JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012"

Transcriptie

1 JAARRAPPORT 2012 Comité Gemeentehulp Israel

2 Inhoudsopgave jaarrapport CGI 2012 Pagina Jaarverslag algemeen 3 Jaarverslag bestuur 6 Balans per 31 december 2012 na resultaat verwerking 8 Resultatenrekening Algemene toelichting 10 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Vergelijking begroting en werkelijke cijfers Begroting Toelichting op de begroting Overzicht giften 2012 en

3 Bestuursverslag 2012 Statutaire naam Stichting Comite Gemeentehulp Israel, statutaire zetel Amstelveen Doelstelling van de stichting Stichting Comite Gemeentehulp Israel geaffilieerd met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland). Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België. Onder Messiaanse gemeenten worden verstaan gemeenschappen van gelovigen die zich baseren op de belijdenis van Jezus Christus als de Messias voor Israël en alle volkeren. CGI wil de onderlinge verbondenheid tussen de Messiaanse gemeenten en gelovigen in Israël en de Nederlandse gemeenten en christenen versterken, en waar mogelijk bevorderen. Juridische structuur De Stichting is een zelfstandige juridische rechtpersoon De Stichting staat gerangschikt bij de Belastingdienst te 's Hertogenbosch als ANBI Bestuur Alle bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd en werken op vrijwillige basis. In 2006 is besloten dat alle bestuursleden en medewerkers recht hebben op de vrijwiliigersvergoeding. Er is een kantoor te Heerhugowaard, maar er wordt ook vanuit huis gewerkt. Samenstelling per 31 december 2012 De heer G.J.A.C. van Hal De heer J. Kuijpers Voorzitter Secretaris Benoemd 28 april 2007 Benoemd 23 september 2010 Manager zorginstelling Gepensioneerd huisarts De heer P.G.F. Grim Penningmeester Benoemd 10 november 2009 Penningmeester VPE De heer H.J. Mulder De heer J.A.M. Barendse Bestuurslid Bestuurslid Benoemd 31 maart 1999 Benoemd 31 maart 1999 Manager grafische industrie Voorganger PG Amsterdam De heer S. Buiten Directie Benoemd: Comité Gemeentehulp Israel

4 Bestuursverslag 2012 Personen en organisaties die zijn ondersteund / gefinancierde projecten Bij de start van het jaar 2012 werden de navolgende bedieningen en projecten ondersteund: Naam Land Aard van de werkzaamheden Doelgroep Sjosjani Israel Spaander Israel Psychosociale hulp De Heer Israel Psychosociale hulp Daarnaast werden een aantal projecten ondersteund: Naam Land Aard van de werkzaamheden 1701 Orna Greenman Modi'in Israel Sociale hulpverlening 1703 Hands of Mercy Israel Sociale hulpverlening 1706 Be ad Chaim-Pro Life bediening Israel Begeleiding bij ongewenste zwangerschap 1707 Judith de Heer Israel Psychosociale hulp 1708 Dugit (Mizrachi) Israel outreach 1709 Trumpet of Salvation (Damkani) Israel outreach 1710 Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass Israel gemeente 1711 Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras Israel gemeente 1712 Beit Nitzachon (E. Benson) Israel Hulp aan Drugsverslaving 1714 Rivers of Living Water Kyriat Yam Israel gemeente 1715 Libanese Christenen Joseph & Ibtissam Hadad Israel gemeente 1716 Huis van Genade Dima en Ella Brodkin Israel gemeente 1717 Kehilat Naharija Ruth Nessim Israel gemeente 1718 Tents of Mercy Kyriat Yam Eitan Sjisjkoff Israel gemeente 1720 Rivers of Living Waters Kyriat Shmona Adil Sapi Israel gemeente 1723 Musalaha/Salem Munayer totaal Israel Israeli/Palestinian ministry 1725 The Shelter/Eilat (John & Judy Pex) totaal Israel Hostel 1726 Jerusalem Institute of Justice Israel Juridische hulp (advocatuur) 1727 Kehilat hama'ayan Tony & Orna Sperandeo Israel gemeente 1728 Tiferet Yeshua Ari & Shira Sorko-Ram Israel gemeente 1730 Noodhulp Noord Israël Israel Noodfonds 1731 Shemen Sasson Israel gemeente 1735 Kehilat Peniel Daniel Yahav Israel gemeente 1736 HeartRock TV / Jamm / Richard Frieden Israel Messiaanse radio/tv 1737 Kehilat haderech Yossi & Ronit Ovadia Israel gemeente 1739 Kehilat Chesed Ve'Emet Baruch Maoz Israel gemeente 1741 Tents of Mercy (Eitan Sjisjkoff) Israel gemeente 1742 Kehilat Immanuel Najeeb Elisabeth Atteih Israel gemeente/boekwinkel 1744 Israel Harel Israel gemeente 1745 Kehilat hacarmel David & Karen Davis Israel gemeente 1746 Kehilat Even Yisrael Victor & Julia Blum Israel gemeente 1747 Revive Israel Israel gemeentestichting/outreach 1748 Calvary Chapel Tel Aviv (Patrick Boersma) Israel Sociale hulpverlening 1749 Kehilat Beit Asaf David & Lisa Loden Israel gemeente 1750 Kehilat Adonai Ro'i Avi Mizrachi vervallen Israel gemeente 1751 Eben HaEzer Home/Haifa Israel Messiaanse bejaardenhuis 1752 Makor hatikwa/makor Chaim Israel basisschool 1753 Kehilat Morning Star/Licht in Galilea Ezagouri Israel gemeente 1754 Harvest of Asher Guy Cohen Israel gemeente 1758 Watchmen from Jerusalem (C Cohen) Israel onderwijs/gebedsbediening 1759 Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai Israel gemeente 1760 Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal Israel charitatieve instelling 1763 St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani Israel gemeente 1765 King of Kings Assembly Wayne Hilsden Israel gemeente 1767 Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus Israel gemeente 1770 Love to the Needy Chaim Barak Israel Sociale hulpverlening 1775 Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran Israel Messiaans onderwijs 1776 Israel College of the Bible (David Boyd) Israel Onderwijs 1777 Ashdod (Israël Pochtar) Israel gemeente 1778 Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) Israel gemeente 1780 St NEM/Spaander Peter & Nellie Israel Psychosociale hulp 1781 Hulp Vluchtelingen Israel Sociale hulpverlening 1786 Beit Hayeshua/Zvi Randelman Israel gemeente 1790 Jophan Tom Hess Israel Gebedsbediening 1792 Ehab en Magda Ashkar Israel gemeente 1793 Rivers of Living Waters Karmiel Israel gemeente 1794 Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov Israel gemeente 1795 Yousef Dakwar Haifa Israel gemeente (arabisch) 1796 Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin Israel gemeente 1798 Ariel Familie Ortiz Israel gemeente Comité Gemeentehulp Israel

5 Bestuursverslag 2012 Ontwikkelingen in 2012 Informatie over de activiteiten en de financiële positie De Stichting verkrijgt zijn fondsen op de navolgende wijzen: a. ondersteuning in gebed en financiën van Messiaanse gemeenten en bedieningen b. het opbouwen van een gebedsnetwerk van gemeenten en groepen in Nederland en het regelmatig zorg dragen voor nieuws en gebedspunten vanuit Israël c. het opbouwen van een financieel netwerk ter ondersteuning van noden in gemeenten en bedieningen in Israël en ten behoeve van het werk van het CGI; d. het organiseren van bijeenkomsten en seminars om voorlichting te geven over de Messiaanse beweging in Israël; e. het overbrengen van sprekers vanuit Israël op seminars en tijdens kerkelijke bijeenkomsten voor informatie over de Messiaanse beweging; f. het uitgeven van publicaties, geschriften, boeken en dergelijke met betrekking tot de opbouw en achtergronden van de Messiaanse beweging Bestedingen t.o.v. baten 71,32% 71,96% 65,83% Kosten fondswerving t.o.v. baten 27,06% 21,10% 17,52% Het beleid van de stichting t.o.v. de besteding van de fondsen is als volgt: * de overige reserve dient als een voorziening voor de eigen kosten van de stichting. De omvang zal de niet hoger zijn dan Euro ,00. * het bestemmingfonds bestaat uit gelden die nog aangewend worden voor het doel waarvoor zij gegeven zijn. elke 3 maanden worden de geoormerkte giften naar de desbetreffende projecten overgemaakt. * Het beleggingsbeleid van de fondsen beperkt zich uitsluitend tot stalling van gelden bij gerenommeerde banken. De mogelijkheden hiervoor zijn ook beperkt tot liquide middelen, drie maands deposito's tot maximaal 12 maands deposito's. * Alle vrijwilligers werken belangeloos voor de stichting. Wel komen zij in aanmerking voor een vergoeding van de door hen gemaakte kosten of de vrijwilligersregeling. * De communicatie met belanghebbenden verloopt meestal met . Zodra een van de belanghebbenden voor verlof in Nederland is wordt een bijeenkomst met het bestuur gearrangeerd. Nieuwe projecten In het jaar 2012 is er 1 nieuw projecten gestart. Activiteiten 2013 Verder zal er gewerkt worden aan nieuw materiaal en nieuwe acties om meer gemeenten en gelovigen te bereiken met informatie aangaande de Messiaanse beweging. Financieel Er worden geen begrotingen voor de projecten gemaakt. Giften voor de projecten worden doorgestuurd onder maximaal 15% inhouding van een overheadfee voor de stichting.in 2012 is dit gebeurd, echter er is 5% gehanteerd. Ook worden er algemene giften doorgezonden naar projecten waar dit het meest urgent is. Deze urgentie wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd door de directie. Voor 2013 zijn de kosten voor de eigen fondswerving begroot op euro De kosten van beheer en administratie zijn begroot op euro Totaal euro Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de begroting in de bijlage G.J.A.C. van Hal P.G.F. Grim (voorzitter) (penningmeester) Comité Gemeentehulp Israel

6 Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Sieb Buiten, directeur is voortvarend bezig geweest het CGI op de kaart te zetten, om dit vorm te kunnen geven is besloten de omvang van zijn dienstverband te verhogen naar 28 uur per week. Er zijn ook een aantal vrijwilligers bijgekomen die hem trouw ondersteunen in het vele werk wat er ligt. Adrie Vermeulen die eerst jarenlang als bestuurslid heeft deelgenomen en later actief als back en front Officemedewerker heeft in 2012 het grootste deel van zijn activiteiten afgebouwd, zodat hij van zijn pensioen kan gaan genieten. In 2013 zal er formeel afscheid van hem worden genomen. Het ambitieniveau voor 2012 lag hoog, dit maakt dat niet alle doelstellingen die het bestuur voor 2012 zich hadden voorgenomen ook gehaald zijn. Een aantal doelen lopen door naar In 2012 is het totale bestuur twee maal bij elkaar geweest, in het voor en najaar voor het vaststellen van de begroting, jaarplannen en jaarverslagen. Als dagelijks bestuur met directie is er vijf maal vergaderd om de dagelijkse voortgang te bespreken. Tevens heeft er voor de eerste keer het jaarlijks terugkerende functioneringsgesprek met de directeur plaats gevonden. Eind 2012 is er vanuit Christenen voor Israel het verzoek gekomen om als bestuur van het CGI samen met hen de Opperrabbijn Yonah Metzger te ontmoeten. Naar aanleiding van deze geslaagde ontmoeting waarbij bestuurslid Jan Barendse heeft gesproken is er een vervolg afspraak gemaakt om elkaars leden van het bestuur te ontmoeten. Doel hierbij is te onderzoeken waar samenwerking aanvullend zou kunnen zijn. Kijkend naar het jaarplan 2012 zijn de volgende doelstellingen opgepakt: De nieuwe werkwijze en structuur zijn in 2012 ingevuld, er is een aanzet gemaakt tot een directiestatuur welke in 2013 zal worden vastgesteld. Er is een rooster van aftreden opgesteld en in het AB vastgesteld. Door de vertraging van de overgang Back-Office is het managementinformatiesysteem nog niet vorm gegeven. Onderscheidende van het CGI m.b.t. andere organisaties gericht op Israel wordt steeds duidelijker maar zal in 2013 nog vervolgd worden. In het voorjaar van 2012 is een afvaardiging van het bestuur met directie naar Israel geweest om de contacten aan te halen met Messias belijdende gemeenten en of hun projecten. Dit was een gezegende reis. Tijdens deze reis werd duidelijk hoe groot de nood is onder de Russisch sprekende gemeenten in Israel. Met betrekking tot de overgang Front en Back-Office is er veel in gang gezet, er is een zakelijke overeenkomst met de VPE gesloten die tegen betaling een aantal taken voor haar rekening neemt. Het gaat dan vooral om de telefonische bereikbaarheid en de financiële administratie. Een aantal zaken zal in 2013 verder ingevuld worden, hierbij te denken aan de adressenbestanden en het beheer hiervan. De achterban binnen de VPE is in 2012 toegenomen, dit vraagt in 2013 nog een doelgericht vervolg. Comité Gemeentehulp Israel

7 Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Vooruitzichten 2013: In 2013 zal het bestuur erop toezien dat een aantal in gang gezette ontwikkelingen vorm gaan krijgen. Tevens blijft het een voortdurend zoeken naar Gods leiding m.b.t. de bediening van het CGI. In het voorjaar zal er weer een bestuursreis met directie plaats vinden met als doel de contacten aan te halen. Verder is de noodzaak groot dat er meer vrijwilligers komen die het werk van het CGI mee kunnen dragen. Als bestuur zijn we dankbaar voor wat 2012 heeft gebracht, dit was bijzonder omdat ondanks de economische recessie er meer inkomsten zijn gegeven voor het werk van het CGI. Buiten dat zijn we ook dankbaar voor de vele trouwe leden in de achterban die biddend achter de gemeenten en bedieningen in Israel staan maar tevens achter het werk van het CGI. Dit alles is nodig om enerzijds de christen in Nederland te bereiken met de boodschap in Gods woord met betrekking tot Zijn beloften naar Israel en anderzijds om onze broeders en zusters in Israel te zegenen. Ruud van Hal Voorzitter bestuur Comité Gemeentehulp Israel Comité Gemeentehulp Israel

8 Balans per 31 december 2012 (na verwerking exploitatieresultaat) Activa Passiva (in euro's) (in euro's) Financiële vaste activa Reserves en fondsen Depot TNT Overige reserve Vlottende activa Fondsen Voorraden Bestemmingsfonds Vorderingen Douglas Reisfonds 0 0 Debiteuren 0 Overige fondsen Overige vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden Liquide middelen Overige schulden/overlopende passiva ING bank Comité Gemeentehulp Israel

9 Staat van baten en lasten 2012 (in euro's) Baten Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011 Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds Comité Gemeentehulp Israel

10 Algemene toelichting Algemeen Naam De statutaire naam is vastgesteld op: Stichting Comite Gemeentehulp Israel Doelstelling van de stichting Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België Verslaggeving Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijn 640 voor stichtingen zonder winstoogmerk en de richtlijn 650 voor de verslaggeving door fondswervende instellingen. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is op basis van historische kostprijs opgesteld. Voor zover hierna niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarden, verminderd met afschrijvingen berekend op basis van deze aanschaffingswaarden. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopwaarde. Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Resultaat Opbrengsten en kosten zijn slechts verantwoord voor zover zij op het boekjaar betrekking hebben. Voor giften met een bijzondere bestemming verwijzen wij naar het verloopoverzicht van de bestemmingsreserve. Comité Gemeentehulp Israel

11 Toelichting op de balans Vaste activa Financiële vaste activa TNT-depot Deze vastlegging is benodigd voor de bedrijfsvoering Overige vorderingen Rente 0 0 Overbruggingsregeling Gerritsen Overlopende activa Voorraden Boeken en DVD's etc Cd's Karen Davis Liquide middelen ING bank Spaarrekening idem Deze gelden zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling Comité Gemeentehulp Israel

12 Reserves en fondsen Bestemmingsfonds Dotaties Onttrekkingen Nog te verdelen Ot u Mofet Orna Greenman Ethiop Bethelgem Tal&Tigi Shefraw Hands of Mercy Ye'shi Reinhardt Arad Arad - Shimon Pliner Be ad Chaim-ProLife Sandy Shoshani Judith de Heer Dugit/Adonai Roi Avi&Chaya Mizrachi Trumpet of Salvation Jacob Damkani Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras Beit Nitzachon E. Benson Peter en Vanessa Steffens Riv of Liv Waters Sev&Irina Friedman Liban Christn Joseph&Ibtissam Hadad Huis van Genade Dima en Ella Brodkin Keh Naharija,RuthNessim;Streams of Hope Tents of Mercy Kyriat Yam Sjisjkoff Beit Avi (Karmiël) Moshe&B Loewenthal Lech Lcha - Arlon Grimberg Musalaha Salem Munayer The Shelter Eilat John & Judy Pex Jerusalem Inst of Just Calev Myers Kehilat hama'ayan Tony&Orna Sperandeo Tiferet Yeshua Ari&Shira Sorko-Ram Noodfonds Israël Shemen Sasson Dariel & John Meyers Beit Netanel Rachel Netanel Kehilat Peniel Daniel Yahav Jerusalem Str Prod Richard Frieden Keh HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia Watchmen from Jerusalem (C Cohen) Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani King of Kings Assembly Wayne Hilsden Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus Love to the Needy Chaim Barak Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran Israel College of the Bible (David Boyd) Ashdod (Israël Pochtar) Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) St NEM/Spaander Peter & Nellie Hulp Vluchtelingen Succat David/Beit Hayeshua Beit Hayeshua/Zvi Randelman Jophan Tom Hess Ehab en Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov Yousef Dakwar Haifa Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin Ariel Familie Ortiz Comité Gemeentehulp Israel

13 Bestemmingsfonds dd Dotaties Onttrekkingen dd NEM/Keh Melech HaM'lachim O Shoshani King of Kings Ass Wayne Hilsden Keh Beit Imm David&Michaella Lazarus ETS HACHAIM JERUSALEM Love to the Needy Chaim Barak Chaz Yeroesjalajim Shmuel&Pamela Suran Israël Coll of the Bible-Erez Soref Keh Beth Hallel Israel Pochtar Ashdod Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) St NEM Spaander Peter & Nellie Opvangw Avishai & Jolanda Pinchas Messiaanse Gem Christ Church-Berger Succat David/Beit Hayeshua Beit Hayeshua Zvi Randelman Proj Paulus Sigmond H of Prayer f/a Nat Jophan-Tom Hes Ehab & Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest v Leven Naz Sergei Bogarnikov HaCarmel Yousef Dakwar Shavei Tsion Naz Haifa-Leon Mazin David en Leah Ortiz Algemeen Giften voor gemeenten in Israel Alle gelden in het bestemmingsfonds zullen normaliter gebruikt worden voor het doel waarvoor het gegeven is. Als de bestemming echter ontvalt dan zal in overleg met de donateur of met bestemmer gezocht worden naar een nieuwe bestemming of met toestemming worden toegevoegd aan de overige reserves Douglas Reisfonds Positie per begin boekjaar Toevoegingen 0 0 Onttrekkingen Overige Fondsen Gebedskaart Fonds 0 0 Fonds vertalingen 960 Noodfonds Reisfonds Comité Gemeentehulp Israel

14 Overige reserves Algemene reserve per begin boekjaar Resultaat Mutatie bestemmingsfonds Onttrekking Noodfonds Overige schulden Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen (lijfrenteschenking) Diversen Comité Gemeentehulp Israel

15 Toelichting staat van baten en lasten De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Baten uit beleggingen, interest, vrijval lijfrenten Ontvangen interest Vrijval lijfrenten Verder zijn er geen andere opbrengsten uit beleggingen. Brutowinst verkopen goederen De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren: Netto omzet Kostprijs Bruto winst Uitvoeringskosten 0 0 Netto winst Algemene giften Nagekomen uit Overheadbijdrage Giften jubileumjaar Uitgekeerd aan projecten Beschikbaar voor CGI Comité Gemeentehulp Israel

16 Kosten Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen directie Reis- en onkosten directie Loonkosten Loonbelasting Loonadministratie kosten Vergoedingen vrijwilligers 0 0 Kantoor kosten Hilersum Kantoorkosten Haggai Kantoorkosten Urk Kosten directie Portokosten Algemeen Internetkosten Telefoon/Fax Administratiekosten Accountantskosten 0 0 Keurmerkkosten RfB 0 0 Contributies/Verzekeringen/Heffingen Huur Kantoor GWL Douglas Kantoorkosten Douglas Algemene kosten 0 0 Stornoposten Afschrijvingskosten 0 0 Bankkosten Bestuurskosten Bestuurskosten Vergaderkosten/Reiskosten/Verblijfkosten Respresentatiekosten 0 0 Vrijwilligersbijdragen bestuursleden De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die door de organisatie gemaakt zijn, met uitzondering van de druk- en verzendkosten van ons Magazine. Werving en promotie Productiekosten Nieuwsbrief Mailingkosten Nieuwsbrief/Diversen Portokosten Nieuwsbrief Radiowerk Drukwerk/PR Materiaal CGI 0 38 Advertenties/promoties Diverse PR/Mediaproject Conferentiekosten Lektuur / Studiemateriaal jarig jubileum kosten Israelreizen Kosten Israel reizen Comité Gemeentehulp Israel

17 Werving en promotie Totaal besteed aan doelstelling Totaal baten Bestedingen t.o.v. baten 71,32% 77,90% Kosten eigen fondswerving Baten eigen fondswerving Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten 27,06% 26,99% G.J.A.C. van Hal, voorzitter P.G.F. Grim, penningmeester Comité Gemeentehulp Israel

18 Begroting 2012 t.o.v. werkelijkheid 2012 (in euro's) Baten Werkelijk 2012 Begroting 2012 Verschil Baten uit eigen fondsenwerving collecten donaties en giften marge verkoop artikelen Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds Comité Gemeentehulp Israel

19 Toelichting Baten Ontvangen giften De giften kwamen hoger uit dan begroot. De begroting was voorzichtig Rente- en beleggingsopbrengsten De renteopbrengsten zijn laag ivm de lage rente die gegeven wordt op spaartegoeden. Lasten Besteed aan doelstelling De besteding aan de doelstelling kwam ook nagenoeg in de buurt van de begroting. Werving en promotie Deze zijn nagenoeg conform de begroting. Beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie zijn gestegen, omdat de loonkosten aanzienlijk hoger zijn uitgevallen Dit komt omdat het aantal uren van de directie is verhoogd van 20 naar 28 uur. (0,5 naar 0,7 FTE) Bestemming resultaat Aan het bestemmingsfonds werd toegevoegd omdat er nog giften moeten worden doorgestuurd naar de projecten. In de komende jaren zullen de gelden in het bestemmingsfonds worden aangewend voor het doel waarvoor ze geschonken zijn. De toevoeging aan de algemene reserve kwam lager uit dan begroot. Dit kwam vooral door de gestegen loonkosten. Comité Gemeentehulp Israel

20 Begroting 2013 (in euro's) Baten 2013 Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen 500 Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Bestemmingsfonds Toelichting Begroting 2013 Giften Naast de gewone giften zouden er acties kunnen zijn die een extra bedrag van euro zouden moeten opleveren om de extra activiteitsinspanningen te kunnen financieren. Werving en promotie Er wordt veel meer ruimte gemaakt voor wervingsactiviteiten, echter deze zijn afhankelijk van de inkomsten. Rente- en beleggingsopbrengsten Rente over beschikbare liquiditeiten neemt af doordat de rentevoet daalt. Besteed aan doelstelling In 2013 zal meer aan de doelstelling worden uitgegeven. Comité Gemeentehulp Israel

21 Overzicht giften CGI Ontvangen giften Projecten Algemeen Besteed Projecten Algemeen Comité Gemeentehulp Israel

Israël. Gemeentenieuws. De zegen van vervolging. Uitgaves van CGI. 8-daagse CGI Studiereis voor voorgangers en oudsten. Shimon Pliner uit Arad

Israël. Gemeentenieuws. De zegen van vervolging. Uitgaves van CGI. 8-daagse CGI Studiereis voor voorgangers en oudsten. Shimon Pliner uit Arad iteit, um n uit 5,00 Chuck en Karen Cohen Wortels van ons geloof kracht van Elia kracht van Elia Het CGI is gestart met Studiereizen naar Israel. De eerste reis is van 26 februari tot 5 maart 2013 is volgeboekt.

Nadere informatie

Israël. GemeenteNieuws. Nieuwe toekomst voor ex-militairen Discipelschapstraining LechL cha. Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Israël. GemeenteNieuws. Nieuwe toekomst voor ex-militairen Discipelschapstraining LechL cha. Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Israël GemeenteNieuws Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging 26e jaargang no. 6 December 2011 ISSN: 1382-130X Comité Gemeentehulp Israël Nieuwe toekomst voor ex-militairen Discipelschapstraining

Nadere informatie

Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Apeldoorn. Rapport inzake de jaarrekening 2014. Uitgebracht op 21 mei 2015 RSIN: 807863166

Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Apeldoorn. Rapport inzake de jaarrekening 2014. Uitgebracht op 21 mei 2015 RSIN: 807863166 Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Apeldoorn Rapport inzake de jaarrekening 2014 Uitgebracht op 21 mei 2015 RSIN: 807863166 KvK-nummer: 34114422 Comité Gemeentehulp Israël Postbus 795 7301 BA Apeldoorn

Nadere informatie

Israël. Tataar en Jodin vinden elkaar Artur en Ira Gal, voorgangers Ets HaChaim, Jeruzalem

Israël. Tataar en Jodin vinden elkaar Artur en Ira Gal, voorgangers Ets HaChaim, Jeruzalem Israël 27e jaargang no. 5 November 2012 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Tataar en Jodin vinden elkaar Artur en Ira Gal, voorgangers

Nadere informatie

Israël. Een veilige Ark in onveilig Arad

Israël. Een veilige Ark in onveilig Arad Israël 27e jaargang no. 2 April 2012 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Een veilige Ark in onveilig Arad Het Teen Challenge huis

Nadere informatie

Mijn vader vertelde me dat we allemaal. de hemel zouden gaan.

Mijn vader vertelde me dat we allemaal. de hemel zouden gaan. Israël 28e jaargang no. 5 November 2013 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Anthony Simon uit Jeruzalem: Jeshua heeft mij gered!

Nadere informatie

CGI. Israël. Israëldag. Gemeentenieuws. Zaterdag 18 oktober. 47.000 euro. Agenda. 10.00-16.00 uur

CGI. Israël. Israëldag. Gemeentenieuws. Zaterdag 18 oktober. 47.000 euro. Agenda. 10.00-16.00 uur CGI Israëldag Zaterdag 18 oktober Agenda TV Uitzendingen De Messias van Israël 13 uitzendingen over de Messiaanse gemeenten in Israël Start: 7 september 19.30 uur met herhalingen op woensdag 21.00 uur

Nadere informatie

Israël. De historische betekenis van de Messiaanse beweging in Israël. door Reuven Berger

Israël. De historische betekenis van de Messiaanse beweging in Israël. door Reuven Berger Israël 28e jaargang no. 3 Juni 2013 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging De historische betekenis van de Messiaanse beweging in Israël

Nadere informatie

Israël. Het oude Ashkelon komt tot leven

Israël. Het oude Ashkelon komt tot leven Israël 28e jaargang no. 6 December 2013 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Het oude Ashkelon komt tot leven Het gesprek vindt plaats

Nadere informatie

Israël. Over toeval gesproken... Ted Walker, de katholiek die niet wist dat hij Joods was, voert in Israël actie voor het leven

Israël. Over toeval gesproken... Ted Walker, de katholiek die niet wist dat hij Joods was, voert in Israël actie voor het leven Israël 27e jaargang no. 3 Juni 2012 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Over toeval gesproken... Ted Walker, de katholiek die niet

Nadere informatie

Israël. Gemeentenieuws. Eenheid (3) Agenda. Archeologe Jennifer Guetta-Peersmann: Bijbel ging voor mij leven. Opdat zij allen één zullen zijn

Israël. Gemeentenieuws. Eenheid (3) Agenda. Archeologe Jennifer Guetta-Peersmann: Bijbel ging voor mij leven. Opdat zij allen één zullen zijn Agenda Eenheid (3) In de vorige twee columns over eenheid hebben wij gezien dat wij verbonden zijn met en het Joodse volk. En ook dat Jeshua zelf bad om éénheid tussen deze beiden. Het is Zijn hartsverlangen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Israël. Broeder Gideon Ulmer, Peniëlgemeente in Tiberias Wonderen in Galilea

Israël. Broeder Gideon Ulmer, Peniëlgemeente in Tiberias Wonderen in Galilea Israël 28e jaargang no. 4 September 2013 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Broeder Gideon Ulmer, Peniëlgemeente in Tiberias Wonderen

Nadere informatie

Israël. Yossi Ovadia bezorgd: Broze relatie Arabische en Joodse gelovigen in gevaar

Israël. Yossi Ovadia bezorgd: Broze relatie Arabische en Joodse gelovigen in gevaar Israël 29e jaargang no. 5 November 2014 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Yossi Ovadia bezorgd: Broze relatie Arabische en Joodse

Nadere informatie

Israël. Licht vanaf de Karmelberg Ruim twintig jaar Or HaCarmel

Israël. Licht vanaf de Karmelberg Ruim twintig jaar Or HaCarmel Israël 27e jaargang no. 4 September 2012 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Licht vanaf de Karmelberg Ruim twintig jaar Or HaCarmel

Nadere informatie

Israël. Anat en Ishai Brenner Overvloedig leven in een achterbuurt van Tel Aviv

Israël. Anat en Ishai Brenner Overvloedig leven in een achterbuurt van Tel Aviv Israël 29e jaargang no. 6 December 2014 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Anat en Ishai Brenner Overvloedig leven in een achterbuurt

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Israël. in Jeruzalem. Hoop voor kansarme jongeren. In gesprek met Richard Ayal Frieden:

Israël. in Jeruzalem. Hoop voor kansarme jongeren. In gesprek met Richard Ayal Frieden: Israël 30e jaargang no.5 november 2015 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging In gesprek met Richard Ayal Frieden: Hoop voor kansarme

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het publicatierapport 2013 van Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Driebergen.

Hierbij zenden wij u het publicatierapport 2013 van Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Driebergen. Aan de Kamer van Koophandel voor Team Deponeringen Postbus Postbus KvK 3440 AC Woerden Driebergen 23 juni 2014 Betreft Publicatierapport 2013, dossiernummer 34114422 Mijne heren/dames, Hierbij zenden wij

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HUIS VAN GEBED IN NUNSPEET. Brinkersweg 27 8071 GR NUNSPEET

JAARREKENING 2014 STICHTING HUIS VAN GEBED IN NUNSPEET. Brinkersweg 27 8071 GR NUNSPEET JAARREKENING 2014 STICHTING HUIS VAN GEBED IN NUNSPEET Brinkersweg 27 8071 GR NUNSPEET Inhoudsopgave pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Israël. Avishai en Jolanda Pinchas uit Kadesh Barnea: We hebben elkaar meer dan ooit nodig!

Israël. Avishai en Jolanda Pinchas uit Kadesh Barnea: We hebben elkaar meer dan ooit nodig! Israël 30e jaargang no. 3 juni 2015 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Avishai en Jolanda Pinchas uit Kadesh Barnea: We hebben

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014 Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over 2014 9

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING RUBENS KWARTET, DEN-HAAG J A A R R E K E N I N G 2014

STICHTING RUBENS KWARTET, DEN-HAAG J A A R R E K E N I N G 2014 J A A R R E K E N I N G 2014 10 februari 2015 Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Kasstroomoverzicht 2014 3 1.4

Nadere informatie

Israël. Dani en LuAnne Sayag uit Haifa: Wij werken in Kerem El, Gods wijngaard

Israël. Dani en LuAnne Sayag uit Haifa: Wij werken in Kerem El, Gods wijngaard Israël 30e jaargang no. 4 september 2015 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Dani en LuAnne Sayag uit Haifa: Wij werken in Kerem

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Israël. We hebben onze gemeente Stad van het leven genoemd. We zijn in Sederot, de stad. Michael en Dina Beener uit Sederot:

Israël. We hebben onze gemeente Stad van het leven genoemd. We zijn in Sederot, de stad. Michael en Dina Beener uit Sederot: Israël 31e jaargang no.1 februari 2016 ISSN: 1382-130X Gemeentenieuws Comité Gemeentehulp Israël Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Michael en Dina Beener uit Sederot: We hebben onze gemeente

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Ausema-de Jong Fonds

Stichting Ausema-de Jong Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Ausema-de Jong Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 50387561 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Balans

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Jaarrekening NVLE- Fonds

Jaarrekening NVLE- Fonds Jaarrekening 2014 NVLE- Fonds Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 2 Analyse... 4 2.1 Analyse... 4 2.2 Plaatsgevonden controles... 4 2.3 Samenstelling van het bestuur...

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort

JAARVERSLAG 2013. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort JAARVERSLAG 2013 Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort feitelijk gevestigd te 8181 KD HEERDE De Bleike 3 KvK nummer 41189485 Fiscaal nummer 8167 60 445 datum: 7 april 2014

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble te Ede Jaarrekening 2016

Stichting Hexagon Ensemble te Ede Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei"

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei" Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening Bestuursverslag 3 1. Balans per 31 december 2014 5 2. Staat van baten en lasten 6 3. Toelichting Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort

JAARVERSLAG 2014. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort JAARVERSLAG 2014 Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort feitelijk gevestigd te De Bleike 3 8181 KD HEERDE KvK nummer 41189485 Fiscaal nummer 8167 60 445 datum: 23 april 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) STICHTING CHRIST S HOPE NEDERLAND, Zwolle 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) Vaste Active 31 december 2015 31 december 2014 Materiele vaste activa 1.143 3.192 1.143 3.192

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 INHOUDSOPGAVE Balans en rekening van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Jaarcijfers 2014 Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring Financieel verslag algemeen 4 resultatenvergelijking 4 financiële positie 5 staat van herkomst en

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie