Equine Assisted Coaching Coachen van mensen behulp van een paard. Hulpvragen kunnen werk, relatie, zelfontwikkeling gerelateerd zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Equine Assisted Coaching Coachen van mensen behulp van een paard. Hulpvragen kunnen werk, relatie, zelfontwikkeling gerelateerd zijn."

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Naam: Geb.datum: Adres: Telefoon: Fax: Mobiel: Website: Astrid Norma Loriaux 16 juni 1963 François Maelsonstraat KD Den Haag Op verzoek beschikbaar Op verzoek beschikbaar Opleidingen VWO Johan de Witt Scholengemeenschap in Den Haag (Diploma 1981) Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Geschiedenis, Wiskunde I Internationaal Recht Rijksuniversiteit Leiden (Afgestudeerd 1987) Hoofdrichting Recht van de Internationale Instellingen Equine Assisted Opleiding Equine Assisted Coach (level I 2012) Coaching Werkervaring 2012 juni heden 2011 november 2012 juli 2010 september 2011 mei 2010 januari 2010 juni Equine Assisted Coaching Coachen van mensen behulp van een paard. Hulpvragen kunnen werk, relatie, zelfontwikkeling gerelateerd zijn. REAKT Groep Projectondersteuner/bestuurssecretaris a.i. Inhoudelijke ondersteuning directie en bestuur, projectsecretaris van verschillende projecten, diverse onderzoeken, organisatie van diverse bijeenkomsten KNB Directiesecretaresse a.i. (Communicatie / Ordesecretariaat / ICT) Alle voorkomende secretariële werkzaamheden; reorganisatie secretariaat; verschillende handboeken (4) schrijven; kernprocessen beschrijven; opnieuw organiseren Notaristelefoon; betrokken bij opzetten (centraal) digitaal archief; ondersteuning beoordelen ondernemingsplannen ELZHA Officemanager a.i. Coördineren dagelijkse gang van zaken van het bureau: interne en externe communicatie (schrijven van persberichten en nieuwsbrieven, uitzetten en bewaken van drukwerk, onderhouden van contacten met externe en interne netwerken), facilitaire zaken, ondersteuning bij organisatie van bijeenkomsten (ledenvergaderingen, scholingsbijeenkomsten), opzetten (digitale) archieven, personeelszaken, coördinatie verhuizing, onderhouden relatiebestanden, initiëren en uitwerken van procedures, aansturen van het secretariaat, ondersteunen van directeur

2 2009 juli 2009 november 2009 april 2009 mei 2008 oktober 2009 maart 2007 november 2008 maart 2007 april 2007 augustus 2006 december 2007 maart Mn Services Assistant recruiter Planning, coördinatie, dossiervorming, gegevensbeheer van sollicitaties van ca. 230 belangstellenden in Project Nieuwe Opdrachtgevers, ondersteuning communicatie. Ondersteuning recruitmentafdeling bij dagelijkse werkzaamheden (verwerken van sollicitaties, registreren en regelen gesprekken van sollicitanten, uitzetten van nieuwe vacatures, dossierbeheer van openstaande vacatures) The Front Door Schrijven van een procedurehandboek inzake het broadcasten van televisiezenders. Aegon Levensverzekering N.V. Directiesecretaresse (duobaan) voor 3 directeuren en 2 managers Alle voorkomende secretariële werkzaamheden Phoenix Interactive Partners (PIP) Secretaresse/officemanager Alle voorkomende secretariële werkzaamheden Alle voorkomende officemanagement taken Opzetten archiefsysteem Organiseren van bijeenkomsten voor brancheorganisaties (zgn. Platforms) Ondersteuning bij opzetten van nieuw platform In media volgen van ontwikkelingen op een aantal keyterreinen, zoals (jeugd)zorg en onderwijs Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Secretaresse Communicatie Uitwerken uitnodigingenbeleid van het bestuur en uitvoeren in pilotproject Opstellen en bijhouden kalender met interessante zorgcongressen e.d. Organiseren spreekuur voor Tweede Kamerleden in kader van eerstelijnszorg gerelateerde onderwerpen Schrijven communicatieplan voor uitreiking 100 ste kwaliteitscertificaat aan apotheekhoudende huisarts Bijhouden bestand van stakeholders Alle voorkomende secretariële werkzaamheden Numico Beheer B.V. Interim medewerker IS Project Office (ca. 140 medewerkers): organisatie internationale congressen en workshops binnen Europa boeken van reizen administratieve taken (urenregistratie en financiële administratie) officemanagement

3 2006 april The FrontDoor ondersteuning onderzoek Europese markt naar kabelmaatschappijen, audiovideo doorgifte (digitaal, kabel) 2006 februari 2006 maart 2005 augustus december 2005 februari 2005 juni 2003 mei 2004 april 2002 mei 2002 juni 2001 oktober 2002 april Mn Services Secretaresse voor de Staf van de Raad van Bestuur (4) Alle voorkomende secretariële werkzaamheden Diverse opdrachtgevers Marktonderzoek: onderzoek naar de mogelijkheden om nieuwe diensten en producten op het gebied van kwaliteitszorg in de zorgsector aan te bieden onderzoek naar de succeskansen om een gespecialiseerd uitzendbureau op te zetten onderzoek naar de verschillende manieren om een gezamenlijk hrmbureau op te zetten voor een aantal woningcorporaties The FrontDoor / Versatel Versatel: ondersteuning bij opzetten doorgifte digitale radio & televisie - Contracten opstellen - Coördinatie contacten en contracten The FrontDoor: juridische ondersteuning - Opstellen managementovereenkomsten - Opstellen algemene leveringsvoorwaarden - Voorbereiden en dossiervorming juridisch geschil met derde - Opstellen leveringscontracten met partners - Uitwerken in interne organisatie contract met partners (Sail 2005) Directiesecretaris a.i. bij Directie Bestuurszaken, Ministerie Vrom - Coördinatie, aansturing, leveren inhoudelijke bijdrage planning & control (jaarplan, managementrapportages) - accountfunctie inzake interne organisatie binnen Vrom Inspectie - personeelszaken - aansturen secretariaat (5 secretaresses) (professionalisering, kwaliteitsslag) - financieel beheer (herijking, uitputtingsprognoses) - ondersteuning managementteam - redactielid BZ Actueel Theodoor Gilissen Bankiers - private bank Notuleren en ondersteuning evaluatie 3 workshops t.b.v. aanschaf nieuw automatiseringsprogramma (engels) Onderzoek mogelijkheden om nieuw detacheringsbureau op te starten - ondernemingsplan schrijven - financieel onderzoek - opzetten werkplan (acquisitie, personeel, pand, marketing) - onderhandelen met zakelijke partners

4 2001 februari 2001 oktober 2001 februari 2001 maart 2000 oktober 2001 maart 2000 mei 2000 oktober 1999 oktober 2000 april ZVH - woningbouwvereniging in Zaandam - Opzetten bedrijfssecretariaat: in kaart brengen takenpakket, middelen, evaluatiemomenten, verantwoordelijkheden, prioriteiten, communicatielijnen, functieomschrijving, functieweging, werving & selectieprocedures, inwerken en begeleiding bij start - salarisvergelijking tussen ZVH en bouwsector - opstarten pool oproepkrachten wervingscampagne, selectieprocedure, introductietraject, incl. cursus automatisering (organisatie) en notuleren, uitleenprocedure - doorlichten alle functieomschrijvingen en -wegingen en waar nodig aanpassen - opstellen opleidingenbeleid - begeleiden kwaliteitsverbeteringproces (kwaliteitszorg: zorg voor behalen van kwaliteitslabel t.a.v. telefonische bereikbaarheid, voorzitter / deelname aan interne en externe kwaliteitscommissies) Novib - Onderzoek naar besteding van budget op projectbasis - Interviewen van projectleiders t.b.v. nieuwe website - Editing van teksten t.b.v. nieuwe website Staedion - woningbouwvereniging in Den Haag Begeleiden afdeling personeelsadministratie na fusering van 3 lokale corporaties - integratie van 3 verschillende personeelsadministraties in 1 nieuwe (tevens nieuwe softwareprogrammatuur Perman) - nieuw takenpakket en taakverdeling opstellen - prioriteiten, verantwoordelijkheden, communicatielijnen vaststellen - medewerkers inwerken in nieuwe softwareprogrammatuur - problemen rond vakantiedagenadministratie 2000 oplossen Kristal NV - samenwerkingsverband woningcorporaties uit de Randstad Opzetten secretariaat, officemanagement, secretariaat Raad van Bestuur UPC (arbeidscontract) Manager externe relaties - Hoofd afdeling rtv basispakket (3), - projectleider rasterwijzigingen, - contacten leggen en onderhouden met externe relaties (overheid, programma-aanbieders, programmaraden) en interne afdelingen (marketing, technische afdelingen, p&r), - opzetten beleid t.a.v. programmaraden, - projectmedewerker ontwikkeling 'setup-box', - verantwoordelijk voor omzetbudget rtv basispakket, - verantwoordelijk voor goede technische doorgifte van de - programma's,

5 - betrokken bij uitbreiding van het afzetgebied van rtv basispakket van UPC 1999 oktober ZVH Schrijven prestatie - motivatielijst t.b.v. nieuwe beoordelingssystematiek 1999 februari 1999 juli 1999 maart 1999 april SBS projectbegeleiding - projectbureau ruimtelijke ordening Projectmedewerker verkoop appartementen t.b.v. woningcorporatie in regio Rotterdam - opzetten informatiecentrum - pr & marketing Novib Redigeren en schrijven teksten t.b.v. nieuw in te voeren softwareprogramma m.b.t. projectenaanvragen, en -beheer (engels) Redigeren en schrijven teksten t.b.v. ISO-handboek 1999 juni Novib Organisatie en secretariaatvoering internationale workshop - organisatie om deelnemers uit hele wereld naar Nederland te krijgen - organisatie t.a.v. locatie, sprekers enz. - notuleren (engels) 1998 februari juli 1998 februari 1998 december 1998 januari 1998 maart 1997 heden 1997 juni 1997 oktober AWV - woningcorporatie Den Haag Medewerker afdeling P&O - alle voorkomende algemene werkzaamheden - opstellen ziekteverzuimbeleid - opstellen anti-agressiebeleid - opstellen handboek interne procedures - arbobeleid (RI&E-onderzoek, evaluatie, doorvoeren verbeterpunten) Notuleren verschillende workshops t.b.v. bouwprojecten in Den Haag Organisatie informatiebijeenkomsten t.b.v. verkoop eengezinswoningen Begeleiding perspresentatie van nieuw bedrijf Ministerie van Sociale Zaken Organisatie europees congres, incl. sociaal (partner)programma Notuleren verschillende workshops, werkbijeenkomsten, ledenvergaderingen, informatiebijeenkomsten, congressen enz. (nederlandse/engels) o.a. Provinciale Staten Zuid-Holland, ministeries, Stichting van de Arbeid, SER, gewest Haaglanden, Novib, Pensioenfonds Elektrometal: ORvergaderingen, Raden van Commissarissen/Toezicht/Bestuur AWV Vervanging directiesecretaresse financieel directeur tijdens zwangerschapsverlof

6 1996 september 1997 juli 1996 juni 1996 augustus 1994 mei 1996 mei 1992 april 1994 mei 1991 juni 1992 april TV West (arbeidscontract en freelance) Officemanager: dagelijkse leiding (25), regelen van alle voorkomende zaken m.b.t. het opstarten van het bedrijf p&o (contracten, (secundaire) arbeidsvoorwaarden), behartigen van juridische zaken (contacten onderhouden met advocaat, schrijven van brieven, memo's e.d. t.b.v. rechtszaak, intern aansturen enz.) pr & promotion, instellen van interne procedures en structuren, bewaken van financiële administratie, contacten met aandeelhouders Kluwer Law International - uitgever, divisie internationaal recht (arbeidscontract) Management assistent: beheer copyright van alle boeken en tijdschriften die KLU uitgaf: contractbeheer, afhandelen van alle verzoeken betreffende overname uit werken van betreffende boeken of artikelen, afrekeningen ondersteuning directie, bewaken interne procedures betreffende uitgave van boeken en tijdschriften, het opzetten van een interne bibliotheek, aansturen van ondersteunende medewerkers (6), p&o Nederlandse Taalunie - intergouvernementele organisatie Nederland / Vlaanderen (arbeidscontract en freelance) Hoofd secretariaat (4), ondersteuning algemeen secretaris, bureaucoördinator, pr, organisatie van congressen en andere bijeenkomsten, projectmedewerker, p&o, voeren van secretariaat voor commissies en t.b.v. speciale projecten Organisatie verhuizing NTU Onderhouden externe contacten, opstellen criteria nieuwe pand, organisatie feitelijke verhuizing, reorganisatie bibliotheek Organisatie Prijs der Nederlandse Letteren 1995, uitgereikt door koning Albert II Contacten met Hof, jury, uitgeverij, laureaat, toeleveranciers, organisatie uitreiking, lunch, uitgave juryrapport met speciale uitgave van enkele lezingen van H. Mulisch, pr Contracten t.b.v. uitgave nieuwe Groene Boekje Interne, inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van de contracten met uitgeverij en auteurs Akro Consult - adviesbureau ruimtelijke ordening (arbeidscontract) schrijven van offertes, opstellen van (PPS-)contracten, deskresearch, ondersteuning acquisitie, projectbewaking, hoofd secretariaat (4), bureaucoördinator, p&o, pr, schrijven van redactionele artikelen Seiko Nederland (arbeidscontract) Management assistente: ondersteuning directie (3), pr, personeelszaken, aansturen secretariële medewerkers en medewerkers interne dienst (5)

7 1991 januari 1991 juni 1990 januari 1990 december 1988 mei 1989 december Coopers & Lybrand - management consultancybureau (arbeidscontract) Deskresearcher: onderzoek t.b.v. projecten, analyseren van branches, bijhouden van vakliteratuur, screenen van bedrijven Schrijven van projectvoorstellen en plannen van aanpak - o.a. voor het WAOgat en het stimuleren van de economische groei van de Hanzesteden. Dit was een nieuwe activiteit van de betreffende afdeling. Er werd m.n. een beroep gedaan op mijn meer analytische vaardigheden. De afdeling was voornamelijk bedoeld als researchafdeling voor bijv. het screenen van bedrijven t.b.v. overname of fusie. Bureau Ellen van den Berg - bureau voor secretariaatvoering (arbeidscontract) Algemeen secretaris branchevereniging: secretariaatvoering, vergaderingen voorbereiden, opstellen van statuten en reglementen, pr, beleid voorbereiden en uitvoeren, organisatie deelname aan internationale beurs Nabu - vereniging Nederlandse aannemers in het buitenland (arbeidscontract) Secretaresse: alle voorkomende secretariële werkzaamheden Hobby: paardrijden Referenties : Op verzoek

CURRICULUM VITAE. Personalia. Gina Steijger

CURRICULUM VITAE. Personalia. Gina Steijger CURRICULUM VITAE Personalia Naam Meisjesnaam Gina Steijger Snijder Adres t Reekje 29 4759 AD Noordhoek Telefoon 0168 40 46 49 / 06 12 71 09 36 Geboortedatum 25 mei 1964 E-mail g.steijger@adorte.nl Opleiding

Nadere informatie

Overzicht opdrachten MKL Management Support

Overzicht opdrachten MKL Management Support Overzicht opdrachten MKL Management Support Research Instituut in Barneveld: Een research instituut met 150 medewerkers. Ik heb bij dit bedrijf in vaste dienst gewerkt als management assistent, het bedrijf

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Sua Persona = in eigen persoon ofwel haar eigen persoon

Sua Persona = in eigen persoon ofwel haar eigen persoon Sua Persona Renny Kootstra 44 jaar en Samenwonend op Icaruslaan 44 1185 JN Amstelveen +31(0)6-45774829 renny@suapersona.com Sua Persona = in eigen persoon ofwel haar eigen persoon Die eigen persoon typeert

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae - 1 -

Curriculum Vitae - 1 - Curriculum Vitae - 1 - Naam R.M. de Wit (Richard) Geboortedatum 20 juli 1973 Adres Jurriaan Kokstraat 179 F Postcode en plaats 2586 SH Scheveningen Telefoon 06-44232536 E-mail Mail@richarddewit.com Opleiding

Nadere informatie

curriculum vitae Persoonlijke gegevens

curriculum vitae Persoonlijke gegevens curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam : Ans Verhoek- de Jager Geboortedatum: 14 oktober 1957 Website: www.secretaresse- interim- service.nl E- mail: info@secretaresse- interim- service.nl Website:

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING Curriculum Vitae PERSONALIA Voornaam Kandidaat-nummer Geboortedatum Woonplaats Geslacht Rijbewijs Vertrouwelijk (op verzoek kandidaat) 10763 5 juli 1958 Den Haag Man B PERSOONLIJK PROFIEL Ik ben een ervaren,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Curriculum Vitae Janneke Teeuw

Curriculum Vitae Janneke Teeuw Curriculum Vitae Janneke Teeuw juni 2011 - pagina 1 Curriculum Vitae Janneke Teeuw Naam: Teeuw, J. (Janneke) Titel: Drs Geboortedatum: 29 september 1963 Email: janneketeeuw@usa.net Website: www.teeuw-interim.nl

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Reusch

Curriculum Vitae Hans Reusch Geactualiseerd per 6 november 2010 1 Curriculum Vitae Hans Reusch Persoonlijke informatie Naam: drs.j.h.reusch (Hans) Adres: Gerbrandypark 54 3437 JX Nieuwegein Tel: +31(0) 30 604 37 21 Mobile: +31(0)

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Introductie Zeer ervaren Management-/HRM assistente. Hart voor de zaak. Regelneef. Overzicht kunnen houden. Spin in het web.

Introductie Zeer ervaren Management-/HRM assistente. Hart voor de zaak. Regelneef. Overzicht kunnen houden. Spin in het web. CURRICULUM VITAE Persoonlijke CODE : LOV 8213 Geboortejaar : 1971 Woonplaats : Beuningen Geslacht : vrouw Nationaliteit : Nederlandse Beschikbare uren p.w. : 24 uur maximaal Ingangsdatum : in overleg Introductie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Janneke Teeuw

Curriculum Vitae Janneke Teeuw Curriculum Vitae Janneke Teeuw april 2013 - pagina 1 Curriculum Vitae Janneke Teeuw Naam: Teeuw, J. (Janneke) Titel: Drs Geboortedatum: 29 september 1963 Email: janneketeeuw@teeuw-interim.nl Website: www.teeuw-interim.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Curriculum Vitae Tineke Mantel

Curriculum Vitae Tineke Mantel Curriculum Vitae Tineke Mantel NAW-gegevens Naam: Tineke Mantel Adres: Furkabaan 738 Postcode/Woonplaats: 3524 ZM UTRECHT Mobiel: +31 6 41 97 14 49 Geboortedatum: 21 april 1977 E-mail: tineke@tinekemantel.com

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 27 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1. Managementverklaring... 4 1.2. Organisatie... 5 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 6 1.3. Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Curriculum vitae Gérald Rensink

Curriculum vitae Gérald Rensink Curriculum vitae Gérald Rensink Persoonlijke gegevens: Naam Gérald Rensink Adres Oude Molstraat 5a 2513 BA Den Haag Telefoon 06 2001 8301 Email gerald@rensinkcommunicatie.nl Website www.rensinkcommunicatie.nl

Nadere informatie

Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control. Curriculum Vitae

Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control. Curriculum Vitae Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Erik Brink Geboortedatum : 29 mei 1969 Adres : Melkpad 5 3741 TK Baarn Telefoon : 06 1436 0331 E-mail

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm

CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm De rode draad door mijn loopbaan is altijd taal en tekst geweest en als dochter van een Neerlandicus/auteur en een handelscorrespondente is dat bijna vanzelfsprekend.

Nadere informatie

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl Curriculum Vitae - Bert Kattenberg, Utrecht pag. 1 E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl * OPLEIDING: 1989-1993 Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren Economie > FINANCIËLE & SECRETARIELE BEROEPEN > HANDEL & COMMERCIE Economie Ons motto is

Nadere informatie

INTERIM CURRICULUM VITAE John Davidse

INTERIM CURRICULUM VITAE John Davidse INTERIM CURRICULUM VITAE John Davidse Samenvatting Ik ben een ervaren, enthousiaste en resultaatgerichte interim HR professional die zijn roots heeft in de zakelijke dienstverlening. De laatste jaren heb

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

Marisa Giunta d Albani

Marisa Giunta d Albani CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Marisa Giunta d Albani Geboortedatum 3 oktober 1960 Adres Middenweg 221-hs 1098 AN Amsterdam Telefoon 020-6930126/ 065 33 22 88 0 E-mail BBA@giuntadalbani.nl Website www.giuntadalbani.nl

Nadere informatie