Vis niet achter de wet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vis niet achter de wet"

Transcriptie

1 Vis niet achter de wet De verschillende rechtsvormen van eenmanszaak tot BV Salarisadministratie en de financiële gevolgen Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Werkkostenregeling Benchmarking

2 De verschillende rechtsvormen: van eenmanszaak tot BV Belastingdruk Winstbelasting rechtsvormneutraal Rechtsvorm onderneming Verschillen in: Tarief Fiscale faciliteiten IB onderneming of BV Keuze rechtsvorm

3 De verschillende rechtsvormen: van eenmanszaak tot BV Belastingdruk Tariefsvergelijking BV-winst in 2011 VPB-tarief (tot winst ) = 20%, surplus 25,5 % In de toekomst tweede schijf weer terug naar 23%? 25% AB over netto winst in BV + IB over salaris Belastingdruk BV incl. AB-heffing: Tot winst >> 40%, bij winst >> 42,25% IB-winst Eerste schijf 33,5%, 42% (tot ), surplus 52% Tariefsverschil te compenseren door ondernemersfaciliteiten?

4 De verschillende rechtsvormen: van eenmanszaak tot BV Belastingdruk Fiscale faciliteiten IB-ondernemersfaciliteiten Zelfstandigenaftrek (van tot 4.574) 2010: alleen verrekenen met winst tenzij starter Startersaftrek ( / toeslag bij arb.ongeschiktheid) Meewerkaftrek (aftrek van 1,25% tot 4% van de winst) Arbeidsbeloning partner MKB-winstvrijstelling (12% van de winst) Willekeurige afschrijving starter (KIA, tot ) 2010: tot Bij vof (m/v) hebben beide vennoten de ondernemersfaciliteiten Urencriterium Gebruikelijkheidscriterium

5 De verschillende rechtsvormen: van eenmanszaak tot BV Belastingdruk IB onderneming of BV? Het is een kwestie van rekenen

6 De verschillende rechtsvormen: van eenmanszaak tot BV Belastingdruk Keuze rechtsvorm Lagere VPB-tarieven Ontwikkelingen in vereist salaris DGA Voortgaande (fiscale) transparantie BV Nieuw BV-recht >> meer aansprakelijkheid TBS-regeling / vermogensetikettering MKB-winstvrijstelling van 10,5% 2010: 12% 2011: 14% >> 20%? Carry back: 1 of 3 jaar

7 Salarisadministratie en de financiële gevolgen Belangrijke vragen bij aanname van personeel: Toepassen loonheffingskorting Bruto of netto salarisafspraken CAO bepalingen Niet algemeen verbindend verklaard Ligt bij Min. Sociale Zaken en werkgelegenheid Minimumloon Identificatie Arbeidsovereenkomst Mutaties Overuren Kerstpakket Geschenk bij uitdiensttreding Afstemming met administratie Meewerkende kinderen

8 Salarisadministratie en de financiële gevolgen Wel of niet toepassing van loonheffingskorting? Bruto of netto salarisafspraken? Situatie 1 Loonafspraak EUR 75,00 netto per dag wel of niet de loonheffingskorting toegepast loonheffings- werknemer nettoloon brutoloon loonkosten korting is jaar per per voor toegepast? 4 weken 4 weken werkgever periode 1 ja 19 EUR ,30 826,22 periode 2 nee 19 EUR , ,82 verschil verschil 266,62 332,60 Situatie 2 Loonafspraak EUR 75,00 netto per dag loonheffingskorting wordt wel toegepast werknemer wordt 20 jaar loonheffings- nettoloon werknemer brutoloon loonkosten korting per is jaar per voor toegepast? 4 weken 4 weken werkgever periode 3 ja EUR ,30 826,22 periode 4 ja EUR ,53 873,54 verschil 12,23 47,32 Situatie 3 Loonafspraak EUR 75,00 netto per dag loonheffingskorting wordt niet toegepast werknemer wordt 20 jaar loonheffings- nettoloon werknemer brutoloon loonkosten korting per is jaar per voor toegepast? 4 weken 4 weken werkgever periode 3 nee EUR , ,82 periode 4 nee EUR , ,23 verschil 23,62 91,41

9 Salarisadministratie en de financiële gevolgen Wel of niet toepassing van loonheffingskorting? Bruto of netto salarisafspraken? Situatie 4 Loonafspraak is EUR 75,00 netto per dag, omgerekend naar bruto = EUR 82,80 per dag loonheffings- nettoloon werknemer brutoloon loonkosten korting per is jaar per voor toegepast? 4 weken 4 weken werkgever periode 1 ja EUR jaar EUR 662,30 EUR 826,22 periode 2 nee EUR 427,92 19 jaar EUR 662,30 EUR 826,23 periode 4 nee EUR 420,35 20 jaar EUR 662,30 EUR 856,97 Conclusie Een nettoloon afspraak heeft veelal gevolgen voor de loonkosten van de werkgever. Werknemer blijft immers het vaste netto bedrag ontvangen, ongeacht de veranderingen in het salaris, bedrag aan loonheffingen, pensioenpremie of premies werknemersverzekeringen. Een brutoloon afspraak heeft veelal gevolgen voor het nettoloon van de werknemer. De loonkosten zullen per periode niet veel afwijken.

10 Salarisadministratie en de financiële gevolgen Meewerkende kinderen Echte dienstbetrekking Dezelfde voorwaarden als andere werknemers Normale regels voor de loonheffingen Fictieve dienstbetrekking Familierelatie overheerst, gezag ontbreekt Niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen Wel inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (7,75%)

11 Salarisadministratie en de financiële gevolgen Meewerkende kinderen Kleine banenregeling (ingevoerd in 2010 en in 2011 voortgezet) Wanneer mag deze regeling worden toegepast: Werknemer is jonger dan 23 jaar Verdient minder dan de helft van het minimum loon per 4 weken Voordeel werkgever Geen werknemersverzekering Geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW Wanneer dit de enige inkomsten zijn (dus lh-korting toepassen) hoeft er geen loonheffingskorting te worden afgedragen. Een bruto salaris van op jaarbasis kan dan netto worden uitbetaald. Maximumbedrag loon voor de werknemersverzekeringen kleinebananregeling Per maand Per vier weken Per week Per dag Jonger dan 18 jaar 275,00 253,85 63,46 12,69 18 jaar 325,00 300,00 75,00 15,00 19 jaar 375,00 346,15 86,54 17,31 20 jaar 425,00 392,31 98,08 19,62 21 jaar 500,00 461,54 115,38 23,08 22 jaar 600,00 553,85 138,46 27,69

12 Salarisadministratie en de financiële gevolgen Meewerkende kinderen Let op! Kinderen mogen pas vanaf 13 jaar meewerken in het bedrijf van hun ouders en hieraan zijn ook weer regels verbonden. Voor kinderen van 13 en 14 jaar geldt onderstaand werktijdenschema: Maximum arbeidstijden per: Klusjes rond het huis en in de buurt schooldag 2 uur per dag n.v.t. Licht niet-industrieel werk niet-schooldag 7 uur per dag 7 uur per dag vakantiedag 7 uur per dag 7 uur per dag schoolweek 12 uur per week 12 uur per week vakantieweek 35 uur per week 35 uur per week maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar 4 4 waarvan max. aaneengesloten 3 weken 3 weken maximum aantal werkdagen per week 5 dagen 5 dagen zondag NIET NIET

13 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Bijtelling Wordt bij werknemers tot het belaste loon gerekend Hierover wordt door de werkgever loonbelasting ingehouden Bijtelling geldt voor beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s met uitzondering van de bestelauto die uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het percentage is afhankelijk van het aantal gereden privékilometers en de CO 2 -uitstoot

14 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Hoogte van de bijtelling Soort Auto Nulemissie CO 2 0% Bijtellingspercentage CO 2 -uitstoot niet meer dan 95gr/km resp. 110gr/km CO 2 -uitstoot meer dan 95 gr/km maar niet meer Dan 116 gr/km resp. meer dan 110 gr/km maar Niet meer dan 140 gr/km 14% van de catalogusprijs (auto met een dieselmotor) 20% van de catalogusprijs (auto met een dieselmotor) Overige auto s niet ouder dan 15 jaar 25% van de catalogusprijs Auto s van 15 jaar en ouder 35% van de werkelijke waarde

15 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Bijtelling niet van toepassing: Sluitende km-administratie Verklaring geen privé gebruik Plaatsing aan het einde van de werkdag op het terrein van de werkgever Verbod om privé te rijden Schriftelijke overeenkomst Toezicht Sanctie Doorlopend en afwisselend gebruik: Eindheffing van 300 per auto Werkgever betaalt eindheffing Geen inhouding bij werknemer Naar aard en inrichting ongeschikt voor privé gebruik

16 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Sluitende kilometerregistratie Voorbeeld RITTENVERANTWOORDING Naam Merk en type auto Kenteken Periode van terbeschikkingstelling van tot Dag Plaats van vertrek Plaats van aankomst Begin Eind kmstand km-stand Zakelijk/ privé rit Gereden route* * Indien van de gebruikelijke route wordt afgeweken.

17 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Naar aard en inrichting ongeschikt Bestel- of service auto s met 1 zitplaats voor bestuurder Vrachtauto s, autobussen, motoren Afhankelijk van de situatie: Bestuurderscabine vervuild Achterbank/stoel voor de passagier Inrichting laadruimte Naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen Aanwezigheid van auto in privé Geen duidelijke wetgeving, slechts jurisprudentie

18 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Boetes liegen er niet om Verzuimboete: (Deels) ten onrechte geen bijtelling pqa Verzuimboete 80% van wettelijk max Uitzonderlijke gevallen (zoals onvolledige rittenregistratie) 100% van wettelijke max Vergrijpboete: Opzet of grove schuld Grove schuld: 40% van het bedrag van de naheffing Opzet: 80% van de naheffing Afhankelijk van de ernst van het vergrijp bv. Volledig ontbreken van rittenadministratie of fraude Praktijk: Verzuimboete 25% Vergrijpboete 50%

19 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Vereenvoudigde rittenregistratie Bij grote (administratieve en financiële) last: Door aard van de werkzaamheden Vaak veel ritten op een dag met de bestelauto van de zaak Voorwaarde: schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer De werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan De werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie heeft Geldt nu ook voor ondernemer en resultaatgenieter

20 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Op te nemen gegevens in vereenvoudigde km administratie Gegevens van de bestelauto Merk Type Kenteken Per dag te vermelden gegevens Datum Werktijd Begin- en eindkilometerstand Verwijzing naar de adressen in de administratie van de werkgever

21 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Model A Zakelijke adressen Volgorde blijken uit administratie werkgever Model A Merk Type Kenteken Datum Werktijd Beginkilometerstand Eindkilometerstand

22 Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Model B Volgorde adressen blijken niet uit administratie werkgever Model B Merk Type Kenteken Datum Werktijd Beginkilometerstand Eindkilometerstand Projectnaam A, B D, A, F B, A, D

23 Werkkostenregeling De werkkostenregeling zal in 2014 verplicht worden en is 3 jaar optioneel. Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. In beginsel 80% eindheffingsbelasting over alle kosten die u voor uw werknemers maakt, voor zover deze meer bedragen dan 1,4% van de fiscale loonsom. Eindheffingsbelasting is een volledige werkgeverslast en mag niet worden verhaald op de werknemers. Werkgever kan voor 1,4% van de fiscale loonsom, onbelast en bijna volledig naar eigen inzicht vergoedingen en verstrekkingen geven aan werknemers.

24 Werkkostenregeling Intermediaire kosten Definitie kosten die samenhangen met bedrijfsvoering geen relatie met functioneren Voorbeelden aankopen door werknemer namens werkgever kosten auto van de zaak lunch/diner met klanten representatiekosten/relatiegeschenken

25 Werkkostenregeling Gerichte vrijstellingen reiskosten (tot 0,19 p/km) outplacement zakelijke maaltijden tijdelijke verblijfskosten studiekosten, cursussen e.d. extraterritoriale kosten (30%-regeling) verhuiskosten openbaarvervoer (abonnement / losse kaartjes) vakliteratuur (70 cm2) werkkleding Contributie beroepsvereniging

26 Werkkostenregeling Nihilwaardering (verstrekkingen) Telefoon (t.b.s.) Arbovoorzieningen Consumpties werktijd OV-kaart (voordeeluren) Parkeergelden e.d. (lease-auto) Werkplekgerelateerde zaken Etc.

27 Werkkostenregeling Huidige vrije vergoedingen en verstrekkingen vallend onder het forfait Kostenvergoedingen Fiets Personeel Activiteiten/kerstpakket Telefoon/internet Opleidingen Kerstpakket Niet verhaalde parkeerboete Bedrijfsfitness Producten eigen bedrijf Reiskostenvergoeding (> 0.19) Werkruimte thuis

28 Werkkostenregeling Stappenplan Inventariseer vergoedingen en verstrekkingen boekhouding, loonadministratie, arbeidsvoorwaarden Deel de vergoedingen en verstrekking in catergorieën in Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Verstrekkingen (nihilwaardering) Overige vergoedingen/verstrekkingen (forfait) Bepaal de vrije ruimte Bepaal WKR of overgangsregeling Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst opnemen Overleg met personeel Goed werkgeverschap Redelijkheid en billijkheid

29 Benchmarking Soortgelijke ondernemingen met elkaar vergelijken. Hoe staat onderneming A ervoor ten opzichte van zijn collega s en de branche. In de benchmarking tool van NBC: Alleen schone data Geen databases van buitenaf Geen normalisatie Kosten nihil

30 Benchmarking NBC Benchmark Cijfers & Trends RaboBank Welke vergelijking is interessant voor ondernemers

31 Benchmarking

32 Zie onze website voor de downloads: Model rittenadministratie Scan werkkostenregeling Presentatie vis niet achter de wet

Werkkostenregeling 2013

Werkkostenregeling 2013 Werkkostenregeling 2013 20 november 2012 Casper Mons Programma Huidige wetgeving Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie Tussentijdse evaluatie Werkkostenregeling gaat door Eén op

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Loonbelasting Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde

Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.nl Agenda Werkkosten kort Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten

Nadere informatie