Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk"

Transcriptie

1 Betrokkenheid Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau Commissie Rotary Samen Sterk Juli 2007

2 DOEL Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest, en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van 1. het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid 2. de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van zijn beroep als middel om de maatschappij te dienen 3. de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven 4. internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid. SERVICE Above Self (MOP, p. 76) Fundamentally, Rotary is a philosophy of life that undertakes to reconcile the ever present conflict between the desire to profit for one s self and the duty and consequent impulse to serve others. This philosophy is the philosophy of service Service Above Self. Because they who serve must act, Rotary is not merely a state of mind, nor Rotary philosophy merely subjective, but must translate itself into objective activity; and the individual Rotarian and the Rotary Club must put the theory of service into practice. Eindredactie: Kees van Gruting Illustraties: Maarten Boom Uitgave: Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) Amstel 266, 1017 AM Amsterdam Telefoon: , Fax: Internet: Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 2

3 Cooperation is the keynote of happy community life Paul Harris Ten geleide Inleiding Op het eerste gezicht zit Rotary niet zo moeilijk in elkaar. Een Rotaryclub bestaat uit gemiddeld veertig leden, die wekelijks bij elkaar komen. Bij deze bijeenkomsten wordt in de regel met elkaar gegeten. Er worden steeds inleidingen gehouden, behalve als de bijeenkomst aan clubzaken is gewijd. Rotary is een serviceclub, dat wil zeggen een organisatie waarvan de leden zowel individueel als collectief zich bezighouden met verlenen van service aan derden. Ieder Rotarylid weet na een paar maanden lid zijn wat de organisatie ongeveer inhoudt en we hebben in Nederland ongeveer personen die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat het betekent Rotarylid te zijn. Ondanks deze grote ervaring bij Rotarians, worden Rotaryclubs in hun bestaan regelmatig geconfronteerd met problemen die niet zo gemakkelijk oplosbaar zijn als op het eerste gezicht lijkt. Stel een club zoekt nieuwe leden. Als de club een paar veelbelovende personen tot lid maakt zonder te duidelijk te letten op het niveau van hun inbreng, kun je achteraf de vraag stellen of er verstandig is gehandeld. Als een club een onevenwichtige samenstelling aan leden heeft, kan het jaren duren voordat die fout gecorrigeerd is. Een goed ledenbeleid vraagt veel aandacht, en dit geldt voor vrijwel alle onderwerpen binnen Rotary. Iets niet goed doen gaat haast vanzelf; iets goed doen vraagt veel overleg, enthousiasme en volharding. We maken deel uit van een internationale organisatie. Daardoor kunnen we niet alles doen en laten wat we graag zouden willen. We moeten ons steeds de vraag stellen wat wel en niet is toegestaan. Het zal dan blijken dat de regels minder belemmerend werken dan we op voorhand hadden gedacht. Het is onverstandig het wiel iedere keer opnieuw uit te vinden. Om die reden is het prettig te weten hoe andere Rotaryclubs met een bepaalde problematiek zijn omgegaan en wat daarvan te leren valt. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel wil een geïnteresseerde Rotarian helpen met de vraag hoe deze zijn club zo goed mogelijk kan dienen, door het bespreken van een aantal knelpunten waarmee deze te maken kan krijgen. De commissie geeft bij ieder knelpunt adviezen. Er is gestreefd naar volledigheid, maar in de praktijk zal blijken of er knelpunten zijn vergeten. Het tweede deel bevat een aantal aanbevelingen voor samenwerking op regionaal- en districtniveau. Hoewel de hier genoemde problematiek wat minder actueel is voor de gemiddelde Rotarian, is het voor de Commissie van belang te weten of hij/zij deze aanbevelingen onderschrijft. Het ligt in de bedoeling dit rapport bij te stellen op basis van de discussies die over de aanbevelingen hebben plaatsgevonden. Het rapport kan dan tevens worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

4 Doelstellingen De doelstellingen van Rotary zijn in de loop van de afgelopen honderd jaar steeds verfijnd, maar in de kern steeds hetzelfde gebleven: het gaat om het dienen van anderen. Over deze doelstellingen en aan de beleving en de mogelijkheden van Rotary in deze tijd handelt het Vision rapport (zie onder). Daarom geven wij er in dit rapport aan de doelstellingen geen aandacht, te meer daar wij de doelstellingen niet als een knelpunt ervaren. Avenues Op het gebied van de verschillende avenues bestaan landelijke commissies die informatie op dit specifieke terrein verzamelen, bundelen en aan de clubs ter beschikking stellen, en ook adviezen geven. De commissie Rotary Samen Sterk wil daarom aan de avenues geen diepgaande aandacht geven, maar doet enkel een aantal aanbevelingen van algemene aard. Commentaar Een concept-rapport is voorgelegd aan de verschillende landelijke commissies en werkgroepen. De commissie is dankbaar voor de waardevolle reacties die in het rapport zijn verwerkt. Een bijzonder woord van dank voor de reacties van Karel Claassen, de auteur van het Vision Rapport. Wij spreken de hoop uit dat het rapport een bijdrage mag geven aan een beter functioneren van Rotary. Jan Hendriks, voorzitter Jan Hemminga, secretaris Commissie Rotary Samen Sterk GB Jan Hendriks, voorzitter RC Hoogeveen GB Norbert André de La Porte RC Utrecht-Kromme Rijn D1550 Cees van Rossum RC Helmond D1560 Hans Dinklo RC Apeldoorn-Noord D1570 Jan Willink RC Soest-Baarn D1580 Kees van Gruting RC Bloemendaal D1590 Jan Hemminga, secretaris RC Heerenveen D1600 Hans Meerburg tot 1/4/2007 RC Rijnwoude D1600 Elly van Zuiden vanaf 1/4/2007 RC Zoetermeer D1610 Hans van Reijsen RC Zwijndrecht-Waal en Devel Met GB wordt bedoeld Gouverneursberaad. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 4

5 I. AANBEVELINGEN OP CLUBNIVEAU LOCATIE 1. Plaats van samenkomst 7 BESTUUR 2. Bekwame bestuurders 9 3. Continuïteit in beleid Informatie voor ieder Rotarylid Hoe houden we de club aantrekkelijk? 15 BIJEENKOMSTEN 6. Reguliere clubbijeenkomsten Speciale clubbijeenkomsten Voordrachten en excursies Politiek en religie Firesides 25 LIDMAATSCHAP 11. Aantrekken van nieuwe leden Installatie van een nieuw lid Opvang van nieuwe leden Attendance Partners van Rotaryleden Register van Rotaryleden inzake hun Rotaryactiviteiten Uitdragen van de Rotarydoelstellingen Club van actieve beroepsbeoefenaars 41 FINANCIËN 19. Contributiesystemen 43 GEDRAG 20. Rotaryleden met financiële problemen Zijn mede-rotaryleden potentiële klanten? Hoe te handelen bij Rotaryleden die in opspraak komen 49 SAMENWERKING MET DERDEN 23. Samenwerking met andere serviceorganisaties De Rotaryclub en PR 53 AVENUES 25. Club Service Vocational Service Community Service International Service New Generations (jeugd) 63 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 5

6 II. AANBEVELINGEN OP REGIONAAL- EN DISTRICTNIVEAU 1. Het officiële gouverneursbezoek Districtbulletin De Four Way Test Afstemmen van het aantal Rotaryclubs op de behoeften van potentiële leden Trainingen voor succesvol projectmanagement Het beter benutten van het enorme potentieel aan kennis en kunde binnen Rotary Maatschappelijke betrokkenheid Het oprichten van een professioneel centrum Samenwerking Nederlandse Rotarydistricten 81 Bijlagen Bronnen en gebruikte afkortingen 82 Declaration for Rotarians in Businesses and Professions 83 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 6

7 I. Aanbevelingen op clubniveau 1 Plaats van samenkomst Gewenste situatie Een locatie die voldoet aan een aantal specifieke eisen voor de wekelijkse samenkomst van een Rotaryclub. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Meeting Places Each club is autonomous in determining its place of meeting. Since each member of a Rotary club is entitled to attend the meeting of any other Rotary club, it is expected that clubs will meet in a place where any member of another Rotary club can attend its meeting. (MOP, p. 10) Club Name and Locality Each club is organized and exists in a locality. RI may recognize as a locality any reasonable extent of territory where there are sufficient business and professional persons actively engaged in service to society whose offices or places of business or places of residence are so contiguous to one another as will enable them to function as a club. Each provisional club shall adopt a name that will identify it with its locality and shall insert in its constitution the name chosen, subject to the approval of RI. When so approved, the name shall not be changed except by the mutual consent of RI and the club. (MOP, p. 16). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs dienen bij oprichting een naam te kiezen. De geografische ligging van de locatie van samenkomst speelt hierbij vaak een belangrijke rol. De MOP stelt wel dat de club moet samenkomen in een gelegenheid die zich bevindt in het geografische gebied dat genoemd wordt in de naam van de club. Dit is niet alleen van belang om een band te creëren tussen de betreffende Rotaryclub en de omgeving (belangrijk voor projecten), maar ook om het Rotaryleden van andere clubs het makkelijk te maken de club te bezoeken. Soms doet het probleem zich voor dat in het geografische gebied dat vermeld wordt in de officiële naam van de Rotaryclub, geen geschikte vergaderruimte (meer) aanwezig is. Dit is te verhelpen door in de naam niet een te beperkt geografisch gebied op te nemen. The text of the standard Rotary club constitution, insofar as it relates to the name and locality of a specific club, is completed by the club with the approval of the RI Board. Subsequent changes are subject to the approval of the RI Board (MOP, p. 16). Belemmering De vergaderlocatie moet voldoen aan verschillende eisen. In de regel zal er in de betreffende ruimte ook worden gegeten en moeten er mogelijkheden zijn om lezingen te houden. De bijeenkomsten moeten plaatsvinden in een aparte zaal, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 7

8 Soms is het moeilijk een goede locatie te vinden. Soms blijkt de locatie bij wijziging van eigenaar niet langer een geschikte plaats te zijn. Aanbeveling De besturen van Rotaryclubs wordt aangeraden om de paar jaar na te gaan of de locatie waar de wekelijkse bijeenkomst plaatsvindt nog steeds aansluit bij de behoefte van de club dat wil zeggen of de zaal voor wat betreft de grootte, de inrichting en de indeling optimaal is afgestemd op de behoeften die samenhangen met de soort bijeenkomsten. Toelichting Vaak wordt er onvoldoende aandacht gegeven aan de inrichting van de zaal van samenkomst. Het verdient aanbeveling de opstelling van tafels en stoelen aan te passen aan de soort bijeenkomst. Bij het houden van lezingen is vaak een andere opstelling gewenst dan bij bijvoorbeeld de behandeling van clubzaken. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 8

9 I. Aanbevelingen op clubniveau 2 Bekwame bestuurders Gewenste situatie Bekwame bestuurders op voor Rotary belangrijke bestuursposten. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP geeft uitgebreid aandacht aan alle functionarissen die nodig zijn om de club succesvol te laten functioneren. Aan de vraag hoe aan bekwame bestuurders te komen, besteedt de MOP indirect aandacht door te wijzen op de wenselijkheid van goede doorstroming door middel van een dagelijks bestuur bestaande uit een inkomend, een actief en een uitgetreden voorzitter. Er wordt voor gepleit dit ook bij commissies toe te passen. De MOP noemt de mogelijkheid dat bestuursleden voor een langere periode dan een jaar worden benoemd. Een langere periode dan twee jaar wordt voor een voorzitter onwenselijk gevonden. Binnen de Nederlandse Rotary is het gebruikelijk dat een inkomend voorzitter zijn eigen bestuur samenstelt en ook de voorzitters van de verschillende avenues aanzoekt. (Volgens de door RI opgestelde modelstatuten worden nieuwe bestuursleden voorgesteld door een speciaal voor dit doel ingestelde commissie.) De functies van secretaris en penningmeester worden vaak een aantal jaren door dezelfde persoon bekleed. De overige functies wisselen jaarlijks. Belemmering Niet alle Rotaryleden beschikken over voldoende tijd of hebben voldoende bestuurlijke ervaring om bij Rotary voorzitter te kunnen zijn. Aanbeveling Een Rotarylid kan worden gevraagd langer dan een jaar voorzitter te zijn van zijn of haar Rotaryclub, dan wel die functie vaker te vervullen. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Binnen de Rotaryclubs is het gebruikelijk dat voorzitters een ambtstermijn hebben van een jaar. De nieuwe voorzitter wordt meestal door het zittende bestuur voorgedragen en vervolgens benoemd. Sommige clubs hanteren de regel dat ieder lid in principe eenmaal voorzitter kan zijn en wel in volgorde waarin de leden zijn toegetreden. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 9

10 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 10

11 I. Aanbevelingen op clubniveau 3 Continuïteit in beleid Gewenste situatie Een meerjarenbeleid dat de steun heeft van de club en dat door ieder nieuw bestuur als basis van beleid wordt beschouwd. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Club Leadership Plan In dit recent uitgebrachte plan wordt de clubs geadviseerd om lange termijnplannen op te stellen en als afgeleide hiervan jaarplannen. Wijzigingen in de werkwijze kunnen in het huishoudelijk reglement worden beschreven (voor zover ze niet strijdig zijn met het model HR). Club Assemblies The club assembly is a meeting of all club members, including the club s officers, directors, and committee chairs, held for the purpose of conferring on the program and activities of the club or for membership education. All members of the club are urged to attend. The club president, or other designated officer, presides at club assemblies. Club assemblies are held at the time of the visit of the governor or assistant governor and such other times as are appropriate (MOP, p. 5). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs kennen vrijwel geen stukken waarin ten aanzien van een of meer aspecten van de club een meerjarenbeleid is opgesteld. Men kan hoogstens spreken van niet beschreven gewoontes, die min of meer automatisch door de besturen van Rotaryclubs in acht worden genomen. Bij ons is het gebruikelijk dat... Belemmering Het opstellen van een meerjarenplan vergt veel tijd van alle betrokkenen. Deze tijd is in steeds mindere mate aanwezig. Vaak zijn de meningen binnen een club sterk verdeeld en is het moeilijk tot een eensluidende visie te komen. Aanbeveling Het opstellen van een meerjarenplan waarin alle belangrijke punten van de club aan de orde komen. Een dergelijk plan dient te gelden voor een periode van minimaal drie jaar en dient de steun te hebben van de club, vastgesteld op een speciale bijeenkomst (zie tekst MOP). Nieuwe besturen dienen een dergelijk plan als uitgangspunt van beleid te hanteren. Een jaarplan dient gebaseerd te zijn op een meerjarenplan. Het is wenselijk om bij het kiezen van clubthema s aansluiting te zoeken bij de internationale thema s en het eigen meerjarenplan, en deze thema s niet ieder jaar te wijzigen. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 11

12 Toelichting Ieder nieuw bestuur opereert binnen de grenzen die de club stelt. Het is alsof de grenzen waarbinnen de besturen werken de laatste jaren zijn verruimd, doordat de clubleden al blij zijn dat iemand bestuurstaken wil uitvoeren en men het hem of haar daarom niet moeilijk wil maken. In een dergelijk situatie zal men er dus niet over vallen, als hier en daar een foutje wordt gemaakt. In een dergelijk cultuur is het goed mogelijk dat een beleidslijn die in een bepaald jaar is omarmd, geen uitvoering meer krijgt in het daaropvolgende jaar. Om die reden is de invoering van een meerjarenplan van veel belang. Bij de Commissie Rotary Samen Sterk kunnen voorbeelden van meerjarenplannen worden aangevraagd. Club Leadership Plan Het CLP is zo kort geleden gepubliceerd, dat er nog geen ervaringen mee zijn opgedaan. Wel zijn er Rotaryclubs die jaarplannen hebben. De ervaringen hiermee zijn positief. Om te voorkomen dat een opvolger het weer geheel anders wil gaan doen, is het gewenst een meerjarenplan op te stellen. In het CLP wordt veel aandacht gegeven aan de procedure waarmee dit meerjarenplan via club assemblies wordt vastgesteld. Deze procedure moet ertoe leiden dat het plan door de club wordt geaccepteerd voor een langere periode. N.B. Bij de RAN is een Nederlandse versie van het CLP aan te vragen. Bij de keuze van projecten is het verstandig zoveel als mogelijk in te haken op: bestaande projecten in regio of het district, zoals bijvoorbeeld water en alfabetisering en internationale Rotarythema s en gebruik te maken van werkgroepen met betrekking tot deze onderwerpen. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 12

13 I. Aanbevelingen op clubniveau 4 Informatie voor ieder Rotarylid Gewenste situatie Rotaryleden die goed geïnformeerd zijn over wat zich binnen Rotary afspeelt op regionaal, district en (inter-)nationaal niveau. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP stelt dat ieder lid geabonneerd moet zijn op de Engelstalige Rotarian, dan wel op een qua opzet vervangend blad in een andere taal (MOP, p. 19). Ook zijn gouverneurs verplicht maandberichten rond te sturen. (MOP, p. 26). Aanbeveling Iedere club benoemt een nieuwslezer die de taak heeft uit alle informatie die bij een Rotaryclub binnenkomt een selectie te maken en deze kort te noemen op de maandelijkse bijeenkomst gewijd aan clubzaken. Het is aan te bevelen dat de voorzitter in een soort maandbrief zijn clubleden op de hoogte houdt van alle zaken die hij/zij belangrijk vindt om de clubleden te laten weten. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Een Nederlandse Rotarian ontvangt de weekverslagen van zijn eigen club, de maandberichten van de gouverneur en het Nederlandstalige blad De Rotarian. Mogelijk informeert het bestuur de leden op clubavonden ook over RBCbijeenkomsten, projecten met andere clubs en over andere regionale- en districtbijeenkomsten. Toelichting Wij leven in een tijd waarin de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling geweldig zijn toegenomen. Ook binnen Rotary is enorm veel informatie aanwezig en dit zal in de toekomst alleen maar blijven toenemen. Het is niet realistisch er langer van uit te gaan dat iedere Rotarian deze informatie tot zich zal nemen. Er dienen structurele maatregelen te worden getroffen om dit probleem op te lossen. Belemmering De hoeveelheid informatie die een doorsnee Rotarian te lezen heeft, is groot. Dit heeft tot gevolg dat veel Rotarians slechts een gedeelte van alle informatie lezen, of veel informatie terzijde schuiven. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 13

14 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 14

15 I. Aanbevelingen op clubniveau 5 Hoe houden we de club aantrekkelijk? Gewenste situatie Een situatie waarbij de Rotaryclub aantrekkelijk wordt gevonden door alle categorieën leden en gewaardeerd wordt door de personen in het gebied waar de club is gevestigd. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Dit is geen onderwerp waarover in de MOP regels zijn te vinden. Wel zijn daarin veel teksten te vinden waarin melding wordt gemaakt van activiteiten waarvan het wenselijk is dat Rotaryclubs en individuele Rotarians ze uitvoeren. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? De indruk bestaat dat Rotaryclubs vaak moeite hebben om in eigen kring openlijk de vraag aan de orde te stellen of de club aantrekkelijk is en, als dat niet het geval is, hoe deze meer aantrekkelijk kan worden gemaakt. De vraag of de club aantrekkelijk is, is vooral van belang voor jonge leden. Vinden zij van wel, dan is er een grote kans dat dit ook door de andere leden op dezelfde wijze beleefd zal worden en zit men op de goede weg. Omgekeerd dient bij een negatief antwoord onderzoek te worden gedaan naar het waarom en dienen er passende maatregelen te worden genomen. Belemmering Veel Rotaryclubs functioneren al jarenlang op dezelfde manier en zijn naar binnen gekeerd, dat wil zeggen ze staan niet open voor de maatschappelijke ontwikkelingen die om hen heen plaatsvinden. Zij vinden het moeilijk om te veranderen en kunnen dat vaak moeilijk op eigen kracht. Aanbeveling Het is wenselijk om in het meerjarenplan een hoofdstuk te wijden aan het aantrekkelijk maken en houden van de eigen Rotaryclub. Hierbij speelt een rol a. betrokkenheid van de leden bij de club b. de samenstelling van de club c. de plaats van samenkomst d. kwalitatief goede projecten e. een goed en afwisselend programma van de clubbijeenkomsten en f. het imago van de club (een belangrijke voorwaarde bij fundraising en het krijgen van nieuwe leden van voldoende hoog niveau). Toelichting Over de onderwerpen in deze aanbeveling zijn er in dit document specifieke aanbevelingen te vinden. RI experimenteert met twee pilot projecten om na te gaan of wijzigingen van de bestaande regels de attractiviteit van Rotary doen verhogen. (zie I 14). Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 15

16 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 16

17 I. Aanbevelingen op clubniveau 6 Reguliere clubbijeenkomsten Gewenste situatie Het houden van clubbijeenkomsten conform de Rotaryregels. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Cancellation. The board may cancel a regular meeting if it falls on a legal holiday or in case of the death of a club member, or of an epidemic or of a disaster affecting the whole community, or of an armed conflict in the community which endangers the lives of the club members. The board may cancel not more than four regular meetings in a year for causes not otherwise specified herein provided that this club does not fail to meet for more than three consecutive meetings (MOP, p. 238). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs hebben een grote ervaring met het organiseren van bijeenkomsten. Toch worden hierbij niet altijd alle regels die RI voorschrijft in acht genomen, zoals clubs die stelselmatig een vijfde bijeenkomst in de maand niet door laten gaan en clubs die met zomerreces gaan. Het MOP stelt dat er een wekelijkse bijeenkomst moet zijn. Slechts bij hoge uitzondering kan deze niet doorgaan. Belemmering In de zomertijd is de opkomst van de leden in de regel laag. Een aantal Rotaryclubs belegt in die tijd gemeenschappelijke bijeenkomsten met andere Rotaryclubs. Aanbeveling Gezien het principe dat er wekelijks een bijeenkomst dient te zijn, moeten Rotarybesturen ervoor zorgen dat deze altijd wordt gehouden. Het houden van gemeenschappelijke bijeenkomsten met andere Rotaryclubs in vakantieperiodes. Vindt een bijeenkomst niet plaats op het adres als vermeld in het ledenboek, dan dient, met het oog op mogelijke bezoeken van Rotarians van andere clubs, op het reguliere adres bekend te zijn waar de betreffende club op die dag samenkomt. Toelichting Het houden van bijeenkomsten met andere rotaryclubs maakt het niet alleen makkelijker om aan deze verplichting te voldoen, maar bevorderen ook de onderlinge saamhorigheid en leidt vaak tot plezierige bijeenkomsten. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 17

18 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 18

19 I. Aanbevelingen op clubniveau 7 Speciale clubbijeenkomsten Gewenste situatie Het houden van speciale bijeenkomsten ter afwisseling van de wekelijkse. Het is voor de club van groot belang dat in het bijzonder dit soort bijeenkomsten succesvol verlopen. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP geeft hierover geen regels. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Iedere club kent speciale bijeenkomsten, zoals: de nieuwjaarsbijeenkomst de jaarlijkse feestavond met partners de presidential evening en het lustrum. Bij de organisatie van dit soort bijeenkomsten gaat logischerwijs allereerst de belangstelling uit naar een goede invulling van het hoofdprogramma. Er is vaak minder aandacht voor een aantal praktische zaken. Dat is begrijpelijk, toch bepalen deze praktische zaken vaak het succes van de bijeenkomsten. Belemmering Het is vaak onvoldoende duidelijk bij dit soort activiteiten welke bestuursleden met welke taken zijn belast. Aanbeveling Het is aan te bevelen dat er bij het houden van speciale bijeenkomsten een aparte commissie is die zich bezighoudt met de organisatie van de avond. Toelichting Het slagen van speciale bijeenkomsten is vaak te danken aan de aandacht die wordt gegeven aan de zogenaamde details. Voor zover bij dit soort bijeenkomsten oudleden, weduwen, partners, zieken en kinderen worden uitgenodigd, kunnen zich tal van logistieke problemen voordoen die de aandacht vragen. Sommige personen hebben vervoersproblemen. Bij oud-leden en weduwen is het de vraag of de adresgegevens nog steeds correct zijn en of zij de uitnodiging wel hebben ontvangen, gasten moeten bekend zijn met de rijroute, etc. De dankbaarheid van degenen die met enige hulp en aandacht toch de bijeenkomsten kunnen bijwonen, is vaak groot. Waarom zou die service niet gegeven worden, als het woord service al in ons vaandel staat en het bovendien gaat om mensen die sterk bij het wel en wee van onze club betrokken zijn! Om kliekjessfeer te vermijden moeten besturen er zorg voor dragen dat niet steeds dezelfde personen aan dezelfde tafeltjes gaan zitten. Levensbericht Een groot aantal Rotaryclubs kent het levensbericht. Dat is een voordracht waarin een Rotarian beschrijft wat er in zijn/haar leven tot nu toe is voorgevallen. Anders dan het beroepspraatje dat je houdt als inkomend lid of bij wijziging van functie, gaat het hierbij om meer persoonlijke zaken als opvoeding, studie, huwelijk, levensopvatting, etc. Het levensbericht wordt vaak gehouden door Rotarians aan het einde van hun professionele loopbaan. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 19

20 Er zijn echter ook clubs waarbij leden meerdere malen een levensbericht verzorgen. Ook zijn er clubs waarbij een inkomend voorzitter zijn levensbericht moet houden alvorens te worden geïnstalleerd. Het is gebruikelijk dat bij dit soort bijeenkomsten ieder lid aanwezig probeert te zijn en dat er niet wordt genotuleerd. Buitenstaanders zijn niet welkom, tenzij de inleider daarom verzoekt. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 20

21 I. Aanbevelingen op clubniveau 8 Voordrachten en excursies Gewenste situatie Het hebben van een jaarprogramma met een evenwichtige mix aan voordrachten en excursies voor leden en gasten. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Programs on Rotary subjects Efforts should be made to encourage programs on Rotary subjects rather than programs designed merely to interest or amuse and thus offset the tendency to make Rotary clubs mere social clubs (MOP, p. 11). Guests Clubs should make a special effort to urge individual members to invite guests to weekly club meetings at which especially interesting programs are scheduled in order that non-rotarian members of the community may be better informed about the function of the club and its aims and objects (MOP, p. 11). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Een Rotarybijeenkomst kent een vaste structuur, met als belangrijkste onderdelen de opening met mededelingen het eten en de voordracht of clubzaken. Binnen Rotaryclubs wordt aan het hoofdbestanddeel van de wekelijkse bijeenkomst, de voordracht, in de regel veel aandacht gegeven. In veel clubs is de programmacommissaris de belangrijkste persoon na de voorzitter. Belemmering Sommige Rotaryclubs kunnen door hun geografische ligging moeilijk aan goede sprekers komen. Overleg met andere Rotaryclubs kan uitkomst bieden. Het aanleggen van een regionale sprekerspool kan hierbij helpen. Aanbeveling Het verdient aanbeveling dat de programmacommissaris het jaarprogramma vaststelt in nauw overleg met het bestuur. Er dient gestreefd te worden naar een evenwichtig programma met een duidelijk Rotarysignatuur (zie MOP tekst). Een goed programma dient de inleiding te zijn van nieuwe plannen en projecten. Meer gebruik maken van de mogelijkheid om niet-rotarians, anders dan als kandidaat-lid, een bijeenkomst te laten bijwonen. Toelichting De vaste structuur van de Rotarybijeenkomsten kent naast voordelen ook nadelen. De bijeenkomsten missen vaak een creatieve invulling en kunnen daardoor hun aantrekkelijkheid verliezen. Door regelmatig kleine wijzigingen aan te brengen kan de levendigheid worden bevorderd. Een regelmatige peiling bij de leden naar de waardering van het programma is een goede graadmeter voor de betrokkenheid. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 21

22 Aandachtspunten voor een goed programma: evenwichtige mix van eigen sprekers en gastsprekers evenwichtige mix in onderwerpen bedrijfsbezoeken en aandacht voor Rotaryonderwerpen, waarin vooral het vocational element in de voordrachten belangrijk is Voordrachten Sprekers kunnen op de volgende manieren meer inhoud geven aan clubvoordrachten over beroepsaspecten of ontwikkelingen in de maatschappij: duidelijk maken wat de eigen betrokkenheid met het onderwerp is bespreekbaar maken van morele vraagstukken en ethische dilemma s en het benadrukken van maatschappelijk verantwoord ondernemen met gebruikmaking van Four Way Test (zie II, 3). Door de verscheidenheid aan classificaties in een club is er vrijwel altijd wel een lid aanwezig dat voor een goede toelichting kan zorgen. Excursies Onder excursies worden alle soorten activiteiten verstaan die niet plaatsvinden op de gebruikelijke plaats van samenkomst. Dit soort activiteiten, waaraan ook veelal de partners deelnemen, hebben een goede invloed op de sfeer in de club, maar er moet volgens het MOP een duidelijke relatie zijn met de Rotarydoelstellingen. Hiertegen wordt nog wel eens gezondigd. Praatjes Voordrachten kunnen bestaan uit zogenaamde twee minutenpraatjes. Deze kunnen gaan over: de belangrijkste gebeurtenissen van de week en een belangrijke uitspraak. Deze praatjes bevorderen de participatie van de leden en haken duidelijk in op de actualiteit. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 22

Commissie ROTARY Samen Sterk

Commissie ROTARY Samen Sterk Commissie ROTARY Samen Sterk Aanbevelingen op clubniveau Aanbevelingen op regionaalen districtniveau Eerste rapport, versie 1.2 Februari. 2007 "Cooperation is the keynote of happy community life" Paul

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Wat is Rotaryclub De Rottemeren?

Wat is Rotaryclub De Rottemeren? Wat is Rotaryclub De Rottemeren? Rotaryclub De Rottemeren is een Rotaryclub voor het gebied van de gemeente Lansingerland. De club is een gemengde club, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende

Nadere informatie

INHOUD. Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio. Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues

INHOUD. Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio. Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues ROTARY INHOUD Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues club service (incl ledencommissie) vocational service community service international

Nadere informatie

1. WAT IS ROTARY. informatie nieuwe leden Rotaryclub 01/01/07 blad 1 van 8

1. WAT IS ROTARY. informatie nieuwe leden Rotaryclub 01/01/07 blad 1 van 8 1. WAT IS ROTARY Doelstelling van Rotary Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het

Nadere informatie

TITLE DISTRICT INFODAG - RLI TITLE ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE NL Nanning van der Hoop (RC Houten Castellum trainer/bestuurslid RLI) Naam

TITLE DISTRICT INFODAG - RLI TITLE ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE NL Nanning van der Hoop (RC Houten Castellum trainer/bestuurslid RLI) Naam TITLE DISTRICT INFODAG - RLI HORST 8 oktober 2016 TITLE ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE NL Nanning van der Hoop (RC Houten Castellum trainer/bestuurslid RLI) ROLLCALL Naam Classificatie Club Aantal jaren lid

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Rotary Venray Eerste aanzet om te komen tot een gezamenlijk visie 28 april 2015

Rotary Venray Eerste aanzet om te komen tot een gezamenlijk visie 28 april 2015 Rotary Venray Eerste aanzet om te komen tot een gezamenlijk visie 28 april 2015 Mission Rotary International We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Rotterdam Nieuwe Dag. Power point met introductie RND en Rotary. Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn.

Rotterdam Nieuwe Dag. Power point met introductie RND en Rotary. Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn. Rotterdam Nieuwe Dag Power point met introductie RND en Rotary Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn. Rotterdam Nieuwe Dag: een Rotary club voor vroege vogels en wakkere geesten

Nadere informatie

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen?

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? Doel van de Workshop Hoe kan de Rotary Foundation bijdragen aan club plannen Hoe kan de club de Rotary Foundation gebruiken Door: Uitwisselen ervaring, kruisbestuiving,

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

1.2 = = (PUBLIC) IMAGE? WELK IMAGE? PETS D1590 IMAGE KIP-EI: MAGIC CYCLE DISCUSSIE CLUBS

1.2 = = (PUBLIC) IMAGE? WELK IMAGE? PETS D1590 IMAGE KIP-EI: MAGIC CYCLE DISCUSSIE CLUBS WELK IMAGE? PETS D1590 (PUBLIC) IMAGE? Frank van der Meijden (RC Son, D1550) District Foundation Committtee Chair 2013-16 Public Image Coordinator Zone 13A&C, 18B 2011-14 Gouverneur D1550 2010-11 PETS

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Programma Welkom, Pieter van t Veer, WUR Korte inleiding, Marcel Verweij, UU Drie casus Martin Jäkel, Unilever Ingeborg Bovée, NIZO Inge Brouwer,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April 2010. Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde.

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April 2010. Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. ROTARY INTERNATIONAL WETGEVENDE VERGADERING April 2010 Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. AVENUES-SERVICES-SPEERPUNTEN Vocational Service Van uit

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Beleidsplan Rotaryclub Sliedrecht e.o SAMEN BETROKKEN

Beleidsplan Rotaryclub Sliedrecht e.o SAMEN BETROKKEN Goedgekeurd : 24-09-2013 Pagina : 1 van 7 SAMEN BETROKKEN Inleiding Elke twee jaar wordt het beleidsplan geactualiseerd en jaarlijks aan het eind van het clubjaar geëvalueerd. Maar ook tussentijdse aanpassingen

Nadere informatie

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde.

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. ROTARY INTERNATIONAL WETGEVENDE VERGADERING April 2010 Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. AVENUES-SERVICES-SPEERPUNTEN Vocational Service Van uit

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

District Trainingsdag 11 april

District Trainingsdag 11 april District Trainingsdag 11 april Workshop Communicatie met leden Presentatie door Christine Barnhard Clubs zijn de hoeksteen van Rotary. Wekelijkse bijeenkomsten bieden de gelegenheid van het gevoel van

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Rotary Club Hellevoetsluis. Samen Sterk!

Rotary Club Hellevoetsluis. Samen Sterk! ```````````````````````````````````````````````` Rotary Club Hellevoetsluis Jaarplan 2012-2013 Rotary Club Hellevoetsluis JAARPLAN 2012/2013 Samen Sterk! : Secretaris: Penningmeester: Inkomend voorzitter:

Nadere informatie

Per avenue c.q. commissie hebben we i.o.m. de voorzitters geprobeerd een aantal gesloten vragen c.q. stellingen op te stellen.

Per avenue c.q. commissie hebben we i.o.m. de voorzitters geprobeerd een aantal gesloten vragen c.q. stellingen op te stellen. Enquête RC Veenendaal Regio Beste Rotary Vrienden en Vriendinnen, Ons bestuur heeft in opperste wijsheid besloten maar eens een echte peiling te doen inzake diverse aspecten onze club betreffende. Dan

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Projecten, fondsen werven en duurzaamheid Fondsenwerven hoort bij Rotary! Niet altijd makkelijk:! Mooie

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Nieuw lidmaatschap: Nu of nooit!

Nieuw lidmaatschap: Nu of nooit! Nieuw lidmaatschap: Nu of nooit! Millicent Schepman 7 maart 2015 Ledenbeleid: Rotary International tweede topprioriteit Board minutes - October 2013 The second meeting of the 2013 14 RI Board of Directors

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Rotary Club Kinderdijk

Rotary Club Kinderdijk Rotary Club Kinderdijk JAARPLAN 2015-2016 INHOUD I. Inleiding II. Invulling van de clubactiviteiten III. Bestuur en functionarissen IV. In- en externe communicatie V. Ledenbeleid VI. Clubavonden VII. Samenwerking

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Rotary in vogelvlucht Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015

Rotary in vogelvlucht Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015 Rotary in vogelvlucht Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015 Tekst van de site bij inschrijving: Een kennismaking met de brede wereldwijde organisatie van Rotary International en Rotary Foundation.

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Internationaal thema: Light up Rotary. Districtsthema: Samen Sterker. Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend

Jaarplan 2014-2015. Internationaal thema: Light up Rotary. Districtsthema: Samen Sterker. Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend Jaarplan 2014-2015 Internationaal thema: Light up Rotary Districtsthema: Samen Sterker Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend Voorwoord: Zoals de laatste jaren gebruikelijk is binnen onze club zal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij Collectief Inclusief Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelijking De internationale context

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie