Geen monsterboete van 309% meer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen monsterboete van 309% meer?"

Transcriptie

1 tipsenadvies-belastingen.be Veertiendaagse adviesbrief voor belastingbesparing en actualiteitsanalyse In dit nummer... Controle Geen monsterboete van 309% meer?... 1 Voordeel auto Hoezo, geen privé belastbaar voordeel gratis auto?... 2 Fiscotip 19 jaargang - nummer augustus 2013 Verschijnt niet tussen 15 juli en 15 augustus Beter uw vennootschap laten lenen?... 3 Vennootschapsbelasting Ook nieuwe minimumbelasting voor uw vennootschap?... 4 Notionele interestaftrek Notionele interestaftrek is soms discriminerend?... 5 Antimisbruikbepaling Is een kapitaalsvermindering fiscaal misbruik? Beroepskosten Is uw appartement aan zee een lusthuis?... 7 Bedrijfsleider Ook dit jaar weer iets meer huur vragen!... 8 Kilometervergoeding Nieuw tarief km-vergoeding sinds 1 juli Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-belastingen.be CONTROLE Geen monsterboete van 309% meer? Een nieuwe wet en een nieuwe circulaire hebben eindelijk de discussie met betrekking tot de monsterboete van 309% beslecht. Hoe zit dat nu precies? Hoe was het? U kon tot nu toe volgens de fiscus maar ontsnappen aan de zgn. aanslag geheime commissielonen van 309% op voordelen van alle aard (lees: privé-uitgaven die uw vennootschap betaald heeft) die niet op uw loonfiche vermeld stonden: ofwel door te bewijzen dat u die voordelen toch tijdig en spontaan aangegeven had in uw aangifte in de personenbelasting, ofwel als het ging om kleine foutjes die te goeder trouw begaan waren inzake forfaitair gewaardeerde voordelen en u zich alsnog op die voordelen liet belasten. Hoe is het nu? Recentelijk werden de wettelijke regels voor deze monsterboete van 309% versoepeld (wet van , BS van ). Die aanslag is voortaan een absolute uitzonderingsmaatregel. Hij kan enkel nog toegepast worden als de voordelen van alle aard niet meer effectief en definitief belast kunnen worden bij u privé. De fiscus is milder dan de wet (1)! Volgens de wet moet die belasting bij u nog gebeuren binnen de gewone aanslagtermijn van drie jaar en moet u ermee akkoord gaan. De fiscus is echter milder dan de wet en aanvaardt ook een taxatie buiten die termijn en ook zonder uw akkoord. De fiscus is milder dan de wet (2)! Wanneer u bovendien het voordeel niet spontaan aangegeven heeft, maar pas later akkoord gaat met de belasting, is volgens de wet het voordeel ook belastbaar bij uw vennootschap als zgn. verworpen uitgave (art. 198, 1, 15 WIB). Volgens de circulaire is zo n dubbele belasting echter, zeker als u niet te kwader trouw bent, niet nodig (Ci. RH. 421/ van ). Vanaf wanneer van toepassing? De nieuwe wet geldt pas vanaf aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013), maar de fiscus aanvaardt dat de nieuwe, soepelere regeling ook toegepast mag worden bij controles over vorige aanslagjaren. Download de circulaire Ci. RH. 421/ van van code BT Nieuwe wetgeving De monsterboete zal voortaan nog zelden toegepast worden. Enkel wanneer de niet-aangegeven privéuitgave die uw vennootschap betaald heeft niet meer bij u privé belast kan worden, riskeert u nog 309%. Afgiftekantoor 3000 Leuven - P

2 VOORDEEL AUTO Nieuwe ruling Hoezo, geen privé belastbaar voordeel gratis auto? Op basis van een recent krantenartikel lijkt het erop dat u als bedrijfsleider gemakkelijk kunt ontsnappen aan de belasting op het voordeel auto. Is dat niet wat kort door de bocht en moet het een en ander niet genuanceerd worden? Ontsnappen aan voordeel gratis auto? Krantenartikel als gevolg van een ruling. De aanleiding voor het krantenartikel is een ruling die recentelijk gepubliceerd werd (ruling nr van ). Daarin aanvaardt de zgn. Rulingcommissie inderdaad dat een bedrijfsleider met een Porsche Carrera in zijn vennootschap niet belast moet worden op een voordeel gratis auto. Dus ruling vragen en klaar is Kees? Was het maar zo simpel... In deze zaak heeft de zgn. Rulingcommissie op basis van de feitelijke omstandigheden in feite gewoon de wet toegepast. Die wet (art. 36, 2 WIB) bepaalt immers hoe het voordeel berekend moet worden voor het persoonlijke gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. Is er daarentegen géén persoonlijk of privégebruik, dan is er ook geen voordeel. Feitelijke situatie is cruciaal. De bedrijfsleider had immers beslist om vanaf een bepaald moment de Porsche niet meer voor privéverplaatsingen te gebruiken. Hij had privé trouwens ook nog een auto, waarmee hij die privéverplaatsingen kon doen. Verder was zijn vennootschap gevestigd op zijn privéadres, zodat hij geen woon-werkverplaatsingen had. Het is op basis van die feiten dat de Rulingdienst ermee akkoord ging dat er voor die bedrijfsleider geen voordeel auto meer was. Nuancering is nodig! Geen voordeel auto is eerder uitzondering. Inderdaad! Het is niet omdat er daarover af en toe een ruling gesloten wordt (zie ook ruling nr van en ruling nr van ), dat het nu plots voor elke bedrijfsleider in de praktijk mogelijk zou zijn om te ontsnappen aan het voordeel gratis auto. Alleen bij geen enkel privégebruik. Dat is de absolute voorwaarde. Alleen dan kunt u immers in de praktijk hard maken dat u privé niet (meer) belast kunt worden op een voordeel auto. Zetel van vennootschap op privéadres. Dat is alvast noodzakelijk om het woon-werkverkeer uit te schakelen. Woon-werkverplaatsingen zijn fiscaal gezien immers ook privéverplaatsingen. Moet u dus bv. 10 km van bij u thuis naar uw vennootschap rijden, dan mag u ontsnappen aan het voordeel auto in principe al vergeten! Privé nog een auto. Heeft u of uw partner privé geen auto, dan zal uw controleur u waarschijnlijk ook niet geloven als u zegt dat u de auto van uw vennootschap nooit privé gebruikt. Let op! Zodra de fiscus kan bewijzen dat er privé gereden wordt met de auto van de vennootschap, zelfs al is dat maar 1 km, wordt u belast op het volledige voordeel auto. Uw eigen ruling vragen? Zelfs als uw situatie perfect vergelijkbaar is met die van de man met de Porsche Carrera, vraagt u toch het best zelf een ruling aan. Wettelijk gezien is het dan wel uw controleur die moet bewijzen dat er een belastbaar inkomen is, lees: een voordeel auto. In de praktijk gaat de fiscus er echter sowieso van uit dat er een voordeel is als er een auto in uw vennootschap zit. U moet dus zelf bewijzen dat er geen privégebruik is en dat kan dan op basis van uw ruling. Download de voorafgaande beslissing nr van 15 januari 2013 van be/download code BT Enkel en alleen als u geen enkele kilometer privé rijdt met de auto van uw vennootschap kunt u ontsnappen aan het voordeel auto. Volgens de Rulingcommissie is dat maar geloofwaardig als u o.a. op hetzelfde adres woont en werkt én u ook privé een auto heeft

3 GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN Beter uw vennootschap laten lenen? De vennootschap van uw zoon heeft geld nodig en u zou haar dat privé willen lenen. U heeft zelf echter ook een vennootschap. Biedt dat mogelijkheden om dat geld op een fiscaal interessantere manier aan uw zoon te lenen? Privé lenen Hoeveel ontvangt u netto? De vennootschap van uw zoon, bvba Y, heeft nodig. U heeft dat geld privé en u zou dat wel aan zijn bvba willen lenen, bv. op 15 jaar en tegen een interestvoet van 4% per jaar. Y betaalt u het kapitaal van de lening na 15 jaar in een keer terug. U ontvangt dan bruto-interest per jaar ( x 4%). Daarop moet nog 25% roerende voorheffing (rv) ingehouden worden, zodat u jaarlijks netto overhoudt. Kan dat niet beter? U heeft zelf ook een vennootschap, bvba X. Is het niet interessanter om die in uw bvba te stoppen en haar dan het geld te laten lenen aan de bvba van uw zoon? Fiscotip Hoeveel ontvangt u netto? Uw vennootschap kan die ,95 aan u uitkeren als (extra) dividend. Door toepassing van de nieuwe regels inzake de rv op dividenden moet er vanaf het derde boekjaar op dit dividend slechts 15% i.p.v. 25% rv betaald worden (art. 269, 2 WIB). De rv bedraagt vanaf dan 1.714,79 ( ,95 x 15%) en u houdt dus netto 9.717,16 over. Wat is uw winst? U krijgt vanaf het derde boekjaar 717,16 per jaar méér dan van een lening privé. Over een periode van 15 jaar, rekening h oudend met de hogere rv de eerste twee boekjaren en in de veronderstelling dat het tarief van de NI niet daalt, bespaart u 9.042,63 belastingen en is uw totale winst dus 7.742,63 ( 9.042, notariskosten). Uw vennootschap laten lenen Hoe gaat u te werk? U brengt die in als maatschappelijk kapitaal in uw bvba X (notaris kosten van ± 1.300), die vervolgens een lening van toestaat aan bvba Y, op 15 jaar en tegen 4% interest. Hoeveel ontvangt uw vennootschap? Bvba X ontvangt bruto-interest per jaar. Aangezien haar maatschappelijk kapitaal met toegenomen is, heeft zij echter recht op een extra notionele interestaftrek (NI) van ( x 3,242%). Daardoor wordt van de brutointerest slechts belast ( ). Stel dat die interest belast wordt tegen 24,98% (verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting), dan betaalt uw vennootschap op de interest 568,05 vennootschapsbelasting ( x 24,98%). Netto houdt bvba X van de bruto-interest dus ,95 over ( ,05). Let op 1! Wordt de interest in uw vennootschap belast tegen een hoger tarief (bv. 33,99%), dan houdt zij minder over om als dividend aan u uit te keren. Verder is het zo dat hoe hoger de interestvoet is, hoe meer interest er bij uw vennootschap belast zal worden. Het tarief van de NI verhoogt nl. niet mee, dus hoe relatief minder interessant lenen via uw vennootschap is. U moet dus altijd goed vooraf uitrekenen of deze techniek in uw situatie wel interessant is. Let op 2! Lenen via uw vennootschap is niet interessanter wanneer uw vennootschap groot is volgens art. 15 W.Venn. Ten eerste is het tarief van de NI dan een half procentpunt lager dan voor een kleine vennootschap en vooral dan is het rvtarief van 15% voor dividenden niet mogelijk. Download een handige rekentool om uw voordeel te berekenen van download code BT De lening toestaan via uw vennootschap is doorgaans interessanter. De interest is immers bij uw vennootschap voor een (groot) deel belastingvrij dankzij de notionele interestaftrek én u betaalt onder bepaalde voorwaarden op een dividend uit uw vennootschap slechts 15% rv i.p.v. 25% rv op interesten

4 VENNOOTSCHAPSBELASTING Nieuwe wetgeving Ook nieuwe minimumbelasting voor uw vennootschap? Eind vorige maand werd de zgn. fairness tax in het leven geroepen. Wat is dat precies? Voor welke vennootschappen is die nieuwe belasting van toepassing en wanneer? Hoe zit de berekening ervan precies in elkaar? Wat, voor wie en wanneer? Wat? De zgn. fairness tax is ingevoerd door de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen (art en 51 van de wet, BS ) en komt erop neer dat bepaalde vennootschappen soms een minimale belasting moeten betalen en dat met ingang van aanslagjaar 2014 (boekjaar 2013). Voor wie? Enkel grote vennootschappen worden geviseerd! Een kmo, lees: een kleine vennootschap in de zin van art. 15 van het Wetboek Vennootschappen blijft dus buiten schot! Uw vennootschap is groot wanneer ze voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar meer dan een van de volgende criteria overschrijdt: balanstotaal, jaaromzet (exclusief btw) en een gemiddeld personeelsbestand van 50. Let op 1! Bij een gemiddeld personeels bestand van meer dan 100, bent u sowieso groot. Let op 2! De criteria van art. 15 W.Venn. moeten geconsolideerd, lees: op groepsniveau, bekeken worden. Hoe te berekenen? Vrij ingewikkeld. U moet immers verschillende bewerkingen uitvoeren om te bepalen of en op welk bedrag precies die 5,15% afzonderlijke belasting verschuldigd is. Even kijken dus... Stap 1: dividend groter dan belastbare basis. Dat is het goede nieuws. Enkel als het bedrag van het dividend groter is dan het fiscale resultaat na alle fiscale aftrekken (de zgn. belastbare basis), moet u immers de volgende stappen doorlopen. Zolang m.a.w. het uitgekeerde dividend kleiner is dan het belastbare resultaat van uw vennootschap, ontsnapt u aan de fairness tax. Stap 2: mogelijke correctie. Op het positieve bedrag van de uitkomst van stap 1, mag u eventueel nog een correctie doorvoeren. Die correctie komt erop neer dat u de belaste reserves uit vorige boekjaren (en uiterlijk in de loop van aanslagjaar 2014 aangelegd) die nu uitgekeerd worden en dus een stuk van het dividend vormen mag aftrekken. Wanneer? De fairness tax moet in principe berekend worden wanneer een grote vennootschap dividenden uitkeert én tegelijkertijd haar fiscale resultaat vermindert door de toepassing van de notionele interestaftrek (NI) en/of overgedragen fiscale verliezen. Tip. Andere fiscale aftrekken zoals die voor octrooi-inkomsten, de DBI-aftrek of de investeringsaftrek zijn geen probleem. Hoeveel? Het tarief van de fairness tax bedraagt 5,15% (5% + aanvullende crisisbijdrage). Die 5,15% is een afzonderlijke, niet-aftrekbare aanslag bovenop de gewone vennootschapsbelasting. Stap 3: breuk bepalen. De uitkomst van stap 2 moet ten slotte nog vermenigvuldigd worden met een breuk. De teller daarvan bestaat uit de overgedragen verliezen en de NI die in de fiscale aangifte van dat aanslagjaar in min gebracht zijn. De noemer is het fiscale resultaat van het boekjaar (exclusief vrijgestelde waardeverminderingen, voorzieningen en meerwaarden). Op die manier wordt immers het effect van de overgedragen verliezen en de NI geneutraliseerd. Download een uitgewerkt berekeningsvoorbeeld van de fairness tax van download code BT De zgn. fairness tax is een afzonderlijke belasting van 5,15% die vanaf aanslagjaar 2014 geldt, maar enkel voor grote vennootschappen. Op voorwaarde dat het uitgekeerde dividend groter is dan het fiscale resultaat na alle fiscale aftrekken, moet de tax berekend worden volgens een specifiek stappenplan

5 NOTIONELE INTERESTAFTREK Notionele interestaftrek is soms discriminerend? Recentelijk stelde het Europese Hof van Justitie dat de notionele interestaftrek discriminerend is wanneer uw vennootschap een vestiging in het buitenland heeft. Waarover gaat het? Wat betekent dat concreet en wat kunt u doen? Waarover gaat het? NI op zich staat niet ter discussie. Laat dat vooreerst duidelijk zijn... Het Hof van Justitie (HvJ van 4 juli 2013, C-350/11, Argenta Spaarbank) zegt hoegenaamd niet dat het systeem van de notionele interestaftrek (NI) op zich discriminerend is of niet zou kunnen... Berekening bij buitenlandse vestiging wel. Om het bedrag te bepalen waarop uw vennootschap de NI mag toepassen, vertrekt u immers van het zgn. eigen vermogen van uw vennootschap. Dat moet vervolgens verminderd worden met een aantal uit te sluiten of slechte activa. Daaronder valt ook dat stuk van het eigen vermogen dat toewijsbaar is aan een buitenlands bijhuis gelegen in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft (art. 205ter, 2 WIB). Buitenlandse vestiging of bijhuis? Dat is bv. het geval wanneer uw vennootschap een verkoopkantoor opent in bv. Frankrijk en daar een verkoper aanwerft die de verkoop op de Franse markt doet. De winst die dan in Frankrijk behaald wordt, mag op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in Frankrijk belast worden. Technisch gezien spreekt men van een zgn. vaste inrichting. Wat is daar discriminerend aan? Wel, het zgn. nettoactief dat toegewezen kan worden aan dat buitenlandse verkoopkantoor, is voor de NI een slecht actief en moet in min van de berekeningsbasis. Heeft u daarentegen alleen een Belgische inrichting, dan zou de nettowaarde daarvan niet in min moeten komen voor de NI. Het is dat principe dat volgens het Hof discriminerend is op het vlak van de vrijheid van vestiging. Het kan niet Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-belastingen.be dat u voor een buitenlandse vestiging wél het nettoactief daarvan in min moet brengen van de NIberekeningsbasis, terwijl dat niet nodig is wanneer die vestiging in België zou liggen! Concreet gevolg? Voorbeeld. Stel dat het eigen vermogen van uw vennootschap is, inclusief de nettowaarde ten bedrage van van een Nederlands verkoopskantoor. Voor de berekening van de NI mag u volgens de Belgische wetgeving dus geen rekening houden met die Uw NI is dus: x 3,242% (kmo-tarief voor inkomstenjaar 2013) of 2.431,50. Voorbeeld na uitspraak Europees Hof. Het bedrag van , zijnde de nettoactiefwaarde van het bijhuis, mag wél in uw berekeningsbasis voor de NI blijven zitten. U krijgt dus de NI op of uw vennootschap heeft recht op een NI van ( x 3,242%). Wat doen in uw komende aangifte? Wanneer uw vennootschap zo n vestiging in een lidstaat van de Europese Unie heeft, laat dan in uw komende aangifte vennootschapsbelasting, die doorgaans tegen 1 oktober ingediend moet zijn, al rekening houden met die uitspraak. Wat met het verleden? Via een zgn. ambtshalve ontheffing (art. 376 WIB) kunt u een herziening vragen voor de vorige aanslagjaren. Tip. U kunt daarvoor tot vijf jaar teruggaan. Download een model van verzoek tot ambtshalve ontheffing van download code BT Het nettoactief van een zgn. buitenlands bijhuis moet volgens het Hof van Justitie niet in min komen van de berekeningsbasis voor de NI. Houd daar dus desgevallend rekening mee in uw komende aangifte en vraag ook een ontheffing voor de vijf vorige jaren op basis van ons model voor ambtshalve ontheffing

6 ANTIMISBRUIKBEPALING Is een kapitaalsvermindering fiscaal misbruik? Nieuwe ruling Een vennootschap wil haar kapitaal verminderen, maar volgens de Rulingcommissie kan de kapitaalsvermindering op basis van de nieuwe antimisbruikbepaling geherkwalificeerd worden in een dividend. Wat is er precies gebeurd? Wat was er aan de hand? Oprichting holding. Een bedrijfsleidster bezat 51% van de aandelen van een holding A, die zelf participaties van bijna 100% aanhield in vier werkvennootschappen. In 2007 bracht de bedrijfsleidster haar aandelen van holding A in in een nieuwe holding C (een holding boven holding A). De volgende jaren keerden de werkvennootschappen dividenden uit aan A, die dat geld op haar beurt gebruikte om een (super)dividend toe te kennen aan C. Het geld van de werkvennootschappen werd dus zgn. opgestroomd naar de holding. Kapitaalsvermindering. Vijf jaar later wil de bedrijfsleidster het kapitaal van C belastingvrij verminderen van 20 miljoen naar 8 miljoen. Ze vraagt aan de Rulingcommissie of die daar een probleem mee zou hebben in het licht van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling (AMB) (art. 344, 1 WIB). De bedrijfsleidster argumenteert daarbij dat de eventuele kapitaalsvermindering past in het kader van een verkoop van de groep en van vennootschap A in het bijzonder. Wat zegt de Rulingcommissie? Geen niet-fiscale motieven. De Rulingcommissie meent dat met de AMB de verschillende verrichtingen (inbreng, dividend van A naar C en kapitaalsvermindering bij C) als fiscaal misbruik geherkwalificeerd zouden kunnen worden in een rechtstreeks dividend van A aan de bedrijfsleidster en oordeelt dat het tegenbewijs, nl. nietfiscale motieven voor de kapitaalsvermindering van C, niet geleverd is. De kapitaalsvermindering kan m.a.w. niet belastingvrij, maar er moet op het (vermeende) dividend 25% rv betaald worden. Wat moet u hiervan onthouden? Geheel van rechtshandelingen. De AMB kan niet enkel toegepast worden op één verrichting, maar ook op een geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt. De fiscus moet wel de eenheid van opzet tussen de v erschillende rechtshandelingen aantonen. De Ruling commissie meent blijkbaar dat er hier zo n eenheid van opzet is, m.a.w. dat de oprichting van C bedoeld was om later de reserves van A belastingvrij privé te krijgen. Retroactief? De eerste rechtshandeling (oprichting van C) dateert van jaren vóór er van de nieuwe AMB sprake was! Volgens de fiscus volstaat het echter voor de toepassing van de AMB op een geheel van rechtshandelingen dat de laatste rechtshandeling in 2012 of later gebeurd is (circulaire Ci. RH.81/ , d.d , B.1.). Let op! Dit is zeker betwistbaar, maar het is te vrezen dat u naar de rechtbank zal moeten gaan om gelijk te krijgen... Verband met interne meerwaarde. De bedrijfsleidster had bij de oprichting van C de voorwaarden van de Rulingcommissie inzake de zgn. interne meerwaarden nageleefd. Zo was het kapitaal van C niet verminderd in de eerste drie jaar na de inbreng. Dit is echter duidelijk niet voldoende om voor fiscaal geïnspireerde holdingconstructies problemen met de fiscus te vermijden, aangezien die de latere doorstroming van het geld naar de natuurlijke personen nog kan proberen aan te pakken met de AMB. Download de betreffende passage uit het jaarverslag van 2012 van de Rulingcommissie van code BT De inbreng van aandelen in een holding, later gevolgd door een kapitaalsvermindering bij de holding, kan volgens de fiscus geherkwalificeerd worden in een dividenduitkering uit de vennootschap waarvan de aandelen ingebracht werden. Voor een gewone kapitaalsvermindering is er echter geen probleem!

7 BEROEPSKOSTEN Is uw appartement aan zee een lusthuis? Recente rechtspraak Een controleur probeerde op een originele manier bij de vennootschap van een collega de kosten van een onroerend goed dat hij privé gebruikte te verwerpen. Wat deed die controleur precies en volgde de rechter hem daarin ook? Een bvba kocht het vruchtgebruik van een appartement aan zee. Zij liet dit appartement als buiten verblijf gebruiken door haar zaakvoerder (tevens de blote eigenaar). Het voordeel gratis woning werd correct berekend. De zaakvoerder liet zich echter niet op dat voordeel belasten, maar boekte het zoals dat in de praktijk vaak gedaan wordt op zijn rekening-courant (rc) als schuld aan zijn vennootschap. Standpunt fiscus De controleur verwerpt de kosten met betrekking tot het vruchtgebruik op het appartement (af schrijvingen, onroerende voorheffing, interesten,...). Volgens hem is er geen noodzakelijk verband met de beroepsactiviteit. Bovendien gaat het om een lusthuis, m.a.w. een onroerend goed dat ter beschikking staat van personeel, bedrijfsleiders, klanten, leveranciers,... om er te verblijven zoals in een hotel. De wet voorziet dat de kosten van lusthuizen niet aftrekbaar zijn (art. 53, 9 WIB). Standpunt rechter De rechter volgt de fiscus. Het appartement aan zee moet inderdaad beschouwd worden als een lusthuis, waardoor de kosten niet aftrekbaar zijn. Het appartement was niet noodzakelijk voor de activiteit van de vennootschap en de kosten ervan zijn ook niet inbegrepen in de belastbare bezoldiging van de zaakvoerder, aangezien het voordeel geboekt werd op zijn rc. Commentaar Lusthuis niet aftrekbaar? De kosten van een lusthuis zijn in principe inderdaad niet aftrekbaar, maar de wet zelf voorziet in een uitzondering. De kosten van een lusthuis zijn toch aftrekbaar wanneer u zich laat belasten op een voordeel gratis woning (art. 53, 9 WIB). Dat voordeel moet dan in principe ook op uw loonfiche staan. De rechter is (té) streng! Hij beoordeelt deze wettelijke afwijking wel heel erg letterlijk. De boeking van het voordeel op de rc is volgens hem niet voldoende voor de aftrekbaarheid omdat het op die manier niet inbegrepen is in de belastbare bezoldiging van de zaakvoerder, zoals de wet letterlijk vereist. Onterecht volgens ons! De boeking van het voordeel gratis woning als een schuld op de rc betekent immers dat de zaakvoerder het bedrag van het voordeel (ooit) aan de vennootschap moet betalen, als een vorm van huur, zeg maar. Hij gebruikt het appartement dus zeker niet gratis! Dus... Wilt u helemaal op veilig spelen, boek dan uw voordeel van alle aard niet op uw rc, maar zet het op uw loonfiche en laat u er effectief op belasten. Dan kan de fiscus zich alvast niet op deze rechtspraak beroepen om de kosten van uw appartement aan zee te verwerpen op basis van de lusthuistheorie. Wat met uw gewone woning? Uw woning waarin u normaal gezien effectief privé woont en die in uw vennootschap zit, is géén lusthuis (Comm. IB 53/173). De kosten daarvan kan de fiscus dus alvast niet op deze manier aanvallen. Enkel een tweede verblijf kan mogelijk beschouwd worden als een lusthuis. Download het arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 25 juni 2013 van code BT Volgens de rechter is een appartement aan zee een lusthuis. De kosten daarvan zijn volgens de wet niet aftrekbaar. U vermijdt de verwerping van die kosten door een voordeel gratis woning op uw loonfiche te vermelden. Een boeking van dat voordeel op uw rc volstaat volgens de rechter (onterecht) niet

8 Colofon Hoofdredacteur: Peter VanRyckeghem Eindredacteur: Liesbeth Vossen Medewerkers: J. Adriaens Neven & Partners Onafhankelijk vermogensplanner J. Caerels Fiscaal raadgever J. De Coster Lenaerts-Heremans Belastingadviseurs G. Dierickx Advocaat M. Govers Btw-deskundige A. Schotsmans Notaris J. Soetaert Advocaat E. Stiers Stiers & Velkeneers K. Verduyckt Fiscaal jurist Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-belastingen.be/ download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-belastingen.be is een wettelijk geregistreerd merk. BEDRIJFSLEIDER - HUUR Ook dit jaar weer iets meer huur vragen! Nieuwe revalorisatiecoëfficiënt. Naar jaarlijkse gewoonte werd ook recentelijk weer de zgn. revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2013 (in principe aanslagjaar 2014) verhoogd van 4,10 naar 4,19 (KB van 18 juli 2013, Belgisch Staatsblad van 24 juli 2013). Waarvoor wordt die nu weer gebruikt? Op basis van deze coëfficiënt wordt er berekend hoeveel fiscaal interessante huur u kunt vragen aan uw vennootschap wanneer u (een deel van) een privépand aan haar verhuurt. Concreet. Op de huur die u ontvangt van uw vennootschap, betaalt u belastingen tegen het normale tarief (dus tot 50%), maar u kunt wel een kostenforfait van in principe 40% van de ontvangen huur in mindering brengen én u betaalt er geen sociale bijdragen op. Vraagt u echter meer huur dan het ki x 5/3 x 4,19, dan wordt het teveel belast als loon (waarvoor u een forfaitaire kostenaftrek van in principe slechts 3% krijgt) én betaalt u er bovendien sociale bijdragen op. Door de verhoging van de revalorisatiecoëfficiënt kunt u dus ook dit jaar weer iets meer fiscaalvriendelijke huur vragen. Alle beetjes baten, nietwaar...? Voor inkomstenjaar 2013 is de zgn. revalorisatiecoëfficiënt verhoogd van 4,10 naar 4,19. Verhuurt u (een deel van) uw pand aan uw vennootschap, dan kunt u nu dus weer iets meer huur vragen dan vorig jaar. KILOMETERVERGOEDING Nu aan de orde Nu aan de orde Nieuw tarief km-vergoeding sinds 1 juli 2013 Voor wie geldt dat alweer? De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt. U kunt die vergoeding dus toekennen aan uw personeel, maar ook aan uzelf als zaakvoerder/bestuurder als u met uw eigen auto of die van uw partner eens een beroepsmatige verplaatsing doet. Hoeveel? Zoals elk jaar werd het tarief ook dit jaar geïndexeerd. Sinds 1 juli 2013 is de forfaitaire vergoeding 0,3461 per beroepsmatig gereden kilometer en dit in principe tot (omzendbrief FOD P&O nr. 628 van 5 juli 2013, BS van 9 juli 2013). Het voorbije jaar bedroeg die vergoeding 0,3456. Tip. Een hogere km-vergoeding is mogelijk, maar dan moet u wel die hogere gemiddelde kostprijs per kilometer kunnen bewijzen... In welke mate aftrekbaar? Daarvoor geldt de zgn. 30/70-regel. Van de betaalde vergoeding slaat 30% op brandstof, die voor 75% aftrekbaar is. De overige 70% dekt dan alle andere autokosten en is aftrekbaar voor 50% à 100%, naargelang van de CO 2 -uitstoot van de auto. De beroepsmatige kilometers die met een privéauto afgelegd worden, kunnen sinds 1 juli 2013 belastingvrij vergoed worden tegen een tarief van 0,3461 per kilometer. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus aangeboden door www.boekhouder.be Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus Ook voor jou van toepassing? Begin vorige week

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel.

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. E. Banningstraat 41-47-B - 2000 Antwerpen Tel.: 03 225 52 30 - Fax: 03 225 52 33 E-mail: info@dehoon.be - www.dehoon.be Hoe betaal ik écht minder

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6 Inhoudstafel 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1 1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?... 1 1.1.1. Waar komt de naam vandaan?... 1 1.1.2. Waarom heeft men de notionele

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap?

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C NV Inleiding : Waarom

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie