Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? Meewerkstages, afstudeeropdrachten en duale werkplekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? Meewerkstages, afstudeeropdrachten en duale werkplekken"

Transcriptie

1 Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? Meewerkstages, afstudeeropdrachten en duale werkplekken

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Meewerkstages met opdracht, afstudeeropdrachten en werkplekken 4 2. De meewerkstage met opdracht Wat doet de student tijdens de meewerkstage met opdracht? Doelstellingen van de meewerkstage met opdracht Duur en periode van de meewerkstage met opdracht Voorwaarden aan de meewerkstage met opdracht 5 3. De afstudeeropdracht Wat doet de student tijdens de afstudeeropdracht? Doelstellingen (voor de student) van de afstudeeropdracht Duur en periode van de afstudeeropdracht Voorwaarden voor de afstudeeropdracht 6 4. De duale werkplek Wat doet de student tijdens de werkperiode? Doelstellingen van de werkperiode Duur en aanvang van de werkperiode Voorwaarden voor de duale werkplek Voordelen van de duale werkplek voor uw bedrijf 8 5. Aanmelding, begeleiding van de student en de stage-/afstudeervergoeding Opgave van een meewerkstage met opdracht, afstudeeropdracht of werkplek De bedrijfsbegeleider De bedrijfsbegeleider bij een meewerkstage met opdracht De bedrijfsbegeleider bij een afstudeeropdracht Contact met de Hogeschool van Amsterdam De stagecoördinator De docent-begeleider Stagevergoeding en vergoeding afstuderen Stage in het buitenland 10 2

3 Inleiding Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? Blijft er binnen uw bedrijf wel eens een interessant vraagstuk liggen omdat de tijd of menskracht u ontbreekt? Kunt u hulp gebruiken bij de uitvoering van het dagelijks werk? Of hebt u behoefte aan iemand van buiten uw organisatie met een frisse kijk op bepaalde zaken? Dan bieden studenten van het domein Economie en Management / HES aan de Hogeschool van Amsterdam de oplossing! Want studenten kunnen tegen een relatief lage vergoeding al snel toegevoegde waarde leveren. Bovendien draagt u bij aan hun ontwikkeling. Zo snijdt het mes aan twee kanten en wordt zowel uw bedrijf als de student er beter van. Het beroepsperspectief van onze studenten en de arbeidsmarkt waarop zij straks terechtkomen staan centraal. Een sterke en diverse relatie met het bedrijfsleven is dus van groot belang voor ons, maar ook voor u als toekomstige werkgever van onze studenten. In deze brochure vindt u informatie over de mogelijkheden wanneer u: een stageopdracht wilt laten uitvoeren; een afstudeeropdracht/-onderzoek wilt laten uitvoeren; een werkplek hebt voor een duale student. De brochure bestaat uit twee delen. In het algemene deel De internationalisering van het bedrijfsleven neemt toe, waardoor de concurrentie verhoudingen verschuiven. Als bedrijf kunt u een nieuw concurrentievoordeel verwerven door meer te investeren in het ontwikkelen en gebruiken van kennis. leest u meer over de verschillende opties: een meewerkstage met opdracht, een afstudeeropdracht of een werkplek. Verder vindt u onder meer informatie over het aanmelden van een meewerkstage met opdracht, afstudeeropdracht of werkplek, de begeleiding van de student vanuit uw bedrijf en de communicatie met de hogeschool. Op de losse bladen Economie en Management / HES is de grootste aanbieder vindt u specifieke informatie per opleiding. van economische bacheloropleidingen in de regio Groot Amsterdam. Met meer dan honderd jaar ervaring zijn wij uw deskundige partner in denken en doen. 3

4 1. Meewerkstages met opdracht, afstudeeropdrachten en werkplekken Verschillende onderwijsvormen, verschillende studenten In totaal zijn er ruim studenten die een economische opleiding volgen aan de Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management / HES. Er zijn drie verschillende onderwijsvormen: voltijd, duaal en deeltijd. De duale leervorm is een combinatie van werken en leren. De student verricht gedurende zijn studie driemaal een periode van zes maanden betaald werk in tijdelijk dienstverband als onderdeel van de opleiding. De derde werkperiode omvat tevens de afstudeeropdracht. De overige perioden volgt de duale student onderwijs op school. De voltijdopleidingen vinden plaats op twee locaties die verschillen in opzet: Op locatie Leeuwenburg staan naast de theorie praktijkopdrachten voorop. Studenten passen theorie en vaardigheden direct toe in projecten. Bovendien ligt de nadruk op zelfstandigheid, eigen initiatief en De deeltijdopleidingen, avond- en weekendonderwijs, zijn afgestemd op de werkervaring buiten de opleiding en kunnen op maat verkort of versneld worden. Deze leervorm wordt verder buiten beschouwing gelaten aangezien het hier veelal om werkervaring uit de eigen beroepspraktijk van de student gaat. teamwork. Op locatie Fraijlemaborg is theorie de basis. In de eerste jaren is er veel klassikaal onderwijs. Bij deze leervorm werken de studenten in het derde jaar aan een opdracht tijdens een meewerkstage en in het vierde jaar aan een afstudeeropdracht. In de hoofdstukken hierna vindt u de algemene kenmerken, doelstellingen en voorwaarden van de meewerkstages met opdracht, afstudeeropdrachten en werkplekken. De specifieke informatie per opleiding vindt u verderop in dit document. 4

5 2. De meewerkstage met opdracht 2.1 Wat doet de student tijdens de meewerkstage met opdracht? Studenten lopen voor het eerst stage in hun derde jaar. Bij deze derdejaarsstage werkt de student mee in uw organisatie en voert daarnaast een (kleine) zelfstandige opdracht uit binnen een van de beroepstaken van de opleiding. Tegelijkertijd leert de student om te gaan met werktijden en werkdruk. 2.2 Doelstellingen van de meewerkstage met opdracht Voor de student zijn de doelstellingen van de meewerkstage met opdracht: De theorie in praktijk brengen. Sociale vaardigheden en competenties ontwikkelen. Aan het eind van de stageperiode dienen studenten aan te tonen welke sociale vaardigheden en competenties zij door de stageperiode hebben ontwikkeld. Het verscherpen van het beroepsbeeld. Door het deelnemen aan de primaire werkzaamheden op de werkvloer krijgen studenten een beter beeld van wat hen in de toekomst te wachten kan staan. 2.3 Duur en periode van de meewerkstage met opdracht De stage duurt 20 weken. De student werkt vier of vijf dagen per week bij u, afhankelijk van de opleiding. De stage vindt plaats in de periode eind augustus/begin september tot medio januari (eerste semester) of eind januari/begin februari tot medio juni (tweede semester). 2.4 Voorwaarden aan de meewerkstage met opdracht Om de stage tot een succes te maken voor bedrijf en student zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden: De stage dient duidelijke raakvlakken te hebben met de opleiding van de student en er moet sprake zijn van wederzijds nut (voor student en stageverlenend bedrijf). De te verrichten werkzaamheden moeten op hboniveau zijn, de belangrijkste criteria hiervoor zijn: --de mate van benodigde sociale vaardigheden; --de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; --de mate van complexiteit en diversiteit; --de mate waarin probleemoplossend vermogen vereist is. De stage dient duidelijk onderdeel te zijn van de werkzaamheden binnen een bedrijf of organisatie. Een schriftelijke omschrijving van de stageopdracht dient voor aanvang van de stageperiode ter goedkeuring aan de stagecoördinator te worden voorgelegd in de vorm van het Stagegoedkeuringsformulier. De student draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. In de stageopdrachtbeschrijving moet zijn opgenomen: --de voor de stage vereiste persoonlijke vaardigheden van de student; --de vereiste basiskennis; --de beschrijving van de dagelijkse werkzaamheden; --de beschrijving van de zelfstandige opdracht, samenhangend met de leerdoelen van de student en minimaal één van de opleidingsspecifieke beroepstaken. Een goede stagebegeleiding vanuit het stageverlenend bedrijf: --de bedrijfsbegeleider is in staat om de student kritisch te beoordelen op functioneren; --de bedrijfsbegeleider heeft minimaal hbo-niveau; --de bedrijfsbegeleider investeert voldoende tijd in de student; --de bedrijfsbegeleider probeert het maximale uit de student te halen. Een goede stagebegeleiding vanuit de opleiding. De student wordt ook begeleid door een docent vanuit de opleiding. Deze docent-begeleider bezoekt uw organisatie minimaal één keer tijdens de stage. De stageverlenende organisatie biedt de student in overleg een stagevergoeding aan. Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? 5

6 3. De afstudeeropdracht 3.1 Wat doet de student tijdens de afstudeeropdracht? In het vierde studiejaar voert de student zelfstandig een afstudeeropdracht uit. Daarbij wordt hij geacht in staat De afstudeeropdracht vindt plaats in de periode eind augustus/begin september tot medio januari (eerste semester) of eind januari/begin februari tot medio juni (tweede semester). te zijn om een oplossing te vinden voor een complex bedrijfsvraagstuk op managementniveau. De student neemt in principe geen deel aan het primaire arbeidsproces in uw bedrijf. De afstudeeropdracht bestaat in elk geval uit de volgende aspecten: onderzoek, analyse, advies en het schrijven van een implementatieplan. 3.4 Voorwaarden voor de afstudeeropdracht Om de afstudeeropdracht tot een succes te maken voor bedrijf en student zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden: De organisatie waarbinnen de afstudeeropdracht zal plaatsvinden is geen startende onderneming. Tussen de organisatie waarbinnen de afstudeeropdracht 3.2 Doelstellingen (voor de student) van de afstudeeropdracht Doel van de afstudeeropdracht is het onderzoeken en analyseren van een complex vraagstuk op managementniveau. De student geeft naast een grondige analyse van de situatie en het bepalen van een haalbare oplossing ook heel concreet aan hoe die oplossing binnen de organisatie is uit te voeren. Dit doet de student door het schrijven van een implementatieplan. zal plaatsvinden en de student bestaan geen familieverbanden. De student wordt in uw organisatie begeleid door een functionaris die minimaal twee jaar voor u werkzaam is en in elk geval hbo-niveau heeft. Uw organisatie biedt de student een adequaat ingerichte werkplek met computer en internetaansluiting. Vanuit de opleiding wordt de student begeleid door een inhoudsdeskundig docent. Deze docent-begeleider is contactpersoon voor uw organisatie, stemt het plan van 3.3 Duur en periode van de afstudeeropdracht De afstudeeropdracht neemt 20 weken in beslag. aanpak voor de afstudeeropdracht af met de student en toetst, in samenwerking met u, de eindrapportage. Tijdens deze 20 weken werkt de student 3, 4 of 5 dagen per week aan de opdracht, afhankelijk van de opleiding. Hoewel studenten altijd een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het verwerven van een afstudeeropdracht, kunnen zij ook reageren op specifieke afstudeeropdrachten die organisaties bij de hogeschool hebben aangeboden en die na screening op het intranet van de hogeschool worden geplaatst. Ook wanneer u geen kant-en-klare afstudeeropdracht kunt bieden, maar wel weet dat er binnen uw organisatie behoefte is aan duidelijkheid omtrent bepaalde vraagstukken, dan kan een gesprek met een van onze studenten een eyeopener zijn. Wij stimuleren onze studenten actief om zo n gesprek aan te gaan en samen met mogelijke opdrachtgevers een afstudeeropdracht te formuleren. 6

7 4. De duale werkplek 4.1 Wat doet de student tijdens de werkperiode? Bij onze duale opleidingen combineren de studenten werken en leren. Vanaf het tweede jaar van hun studie verrichten studenten driemaal een periode van zes maanden betaald werk dat binnen het kader van hun opleiding ligt. De duale werkplek is uitdrukkelijk géén stage. De student is een volwaardig werknemer en treedt met een arbeidscontract voor een halfjaar in dienst, met alle bijbehorende rechten én plichten. De student heeft dus geen bedrijfsbegeleider nodig en kost dus geen extra tijd van een van de medewerkers. Het contact dat de student-werknemer Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? tijdens de werkperiode heeft met zijn docent-begeleider vindt plaats buiten werktijd. 4.2 Doelstellingen van de werkperiode De drie werkperioden onderscheiden zich door de oplopende mate van zelfstandig functioneren en verantwoordelijkheid in een functie: De eerste werkperiode volgt op het inleidende propedeusejaar. De nadruk ligt op operationele werkzaamheden op minimaal mbo(plus)-niveau of ondersteunende werkzaamheden. In de tweede werkperiode ligt de nadruk op vakinhoudelijk werk in assisterende functies, bijvoorbeeld als projectmedewerker. De werkzaamheden zijn slechts gedeeltelijk op uitvoerend niveau en de werkzaamheden liggen aantoonbaar op een hoger niveau dan in werkperiode 1. In de derde werkperiode moet de student zelfstandig op hbo-niveau werken binnen vastgestelde beleidskaders, de werkzaamheden zijn slechts gedeeltelijk op uitvoerend niveau. De student levert De aard van de werkzaamheden tijdens de werkperioden Aard van de werkzaamheden Periode 1 Periode 2 Periode 3 Opleidingsniveau Mbo+ Mbo+/hbo Hbo Uitvoeren volgens instructies x Registreren x Ontwerpen, opzetten x x Ontwikkelen x x Analyseren x x Adviseren x Externe contacten onderhouden x x x Externe contacten leggen x Initiatief nemen x x Zelfstandig werken x x Gecontroleerd worden x x Controleren x Leidinggeven x een belangrijke bijdrage aan het realiseren van doelstellingen op zijn vakgebied. De werkzaamheden liggen aantoonbaar op een hoger niveau dan in werkperiode 2. De student werkt nu ook aan een afstudeeropdracht. 4.3 Duur en aanvang van de werkperiode De werkperiode duurt een halfjaar. De student werkt ten minste 32 uur per week. De werkperioden starten in februari of in augustus. 7

8 4.4 Voorwaarden voor de duale werkplek Om de werkperiode tot een succes te maken voor bedrijf en student zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden: De werkperiode duurt een halfjaar. Het aantal uren bedraagt ten minste 32 uur per week. De student krijgt een arbeidscontract voor de duur van de werkperiode. De beloning bedraagt ten minste het minimum(jeugd-) loon. De student wordt aan het eind van de werkperiode beoordeeld door zijn manager. 4.5 Voordelen van de duale werkplek voor uw bedrijf Met de inzet van een duale student kunt u op een snelle, effectieve en relatief goedkope manier uw (tijdelijke) capaciteitsprobleem oplossen. U krijgt er een gekwalificeerde en gemotiveerde werknemer bij. Ook kunt u een bepaalde vaste functie laten vervullen door elkaar opvolgende duaalstudenten. De student brengt kennis in die hij heeft opgedaan tijdens de opleiding en past die kennis direct toe in de praktijk van uw bedrijf. De student hoeft tijdens de werkperiode geen tijd op school te besteden aan bijvoorbeeld terugkomdagen. De duale student zal niet door een docent worden bezocht op het bedrijf en heeft geen verplichte stageopdracht, behalve de afstudeeropdracht tijdens de laatste werkperiode. Met andere woorden: het contact met de opleiding loopt uitsluitend via de student zelf. Werkgevers die een student in dienst nemen in het kader van zijn opleiding, kunnen op basis van de regeling afdrachtvermindering onderwijs een deel van de betaalde loonbelasting terugvorderen. Een bedrag dat op jaarbasis kan oplopen tot circa 2.500,-. Meer hierover kunt u lezen op of in de belastingflyer, op te vragen bij de stagejobcoördinator van de Hogeschool van Amsterdam. 8

9 5. Aanmelding, begeleiding van de student en de stage-/afstudeervergoeding 5.1 Opgave van een meewerkstage met opdracht, afstudeeropdracht of werkplek Wilt u een stageplaats met opdracht of werkplek ter beschikking stellen? Of hebt u een onderwerp voor een afstudeeropdracht? Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via onze website: De student dient voorafgaand aan de meewerkstage met opdracht of het afstudeeronderzoek een volledige beschrijving van de stage- of afstudeeropdracht ter goedkeuring voor te leggen aan de stagecoördinator. De kwaliteit van de opdrachten wordt bewaakt door de stagecoördinator en eventuele stage- en afstudeercommissies. Zonder goedkeuring van de hogeschool mag de student niet starten met zijn opdracht (dit geldt ook voor duaalstudenten). 5.2 De bedrijfsbegeleider Door een geschikte meewerkstage met opdracht, afstudeeropdracht of werkplek aan te bieden, helpt u mee om praktijkgerichte vakmensen op te leiden. Voor een optimaal rendement van een stageplaats, afstudeeropdracht of werkplek is het noodzakelijk dat uw organisatie een bedrijfsbegeleider aanwijst. Een duale student heeft geen bedrijfsbegeleider nodig. Hij loopt mee in het arbeidsproces als een reguliere medewerker De bedrijfsbegeleider bij een meewerkstage met opdracht Bepaalt, liefst in samenspraak met de student, de stageopdracht; vult samen met de student de goedkeuringsformulieren voor de hogeschool in en ondertekent deze; maakt de student wegwijs in de organisatie; houdt supervisie op de uitvoering van de stagewerkzaamheden en de stageopdracht; begeleidt de student inhoudelijk bij de werkzaamheden; hoewel er van de student een redelijke zelfwerkzaamheid verwacht mag worden, zal hij zijn voortgang meerdere malen willen bespreken; zal in het bijzijn van de student bezocht worden door de docent-begeleider vanuit school (dit geldt niet voor duaalstudenten); geeft halverwege de stage op basis van een evaluatie een tussentijdse beoordeling van de student; beoordeelt het stageverslag van de student op inhoudelijke juistheid; beoordeelt de student aan het einde van zijn stage en bespreekt dit met de student; deze beoordeling wordt meegewogen in het eindoordeel van de docentbegeleider (onder voorbehoud van opleidingsspecifieke wensen omtrent de eindbeoordeling) De bedrijfsbegeleider bij een afstudeeropdracht Bepaalt, in samenspraak met de student, de afstudeeropdracht; vult samen met de student de goedkeuringsformulieren voor de hogeschool in en ondertekent deze; maakt de student wegwijs in de organisatie; houdt supervisie op de uitvoering van de afstudeeropdracht. Aan het einde van de afstudeeropdracht geeft de bedrijfsbegeleider nogmaals aan de hand van een evaluatiegesprek en een eindpresentatie (afhankelijk van opleiding) een beoordelingsadvies. Afhankelijk van de opleiding zal de docent-begeleider bij deze eindpresentatie aanwezig zijn en het beoordelingsadvies in ontvangst nemen. Wanneer er geen docent-begeleider aanwezig is, draagt de student er zorg voor dat het beoordelingsadvies middels een daartoe bestemd formulier bij de opleiding terechtkomt De manager bij een duale werkplek Bepaalt, liefst in samenspraak met de student, de werkzaamheden en eventuele projecten; vult samen met de student de werkplekscan voor de hogeschool in en ondertekent deze. Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? 9

10 5.3 Contact met de Hogeschool van Amsterdam De stagecoördinator De stagecoördinator is verantwoordelijk voor het stageproces en: legt en onderhoudt, in samenspraak met de accountmanagers, contacten met (potentiële) opdrachtverlenende bedrijven; is aanspreekpunt voor opdrachtverlenende organisaties met betrekking tot praktische informatie zoals opleidingsspecifieke criteria, goedkeuringsprocedures en stageovereenkomsten; begeleidt studenten bij het werven van een stage- of afstudeeropdracht; beoordeelt of de opdrachtomschrijving en het type 5.4 Stagevergoeding en vergoeding afstuderen Studenten ontvangen een stagevergoeding of een vergoeding voor een afstudeeropdracht. Voor een hbostudent is een vergoeding van minimaal 350,- bruto per maand gebruikelijk. Studenten die een vergoeding ontvangen uitgaande boven een onkostenvergoeding (bijvoorbeeld reiskosten) dienen verplicht verzekerd te worden voor de Ziektewet en de WAO. Voor deze wetten moet dus door de stageverlener premie worden ingehouden. De werkgever dient géén premie in te houden voor de Werkloosheidswet. Wel moet de stageverlener loonheffing inhouden, dus inclusief premies AOW, ANW en AWBZ. Duale studenten komen in dienst, dus vanzelfsprekend gelden voor hen de voor uw bedrijf geldende arbeidsvoorwaarden. bedrijf voldoen aan de opleidingsspecifieke eisen; evalueert, in samenwerking met de studenten, docentbegeleiders en de accountmanagers, de kwaliteit van de opdrachtverlenende bedrijven. 5.5 Stage in het buitenland Economie en Management / HES hecht veel waarde aan een internationale oriëntatie en stelt een internationaal semester voor iedere student verplicht. Dat kan ook een Mochten zich tijdens de stage onverhoopt calamiteiten meewerkstage met opdracht in het buitenland zijn. voordoen, dan kunt u in eerste instantie altijd contact opnemen met de docent-begeleider en in tweede instantie met de stagecoördinator. Voor duale studenten geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn in het geval van calamiteiten. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u onze studenten de mogelijkheid biedt om bij uw organisatie in het buitenland stage te lopen De docent-begeleider Iedere student krijgt na aanvang van de stage een docentbegeleider toegewezen. Deze zal de student tijdens de stage bezoeken en toezien op een goede voortgang van de stage. Bij vragen of bij eventuele problemen tussen u en de student kunt u contact met hem opnemen. De docent-begeleider geeft bij de meewerkstage geen inhoudelijke begeleiding; deze wordt verzorgd door de bedrijfsbegeleider. Tijdens de afstudeeropdracht is de docent wel inhoudelijk begeleider. 10

11 Opleidingen Economie en Management / HES Vakgebied Voltijd Duaal Accountancy F Bedrijfseconomie F/L L Bedrijfskundige Informatica F L Commerciële Economie F/L L Commerciële Economie voor Toekomstige Ondernemers L (Commerciële Economie) Communicatie F L Financial Services Management F Wat kan een hbo-student betekenen voor uw bedrijf? Fiscale Economie F Human Resource Management (Personeel en Arbeid) L International Business and Languages* International Business and Management Studies* International Financial Management (Bedrijfseconomie)* International Management (Commerciële Economie)* Johan Cruyff University** (Commerciële Economie) Logistiek en Economie Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening (Management, Economie en Recht) F F F F L F Meer informatie? Meewerkstages met opdracht, afstudeeropdrachten en duale werkplekken Wilt u meer informatie ontvangen over meewerkstages met opdracht, afstudeeropdrachten en/of duale werkplekken, neem dan contact op met het Secretariaat Externe Betrekkingen. Secretariaat Externe Betrekkingen Fraijlemaborg CV Amsterdam ZO Telefoon Management, Economie en Recht F/L L Small Business & Retail Management A Sportmarketing (Commerciële Economie) Trade Management Asia* * Engelstalige opleiding ** De Johan Cruyff University is een opleiding Sportmarketing voor topsporters. F: locatie Fraijlemaborg L: locatie Leeuwenburg A: locatie Almere F/L F Indien u een meewerkstage met opdracht, afstudeeropdracht of duale werkplek wilt aanmelden, kunt u ook gebruikmaken van de volgende formulieren die u kunt downloaden van Opgaveformulier meewerkstages met opdracht Opgaveformulier afstudeeropdrachten Opgaveformulier duale werkplekken 11

12 Fraijlemaborg CV Amsterdam Zuidoost

13 Accountancy Profiel van een student Accountancy Studenten Accountancy (AC) zijn graag met cijfers bezig en hebben een kritische, analytische geest. Tijdens deze pittige opleiding leert de student omgaan met financieel-rekenkundige software, de uitvoer van controleopdrachten, rapportage en advisering. Hij wordt opgeleid tot deskundige op het gebied van bedrijfsadministraties, organisatie en fiscaaljuridische zaken. Hij controleert cijfers en vertaalt deze naar bedrijfsadviezen. Met een student Accountancy haalt u een specialist in huis die u met een gerust hart kunt inschakelen bij allerlei financiële zaken. Assistent-accountant samenstelpraktijk bij middelgroot accountantskantoor: onder andere zorg dragen voor het maken van specificaties van jaarrekening, samenstellen van de jaarrekening, bepalen van de waardering van de grondslagen jaarrekening, zorg dragen voor de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, uitvoeren administratieve werkzaamheden. Stagiair fiscale afdeling bij accountants- en belastingadvieskantoor: onder andere verzorgen van administraties, opstellen van jaarrekeningen, uitvoeren van controleopdrachten, opstellen van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Accountancy Beroepstaken Integrale benadering bedrijfsfuncties Verlenen van administratieve diensten Controleren van financiële verantwoordingen Behartigen van fiscale belangen Adviseren over financieel-economische vraagstukken 1. Meewerkstage In overleg met de student wordt gekozen voor een meewerkstage, passend binnen de beroepstaken uit het overzicht. Niveau: 3 e -jaarsstudent Duur: 20 weken, uur per week 2. Afstudeeropdracht/-onderzoek Het onderzoeken van een financieel-administratief vraagstuk binnen uw organisatie staat centraal tijdens de afstudeeropdracht (zie overzicht beroepstaken). De opdracht bestaat uit de volgende aspecten: onderzoek, analyse en advies. De student werkt niet mee in uw organisatie, maar levert toegevoegde waarde in de vorm van een implementatieplan. Niveau: 4 e -jaarsstudent AC Duur: 20 weken, 24 uur per week (Fraijlemaborg) Duur: 4 weken, 32 uur per week, daarna 16 weken, 40 uur per week (Leeuwenburg) Voorbeelden meewerkstages Assistent-accountant controle bij middelgroot accountantskantoor: onder andere uitvoeren van cijferbeoordelingen en verbandcontroles op jaarrekeningposten, verrichten van gegevensen systeemgerichte controlewerkzaamheden, vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen in het elektronische dossier, bevindingen bespreken met cliënt. Voorbeelden afstudeeropdrachten Bij een groot accountantskantoor: onderzoek naar onduidelijkheid bij gebruikers van de jaarrekening omtrent het begrip materialiteit. Bij een bedrijfsovernamespecialist: corporate finance binnen accountancy. Bij een grote evenementenorganisatie in opdracht van een middelgroot accountantskantoor: het maken van een AO/ICbeschrijving.

14 Accountancy 3. Duale werkplek De duaalstudent Accountancy heeft in het tweede, derde en vierde jaar een werkperiode van een halfjaar. In de laatste werkperiode voert de student in overleg met uw bedrijf ook een afstudeeropdracht uit. <link> In de algemene informatie van deze brochure is meer over de aard van de werkzaamheden voor de verschillende periodes te vinden. Niveau: 2 e -jaarsstudent AC: mbo+-niveau 3 e -jaarsstudent AC: hbo-niveau uitvoerend en strategisch 4 e -jaarsstudent AC: hbo-niveau strategisch en afstudeeropdracht Duur: 6 maanden, min. 32 uur per week Voorbeelden werkplekken Werkperiode 1: Fiscaal medewerker bij een accountantskantoor: onder andere het opstellen van aangiften inkomstenbelasting, opstellen en afhandelen correspondentie met de Belastingdienst, begeleiden van cliënten. Werkperiode 2: Assistent-accountant bij een accountants- en belastingadviesbureau: onder andere verwerken financiële administratie, verzorgen tussentijdse exploitatieoverzichten, samenstellen jaarrekeningen. Werkperiode 3: Medewerker financiële administratie bij een vastgoedadviseur: onder andere verzorgen van kas-, bank-, giro-, debiteuren/crediteuren-administratie; verantwoordelijk voor debiteurenbewaking van een aantal vestigingen en afdelingen. Algemene informatie In de algemene informatie van deze brochure leest u meer over meewerkstages, afstudeeropdrachten en werkplekken en over de bijbehorende voorwaarden. Hier vindt u ook informatie over hoe u een stageplaats, afstudeeropdracht of werkplek kunt aanmelden, de begeleiding van studenten vanuit uw bedrijf en vanuit de opleiding, stagevergoedingen en stages in het buitenland. AC - duaal - Aram Falticeanu Organisatie: KPMG, IG&H Werkperiode 3. en afstudeeropdracht: de waardering van vastgoed bij woningcorporaties in het licht van de huidige economische kredietcrisis. Als studenten bekijken wij alles met een frisse blik, waardoor de zaak vanuit een ander perspectief benaderd wordt. En voor de organisatie is het aantrekkelijk om een duaalstudent in huis te halen; zo kan zij op een informele manier met een potentieel nieuwe werknemer kennismaken.

15 Bedrijfseconomie Profiel van een student Bedrijfseconomie De student Bedrijfseconomie (BE) is zakelijk ingesteld en weet hoe de financieel-economische aspecten van een organisatie goed georganiseerd moeten worden. In vier jaar tijd leert de student alles over interne bedrijfsvoering en het beheren van de geldstromen van een organisatie. Zo wordt hij voorbereid op de belangrijkste taken van een bedrijfseconoom, zoals het geven van financiële informatie aan het management of het opzetten en onderhouden van een informatiesysteem voor financiële gegevens. Een student Bedrijfseconomie is een veelzijdig financieel deskundige die overal in uw bedrijf inzetbaar is. Beroepstaken Integrale benadering bedrijfsfuncties. Ontwerpen van en werken met een bestuurlijk informatiesysteem (bestuurlijke informatievoorziening) Ontwerpen en doen functioneren van een financiële bedrijfsadministratie Opstellen van de jaarrekening en fiscale aangiftes (financial accounting) Analyseren en beheersen van kosten en opbrengsten (management accounting) Ontwikkelen en opzetten van een investeringsplan (investment management) Uitvoeren van cash management en treasury taken (financieel management) Leiding geven en strategisch management (organisatie en leiding) 1. Meewerkstage met opdracht In overleg met de student wordt gekozen voor een meewerkstage met een concrete stageopdracht, passend binnen de beroepstaken uit het overzicht. Niveau: 3 e -jaarsstudent BE Duur: 20 weken, uur per week Voorbeelden stageopdrachten Bij een bancaire instelling: het maken van kredietvoorstellen voor overheidsinstanties en non-profit organisaties. Bij een ICT-bedrijf: het opzetten van een proces voor de herwaardering van incourante voorraad reserveonderdelen. Bij een productiebedrijf: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke uitbreiding respectievelijk vervanging van het machinepark. Bij een uitgever: het opstellen van prognoses en begrotingen. Tevens het integreren van twee geautomatiseerde administraties. Bij een technische groothandel: rapport maken en aanbevelingen doen omtrent de handelsfactuurcontrole en de crediteurenadministratie verbeteren. 2. Afstudeeropdracht/-onderzoek Het onderzoeken van een bedrijfseconomischadministratief vraagstuk binnen uw organisatie staat centraal tijdens de afstudeeropdracht (zie overzicht beroepstaken). De opdracht bestaat uit de volgende aspecten: onderzoek, analyse en advies. De student werkt niet mee in uw organisatie, maar levert toegevoegde waarde in de vorm van een implementatieplan. Niveau: 4 e -jaarsstudent BE Duur: 20 weken, 24 uur per week, 2 dagen beschikbaar voor school (Fraijlemaborg) Duur: 4 weken, 32 uur per week, daarna 16 weken, 40 uur per week (Leeuwenburg) Voorbeelden afstudeeropdrachten Bij een organisatie die zich bezighoudt met preventie van en toename van klachten bij psychische en verslavingsproblemen: het opzetten van interne werkprocessen die geëigend zijn voor het huidige productenportfolio, inclusief registratie van tijds- en prestatie-indicatoren. Met behulp van de preventiewerkers en centrale diensten de overgang naar een DBC-gefinancierde bekostiging van de preventieproducten binnen de Zorgverzekeringswet onderzoeken op mogelijkheden en deze realiseren. Bij een bedrijf dat handelt in lifestyleproducten: het in kaart brengen, analyseren en verbeteren van de AO-processen tussen de afdelingen logistiek, inkoop, verkoop en FA, en de resultaten daarvan verwerken in een handboek. Bedrijfseconomie

16 Bedrijfseconomie Bij een uitgeverij van een dagblad: een financiële analyse van de tariefkaart. De pricingstructuur in de online advertentiemarkt is complex. De pricing (te geven kortingen, bonussen etc.) moet geheel onder de loep genomen worden, getoetst worden aan de markt en concreet uitgewerkt worden in een werkbaar document. 3. Duale werkplek De duaalstudent Bedrijfseconomie heeft in het tweede, derde en vierde jaar een werkperiode van een halfjaar. In de laatste werkperiode voert de student in overleg met uw bedrijf ook een afstudeeropdracht uit. <link> In de algemene informatie van deze brochure is meer over de aard en het niveau van de werkzaamheden voor de verschillende periodes te vinden. Algemene informatie In het algemene gedeelte van deze brochure leest u meer over meewerkstages met opdracht, afstudeeropdrachten en duale werkplekken en over de voorwaarden hiervoor. Hier vindt u ook informatie over hoe u een stageplaats, afstudeeropdracht of werkplek kunt aanmelden, de begeleiding van studenten vanuit uw bedrijf en vanuit de opleiding, stagevergoedingen en stages in het buitenland. Niveau: 2 e -jaarsstudent BE: mbo+-niveau 3 e -jaarsstudent BE: hbo-niveau uitvoerend en strategisch 4 e -jaarsstudent BE: hbo-niveau strategisch en afstudeeropdracht Duur: 6 maanden, min. 32 uur per week Voorbeelden werkplekken Werkperiode 1: Junior medewerker informatie bij een grote creditmanagementorganisatie: onder andere beoordelen van de kredietwaardigheid van leveranciers, prospects en relaties, telefonisch benaderen van bedrijven, samenstellen van rapporten voor klanten. Accounts receivable administrator bij een groot mediaen entertainmentbedrijf: onder andere debiteuren- en crediteurenadministratie, betalingen aan banken correct uitvoeren, maandrapportages samenstellen. Werkperiode 2: Financieel medewerker bij een verzekeraar: onder andere vervaardigen van maand-, kwartaal- en jaarcijfers, invoeren, verwerken en controleren van mutaties in de hoofd- en subadministraties. Business-administrator bij een internationaal technologiebedrijf: onder andere samenstellen van budgetten en uitvoeren van financiële analyses, financiële verslaglegging en managementrapportages samenstellen. Werkperiode 3: Medewerker projectsupport bij een grote verzekeraar: onder andere het opmaken van nieuwe contracten collectieve regeling, analyseren van pensioenregelingen. Junior financial accountmanager bij een grote bank: onder andere beheren van administratieve, financiële verslaglegging, belastingaangiftes en geldverkeer t.b.v. van cliënten; periodiek samenstellen van financiële rapportages, verzorgen van betalingen. Dorien Stapersma Organisatie: Nationale Nederlanden Bedrijfsfinancieringen, afdeling: Ondersteuning & Beheer. Stage-opdracht: het revisieproces van debiteuren beschrijven. Ik heb geleerd dat het vak van bedrijfseconoom zoveel meer behelst dan rekensommetjes; zo moet je, naast alle kennis die je moet beheersen, de actualiteit goed volgen. De actualiteit heeft direct invloed op mijn werk als BE er. Jessica Herlaar Organisatie: ConQuaestor BV., afdelingen Finance Professionals. Afstudeeropdracht: een onderzoek naar de trends en ontwikkelingen binnen de financiële functie. Ik heb geleerd zelfstandig een onderzoek op te starten en uit te voeren: het houden van een theoretisch onderzoek, het opstellen van vragenlijsten, de organisatie daaromtrent, het rapporteren en het verdedigen ervan. Mijn stage en afstuderen is van beide kanten zo goed bevallen dat ik aansluitend in dienst ben getreden als Finance Professional bij ConQuaestor!

17 Bedrijfskundige Informatica Profiel van een student Bedrijfskundige Informatica De student Bedrijfskundige Informatica (BI) wordt opgeleid om organisaties optimaal te laten functioneren met behulp van ICT. De opleiding bestaat uit de componenten bedrijfskunde, informatica en soft skills, zoals communicatieve vaardigheden en samenwerken in projecten. In organisaties zal de bedrijfskundige informaticus een brugfunctie vervullen tussen gebruikers van ICT, die eerst en vooral met systemen hun werk goed moeten kunnen doen, en de ontwerpers en bouwers van ICT-systemen. De praktische en up-to-date kennis die de student heeft opgedaan, kan hij toepassen in de praktijk. Zo kan hij een bijdrage leveren aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Beroepstaken Vormgeven aan IT Service Management Analyseren en ontwerpen van ICT-oplossingen Implementeren van ICT-systemen Analyseren van en vormgeven aan business processes Ontwerpen en inrichten van Business Intelligence toepassingen Adviseren ten aanzien van IT Governance Managen van een ICT-project en/of -organisatie 1. Meewerkstage met opdracht In overleg met de student wordt gekozen voor een meewerkstage met een concrete stageopdracht, passend binnen de beroepstaken uit het overzicht. Niveau: 3 e -jaarsstudent student BI Duur: 20 weken, uur per week Voorbeelden stageopdrachten Analyseren van de totstandkoming en het daadwerkelijk gebruik van rapportages in een logistieke organisatie en het doen van verbetervoorstellen. Analyseren en verbeteren van een interface voor IT Service Management in een organisatie die een informatiesysteem van de overheid ondersteunt. Beheerprocessen, contracten, registraties, wet- en regelgeving, financiële aspecten en rapportages worden in een uniforme interface, op een samenhangende manier, in kaart gebracht. Meewerken aan optimalisatie en integratie van een inkoopmodule van een ERP-pakket bij een producent van pre-fab elementen voor de bouw. Bij de inspanning om een IT-systeem in overeenstemming te brengen met de eisen van de business (business ICT alginment) kan een BI er goede diensten verrichten. 2. Afstudeeropdracht/-onderzoek Het onderzoeken van een vraagstuk op het gebied van bedrijfskundige informatica binnen uw organisatie staat centraal tijdens de afstudeeropdracht (zie overzicht beroepstaken). De student verricht in deze situatie in principe geen reguliere werkzaamheden binnen uw bedrijf, maar levert toegevoegde waarde in de vorm van een onafhankelijk advies. Niveau: 2 e -jaarsstudent BI Duur: 20 weken, 24 uur per week De (voltijd)student volgt in deze fase één dag in de week onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Voorbeelden afstudeeropdrachten Onderzoeken van de mogelijkheden van het gebruik van een pakket ter ondersteuning van het IT auditing proces. Onderzocht wordt waar en in hoeverre deze nieuwe tool ingezet kan worden en welke kostenvoordelen dat met zich mee kan brengen. Onderzoek naar optimaliseren van het proces van informatieverzoeken (RfI s), demo s en offertes (RfP s) voor een softwarebedrijf dat een CRMoplossing aanbiedt. Bedrijfskundige Informatica

18 Bedrijfskundige Informatica Afdeling service & support bij een kennisorganisatie. Onderzoek doen naar de mogelijkheden en implementeren van de human resource management module binnen de Microsoft Dynamics AX applicatie van de kennisorganisatie. Onderzoek doen naar de wensen van de kennisorganisatie ten aanzien van het vastleggen van gegevens van medewerkers. Implementeren van de HRM-module binnen HGH. 3. Duale werkplek De duaalstudent Bedrijfskundige Informatica heeft in het tweede, derde en vierde jaar een werkperiode van een halfjaar. In de laatste werkperiode voert de student in overleg met uw bedrijf ook een afstudeeropdracht uit. In de algemene informatie van deze brochure is meer over de aard en het niveau van de werkzaamheden voor de verschillende periodes te vinden. Niveau: 2 e -jaarsstudent BI: mbo+-niveau 3 e -jaarsstudent BI: hbo-niveau uitvoerend en strategisch 4 e -jaarsstudent BI: hbo-niveau strategisch en afstudeeropdracht Duur: 6 maanden, min. 32 uur per week Voorbeelden werkplekken Werkperiode 1: ICT-servicedesk medewerker. Tester bij een IT-servicemanagementorganisatie. Onder andere schrijven testplan, schrijven testcase en uitvoeren test. Werkperiode 2: Medewerker informatiebeheer bij de overheid. Onder andere handhaven beheerprocedures, meedraaien met inrichtingsprojecten. Werkperiode 3: Application support consultant bij een B-t-B organisatie. Onder andere coördineren, aansturen en uitvoeren van applicatie-implementatietrajecten, vertalen van gebruikerswensen in functionele specificaties op ITgebied. BI - Robin van Zijll Organisatie: Bestuursdienst Gemeente Amsterdam, afdeling: Andreas Afstudeeropdracht: Het schrijven van een adviesrapport ter verbetering van het service-management van Andreas. Andreas is een (documentmanagement)systeem dat het proces van de bestuurlijke besluitvorming digitaliseert en tevens werkt als een dossierkast. Het doel van mijn opdracht is dat de kwaliteit van de dienstverlening van Andreas beter meetbaar wordt. Daarnaast ben ik tijdens mijn stage en afstuderen zeer bewust geworden van het belang van informatiebeheer en -beveiliging. Algemene informatie In de algemene informatie van deze brochure leest u meer over meewerkstages, afstudeeropdrachten en werkplekken en over de bijbehorende voorwaarden. Hier vindt u ook informatie over hoe u een stageplaats, afstudeeropdracht of werkplek kunt aanmelden, de begeleiding van studenten vanuit uw bedrijf en vanuit de opleiding, stagevergoedingen en stages in het buitenland. BI - Rion Rijker Organisatie: Mirror42 Werkperiode 2: Trainee Kpilibrary.com, het optimaliseren van de dienstverlening, het vergroten van de content op de site, meedenken over marketing en sales activiteiten, information design en activiteiten om klantloyaliteit te vergroten. Studenten staan dicht bij de theorie en hebben daardoor soms frisse kijk op zaken. Door de huidige vorm van duaalonderwijs bezitten we al veel competenties op goed niveau waardoor we o.m. goed kunnen samenwerken, stressbestendig zijn en gewend zijn projectmatig te werken.

19 Commerciële Economie Profiel van een student Commerciële Economie Een student Commerciële Economie (CE) heeft gevoel voor commercie, een scherp oog voor consumentenbehoeften en trends, en hij is creatief en innovatief. Het vak marketing staat centraal bij deze opleiding. De student verdiept zich in marktonderzoek, de introductie van nieuwe merken, producten en diensten, inkoop en verkoop, en export. Hij weet hoe de wensen van de klant vertaald moeten worden naar marketing- en verkoopactiviteiten die tot resultaat leiden. Een student Commerciële Economie kan door zijn kennis van marktanalyse en reclame- en verkooptechnieken dan ook goud waard zijn voor uw bedrijf. Beroepstaken (Strategisch) Marketingbeleid Accountmanagement Salesmanagement Marketinginformatie genereren en beoordelen Inkoop & logistiek Marketingcommunicatie 1. Meewerkstage met opdracht In overleg met de student wordt gekozen voor een meewerkstage met een concrete stageopdracht, passend binnen de beroepstaken uit het overzicht. Niveau: 3 e -jaarsstudent CE Start: begin 1e of 2 semester Duur: 20 weken, uur per week Voorbeelden stageopdrachten Het opstellen en uitwerken van een marketingplan. Marktonderzoeken. Het uitvoeren van een concurrentie-onderzoek. 2. Afstudeeropdracht/-onderzoek Het onderzoeken van een commercieel-economisch vraagstuk binnen uw organisatie staat centraal tijdens de afstudeeropdracht (zie overzicht beroepstaken). De opdracht bestaat uit de volgende aspecten: onderzoek, analyse en advies. De student werkt niet mee in uw organisatie, maar levert toegevoegde waarde in de vorm van een implementatieplan. Niveau: 4 e -jaarsstudent CE Duur: 20 weken, 24 uur per week (Fraijlemaborg) Duur: 4 weken, 32 uur per week, daarna 16 weken, 40 uur per week (Leeuwenburg) Voorbeelden afstudeeropdrachten Marktonderzoek naar verschuiving van traditionele dienstverlening naar nieuwe vormen van dienstverlening. Het opstellen van een promotieplan gericht op de business-to-businessmarkt. Het onderzoeken en analyseren van mogelijke groeistrategieën. 3. Duale werkplek De duaalstudent Commerciële Economie heeft in het tweede, derde en vierde jaar een werkperiode van een halfjaar. In de laatste werkperiode voert de student in overleg met uw bedrijf ook een afstudeeropdracht uit. <link> In de algemene informatie van deze brochure is meer over de aard en het niveau van de werkzaamheden voor de verschillende periodes te vinden. Niveau: 2 e -jaarsstudent CE: mbo+-niveau 3 e jaars student CE: hbo-niveau uitvoerend en strategisch 4 e jaars student CE: hbo-niveau strategisch en afstudeeropdracht Duur: 6 maanden, min. 32 uur per week Commerciële Economie

20 Commerciële Economie Voorbeelden werkplekken Werkperiode 1: Medewerker account, klein reclamebureau: onder andere in kaart brengen van de markt, doelgroep bepalen, analyse maken. Medewerker marketing & sales bij een softwarebedrijf: onder andere organiseren van reizen voor medewerkers, logistieke organisatie van internationale beurzen, verwerken van inkomende en uitgaande post, commerciële mailings, bijhouden relatiedatabase, plannen, voorbereiden en notuleren van diverse vergaderingen, onderhouden interne website. Werkperiode 2: Campagnemedewerker sales en marketing bij een internetbedrijf: onder andere operationeel meedenken in marketingbeleid en ondersteunen van huidige marketingactiviteiten, onderhouden leads en prospects, opbouwen van een pipeline en het realiseren van targets, genereren van creatieve ideeën. Sales executive bij een groot IT-bedrijf: onder andere telefonische up & cross selling, verkoopgesprekken voeren, verstrekken van productinformatie, onderhandelen over prijzen. Werkperiode 3: Accountmanager bij een intermediair: onder andere samenstellen prospectlijst en accountdevelopmentplannen, cold calling, telefonisch en persoonlijk contact onderhouden met large accounts, marketingactiviteiten uitvoeren. Junior marketeer bij een groot internationaal advocatenkantoor: onder andere marktonderzoek, ondersteunen van practice groups in pitchprocessen, onderhouden van intranet, maandelijkse update van concurrentieanalyse, begeleiden van interne en externe events. Algemene informatie In de algemene informatie van deze brochure leest u meer over meewerkstages, afstudeeropdrachten en werkplekken en over de bijbehorende voorwaarden. Hier vindt u ook informatie over hoe u een stageplaats, afstudeeropdracht of werkplek kunt aanmelden, de begeleiding van studenten vanuit uw bedrijf en vanuit de opleiding, stagevergoedingen en stages in het buitenland. CE - Richard Kroese Organisatie: Oxxio, afdeling: Marketing Afstudeeropdracht: het schrijven van een strategisch marketingplan aangaande de overname van een nieuw energielabel genaamd Go Energy en diverse sales- en marketingactiviteiten aangaande de consumentenmarkt. De energiemarkt is complex en volop in beweging. Sinds de liberalisering in 2001 is de energiemarkt in een sneltreinvaart veranderd. Er heerst nog veel onvrede bij de consument aangaande de transparantie en dienstverlening energiebedrijven. Dit biedt voor een marketeer veel uitdagingen. Opsteker: de eindconclusie van het rapport kwam overeen met het uiteindelijke besluit van de directie!

21 Commerciële Economie voor Toekomstig Ondernemers Profiel van een student Commerciële Economie voor Toekomstig Ondernemers Een student Commerciële Economie voor Toekomstig Ondernemers (CETO) heeft ondernemersbloed, doorzettingsvermogen, en droomt van een eigen bedrijf. Deze duale opleiding is gebaseerd op de studie Commerciële Economie, maar dan volledig toegespitst op het ondernemerschap. De student leert alles over het opzetten en runnen van een eigen onderneming en houdt zich bezig met marketing en communicatie, administratie, sales en logistieke zaken. Hebt u een werkplek voor een halfjaar en behoefte aan een enthousiaste medewerker? Dan zult u veel plezier beleven aan zo n gedreven CETO-student. Werkplek De duaalstudent Commerciële Economie voor Toekomstig Ondernemers heeft in het tweede, derde en vierde jaar een werkperiode van een halfjaar. In de laatste werkperiode voert de student in overleg met uw bedrijf ook een afstudeeropdracht uit. Niveau: 2 e -jaarsstudent CETO: mbo+-niveau 3 e -jaarsstudent CETO: hbo-niveau uitvoerend en strategisch 4 e -jaarsstudent CETO: hbo-niveau strategisch en afstudeeropdracht Duur: 6 maanden, min. 32 uur per week Voorbeelden werkplekken Werkperiode 1: Verkoopmedewerker bij een energiemakelaar: onder andere onderhouden van contacten met leveranciers, uitbouwen van het klantenbestand - nationaal en internationaal, afsluiten energiecontracten, administratieve afhandeling. Accountmedewerker reclamebureau: onder andere behandelen, coördineren en bewaken van lopende projecten en advies geven op het gebied van marketingcommunicatie. Membership consultant bij een grote sportschool: onder andere het aantrekken van nieuwe leden en het ontwikkelen van marketingacties. Werkperiode 2: Salesmedewerker bij een internetprovider: onder andere relatiebeheer, benaderen van klanten, meedenken over oplossingen, maken van offertes en nieuwsbrieven. Sales consultant bij een intermediair: onder andere benaderen van potentiële klanten, opstellen en uitvoeren van het marktbewerkingsplan, onderhouden van contacten met opdrachtgevers. Sales executive bij een groot IT-bedrijf: onder andere telefonische up & cross selling aan bestaande relaties, verkoopgesprekken voeren, onderhandelen over prijzen. Werkperiode 3: Marketingmanager Sales manager Accountmanager Algemene informatie In de algemene informatie van deze brochure leest u meer over meewerkstages, afstudeeropdrachten en werkplekken en over de bijbehorende voorwaarden. Hier vindt u ook informatie over hoe u een stageplaats, afstudeeropdracht of werkplek kunt aanmelden, de begeleiding van studenten vanuit uw bedrijf en vanuit de opleiding, stagevergoedingen en stages in het buitenland. CE voor Toekomstig Ondernemers

22 Communicatie Profiel van een student Communicatie Studenten Communicatie (CO) hebben een analytische geest, strategisch inzicht en goede contactuele eigenschappen. Bij deze praktijkgerichte opleiding komen alle facetten van het communicatievak aan de orde. De student begeeft zich op het terrein van arbeidsmarkt-, overheids-, management-, financiële, marketing-, interne en corporate communicatie, en houdt zich bezig met reclame, voorlichting en promotie, public affairs en bedrijfsjournalistiek. Hij maakt communicatieplannen, werkt aan het imago van een organisatie, stelt informatiemateriaal samen en schrijft persberichten en teksten voor websites. Een student Communicatie is een veelzijdig communicatiespecialist die goed inzetbaar is in uw organisatie. Beroepstaken Communicatie-advies Communicatiebeleid Campagne-ontwikkeling Public Relations Voorbeelden stageopdrachten Maak een communicatie- en publiciteitsplan voor het jaarlijkse publieksevenement en geef een advies hoe dit evenement ingezet kan worden voor het loyaliteitsprogramma. Onderzoek welke communicatieinstrumenten kunnen worden ingezet bij de verhuizing en opening van de nieuwe locatie en maak een plan voor de inzet van communicatiemiddelen en coördinatie van deze activiteiten. Onderzoek het imago van een culturele instelling bij de jongeren en geef aan op welke wijze de instelling de communicatie richting die doelgroep kan aanpassen. 2. Afstudeeropdracht/-onderzoek Het onderzoeken van een communicatievraagstuk binnen uw organisatie staat centraal tijdens de afstudeeropdracht (zie overzicht beroepstaken). De opdracht bestaat uit de volgende aspecten: onderzoek, analyse en advies. De student werkt niet mee in uw organisatie, maar levert toegevoegde waarde in de vorm van een implementatieplan. Communicatie 1. Meewerkstage met opdracht In overleg met de student wordt gekozen voor een meewerkstage met een concrete stageopdracht, passend binnen de beroepstaken uit het overzicht. Niveau: 4 e -jaarsstudent CO Start: begin 1 e semester Duur: 20 weken, uur per week Niveau: 4 e -jaarsstudent CO Start: begin 2 e semester Duur: 20 weken, 24 uur per week Voorbeelden afstudeeropdrachten Loyaal? What s in it for me? Onderzoek naar loyaliteitsmarketing business-to-business bij een luchtvaartmaatschappij. When push becomes pull. Interactie met doelgroepen via social networks. Van interne waarden naar externe verschijning. Vaststellen welke rol interne communicatie heeft in de ontwikkeling van het zelfbeeld van een divisieorganisatie en hoe een zelfbeeld gestuurd kan worden richting de gewenste identiteit.

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Opgesteld op: juli 2011 Door: Het expertisecentrum Instant Reporting Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Stage... 4 2. Afstuderen... 5 3. Duale werkplekken...

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Finance & Control. (Bedrijfseconomie)

Finance & Control. (Bedrijfseconomie) Finance & Control (Bedrijfseconomie) PROGRAMMA FINANCE & CONTROL Avans Hogeschool en Academie voor Algemeen en Financieel Management Opbouw opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Manier

Nadere informatie

Trade Management gericht op Azië.

Trade Management gericht op Azië. Trade Management gericht op Azië http://www.youtube.com/watch?v=umsxacjlkby Per september 2017 Alle economische opleidingen op locatie Kralingse Zoom onder de noemer (de nieuwe) Rotterdam Business School

Nadere informatie

S003 EMS HEM IBM ITM. De student kan als volgt online solliciteren: Contactpersoon sollicitaties: Marjolein Grin

S003 EMS HEM IBM ITM. De student kan als volgt online solliciteren: Contactpersoon sollicitaties: Marjolein Grin courses EMS HEM IBM ITM Stand S003 Website bedrijf: Naam contactpersoon: E-mail contactpersoon: www.libema.nl Marjolein Grin m.grin@libema.nl De student kan als volgt online solliciteren: Contactpersoon

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Commerciële Dienstverlening

Commerciële Dienstverlening School voor Commerciële Dienstverlening Commerciële Dienstverlening Junior Accountmanager Intercedent Medewerker Marketing en Communicatie Commercieel Medewerker School voor Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V.

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V. CV van Daniël Profiel Daniël is een sociale en leergierige financial die door zijn enthousiaste en open houding zich makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij past zich snel aan en door

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken VACATURE INFORMATIE Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Alfen (gevestigd in Almere) levert al meer dan 75 jaar producten en diensten voor de distributie van elektrische energie zoals transformatorstations,

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

Marketing medewerker

Marketing medewerker Marketing medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Paul Spaans

Curriculum Vitae Paul Spaans Curriculum Vitae Paul Spaans Achternaam Spaans Voornaam Paul Geboortedatum 15 augustus 1970 Woonplaats Almere Telefoon 06 42218876 E-mail paul@financeondemand.nl Bedrijfsnaam Finance On Demand Zelfstandig

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

ECONOMIE & ONDERNEMEN

ECONOMIE & ONDERNEMEN ECONOMIE & ONDERNEMEN ECONOMIE & ONDERNEMEN Contact met klanten, commerciële doelstellingen halen en kansen in de markt pakken: welkom in de dynamische wereld van Economie & Ondernemen! Wij bieden economische

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker sociale zekerheid mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker sociale zekerheid mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Stages en bedrijfsopdrachten. Milieukunde

Stages en bedrijfsopdrachten. Milieukunde Stages en bedrijfsopdrachten Milieukunde Samenwerken met HAS Hogeschool HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum voor de sectoren agro, food en groene ruimte met vestigingen in Den Bosch en

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Werkplekscan International Hospitality Management Duaal

Werkplekscan International Hospitality Management Duaal Werkplekscan International Hospitality Management Duaal Associate degree duaal (2jaar) Bachelor degree duaal (4 jaar) Naam kandidaat E-mailadres Naam bedrijf Naam contactpersoon bedrijf Datum werkplekscan

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Doel Het (mede)opstellen van het stagebeleid en het beleid rond en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker

Assistent communicatiemedewerker Assistent communicatiemedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Stage en afstuderen. Opleidingen Financieel Management. Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Fiscaal Recht en Economie

Stage en afstuderen. Opleidingen Financieel Management. Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Fiscaal Recht en Economie Stage en afstuderen Opleidingen Financieel Management Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Fiscaal Recht en Economie Instituut voor Financieel Management Deze brochure is bedoeld

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker evenementenorganisatie Studierichting Marketing, communicatie en evenementen Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray -

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie