid aanvullend verzekerd zijn. 6

7 Nog vragen? Voor vragen kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij Sociale Zaken. Hebt u vragen over de zorgverzekering van Zorg en Zekerheid, dan kunt u daarvoor terecht bij: Zorg en Zekerheid Postbus AK Leiden Telefoon (071) Verzekeringswinkel van Zorg en Zekerheid in Katwijk: Dwarsstraat 19, Open maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur 7

8 2. ALGEMEEN 2.1 Informatie over Sociale Zaken Adres. Afdeling Sociale Zaken Postbus AN KATWIJK Graag bij correspondentie de naam van uw contactpersoon vermelden. Website: Openingstijden van het Zorgloket. Het Zorgloket in het gemeentehuis van Katwijk is open op: Katwijk, Koningin Julianalaan 3 maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot uur (aaneengesloten); dinsdag van 8.00 tot uur; donderdag van 8.00 tot uur (aaneengesloten). Telefonisch is het Zorgloket op maan- t/m vrijdag van 9.00 tot uur bereikbaar op: Sociale Zaken. Indien u een afspraak heeft gemaakt met een medewerker van Sociale Zaken, kunt u zich in het gemeentehuis melden bij de receptie. Het telefonisch spreekuur. De afdeling Sociale Zaken heeft een telefonisch spreekuur op iedere werkdag van tot uur. Dit betekent dat u uw contactpersoon tijdens dit spreekuur kunt bellen op de onderstaande telefoonnummers. Buiten dit telefonisch spreekuur is uw contactpersoon niet bereikbaar. Waarom een telefonisch spreekuur? In het verleden kon het voorkomen dat u naar uw contactpersoon belde met vragen over uw persoonlijke situatie en dat u uw contactpersoon niet kon bereiken. Dit komt doordat onze medewerkers vaak afspraken hebben, huisbezoeken afleggen of spreekuur houden. Om ervoor te zorgen dat u weet op welke momenten u in ieder geval uw contactpersoon kunt spreken, is het spreekuur ingevoerd. Wanneer u tijdens dit telefonisch spreekuur belt, wordt u zeker te woord gestaan. U kunt dan bijvoorbeeld een afspraak maken met uw contactpersoon. 8

9 U kunt op werkdagen tussen tot uur contact opnemen met uw contactpersoon op de volgende telefoonnummers. De heer Barnhoorn Mevrouw Hes Mevrouw Kunz Mevrouw Luong De heer Majdoubi De heer Remmelzwaal De heer Valkenberg Mevrouw de Vreugd Mevrouw de Vries (071) (1x per 2 weken niet op vrijdag) (071) (niet op dinsdag en woensdag) (071) (niet op vrijdag) (071) (niet op dinsdag en vrijdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op maandag, dinsdag en donderdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag en donderdag) Betaaldata van uitkeringen. Periodieke uitkeringen zijn uiterlijk op de 5 e dag van de volgende maand op uw bank- of gironummer bijgeschreven. Nog vragen? Als u na het lezen van dit informatieboek nog vragen heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Sociale Zaken. Formulierenbrigade. Vindt u het invullen van formulieren moeilijk? De Formulierenbrigade helpt u gratis bij het invullen van formulieren. De formulierenbrigadier kijkt samen met u naar de regelingen en voorzieningen waar u recht op hebt. Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade: telefoon:

10 2.2 Bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen Bezwaar. Als u het niet eens bent met een beslissing die Sociale Zaken over uw uitkering heeft genomen, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit doet u binnen zes weken na de datum van de beslissing. Waartegen kunt u bezwaar maken? U moet hierbij denken aan zaken zoals: u heeft bijstand aangevraagd en u krijgt niet wat u ons heeft gevraagd. wij keren minder uit dan wat er in het besluit staat. wij voeren iets anders uit dan in het besluit staat. Bijvoorbeeld wij houden teveel in op uw uitkering bij terugvordering. u bent het oneens met het besluit om u een boete of maatregel op te leggen. u bent het oneens met het besluit om (een deel van) uw uitkering stop te zetten. Bij wie, wanneer en hoe maak ik dan bezwaar? U moet uw bezwaar per brief indienen. Zo'n brief heet dan bezwaarschrift en u moet het sturen naar het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking (brief over het besluit waar u bezwaar tegen maakt) staat het adres. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na het versturen van de beschikking bij het college zijn. Maakt u bezwaar omdat onze beschikking te laat is, dan kunt u de brief sturen als de termijn, waarbinnen wij het besluit hadden moeten nemen, is afgelopen. Wat moet ik in mijn bezwaarschrift schrijven? U moet in ieder geval het volgende melden: uw volledige naam en adres; de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; het besluit waartegen u bezwaar maakt; de redenen waarom u bezwaar maakt; een vertaling in de Nederlandse taal, als u het in een andere taal geschreven heeft. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Verder voegt u er een kopie bij van de beschikking, waartegen u bezwaar maakt. Wat gebeurt er nadat ik mijn bezwaarschrift heb gestuurd? De gemeente bevestigt altijd de ontvangst van uw bezwaarschrift. U krijgt ook de gelegenheid om de stukken, die betrekking hebben op het bezwaar, in te zien of deze worden u toegezonden. De gemeente behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en zal u uitnodigen voor een gesprek daarover bij een commissie. Het kan zijn dat daarvóór nog met u contact wordt opgenomen of dat u nog om nadere informatie wordt gevraagd. U krijgt vóór het gesprek met de commissie altijd tenminste de mening van de gemeente over uw bezwaarschrift toegestuurd. Bereid uzelf goed voor op dat gesprek zodat u alles duidelijk 10

11 kunt maken wat u wilt zeggen. U kunt daarvoor een vertegenwoordiger of gemachtigde meenemen. Geprobeerd wordt uiterlijk binnen 12 weken na inzending van uw bezwaarschrift de beslissing daarop af te geven. Gaat het langer duren dan krijgt u daar bijtijds bericht van. En als ik het niet eens ben met de uitspraak? Als u geen gelijk krijgt, omdat bijvoorbeeld uw bezwaar niet juist wordt gevonden (ongegrond verklaard) en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Als u het met de uitspraak van die rechtbank ook niet eens bent, dan kunt u ten slotte nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Adressen staan in de brieven die u er in zo'n geval over krijgt. Kan ik in afwachting van de beslissing voorlopig geld lenen? Het is niet mogelijk om in afwachting van het afronden van uw bezwaar of uw beroep (voorlopig) geld van ons te lenen. Zit u in ernstige geldproblemen, dan kunt u nog proberen een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzitter van de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie of bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, in Den Haag. Als u zo'n voorlopige voorziening aan wilt vragen, overleg dat dan even met uw contactpersoon. Nog vragen? Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, dan kan uw contactpersoon deze beantwoorden. Neem contact met hem/haar op tijdens het telefonisch spreekuur (zie bij 2.1). 11

12 2.3 Belangrijke adressen UWV WERKbedrijf Duin- en Bollenstreek Hobahostraat HE Lisse Postbus AD LISSE Inschrijving: ma t/m vr uur Informatiecentrum: ma t/m vr uur JONGERENLOKET Holland Rijnland, voor onderwijs en werk (Lisse) Voor jongeren tot 27 jaar Hobahostraat HE Lisse Ma t/m vr uur Maregroep (Workfirst en re-integratie) Bezoekadres: postadres: Nijverheidsweg 22 Postbus MH Voorhout 2215 ZG Voorhout Uitzendbureaus Olympia Voorstraat 76 B 2225 ES Katwijk Luba Noordeinde CS KATWIJK Randstad Voorstraat EM KATWIJK Start People Breestraat CJ LEIDEN

13 Belastingdienst Leiden Postbus PE LEIDEN Belastingtelefoon: Willem de Zwijgerlaan 2a 2316 GB Leiden balie: uur ma do van 8.00 tot en vrijdag uur UWV UWV telefoon: (ma - vr uur) Bezoekadres: Verbeekstraat CA LEIDEN Correspondentieadres: Postbus PC Leiden Cliëntenpanel WWB, Ioaw, Ioaz Stichting StaandeBij postadres: Jan van Brakelstraat RM KATWIJK Formulierenbrigade Spreekuur op diverse locaties Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad) Telefoon Schimmelpenninckstraat EP KATWIJK Inloopspreekuren: 9.00 tot uur Graaf Florislaan ED RIJNSBURG 13

14 Woningbouwvereniging DUNAVIE Valkenburgseweg KD KATWIJK openingstijden: ma t/m do uur vrijdag: uur Rechtshulp Het Juridisch Loket Bargelaan 8 a 2333 CT LEIDEN openingstijden: uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) SVB Stationsplein AJ LEIDEN Postadres: Postbus PC Leiden AOW en ANW Kinderbijslag openingstijden: uur Studiefinanciering e.d. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB- Groep) Infolijn: bereikbaar uur Servicekantoor: Koninginnegracht 12 B AA Den Haag bezoek: alleen na afspraak 14

15 Kinderopvang KOK Kinderopvang De Krom KK KATWIJK tel fax Met diverse locaties en mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO) Benjamin Ben (gastouderbureau) B4KIDS Schipholweg ZL Leiden Tel tel. Infopunt Hanneke van de Plas Parijsstraat PP Katwijkmet diverse locaties en mogelijkheden SKW Stichting Kinder- Dagverblijven Wassenaar Van Polanenpark SL Wassenaar tel wassenaar.nl met locatie in Katwijk en div. mogelijkheden 2.4 Meer informatie Aanvullende of uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen kunt u vinden in de diverse folders die in de hal van het gemeentehuis of bij de centrale balie verkrijgbaar zijn. Tijdens een afspraak met uw contactpersoon, kunt u ook om folders vragen. Bij het Zorgloket en via de Formulierenbrigade zijn eveneens folders verkrijgbaar. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende folders: Zo zit het met sociale zekerheid; Folders over de vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand (zie onder 6. Zorg). 15

16 3. RECHTEN EN PLICHTEN 3.1. Rechten én plichten De gemeente voert de Wet werk en bijstand uit. Als u onvoldoende inkomsten heeft, worden die aangevuld tot het bestaansminimum. Dat is een recht. Maar daar tegenover staan ook plichten. In hoofdlijnen staan hieronder de rechten en plichten beschreven. Wat mag u van ons verwachten? Wij behandelen u beleefd in al onze contacten. Wij nemen uw argumenten om bijstand aan te vragen serieus. Wij houden ons aan de afspraken, die met u gemaakt worden. Wij gaan zorgvuldig en discreet met uw gegevens om. Wij zullen u de nodige informatie verstrekken. Wij zullen uw recht op een uitkering zorgvuldig toetsen. Wij zullen u wijzen op andere voorzieningen. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, meestal binnen 6 weken. Wij houden ons aan de regels voor aanvraag, controle en beëindiging. Wij bieden u alle mogelijke hulp om weer werk te vinden. Wij bekijken regelmatig met u of uw uitkering nog wel klopt. Wij houden u op de hoogte van eventuele nieuwe regels en ontwikkelingen (via berichten in de huis-aan-huis bladen, op de website en zo nodig via brieven). Wat verwachten wij van u? U verstrekt ons alle informatie die wij nodig hebben en van u vragen. Dit om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, waarvan u denkt dat ze van invloed kunnen zijn op de beoordeling van uw aanvraag voor een uitkering. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering (bijvoorbeeld: de hoogte van uw inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling). U houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken. U reageert op onze uitnodiging en laat ons ook toe bij huisbezoek. De schriftelijke vragen, die wij u tussentijds regelmatig toesturen, stuurt u correct ingevuld en voor de aangegeven tijd aan ons toe. U probeert actief in uw eigen levensonderhoud te voorzien. U behandelt de medewerker van Sociale Zaken correct. U houdt zich aan de gedragsregels van Sociale Zaken (zie verder). 16

17 Wat verwachten wij bovendien van u als u arbeidsplichtig bent? U probeert naar beste vermogen werk te vinden. U werkt volledig mee aan alle voorwaarden en verplichtingen die Sociale Zaken u oplegt om in uw eigen levensonderhoud te voorzien door weer aan het werk te komen. U doet niets wat het vinden van werk bemoeilijkt. U werkt mee aan het onderzoek of u meer kans op werk maakt als u een reintegratietraject gaat volgen. U werkt gemotiveerd mee aan een re-integratietraject dat uw kans op werk vergroot. U geeft gehoor aan oproepen voor werkgelegenheid voor u. In het gemeentehuis gelden een aantal gedragsregels: Aanwijzingen opvolgen van ons personeel. Agressie (ook mondeling), bedreiging en vernieling van goederen zijn verboden. Gebruik van verdovende, hallucinerende en opwekkende middelen is verboden, evenals handel daarin. Dat geldt ook voor alcohol. Het bezit van slag-, steek- en vuurwapens is verboden. Discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. De publieksruimte en toiletten mag u enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Naast de hierboven speciaal genoemde gedragsregels gelden de algemeen gebruikelijke fatsoensnormen. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat voor u bepaalde gevolgen hebben. Afhankelijk van uw gedrag zijn verschillende maatregelen mogelijk. U kan de toegang tot ons gebouw worden ontzegd. Ook kunt u een korting krijgen op uw uitkering of Sociale Zaken kan aangifte doen bij de politie. Duidelijk is in ieder geval dat u er nooit beter van wordt. 17

18 3.2. Controle en voortgangsonderzoek Controle van uw gegevens. Sociale Zaken controleert regelmatig, soms onverwacht maar in ieder geval wanneer dat nodig is, uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Uw persoonlijke situatie bij aanvraag van de uitkering is vastgelegd in het zgn. statusformulier. Op basis van de informatie die u bij uw uitkeringsaanvraag verstrekt, wordt uw recht op een uitkering en de hoogte daarvan vastgesteld. Iedere wijziging (mutatie) in uw situatie die van invloed kan zijn op (de hoogte van) uw uitkering dient u direct aan Sociale Zaken door te geven. Dit doet u met het mutatieformulier. Sociale Zaken stuurt u met enige regelmaat een formulier met uw gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. U moet deze gegevens controleren en eventuele veranderingen en/of onjuistheden aan ons doorgeven. U dient het formulier ondertekend aan ons retour te zenden. Sociale Zaken kan u ook uitnodigen voor een gesprek waarin uw persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Ook kunt u gevraagd worden informatie schriftelijk over te leggen. Hoe vaak u wordt uitgenodigd voor een gesprek, is onder meer afhankelijk van uw positie op de arbeidsmarkt. U krijgt vooraf bericht van Sociale Zaken welke gegevens u moet meenemen. Waar nodig informeert Sociale Zaken bij andere instellingen naar de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Uitgebreide controle vindt plaats als er een goede aanleiding voor een intensief onderzoek is. Bijvoorbeeld als we van andere organisaties informatie over u hebben ontvangen of als er tips binnenkomen. Maar ook als u behoort tot een groep cliënten met bepaalde kenmerken, kan dat voor Sociale Zaken aanleiding zijn om vaker te controleren of u nog recht heeft op een uitkering. U bent verplicht op een uitnodiging in te gaan en bij Sociale Zaken op gesprek te verschijnen. Als u niet verschijnt, zonder dat daarvoor een geldende reden is opgegeven, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Op tijd gegevens verstrekken. Als u de gegevens niet op tijd verstrekt, wordt uw uitkering geblokkeerd (opgeschort). De gemeente kan u dan een maatregel opleggen, wat inhoudt dat uw uitkering verlaagd wordt. Sociale Zaken meldt u dan tot wanneer u nog uiterlijk de tijd hebt om de gegevens te verstrekken. Bent u dan nog nalatig, dan wordt de uitkering beëindigd vanaf de eerste dag dat de informatie gevraagd was. Dat gebeurt ook als blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt. Werk boven inkomen. Sociale Zaken helpt uitkeringsgerechtigden bij het vinden van werk. Werk staat in de wet Werk en Bijstand niet voor niets vóór Bijstand. Uw klantmanager bij Sociale Zaken maakt samen met u een plan dat uiteindelijk moet leiden tot werk: een zogenoemd trajectplan. In het traject dat we met u afspreken en waaraan u verplicht bent uw medewerking te verlenen worden belemmeringen om te kunnen werken weggenomen. Dat betekent dat u zelf actie moet ondernemen, maar ook dat Sociale Zaken u ondersteunt. Misschien moet u een re- 18

19 integratietraject gaan volgen. Sociale Zaken helpt u door de kosten te betalen en u informatie te geven over bijvoorbeeld kinderopvang als dat nodig is. Of misschien kan Sociale Zaken u ook met andere problemen helpen als die uw weg naar de arbeidsmarkt belemmeren. De afspraken die Sociale Zaken met u maakt, worden schriftelijk vastgelegd. Daarin wordt ook opgenomen: wat verwacht Sociale Zaken van u en wat kunt u van Sociale Zaken verwachten. Op verschillende momenten controleert Sociale Zaken of u uw afspraken voldoende nakomt en wat het resultaat is. Eventueel worden nadere afspraken met u gemaakt. Beschikking. U krijgt schriftelijk bericht of er wel of niet iets wijzigt aan uw uitkering. Dat is een beschikking. Bijzondere bijstand en aanvullende voorzieningen. Als u extra kosten heeft die u niet van uw normale inkomen kunt betalen, dan kunt u dat ter sprake brengen. Wellicht zijn er mogelijkheden om daarvoor bijzondere bijstand te verkrijgen. Ook bestaat de mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor kosten van sport, ontspanning en cultuur. Denk daarbij onder andere aan kosten van het lidmaatschap van sportverenigingen, clubs, enzovoorts. Meer informatie over bijzondere bijstand en andere subsidiemogelijkheden vindt u in deze map. 19

20 3.3 Arbeidsverplichting en maatschappelijk geaccepteerde arbeid In eigen onderhoud voorzien. In principe moet u weer zo snel mogelijk in uw eigen onderhoud voorzien. U krijgt dan ook verplichtingen opgelegd. Heeft u een gezinsuitkering, dan geldt dit niet alleen voor u, maar ook voor alle gezinsleden. Wat zijn die verplichtingen? U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen: u moet alle afspraken nakomen die met u zijn gemaakt om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren; u moet actief proberen een baan te vinden (solliciteren); u moet ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf; u moet maatschappelijk geaccepteerde arbeid aanvaarden. Dit betekent dat u in beginsel geen werk kunt weigeren. Ook niet als het aangeboden werk niet aansluit op uw opleidingsniveau of uw arbeidsverleden. Ook kan het feit dat het u aangeboden werk op afstand is van uw woonplek geen argument zijn dit werk niet te aanvaarden; u moet u laten scholen als dat uw kansen op werk vergroot. Bovendien moet u meewerken aan een onderzoek of scholing als dit uw kans op werk vergroot. Wanneer u onvoldoende moeite doet om aan het werk te komen, heeft dit gevolgen. Sociale Zaken legt dan een maatregel op. Dit houdt in dat uw uitkering verlaagd wordt. Sociale Zaken kan u ook ontheffen van de arbeidsplicht als daarvoor medische of sociale redenen bestaan. Als dat het geval is, ontvangt u daarover een beschikking. Wie heeft geen arbeidsplicht? In beginsel heeft iedereen tussen 27 en 65 jaar een arbeidsverplichting. De gemeente kan in individuele gevallen een individuele afweging maken en (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting verlenen. Een individuele beoordeling dus. Criteria op basis waarvan een ontheffing kan worden verleend, moeten door B&W worden gespecificeerd in een beschikking. Ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar. Bent u een alleenstaande ouder en heeft u kinderen onder de 5 jaar? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen. De ontheffing van de arbeidsverplichting duurt maximaal 5 jaar. Er wordt in een plan van aanpak vastgelegd wat er van u wordt verwacht op het gebied van uw re-integratie. Iedere zes maanden heronderzoekt het college dit plan van aanpak. Blijkt uit dit onderzoek dat u uw verplichtingen zoals afgesproken niet nakomt, dan wordt de ontheffing ingetrokken. U komt daarna ook niet meer in aanmerking voor de ontheffing. Werk boven een uitkering. Uitgangspunt is dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud voorziet. Werk biedt perspectief. Niet alleen financieel, ook sociaal-maatschappelijk. 20

21 Stimulans via een premie. In de WWB is geregeld dat de gemeente een eenmalige stimuleringspremie kan toekennen. In de re-integratieverordening heeft de gemeente bepaald dat dit in de volgende gevallen mogelijk is: Het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid. het aanvaarden van gesubsidieerde arbeid; het deelnemen aan sociale activering; het met goed gevolg afronden van scholing; het vervullen van een participatiebaan gedurende 6 maanden. In het beleidsplan Participatie staat nader omschreven voor welke doelgroepen de premies bestemd zijn en hoe hoog de premies zijn. Een beknopte samenvatting ziet u in de tabel hieronder. Voor meer informatie en de specifieke voorwaarden kunt u zich wenden tot uw contactpersoon. Premie bij Voorwaarden Bedragen (norm 1 januari 2012) Aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid en volledige uitstroom Aanvaarden van gesubsidieerde arbeid en volledige uitstroom Aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid en geen volledige uitstroom Deelnemen aan sociale activering Met goed gevolg afronden van scholing Het vervullen van een participatiebaan gedurende 6 maanden Minimaal 12 maanden onafgebroken uitkering WWB, IOAW of IOAZ of gesubsidieerde arbeid verricht in het kader van de WIW of het besluit ID Minimaal 12 maanden onafgebroken uitkering WWB, IOAW of IOAZ Minimaal 12 maanden onafgebroken uitkering WWB, IOAW of IOAZ en komt niet in aanmerking voor vrijlating art. 31 WWB Onderdeel van een reintegratietraject Als bedoeld in art. 15 Reintegratieverordening Als bedoeld in art. 11 Reintegratieverordening Gezin max ,- Alleenstaande ouders max ,- Alleenstaande max. 1144,- Gezin max ,- Alleenstaande ouders max ,- Alleenstaande max. 1144,- Max. 192,- op maandbasis en op jaarbasis de hierboven genoemde bedragen. Max. 764,- Max. 583,- 572,- per 6 maanden 21

22 3.4 Vakantieregels Hoe lang mag u op vakantie? Als u jonger bent dan 65 jaar dan mag u per jaar 4 weken ( 28 dagen ) op vakantie met behoud van uitkering. Bent u 65 jaar of ouder dan mag u 13 weken ( 91 dagen ) per kalenderjaar met vakantie met behoud van uitkering. Dit geldt zowel voor Nederlanders als voor niet-nederlanders. Wat moet u doen voordat u op vakantie gaat? U moet Sociale Zaken vóóraf laten weten wanneer en hoe lang u op vakantie gaat. Dit moet minstens vier weken van tevoren. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier vakantie. U geeft op wanneer u vertrekt en wanneer u denkt terug te komen. U ontvangt een brief waarin wel/niet toestemming wordt verleend. Zo spoedig mogelijk na terugkeer dient u zich persoonlijk bij de gemeente te melden. Ziek worden tijdens vakantie. Als u ziek wordt tijdens uw vakantie in Nederland moet u dat melden bij Sociale Zaken. Wordt u ziek tijdens uw vakantie in het buitenland, dan wordt uw uitkering na 28 dagen (of 91 dagen) beëindigd. U moet bij terugkeer een leesbare verklaring van een arts overleggen. Uit de verklaring moet blijken dat u niet in staat was om eerder terug te komen. Over de periode dat u langer weg was dan 28 dagen (of 91 dagen) krijgt u geen uitkering. U kunt door de verklaring van een arts een maatregel op uw uitkering voorkomen. U kunt pas weer een uitkering krijgen vanaf het moment dat u zich bij het UWV Werkbedrijf heeft gemeld. Als uw uitkering is beëindigd. Als uw uitkering is beëindigd omdat u langer dan 28 dagen (of 91 dagen) op vakantie bent geweest, dan moet u meteen bij terugkomst een nieuwe uitkering aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. U kunt pas weer in aanmerking komen voor een uitkering vanaf de datum van de aanvraag. 22

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine Juli 2009 Wie stuurt bij u de informatie? In een tijd waarin de hoeveelheid informatie elke dag sneller groeit, wordt het steeds belangrijker om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie