JAARVERSLAG STABU Postbus BA EDE Telefoonweg 32, Ede. Tel Website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG STABU Postbus BA EDE Telefoonweg 32, Ede Tel Website: Verslag van het jaar 2014, zoals dit op hoofdlijnen is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Stichting STABU in haar vergadering op 9 april 2015.

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 4 Inleiding Algemeen Directeur Organisatie Algemeen Bestuur Adviesraad en Klankbordgroep Kring van Ondersteuners STABU-bureau Project- en werkgroepen SCRUM Verhuizing Ideeënmanagement Producten STABU Fabrikanten Index (SFI) STABU Bouwbreed STABU²-systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Fabrikantendiensten Opleidingen en cursussen GB-CAS Diensten Blog Visiedocument en film Website Open Standaards online Bulletin Digitale nieuwsbrief STABU-mail Gastcolleges in de Bouw en Installatie-Dag Helpdesk Social Media Demosessies Kennisbijeenkomst CE-markering Projecten N A T I O N A A L Communicatieforum CE-markering BAB Projectgroep Classificaties Projectgroep Functioneel Specificeren (PG99) Bestekteksten restaureren monumenten CB-NL Bronhouders Het Loket NEN Nationale Milieu Database Systeemhuizen...31 STABU-jaarverslag 2014 Pagina 2 van 77

3 4.2 I N T E R N A T I O N A A L BuildingSMART Benelux (bsdd) ICIS; International Construction Information Society FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemene waarderingsgrondslag Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat...37 ~~ 6 Bijlagen Overzicht project- en werkgroepen per Overzicht licentiehouders per Verantwoording uitgaven Verantwoording STABU-Catalogus Verantwoording STABU-Catalogus Overzicht fabrikanten met productspecificaties in STABU-systematiek per Overzicht gecontroleerde bestekservices per STABU-publicaties in Overzicht van de aan STABU gelieerde systeemhuizen met besteksverwerkende programmatuur per en overige exploitatiehouders...76 STABU-jaarverslag 2014 Pagina 3 van 77

4 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van STABU over een voor STABU zeer spannend jaar. Het eerste volledige jaar onder leiding van een nieuwe directeur, het eerste jaar in een nieuw kantoor, het jaar waarin onder hoge tijdsdruk met man en macht is gewerkt aan het kunnen lanceren van een nieuw product waar STABU al jarenlang over communiceert en een jaar waarin meer werk met minder mensen is gedaan, door de reorganisatieronde van eind 2013/begin In dit jaar heb ik de voorzittershamer mogen overnemen van Titia Siertsema, waardoor het Rijksvastgoedbedrijf weer haar plaats heeft ingenomen die zij altijd heeft gehad als één van de oprichters van de stichting. Veranderen is moeilijk. Dat geldt voor de eigen STABU organisatie, waar men heeft moeten wennen aan een andere cultuur, een andere leiding, een hoge werkdruk en het nieuwe kantoor. Maar dat geldt ook voor de markt, met de klanten die al jarenlang met STABU werken. STABU heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt aan een volledig nieuwe systematiek, die beter de ontwikkelingen in de sector ondersteunen. STABU heeft hierbij samengewerkt met vele externe partijen. Maar lang niet iedereen heeft hierover kunnen meepraten. Het is nu aan STABU om de markt te overtuigen dat Bouwbreed datgene is wat de bouwsector nodig heeft op het gebied van informatiemanagement. Ik ben geweldig trots op het team van STABU, dat ondanks alles is geslaagd in het volgens planning op de markt brengen van een eerste versie van de nieuwe systematiek. Uiteraard zal er nog veel moeten gebeuren op het gebied van voorlichting, ondersteuning en het verbeteren van zowel de systematiek als de software. Ook vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zullen we dit kritisch blijven volgen. Wij hebben echter geloof en vertrouwen in de ontwikkelingen die STABU aan het doormaken is en ik zal als voorzitter mijn steentje bijdragen om dit tot een succes te maken. Door de brede vertegenwoordiging van de sector in het bestuur, mag u ervan uitgaan dat alle belangen zorgvuldig worden meegenomen en meegewogen bij alles wat STABU doet. Het is mij dan ook een waar genoegen dat ik de komende jaren Marc Verhage zijn team kan ondersteunen vanuit mijn rol. Met veel genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de stichting, waarin STABU u open en transparant meeneemt in de resultaten van afgelopen jaar. Ik wens u veel leesplezier toe H.R. Elsinga voorzitter STABU STABU-jaarverslag 2014 Pagina 4 van 77

5 Inleiding Algemeen Directeur Afgelopen jaar was een hectisch jaar voor STABU. In korte tijd is STABU een compleet andere organisatie geworden en dat is wennen. Wennen voor de collega s en wennen voor de vaste klanten en relaties van STABU. Er is in het verleden veel gebeurd. Hele goede dingen en ook zaken waarvan je je kunt afvragen of die wel zo slim waren. Het is goed om naar het verleden te kijken om ervan te leren, maar onze blik is gericht op de toekomst. Afgelopen jaar hebben we de verandering die sinds medio 2013 is ingezet bij STABU verder doorgevoerd. We proberen met meer openheid en transparantie te communiceren. We zijn druk doende een cultuurverandering te bewerkstelligen binnen STABU. Onze verhuizing naar de Maalderij heeft daaraan bijgedragen. Alles gericht op het ondersteunen van alle veranderingen in de bouwsector. Bij deze veranderingen hoort een nieuw STABU. Een nieuwe wijze van communiceren, een nieuwe wijze van naar de markt kijken en een nieuwe systematiek. We zijn er in geslaagd, ondanks de doorgevoerde bezuinigingen, om deze systematiek op de markt te brengen conform planning. Dit heeft veel gevraagd van onze collega s, maar ook van onze klanten. We waren niet altijd bereikbaar, we hadden niet meer zoveel tijd als vroeger voor vragen en we hebben beslissingen moeten nemen die niet door iedereen zijn gewaardeerd. Veranderen vraagt veel energie. Van ons en van u als klant of relatie van STABU. Daarvan zijn we ons bewust. Het is aan ons om te bewijzen dat ons nieuwe product Bouwbreed datgene is wat de markt nodig geeft. En dat terwijl nog niet alle partijen in de sector zich realiseren met welk tempo de bouw zich aan het veranderen is. Vaak lopen we voor de muziek uit en moeten we onszelf dwingen een paar stappen terug te doen. Dit is niet altijd makkelijk en leidt nogal eens tot onduidelijkheid en meningsverschillen. Dat hoort er nu eenmaal bij. We zijn tenslotte allemaal mensen. Gelukkig hebben we allemaal één doel voor ogen en dat is het verbeteren van de bouwsector en het ondersteunen van alle ketenpartners bij het opzetten en uitwisselen van een informatiemodel. Of je dat nu bestek noemt, of BIM. Het gaat erom dat de juiste informatie wordt gedeeld in een taal die iedereen begrijpt. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 5 van 77

6 Dit jaarverslag geeft u een beknopt overzicht van waar STABU stond eind Financieel hebben we een bescheiden winst kunnen maken dankzij de bezuinigingen die we hebben doorgevoerd en die nu hun effect hebben gesorteerd. Zoals gebruikelijk wordt deze winst volledig geïnvesteerd in de doorontwikkeling van onze systematiek. Inmiddels zijn we een kwartaal verder en liggen we aardig op koers voor wat betreft de aantallen overstappers en nieuwe licentiehouders. We merken dat steeds meer mensen erachter komen dat Bouwbreed inderdaad datgene is wat de markt nodig heeft. Tegelijkertijd moeten we nog hard werken aan verdere acceptatie en adoptie van de systematiek en software. En dit gaat met vallen en opstaan. Hierbij leren we veel van de feedback uit de markt. Ik zie dan ook met veel genoegen terug op afgelopen jaar en ben ontzettend trots op het team bij STABU en op u als relatie van STABU die ons middels alle feedback en bijeenkomsten geholpen heeft helpt de systematiek te realiseren. Tevens kijk ik met veel vertrouwen naar de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat STABU Bouwbreed van grote toegevoegde waarde gaat zijn voor de gehele bouwsector. Het is aan u om dit te gaan gebruiken en samen met ons te verbeteren. Take care of business! ir. L.M. (Marc) Verhage algemeen directeur maart 2015 STABU-jaarverslag 2014 Pagina 6 van 77

7 1 Organisatie 1.1 Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur van Stichting STABU bestaat uit leden, afgevaardigd namens de complete bouwbranche. De samenstelling per is als volgt: voorzitter vicevoorzitter penningmeester leden : H.R. Elsinga / ministerie van BZK, Rijksvastgoedbedrijf : J.F.M. Al / UNETO-VNI : ir. C.P.C. Flipse / Bouwend Nederland : mr. J.A.M. Deckers / Aedes vereniging van woningcorporaties : D. Duffels / NVTB : ing. J.S.S. Duindam / Bouwend Nederland : J.C. Hamilton / NLingenieurs : E.A. van 't Hof MSc / ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf : M.J. Koldijk / UNETO-VNI : D. Viergever / Vier Grote Gemeenten : mevr. drs. W. Visser / BNA De leden van het Algemeen Bestuur zijn tijdens de drie vergaderingen op 10 april, 11 september en 4 december 2014 geïnformeerd over de financiën en hebben de begroting vastgesteld. Op de foto v.l.n.r. Dennis Duffels, Hans Elsinga, Kees Flipse, Jur Deckers, Titia Siertsema, Wilma Visser, Peter Slangen, Jos Hamilton, Daan Viergever, Tineke Simonse, Joppe Duindam, Jan Al. Dit bestuur staat als een blok achter directeur Marc Verhage (vooraan) STABU-jaarverslag 2014 Pagina 7 van 77

8 Mutaties: Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering op 4 december 2014 is de heer H.R. Elsinga benoemd tot voorzitter van Stichting STABU. Hij neemt daarmee de voorzittershamer van mevrouw drs. T. Siertsema MBA (zie foto) over, die namens UNETO-VNI deze functie ruim 1,5 jaar heeft bekleed. De heer Elsinga was vanaf 5 september 2013 reeds vicevoorzitter van STABU en heeft zitting in het Algemeen Bestuur namens het Rijksvastgoedbedrijf. De heer J.F.M. Al heeft - namens UNETO-VNI - mevrouw T. Siertsema opgevolgd. Ook is de tweede bestuurszetel van UNETO-VNI ingevuld en wel met de heer M.J. Koldijk. De heer D. (Daan) Viergever heeft - namens Vier Grote Gemeenten - de heer ing. P.J.M. Slangen opgevolgd. 1.2 Adviesraad en Klankbordgroep In het verslagjaar is de STABU Adviesraad ingesteld. Het is de bedoeling dat deze Adviesraad STABU vooruit helpt en de deelnemers ambassadeurs zijn voor de organisatie. Omgekeerd is het de bedoeling dat STABU deze groep meeneemt in haar gedachten en plannen, input van deze groepen onderzoekt en gebruikt, dan wel goed beargumenteerd aangeeft hoe er met bepaalde input wordt omgegaan. De STABU Adviesraad is bedoeld om de positionering van STABU te bespreken, de Klankbordgroep richt zich voornamelijk op de systematiek. Adviesraad lid Jaap Hazeleger: "STABU kan dienen als bruggenbouwer door het verbinden van diverse partijen." STABU-jaarverslag 2014 Pagina 8 van 77

9 Overzicht leden STABU Adviesraad per voorzitter secretaris leden : ir. L.M. Verhage / STABU : ir. R.H. Baayen / STABU : R. van Aggelen / Root B.V. : L. van Berlo / TNO : R. van Dorp / HFB : J. Hazeleger / BAM Techniek bv : R. Huige / NEN : S.J.F. Katier / KABU : ing. B. van Laar / STABU : E. Lammertink / Mandèl B.V. : R. Roef / Construsoft : N. Scholten / Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw : H. Strang / Instituut voor Bouwrecht : A. Walinga / Bouwend Nederland : H. van Zeeland / Van Zeeland Architectuur en Advies Stefan Katier (lid Adviesraad en Klankbordgroep: "Voor mij is het belangrijk om het product STABU Bouwbreed naar een hoger niveau te brengen." Overzicht leden Klankbordgroep per voorzitter secretaris leden : ir. R.H. Baayen / STABU : ir. R.H. Baayen / STABU : G.J. Bouman / Kliksafe : S.A. Brands LL.B / STABU : ing. R.P. van Dijk / Grontmij Nederland B.V. : R. Eversteijn / Eversteijn Bouwconsult : ing. R. Gaasbeek RKN / Archisupport : ing. B.G.M. Karstenberg / Bureau Bouwcoördinatie Nederland : S.J.F. Katier / KABU : ing. B. van Laar / STABU : D. Lassche / Ballast Nedam Bouw : J.M. Ruijs / STABU : ir. L.M. Verhage / STABU : M. Vreeken / VELUX Nederland B.V. : R. van Wijk / Ingenieursbureau Multical : A. Winkelman / Lomans Groep Totaalinstallateurs STABU-jaarverslag 2014 Pagina 9 van 77

10 1.3 Kring van Ondersteuners Een lange periode is de Kring van Ondersteuners actief geweest. De doelstelling ervan was om diverse organisaties die niet direct in aanmerking komen voor een positie in het Algemeen Bestuur, de gelegenheid te bieden om sturing te geven aan het beleid van Stichting STABU. Door het oprichten van de Adviesraad en Klankbordgroep en de ledensamenstelling, is de Kring van Ondersteuners in de huidige vorm opgeheven in het verslagjaar. 1.4 STABU-bureau De bezetting van het personeel van het STABU-bureau is per : ir. R.H. Baayen : technisch adviseur (90%) S.A. Brands LL.B : senior juridisch adviseur ing. C. Cornax : senior projectcoördinator werktuigbouwkunde en procestechniek H.C. Gidding : account/sales officer A.S. Hoogkamer : commercieel medewerkster verkoop binnendienst D.B. Kervel : public relations officer STABU-jaarverslag 2014 Pagina 10 van 77

11 ing. B. van Laar : manager marketing & sales C.T.M. Molmans : boekhoudkundig medewerkster (45%) ing. R.M.A. van Passel : programmeur (80%) M.P. van de Peppel B.ICT : programmeur J.J. Plaisier : projectcoördinator bouwkunde J.M. Ruijs : hoofd ontwikkeling & ict J. Schaap : consultant R. Schapink B.ict : programmeur (80%) M. Schouwenaar B.ICT, M.Sc. : programmeur M.H. Simonse : hoofd bedrijfsvoering, plaatsvervangend directeur bc. G.W. Veen : coördinator informatie en kwaliteit (85%) J.T. Veenbaas : projectcoördinator bouwkunde ir. L.M. Verhage : algemeen directeur H. Wildekamp : hoofd boekhouding (70%) Het fulltime-equivalent (fte) is: 18,5. Mutaties Vanwege de financiële situatie is in december 2013 voor zes medewerkers ontslag aangevraagd bij UWV. Omdat de afdeling cursussen en opleidingen afgelopen jaren onvoldoende kostendekkend bleek, is deze tak opgeheven inclusief alle ondersteunende afdelingen receptie, secretariaat en catering. Daardoor is voor de volgende medewerkers gedurende het verslagjaar het dienstverband beëindigd: H. Ekkerman : medewerkster licentiebeheer/ telefoniste/receptioniste S.S. Hulleman : telefoniste/receptioniste/back-up medewerkster licentiebeheer E. Megens : secretarieel medewerkster ing. H.H.M. Miltenburg : coördinator opleidingen J. Siegers : gastvrouw E. van der Tuuk : hoofd secretariaat Op 1 juni 2014 is Barend van Laar in dienst getreden. Hij is een half jaar lang als projectcoördinator elektrotechniek ingezet. Eind december is hij als manager marketing & sales aan de slag gegaan en draagt zorg voor het verkopen van licenties bij de nieuwe doelgroepen. Jubilaris Op 22 mei 2014 is stilgestaan bij het feit dat ing. C. (Cor) Cornax zijn 25-jarig jubileum bij STABU vierde. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 11 van 77

12 1.5 Project- en werkgroepen De nodige inbreng vanuit de markt wordt geleverd vanuit de brancheorganisaties door middel van het aandragen van kennis via de diverse project- en werkgroepen van Stichting STABU. De coördinatie van de project- en werkgroepen ligt bij de projectcoördinatoren bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en juridische zaken van STABU. Een overzicht van alle project- en werkgroepen is opgenomen in bijlage SCRUM Voor het ontwikkelen van de techniek op IT-georiënteerde gebieden, is gekozen voor ondersteuning met de SCRUM methodiek van werken. Deze methodiek bestaat uit ontwikkeling in sprintperiodes van een vaste periode. In 2014 zijn de belangrijkste ontwikkelingen samen te vatten als: database, infrastructuur, beheerprogramma, eindgebruikerssoftware. Het totale team heeft zich ingezet om deze ontwikkelingen gereed te krijgen voor de lancering van Bouwbreed op 6 januari Het project STABU Bouwbreed Online bestaat uit een aantal onderdelen, die elkaar over en weer beïnvloeden: het gaat over content (een nieuwe systematiek met nieuwe inhoud), IT (o.a. infrastructuur en softwareontwikkeling), maar ook over commercie (o.a. marketing, prijsbeleid, verkoop), communicatie (o.a. voorlichting en kennisdeling), juridische aspecten (o.a. licentievoorwaarden en overeenkomsten) en een aantal overige deelgebieden. Om het project als geheel te kunnen managen zijn afspraken maken en opvolgen van het grootste belang. De oplossing die gekozen is om hierbij als werkmethodiek te dienen is SCRUM en de beheeromgeving is Trello. 1.7 Verhuizing STABU is eind april 2014 verhuisd naar het centrum van Ede en wel naar de maalderij van de stellingmolen Concordia. Het gaat om een kleiner kantoorpand met open en transparante ruimtes dat symbool staat voor een nieuwe cultuur binnen het STABUbureau. Het is een industrieel monument, sober qua uitstraling en met zichtbare bouwdelen en installaties. Op 11 juni 2014 is het pand door wethouder Vreugdenhil van de gemeente Ede officieel geopend en zijn diverse relaties uitgenodigd. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 12 van 77

13 1.8 Ideeënmanagement Ter verbetering van de STABU-organisatie is een proefsamenwerking aangegaan met "Pridea" een bureau dat gespecialiseerd is in het realiseren van ideeën van medewerkers van organisaties. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 13 van 77

14 PRODUCTEN STABU-jaarverslag 2014 Pagina 14 van 77

15 2 Producten 2.1 STABU Fabrikanten Index (SFI) Op 6 januari 2014 heeft Stichting STABU haar Fabrikantenindex gelanceerd. Jarenlang heeft STABU haar fabrikantenindex uitgebracht op cd en de laatste jaren - in samenwerking met derden - online. De wens van STABU om - in eigen beheer - alle Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS'en) uit te brengen in een vrij toegankelijke website is in het verslagjaar gerealiseerd en wel via Foto: De officiële handeling (knippen van lint) werd verricht door programmeur Ronald van Passel (2e van links) en José Schaap. De overige leden van het salesteam (Sandra Hoogkamer geheel links) en Henk Gidding (geheel rechts) assisteren erbij. 2.2 STABU Bouwbreed De naam STABU Bouwbreed is definitief gekozen als naam voor de productrange die STABU op de markt brengt. STABU Bouwbreed zal vooralsnog uit zes modules gaan bestaan. Op 7 juli 2014 zijn de eerste drie ter beschikking gesteld aan de licentiehouders, inclusief software: STABU-jaarverslag 2014 Pagina 15 van 77

16 Bouwbreed Contracten met ondersteuning van meerdere contractvormen (eind 2014 waren dat UAV 2012 en UAV-GC 2005); Bouwbreed Kennissystemen (gevuld met direct toepasbare kennis); Bouwbreed Ruimten (tabel die de opdrachtgever/ontwerper helpt bij het opstellen van functionele en/of prestatiebeschrijving van een te realiseren bouwwerk inclusief de daartoe behorende ruimten. De aangeboden classificatie is opgesteld i.s.m. het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de licentiehouders is eveneens software beschikbaar gekomen, dat is inbegrepen bij de licentie STABU Bouwbreed. Met de ontvangen feedback wordt de software continue verbeterd en aangepast aan de wensen uit de markt. Op 6 januari 2015 wordt de volledige systematiek op de markt gebracht. 2.3 STABU²-systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Met de STABU²-systematiek wordt ruim de helft van alle bouwprojecten in Nederland gespecificeerd in bestekken. Dat betekent dat de ruim 2000 STABUgebruikers jaarlijks bouwprojecten, beschreven met de STABU²-systematiek, op de markt brengen met een waarde van miljard Euro, zowel nieuwbouw als renovatie. In bijlage 2 is het overzicht van alle licentiehouders per opgenomen. De uitgaven en zijn beschikbaar voor alle geregistreerde licentiehouders van Stichting STABU. Een overzicht van de wijzigingen is in bijlage 3 opgenomen. Voor de uitgave is het gehele bestand gecontroleerd en zo nodig aangepast op nieuwe technieken, nieuwe producten en nieuwe wet- en regelgeving. Vanaf 2 juni 2014 is het rijksinkoopbeleid voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voor een tijdelijke periode van twee jaar gewijzigd. Hierbij geldt dat te leveren hout of hout verwerkt in te leveren houtproducten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgesteld door de minister en de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC). In de uitgave is deze wijziging doorgevoerd. Begin juli 2014 is een exercitie uitgevoerd om de beveiliging van het klantenportal 'mijnstabu' te verbeteren. Aan alle licentiehouders is een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 16 van 77

17 2.4 Fabrikantendiensten Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS'en) zijn beschrijvingen van producten van fabrikanten die de Nederlandse bestekschrijvers gebruiken om hun project mee te specificeren. Deze FPSꞌen zijn in goed overleg tussen de betrokken fabrikant en Stichting STABU opgesteld en worden door STABU rechtstreeks opgenomen in de STABU²database die twee maal per jaar aan alle aangesloten bestekschrijvers wordt uitgeleverd. De STABU²-database en alle specificaties die als FPS opgenomen zijn, worden op de computer van de gebruikers geïnstalleerd. Daarmee zijn de FPS'en altijd benaderbaar vanuit de computer van de gebruiker. De FPS wordt twee jaar in het systeem opgenomen inclusief de koppeling met alle relevante productinformatie van dezelfde fabrikant die op het internet te vinden is zoals CAD-tekeningen, brochures, instructie of demofilm, commerciële productinformatie etc. In bijlage 4 is het overzicht opgenomen van alle fabrikanten met productspecificaties in de STABU-systematiek. Bestekservices zijn zoeksystemen per fabrikant waarmee, door een aantal selectievragen af te lopen, een STABUbestektekst wordt geproduceerd. Deze tekst moet daarna overgeheveld worden naar het projectbestek (via het klembord of anderszins). Vaak wordt in deze bestekservices ook productinformatie opgenomen. Deze bestekservices worden momenteel door vier commerciële partijen aangeboden, dit zijn in alfabetische volgorde: 1. De Twee Snoeken Automatisering BV 2. ipi Services 3. NBD-online / Nederlandse Bouw Documentatie als onderdeel van BIM Media. 4. ZeeBoer b.v. Uiteraard is een fabrikant vrij om zonder tussenkomst van commerciële partijen zelf een bestekservice te ontwikkelen. STABU controleert of deze aanbieders wel de laatste versie van de STABU²-database gebruiken en geeft aan met een goedkeuringsstempel of dat ook het geval is. Het overzicht van gecontroleerde bestekservices is in bijlage 5 opgenomen. In het verslagjaar is de eigen STABU Fabrikanten Index uitgebracht. Een veelgehoord misverstand hierbij is dat de houders van een bestekservice automatisch opgenomen zijn in STABU. Dit is echter niet correct en deze informatie wordt door bestekservicemakers niet altijd goed gecommuniceerd. In het verslagjaar is gestart met het informeren van fabrikanten over STABU Bouwbreed en de consequenties ervan en de voordelen van de toepassing. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 17 van 77

18 2.5 Opleidingen en cursussen STABU heeft haar opleidingstak afgestoten in het kader van een gewijzigde strategie. De opleidingen en cursussen verdwijnen echter niet. Geïnteresseerden kunnen terecht bij andere partijen die opleidingen op het gebied van de B&U-sector aanbieden als CROW en Aspectibus. Met andere partijen lopen gesprekken. Opleiding Bestekschrijver Op 5 juni 2014 is de laatste Opleiding Bestekschrijver van STABU afgerond. Deze opleiding tot professionele bestekschrijver behandelt alle relevante onderdelen voor het opstellen van projectbestekken. De Opleiding Bestekschrijver heeft in het verslagjaar in totaal 14 gediplomeerde bestekschrijvers opgeleverd: Koos de Blaeij; Sandra van den Brink; Jeroen Courtz; Georie da Cruz; Joselien Dekkers; Matthijs van der Lugt; Johan Nieuwenhuis; Marnix Postma; Amiet Ramcharan; Roel Saarloos; Noortje Spiertz; Henk van Spijkeren; Gert-Jan Thijssen; Bert Wekema. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 18 van 77

19 2.6 GB-CAS Het afsprakenstelsel GB-CAS is in juni 2007 voor beheer en exploitatie aan STABU overgedragen. STABU heeft op zich genomen dit verder uit te dragen en te beheren Stichting Geïntegreerd Bouwen is opgeheven, maar de naam leeft voort in het GB CAD- AfsprakenStelsel. Het GB CAD-AfsprakenStelsel 4.0 bevat afspraken over de volgende CAD onderwerpen: naamgeving van Layers; dit onderwerp bevat alle informatie over de opbouw van de Layer naam, inclusief de toegepaste coderingen per discipline; naamgeving van bibliotheek elementen; hieronder vallen de afspraken voor alle bibliotheek elementen zoals Blocks, Dynamische Blocks, MultiView Blocks, Styles en Families; units gebruik; afspraken over het units gebruik per discipline; koppeling tussen CAD kleuren en plot pennen; afspraken over het gebruik van CAD kleuren in combinatie met plot pennen; gebruik van GB CAD-AfsprakenStelsel in applicaties; applicatie afhankelijke afspraken. In het verslagjaar is GB-CAS 8 keer afgenomen door gebruikers. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 19 van 77

20 DIENSTEN STABU-jaarverslag 2014 Pagina 20 van 77

21 3 Diensten 3.1 Blog Met ingang van februari schrijft Marc Verhage iedere maand een blog voor Bouwkennis.nl. Hij schrijft blogs over onderwerpen als samenwerking, klantoriëntatie en informatieuitwisseling. De ervaring die daarmee opgedaan is, wordt ook uitgezet in de STABUorganisatie. Begin 2015 is de functionaliteit van bloggen ook op de website van STABU beschikbaar. 3.2 Visiedocument en film Als stichting is STABU onafhankelijk van welke partij dan ook. Dat maakt haar bij uitstek de partij om deze rol op zich te nemen en te zorgen voor een gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatieuitwisseling in de bouw- en beheerketen. Om gebruikers te informeren en te begeleiden bij de overstap van STABU²-bestekssystematiek naar de nieuwe systematiek STABU Bouwbreed is een visiedocument geschreven. Hierin wordt uitgelegd waarom STABU de stap maakt, hoe het nieuwe systeem eruit ziet, wat de gebruiker van STABU mag verwachten en welke voordelen de nieuwe werkwijze voor de verschillende organisaties biedt. Naast het visiedocument is ook een film gemaakt die een indruk geeft welke toegevoegde waarde Bouwbreed kan hebben in het bouwproces. Beide promotiemiddelen zijn tijdens de open dag op 11 juni 2014 voor het eerst getoond. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 21 van 77

22 3.3 Website De STABU-website is voorzien van een nieuw jasje in het kader van het moderniseren van de communicatie uitingen. Er is gekozen voor één website met informatie over de organisatie en tevens alle producten die STABU (gaat) leveren. Naast alle informatie over bouw wet- en regelgeving die op de STABU-website is te vinden, leent het medium zich ook voor het informeren van de bezoekers van de website over nieuwe ontwikkelingen, beleidswijzigingen, maar ook over demosessies, roadshows en overige voorlichtingsbijeenkomsten. Van de mogelijkheid om informatie aan te vragen en bestellingen te doen wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Op de startpagina staan de laatste nieuwsberichten van STABU, informatie over de producten en diensten en directe doorverwijzingen naar het klantenportal mijnstabu en de STABU Fabrikanten Index. Belangrijk onderdeel van de website zijn de bestekteksten en brochures. Zo zijn er teksten van Aedes, BNA en het Rijksvastgoedbedrijf. 3.4 Open Standaards online STABU heeft, op verzoek van vele marktpartijen, er voor gekozen om een deel van haar standaarden publiekelijk toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen via Ruim 30 jaar brengt STABU de defacto standaard uit voor bestekschrijvend Nederland in de vorm van de STABU-systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 22 van 77

23 STABU is bezig met de komst en toekomst van BIM door STABU Bouwbreed op de markt te brengen. Bouwbreed zal meerdere classificaties / indexen bevatten. Een van de classificaties is Bouwsystemen & Installaties. Ook zal Bouwbreed de classificatie Ruimtelijke objecten bevatten die is ontwikkeld in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en meerdere marktpartijen. Daarnaast geeft STABU nog steeds de NL/SfB in digitale vorm en de bekende STABU²-werksoortclassificatie uit. Op verzoek van diverse marktpartijen heeft STABU in het verslagjaar een deel van deze standaarden onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk ter beschikking gegeven, zodat men alvast kan wennen aan en gebruik kan maken van deze nieuwe indexen. Naast de expertgroepen uit de markt die worden geraadpleegd biedt deze wijze van publiceren de mogelijkheid meer respons op de ontwikkelingen te krijgen en zo de standaarden nog beter op de dagelijkse praktijk door te ontwikkelen en te laten aansluiten. De standaarden bieden de basis voor communicatie over inhoudelijk technische informatie. De volledige lijsten en achterliggende content is beschikbaar via een licentie op STABU Bouwbreed, die per 6 januari 2015 op de markt komt. 3.5 Bulletin De 29ste jaargang van STABU-bulletin is in de maanden april, september en december verschenen. In papieren vorm wordt STABU-bulletin verspreid met een oplage van 8500 exemplaren onder de licentiehouders van Stichting STABU (bestekschrijvers), leden van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), leden van NLingenieurs, leden van Aedes vereniging van woningcorporaties, gemeenten, projectontwikkelingsmaatschappijen, alle fabrikanten met FPS-bladen in de STABU-systematiek, leden project- en werkgroepen STABU en verdere relaties. Bovendien krijgt het vervolgens een permanente plaats op de website van STABU. STABU-bulletin april 2014 Het thema van STABU-bulletin april 2014 is Samenwerking geweest. Naast de inleiding van algemeen directeur Marc Verhage en informatie over de nieuwe bedrijfslocatie van STABU en plannen voor restauratieteksten, zijn er bijdragen van Imtech, BAM Techniek, KABU, Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB), Bouwend Nederland, Trebbe, CB-NL, Zeep Architecten, SBRCURnet en UNETO-VNI die allen over het gekozen thema gaan. STABU-bulletin september 2014 In het verslagjaar is STABU-bulletin compleet vernieuwd. Dit is een van de veranderingen die STABU de afgelopen jaar heeft ondergaan en ook nog de komende periode zal STABU-jaarverslag 2014 Pagina 23 van 77

24 ondergaan. Het doel met dit vernieuwde bulletin is op een toegankelijke manier de markt te informeren, met een aantrekkelijk vormgegeven blad. In deze editie artikelen met/van: Monika Chao-Duivis (directeur Instituut voor Bouwrecht); Jack Liemburg (kunstenaar); Vanuit het bestuur: Dennis Duffels (bestuurslid namens NVTB); Jerry Huijsman van Hilti; Maarten Georgius van Aedes; Boudewijn Goedhart van Bouwkennis. STABU-bulletin december 2014 In het laatste bulletin van 2014 is aandacht besteed aan een aantal interessante zaken. Ton Hillen, lid van de Raad van Bestuur van Heijmans vertelt over hoe zij de klant betrekken bij het nieuwe bouwproces. In het kader van de vreemde eend in de bijt kijkt Peter Wijnands van Q-impact vanaf de zijlijn naar de bouwsector en adviseert over de benodigde cultuurverandering in de bouw. Professor Adriaanse maakt de vertaling van de BIM theorie naar de praktische realiteit. Het nieuwe Bouwbreed komt uitgebreid aan de orde en tot slot is professor Walther Ploos van Amstel bereid gevonden ieder bulletin te voorzien van een column, waarin hij op soms humoristische maar altijd prikkelende wijze de bouwsector uitdaagt om lessen te trekken uit andere sectoren. Een overzicht van alle publicaties in 2014 is in bijlage 6 opgenomen. 3.6 Digitale nieuwsbrief STABU-mail Zevenentwintig keer is in het verslagjaar de digitale nieuwsbrief STABU-mail verzonden. Bij het verspreiden van de digitale nieuwsbrief STABU-mail is het uitgangspunt om regelmatig informatie te verschaffen over zogenaamde STABUevenementen zoals demosessies, roadshows, nieuwe uitgaven, voorlichting en beurzen. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 24 van 77

25 Tevens worden actuele zaken in een kort artikel weergegeven. Bij uitgebreidere artikelen wordt een korte inleiding opgenomen, waaruit een koppeling naar het uitgebreide artikel op de website is gelegd. STABU-mail wordt gericht verzonden aan ruim 1100 geïnteresseerden. 3.7 Gastcolleges Regelmatig ontvangt STABU verzoeken van docenten om aanvullende informatie bij het voorbereiden van de lessen. Het aanbod van Stichting STABU om voor onderwijsinstellingen gratis gastcolleges te verzorgen tijdens (of naast) de lessen heeft afgelopen schooljaar weer aftrek gevonden bij zowel MBO, HBO als Technische universiteiten. De mogelijkheid voor het verzorgen van gastcolleges is ook extra onder de aandacht gebracht. Op 6 mei 2014 is een gastcollege gegeven aan Hogeschool Inholland te Alkmaar. De tweedejaars bouwkunde studenten hebben hier een inkijk gekregen in werken volgens traditionele bestekmethode en hoe de toekomst met BIM er uit komt te zien. 3.8 in de Bouw en Installatie-Dag Woensdag 24 september 2014 vond de in de Bouw & Installatie-Dag plaats, voor het eerst samen georganiseerd door in de Bouw, ETIM, GS1 en STABU. Er is door STABU een pitch gehouden, samen met de organiserende partijen, voor het toepassen van standaards in de bouwsector. Ook was er een paneldiscussie met diverse praktijksprekers. 3.9 Helpdesk Stichting STABU heeft altijd veel vragen gekregen over tal van onderwerpen. Omdat STABU als organisatie is ingekrompen, is er onvoldoende capaciteit en budget om alle vragen uitgebreid te behandelen. Daarom is er de noodzaak om de gratis dienstverlening op dit punt te beperken. De technisch inhoudelijke en juridische vragen dienen schriftelijk te worden ingediend via het vragenformulier op de website. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 25 van 77

26 Met ingang van 10 maart 2014 geldt dat vragen van licentiehouders of bij STABU aangesloten fabrikanten, die maximaal 15 minuten tijd van de STABU-medewerkers vragen, nog steeds kosteloos in behandeling worden genomen (denk daarbij aan basisvragen over de werking van de systematiek of over STABU zelf). Wanneer het beantwoorden van de vraag in het belang is van meerdere partijen of een bijdrage kunnen leveren aan de systematiek, dan zullen we hier, wanneer de tijd het toelaat, nog steeds kosteloos op ingaan. Andere vragen of vragen van nietlicentiehouders of aangesloten fabrikanten zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd tegen een uurtarief Social Media In het verslagjaar is de STABU-gebruikersgroep op LinkedIn tot ruim 800 leden uitgebreid. STABU bestaat voor en door de bouw en wil zich graag met haar licentiehouders, klanten en geïnteresseerden verbinden en heeft via LinkedIn een extra platform gecreëerd om mee te praten, nieuws en aankondigingen te lezen, vragen te stellen, aan discussies deel te nemen, maar ook de respectievelijk eigen netwerken te vergroten. In het verslagjaar is met name gedebatteerd over CE-markering in combinatie met de Europese Verordening Bouwproducten en de stappen die STABU heeft moeten nemen om hieraan te voldoen. Overige social media als Facebook, Twitter, Slideshare en YouTube worden ook ingezet als communicatiemiddel Demosessies Om tegemoet te komen aan de vele vragen naar de nieuwe classificatie worden geïnteresseerden in staat gesteld om een demosessie bij te wonen bij STABU op kantoor in Ede. De classificatie Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties is uitgebreid aan bod gekomen, zodat de aanwezigen zelf hun oordeel kunnen vellen. In totaal zijn 4 sessies georganiseerd in november en december, waardoor bijna 100 belangstellenden kennis hebben kunnen nemen van STABU Bouwbreed Kennisbijeenkomst CE-markering Er is veel te doen rondom de CE-markering en prestatieverklaringen op bouwproducten, wat reeds invloed heeft op de hele bouwkolom. Op 2 december 2014 heeft STABU de Kennisbijeenkomst CE georganiseerd voor 40 personen. Sprekers en onderwerpen: woord van welkom en inleiding door: ir. L.M. (Marc) Verhage, algemeen directeur STABU communicatie rondom CE-markering Bouwproducten, voortraject van de BRLactie door ir. M.L.A.M. (Maarten) van Hezik, voorzitter Communicatieforum CEmarkering wetgeving CE-markering Bouwproducten door S.A. (Sebastiaan) Brands LL.B, senior juridisch adviseur STABU STABU-jaarverslag 2014 Pagina 26 van 77

27 implementatie CPR/CE-markering in de STABU-systematiek door J.M. (Jaco) Ruijs, hoofd ontwikkeling & ICT STABU toezicht CE-markering Bouwproducten door drs. ing. R.A.H. (Rutger) Baaten, senior inspecteur Handhaving, Bouwen, Wonen en Ruimte / Inspectie Leefomgeving en Transport / Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bijeenkomst (zie foto's) was een eyeopener voor vele aanwezigen en men was erg positief hierover. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 27 van 77

28 PROJECTEN STABU-jaarverslag 2014 Pagina 28 van 77

29 4 Projecten 4.1 N A T I O N A A L Communicatieforum CE-markering Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten van kracht geworden waardoor de vraag naar informatie over de precieze invulling daarvan stijgt. Fabrikanten en toeleveranciers moeten de prestaties van hun producten op een eenduidige manier voor de markt vastleggen (CE-markering) opdat de bouwproducten binnen de Europese markt beter onderling vergelijkbaar worden. De meest betrokken organisaties, de afdeling Bouwkwaliteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting KOMO, Stichting Bouwkwaliteit, Stichting STABU, Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), HIBIN, Nederlands Verbond Toelevering Bouw werken samen in het Communicatieforum CE-markering in de bouw. De eerste prioriteit van dit forum bij de voorlichting en ondersteuning ligt bij de fabrikanten van bouwproducten en toeleveranciers in de bouw die hun CE-markering met verplichte prestatieverklaringen gereed moeten hebben. Op 11 december heeft een plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CEmarkering plaatsgevonden op het ministerie van BZK. Er is daar een presentatie verzorgd over de implementatie van CE en STABU Bouwbreed BAB Projectgroep Classificaties BAB is een project van de verschillende partijen in de bouwkolom en heeft als doelstelling: het in samenwerking met die bedrijven in de bouwkolom het, conform de ETIMclassificatie, in een periode van maximaal één jaar ontwikkelen van de basis voor de artikelclassificatie voor de bouw. BAB richt zich daarbij op een artikelclassificatie ten behoeve van handels- en bestelinformatie. Zoals bekend is STABU momenteel de huidige systematiek aan het ombouwen naar STABU Bouwbreed. Hiermee kunnen niet alleen bestekken geschreven worden, maar kan ook vanuit BIM gespecificeerd worden naar technische beschrijvingen. Ook wordt het mogelijk om functionele specificaties door te vertalen naar technische specificaties, door andere partijen dan de opdrachtgever. Om te voorkomen dat er veel dubbel werk gedaan wordt en te borgen dat de ETIM classificatie voor de bouw aansluit op de STABU-systematiek, is STABU in 2014 gevraagd deel te nemen in de BAB projectgroep classificaties. Gezamenlijk zal worden onderzocht op welke wijze STABU als leidraad kan dienen voor de te kiezen productgroepen en STABU-jaarverslag 2014 Pagina 29 van 77

30 klasse-indeling, welke vervolgens door BAB in samenwerking met marktpartijen worden uitgewerkt naar kenmerken. Op deze wijze, en middels gebruikmaking van CB-NL, kunnen producten die vanuit de STABU-specificaties worden gekozen, met dezelfde naamgeving en kenmerken ook in de diverse handel- en bestelsystemen worden gevonden Projectgroep Functioneel Specificeren (PG99) In april 2014 is STABU gestart met een nieuwe projectgroep (zie foto), die het functioneel specificeren uit gaat diepen, zodat de STABU-systematiek daarop kan worden ingericht. In het verslagjaar is de basis voor een projectplan opgesteld. Doel van deze projectgroep is te komen tot mogelijkheid om specificaties van grof naar fijn uit te kunnen werken. STABU heeft de tabel Ruimten ontwikkeld met het oog op deze wijze van specificeren om te kunnen gebruiken bij een Programma van Eisen of tijdens de beheerfase. Het overzicht van leden van PG99 is in bijlage 1 opgenomen Bestekteksten restaureren monumenten In het verslagjaar is in samenwerking met de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting STABU gewerkt aan een nieuwe basisstructuur voor bestekspecificaties. In 2015 zal deze beschikbaar komen. Architecten, aannemers en andere betrokkenen bij het restaureren van monumenten vinden dan dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in de STABUsystematiek. Doel is het verbeteren van restauratiebestekken en vermijden van misverstanden bij prijsvorming en uitvoering. Op het symposium restaureren met kwaliteit heeft STABU op 8 oktober een korte presentatie gegeven over de opname van restauratieteksten in STABU Bouwbreed Werksoorten methodiek. Voor de ongeveer 80 aanwezigen is er een korte uitleg gegeven hoe restauratiewerk zal worden opgenomen. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 30 van 77

31 4.1.5 CB-NL Bronhouders Deel van de inhoud van CB-NL is gebaseerd op het werk wat door STABU is opgeleverd in de vorm van LexiCon/bSDD. Ontwikkelingen bij CB-NL hebben in 2014 zijn door STABU op de voet gevolgd. STABU is één van de bronhouders die de uiteindelijke content moeten leveren die door CB-NL aan elkaar gekoppeld moeten gaan worden. De inspanning van CB-NL richt zich nu op het vormgeven van de core, datgene wat de basis moet vormen om CB-NL te laten werken Het Loket STABU is ook betrokken bij de opzet van Het Loket open BIM standaarden. Radboud Baayen heeft vanuit STABU een bijdrage geleverd in het schrijversteam wat de basisopzet van Het Loket heeft samengesteld. Marc Verhage heeft zijn bijdrage geleverd in de klankbordgroep. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat het geraamte van Het Loket staat en een kwartiermaker is aangesteld. In 2015 wordt Het Loket ondergebracht bij de Bouwcampus NEN STABU is momenteel corresponderend lid van de Normcommissie Automation systems and integration. In de afgelopen jaren heeft STABU zich ingezet voor de ontwikkeling of ondersteuning van meerdere internationale standaarden. Deelname in de toekomst hangt af van de relatie met het nieuw op te richten Het Loket Nationale Milieu Database Enkele gesprekken zijn gevoerd met mensen van de Nationale Milieu Database om te bezien hoe een mogelijke aansluiting met de STABU data kan worden gelegd. Deze voorbereidende gesprekken hebben nog niet geleid tot een concrete samenwerking, vervolgstappen worden in 2015 gemaakt Systeemhuizen Op dinsdag 30 september 2014 heeft het systeemhuizenoverleg plaatsgevonden. Aan de systeemhuizen is getoond wat ze kunnen verwachten van STABU Bouwbreed. Op basis hiervan en door (een map met) de functionele en technische beschrijving, kunnen zij beslissen òf en hòe ze de samenwerking met STABU wil aangaan. In vervolg hierop zullen in individuele gesprekken de samenwerking en bijbehorende overeenkomst worden besproken. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 31 van 77

32 De discussie over de stap die STABU heeft gezet om zelf software uit te brengen is vooraf geparkeerd, zodat deze bijeenkomst echt over de inhoud kon gaan. De vier aanwezige softwarehuizen hebben vervolgens schriftelijk vragen gesteld die beantwoord zijn en op basis van de input van de systeemhuizen is vervolgens een nieuwe aanbieding gedaan in de zin van een aangepaste exploitatieovereenkomst. STABU blijft openstaan voor nadere samenwerking in relatie tot STABU Bouwbreed met partijen. Een overzicht van systeemhuizen is opgenomen in bijlage I N T E R N A T I O N A A L BuildingSMART Benelux (bsdd) Vooral nu het toepassen van BIM voor de bouw wereldwijd zo veel in de belangstelling staat, wordt het onderling goed kunnen communiceren tussen bouwteamleden steeds belangrijker. Deze behoefte heeft geleid tot de oprichting van een wereldomvattende organisatie, die de naam buildingsmart voert. Onder de naam buildingsmart wordt al vele jaren in international verband samengewerkt om te komen tot goede (open) afspraken op gebied van data uitwisseling bij gebruik van verschillende software in de bouwwereld. Door de bundeling van de leden met de verschillende signaturen vervult de vereniging een brede platformfunctie waar de leden ervaringen uitwisselen, kennis overdragen en andere activiteiten ontwikkelen. Daarnaast biedt het platform uiteraard de mogelijkheid om ook mee te spreken in internationaal verband. Stichting STABU is daarvan een voorbeeld en ontwikkelt mee op het gebied van de opbouw van bibliotheken met productspecificaties. Binnen buildingsmart zijn meerdere standaarden onderwerp van ontwikkeling en onderzoek, die allen direct te maken hebben met het werken in BIM. In een BIM wordt immers projectdata vastgelegd en gerepresenteerd. In internationaal overleg zijn de volgende standaards omschreven: IFC, Industry Foundation Classes (ISO 16739), een neutraal data formaat, voor het uitwisselen en delen van geometrische informatie in de bouwsector. IFD, International Framework for Dictionaries (ISO ), een raamwerk om meertalige productonthologieën en bibliotheken te definiëren. buildingsmart Data Dictionary (bsdd) is de implementatie van deze standaard en biedt een flexibele en robuuste methode om bestaande databases met bouwkundige informatie te koppelen aan een IFC BIM model. De Nederlandse invulling hiervan wordt onder de naam CB-NL verder ontwikkeld. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 32 van 77

33 IDM, Information Delivery Manual (ISO29481), een beschrijving van de (deel)processen en een specificatie van de informatie die een partij moet aanleveren in een bepaald stadium van het project. STABU is in 2014 vertegenwoordiger geweest voor bsdd als voorzitter van de Technical Working Group (TWG). Namens CB-NL is STABU afgevaardigd bij de buildingsmart bijeenkomst in Stockholm (Zweden) op 19 en 20 maart Er wordt door CB-NL geen prioriteit meer gegeven aan de inhoudelijke internationale connectie waardoor de rol van STABU hierin nog onduidelijk is voor de toekomst ICIS; International Construction Information Society ICIS is het samenwerkingsverband van alle nationale besteksystemen over de hele wereld. De leden zijn geen concurrenten van elkaar en geven elkaar in alle openheid informatie over hun nationale ontwikkelingen tijdens de Delegates Assembly. Door de economische ontwikkelingen en de daaruit volgende gevolgen voor STABU, is afgelopen jaar geen deelname aan de ICIS DA geweest. STABU blijft op de hoogte van de ontwikkelingen die er in Europa en wereldwijd op gebied van specificeren zijn. Als een van de 'founding members' van ICIS, zal de deelname zodra de economische ontwikkeling dit toelaat weer voortgezet worden. Afgelopen week is een nieuw ICIS bestuur gekozen. Dit jaar heeft STABU besloten om niet af te reizen naar de jaarlijkse ICIS meeting, die ditmaal in Tallinn (Estland) werd georganiseerd, vanwege de bezuinigingen. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 33 van 77

34 financieel verslag 2014 STABU-jaarverslag 2014 Pagina 34 van 77

35 5 FINANCIEEL VERSLAG was een jaar waarin alles op alles is gezet om STABU weer gezond te maken en tevens een compleet nieuwe systematiek en software op de markt te brengen. Het resultaat over 2014 is uiteindelijk veel positiever geworden dan aanvankelijk gebudgetteerd. Dit heeft een aantal redenen: 1. Er is een aantal kostenposten doorgeschoven naar 2015, zoals de inhuur van externe capaciteit t.b.v. het omzetten van Fabrikantgebonden Product Specificaties van STABU² naar Bouwbreed. Dit bleek nog niet mogelijk in 2014 en is inmiddels opgepakt vanaf februari Tevens was een aanzienlijke post gebudgetteerd voor juridische ondersteuning op het gebied van aanpakken van illegaal gebruik van de systematiek en het aanpakken van het schenden van exploitatieovereenkomsten door softwarehuizen. Dit bedrag is slechts ten dele benut en ook deze post is doorgeschoven naar De genomen maatregelen in 2013/2014 hebben hun resultaat opgebracht en de gebudgetteerde posten voor afwikkeling van deze maatregelen is niet volledig aangesproken. 3. Er is goed gelet op de uitgaven van STABU en deze zijn door dit bewustzijn fors achtergebleven bij de prognoses. Er wordt minder geld uitgegeven aan diverse zaken zoals buitenlandse reizen en representatiekosten. De verwachting is dat door de genomen maatregelen en de nieuwe systematiek, STABU weer levensvatbaar is. Toch zal ook 2015 nog een moeilijk jaar blijken. De adaptatie van de nieuwe systematiek en het succes van diverse (concurrerende) initiatieven in de markt, is hierin bepalend. We zetten fors in op marketing en sales en tevens is 2015 het jaar van het verbeteren en aanvullen van de nieuwe systematiek. Tot slot moet de interne organisatie van STABU op orde worden gebracht en daartoe is een aantal trajecten opgestart die de nodige investering vraagt. We zijn echter zeer positief gestemd en naar verwachting zal er vanaf 2016 weer een financieel stabiele situatie zijn ontstaan. ir. L.M. (Marc) Verhage algemeen directeur STABU-jaarverslag 2014 Pagina 35 van 77

36 5.1 Balans per 31 december 2014 Deze balans is ontleend aan de uitgebreide jaarstukken 5.2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemene waarderingsgrondslag Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van de baten en lasten, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient de directie bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. STABU-jaarverslag 2014 Pagina 36 van 77

woord vooraf Jaarverslag 2013

woord vooraf Jaarverslag 2013 woord vooraf Jaarverslag 2013 inhoud Verslag van het jaar 2013, zoals dit op hoofdlijnen is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Stichting STABU in haar vergadering op 10 april 2014. 2 Woord vooraf:

Nadere informatie

STABU en BIM TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK

STABU en BIM TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK INTRODUCTIE STABU EN BIM INTERVIEW MARC VERHAGE EEN GESPREK MET MARC VERHAGE, ALGEMEEN DIRECTEUR STABU en BIM TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK STABU IS VANWEGE DIVERSE ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT

Nadere informatie

STABU-gebruikersdag 25 september 2013

STABU-gebruikersdag 25 september 2013 STABU-gebruikersdag 25 september 2013 ing. Henny Miltenburg Coördinator opleidingen/docent en kwaliteitsmedewerker Graag uitleg over het stappenplan van STABU om te komen tot (weer) één catalogus, dit

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2016 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation)

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation) Motivatie aanpassingen STABU-catalogus in relatie tot de Verordening bouwproducten nr. 305/2011 (CPR, Construction Products Regulation) STABU Bouwbreed Informatiesysteem Bezoekadres: Willy Brandtlaan 81,

Nadere informatie

Open Specificaties Formaat

Open Specificaties Formaat Open Specificaties Formaat 11-11-2015 Erik Pijnenburg directeur @kubusbv Open Specificaties Formaat Voorstellen BIM voor fabrikanten OPEN standaarden Open Specificaties Formaat Korte demonstratie Vragen

Nadere informatie

ETIM voor bouw- en installatiesector

ETIM voor bouw- en installatiesector ETIM voor bouw- en installatiesector D S@les in de Bouw & Installatie dag Drs Ing Aart van Gelder Zonneheuvel, Doorn 25 september 2013 Even voorstellen.. - Aart van Gelder - BIM adviseur UNETO-VNI - Lid

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

en noodzaak uniforme contractvoorwaarden

en noodzaak uniforme contractvoorwaarden Nut en noodzaak uniforme contractvoorwaarden Ir. M.L.A.M. van Hezik, Directeur Stichting STABU 16 maart 2010 U.A.V. 1989 / U.A.V.T.I. 1992 / AVA 1992 (traditionele overeenkomsten); DNR (ontwerp-/architecten

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Opleiding Directievoering UAV 2012/ STABU

Opleiding Directievoering UAV 2012/ STABU Opleiding Directievoering UAV 2012/ STABU - bouwbreed erkend als de Nederlandse opleiding directievoering in de B&U-sector Inleiding Directievoering is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien

Nadere informatie

INTERVIEW. STABU en BIM. ARCHITECTENpunt

INTERVIEW. STABU en BIM. ARCHITECTENpunt STABU en BIM 040 BIM is geen doel, BIM is een middel. TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK BIM IS MEER DAN EEN INFORMATIEMODEL WAAR RELEVANTE INFORMATIE GEDURENDE HET GEHELE BOUWPROCES WORDT OPGESLAGEN,

Nadere informatie

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu. Auteursrecht en STABU STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.org In het kort: De bouwwereld is constant aan veranderingen onderhevig

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

STABU helpt Onderwerp: Leeswijzer (een voorbeeld)

STABU helpt Onderwerp: Leeswijzer (een voorbeeld) STABU helpt Onderwerp: Leeswijzer (een voorbeeld) Datum: juni 2016 Versie:website www.stabu.org Leeswijzer STABU Bouwbreed Projectdossier discipline Architectuur STABU Bouwbreed is de opvolger

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Document id Title Organisation /Author Date Status 2013-01.gm Beleidsnotitie chapter BeNeLux bsbenelux/gmu 20130415 Concept Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Rotterdam, 15 april 2013 Bestuur

Nadere informatie

woord vooraf Jaarverslag 2011

woord vooraf Jaarverslag 2011 woord vooraf Jaarverslag 2011 inhoud Verslag van het jaar 2011, zoals dit op hoofdlijnen is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Stichting STABU in haar vergadering op 12 april 2012. 2 Woord vooraf:

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 671.149 656.749 671.149 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.

woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu. woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.nl www.stabu.org Jaarverslag 2010 inhoud Verslag van het jaar 2010,

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis is het eerste en grootste BIM-software project in Nederland. Uniforme Bouwdeelbibliotheek Het is bovendien het enige project dat

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 INHOUDSOPGAVE Balans en rekening van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0

Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0 Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0 STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede Telefoon: 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: http://www.stabu.org Datum: december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014 RAPPORT Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo inzake jaarrekening 2014 Algemeen In deze financiële verslaggeving wordt verantwoording afgelegd van financiële mutaties die onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 3 Beschouwing van vermogen en resultaat 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT 2012 STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK, UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina JAARRAPPORT 1. Opdracht 1 2. Verantwoording 1 3. Algemeen 1 4. Resultaat 2 5. Financiële positie 3

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten-en-lasten over 2012 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013 5 JAARREKENING

Nadere informatie

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR 2014 Today's Tomorrovv Handelsregister Kamer van n Koo oophandel V voor aststellingj aarre, kening arn, door dossiernummer de Algernen 50749032 ne V ' 0000 ergaderin van

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Resultaat 6 Fiscale positie 7 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 9 Staat

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek. BouwConnect is powered by

Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek. BouwConnect is powered by Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek BouwConnect is powered by BouwConnect: Sneller, Slimmer en Schoner BouwConnect is een samenwerking tussen KPN en De Twee Snoeken met als doel: Alle partijen

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie