VAS-Reglement VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAS-Reglement VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT"
  • Ine Bos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 VAS-Reglement VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

2 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier reglement. Het maximum inschrijvingsrecht is voorzien in bijlage 1 van het VAS Sportreglement en omvat de verzekering en alle wedstrijddocumenten. De inrichter voorziet een vermelding van het inschrijvingsrecht in zijn particulier reglement. De inrichter van een wedstrijd die meetelt voor het VAS-kampioenschap Classic Rittensport, moet bij het openen van de inschrijvingen plaats vrij houden voor de 20 (twintig) best geklasseerde teams in het meest recente algemene klassement van het kampioenschap. Pas twee weken voor de wedstrijd mag de inrichter dan die plaatsen verder bezetten met andere teams die op een wachtlijst staan. Art. 2 Aard van de wedstrijd VAS-Classics is een regelmatigheidswedstrijd waarbij de deelnemers trachten de juiste wegen te berijden die door de uitzetter zijn uitgestippeld. Door middel van controlebordjes langs de weg kunnen de inrichters uitmaken of het deelnemende team de juiste weg heeft bereden. De wegcode dient absoluut te worden gerespecteerd. De maximum duur van een organisatie rittensport en Classic Rittensport, vanaf het openen van de inschrijvingstafel tot en met de prijsuitreiking, is 24 uur. De teams moeten inschrijven in een van de volgende 3 klassen. De klasse wordt bepaald door het bouwjaar van het voertuig waarmee ze zullen deelnemen. Klasse - Old Timers Voertuigen ingeschreven tot en met 31/12/1984 Klasse - Young Timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1985 tem 31 december 1997 Klasse - Toer Timers Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1998 Indien in een klasse minder dan 3 voertuigen gestart zijn, zullen deze bij de hogere (jongere) klasse ingedeeld worden. Art. 3 Roadbook De te volgen wegen worden in het roadbook kenbaar gemaakt op volgende wijze: - het traject zal bestaan uit situatietekeningen bolleke-pijl met of zonder meters en met of zonder herkenningspunten - het traject zal bestaan uit kaartleesopdrachten met schaal 1/ / of 1/ De systemen waarbij de deelnemers zelf de route moeten uitstippelen (vb. blokkaderit, pijlen- en puntenrit) mogen nooit gebruikt worden in een regelmatigheidgedeelte RT en moeten een schaal hebben van 1/ of 1/ Art. 4 Gemiddelde snelheid De volgende gemiddelde snelheden dienen strikt gerespecteerd te worden: - bol-pijl systemen en ingetekende lijn: maximum 34 km/u - de systemen waarbij de deelnemers zelf de route moeten uitstippelen (eenvoudige blokkaderit, punten- en pijlenrit): maximum 32 km/u - de regelmatigheidsgedeelten ( RT ): maximum 36 km/u. Art. 5 Lengte van het traject Elke wedstrijd moet minimum 150 en mag maximum 300 kilometer traject bevatten, inclusief eventueel verbindingstraject, verdeeld in minimum twee delen. De wedstrijd zal enkel wegen bevatten die goed berijdbaar zijn. De aard van de wegen en de toegelaten wegen moeten vermeld worden in het particuliere reglement of in het roadbook. Art. 6 Bemanning Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een VAS of ASAF vergunning of een VAS dagtoelating. Alle deelnemende piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs. Deelnemende navigators moeten minimum 12 jaar oud zijn (dag van verjaren) en 1m35 groot zijn. Art. 7 Voorstelling van de voertuigen De wagen waarmee wordt deelgenomen moet voldoen inzake technische keuring, inschrijving, verzekering, enz. Dit kan door de inrichter te allen tijde gecontroleerd worden. Art. 8 Omschrijving van de diverse systemen 1. Eenvoudig bolleke-pijl met of zonder meters en/of herkenningspunten. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan. Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden. VAS-Reglement

3 2. Gestileerde bolleke-pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan! Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, da moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden. 3. Ingetekende lijn 4. Ingetekende lijn met eenvoudige genummerde blokkades 5. Eenvoudige pijlen- en puntenrit, volledig berijdbaar 6. Eenvoudige blinde lijn met herkenningspunten (alle T s en kruispunten getekend) Een gedetailleerde omschrijving Aanvullende reglementen rittensport van de verschillende systemen, geïllustreerd met voorbeelden, is te verkrijgen bij de inrichtende clubs en op de website van VAS: Art. 9 Verloop van de rit - Het vertrek wordt gegeven met een interval van één minuut. - Bij het vertrek zal iedere deelnemer zijn roadbook met controlekaart ontvangen. Art. 10 Controles a. Aard van de controles: 1. Een rit wordt ingedeeld in trajecten, afgebakend door vaste tijdcontroleborden. 2. De bestuurders moeten elk traject tussen 2 tijdcontroles afleggen in de opgelegde tijd. 3. Tussen de tijdcontroles kunnen zich veiligheids- en baancontroles (stempelcontroles en geheime tijdcontroles) bevinden. 4. Zelfstempelcontroles zijn verboden in een RT-gedeelte. b. Signalisatie en plaats van de controles: 1. De controleborden zullen altijd rechts van de weg geplaatst worden. Zij zullen goed zichtbaar, ondubbelzinnig en haaks op de rijrichting geplaatst worden. Het is te allen tijde verboden om deze borden als deelnemer te manipuleren. 2. De bemande controles worden aangeduid door de officiële FIA-borden (zie bijlage 2 van het VAS Sportreglement ). 3. Alle andere controleborden dienen vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement en getoond aan de start. Deze borden moeten minstens 20 x 20 cm zijn met uitzondering van straatnaamborden. Zij dienen geplaatst op een hoogte van minstens 20 cm en maximum 200 cm boven het oppervlak van de rijweg. 4. De plaats van een controlebord mag nooit het onderwerp van een bestraffing uitmaken en de afmetingen van de gebruikte borden mogen nooit het voorwerp uitmaken van valse controles. c. Opening en sluiting van de controles - De controleposten moeten minimum 30 minuten voor de ideale tijd van de eerste deelnemer geopend zijn en 30 minuten na de ideale tijd van de laatste deelnemer gesloten worden, tenzij de wedstrijdleider deze tijden verlengt, rekening houdend met bijzondere omstandigheden. d. Werking van de controles 1. Tijdcontroles (TK), geheime tijdcontroles (GTK) en vaste tijdcontroles (VTK) - Tijdcontroles, geheime tijdcontroles en vaste tijdcontroles zijn bemande controles. - De commissarissen belast met deze controles zullen het aankomstuur, in uren en minuten, noteren op de controlekaart. De tijdregistratie begint op het ogenblik dat de wagen het gele controlebord aan de tijdcontrole voorbijrijdt. - Tussen het gele controlebord en de controlepost is het aan de ploeg verboden om stil te staan. - De tijdregistratie op de controlekaart zal enkel gebeuren indien de twee bemanningsleden en hun wagen zich in de onmiddellijke nabijheid van de controletafel bevinden. - Het geldende aankomstuur is het ogenblik waarop één van de leden van de ploeg de controlekaart overhandigt aan de tijdcontroleur. De ploeg zal niet bestraft worden, indien het uur van aankomst in de controlezone overeenstemt met het verloop van de minuut van aankomst: Voorbeeld: Ideaal uur van inklokken 12 uur 42 minuten. Pointage zonder straf tussen 12 uur 42 minuten 00 seconden en 12 uur 42 minuten 59 seconden. Pointage vóór 12 uur 42 minuten 00 seconden: strafpunten omwille van te vroeg inklokken Pointage na 12 uur 42 minuten 59 seconden: strafpunten omwille van te laat inklokken - In tegenstelling tot andere disciplines, is het bij VAS Classics niet toegelaten om de controlezone binnen te rijden in de loop van de minuut die het ideale inklokuur voorafgaat. Voorbeeld: Ideaal uur van inklokken 12 uur 42 minuten: het team mag de controlezone pas binnenrijden vanaf 12 uur 42 minuten 00 seconden. 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement

4 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT - Een voorsprong op het ideaal uur (te vroeg inklokken) kan niet in aanmerking genomen worden om vertragingen bij andere controles goed te maken. - De bemanning mag de officiële klok van de dienstdoende controleur raadplegen en is geheel verantwoordelijk voor de notering van het uur van afstempelen. De controleur mag in geen geval informatie verstrekken over het ideaal stempeluur. Er zal bij de tijdcontroles geen straf worden gegeven indien de bemanning op zijn ideaal uur de kaart laat stempelen. - Zodra de tijdregistratie beëindigd is zal de ploeg de controlezone verlaten. - Indien een VTK zich op een andere plaats bevindt dan de startplaats dient deze plaats bij de start aan de deelnemer gemeld te worden. - Aan een VTK mag men zijn ideale tijd vragen met een maximum van 15 minuten te vroeg, tenzij anders vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. 2. Regelmatigheidstraject - RT - Bij het vertrek van iedere regelmatigheidsproef zal de deelnemer één of meerdere gemiddelde snelheden in km/uur ontvangen. Hij zal zich in de mate van het mogelijke aan deze gemiddelden dienen te houden tot bij de aankomst van de regelmatigheidsproef. - Er kunnen tijdens de RT één of meerdere geheime secondecontroles (GSK) voorzien zijn. Een GSK van een regelmatigheidsgedeelte zal zich binnen een bepaalde afstandszone bevinden. Deze afstandszone zal bij de start aan de deelnemers worden meegedeeld of zal genoteerd staan in het roadbook. - De afstand tussen de start van een RT en een GSK of tussen 2 GSK s onderling zal minstens 4 kilometer bedragen. - Het einde van een regelmatigheidstraject RT wordt aangeduid door een bord met 3 transversalen of een TK. 3. Geheime secondecontroles - GSK - Geheime secondecontroles zijn bemande controles die enkel voorkomen in een RT gedeelte. - De commissarissen belast met deze controles zullen het aankomstuur in uren, minuten en seconden noteren. De tijdregistratie begint op het ogenblik dat de wagen het controlepunt aan de geheime secondecontrole voorbijrijdt. De ploeg zal bestraft worden per seconde, vermenigvuldigd met 0,1 punt. 4. Stempelcontroles - SC - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport. 5. Zelfcontroles - ZC - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport. 6. Verboden voor rit - VVR - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport. 7. Veiligheidscontrole - VK - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport. Art. 11 Deelname in de kosten Iedere deelnemer wordt verzocht het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen. In het inschrijvingsgeld is begrepen: - de verplichte verzekering - een set roadbooks De verzekering bevat de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig en zijn passagiers tijdens de rit. Gelieve te noteren dat materiële schade tussen de deelnemers onderling alsook de eigen schade niet verzekerd zijn. Een formulier van afstand van verhaal zal op het inschrijvingsformulier ter ondertekening (door rijder en bijrijder) voorgelegd worden. Het is de inrichter aanbevolen om aan de deelnemers met oldtimernummerplaten een kopie van het verzekeringsattest, het attest van de gouverneur en de toelating van de gemeenten te bezorgen. Art. 12 Prijzen en trofeeën - prijzen of trofeeën voor de 3 best geklasseerde (piloot en copiloot) in de klassen - prijzen of trofeeën voor het eerste team algemeen in Classic de eerste dame algemeen in Classic (optioneel) de eerste renstal (optioneel) Art. 13 Bepaling van de strafpunten In blok verbeteren kan alleen in rittensport (klasse Toerisme en Sport). In een VAS-Classic Rittensport is er per gemiste of verkeerde controleletter altijd een bestraffing van 30 punten - Per minuut te vroeg aan een (vaste) tijdcontrole 2 punten - Per minuut te laat aan een (vaste) tijdcontrole 1 punt - Missen van een bemande doorgangscontrole 30 punten VAS-Reglement

5 - Missen van een onbemande controle 30 punten - Missen van een tijdcontrole 30 punten - Meer dan 30 minuten te laat per deel 60 punten + 1 punt per minuut - Meer dan 30 minuten te laat per deel met een max. van 60 min. niet geklasseerd over de ganse duur van de wedstrijd - Per seconde te vroeg bij een GSK in een RT 0,2 punten - Per seconde te laat bij een GSK in een RT 0,1 punt - Missen van een GSK in een RT 30 punten - In tegengestelde richting een bemande controlepost aandoen 300 punten - Eerste vastgestelde inbreuk op de wegcode 300 punten - Tweede vastgestelde inbreuk op de wegcode niet geklasseerd Art. 14 Klachten en beroep Zie hoofdstuk Algemene Voorschriften van het VAS Sportreglement. Deelnemers hebben geen toegang tot de rekenkamer, zij moeten zich wenden tot de Relatie deelnemers. Diegene die de rekenkamer toch betreedt zonder hiertoe te zijn uitgenodigd zal 180 strafpunten krijgen. Art. 15 Klassementen Bij het einde van beide delen zullen er meerdere klassementen worden opgemaakt waarbij de ploegen beloond zullen worden die het minste aantal punten scoorden. Art.16 Uitslag Per rit wordt de uitslag bepaald aan de hand van de bekomen strafpunten. Winnaars worden zij die het minste aantal strafpunten hebben opgelopen. Bij gelijkheid wordt het team dat het minste strafpunten heeft aan de eerste GSK winnaar. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de volgende GSK genomen. De rangschikking wordt opgemaakt per klasse van de deelnemers die de rit hebben afgewerkt binnen de vooropgestelde rijtijd, gevolgd door de deelnemers die deze rijtijd overschreden, deze worden eveneens onderling gerangschikt volgens het opgelopen aantal strafpunten (controle + strafpunten). Daarna de deelnemers die een VTK hebben gemist. Een klacht tegen het klassement dient ten laatste 30 minuten na het uithangen van het officiële klassement te gebeuren, vergezeld van een borg van 125,00. De prijsuitreiking zal gebeuren maximum 15 minuten na het definitief officieel worden van de uitslag. NOTITIES 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement

6 11 VASAF CLASSICS - BAROC CLASSICS 2012 Vorig jaar werd er onder de auspiciën van VAS en ASAF, bij wijze van proef, een kampioenschap VASAF CLAS- SICS ingericht. Dit kampioenschap kon niet onmiddellijk rekenen op het verhoopte succes mede door het feit dat er weinig interesse bestond vanwege de ASAF-piloten om deel te nemen aan de Vlaamse proeven. Gezien het om een probeersel ging hebben beide federaties, in onderling overleg besloten, deze samenwerking voorlopig stop te zetten en de VASAF CLASSICS voor dit jaar even on hold te zetten. Het sabbatjaar 2013 zal gebruikt worden om een nieuwe formule uit te testen en ASAF heeft zich bereid verklaard hierin het voortouw te nemen. Hieronder enkele bondige gegevens aangaande het opzet. BAROC 2013 BELGIAN AUTOMOBILE REGULARITY OPEN CHAMPIONSHIP De VAS denkt eraan, om samen met ASAF, het BELGIAN AUTOMOBILE REGULARITY OPEN CHAMPIONSHIP in de komende jaren gestalte te geven. In de volksmond kan dan gesproken worden van het BAROC-Kampioenschap. Dit gezamenlijk BAROC-Kampioenschap moet de enige waardevolle formule op Belgisch grondgebied worden waaraan alle wagens zonder beperking van ouderdom kunnen deelnemen. De enige vereiste is dat de deelnemende wagens wettelijk ingeschreven zijn in België (of hun land van herkomst) en dat ze volledig conform zijn aan de wettelijke bepalingen binnen België (en/of Europa). Het kampioenschap is en DAT-formule (Driving Apart Togheter) hetgeen betekent dat er een rangschikking wordt opgemaakt én voor de bestuurders én voor de navigatoren. Dit overkoepelend kampioenschap dat ASAF voorstelt bestaat voor 2013 uit alle wedstrijden waarin een gemiddelde snelheid wordt opgelegd en welke zich ingeschreven hebben op de kalenders van VAS of ASAF en die ook daadwerkelijk wensen mee te tellen voor de respectievelijke regionale kampioenschappen. Binnen onze federatie betekent dit in concreto de VAS Classics. Zij worden verreden volgens een geheime route op de openbare wegen van beide regio s met strikte inachtname van de wegcode, de plaatselijke reglementeringen en de Belgische wetgeving. Bovendien zijn de deelnemende organisaties gedekt door de bestaande verzekeringspolissen afgesloten door VAS en ASAF welke respectievelijk lid zijn van BLOSO en ADEPS. Het kampioenschap is BELGIAN OPEN hetgeen betekent dat het toegankeljk is voor alle full-licentiehouders (op jaarbasis) van zowel VAS als ASAF. De minimum instapvergunning bij VAS (R) en ASAF (L) zijn respectievelijk verkrijgbaar via de federaraties à 30, rechtsbijstand inbegrepen. VAS-Reglement

7 De uitslagenservice voor de BAROC wordt geleverd door ASAF. Nadat de deelnemende proeven van de VAS hun uitslagen verstuurd hebben worden deze herwerkt voor het BAROC-kampioenschap. Dit gebeurt via een ouderdomscoëfficient welke berekend wordt op basis van de opgelopen strafpunten. De voorlopige kalender (editie januari 2013) ziet eruit als volgt : 16/03 Antwerp Classic 21/04 Vallée des Eaux Vives 19/05 Retro 6 Uren van Leuven 08/06 Molenclassic 07/09 Obsol Ath 06/10 Eau d Heure 19/10 Noorderkempen 17/11 Ronde du Hainaut 23/11 Moustache Classic ASAF houdt zich het recht voor om gedurende het jaar andere proeven toe te voegen aan de kalender doch de bekendmaking hiervan (via moet uiterlijk twee maanden voor datum van de bijkomende organisatie geschieden. Iedereen die deelgenomen heeft wordt geklasseerd doch men mag maximum 7 resultaten inbrengen voor dit BAROC-klassement. Verder ziet de berekening eruit al volgt : tot 02 proeven: N-0 tot 10 proeven N-4 tot 04 proeven N-1 tot 11 proeven N-5 tot 06 proeven N-2 tot 12 proeven N-6 tot 08 proeven N-3 Belangrijk om weten is dat er voor de deelnemende VAS organisaties geen supplementaire onkosten verbonden zijn. Deontologische code De fil rouge doorheen dit sportief verhaal is gebaseerd op het respect voor de bestaande wegcode en de bewoners op het traject, de fairplay tussen de deelnemers onderling en de parkoersbouwers; alsmede het wederzijds respect voor de authenticiteit van elke regio, inclusief het begrip voor de andere cultuur en taalgroep. Voorlopige adviescommissie VAS Carlens Tjen ASAF Daubie Benoit Tuts Willy Hayez Bernard Verschaeve Daniël Marmignon Pierre Meer info volgt via VAS NEWS of via 11 VASAF CLASSICS - BAROC & VAS-Reglement

8 VAS-Reglement

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei 2015 REGLEMENT Organisatie van: Pak Antwerpen Tellende voor: VAS Regularity kampioenschap 2015 Diverse provinciale en clubkampioenschappen 2 e Antwerp Regularity Bijzonder

Nadere informatie

VAS-Reglement RITTENSPORT - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement RITTENSPORT - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-149 Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef en/of zoals voorzien in het particulier reglement. Het maximum inschrijvingsrecht is voorzien in

Nadere informatie

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement.

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement. REGLEMENT Regularity van de Suikerstreek 2011. Bijzonder Wedstrijdreglement. De Regularity van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 3 juli 2011 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en

Nadere informatie

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium.

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium. REGLEMENT 1 E-Rally Omloop van Vlaanderen 01, 02 09 2017 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen 1 & 2/09/2017 Bijzonder Wedstrijdreglement. De 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen wordt ingericht door Koninklijke

Nadere informatie

Reglement A a B b

Reglement A a B b Reglement 1 2 3 A a b B Reglement Ronde van Vlaanderen 2007 Artikel 1 - Organisatie 1.1 Titel De "Ronde van Vlaanderen 2007" is een navigatie- en regelmatigheidsrally die wordt georganiseerd door Autostal

Nadere informatie

10 e Garnalenrit. zaterdag 29 oktober Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

10 e Garnalenrit. zaterdag 29 oktober Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 10 e Garnalenrit zaterdag 29 oktober 2016 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 10 de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016

Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016 Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016 1. Programma De 1 e Hemicuda Regularity Rally wordt georganiseerd door Autostal Hemicuda vzw in samenwerking met Autostal

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw) en lid van PAK West-Vlaanderen vzw, organiseert op zaterdag

Nadere informatie

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2016

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2016 De Moustache Classic wordt ingericht door Racing Team Moustache in Bocholt op zaterdag 26 november 2016. Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met het sportreglement

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw), lid van PAK West-Vlaanderen vzw en lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), organiseert op zaterdag

Nadere informatie

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2015

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2015 De Moustache Classic wordt ingericht door Racing Team Moustache in Bocholt op zaterdag 28 november 2015. Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met het sportreglement

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw), lid van PAK West-Vlaanderen vzw en lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), organiseert op zaterdag

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

KLIMWEDSTRIJDEN VAN RY DES GLANDS 28 MAI 2017 BIJZONDER WEDSRTIJDREGLEMENT

KLIMWEDSTRIJDEN VAN RY DES GLANDS 28 MAI 2017 BIJZONDER WEDSRTIJDREGLEMENT I. ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD 28/04/2017: Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement. 27/05/2017: Beëindiging van de inschrijvingen om 20u00. 27/05/2017: van 17u00 tot 19u Sportieve & technische

Nadere informatie

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay.

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay. I. ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD 01/04/2016: Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement. 12/05/2016: Beëindiging van de inschrijvingen om 20u00 15/05/2016: van 07u30 tot 10u15: Sportieve & technische

Nadere informatie

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd.

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd. Wat is rally rijden Bij de Jeroen Bosch Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands)

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2015.

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2017 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw. Provinciale Sportreglementen 2014

Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw. Provinciale Sportreglementen 2014 Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw Provinciale Sportreglementen 2014 REGLEMENT KAMPIOENSCHAPPEN 2014 PAK West-Vlaanderen Onderhavig reglement, geldend voor het seizoen 2014, is gesteund

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Reglement Kampioenschappen 2012 PAK West-Vlaanderen

Reglement Kampioenschappen 2012 PAK West-Vlaanderen Reglement Kampioenschappen 2012 PAK West-Vlaanderen Onderhavig reglement, geldend voor het seizoen 2012, is gesteund op bestaande reglementeringen en beslissingen van het PAK bestuur. Alle vergunninghouders,

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie Uitzetters Reglement Klassiekerritten (URKLAS) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglemenstcommissie

Nadere informatie

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement DEEL 1. VOORSTELLING ART. 1.1 TIMING 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement 26/04/2014 23u59 Afsluiting voorinschrijving 27/04/2014 00u00 Opening last- minute

Nadere informatie

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 08/04/2014 20u00 Publicatie finale versie wedstrijdreglement

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 08/04/2014 20u00 Publicatie finale versie wedstrijdreglement DEEL 1. VOORSTELLING TIMING 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 08/04/2014 20u00 Publicatie finale versie wedstrijdreglement 26/04/2014 23u59 Afsluiting voorinschrijving 27/04/2014 20u00 Publicatie

Nadere informatie

Reglement PAK-Antwerpen 2016

Reglement PAK-Antwerpen 2016 PROVINCIAAL AUTOSPORTKOMITEE ANTWERPEN vzw. Maatschappelijke zetel : Stenenstraat 33, 2460 Lichtaart Hoofdstuk 1 : STRUCTUUR RAAD VAN BESTUUR Voorzitter : Peeters Kris Sekretaris : Aerts Dirk Schatbewaarder

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

REGLEMENT. Foto: Koen Cappelle - Belgian Westhoek Classic stempelcontrole Poelberg, Tielt

REGLEMENT. Foto: Koen Cappelle - Belgian Westhoek Classic stempelcontrole Poelberg, Tielt Foto: Koen Cappelle - Belgian Westhoek Classic 2015 - stempelcontrole Poelberg, Tielt REGLEMENT BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2016.

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 1. Toelatingsvoorwaarden 1.1. Leeftijd: - De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor deelnemers van het basis- en secundair onderwijs, inclusief scholen met voltijdse

Nadere informatie

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn.

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. 1. ORGANISATIE Rally Lions Overbetuwe wordt georganiseerd door: Lionsclub Overbetuwe https://rallylionsoverbetuwe.com/ 2. KARAKTER VAN DE RALLY Rally Lions Overbetuwe is een recreatieve, toeristische toertocht,

Nadere informatie

Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw. Provinciale Sportreglementen 2015

Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw. Provinciale Sportreglementen 2015 Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw Provinciale Sportreglementen 2015 REGLEMENT KAMPIOENSCHAPPEN 2015 PAK West-Vlaanderen Onderhavig reglement, geldend voor het seizoen 2015, is gesteund

Nadere informatie

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN)

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN) ECURIE BAYARD A.S.B.L. DINANT 8 «BAYARD CONTACTS» Driemaandelijkse periodiek 2de KWARTAAL 2015 Verantwoordelijke uitgever : Nyssen H., rue du Jauviat, 48 B-5530 YVOIR 12 APRIL 2015 Nationaal Proef aan

Nadere informatie

BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT?

BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT? BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT? ZO DOE JE DAT! AutoClub Altena vzw Eerste weg haaks Eerste weg Haakse vier Viersprong over Voor een Rechts indraaien scherp rechts sprong links steken, wordt rechtse

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver Reglement 1. Inleiding Algemeenheden a. Elke organisator moet bij het vertrek van zijn wedstrijd iedere deelnemer uitsluiten die heeft deelgenomen of georganiseerd aan een regelmatigheidswedstrijd met

Nadere informatie

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel Reglement Rotary Rally, 16 september 2017 ALGEMEEN In tegenstelling tot voorgaande edities vindt de start van de Rotary Rally niet in Zwijndrecht plaats, maar in Leerbroek bij pannenkoekenrestaurant Onder

Nadere informatie

Tour de Belgique 13, 14 en 15 november 2015 Briefing

Tour de Belgique 13, 14 en 15 november 2015 Briefing Tour de Belgique 13, 14 en 15 november 2015 Briefing 1. Het team van DGsport, organisator van de Tour de Belgique 2015 bedankt u voor uw aanwezigheid en heet u in Mettet van harte welkom. Wij hopen dat

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

EXTRA NOTA: Om de eenvoud en de snelheid van het corrigeren hoog te houden, werd beslist om voor alle deelnemers deze langsrijder neutraal te maken

EXTRA NOTA: Om de eenvoud en de snelheid van het corrigeren hoog te houden, werd beslist om voor alle deelnemers deze langsrijder neutraal te maken EXTRA NOTA: Controleletter 'E' in deel 2 werd voor alle categorieën neutraal De laatste 5 voertuigen werden het inrijden in ontzegd door een buurtbewoner Om de eenvoud en de snelheid van het corrigeren

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2016 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

Recreatieve autosport. Hoe doe je dat?

Recreatieve autosport. Hoe doe je dat? 1 Recreatieve autosport. Hoe doe je dat? Verantwoordelijke uitgever : Fredien Nachtegael voor Autoclub Altena v.z.w. zetel : Koningin Astridlaan 32 te 2550 Kontich ondernemingsnummer 0441.300.213 2 0.

Nadere informatie

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

VAS-Reglement

VAS-Reglement VAS-Reglement 2017-181 LEGENDE EN VERKLARINGEN BL = Blinde Lijn BP = Bol-Pijl GBP = Gestileerde Bol-Pijl TK = Tijdcontrole VTK = Vertreklokaal FTK = Finishlokaal GTK = Geheime Tijdcontrole GSK = Geheime

Nadere informatie

2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017

2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017 2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December 2015 Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...4 TOEPASSING VAN HET REGLEMENT...4 ALGEMENE VOORWAARDE...4 VERGUNNINGEN...4

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN PROGRAMMA Zondag 30 Augustus 2015 08.30 uur tot 09.00 Aankomst deelnemers, ontvangst starttijd & rallyplaten 09.15 uur Korte briefing zorg dat u deze niet mist 10:00 uur Start Eerste Team, elke volgende

Nadere informatie

Als basisreglement wordt het technisch reglement van de VAS en ASAF gebruikt.

Als basisreglement wordt het technisch reglement van de VAS en ASAF gebruikt. INFO en REGLEMENT Doelstelling en organisatie Clio 2 rally challenge De Renault Clio 2 rally challenge heeft als doel om, op basis van een eenvoudig technisch reglement en binnen het kader van het VAS-

Nadere informatie

Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw. Provinciale Sportreglementen 2016

Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw. Provinciale Sportreglementen 2016 Provinciaal Autosport Komitee West-Vlaanderen vzw Provinciale Sportreglementen 2016 REGLEMENT KAMPIOENSCHAPPEN 2016 PAK West-Vlaanderen Onderhavig reglement, geldend voor het seizoen 2016, is gesteund

Nadere informatie

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Partycentrum Gambora, Middelkampseweg 2, Gameren. Er zullen 4 trajecten verreden

Nadere informatie

L'Échappée du Hainaut

L'Échappée du Hainaut L'Échappée du Hainaut Reglement Artikel 1. Elke wielrenner die zich inschrijft voor L'Échappée du Hainaut, verbindt er zich toe om het huidige reglement te respecteren. Artikel 2. Wielrenners moeten op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Programma 20.01.2015 : Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website: www.zoutegrandprix.be Mei/juni 2015 : Bekendmaking van de voorlopig weerhouden Deelnemers 31.08.2015

Nadere informatie

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

5. NUTTIGE NAMEN EN ADRESSEN

5. NUTTIGE NAMEN EN ADRESSEN INHOUD VOORBESCHOUWINGEN 2 1. ALGEMEENHEDEN 1.01. Regionaal kampioenschap 3/4 1.02. Legende en verklaringen 5 1.03. Controlebordjes en controlekaart 6/7/8 1.04. Bestraffingen 8/9/10 2. RECREATIE 2.01.

Nadere informatie

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN PROGRAMMA Zondag 28 Augustus 2016 08.0 uur tot 08.30 uur Aankomst deelnemers, ontvangst starttijd & rallyplaten 09.00 uur Korte briefing zorg dat u deze zeker niet mist 09.30 uur Start Eerste Team, elke

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 1 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 2 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 De trekpaarden mogen aansluiten in CAN 1, CAN 3 en CAN 4 wedstrijden voor trekpaarden, maar moeten aan de voorwaarden

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN - Beginners Reglement Routebeschrijving (BRR) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie Eindredactie : ReglementsCommissie NRF Gewijzigd : KNMV en B-weg

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN - NRF Nederlands Kampioenschap voor Klassiekers (NKKLAS) uitgave 2016 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort Eindredactie : Bestuur Gewijzigd : November

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT

TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT 1 TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA 2 TIMING 2 OPHALEN ROADBOOK EN ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 2 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009

2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009 REGLEMENT 2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009 De 2 e Rallyshort van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 4 en 5 juli 2009 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en Tienen. A.

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

Reglement VAS Classics

Reglement VAS Classics Reglement VAS Classics 2 3 1 b a Reglement - VAS Classics Artikel 1 - Organisatie 1.1 Titel De "Ronde van Vlaanderen 2009" is een navigatie- en regelmatigheidswedstrijd die wordt georganiseerd door Autostal

Nadere informatie

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle.

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally 2017 Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Telefoon Evert Leideman.. 06-51175876 Organisatie Telefoon bij uitval.. 06-34418992 Organisatie

Nadere informatie

Bijlagen. Inschrijvingsrechten Vergunningen FIA Borden Schetsen Helmen

Bijlagen. Inschrijvingsrechten Vergunningen FIA Borden Schetsen Helmen 2013 Bijlagen Inschrijvingsrechten Vergunningen FIA Borden Schetsen Helmen Inschrijvingsrechten De hieronder vermelde inschrijvingsrechten zijn uitgedrukt per voertuig (of kart) en zijn de maximum bedragen

Nadere informatie

Reglement Sport- en Toerklasse

Reglement Sport- en Toerklasse 2016 Reglement Sport- en Toerklasse Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI PULDERBOS

Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI PULDERBOS Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI 2017 - PULDERBOS A. Praktische schikkingen Datum: maandag 5 juni 2017 Uur: 9u00 Plaats: KLEIN HEIDEN PULDERBOS OEFENTERREINEN VAN RIJV. LRV PULDERBOS

Nadere informatie

De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht.

De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht. De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht. Deze toelichting is bedoeld voor deelnemers in de (Open)Toerklasse die nog geen ervaring hebben. Wat kun je, wat mag je, verwachten als je deelneemt aan de PeelRand

Nadere informatie

Reglement Communautaire eventingwedstrijden 2012

Reglement Communautaire eventingwedstrijden 2012 Hippo Revue Reglement Communautaire eventingwedstrijden 2012 1. ALGEMEENHEDEN 1.1. Deelnemingsvoorwaarden ruiters Minimum in het bezit zijn van een VLP-recreatieve vergunning (L01) of lid zijn van VLP,

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

I f n o f a o v a o v n o d n d M en e c n o c m o m m i m s i s s i s e i e V LP

I f n o f a o v a o v n o d n d M en e c n o c m o m m i m s i s s i s e i e V LP Infoavond Mencommissie VLP 2 februari 2011 Agenda Voorwoord (Mark Wentein) Situering VLP, organigram VLP (Lies Vlamynck) Licenties, verzekeringen, immatriculaties (Lies Vlamynck) Aanpassingen reglementen

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING 1.1 1.2 2.1 2.2 De Rotarit is een recreatief evenement voor klassieke en hedendaagse cabrio s en sportauto s, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement.

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Inhoud pagina Inleiding 2 Standaard reglement Artikel 1. Algemene Bepalingen 3 2. Controles en opdrachten

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016 1. Organisatie De Amersfoortse Motor- en Automobielclub organiseert deze ritten, onder auspiciën van de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). De evenementen worden verreden overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Bijzonder Wedstrijdreglement Tour de Belgique 2015

Bijzonder Wedstrijdreglement Tour de Belgique 2015 32 ste Tour de Belgique - 6 de editie regularity 2 de editie Criterium - Tour de Belgique Bijzonder Wedstrijdreglement Tour de Belgique 2015 Goedgekeurd door de ASN op.. Visa nr. Goedgekeurd door de FIA

Nadere informatie