Nieuw! Met LiNk! Nederlands legt u de lat hoog!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw! Met LiNk! Nederlands legt u de lat hoog!"

Transcriptie

1 Nieuw! Met LiNk! Nederlands legt u de lat hoog!

2 LiNk! Nederlands garandeert: degelijkheid en duidelijke structuur conformiteit met de nieuwe leerplannen voor Nederlands voor de eerste graad ondersteuning van het competentieleren en ook de groei van kennis, vaardig heden, attitudes en persoonlijke ontwikkeling optimale didactische ondersteuning voor leerkracht én leerlingen (competentieplan, stappenplannen) strategisch taalvaardigheidsonderwijs thema s en bronmateriaal die aansluiten bij de leefwereld van de leerling uitdagende en creatieve opdrachten bijzondere aandacht voor schooltaalwoorden pasklare evaluatiemomenten en -mogelijkheden uitgebreid pakket aan differentiatie- en remediëringsmogelijkheden Vaardigheden Voorbereiding In alle hoofdstukken komen kennis en vaardigheden geïntegreerd aan bod Per trimester worden de geziene leerstof en deelvaardigheden gebundeld in een totaaltaak an de hand van verschillende werk vormen en deelopdrachten werken de leerlingen een grote taak uit en beoordelen zichzelf en elkaar achteraf Hoe pak je nu de organisatie van zo n studiereis aan? an welke criteria moet een leuke studiereis voldoen? Wanneer vind jij een studiereis geslaagd? ls ik iets bijgeleerd heb ls ik me geamuseerd heb ls de reis niet te lang duurt en ik s avonds op tijd thuis ben ls de reis origineel is, als ik het zelf nog nooit gedaan had ls de reis niet te duur is ls ls Wat vind jij een redelijke prijs voor een studiereis? < 0 euro 0 euro 0 euro > euro 0 euro Welke mogelijke bestemmingen kunnen er zijn? Denk eraan dat je een voor- en een namiddag moet vullen Probeer zeker mogelijkheden op te schrijven Kies je voor een dagactiviteit of voor aparte activiteiten? Nu is het de bedoeling dat je samenwerkt in groepjes van 3 of leerlingen en de rest van het project uitwerkt Je leerkracht zal helpen met de verdeling De reisbeurs ijdens deze les stelt elke groep zijn project voor We houden de andere groepen natuurlijk ook goed in het oog espreek dan even de verschillende voorstellen! Welke zaken schrap je zeker (omwille van afstand, prijs )? Het is de bedoeling dat jullie ook mee punten geven Het is belangrijk dat je op een eerlijke manier punten geeft en dat je je keuze achteraf ook motiveert! Groep bestaat uit de leerlingen: Groep bestaat uit de leerlingen: Probeer tot een overeenkomst te komen: welke bestemming wordt jullie studiereis? Groep 3 bestaat uit de leerlingen: De computer Groep bestaat uit de leerlingen: Groep bestaat uit de leerlingen: Hoe geraak je op deze bestemming? Welk transportmiddel kies je hiervoor? Probeer zoveel movandaag krijg je de gelegenheid om nog extra informatie op te zoeken in verband met je gelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer Waar kan je daarvoor de nodige info vinden? studiereis Het is belangrijk dat je dit lesuur goed gebruikt, anders zul je thuis misschien nog heel wat extra werk hebben Groep 6 bestaat uit de leerlingen: De volgende schema s kunnen helpen ffiche Wauw!!! Je krijgt echt zin om te vertrekken! Op het einde van dit hoofdstuk vind je verschillende bijlagen terug Daarin vind je al een uitgewerkte studiereis naar de ntwerpse Zoo Die documenten kan je steeds als voorbeeld gebruiken Reisbeurs 7 De affiche ziet er goed uit, maar er staan een paar fouten op ptn Dit is onvoldoende r staan veel fouten op en het spreekt niet aan pt Dit is echt een kladwerk! 0 pt Programma %RHN /, /:% LQG preek dus binnen je groep een duidelijke taakverdeling af is de groepsleider, neemt de beslissingen ptn Goed uitgewerkt realistische planning heel gedetailleerd 3 ptn Oké! nkele zaken zijn onvoldoende uitgewerkt en / of niet realistisch ptn r zijn te veel vragen bij dit programma pt ls we al ginder geraken, geraken we nooit meer terug! 0 pt houdt de tijd in het oog brengt op het einde van de les heel kort verslag uit Voorstelling is de enige die af en toe zijn plaats mag verlaten (bv om een woordenboek te halen, een vraag aan de leerkracht te stellen ) Welke zaken moet je zeker nog opzoeken om jullie studiereis voor te bereiden? Heel duidelijk, overzichtelijk en leuk om naar te luisteren 3 ptn ommige dingen waren niet echt duidelijk en / of werden nogal saai voorgesteld ptn Ik heb heel wat niet begrepen en / of ik kon niet altijd de aandacht bij de voorstelling houden pt lordige en vervelende voorstelling Dit was duidelijk niet ingeoefend 0 pt Hoe ga je daaraan beginnen? Welke sites kunnen je op weg helpen? Reisbeurs 6 an de slag nu! %RHN /, /:% LQG Op het einde van de les brengt dus iemand verslag uit over de stand van zaken In dat verslag moeten zeker de volgende onderdelen zitten! HVWHPPLQJ YDQ GH VWXGLHUHLV VWDQG YDQ ]DNHQ WUDQVRUW URJUDPPD LQIR PDWHULDDO ª GDW QRJ RQWUHHNW ª Reisbeurs 9

3 0 Kevin en de gyptenaar Dit is Kevin Kevin wordt in februari jaar Hij volgt technisch onderwijs Kevin vindt dat hij nog veel te lang naar school moet igenlijk zit hij te wachten tot hij 8 is en kan gaan werken Kevin zou later dolgraag kok worden Hij helpt zijn vader ook af en toe in de keuken Het liefst bereidt hij pasta s Hij is verzot op Italiaanse gerechten Zijn grootste hobby is skaten lk vrij moment gaat Kevin met een paar vrienden naar het skateboardpark van zijn dorp Daar probeert hij dan indruk te maken op z n vrienden oms lukt dat, maar soms Hieronder staat een afbeelding van een jongen uit gypte Niet het gypte van nu, maar dat van zo n 900 jaar geleden Maak een korte tekst over deze jongen zoals dat voor Kevin ook gedaan werd r zijn een aantal woorden gegeven die je moet gebruiken Je tekst moet in de verleden tijd staan touw paardje spelen, pringen trekken, boks leren lezen, schrijven en rekenen in de leer bij vader school lopen van tot jaar pelling k dragen een prui De werkwoordsvormen hard werken Persoonsvorm ja nee Welke verschillen merk je op tussen Kevin en de jonge gyptenaar? tijd? aalbeschouwing infinitief (laatste letters n of en) gaan - lopen voltooid deelwoord (laatste letters n of en) gegaan - gelopen 3 LiNkcom %RHN /, /:% LQG (laatste letter t of d) gestapt - gewandeld (verlengen in de verl tijd) tegenwoordige tijd aalbeschouwing wordt geïntegreerd en binnen een context aangeboden Hiervoor wordt vertrokken vanuit concreet en herkenbaar materiaal chteraan in het leerboek en in het leerwerkboek wordt de theorie bondig gebundeld (LiNk! xtra) Inoefening gebeurt in het werkboek of leerwerkboek en via Knooppunt kunnen de leerlingen aan een uitgebreid pakket extra oefenmateriaal verleden tijd enkelvoud : stam + t!! enkelvoud : stam + te of de meervoud : stam + ten of den opgelet: -t valt weg bij onderwerp ik en bij onderwerp je of jij na de PV (sterke werkwoorden veranderen hun stamklank: slapen sliep) meervoud = infinitief 98 LiNk! xtra %RHN LQG chooltaalwoorden jou ergens van? Herken chooltaalwoorden worden geïntegreerd aangeboden en functioneel en vanuit de ikcontext Wie zijn de bekende figuren* in je leerboek p? aangepakt lk hoofdstuk sluit af met een leuke opdracht rond de geziene moeilijke woorden (werkboek: LiNke boel en leerwerkboek: Dat was lastig! ) Via Knooppunt wordt een pakket d igitale basis- en uitbreidingsoefeningen aangeboden en door middel van een postertemplate en een lijst van schooltaalwoorden met voorbeeldzinnen kan de leerkracht nog visuele ondersteuning in de klas voorzien Wat weet je van hen? Vergelijk* ze met elkaar: art Peeters art impson verschillen gelijkenissen Markeer* de bekende figuren die niet echt bestaan of bestaan hebben Xavier van FC De Kampioenen, sterix, Patrick Lagrou, prins Filip, Kiekeboe, ritney pears, arack Obama, Kuifje, Napoleon, de Urbanus stripfiguur en figuur die niet echt bestaat, noemen we een Dat was lastig! figuur Vaak gaat het over figuren uit boeken, strips en films C D 6 F G H I J K M N O P Q R U V W X Y O V U R? Deze letters helpen je om bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen Z L 9 Het tegenovergestelde van fictie is Kraak de code lke letter uit het alfabet krijgt een cijfer Probeer de zin te ontcijferen We zetten je op weg met enkele definities! O riënteren V oorbereiden U itvoeren R eflecteren blad dat je moet invullen: iets wat typisch is voor iets of iemand: bepaald soort letter: an de lijn deel van een tekst dat begint met een nieuwe regel en doorloopt tot aan de volgende regel: %RHN /, : LQG 9 hoogst, uiterst: manier waarop iets is opgebouwd: pecialiteit van het huis! %RHN /, /:% LQG 7

4 Leren leren De leerlingen worden op verschillende manieren geholpen bij hun leerproces om ook in zelfstandigheid te kunnen groeien tappenplan lezen Oriënteren: Wat lees ik? Wat is het onderwerp waarover ik lees? Voor wie lees ik? Voor mezelf, een opdracht, Wat is het doel: wil ik mij informeren, ontspannen, overtuigen, ontroeren,? ls je een woord wilt opzoeken, moet je altijd bij het GRONDWOORD kijken Dat is het gewone woord: in het enkelvoud, niet vervoegd Welk effect heeft de tekst op mij? Is het fictie of non-fictie? Voorbereiden: Informatie zoeken en ordenen Is het nodig om achtergrond informatie op te zoeken of is de tekst duidelijk: in een woordenboek, op het internet, bij mezelf, bij medeleerlingen, bij de leerkracht Ik maak een mindmap, een schema, als de tekst moeilijk is %RHN /, : LQG Uitvoeren: Wat is het grondwoord van de onderstaande woorden? Ik lees Ik maak een planning: wanneer moet ik de tekst/het boek gelezen hebben? Wanneer begin ik aan de oriënterings- en voorbereidingsopdrachten? Wanneer werk ik die af? Hoofdstuk : an de lijn op te zoeken woord woorden afleiden uit de context vergelijken Ik hou rekening met tips van vroeger Ik laat de tekst even rusten oefeningen vind je bij het grondwoord les, wb p 0 les, wb p - betekenis les 0, wb p 3 een enquête invullen les 0, wb p 3 verschillende tekstvormen herkennen les 7,wb p les 8,wb p 6-8 je leespaspoort opstellen les, wb p 3-36 alfabetisch rangschikken en een woordenboek gebruiken les, wb p 37-, les 3 wb p 3 gemengd vragen over de teksten beantwoorden geskatet krabben de spelling van de hoofdletters Je kent: tudiewijzer: competentieplan les 3, wb p -6 + lb p 00-0 de soorten zinnen (ja/nee-vraag, vraagwoordvraag, bevelende zin) en de leestekens les, wb p lb p 9 de persoonsvorm en het onderwerp les 9, wb p lb p 9-93 het verschil tussen verbale en non-verbale communicatie les, wb p - + lb p 90 het taalmodel les, wb p -3 + lb p 90 het verschil tussen fictie en non-fictie les 6, wb p - de bepaalde lidwoorden les 0, wb p 3 het alfabet les, wb p 37- de schooltaalwoorden uit dit hoofdstuk les, wb p lb p 90, lb p - gemekkerd klusjesmannetje riep mannequins Ik stel mezelf de W-vragen tijdens het lezen Ik noteer belangrijke gegevens in mijn schema bv personages, gebeurtenissen, kernwoorden, UDIWIJZR: competentieplan Je kan: jezelf en iemand anders voorstellen Volg de tips op en vink aan wat je gedaan hebt Maak de interactieve tudeer en maak opnieuw Reflecteren: Hoe pakte ik deze leesopdracht aan? Ik stelde een planning op en volgde die Ik begreep het doel en het effect Ik kon de informatie uit de tekst halen Ik respecteerde de tijd F ven achterom kijken Is het je gelukt om dit netjes en zonder doorhalingen te doen? ja / nee Je wil: luisteren naar anderen egreep je altijd wat je moest doen? nadenken over hoe je iets het beste aanpakt Welke woordvormen zul je dus niet dadelijk in het woordenboek vinden? lb p 09-0 je les studeren De interactieve oefeningen voor de verschillende hoofdstukken en voor taalbeschouwing vind je op wwwknooppuntnet 38 Waar heb je fouten gemaakt? 39 Om de inhoud van een tekst gemakkelijker te kunnen onthouden, kan van tekstkeer een Watje pak je dede volgende anders aan? schema maken tappenplan lezen %RHN /, : LQG Hoe ga je te werk? Woordzoeker Je leest de tekst aandachtig Je zorgt ervoor dat je alle woorden in de tekst begrijpt Inonderstaand je een aantal moeilijke woorden terug In elke alineatekstje duid je vind de kernwoorden (belangrijkste woorden) aan 3 Daarna maak je een schema van de tekst Inrahim een schema staan geenop volledige zinnen Je Hij gebruikt de belangrijkste woorden werkt al jaren een booreiland moet enkel daar een heel team leiden Hij is dus een echte vakman, zeker geen amateur oms heeft hij wel eens last van claustrofobie in sommige kleine ruimtes, maar hij weet dat dan subliem op te lossen Dit schema hoort de tekst Hieren enzo daar moet hetvoorkomen schema aangevuld worden Hij fluit eenbij leuke melodie weet hij te dat er een crisis volgt Hij preekwoorden uitdrukkingen? besluit datofhij deze job nog jaren wil doen QGHUVFKHLG WXVVHQ of wee verschillende versies! elk woord binnen de minuut te vinden in je papieren woordenboek Voor deze Probeer HQPHUNHQ oefening krijg je dus maximum 0 minuten! oms heeft een woord meer dan betekenis altijd dezelfde Kies dan de betekenis die in deze tekst op zijn plaats is! LiNk! Nederlands biedt bewust verschillende versies (leerboek + 3 bevatten een leerwerkboek) wijsheid of werkboek versus De uitgangspunten zijn dezelfde (referentiekader, maar de uitwerking ervan HQPHUNHQ thema s, leerstof), of minder verschilt naargelang het doelpubliek (taalsterke of meer technisch ook in leerlingen) tijd georiënteerde Dit uit zich of 3 geen an de lijn in bv hetzelfde tekstmateriaal maar 9 Wie doet wat? 6UHHNZRRUGHQ HQ XLWGUXNNLQJHQ verschillende opdrachten, verschillende altijd tekstfragmenten, andereopvatten instap voor nooit bepaalde taalbeschouwelijke elementen) 8 ls een varken knor Mijn moeder wast een zeug met een lief snuitje en varken te zijn Mijn vader wassen een ouwe trouwe beer Is een leven vol pijn We leefde met zijn twaalven op een kluitje 0 3 Maar klagen, dat doen ie niet Dat ouwe hok, dat ben er nu niet meer We had altijd trek en altijd honger Nee, een varken zullen nooit zeuren 0 Ook al maalt je hem helemaal fijn och leefde we als prins in ons paleis en big of een zwijn We had alles wat een big zich maar kunt wensen Nee, die krijgen je niet klein In ons eigen biggenparadijs Ik is trots om een varken te zijn ot die dag, ik zullen het nooit vergeten, oen kwamen opeens die man van t abattoir Zin in de zee Mijn ouders ben geslacht en opgegeten 9 Van kop tot staart en ook met huid en haar ls een varken knor dan huilen ie %RHN /, /:% LQG %RHN /, /:% LQG Ook dieren communiceren Ook een varken ken het verdriet Uit: achtig kleine hamsters van Niek arendsen nkele vragen Hoe ziet een varkensfamilie eruit? Papa noemen we Mama is een Hier staan 0 spreekwoorden die allemaal iets met de zee te maken hebben Maar er is een klein probleem opgedoken en klein varkentje heet ook wel een Wat zou een abattoir kunnen zijn? ls je het gedicht goed leest, weet je de betekenis! De spreekwoorden zijn onvolledig Zoek in de lijst de aanvulling bij elk spreekwoord a oter bij van de zalm b chter het de vis c Vis in het water Wat doen deze dieren? Uit de basisschool weet je zeker hoe zulke woorden heten, het zijn Je hebt al gemerkt dat er heel wat fouten in dit gedicht staan Wat klopt er bv niet aan de titel? ls een varken knor Van zodra je er het dier voor plaatst, verandert het woord Vul in De hond De aap De vogel Het paard d Zo gezond zuiver op de graatdeze vormen noemen we e Hij kan net vissen Hoe komt dat? De kat Verbeter nu ook de fouten in de rest van het gedicht! an de lijn f Het neusje g Zo glad werkboek noch vlees verroeren Hoe zoek je de persoonsvorm (pv)? tel een De persoonsvorm staat dan op de in de zin leerboek

5 LiNk! Nederlands Voor de leerling Leerboek + Werkboek voor taalsterke leerlingen Leerwerkboek voor technisch-georiënteerde leerlingen xtra materiaal op Knooppunt: - Interactieve oefeningen: grammatica, spelling, vaardigheden én schooltaalwoorden - tappenplannen, competentieplan/studiewijzer, evaluatiefiches, ed Voor de leerkracht Handleiding met oa alle oplossingen, jaarvorderingsplan, verwijzing naar eindtermen en leerplannen, didactische wenken, tips voor differentiatie, toetsmateriaal Luistercd met audiomateriaal bij teksten en oefeningen DVD met visueel materiaal voor teksten en oefeningen Interactief bordboek met links naar luister- en beeldmateriaal, oplossingen, relevante sites enz Methodesite met extra documenten en visueel materiaal als ondersteuning (bv powerpoint) op wwwplantyncom/linknederlands Online Lerarenkit met oa digitale handleiding, extra les- en toetsmateriaal bordboek Meer info: wwwplantyncom/linknederlands

6 U wilt deze nieuwe uitgave beoordelen? estel uw beoordelingsexemplaar (0 % korting) online op wwwplantyncom/linknederlands U kan ook bestellen bij onze klantendienst: telefonisch via (0) via fax op (0) via OVRZICH itel IN Prijs 00 Verwacht R GRD LiNk! Nederlands Leerboek ,0 UR beschikbaar LiNk! Nederlands Werkboek (incl online IC) LiNk! Nederlands Leerboek Handleiding (incl online IC) LiNk! Nederlands Leerboek Handleiding set (incl audio-cd, dvd, online IC) LiNk! Nederlands Leerwerkboek (incl online IC) LiNk! Nederlands Leerwerkboek Handleiding (incl online IC) ,00 UR beschikbaar ,00 UR juni ,00 UR juni ,00 UR beschikbaar ,00 UR juni LiNk! Nederlands Leerwerkboek Handleiding set (incl audio-cd, dvd, online IC) ,00 UR juni LiNk! Nederlands udio-cd ,00 UR april LiNk! Nederlands dvd ,00 UR juni LiNk! Nederlands ordboek ,00 UR september LiNk! Nederlands Lerarenkit ,00 UR september Vu: D Vanhove, Motstraat 3, 800 MCHLN Plantyn telefoon: Motstraat 3 fax: Mechelen ezoek onze website: wwwplantyncom

Leidraad bij. Beste leerkracht,

Leidraad bij. Beste leerkracht, Leidraad bij Zie zo Taal en Zie zo Spelling Beste leerkracht, Je hebt besloten om met Zie zo Taal en/of Zie zo Spelling aan de slag te gaan! Om ervoor te zorgen dat de werkwijze en de materialen snel duidelijk

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

HET REGULEREN VAN LEREN

HET REGULEREN VAN LEREN HET REGULEREN VAN LEREN kernredactie van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks Prof. Dr. P.R.J. Simons Drs. J.G.G. Zuylen MesoConsult B.V. Tilburg december 1997 1997 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu HOOFDSTUK 1 Superheld? Herken jij jezelf in de volgende uitspraken? Ik ben afgestudeerd, klaar voor een uitdaging en opzoek

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen Educatief pakket voor individueel gebruik Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen van Matt Madden kunst in zicht in samenwerking met Strip Turnhout Inhoudstafel Welkom 3 Luik 1: Algemene

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Meneer, we willen beginnen

Meneer, we willen beginnen PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Meneer, we willen beginnen Leerlingen motiveren leidt tot beter presteren Geraldine Brouwer Ingrid Dirksen Boudewijn Hogeboom Meneer, we willen beginnen Leerlingen motiveren

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie