hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!"

Transcriptie

1 hoorn nummer 11 juni 2008 Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst! Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 0809_hoornsignaal indd :09:11

2 helpdesk software development kantine verkoop management assistente directie 0809_hoornsignaal indd :09:12

3 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 In deze uitgave: Vlak over de grens en toch internationaal Verpleegkundestudenten Hoornbeeck in Antwerpse ziekenhuizen 4 Voorwoord Opening locatie Amersfoort 6 Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 6 Het Hoornbeeck College is volop in beweging. Er is sprake van een dynamisch proces. Het jaarverslag en het jaarlijks bezoek van de inspectie onderstrepen dat het ten diepste gaat om het primaire proces ten dienste van beroepsbeoefenaars in opleiding. Zij zijn het waard om op een goede wijze toegerust en gevormd te worden, zodat ze hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen. Dat vraagt om het laten doorklinken van het eigene van het Hoornbeeck College in alle facetten van competentiegericht leren en opleiden. Dat vraagt om gebouwen die aangepast zijn aan de behoeften van andere vormen van onderwijs. Dat komt tot uiting in de contacten met een beroepenveld dat niet begrensd wordt door landsgrenzen. Dat gebeurt met de verfrissende inbreng van nieuwe personen die zich verbonden weten aan de grondslag en de idealen van het Hoornbeeck College. Namens de redactie, C.P. den Bok Ervaringen nieuw gebouw Werken in een nieuwe omgeving 7 Jaarlijks Bezoek Inspectie 9 Investering in studie is belegging in de toekomst! Oud-student Peter Roest startte eigen bedrijf Elektrotechniek 9 Jaarverslag Kennismaking College van Bestuur 11 Column RENOVATIE...INTEGRATIE 11 Missie Het Hoornbeeck College is een Reformatorisch Opleidingen Centrum voor middelbaar beroepsonderwijs met locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam. We verzorgen zowel deeltijd-(bbl) als dagopleidingen (BOL) op het gebied van economie, gezondheidszorg, techniek en welzijn. We leiden studenten op tot competente beroepsbeoefenaren en voor hun taak in de maatschappij in breder verband. We hanteren daarbij een drieluik van onderwijs, toerusting en vorming met als kader de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. Hiermee beogen we adequate kennis en kunde voor het uitoefenen van het beroep, geïntegreerde persoonlijke ontwikkeling en verantwoord maatschappelijk functioneren. Locaties Hoornbeeck College Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen, Rotterdam Adres hoofdlocatie Utrechtseweg ET Amersfoort Tel: (033) Uitgave Hoornbeeck College Vormgeving, realisatie en acquisitie KRB Reclame, Barneveld Oplage exemplaren Redactie C.P. den Bok J. Houweling Mw. B. Klok A.C.H. van Vuuren P.W. van de Wege Colofon _hoornsignaal indd :09:13

4 Vlak over de grens en toch internationaal Verpleegkundestudenten Hoornbeeck in Antwerpse ziekenhuizen Vlak over de grens en toch internationaal: derde- en vierdejaars verpleegkundigen kunnen kiezen voor een stageplaats in een Antwerps ziekenhuis. Een kans die inmiddels meer dan 30 studenten hebben aangegrepen. Reactie van een Belgische collega: Als wij dat gaan doen, dan wil op den duur niemand meer een injectie. Wij geven gewoon die injectie! Het was ook inhoudelijk wennen. Normaal gesproken duurt een stage voor Belgische studenten 3 weken en ligt het accent op vaardigheden. Nu komen 20 weken lang Hollandse stagiaires, die naast handelingen het geheel van het verpleegkundig proces langslopen, een kwaliteitsonderzoek doen, zich daarbij presenteren met een portfolio en gericht om concrete feedback vragen! Dat was wennen voor de werkers op de werkvloer, maar ook uitdagend. Uit de nood geboren In cursusjaar heeft een aantal studenten die in Nederland geen stageplaats in het ziekenhuis konden bemachtigen, een ziekenhuis in Antwerpen benaderd. Ze waren zeer welkom. Dat is in mei 2006 de aanleiding geweest voor de BPV-coördinator van de opleiding tot Verpleegkundige, mevrouw H.E. Huisbrink, om ook andere ziekenhuizen in Antwerpen te benaderen. Uiteindelijk resulteerde dit in 16 stageplaatsen. En de studenten gingen ervoor! België Naast huisvestingsperikelen (hoe vind je een kamer in Antwerpen?) bleken er nogal wat verschillen te zijn in cultuur, taal, visie op verplegen. Ook de omgang, de bejegening is anders. Een voorbeeld: onze studenten wordt geleerd om de zorgvrager te betrekken bij de handeling die gedaan gaat worden. Dat houdt in informeren over het doel en wat er gaat gebeuren. Bij intramusculair injecteren geeft de student dan o.a. aan dat na de injectie de spier pijnlijk en stijf aan kan voelen. Ervaringen De verpleegkundigen in de Antwerpse ziekenhuizen ervaren onze studenten als bijzonder prettig, gemotiveerd. Verbaasd kijken zij op van het contact dat onze stagiaires hebben met de patiënten. De studenten vervulden voor Antwerpse stagiaires een voorbeeldfunctie. Aan de andere kant kunnen onze studenten veel leren van de parate kennis die aanwezig is bij Antwerpse stagiaires/verpleegkundigen. Dat maakte onze studenten wel eens nerveus, wat overigens geen kwaad kan. En onze studenten kwamen terug met enorm veel ervaring ten aanzien van hande _hoornsignaal indd :09:14

5 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Tijdens een bezoek van de Belgische opleiders geeft mw. J.P. Bassa een instructie tijdens een vaardigheidsles. lingen en kennis. Daarin hadden zij meer geleerd dan de studenten die in Nederland waren. Uitwisseling De opleiding tot verpleegkundige in Antwerpen was onder de indruk van het praktijkboek van het Hoornbeeck college en de manier waarop de studenten hiermee omgegaan waren tijdens hun stage in Antwerpen. Maar hoe geven jullie dat binnen de lessen vorm? Mogen we eens komen proeven? aan het doen zijn, maar ook waarom. En wat weten ze veel! Eén Belgische collega heeft op eigen verzoek meegedraaid met een SOVA-bijeenkomst. Enthousiast kwam ze terug: Geweldig dat jullie studenten daarin extra ondersteunen. Een bezoek aan de opleiding in Antwerpen is iets waar wij als Hoornbeeckers naar uitkijken. We zijn meer dan welkom! Ontwikkelingen Naast België zijn er internationaal ook andere mogelijkheden voor studenten VZ/ VP. Er zijn al studenten die met de Zonnebloemboot (vakantieboot voor chronisch zieken) meegaan, er zijn contacten met Bethesda-homes in Engeland, met ziekenhuizen in Israël (maar de situatie is nu te onveilig) en 2 VZ-studenten gaan naar Roemenië. En tot slot zijn er contacten met bedrijven in Zuid-Afrika en een bedrijf in Zimbabwe. Internationalisering heeft volop de aandacht en (ouderejaars) studenten wordt ook aangeraden om eens over de grens heen te kijken. H.J.C Fonville met dank aan mw. G. van t Hul en mw. A.M. de Bruin In maart 2008 is een vijftal opleiders geweest die hebben meegedraaid in lessen voor het eerste en het derde jaar. Onder de indruk waren ze van de motivatie van de eerstejaars ( ze zijn toch pas 16! ). Het viel hun op hoe bewust ze bezig zijn met hun beroep en het opdoen van kennis. Een opleider vertrouwde mij toe: Bij ons ligt het accent op colleges, droog de theorie tot je nemen. Dat geeft veel demotivatie. Jullie studenten weten niet alleen wat ze Eerstejaars studenten VP in gesprek met de opleiders uit België _hoornsignaal indd :09:15

6 Opening locatie Amersfoort Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe Het vernieuwde pand van het Hoornbeeck College in Amersfoort is 6 juni jl. officieel geopend. Meer dan 200 studenten, (oud) personeelsleden en genodigden woonden de opening bij. De Utrechtse commissaris van de koningin, de heer R.C. Robbertsen heeft de openingshandeling verricht door letterlijk en figuurlijk een nieuw hoofdstuk te openen. Het gebouw is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. Het uit 1917 daterende pand voldeed niet meer aan de eisen die het middelbaar beroepsonderwijs stelt. Tevens had het pand een grondige onderhoudsbeurt nodig. Daarnaast was het pand te klein geworden. De verbouwing van de school begon in In die tussentijd moest er intern vier keer worden verhuisd. Ongeveer 7000 m 2 is gerenoveerd en ongeveer 2500 m 2 gesloopt. Daarvoor in de plaats is 4000 m 2 nieuw gebouwd. Er zijn twee nieuwe vleugels aan het oude pand gebouwd. In het oude pand zijn nu vooral theorielokalen en de praktijkruimten van de sector Economie & Handel ondergebracht. De nieuwe vleugels herbergen onder meer de praktijkruimtes voor de sectoren Techniek & ICT en Welzijn. In het gebouw Boswijk, dat tussen de oud- en de nieuwbouw in staat, is de sector Gezondheidszorg gevestigd, evenals de Centrale Diensten. De invoering van competentiegericht onderwijs is een ingrijpende vernieuwing. Toch is het geen overbodige luxe. De aansluiting tussen onderwijs en de beroepspraktijk wordt er sterker door. Dat is toe te juichen. Tegelijkertijd zijn we zuinig op de punten die te maken hebben met onze missie als reformatorisch mbo. Daar is in de eerste plaats de centrale rol van de docent. Die draagt kennis over, leert vaardigheden en draagt bij aan een juiste beroepsattitude. Vanuit onze identiteit heeft het werken met onze studenten een extra dimensie. Die hangt samen met de vormende waarde van het voorbeeldfiguur-zijn. Studenten vergeten veel na verloop van tijd, maar herinneren zich hoe een docent zich gedroeg en wat hij voor hen betekende. Omgang met studenten is dus niet vrijblijvend! In de tweede plaats gaat het op het Hoornbeeck College om de vorming van de totale student. Alleen maar afvinken van de officieel gevraagde competenties zou een ernstige verschraling betekenen. Wij moeten het met onze studenten hebben over onze Schepper, Zijn heilzame geboden, Zijn Woord en de Weg tot het ware Welzijn. Door ons voorbeeld en gedrag dragen we bij aan hun vorming. Dat is de verbinding tussen het eerste en dit belangrijke punt van ons onderwijs. We voeren het competentiegericht onderwijs dus in vanuit vertrouwde kaders. We leveren ons niet uit aan het nieuwe leren of natuurlijke leren. Wel kunnen we waardevolle inzichten en verworvenheden gebruiken. Variatie in onderwijsvormen en didactische aanpak kan verrijkend zijn voor docent en student. Dan geven we er wel een eigen invulling aan die verbonden is aan het reformatorisch onderwijsconcept van de school. Dr. W. Fieret _hoornsignaal indd :09:18

7 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Ervaringen nieuw gebouw Werken in een nieuwe omgeving Wij, conciërges, werden ongeveer een jaar geleden bij elkaar geplaatst. Dat was voor ons een hele verandering! Ieder had z n eigen sector met z n eigen cultuur, wij waren daarmee vergroeid. Het grote voordeel was dat je de leerlingen kende, waardoor ze niet anoniem waren. Dit was overzichtelijker. Nu in de nieuwe situatie blijft dit een nadeel, hoewel de leerlingen het toch ook erg gezellig vinden, vooral de nieuwe aula. Het grote voordeel is voor ons dat het logistiek nu beter is. De leerlingen kunnen op 1 punt koffie halen, en we zitten heel centraal, waardoor men ons heel makkelijk weet te vinden. Er is erg hard gewerkt door de docenten elektrotechniek om de nieuwe lokalen ingericht te krijgen. Zodat ze weer voldoen aan de nieuwste onderwijseisen, en daarnaast ook geschikt zijn voor het werken met projecten. Veel oude spullen opgeruimd, nieuwe investeringen gedaan En het resultaat mag er zijn! Lichte, overzichtelijke en multifunctionele lokalen, voorzien van het juiste instrumentarium, zodat de studenten zich kunnen uitleven voor hun vak! Zowel leerlingen als personeel komen voor van alles en nog wat bij ons, en wij zijn op deze manier wat slagvaardiger. Ook de repro zit naast ons en dat is makkelijk. In grote lijnen is het dus zo dat de nieuwe situatie een vooruitgang is. J. Westerink, conciërge Eindelijk is het dan zover!!! Van de kantine-keuken naar de aula-keuken. Wat zijn de verschillen?? Fantastische werkplek, meer ruimte, alles binnen handbereik, dus minder tijd nodig om activiteiten voor te bereiden, minder sjouwen, prachtige snelle apparatuur. Geen zelfbediening meer voor andere personeelsleden dus beter op orde te houden. Maar... dat heeft ook een groot nadeel: de contacten met collega s zijn minimaal, je leeft meer geïsoleerd van wat er in school gebeurt. De informatie komt vaak via studenten, met wie de contacten gelukkig wel goed zijn, al is dat veel oppervlakkiger omdat het er nu veel meer zijn. Alleen op een eilandje, terwijl er zoveel mensen om je heen zijn... G. Mulder, docent Elektro Mw. M. Nap, aulabeheerster _hoornsignaal indd :09:20

8 Wat heb jij in de vingers!? 0809_hoornsignaal indd :09:22

9 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Jaarlijks Bezoek Inspectie In het vierde kwartaal van 2007 heeft de Inspectie het Hoornbeeck College bezocht. Voorafgaand daaraan heeft ze aan de hand van risicoanalyses een beeld van het Hoornbeeck College gekregen en bepaald in welke mate het Jaarlijks Bezoek zou worden vormgegeven. Op basis van de door het Hoornbeeck College aangeleverde informatie concludeerde de Inspectie dat een gesprek met de Sectordirecteuren niet nodig was. De school plukt hiermee vruchten van het proportioneel toezicht: naarmate de instelling zaken meer op orde heeft, blijft de Inspectie op afstand. Uit het verslag van de Inspectie blijkt dat de uitkomst positief is. Natuurlijk blijven er aandachtspunten en moeten er nog stappen genomen worden op verschillende gebieden, maar bij het Hoornbeeck College was een kwaliteitsonderzoek niet nodig. Het verslag is openbaar gemaakt en is te raadplegen op de site van de Inspectie: Er is zowel op onderdelen als op totaalbeeld gerapporteerd. Mw. W.E. Dijkgraaf, stafmedewerker Investering in studie is belegging in de toekomst! Oud-student Peter Roest startte eigen bedrijf Elektrotechniek Ik ben Peter Roest, 33 jaar geleden geboren in Lekkerkerk. Na de 3e klas HAVO heb ik op het Saldenus College de opleiding MTS-E gevolgd. Als havist zonder enige kennis van elektrotechniek heb ik de vaktechnische lessen van de eerste twee jaren als moeilijk ervaren. Pas na de stage ging het vak voor mij leven! Na de MTS heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt, beroepsgerichte vervolgstudies gedaan zoals: technicus sterkstroom installaties, aggregaattechniek, hydrauliek en pneumatiek, en diverse kortere trainingen. In 2000 heb ik samen met een compagnon Roest en Heuvelman Elektrotechniek B.V. te Krimpen a/d IJssel opgestart. Ons bedrijf is breed georiënteerd binnen de diverse takken van de elektrotechniek. Zoals data-, telecom-, toegangscontrole-, brand- en beveiligingstechniek. Ook utiliteit, lichte industrie en scheepvaart vallen binnen onze vakkennis. Dit brengt zeker voordelen met zich mee gezien het feit dat het koppelen van diverse systemen een hoge vlucht neemt binnen onze branche. Het zich onderscheiden als bedrijf op het gebied van techniek is mijns inziens noodzaak geworden door het grote aanbod van de installateur op de hoek. Binnen ons bedrijf zijn nu 18 mensen werkzaam, waaronder ook oud -studiegenoten uit Amersfoort. Voor de leerlingen van nu zou ik mee willen geven: investeer in je studie, het is een belegging in je toekomst! Continuïteit en beweging Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Het Hoornbeeck College wil graag naast de eigen medewerkers ook alle andere (externe) betrokkenen inzicht geven in het reilen en zeilen van het ROC. Het jaarverslag 2007 is dan ook te vinden op _hoornsignaal indd :09:23

10 GOED BEKEKEN Hoe je het ook bekijkt: Lagarde is dé plaats voor enthousiaste MTS-ers, MEAO-ers, HTS-ers en HBO-ers m.b.t. de volgende functies: Marketing medewerker (parttime, 2 dagen per week, uitstekend te combineren met je studie) Junior controller projectbeheer, facturatie en rapportage Ontwikkelaars en installatiedeskundigen Unifi ed Communications en IP telefonie Monteurs brand- en alarminstallaties OOK PLAATS VOOR BOEIENDE STAGES IN HET NIEUWE LEERJAAR! Je wordt mede opgeleid door Cisco, Microsoft en Aastra. Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Wil je meer weten over nevenstaande functies? Bel naar en vraag Gerrit van Lagen, of mail naar Voor meer informatie over ons bedrijf kijk je op Dorpsstraat 102, 3881 BE Putten, t , f , e i Dáár zit Lagarde achter! T B E B A E U N N R K R R A C T O O R B H E O O N I N S S I Hoornbeeck College Amersfoort Brandweerkazerne Oud-Beijerland Rabobank Heinenoord A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S B V O U D - B E I J E R L A N D Ger. Gem. Barendrecht Kantoor Roos en Ros Zwijndrecht A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S G O E S B V I N F R O O S R O S. N L WW W. R O O S R O S. N L Kantoor Oud-Beijerlandl Recreatieoord Binnenmaas Modewinkel Oud-Beijerland 0809_hoornsignaal indd :09:23

11 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Kennismaking College van Bestuur Als lid van het College van Bestuur heb ik de inhoudsvolle portefeuille onderwijs onder mijn hoede, zowel voor het Van Lodensteincollege als het Hoornbeeck College. Het voortgezet onderwijs ken ik vanuit mijn loopbaan op het Van Lodensteincollege. Het middelbaar beroepsonderwijs ken ik onder meer door de verhalen en de ervaring van een van onze kinderen. heb in de achterliggende maanden gezien Inmiddels ben ik aardig op de hoogte van het onderwijs op het Hoornbeeck College. Ik heb tijdens gesprekken met docenten, studenten, leidinggevenden en andere betrokkenen gemerkt dat het onderwijs aan deze jonge mensen van grote betekenis is. Ze zetten hun schoolloopbaan voort en bereiden zich voor op het beroep of op een vervolgstudie. Dit betekent dat het vormende aspect een belangrijke onderdeel dat die taak op het Hoornbeeck College serieus wordt opgenomen. Docenten besteden daar hun gewaardeerde aandacht aan. Vanuit mijn positie wil ik daar graag samen met de bij de school betrokkenen een bijdrage aan leveren, vanuit het besef dat onze jongeren zeker in deze tijd een verantwoorde opleiding nodig hebben. De Bijbelse richtlijnen bieden daarbij houvast. is. Vorming hangt samen met toerusting en voorbereiding op de samenleving. Ik Dr. W. Fieret Vanuit het bedrijfsleven Woord vind ik buitengewoon waardevol. Ik het onderwijs ben 47 jaar, gehuwd en wij zijn gezegend in. Dat is de stap met 6 kinderen. Mijn studieachtergrond is die ik maakte toen ik ondermeer bedrijfseconomie (Erasmus), mijn directiefunctie en management (Insead). Ik heb gewerkt binnen een IT-bedrijf in diverse takken van het bedrijfsleven inwisselde voor het waaronder de adviessector (Deloitte), de College van Bestuur meubelindustrie en de automatisering. De van een onderwijsorganisatie. laatste 13 jaar heb ik dat gedaan in diverse directiefuncties. RENOVATIE... INTEGRATIE We zullen het wel missen, ons toverwoord. Elke vergadering kwam het woord wel voor. Ook wel om ons ergens achter te verschuilen. En als er eens ergens over geklaagd werd, dan kwam het woord weer als de oplossing: RENOVATIE! We hadden ook niet verwacht dat het zoveel invloed had op alles en iedereen. Iedereen had zo zijn eigen sectorgebonden hoekje en gaatje. Maar nu komt het er op aan! Alles is klaar en er zijn zoveel mogelijk dingen centraal ingericht. De facilitaire dienst heeft gewoon allerlei artikelen over die vroeger dus dubbel waren. Logistiek alles wat eenvoudiger. Een mooie gemeenschappelijke aula voor de studenten en één koffiekamer voor het personeel. Allemaal mooie werkkamertjes voor docenten met een extra taak. Allemaal mooie nieuwe vloerbedekking, nieuwe deuren, nieuwe plafonds, nieuwe toiletten, nieuw kantoormeubilair enz. Veel positieve reacties van allerlei mensen, vooral op de aula. Gaat alles dan helemaal goed?? Ach, wennen hè. Maar we hebben weer een woord. Is er even iets wat niet lekker loopt? Wat na een half jaar opvalt, is de grote dynamiek binnen het mbo. Door de sterkte relatie met de beroepspraktijk is er binnen het Hoornbeeck College een pragmatische sfeer. Onderwijs is een complexe wereld, met regels en eisen. Maar vooral ook een betrokken wereld. Ik heb grote bewondering voor mensen die onderwijs geven aan jongeren en daarmee (menselijkerwijs gesproken) een grote bijdrage leveren aan hun toekomst. Dat dit kan in een organisatie waarbij we ons laten leiden door Gods Ik probeer op een open en transparante wijze te werken en ben daarop ook aanspreekbaar. De blik zal daarbij niet alleen naar binnen zijn, maar vooral ook naar buiten: onze stage-instellingen, de contacten in de regio s, maar ook de ouders. Met Gods hulp en de betrokkenheid van allen hoop ik van harte mijn bijdrage te leveren. Drs. W.J. de Potter INTEGREREN! G.J. van Roekel, hoofdconciërge _hoornsignaal indd :09:25

12 0809_hoornsignaal indd :09:26

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

de techniek van cofely

de techniek van cofely de techniek van cofely wel eens van cofely gehoord? Bij Cofely gaat er een wereld voor je open. Monteurs, lassers, calculatoren, werkvoorbereiders, servicetechnici en andere specialisten werken samen aan

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk! En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart Sint-Norbertus Antwerpen Verpleegkunde,, Verpleegkunde: een opleiding met een hart,, De ene helft van de tijd breng je door Het is leuk dat de lessen zo verschillend zijn. Het ene uur verdiep je je in

Nadere informatie

mbo styling & design Geef je carrière vorm

mbo styling & design Geef je carrière vorm mbo styling & design 2014 2015 Geef je carrière vorm mbo styling & design Ben jij in vorm? Jij bent één van die bijzondere mensen die overal een kans zien om het leven letterlijk mooier te maken. Voor

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

1.29 FTE MBO Docent Sport en Beweging. 1.04 FTE MBO Docent ICT. 1 FTE MBO Docent Media/AV-productie

1.29 FTE MBO Docent Sport en Beweging. 1.04 FTE MBO Docent ICT. 1 FTE MBO Docent Media/AV-productie 1.29 FTE MBO Docent Sport en Beweging ALO diploma Ervaring met en kennis van buitensport activiteiten Ervaring met begeleiding van studenten 1.04 FTE MBO Docent ICT Brede algemene (technische) ICT kennis

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee.

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel September 2016 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6:

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen nameting

Vragenlijst leerlingen nameting Bijlage C Vragenlijsten Vragenlijst voor leerlingen Vragenlijst leerlingen nameting Dit schooljaar doe jij mee aan de pilot havo Carrousel. Je bent bij een aantal organisaties op Carrouselbezoek geweest

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

mbo groen, grond en infra (loonwerk)

mbo groen, grond en infra (loonwerk) mbo groen, grond en infra (loonwerk) 2014 2015 Bouw je carrière vanaf de grond op mbo groen, grond en infra (loonwerk) Ga voor groots werk op Hollandse bodem Alle akkers, kanalen, wegen en polders in Nederland

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Dossier opdracht 5. Kijk op leerlingen en leren

Dossier opdracht 5. Kijk op leerlingen en leren Dossier opdracht 5 Kijk op leerlingen en leren Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 19 januari, 2008 Samenvatting Als voorbereiding op onze baan in

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4!" # "$% &'() * "" ) " " "+,- ". ". /0 "."1,- )!+23 +44 (* 5 6 Pagina 1 5 7 ' #8 '9 "" : 79 ; '9 ' )" ) & < # 04444% ) > ".8.'?. %." +44 (*!+@ 8 De allereerste keer

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

mbo dierverzorging Waak over het welzijn van dieren

mbo dierverzorging Waak over het welzijn van dieren mbo dierverzorging 2014 2015 Waak over het welzijn van dieren mbo dierverzorging Dieren verdienen jouw zorg Vind jij dieren al je hele leven geweldig? Dan is er goed nieuws! Met de opleiding Dierverzorging

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 Ik ben altijd met kleding bezig. Een creatieve opleiding lag dus voor de hand. Maar tijdens het zoeken, merkte ik

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

DOEL CO-CREATIESESSIE. In gesprek met jullie leerlingen over oplossingen die zorgen voor een nog leukere en betere school!

DOEL CO-CREATIESESSIE. In gesprek met jullie leerlingen over oplossingen die zorgen voor een nog leukere en betere school! OUTPUT CO-CREATIE OSG DE HOGEBERG 17 AUGUSTUS 2015 - OSG DE HOGEBERG - DEN BURG DOEL CO-CREATIESESSIE In gesprek met jullie leerlingen over oplossingen die zorgen voor een nog leukere en betere school!

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Inhoud 1. Waarom decanaat? 2. MBO in Nederland 3. SBO op Curaçao 4. Havo-4 (Vespucci en lokaal) 5. Hoe maak je de keuze? 6 Studie- en Beroepenbeurs WTC Waarom decanaat?

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond. Opbrengsten en overdracht

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond. Opbrengsten en overdracht Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Opbrengsten en overdracht 11 oktober 2011 Stageritme op de leerafdeling Het ritme van een stage is steeds meer uitgekristalliseerd en bestaat momenteel uit stages

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

mbo agrarisch loonwerk

mbo agrarisch loonwerk mbo agrarisch loonwerk 2017 2018 Bouw je carrière vanaf de grond op mbo agrarisch loonwerk Ga voor groots werk op Hollandse bodem Steeds meer agrarische bedrijven, zowel akkerbouwers als veehouders, maken

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel & Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel & Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel & Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 2 Jacintha Oreel Ik koos voor Handel

Nadere informatie

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL KEUZE UIT 5 MHBO-OPLEIDINGEN MHBO-opleidingen zijn opleidingstrajecten op maat. Hierbij doorloop je sneller een opleiding en kun je je diploma dus extra snel

Nadere informatie

Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2015-2016 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar 3 4. Vakanties

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken. W.B. de Leeuw

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken. W.B. de Leeuw W.B. de Leeuw 25-01-2017 30-1-2017 1 Werkveld & ICT opleidingen ICT-er als professional 30-1-2017 2 Jarenoverzicht Leerjaar weken 3 4 IB 4NB 4APO 4MD 1 2 3 10 20 30 40 10 20 30 N3 projecten start keuzedelen

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TECHNIEK MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TECHNIEK MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TECHNIEK MBOAMERSFOORT.NL JIJ WERKT GRAAG MET JE HANDEN Een vak leren door te werken. Dat kan bij de School voor Techniek! Voor technische mensen is er altijd werk. Je kunt bij

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT WELKOM OP DE TALINGSTRAAT Jouw stap naar de echte wereld LMC PRAKTIJK- ONDERWIJS WELKOM In Rotterdam Zuid staat langs de singel met fonteinen onze prachtige school de Talingstraat. Ons gebouw is klein

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie