hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!"

Transcriptie

1 hoorn nummer 11 juni 2008 Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst! Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 0809_hoornsignaal indd :09:11

2 helpdesk software development kantine verkoop management assistente directie 0809_hoornsignaal indd :09:12

3 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 In deze uitgave: Vlak over de grens en toch internationaal Verpleegkundestudenten Hoornbeeck in Antwerpse ziekenhuizen 4 Voorwoord Opening locatie Amersfoort 6 Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 6 Het Hoornbeeck College is volop in beweging. Er is sprake van een dynamisch proces. Het jaarverslag en het jaarlijks bezoek van de inspectie onderstrepen dat het ten diepste gaat om het primaire proces ten dienste van beroepsbeoefenaars in opleiding. Zij zijn het waard om op een goede wijze toegerust en gevormd te worden, zodat ze hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen. Dat vraagt om het laten doorklinken van het eigene van het Hoornbeeck College in alle facetten van competentiegericht leren en opleiden. Dat vraagt om gebouwen die aangepast zijn aan de behoeften van andere vormen van onderwijs. Dat komt tot uiting in de contacten met een beroepenveld dat niet begrensd wordt door landsgrenzen. Dat gebeurt met de verfrissende inbreng van nieuwe personen die zich verbonden weten aan de grondslag en de idealen van het Hoornbeeck College. Namens de redactie, C.P. den Bok Ervaringen nieuw gebouw Werken in een nieuwe omgeving 7 Jaarlijks Bezoek Inspectie 9 Investering in studie is belegging in de toekomst! Oud-student Peter Roest startte eigen bedrijf Elektrotechniek 9 Jaarverslag Kennismaking College van Bestuur 11 Column RENOVATIE...INTEGRATIE 11 Missie Het Hoornbeeck College is een Reformatorisch Opleidingen Centrum voor middelbaar beroepsonderwijs met locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam. We verzorgen zowel deeltijd-(bbl) als dagopleidingen (BOL) op het gebied van economie, gezondheidszorg, techniek en welzijn. We leiden studenten op tot competente beroepsbeoefenaren en voor hun taak in de maatschappij in breder verband. We hanteren daarbij een drieluik van onderwijs, toerusting en vorming met als kader de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. Hiermee beogen we adequate kennis en kunde voor het uitoefenen van het beroep, geïntegreerde persoonlijke ontwikkeling en verantwoord maatschappelijk functioneren. Locaties Hoornbeeck College Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen, Rotterdam Adres hoofdlocatie Utrechtseweg ET Amersfoort Tel: (033) Uitgave Hoornbeeck College Vormgeving, realisatie en acquisitie KRB Reclame, Barneveld Oplage exemplaren Redactie C.P. den Bok J. Houweling Mw. B. Klok A.C.H. van Vuuren P.W. van de Wege Colofon _hoornsignaal indd :09:13

4 Vlak over de grens en toch internationaal Verpleegkundestudenten Hoornbeeck in Antwerpse ziekenhuizen Vlak over de grens en toch internationaal: derde- en vierdejaars verpleegkundigen kunnen kiezen voor een stageplaats in een Antwerps ziekenhuis. Een kans die inmiddels meer dan 30 studenten hebben aangegrepen. Reactie van een Belgische collega: Als wij dat gaan doen, dan wil op den duur niemand meer een injectie. Wij geven gewoon die injectie! Het was ook inhoudelijk wennen. Normaal gesproken duurt een stage voor Belgische studenten 3 weken en ligt het accent op vaardigheden. Nu komen 20 weken lang Hollandse stagiaires, die naast handelingen het geheel van het verpleegkundig proces langslopen, een kwaliteitsonderzoek doen, zich daarbij presenteren met een portfolio en gericht om concrete feedback vragen! Dat was wennen voor de werkers op de werkvloer, maar ook uitdagend. Uit de nood geboren In cursusjaar heeft een aantal studenten die in Nederland geen stageplaats in het ziekenhuis konden bemachtigen, een ziekenhuis in Antwerpen benaderd. Ze waren zeer welkom. Dat is in mei 2006 de aanleiding geweest voor de BPV-coördinator van de opleiding tot Verpleegkundige, mevrouw H.E. Huisbrink, om ook andere ziekenhuizen in Antwerpen te benaderen. Uiteindelijk resulteerde dit in 16 stageplaatsen. En de studenten gingen ervoor! België Naast huisvestingsperikelen (hoe vind je een kamer in Antwerpen?) bleken er nogal wat verschillen te zijn in cultuur, taal, visie op verplegen. Ook de omgang, de bejegening is anders. Een voorbeeld: onze studenten wordt geleerd om de zorgvrager te betrekken bij de handeling die gedaan gaat worden. Dat houdt in informeren over het doel en wat er gaat gebeuren. Bij intramusculair injecteren geeft de student dan o.a. aan dat na de injectie de spier pijnlijk en stijf aan kan voelen. Ervaringen De verpleegkundigen in de Antwerpse ziekenhuizen ervaren onze studenten als bijzonder prettig, gemotiveerd. Verbaasd kijken zij op van het contact dat onze stagiaires hebben met de patiënten. De studenten vervulden voor Antwerpse stagiaires een voorbeeldfunctie. Aan de andere kant kunnen onze studenten veel leren van de parate kennis die aanwezig is bij Antwerpse stagiaires/verpleegkundigen. Dat maakte onze studenten wel eens nerveus, wat overigens geen kwaad kan. En onze studenten kwamen terug met enorm veel ervaring ten aanzien van hande _hoornsignaal indd :09:14

5 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Tijdens een bezoek van de Belgische opleiders geeft mw. J.P. Bassa een instructie tijdens een vaardigheidsles. lingen en kennis. Daarin hadden zij meer geleerd dan de studenten die in Nederland waren. Uitwisseling De opleiding tot verpleegkundige in Antwerpen was onder de indruk van het praktijkboek van het Hoornbeeck college en de manier waarop de studenten hiermee omgegaan waren tijdens hun stage in Antwerpen. Maar hoe geven jullie dat binnen de lessen vorm? Mogen we eens komen proeven? aan het doen zijn, maar ook waarom. En wat weten ze veel! Eén Belgische collega heeft op eigen verzoek meegedraaid met een SOVA-bijeenkomst. Enthousiast kwam ze terug: Geweldig dat jullie studenten daarin extra ondersteunen. Een bezoek aan de opleiding in Antwerpen is iets waar wij als Hoornbeeckers naar uitkijken. We zijn meer dan welkom! Ontwikkelingen Naast België zijn er internationaal ook andere mogelijkheden voor studenten VZ/ VP. Er zijn al studenten die met de Zonnebloemboot (vakantieboot voor chronisch zieken) meegaan, er zijn contacten met Bethesda-homes in Engeland, met ziekenhuizen in Israël (maar de situatie is nu te onveilig) en 2 VZ-studenten gaan naar Roemenië. En tot slot zijn er contacten met bedrijven in Zuid-Afrika en een bedrijf in Zimbabwe. Internationalisering heeft volop de aandacht en (ouderejaars) studenten wordt ook aangeraden om eens over de grens heen te kijken. H.J.C Fonville met dank aan mw. G. van t Hul en mw. A.M. de Bruin In maart 2008 is een vijftal opleiders geweest die hebben meegedraaid in lessen voor het eerste en het derde jaar. Onder de indruk waren ze van de motivatie van de eerstejaars ( ze zijn toch pas 16! ). Het viel hun op hoe bewust ze bezig zijn met hun beroep en het opdoen van kennis. Een opleider vertrouwde mij toe: Bij ons ligt het accent op colleges, droog de theorie tot je nemen. Dat geeft veel demotivatie. Jullie studenten weten niet alleen wat ze Eerstejaars studenten VP in gesprek met de opleiders uit België _hoornsignaal indd :09:15

6 Opening locatie Amersfoort Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe Het vernieuwde pand van het Hoornbeeck College in Amersfoort is 6 juni jl. officieel geopend. Meer dan 200 studenten, (oud) personeelsleden en genodigden woonden de opening bij. De Utrechtse commissaris van de koningin, de heer R.C. Robbertsen heeft de openingshandeling verricht door letterlijk en figuurlijk een nieuw hoofdstuk te openen. Het gebouw is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. Het uit 1917 daterende pand voldeed niet meer aan de eisen die het middelbaar beroepsonderwijs stelt. Tevens had het pand een grondige onderhoudsbeurt nodig. Daarnaast was het pand te klein geworden. De verbouwing van de school begon in In die tussentijd moest er intern vier keer worden verhuisd. Ongeveer 7000 m 2 is gerenoveerd en ongeveer 2500 m 2 gesloopt. Daarvoor in de plaats is 4000 m 2 nieuw gebouwd. Er zijn twee nieuwe vleugels aan het oude pand gebouwd. In het oude pand zijn nu vooral theorielokalen en de praktijkruimten van de sector Economie & Handel ondergebracht. De nieuwe vleugels herbergen onder meer de praktijkruimtes voor de sectoren Techniek & ICT en Welzijn. In het gebouw Boswijk, dat tussen de oud- en de nieuwbouw in staat, is de sector Gezondheidszorg gevestigd, evenals de Centrale Diensten. De invoering van competentiegericht onderwijs is een ingrijpende vernieuwing. Toch is het geen overbodige luxe. De aansluiting tussen onderwijs en de beroepspraktijk wordt er sterker door. Dat is toe te juichen. Tegelijkertijd zijn we zuinig op de punten die te maken hebben met onze missie als reformatorisch mbo. Daar is in de eerste plaats de centrale rol van de docent. Die draagt kennis over, leert vaardigheden en draagt bij aan een juiste beroepsattitude. Vanuit onze identiteit heeft het werken met onze studenten een extra dimensie. Die hangt samen met de vormende waarde van het voorbeeldfiguur-zijn. Studenten vergeten veel na verloop van tijd, maar herinneren zich hoe een docent zich gedroeg en wat hij voor hen betekende. Omgang met studenten is dus niet vrijblijvend! In de tweede plaats gaat het op het Hoornbeeck College om de vorming van de totale student. Alleen maar afvinken van de officieel gevraagde competenties zou een ernstige verschraling betekenen. Wij moeten het met onze studenten hebben over onze Schepper, Zijn heilzame geboden, Zijn Woord en de Weg tot het ware Welzijn. Door ons voorbeeld en gedrag dragen we bij aan hun vorming. Dat is de verbinding tussen het eerste en dit belangrijke punt van ons onderwijs. We voeren het competentiegericht onderwijs dus in vanuit vertrouwde kaders. We leveren ons niet uit aan het nieuwe leren of natuurlijke leren. Wel kunnen we waardevolle inzichten en verworvenheden gebruiken. Variatie in onderwijsvormen en didactische aanpak kan verrijkend zijn voor docent en student. Dan geven we er wel een eigen invulling aan die verbonden is aan het reformatorisch onderwijsconcept van de school. Dr. W. Fieret _hoornsignaal indd :09:18

7 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Ervaringen nieuw gebouw Werken in een nieuwe omgeving Wij, conciërges, werden ongeveer een jaar geleden bij elkaar geplaatst. Dat was voor ons een hele verandering! Ieder had z n eigen sector met z n eigen cultuur, wij waren daarmee vergroeid. Het grote voordeel was dat je de leerlingen kende, waardoor ze niet anoniem waren. Dit was overzichtelijker. Nu in de nieuwe situatie blijft dit een nadeel, hoewel de leerlingen het toch ook erg gezellig vinden, vooral de nieuwe aula. Het grote voordeel is voor ons dat het logistiek nu beter is. De leerlingen kunnen op 1 punt koffie halen, en we zitten heel centraal, waardoor men ons heel makkelijk weet te vinden. Er is erg hard gewerkt door de docenten elektrotechniek om de nieuwe lokalen ingericht te krijgen. Zodat ze weer voldoen aan de nieuwste onderwijseisen, en daarnaast ook geschikt zijn voor het werken met projecten. Veel oude spullen opgeruimd, nieuwe investeringen gedaan En het resultaat mag er zijn! Lichte, overzichtelijke en multifunctionele lokalen, voorzien van het juiste instrumentarium, zodat de studenten zich kunnen uitleven voor hun vak! Zowel leerlingen als personeel komen voor van alles en nog wat bij ons, en wij zijn op deze manier wat slagvaardiger. Ook de repro zit naast ons en dat is makkelijk. In grote lijnen is het dus zo dat de nieuwe situatie een vooruitgang is. J. Westerink, conciërge Eindelijk is het dan zover!!! Van de kantine-keuken naar de aula-keuken. Wat zijn de verschillen?? Fantastische werkplek, meer ruimte, alles binnen handbereik, dus minder tijd nodig om activiteiten voor te bereiden, minder sjouwen, prachtige snelle apparatuur. Geen zelfbediening meer voor andere personeelsleden dus beter op orde te houden. Maar... dat heeft ook een groot nadeel: de contacten met collega s zijn minimaal, je leeft meer geïsoleerd van wat er in school gebeurt. De informatie komt vaak via studenten, met wie de contacten gelukkig wel goed zijn, al is dat veel oppervlakkiger omdat het er nu veel meer zijn. Alleen op een eilandje, terwijl er zoveel mensen om je heen zijn... G. Mulder, docent Elektro Mw. M. Nap, aulabeheerster _hoornsignaal indd :09:20

8 Wat heb jij in de vingers!? 0809_hoornsignaal indd :09:22

9 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Jaarlijks Bezoek Inspectie In het vierde kwartaal van 2007 heeft de Inspectie het Hoornbeeck College bezocht. Voorafgaand daaraan heeft ze aan de hand van risicoanalyses een beeld van het Hoornbeeck College gekregen en bepaald in welke mate het Jaarlijks Bezoek zou worden vormgegeven. Op basis van de door het Hoornbeeck College aangeleverde informatie concludeerde de Inspectie dat een gesprek met de Sectordirecteuren niet nodig was. De school plukt hiermee vruchten van het proportioneel toezicht: naarmate de instelling zaken meer op orde heeft, blijft de Inspectie op afstand. Uit het verslag van de Inspectie blijkt dat de uitkomst positief is. Natuurlijk blijven er aandachtspunten en moeten er nog stappen genomen worden op verschillende gebieden, maar bij het Hoornbeeck College was een kwaliteitsonderzoek niet nodig. Het verslag is openbaar gemaakt en is te raadplegen op de site van de Inspectie: Er is zowel op onderdelen als op totaalbeeld gerapporteerd. Mw. W.E. Dijkgraaf, stafmedewerker Investering in studie is belegging in de toekomst! Oud-student Peter Roest startte eigen bedrijf Elektrotechniek Ik ben Peter Roest, 33 jaar geleden geboren in Lekkerkerk. Na de 3e klas HAVO heb ik op het Saldenus College de opleiding MTS-E gevolgd. Als havist zonder enige kennis van elektrotechniek heb ik de vaktechnische lessen van de eerste twee jaren als moeilijk ervaren. Pas na de stage ging het vak voor mij leven! Na de MTS heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt, beroepsgerichte vervolgstudies gedaan zoals: technicus sterkstroom installaties, aggregaattechniek, hydrauliek en pneumatiek, en diverse kortere trainingen. In 2000 heb ik samen met een compagnon Roest en Heuvelman Elektrotechniek B.V. te Krimpen a/d IJssel opgestart. Ons bedrijf is breed georiënteerd binnen de diverse takken van de elektrotechniek. Zoals data-, telecom-, toegangscontrole-, brand- en beveiligingstechniek. Ook utiliteit, lichte industrie en scheepvaart vallen binnen onze vakkennis. Dit brengt zeker voordelen met zich mee gezien het feit dat het koppelen van diverse systemen een hoge vlucht neemt binnen onze branche. Het zich onderscheiden als bedrijf op het gebied van techniek is mijns inziens noodzaak geworden door het grote aanbod van de installateur op de hoek. Binnen ons bedrijf zijn nu 18 mensen werkzaam, waaronder ook oud -studiegenoten uit Amersfoort. Voor de leerlingen van nu zou ik mee willen geven: investeer in je studie, het is een belegging in je toekomst! Continuïteit en beweging Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Het Hoornbeeck College wil graag naast de eigen medewerkers ook alle andere (externe) betrokkenen inzicht geven in het reilen en zeilen van het ROC. Het jaarverslag 2007 is dan ook te vinden op _hoornsignaal indd :09:23

10 GOED BEKEKEN Hoe je het ook bekijkt: Lagarde is dé plaats voor enthousiaste MTS-ers, MEAO-ers, HTS-ers en HBO-ers m.b.t. de volgende functies: Marketing medewerker (parttime, 2 dagen per week, uitstekend te combineren met je studie) Junior controller projectbeheer, facturatie en rapportage Ontwikkelaars en installatiedeskundigen Unifi ed Communications en IP telefonie Monteurs brand- en alarminstallaties OOK PLAATS VOOR BOEIENDE STAGES IN HET NIEUWE LEERJAAR! Je wordt mede opgeleid door Cisco, Microsoft en Aastra. Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Wil je meer weten over nevenstaande functies? Bel naar en vraag Gerrit van Lagen, of mail naar Voor meer informatie over ons bedrijf kijk je op Dorpsstraat 102, 3881 BE Putten, t , f , e i Dáár zit Lagarde achter! T B E B A E U N N R K R R A C T O O R B H E O O N I N S S I Hoornbeeck College Amersfoort Brandweerkazerne Oud-Beijerland Rabobank Heinenoord A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S B V O U D - B E I J E R L A N D Ger. Gem. Barendrecht Kantoor Roos en Ros Zwijndrecht A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S G O E S B V I N F R O O S R O S. N L WW W. R O O S R O S. N L Kantoor Oud-Beijerlandl Recreatieoord Binnenmaas Modewinkel Oud-Beijerland 0809_hoornsignaal indd :09:23

11 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Kennismaking College van Bestuur Als lid van het College van Bestuur heb ik de inhoudsvolle portefeuille onderwijs onder mijn hoede, zowel voor het Van Lodensteincollege als het Hoornbeeck College. Het voortgezet onderwijs ken ik vanuit mijn loopbaan op het Van Lodensteincollege. Het middelbaar beroepsonderwijs ken ik onder meer door de verhalen en de ervaring van een van onze kinderen. heb in de achterliggende maanden gezien Inmiddels ben ik aardig op de hoogte van het onderwijs op het Hoornbeeck College. Ik heb tijdens gesprekken met docenten, studenten, leidinggevenden en andere betrokkenen gemerkt dat het onderwijs aan deze jonge mensen van grote betekenis is. Ze zetten hun schoolloopbaan voort en bereiden zich voor op het beroep of op een vervolgstudie. Dit betekent dat het vormende aspect een belangrijke onderdeel dat die taak op het Hoornbeeck College serieus wordt opgenomen. Docenten besteden daar hun gewaardeerde aandacht aan. Vanuit mijn positie wil ik daar graag samen met de bij de school betrokkenen een bijdrage aan leveren, vanuit het besef dat onze jongeren zeker in deze tijd een verantwoorde opleiding nodig hebben. De Bijbelse richtlijnen bieden daarbij houvast. is. Vorming hangt samen met toerusting en voorbereiding op de samenleving. Ik Dr. W. Fieret Vanuit het bedrijfsleven Woord vind ik buitengewoon waardevol. Ik het onderwijs ben 47 jaar, gehuwd en wij zijn gezegend in. Dat is de stap met 6 kinderen. Mijn studieachtergrond is die ik maakte toen ik ondermeer bedrijfseconomie (Erasmus), mijn directiefunctie en management (Insead). Ik heb gewerkt binnen een IT-bedrijf in diverse takken van het bedrijfsleven inwisselde voor het waaronder de adviessector (Deloitte), de College van Bestuur meubelindustrie en de automatisering. De van een onderwijsorganisatie. laatste 13 jaar heb ik dat gedaan in diverse directiefuncties. RENOVATIE... INTEGRATIE We zullen het wel missen, ons toverwoord. Elke vergadering kwam het woord wel voor. Ook wel om ons ergens achter te verschuilen. En als er eens ergens over geklaagd werd, dan kwam het woord weer als de oplossing: RENOVATIE! We hadden ook niet verwacht dat het zoveel invloed had op alles en iedereen. Iedereen had zo zijn eigen sectorgebonden hoekje en gaatje. Maar nu komt het er op aan! Alles is klaar en er zijn zoveel mogelijk dingen centraal ingericht. De facilitaire dienst heeft gewoon allerlei artikelen over die vroeger dus dubbel waren. Logistiek alles wat eenvoudiger. Een mooie gemeenschappelijke aula voor de studenten en één koffiekamer voor het personeel. Allemaal mooie werkkamertjes voor docenten met een extra taak. Allemaal mooie nieuwe vloerbedekking, nieuwe deuren, nieuwe plafonds, nieuwe toiletten, nieuw kantoormeubilair enz. Veel positieve reacties van allerlei mensen, vooral op de aula. Gaat alles dan helemaal goed?? Ach, wennen hè. Maar we hebben weer een woord. Is er even iets wat niet lekker loopt? Wat na een half jaar opvalt, is de grote dynamiek binnen het mbo. Door de sterkte relatie met de beroepspraktijk is er binnen het Hoornbeeck College een pragmatische sfeer. Onderwijs is een complexe wereld, met regels en eisen. Maar vooral ook een betrokken wereld. Ik heb grote bewondering voor mensen die onderwijs geven aan jongeren en daarmee (menselijkerwijs gesproken) een grote bijdrage leveren aan hun toekomst. Dat dit kan in een organisatie waarbij we ons laten leiden door Gods Ik probeer op een open en transparante wijze te werken en ben daarop ook aanspreekbaar. De blik zal daarbij niet alleen naar binnen zijn, maar vooral ook naar buiten: onze stage-instellingen, de contacten in de regio s, maar ook de ouders. Met Gods hulp en de betrokkenheid van allen hoop ik van harte mijn bijdrage te leveren. Drs. W.J. de Potter INTEGREREN! G.J. van Roekel, hoofdconciërge _hoornsignaal indd :09:25

12 0809_hoornsignaal indd :09:26

Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011

Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011 Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011 Hoornbeeck College de beste mbo-school van Nederland Nieuw kenniscentrum levert professionele kwaliteit Onderwijs, iedere dag is anders! Nieuwbouw Hoornbeeck Kampen op

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2011-2012 Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je keuze voor

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Peer support in Nederland

Peer support in Nederland Peer support in Nederland Een methode om leerlingen te leren samenwerken en elkaar te ondersteunen. Erik J.Luigies Ter gelegenheid van de in gebruik neming van de nieuwe gebouwen van het ROC Da Vinci College

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Met medewerking van: Joep Binkhorst Gürkan Çelik Angelique Hunkar Machteld de Jong Daniel van Middelkoop Menno

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie