Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben"

Transcriptie

1 52 Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben Een ernstig ondernemer is het aan zichzelfen z~in medewerkers velplicht om vooruitziend zijn bedrijfte leiden. Wil hij de concurrentie een stap voor zijn, wil h~i z~in kennis en expertise uitbreiden, is het belangrijk tijdig te investeren in nieuwe media, nieuwe toepassingsmogelijkheden, informatiewinning over zijn sector en het uitbreiden van zijn marktkennis. Daarom is het belangrijk dat zelfstandige ondernemers en bestuurders van kmo's spaarzaam omspringen met de mogelijkheden die hun bedrijfsresultaten bieden. Bedrijven hebben behoefte aan een degelijke bufferzone om zich te kunnen wapenen tegen plots opduikende moeilijkheden, zoals we deze de voorbije maanden gekend hebben. Bij elke storm zijn het altijd de zwakste bladeren die van de boom vallen. Het is de taak van elke ondernemer om geen zwakke bladeren aan zijn boom te hebben. Dat vergt een reservefonds dat op verschillende manieren kan opgebouwd worden. Er is een duidelijk verschil tussen "sparen" en "beleggen". Volgens onze goede oude dikke van Dale is sparen iets voor slijtage behoeden, zuinig zijn met het uitgeven van middelen, geld terzijde leggen. Meestal wordt gespaard op een spaarboekje of een bankformule die hiermee vergeleken kan worden (internetrekening, termijnrekening). Kortom: sparen is middelen opzij zetten met de bedoeling een reserve op te bouwen waarover men onmiddellijk kan beschikken van zodra nodig. Beleggen daarentegen is aan geld een bestemming geven, het geld vastleggen, ergens in steken, op interest zetten. Beleggen doet men volgens een oude volkswijsheid - met geld dat men verwacht niet (nooit) meer nodig te hebben. Beleggen is zuurstof geven aan en een buffer bouwen rond ondernemingen zowel als personen. Zonder een duidel ijke beleggingsstrategie is het moeilijk een toekomst veilig te stellen. We nodigden enkele experts uit op een ontbijtvergadering om ons wegwijs te maken in het labyrint dat voor velen de beleggingswereld is. Gaven gevolg aan onze oproep: Sam Adams (Bank Delen) Michel Bascourt (Art-Expert) Stefaan Casteleyn (Merit Capital) Jan De Punt (FOltuna Financial Planning) Filip Faes (Bank Degroof) Philippe Janssens (Stadim) Eric Jonkers (Life Plan) Alain Steger (KBC Bank & Verzekeringen) Christophe Van Canneyt (Puilaetco Dewaay Private Banking) Wemer Wuyts (Dierickx, Leys Effectenbank) Het is duidelijk dat de financiële crisis het beleggingsvertrouwen een beetje door elkaar geschud heeft, maar geleidelijk aan is een duidelijke herstelbeweging aan de orde. De financiële sector - onder druk van de Europese Commissie - heeft uit de voorvallen van de voorbije maanden lessen getrokken. BANK DEGROOF Filip Fm BANK DELEN Sam Adams BASCOURT Michel Bascourt Art-expert DIERICKX, LEYS EFFECTENBANK Werner Wuyts FORTUNA Jan De Punt kmo-insider - januari 20 J]

2 KBC BANK Alain Steger L1FE PLAN Eric Jonkers MERIT CAPITAL SIefaan Casteleyn JILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKtNG Christophe Van Canneyt christophe.van STAD'IM Philippe Janssens kmo-insider -januari 1011 VRAAG I Hoe is de situatie in de belegingsh'ereld vandaag! Loopt de crisis op haar laatste beentjes? Is er licht op het einde van de tunnef l Stefaan Casteleyn: We kuimen opnieuw een groei in de wereld waarnemen van 4,5 procent. Er zijn vandaag enorme opportuniteiten te rapen. Christophe Van Canneyt: We leven in een land met twee snelheden. Als we ons land vergelijken met bijvoorbeeld Duitsland of Brazilië, dan kunnen we beter een tandje bijsteken. Jammer dat onze politici nog zelden het groter geheel zien. Zij willen verkozen worden. Eric Jonkers: De problemen die we gekend hebben en waar we nu de laatste tekenen van waal11emen, zijn op ons afgekomen vanuit de Verenigde Staten en dan vooral vanuit de vastgoedsector, waar al te gemakkelijk kredieten toegestaan werden. In de financiële sector en bij sommige overheden, is zeker nog niet alles opgelost. Aandelen zijn vandaag goedkoper en risicopremies zijn vandaag historisch laag. Dit wijst erop dat beleggers ondanks verwachte rendementen, toch afzijdig blijven van aandelen. Maar dit kan zeer snel veranderen. Alain Steger: In 2008 kregen we wantrouwen tegenover de banken. Het wantrouwen heeft zich ondertussen vooral verlegd naar de overheid, zie Ierland, Griekenland, POliugal bijvoorbeeld. Sam Adams: Het is duidelijk dat de gezondere economieën van de groeilanden ons uit de crisis zullen halen. Echter, dit zal wellicht nog niet voor morgen zijn. De groei in China bijvoorbeeld is er weliswaar spectaculair maar wordt nog steeds voornamelijk gedragen door de export. Pas als de consumentenbestedingen de economie daar kunnen trekken, zal China de rol van de motor van de globale economie definitief kunnen overnemen van de VS. Dit is wellicht nog enkele jaren van ons verwijderd. De globale economie zal de komende jaren dan ook wellicht gebukt blijven onder het langzaam leeglopen van de schuldenzeepbel in het Westen. Jan De Punt: Beleggers worden geconfronteerd met onzekerheden die nogal eens gevoed worden door de soms eenzijdige berichtgeving in de media. Zoals bv. "hoe zit het met de toekomst van de euro?" We kulu1en echter stellen dat zowel de EU als het IMF telkens krachtdadig optreden. Duidelijk is zeker dat de huidige situatie potentieel biedt voor beleggers, ondernemers, die op termijn durven te denken. Filip Faes: Wij zien het niet zo pessimistisch, ook al is er nog veel werk aan de winkel. Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker moeten beoefenen. Op korte temlijn zien we nog onzekerheid en volatiliteit, maar voor de middellange termijn zijn we positief. In dit verband geloven we niet in een deflatiescenario en evenmin in een 'double dip' van de economie. Kijk naar Duitsland dat de rol van trekker speelt in de Europese economie. Bedrijven investeren opnieuw, nemen opnieuw personeel aan en de consumptie blijft op pijl. Stefaan Casteleyn: Het stemt tot nadenken dat China vandaag de grootste automarkt geworden is. Christophe Van Canneyt: Begrotingen worden opgemaakt voor als het goed gaat en niet voor als het slecht gaat. We leven al enkele jaren boven onze stand. Bovendien kunnen we ons model niet opdringen in de wereld. We zijn verplicht van in te leveren. Sam Adams: We hebben ook te weinig controle. Met meer en een betere controle zouden we al veel verder staan en zouden we foutieve inschattingen ook sneller opmerken. Eric Jonkers: Vorig jaar zijn de beurzen gemiddeld 23 procent gestegen en dit jaar IS procent. Als je bij de berekening van de opbouw van je pensioenkapitaal rekening houdt met een gemiddelde stijging van aandelen en je blijft afzijdig in de jaren dat het zeer goed gaat, zoals nu, dan zou dit misschien wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben op pensioenleeftijd. Voorzichtig zijn is uiteraard een goede zaak, maar dan moet je er wel bijnemen datje met wat minder tevreden zal moeten zijn. VRAAG 2 Hebben de \'erstrengde maatregelen, die sedert 1 december JOl () in \'oege getreden ::ijn in de bank11 ereld. ('en in 1'loed op het beleggingsl'ermogen (d"dc beleggings\rens \'an ondememcrs? Filip Faes: Met de verhoogde kapitaalbuffers die banken dienen aan te leggen in het kader van de Basel UI normen zou dit eerder een weerslag kunnen hebben op het verlenen van kredieten. Wat dit concreet betekent voor het beleggingsvermogen van de ondernemers is dat ze meer privévermogen 53

3 zullen aanwenden om in hun bedrijf te investeren, mochten er stringentere kredietvoorwaarden door de banken opgelegd worden. Daarnaast gaan de grotere bedrijven ook op zoek naar alternatieve financieringsbronnen zoals private obligatieplaatsingen, etc. Alain Steger: Vraag is eigenlijk gericht tot de ondernemers, niet tot de banken. Voor ons zullen de nieuwe normen hoofdzakelijk een zaak van mogelijk kapitaalbeslag zijn en impact daarvan op de Iuedietmogelijkheden die we ons na aftrek daarvan resten. Je kan kapitaal immers maar één keer reserveren. Philippe Janssens: Bedrijven die huren moeten in de toekomst vermoedelijk hun huurcontract in hun balans opnemen. Michel Bascourt: Voor kmo's draaien de banken makkelijk de kraan dicht. Er zal meer geïnvesteerd worden in de zaak zelf. Wemer Wuyts: Veel ondernemers pasten hun portefeuille in het najaar van 2008 reeds aan. Vanwege de fiscaal gunstige behandeling hadden veel ondernemers een Iuediet lopen bij de bank. Daarnaast hielden ze privé een effectenportefeuille aan. Toen de banken dreigden te kapseizen in het najaar van 2008 stelden veel ondernemers vast dat ze een ernstig risico liepen als de banken zouden failliet gaan. De privéportefeuille belandt in dat geval in de massa, waardoor belangrijke verliezen ontstaan, terwijl het Iuediet nog steeds moet terugbetaald worden. Het is dan beter om het bedrijfsluediet met privégelden terug te betalen. Met de gunstige behandeling van het eigen vermogen via de notionele intrest is het trouwens interessanter om minder Iuedieten aan te gaan. Sam Adams: We zitten in een schuldencrisis. Maatregelen moet je nemen wanneer het goed gaat. Als het slecht gaat is het dikwijls te laat. Bovendien hebben we vandaag een overheidsprobleem? We zullen moeten leren tevreden te zijn met lagere opbrengsten. Stefaan Casteleyn: Er is nog een hele wereld van verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa. Philippe Janssens: Ondernemen is teruggekeerd tot de essentie bij de aandeelhouders. De crisis ligt in ons land niet bij de vastgoedsector, maar de financiële crisis heeft het vastgoed wel deels meegesleurd. We zitten op het vlak van immobiliën vandaag opnieuw op het niveau van Christophe Van Canneyt: Men subsidieelt vandaag de slechtste risico's. Het gaat om "Moral hazard", een economisch begrip dat verwijst naar veranderingen in het gedrag van partijen indien zij niet direct risico lopen voor hun daden. VRAAG 3 De financiële instellingen trekken \"(1/1 daag eerst )'an liiogeluke klanten ee/i belegge/profiel mor :::e hun /Janten eu! ofgeiilteresseerden een belegging aanraden. Ook een gevolg \'(/n de bankencrisis? Stefaan Casteleyn: Dat is een Europese richtlijn die in 2007 ingevoerd is. Het is goed dat dit bestaat, zo kan iedereen de verantwoordelijkheid nemen die hem of haar toekomt. Alain Steger: Mifid is een wettelijke verplichting. KBC heeft al lang voor deze verplichting bestond, dergelijke klantenbevragingen ingevoerd. Beleggerprofielen geven de belegger de kans om zichzelf even in vraag te stellen. Anderzijds behoort het tot onze taak om klanten op te voeden en te wijzen op de risico's die ze eventueel kunnen lopen. Jan De Punt: Het beleggerprofiel is geen statisch gegeven, het is vooltdurend in evolutie. Het is de taak van een vermogensplanner om dit profiel regelmatig te evalueren, bij te sturen. Eric Jonkers: Het opstellen van een beleggerprofiel is een relatief theoretisch en statisch gegeven. Het geeft meestal aan hoeveel iemand in aandelen, obligaties ofcash mag investeren. Belangrijker is echter om de risico', de volatiliteit, van elke belegging afzonderlijk onder de loep te nemen. Sommige aandelen zijn minder risicovol als sommige obligaties. En hoe evolueren deze risico's in de tijd? Een jaar geleden beschouwde men een overheidsobligatie in Ierland ofgriekenland bijvoorbeeld als risicoloos en voldeed men aan het profiel. Na de recente verliezen op de Griekse obligatiemarkten weten we wel beter. Sam Adams: Het inschatten van risico's is een continu proces. Onze klanten moeten hierin geadviseerd worden. Filip Faes: Bovenop het risicoprofiel 54 kmo-insider - januari 20 I1

4 van de klant is er de transparantie. Dit betekent openheid naar kosten, gedetailleerde informatie over de beleggingen in poliefeuille en uitgebreide en frequente rapportering naar de klant toe. VRAAG 4 Het njorb(ie jaur m!nl door het merendeel \"(1/1 de spaarders en/of heleggers nllop geko::en njor \'eilige structuren. Als de honkellcrisis één ::aak onthuld ol hemstigd hel~/i dan is het \Id dat niemand precies kali morspelieli hoe de financiële markten ::ich in de toekomst ::ullen hell'egen (~f gedragen. Is het niet moeilijk om nlndaag beleggers te QI'ertuigen OIn risico ste nemen in hun beleggingsgedrag. ook al ::(in het gecontroleerde risico ;.? Eric Jonkers: Mensen worden inderdaad voorzichtiger. Maar dat heeft ook zijn kostprijs. Als bijvoorbeeld een 45-jarige in plaats van zijn spaarcenten elk voor de helft in aandelen en in obligaties belegt, vanafnu slechts 25 procent in aandelen gaat investeren, dan zal die man of vrouw de helft meer moeten sparen om op pensioenleeftijd over hetzelfde kapitaal te beschikken. Ofwel zal hij nog tien jaar langer moeten werken. Beseft die persoon dat wel? Is het dat wat hij werkelijk wil? Is het dan niet beter om gecontroleerd wat risico's te nemen? Eén ding heeft de recente crisis dan toch opgeleverd: producten om dit eenvoudig en efficiënt te realiseren. Christophe Van Canneyt: Je moet ook tegen de klant ingaan, indien dit in zijn belang is. Dat kan je alleen wanneer je de materie professioneel kent en op de voet volgt. Sam Adams: Maar het klopt wel dat mensen wantrouwiger geworden zijn. We moeten hen meer en beter inlichten dan vroeger. Jan De Punt: Wanneer men beleggers/ klanten op een correcte wijze infonneert, en blijft informeren, dan kan men samen met hen op zoek gaan naar de belegging die qua profiel en risico het best bij hen past. Ook het voorbije jaar kon men met gemengde- en of meer dynamische beleggingen zeer goede rendementen optekenen. Maar uiteraard is men in het algemeen iets voorzichtiger ingesteld dan enkele jaren geleden. VRAAG 5 Wordt er naar de en'aring \'(1/1 de panelleden, eerder op korte, dali \I-d op langere term(in ge\l'erke Philippe Janssens: België is het land bij uitstek waar strategisch op lange termijn gedacht wordt maar er wordt toch vaak nog op kolie termijn gewerkt. Wij leven van de evolutie van de koopkracht. De huur is een constante, gemiddeld 1/3de van het inkomen, dat beschikbaar blijft na aftrok van de consumptiebehoefte voor een gezin, gemiddeld 14500, of van de werkingskosten van een bedrag (EBITOA). Als het inkomen of de EBITDA niet meegaan, dan is er een probleem. Eric Jonkers: Beleggers kijken de kat uit de boom. Er wordt vandaag historisch veel gespaard op spaarboekjes en dat heeft alles te maken met de lage rentevoet op lange termijn, die de voorzichtige belegger, niet aanzet om op langere termijn te beleggen. Maar wat zou er gebeuren als één van die banken met grote spaardeposito's in de problemen zou komen? De Belgische overheid is niet opgewassen tegen dergelijke catastrofe en zou dan zelf in de problemen komen. Gezien de pensioenvorming op lange termijn moet bekeken worden, is een lange termijnvisie van primordiaal belang. Christophe Van Canneyt: Er is een gebrek aan transparantie over de langere termijn. Het is bijgevolg begrijpelijk dat in de ban van ondernemen "Het platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar vinden" smart money ark angels fonds combifin BA+ lening (ism participatiefonds) dealmaking Deloitte.PRoxl ING ~.. Vlaanderen ",InActie mei ~ICllnvan hel 1 Agenlschap On(Jememen BAN Vlaanderen vzw 'Officenter' Hendrik Van Veldekesingel '50/ Hasselt t f kmo-insider -januari

5 eerder voor korte termijn gekozen wordt. Jan De Punt: Wij hebben de ervaring dat onze klanten hoofdzakelijk beleggen met een visie op middel- tot lange tem1ijn. Alain Steger: KBC heeft veel korte termijn beleggingen. We hebben onze producten aangepast aan de vraag van de klanten. Momenteel stellen we vast dat een minderheid van onze beleggers op zoek is naar beleggingen op lange termij n. Philippe Janssens: De lange termijn komt in het vastgoed volop aan bod. In Vlaanderen is 80 procent van de gepensioneerden eigenaar van zijn huis, waardoor vastgoed de tweede pijler is in ons pensioenstelsel. VRAAG 6 Uit studies is geblekeli dat mensen die ::ich o/llrillgell met lom/iteit gelukkiger ::ijll. Beleggen ill kunst in de hreedste ::in \.([/] het woord. is ::0 'n mogelijkheid. Hoe staat /zet /liet de belangstelling 0111 ill kunst ofi'ia kllnst te beleggeil :> Michel Bascourt: De intresten zijn laag. Men investeert vooral in kunst uit liefde voor het voorwerp. De kwaliteit speelt een zeer voorname rol. Jongeren gaan liever op vakantie met hun spaargelden. Ik noem dat de Ikea-generatie. Zij denkt op korte termijn behalve wanneer ze over geld beschikken dat ze geerfd hebben. Freddy Michiels: Kunnen kunstwerken nog makkelijk verzekerd worden? Michel Bascourt: Het is makkelijk te verzekeren als het over een verzameling gaat. Ik raad iedereen aan om te beleggen in topstukken. De huidige trend is dat er belegd wordt in hedendaagse kunst. Het vraagt wel een lange termijn visie. Het belangrijkste is dat het kunstwerk kwaliteit heeft en zeldzaam is. Je mag niet beleggen in kunst op korte termijn. Jan De Punt: Hoe zit dat internationaal? Michel Bascourt: Internationaal worden er soms gekke prijzen geboden en betaald op veilingen. Het is heel belangrijk dat je goed uitkijkt bij wie je koopt. VRAAG 7 Welke ad\'ie::ell kllnnenwe de le::ers nog ge\ en met betrekking tot beleggillgen? Eli wat ::011 jullie beroep nog aantrekkelijker maken? Sam Adams: Wat aandelen betreft zou ik zeker nog wat geduld uitoefenen 56 ; zij die nu pochen dat ze sinds maart 2009 veel geld hebben verdiend aan de beursstijging, zijn wellicht dezelfde die in 2008 veel geld verloren hebben. We bevinden ons nog steeds in een seculaire berenmarkt waarin de focus van de belegger vooral moet liggen op kapitaalsbescherming. Zo kan je je volle kapitaal aanwenden om op een efficiënte manier opportuniteiten te benutten die ook deze crisis ons de komende jaren zal aanbieden. Het zijn uitzonderlijke tijden die ons zeker op economisch gebied nieuwe lessen aan het leren zijn. Deze periode mogen ervaren als macroeconoom is dan ook een aangename uitdaging.. Jan De Punt: Beleggers moeten zich minder laten leiden door het algemeen negatieve sentiment. Investeer zoals je onderneemt, met zicht op de toekomst. En denk eraan dat de opkomende landen zeker vandaag ook deel mogen uitmaken van een goed gediversifieerde portefeuille. Dit uiteraard steeds uitgaande van je eigen risicoprofiel. Werner Wuyts: Kijk in de eerste plaats naar jezelf. Kies een goede financiële adviseur, die op lange termijn kan denken. Michel Bascourt: De pers in het algemeen speelt een lelijke rol op het moreel van de mensen. De pers schenkt meer aandacht aan slecht nieuws dan aan goed nieuws, meer aandacht aan faillissementen dan aan uitbreidingen en dat is fout. Philippe Janssens: Wat mij gelukkiger zou maken? Meer vrouwen in het panel. Vastgoed kopen voor eigen gebruik: zeker doen! Als je wil beleggen in vastgoed dan moetje eerst in de huid kruipen vanje huurder, dan moetje zijn problematiek kennen en begrijpen. Filip Faes: Wanneer een ondernemer gaat beleggen dient hij zich de vraag te stellen hoe zijn vermogen niet alleen economisch maar ook juridisch samengesteld is: roerend en/of onroerend; vermogen opbouwen binnen de vennootschap en/of in privé. Zo zal beleggen binnen de onderneming specifieke fiscale implicaties hebben. Tenslotte geef ik beleggers de goede raad om tweemaal per jaar tijd vrij te maken om hun financiën grondig door te spreken met hun bankier. In deze continu veranderende wereld is het goed om uw beleggingen en uw persoonlijke doelstellingen te evalueren en bij te sturen indien nodig. Eric Jonkers: In de geschiedenis werd elke crisis of oorlog gevolgd door een periode met enorme groeikansen. Kijk maar naar het merendeel van de grote bedrijven. Zeer velen onder hen zijn op dat ogenblik ontstaan. Ondernemers zou ik dus willen aanraden voldoende aandacht te besteden aan de opportuniteiten die zich aan hen aanbieden. Het is nu nog het moment, maar er mag niet te lang getalmd worden. Als de financiële storm is voorbij geraasd, zijn de kansen waarschijnlijk verkeken. Als belegger moet de ondernemer zij n persooniij k pensioenplan in het oog houden en de risico's ervan analyseren. Dit doet hij best met een special ist die hem die middelen aan de hand kan doen, die hem zijn plan kan laten realiseren met een voor hem aanvaardbaar risico. Stefaan Casteleyn: Kmo's moeten hun beleggingen bekijken zoals ze hun bedrijf bekij ken. Ze moet evenwicht zoeken in hun zaken en het gezond verstand laten domineren. Werk volgens uw risicoprofiel. Beleggingen zijn altijd wel een beetje onvoorspelbaar. Christophe Van Canneyt: Pas in je beleggingen dezelfde strategie toe als in je bedrijf. Alain Steger: Spreidt uw waarden. Laat je vooral niet meeslepen door een hype. En laat u vooral bijstaan door een expert. Voor meer details kan men de panelleden altijd persoonlijk contacteren en advies vragen. Interview: Freddy Michiels Foto s: Luc Peeters/Pixelshop kmo-insider - januari 2011

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij?

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? 1 Inhoud Inleiding... 3 Sparen... 3 A. Waarom wel?... 3 B. Waarom niet?... 4 Beleggen... 4 A. Waarom wel?... 4 B. Waarom niet?... 5 Besluit:

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje 947-0251-a-HA-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Onze Financiële Strategie. us

Onze Financiële Strategie.   us Onze Financiële Strategie 1 Onze 5 Financiële Stappen Neem 1 stap per keer 1. Jouw Financiële Piramide Waar ben je nu op de financiële piramide ladder? Ben je klaar om je geld te laten groeien? 3. Portefeuille

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen KEYPLAN Een goed plan om uw geld vooruit te helpen Inhoud Inleiding 3 De 2 gouden beleggingsregels 5 Fondsen, een uitstekende beleggingsbron 6 KEYPLAN, de ideale oplossing om met beleggen te beginnen 7

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Blijft de lage rente U teisteren?

Blijft de lage rente U teisteren? Turnhout, 2 mei 2015 Blijft de lage rente U teisteren? Moneytalk 22/04/15 Weet d at er toch veiliger en rendabelere formules zijn!! Geef even een seintje Vanaf 27 april verlaagt ING de basisrente van het

Nadere informatie

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop Interview Alex Wynaendts, Aegon Tekst: Martin Voorn Kop (suggestie 1:) Globalisering kan financiële markten hard raken (suggestie 2:) Verzekeren is lokale kennis wereldwijd inzetten (suggestie 3:) Globalisering

Nadere informatie

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen.

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Goud is al duizenden jaren simpelweg een betaalmiddel: geld. U hoort de term steeds vaker opduiken in de media.

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie