tiny sanders Ik hoef me niet te bewijzen bij PSV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tiny sanders Ik hoef me niet te bewijzen bij PSV"

Transcriptie

1 Alumni magazine van de Universiteit van Tilburg tiny sanders Ik hoef me niet te bewijzen bij PSV Digitalisering: studeren op de Bahama s? Nieuw: Vingerhoets over gevoelige materie

2 DIGITALISERING: STUDEREN OP DE BAHAMA S? ALUMNI MAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT VAN TILBURG NIEUW: VINGERHOETS OVER GEVOELIGE MATERIE UVT IN HET NIEUWS: "SLIMME PARTNER IS BETER VOOR LOOPBAAN HAAGSE UVT SOCIËTEIT GEOPEND UVT WETENSCHAPPER GEEFT ANTWOORD OP VRAGEN OVER GEHEIM 4 SERGE VAN DER HOOFT IS CEO BIJ EROTIEK- BEDRIJF BEATE UHSE Hij timmert aan de weg bij de Duitse erotiekketen Beate Uhse: alumnus Serge van der Hooft (33). Maar hij heeft het niet gemakkelijk, want concurrentie via internet is hard en zet de resultaten onder druk. Natuurlijk keken vrienden enigszins raar op toen ik na mijn studie Bedrijfseconomie in Tilburg als controller aan de slag ging bij Beate Uhse. Een erotiekbedrijf! Beate Uhse is echter een bedrijf als alle andere en sinds 1999 staan we zelfs genoteerd aan de beu rs van Frankfurt. In 2008 werd ik benoemd tot chief operating officer. In die hoedanigheid werd ik toen medeverantwoordelijk voor de nieuwe koers van Beate Uhse. Want de tijden zijn wel veranderd sinds Lag het accent indertijd nog vooral op de verkoop van erotische dvd s aan een overwegend mannelijk publiek, inmiddels richten we ons meer en meer op vrouwen en stellen. Dat doen we met een breed assortiment dat je het beste kunt scharen onder de brede noemer lifestyle. Wat dat concreet inhoudt? Spannende gadgets, lingerie, badhanddoeken, massageolie Alles wat je nodig hebt voor een gezellige avond is bij ons te k oop, zowel in onze vernieuwde, luxe winkels als via de webshop. Waar de dvd-verkoop langzaam maar zeker instortte door het grote, veelal gratis aanbod op internet, is de omzet in lifestyleproducten de laatste jaren gestegen. Inmiddels ben ik CEO en heb ik tot taak om binnen twee jaar deze ombouw tot een succes te maken BOARD CONNECTION 2010 Ben je in het verleden bestuurslid geweest van een alumni-, studie-, cultuur- en/of sportvereniging? Kom dan op zaterdag 13 november terug naar de campus. Op die dag organiseren het bureau Alumnirelaties en de verenigingen voor het eerst Back to Campus: Board Connection. Dat is een speciale bijeenkomst voor alle (oud)bestuursleden van deze verenigingen. Bestuursleden kunnen op die zaterdag opnieuw in contact komen met hun voormalige collega s. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de huidige besturen van de 26 studie-, 10 cultuur-, 17 alumni- en 19 sportverenigingen. Het programma van die dag biedt BAS VAN DER SCHOT voor elk wat wils. Prominente sprekers laten hun licht schijnen over het thema Leiderschap. Maar er is ook uitgebreid gelegenheid om bij te praten en bij te zingen tijdens een heuse biercantus. Het doel van Board Connection is om de banden tussen alumni verder te verstevigen. En het ziet ernaar uit dat dit gaat lukken. Meer dan honderd voormalige bestuursleden hebben een oproepkaart in de vorige Until ingezonden. Zij geven daarin onder meer aan dat ze hun oude bestuursgenoten gaan aansporen om ook te komen. Wil jij dat voorbeeld volgen? Ga dan naar uvt.nl/boardconnection2010 Tilburg lelijk? Fotograaf Dolph Cantrijn bewijst het tegendeel met zijn fotoboek De schôonste stad van et laand. In ruim twee jaar tijd wist alumnus Cantrijn de De twee kamers van ons parlementaire huis zijn aan een grondige staatsrechtelijke renovatie toe. Dat bepleit hoogleraar rechtstheorie en retorica Willem Witteveen in zijn boek Het wetgevend oordeel. In zijn ogen heeft de ambtelijke organisatie een veel te dikke vinger in de pap bij het maken van nieuwe wetten en regels. En vindt de burger zichzelf te weinig terug in de producten van het parlement. In zijn ogen is een situatie ontstaan waarbij de twee onderdelen van het parlement samen tekortschieten. Dat komt dynamiek van Tilburg te vangen in 177 kleurenfoto s, waarop de mens centraal volgens het voormalige Eerste Kamerlid (PvdA) onder meer omdat de Tweede Kamer overbelast is. Daar staat tegenover dat de Eerste Kamer juist te weinig te doen heeft en tegelijk te weinig kan doen vanwege het ontbreken van de legitimatie. Witteveen pleit daarom voor een nieuwe parlementaire organisatie. De Tweede Kamer moet een Beleidskamer worden die voorstellen doet voor beleid. Terwijl de Eerste Kamer dient te veranderen in een Wetgevingskamer. Beide Kamers van honderd leden moeten rechtstreeks door burgers worden gekozen. Door hun verschillende profiel gaan ze met elkaar samenwerken en kunnen ze regering en ambtelijke macht beter weerwerk bieden, verwacht Witteveen. Het is hem bovendien een lief ding waard als het wetgevingsproces niet stopt zodra de wet is aangenomen. De mensen die na uitvoering met de wetten en regels te maken krijgen, moeten (via de Wetgevingskamer) een dikkere vinger in de pap krijgen. UNTIL TICKERTAPE staat en typisch Tilburgse fenomenen als de kermis en Schrobbelèr de revue passeren. Het fotoboek is voorzien van een voorwoord door stadsdichter en collegaalumnus Frank van Pamelen Mijn moments of fame beleef ik altijd in de zomer. Geduldig geef ik dan antwoord op vragen van journalisten over vakantiestress en heimwee. Deze thema s, waarnaar ik in het verleden onderzoek heb gedaan, zijn in komkommertijd dankbare onderwerpen voor bladvulling. Vaak zijn die vragen van journalisten routineus. Maar af en toe zijn er creatievelingen bij die zelf een fenomeen bedenken en mij als expert voor hun karretje willen spannen. Zo introduceerde enkele jaren geleden iemand het Willem Ruis-syndroom, genoemd naar de gevierde televisiemaker die tijdens zijn vakantie aan een hartaanval overleed. De gedachte erachter is dat op vakantie gaan een mogelijke risicofactor is voor een hartinfarct. Een fabeltje. Als we vier procent van onze tijd op vakantie zijn en er per jaar ongeveer hartinfarcten voorkomen, dan mag men verwachten dat zo ongeveer infarcten tijdens de vakantie plaatsvinden. Zo heel bijzonder is het dus niet. Niettemin duikt dit onzinnige, niet-bestaande, syndroom in de media met enige regelmaat op. Van iets recentere datum is de vaststelling (zo niet het feit ) dat vakantie ook tot echtscheiding leidt! Waar is dat op gebaseerd? Ja, bel een advocaat die elke week pakweg drie tot vijf scheidingsaanvragen verwerkt. Na zijn eigen vakantie van drie weken zou hij plotseling kunnen worden geconfronteerd met wel vijftien aanvragen. Hoewel dit is wat de advocaat zo ongeveer mag verwachten, kan het voor de betrokkene wellicht lijken of de vakantie leidt tot meer scheidingen. Als het al zo is dat het aantal echtscheidingen na vakanties hoger ligt, dan zijn daar voor de hand liggende verklaringen voor te vinden. Bijvoorbeeld: stellen die in goed overleg besluiten om hun relatie te beëindigen, doen dat bij voorkeur in de vakantie. Dan hebben ze meer tijd om alles (zeker voor de kinderen) goed te regelen. En uiteraard zal het ook voorkomen dat paren waartussen het niet botert nog één vakantie samen plannen als ultieme test. Om daarna te besluiten om er maar mee te stoppen. Maar dat vakanties een belangrijke oorzaak zijn van echtscheidingen, dat is wel heel erg bezijden de waarheid. Overigens doet ook het omgekeerde zich voor: vakantiekwalen die wel bestaan, maar niet serieus worden COLUMN AD VINGERHOETS genomen. Heimwee is daarvan een mooi voorbeeld. Er zijn behoorlijk wat mensen niet alleen kinderen die er last van hebben. Carrières worden er door geschaad, het leidt tot allerlei spanningen met partners. Maar officieel bestaat het niet volgens de psychiatrie. Hoe dat kan? In de Verenigde Staten wordt het ontkend. Heimwee is iets voor kinderen. Als volwassenen het hebben dan is het aanstellerij. In Europa wist men wel beter; op ons continent is er altijd veel meer aandacht voor geweest. Totdat het Amerikaanse psychiatrische diagnosesysteem ook hier ging domineren. Gevolg daarvan is dat we er eigenlijk geen raad mee weten. Misschien dat het over een tijd wel als een geheel eigen syndroom wordt erkend. Wat zou helpen, is als de farmaceutische industrie met een middel tegen heimwee komt. Dan is het belangrijk dat heel veel mensen er erg veel last van hebben. Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties en welbevinden UvT UNTIL HOOFDVERHAAL BESTRIJDING ECONOMISCHE MALAISE HEEFT HAKEN EN OGEN Via forse bezuinigingen betalen burgers straks het gelag van de financiële crisis. Analist Kees de Kort vraagt zich hardop af of politici met stimuleringsplannen en bezuinigingen het juiste antwoord geven op de schuldencrisis. Maar volgens PvdA-politica Attje Kuiken zit er voorlopig niets anders op dan de schulden eerlijk te verdelen. Hoogleraar Lans Bovenberg pleit voor moed om grondig te hervormen. TEKST: WILLEM VAN LEEUWEN Deze crisis is geen gewone crisis, waarschuwt econoom en UvT-alumnus Kees de Kort. Volgens de columnist bij BNR en analist van AFS Capital Management zitten we middenin een echte schuldencrisis. Een herfinancieringcrisis, eigenlijk. En dat vereist een heel andere aanpak dan eerdere crises. Volgens De Kort is de huidige crisis het gevolg van steeds meer lenen: De afgelopen decennia zijn we ontzettend rijk geworden met geld dat we niet hebben verdiend maar geleend. In de hele wereld is de kredietverlening, en dus de uitstaande schuld, explosief gegroeid. Dit gebeurde tussen 1983 tot We zijn toen steeds meer geld gaan lenen tegen steeds prettiger voorwaarden. Pas na de kredietcrisis kregen we eindelijk wat meer risicobesef. We gingen minder lenen tegen andere voorwaarden. Nu zijn we qua kredietverlening terug naar min of meer normale waarden, maar dat heeft consequenties voor de welvaart. Die staat onder druk. Kortom: we hebben volgens De Kort lange tijd schuld opgebouwd en de rekening voor ons uit geschoven. En die rekening moeten we nu betalen, als we niet nog verder in de problemen willen komen. Hoe kon het zo enorm uit de hand lopen? De Kort roept het al jaren, zegt hij: De toezichthouders hebben gefaald. Wellink heeft wel een aantal keren gewaarschuwd. De welvaart nam toe, de huizenprijzen stegen, de consumptie groeide. Een Amerikaans centrale ban REC De term human enhancement staat voor een nieuwe categorie medische behandelingen. Het gaat om ingrepen die er niet op zijn gericht de normale gezondheid te herstellen, maar om mensen in fysiek of psychisch opzicht juist een stapje verder te krijgen. Doel is om ons als het ware te verbeteren tot boven het normale wat ons als mens van nature is meegegeven. Dat kan met behulp van genetische manipulatie (biotechnologie) of via het beïnvloeden, sturen en zelfs verbeteren van hersenactiviteiten (neurotechnologieën). Het klinkt als science fiction, maar geavanceerde neurotechnologieen worden daadwerkelijk al toegepast om neurologische en psychiatrische ziektes te behandelen. Sommige hiervan blijken ook een positief effect te hebben op het cognitieve functioneren van gezonde mensen. Mijn TILT-collega s Vedder en Klaming schreven onlangs in het Amerikaanse tijdschrift AJOB Neuroscience het artikel Human enhancement for the common good. Daarin bekijken ze de mogelijkheid om met zogenoemde Transcraniale Magnetische Stimulering (TMS) de herinnering van ooggetuigen te verbeteren. Bij deze techniek wordt met behulp van een elektromagnetische spoel de activiteit in bepaalde hersendelen gestimuleerd. Mijn collega s bespreken uiteenlopende argumenten voor en tegen het gebruik van TMS bij ooggetuigen. En ze concluderen uiteindelijk dat van de tegenargumenten alleen die over autonomie en privacy van de betrokken getuigen overeind blijven staan. Deze wegen in hun ogen zeer zwaar, maar vormen geen doorslaggevende redenen om af te zien van TMS. Voorwaarde is wel dat er enkele belangrijke flankerende maatregelen worden getroffen om de grondrechten van de getuigen veilig te stellen. Deze zullen betrekking moeten hebben op de vrijwilligheid van de getuigen en op situaties waarin de ene getuige wel en de andere niet bereid is om TMS bij verhoor te ondergaan. Kortom: geen rood licht voor deze ontwikkeling. Nadenken en discussiëren over de voors en tegens van dergelijke technologieën, is niet alleen iets voor wetenschappers. Want het ziet ernaar uit dat voor breinverbetering een prachtige toekomst gloort. Denk eens aan de aanpak van recidive onder criminelen door bepaalde emoties via het brein te manipuleren. Niet verrassend dat het COLUMN CORIEN PRINS MODERN SOCIETY ministerie van Justitie een omvangrijk onderzoeksprogramma is gestart. Nu we aan de vooravond staan van mogelijk grootschalig gebruik van zulke technologieën, staan we ook voor complexe vragen. Hoe kijken we aan tegen de maakbaarheid van ons lichaam? Geloven we optimistisch dat de beperkingen van sommige van onze medemensen eindelijk zijn te overwinnen en we hun biologische grenzen niet alleen kunnen, maar ook moeten verleggen? Dat we al op jonge leeftijd met medicatie moeten ingrijpen als een neurologische aanleg voor bepaald (crimineel) gedrag wordt vastgesteld? De tijd lijkt er rijp voor in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat van drang en dwang. Of zijn we ervan overtuigd dat de gevolgen voor ons mensbeeld en moraliteit te ingrijpend en vergaand zijn? Science fiction is het zeker niet meer. Hoog tijd voor een goede politieke en maatschappelijke discussie. Corien Prins, Raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Hoogleraar Recht en Informatisering, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), Universiteit van Tilburg 10: VERKRUIMELDE SIGAAR Frans van der Meer startte zijn studie Sociale Wetenschappen in 1958, Carla Millar-Schijf begon een jaar later. Ze waren beide lid van het studentencorps St. Olof. Millar-Schijf was lid van het enige meisjesdispuut ATOOM: Allen Tezamen Onder Olofs Mantel. Destijds studeerden er veel meer mannen dan vrouwen. Ter vergelijking: in 1959 werden zes vrouwen en ongeveer honderd mannen corpslid. Toch werden vrouwen door hun mannelijke medestudenten als gelijken behandeld. Van der Meer en Millar-Schijf konden het goed met elkaar vinden. Van der Meer: Mij werd weleens gevraagd of mijn verloofde, nu mijn vrouw, wist dat ik zoveel met Carla omging. De twee studeerden veel samen met Harry Lockefeer (voormalig hoofdredacteur Volkskrant, red.). Ze verdeelden het werk en maakten uittreksels. Alle tentamens waren individueel en mondeling. Studenten zagen er tijdens zo n mondeling onberispelijk uit, na afloop volgde een feestje. Millar-Schijf: Aan het einde van de studie kon je bij wijze van spreken de sherry uit je zwarte mantelpakje wringen. De hoogleraar die hen het meest bijgebleven is, is professor De Block. Millar-Schijf: Hij maakte Staatsrecht fantastisch boeiend terwijl hij een pijp rookte na eerst de tabak verkruimeld te hebben uit een Havanasigaar. Ook professor Loeff (Leer van Staat en Gemeenschap) herinneren de alumni zich goed. Van der Meer: Over hem deed het verhaal de ronde dat hij eens een tentamen afnam in de auto op weg naar Den Bosch. De student stapte in Tilburg in en al in Berkel-Enschot is hij door Loeff uit de auto gezet, omdat hij te weinig wist TEKST: SARA TERBURG UNTIL WE MEET AGAIN VROEGE MARKETEER Millar-Schijf had een vaag idee over een internationale carrière: Als ze mij vroegen wat ik later wilde worden, dan antwoordde ik dat mijn functie nog niet uitgevonden was. Ze startte bij Unilever in Rotterdam, kwam in een internationale marketingfunctie terecht en ging later in Londen werken. Zwangerschappen noopten haar echter tot een carrièreswitch. Bij Unilever zou ik slechts drie of vier weken zwangerschapsverlof krijgen. Ook al hebben ze me aangeboden mijn baan vast te houden, ik moest van mezelf weg. Ze vond een baan als senior lecturer aan de Universiteit van Greenwich om later over te stappen naar City University. Naast een full time baan en een gezin met twee zoons, slaagde ze erin te promoveren, hoogleraar en decaan te worden. Mijn doel was overigens niet om carrière te maken, maar te doen wat ik leuk vond Huidige directeur PSV was in zijn Tilburgse studietijd verzot op vinyl Tiny sanders TINY SANDERS IK HOEF ME NIET TE BEWIJZEN BIJ PSV economische faculteit reikt ste bul uit, uvt in het nieuws: afwijzing en uitsluiting maakt koopziek, juridis BESTUURSLEDEN TERUG NAAR CAMPUS SCHÔONSTE STAD VAN ET LAAND BOEK: HET WETGEVEND OORDEEL HET PARLEMENT OP DE SCHOP FOTO: DOLPH CANTRIJN GEVOELIGE MATERIE VAKANTIEKWALEN FOTO: ERIK VAN DE BURGT MET KRIMP DE CRISIS TE LIJF FOTO: DIMITAR DILKOFF/ AFP PHOTO SLEUTELEN AAN HET BREIN FOTO: ERIK VAN DE BURGT JE KON DE SHERRY UIT JE MANTELPAKJE WRINGEN Carla Millar-Schijf (1941) en Frans van der Meer (1936) ontmoetten elkaar tijdens hun studie Sociale Wetenschappen eind jaren vijftig. Millar-Schijf had internationale ambities en was destijds een van de zeldzame vrouwelijke studenten. Van der Meer wilde zich als journalist verder verdiepen. Onlangs blikten de twee terug op hun tijd in Tilburg. 1 (+ 22) COVER Tiny Sanders (PSV) 4 TICKERTAPE Laatste nieuws alumni en universiteit 7 COLUMN Nieuw: Ad Vingerhoets over gevoelige materie 8 HOOFDVERHAAL Met krimp de crisis te lijf 13 COLUMN Corien Prins over breinmanipulatie 14 UNTIL WE MEET AGAIN Carla Millar-Schijf en Frans van der Meer

3 Bent u voor of na 1992 afgestudeerd? Dat maakt uit. Voor die tijd was er nog geen internet. En zij die kort daarna afstudeerden, zijn de surfers van het eerste uur. Maar ook zij zullen zich verbazen over de grote consequenties van het internet voor de informatieconsumptie. Over Het Nieuwe Studeren. TEKST: IRENE HERBERS ILLUSTRATIE: PETER PONTIAC n 1992, vier jaar voor de definitieve doorbraak van internet, opent de Universiteit van Tilburg de deuren van een hightech bibliotheek. Van de 900 studieplekken zijn er 250 voorzien van een gloednieuwe computer en dat aantal zal snel groeien tot 450. Tilburgse studenten hebben er toegang tot de modernste faciliteiten. Zij kunnen in databases zoeken naar informatie en ze kunnen mailen en surfen tot ze erbij neervallen. De hypermoderne bieb in het hart van de Tilburgse campus is een Europese proeftuin waar het personeel een ster wordt in het begeleiden van excursies. Jarenlang stromen er drommen nieuwsgierigen toe: alles bij elkaar zijn er ruim mensen van andere instellingen uit alle windstreken over de vloer geweest. Maar aan dat wat er is, raak je snel gewend. Of laat ik als ondergetekende UNTIL FEATURE kwartje, dat ik jarenlang enorm bevoorrecht was, viel bij mij achteraf. Tijdens het bekijken van het jaaroverzicht 2006 om precies te zijn. Het NOS-journaal besluit dat jaar met de mededeling dat er meer mensen zijn met een pc dan een magnetron. Er volgt een reportage over de toekomst van internet en het medium wordt uitgeroepen tot een blijvertje. Niet alleen als speeltje, maar ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. Ik, surfer van het eerste uur (dankzij de innovatiedrang van anderen) denk: aha. EARLY ADAPTOR Diep respect voor de koploperspositie van mijn universiteit krijg ik, om heel eerlijk te zijn, een indrukwekkende achttien jaar later. Tijdens het schrijven van dit artikel. Wat is er eigenlijk gebeurd? zo vraag ik me noodgedwongen af. Terwijl ik me verdiep in de geschiedenis van internet, en mobieltjes verwonderen de jaartallen en statistieken (en inconsistenties) me mateloos. Toen al? Zo lang daarna pas? UvT, wow! Enkele bevindingen in vogelvlucht: op 21 november 1969 werd het internet geboren, althans, een zeer basale toepassing daarvan. In 1971 volgde de elektronische post. Pas tien jaar na het versturen van de eerste mail verschijnt de personal computer (1981) en in 1983 slaat Motorola het derde piketpaaltje dat het leven drastisch gaat veranderen: draadloos bellen. Daarna blijft het stil totdat Tim Berners-Lee in 1989 de techniek bedenkt die ten grondslag ligt aan het moderne web. In 1991 is s werelds eerste website online (op het World Wide Web van het CERN-instituut in Zwitserland welteverstaan). In 1993 komt de eerste browser voor pc s en Mac s wereldwijd beschikbaar. En bij XS4ALL, die het voortouw neemt in Nederland, melden zich dat jaar op de eerste dag meteen 500 klanten aan. XS4ALL schrikt ervan, maar van een werkelijke revolutie is pas sprake in Niemand kan het netwerk der netwerken vanaf dat jaar nog negeren, maar voor early adaptor UvT ligt dat tijdstip reeds in een ver verleden en ik, ondankbaar schepsel op de campus, had de historische waarde daarvan niet eens door. ONGRIJPBAAR Zouden de gadgetstudenten van nu voor mezelf spreken. Ik behoor tot de eerste generatie alumni na Maar het doorhebben in welke luxepositie zij ver JANNEKE VAN DEN HOUT Woonplaats Goirle, met echtgenoot John, dochter Inge (15) en zoon Cas (13) studie? Sociale Zekerheidswetenschap, afgerond begin werk? Ons bedrijf Van den Hout Projectmanagement begeleidt complexe IT-projecten en organisatieveranderingen. Als organisatieadviseur en verandermanager vind ik het heerlijk om in wisselende situaties met verschillende mensen te werken! jaarsalaris? Ongeveer euro. hoeveel uvt-kennis gebruik je nog? Inhoudelijk niet zoveel. Wél heb ik geleerd om vanuit verschillende perspectieven naar de materie te kijken, bij de start van een opdracht en het zoeken naar de beste oplossingsrichting. waaraan bewaar je goede herinneringen? Aan Wim van Oirschot, mijn afstudeerbegeleider. Hij hechtte, naast pure wetenschap, veel waarde aan de praktijk. Dat sprak mij erg aan. wat heb je met tilburg? Ik studeerde en sportte in Tilburg. Verder is de stad niet bijzonder, ook anno 2010 niet. Goirle bevalt beter: met alle voorzieningen en een aantal grote steden in de buurt. studie? Eerst in 1988 afgestudeerd in Sociale Zekerheidswetenschap, een jaar later in de economie. werk? Na 17,5 jaar bij het Ministerie van SZW inmiddels ruim twee jaar directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Het leuke is het sjorren aan een actueel dossier als pensioenen. Jammer dat politiek opportunisme het soms wint van argumenten. jaarsalaris? Boven de ton en ver onder de Balkenende-norm. wat speelde er tijdens je studietijd in tilburg? Hoegenaamd niets! Hoewel mijn roots er deels liggen, vind ik Tilburg nog steeds geen erg opwindende stad. wat heb je gemist in je studie? MARGRIET Weinig, ik heb er nog steeds profijt van. TAAMS Dankzij het multidisciplinaire karakter van Woont in Oude de studie kun je breder kijken dan de pur Wetering met Mike; sang econoom of jurist. Tegelijkertijd kent dochters Sterre (9) en Noor (5) Hoe is het alumni uit een bepaalde richting vergaan ná hun studietijd? Deze keer aan het woord: de studiegenoten Janneke, Gerard en Margriet. Zij volgden twintig jaar geleden Sociale Zekerheidswetenschap, een studie die de tand des tijds niet heeft overleefd. het vakjargon van zowel economen als studie? Sociale Zekerheidswetenschap, juristen en sociologen geen geheimen. afgestudeerd in 1990 op de maatschappelijke verdeling van armoede. had je nu opnieuw dezelfde studie uitgekozen? Zeker! Maar de werk? In 1997 richtte ik mijn eigen studie bestaat niet meer. bedrijf Fit For Thought denkadvisering op. Sindsdien vervul ik de rollen van coach, trainer, organisatieadviseur en project- en interimmanager. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. jaarsalaris? Genoeg om te kunnen doen en laten wat ik wil. hoe komt je studie je van pas? Het multidisciplinaire denken is zeer waardevol gebleken. En door mijn kennis van statistiek, methoden en technieken van onderzoek, kan ik meningen en gevoelens betrouwbaar vertalen in feiten en concreet waarneembaar gedrag. welke vakken zijn je bijgebleven? De bijna-privécolleges bij Leer van de Sociale Zekerheid: maximaal vijftien studenten op één docent. Minder goede herinneringen heb ik aan nota bene het keuzevak Openbare Financiën 1. Met veel moeite haalde ik een voldoende. heb je nog veel contact met oudstudiegenoten? Ja, met Janneke en GERARD RIEMEN Gerard. Daarnaast kom ik ook zakelijk Woont in Woerden vaak studiegenoten tegen, bij klanten of met Danyke, dochters opdrachtgevers van Fit For Thought. Myrte (16), Letthe (14) en zoon Floris (12) Wat betekent de opkomst van social media? En op welke manier kun je zaken als LinkedIn en Twitter zakelijk inzetten? Op 29 mei organiseerde Dante, de alumnivereniging van de Faculteit Geesteswetenschappen een middag waarin een antwoord werd gezocht op deze vragen. TEKST: ELISE RODERS, ALUMNA TAALWETENSCHAP, Het thema Ik Twitter dus ik besta was voor zeventig alumni van Geesteswetenschappen interessant genoeg om terug te keren naar hun Alma Mater. Tot hun verrassing bleek echter dat sprekers die weinig ophebben met social media de middag openden. Arie de Ruijter (decaan), Erik Borgman (Theologie), en ook Herman de Regt (Filosofie) zijn niet te volgen op Twitter. Alleen Hans van Driel (Taal- en Cultuurstudies) bleek wél een overtuigd twitteraar. Het leverde een leuke discussie op, waarin duidelijk werd dat er toch wat hardnekkige vooroordelen zijn. Zo werd gesteld dat relaties in een virtuele wereld nooit gelijkwaardig kunnen zijn met relaties in de echte wereld. Twitteraars waren het niet eens met de aanname dat Twitter als een afzonderlijke realiteit gezien moet worden. Zij zien Twitter niet als Second Life, maar gewoon als een nieuw communicatiemiddel. Op het scherm in de zaal spraken de vele tweets van de aanwezigen boekdelen. Twitter leeft! Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst namen de alumni Jeroen Mirck, van Mirck Media en Hille van der Kaa van De Uitgeeffabriek een deel van de aanwezigen onder hun hoede voor workshops over LinkedIn en Twitter. Mirck gaf tips voor een optimaal LinkedIn-profiel en Van der Kaa gaf een overzicht van de verschillende manieren waarop Twitter wordt ingezet. Vervolgens gaven zij en student Pim Nauts praktische informatie over het opzetten van een Twitter-account en het gebruik van applicaties als Tweetdeck. De middag werd afgesloten met een sessie speednetwerken. Vol enthousiasme rouleerden de netwerkers tussen de tafels en na elke ronde schoven ze geïnspireerd verder, met een drankje in de hand. Social media, the old fashioned way. Voor meer tweets tijdens de bijeenkomst: scribblelive.com/event/de_dante_connectie HELLENMEGENS: Na zes jaar weer in de trein naar de UvT. Voelt vreemd. Hopelijk weet ik daar de weg nog. #ddctilburg. THIJSALBERS: Penetrante mestgeur is niks te weinig gezegd. Het luchtige van dit event is er nu al vanaf. #DDCTilburg Universiteit van Tilburg) ANNELIEN1960: Laten we teruggaan in onze grot en de knots weer eens ter hand nemen #DDCTilburg by (reactie op Twitter-scepsis) HVDRIEL: is roepende in de woestijn tussen de sprekers. Gelukkig vertegenwoordigt hij wel de stem van de aanwezigen in de zaal #DDCTilburg HVANDRIEL schijnt te scoren op #DDCTilburg - zijn vrouw doet het huishouden en volgt #DDCTilburg op Twitter. #multitasken by HettyBosman UNTIL ALUMNI NIEUWS BESTUUR KON-TEKST DEELT NOG STEEDS LIEF EN LEED Op zaterdag 13 november kunnen oud-bestuursleden elkaar herontmoeten tijdens Board Connection Speciaal voor die gelegenheid zetten we één van de vele verenigingen in de schijnwerpers. Het gaat om Kon-Tekst, gezien door de bril van een oud-voorzitter. Zij onderhoudt nog steeds innige banden met haar voormalige bestuursleden. Kon-Tekst bloeide begin jaren negentig. Als studievereniging van de Letterenfaculteit organiseerden we leerzame en gezellige excursies naar bijvoorbeeld NRC Handelsblad of reclamebureau geld tekort kwamen voor het symposium Spraakwater, verzonnen we een hielden we een heel geslaagd gevoel spraakwaterval pur sang. Uiteindelijk PPGH-JWT in Amsterdam. De maandelijkse themafeesten in De Spoel waren ludieke actie. We lieten studenten en over aan deze dag met de genoemde bekend en druk bezocht, ook buiten de docenten meebetalen in ruil voor hun sprekers en een debatingwedstrijd voor faculteit die toch voor negentig procent pasfoto op de poster. Uiteindelijk strikten we de journalist Johan Anthierens niet kunnen vermoeden dat ik nu nog studenten uit het hele land. Ik had toen uit meiden bestond. Het bestuur van Kon-Tekst wisselde per jaar. Zelf begon (Belg, extra subsidie!) en de cultuurfilosoof en dichter Jan Pieter Guépin, die we hier samen op de foto aan het fröbe- vrienden zou hebben uit die tijd. Zoals ik als commissielid publiciteit, werd bestuurslid en uiteindelijk voorzitter. een mooi verhaal hield over beroemde len zijn, zo delen Monique, Katinka en Internet bestond toen nog niet. Dus alle speeches. Maar grote publiekstrekker was natuurlijk Jules Deelder, als kinderen en werk. ANNE-MARIE HARTOG ik nu lief en leed over elkaars relaties, publiciteit voor onze activiteiten, fabriceerden we in ons bestuurshok O73. We schreven daar teksten voor onder meer onze nieuwsbrieven, tekenden BACK TO CAMPUS: BOARD CONNECTION 2010 strips, knipten, plakten, vouwden en Op deze zaterdag 13 november organiseren het bureau alumnirelaties en de huidige verzonnen posters. We waren niet alleen met publiciteit creatief bezig maar is een dag die in het teken staat van alumni die actief zijn of actief zijn geweest in een besturen van onze studie-, cultuur-, sport- en alumniverenigingen Board Connection. Dit ook met het aanboren van financiële bestuur van alumni-, studie-, cultuur- en/of sportvereniging. bronnen. Zo zochten we sponsors voor Kijk voor meer informatie op: uvt.nl/boardconnection2010. de drukkosten van posters. En toen we NIEUWS UIT DE VERENIGINGEN VVTE JUVAT VvTE-Asset Internationaal Congres Prof. Herman Schoordijklezing Datum: 29 september 2010 Datum: 16 november 2010 Weren Het jaarlijks VvTE-Asset Internationaal Congres heeft als thema: The World of Capital: Herman Schoordijk Lezing. Binnen het JUVAT organiseert sinds vorig jaar de Prof. Datum: 20 november 2010 Discovering its Future Notion. Sprekers zijn centrale thema van de lezingencyclus, Recht onder andere Jean Tirole en Frank de Grave. over grenzen heen, hield prof. dr. Ernst Hirsch Toegang is voor VvTE-leden gratis. Ballin vorig jaar de eerste Schoordijk-lezing Daarnaast organiseert de VvTe komend over strafrecht in Europees perspectief en najaar (onder voorbehoud) een themasessie de vraag of de toekomst van Europese strafrechtelijke samenwerking ligt in de eenheid over private equity and hedge funds met Erik Vermeulen, hoogleraar aan de juridische van de wetgeving. Dit najaar verzorgt mr. faculteit. Jaap Polak, voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en Voor meer informatie: vvte.nl. hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit dialogos/ Leiden, de lezing. Meer informatie: uvt.nl/juvat. tog DIALOGOS Symposium en Erelidmaatschap prof. dr. Het jaar 2010 staat in het teken van het eerste lustrum van Dialogos. Tijdens dit lustrumsymposium met prof.dr. W. Logister, dr. T. Akerboom en dr. J. Jans als inleiders ontvangt prof.dr. Weren het erelidmaatschap. De voordrachten worden gepubliceerd in een jubileumboek. Het symposium vindt plaats (14.00 uur) bij Boerke Mutsaerts en eindigt met een feestelijke borrel (18.00 uur). Voor meer informatie: uvt.nl/alumni/vereniging/ HEEFT STRIJDEN TEGEN STALKING EFFECT? Niet bepaald. Na de belastingvlucht ontstaat nu ook een penosevlucht naar de zuiderburen. Het lijkt erop dat criminelen die in Nederland actief zijn hun werkterrein deels verleggen naar België. Dat komt omdat ze zich daar beter kunnen ontplooien, zo blijkt uit een onderzoek van Tilburgse en Leuvense rechtswetenschappers. Nederland is net iets minder in trek als vestigingsplaats voor criminele activiteiten, doordat het de afgelopen jaren werk heeft gemaakt van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Een goed voorbeeld daarvan is de Wet Bibob. Daarmee kan de overheid zich weinig aan van de po- zelfs iemand bedreigen. In films trekken stalkers roddels verspreiden of de achtergronden litie of een privé-detective, In Nederland heeft een op van een bedrijf of maar in de echte wereld de vijf vrouwen en een op persoon natrekken, bij het gun- Vaak stopt het stalken gehad van een stalker. Toch doen ze dat wel degelijk. de zeven mannen ooit last nen van een opdracht, of voordat verplichte waarschuwings- aandacht en zit de politie er al nadat een detective de krijgt dit onderwerp weinig ze een vergunning brief heeft gestuurd. Dat niet echt bovenop. Terwijl verleent of subsidie verstrekt. Op Suzan van der Aa, die in belaging (de juridische term concludeert criminologe dat wel mag. Sinds 2000 is zich hebben onze juni aan de UvT promoveerde op stalking. Stalken strafbaar. Van der Aa vindt voor stalking) wettelijk zuiderburen ook wel voldoende bevoegdheden om de criminali- iemand thuis of op het werk moet optreden. Het kan al kent verschillende vormen: dat de politie veel sneller teit te bestrijden, maar hinderlijk lastig vallen, enorm helpen als de politie die worden nog niet ten veelvuldig bellen, contact bij de belager langs gaat volle benut. opnemen met andermans en hem op zijn hinderlijke vrienden of familieleden, gedrag aanspreekt Ja. Patiënten van huisartsen die ook alternatieve geneeswijzen toepassen, kosten de samenleving minder. Gemiddeld zo n vijftien procent. Deze patiënten gebruiken namelijk minder medicijnen en liggen niet zo vaak in het ziekenhuis.ook het sterftecijfer in de groep die naar een alternatieve huisarts gaat, blijkt lager te liggen dan bij patiënten van de traditionele huisarts. Onderzoek van de Tilburgse hoogleraar gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse lector Erik Baars heeft dit uitgewezen. De onderzoekers gebruikten gegevens van verzekerden van Azivo, verzameld over een periode van vier jaar. De zorgverzekeraar bleek minder vergoedingen uit te keren aan patiënten met een huisarts die ook is opgeleid in de antroposofie, homeopathie of acupunctuur. Kooreman en Baars geven twee mogelijke verklaringen. Veel patiënten die een alternatieve huisarts kiezen, zien waarschijnlijk zelf al weinig in medische ingrepen. Ook kan het zijn dat deze artsen meer preventieve en gezondheidsbevorderende zorg bieden en minder geneigd zijn tot overbehandelen. WAS KLM EEN GOEDE AANKOOP? Beslist. De fusie tussen Air werd gesloten, maakte KLM France en KLM, zes jaar geleden, is financieel en stra- goedkoop. In de jaren daarna verlies en was daardoor relatief tegisch goed uitgepakt. Ze maakte de luchtvaartmaatschappij zoveel winst dat de heeft een sterke internationale speler opgeleverd die optimaal Fransen het aankoopbedrag al profiteert van synergievoordelen op het gebied van vloot- Maar ook voor KLM is de fusie in vier jaar terugverdienden. uitruil, onderhoud, verkoop een goede zet geweest, volgens en marketing. En het bedrijf de Tilburgse hoogleraar. De blijkt beter bestand tegen de luchtvaart maakt een crisis crisis in de luchtvaart dan zonder weerga door. Toch staat concurrenten Lufthansa en Air France-KLM er relatief British Airways. Dat constateert hoogleraar Niels Noor- gebleven, was er nu zeker meer goed voor. Als KLM alleen was derhaven van de Universiteit paniek uitgebroken, zegt van Tilburg. Terugkijkend Noorderhaven. De fusie is in was de aankoop van KLM voor zijn ogen goed gemanaged, Air France een koopje, vindt wat blijkt uit het uitblijven van hij. In het jaar dat de deal arbeidsonrust. UNTIL WETENSCHAP Het is historici meestal niet gegeven dat ze een wet naar zich genoemd krijgen. Dé uitzondering is C. Northcote Parkinson ( ). Deze geschiedkundige ontdekte ooit dat in het interbellum het aantal kantoorklerken op het Britse hoofdkwartier van de marine ongeveer ne t zo snel toenam (+78,45 procent tussen 1918 en 1928) als het aantal oorlogsschepen op zee slonk (-67,74 procent). Hij spitte verder in de geschiedenis van de bureaucratie en zag bijvoorbeeld dat het aantal Britse koloniale ambtenaren tussen 1935 en 1953 vervijfvoudigde, terwijl het koloniale rijk was ingestort. De omvang van een overheidsinstantie heeft schijnbaar niets te maken met de taak die zij uitvoert, zo concludeerde Parkinson. Met drie eeuwen Britse overheidsstatistieken in de hand berekende hij dat iedere nieuwe ambtenaar binnen enkele jaren zorgt voor liefst acht andere nieuwe ambtenaren. Arbeid, zo formuleerde hij zijn belangrijkste wet, vult de capaciteit die beschikbaar is. De politici die achttien miljard euro moeten bezuinigen doen er goed aan het werk van Parkinson aandachtig te lezen. De Brit toont wetenschappelijk aan dat je zeven van de acht ambtenaren op ministeries kunt ontslaan zonder de slagkracht van de overheid aan te tasten. Ook concludeerde Parkinson na internationaal onderzoek dat iedere regering met meer dan vijf ministers aan effectiviteit inboet. Benoem je meer ministers, dan gaan ze onderling een clubje met vijf belangrijke ministers vormen, dat buiten de vergaderingen beslissingen voorkookt. Alle andere ministers zitten er voor niets bij en hinderen slechts effectief bestuur. Met wetenschap in de hand is bezuinigen de gemakkelijkste klus op aarde. Philip Dröge is hoofdredacteur van de populairwetenschappelijke site en spreekt wekelijks een populairwetenschappelijke column uit op BNR Nieuwsradio Wat een treurnis na de verloren WK-finale van Nederland tegen Spanje! Niet alleen sommige spe- - wat voor sommigen moeilijk was voor te stellen mende 152 jaar. Kortom, maakt u zich niet ongenames, en de aanname dat de wereld niet vergaat minste een keer wereldkampioen wordt in de kolers, maar ook vele andere medelanders lieten hun direct na hét verlies - en dat het wereldkampioenschap voetbal ook in de toekomst om de vier jaar lang met het vieren van deze heuglijke gebeurterust. Het gaat ooit gebeuren. Maar wacht niet te tranen de vrije loop. Deze kans komt immers misschien nooit weer. Mis. Redeneer maar met me plaatsvindt, is de kans 95 procent dat Nederland nis. Vier het bijvoorbeeld vanavond door het nemen van een extra biertje, wijntje, of in mijn geval, mee. Laten we eerst uitgaan van het volgende vrij in ieder geval een keer wereldkampioen wordt, in sombere scenario: Nederland kwalificeert zich de komende 788 jaar. Joepie. een glaasje whisky. slechts in de helft van de toekomstige WK-eindtoernooien. En bij deelname (samen met 32 andere van een kans om te kwalificeren gelijk aan 0,75, en Marcel van Assen In een rooskleuriger scenario, waarbij we uitgaan ploegen) heeft Nederland slechts drie procent een kans om het toernooi te winnen gelijk aan tien Universitair docent Sociale Wetenschappen kans om het toernooi te winnen. Onder deze aan- procent, is de kans 95 procent dat Nederland ten- until inhoud Hein van Oorschot Het alumninetwerk is waardevoller dan je tijdens je studie beseft, zegt Tiny Sanders in deze Until. De directeur van PSV vertelt hoe hij de universiteit vlak na zijn afstuderen uit het oog verloor. Dankzij een veeleisende, ook internationale, carrière (onder meer bij Mars en Campina) en een gezinsleven raakte de universiteit een tijdlang op de achtergrond. Zo vergaat het velen van ons in het spitsuur van het leven. Gelukkig komt er vroeg of laat een aanleiding om de banden weer te herstellen. Voor Sanders kwam deze, zo n twintig jaar na zijn eigen afstuderen. Toen besloot zijn zoon in Tilburg te gaan studeren. Dat leidde ertoe dat hij zijn contacten in ere herstelde. We zijn hem daar nog dankbaar voor, want hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de universiteit. En op zijn beurt heeft hij dus, zoals hij in het eerste citaat zegt, veel aan de contacten met de universiteit gehad. Vooral het netwerk van de Vrienden van Cobbenhagen is nuttig gebleken. Wellicht lijkt het u om die reden of een andere - ook wel wat om de banden met voormalige studiegenoten weer eens aan te halen. Voor de voormalige bestuursleden van alumni-, studie-, cultuur- en of sportverenigingen onder u, is zaterdag 13 november daarvoor een prima gelegenheid. Ik nodig u van harte uit om naar de campus te komen en hoop u dan persoonlijk de hand te schudden. U ontmoet die dag voormalige bestuursgenoten met ongetwijfeld mooie verhalen over hun huidige werkkring. En u kunt zich scherpen aan hun pittige meningen. Want we hebben gelukkig veel kritische alumni. Zoals Tweede Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA of Kees de Kort, de amusante columnist met dwarse opvattingen waarnaar ik zelf met plezier regelmatig via BNR luister. Beide geven in deze editie, samen met Lans Bovenberg, hun ongezouten mening over de vraag of bezuinigen tijdens de crisis wel zo verstandig is. Veel leesplezier! Hein van Oorschot, Voorzitter College van Bestuur colofon Until is een periodieke uitgave van de Universiteit van Tilburg en de Stichting Professor Cobbenhagen. Dit magazine beoogt de banden met alumni te versterken. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. uitgever Communicatie en Marketing, Universiteit van Tilburg hoofdredactie Walther Verhoeven bladmanagement Tonke van de Ven redactieraad Jan Boelhouwer, Hein Coppes, Clemens van Diek, Pam Dupont, Dennis van Ham, Anne- Marie Hartog, Ewoud Jansen, Merlijn Jansen, Roel Lauwerier, Annemeike Tan, Dieuwke van Turenhout, Michelle te Veldhuis, Aniek Verhoeven bladformule, redactie-coördinatie en eindredactie Joost Bijlsma (Magma Publicaties) art direction en vormgeving Patrick Hoogenberg & Djuke Vaartjes (Curve bno) auteurs Tineke Bennema, Joost Bijlsma, Philip Dröge, Joost Peters, Corien Prins, Ad Vingerhoets, José van der Waerden, Irene Herbers, Sara Terburg, Tim van der Avoird, Willem van Leeuwen fotografen Dolph Cantrijn, Erik Verburgt, Irene Wouters, Gerlo Beernink, Dimitar Dilkoff, Valerie Kuypers, Louisa Gouliamaki, Gerard Til, Jeroen Oerlemans, Joe Fox, John Thys, Bart Mahl, Jean-Pierre Jans druk Koninklijke BDU, Grafisch bedrijf redactieadres Postbus le Tilburg meer informatie over alumniactiviteiten STUDEREN IN DE 21STE EEUW DE UNIVERSITEIT IN JE BROEKZAK I TIJDGENOTEN TWITTEREN MET DANTE TWEETS VAN DE DAG Van links naar rechts: Monique Moerkens, Katinka de Croon, Anne-Marie Hartog U VROEG? Is Nederland in bij de penose? FOTO: JOE FOX/ANP ALTERNATIEVE ZORG GOEDKOPER? FOTO: JOHN THYS/AFP PHOTO DRÖGE Bezuinigen UNDERSTANDING SOCIETY GEMISTE KANS FOTO: BART MAHL /HH 18 FEATURE Het Nieuwe Studeren 21 TIJDGENOTEN Alumni van Sociale Zekerheidswetenschap 26 ALUMNI NIEUWS Actualiteiten voor alumni, van verenigingen en UvT 30 U VROEG? Wetenschapsrubriek 32 BACKCOVER Neerlands hoop na de WK-finale

4 UvT in het Nieuws: "Slimme partner is beter voor loopbaan Haagse UvT Soci economische faculteit reikt ste bul uit, uvt in he Board Connection 2010 bestuursleden terug naar campus Serge van der Hooft is ceo bij erotiekbedrijf Beate Uhse Hij timmert aan de weg bij de Duitse erotiekketen Beate Uhse: alumnus Serge van der Hooft (33). Maar hij heeft het niet gemakkelijk, want concurrentie via internet is hard en zet de resultaten onder druk. Natuurlijk keken vrienden enigszins raar op toen ik na mijn studie Bedrijfseconomie in Tilburg als controller aan de slag ging bij Beate Uhse. Een erotiekbedrijf! Beate Uhse is echter een bedrijf als alle andere en sinds 1999 staan we zelfs genoteerd aan de beurs van Frankfurt. In 2008 werd ik benoemd tot chief operating officer. In die hoedanigheid werd ik toen medeverantwoordelijk voor de nieuwe koers van Beate Uhse. Want de tijden zijn wel veranderd sinds Lag het accent indertijd nog vooral op de verkoop van erotische dvd s aan een overwegend mannelijk publiek, inmiddels richten we ons meer en meer op vrouwen en stellen. Dat doen we met een breed assortiment dat je het beste kunt scharen onder de brede noemer lifestyle. Wat dat concreet inhoudt? Spannende gadgets, lingerie, badhanddoeken, massageolie Alles wat je nodig hebt voor een gezellige avond is bij ons te koop, zowel in onze vernieuwde, luxe winkels als via de webshop. Waar de dvd-verkoop langzaam maar zeker instortte door het grote, veelal gratis aanbod op internet, is de omzet in lifestyleproducten de laatste jaren gestegen. Inmiddels ben ik CEO en heb ik tot taak om binnen twee jaar deze ombouw tot een succes te maken. Ben je in het verleden bestuurslid geweest van een alumni-, sprekers laten hun licht schijnen voor elk wat wils. Prominente studie-, cultuur- en/of sportvereniging? Kom dan op zater- er is ook uitgebreid gelegenheid over het thema Leiderschap. Maar dag 13 november terug naar de om bij te praten en bij te zingen campus. Op die dag organiseren tijdens een heuse biercantus. Het het bureau Alumnirelaties en de doel van Board Connection is om verenigingen voor het eerst Back de banden tussen alumni verder to Campus: Board Connection. Dat is te verstevigen. En het ziet ernaar een speciale bijeenkomst voor uit dat dit gaat lukken. Meer dan alle (oud)bestuursleden van deze honderd voormalige bestuursleden hebben een oproepkaart in de verenigingen. Bestuursleden kunnen op die zaterdag opnieuw vorige Until ingezonden. Zij geven daarin onder meer aan dat ze in contact komen met hun voormalige collega s. Ook is er hun oude bestuursgenoten gaan gelegenheid om ervaringen uit te aansporen om ook te komen. Wil wisselen met de huidige besturen jij dat voorbeeld volgen? Ga dan van de 26 studie-, 10 cultuur-, 17 naar uvt.nl/boardconnection2010 alumni- en 19 sportverenigingen. Het programma van die dag biedt BAs van der schot

5 until tickertape ëteit geopend UvT wetenschapper geeft antwoord op vragen over geheim t nieuws: afwijzing en uitsluiting maakt koopziek, juridisc Schôonste stad van et laand Tilburg lelijk? Fotograaf Dolph Cantrijn dynamiek van Tilburg te vangen in 177 bewijst het tegendeel met zijn fotoboek kleurenfoto s, waarop de mens centraal voorwoord door stadsdichter en collegaalumnus De schôonste stad van et laand. In ruim staat en typisch Tilburgse fenomenen als Frank van Pamelen. twee jaar tijd wist alumnus Cantrijn de de kermis en Schrobbelèr de revue passeren. Het fotoboek is voorzien van een foto: dolph cantrijn Boek: het wetgevend oordeel Het parlement op de schop De twee kamers van ons parlementaire huis zijn aan een grondige staatsrechtelijke renovatie toe. Dat bepleit hoogleraar rechtstheorie en retorica Willem Witteveen in zijn boek Het wetgevend oordeel. In zijn ogen heeft de ambtelijke organisatie een veel te dikke vinger in de pap bij het maken van nieuwe wetten en regels. En vindt de burger zichzelf te weinig terug in de producten van het parlement. In zijn ogen is een situatie ontstaan waarbij de twee onderdelen van het parlement samen tekortschieten. Dat komt volgens het voormalige Eerste Kamerlid (PvdA) onder meer omdat de Tweede Kamer overbelast is. Daar staat tegenover dat de Eerste Kamer juist te weinig te doen heeft en tegelijk te weinig kan doen vanwege het ontbreken van de legitimatie. Witteveen pleit daarom voor een nieuwe parlementaire organisatie. De Tweede Kamer moet een Beleidskamer worden die voorstellen doet voor beleid. Terwijl de Eerste Kamer dient te veranderen in een Wetgevingskamer. Beide Kamers van honderd leden moeten rechtstreeks door burgers worden gekozen. Door hun verschillende profiel gaan ze met elkaar samenwerken en kunnen ze regering en ambtelijke macht beter weerwerk bieden, verwacht Witteveen. Het is hem bovendien een lief ding waard als het wetgevingsproces niet stopt zodra de wet is aangenomen. De mensen die na uitvoering met de wetten en regels te maken krijgen, moeten (via de Wetgevingskamer) een dikkere vinger in de pap krijgen

6 minister Klink UvT wetenschapper geeft antwoord op vragen over gehei juridisch onderzoek uvt scoort beste in visitatieloosd Met zijn bedrijf Boxplosive ontwikkelde Robin Maijers (25) een innovatieve technologie voor e-coupons. Hiermee is een snelle verwerking van e-coupons aan de kassa mogelijk. Meer academici voor de klas Hoe is Boxplosive ontstaan? Al van jongs af aan had ik de ambitie een eigen bedrijf te starten. Na Business Studies en de aansluitende master Strategic Management kroop het bloed waar het niet gaan kon. Toen heb ik, samen met mijn tweelingbroer Paul, Boxplosive opgezet: een online onderneming voor promotie en marketing. In februari 2010 zijn we live gegaan met de site Boxplosive.nl, waarop je de scherpste kortingen en kortingscodes van verschillende nationale en internationale webshops kunt vinden. Uiteindelijk zullen de online kortingen en kortingscodes worden vervangen door printbare e-coupons, die de klant kan inleveren in de winkel. Bestaat Boxplosive over tien jaar nog steeds? Dat denk ik wel. Onze ambitie voor de korte termijn is een doorbraak te bewerkstelligen met de printbare e-coupons, en de komende jaren willen we de markt blijven verrassen met innovatieve variaties hierop. Voorlopig blijft de retailwereld mijn belangrijkste focus: Paul en ik hebben altijd veel gewerkt in de supermarkt. Het is fantastisch om nu met Boxplosive op deze markt actief te zijn. Inmiddels zijn er al zes collega s met wie we de Boxplosive-droom delen. Het aantal universitair geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs is gering, met name in Noord-Brabant. Tegelijkertijd groeit de interesse onder studenten voor het leraarsvak al een tijdje. Voor de UvT reden om volgend najaar te starten met een academische lerarenopleiding. In samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), de vereniging van een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant, gaat in september 2011 de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) van start. Met deze eenjarige opleiding willen de UvT en OMO een kwaliteitsimpuls geven aan het voortgezet onderwijs, vertelt medewerker onderwijsontwikkeling Angela Driessen. Studenten worden opgeleid tot eerstegraads docenten in de vakken economie, wiskunde, management en organisatie, maatschappijleer, filosofie, Nederlands en levensbeschouwing. De opleiding geeft studenten met een universitaire master de didactische en pedagogische basis om les te geven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. ULT onderscheidt zich volgens Driessen van andere lerarenopleidingen door de relatief sterke nadruk op onderzoeksvaardigheden. De verwachting is dat met name Tilburgse studenten geïnteresseerd zullen zijn in de nieuwe opleiding. Maar ook studenten van elders zijn zeker welkom. Meer weten? Kijk op uvt.nl/lerarenopleiding Foto: Gerlo Beernink { } Als je alleen maar de beste paar procent uit de studentenpopulatie binnen wilt hebben, kun je geen sterke groeistrategie hanteren. Collegevoorzitter Hein van Oorschot legt tijdens de Opening van het Academisch Jaar uit waarom hij kwaliteit belangrijker vindt dan marktaandeel

7 column Ad Vingerhoets Gevoelige materie foto: erik van de Burgt VAKANTIEKWALEN Mijn moments of fame beleef ik altijd in de zomer. Geduldig geef ik dan antwoord op vragen van journalisten over vakantiestress en heimwee. Deze thema s, waarnaar ik in het verleden onderzoek heb gedaan, zijn in komkommertijd dankbare onderwerpen voor bladvulling. Vaak zijn die vragen van journalisten routineus. Maar af en toe zijn er creatievelingen bij die zelf een fenomeen bedenken en mij als expert voor hun karretje willen spannen. Zo introduceerde enkele jaren geleden iemand het Willem Ruis-syndroom, genoemd naar de gevierde televisiemaker die tijdens zijn vakantie aan een hartaanval overleed. De gedachte erachter is dat op vakantie gaan een mogelijke risicofactor is voor een hartinfarct. Een fabeltje. Als we vier procent van onze tijd op vakantie zijn en er per jaar ongeveer hartinfarcten voorkomen, dan mag men verwachten dat zo ongeveer infarcten tijdens de vakantie plaatsvinden. Zo heel bijzonder is het dus niet. Niettemin duikt dit onzinnige, niet-bestaande, syndroom in de media met enige regelmaat op. Van iets recentere datum is de vaststelling (zo niet het feit ) dat vakantie ook tot echtscheiding leidt! Waar is dat op gebaseerd? Ja, bel een advocaat die elke week pakweg drie tot vijf scheidingsaanvragen verwerkt. Na zijn eigen vakantie van drie weken zou hij plotseling kunnen worden geconfronteerd met wel vijftien aanvragen. Hoewel dit is wat de advocaat zo ongeveer mag verwachten, kan het voor de betrokkene wellicht lijken of de vakantie leidt tot meer scheidingen. Als het al zo is dat het aantal echtscheidingen na vakanties hoger ligt, dan zijn daar voor de hand liggende verklaringen voor te vinden. Bijvoorbeeld: stellen die in goed overleg besluiten om hun relatie te beëindigen, doen dat bij voorkeur in de vakantie. Dan hebben ze meer tijd om alles (zeker voor de kinderen) goed te regelen. En uiteraard zal het ook voorkomen dat paren waartussen het niet botert nog één vakantie samen plannen als ultieme test. Om daarna te besluiten om er maar mee te stoppen. Maar dat vakanties een belangrijke oorzaak zijn van echtscheidingen, dat is wel heel erg bezijden de waarheid. Overigens doet ook het omgekeerde zich voor: vakantiekwalen die wel bestaan, maar niet serieus worden genomen. Heimwee is daarvan een mooi voorbeeld. Er zijn behoorlijk wat mensen niet alleen kinderen die er last van hebben. Carrières worden er door geschaad, het leidt tot allerlei spanningen met partners. Maar offici - eel bestaat het niet volgens de psychiatrie. Hoe dat kan? In de Verenigde Staten wordt het ontkend. Heimwee is iets voor kinderen. Als volwassenen het hebben dan is het aanstellerij. In Europa wist men wel beter; op ons continent is er altijd veel meer aandacht voor geweest. Totdat het Amerikaanse psychiatrische diagnosesysteem ook hier ging domineren. Gevolg daarvan is dat we er eigenlijk geen raad mee weten. Misschien dat het over een tijd wel als een geheel eigen syndroom wordt erkend. Wat zou helpen, is als de farmaceutische industrie met een middel tegen heimwee komt. Dan is het belangrijk dat heel veel mensen er erg veel last van hebben. Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties en welbevinden UvT

8

9 until hoofdverhaal Met krimp de crisis te lijf Deze Bestrijding economische malaise heeft haken en ogen Via forse bezuinigingen betalen burgers straks het gelag van de financiële crisis. Analist Kees de Kort vraagt zich hardop af of politici met stimuleringsplannen en bezuinigingen het juiste antwoord geven op de schuldencrisis. Maar volgens PvdA-politica Attje Kuiken zit er voorlopig niets anders op dan de schulden eerlijk te verdelen. Hoogleraar Lans Bovenberg pleit voor moed om grondig te hervormen. tekst: Willem van Leeuwen crisis is geen gewone crisis, waarschuwt econoom en UvT-alumnus Kees de Kort. Volgens de columnist bij BNR en analist van AFS Capital Management zitten we middenin een echte schuldencrisis. Een herfinancieringcrisis, eigenlijk. En dat vereist een heel andere aanpak dan eerdere crises. Volgens De Kort is de huidige crisis het gevolg van steeds meer lenen: De afgelopen decennia zijn we ontzettend rijk geworden met geld dat we niet hebben verdiend maar geleend. In de hele wereld is de kredietverlening, en dus de uitstaande schuld, explosief gegroeid. Dit gebeurde tussen 1983 tot We zijn toen steeds meer geld gaan lenen tegen steeds prettiger voorwaarden. Pas na de kredietcrisis kregen we eindelijk wat meer risicobesef. We gingen minder lenen tegen andere voorwaarden. Nu zijn we qua kredietverlening terug naar min of meer normale waarden, maar dat heeft consequenties voor de welvaart. Die staat onder druk. Kortom: we hebben volgens De Kort lange tijd schuld opgebouwd en de rekening voor ons uit geschoven. En die rekening moeten we nu betalen, als we niet nog verder in de problemen willen komen. Hoe kon het zo enorm uit de hand lopen? De Kort roept het al jaren, zegt hij: De toezichthouders hebben gefaald. Wellink heeft wel een aantal keren gewaarschuwd. De welvaart nam toe, de huizenprijzen stegen, de consumptie groeide. Een Amerikaans centrale ban- Foto: DIMITAR DILKOFF/ AFP PHOTO

10 kiersuitdrukking is, Als het te gezellig wordt moet je de tap dichtdoen. Maar de werkelijkheid is dat er overal juist vaatjes bier zijn bijgezet. De waarschuwende vinger, hij is er geweest, maar hij is massaal genegeerd volgens De Kort: In 2004 heeft econoom William White al gewaarschuwd voor het uit de hand lopen van de kredietverlening. Maar zijn advies werd onder de mat geveegd, omdat iedereen wilde meeprofiteren. Ook het advies van Wellink is genegeerd en hij heeft dat gewoon gepikt. Dat is laakbaar. schuld Attje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA, legt de schuld van de crisis in de eerste plaats bij de mensen die het geld beheren en maken: de banken en de speculanten. Mensen op straat vragen zich af waarom de gewone man moet betalen voor de rotzooi die anderen hebben gemaakt, zegt de alumna. Ze hebben gelijk, alleen gaat onze economie er helemaal aan en kun je niet eens meer pinnen als je banken rücksichtslos zou laten omvallen. Waar is straks het pensioen van mensen als je de grote beleggers alleen laat bloeden? We zitten er met zijn allen in en we zullen het samen moeten oplossen. En eerlijk is eerlijk, we hebben ook allemaal schuld: de wereldhandel, de politiek en ook de burgers. We wilden zoveel mogelijk kunnen lenen. We wilden die aflossingsvrije tophypotheken graag. Tegelijkertijd is het ons ook te gemakkelijk gemaakt; het toezicht heeft gefaald. Als deze crisis iets heeft aangetoond, dan is het dat vrije markten alleen goed functioneren als er hele duidelijke spelregels en kaders zijn. De positie van banken is bijzonder: mensen zijn ervan afhankelijk, net als van de zorg. Wij pleiten voor een veel strenger Europees toezicht op de financiële markten. De eerste verantwoordelijken voor het economisch tegentij zullen niet buiten schot blijven als het aan de PvdA ligt, zegt Kuiken: In de Voorjaarsnota hebben wij al gepleit voor een bankenheffing. Verder Kees de Kort, alumnus en columnist BNR: De discussie moet allereerst dus zijn: hoeveel welvaart gaan we inleveren en hoe de pijn te verdelen? Maar de bankiers, de politiek, ze hebben geen zin in die bittere pil. zijn we voor een belastingtarief van zestig procent en een verlaging van de arbeidskosten. Ook moet de bonussencultuur verder worden ingeperkt. Uitgangspunt moet steeds zijn dat die eerlijk worden verdeeld. Die mogen dus niet alleen afgewenteld worden op de mensen met de laagste inkomens door alleen te snijden in de sociale zekerheid en zorg. Bomen in de hemel We hebben een economische crisis, maar er is veel meer aan de hand, zegt Lans Bovenberg, hoogleraar Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Economie gaat immers niet alleen over geld, de stand van de economie zegt ook iets over de cultuur van een maatschappij. Hij spreekt liever van een morele vertrouwenscrisis: Banken geven minder krediet, lees: minder vertrouwen aan elkaar en aan bedrijven. Maar het gebrek aan vertrouwen beperkt zich niet tot de economie. De hele westerse cultuur beleeft een crisis. En paradoxaal genoeg vindt de vertrouwenscrisis zijn oorsprong in te veel vertrouwen. Er waren te hoge, haast utopische verwachtingen over wat de

11 until hoofdverhaal moet zich wat minder rijk willen rekenen. Laten we in alle eerlijkheid nagaan wat we met de wijsheid achteraf beter hadden kunnen doen en wat dat betekent voor ons handelen in de toekomst. mens vermag. Geloof in te grote beloften resulteert uiteindelijk in wantrouwen en cynisme. Het zaad voor recessies wordt altijd gezaaid in overspannen tijden van hoogconjunctuur als mensen in hun overmoed risico s onderschatten en te veel lenen en investeren. Deze financiële crisis is mede veroorzaakt omdat we dachten dat de bomen tot in de hemel zouden groeien. Het is geen toeval, zegt Bovenberg dat we naast de financiële crisis ook kampen met grote vraagstukken rond ons milieu: Ook ecologische grenzen werden in de aanloop tot de kredietcrisis genegeerd. De schaarste aan energie en grondstoffen vergrootte in de afgelopen periode van economische hausse de scheefgroei en de onevenwichtigheden. Verder beleven we de crisis van de ego-economie. Door vooral oog te hebben voor de korte termijn slaat de hebzucht toe: proberen zelf beter te worden ten koste van anderen. We leven in een cultuur waarin het individuele geluk wordt losgekoppeld van het welzijn van de ander en waarin we snel oordelen over anderen. Dat kunnen we niet volhouden. Bovenberg pleit voor bezinning: Ten eerste moeten we bij onszelf te rade gaan, te beginnen met de elite die zich dagelijks bezighoudt met de economische structuur van onze samenleving. Dan gaat het dus ook om mijn eigen beroepsgroep: economen. Maar ook de financiële sector, de politiek, de sociale partners, de toezichthouders, de pensioenfondsen en de media die van alles verslag doen; we waren er in de aanloop tot de kredietcrisis allemaal bij en toch heeft de crisis zich voltrokken. En ook de burger Foto: VALERIE KUYPERS/ ANP Aanpak De grote vraag is nu: wat is de juiste aanpak? Dat is een politieke kwestie. Over de wijze waarop de schuldencrisis tot nog toe is aangepakt, is Kees de Kort niet positief: De Amerikanen kiezen altijd het Keynesiaanse recept: de overheid zorgt met een bestedingsplan dat de bestedingen van de burgers toenemen. Als de economie maar op gang komt, dan zien we daarna wel weer verder. Verschillende Europese landen hebben de VS hierin gevolgd. De Kort vindt het fout dat een crisis die uiteindelijk door schulden is veroorzaakt, met het maken van nog meer schulden is bestreden. Het lijkt erop dat, in ieder geval buiten Amerika, het besef langzaam begint door te dringen dat nog meer schulden maken niet eeuwig kan doorgaan. Na de nijpende problemen in Dubai en Griekenland, is er snel meer besef gekomen van de enorme schuldenposities die in talloze landen zijn opgebouwd. En nu zie je in alle eurolanden en in het Verenigd Koninkrijk de drang om fors te gaan bezuinigen. Maar ook bezuinigen is volgens De Kort niet de oplossing. Want met schulden kun je het best omgaan door te zorgen dat de werkgelegenheid groeit, dat er veel inkomen wordt gegenereerd, zodat die schulden kunnen worden betaald. Bezuinigen zorgt voor krimp. Als bezuinigen noch potverteren de oplossing is, wat dan wel? We moeten accepteren dat we veel te veel schulden hebben, dat we moeten herstructureren, dat we schulden afschrijven, verliezen nemen - Lans Bovenberg, hoogleraar economie UvT : Het enige zinnige alternatief in de risicovolle wereld waarin we leven, is een garantie op solidariteit: op het eerlijk delen in voor- en tegenspoed en dat is niet leuk, want wie moet dat betalen? De discussie moet allereerst dus zijn: hoeveel welvaart gaan we inleveren en hoe de pijn te verdelen? Het klinkt reëel en niet al te moeilijk, maar zo is het niet, zegt De Kort: De bankiers, de politiek, ze hebben geen zin in die bittere pil. Ze suggereren dat de bestaande status quo gehandhaafd kan blijven, onder meer door enorm te bezuinigen. Maar particuliere verliezen moeten particulier worden genomen, door de banken, de pensioenfondsen, zíj hebben de domme dingen gedaan. Het geeft geen pas om alle verliezen af te wentelen op de belastingbetalers. Doordat ze het verhaal niet willen vertellen dat de pensioenen niet zeker zijn en de huizenmarkt gaat dalen, ondermijnen politici volgens De Kort het vertrouwen in de economie nog verder

12 Foto: LOUISA GOULIAMAKI/ AFP PHOTO Bezuinigen met beleid Over de wijze waarop de bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, zegt Kuiken: Het is logisch dat een overheid in een recessie probeert om de economie door middel van investeringen draaiend te houden en mensen aan het werk te houden. We hebben echter ook de verantwoordelijkheid om overheidsfinanciën gezond te maken. Dat vraagt stevige maatregelen. We moeten voorkomen dat de broze economie omver wordt geknald. Met beleid bezuinigen dus en daarnaast ook hervormen. Wij denken aan verhoging van de AOW-leeftijd, het hervormen van de woningmarkt, het aanpakken van het sociale leenstelsel, meer efficiency in zorg en sociale zekerheid. Bovenberg: We zullen het bankwezen moeten verlossen van slechte leningen. De daarmee gepaard gaande stijging van de overheidsschuld is uiteindelijk minder kostbaar dan een langdurige recessie als gevolg van een ziek financieel systeem. En laten we die groeiende overheidsschuld eerlijk verdelen. Dat geldt ook voor de maatregelen die nodig zijn om het structurele financieringstekort van de overheid te verminderen. Als we nu daarover maatschappelijke overeenstemming bereiken, vergroot dat het vertrouwen in de overheid en daarmee uiteindelijk ook in elkaar. De overheid belooft dan namelijk niet meer dan ze kan waarmaken. Koopkrachtgaranties zijn in deze tijd alleen te geven ten koste van anderen. Het enige zinnige alternatief in de risicovolle wereld waarin we leven is een garantie op solidariteit: op het eerlijk delen in voor- en tegenspoed. Sociale cohesie Bezuinigen is noodzakelijk zegt Bovenberg, maar we hoeven het niet te zien als een teruggang, wanneer we bereid zijn de lange termijn in de gaten houden: Ik ben voor stevige bezuinigingen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek, maar ook in de pensioensfeer. De pensioenleeftijd moet fors Alumna Attje Kuiken, Tweede Kamer PvdA: Als deze crisis iets heeft aangetoond, dan is het dat vrije markten alleen goed functioneren als er hele duidelijke spelregels en kaders zijn omhoog, tegelijkertijd moet er geïnvesteerd worden in werk, zorg en onderwijs. De vergrijzing biedt ons een enorme kans om mensen langer betrokken te houden. Arbeid wordt schaars. Dat betekent dat mensen langer hun talenten waardevol kunnen inzetten. Iedereen, ook mensen met een beperking of mensen op leeftijd, zal straks, langer dan nu het geval is een waardevolle bijdrage leveren. Dat komt de sociale cohesie alleen maar ten goede. Volgens Bovenberg staan we op een tweesprong. We kunnen hierin blijven hangen, maar we kunnen ook kiezen voor het herstel van vertrouwen. Geen restauratie van oude wegen, maar de moed om nieuwe wegen in te slaan. Dit vraagt om een minder naïeve visie op de maakbaarheid van de samenleving en de markt en de overheid als leveranciers van levensgeluk. Het vraagt vooral een realistischer mensbeeld. Daarbij is de crux dat we leren omgaan met onze feilbaarheid in zowel cognitief als moreel opzicht en de daarmee gepaard gaande risico s op tegenslagen en pijn

13 Modern society 10: rec column corien prins foto: erik van de Burgt Sleutelen aan het brein De term human enhancement staat voor een nieuwe categorie medische behandelingen. Het gaat om ingrepen die er niet op zijn gericht de normale gezondheid te herstellen, maar om mensen in fysiek of psychisch opzicht juist een stapje verder te krijgen. Doel is om ons als het ware te verbeteren tot boven het normale wat ons als mens van nature is meegegeven. Dat kan met behulp van genetische manipulatie (biotechnologie) of via het beïnvloeden, sturen en zelfs verbeteren van hersenactiviteiten (neurotechnologieën). Het klinkt als science fiction, maar geavanceerde neurotechnologieën worden daadwerkelijk al toegepast om neurologische en psychiatrische ziektes te behandelen. Sommige hiervan blijken ook een positief effect te hebben op het cognitieve functioneren van gezonde mensen. Mijn TILT-collega s Vedder en Klaming schreven onlangs in het Amerikaanse tijdschrift AJOB Neuroscience het artikel Human enhancement for the common good. Daarin bekijken ze de mogelijkheid om met zogenoemde Transcraniale Magnetische Stimulering (TMS) de herinnering van ooggetuigen te verbeteren. Bij deze techniek wordt met behulp van een elektromagnetische spoel de activiteit in bepaalde hersendelen gestimuleerd. Mijn collega s bespreken uiteenlopende argumenten voor en tegen het gebruik van TMS bij ooggetuigen. En ze concluderen uiteindelijk dat van de tegenargumenten alleen die over autonomie en privacy van de betrokken getuigen overeind blijven staan. Deze wegen in hun ogen zeer zwaar, maar vormen geen doorslaggevende redenen om af te zien van TMS. Voorwaarde is wel dat er enkele belangrijke flankerende maatregelen worden getroffen om de grondrechten van de getuigen veilig te stellen. Deze zullen betrekking moeten hebben op de vrijwilligheid van de getuigen en op situaties waarin de ene getuige wel en de andere niet bereid is om TMS bij verhoor te ondergaan. Kortom: geen rood licht voor deze ontwikkeling. Nadenken en discussiëren over de voors en tegens van dergelijke technologieën, is niet alleen iets voor wetenschappers. Want het ziet ernaar uit dat voor breinverbetering een prachtige toekomst gloort. Denk eens aan de aanpak van recidive onder criminelen door bepaalde emoties via het brein te manipuleren. Niet verrassend dat het ministerie van Justitie een omvangrijk onderzoeksprogramma is gestart. Nu we aan de vooravond staan van mogelijk grootschalig gebruik van zulke technologieën, staan we ook voor complexe vragen. Hoe kijken we aan tegen de maakbaarheid van ons lichaam? Geloven we optimistisch dat de beperkingen van sommige van onze medemensen eindelijk zijn te overwinnen en we hun biologische grenzen niet alleen kunnen, maar ook moeten verleggen? Dat we al op jonge leeftijd met medicatie moeten ingrijpen als een neurologische aanleg voor bepaald (crimineel) gedrag wordt vastgesteld? De tijd lijkt er rijp voor in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat van drang en dwang. Of zijn we ervan overtuigd dat de gevolgen voor ons mensbeeld en moraliteit te ingrijpend en vergaand zijn? Science fiction is het zeker niet meer. Hoog tijd voor een goede politieke en maatschappelijke discussie. Corien Prins, Raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Hoogleraar Recht en Informatisering, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), Universiteit van Tilburg

14 JE KON DE SHERRY UIT JE MANTELPAKJE VERKRUIMELDE SIGAAR Frans van der Meer star e zijn studie Sociale Wetenschappen in 1958, Carla Millar-Schijf begon een jaar later. Ze waren beide lid van het studentencorps St. Olof. Millar-Schijf was lid van het enige meisjesdispuut ATOOM: Allen Tezamen Onder Olofs Mantel. Destijds studeer - den er veel meer mannen dan vrouwen. Ter vergelijking: in 1959 werden zes vrouwen en ongeveer honderd mannen corpslid. Toch werden vrouwen door hun mannelijke medestudenten als gelijken behandeld. Van der Meer en Millar-Schijf konden het goed met elkaar vinden. Van der Meer: Mij werd weleens gevraagd of mijn verloofde, nu mijn vrouw, wist dat ik zoveel met Carla omging. De twee studeerden veel samen met Harry Lockefeer (voormalig hoofdredacteur Volkskrant, red.). Ze verdeelden het werk en maakten uittreksels. Alle tentamens waren individueel en mondeling. Studenten zagen er tijdens zo n mondeling onberispelijk uit, na afl oop volgde een feestje. Millar-Schijf: Aan het einde van de studie kon je bij wijze van spreken de sherry uit je zwarte mantelpakje wringen. De hoogleraar die hen het meest bijgebleven is, is professor De Block. Millar-Schijf: Hij maakte Staatsrecht fantastisch boeiend terwijl hij een pijp rookte na eerst de tabak verkruimeld te hebben uit een Havanasigaar. Ook professor Loeff (Leer van Staat en Gemeenschap) herinneren de alumni zich goed. Van der Meer: Over hem deed het verhaal de ronde dat hij eens een tentamen afnam in de auto op weg naar Den Bosch. De student stapte in Tilburg in en al in Berkel-Enschot is hij door Loeff uit de auto gezet, omdat hij te weinig wist. WRINGEN

15 until we meet again Carla Millar-Schijf (1941) en Frans van der Meer (1936) ontmoetten elkaar tijdens hun studie Sociale Wetenschappen eind jaren vijftig. Millar-Schijf had internationale ambities en was destijds een van de zeldzame vrouwelijke studenten. Van der Meer wilde zich als journalist verder verdiepen. Onlangs blikten de twee terug op hun tijd in Tilburg. Tekst: SARA TERBURG VROEGE MARKETEER Millar-Schijf had een vaag idee over een internationale carrière: Als ze mij vroegen wat ik later wilde worden, dan antwoordde ik dat mijn functie nog niet uitgevonden was. Ze star e bij Unilever in Ro erdam, kwam in een internationa - le marketingfunctie terecht en ging later in Londen werken. Zwangerschappen noopten haar echter tot een carrièreswitch. Bij Unilever zou ik slechts drie of vier weken zwangerschapsverlof krijgen. Ook al hebben ze me aangeboden mijn baan vast te houden, ik moest van mezelf weg. Ze vond een baan als senior lecturer aan de Universiteit van Greenwich om later over te stappen naar City University. Naast een full time baan en een gezin met twee zoons, slaagde ze erin te promoveren, hoogleraar en decaan te worden. Mijn doel was overigens niet om carrière te maken, maar te doen wat ik leuk vond

16 'Ik geniet als Tilburgse alumni in het nieuws zijn' TILBURGSE FRIES Na de hbs en zijn militaire dienst startte Frans van der Meer als journalist bij het Brabants Dagblad. Via een studie sociologie wilde hij zich verder verdiepen. Tijdens zijn studie bleef hij schrijven. Hij werkte als universiteitscorrespondent voor het dagblad De Tijd Maasbode. Verder was hij hoofdredacteur van Viking, het blad van St. Olof, en Tilburgs redacteur van het landelijke studentenblad Forum Academiale. Na zijn studie werkte hij nog vier jaar als redacteur bij het Brabants Dagblad in den Bosch. Maar in 1969 maakte hij een switch naar het onderwijs en werd docent sociologie en psychologie aan de heao in Eindhoven. Dit deed hij tot zijn pensioen in 1990 met groot plezier. Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg, kwam van een student die zei: Het vak dat u geeft, bent u zelf. De band met de universiteit is altijd heel sterk gebleven. Hoewel geboren en getogen in Friesland, voelt hij zich dan ook volbloed Tilburger. Ik geniet echt als oud-studenten van deze wuniversiteit in het nieuws zijn

17 until we meet again 'Als beide sexen aan één tafel zitten, wordt er breder gedacht' VROUWELIJKE HOOGLERAREN Naast een studieverleden en een carrièreswitch hebben Van der Meer en Millar-Schijf met elkaar gemeen dat ze betrokken zijn gebleven bij het universitaire leven. Ze zijn beide lid van de Vrienden van Cobbenhagen. Van der Meer was na zijn pensionering jarenlang hoofdredacteur van TerVisie en Vice Versa, de voorlopers van Until. In 2005 ontving hij de Cobbenhagenpenning. Deze onderscheiding wordt spaarzaam uitgereikt aan een alumnus die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de band tussen afgestudeerde en universiteit. Millar-Schijf begeleid als emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente nog steeds studenten en is bestuurslid van het UvT-Steunfonds. Ook is Millar-Schijf bestuurslid geweest van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en maakt zich nog altijd hard voor de positie van vrouwen op universiteiten. De oorzaak dat Nederland bijna onderaan staat wat betreft het aantal vrouwelijke hoogleraren, is dat er altijd in het eigen netwerk gezocht werd. En daarin zi en hoofdzakelijk mannen. Maar dit verandert nu. Er werken net zoveel mannen als vrouwen in deeltijd op universiteiten. Ook met een baan van vier dagen per week kun je doorstromen. Het is dankbaar werk om universiteiten bewust te maken van de voordelen van een balans in het aantal mannen én vrouwen. Als beide sexen aan één tafel zitten, wordt er anders en breder gedacht

18 Studeren in de 21ste eeuw De universiteit in je broekzak Bent u voor of na 1992 afgestudeerd? Dat maakt uit. Voor die tijd was er nog geen internet. En zij die kort daarna afstudeerden, zijn de surfers van het eerste uur. Maar ook zij zullen zich verbazen over de grote consequenties van het internet voor de informatieconsumptie. Over Het Nieuwe Studeren. Tekst: Irene Herbers illustratie: Peter pontiac i n 1992, vier jaar voor de definitieve doorbraak van internet, opent de Universiteit van Tilburg de deuren van een hightech bibliotheek. Van de 900 studieplekken zijn er 250 voorzien van een gloednieuwe computer en dat aantal zal snel groeien tot 450. Tilburgse studenten hebben er toegang tot de modernste faciliteiten. Zij kunnen in databases zoeken naar informatie en ze kunnen mailen en surfen tot ze erbij neervallen. De hypermoderne bieb in het hart van de Tilburgse campus is een Europese proeftuin waar het personeel een ster wordt in het begeleiden van excursies. Jarenlang stromen er drommen nieuwsgierigen toe: alles bij elkaar zijn er ruim mensen van andere instellingen uit alle windstreken over de vloer geweest. Maar aan dat wat er is, raak je snel gewend. Of laat ik als ondergetekende voor mezelf spreken. Ik behoor tot de eerste generatie alumni na Maar het

19 until feature kwartje, dat ik jarenlang enorm bevoorrecht was, viel bij mij achteraf. Tijdens het bekijken van het jaaroverzicht 2006 om precies te zijn. Het NOS-journaal besluit dat jaar met de mededeling dat er meer mensen zijn met een pc dan een magnetron. Er volgt een reportage over de toekomst van internet en het medium wordt uitgeroepen tot een blijvertje. Niet alleen als speeltje, maar ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. Ik, surfer van het eerste uur (dankzij de innovatiedrang van anderen) denk: aha. Early adaptor Diep respect voor de koploperspositie van mijn universiteit krijg ik, om heel eerlijk te zijn, een indrukwekkende achttien jaar later. Tijdens het schrijven van dit artikel. Wat is er eigenlijk gebeurd? zo vraag ik me noodgedwongen af. Terwijl ik me verdiep in de geschiedenis van internet, en mobieltjes verwonderen de jaartallen en statistieken (en inconsistenties) me mateloos. Toen al? Zo lang daarna pas? UvT, wow! Enkele bevindingen in vogelvlucht: op 21 november 1969 werd het internet geboren, althans, een zeer basale toepassing daarvan. In 1971 volgde de elektronische post. Pas tien jaar na het versturen van de eerste mail verschijnt de personal computer (1981) en in 1983 slaat Motorola het derde piketpaaltje dat het leven drastisch gaat veranderen: draadloos bellen. Daarna blijft het stil totdat Tim Berners-Lee in 1989 de techniek bedenkt die ten grondslag ligt aan het moderne web. In 1991 is s werelds eerste website online (op het World Wide Web van het CERN-instituut in Zwitserland welteverstaan). In 1993 komt de eerste browser voor pc s en Mac s wereldwijd beschikbaar. En bij XS4ALL, die het voortouw neemt in Nederland, melden zich dat jaar op de eerste dag meteen 500 klanten aan. XS4ALL schrikt ervan, maar van een werkelijke revolutie is pas sprake in Niemand kan het netwerk der netwerken vanaf dat jaar nog negeren, maar voor early adaptor UvT ligt dat tijdstip reeds in een ver verleden en ik, ondankbaar schepsel op de campus, had de historische waarde daarvan niet eens door. Ongrijpbaar Zouden de gadgetstudenten van nu doorhebben in welke luxepositie zij ver

20 keren? Het lijkt vanzelfsprekend om met de laptop op de fiets te springen en om te mailen, browsen en twitteren via de iphone of Blackberry. Een beetje student gaat de deur niet uit zonder laptop en smartphone en kan dankzij die basisuitrusting overal studeren. Waar sommige kenniswerkers of bazen nog moeite hebben met het Nieuwe Werken, vinden studenten dat a piece of cake. Zij zijn niet bevreesd maar dolenthousiast, want ze bepalen graag zelf waar, wanneer, hoe en met wie er gestudeerd of samengewerkt wordt. De technologie is een boost voor vrijheid en ondernemerschap, maar het maakt studenten ook wat ongrijpbaar. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het studeren van nu en hoe je daar het beste op kunt anticiperen, maar de moderne student blijkt moeilijk te volgen. Wandel maar eens door een doorsnee universiteitsbibliotheek. Het is er stil maar tegelijkertijd chaotisch. Vóór 1992 zat iedereen met zijn neus in een dikke pil of te smoezen, nu zit het gros achter een pc en doet volstrekt andere dingen. De een raadpleegt de universiteitscatalogus, de ander bekijkt pagina s op Wikipedia. De een downloadt college-slides van Blackboard, de ander draait zelf een presentatie in elkaar. Weer andere studenten mailen, skypen, bloggen, googelen, chatten, facebooken, hyven of ze luisteren naar muziek, een luisterboek of hoorcollege. Studeren in de 21ste eeuw: daar valt geen peil op te trekken. itunes U Toch zijn er wel constanten en daar is gratis content er één van. Studenten halen hun informatie overal en sinds trendsetter MIT (Masssachusets Institute of Technology) haar colleges online plaatste, volgden alle andere prestigieuze universiteiten snel. Om de colleges van genieën te volgen, hoeft u niet meer op Stanford, Harvard, Oxford of UC Berkeley te studeren. Sterker nog: u hoeft niet eens student te zijn, want de hoorcolleges worden niet uitsluitend via Blackboard ontsloten. Neem itunes U dat in 2007 door Apple werd gelanceerd. Met de meer dan colleges, presentaties, video s en podcasts is het een van de snelst groeiende bronnen van gratis content voor leergierigen. Universiteiten wereldwijd zetten er hun colleges, publieke lezingen en onderwijsmateriaal op en in Nederland zijn de TU Delft en Open Universiteit nu de eerste met een eigen kanaal. In de trein, tijdens het joggen, op de fiets: studenten met een iphone, ipod of ipad kunnen hun colleges zo overal volgen, met de slides ernaast. Docenten met weerstand tegen de digitale (r)evolutie, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn hun bloopers op internet te zien, kunnen die schrikbeelden laten varen. Zo vals blijken studenten met De universiteit heeft bewezen dat het slagingspercentage voor moeilijke vakken dankzij webcolleges fors kan stijgen. Met maar liefst 20 procent. smartphones niet en aangaande de hoorcolleges kan altijd achteraf bepaald worden of het materiaal geplaatst zal worden of niet. Bahama s Colleges online zijn sterk in opmars, maar wordt het ooit de norm? Dat lijkt slechts een kwestie van tijd, gezien de voorkeuren van studenten en universiteiten, alsook de stand van de techniek. Het volgen van virtuele practica en werkcolleges waarschijnlijk ook. De manieren om kennis tot je te nemen, zullen in de 21ste eeuw nog verder evolueren. Studenten stoppen de universiteit straks via de smartphone in hun broekzak. Hebben ze iets gemist of zitten ze in het buitenland, dan is dat gemakkelijk om in te halen en snap je er niets van, dan luister je de uitleg nog eens terug. Doordat de slides bij de videocolleges getoond worden, kun je bij het college voortaan opletten in plaats van pennen en zo zijn er meer voordelen. Voor werving en valorisatie zijn de ontwikkelingen ook ideaal, want de excellente kwaliteit overschrijdt gemakkelijk de campusgrenzen en de universiteit maakt zo haar kennis beschikbaar voor de maatschappij. En hoe zit het met hightech en de Universiteit van Tilburg? We doen volop mee. Zo zijn er succesvolle experimenten met de techniek die het onderwijs van de 21ste eeuw ter beschikking staat. Door de lovende kritieken op haar pilots met hoorcolleges is er het plan om elk jaar 800 uur college online te zetten. Verder heeft de universiteit - via een e-learning experiment dat twee jaar liep - bewezen dat het slagingspercentage voor moeilijke vakken via webcolleges fors kan stijgen. Met maar liefst 20 procent. Een proef met stemkastjes dient ertoe de interactie met studenten tijdens massacolleges te verbeteren en dan is er nog een innovatieve zoekmachine ontwikkeld en lopen er experimenten die online interactieve colleges mogelijk moeten maken. Morgen zeker niet, maar het lijkt er sterk op dat we in de toekomst ook economie of psychologie in Tilburg kunnen studeren op de Bahama s

Geert-Jan Knoops. Ook met de beste rechters houd je dwalingen. Scheiden: online of met een feestje? Alumnus leidt Surinaamse

Geert-Jan Knoops. Ook met de beste rechters houd je dwalingen. Scheiden: online of met een feestje? Alumnus leidt Surinaamse Alumnimagazine van Tilburg University 04 10 Geert-Jan Knoops Ook met de beste rechters houd je dwalingen Scheiden: online of met een feestje? Alumnus leidt Surinaamse belastingdienst SCHEIDEN: ONLINE OF

Nadere informatie

jan hommen Crisis of niet, ik blijf analyseren

jan hommen Crisis of niet, ik blijf analyseren Alumni magazine van de Universiteit van Tilburg 01 10 jan hommen Crisis of niet, ik blijf analyseren Onthulling: student 1000 was niet student 1000 Frans Seda (1926-2009): groot staatsman Jan Hommen was

Nadere informatie

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY 01 13 PEPIJN VAN BOMMEL CAFÉ EN UNIVERSITEIT VORMDEN MIJ BETTINE VRIESEKOOP CHINA WACHT NIET TOT WIJ WAKKER WORDEN TILBURGSE CAMPUS WEER EVEN TYPISCH TACHTIG HOE KOEN

Nadere informatie

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY 01 14 JAN-HEIN KUIJPERS OVER TILBURGSE TIJD: VRIJHEID STOND AMBITIE NIET IN DE WEG EMERITI HELPEN TOEKOMSTIGE LEIDERS IN AFRIKA OP TE LEIDEN PLANNEN TILBURGS PRETPARK

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Tien miljoen in ict-put Staf pedel gestolen. Pech met je promotor. no. 08 7 februari 2013. Onafhankelijk magazine van Tilburg University

Tien miljoen in ict-put Staf pedel gestolen. Pech met je promotor. no. 08 7 februari 2013. Onafhankelijk magazine van Tilburg University Tien miljoen in ict-put Staf pedel gestolen Pech met je promotor 50 Onafhankelijk magazine van Tilburg ity no. 08 02. En passant Te weinig zon, te weinig koffie, te weinig salaris, te veel mij Column Humeurige

Nadere informatie

Onderwijs moet persoonlijker worden. magazine van Saxion. Honoursstudent Martijn Eijkholt. Een andere optiek op journalistiek Kijk op pagina 2!

Onderwijs moet persoonlijker worden. magazine van Saxion. Honoursstudent Martijn Eijkholt. Een andere optiek op journalistiek Kijk op pagina 2! magazine van Saxion oktober 2014 www.sax.nu #2 Een andere optiek op journalistiek Kijk op pagina 2! 10 Studentenleven Studievereniging Balans 25 jaar 22 Reportage Locatie inspireert afstuderende ondernemers

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004 10 Innovatie door traditie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 12 Pronken met topstudenten in Modulair kan demotiveren 15 Wie wil die kan 24 Debatteren over gekozen burgemeester

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

INTERVIEWS Dichter des Vaderlands RAMSEY NASR. Voorzitter Raad voor Cultuur ELS SWAAB. Raakt de kredietcrisis HR-studenten?

INTERVIEWS Dichter des Vaderlands RAMSEY NASR. Voorzitter Raad voor Cultuur ELS SWAAB. Raakt de kredietcrisis HR-studenten? INTERVIEWS Dichter des Vaderlands RAMSEY NASR Voorzitter Raad voor Cultuur ELS SWAAB Raakt de kredietcrisis HR-studenten? PROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 1 Kredietcrisis

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Pick me! Stagiair heeft de macht. Ex-student De Vries is directeur Hyves. Bestuurswerk studenten meer stimuleren

Pick me! Stagiair heeft de macht. Ex-student De Vries is directeur Hyves. Bestuurswerk studenten meer stimuleren Ex-student De Vries is directeur Hyves Bestuurswerk studenten meer stimuleren Redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Traineeship voor potentiële managers Saxion Nº 2 / OKTOBER 2008 Pick me! Stagiair

Nadere informatie

Dit werk is mijn passie

Dit werk is mijn passie Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 4 juni 2006 Ondernemers over de PvdA Terug naar de emancipatie van de onderklasse De PvdA-ideeëntrein Trude Maas: We moeten het bedrijfsleven

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

WORDEN BEGIN OVER MVO EN JE HEBT EIGENLIJK ALTIJD EEN LEUK GESPREK JAN RIJKEN RA OVER HET VERDUURZAMEN VAN DE BEDRIJFSVOERING ACCOUNTANT

WORDEN BEGIN OVER MVO EN JE HEBT EIGENLIJK ALTIJD EEN LEUK GESPREK JAN RIJKEN RA OVER HET VERDUURZAMEN VAN DE BEDRIJFSVOERING ACCOUNTANT ACCOUNTANT OKT 2012-13 WORDEN studentenmagazine over accountants BEGIN OVER MVO EN JE HEBT EIGENLIJK ALTIJD EEN LEUK GESPREK JAN RIJKEN RA OVER HET VERDUURZAMEN VAN DE BEDRIJFSVOERING Prof. dr. Leen Paape

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

12 Succesvolle trainingen: mondeling presenteren, mindmappen, faalangst en MC-tentamen

12 Succesvolle trainingen: mondeling presenteren, mindmappen, faalangst en MC-tentamen 8 Docenten beantwoorden enkele vragen over de kredietcrisis maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Dies natalis in teken van bama Open Universiteit lanceert (opnieuw) vrije bacheloropleidingen

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

KIND. psychologie. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015. Nieuw! Interactive Drawing Test autisme. RAKIT herzien! Kiene kleuters THEMA.

KIND. psychologie. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015. Nieuw! Interactive Drawing Test autisme. RAKIT herzien! Kiene kleuters THEMA. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015 Nieuw! Interactive Drawing Test autisme Tekentest meet subtiele beperkingen in sociaal gedrag. Ontwikkelingspsycholoog en onder zoeker Sander Begeer vertelt over deze

Nadere informatie