hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!"

Transcriptie

1 hoorn nummer 11 juni 2008 Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst! Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 0809_hoornsignaal indd :09:11

2 helpdesk software development kantine verkoop management assistente directie 0809_hoornsignaal indd :09:12

3 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 In deze uitgave: Vlak over de grens en toch internationaal Verpleegkundestudenten Hoornbeeck in Antwerpse ziekenhuizen 4 Voorwoord Opening locatie Amersfoort 6 Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 6 Het Hoornbeeck College is volop in beweging. Er is sprake van een dynamisch proces. Het jaarverslag en het jaarlijks bezoek van de inspectie onderstrepen dat het ten diepste gaat om het primaire proces ten dienste van beroepsbeoefenaars in opleiding. Zij zijn het waard om op een goede wijze toegerust en gevormd te worden, zodat ze hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen. Dat vraagt om het laten doorklinken van het eigene van het Hoornbeeck College in alle facetten van competentiegericht leren en opleiden. Dat vraagt om gebouwen die aangepast zijn aan de behoeften van andere vormen van onderwijs. Dat komt tot uiting in de contacten met een beroepenveld dat niet begrensd wordt door landsgrenzen. Dat gebeurt met de verfrissende inbreng van nieuwe personen die zich verbonden weten aan de grondslag en de idealen van het Hoornbeeck College. Namens de redactie, C.P. den Bok Ervaringen nieuw gebouw Werken in een nieuwe omgeving 7 Jaarlijks Bezoek Inspectie 9 Investering in studie is belegging in de toekomst! Oud-student Peter Roest startte eigen bedrijf Elektrotechniek 9 Jaarverslag Kennismaking College van Bestuur 11 Column RENOVATIE...INTEGRATIE 11 Missie Het Hoornbeeck College is een Reformatorisch Opleidingen Centrum voor middelbaar beroepsonderwijs met locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam. We verzorgen zowel deeltijd-(bbl) als dagopleidingen (BOL) op het gebied van economie, gezondheidszorg, techniek en welzijn. We leiden studenten op tot competente beroepsbeoefenaren en voor hun taak in de maatschappij in breder verband. We hanteren daarbij een drieluik van onderwijs, toerusting en vorming met als kader de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. Hiermee beogen we adequate kennis en kunde voor het uitoefenen van het beroep, geïntegreerde persoonlijke ontwikkeling en verantwoord maatschappelijk functioneren. Locaties Hoornbeeck College Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen, Rotterdam Adres hoofdlocatie Utrechtseweg ET Amersfoort Tel: (033) Uitgave Hoornbeeck College Vormgeving, realisatie en acquisitie KRB Reclame, Barneveld Oplage exemplaren Redactie C.P. den Bok J. Houweling Mw. B. Klok A.C.H. van Vuuren P.W. van de Wege Colofon _hoornsignaal indd :09:13

4 Vlak over de grens en toch internationaal Verpleegkundestudenten Hoornbeeck in Antwerpse ziekenhuizen Vlak over de grens en toch internationaal: derde- en vierdejaars verpleegkundigen kunnen kiezen voor een stageplaats in een Antwerps ziekenhuis. Een kans die inmiddels meer dan 30 studenten hebben aangegrepen. Reactie van een Belgische collega: Als wij dat gaan doen, dan wil op den duur niemand meer een injectie. Wij geven gewoon die injectie! Het was ook inhoudelijk wennen. Normaal gesproken duurt een stage voor Belgische studenten 3 weken en ligt het accent op vaardigheden. Nu komen 20 weken lang Hollandse stagiaires, die naast handelingen het geheel van het verpleegkundig proces langslopen, een kwaliteitsonderzoek doen, zich daarbij presenteren met een portfolio en gericht om concrete feedback vragen! Dat was wennen voor de werkers op de werkvloer, maar ook uitdagend. Uit de nood geboren In cursusjaar heeft een aantal studenten die in Nederland geen stageplaats in het ziekenhuis konden bemachtigen, een ziekenhuis in Antwerpen benaderd. Ze waren zeer welkom. Dat is in mei 2006 de aanleiding geweest voor de BPV-coördinator van de opleiding tot Verpleegkundige, mevrouw H.E. Huisbrink, om ook andere ziekenhuizen in Antwerpen te benaderen. Uiteindelijk resulteerde dit in 16 stageplaatsen. En de studenten gingen ervoor! België Naast huisvestingsperikelen (hoe vind je een kamer in Antwerpen?) bleken er nogal wat verschillen te zijn in cultuur, taal, visie op verplegen. Ook de omgang, de bejegening is anders. Een voorbeeld: onze studenten wordt geleerd om de zorgvrager te betrekken bij de handeling die gedaan gaat worden. Dat houdt in informeren over het doel en wat er gaat gebeuren. Bij intramusculair injecteren geeft de student dan o.a. aan dat na de injectie de spier pijnlijk en stijf aan kan voelen. Ervaringen De verpleegkundigen in de Antwerpse ziekenhuizen ervaren onze studenten als bijzonder prettig, gemotiveerd. Verbaasd kijken zij op van het contact dat onze stagiaires hebben met de patiënten. De studenten vervulden voor Antwerpse stagiaires een voorbeeldfunctie. Aan de andere kant kunnen onze studenten veel leren van de parate kennis die aanwezig is bij Antwerpse stagiaires/verpleegkundigen. Dat maakte onze studenten wel eens nerveus, wat overigens geen kwaad kan. En onze studenten kwamen terug met enorm veel ervaring ten aanzien van hande _hoornsignaal indd :09:14

5 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Tijdens een bezoek van de Belgische opleiders geeft mw. J.P. Bassa een instructie tijdens een vaardigheidsles. lingen en kennis. Daarin hadden zij meer geleerd dan de studenten die in Nederland waren. Uitwisseling De opleiding tot verpleegkundige in Antwerpen was onder de indruk van het praktijkboek van het Hoornbeeck college en de manier waarop de studenten hiermee omgegaan waren tijdens hun stage in Antwerpen. Maar hoe geven jullie dat binnen de lessen vorm? Mogen we eens komen proeven? aan het doen zijn, maar ook waarom. En wat weten ze veel! Eén Belgische collega heeft op eigen verzoek meegedraaid met een SOVA-bijeenkomst. Enthousiast kwam ze terug: Geweldig dat jullie studenten daarin extra ondersteunen. Een bezoek aan de opleiding in Antwerpen is iets waar wij als Hoornbeeckers naar uitkijken. We zijn meer dan welkom! Ontwikkelingen Naast België zijn er internationaal ook andere mogelijkheden voor studenten VZ/ VP. Er zijn al studenten die met de Zonnebloemboot (vakantieboot voor chronisch zieken) meegaan, er zijn contacten met Bethesda-homes in Engeland, met ziekenhuizen in Israël (maar de situatie is nu te onveilig) en 2 VZ-studenten gaan naar Roemenië. En tot slot zijn er contacten met bedrijven in Zuid-Afrika en een bedrijf in Zimbabwe. Internationalisering heeft volop de aandacht en (ouderejaars) studenten wordt ook aangeraden om eens over de grens heen te kijken. H.J.C Fonville met dank aan mw. G. van t Hul en mw. A.M. de Bruin In maart 2008 is een vijftal opleiders geweest die hebben meegedraaid in lessen voor het eerste en het derde jaar. Onder de indruk waren ze van de motivatie van de eerstejaars ( ze zijn toch pas 16! ). Het viel hun op hoe bewust ze bezig zijn met hun beroep en het opdoen van kennis. Een opleider vertrouwde mij toe: Bij ons ligt het accent op colleges, droog de theorie tot je nemen. Dat geeft veel demotivatie. Jullie studenten weten niet alleen wat ze Eerstejaars studenten VP in gesprek met de opleiders uit België _hoornsignaal indd :09:15

6 Opening locatie Amersfoort Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe Het vernieuwde pand van het Hoornbeeck College in Amersfoort is 6 juni jl. officieel geopend. Meer dan 200 studenten, (oud) personeelsleden en genodigden woonden de opening bij. De Utrechtse commissaris van de koningin, de heer R.C. Robbertsen heeft de openingshandeling verricht door letterlijk en figuurlijk een nieuw hoofdstuk te openen. Het gebouw is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. Het uit 1917 daterende pand voldeed niet meer aan de eisen die het middelbaar beroepsonderwijs stelt. Tevens had het pand een grondige onderhoudsbeurt nodig. Daarnaast was het pand te klein geworden. De verbouwing van de school begon in In die tussentijd moest er intern vier keer worden verhuisd. Ongeveer 7000 m 2 is gerenoveerd en ongeveer 2500 m 2 gesloopt. Daarvoor in de plaats is 4000 m 2 nieuw gebouwd. Er zijn twee nieuwe vleugels aan het oude pand gebouwd. In het oude pand zijn nu vooral theorielokalen en de praktijkruimten van de sector Economie & Handel ondergebracht. De nieuwe vleugels herbergen onder meer de praktijkruimtes voor de sectoren Techniek & ICT en Welzijn. In het gebouw Boswijk, dat tussen de oud- en de nieuwbouw in staat, is de sector Gezondheidszorg gevestigd, evenals de Centrale Diensten. De invoering van competentiegericht onderwijs is een ingrijpende vernieuwing. Toch is het geen overbodige luxe. De aansluiting tussen onderwijs en de beroepspraktijk wordt er sterker door. Dat is toe te juichen. Tegelijkertijd zijn we zuinig op de punten die te maken hebben met onze missie als reformatorisch mbo. Daar is in de eerste plaats de centrale rol van de docent. Die draagt kennis over, leert vaardigheden en draagt bij aan een juiste beroepsattitude. Vanuit onze identiteit heeft het werken met onze studenten een extra dimensie. Die hangt samen met de vormende waarde van het voorbeeldfiguur-zijn. Studenten vergeten veel na verloop van tijd, maar herinneren zich hoe een docent zich gedroeg en wat hij voor hen betekende. Omgang met studenten is dus niet vrijblijvend! In de tweede plaats gaat het op het Hoornbeeck College om de vorming van de totale student. Alleen maar afvinken van de officieel gevraagde competenties zou een ernstige verschraling betekenen. Wij moeten het met onze studenten hebben over onze Schepper, Zijn heilzame geboden, Zijn Woord en de Weg tot het ware Welzijn. Door ons voorbeeld en gedrag dragen we bij aan hun vorming. Dat is de verbinding tussen het eerste en dit belangrijke punt van ons onderwijs. We voeren het competentiegericht onderwijs dus in vanuit vertrouwde kaders. We leveren ons niet uit aan het nieuwe leren of natuurlijke leren. Wel kunnen we waardevolle inzichten en verworvenheden gebruiken. Variatie in onderwijsvormen en didactische aanpak kan verrijkend zijn voor docent en student. Dan geven we er wel een eigen invulling aan die verbonden is aan het reformatorisch onderwijsconcept van de school. Dr. W. Fieret _hoornsignaal indd :09:18

7 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Ervaringen nieuw gebouw Werken in een nieuwe omgeving Wij, conciërges, werden ongeveer een jaar geleden bij elkaar geplaatst. Dat was voor ons een hele verandering! Ieder had z n eigen sector met z n eigen cultuur, wij waren daarmee vergroeid. Het grote voordeel was dat je de leerlingen kende, waardoor ze niet anoniem waren. Dit was overzichtelijker. Nu in de nieuwe situatie blijft dit een nadeel, hoewel de leerlingen het toch ook erg gezellig vinden, vooral de nieuwe aula. Het grote voordeel is voor ons dat het logistiek nu beter is. De leerlingen kunnen op 1 punt koffie halen, en we zitten heel centraal, waardoor men ons heel makkelijk weet te vinden. Er is erg hard gewerkt door de docenten elektrotechniek om de nieuwe lokalen ingericht te krijgen. Zodat ze weer voldoen aan de nieuwste onderwijseisen, en daarnaast ook geschikt zijn voor het werken met projecten. Veel oude spullen opgeruimd, nieuwe investeringen gedaan En het resultaat mag er zijn! Lichte, overzichtelijke en multifunctionele lokalen, voorzien van het juiste instrumentarium, zodat de studenten zich kunnen uitleven voor hun vak! Zowel leerlingen als personeel komen voor van alles en nog wat bij ons, en wij zijn op deze manier wat slagvaardiger. Ook de repro zit naast ons en dat is makkelijk. In grote lijnen is het dus zo dat de nieuwe situatie een vooruitgang is. J. Westerink, conciërge Eindelijk is het dan zover!!! Van de kantine-keuken naar de aula-keuken. Wat zijn de verschillen?? Fantastische werkplek, meer ruimte, alles binnen handbereik, dus minder tijd nodig om activiteiten voor te bereiden, minder sjouwen, prachtige snelle apparatuur. Geen zelfbediening meer voor andere personeelsleden dus beter op orde te houden. Maar... dat heeft ook een groot nadeel: de contacten met collega s zijn minimaal, je leeft meer geïsoleerd van wat er in school gebeurt. De informatie komt vaak via studenten, met wie de contacten gelukkig wel goed zijn, al is dat veel oppervlakkiger omdat het er nu veel meer zijn. Alleen op een eilandje, terwijl er zoveel mensen om je heen zijn... G. Mulder, docent Elektro Mw. M. Nap, aulabeheerster _hoornsignaal indd :09:20

8 Wat heb jij in de vingers!? 0809_hoornsignaal indd :09:22

9 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Jaarlijks Bezoek Inspectie In het vierde kwartaal van 2007 heeft de Inspectie het Hoornbeeck College bezocht. Voorafgaand daaraan heeft ze aan de hand van risicoanalyses een beeld van het Hoornbeeck College gekregen en bepaald in welke mate het Jaarlijks Bezoek zou worden vormgegeven. Op basis van de door het Hoornbeeck College aangeleverde informatie concludeerde de Inspectie dat een gesprek met de Sectordirecteuren niet nodig was. De school plukt hiermee vruchten van het proportioneel toezicht: naarmate de instelling zaken meer op orde heeft, blijft de Inspectie op afstand. Uit het verslag van de Inspectie blijkt dat de uitkomst positief is. Natuurlijk blijven er aandachtspunten en moeten er nog stappen genomen worden op verschillende gebieden, maar bij het Hoornbeeck College was een kwaliteitsonderzoek niet nodig. Het verslag is openbaar gemaakt en is te raadplegen op de site van de Inspectie: Er is zowel op onderdelen als op totaalbeeld gerapporteerd. Mw. W.E. Dijkgraaf, stafmedewerker Investering in studie is belegging in de toekomst! Oud-student Peter Roest startte eigen bedrijf Elektrotechniek Ik ben Peter Roest, 33 jaar geleden geboren in Lekkerkerk. Na de 3e klas HAVO heb ik op het Saldenus College de opleiding MTS-E gevolgd. Als havist zonder enige kennis van elektrotechniek heb ik de vaktechnische lessen van de eerste twee jaren als moeilijk ervaren. Pas na de stage ging het vak voor mij leven! Na de MTS heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt, beroepsgerichte vervolgstudies gedaan zoals: technicus sterkstroom installaties, aggregaattechniek, hydrauliek en pneumatiek, en diverse kortere trainingen. In 2000 heb ik samen met een compagnon Roest en Heuvelman Elektrotechniek B.V. te Krimpen a/d IJssel opgestart. Ons bedrijf is breed georiënteerd binnen de diverse takken van de elektrotechniek. Zoals data-, telecom-, toegangscontrole-, brand- en beveiligingstechniek. Ook utiliteit, lichte industrie en scheepvaart vallen binnen onze vakkennis. Dit brengt zeker voordelen met zich mee gezien het feit dat het koppelen van diverse systemen een hoge vlucht neemt binnen onze branche. Het zich onderscheiden als bedrijf op het gebied van techniek is mijns inziens noodzaak geworden door het grote aanbod van de installateur op de hoek. Binnen ons bedrijf zijn nu 18 mensen werkzaam, waaronder ook oud -studiegenoten uit Amersfoort. Voor de leerlingen van nu zou ik mee willen geven: investeer in je studie, het is een belegging in je toekomst! Continuïteit en beweging Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Het Hoornbeeck College wil graag naast de eigen medewerkers ook alle andere (externe) betrokkenen inzicht geven in het reilen en zeilen van het ROC. Het jaarverslag 2007 is dan ook te vinden op _hoornsignaal indd :09:23

10 GOED BEKEKEN Hoe je het ook bekijkt: Lagarde is dé plaats voor enthousiaste MTS-ers, MEAO-ers, HTS-ers en HBO-ers m.b.t. de volgende functies: Marketing medewerker (parttime, 2 dagen per week, uitstekend te combineren met je studie) Junior controller projectbeheer, facturatie en rapportage Ontwikkelaars en installatiedeskundigen Unifi ed Communications en IP telefonie Monteurs brand- en alarminstallaties OOK PLAATS VOOR BOEIENDE STAGES IN HET NIEUWE LEERJAAR! Je wordt mede opgeleid door Cisco, Microsoft en Aastra. Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Wil je meer weten over nevenstaande functies? Bel naar en vraag Gerrit van Lagen, of mail naar Voor meer informatie over ons bedrijf kijk je op Dorpsstraat 102, 3881 BE Putten, t , f , e i Dáár zit Lagarde achter! T B E B A E U N N R K R R A C T O O R B H E O O N I N S S I Hoornbeeck College Amersfoort Brandweerkazerne Oud-Beijerland Rabobank Heinenoord A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S B V O U D - B E I J E R L A N D Ger. Gem. Barendrecht Kantoor Roos en Ros Zwijndrecht A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S G O E S B V I N F R O O S R O S. N L WW W. R O O S R O S. N L Kantoor Oud-Beijerlandl Recreatieoord Binnenmaas Modewinkel Oud-Beijerland 0809_hoornsignaal indd :09:23

11 hoornsignaal - nummer 11 juni 2008 Kennismaking College van Bestuur Als lid van het College van Bestuur heb ik de inhoudsvolle portefeuille onderwijs onder mijn hoede, zowel voor het Van Lodensteincollege als het Hoornbeeck College. Het voortgezet onderwijs ken ik vanuit mijn loopbaan op het Van Lodensteincollege. Het middelbaar beroepsonderwijs ken ik onder meer door de verhalen en de ervaring van een van onze kinderen. heb in de achterliggende maanden gezien Inmiddels ben ik aardig op de hoogte van het onderwijs op het Hoornbeeck College. Ik heb tijdens gesprekken met docenten, studenten, leidinggevenden en andere betrokkenen gemerkt dat het onderwijs aan deze jonge mensen van grote betekenis is. Ze zetten hun schoolloopbaan voort en bereiden zich voor op het beroep of op een vervolgstudie. Dit betekent dat het vormende aspect een belangrijke onderdeel dat die taak op het Hoornbeeck College serieus wordt opgenomen. Docenten besteden daar hun gewaardeerde aandacht aan. Vanuit mijn positie wil ik daar graag samen met de bij de school betrokkenen een bijdrage aan leveren, vanuit het besef dat onze jongeren zeker in deze tijd een verantwoorde opleiding nodig hebben. De Bijbelse richtlijnen bieden daarbij houvast. is. Vorming hangt samen met toerusting en voorbereiding op de samenleving. Ik Dr. W. Fieret Vanuit het bedrijfsleven Woord vind ik buitengewoon waardevol. Ik het onderwijs ben 47 jaar, gehuwd en wij zijn gezegend in. Dat is de stap met 6 kinderen. Mijn studieachtergrond is die ik maakte toen ik ondermeer bedrijfseconomie (Erasmus), mijn directiefunctie en management (Insead). Ik heb gewerkt binnen een IT-bedrijf in diverse takken van het bedrijfsleven inwisselde voor het waaronder de adviessector (Deloitte), de College van Bestuur meubelindustrie en de automatisering. De van een onderwijsorganisatie. laatste 13 jaar heb ik dat gedaan in diverse directiefuncties. RENOVATIE... INTEGRATIE We zullen het wel missen, ons toverwoord. Elke vergadering kwam het woord wel voor. Ook wel om ons ergens achter te verschuilen. En als er eens ergens over geklaagd werd, dan kwam het woord weer als de oplossing: RENOVATIE! We hadden ook niet verwacht dat het zoveel invloed had op alles en iedereen. Iedereen had zo zijn eigen sectorgebonden hoekje en gaatje. Maar nu komt het er op aan! Alles is klaar en er zijn zoveel mogelijk dingen centraal ingericht. De facilitaire dienst heeft gewoon allerlei artikelen over die vroeger dus dubbel waren. Logistiek alles wat eenvoudiger. Een mooie gemeenschappelijke aula voor de studenten en één koffiekamer voor het personeel. Allemaal mooie werkkamertjes voor docenten met een extra taak. Allemaal mooie nieuwe vloerbedekking, nieuwe deuren, nieuwe plafonds, nieuwe toiletten, nieuw kantoormeubilair enz. Veel positieve reacties van allerlei mensen, vooral op de aula. Gaat alles dan helemaal goed?? Ach, wennen hè. Maar we hebben weer een woord. Is er even iets wat niet lekker loopt? Wat na een half jaar opvalt, is de grote dynamiek binnen het mbo. Door de sterkte relatie met de beroepspraktijk is er binnen het Hoornbeeck College een pragmatische sfeer. Onderwijs is een complexe wereld, met regels en eisen. Maar vooral ook een betrokken wereld. Ik heb grote bewondering voor mensen die onderwijs geven aan jongeren en daarmee (menselijkerwijs gesproken) een grote bijdrage leveren aan hun toekomst. Dat dit kan in een organisatie waarbij we ons laten leiden door Gods Ik probeer op een open en transparante wijze te werken en ben daarop ook aanspreekbaar. De blik zal daarbij niet alleen naar binnen zijn, maar vooral ook naar buiten: onze stage-instellingen, de contacten in de regio s, maar ook de ouders. Met Gods hulp en de betrokkenheid van allen hoop ik van harte mijn bijdrage te leveren. Drs. W.J. de Potter INTEGREREN! G.J. van Roekel, hoofdconciërge _hoornsignaal indd :09:25

12 0809_hoornsignaal indd :09:26

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

de techniek van cofely

de techniek van cofely de techniek van cofely wel eens van cofely gehoord? Bij Cofely gaat er een wereld voor je open. Monteurs, lassers, calculatoren, werkvoorbereiders, servicetechnici en andere specialisten werken samen aan

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

1.29 FTE MBO Docent Sport en Beweging. 1.04 FTE MBO Docent ICT. 1 FTE MBO Docent Media/AV-productie

1.29 FTE MBO Docent Sport en Beweging. 1.04 FTE MBO Docent ICT. 1 FTE MBO Docent Media/AV-productie 1.29 FTE MBO Docent Sport en Beweging ALO diploma Ervaring met en kennis van buitensport activiteiten Ervaring met begeleiding van studenten 1.04 FTE MBO Docent ICT Brede algemene (technische) ICT kennis

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart Sint-Norbertus Antwerpen Verpleegkunde,, Verpleegkunde: een opleiding met een hart,, De ene helft van de tijd breng je door Het is leuk dat de lessen zo verschillend zijn. Het ene uur verdiep je je in

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 Ik ben altijd met kleding bezig. Een creatieve opleiding lag dus voor de hand. Maar tijdens het zoeken, merkte ik

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

Horizon College Alkmaar pagina 1

Horizon College Alkmaar pagina 1 Horizon College Alkmaar pagina 1 Horizon College: workshops voor ouders Samen werk maken van je opleiding. Dat is het leidend principe van het ROC Horizon College. Jacqueline Koutstaal, stafmedewerker

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Overzicht vacatures APELDOORN. Heb je belangstelling neem dan contact op met Andy Ott. een praktijkgericht opleiding tot monteur Infra Gas- en Water

Overzicht vacatures APELDOORN. Heb je belangstelling neem dan contact op met Andy Ott. een praktijkgericht opleiding tot monteur Infra Gas- en Water Versie: 7-7-2015 1 Overzicht vacatures APELDOORN een praktijkgericht opleiding tot monteur Infra Gas- en Water Gezocht: Voor een opdrachtgever is Globen opzoek naar kandidaten die een praktijkgerichte

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond. Opbrengsten en overdracht

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond. Opbrengsten en overdracht Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Opbrengsten en overdracht 11 oktober 2011 Stageritme op de leerafdeling Het ritme van een stage is steeds meer uitgekristalliseerd en bestaat momenteel uit stages

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel & Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel & Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel & Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 2 Jacintha Oreel Ik koos voor Handel

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren:

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren: Als je na de onderbouw -dat wil zeggen na de eerste en tweede klas -naar de derde klas van het VMBO gaat, moet je een aantal keuzes maken. Je moet kiezen welke leerweg je gaat doen en welke sector. Als

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

onderwijs en kinderopvang

onderwijs en kinderopvang School voor onderwijs en kinderopvang Pedagogisch Werker Kinderopvang Onderwijsassistent School voor onderwijs en kinderopvang pedagogisch medewerker kinderopvang / NIVEAU 3 pedagogisch medewerker kinderopvang

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Associate degree Bedrijfseconomie

Associate degree Bedrijfseconomie Associate degree Bedrijfseconomie Uw werknemer in twee jaar een flinke stap vooruit Heeft u behoefte aan een financieel deskundige die oog heeft voor de hele zaak? Aan iemand op wiens advies u blind kunt

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00 Elly de Bruijn Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden Zaal 3 Tijdstip 11.00 Warming up De docent in het beroepsonderwijs opent de deuren naar de kennis, zienswijzen, vaardigheid, opvattingen

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

nieuwsbrief juni 2011

nieuwsbrief juni 2011 Continuïteit KBB Erkenning van Leerbedrijven Leermeestertrainingen Uitreiking Certificaten Leermeester VSBO / SBO Curaçao Workshops voor Praktijkbegeleiders Geslaagden SBO Continuïteit KBB In onze vorige

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen I Inhoud 1 Hoe leer je Duits?... 1 1.1 Visie op het leren van een vreemde taal... 1 1.2 Visie keuzedeel

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25257 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Bekijk de webversie IN DEZE NIEUWSBRIEF - Open avond 24 april - Techniekmarkt 17 juni - VAVO Lyceum vertrekt uit Veenendaal - Doedagen 8 en 9 april EDITIE APRIL 2014 OPEN AVOND 24 APRIL

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2012-2013 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek voeren, met kassa s omgaan, boekhouden,

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Dossier opdracht 5. Kijk op leerlingen en leren

Dossier opdracht 5. Kijk op leerlingen en leren Dossier opdracht 5 Kijk op leerlingen en leren Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 19 januari, 2008 Samenvatting Als voorbereiding op onze baan in

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

11 februari MLpagina 1 van 5 Klik hier voor de webversie januari 2014 In nieuws in Vogelvlucht informeren we u over onze MBO Colleges en VAVO Lyceum. IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR: - Verhuizingen Gezondheidszorg

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Vertrouwd met uw projecten

Vertrouwd met uw projecten Synorga Elektrotechniek Vertrouwd met uw projecten Professionele, persoonlijke ontzorging Oproepsystemen Utiliteit Lichtinstallaties Groot onderhoud Renovatiewerk Duurzame oplossingen Data-installaties

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Mijn onderwijsvisie. Natasha Pers. Opleiding: Master algemene economie. Studentennummer: 500610025. Vakdocent: P. Voorend

Mijn onderwijsvisie. Natasha Pers. Opleiding: Master algemene economie. Studentennummer: 500610025. Vakdocent: P. Voorend Mijn onderwijsvisie Natasha Pers Opleiding: Master algemene economie Studentennummer: 500610025 Vakdocent: P. Voorend Algemene Visie Mijn onderwijsvisie 2 is meer een terugblik dan wel herziening van mijn

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

elektrotechniek & School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

elektrotechniek & School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering elektrotechniek & INSTALLATIETECHNIEK Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties Eerste Monteur service en onderhoud Werktuigkundige

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Inhoud 1. Waarom decanaat? 2. MBO in Nederland 3. SBO op Curaçao 4. Havo-4 (Vespucci en lokaal) 5. Hoe maak je de keuze? 6 Studie- en Beroepenbeurs WTC Waarom decanaat?

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio inhoud pagina Visie 3 Aanbod 3 Competentie Gericht Onderwijs 4 Leerwegen & Trajecten 5 Euregionalisering 6 The Dutch Alliance 7 2 Leeuwenborgh Opleidingen

Nadere informatie

Mbo-opleiding Mechatronica niveau 2

Mbo-opleiding Mechatronica niveau 2 1 Mbo-opleiding Mechatronica niveau 2 20748 NEDTRAIN TechniekFabriek brochure.indd 1 29-11-13 11:40 2 De TechniekFabriek De TechniekFabriek van NedTrain is dé plek waar jij als technisch treintalent leert

Nadere informatie

Commerciële Dienstverlening

Commerciële Dienstverlening School voor Commerciële Dienstverlening Commerciële Dienstverlening Junior Accountmanager Intercedent Medewerker Marketing en Communicatie Commercieel Medewerker School voor Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie