algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618"

Transcriptie

1 Periodieke bezoldiging Hoe boeken? K.B. van 12 september 83 - MAR 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 6200 Bestuurders of zaakvoerders 6201 Directiepersoneel 6202 Bedienden 6203 Arbeiders 6204 Andere personeelsleden 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 623 Andere personeelskosten 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 6240 Bestuurders of zaakvoerders 6241 Personeel Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618

2 Periodieke bezoldiging Indien voorschotten worden betaald : Voorschotten op bezoldigingen personeel a/ Kredietinstellingen Einde maand enkel nog saldo te betalen. Deze rekening wordt gesaldeerd t.o.v. de schuldrekening netto bezoldigingen (455) Bezoldigingen a/ Voorschotten op bezoldigingen personeel Kredietinstellingen Indien loonbeslag : overboeking naar de rekening 489 Andere diverse schulden Bezoldigingen a/ Andere diverse schulden

3 Periodieke bezold. - LA via soc. secretariaat patronale RSZ 621 brutoloon 620/ ,07 34,93 52 RSZ BV nettoloon 455 beheer 83 1) brutolonen patronale RSZ a/ (te betalen) RSZ 48, (te betalen) BV 34, (te betalen) nettolonen 52 2) te betalen RSZ 48, te betalen BV 34, a/ sociaal secretariaat 83 3 x voorschotten soc. secr a/ leveranciers ) beheerskosten Soc. sec terug te vorderen BTW 1, sociaal secretariaat voorschotten soc. secr a/ leveranciers 14,05 3 x 25 3 x voorschotten soc. secr a/ leveranciers 27

4 Periodieke bezoldiging / / xxxxx soc. secr. voorschot soc. secretariaat kosten loonadmin. leverancier HDP terugvorderbare BTW 25,00 (1a) (2a) 25,00 25,00 (1a) 25,00 (2a) 25,00 (1b) (2b) 25,00 25,00 (1b) 25,00 (2b) 25,00 (1c) (2c) 25,00 25,00 (1c) 25,00 (2c) 83,00 (3b) 75,00 83,00 5,00 14,05 1,05 3 x 27,00 3 x 27, DSa 5 14 CSa 74 CSa brutolonen WG RSZ bedrijfsvoorheffing WN RSZ netto-lonen 100,00 (3a) 35,00 34,93 48,07 52,00 34,93 (3b) 48, DSa 100 DSa CSa

5 algemene algemene boekhouding boekhouding vb. - Loonadministratie 09/03 en vs. 1 kwt. IV documenten in bijlage AB - 5

6 AB - 6 vb. - Loonadministratie 09/03 en vs. 1 kwt. IV 1) bezold. bedrijfsleiders , brutolonen , RSZ werkgever 717, andere personeelskosten 119, a/ (te betalen) RSZ 2.216, (te betalen) BV , (te betalen) nettolonen ,00 2) te betalen RSZ 2.216, te betalen BV , a/ sociaal secretariaat ,28

7 AB - 7 vb. - Loonadministratie 09/03 en vs. 1 kwt. IV bedrijfsleiders (te betalen) BV sociaal secretariaat vs. soc. secret ,36 (1) , , , ,66 (2) 4.800, , , , Brutolonen (te betalen) RSZ , , , RSZ werkgever netto-lonen 717, , andere pers.kosten 119,31

8 AB - 8 vb. - Loonadministratie 09/03 en vs. 1 kwt. IV

9 AB - 9 vb. - Loonadministratie 09/03 en vs. 1 kwt. IV 1) bezold. bedrijfsleiders , brutolonen , RSZ werkgever 717, andere personeelskosten 119, a/ (te betalen) RSZ 2.216, (te betalen) BV , (te betalen) nettolonen ,00 2) te betalen RSZ 2.216, te betalen BV , a/ sociaal secretariaat ,28 3) beheerskosten Soc. sec. 144, terug te vorderen BTW 30, sociaal secretariaat , a/ vs. soc. secr , leveranciers ,41

10 vb. - Loonadministratie 09/03 en vs. 1 kwt. IV AB bedrijfsleiders (te betalen) BV sociaal secretariaat vs. soc. secret ,36 (1) , , , ,66 (2) 4.800, , Brutolonen (te betalen) RSZ , , , , , , ,00 (5) 2.216,62 (3) RSZ werkgever netto-lonen beheerskosten soc. secr leveranc. soc. secr. 717, ,00 144, , , , , andere pers.kosten terug te vorderen BTW bank 119,31 30, ,41 (4) ,00

11 AB - 11 Voorziening voor vakantiegeld Recht op vakantiegeld ontstaat op basis van de prestaties in het jaar-1 (vakantiedienstjaar) Fiscaal aanvaarde maximumbedragen wordenjaarlijks gepubliceerd. 18,8% bezoldigingen die in 2002 zijn toegekend aan bedienden 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2002 zijn toegekend aan arbeiders Aanleggen voorziening Vakantiegeld bedienden : toevoeging Vakantiegeld arbeiders : toevoeging a/ Vakantiegeld In daaropvolgende jaar doen we terugname Vakantiegeld a/ Besteding vz vakantiegeld bedienden Besteding vz vakantiegeld arbeiders

12 Voorziening voor vakantiegeld Recht op vakantiegeld ontstaat op basis van prestaties in jaar-1 (vakantiedienstjaar) KB 8 oktober 76 art ten laste van het boekjaar moeten inzonderheid worden geboekt : de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen die in de loop van een volgend boekjaar zullen worden betaald voor diensten die tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht true and fair view opbrengsten en de daaraan verbonden kosten toerekenen in zelfde periode realisatie-principe : wanneer opbrengst boeken? (revenue recognition) overeenstemmingsprincipe : de daaraan verbonden kosten boeken (machting principle) dus : voorziening voor vakantiegeld boeken

13 Voordelen alle aard Wat? (para)fiscale druk!! hoe netto-loon en personeelskost gsm, firmawagen, lening tegen verminderde rentevoet, aandelenopties... Fiscaal art. 31, lid 2, 2 WIB Alle voordelen verkregen uit... = bezoldiging bezoldigingen worden opgenomen op fiche & de onderneming moet overeenstemming aantonen tussen geboekte loonkosten en de fiscale loonfiches ( & en RSZ-aangiften) gevolg : discrepantie tussen fiscale loon en boekhoudrechtelijke loon vb. lening tegen lagere rente wordt niet als loon geboekt Bull. CBN nr. 30,1993 fiscaalrechtelijke kwalificatie van kosten mag geen invloed hebben op hun boekhoudkundige verwerking MAAR : betaling prive-uigaven van werknemer = boekhoudrechtelijk bezoldiging vb. firmawagen

14 Voordelen alle aard Firmawagen KM prive voordeel 0,2850 /KM + 33% solidariteitsbijdrage MAANDELIJKS 8.000/12 x 0,2850 = 190, Bezoldigingen Bezoldigingen VAA 190, Werkgeversbijdragen RSZ Solidatiteitsbijdrage VAA 62, a/ Bedrijfsvoorheffing RSZ +62, Netto-lonen Voordelen alle aard 190,00 Voordeel is inclusief BTW : Circulaire van 96 : i.c. 190,00 190,00/1, Voordelen alle aard 14, a/ Verschuldigde BTW 14,96

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

BTW of nationaal nummer 0413.564.943

BTW of nationaal nummer 0413.564.943 1 9 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. JAARREKENING FIRMA OF NAAM/ Rechtsvorm: DIERICKX, LEYS & CIE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Adres: KASTEELPLEINSTRAAT Nr.: 44-46 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: ANTWERPEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Bijlage 2 FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Nr. FG 1/2012 - ALT Tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in een Brussels Nederlandstalig CDO (Centrum voor deeltijds

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

3.2 Overlopende rekeningen

3.2 Overlopende rekeningen 3.2 Overlopende rekeningen 3.2.1 Bedrijf X 1 Verzekeringspremie 01-05-x3 61x D&DG (verzekeringspremie) 2.400,00 440 @ Leveranciers 2.400,00 AF/120 01-05-x3 440 Leveranciers 2.400,00 5500 @ KI 2.400,00

Nadere informatie

Geen activiteit, geen aftrek

Geen activiteit, geen aftrek BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Geen activiteit, geen aftrek p. 3/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 4 Geen activiteit, geen aftrek

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten

Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten 1 EIG. VERMOG.,VOORZ. V. RIS./ KOST./SCHUL Balans Passiva 10 KAPITAAL Balans Passiva 100000 GEPLAATST KAPITAAL Balans Passiva 101000 NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL (-) Balans Passiva 11 UITGIFTEPREMIES Balans

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie