Uit de welstandsnota 2007 Gemeente Hof van Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de welstandsnota 2007 Gemeente Hof van Twente"

Transcriptie

1 Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel Fax Website: Reclamebeleid Uit de welstandsnota 2007 Gemeente Hof van Twente Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, product of dienst. Reclames op gevels, borden en lichtreclames vormen een belangrijk en beeldbepalend element van de openbare ruimte. Het reclamebeleid zorgt er voor dat reclame van een bepaalde kwaliteit is. Tegelijk wordt de kwantiteit in de gaten gehouden. De welstandsnota geeft richtlijnen voor alle reclame. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende deelgebieden. In de centra en de linten, met hun commerciële functies, zijn reclames op hun plaats. Reclames kunnen de visuele aantrekkingskracht van de omgeving verhogen. In de historische centra is terughoudendheid en aanpassing geboden. In de woonbuurten en het buitengebied zijn reclame-uitingen in het algemeen ongewenst. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen. Voor de bedrijventerreinen zijn de regels ruimer.

2 Nieuwe centra en linten Uitgangspunt is dat de reclame moet passen bij de architectuur en de schaal van het pand. Gevelreclames kunnen een dorpsbeeld ernstig verstoren als ze geen harmonische toevoeging zijn die past binnen het gevelontwerp. Bij de aanvraag beoordeelt de gemeente het voorstel onder andere op de kwaliteit van de pui. Die kwaliteit zit vooral in de samenhang: de onderkant van de gevel moet passen bij de bovenkant. Er moeten dus dezelfde materialen worden gebruikt en een zelfde vlakverdeling. Dit betekent dat een gevel die van boven in drieën is verdeeld, dit aan de onderkant ook zou moeten zijn. De reclame moet een relatie met de bedrijfsvoering in het pand hebben. In zijn algemeenheid is een veelheid van merkreclames niet toegestaan. De diverse gevelreclames in de nieuwe centra en langs de linten voldoen, mits zij passen binnen de volgende criteria: basis voor het reclameontwerp is de structuur van het gebouw; bij nieuwbouw reclame in de architectuur mee ontwerpen; één reclame evenwijdig aan of één uithangbord loodrecht op de gevel (incidenteel is een 2 e object toegestaan als het gaat om grote panden of winkels die op een zodanige hoeklocatie zijn gelegen dat een ondergeschikte 2 e object is gerechtvaardigd); bij een luifel mag de reclame tegen de voorrand worden aangebracht; reclames loodrecht op de gevel niet op de verdieping plaatsen; reclames evenwijdig aan de gevel, aangebracht op de borstwering van de eerste verdieping; reclames buiten het bouwsilhouet, bijvoorbeeld op daken, zijn niet toegestaan; reclames aan blinde gevels alleen indien zij esthetisch bijzonder goed zijn verzorgd; bij plaatsing evenwijdig aan de gevel: niet breder dan één etalageraam of toegang, niet hoger dan 0,60 m en niet dikker dan 0,20 m; over meer panden doorlopende reclame is niet toegestaan; bij plaatsing loodrecht op de gevel: het geheel niet groter dan 0,75 m²; verticale reclames mogen niet hoger dan één verdieping en niet breder dan 0,50 m; een lichtbak aan de onderkant van de luifel is toegestaan als deze niet te groot is; geen lichtreclame met veranderlijk, intermitterend licht of daglichtreflecterende reclame; Plakreclame uitsluitend bij winkels tot maximaal 35 % raamoppervlak van de winkel. Eventuele reclamezuilen en abri s in de kernen voldoen mits zij passen binnen de volgende criteria: maximaal twee meter hoog; geen veranderlijk licht gebruiken.

3 Historische centra Het beleid in de historische centra is terughoudend, de reclames moeten bescheiden zijn in omvang en kleur en aansluiten bij de historische architectuur. In de historische centra staat de architectuur van de historische panden voorop. Luifels passen niet in dit beeld. Reclames in historische centra voldoen als zij, naast de criteria voor de centra en de linten, passen binnen de volgende eisen: basis voor het reclameontwerp is de structuur van het gebouw, waarbij de maatvoering en detailleringen zijn afgestemd op en harmoniëren met de oorspronkelijke gevel; geen luifels aan de gevel plaatsen; bij voorkeur reclame-uitingen op daarvoor opgenomen koofborden of reclamevelden; bij plaatsing evenwijdig aan de gevel de reclames uitvoeren in open letters en tekens; bij plaatsing loodrecht op de gevel reclames uitvoeren als een opengewerkte plaat. Bedrijventerreinen Voor de diverse bedrijventerreinen gelden, vanuit het idee dat de commerciële functie hier voorop staat, ruimere criteria. Wel geldt de beperking van één reclame per pand, diverse aanduidingen kunnen hierop echter ook worden geïntegreerd. Reclames op bedrijventerreinen voldoen mits zij passen binnen de volgende criteria: reclametoepassingen moeten ondergeschikt zijn ten opzichte van de bebouwing en bij voorkeur worden meegenomen in het ontwerp; vormgeving, materiaal, kleur, verlichting en bevestiging moeten aansluiten bij de bebouwingskarakteristieken van de omgeving en het pand waaraan het wordt aangebracht; het reclameobject moet op een logische plaats tegen de gevel van het gebouw aangebracht worden, b.v. bij de entree; als plaatsing tegen een gevel niet mogelijk is, b.v. bij glasvliesgevels, moet de reclametekst boven of in de buurt van de entree aangebracht worden; reclame moet zo veel mogelijk aangebracht worden binnen het silhouet van het gebouw, dus niet op het dak; bij voorkeur reclame in open letter of in losse letters en tekens; alleen bedrijfsnaam en logo is toegestaan; per bedrijf is één reclameobject toegestaan; maximaal 3 vlaggen per bedrijf (in dat geval vlag niet aanmerken als reclame-object); geen mechanisch bewegende delen; geen lichtreclame met veranderlijk of met tussenpozen verschijnend licht; geen lichtreflecterende reclame; geen lichtbakken of felle kleuren; gevelreclame evenwijdig aan de gevel niet breder van 50 % van de gevelbreedte en de letter niet hoger dan 1 meter;

4 bij een uithangbord aan de gevel of een bord aan de straat maximaal 1 x 1 x 0,25 meter; geen reclame of voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk verkocht worden; bij bedrijfsverzamelgebouw reclameobjecten zoveel mogelijk bundelen; een gezamenlijke presentatie bij de entree van het bedrijventerrein is denkbaar, eventueel in combinatie met een plattegrond en routebeschrijving. Een zorgvuldige vormgeving is dan essentieel. Reclamezuilen de reclamezuil dient bij de hoofdentree van het perceel te zijn gesitueerd; ten hoogste één reclamezuil per bedrijfspand; de hoogte bedraagt maximaal 4 meter en de breedte maximaal 1,5 meter (uitgezonderd tankstations); geen lichtreflecterende reclame; geen felle kleuren; geen lichtreclame met veranderlijk of met tussenpozen verschijnend licht; geen mechanisch beweegbare delen; aanvullende citeria voor reclamezuilen reclamezuilen worden alleen toegestaan op bedrijventerreinen; de dikte van de zuil bedraagt ten hoogste 0,5 meter; de opppervlakte van de zuil bedraagt ten hoogste 4 m2; de hoogte van de zuil bedraagt niet meer dan de helft van de hoogte van het bijbehorende bedrijfsgebouw; op de zuil alleen die reclame aanbrengen die voor dat bepaalde bedrijf van toepassing is; Woonwijken Uitgangspunt is dat reclame in woonwijken in het algemeen ongewenst is. Uitzondering hierop vormen de naamsaanduidingen en de reclame voor lokaal geproduceerde producten of diensten. De reclame-uitingen moeten bescheiden van vorm zijn en passende kleuren hebben. Binnen de woonwijken kunnen deze slechts aanduidingen aan de gevel of in abri s zijn. Eventuele reclame in woonwijken voldoet mits zij past binnen de volgende criteria: maximaal één aanduiding per perceel of pand; of geplaatst in een abri of bushalte in openbaar gebied; geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk verkocht worden; reclameaanduidingen aan de gevel, niet groter dan 0,25 m²; reclame en naamsaanduidingen niet uitgevoerd als lichtbak; geen toepassing van felle kleuren; op sportterreinen geen reclames gericht naar het openbare gebied.

5 Buitengebied Uitgangspunt is verder dat reclame in het buitengebied in het algemeen ongewenst is. Uitzondering hierop vormen de naamsaanduidingen en de reclame voor lokaal geproduceerde producten of diensten. De reclame-aanduidingen moeten bescheiden van vorm zijn en passende kleuren hebben. Er is geen reclame toegestaan voor diensten of producten die niet in het pand of op het betreffende perceel plaatsvinden of verkocht worden. Bij het buitengebied is onderscheid gemaakt tussen horecagelegenheden, tankstations en overige bedrijven. Reclame in het buitengebied is toegestaan als het voldoet aan de volgende uitgangspunten: Reclames bij horecagelegenheden De reclame moet voor wat betreft de plaats, de kleurstelling, materiaalgebruik en detaillering in harmonie zijn met de architectuur van het gebouw en de omgeving; De reclame is ondergeschikt aan het gebouw en komt niet voor op de verdieping of buiten het silhouet van het gebouw; Per perceel of pand zijn maximaal 3 aanduidingen toegestaan; Van de drie reclameobjecten mag één aanduiding aan de gevel van het hoofdgebouw niet groter zijn dan 2 m2. De twee andere reclameaanduidingen aan de gevel of op het perceel mogen elk niet groter zijn dan 0,75 m2; De reclameaanduidingen mogen net als naamsaanduidingen niet worden uitgevoerd als een lichtbak. Geen lichtreflecterende reclame en geen lichtreclame met veranderlijk of met tussenpozen verschijnend licht. Geen felle kleuren en geen mechanisch bewegende delen; Er is geen reclame toegestaan voor diensten of producten die niet in het pand of op het betreffende perceel plaatsvinden of verkocht worden; Per perceel is één vlaggenmast toegestaan; Reclame-uitingen van brouwerijen op fietsenrekken, lantaarns, vlaggen aan de gevel en dergelijke tot een maximum van 5 per pand of per perceel en per uiting kleiner dan 0,30 m2 blijven bij de beoordeling van de reclameobjecten buiten beschouwing mits zij nabij de horecagelegenheid aanwezig zijn. Reclames bij tankstations De reclame moet voor wat betreft de plaats, de kleurstelling, materiaalgebruik en detaillering in harmonie zijn met de architectuur van het gebouw; De reclame is ondergeschikt aan het gebouw en komt niet voor op de verdieping of buiten het silhouet van het gebouw; Per tankstation is één reclamezuil toegestaan met een hoogte van maximaal 7 meter, een breedte van maximaal 1,5 meter en een dikte van maximaal 0,5 meter;

6 Op één gevel van het gebouw is horizontale reclame toegestaan tot maximaal 75% van de breedte van die gevel met een maximum van 6 meter, maximaal 0,6 meter hoog en maximaal 0,2 meter dik; Op het pompstation (overkapping) is op maximaal 2 zijden horizontale reclame toegestaan aan de straatzijde tot maximaal 75% van de breedte van die zijde van het bouwwerk met per zijde een maximum breedte van 6 meter, een hoogte van maximaal 0,6 meter en een dikte van maximaal 0,2 meter; Bij de wasstraat is daarvan een opschrift toegestaan boven de ingang van de wasstraat met een oppervlakte van maximaal 0,75 m2; Maximaal 1 vlaggenmast per tankstation; Ondergeschikte opschriften op pompstations en dergelijke blijven buiten beschouwing; Er is slechts reclame toegestaan aan de straatzijde van het gebouw en ten behoeve van het brandstofmerk en de verkoop van brandstofproducten zoals benzine en diesel; Geen lichtreflecterende reclame en geen lichtreclame met veranderlijk of met tussenpozen verschijnend licht; Geen felle kleuren en geen mechanisch bewegende delen. Bedrijven in het buitengebied De reclame moet voor wat betreft de plaats, de kleurstelling, materiaalgebruik en detaillering in harmonie zijn met de architectuur van het gebouw en de omgeving; De reclame is ondergeschikt aan het gebouw en komt niet voor op de verdieping of buiten het silhouet van het gebouw; Maximaal twee aanduiding per perceel of pand waarvan één aan de gevel en één op het perceel; De oppervlakte van de aanduiding aan de gevel mag maximaal 2 m2 bedragen; De aanduiding op het perceel zoveel mogelijk aan de straatzijde bij de ingang van het perceel met een oppervlakte van maximaal 0,75 m2; De reclameaanduidingen mogen net als naamsaanduidingen niet worden uitgevoerd als een lichtbak. Geen lichtreflecterende reclame en geen lichtreclame met veranderlijk of met tussenpozen verschijnend licht. Geen felle kleuren en geen mechanisch bewegende delen. Er is geen reclame toegestaan voor diensten of producten die niet in het pand of op het betreffende perceel plaatsvinden of verkocht worden. Per perceel is één vlaggenmast toegestaan. Naamsaanduidingen van gebouw of erf De vermelding van een oorspronkelijk gebouw of erf op de gevel van een gebouw in het buitengebied dat al sinds 2001 aanwezig is blijft bij de beoordeling van het aantal toegestane reclameobjecten buiten beschouwing.

7 Kleinschalige informatieborden blijven als reclame object buiten beschouwing mits: De borden een informatieve functie hebben met een recreatief karakter zoals borden van Better Beantel en De Reggestreek; Er is geen sprake van commerciële doeleinden; De omvang van de borden zijn gering en het aantal is beperkt. Ze zijn ondergeschikt aan hun omgeving en worden niet als hinderlijk ervaren. Historische landgoederen Reclame binnen de grenzen van de landgoederen en beschermde dorpsgezichten is ongewenst. Alleen naamsaanduidingen en bewegwijzering zijn hier toegestaan.

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin.

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin. Welstandsnota gemeente 6 Reclamebeleid Beschrijving en uitgangspunten in het beleid voor reclame-uitingen Met reclame wordt bedoeld een naamsaanduiding of een vorm van publieke aanprijzing van een product,

Nadere informatie

Plaats: Goor. Datum: 19 juli 2011. Versie: definitief. Susan Huigen & Daisy Hof

Plaats: Goor. Datum: 19 juli 2011. Versie: definitief. Susan Huigen & Daisy Hof Plaats: Goor Datum: 19 juli 2011 Versie: definitief Susan Huigen & Daisy Hof Inhoudopgave 1 Inleiding... 4 2 Begripsbepaling... 5 3 Reclamebeleid gemeente Hof van Twente... 8 3.1 Wet- en regelgeving...

Nadere informatie

Partiële herziening Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland. Maart 2014

Partiële herziening Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland. Maart 2014 Partiële herziening Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland Maart 2014 Partiële herziening vastgesteld februari 2015 4.2.2. Reclame-uitingen (NIEUW-wijzigingen in rood aangegeven) Objectbeschrijving Reclame

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS Hoofdstuk 1 3 1.1 begripsbepalingen 1.2 uitgangspunten 1.3 regelgeving 1.4 overgangsrecht Hoofdstuk 2 Eigen terrein 4 2.1 algemene

Nadere informatie

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid 4.10 RECLAMES Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of

Nadere informatie

RECLAMECRITERIA 'S-HERTOGENBOSCH 2005. Reclamecriteria toe te passen bij de uitvoering van artikel 40 en volgende van de Woningwet.

RECLAMECRITERIA 'S-HERTOGENBOSCH 2005. Reclamecriteria toe te passen bij de uitvoering van artikel 40 en volgende van de Woningwet. RECLAMECRITERIA 'S-HERTOGENBOSCH 2005 Reclamecriteria toe te passen bij de uitvoering van artikel 40 en volgende van de Woningwet. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende bepalingen Begripsomschrijvingen In deze

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA ZUIDERAMSTEL DEEL E TOETSINGSCRITERIA RECLAME. Vastgesteld op 28 februari 2006

WELSTANDSNOTA ZUIDERAMSTEL DEEL E TOETSINGSCRITERIA RECLAME. Vastgesteld op 28 februari 2006 WELSTANDSNOTA ZUIDERAMSTEL DEEL E TOETSINGSCRITERIA RECLAME Vastgesteld op 28 februari 2006 TOETSINGSCRITERIA RECLAME De toetsingscriteria voor reclame in het kader van het Welstandsbeleid komen overeen

Nadere informatie

Welstandscriteria reclame Autonome gebouwen vastgesteld door de raad op 02-06-2016

Welstandscriteria reclame Autonome gebouwen vastgesteld door de raad op 02-06-2016 Welstandscriteria reclame Autonome gebouwen vastgesteld door de raad op 02-06-2016 (!) Vergunningsvrij, indien aangewezen gebied als bedoeld in artikel 3:7 van de Reclameverordening. Bij afwijking van

Nadere informatie

3.2.1 RECLAME-UITINGEN EN UITSTALLINGEN

3.2.1 RECLAME-UITINGEN EN UITSTALLINGEN 3.2.1 RECLAME-UITINGEN EN UITSTALLINGEN Omschrijving Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames vragen vanuit hun doelstelling aandacht en vormen hiermee een

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

Welstandscriteria reclame Overstad vastgesteld door de raad op 02-06-2016

Welstandscriteria reclame Overstad vastgesteld door de raad op 02-06-2016 Welstandscriteria reclame Overstad vastgesteld door de raad op 02-06-2016 (!) Vergunningsvrij, indien aangewezen gebied als bedoeld in artikel 3:7 van de Reclameverordening. Bij afwijking van criteria

Nadere informatie

concept geactualiseerd: 11 januari 2011 leidraad reclame bedrijventerrein BAANSTEE Noord

concept geactualiseerd: 11 januari 2011 leidraad reclame bedrijventerrein BAANSTEE Noord concept geactualiseerd: 11 januari 2011 leidraad reclame bedrijventerrein BAANSTEE Noord Uitgave leidraad reclame versie 1, januari 2012 zie voor meer informatie over bedrijventerrein Baanstee Noord ook

Nadere informatie

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Hier geldt een regulier welstandsniveau, zier hiervoor de niveaukaart. Vergunningvrij? Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Reclamebeleid gemeente Montferland

Reclamebeleid gemeente Montferland Reclamebeleid gemeente Vastgesteld door het College van B&W van d.d. 28 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK blz. 1 Inleiding 2 2 Beleid 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene richtlijnen

Nadere informatie

Ondernemen in hartje Boxmeer. 4 commerciële ruimten op de hoek Steenstraat Raadhuisplein Bijlage bij verkoopbrochure appartementen

Ondernemen in hartje Boxmeer. 4 commerciële ruimten op de hoek Steenstraat Raadhuisplein Bijlage bij verkoopbrochure appartementen Ondernemen in hartje Boxmeer 4 commerciële ruimten op de hoek Steenstraat Raadhuisplein Bijlage bij verkoopbrochure appartementen Algemeen Op de hoek Steenstraat Raadhuisplein in Boxmeer wordt door de

Nadere informatie

Concept. Algemene regels reclame-uitingen

Concept. Algemene regels reclame-uitingen Versie 0.1 Concept Algemene regels reclame-uitingen Om reclame in de openbare ruimte te kunnen reguleren, zijn in de APV regels opgenomen. Daartoe zijn in de APV 2 verbodsbepalingen opgenomen: 1. Het verbod

Nadere informatie

spelregels reclame- en gevelbeleid Centrum Son

spelregels reclame- en gevelbeleid Centrum Son spelregels reclame- en gevelbeleid Centrum Son 17 november 2005 BURO LUBBERS P:\800_Projecten\876\Word\Algemeen\876_spelregels_171105.doc Gevelbeleid Gevelstructuur Algemeen: Bij eventuele wijzigingen

Nadere informatie

Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland. Maart 2014

Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland. Maart 2014 Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland Maart 2014 4.2.2. Reclame-uitingen Objectbeschrijving Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames vragen vanuit hun doelstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Reclame. 7.1 Uitgangspunten. 7.2 Algemene criteria voor reclame

Hoofdstuk 7. Reclame. 7.1 Uitgangspunten. 7.2 Algemene criteria voor reclame Hoofdstuk 7 Reclame 7.1 Uitgangspunten Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames op borden, lichtreclames, spandoeken en vlaggen bepalen in hoge mate de beleving

Nadere informatie

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF SNELTOETSCRITERIA BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF De afstand tot de voorgevel moet ongeveer 3m zijn. Indien het zij- en/of achtererf grenst aan de weg of een openbaar pad dan dient de afstand

Nadere informatie

2.6. RECLAME-UITINGEN

2.6. RECLAME-UITINGEN 2.6. RECLAME-UITINGEN Objectomschrijving Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames vragen vanuit hun doelstelling aandacht en vormen hiermee een belangrijk

Nadere informatie

Welstandscriteria reclame Sportcomplexen vastgesteld door de raad op

Welstandscriteria reclame Sportcomplexen vastgesteld door de raad op Welstandscriteria reclame Sportcomplexen vastgesteld door de raad op 02-06-2016 (!) Vergunningsvrij, indien aangewezen gebied als bedoeld in artikel 3:7 van de Reclameverordening. Bij afwijking van criteria

Nadere informatie

Welstandscriteria reclame Bedrijventerreinen vastgesteld door de raad op

Welstandscriteria reclame Bedrijventerreinen vastgesteld door de raad op Welstandscriteria reclame Bedrijventerreinen vastgesteld door de raad op 02-06-2016 (!) Vergunningsvrij, indien aangewezen gebied als bedoeld in artikel 3:7 van de Reclameverordening. Bij afwijking van

Nadere informatie

RECLAMETEKENS. 2.4 Rijks- en Gemeentelijke monumenten 7-8 INHOUDSOPGAVE. Blz. 0.0 INLEIDING Beoordelingsaspecten Gebiedsindeling 4

RECLAMETEKENS. 2.4 Rijks- en Gemeentelijke monumenten 7-8 INHOUDSOPGAVE. Blz. 0.0 INLEIDING Beoordelingsaspecten Gebiedsindeling 4 RECLAMETEKENS INHOUDSOPGAVE 0.0 INLEIDING 2 0.1 Beoordelingsaspecten 4 0.2 Gebiedsindeling 4 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN 5 2.0 BEBOUWDE KOM 5 2.1 Woongebieden 5-6 2.2 Winkelgebieden 6-7 2.3 Beschermd stads-

Nadere informatie

hmooi Zwolle Beleidsregel Reclame Minder regels, duidelijk beleid

hmooi Zwolle Beleidsregel Reclame Minder regels, duidelijk beleid Zwolle Minder regels, duidelijk beleid Minder gemeentelijke regels, duidelijk beleid en een minstens zo mooi straatbeeld als voorheen. Dat is de inzet van de nieuwe beleidsregel Reclame die sinds 27 mei

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Objectcriteria welstandsnota 2 e wijziging

Objectcriteria welstandsnota 2 e wijziging Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving Objectcriteria welstandsnota 2 e wijziging Vastgesteld. Gepubliceerd. Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 December 2013 OBJECT December 2013 I. Criteria

Nadere informatie

Regels en criteria voor reclame-uitingen in de binnenstad van Goes d.d. 21 november 2016

Regels en criteria voor reclame-uitingen in de binnenstad van Goes d.d. 21 november 2016 BIJLAGE RAADSVOORSTEL Regels en criteria voor reclame-uitingen in de binnenstad van Goes d.d. 21 november 2016 In het kader van de pilot Verlichte regels binnenstad Goes is onderzoek gedaan naar verruiming

Nadere informatie

NOTA RECLAMEBELEID. Gemeente Lingewaal 2015

NOTA RECLAMEBELEID. Gemeente Lingewaal 2015 NOTA RECLAMEBELEID Gemeente Lingewaal 2015 Definitief, November 2015 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Kader 2 1.2 Overwegingen 3 1.3 Uitgangspunten 4 Kaart Gebiedstypen reclame 5 Hoofdstuk 2 Reclame

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK blz. 1 Inleiding 2 2 Beleid 3 2.1 Bebouwde kom 3 2.2 Buitengebied 4 2.3 Bedrijventerrein 5 2.4 Niet perceelgebonden aanduidingen 5 2.5 Reclame aan lichtmasten en spandoeken 6 2.6

Nadere informatie

SLIEDRECHT. reclamebeleid

SLIEDRECHT. reclamebeleid SLIEDRECHT reclamebeleid Gemeente Sliedrecht Dorp, Stad en Land Twan Jütte Stedenbouw Architectuur Concept, juni 2013 Reclamebeleid Sliedrecht... 1. INLEIDING Reclame is een publieke aanprijzing van een

Nadere informatie

Gebiedsindeling. rapport. Bedrijventerreinen. Specifieke. Winkelstraat/-centrum. Historische dorpskernen en linten. Buitengebied

Gebiedsindeling. rapport. Bedrijventerreinen. Specifieke. Winkelstraat/-centrum. Historische dorpskernen en linten. Buitengebied Gebiedsindeling Bedrijventerreinen Specifieke Winkelstraat/-centrum Historische dorpskernen en linten Buitengebied Gebiedsindeling Soorten reclame-uitingen Vormen van reclame-uiting: Gevelreclame Uitstallingen

Nadere informatie

1. De linten. historische foto van het lint,kornhorn

1. De linten. historische foto van het lint,kornhorn 1. De linten De bebouwing aan de linten is divers. De bebouwing heeft vaak typerende bouwstijlen vanuit hun bouwperiode. Zichtbaar zijn de traditionele stijlen uit het einde van de 19e eeuw. Uit de eerste

Nadere informatie

Centrumgebied Heemstede. deel 2 Reclame

Centrumgebied Heemstede. deel 2 Reclame Centrumgebied Heemstede deel 2 Reclame 24 september 2009 Inleiding en context De aanleiding voor het opstellen van richtlijnen voor het reclamebeleid ten behoeve van de Binnenweg/Raadhuisstraat en het

Nadere informatie

4.4 RECLAMES ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE DEELGEBIEDEN

4.4 RECLAMES ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE DEELGEBIEDEN 4.4 RECLAMES Voor het maken van reclame bestaan er tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld via de media. Juist deze veelheid aan alternatieve mogelijkheden is een reden om de openbare ruimte niet te zeer te

Nadere informatie

Reclamebeleid. Inhoudsopgave

Reclamebeleid. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 2 - Grondslag artikel 4:15 en artikel 2:10 AP - Uitgangspunt voor het reclamebeleid en - gebieden - Toets - Algemene criteria - Objectgerichte criteria - Excessenregeling Algemene

Nadere informatie

Criteria van gevallen waarbij wordt afgezien van preventief welstandstoezicht. Bijlage bij de Welstandsnota 2013

Criteria van gevallen waarbij wordt afgezien van preventief welstandstoezicht. Bijlage bij de Welstandsnota 2013 Criteria van gevallen waarbij wordt afgezien van preventief welstandstoezicht Bijlage bij de Welstandsnota 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Regels 4 Artikel 1 Algemene regels 4 1.1 Begrippen 4 1.2 Wijze van

Nadere informatie

Technische vragen. Onderwerp: Welstandsnota Ongewenste trendsetter. Agendapunt: Welstandsnota 2016 Datum: Voorronde 6 juni 2016

Technische vragen. Onderwerp: Welstandsnota Ongewenste trendsetter. Agendapunt: Welstandsnota 2016 Datum: Voorronde 6 juni 2016 Technische vragen Onderwerp: Welstandsnota 2016 Agendapunt: Welstandsnota 2016 Datum: Voorronde 6 juni 2016 Vragen: Proces Afwijkingen De welstandsnota geeft ruimte voor afwijkingen, zoals bij de gewijzigde

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens

Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens Uitgangspunten en richtlijnen voor reclame-uitingen op en aan gebouwen en in de openbare ruimte Gemeente De Marne April 2010 Behoort bij besluit

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

INRICHTING BEHEER EN ONDERHOUD

INRICHTING BEHEER EN ONDERHOUD INRICHTING BHR N ONDRHOUD 4 Voorbeelden van opzet langs de circuits doel; zo veel mogelijk representatieve gevel aan voorzijde, geen grote onbebouwde gaten aan ring. 47 57 28 11 28 1 28 16 8 16 4 Ak =

Nadere informatie

Welstandscriteria reclame - Groengebieden, parken en openbare ruimte vastgesteld door de raad op

Welstandscriteria reclame - Groengebieden, parken en openbare ruimte vastgesteld door de raad op Welstandscriteria reclame - Groengebieden, parken en openbare ruimte vastgesteld door de raad op 02-06-2016 (!) Vergunningsvrij, indien aangewezen gebied als bedoeld in artikel 3:7 van de Reclameverordening.

Nadere informatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie GELDERS GENOOTSCHAP Welstandsnota Heerde Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied komen zeven bruggen over het Apeldoorns Kanaal aan de orde. Bruggen

Nadere informatie

Reclamewetgeving en beleid gemeente Amersfoort Juli 2017

Reclamewetgeving en beleid gemeente Amersfoort Juli 2017 Reclamewetgeving en beleid gemeente Amersfoort Juli 2017 Stad met een hart 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2 2. Algemene Plaatselijke Verordening.. 3 3. Welstandsnota. 5 4. Extra richtlijnen voor Bedrijvenpark

Nadere informatie

Gemeente Zwolle, wijziging beleidsregel Reclame.

Gemeente Zwolle, wijziging beleidsregel Reclame. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwolle. Nr. 7106 12 februari 2014 Gemeente Zwolle, wijziging beleidsregel Reclame. Beleidsregel Reclame (beleidsregel 4.29) De raad van de gemeente Zwolle heeft

Nadere informatie

7. Bijlagen. Loketcriteria gemeente Stein (versie 01-01-2009) Visie Welstandbeleid rayon Beek-Meerssen-Stein-Schinnen

7. Bijlagen. Loketcriteria gemeente Stein (versie 01-01-2009) Visie Welstandbeleid rayon Beek-Meerssen-Stein-Schinnen 7. Bijlagen Loketcriteria gemeente Stein (versie 01-01-2009) Stichting Ruimtelijke Kwaliteit Limburg B - 7 Aan- en uitbouw 1. Het bouwwerk is te rangschikken in de categorie licht bouwvergunningsplichtig.

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

RECLAME MAKEN DOE JE ZO! RECLAMENOTA GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2

RECLAME MAKEN DOE JE ZO! RECLAMENOTA GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2 d RECLAME MAKEN DOE JE ZO! RECLAMENOTA GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2 I N H O U D S O P G A V E 1 I N L E I D I N G 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Uitgangspunten 5 1.3 Verschillende reclamevormen 5 1.4 Overgangssituatie

Nadere informatie

Bijlage 2 Vaststelling reclamerichtlijnen stadsdeel Oud-West

Bijlage 2 Vaststelling reclamerichtlijnen stadsdeel Oud-West Bijlage 2 Vaststelling reclamerichtlijnen stadsdeel Oud-West Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West, gemeente Amsterdam brengt ter algemene kennis dat het in zijn vergadering van 2003 heeft besloten

Nadere informatie

Centrumgebied Heemstede. deel 2 Reclame

Centrumgebied Heemstede. deel 2 Reclame Centrumgebied Heemstede deel 2 Reclame 24 september 2009 Gewijzigd 31 maart 2011 Inleiding en context De aanleiding voor het opstellen van richtlijnen voor het reclamebeleid ten behoeve van de Binnenweg/Raadhuisstraat

Nadere informatie

Gebied 5 Historische invalswegen

Gebied 5 Historische invalswegen Gebied 5 Historische invalswegen Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen 81 het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31 Situering - De situering van de bebouwing dient te worden afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van de directe omgeving. - In gebieden waarbij in de situering sprake is van een grote mate van eenheid

Nadere informatie

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 7 - schotel-, spriet- en staafantennes

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 4

Provinciaal blad 2013, 4 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013, 4 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot wijziging van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 met het oog op bescherming van de

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

2.4 CRITERIA VOOR VEEL VOORKOMENDE KLEINE BOUWPLANNEN

2.4 CRITERIA VOOR VEEL VOORKOMENDE KLEINE BOUWPLANNEN 2.4 CRITERIA VOOR VEEL VOORKOMENDE KLEINE BOUWPLANNEN In artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat dat Burgemeester en Wethouders een aanvraag om vergunning moeten toetsen aan redelijke

Nadere informatie

NOTA RECLAME BELEID. Gemeente Hattem

NOTA RECLAME BELEID. Gemeente Hattem NOTA RECLAME BELEID Gemeente Hattem INHOUD I. Inleiding 2 blz. II. Beschermd Stadsgezicht 3 1. Algemeen 3 2. Architectonische benadering 3 III. Wetgeving en vergunningstelsel 4 IV. Reclame c.a. binnen

Nadere informatie

Beleidsnota reclameborden

Beleidsnota reclameborden Beleidsnota reclameborden Vastgesteld door de raad op 31 mei 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Aanleiding opstellen nota...3 1.2 Doelstelling reclamebeleid...3 1.3 Begrip reclame...3 1.4 Opzet van

Nadere informatie

Loketcriteria welstandsnota gemeente De Ronde Venen, december 2012

Loketcriteria welstandsnota gemeente De Ronde Venen, december 2012 Loketcriteria welstandsnota gemeente De Ronde Venen, december 2012 Inhoud : Pagina : Aan- en uitbouwen 2 Bijgebouw of overkapping 3 Dakkapellen 4 Gevelwijzigingen 5 Erf- of perceelsafscheiding 6 Reclame

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 27 Verslag d.d. 01072014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: plv.

Nadere informatie

Nota reclame- en bewegwijzeringsbeleid Duidelijk zichtbaar

Nota reclame- en bewegwijzeringsbeleid Duidelijk zichtbaar Nota reclame- en bewegwijzeringsbeleid Duidelijk zichtbaar 1. BEGRIPPENLIJST EN WIJZE VAN METEN 1.1 Begrippenlijst 1.2 Wijze van meten 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. PERMANENTE RECLAME 3.1 Centrumgebieden

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Goese Poort

Beeldkwaliteitplan. Goese Poort Beeldkwaliteitplan Goese Poort februari 2017 2 Goese Poort Gewenst ruimtelijk structuurbeeld Structuur De structuur van het gebied Goese Poort zal veranderen doordat de verkeersontsluiting van het gebied

Nadere informatie

Reclame- en uitstallingenbeleid, gemeente EERSEL 2003 gepubliceerd 15 januari 2003

Reclame- en uitstallingenbeleid, gemeente EERSEL 2003 gepubliceerd 15 januari 2003 Reclame- en uitstallingenbeleid, gemeente EERSEL 2003 gepubliceerd 15 januari 2003 Reclame- en uitstallingenbeleid, gemeente EERSEL INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 2. Doelstelling...2

Nadere informatie

Presentatie conceptnota Reclamebeleid. 30 oktober 2017

Presentatie conceptnota Reclamebeleid. 30 oktober 2017 Presentatie conceptnota Reclamebeleid 30 oktober 2017 Aanleiding conceptnota Hoeveelheid aanvragen Ombudsman zaken Afwezigheid van beleid knelpunt bij beantwoorden aanvragen Invloed van reclame-uitingen

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

1. Algemene beschrijving en uitgangspunten van het beleid...3 2. De juridische aspecten...4 3. Beoordelingsaspecten van reclameobjecten...

1. Algemene beschrijving en uitgangspunten van het beleid...3 2. De juridische aspecten...4 3. Beoordelingsaspecten van reclameobjecten... Reclamebeleid 2007 1. Algemene beschrijving en uitgangspunten van het beleid...3 2. De juridische aspecten...4 2.1 Algemeen...4 2.1 Grondwet...4 2.3 Woningwet...4 2.4 Monumentenwet en Monumentenverordening...5

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan buitenreclame Park Rijk. versie 1.2 / / / ParSc501

Beeldkwaliteitsplan buitenreclame Park Rijk. versie 1.2 / / / ParSc501 Beeldkwaliteitsplan buitenreclame Park Rijk Beeldkwaliteitsplan buitenreclame Park Rijk 2 Index Inleiding 3 Definitie buitenreclame 4 Richtlijnen gemeente Haarlemmermeer 5 Randvoorwaarden 6 Technische

Nadere informatie

Reclame- en uitstallingennota Deventer 2015

Reclame- en uitstallingennota Deventer 2015 Reclame- en uitstallingennota Deventer 2015 10-9 I n h o u d s o p g a v e 1 I n l e i d i n g 5 1.1 aanleiding 5 1.2 overleg 5 1.3 relatie met andere wet- en regelgeving 6 1.4 hoe wordt er getoetst?

Nadere informatie

Tekstplaatsing van de Beleidsregels Reclame- en bewegwijzering gemeente Epe 2017, bekendgemaakt 18 juli 2017, gmb

Tekstplaatsing van de Beleidsregels Reclame- en bewegwijzering gemeente Epe 2017, bekendgemaakt 18 juli 2017, gmb GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Epe Nr. 145986 21 augustus 2017 Tekstplaatsing van de Beleidsregels Reclame- en bewegwijzering gemeente Epe 2017, bekendgemaakt 18 juli 2017, gmb- 2017-123475

Nadere informatie

Themablad Erkers en entreeportalen/luifels in het voor- of zijerfgebied

Themablad Erkers en entreeportalen/luifels in het voor- of zijerfgebied Themablad Erkers en entreeportalen/luifels in het voor- of zijerfgebied Deze beleidsregels hebben betrekking op erkers en entreeportalen/luifels in het voor- of zijerfgebied, die afwijken van het bestemmingsplan,

Nadere informatie

Reclamebeleid gemeente Leudal

Reclamebeleid gemeente Leudal Reclamebeleid gemeente Leudal Vastgesteld op: 5 april 2011 In werking op: 2 mei 2011 1 Leeswijzer-------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 Aanleiding---------------l------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening:

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening: De raad der gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013 b e s l u i t : vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Vóór u met (ver)bouwen begint Bent u van plan uw winkelpui te vernieuwen? Wilt u gevelreclame aanbrengen? Of een rolluik?

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGVRIJ REALISEREN VAN GEVELRECLAME DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL VERGUNNINGVRIJ REALISEREN VAN GEVELRECLAME DEN HAAG 2017 RIS295992 BELEIDSREGEL VERGUNNINGVRIJ REALISEREN VAN GEVELRECLAME DEN HAAG 2017 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - op grond van de Wabo, artikel 2.1 eerste lid onder a en c,

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 15-06077 Adres: Oudegracht 69 te Utrecht het restaureren van een kerk 17-06-2015 Commissie: 30-6-2015 Akkoord Monumentwaarden voldoende

Nadere informatie

4. De bedrijventerreinen

4. De bedrijventerreinen 4. De bedrijventerreinen In het laatste kwart van de 20e eeuw zijn enkele bedrijventerreinen aangelegd. In het dorp Grootegast zijn dit het bedrijventerrein Park West en de bedrijvencluster Rondweg gelegen

Nadere informatie

Het Reclamebeleid van de gemeente Rotterdam

Het Reclamebeleid van de gemeente Rotterdam Het Reclamebeleid van de gemeente Rotterdam 2 Inhoud Nieuw beleid voor buitenreclame 5 Minder en betere regels 5 Informatie op website 5 Nieuwe en bestaande reclames, ingangsdatum 5 Buitenreclame: wat

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Gebied 14 Hemmen. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141

Gebied 14 Hemmen. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141 Gebied 14 Hemmen het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141 Gebiedsbeschrijving Structuur Hemmen ligt omringd door het Oeverwallen en stroomruggengebied.

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied.

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied. Het voormalige bedrijfspand is verreweg het grootste pand op dit bedrijventerrein. Het perceel heeft de oppervlakte van bijna 1,5 hectare, en is maar liefst voor de helft bebouwd. Met deze omvang vormt

Nadere informatie

Adviescommissies voor ruimteliike kwaliteit

Adviescommissies voor ruimteliike kwaliteit laf ~W N H WW ^ H I W commissies voor ruimteliike kwaliteit Adviezen commissievergadering Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Heemstede Aantal adviesaanvragen: 10 commissie Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

GEVELRECLAME-UITINGEN

GEVELRECLAME-UITINGEN Een beleidsregel voor handelsreclame Auteurs Miranda van Nieuwkerk Marco Albersen Datum 31 oktober 2007 Versie 1.0 Status definitief Documentnr. 07-0025183 1 1. Wettelijk kader 1.1 Woningwet en Bblb Volgens

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 17 Verslag d.d. 22-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Gemeentelijke bouwverordening van de stad Aalst, goedgekeurd bij MB van 6/12/1988.

Gemeentelijke bouwverordening van de stad Aalst, goedgekeurd bij MB van 6/12/1988. 1 Gemeentelijke bouwverordening van de stad Aalst, goedgekeurd bij MB van 6/12/1988. Hoofdstuk 8 : reclame-inrichtingen art 167/I Het is verboden zonder voorafgaandelijke schiftelijke vergunning van het

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

NOTA RECLAMEBELEID GEMEENTE AMELAND. Datum: augustus 2010

NOTA RECLAMEBELEID GEMEENTE AMELAND. Datum: augustus 2010 2 NOTA RECLAMEBELEID GEMEENTE AMELAND Datum: augustus 2010 3 4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 7 2. Doelstelling 9 3. Soorten reclames 11 4. Wettelijk kader 13 5. Reclamebeleid gemeente Ameland, algemene uitgangspunten

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Reclamebeleid

Hoofdstuk 1: Reclamebeleid Hoofdstuk 1: Reclamebeleid Onze leefomgeving wordt in toenemende mate beïnvloed door reclame. Steeds vaker worden reclame boodschappen verspreid en de tekens zelf worden steeds agressiever en opzichtiger.

Nadere informatie

PRAKTISCHE RECLAMEGIDS VOOR ROTTERDAM

PRAKTISCHE RECLAMEGIDS VOOR ROTTERDAM PRAKTISCHE RECLAMEGIDS VOOR ROTTERDAM praktische reclamegids voor Rotterdam 1 Voorwoord Praktische Reclamegids voor Rotterdam 2 De gemeente Rotterdam investeert in een aan trekkelijke stad om te wonen,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie