inleiding - te boek gesteld 2 - voorbeschouwing 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inleiding - te boek gesteld 2 - voorbeschouwing 3"

Transcriptie

1 inhoud inleiding - te boek gesteld 2 - voorbeschouwing 3 in profiel - historiek 4 - anno in functie van én dankzij uitgeweken Vlamingen 5 - strategisch belang 6 - aanbevelingen / memorandum statuten 9 in mensen - raad van bestuur 11 - secretariaat 11 - vertegenwoordigers 12 in publicaties - tijdschrift 13 - e-zine & website 14 - VIW in de Pers 16 in clubs - clubs 20 - Clubactiviteiten 22 in daden - tijdlijn 23 - overzicht diverse activiteiten 24 in diensten - inpakken & wegwezen 28 - high potentials & jongeren 31 in cijfers - databank 32 in financiën - actief passief resultatenbalans + balansanalyse - exploitatierekening in bijlagen Inhoud

2 inleiding Te boek gesteld Dat steeds meer Vlamingen wonen en/of werken in het buitenland is voor deze stichting natuurlijk geen verrassing. Het was één van de redenen om de eerste Vlaamse expatgids uit te tegeven. Dit boek kadert in de missie van de stichting om Vlamingen die buitenlandse plannen koesteren, een kwaliteitsvolle dienstverlening te geven. Dit rapport bevat ook een financieel verslag met: - actief passief resultatenbalans + balansanalyse De stichting antwoordt hiermee op haar maatschappelijke rol en biedt een leidraad voor iedereen met buitenlandplannen. Het boek behandelt alle facetten van het emigratie- en expatriatieproces. - exploitatierekening - fiscaal attest Additioneel bevat dit rapport: - tijdschriften Voor het tweede jaar op rij werd begin juli gefeest tijdens de After Work Abroad Party. Een week later werd voor het eerst een zomerkamp voor expatkinderen georganiseerd. Nog in de zomer werd duidelijk dat VIW haar inspanningen beloont ziet met een vernoeming in het Vlaamse regeerakkoord. Ook federaal werd dankzij samenwerking over de taalgrens melding gemaakt van de noden van uitgeweken landgenoten. - nieuwsbrieven VIW.Kort - interne nieuwsbrieven e- date - VIW in de pers - lijst van de clubs - clubactiviteiten D De Expatgdis voor Wonen en Werken in het buitenland was het visitekaartje van VIW. Een mooie publicatie, die heel wat lezers kon bekoren en een mooie respons in de pers kreeg. VIW toonde zich niet enkel in de pers (met diverse acties n.a.v. de verkiezingen) maar ook tijdens de 2 e After Work Abroad Party en het eerste zomerkamp voor expatkinderen. Inleiding

3 Voorbeschouwing VIW brengt Vlamingen thuis in de wereld In dit document schetst de stichting Vlamingen in de Wereld enerzijds de algemene lijnen van haar werking. Anderzijds is het de jaarlijkse analyse waarin de stichting reflecteert op de evoluties die de organisatie doormaakt onder impuls van interne en externe dynamieken. Dit document geeft een duidelijke blik op de algemene positionering en verdere ontwikkeling van de stichting. In Vlaanderen is VIW reeds langer bekend als betrouwbare actor: - belangenvereniging voor Vlamingen die in het buitenland wonen, leven en werken. - speler in het imagoversterkend beleid van het departement Internationaal Vlaanderen. VIW werkt structureel en systematisch rond de competenties en bevoegdheden die in haar statuten gestipuleerd staan. Strategische doelen worden nagestreefd en acties uitgewerkt tegen een achtergrond van de wijzigende emigratie. Omwille van de mobiliteit en van de uitgebreide telecommunicatiemiddelen is effectieve migratie minder noodzakelijk dan vroeger. De gevolgen zijn ook minder gevoelig. Er wordt vaker en sneller internationaal gependeld. VIW ontfermt zich zowel om de landgenoot die als expat tijdelijk in Dubai verblijft als de emigrant die permanent uitgeweken is naar Australië. VIW zorgt voor de groeiende groep Vlaamse senioren die in het buitenland tijdelijk of permanent hun tenten opslaan. En VIW staat ook klaar om almaar meer jongeren te helpen een buitenlandse ervaring op te doen tijdens of na de studies. Voor Vlamingen in de Wereld als belangenorganisatie zijn ze allemaal even belangrijk. Er wonen naar schatting Vlamingen tijdelijk of permanent in het buitenland. Belangrijke doelgroepen zijn ook jongeren en vijftigplussers. Jongeren verblijven vaak zeer tijdelijk in het buitenland: als student, onderzoeker, stagiair, werkstudent, expat,... Hun band blijft in ieder geval bestaan. Ze komen binnen een afzienbare tijd terug. Hetzelfde gebeurt met vijftigplussers. Wie aan het eind van zijn loopbaan, als gepensioneerde of overwinteraar, naar het buitenland gaat, verbleef tot driekwart van zijn leven in Vlaanderen. Dan verlies je de band niet meer met het thuisfront. VIW is een aanspreekpunt voor de vertrekkende, terugkerende en/of reeds in het buitenland aanwezige Vlamingen aangaande emigratievraagstukken. Informeren inzake dubbele nationaliteit, pensioenen, stemrecht, onderwijs, VIW lobbyt voor initiatieven die het leven van onze migrerende Vlamingen vereenvoudigen of rijker maken, zoals beperking van de administratieve rompslomp bij verhuizing en vlotte afhandeling van dossiers rond pensioen of sociale zekerheid, voldoende faciliteiten voor onderwijs in het Nederlands, verruiming van het stemrecht en inspraak in Vlaanderen of de bevordering van het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie, evenals het ijveren voor een Europese regelgeving inzake binationale huwelijken en transnationale regels inzake het familierecht binnen de Europese Unie. VIW is dé organisatie die beseft wat het potentieel is van de uitgeweken Vlamingen. Opdat een uitgeweken Vlaming zich positief zou uitlaten over zijn land, moet hij zich betrokken voelen van zijn land. Voor VIW is dit dé invulling van Publieksdiplomatie, waarmee de doelstellingen van VIW in grote mate corresponderen. Wie zich als Vlaming in het buitenland goed in zijn vel voelt, en een goede relatie heeft met Vlaanderen zal zich goed uitlaten over zijn regio. VIW is dan ook bijzonder opgetogen dat het vermeld werd in het Vlaamse regeerakkoord Leest u even mee: Via de vereniging Vlamingen in de Wereld betrekken we de Vlamingen die in het buitenland verblijven, actief bij het Vlaams buitenlands beleid. We willen dat het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland naar regionale en Europese verkiezingen wordt uitgebreid, idealiter via het invoeren van een systeem van e- voting. In overleg en in samenwerking met Nederland streven we er naar dat er een kwaliteitsvol aanbod van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland blijft VIW streeft met haar kleine secretariaat in Brussel, haar 80 vrijwillige vertegenwoordigers en haar actieve Raad van Bestuur naar excellentie in enerzijds de zorg voor uitgeweken Vlamingen en in anderzijds de zorg voor Vlaanderens imago in de wereld. Voorzitter Jan Van Doren Inleiding

4 inprofiel Historiek Anno 2014 Het wel en wee van de Vlaamse emigranten en expats is sinds 1963 nauw verbonden met de geschiedenis van de stichting Vlamingen in de Wereld. Terwijl andere landen organisaties oprichtten om hun landgenoten in het buitenland te ondersteunen, liet België dit initiatief aan zich voorbij gaan. Eens het land uit, bestonden emigranten niet meer voor de Belgische staat. Gelukkig zijn de tijden veranderd en wordt de diaspora als vol aanzien en de stichting als een volwaardige partner van het departement Internationaal Vlaanderen en binnen de ministeriële bevoegdheid van het Vlaams Buitenlands Beleid. Op initiatief van een aantal oudgedienden van de voormalige Belgische kolonie werd in 1963 België in de Wereld opgericht, later omgedoopt tot Vlamingen in de Wereld. De oprichtingsdatum van 9 mei is voor eenieder met een internationaal gedachtegoed vooral bekend als Europadag. Het is voor onze stichting dan ook een grote eer dat we op dezelfde dag een kaars mochten uitblazen. De stichting baseert haar bestaansrecht op een filosofie dat een gemeenschap ook verantwoordelijkheden heeft tegenover leden die de staats- of taalgrenzen overschreden hebben. De stichting Vlamingen in de Wereld groeide de voorbije decennia uit tot hét symbool dat de band tussen Vlaanderen en haar emigranten behoudt en versterkt. Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats. Er moeten zoveel mogelijk nuttige contacten ontstaan op economisch, cultureel, sociaal en gewoon menselijk vlak. VIW wil het goede imago van Vlaanderen in het buitenland verzorgen, via uitgeweken Vlamingen. VIW wil jongeren in Vlaanderen de mogelijkheden tonen van de grote wereld, van het internationale, in denken en in doen. Voor dit alles hanteert het twee sporen: VIW als belangenvereniging & VIW als imagoversterker. Hiervoor heeft het de volgende middelen ter beschikking: - driemaandelijks tijdschrift - maandelijkse e-zine - dienstverlening bij emigratie en re-emigratie - databank met duizenden Vlamingen in het buitenland - website viw.be Sinds 2014 onderscheidt de stichting 4 strategische bouwstenen - intelligent netwerk - kenniscentrum - dienstencentrum - spreekbuis De knowhow van de stichting Vlamingen in de Wereld zijn de mensen. Haar vertegenwoordigers en elke uitgeweken Vlaming op zich. Ervaringsdeskundigen worden ze genoemd. Een woord met een ietwat eufemistisch karakter maar stel, u zoekt een school voor uw kinderen in Adelaide, Australië. Is de mening van de landgenoot, de ervaringsdeskundige die u voor ging, dan niets waard? Toch wel. Want op wiens interpretatie van het onderwijsniveau en de scholenverschillen gaat u voort? Of op welke basis kiest u lokaal een tandarts, makelaar, Een tip van een landgenoot is veel waard. Je hebt dezelfde roots en een soortgelijk referentiekader. De ervaring van de ene emigrant, kan de andere aan nieuwe inzichten helpen. Kortom, zij zijn gewoon diegenen die als beste kunnen uitleggen hoe het wonen is in een bepaald land of een specifieke regio. Inprofiel

5 In functie van én dankzij uitgeweken Vlamingen VIW onderhoudt via haar wereldwijd en actief netwerk contacten met duizenden uitgeweken Vlamingen. Het biedt hen bovendien persoonlijke service en fungeert als hun spreekbuis. Haar bestaansrecht baseert de stichting op de filosofie dat een gemeenschap ook verantwoordelijkheden heeft tegenover leden die de staats- of taalgrenzen overschreden hebben. De voorbije decennia groeide de stichting uit tot hét symbool dat de band tussen Vlaanderen, haar emigranten en uitgeweken landgenoten onderling behoudt en versterkt. Wereldwijd Netwerk De stichting communiceert op regelmatige basis met tienduizenden landgenoten in het buitenland of kandidaat-vertrekkers hier, via de website, de elektronische nieuwsbrief, het tijdschrift. De stichting kan ook wereldwijd steunen op meer dan 80 vertegenwoordigers, die lokaal landgenoten rond zich verenigen of van dienst zijn. De vertegenwoordigers zijn ervaren antennes die informatie verspreiden, maar evenzeer voelsprieten die de wensen en noden van uitgeweken landgenoten overmaken aan het secretariaat in Brussel. De knowhow van de stichting zijn de mensen en elke uitgeweken Vlaming op zich. De ervaring van de ene emigrant, helpt de andere aan nieuwe inzichten. Kortom, zij zijn gewoon diegenen die als beste kunnen uitleggen hoe het wonen is in een bepaald land of een specifieke regio. Stel, je zoekt een school voor jouw kinderen in Adelaide, Australië? Dan is de mening van een landgenoot, de ervaringsdeskundige die je voor ging, veel waard. Want op wiens interpretatie van het onderwijsniveau en de scholenverschillen gaat u voort? Of op welke basis kiest u lokaal een tandarts, makelaar, Een tip van een landgenoot is veel waard. Persoonlijke service Het is een waarheid als een koe, tot in de kleinste hoekjes van de wereld loop je Vlamingen tegen het lijf. Het uitbouwen van een relatie met een publiek, begint met het beschikken over de juiste gegevens. Uitgeweken Vlamingen stellen zich vaak op als een kameleon en passen zich maximaal aan aan de kleur van de omgeving. Niettemin hebben ze soms nood aan een gps die hen de weg wijst. VIW zorgt voor de Vlaming met buitenlandse plannen, biedt informatie en stimuleert de onderlinge contacten. Het doet dit met diverse initiatieven die het leven van migrerende Vlamingen vereenvoudigen en rijker maken, zoals hulp en advies rond de administratieve rompslomp bij verhuizing, de vlotte afhandeling van dossiers rond pensioen of sociale zekerheid, fiscaliteit, onderwijs, VIW adviseert, geeft kleine tips en belangrijke informatie. Spreekbuis De stichting lobbyt voor initiatieven bij de betrokken overheden en publieke diensten die het leven van Vlamingen wereldwijd vergemakkeliiken en de band met Vlaanderen versterken. VIW brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen. Een expat die gedragen wordt door zijn land of regio, zal deze als de beste uitdragen in zijn nieuwe habitat. VIW is een erkende gesprekspartner voor de overheden met betrekking tot de wensen en verzuchtingen van uitgeweken Vlamingen. Zo wordt geijverd voor voldoende faciliteiten voor onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur. Het onderwijs speelt immers een belangrijke rol bij het bewaren van de band met Vlaanderen. Daarnaast wordt ook gestreefd naar de verruiming van het stemrecht. Er is immers geen reden te bedenken waarom onze expats wel mogen stemmen voor federale verkiezingen maar niet voor de regionale verkiezingen. Inprofiel

6 Strategisch belang De Wereld, ons dorp. Het decor en de achtergrond van Vlamingen in de Wereld anno 2014 is de wijzigende emigratie. Omwille van de mobiliteit en van de uitgebreide telecommunicatiemiddelen is effectieve migratie minder noodzakelijk dan vroeger. De gevolgen zijn ook minder gevoelig. Er wordt vaker en sneller internationaal gependeld. VIW is zich terdege bewust van de bevoorrechte positie die haar aangaande publieksdiplomatie is toegewezen. Het focust hier dan ook op, en ondersteunt het beleid dat inzet op een weldoordachte en actieve publieksdiplomatie, die ervoor zorgt dat Vlaanderen ervaren wordt als een vernieuwende, duurzame en warme samenleving, die haar blik gericht houdt op de wereld. VIW is dé organisatie die de belangen van de Vlamingen in het buitenland behartigt. Via rechtstreekse vragen van de Vlamingen in het buitenland of d.m.v. bevragingen blijven we op de hoogte van de noden van de diaspora. De stichting Vlamingen in de Wereld biedt een efficiënte hefboom voor de verruiming en versterking van het Vlaams netwerk in het buitenland. Met enerzijds een toenemende nood aan een buitenlands netwerk en anders de opportuniteit van een groeiende groep expats Organisatie met slagkracht Vlamingen in de Wereld als intelligent netwerk met interessante adressen en vertegenwoordigers - VIW ontwikkelt zich verder tot een intelligent netwerk (vooral kwalitatieve en relevante gegevens). Dit betekent: 1. een databank met adressen en profielen van Vlamingen in het buitenland: - accuraat en relevant voor (Vlaamse) burgers, bedrijven, overheid - relevantie gericht op vraag - kritische massa 2. Een netwerk van clubs en lokale vertegenwoordigers en Vlamingen die zich lokaal verenigen (fysieke netwerken). - Het netwerk kent een tweerichtingsverkeer. Deze informatieverstrekking is bovendien gekoppeld aan een horizontale netwerkfunctie. Alle Vlamingen wereldwijd zijn immers ook onderling met elkaar verbonden. Vlamingen in de Wereld als kenniscentrum met knowhow over emigreren én terugkeren VIW stelt ten behoeve van burgers en bedrijven generieke basisinformatie ter beschikking omtrent expatriatie en reintegratie (emigratie, consequenties voor sociale zekerheid, pensioen, visa, paspoorten, onderwijs ) en verwijst door naar andere partijen. Vlamingen in de Wereld als dienstencentrum helpt elkeen op weg tussen Vlaanderen en de wereld VIW stelt op vraag van leden en partner-bedrijven actief generieke basisinformatie ter beschikking omtrent expatriatie en re-integratie (emigratie, consequenties voor sociale zekerheid, pensioen, visa, paspoorten, onderwijs ) en eerstelijnsadvies op maat, met doorverwijzing naar andere (meer gespecialiseerde) partijen of contacten. VIW faciliteert activiteiten in Vlaanderen om de connectie uitgeweken Vlamingen met Vlaanderen en de visibiliteit van VIW te versterken. Vlamingen in de Wereld als spreekbuis is een ambassadeur, voelspriet en antenne voor Vlaanderen Ten behoeve van uitgeweken Vlamingen: VIW wil een algemeen erkend representatief gesprekspartner zijn voor de overheden in Vlaanderen met betrekking tot de wensen en verzuchtingen van uitgeweken Vlamingen; Ten behoeve van de Vlaamse overheid: VIW verspreidt informatie over Vlaanderen en het Vlaamse beleid, die bijdraagt tot een betere kennis van de troeven van de Vlaanderen. Daarnaast wil het een vraaggericht klankbord zijn voor de Vlaamse overheid Vlamingen in de Wereld fungeert voor jongeren als een gids naar de wereld VIW levert ten behoeve van jongeren informatie en eerstelijnsadvies met betrekking tot verblijf in het buitenland (studieverblijf, onderzoek, stage, ). Door het beperken van drempels voor een buitenlandse ervaring helpen we deze jongeren om een buitenland-ervaring te verwerven. Dit zijn tegenwoordige en toekomstige ambassadeurs voor Vlaanderen. Doelgroep: Erasmusstudenten; post(doc); high potentials Inprofiel

7 Aanbevelingen / Memorandum 2014 ter attentie van de Vlaamse beleidsmakers in aanloop van de Vlaamse verkiezingen op 25 mei Hierbij de speerpunten van dit memorandum. Traject De stichting Vlamingen in de Wereld vroeg de Vlaamse politieke partijen volgende aandachtspunten voor de Vlamingen in de buitenland mee te nemen in hun verkiezingsprogramma s en naar de onderhandelingstafel voor het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Noem het aanbevelingen & mogelijke acties naar een betere zorg voor Vlamingen in het buitenland. De negen geselecteerde aandachtspunten werden gebundeld onder drie thema s: - Internationale studiemobiliteit & Onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur - Sociale zekerheid & consulaire aspecten - De relaties tussen Vlaanderen en de uitgeweken Vlaming: interactie en verwachtingen. Deze aanbevelingen zijn geenszins uit de losse pols geschreven. Hieraan ging een participatief proces vooraf, Internationale studiemobiliteit & Onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur CONTEXT Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het bewaren van de band met Vlaanderen en bovendien houdt het aangeboden onderwijs idealiter rekening met het scenario dat kinderen een aantal jaren later opnieuw zullen instromen in Vlaanderen. Onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur in het buitenland zijn belangrijk, maar ook internationale studiemobiliteit met diploma-erkenning, internationale scholen en buitenlandervaring. AANBEVELINGEN 1. Nederlandse taal en Vlaamse cultuur onderhouden. Expats en inzonderheid hun kinderen dienen mogelijkheid te hebben hun kennis van het Nederlands en van de Vlaamse cultuur te onderhouden. Daarbij dienen vanuit Vlaanderen initiatieven te worden ondernomen om de mogelijkheden voor kinderen van expats om onderwijs Nederlands in het buitenland te volgen beter bekend te maken en te ondersteunen. Er dient daarbij onder meer ingezet te worden op afstandsonderwijs via digitale kanalen. De Vlaamse overheid kan hierbij de rol van regisseur opnemen bij deze initiatieven. Een bijkomende meerwaarde ligt in de idee om zomerklassen in Vlaanderen te organiseren, speels en leerrijk, gericht op expats. 2. Re-integratie in het Vlaams onderwijs. Met oog op re-integratie in het Vlaams onderwijs bij terugkeer, dient er voldoende informatie geboden te worden over de mogelijkheden om de kennis van het Nederlands bij te werken. Anderzijds is er een specifieke begeleiding nodig voor kinderen van expats om zich snel te integreren in het Vlaams onderwijs. Ook in de opleiding kan daar meer aandacht aan besteed worden. 3. Gelijkschakeling diploma s & IB-diploma. Het International Baccalaureate is het meest verspreide schoolsysteem binnen de internationale scholen. Een vergelijking van dit curriculum / systeem ten opzichte van het Vlaams curriculum zou voor velen richtinggevend zijn en een terugkeer faciliteren. Bijvoorbeeld aangaande welke keuzevakken leiden tot welke studies hogere onderwijs. Sociale zekerheid & consulaire aspecten CONTEXT Met consulaire aspecten komt eenieder die internationaal verhuist in aanraking, denk maar aan de registratie of het biometrisch paspoort. Internationale mobiliteit vraagt ook om aangepaste verzekeringen. Een sociale zekerheid, op Belgische leest geschoeid, is belangrijk voor wie een buitenlandse uitdaging overweegt, zowel voor de expats als voor het bedrijf in kwestie. Naast het sociale zekerheidstelsel onder staatswaarborg bestaan er vele private verzekeringen voor de internationale mens. AANBEVELINGEN 4. Biometrisch paspoort De biometrische paspoorten zijn een Europese verordening. Een verordening die vele landgenoten kopzorgen bezorgt, maar waarvan de consequenties kunnen beperkt worden. Zo zou de geldigheid van het paspoort kunnen verlengd worden of zouden de biometrische gegevens van de landgenoten kunnen bewaard worden. Lange en dure verplaatsingen kunnen hiermee tot een minimum beperkt worden. Inprofiel

8 5.Hervormingen DOSZ AANBEVELINGEN De Vlamingen in het buitenland vragen om de mogelijke hervormingen bij de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid nauwgezet op te volgen, en waar nodig en mogelijk een degelijk en betaalbaar alternatief te bieden, voor het garanderen van sociale zekerheidsrechten van onze expats. 6. Eengemaakte EU-registratie sociale zekerheid Europa is één, op economisch vlak alleszins, maar een Europees sociaal beleid blijkt een brug te ver. Voor wie in diverse Europese landen heeft gewerkt, is het een hachelijke zaak om zich doorheen de diverse stelsels te worstelen. Een eengemaakte EU-registratie kan hier de administratieve rompslomp beperken, met één databank waar gegevens kunnen geraadpleegd worden door de nationale sociale zekerheidsinstanties. Vlaanderen vs. uitgeweken Vlaming: interactie en verwachtingen CONTEXT Dit is bij voorkeur een tweerichtingsverkeer. De zorg voor de uitgeweken Vlamingen gaat hand in hand met de zorg voor Vlaanderen. De stichting Vlamingen in de Wereld brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen. Vlaanderen kan zich verrijken dankzij de stem uit het buitenland. Maar ook het omgekeerde geldt: Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Met andere woorden, wat kunnen uitgeweken Vlamingen Vlaanderen aanreiken? 7.Club Diaspora Dit project dient opnieuw te worden geactiveerd. Als netwerk van professionals die actief zijn in het buitenland, is de meerwaarde niet gering. Club Diaspora is een ideaal instrument om voeling te houden met het wereldwijd Vlaams radarwerk. Langs deze weg kunnen expats beroep op elkaar doen wanneer zij naar een ander land verhuizen of ervaring en kennis willen delen met Vlamingen wereldwijd. 8. Regionaal stemrecht voor uitgeweken Vlamingen Er is geen reden te bedenken waarom onze expats wel mogen stemmen voor federale verkiezingen maar niet voor de regionale verkiezingen. Onderwijs, cultuur, handelspromotie, wetenschappelijk onderzoek, Het zijn regionale materies waar de buitenlandse diaspora in het algemeen mee te maken heeft. Zeker de talrijke groep die na een paar jaar terugkeert heeft toch recht om mee vorm te geven aan het beleid in Vlaanderen? De uitgeweken landgenoot zal pas een positief imago verspreiden als hij belangrijk gevonden wordt. Idealiter levert het op termijn een effectiever vertegenwoordiging op in het parlement. 9. Europees stemrecht, ook buiten de EU Naast het Vlaams wint ook het Europees bestuursniveau aan belang. Jammer dat ook op dit niveau het stemrecht beperkt is. Indien buiten de Europese Unie woonachtig, mogen landgenoten niet deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement. Ons land is hiermee een van de buitenbeentjes binnen de Unie, want 20 van 28 lidstaten geven hun burgers wel dit recht. Hoog tijd om inhaalbeweging te maken, want was ons land niet één van de stichtende leden van, en voortrekkers binnen Europa? Inprofiel

9 VIW statuten Goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 15 december 2010 TITEL I - Benaming - Zetel - Stichtingsdossier - Duur Artikel 1. De stichting draagt de naam "Vlamingen in de Wereld", afgekort tot: VIW. Artikel 2. De zetel van de stichting is gevestigd te 1030 Brussel, Gaucheretstraat 90, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De zetel kan overgebracht worden naar elke andere plaats bij beslissing van de Raad van Bestuur. Iedere wijziging van de zetel moet worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel met het oog op bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Artikel 3. In overeenstemming met artikel 26 1 van de VZW-wet wordt een stichtingsdossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Dit dossier bevat: 1.de statuten van de stichting; 2.de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen; 3.een kopie van het register van de leden; 4.de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de stichting, de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bedoeld in artikel 23, eerste lid van de VZWwet; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd. 5.de jaarrekening van de stichting, opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de VZW-wet; 6.de wijzigingen in de 1,2,4 en 5 bedoelde akten, stukken en beslissingen; 7.de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan. Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de stichting wordt een bijgewerkte ledenlijst neergelegd binnen één maand te rekenen na de verjaardag van de neerlegging van de statuten. Artikel 4. De stichting is opgericht voor een onbepaalde duur. TITEL II Doel Artikel 5. De stichting streeft filantropische en wetenschappelijke doeleinden na, meer bepaald: a)met eerbiediging van een ieders levensbeschouwing een algemeenmenselijke samenhorigheid tot stand brengen tussen de uitgeweken Vlamingen en hun nakomelingen enerzijds, en de Vlaamse Gemeenschap in België anderzijds, onder meer door het organiseren van culturele eh artistieke manifestaties in het buitenland, het bemiddelen in onderwijs- en culturele materies zoals studiebeurzen, gelijkwaardigheid van diploma s en andere; b)de uitstraling van de Nederlandse cultuur, en het verstrekken van actuele informatie van allerlei aard bij de Vlamingen in het buitenland; c)optreden als representatief woordvoerder van de Vlamingen in het buitenland bij de bevoegde overheden in België; d)het bevorderen, samen met andere binnen- en buitenlandse stichtingen, van het bewustzijn en de concretisering van het Europa van de burger; e)het uitvoeren of laten uitvoeren van overheidsopdrachten, studies en analyses, congressen en studiedagen, zoals het inventariseren van de in het buitenland verblijvende Vlamingen, de weerslag van de Europese wetgeving voor de Vlamingen in het buitenland en andere. Artikel 6. De stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt en op deze wijze het buitenlands beleid van de Vlaamse regering actief ondersteunen. TITEL III Activiteiten Artikel 7. Ter uitvoering van haar filantropische en wetenschappelijke doeleinden, kan de stichting in het bijzonder de volgende activiteiten ontplooien: - Het uitbouwen van haar eerstelijnsdienstverlening aan uitgeweken Vlamingen; - Actieve informatieverspreiding over Vlaanderen via bijvoorbeeld het tijdschrift, de website en de elektronische nieuwsbrief; - Het bevorderen van de oprichting en het in stand houden van verenigingen die Vlamingen in het buitenland samenbrengen. - Het up-to-date houden van haar databank Artikel 8. In het kader van de ondersteuning van het buitenlands beleid van de Vlaamse Regering, kan de stichting in samenspraak met het Departement internationaal Vlaanderen van de Vlaamse overheid een waaier van activiteiten ontplooien. TITEL IV. Middelen Artikel 9. De middelen van de stichting zijn hoofdzakelijk de volgende: a)toelagen vanwege de Gewest- en Gemeenschapsregeringen; b)giften, legaten, toelagen en andere financiële hulp c)alle andere inkomsten of baten voortspruitend uit goederen van alle aard, roerende en onroerende, zonder andere beperkingen dan die opgelegd door de wet. d)eigen inkomsten door diensten en lidgelden TITEL V. - Leden van de Raad van Bestuur Afdeling 1 : Toelating Artikel 10. Als leden van de Raad van Bestuur werden benoemd: Voorzitter: Jan Van Doren Bernadette Allaert Kathleen Bertier Eddy Bonne Jan Buysse Julius Candries Annik Crynen Hans De Belder Jules De Bruyne Rik Decan Leo Delcroix Marie-Jeanne De Moortel Maria Dierick Joost Duflou Guido Dutry Guido Gysemans Erik Jonnaert Guido Jouret Sylvan F. Kempeneers Nina Mees Ine Mortelmans Erik Portugaels Annick Schramme Karl Steppe Walter M. Thiebaut Claire Tillekaerts Evrard Van der Perre Els Van de Sijpe Ria Van Elslande Piet Van Waeyenberge Diane Verstraeten Roland Waeyaert [Laatste aanpassing samenstelling Raad van Bestuur: januari 2013] Afdeling 2: Ledenregister Artikel 11. Op de zetel van de stichting wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden van de Raad van Bestuur gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de uittreding of uitsluiting van deze leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat de Raad van Bestuur van de beslissing in kennis is gesteld. Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen op de zetel van de stichting voormeld register raadplegen, alsmede de notulen en beslissingen van de Raad van Bestuur en van de personen al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de stichting of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de stichting. Afdeling 3: Ontslag, uitsluiting Artikel 12. De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de stichting mits schriftelijk ontslag gericht aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal zich bij geheime stemming kunnen uitspreken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden over de uitsluiting van een Lid van de Raad van Bestuur. Het betrokken lid zal de kans krijgen zijn verdediging te voeren. VIW statuten

10 Artikel 13. Bij overlijden of uitsluiting kan een lid van de Raad van Bestuur of zijn rechthebbende geen enkele aanspraak maken op het bezit van de stichting. Ook kunnen betaalde bijdragen in geen geval worden teruggevorderd. Afdeling 4: Bestuur Artikel 14. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur worden vermeld in Artikel 10. De huidige bestuurders worden benoemd in huidige akte. Bijkomende bestuurders mogen benoemd worden door de Raad van Bestuur. Het mandaat geldt voor 4 jaar en de leden zijn herkiesbaar. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter. Artikel 15. In geval van een vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopig bestuurder door de Raad van Bestuur benoemd. Deze voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Artikel 16. De Raad van Bestuur vergadert minimaal driemaal per jaar en verder zo dikwijls als nodig. Artikel 17. De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter per brief, fax of en de raad kan slechts rechtsgeldige beslissingen nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt of vertegenwoordigt de doorslag. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Artikel 18. De afwezige leden van de Raad van Bestuur kunnen volmacht verlenen aan een aanwezig lid van de Raad van Bestuur. Elk aanwezig lid van de Raad van Bestuur kan maximum één volmacht hebben. Artikel 19. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Artikel 20. De Raad van Bestuur benoemt het personeel van de stichting. Artikel 21. De Raad van Bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur van de stichting, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat aan de vergadering van het dagelijks bestuur. Artikel 22. De stichting wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, ofwel door de voorzitter van de Raad van Bestuur ofwel door twee bestuurders, door de Raad van Bestuur aangeduid, die ten overstaan van derden geen staving van hun machten dienen te geven. Artikel 23. De stichting is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt. Onverminderd artikel 26 septies van de VZW-wet gaan de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de stichting aangaat. De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de stichting aangaat. De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd. Artikel 24. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur. De bestuurder met het tegenstrijdige belang, verlaat de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Deze procedure heeft geen toepassing op gebruikelijke verrichtingen die marktconform plaatsgrijpen. Artikel 25. De benoeming of ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen moet worden bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. Afdeling 5: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur. Artikel 26. De Raad van Bestuur is in de meest algemene zin belast met het beheer van de stichting. Deze bevoegdheid omvat onder meer: Op organisatorisch gebied: de regeling van de werking van de stichting. Het bekomen van en het herroepen van het mandaat van bestuurders, het benoemen en ontslaan van haar personeel, het vaststellen van de bezoldiging, het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen; Op juridisch gebied: het treffen van minnelijke schikkingen en dadingen evenals het afsluiten van compromissen en arbitragebedingen, het stellen van alle daden van beschikking zoals het aankopen, verkopen en ruilen van roerende en onroerende goederen, het afsluiten van alle overeenkomsten, het verlenen van hypotheken met of zonder beding van dadelijke uitwinning en het toestaan van alle zakelijke waarborgen, het aanvaarden en verwerpen van toelagen, schenkingen en legaten, het beleggen van gelden en het aangaan van leningen, het afstand doen van alle rechten en rechtsvorderingen, het verlenen van opheffing en machtiging tot doorhaling van alle inschrijvingen, overschrijvingen, beslag of verzet, dit alles zonder aan derden een bijzondere volmacht te moeten voorleggen. TITEL VI - Boekjaar - Boekhoudkundige verplichtingen - Controle Neerlegging van jaarrekening Begroting Artikel 27. Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het dagelijks bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig de hierna volgende artikelen, alsook de begroting van het volgend boekjaar, ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. Conform aan de criteria opgenomen in artikel 17 3 van de Vzw:.N.-wet, voert VIW een boekhouding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli TITEL VII - Ontbinding Vereffening Artikel 28. Ontbinding en vereffening worden uitgesproken overeenkomstig de VZW-wet. Viw Statuten

11 inmensen Raad van Bestuur (2014) Jan VAN DOREN (voorzitter) Rik DECAN (erevoorzitter) Walter M. THIEBAUT (erevoorzitter) Bernadette ALLAERT, Kathleen BERTIER, Eddy BONNE, Jan BUYSSE, Jan CALLEBAUT, Julius CANDRIES, Annik CRYNEN, Hans DE BELDER, Jules DEBRUYNE, Rik DECAN, Marie-Jeanne DEMOORTEL, Leo DELCROIX, Maria DIERICK, Joost DUFLOU, Guido DUTRY, Guido GYSEMANS, Erik JONNAERT, Guido JOURET, Sylvain F.KEMPENEERS, Nina MEES, Ine MORTELMANS, Erik PORTUGAELS, Annick SCHRAMME, Karl STEPPE, Claire TILLEKAERTS, Evrard VAN DER PERRE, Els VAN DE SIJPE, Ria VAN ELSLANDE, Piet VAN WAEYENBERGE, Diane VERSTRAETEN, Roland WAEYAERT Dagelijks bestuur Jan Van Doren, Annik CRYNEN, Rik DECAN, Guido GYSEMANS, Guido JOURET, Sylvain F.KEMPENEERS, Walter M. THIEBAUT, Diane VERSTRAETEN VIW-secretariaat Inge ROGGEMAN, Koen VAN DER SCHAEGHE, Annick VAN LAETHEM, Tom BOYEN, Jessica JACOBS Vertegenwoordigers Antenne, voelspriet, klankbord of ambassadeur... Een VIW-vertegenwoordiger is onmogelijk in één term te vatten. Vlamingen in de Wereld wordt gedragen door haar vertegenwoordigers. Het zijn ervaren antennes in de wereld die informatie verspreiden, maar evenzeer voelsprieten die de wensen en noden van uitgeweken landgenoten overmaken. Zonder dit cement en bouwstenen zou Vlamingen in de Wereld haar rol nooit kunnen vervullen. Het netwerk van de vertegenwoordigers en clubs is het bindingsmiddel bij uitstek tussen de uitgeweken Vlamingen in de wereld. Een vertegenwoordiger heeft een coördinerende en communicatieve functie in hoofde van de Stichting. Regelmatig brengen VIW-vertegenwoordigers een bezoek aan het VIWsecretariaat. Deze contacten zijn altijd een win-win voor beide partijen omdat persoonlijk contact nog steeds een meerwaarde betekent voor optimale samenwerking. Alle moderne technologieën waaronder Skype en sociale netwerksites worden gebruikt om zowel de onderlinge communicatie tussen vertegenwoordigers als deze met het internationaal secretariaat te bevorderen. Wie kan VIW-vertegenwoordiger worden? Elke geëmigreerde of geëxpatrieerde Vlaming die: 1. zichzelf terugvindt in de objectieven van VIW, zoals die in dit document geformuleerd zijn. 2. het Nederlands goed beheerst 3. nog minimaal 2 jaar in het buitenland verblijft 4. goede contacten heeft met de sociaal-culturele kringen met Vlaams/Belgische grondslag alsook met de federale en Vlaamse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen 5. over een internetaansluiting, Skype, Facebook, LinkedIn, beschikt Statuut van de VIW-vertegenwoordiger 1. De vertegenwoordiger wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting Vlamingen in de Wereld. 2. De aanstelling wordt bekend gemaakt door opname in de lijst van vertegenwoordigers in het VIW- tijdschrift en op 3. De aanstelling wordt medegedeeld aan de Belgische ambassade en aan de Vlaamse vertegenwoordiging in hun land. De Belgische/Vlaamse diplomaten worden verzocht de VIW-vertegenwoordigers te erkennen als woordvoerders van VIW en van de Vlamingen in hun regio, en ze derhalve te betrekken bij initiatieven die binnen hun jurisdictie georganiseerd worden door de federale respectievelijke Vlaamse overheidsdiensten en instellingen. 4. De aanstelling is geldig voor een periode van 4 jaar. De aanstelling is verlengbaar. 5. Jaarlijks zal de werking van de VIW vertegenwoordiger geëvalueerd worden bij VIW in Brussel. Deze evaluatie stelt VIW in staat bij te sturen, extra te ondersteunen of af te schaffen. In mensen

12 ALGERIJE ALGIERS STROOBANDT RONNY ARGENTINIE BUENOS AIRES REMAUT REINHILDE AUSTRALIE ADELAIDE DE COCK (DECO) RUDI en RASPOET INEZ PERTH VAN DER EECKEN TINEKE VICTORIA DEMUYNCK NANCY BRAZILIE SAO PAULO PUYNEERS PETER CANADA ONTARIO / PICKERING ELSIER BRUNO NEW BRUNSWICK BODART FANNY QUEBEC FOCQUET MIREILLE* CHILI SANTIAGO MAGNUS ANNEMIE COLOMBIA BOGOTA OTTEN FILIP COSTA RICA LIBERIA MATTON MAUREEN* DEM. REP. CONGO KINSHASA KRIS BOYEN DENEMARKEN HORSHOLM SWERTS SOPHIE DOMINIKAANSE REPUBLIEK LA ROMANA DEMYTTENAERE INGE DUITSLAND MUNCHEN / BEIEREN DE JONGHE ANNE- MARIE ECUADOR QUITO DE VUYST PIET FILIPPIJNEN MANILA GEERTS PETER FINLAND HELSINKI RAEYMAEKERS SVEN FRANKRIJK PARIJS GOEZU ANDRE NORD-PAS DE CALAIS VAN DIEST SASKIA ILE DE FRANCE BORIAU FREDERIK GAMBIA BAKAU GOOSSENS BART GROOT-BRITTANNIË LONDEN VERMYLEN DAVID HONGARIJE BOEDAPEST KIM TEMMERMAN IERLAND DUBLIN VANHOUCKE JACQUES IJSLAND KOPAVOGUR VAN DE PUTTE KOEN INDIA BANGALORE VERFAILLIE ELS CHENNAI BAEYENS GUY MUMBAI REYNAERS ELS* INDONESIE BALI KERREMANS RUDY JAKARTA WOUTERS PAUL ITALIE BOLOGNA SALSI SONIA MILAAN VERSTREKEN MARLEENTJE* JAPAN OSAKA CATRYSSE BERNARD KENIA NAIROBI GEETS PETER LUXEMBURG STEINSEL FRED DE CORTE MALAWI ZOMBA HENDRICKX MIEKE MALEISIË KUALA LUMPUR VAN LEUVEN SOFIE NIEUW ZEELAND AUCKLAND DE BELDER MINE CHRISTCHURCH ROTTIERS PATRICK NOORWEGEN KOLSÅS VAN LAENEN FILIP PANAMA CHIRIQUI BOGAERT BERTRAND PARAGUAY CAPITAN MIRANDA GODEFROID CONNY POLEN WARSCHAU VAN HOOL ANNICK PORTUGAL LISSABON EVENEPOEL KATRIEN* QATAR DOHA DE BRUYCKER ILSE ROEMENIË BOEKAREST VANGANSBEKE LUK BOEKAREST PLOVIE PASCAL RUSLAND MOSKOU ILSE TACHELET SERVIE BELGRADO DELVA GILBERTE SPANJE ALICANTE / ALTEA RYCKAERT DIETER* CATALONIE / BARCELONA WOUTERS MYRIAM MADRID DAUWE MIEKE MALAGA / MARBELLA SIREJACOB YVES TENERIFE ROGER VERHOEST VALENCIA LESAGE KRISTIEN SURINAME PARAMARIBO HELDERWEIRT TOM TANZANIA ZANZIBAR VERSCHELDEN LUC THAILAND BANGKOK BULL EDDY TUNESIE TUNIS DE JONGHE SOLANGE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DUBAI VAN DURME THIERRY VIETNAM HANOI LAUKENS PHILIPPE VSA ARIZONA / PHOENIX WYNANT AL CALIFORNIA / MONTEREY FIERS VERA COLORADO / GOLDEN KENNEDY VERA FLORIDA / APOLLO BEACH BINARD JOSEPH GEORGIA / ATLANTA CLOET MIEKE ILLINOIS / CHICAGO RYCKBOSCH BART OREGON / PORTLAND VERMEULEN STEFAAN MASSACHUSETTS / BOSTON CORNELISSEN PATRICK NEVADA / LAS VEGAS VANDEKERCKHOVE FRANK NEW YORK / NEW YORK HIGHAM-BOUTEN KATE PENNSYLVANIA / PHILADELPHIA MERTENS DAISY WASHINGTON DC QUINTYN MARC WISCONSIN / BRUSSELS BINARD JOSEPH ZUID-AFRIKA KAAPSTAD GOOS DANIEL ZWEDEN BOLLNAS VAN LOUWE LUC STOCKHOLM VANHOVE TINY ZWITSERLAND GENEVE DE CEUSTER BERT ZURICH ADRIAANSEN INSUN VIW-Vertegenwoordigers

13 inpublicaties Tijdschrift Reeds 88 edities lang is het tijdschrift van Vlamingen in de Wereld haar voornaamste ambassadeur. Het magazine brengt een mix van portretten van Vlamingen in het buitenland en informatieve bijdragen. VIW werkt met dit medium ook imagoondersteunend voor Vlaanderen en de Vlaamse overheid. (bijlage 1) In publicaties

14 E-zine In 2014 werden 12 edities van het e-zine de wereld rond gestuurd (zie fotokatern). Deze verscheen steeds de laatste vrijdag van de maand. In december 2014 bereikte het VIW e- zine belangstellenden. (bijlage 2) Edate Elke maand stuurt VIW een interne nieuwsbrief naar haar bestuurders, vertegenwoordigers en decision makers om hen in een notendop op enkele in het oog springende nieuwtjes te wijzen. (bijlage 3) Website Opgelet: Deze cijfers zijn allen gemeten via Google Analytics. Na een grondige screening van het databeheer bij VIW zijn we tot de bevinding gekomen dat voor de telling van het aantal bezoekers op de website de telmachine van Google Analytics aangewezen is. De tellingen van Google Analytics zijn immers de referentiestandaard geworden. Deze cijfers zijn niet te vergelijken met de cijfers uit voorgaande jaarverslagen, die gebaseerd waren op een andere telmethode. Top 20 landen bezoekers Viw.be buiten België Sociale media VIW is uiteraard aanwezig op de sociale media. Zowel op Facebook, LinkedIn & Youtube, waar het een groeiende aanhang weet te vinden. Zo telt de VIW Facebookpagina al 2701 fans. In 2014 mocht Viw.be unieke bezoekers ontvangen. Zij waren in totaal goed voor paginaweergaven. Volgens dezelfde telmethode zijn dit de cijfers voor de voorgaande jaren: 2013 (juli tot december): (integraal) : (integraal) : (integraal) : Nederland VSA Spanje Frankrijk Duitsland GB Italië Brazilië Zwitserland Australië Canada Thailand Zweden Portugal VAB Argentinië Luxemburg Oostenrijk Zuid-Afrika Indonesië 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% In publicaties

15 EEN GREEP UIT ARTIKELS VERSCHENEN OP WEBSITE & E-ZINE -JONGEREN - VERSTERKEN VAN EN INFORMEREN OVER HET VLAAMS BUITENLANDS BELEID - Vlaams Parlement eert verdienstelijke Vlamingen in het buitenland - Vlaamse Cleantech krijgt internationale weerklank - Vlaanderen herdenkt WO I - 10 jaar Flanders House in Londen - Vlaanderen legt eerste herdenkingstuin aan in Londen - Wegwijs in Europese subsidies -VIW-VERTEGENWOORDIGERS - Thierry Van Durme. 18 jaar ervaring in het Midden Oosten - Kris Boyen houdt de Nederlandse taal levend in Congo -EMIGRATIE - Master of Global management - Grensverleggende economisten - Erasmusverhalen uit Spanje en Zweden - Handelsmissie, het vak in de praktijk - Heropbouw Christchurch. Stage Vlaamse landmeters. - Nele Paelinck ruilt School is Cool voor Argentijnse liefde - Succesvol emigreren naar Canada voor beginners - Aangemeerd in Genève - Hart verloren aan Thailand - Twintig jaar leven en werken in Noord-Mexico - Vlaamse osteopaat gedijt in Zwitsers klimaat -EXPAT ERVARINGEN -MAATSCHAPPELIJK -ECONOMISCH -ONDERWIJS - Overlijden in het buitenland - Vermijd dubbele belasting met één fiscale woonplaats - Is het gras altijd groener in het buitenland? - Schenkingsrechten: ook in het buitenland? - Deelname aan de verkiezingen - Flanders Investment & Trade. Uw partner bij internationaal ondernemen - Leven en werken op zee - De haven in de wereld - Nederlands leren onder de Spaanse zon - Wereldschool. Onderwijs thuis in het buitenland - VIW-bevraging. Aanbod Nederlandse taal & Vlaamse cultuur - D-teach. Online studiebegeleiding - Flanders Knowledge Area -CULTUUR - Leven als expat dankzij Vlaamse havenknowhow - Werken en leven in India. Vlaamse expats getuigen. - Sam Taelman, een DEME-bouwsteen - Dirk Denoyelle. Hoofd vol blokjes. - Grensoverschrijdend zakelijk advies voor Vlaamse creatieven - Stoomboot in Spanje - Katelijne Schiltz vlecht liefde met muziek in München -OPMERKELIJKE VLAMINGEN - Walter De Brouwer ontwikkelt het ziekenhuis in je broekzak. - Vlaams onderzoektalent in de VSA. - Michiel Thomas. Cameraman in Hollywood. - Architect Alexander D Hooghe stad van de toekomst - Prijs voor Peter Piot in Japan In publicaties

16 VIW in de pers Met haar tijdschrift heeft VIW een eigen medium. Dit driemaandelijks tijdschrift is het uithangbord van de stichting. Het vlaggenschip in een zee vol kleinere en grotere schepen. Er is de website viw.be, het e-zine, maar bovenal de dagelijkse werking. Deze houdt de dienstverlening in, waarvan u misschien al eens gebruik maakte. Deze omvat ook, en dat is veel minder bekend, de research in voor talloze programmamakers en journalisten in het Vlaamse land: de Vlaamse beleving van verkiezingen in het buitenland, de gezichten achter de pensioencijfers van uitgeweken landgenoten, het vergaren van gegevens van Belgische toeristische initiatieven in het buitenland,... Een kleine greep slechts uit de vele mediaproducties die mede dankzij VIW en u misschien als bereidwillige getuige in het buitenland tot stand kwamen. Soms denken we dat we misschien zelf een tv-format moeten maken, of een boek schrijven in plaats van de ideeën aan te bieden, maar dat is natuurlijk onze corebusiness niet. De programma s en reportages over en met uitgeweken landgenoten doen het echter goed. Zowat iedere zender ziet er brood in. Haast iedere krantenredactie contacteert VIW meermaals per maand met de vraag naar gegevens en informatie over Vlamingen in het buitenland die duiding kunnen geven bij een gebeurtenis of deel wensen te nemen aan een productie. De journalisten weten het intussen: slechts één adres om zowat wereldwijd contacten te krijgen. Een greep uit de belangrijkste aanvragen: Op zoek naar Onderwerp Programma Bedrijf Datum Vlamingen in IJsland Reisprogramma Beroepen zonder grenzen Sputnik Media 13/01/2013 Vlamingen in IJsland Stoppen met roken Frituur De Wereld Radio 2 14/01/2014 Vlamingen in de VSA Restaurant/bar Artikel Freelance journalist 29/01/2014 Vlamingen in Zwitserland Loonbeleid Scoop magazine van SD Worx Het Salon 10/02/2014 Vlamingen in Engeland Overstroming Nieuws Radio 1 11/02/2014 Vlamingen in Engeland Overstroming Nieuws Radio 2 - West-Vlaanderen 12/02/2014 Vlamingen in Engeland Overstroming Nieuws VTM 12/02/2014 Vlamingen in Engeland Overstroming Nieuws Radio 2 - Oost-Vlaanderen 12/02/2014 Vlamingen in Engeland Overstroming Karrewiet Ketnet 13/02/2014 Vlamingen in Bhutan Reisreportage Artikel Rik Van Belle 13/02/2014 Vlamingen in Oekraïne Opstand in Kiev Nieuws Radio 2 Oost-Vlaanderen 19/02/2014 perslijst

17 Vlamingen in Uruguay en Brazilië? Frituur De Wereld Radio 2 25/02/2014 Vlamingen in Turkije Seksuele normen Frituur De Wereld Radio2 06/03/2014 Vlamingen in Venetië Onafhankelijkheid Venetië Nieuws Radio 2 Oost-Vlaanderen 18/03/2014 Vlamingen in Chili Aardbeving Artikel Het Nieuwsblad 03/04/2014 Vlamingen in Brazilië WK Voetbal Telefacts VTM 22/04/2014 Vlamingen in Spanje Naaktverbod in Mallorca Nieuws Radio 2 Oost-Vlaanderen 30/04/2014 Vlamingen in Nigeria Ontvoeringen Boko Haram Nieuws Radio 2 Oost-Vlaanderen 07/05/2014 Vlamingen in Engeland Reisreportage Londen Artikel Het Laatste Nieuws 12/05/2014 Vlamingen in Turkije Mijnramp Nieuws VTM 14/05/2014 Vlamingen in Dubai Expatreportage Artikel Het Nieuwsblad 14/05/2014 Vlamingen in Brazilië Klasseonderdeling op strand Rio de Janeiro Goed Reizen Het Laatste Nieuws 14/05/2014 Vlamingen in Zwitserland Jongere uit Leuven Artikel MijnLeuven 01/06/2014 Vlamingen in Polen Reisreportage AS Magazine AS Adventure 05/06/2014 Vlamingen in Ethiopië Reisreportage jonge dokters Documentaire VRT Geronimo 17/06/2014 Vlamingen in de Wereld Mannen of vrouwen van expats Zomerreeks Dag Allemaal 20/06/2014 Vlamingen in de VSA Interessante profielen in San Francisco Koppen VRT 07/07/2014 Vlamingen in Berlijn Trends en lyfestyle in Berlijn Artikel Feeling 09/07/2014 Vlamingen in Spanje Reisreportage Murcia en Alicante Vlaanderen Vakantieland VRT 23/07/2014 Vlamingen in de Wereld Ondernemers in het buitenland Artikel Humo 25/07/2014 Vlamingen in Indonesië Vrouwelijke ondernemers in Bali Blog De Standaard Online 28/07/2014 Vlamingen in Polynesië, Melanesië en Micronesië Vlamingen ter plaatse Reis-/avonturenreeks Freelance journalist 29/07/2014 Vlamingen in Egypte Conflict Gazastrook Artikel Het Belang van Limburg 01/08/2014 perslijst

18 Vlamingen in de Wereld Met de auto emigreren naar het buitenland 1000 zonnen VRT 04/08/2014 Vlamingen in Zweden Bosbranden Nieuws Radio 2 - Oost-Vlaanderen 06/08/2014 Vlamingen in Burundi, Oeganda en Rwanda Dagelijks leven in Zwart-Afrika Artikelenreeks Krant van West-Vlaanderen 13/08/2014 Vlamingen in Schotland Onafhankelijkheidsreferendum Nieuws VTM 05/09/2014 Vlamingen in Schotland Onafhankelijkheidsreferendum Nieuws Q-music en JOE fm 15/09/2014 Vlamingen in Dubai, Qatar, Oman en Bahrein Dagelijks leven VTM serie Borgerhoff en Lamberigts 30/09/2014 Vlamingen in Zuid-Afrika Dagelijks leven in Kaapstad Reportage Studenten Journalistiek 06/10/2014 Vlamingen in Zweden Verhuis Kiruna Nieuwe Feiten Radio 1 23/10/2014 Vlamingen in de VSA Tussentijdse verkiezingen Nieuws VRT 04/11/2014 Vlamingen in Spanje Referendum Catalonië Nieuws VRT 04/11/2014 Vlamingen in de V SA Vlamingen in Portland Artikel De Morgen 18/11/2014 Vlamingen in de VSA Sneeuwstormen New York Reportage Tv Limburg 20/11/2014 Vlamingen in de Wereld Terugroeping bruggepensioneerde Vlamingen Bende van Annemie Radio 1 21/11/2014 Vlamingen in Cuba Toenadering VSA & Cuba Vandaag Radio 1 18/12/2014 perslijst

19 Enkele artikels / reportages waarin VIW het voorbije jaar zelf het onderwerp was: Ondernemers - Expatgids helpt emigreren (12/2014) M-Magazine - Emigreren kan je leren (12/2014) Jobat - Naar het buitenland gaan werken? 8 tips (11/2014) Metro - Buitenlanders hekelen verkiezingen (06/2014) - Vlamingen in de Wereld breekt lans voor online stemmen (05/2014) Belga - Regen van klachten van Belgen in het buitenland (06/2014) De redactie - Geen moeder der verkiezingen voor Vlamingen in het buitenland (05/2014) De Standaard - Recordaantal Belgen stemt in het buitenland (05/2014) De Tijd - Als het buitenland lonkt: huiswerk voor vertrekkers (11/2014) Zondag - Expatgids voor landverhuizers (11/2014) (bijlage 4) Gazette van Detroit - Vlamingen in de Wereld Nieuwe expatgids voor wonen en werken in het buitenland (11/2014) De Morgen - Belgen in het buitenland krijgen ook stemrecht voor regionale verkiezingen (10/2014) Vokatribune - De expatgids voor wonen en werken in het buitenland (10/2014) Clubvenster - Service en networking voor Vlamingen worldwide (10/2014) Het Nieuwsblad - Mechelaar gidst u naar de rest van de wereld (10/2014) Gazet van Antwerpen - Mechelaar schrijft expatgids (10/2014) VIW in de pers

20 inclubs Kan het contact met Vlamingen in het buitenland de integratie in het nieuwe thuisland in de weg staan? Kan het de inburgering in de global village vertragen? VIW staat voor een gezonde integratie voor een emigrant die het juiste evenwicht vindt tussen de eigen en de nieuwe culturele identiteit. Daarom is het goed om soms samen te komen met andere landgenoten. Niet dagelijks, maar één maal per maand samen een pint pakken of gezamenlijk een Vlaamse expositie meepikken in Peking. Daar ziet VIW de rol van de vele Vlaamse/Belgische clubs in de Wereld, die we graag opsommen: (uitgebreide clublijst zie bijlage 5) Algerije Algiers* Argentinië Asociacion Belga de Buenos Aires Vlamingen in Argentinië Australië Belgian Club of Canberra Belgians in Sydney "Indezuuteninval" Flemish Australian Friends of S-E Queensland VIW South Australia Belgian Club of Victoria Belgian Club Western Australia VIW Flemish in WA Melbourne* Brazilië Belgian club Brazil Canada Vlaamse Kring in Calgary (VKC) Belgian Canadian Association of British Columbia (BCABC) Belgian Club in Winnipeg Belgian Canadian Business Chamber New Brunswick / Douglas* Ontario / Tornto* Belgians in Toronto Delhi Belgian Club Chili Vlamingen in Chili China Belgian Club of Hong Kong Belgium-Luxembourg Chamber of Commerce (BLCC) Vlamingen in Shanghai (VLIS) Shanghai* Colombia VIW Colombia Congo Club der Lage Landen Costa Rica Club BelCo Liberia* Denemarken Benelux Business Club Deens-Belgische Vereniging Kopenhagen* Dominicaanse Republiek La Romana* Duitsland NeVlaC Belgen in Bayern München* Belgier in Berlin Berlijnse Avonden e.v. Flachland e.v. Fläming-Flandern e. V. Freundeskreis der belgischen Reservisten e.v Belgisch-Deutscher Club e.v. Belgen in Lüdenscheid Belgian Business Association Deutsch-Belgischer Kulturkreis Deutsch-Belgisch- Luxemburgische Gesellschaft e.v. Felix-Timmermans-Gesellschaft e. V. VGM - AMP - FPM / BRD Koninklijke Kring Mars & Mercurius Orde van den Prince Deutsch-Belgischer Freundeskreis Andernach-Ekeren 1979 e.v. Ecuador Quito* Nederlanders en Vlamingen in Ecuador Filippijnen Manila* Finland Fins-Belgische Vereniging Helsinki* Frankrijk Belgians In Paris (BIP) Vlamingen in Parijs Amicale belge en Midi-Pyrénées Nord-Pas de Calais* Association France-Belgique de Cannes Association France-Belgique Rhône- Alpes Lyon* Gambia Bakau* Griekenland Belgisch-Helleense Vriendenkring Vlaamse Kring in Griekenland Groot-Brittannië Anglo-Belgian Club (ABC) Anglo-Belgian Society Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce (BLCC) Orde Van den Prince The Young Chamber (TYC) Vlaamse Club Londen (VCL) Vlamingen in Surrey Hongarije Boedapest* Ierland VIW Ierland IJsland Kopavogur* India Bangalore* Chennai* Mumbai* Nederlandse Belgische Club Mumbai Indonesië Bali* Belgium Luxembourg Indonesia Club VIW-Indonesia Italië Bologna-Bruxelles A/R Erasmus Associazione Culturale Vlaamse Culturele Kring van Rome Milaan* In clubs

21 Japan Osaka* Kenia Nairobi* Luxemburg URB/BKV Lux Steinsel / Luxemburg* Vlaamse Club Luxemburg (VCL) Malawi Zomba* Maleisië Vlamingen in Maleisië Marokko Casablanca* Mexico Belgamigos Monaco Vlaamse Club Monaco Nederlandse Antillen Belgische Club Belge Curaçao Nieuw-Zeeland Belgian Club Auckland Christchurch* Noorwegen Belgen in Noorwegen Vlamingen in Noorwegen Oostenrijk (ÖBG) Panama Chiriqui* Paraguay Capitan Miranda - Itapua* Peru Belgo-Club Polen Warschau* Portugal VIW-Portugal Qatar Dutch Speaking Association (DSA) Roemenië Belgian Connection Rusland Moskou Singapore Belgian and Luxembourg Association of Singapore (BLAS) Servië Belgrado* Spanje Amigos Belgas de Torrevieja Asistencia a Belgas en Benidorm Nederlandstalige Club Peñón de Ifach in Calpe Spanje Nederlands-Vlaamse ontspanningsclub "De Lage Landen" Vlaamse Vriendenkring Benidorm Las Amistades Belgas de Levante Calpe VIW Costa Blanca Catalonië / Barcelona* Círculo Hispano-Belga en Catalunya VIW Madrid Vlamingen in de Wereld Costa del Sol) Vlamingen Costa Dorada Asociación ASALEN Tenerife* Barcelona* Suriname Paramaribo* Tanzania Belgisch Tanzaniaanse Vriendenkring Zanzibar* Thailand Belgian Club of Hua Hin (BCHH) Belgian Club of Thailand (BCT) Vlaamse Club Pattaya (VCP) Tunesië Tunis* VAE BELGOLUX Abu Dhabi Belgian Club Dubai The Genuine Belgian-Dubai Connection Vrienden in de Emiraten (Vid'E) Vietnam Hanoi* VSA Vlamingen in de Wereld - Arizona California / Monterey* BELGICA Belgian Club of Northern California Belgian Club of Southern California San Diego Belgian Meetup Group Colorado / Golden* Belgian Club of Florida Florida / Apollo Beach* Belgian Club of Atlanta Georgia / Atlanta* Belgian-American Club of Chicago Belgian American Historical Society of Chicago (BAHSC) Center for Belgian Culture EuroChicago The Belgian Researchers Vlamingen in Boston (VIB) Genealogical Society of Flemish Americans Belgian-American Association of Detroit Belgian American Century Club of Michigan (BACC) Belgian American Society of New England Nevada / Las Vegas* NY-PrietPraat Society of Friends of Belgium VIW New York Belgians in Portland (and around) Pennsylvania / Philadelphia* Belgian American Club of Texas Nova Belgica Belgian Club of Washington VIW - Washington Flanders Club Peninsula Belgian American Club Wisconsin / Brussels* Zuid-Afrika Belgica-Cape Club Kaapstad* Zweden Bollnas* Stockholm* Swedish-Belgian Association Zwitserland Belgische Club van Basel en Jura Belgoclub de Genève Koninklijke Belgische Unie van Genève (KBUG) Genève* Belgische Unie van Neuchâtel Koninklijke Vereniging Belgische Unie-Lausanne Belgoclub du Vaud Business Club Belgo-Luxembourgeois en Suisse (BLC) Union Belge du Valais (UBV) Belgische Unie van Zürich Vlamingen in Zürich (Viz'kes) * Een actieve VIW-gemeenschap rond de VIW-vertegenwoordiger In clubs

22 Clubactiviteiten Een VIW-vertegenwoordiger is vaak verbonden aan een club, die activiteiten organiseert om het samenhorigheidsgevoel onder de landgenoten te versterken. Een maandelijkse informele drink, een cultureel evenement, een interessante spreker, een mosselsouper, Informele activiteiten veelal die Vlamingen rond de tafel brengen, maar de integratie geenszins in de weg staan, integendeel. De betrachting is de band met het thuisland en de verbondenheid onder elkaar te versterken. Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die VIW financieel of logistiek ondersteunde in Musical Pauline en Paulette 31 maart 2014 Abbaye de Neumünster De Vlaamse Club Luxemburg heeft het genoegen gehad om dit muzikale theater te kunnen uitnodigen in het Groothertogdom Luxemburg. Er waren iets meer dan 100 aanwezigen en voor de start van het artistieke gedeelte heeft de voorzitter van de Vlaamse Club expliciet de financiële steun van Vlamingen in de Wereld benadrukt en bedankt. Optreden Jef Neve 05 april 2014 Sao Paulo Op zaterdag 5 april hadden we het grote genoegen om via de Belgian Club Brasil (Braziliaanse afdeling van Vlamingen in de Wereld) in São Paulo aan onze Belgische leden het concert van Jef Neve en Nicolas Kummert aan te bieden in de jazzclub JazzB. De zaal zat afgeladen vol, met naast onze Belgen ook een grote opkomst Braziliaanse jazzliefhebbers, waaronder zelfs fans die meer dan 100 km hadden gereisd om van het concert van Jef Neve en Nicolas Kummert te kunnen genieten. In plaats van de afgesproken 90 minuten konden we maar liefst de volle twee uur genieten van hun sublieme muziek. Opstarten Casa Belga + 11 juliviering 10 juli 2014 Buenos Aires Op km van ons vaderland vieren we trots dat we Vlaming zijn, met al de Belgen samen. Iedereen was welkom op het feestje van VIW- Argentinië. Met velen kwamen ze om een glas te heffen op de Vlaamse feestdag. Ook de Consul, Peter Ponjaert en de Eerste Secretaris Ellen Degeest, waren aanwezig. Zij werden in de bloemetjes gezet voor hun lieve diensten de afgelopen jaren en VIW wenst hen veel geluk toe op hun nieuwe locatie. Via Via reiscafe in Buenos Aires verzorgde het feestje tot in de puntjes. Op het menu stond Filet Americain met frietjes, een waarlijke feestdis voor Vlamingen in het buitenland. Tot in de vroege uurtjes werd er gefeest en heel wat bij gebabbeld. Casa Belga wil een krachtige (inter)nationale organisatie te zijn van gedreven mensen die hun kwaliteiten willen gebruiken en verder ontwikkelen met het oog op de promotie van Vlaanderen (en België). Dit gebeurt via de realisatie van projecten. 11 juli-viering 11 juli 2014 Senegambia De groep Vlamingen in Gambia vierde ook dit jaar weer mee. Het feestje ging door bij Eddies eetcafé in Senegambia area, een half Belgische/Nederlandse bar, we waren met 48 en dat is redelijk precies want elke deelnemer kreeg een tombola ticket. Vlaamse Dag - 22 november 2014 Calpe Bij ons in Benidorm. De bekende slogan geldt voor de hele Costa Blanca. Zo bevestigde de Vlaamse Dag die de VIW-Costa Blanca op 22 november organiseerde in Calpe. Bijna bezoekers kwamen er over de vloer om kennis te maken met een waaier aan diensten en producten die Vlamingen, en Nederlanders, hen aan de Costa aanbieden. Van appartementen, over juridisch advies tot thuiszorg. Voor velen was het ook een gezellig samen zijn, bij een frisse pint en verse pannenkoek. Sinterklaasfeest - 6 december 2014 Bogota Er waren zo n 18 deelnemende kinderen, tussen 2 en 7 jaar oud, en 33 begeleidende familieleden op de tweede editie van het Sinterklaasfeest voor Belgen in Colombia, georganiseerd door VIW Columbia. De rol van Sinterklaas werd opgenomen door de recent aangekomen Consul, Johan D Halleweyn. De commentaren nadien van de ouders op de "performance" van Sinterklaas en Zwarte Piet was heel erg positief.. clubactiviteiten

23 indaden Tijdlijn met enkele opvallende hoogtepunten uit de VIW-agenda JANUARI MAART 2014 APRIL JUNI 2014 JULI-SEPTEMBER 2014 OKTOBER-DECEMBER 2014 _ Naar goede gewoonte werden de wereldwijd actieve VIWvertegenwoordigers herbenoemd. _ VIW pakt uit met een nieuwe huisstijl en de baseline wereldwijd netwerk. Persoonlijke service. Het implementeert hierbij ook onmiddellijk de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid. _ Met drie boeiende sprekers was de Ontmoetingsavond Vlaanderen in de Wereld een succes. Onder de noemer Vlaanderen in de Wereld: perspectieven voor het buitenlands netwerk en beleid van Vlaanderen werd ook verder dan de VIWperimeter. Koen Verlaeckt, Claire Tillekaerts en Jan Wouters maakten hun opwachting. _ Ter attentie van de huidige en toekomstige Vlaamse beleidsmakers stelde de stichting een memorandum op. Hierin vraagt het de Vlaamse politieke partijen een aantal aandachtspunten voor de Vlamingen in de buitenland mee te nemen in hun verkiezingsprogramma s en naar de onderhandelingstafel voor het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. _ Het diplomatieke korps van de Vlaamse regering verzamelde tijdens de eerste week van april in Vlaanderen. Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen, nodigde VIW uit om haar strategie en toekomstplannen te delen met de diplomaten. Een uitnodiging waarop voorzitter Jan Van Doren graag in ging. Na de presentatie volgde een boeiende vragengronde. _ Op 25 mei namen niet enkel alle kiesgerechtigde Belgen in het binnenland deel aan de federale verkiezingen, maar ook zo n landgenoten in het buitenland. Enkel aan de federale verkiezingen weliswaar. Dat dit voor VIW een doorn in het oog is, maakte het bekend via een perscampagne. _ Op woensdag 4 juni organiseert VIW een infonamiddag inzake emigreren naar de VS, Canada, Australië & Nieuw- Zeeland. Enerzijds worden er voordrachten gegeven over de visa- en werkvergunning-problematiek voor deze 4 landen, anderzijds is er een ruime infomarkt waar verschillende experten de aanwezigen verder informeren. _ 200 Vlamingen die een thuis vonden elders in deze kleine wereld verzamelden op 3 juli tijdens het VIW-zomerfeest. De tweede editie van de After Work Abroad Party was een succes. _ Eerste zomerkamp voor expatkinderen. Idee Kids organiseert i.s.m. VIW het kinderboerderijkamp Broodgeheimen en Kippenplezier. Op een speelse en ludieke manier worden de kinderen ondergedompeld in een Nederlands taalbad. _ De volgende passage in het Vlaams regeerakkoord maakt vele Vlamingen in het buitenland gelukkig: Via de vereniging Vlamingen in de Wereld betrekken we de Vlamingen die in het buitenland verblijven, actief bij het Vlaams buitenlands beleid. We willen dat het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland naar regionale en Europese verkiezingen wordt uitgebreid, idealiter via het invoeren van een systeem van e- voting. In overleg en in samenwerking met Nederland streven we er naar dat er een kwaliteitsvol aanbod van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland blijft bestaan. _ VIW geeft haar expatgids uit. Dit boek tackelt alle facetten van het emigratie- en expatriatieproces, van a tot z, zonder taboes. De informatieve teksten werd doorspekt met getuigenissen van Vlamingen in het buitenland. _ Voor de tweede keer in een jaar krijgt VIW een mooie dosis persaandacht. De expatgids weet immers heel wat persaandacht naar zich toe te trekken. _ De Vlaamse Dag aan de Costa Blanca lokt bijna bezoekers. Alle eer hiervoor gaat naar de lokale VIWvertegenwoordiger Dieter Ryckaert. VIW-voorzitter Jan Van Doren mocht zelf ervaren hoe divers de residerende Vlamingen er zijn, van ondernemers over uitvinders tot artsen en pensionado s. In daden

24 Netwerkevent 27 maart Voorstelling aan Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering Met drie boeiende sprekers was de Ontmoetingsavond Vlaanderen in de Wereld een succes. Dit netwerkevent, dat werd voorafgegaan door de Raad van Bestuur van de stichting bracht drie boeiende sprekers naar de nieuwe VIW-lokalen. Onder de noemer Vlaanderen in de Wereld: perspectieven voor het buitenlands netwerk en beleid van Vlaanderen werd ook verder dan de VIW-perimeter gekeken. VIW-voorzitter Jan Van Doren startte natuurlijk wel met de Nieuwe strategie en plannen van VIW van VIW uit de doeken te doen. Vervolgens lichtte Koen Verlaeckt, secretaris-generaal Departement Internationaal Vlaanderen de Krachtlijnen voor het Vlaams buitenlands beleid toe. Claire Tillekaerts, CEO Flanders Investment & Trade sprak over de Hefbomen voor een sterk internationaal economisch netwerk voor Vlaamse bedrijven. Jan Wouters ten slotte, directeur Leuven Centre for Global Governance Studies maakte het publiek wegwijs in de Uitdagingen voor diplomatie in een snel veranderende wereld. Het diplomatieke korps van de Vlaamse regering verzamelde tijdens de eerste week van april in Vlaanderen. Dit op hun thuisbasis, meer bepaald het Departement internationaal Vlaander en. Koen Verlaeckt, secretarisgeneraal van dit departement, nodigde VIW uit om haar strategie en toekomstplannen te delen met de diplomaten. Een uitnodiging waarop voorzitter Jan Van Doren graag in ging. Na de presentatie volgde een boeiende vragengronde. Hieruit bleek de groeiende synergie tussen de Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering en de VIW-antennes in het buitenland. Een samenwerking die er is op het veld, in Brussel én in het VIW-magazine. In de eerstvolgende editie wordt de postwissel van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in de schijnwerpers geplaatst. Diverse activiteiten

25 Infonamiddag After Work Abroad Party 2 e editie Infosessie emigreren naar de Verenigde Staten, Canada, Australië & Nieuw Zeeland. De beslissing om te emigreren is niet eenvoudig en heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het ganse gezin. Een goede voorbereiding is alles. Tijdens de VIW-infonamiddagen krijgt men de gelegenheid om contacten te leggen met een groot aantal experts die kunnen assisteren bij de voorbereiding op, maar ook tijdens de effectieve emigratie. 200 Vlamingen die een thuis vonden elders in deze kleine wereld verzamelden op 3 juli tijdens het zomerfeest van de stichting Vlamingen in de Wereld in de Antwerpse zaal Horta. De tweede editie van de After Work Abroad Party was een succes. Voor vele aanwezigen was het een blij weerzien, voor anderen was het een aangenaam kennismaken. Op het emigratieseminarie krijgt u onder andere informatie aangereikt over de volgende onderwerpen: Het aanvragen en verkrijgen van een visum en werkvergunning Internationaal verhuizen Hoe u aanpassen in uw nieuwe thuisland Nederlandstalig onderwijs in het buitenland Diverse activiteiten

26 Eerste zomerkamp voor expatkinderen Steeds meer Vlamingen verhuizen naar het buitenland. Maar definitief is een internationale verhuizing anno vandaag echter zelden. Vele expats keren terug naar het vaderland, vaak met opgroeiende kinderen. Zonder ondersteuning dreigen deze internationaal georiënteerde jongeren het te moeilijk te hebben om bij hun terugkeer door te stromen naar het Vlaams onderwijs. Dat is niet enkel spijtig voor deze jongeren of hun ouders, maar ook voor Vlaanderen, voor wie connecties met het buitenland essentieel zijn. Er is dus wereldwijd nood aan het versterken en toegankelijk maken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats. Daarnaast is in Vlaanderen nood aan het versterken van de re-integratie van kinderen in het Vlaamse onderwijs. Onder meer dankzij dit eerste zomerkamp voor expatkinderen VIW lobbyt voor het stemrecht Op 25 mei 2014 stonden federale, Vlaamse en Europese verkiezingen op het programma. In aanloop naar de verkiezingen ijverde de stichting voor uitbreiding van dat stemrecht landgenoten in het buitenland beïnvloedden wel degelijk het verkiezingsresultaat beïnvloeden. Van de federale verkiezingen welteverstaan, want daartoe beperkt hun kiesrecht zich. Het standpunt van de stichting hierover is alom bekend: het is een lacune in de wetgeving die pijnlijk duidelijk wordt, nu beide verkiezingen op één dag vallen. Er is geen enkele reden te bedenken waarom onze expats wel mogen stemmen voor federale verkiezingen maar niet voor de regionale verkiezingen. Diverse activiteiten

27 Het Regeerakoord VIW is trots op de erkenning door de Vlaamse overheid Via de vereniging Vlamingen in de Wereld betrekken we de Vlamingen die in het buitenland verblijven, actief bij het Vlaams buitenlands beleid. Uitgave Expatgids voor Wonen en Werken in het buitenland Jaarlijks zoeken duizenden landgenoten hun geluk in het buitenland. Om er te studeren of vrijwilligerswerk te verrichten. Omdat ze er de liefde of de job van hun leven vonden, of om er van hun oude dag te genieten. Tijdelijk of permanent de grens oversteken vergt naast een goede voorbereiding echter ook mentale flexibiliteit. Deze Expatgids belicht een brede waaier aan thema s, van de administratieve molen, juridische gevolgen en het regelen van bankzaken, tot het verhuizen met kinderen en omgaan met culturele verschillen. We willen dat het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland naar regionale en Europese verkiezingen wordt uitgebreid, idealiter via het invoeren van een systeem van e-voting. In overleg en in samenwerking met Nederland streven we er naar dat er een kwaliteitsvol aanbod van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland blijft bestaan. Diverse activiteiten

28 indiensten Inpakken & Wegwezen Goed advies is belangrijk voor al wie plannen heeft om naar het buitenland te vertrekken. Ga je voor een korte periode of definitief? Vertrek je als expat of emigrant? Hoe dan ook, je zit met 1001 vragen. Wat ook je plannen zijn, het vergt heel wat moed en doorzettingsvermogen om de stap daadwerkelijk te zetten. Het is onze bedoeling om u in deze 'onderneming' te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. 'Vlamingen in de Wereld' kan hierbij als scharnierfunctie fungeren. Vragen gerelateerd aan je nakend vertrek kan je makkelijk aan VIW voorleggen. Een oplossing wordt, in alle discretie, zo snel als mogelijk voor jou gezocht. Er bestaan geen standaardantwoorden want elke gezinssituatie is anders! Dat maakt de zoektocht vaak zo moeilijk en verwarrend. Wij trachten in het kluwen van dit verhuisproces de losse eindjes voor u aan elkaar te knopen en orde in de chaos te brengen. Hiernaast en hieronder een aantal vragen die VIW geregeld krijgt: Ik geniet momenteel van loopbaanonderbreking in de Verenigde Staten, waar ik verblijf met een toeristenvisum. Kan ik dat verlengen van hieruit? Vooreerst moet je weten dat het Visa Waiver Programme Belgen de mogelijkheid geeft de VS te bezoeken zonder visum. Jouw paspoort moet wel machineleesbaar en geldig zijn voor de duur van het verblijf, maximum 90 dagen. Wens je langer te blijven voor zaken of vakantie, dan vraag je een desbetreffend visum aan. Hiervoor moet je voldoen aan de bepalingen van de Immigration and Nationality Act. Je moet aantonen dat je buiten de VS woont en via familiebanden en werkrelaties bewijzen dat je na het verblijf terug gaat. Recent verscherpte de toegangscontrole tot de VS. Na het visumverloop is terugkeren naar België noodzakelijk. Enkel de grens met Canada oversteken wordt afgeraden als je niet wil dat men je de toegang tot de VS voor lange tijd ontzegt. Eens in België mag je niet onmiddellijk terug de vlucht over de grote plas nemen. Je wacht best een maand voor je een nieuwe reis aanvat. Wat hou ik in het achterhoofd als ik in het buitenland van mijn pensioen wil genieten of buiten België mijn pensioen opbouw? De nodige aandacht is vereist als je niet voor de verrassing van een lager pensioen wilt komen te staan. Je kan jouw pensioen laten storten in het land waar je woont, maar hierop betaal je taksen. Niettemin is het aan te raden als bewijs van inkomen. Binnen Europa is het pensioen omwille van allerhande richtlijnen goed geregeld en is pensioenopbouw verzekerd. Ook in Japan, de Verenigde Staten en de Maghreb is het wettelijk pensioen vrij volledig. Daarbuiten wordt het moeilijk om het pensioen weder samen te stellen. Het pensioenfacet bekijk je best vóór het vertrek. Naast de eerste is er immers ook de tweede pijler. Deed je aan pensioensparen via de werkgever, dan wacht je wellicht liever geen 35 jaar om er aan te kloppen voor jouw pensioen. Je kan nagaan of er geen overdracht kan gebeuren naar de nieuwe werkgever of een privéverzekeraar. Een andere optie is jouw pensioenreserves afkopen, dus laten uitbetalen. Kan ik als werkloze een job zoeken binnen de Europese Unie, zonder mijn uitkering te verliezen? Als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze mag je werk zoeken binnen de Europese Economische Ruimte. Deze omvat alle landen van de Europese Unie en daarnaast IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Ook Zwitserland valt onder de regel. Je blijft jouw uitkering ontvangen op voorwaarde dat je je binnen de zeven dagen, na het opzeggen van jouw beschikking tot de Belgische arbeidsmarkt, inschrijft bij de bevoegde werkloosheidsdienst in het land van bestemming. Daar volg je de gangbare werkloosheidscontrole. Het uitkeringsbedrag blijft gelijk aan datgene dat je had ontvangen, mocht je in België gebleven zijn. De uitkeringen worden in de plaatselijke munt en lokaal uitbetaald. Van deze regeling, met behoud van uitkering, geniet je maximum drie maanden. Vind je werk op bestemming, dan staat het je natuurlijk vrij langer te blijven. Contacteer de plaatselijke RVA vooraleer je de stap onderneemt en vraag het formulier E 303 aan. Breng ook jouw ziekenfonds op de hoogte. In diensten

29 Als coöperant van een Belgische ngo ga ik aan de slag in Ecuador. Mijn echtgenoot geniet er van loopbaanonderbreking. Hij krijgt een Belgische uitkering. Welke zijn de fiscale gevolgen? Vooreerst is het belangrijk jullie fiscale woonplaats te omschrijven. Dat is deze waar jullie feitelijk en duurzaam (samen) wonen. Duurzaam betekent ten minste een periode van 24 maanden. Indien beide landen jullie zien als inwoner ontstaat er een woonplaatsconflict wat mogelijk aanleiding geeft tot dubbele belasting of ongewenste financiële gevolgen. Door middel van een woonplaatsattest, opgemaakt door de fiscale administratie van Ecuador, en een eventuele huurovereenkomst kan je de Belgische evenknie bewijzen dat jullie feitelijk geen inwoner meer zijn. De vergoeding die jouw man ontvangt inzake zijn loopbaanonderbreking is en blijft wel in België belastbaar. Hij moet dus in België aangifte doen onder het luik belasting der niet-inwoners. Als woon- en werkstaat heft Ecuador op jouw bezoldiging van actieve coöperant belastingen. De strenge Nieuw-Zeelandse immigratiewetten zijn mij bekend. Niettemin zie ik mijn toekomst in het kiwi-land. Hoe kan ik er aan de slag en hoe zit het nu juist met dat puntensysteem? Ondanks zware selectiecriteria blijft Nieuw-Zeeland voor velen het land of opportunities. Het Skilled Migrant visum is het meest gangbare. Om in aanmerking te komen moet je binnen het puntensysteem minimaal 100 punten halen. Verder zijn er taaleisen Engels en is ook een goede gezondheid vereist, alsook een bewijs van goed gedrag. De leeftijdsgrens ligt op 55 jaar. De New Zealand Immigration Service (NZIS) lijst de aanvragen op. De aanvragers met de hoogste quotering mogen een Application in te dienen. De NZIS beslist daarop wie het toelaat. Wie onvoldoende punten behaalt, kan werkervaring opdoen door tijdelijk met een Temporary visum te werken. Als jouw bedrijf zich vestigt en/of investeert in Nieuw-Zeeland, kom je als Employee of a Relocating Company in aanmerking voor een werkvisum. Jongeren van 18 tot 30 jaar kunnen tijdens hun vakantie werken met een Working Holiday visum. Mijn vriendin is Russische en woonachtig in Rusland. Ik wil haar vergezellen en er werken. Wat moet ik zeker weten omtrent een werkvergunning en arbeidsovereenkomst? De wetgeving van de Russische federatie stelt duidelijk dat het aan de werkgever is om een werkvergunning aan te vragen. Omwille van de verstrengde Russische migratiewetgeving en de jaarlijkse quota op werkvergunningen voor buitenlanders, is het riskant om hieraan op eigen houtje te sleutelen. De financiële gevolgen kunnen zwaar zijn en bovendien loop je gevaar dat je visum wordt ingetrokken. Word je het land uitgezet dan riskeer je vijf jaar geen visum meer te krijgen. Inzake de arbeidsovereenkomst moet je weten dat het inkomen belast wordt volgens je status. Ben je resident dan betaal je 13%, als niet resident is dit 30%. Zorg dat hierover geen misverstanden zijn met je werkgever. Laat indien mogelijk in de overeenkomst ook een clausule opnemen die bepaalt dat de werkgever jou juridische bijstand verleent in geval van een dispuut met de overheid betreffende werkgerelateerde issues. België en de Europese spaarrichtlijn: weldra wijzigt er wat. Wat moeten we hierover weten? Grensoverschrijdende verrichtingen binnen de EU zijn voorwerp van informatie-uitwisseling tussen lidstaten of een belastingheffing, de zogenaamde Europese spaarrichtlijn. Het doel is erover te waken dat uitbetaalde renteopbrengsten, in een EUlidstaat aan een resident van een andere lidstaat, belast worden volgens de wetgeving van het land waar de begunstigde zijn fiscale woonplaats heeft. België heeft een overgangsregime: de woonstaatheffing. Belangrijk voor landgenoten die in één van de 26 andere Europese lidstaten wonen, want zijn zij er resident en blijven ze bankieren in België, dan is de spaarrichtlijn van toepassing. Het tarief bedraagt 15% tot en met 30 juni. 20% vanaf 1 juli 2008 en 35% vanaf 1 juli Op intresten die een inwoner van Duitsland bijvoorbeeld int in België is geen roerende voorheffing verschuldigd, wel woonstaatheffing. Obligaties en kasbons, uitgegeven vóór 1 maart 2001, zijn vrijgesteld. Uw bankier kent nog meer uitzonderingen. In diensten

30 Ons land heeft een werkvakantieprogramma (WVP) met Canada. Dien ik mij te verzekeren alvorens hierin te stappen? Mag het programma een opstap zijn naar een permanent verblijf? Je verzekeren alvorens te vertrekken is een absolute noodzaak. En dit zowel inzake gezondheidszorgen, hospitalisatie, en repatriëring voor de duur van jouw verblijf. Vraag het na bij jouw ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij, want medische verzorging in Canada kan voor een buitenlander hoog oplopen. Je moet bij aankomst in Canada ook kunnen bewijzen dat je voldoende verzekerd bent. Het is niet het opzet van het WVP om jongeren in Canada te laten werken in afwachting van een permanente verblijfsvergunning, maar je kan wel stappen in die richting zetten. Jouw tijdelijke vergunning is echter geenszins een etappe naar een permanente. De aanvraag moet ook gebeuren bij een bureau van de Canadese immigratiedienst buiten Canada. Na het verlopen van het WVP moet je, zonder permanente vergunning, het land verplicht verlaten, want het WVP kan niet verlengd worden. Worden mijn diploma s in Spanje erkend voor beroepsdoeleinden? Voor een lidstaat van de Europese Unie is de erkenning gebaseerd op de Europese Richtlijnen. Deze laten je toe een beroep uit te oefenen in een andere lidstaat, waarvoor je het vereiste diploma in België behaalde. De Spaanse erkenningsprocedure is gratis. Alle Belgische documenten zoals diploma s, getuigschriften en dergelijke zijn vrijgesteld van legalisatie. Gediplomeerde tandartsen, apothekers, dierenartsen, verplegers, vroedvrouwen of architecten verkrijgen hun erkenning vrijwel automatisch. Voor andere beroepen die kunnen uitgeoefend worden na een hogere opleiding, is er geen automatische erkenning van het diploma. Afhankelijk van de opleiding zijn er verschillende instanties die kunnen beslissen over de aanvraag tot erkenning. Bovendien moet het bewuste beroep ook erkend zijn in Spanje. Oefen je een vrij beroep uit zoals arts, architect of advocaat, dan richt je je best tot de Spaanse beroepsorganisatie, die je de nodige informatie bezorgt over de te volgen procedure. Blijf ik als expat resident of word ik non-resident? Velen staan huiverachtig tegenover het zich uitschrijven. Nochtans is het niet essentieel dat expats hun domicilie in België behouden. Fiscalisten raden het af want met een non-resident statuut geniet je fiscaal voordeel. Inzake sociale zekerheid hebben twijfelaars een punt, maar niet qua fiscaliteit en financiën. Wat niet betekent dat je in België geen bankrekening mag houden, integendeel. Voor zijn bankier wordt een uitgeschreven landgenoot, met rekening in België, een niet-belg en is ons land, in tegenstelling tot de ingezetenen, een fiscaal paradijs. Voor buitenlanders heeft België het statuut van Zwitserland of Luxemburg. Je moet wel ergens resident zijn. Wie voor een lange tijd emigreert, wordt aangeraden zich in regel te stellen met de lokale autoriteit. Doch los hiervan is het raadzaam het financieel patrimonium in België te behouden. Als non-resident betaal je geen roerende voorheffing noch beurstaks. Ons land is één van de weinige waar meerwaarden niet belast worden, met uitzondering van obligaties. In diensten

31 high potentials & jongeren Weinig adagia zijn in onze geglobaliseerde wereld zo wijd verspreid als de uitspraak van Erasmus: 'ik ben een wereldburger, mijn vaderland is overal'. In zijn tijd was het een voorrecht, vandaag is internationale ontplooiing gemeengoed geworden. Iedereen die wil, kan zich wereldwijd thuis voelen. Desondanks kiezen onvoldoende Vlaamse studenten of jonge gediplomeerden ervoor om tijdens of na hun studie een tijdlang het buitenland op te zoeken voor verdere scholing of voor een eerste werkervaring. Nochtans bestaan er voldoende organisaties die je een flink eind op weg zetten. VIW toont jongeren de weg en helpt hen keuzes te maken die een bepalende invloed hebben op hun verdere loopbaan en leven. In diensten

Memorandum Stichting Vlamingen in de Wereld. Ter attentie van de huidige en toekomstige Vlaamse beleidsmakers

Memorandum Stichting Vlamingen in de Wereld. Ter attentie van de huidige en toekomstige Vlaamse beleidsmakers Memorandum 2014 Stichting Vlamingen in de Wereld Ter attentie van de huidige en toekomstige Vlaamse beleidsmakers Strategisch belang VIW Een analyse voor het Amerikaanse State Department spreekt over emigranten

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 Hoofdstuk I Rechtsvorm, naam, zetel en duur Artikel

Nadere informatie

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein 12 9000 Gent Post en bezoekadres : Dokter Dhaenenslaan 28 9820 Merelbeke Statuten De Algemene Vergadering van 1 september 2011

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging VOS Titel I - Naam, zetel, doel, duur Titel II - Onverenigbaarheden Titel III - De leden

Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging VOS Titel I - Naam, zetel, doel, duur Titel II - Onverenigbaarheden Titel III - De leden Benaming: Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging Afgekort: VOS Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk Zetel: Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: 410864779 Voorwerp akte: Gecoördineerde

Nadere informatie

Arduinkaai 28 1000 Brussel. Identificatienummer: 9708/77 Ondernemingsnummer: 417579060

Arduinkaai 28 1000 Brussel. Identificatienummer: 9708/77 Ondernemingsnummer: 417579060 Arduinkaai 28 1000 Brussel Identificatienummer: 9708/77 Ondernemingsnummer: 417579060 WIJZIGINGEN STATUTEN OVERLIJDEN ONTSLAG HERKIEZINGEN RAAD VAN BESTUUR Uittreksel uit de notulen van de algemene statutaire

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw De ondergetekende eerste en stichtende leden hebben op datum van 28 november 2007 unaniem besloten tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten als volgt luiden: I. Benaming,

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 EEN EIGEN DAK VZW Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I - Benaming en zetel Art. 1. De benaming

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12301539* Neergelegd 09-03-2012 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Koninklijke

Nadere informatie

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Titel I - De vereniging Artikel 1. Rechtsvorm 1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid,

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN TITEL 1. Naam, zetel, doel, duur. Art 1. Rechtsvorm. De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging

Nadere informatie

CENTRUM VOOR SOCIALE OPVANG EERWAARDE HEER FROIDURE VZW

CENTRUM VOOR SOCIALE OPVANG EERWAARDE HEER FROIDURE VZW CENTRUM VOOR SOCIALE OPVANG EERWAARDE HEER FROIDURE VZW Ondernemingsnummer 0416.080.609 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I -

Nadere informatie

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40,

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV) Vzw gesticht op 4 décember 1999 Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 Ondernemingsnummer : 443.147.072 Gecoördineerde versie

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden «Confrérie des Sacres de la Champagne, afdeling België» Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden - De Heer VANDENABEELE Raoul, - Mevrouw VERLODT Rita, - Mevrouw VANDENABEELE

Nadere informatie

Oprichting en statuten

Oprichting en statuten Oprichting en statuten Titel I Benaming, zetel, organisatie Artikel 1 De hierna vernoemde personen - de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel Artikel 1. Rechtsvorm De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer

Nadere informatie

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef 5 8820 Torhout RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 Versie 11/05/2017 De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel

Nadere informatie

INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ONTWERPSTATUTEN

INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ONTWERPSTATUTEN INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK G-4 Europa ONTWERPSTATUTEN I. BENAMING, ZETEL, DOEL Artikel 1 De internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) G-4 Europa is opgericht krachtens titel

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12304434* Neergelegd 28-08-2012 Griffie Ondernemingsnr : De hierna vernoemde personen: Dierynck

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. (2006-09-15)

INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. (2006-09-15) Persdienst Buitenlandse Zaken INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. (2006-09-15) INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. Brussel, 14/09/2006 De regering van Ivoorkust heeft haar instemming betuigd

Nadere informatie

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Relumina Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Wat is ErP? Waarom Relumina? De wetgeving voor energiegerelateerde producten (ErP) werd in 29 ingevoerd met als doel de uitstoot van CO2 in de

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

Ondernemingsnummer:

Ondernemingsnummer: Op de algemene vergadering van 19 januari 2007 werd het vereiste aanwezigheidsquotum gehaald om de statuten te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe VZW-wetgeving. Volgende gewijzigde statuten werden

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN. Belgische Ezel Vrienden vzw Afgekort BEV vzw. Waverseteenweg 94 2580 Putte

GECOORDINEERDE STATUTEN. Belgische Ezel Vrienden vzw Afgekort BEV vzw. Waverseteenweg 94 2580 Putte GECOORDINEERDE STATUTEN Belgische Ezel Vrienden vzw Afgekort BEV vzw Waverseteenweg 94 2580 Putte Deze Statuten zijn aangepast aan de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie