Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam"

Transcriptie

1 JAARGANG 3-NR. 2-JUNI 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Verhuisdynamiek neemt af, kleinere gemeenten vergrijzen Investeren in aantrekken internationaal talent Burgemeester Weterings: Metropoolsamenwerking kan nóg krachtiger Centrum Haarlem in vogelvlucht

2 korte berichten >> Havenbedrijf doet het goed Havenbedrijf Amsterdam NV heeft een financieel succesvol eerste jaar achter de rug, na de verzelfstandiging op 1 april De omzet van Havenbedrijf Amsterdam over 2013 bedraagt 143,3 miljoen; een omzetstijging van 3% ten opzichte van Dit blijkt uit het Jaarverslag De verwachting is dat de groei aanhoudt en de resultaten over heel 2014 positief zullen zijn. Onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid In de metropoolregio start een MIRT-onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid Amsterdam. Onderwerpen die in het onderzoek naar voren komen zijn de kwaliteit van knooppunten en het voor- en natransport in stedelijke gebieden. Ook wordt gekeken naar knelpunten in het gebruik van de openbare ruimte. Bij het zoeken naar oplossingen ligt het accent meer op innovaties, informatievoorziening en inrichtingsmogelijkheden dan op infrastructurele investeringen. Van Oer-IJ tot metropool De Metropoolregio Amsterdam komt grotendeels overeen met het Oer-IJ gebied. In de bodem bevinden zich nog veel sporen van het verleden. Archeologische opgravingen in Noord-Holland en Flevoland hebben een grote schat aan informatie opgeleverd over het landschap en de bewoners van het Noord-Hollandse kustgebied en achterland. Op de MRAwebsite staat een artikel dat in vogelvlucht een kijkje biedt in de geschiedenis van de metropoolregio. Betere OV-bewegwijzering De provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en het ministerie van IenM investeren 4,8 miljoen euro in betere bewegwijzering rondom openbaar vervoerknooppunten in Noord- Holland. Dit gebeurt via het project Wayfinding. Zo komen er onder meer elektronische informatiepanelen bij verschillende busstations, wordt het de reiziger gemakkelijker gemaakt om de overstap te vinden van trein op bus, tram, metro en/of fiets en komen er omgevingskaarten op alle OV-knooppunten uit het project. Talent voor de regio Ton Jonker, directeur en secretaris Amsterdam Economic Board In de Metropoolregio Amsterdam werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan het verbeteren van onze internationale concurrentiepositie. We zorgen ervoor dat bedrijven zich hier willen vestigen en hier willen blijven door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. Tijdens de Catch Up sessie van de Amsterdam Economic Board van 6 juni jl. hebben we de balans opgemaakt. Hoogtepunt was de lancering van de international talent portal op iamsterdam.com. De portal moet ervoor zorgen dat carrièremogelijkheden binnen de MRA gemakkelijk vindbaar worden voor internationale kenniswerkers en studenten. Dit is broodnodig, omdat we alleen op die manier de concurrentie met buitenlandse regio s aan kunnen gaan. De portal is een goed voorbeeld van wat we kunnen bereiken als bedrijfsleven, kennis instellingen en overheden samenwerken. Verderop in MRA Podium kunt u hier meer over lezen. Maar de Board is er niet alleen op gericht om talent van buiten de MRA aan te trekken. Minstens zo belangrijk is het beter met elkaar verbinden van de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van instromend personeel vanuit het onderwijs en de zijkant van de arbeidsmarkt. Daarom zijn er onder leiding van Boardlid Henriëtte Maassen van den Brink voor elk van de Board-clusters Human Capital Agenda s (HCA s) vastgesteld. Hierin staat wat voor het betreffende cluster de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt zijn en hoe die met concrete acties kunnen worden opgelost. Daarnaast is het programma Werk maken van Talent opgesteld. Hierin zijn de overlappende thema s uit de HCA s gehaald om projecten uit te voeren die zoveel mogelijk clusters raken. De plannen moeten veiligstellen dat de metropoolregio op korte en langere termijn over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken. Het thema Human Capital stelt ons voor de uitdaging om de samenwerking nog strakker vorm te geven. Een uitdaging die ik graag samen met uw organisatie aanga. 2 Podium 3 2

3 Werken aan kwaliteit in het landschap Mysteryland FOTO: KEES VAN DER VEER De metropoolregio wordt steeds drukker, met als gevolg dat de druk op het landschap toeneemt. Om toch te komen tot een optimale kwaliteit, is het van belang dat ieder landschappelijk project wordt opgepakt vanuit het bredere MRA-perspectief. Een nieuw instrument biedt initiatiefnemers van ontwikkelingen de helpende hand. Het landschap van de MRA kent een grote dynamiek. Verschillende partijen werken aan een groot aantal ruimtelijke projecten, groot en klein. Vaak worden deze projecten vanuit een bepaalde thematische of geografische invalshoek opgepakt. Door te kijken naar de grotere context waarin het project zich afspeelt, ontstaat inzicht in hoe een individuele ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het grotere geheel. Kwaliteitsbeeld Om het bredere belang voortaan in ieder landschappelijk MRA-project goed in te bedden, is de brochure Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRAlandschap ontwikkeld. De uitgave biedt een set principes en spelregels, met als doel het maximale te halen uit een integrale, gebiedsoverstijgende aanpak. Hiertoe zijn op basis van een vijftal thema s perspectieven opgesteld. Deze geven inzicht in de opgaven en kansen bij ruimtelijke ontwikkeling en kunnen helpen bij het maken van keuzes. De vijf thematische perspectieven voor het MRA-Landschap zijn: - Water; - Natuur; - Stedelijke functies en infrastructuur; - Recreatie, toerisme en beleving; - Landbouw en energie. Spel als hulpmiddel Om het gesprek op gang te helpen, is aanvullend een bouwdoos met speelkaarten en een speelbord ontwikkeld. Het spel is een hulpmiddel bij bestaande en nieuwe initiatieven en plannen in het MRAlandschap. Het helpt om bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van publieke en private organisaties dezelfde taal te laten spreken. Dit vergroot de kans om grip te krijgen op de verschillende belangen en doelen in een gebied. Vervolg Het is de bedoeling om met het Kwaliteitsbeeld in de hand met een brede groep betrokkenen verder te werken aan de verbetering en versterking van het MRA-landschap. De bruikbaarheid wordt getest door het daadwerkelijk in projecten in de MRA toe te passen. Contactpersoon: Jacqueline Bouwmans, 3 2 Podium 3

4 Appartementencomplex in Almere FOTO S: MICHIEL WIJNBERGH Verhuisdynamiek neemt af, kleinere gemeenten vergrijzen Gezinnen blijven langer in de stad wonen, zo blijkt uit onderzoek naar de woonwensen en verhuisbewegingen in de Metropoolregio Amsterdam. Studenten weten in de stad nog wel een plek te veroveren, maar dat geldt in mindere mate voor afgestudeerden rond de dertig. Over de gehele linie zorgen deze en andere ontwikkelingen voor een toenemende vergrijzing in kleinere gemeenten. Op de woningmarkt in de grotere steden ontstaat krapte. Uit het woningmarktonderzoek 1 blijkt dat bewoners van de metropoolregio in het algemeen zeer tevreden over het wonen zijn. Hun woning geven ze gemiddeld een 7,7 en hun buurt een 7,6. Dat betekent niet dat ze niets meer te wensen over hebben: ongeveer de helft van de huishoudens heeft in enige mate interesse om te verhuizen. Een kwart van de huishoudens wil zeker binnen twee jaar verhuizen. In- en doorstroom Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Haarlem zijn de belangrijkste instroomgemeenten van de regio en trekken vooral jongere huishoudens, zowel van binnen als van buiten de regio. Bij gezinsvorming verlaat een deel van de huishoudens de stad en verhuist door naar een regiogemeente of daarbuiten. Hoger opgeleide jongeren en bovenmodaal verdienende gezinnen kiezen veelal voor Haarlem en Amstelveen/ Aalsmeer, terwijl lager opgeleide jongeren en benedenmodale gezinnen eerder in Zaanstad terechtkomen. Haarlem trekt ook jonge huishoudens, maar er komen evenveel gezinnen vanuit de regio de gemeente in als er weggaan. Huishoudens verlaten Haarlem vaak voor de buurgemeenten in overig Zuid-Kennemerland en IJmond. Afname verhuizingen Verhuizingen tussen gemeenten namen af. Verhuisde in 2008 nog 23%, in 2012 nam dit af tot 20%. De instroom van buiten de regio bleef vrijwel gelijk en groeide zelfs licht in Amsterdam. Dit betreft vooral studenten en jonge afgestudeerden; de instroom van oudere afgestudeerden nam wel af. Huishoudens verhuizen minder binnen gemeenten 1] Het onderzoek, getiteld Wonen in de Regio Amsterdam (WiRA) is uitgevoerd in opdracht van de Stadsregio Amsterdam, de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de gemeente Almere. De regio Gooi en Vechtstreek nam niet deel aan het onderzoek. 4 Podium 3 2

5 en vooral minder tussen gemeenten: het aantal verhuizingen tussen regiogemeenten daalde van in 2008 naar in De verhuisstroom vanuit Amsterdam en Haarlem naar de regiogemeenten nam eveneens af. Dit merken vooral gemeenten die voor nieuwe aanwas afhankelijk zijn van doorstroom in de regio, zoals Almere, Purmerend, Haarlemmermeer en Zaanstad. Ongeveer de helft van de jongeren in Zaanstad, Purmerend en Almere wil in de eigen gemeente blijven. Die gemeenten kunnen dus in enige mate rekenen op eigen nieuwe aanwas. In Haarlemmer meer is dit aandeel veel kleiner, ongeveer eenderde deel. Gevolgen crisis Een deel van de huishoudens wil wel verhuizen om hun woonsituatie te verbeteren, maar ervaart belemmeringen door de crisis. Voor ongeveer 30% van de huishoudens met een laag inkomen is de eigen financiële situatie een reden om niet te verhuizen. Dit geldt bij hogere inkomens veel minder (15%). Zij vinden de situatie op de woningmarkt vaker een reden om niet te verhuizen, terwijl dit argument juist bij lagere inkomens minder speelt. Recent verhuisde gezinnen deden dit overwegend vanwege omstandigheden in het huishouden; bijvoorbeeld gezinsuitbreiding. Voor gezinnen met een verhuiswens is dit echter niet de dominante reden. Vooral hoge inkomens willen verhuizen om mooier te wonen en lage inkomens om groter te wonen. Omstandigheden in het huishouden komen pas op de derde plek. Huren wint aan populariteit Het beeld dat mensen alleen van een huurwoning naar een koopwoning overstappen en niet vice versa verschuift. Huren komt meer in beeld. Vooral huishoudens van buiten de regio huren (eerst) een woning. Ook bij koopwoningbezitters in het middensegment met een verhuiswens is huren sterk in beeld. Een kwart wil kopen, maar zegt ook een huurwoning te overwegen. De verwachting is dat deze voorkeur voor huren weer wat afneemt als de koopmarkt weer aantrekt. De vrije sector functioneert tot nog toe niet als tussensegment tussen sociale huur en koop. Huishoudens met een inkomen net onder modaal komen vaker terecht in een koopwoning dan in een vrije sector huurwoning. Die komt pas in beeld bij de inkomensgroep daarboven, tussen modaal en ,-. Middeninkomens in de knel Wanneer de woningmarkt weer aantrekt, zal de groep met een hoog inkomen waarschijnlijk weer gaan verhuizen. De groep met verhuiswensen is groot en zij beschikken over de middelen. Voor de groep net boven modaal is dit minder waarschijnlijk. Hun mogelijkheden op de woningmarkt zijn beperkt; hun toegang tot de sociale corporatiesector is minimaal en zij hebben bovendien last van de verscherpte hypotheekregels. De huishoudens die wel toegang hebben tot de sociale corporatiesector zijn in gelijke mate blijven verhuizen. Hun ruimte op de woningmarkt is toegenomen door de ingestelde inkomensgrens. Koopwoningbezit Binnen de regio zijn grote verschillen in koopwoningbezit onder lagere inkomens. In Amsterdam hebben benedenmodale huishoudens zelden een koopwoning (12%) en zijn sterker aangewezen op de sociale corporatiesector. Buiten Amsterdam heeft ongeveer eenderde deel van de benedenmodale huishoudens een eigen woning. Tegelijkertijd wordt zowel in het zuidelijke deel van de Stadsregio (19%) als de regio Zuid-Kennemerland/IJmond (15%) de corporatievoorraad relatief vaak bewoond door hoge inkomens (> ,-). Elders ligt dit scheefwonen tussen de 8%-12% van de sociale corporatievoorraad Trends op een rij Over de gehele linie is sinds 2008 de verhuisdynamiek in de metropoolregio afgenomen. Weliswaar vinden studenten nog altijd woonruimte in steden als Amsterdam en Haarlem, maar de doorstroming binnen de regio is sterk afgenomen. Studenten komen de steden nog wel in - zij stellen weinig eisen aan woonruimte - maar de uitstroom van huishoudens uit de stad stagneert. Ook voor hoogopgeleide jongeren blijven de grote steden in de regio aantrekkelijk. Hun vestiging neemt nog steeds toe. Maar sinds 2008 trekken er minder hoogopgeleiden tussen jaar uit andere universiteitssteden naar Amsterdam. Die nemen minder snel genoegen met een bovenkamertje en de financiering van een eerste woning is lastiger. Ook de teruggelopen arbeidsmarkt speelt een rol. Zo loopt de regio wel een voor de regionale economie belangrijke groep mis. Tegelijkertijd blijven gezinnen langer in de stad. Die trend is langer gaande maar de stilgevallen koopwoningmarkt versterkt dit. Kozen gezinnen voorheen voor een woning in de regio of daarbuiten, nu stellen zij hun verhuizing uit. Gevolg is dat de bevolkingsgroei in Amsterdam en Haarlem een stijgende lijn vertoont. Door de verminderde instroom van jonge gezinnen is in regiogemeenten juist sprake van een omgekeerde trend, waardoor hier de vergrijzing eerder in beeld komt. De Infographic op pag. 13 gaat eveneens over de woonbewegingen in de MRA. Contactpersoon: Annemieke Molenaar, Wonen aan het water in Purmerend Woningen gebouwd op vrije kavels in Amsterdam IJburg Woontoren op de Zuidas 3 2 Podium 5

6 >> korte berichten Solar City 2014 Amsterdam is samen met Nijmegen uitgeroepen tot Solar City De twee steden hebben de beste resultaten geboekt bij het stimuleren van zonne-energie van alle Nederlandse gemeenten. De gemeente Amsterdam reageerde verheugd en ziet de prijs als een erkenning dat de stad de goede weg is ingeslagen. Meest efficiënte cruisehaven Port of Amsterdam heeft tijdens een internationale beurs voor de cruiseindustrie Cruise Shipping Miami, een Cruise Insight Award gewonnen in de categorie Most Efficient Port Services. De cruise-industrie draagt met haar circa bezoekende passagiers bij aan de economische ontwikkeling van de MRA. Railverbinding Amsterdam- Milaan Tussen Amsterdam en Milaan is een nieuwe treinverbinding voor goederenvervoer geopend. De trein vervoert goederen in een recordtijd van 21 uur van de Amsterdamse havenregio rechtstreeks naar het industriële hart van Italië. De shuttle is daardoor ook interessant voor bedrijven die verse goederen vervoeren zoals bloemen, planten en vis. De trein zal in eerste instantie drie keer per week heen en weer gaan rijden naar Milaan. Nieuwe N201 gereed Minister Schultz van Haegen (IenM) en gedeputeerde Post (provincie Noord-Holland) hebben samen het laatste stuk van de omgelegde N201 geopend. De N201 loopt tussen Hilversum en Zandvoort en is de drukste provinciale weg van Nederland. Aan de vernieuwing is jarenlang gewerkt. Resultaat van alle inspanningen is een sterke verbetering van zowel de bereikbaarheid als de leefomgeving. Op weg naar een duurzame metropool FOTO: MINISTERIE IENM Electric Freeway, ReLoadIT, Park 2020, Green Metropole, Amsterdam Smart City. Een willekeurige greep uit de tientallen duurzame projecten die aan bod komen in de online publicatie Duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam. De nieuwe publicatie geeft in een thematische benadering inzicht in de vele duurzame projecten binnen de MRA. Concrete en inspiratievolle cases illustreren op beeldende wijze waar samenwerking op dit gebied toe kan leiden. Duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam is niet alleen informatief, maar tevens een bron van inspiratie voor toekomstige duurzame initiatieven. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema s: Gebouwde omgeving, Warmtenetten, Biobased economy, Smart Grids en Mobiliteit. Bert Gijsberts, gedeputeerde van de provincie Flevoland, is trots op het eindproduct. De publicatie laat de kracht van samenwerking zien van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners van de MRA. De inzet van alle betrokkenen zorgt ervoor dat we op weg zijn naar een duurzame metropool. Daar mogen wij trots op zijn! Geïnteresseerden kunnen de publicatie bekijken op de MRA-website Contactpersoon: Carina van Dijk, Slim gebruik batterij elektrische auto In Amsterdam Nieuw-West gaat een pilot van start, waarbij bewoners de batterij in hun elektrische auto kunnen gebruiken om lokaal opgewekte energie op te slaan. De energie kan worden teruggeleverd aan het net of direct worden gebruikt. De pilot brengt de grootschalige implementatie van elektrische auto s, de inzet van zonnepanelen en het zelfvoorzienend worden van huishoudens een stap dichterbij. Het opwekken van zonnestroom gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de metropoolregio. Er lopen op dit vlak vele projecten. Een van de grootste is onlangs opgeleverd: de Amsterdam ArenA heeft een zonnedak gekregen. Het bestaat uit circa zonnepanelen, net zo groot als een voetbalveld. De plaatsing van de panelen brengt de ArenA in de top van Europese zonnestadions. Het was een lange weg om dit voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt, aldus Henk van Raan, project directeur van het duurzaamheidsprogramma Amsterdam ArenA. Hiermee zijn we weer een stap dichter bij ons einddoel: per saldo klimaatneutraal in FOTO: AMSTERDAM ARENA 6 Podium 3 2

7 Krachten bundelen rond stationslocaties ILLUSTRATIE: PROVINCIE NOORD-HOLLAND EN VERENIGING DELTAMETROPOOL, ONTWERP ALFONS HOOIKAAS Inzetten op knooppuntontwikkeling loont. Rondom de stations liggen allerlei kansen voor wonen, werken en recreëren. Zo bieden stationsomgevingen ruimte voor de realisatie van maar liefst de helft van de vraag naar nieuwe woningen in de metropoolregio. Samenwerking vormt de sleutel om de kansen daadwerkelijk te verzilveren. Er is fors geïnvesteerd in stations en in het spoornetwerk, maar het maatschappelijk en ruimtelijk economisch rendement blijft achter. Die investeringen zouden veel beter benut kunnen worden. Met name de stations die zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar zijn, kunnen zich ontwikkelen tot aantrekkelijke locaties voor kantoren en regionale voorzieningen. Voor het benutten van de synergievoordelen is samenwerking tussen (semi-)publieke partijen cruciaal. Daar staat of valt de gebiedsontwikkeling rond stations mee. Een van de eerste stappen is dan ook om de samenwerking op te zoeken met de spoorse partijen NS en ProRail en met vertegenwoordigers vanuit de verschillende regio s van de MRA. Pilot Zaancorridor De Zaancorridor, de spoorlijn Heerhugowaard- Amsterdam Centraal, is door Noord-Holland als pilot benoemd. Deze zone is, naast Amsterdam en Almere, interessant om te voorzien in de woningbehoefte van de MRA. De provincie wil hier samen met andere betrokken partijen tot een uitvoeringsstrategie komen. Ook verschillende gemeenten langs de corridor hebben al aangegeven met de stationsgebieden aan de slag te willen gaan. Veel plannen bevatten echter dezelfde type woningen. Ook de samenhang tussen de plannen verdient verbetering, evenals de afstemming op de marktvraag. Monitor Om de voortgang van de ontwikkeling rond knooppunten te bewaken gaat de provincie Noord-Holland een monitor ontwikkelen. Deze zal inzicht bieden in hoeveel woningen, kantoren en (keten)voorzieningen er jaarlijks rond de stations worden gerealiseerd. Deze zogenaamde monitor ov-knooppunten bestaat uit bouwstenen op het gebied van vervoersstromen, kantoren en woningbouw. Door de voortgang op deze deelterreinen te koppelen ontstaat een integraal beeld van wat is bereikt. Alliantiegesprekken Tevens worden dit jaar over drie stationslocaties gesprekken gevoerd om met de betrokken partijen te komen tot een gedeelde ontwikkelingsstrategie. Hiermee krijgt de gebiedsontwikkeling rond stations een impuls. Ook leveren de opgedane ervaringen leerpunten op voor andere locaties. Contactpersoon: Shirin Jaffri, 3 2 Podium 7

8 Haarlem in vogelvlucht FOTO: VIA DRUPSTEEN 8 Podium 3 2

9 Haarlem Bruist Haarlem is één van de stedelijke visitekaartjes van de Metropoolregio Amsterdam. Niet voor niets afficheert de gemeente zich als The most welcome city in Holland. De stad is in trek: Haarlem Bruist. Het inwonersaantal stijgt gestaag en de monumentale stad is ook onder jongeren populair. Er is een veelzijdig cultuuraanbod en een grote restaurantdichtheid. De kracht van de gemeente vertaalt zich in economisch opzicht terug. Samen met de Gooi en Vechtstreek is het de enige MRAregio waar de werkeloosheid daalt. Haarlem Winkelstad is bovendien een begrip. De autoluwe binnenstad telt veel exclusieve winkels, trendy kledingzaken, charmante antiek- en curiosawinkeltjes en talloze speciaalzaken. Deze enorme verscheidenheid leverde Haarlem een aantal keren de titel Beste winkelstad van Nederland op. Bekijk de foto 360 in het rond op de MRA-website! 3 2 Podium 9

10 FOTO S: MICHIEL WIJNBERGH Burgemeester Weterings van Haarlemmermeer: Metropoolsamenwerking kan nóg krachtiger Als het aan burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer ligt, wordt de MRA-samenwerking de komende jaren geïntensiveerd. Dat maakt de Metropoolregio Amsterdam nog krachtiger. Zeker als we de samenwerking intensiveren op het gebied van duurzaamheid en uitbreiden naar het sociale domein. Ook pleit hij voor het nadrukkelijker betrekken van raadsleden bij de samenwerking. Een andere wens betreft het oprekken van de zuidgrens van de metropoolregio. Gemeenten, provincies en Stadsregio weten elkaar in MRA-verband steeds beter te vinden. Een meer dan goede ontwikkeling, vindt burgemeester Weterings. De metropoolregio kenmerkt zich door een grote ruimtelijke samenhang en is het belangrijkste economische gebied van Nederland. Daarom is het heel goed dat bestuurders steeds meer samen met het bedrijfsleven en de wetenschap invulling weten te geven aan de samenwerking. Weterings wijst er op dat de samenwerking inmiddels de nodige aantoonbare resultaten heeft opgeleverd, ook in minder in het oog springende dossiers. Neem het indammen van het aanbod van bedrijventerreinen en kantoorvoorzieningen. Er zijn de afgelopen jaren uitstekende afspraken gemaakt om te snoeien in nieuwe locaties. Dit was economisch uiterst noodzakelijk. Helaas is het niet gelukt om dit ook landelijk te doen. Tegelijkertijd toont het feit dat wij hier wel toe in staat zijn de kracht van de samenwerking. Zonder MRA als overkoepelend orgaan zou dit nooit zijn gelukt. Gezamenlijke acquisitie Weterings benadrukt dat alle gemeenten profiteren van de MRA-samenwerking. Niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar op tal van fronten. Als voorbeeld noemt hij de gezamenlijke acquisitie. Een buitenlands bedrijf dat een investering in ons land overweegt, gaat niet een studie maken van de gemeentegrenzen. Die hebben het over de Amsterdamse regio. Als MRA zijn we zover dat iedere gemeentelijke delegatie in het buitenland als vertegenwoordiger van de regio opereert, the Metropolitan Region of Amsterdam. Dat is in ieders belang, onafhankelijk van de uiteindelijke vestigingsplek in de metropool. Zo is Haarlemmermeer binnen de MRA de logistieke motor, maar alleen in samenhang met wat Amsterdam biedt aan internationaal vestigingsmilieu. Denk aan de cultuur en architectuur. Dat speelt zonder meer mee bij een besluit van een bedrijf om zich in mijn gemeente te vestigen. Hetzelfde geldt voor de andere gemeenten. Het gezamenlijke beeld dat we kunnen presenteren maakt ons als regio sterker. Zuidgrens oprekken Als grootste zuidelijke MRA-bolwerk heeft Haarlemmermeer een sterke relatie met de Bollenstreek, Leiden en Zuidvleugel. Dat botst soms met het feit dat de samenwerking zich tot het MRAgebied beperkt. Neem een belangrijk handelsland als China. De havens van Sjanghai liggen bijvoorbeeld 50 kilometer van de stad. Dan ga ik echt niet uitleggen dat de havens van Rotterdam niet die van Amsterdam zijn, dat zou pietepeuteren op z n Hollands zijn. Dan heb ik het gewoon over de havens ten noorden en zuiden van Schiphol. Iets soort gelijks speelt met de land- en tuinbouw. De Bollenstreek Lisse-Hillegom 10 Podium 3 2

11 en de Greenport Aalsmeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vervoer tussen die twee gebieden, samen een belangrijke economische motor voor ons land, is niet goed geregeld. Daar zullen we gezamenlijk aan moeten werken. De banden met zijn directe zuiderburen gaan overigens nog verder. Mijn gemeente vervult al jarenlang een bouwtaakstelling voor de inwonersgroei van de Bollenstreek. Weterings vindt het dan ook verre van praktisch dat de Randstadsamenwerking is gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel, met zijn gemeente in het hart. Het mooiste zou zijn om de zuidgrens van de metropool op te rekken. Laat de bestuurders van de Bollenstreek meedoen in de MRA-samenwerking. Dan pak je de metropoolregio namelijk zoals die zich op internationale schaal manifesteert. Ook de bezoekers van Amsterdam bezoeken de Keukenhof immers als logisch onderdeel van hun verblijf. Lusten en lasten Schiphol vormt voor de hele metropoolregio natuurlijk een enorm belangrijke banenmotor. Maar naast alle lusten in de vorm van economische bedrijvigheid, ondervindt Haarlemmermeer lasten van het vliegverkeer. Dit betreft met name de geluidshinder. Om die te compenseren betaalt de luchthaven mee aan de ontwikkeling van Park21. Een ambitieus plan van maar liefst 1000 hectare groen, aldus Weterings. Hiermee ontstaat een groene corridor, groter dan het Amsterdamse bos, tussen de Duinstreek en de Zuid-Hollandse plassen. Dat is niet alleen belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor de uitstraling van de MRA als groene regio. Sinds kort wordt gefaseerd gewerkt aan de aanleg van het park. Dit gebeurt in combinatie met sportvoorzieningen, waaronder een baseballstadion dat zelfs wedstrijden uit de Amerikaanse Major League kan accommoderen. Maar door de toenemende populariteit van het vliegverkeer is meer nodig om de regio leefbaar te houden. In het akkoord over de groei naar vliegbewegingen zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het verplaatsen van een deel van de vluchten naar Eindhoven en Lelystad. Om de groeifunctie van Lelystad mogelijk te maken, is baanverlenging noodzakelijk. Die investering moet gebeuren en hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Toch dreigt de Tweede Kamer nu roet in het eten te gooien. Dat mag beslist niet gebeuren. terreinen de kop in drukt. Het succes van de realisatie van het innovatieve en volledig duurzame bedrijventerrein Park bewijst zijn gelijk. Het was de afgelopen jaren de enige bedrijvenlocatie in Nederland waar, ondanks de crisis, grond is uitgegeven. Dit is gelukt zonder aan de grondprijs te tornen. Het mooiste zou zijn om de zuidgrens van de metropool op te rekken Meer aandacht verdient volgens de burgemeester de samenwerking in het sociale domein. De gemeenten krijgen er op het terrein van de zorg veel taken bij. Kennisuitwisseling is heel belangrijk om die op een goede manier in te vullen. Maar er is ook een economische reden, namelijk gezamenlijke inkoop. Hoe meer we dit als gemeenten samen doen, des te meer financieel voordeel dit kan opleveren. Raden betrekken Het mag duidelijk zijn: als het aan Weterings ligt, wordt de MRA-samenwerking over de gehele linie geïntensiveerd. Dat is echt hoogst noodzakelijk. Wij moeten er alles aan doen om zowel het economisch klimaat als de inrichting van dit gebied voor onze inwoners, werkgevers en bezoekers zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarbij is het tevens van belang om MRA-onderwerpen in de raden nadrukkelijker te bespreken. Ook zij moeten zich realiseren dat hun gemeente onderdeel is van een groter geheel. Datgene wat bestuurders afspreken, moet op draagvlak in de raden kunnen rekenen. Niet alleen binnen een gemeente, ook over gemeentegrenzen heen. Topprioriteit Weterings wijst erop dat duurzaamheid snel aan belang wint. Niet voor niets is dit in ons nieuwe collegeprogramma een topprioriteit. Hij vindt het jammer dat de gezamenlijke MRA-inzet op dit gebied nog in de kinderschoenen staat. Vanuit mijn gemeente zal ik er alles aan doen om het belang van duurzaamheid hoger op de MRA-agenda te plaatsen. Meer aandacht is niet alleen om milieuredenen belangrijk, maar ook uit economisch oogpunt. Neem de herstructurering van bedrijventerreinen. Duurzaamheid is hiervoor in mijn gemeente het uitgangspunt. Dan doe je twee dingen goed. Je zorgt ervoor dat bestaande bedrijventerreinen niet verpauperen, terwijl je tegelijkertijd de drang naar nieuwe 3 2 Podium 11

12 Woonbewegingen PURMEREND ZAANSTAD HAARLEM 500 AMSTERDAM HAARLEMMERMEER AMSTELVEEN PURMEREND ZAANSTAD HAARLEM 500 AMSTERDAM AMSTELVEEN HAARLEMMERMEER ALMERE Figuur 1A Saldo van bevolkingsmigratie; vestiging en vertrek, OVERIG NL ALMERE Figuur 1B Saldo van bevolkingsmigratie; vestiging en vertrek, OVERIG NL Almere Amstelveen Haarlem Haarlemmermeer Purmerend Zaanstad De pijlen in figuur 1A en 1B illustreren de optelsom (saldi) van in- en uitstroom tussen respectievelijk Amsterdam en MRA-gemeenten en tussen Amsterdam en overig Nederland. De zes hoogste saldi zijn weergegeven. Figuur 2 toont de ontwikkeling van deze saldi in de periode Wat opvalt is dat de instroom vanuit Nederland naar Amsterdam in de periode is gestegen ten opzichte van de periode daarvoor, terwijl de uitstroom naar Almere, de Haarlemmer - meer en Purmerend afneemt. De saldi naar Haarlem, Zaanstad en Amstelveen zijn stabiel gebleven of licht gestegen. Deze ontwikkeling zorgt in Amsterdam voor een stijging van de gemiddelde woningbezetting. Ook de migratiestromen tussen Amsterdam en Hilversum en in mindere mate Lelystad en Velsen, zijn relatief groot, maar omdat de in- en uitstroom elkaar in belangrijke mate opheffen, zijn de saldi in deze gemeenten laag. Daarom zijn ze niet terug te zien in deze figuur. Tot 2010 zat de groei van het aantal huishoudens grotendeels bij de groep jaar met kinderen. Recent is een trendbreuk opgetreden (figuur 3 en 4). De groei zit nu vooral bij 65-plussers en jongeren. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het potentiële bouwprogramma. Ouderen hebben al een woning, blijven steeds langer thuis wonen en verhuizen relatief weinig en over korte afstanden. Bij stagnerende doorstroming, ook omdat het aandeel van de groep van 35- tot 65-jarigen niet sterk toeneemt, zal een significant deel van het bouwprogramma zich op jongeren moeten richten. BRON: CBS Figuur 4 Ontwikkeling aantal huishoudens in de MRA (x 1.000) Figuur 2 Migratiesaldo uit Amsterdam < Figuur 3 Huishoudensgroei in de MRA > 65 < > Podium 3 2

13 Groot onderhoud blauwe levensader Zaanstad FOTO: MIRANDE PHENAMBUCQ Midden in het centrum van Zaandam ligt de Wilhelminasluis. Vanaf het IJ en het Noordzeekanaal is de sluis de toegangspoort tot de Zaan, de rivier die de stad doorsnijdt. De provincie gaat de sluis vergroten en moderniseren. En passant ontstaan er kansen om het stadshart op verschillende fronten te versterken. De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord- Holland. Een aantal partijen werkt samen in het meerjarenprogramma Vaart in de Zaan om de bevaarbaarheid voor de grote beroepsvaart te verbeteren. De vernieuwing van de Wilhelminasluis is één van de programmaonderdelen. Complexe opgave De Wilhelminasluis is toe aan groot onderhoud en wordt meteen geschikt gemaakt voor de binnenvaartschepen van de toekomst, die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. De ligging midden in stedelijk gebied maakt de opgave weliswaar complex, maar biedt tegelijkertijd kansen. Het programma Inverdan, de centrumvernieuwing aan de westkant van de Zaan, is goeddeels af, verklaart wethouder Dennis Straat. De aantrekkingskracht van dat stuk stad is enorm vergroot. De vernieuwing van de sluis biedt de kans om de dynamiek over het water door te trekken naar het oostelijk deel van het centrum. Kansen De wethouder verwacht dat vooral kleinere initiatieven voor een positieve dynamiek zorgen. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het opknappen van de openbare ruimte nabij de sluis, waardoor er bijvoorbeeld ruimte komt voor terrasjes aan het water. Straat verwacht dat de pleziervaart eveneens van de nieuwe sluis gaat profiteren. Er is een toenemende belangstelling voor riviercruises op de Zaan. Verder komt er een toeristische bootverbinding tussen centrum en Zaanse Schans. ZaanIJ De Wilhelminasluis en omgeving zijn onderdeel van het programma ZaanIJ. Straat: Het is één van de parels aan het snoer dat we in het kader van dit programma langs de rivier rijgen. Een andere parel is het Hembrugterrein. Verder ligt er een stedenbouwkundig plan voor een nieuw Zaans woongebied op de Hemmes, een schiereiland verderop in de Zaan. Private grondeigenaren zien daar kansen. Een groep bewoners heeft zich verenigd en praat mee. Er is een zwaan-kleef-aan effect. Ook de vernieuwing van de sluis draagt daaraan bij. Informatie: Contactpersoon: Marion van Baak, Kennismaken met regionale samenwerking Veel nieuwe raads- en collegeleden van de 16 gemeenten in de Stadsregio Amsterdam maakten eind mei tijdens de bijeenkomst Kijk op de regio kennis met de samenwerking in de regio. De Stadsregio is één van de partners binnen de MRA. Eberhard van der Laan, voorzitter van de Stadsregio, benadrukte het belang om goed samen te werken. Voor de welvaart van onze inwoners moeten we de kansen grijpen. Volgens economen worden de 20 sterkste economische regio s in Europa de komende jaren gereduceerd tot vier à vijf. Daar moeten wij bij horen. FOTO: JUR ENGELCHOR Op de website van de stadsregio (www.stadsregioamsterdam.nl) staat een impressie en een film van de bijeenkomst, evenals de toespraak van Van der Laan. 3 2 Podium 13

14 FOTO S: AMSTERDAM ECONOMIC BOARD Investeren in aantrekken internationaal talent De Amsterdam Economic Board heeft een portal gelanceerd voor het aantrekken van internationaal talent. Doel is om internationale kenniswerkers en studenten warm te maken voor werk- en carrièremogelijkheden binnen de Metropoolregio Amsterdam. Projectleider Karoline Moors, binnen de Amsterdam Economic Board verantwoordelijk voor het programma Amsterdam works, legt uit waarom de regio investeert in deze portal: De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goed talent is een absolute randvoorwaarde om zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven aan te trekken en te behouden. Anders dreigt vermindering van onze internationale concurrentiepositie. Vraag en aanbod Volgens Moors is het zorgelijk dat op de arbeidsmarkt vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Naast een relatief hoog werkloosheidscijfer is er tegelijkertijd schaarste op de arbeidsmarkt. In de MRA staan bijvoorbeeld alleen al meer dan duizend ICT-vacatures open. Wanneer geschikte werknemers ontbreken, kunnen de consequenties daarvan enorm zijn. Er is een moordende concurrentie gaande met andere Europese regio s om niet alleen voldoende talent aan te trekken, maar ook om de best gekwalificeerde mensen binnen te halen. Op beide fronten dient de MRA te scoren. Amsterdam works Het Amsterdam works -programma van de Board is gestoeld op een triple helix samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Over de stip op de horizon die we willen bereiken en het waarom zijn we het eens. Maar op de weg daar naartoe verschillen de belangen van de verschillende partijen soms. Door middel van het programma Amsterdam works willen we de partijen nader tot elkaar brengen. Overigens ziet Moors het lanceren van de portal als middel, niet als doel op zich. De rest van het programma draait om het aantrekken en behouden van het juiste internationale talent en het scheppen van de juiste voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting of studieaanbod. Meer initiatieven De Board richt zich met het werven van talent in eerste instantie op de ICT-sector en vervolgens ook op alle andere kansrijke sectoren van de MRA. Later dit jaar wordt de portal verder ingericht, onder meer met mogelijkheden om ook nieuwe internationale studenten te werven. Moors: Voor nu roep ik bedrijven en kennisinstellingen op om zich als internationaal georiënteerde werkgever op de portal aan te melden en internationaal talent te omarmen. De portal staat op de website van de Board, zie 14 Podium 3 2

15 Veel ideeën voor nieuwe natuur in Flevoland Hans Krieger, Wethouder Purmerend In oktober 2013 is het programma Nieuwe Natuur in Flevoland opengesteld. Iedereen mocht met ideeën komen. Er is enthousiast gereageerd op de oproep: in totaal zijn 79 projectideeën ingediend. De ideeën zijn zeer gevarieerd: van combinaties van natuur en stadslandbouw tot speel- en voedselbossen. Bijna alle ingediende voorstellen worden nu door de initiatiefnemers uitgewerkt en waar mogelijk samengevoegd. De provincie ondersteunt wel, maar het moeten bottom-up ideeën blijven. Eind augustus is de deadline. De verwachting is dat uiteindelijk ca. 25 gecombineerde ideeën daadwerkelijk uitgewerkt worden. Vervolgens worden die langs een meetlat met criteria gelegd. Het kapitaal dat beschikbaar is voor de realisatie van de natuurideeën, waar dan ook in Flevoland, zit overigens nog opgesloten in 800 hectare grond. Deze hectares had de provincie verworven ten behoeve van de realisatie van de robuuste ecologische verbindingszone Oostvaarderswold. Dit plan werd echter in maart 2013 losgelaten. De grond zal nu geruild of verkocht worden, waarmee geld beschikbaar komt. Na de selectie van de beste ideeën door Provinciale Staten in december 2014 kan de uitvoering starten. Contactpersoon: Hillebrand Koning, FOTO: GEMEENTE PURMEREND Mensen Willen Wonen Het akkoord van de nieuwe coalitie in Purmerend (Stadspartij, D66, VVD en CDA) kent twee leidende principes: meer van buiten naar binnen werken en beter luisteren naar de Purmerenders. Ik heb nog niet alle vierhonderd coalitieakkoorden in het land erop nagelezen, maar het zou me verbazen als Purmerend de enige gemeente is die meer wil gaan doen wat de burger vraagt. Ongetwijfeld zullen ook in al die andere akkoorden ingebakken spanningen optreden als er goede voornemens zijn die misschien iets meer doorzettingskracht van het gemeentebestuur vragen. In Purmerend zijn de wachtlijsten voor starters en jongeren op de woningmarkt te lang. Daarnaast zal door veranderingen bij instellingen een andere vraag ontstaan naar ouderenhuisvesting. De nieuwe coalitie wil de komende jaren oplossingen voor deze vraagstukken aandragen. Niet door dit allemaal zelf te bedenken, maar door in gesprek te gaan met Purmerenders, instellingen en corporaties. De in 2012 vastgestelde woonvisie vormt een belangrijk kader, waarbij de corporaties al aangegeven hebben wat er van ze verwacht mag worden. Het is nu zaak de woonvisie concreet te maken en te vertalen naar stappen, inclusief bouwplannen, om starters en ouderen tegemoet te komen. Het Horsterwold is een prachtig voorbeeld van succesvol gecreëerde nieuwe natuur in Flevoland FOTO: PROVINCIE FLEVOLAND Binnen haar grondgebied is Purmerend vrijwel uitgegroeid; bouwkansen zijn er vooral binnenstedelijk. Daar ontstaat gelijk de spanning: de omgeving hoeft maar lucht te krijgen van bouwpotentie op inbreilocaties of op grond van voormalige schoolgebouwen en de weerstand is geboren. Maar het zijn juist deze locaties die geschikt zijn voor starterswoningen. Naar mijn overtuiging is de sleutel nog steeds de vroegtijdige communicatie met de omgeving: meenemen en meedenken zal uiteindelijk begrip en meestal minder weerstand opleveren. Mensen willen wonen. Als je daar werk van wilt maken, kom je bij de kern van wat besturen leuk en interessant maakt: balanceren tussen algemene en individuele belangen. 3 2 Podium 15

16 A G E N D A September 11/09 MRA REGIODEBAT Over de kansen van de MRA in Europa, met onder meer Eberhard van der Laan 11/09 BESTUURLIJKE REGIE SCHIPHOL (BRS)* 12/09 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM REGIONALE ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING (PRES)* 22/09 29 e EUROPESE ZONNESTROOMCONFERENTIE Van 22 tot 26 september vindt in het RAI Congrescentrum in Amsterdam de 29 e Europese Zonnestroomconferentie en -beurs (EU PVSEC 2014) plaats, de grootste in zijn soort in de wereld. Economie Oktober 08/10 BESTUURSPLATFORM NOORDZEEKANAALGEBIED (NZKG)* 22/10 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM BEREIKBAARHEID (PBM)* 23/10 JAARCONGRES NOORDZEEKANAALGEBIED (NZKG) December 04/12 BESTUURSPLATFORM NZKG* 04/12 BESTUURLIJKE REGIE SCHIPHOL (BRS)* 05/12 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM REGIONALE ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING (PRES)* 10/12 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM BEREIKBAARHEID (PBM)* 12/12 CATCH UP BOARD *Bestuurlijk overleg op uitnodiging Introductie voor raadsleden en wethouders In het najaar vinden in diverse regio s introductiebijeenkomsten plaats over de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam. Deze zijn bedoeld om nieuwe raadsleden en bestuurders kennis te laten maken met de MRA en andersom. De exacte invulling van het programma verschilt per regio. In elk geval staat een introductie over het wie, wat, waarom en hoe van de Metropoolregio Amsterdam op het programma, met speciale aandacht voor de rol van bestuurders en raadsleden. Ook is er aandacht voor de specifieke regionale opgaven. Inhoudelijk sluiten de bijeenkomsten aan op de brochure Doorbouwen op het fundament die vlak na de gemeenteraadsverkiezingen is gestuurd aan alle fractievoorzitters in de 36 MRAgemeenten. De brochure schets de MRA-opgaven op het gebied van economie, verstedelijking, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid. Op de website van de Metropoolregio Amsterdam vindt u binnenkort de data van de introductiebijeenkomsten. Raadsleden en wethouders ontvangen na de zomer een uitnodiging. Op de MRA-website staat ook de brochure Doorbouwen op het fundament. Informatie: Contactpersoon: Louisan Pot, Verstedelijking Bereikbaarheid Landschap Duurzaamheid COLOFON MRA Podium is het kwartaalblad van de Metropoolregio Amsterdam De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad. Deelnemers zijn de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede- Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder- Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. WEBSITE REDACTIERAAD Louisan Pot, Debbie Lieuw-On, Jan de Graaf en Guus Knibbeler CORRESPONDENTEN Germa Bakker, Martin Bekker, Jacqueline Bouwmans, Jan Heijink, Steef de Looze, Lotte Volz en Harry Zondag EINDREDACTIE EN PRODUCTIE DG Communicatie HOOFDFOTO VOORPAGINA Michiel Wijnbergh ONTWERP Irma Bannenberg DRUK KDR Company OPLAGE 2650 exemplaren REDACTIEADRES Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam t.a.v. Guus Knibbeler Postbus CT Amsterdam

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond maart 2014 Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Auteur: Sven Iversen April 2016 In opdracht van: Titel : Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 29 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR230907_2 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Datum: 4 juni 2014 Inleiding monitor woningbouwproductie Noordvleugel Deze monitor vindt zijn oorsprong in de bestuurlijke

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht. Onderzoeksflits Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons IB Onderzoek, 22 mei 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd.

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd. Regionale samenwerking Zuid Kennemerland Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Hoogopgeleide jongeren willen grootstedelijk wonen, de rest niet

Hoogopgeleide jongeren willen grootstedelijk wonen, de rest niet Bron: www.woningmarktnl.com, 25 maart 2016 Door: prof. mr. Friso de Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten BPD en drs. Rink Drost is senior adviseur Wonen

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

ll~"'~"" ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw,

ll~'~ ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw, gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 19 mei 2015, nr. 532790/605881, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls Pagina 1 Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma BIJLAGE 1 Gemeente Project Gevraagde bijdrage voordragen Opmerkingen voor uitwerking Aalsmeer Herontwikkeling huidige trace N201 1.500.000,00 niet Geen

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Confrontatieweek Samenvatting voorlopige resultaten werkspoor Ruimte & Economie

Confrontatieweek Samenvatting voorlopige resultaten werkspoor Ruimte & Economie Werkspoor 02-11-2015 Confrontatieweek Samenvatting voorlopige resultaten werkspoor Hans Vonk Bevindingen werkspoor A. Algemeen 1. Er is niet één corridor-regio, maar verschillende subregio s met een eigen

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 1 Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de samenwerking

Nadere informatie

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland 3 juli 2015 prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten BPD Ontwikkeling 1. ruimtelijk-economische positie

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Speech Ton van der Scheer, Nieuwjaarsreceptie OV IJmond, 14 januari 2015

Speech Ton van der Scheer, Nieuwjaarsreceptie OV IJmond, 14 januari 2015 Speech Ton van der Scheer, Nieuwjaarsreceptie OV IJmond, 14 januari 2015 Vorig jaar rond deze tijd, beste mensen, bestonden wij nog uit twee ondernemersverenigingen en kondigde Leen Wisker hier, voor voornamelijk

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 Fractiebulletin 22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 INHOUD Kerstgroet 1. Oostvaardersplassen 2. Algemene Beschouwingen 2015: Lang zullen we leren! 3. Nieuw watersportstrand Lelystad 4. Werkbezoek Luttelgeest

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2014 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam 2008

Metropoolregio Amsterdam 2008 Metropoolregio Amsterdam 2008 Arm en rijk in beeld 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Auteurs Els de Boer Monique van Diest Celina Mensinga Idske de Jong Lisette Goudsmid Carine van Oosteren Jeroen

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Versie: juli 2015 Inleiding monitor woningproductie Noordvleugel Deze tweede monitor woningproductie vindt zijn oorsprong

Nadere informatie

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling 2 Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling In deze bijlage wordt (1) een korte toelichting gegeven op de prognosemethodiek, de demografische achtergrond bij de berekening van de woningbehoefte en de

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013 Postbus 658 1000 AR Amsterdam Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Metropoolregio Amsterdam in cijfers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33130 25 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145,

Nadere informatie

MEMO. Contact: Marijn den Uijl,

MEMO. Contact: Marijn den Uijl, MEMO Deze memo beschrijft de stand van zaken van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (januari 2017). Voor meer informatie en publicaties: www.mirtoostkantamsterdam.nl Contact: Marijn den Uijl, m.denuijl@regiogv.nl

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie