Wie slim is sorteert en gaat naar... Het stedelijk containerpark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie slim is sorteert en gaat naar... Het stedelijk containerpark"

Transcriptie

1 Wie slim is sorteert en gaat naar... Het stedelijk containerpark Infowijzer

2 Principe van het diftar-containerpark: aanvoervoorwaarden Sedert 1 mei 2006 zijn de Brugse containerparken diftar-containerparken. DIFAR is de afkorting van gedifferentieerde ARifering. Het systeem houdt in dat je voor sommige afvalstoffen moet betalen, terwijl andere dan weer beperkt worden in aanvoer. De meeste afvalstoffen mag je echter gratis en onbeperkt aanvoeren. Deze infowijzer is van toepassing voor de particuliere inwoners en eigenaars van een tweede verblijf in Brugge. Voor niet-particuliere gebruikers geldt dezelfde regeling, mits een aantal uitzonderingsmaatregelen vermeld op blz. 6. Hieronder vind je een overzicht van de soorten afvalstoffen die je naar het containerpark mag brengen. Niet-betaalzone (aangevoerde afvalstoffen in deze zone zijn gratis) Afvalstoffen die beperkt zijn in aanvoer (zie plannetjes: zone 1) fractie beperking voorbeelden autobatterijen* max. 2 st./jaar tl-lampen* klein gevaarlijk afval (KGA) max. 25 st./jaar max. 150 kg/jaar motorolie frituurolie en vet (niet in glazen recipiënten!) verven, solventen, batterijtjes, spuitbussen, brandblusapparaten, röntgenfoto s, injectienaalden,... geen medicijnen: afgeven in apotheek aan te bieden in hard recipiënt (niet in zakken), bij voorkeur in de milieubox autobanden* max. 4 st./jaar rubberbanden van auto (niet van vrachtwagen of tractor) fietsbanden max. 20 st./jaar rubberbanden van fiets, bromfiets* of motorfiets* AEEAkoel- en vriestoestellen* max. 5 st./week koelkasten, diepvriestoestellen en toestellen met airconditioning AEEA-beeldbuishoudend bruingoed* max. 5 st./week televisietoestellen en monitoren AEEA-groot witgoed* max. 5 st./week wasmachines, vaatwassers, droogkasten, fornuizen,... AEEA-gemengde elektrische apparaten* max. 10st./week tuners, CD-spelers, computers, strijkijzers, mixers, koffiezetapparaten,... * Voor deze fracties geldt een terugnameplicht, d.w.z. dat verkopers bij verkoop van overeenkomende producten verplicht zijn de vrijgekomen afvalstoffen gratis in ontvangst te nemen. 2

3 Afvalstoffen die onbeperkt zijn in aanvoer (zie plannetjes: zone 2) fractie herbruikbare goederen papier en karton PMD flessen en bokalen voorbeelden alle herbruikbare goederen zoals meubelen, fietsen, huisraad,... die nog in goede staat zijn alle niet-vervuild papier en karton (geen behangpapier, cementzakken, geplastificeerd papier,...) plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen en drankkartons (enkel lege verpakkingen) lege en gereinigde flessen en bokalen zonder dop (gescheiden in wit & gekleurd glas) schroot textiel en lederwaren piepschuim tuinafval snoeihout afval dat voor het overgrote deel bestaat uit metaal (geen elektro, KGA of gasflessen) kledij, lederwaren, schoenen, handtassen, huishoudtextiel, (in goede staat, geen lompen) - aanbieden in gesloten zakken zuiver, niet-beschilderd piepschuim (geen isolatiepanelen, verpakkings- chips,...) gazonmaaisel, bladeren en plantenresten (geen aarde, stenen of groenten- en fruitafval) takken van max. 18 cm dikte, bij voorkeur samengebonden met touw (geen metaaldraad) boomwortels graszoden vezelcementproducten * graszoden en aarde golfplaten, buizen,... uit vezelcement met gebonden asbestvezels *opgelet: vezelcement producten mogen niet breken en dienen voorzichtig neergelegd te worden in de daartoe bestemde container. Betaalzone (zie plannetjes: zone 3) Elk jaar mag je gratis 300 kg afvalstoffen aanvoeren in de betaalzone (300 kg gratis per adres). De modaliteiten staan vermeld in het containerparkreglement dat ter inzage ligt in het containerpark. fractie kostprijs voorbeelden brandbaar grof huisvuil landbouwplastiek stortproducten klasse II kalkrijk bouwafval recyclagehout vlak glas stortproducten klasse III gemengd bouwafval tariefgroep 1: 150 euro/ton tariefgroep 2: 75 euro/ton tariefgroep 3: 25 euro/ton brandbaar afval dat door de omvang niet in de gewone huisvuilzak kan alle zuiver landbouwplastiek (bezemschoon) roofing, isolatiewol en asfalt gipskartonplaten ( gyproc ), los gips en andere kalkproducten, zoals witte cellenbeton ( ytong ) zuivere houtsoorten, al dan niet ingeolied of geschilderd zoals paletten, kasten en meubels (geen rot hout) alle zuivere vlak glas zoals vensterglas, gewapend glas, autoruiten, spiegelglas, glasraam, aquaria geëmailleerde producten (tegels, porselein, toilet, servies,...), verontreinigd glas beton, zand, stenen, baksteenpuin, cement, dakpannen, aardewerk, stabilisé, grijze betonsteen (assesteen),... 3

4 Volgende afvalstoffen worden niet toegelaten op de containerparken: brandbaar restafval dat qua afmetingen in de gewone huisvuilzak of bedrijfsafvalzak kan radioactieve afvalstoffen met uitzondering van rookmelders explosieven (bv. munitie en vuurwerk) drukhouders zoals bv. gasflessen die door de handel kunnen worden teruggenomen microbiologisch besmette afvalstoffen giftig afval afval dat niet-gebonden asbestvezels bevat KGA met bijzondere gevaren of hinderlijke eigenschappen kadavers en slachtafval niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (dat zijn afvalstoffen die in een normaal huishouden qua aard of hoeveelheid niet voorkomen). ip voor het laden van je voertuig en/of aanhangwagen: Eerst worden de niet-betalende afvalstoffen gelost die beperkt zijn in aanvoer, Daarna zijn de andere niet-betalende afvalstoffen aan de beurt en als laatste de betalende afvalstoffen. Vergeet niet dat er ook andere verwijderingsmogelijkheden bestaan voor herbruikbare goederen, flessen en bokalen, PMD, papier en karton, tuinafval en snoeihout, klein gevaarlijk afval (ook tl-lampen en autobatterijen), brandbaar grof huisvuil, schroot, textiel en AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten). We denken hierbij bijvoorbeeld aan glascontainers, textielcontainers, ophaling aan huis van brandbaar grof huisvuil, enz. Meer info hierover vind je op je afvalkalender. Hoe verloopt een bezoek aan het containerpark? SAP 1 de toegang stop je kaart (elektronische identiteitskaart, toegangsbadge of bedrijfsafvalbadge) in de zuil aan de ingang van het containerpark. je krijgt dan een barcodeticket dat je tijdens je bezoek steeds moet kunnen voorleggen als je over een geldige toegangskaart beschikt opent de slagboom en kan je het park binnenrijden (vergeet niet je barcodeticket en identiteitskaart of badge mee te nemen). SAP 2 niet-betaalzone je komt eerst terecht in de niet-betaalzone heb je afvalstoffen mee voor de niet-betaalzone dan kan je deze hier in de juiste container kwijt. Als je enkel afvalstoffen meehebt voor de betaalzone, mag je onmiddellijk doorrijden naar de betaalzone (zie stap 3) let wel: vooraleer afvalstoffen te lossen die beperkt zijn in aanvoer, moet je je met jouw barcodeticket aanmelden bij het meldpunt voor afvalstoffen die beperkt zijn in aanvoer. Daar worden deze afvalstoffen geregistreerd en krijg je een overzicht van wat je in de toekomst nog mag aanvoeren (vergeet niet jouw barcodeticket terug mee te nemen) heb je nog afvalstoffen bij die te betalen zijn, ga dan naar de betaalzone (zie stap 3), in het andere geval kan je het containerpark gewoon verlaten. SAP 3 betaalzone in de betaalzone kan je alle afvalstoffen kwijt tegen de tarieven zoals vermeld op blz. 3 Containerparken Sint-Pieters & Zeebrugge rij de weegbrug op en geef je barcodeticket af aan het weegbrughuisje je voertuig wordt gewogen met alle inzittenden en het afval 4

5 Welke particuliere bezoekers worden toegelaten op het containerpark? De containerparken zijn toegankelijk met een niet-vervallen elektronische identiteitskaart, waaruit moet blijken dat je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters in Brugge. Ook als eigenaar van een tweede verblijf of een onbebouwd perceel in Brugge kan je toegang krijgen tot het containerpark met een elektronische toegangsbadge volgens de modaliteiten vermeld in het containerparkreglement dat uithangt op het containerpark. De eerste toegangsbadge is gratis. Een duplicaat van de toegangsbadge kan worden aangevraagd, o.m. bij verlies of beschadiging van de toegangsbadge. De kostprijs hiervan bedraagt 1 euro. Deze aanvraag moet wel gebeuren ter plaatse in de dienst Leefmilieu. Een eerste (gratis) toegangsbadge aanvragen kan via een aanvraagformulier dat te bekomen is bij: alle gemeenteafdelingen dienst Bevolking, Burg 11, 8000 Brugge dienst Leefmilieu, Walweinstraat 20, 8000 Brugge Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge de containerparken. Geef het volledig ingevulde aanvraagformulier ter plaatse af in één van deze diensten. Een aanvraagformulier kan je eveneens online invullen op de stedelijke website (digitaal loket-leefmilieu). De toegangsbadge zal binnen 14 kalenderdagen nà het indienen van de aanvraag via de post worden bezorgd. Bedrijven en andere niet-particuliere instanties kunnen onder bepaalde voorwaarden ook op het containerpark worden toegelaten: zie p 6. de parkwachter meldt welke afvalstoffen je mag lossen (van eenzelfde tariefgroep) de slagboom opent en je mag nu de afvalstoffen deponeren in de juiste container (vergeet je barcodeticket niet terug mee te nemen) keer na afgifte van de afvalstoffen terug naar de weegbrug rij de weegbrug op en geef je barcodeticket af aan het weegbrughuisje je voertuig wordt opnieuw gewogen met alle inzittenden wanneer je nu nog betalende afvalstoffen bij je hebt uit een andere tariefgroep, wordt de procedure deels herhaald en rij je na het openen van de slagboom opnieuw de betaalzone in (barcodeticket niet vergeten) wanneer alle afvalstoffen zijn afgegeven, gaat de slagboom naar de betaalautomaat open en kan je doorrijden (barcodeticket niet vergeten) tot aan de betaalautomaat. Containerpark Sint-Michiels Het containerpark van Sint-Michiels beschikt over 2 weegbruggen. De inweging en de tussenwegingen gebeuren op de eerste bemande weegbrug IN. De laatste weging (wanneer je geen afvalstoffen meer hebt) gebeurt op de tweede onbemande weegbrug UI. betaal aan de betaalautomaat (cash/bankcontact) barcodeticket nodig! Voorlopig kan je ook nog op de parken van Sint- Michiels en Sint-Pieters met proton betalen. je krijgt een betalingsbewijs en je krijgt ook het barcodeticket terug (gevalideerd om buiten te rijden) rij na betaling met jouw voertuig tot aan de slagboom en steek jouw barcodeticket in de zuil de slagboom opent en je kan het park via de nietbetaalzone verlaten. Je barcodeticket wordt nu ingeslikt. 5

6 Verkoop van compostvaten en huisvuilrecipiënten Niet-particulieren Op de containerparken kan je volgende zaken aanschaffen: huisvuilzakken, PMD-zakken, groenafvalzakken, hondenpoepzakjes brievenbus-stickers kranten/reclame (gratis) compostvat inclusief beluchtingsstok compostbak (en/of bijhorend dakje) herbruikbare zak strooizout tegen seizoensprijs tijdens de winterperiode. Volg voor aankoop van deze zaken het circuit van de weegbrug (betaalzone). Groenafvalzakken, compostvatten, compostbakken en bijhorende dakje kunnen aangekocht worden met ecocheques. Regelmatig geven compostmeesters demonstraties van hoe je best composteert. Voor de precieze data contacteer je best Karine De Batselier ( ) of kijk je op Focus op de teletekstpagina s van de Stad Brugge (p ) of op de stedelijke website. Ook niet-particulieren met zetel of vestiging in Brugge kunnen terecht op de containerparken (zelfde openingsuren als voor particulieren). oegang wordt enkel verleend mits het voorleggen van de bedrijfsafvalbadge (i.p.v. toegangsbadge of elektronische identiteitskaart voor particulieren). Niet-particulieren die nog niet over deze bedrijfsafvalbadge beschikken kunnen deze gratis bekomen bij IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge (tel ). Volgende soorten niet-particulieren worden onderscheiden: bedrijven (KMO, handelszaak, horecazaak, vrij beroep, openbare instellingen, reders van vissersvaartuigen (ook niet Brugse), ): -- geen aanvoer toegelaten van vezelcementproducten, tl-lampen, autobatterijen en ander klein gevaarlijk afval -- voor de rest identieke voorwaarden als voor particulieren (niet Brugse reders krijgen evenweel geen gratis 300 kg/ jaar) andere niet-particulieren, zoals scholen, jeugdbewegingen en vzw s: -- identieke voorwaarden als voor particulieren. Enkel afvalstoffen die qua aard en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen worden aanvaard! Enkele richtlijnen Meld je eerst aan bij het toezichthoudend personeel, dat aanduidt waar je de afvalstoffen kwijt kan. De toezichters mogen vragen om je identiteitskaart te tonen. Je moet de afvalstoffen zelf deponeren op de aangewezen plaats. Bied geen afvalstoffen aan die niet gesorteerd zijn. Dien ze gescheiden aan. Weet dat het deponeren van afval volledig op eigen risico gebeurt. Als je afval morst, ruim het dan netjes op. Neem geen afval mee uit de containers. Dat is verboden. Rij op het terrein stapvoets. Als je kinderen mee zijn, laat ze niet vrij rondlopen en als je dieren mee hebt, hou ze in de wagen. Deponeer geen afvalstoffen aan de toegangspoort van het containerpark, noch tijdens noch buiten de openingsuren. 6

7 De Brugse containerparken Containerpark Sint-Pieters Kleine Pathoekeweg 55 / 8000 Brugge/ tel ZONE 3 : BEALEND - ONBEPERK + VERKOOP VAN HUISVUILZAKKEN EN COMPOSVAEN ariefgroep 1 (150 euro/ton) : ariefgroep 2 (75 euro/ton) : ariefgroep 3 (25 euro/ton) : grofvuil recyclagehout gemengd bouwafval stortproducten klasse II vlak glas kalkrijk bouwafval stortproducten klasse III landbouwplastiek uitrit betaalzone betaalautomaat WEEGBRUG inrit betaalzone portiershuisje ZONE 1 : GRAIS - BEPERK L-lampen autobatterijen ander kga autobanden fietsbanden AEEA - koel- en vriestoestellen AEEA - beeldbuishoudend AEEA - groot witgoed AEEA - klein bruingoed tuinafval en snoeihout boomwortels graszoden ZONE 2 : GRAIS - ONBEPERK papier en karton textiel PMD piepschuim flessen en bokalen oude metalen (schroot) vezelcementproducten OEGANGSCONROLE : enkel toegang via elektronische identiteitskaart of toegangsbadge (bedrijfsafvalbadge voor niet-particuliere bezoekers) Containerpark Sint-Michiels en Briele 5 / 8200 Sint-Michiels / tel ZONE 2 : GRAIS - ONBEPERK tuinafval en snoeihout boomwortels papier en karton flessen en bokalen oude metalen (schroot) vezelcementproducten ZONE 3 : BEALEND -ONBEPERK + VERKOOP HUISVUILZAKKEN EN COMPOSVAEN ariefgroep 1 (150 euro/ton) : grofvuil kalkrijk bouwafval stortproducten klasse II landbouwplastiek ariefgroep 2 (75 euro/ton) : recyclagehout stortproducten klasse III graszoden PMD textiel piepschuim ZONE 1 : GRAIS - BEPERK L-lampen autobatterijen ander kga autobanden fietsbanden AEEA - koel- en vriestoestellen AEEA - beeldbuishoudend AEEA - groot witgoed AEEA - klein bruingoed vlak glas inrit WEEGBRUG UI betaalautomaat / portiershuisje uitrit betaalzone containerput (verboden toegang) inrit betaalzone WEEGBRUG IN uitrit ariefgroep 3 (25 euro/ton) : gemengd bouwafval OEGANGSCONROLE : enkel toegang via elektronische identiteitskaart of toegangsbadge (bedrijfsafvalbadge voor niet-particuliere bezoekers) 7

8 Containerpark Zeebrugge Jozef Verschaveweg 1 / 8380 Zeebrugge / tel inrit ZONE 1 : GRAIS - BEPERK L-lampen autobatterijen ander kga autobanden fietsbanden AEEA - koel- en vriestoestellen AEEA - beeldbuishoudend AEEA - groot witgoed AEEA - klein bruingoed uitrit ZONE 2 : GRAIS - ONBEPERK papier en karton PMD flessen en bokalen textiel piepschuim oude metalen (schroot) vezelcementproducten tuinafval en snoeihout boomwortels graszoden portiershuisje ZONE 3 : BEALEND -ONBEPERK + VERKOOP HUISVUILZAKKEN EN COMPOSVAEN ariefgroep 1 (150 euro/ton) : grofvuil kalkrijk bouwafval stortproducten klasse II landbouwplastiek ariefgroep 2 (75 euro/ton) : recyclagehout vlak glas stortproducten klasse III ariefgroep 3 (25 euro/ton) : gemengd bouwafval uitrit betaalzone inrit betaalzone betaalautomaat WEEGBRUG OEGANGSCONROLE : enkel toegang via elektronische identiteitskaart of toegangsbadge (bedrijfsafvalbadge voor niet-particuliere bezoekers) Er kunnen zich steeds wijzigingen voordoen m.b.t. de inhoud van deze folder. Wij verwijzen hierbij naar het algemeen reglement dat ter inzage ligt op het containerpark. Openingsuren voormiddag namiddag maandag gesloten gesloten dinsdag gesloten tot uur woensdag gesloten tot uur donderdag gesloten tot uur vrijdag 9.00 tot uur tot uur zaterdag 9.00 tot uur tot uur zondag gesloten gesloten De afvalstoffen dienen minstens 15 minuten vóór sluitingstijd te worden aangeboden. De containerparken zijn gesloten op alle wettelijke feestdagen en bijkomend op 2 januari, 11 juli en 26 december. Op 24 en 31 december sluiten de containerparken om uur. Nuttige informatie Dienst Leefmilieu Walweinstraat Brugge tel Milieutelefoon tel Milieuhoekjes in tal van stadsdiensten, zoals de gemeenteafdelingen, dienst Leefmilieu, het natuurcentrum Beisbroek en ook in de kringwinkel t RAD. Verantwoordelijke uitgever J. Coens, stadssecretaris stadhuis Brugge Samenstelling : Dienst Leefmilieu Communicatiedienst Eindredactie en lay-out Communicatiedienst Burg BRUGGE tel fax open: ma - vr van 8.30 u. tot u. en van 14 u. tot 18 u. zaterdag van 9 u. tot 12 u. (uitgezonderd juli en augustus) Foto s stedelijke cel Fotografie Onze infowijzers staan ook op (Bewonersinfo > stedelijk Infocentrum > Publicaties) 8 infowijzer januari 2011 (1000 ex.)

Herzele. Afvalkalender APRIL 2014 - MAART 2015

Herzele. Afvalkalender APRIL 2014 - MAART 2015 Herzele Afvalkalender APRIL 04 - MAART 05 74 Inzamelregels en tips Restfractie Gele zak 45 liter:,0 euro. Gele zak 60 liter:,50 euro. Het is verboden andere recipi├źnten (plastic flessen, kleinere zakjes...)

Nadere informatie

De afvalgids. Waarheen met je afval? Een handig afval-alfabet

De afvalgids. Waarheen met je afval? Een handig afval-alfabet De afvalgids Waarheen met je afval? Een handig afval-alfabet 1 Inhoud Inleiding... Afval vermijden en afval hergebruiken... Niet alle bananen zijn krom... De Kringwinkel... Huis aan huisinzameling... GFT...

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER HUISVUIL IN GENT

WAT JE MOET WETEN OVER HUISVUIL IN GENT WAT JE MOET WETEN OVER HUISVUIL IN GENT november 2014 MA MA MA MA MA MA GROFVUIL OP AANVRAAG DI DI WNLOAD DI NU GRATIS DI DI DI Bel 09 240 81 11 of vul formulier in op www.ivago.be. WO WO DE WO RECYCLE!

Nadere informatie

Denderleeuw UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. AFVALKALENDER April 2012 - Maart 2013. Elke maand een preventietip

Denderleeuw UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. AFVALKALENDER April 2012 - Maart 2013. Elke maand een preventietip Denderleeuw UW AFVAL UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVALKALENDER April 2012 - Maart 2013 60 Elke maand een preventietip Inzamelregels en -tips Restfractie Gele zak 45 liter: 1,20 euro. Gele

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Aanwijzing alleenrecht aan AEB in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college besluit een overeenkomst met Afval Energie

Nadere informatie

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening Stad Mechelen Algemene Bestuurlijke Politieverordening Inhoudstafel. Titel 1. Algemene bepalingen 5 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk 2. Begrippen 5 Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter

Nadere informatie

De milieu. krant. Inhoud. PMD in de badkamer Enkel eigen GFT-container toegelaten Vecht mee tegen voedselverlies

De milieu. krant. Inhoud. PMD in de badkamer Enkel eigen GFT-container toegelaten Vecht mee tegen voedselverlies De milieu krant Nr. 3 - September 2014 -Driemaandelijks Inhoud PMD in de badkamer Enkel eigen GFT-container toegelaten Vecht mee tegen voedselverlies 3 Voorwoord PMD PMD neemt in deze editie van de Milieukrant

Nadere informatie

Er was eens... december 1979

Er was eens... december 1979 Zoeklicht november 2003 Er was eens...december 1979 Vertelavond in de Oude Abdij Seniorenfeest met Marc Dex 11.11.11 Kinderopvang in Suriname Kindergemeenteraad Kortenberg OCMW: Diensten voor oppashulp

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

Afvalstromen. Restafval. Groente-, fruit- en tuinafval

Afvalstromen. Restafval. Groente-, fruit- en tuinafval Afvalstromen Groente-, fruit- en tuinafval Takken In het voorjaar en najaar rijden speciale wagens om takken op te halen. De regels zijn: Takken met touw bundelen (niet met ijzerdraad of plastic). De bundel

Nadere informatie

REGELS VOOR AANBIEDEN

REGELS VOOR AANBIEDEN REGELS VOOR AANBIEDEN Om de afvalinzameling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u onderstaande regels voor het aanbieden van de containers goed opvolgt. Containers die niet goed aangeboden zijn,

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt!

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Na het eerste deel van het educatieve pakket WWW (Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.), stelt de Provincie West-Vlaanderen de handleiding

Nadere informatie

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD?

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? Dan is het niet eenvoudig om meteen uw weg te vinden. In deze brochure vindt u alle informatie over uw inschrijvingsprocedure en praktische tips over uw verhuis naar

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Woord VAN HET BESTUUR

Woord VAN HET BESTUUR e e n u i t g A V E v a n i m o g nr.48 DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI 2012 Woord VAN HET BESTUUR Binnenkort wordt het Afvalstoffendecreet door een Materialendecreet vervangen. Hiermee wordt tevens aangegeven

Nadere informatie

Gids voor kotstudenten

Gids voor kotstudenten www.what-s-in-a.name 1,5m 3 - Niet te bezichtigen - 1.125 euro ENKEL VOOR LEKKERE KIPJES Kotatgent.be Gids voor kotstudenten Voorwoord Inhoud Beste student Welkom in Gent, de grootste studentenstad van

Nadere informatie

Verblijfs- en gebruiksreglement

Verblijfs- en gebruiksreglement Verblijfs- en gebruiksreglement Het verblijfs- en gebruiksreglement is een integraal onderdeel van de exploitatieovereenkomst, artikel 8 Het zijn de huisregels die we met elkaar hebben afgesproken om een

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen Politiereglement 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten 0.2 De administratieve geldboete 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het!

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! Uw ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11 DECEMBER 2 0 0 5 www.kortenberg.be Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester & Schepenen - 3070 Kortenberg Verschijnt maandelijks,

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie