Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk"

Transcriptie

1 Betrokkenheid Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau Commissie Rotary Samen Sterk Juli 2007

2 DOEL Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest, en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van 1. het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid 2. de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van zijn beroep als middel om de maatschappij te dienen 3. de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven 4. internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid. SERVICE Above Self (MOP, p. 76) Fundamentally, Rotary is a philosophy of life that undertakes to reconcile the ever present conflict between the desire to profit for one s self and the duty and consequent impulse to serve others. This philosophy is the philosophy of service Service Above Self. Because they who serve must act, Rotary is not merely a state of mind, nor Rotary philosophy merely subjective, but must translate itself into objective activity; and the individual Rotarian and the Rotary Club must put the theory of service into practice. Eindredactie: Kees van Gruting Illustraties: Maarten Boom Uitgave: Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) Amstel 266, 1017 AM Amsterdam Telefoon: , Fax: Internet: Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 2

3 Cooperation is the keynote of happy community life Paul Harris Ten geleide Inleiding Op het eerste gezicht zit Rotary niet zo moeilijk in elkaar. Een Rotaryclub bestaat uit gemiddeld veertig leden, die wekelijks bij elkaar komen. Bij deze bijeenkomsten wordt in de regel met elkaar gegeten. Er worden steeds inleidingen gehouden, behalve als de bijeenkomst aan clubzaken is gewijd. Rotary is een serviceclub, dat wil zeggen een organisatie waarvan de leden zowel individueel als collectief zich bezighouden met verlenen van service aan derden. Ieder Rotarylid weet na een paar maanden lid zijn wat de organisatie ongeveer inhoudt en we hebben in Nederland ongeveer personen die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat het betekent Rotarylid te zijn. Ondanks deze grote ervaring bij Rotarians, worden Rotaryclubs in hun bestaan regelmatig geconfronteerd met problemen die niet zo gemakkelijk oplosbaar zijn als op het eerste gezicht lijkt. Stel een club zoekt nieuwe leden. Als de club een paar veelbelovende personen tot lid maakt zonder te duidelijk te letten op het niveau van hun inbreng, kun je achteraf de vraag stellen of er verstandig is gehandeld. Als een club een onevenwichtige samenstelling aan leden heeft, kan het jaren duren voordat die fout gecorrigeerd is. Een goed ledenbeleid vraagt veel aandacht, en dit geldt voor vrijwel alle onderwerpen binnen Rotary. Iets niet goed doen gaat haast vanzelf; iets goed doen vraagt veel overleg, enthousiasme en volharding. We maken deel uit van een internationale organisatie. Daardoor kunnen we niet alles doen en laten wat we graag zouden willen. We moeten ons steeds de vraag stellen wat wel en niet is toegestaan. Het zal dan blijken dat de regels minder belemmerend werken dan we op voorhand hadden gedacht. Het is onverstandig het wiel iedere keer opnieuw uit te vinden. Om die reden is het prettig te weten hoe andere Rotaryclubs met een bepaalde problematiek zijn omgegaan en wat daarvan te leren valt. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel wil een geïnteresseerde Rotarian helpen met de vraag hoe deze zijn club zo goed mogelijk kan dienen, door het bespreken van een aantal knelpunten waarmee deze te maken kan krijgen. De commissie geeft bij ieder knelpunt adviezen. Er is gestreefd naar volledigheid, maar in de praktijk zal blijken of er knelpunten zijn vergeten. Het tweede deel bevat een aantal aanbevelingen voor samenwerking op regionaal- en districtniveau. Hoewel de hier genoemde problematiek wat minder actueel is voor de gemiddelde Rotarian, is het voor de Commissie van belang te weten of hij/zij deze aanbevelingen onderschrijft. Het ligt in de bedoeling dit rapport bij te stellen op basis van de discussies die over de aanbevelingen hebben plaatsgevonden. Het rapport kan dan tevens worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

4 Doelstellingen De doelstellingen van Rotary zijn in de loop van de afgelopen honderd jaar steeds verfijnd, maar in de kern steeds hetzelfde gebleven: het gaat om het dienen van anderen. Over deze doelstellingen en aan de beleving en de mogelijkheden van Rotary in deze tijd handelt het Vision rapport (zie onder). Daarom geven wij er in dit rapport aan de doelstellingen geen aandacht, te meer daar wij de doelstellingen niet als een knelpunt ervaren. Avenues Op het gebied van de verschillende avenues bestaan landelijke commissies die informatie op dit specifieke terrein verzamelen, bundelen en aan de clubs ter beschikking stellen, en ook adviezen geven. De commissie Rotary Samen Sterk wil daarom aan de avenues geen diepgaande aandacht geven, maar doet enkel een aantal aanbevelingen van algemene aard. Commentaar Een concept-rapport is voorgelegd aan de verschillende landelijke commissies en werkgroepen. De commissie is dankbaar voor de waardevolle reacties die in het rapport zijn verwerkt. Een bijzonder woord van dank voor de reacties van Karel Claassen, de auteur van het Vision Rapport. Wij spreken de hoop uit dat het rapport een bijdrage mag geven aan een beter functioneren van Rotary. Jan Hendriks, voorzitter Jan Hemminga, secretaris Commissie Rotary Samen Sterk GB Jan Hendriks, voorzitter RC Hoogeveen GB Norbert André de La Porte RC Utrecht-Kromme Rijn D1550 Cees van Rossum RC Helmond D1560 Hans Dinklo RC Apeldoorn-Noord D1570 Jan Willink RC Soest-Baarn D1580 Kees van Gruting RC Bloemendaal D1590 Jan Hemminga, secretaris RC Heerenveen D1600 Hans Meerburg tot 1/4/2007 RC Rijnwoude D1600 Elly van Zuiden vanaf 1/4/2007 RC Zoetermeer D1610 Hans van Reijsen RC Zwijndrecht-Waal en Devel Met GB wordt bedoeld Gouverneursberaad. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 4

5 I. AANBEVELINGEN OP CLUBNIVEAU LOCATIE 1. Plaats van samenkomst 7 BESTUUR 2. Bekwame bestuurders 9 3. Continuïteit in beleid Informatie voor ieder Rotarylid Hoe houden we de club aantrekkelijk? 15 BIJEENKOMSTEN 6. Reguliere clubbijeenkomsten Speciale clubbijeenkomsten Voordrachten en excursies Politiek en religie Firesides 25 LIDMAATSCHAP 11. Aantrekken van nieuwe leden Installatie van een nieuw lid Opvang van nieuwe leden Attendance Partners van Rotaryleden Register van Rotaryleden inzake hun Rotaryactiviteiten Uitdragen van de Rotarydoelstellingen Club van actieve beroepsbeoefenaars 41 FINANCIËN 19. Contributiesystemen 43 GEDRAG 20. Rotaryleden met financiële problemen Zijn mede-rotaryleden potentiële klanten? Hoe te handelen bij Rotaryleden die in opspraak komen 49 SAMENWERKING MET DERDEN 23. Samenwerking met andere serviceorganisaties De Rotaryclub en PR 53 AVENUES 25. Club Service Vocational Service Community Service International Service New Generations (jeugd) 63 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 5

6 II. AANBEVELINGEN OP REGIONAAL- EN DISTRICTNIVEAU 1. Het officiële gouverneursbezoek Districtbulletin De Four Way Test Afstemmen van het aantal Rotaryclubs op de behoeften van potentiële leden Trainingen voor succesvol projectmanagement Het beter benutten van het enorme potentieel aan kennis en kunde binnen Rotary Maatschappelijke betrokkenheid Het oprichten van een professioneel centrum Samenwerking Nederlandse Rotarydistricten 81 Bijlagen Bronnen en gebruikte afkortingen 82 Declaration for Rotarians in Businesses and Professions 83 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 6

7 I. Aanbevelingen op clubniveau 1 Plaats van samenkomst Gewenste situatie Een locatie die voldoet aan een aantal specifieke eisen voor de wekelijkse samenkomst van een Rotaryclub. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Meeting Places Each club is autonomous in determining its place of meeting. Since each member of a Rotary club is entitled to attend the meeting of any other Rotary club, it is expected that clubs will meet in a place where any member of another Rotary club can attend its meeting. (MOP, p. 10) Club Name and Locality Each club is organized and exists in a locality. RI may recognize as a locality any reasonable extent of territory where there are sufficient business and professional persons actively engaged in service to society whose offices or places of business or places of residence are so contiguous to one another as will enable them to function as a club. Each provisional club shall adopt a name that will identify it with its locality and shall insert in its constitution the name chosen, subject to the approval of RI. When so approved, the name shall not be changed except by the mutual consent of RI and the club. (MOP, p. 16). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs dienen bij oprichting een naam te kiezen. De geografische ligging van de locatie van samenkomst speelt hierbij vaak een belangrijke rol. De MOP stelt wel dat de club moet samenkomen in een gelegenheid die zich bevindt in het geografische gebied dat genoemd wordt in de naam van de club. Dit is niet alleen van belang om een band te creëren tussen de betreffende Rotaryclub en de omgeving (belangrijk voor projecten), maar ook om het Rotaryleden van andere clubs het makkelijk te maken de club te bezoeken. Soms doet het probleem zich voor dat in het geografische gebied dat vermeld wordt in de officiële naam van de Rotaryclub, geen geschikte vergaderruimte (meer) aanwezig is. Dit is te verhelpen door in de naam niet een te beperkt geografisch gebied op te nemen. The text of the standard Rotary club constitution, insofar as it relates to the name and locality of a specific club, is completed by the club with the approval of the RI Board. Subsequent changes are subject to the approval of the RI Board (MOP, p. 16). Belemmering De vergaderlocatie moet voldoen aan verschillende eisen. In de regel zal er in de betreffende ruimte ook worden gegeten en moeten er mogelijkheden zijn om lezingen te houden. De bijeenkomsten moeten plaatsvinden in een aparte zaal, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 7

8 Soms is het moeilijk een goede locatie te vinden. Soms blijkt de locatie bij wijziging van eigenaar niet langer een geschikte plaats te zijn. Aanbeveling De besturen van Rotaryclubs wordt aangeraden om de paar jaar na te gaan of de locatie waar de wekelijkse bijeenkomst plaatsvindt nog steeds aansluit bij de behoefte van de club dat wil zeggen of de zaal voor wat betreft de grootte, de inrichting en de indeling optimaal is afgestemd op de behoeften die samenhangen met de soort bijeenkomsten. Toelichting Vaak wordt er onvoldoende aandacht gegeven aan de inrichting van de zaal van samenkomst. Het verdient aanbeveling de opstelling van tafels en stoelen aan te passen aan de soort bijeenkomst. Bij het houden van lezingen is vaak een andere opstelling gewenst dan bij bijvoorbeeld de behandeling van clubzaken. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 8

9 I. Aanbevelingen op clubniveau 2 Bekwame bestuurders Gewenste situatie Bekwame bestuurders op voor Rotary belangrijke bestuursposten. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP geeft uitgebreid aandacht aan alle functionarissen die nodig zijn om de club succesvol te laten functioneren. Aan de vraag hoe aan bekwame bestuurders te komen, besteedt de MOP indirect aandacht door te wijzen op de wenselijkheid van goede doorstroming door middel van een dagelijks bestuur bestaande uit een inkomend, een actief en een uitgetreden voorzitter. Er wordt voor gepleit dit ook bij commissies toe te passen. De MOP noemt de mogelijkheid dat bestuursleden voor een langere periode dan een jaar worden benoemd. Een langere periode dan twee jaar wordt voor een voorzitter onwenselijk gevonden. Binnen de Nederlandse Rotary is het gebruikelijk dat een inkomend voorzitter zijn eigen bestuur samenstelt en ook de voorzitters van de verschillende avenues aanzoekt. (Volgens de door RI opgestelde modelstatuten worden nieuwe bestuursleden voorgesteld door een speciaal voor dit doel ingestelde commissie.) De functies van secretaris en penningmeester worden vaak een aantal jaren door dezelfde persoon bekleed. De overige functies wisselen jaarlijks. Belemmering Niet alle Rotaryleden beschikken over voldoende tijd of hebben voldoende bestuurlijke ervaring om bij Rotary voorzitter te kunnen zijn. Aanbeveling Een Rotarylid kan worden gevraagd langer dan een jaar voorzitter te zijn van zijn of haar Rotaryclub, dan wel die functie vaker te vervullen. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Binnen de Rotaryclubs is het gebruikelijk dat voorzitters een ambtstermijn hebben van een jaar. De nieuwe voorzitter wordt meestal door het zittende bestuur voorgedragen en vervolgens benoemd. Sommige clubs hanteren de regel dat ieder lid in principe eenmaal voorzitter kan zijn en wel in volgorde waarin de leden zijn toegetreden. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 9

10 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 10

11 I. Aanbevelingen op clubniveau 3 Continuïteit in beleid Gewenste situatie Een meerjarenbeleid dat de steun heeft van de club en dat door ieder nieuw bestuur als basis van beleid wordt beschouwd. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Club Leadership Plan In dit recent uitgebrachte plan wordt de clubs geadviseerd om lange termijnplannen op te stellen en als afgeleide hiervan jaarplannen. Wijzigingen in de werkwijze kunnen in het huishoudelijk reglement worden beschreven (voor zover ze niet strijdig zijn met het model HR). Club Assemblies The club assembly is a meeting of all club members, including the club s officers, directors, and committee chairs, held for the purpose of conferring on the program and activities of the club or for membership education. All members of the club are urged to attend. The club president, or other designated officer, presides at club assemblies. Club assemblies are held at the time of the visit of the governor or assistant governor and such other times as are appropriate (MOP, p. 5). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs kennen vrijwel geen stukken waarin ten aanzien van een of meer aspecten van de club een meerjarenbeleid is opgesteld. Men kan hoogstens spreken van niet beschreven gewoontes, die min of meer automatisch door de besturen van Rotaryclubs in acht worden genomen. Bij ons is het gebruikelijk dat... Belemmering Het opstellen van een meerjarenplan vergt veel tijd van alle betrokkenen. Deze tijd is in steeds mindere mate aanwezig. Vaak zijn de meningen binnen een club sterk verdeeld en is het moeilijk tot een eensluidende visie te komen. Aanbeveling Het opstellen van een meerjarenplan waarin alle belangrijke punten van de club aan de orde komen. Een dergelijk plan dient te gelden voor een periode van minimaal drie jaar en dient de steun te hebben van de club, vastgesteld op een speciale bijeenkomst (zie tekst MOP). Nieuwe besturen dienen een dergelijk plan als uitgangspunt van beleid te hanteren. Een jaarplan dient gebaseerd te zijn op een meerjarenplan. Het is wenselijk om bij het kiezen van clubthema s aansluiting te zoeken bij de internationale thema s en het eigen meerjarenplan, en deze thema s niet ieder jaar te wijzigen. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 11

12 Toelichting Ieder nieuw bestuur opereert binnen de grenzen die de club stelt. Het is alsof de grenzen waarbinnen de besturen werken de laatste jaren zijn verruimd, doordat de clubleden al blij zijn dat iemand bestuurstaken wil uitvoeren en men het hem of haar daarom niet moeilijk wil maken. In een dergelijk situatie zal men er dus niet over vallen, als hier en daar een foutje wordt gemaakt. In een dergelijk cultuur is het goed mogelijk dat een beleidslijn die in een bepaald jaar is omarmd, geen uitvoering meer krijgt in het daaropvolgende jaar. Om die reden is de invoering van een meerjarenplan van veel belang. Bij de Commissie Rotary Samen Sterk kunnen voorbeelden van meerjarenplannen worden aangevraagd. Club Leadership Plan Het CLP is zo kort geleden gepubliceerd, dat er nog geen ervaringen mee zijn opgedaan. Wel zijn er Rotaryclubs die jaarplannen hebben. De ervaringen hiermee zijn positief. Om te voorkomen dat een opvolger het weer geheel anders wil gaan doen, is het gewenst een meerjarenplan op te stellen. In het CLP wordt veel aandacht gegeven aan de procedure waarmee dit meerjarenplan via club assemblies wordt vastgesteld. Deze procedure moet ertoe leiden dat het plan door de club wordt geaccepteerd voor een langere periode. N.B. Bij de RAN is een Nederlandse versie van het CLP aan te vragen. Bij de keuze van projecten is het verstandig zoveel als mogelijk in te haken op: bestaande projecten in regio of het district, zoals bijvoorbeeld water en alfabetisering en internationale Rotarythema s en gebruik te maken van werkgroepen met betrekking tot deze onderwerpen. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 12

13 I. Aanbevelingen op clubniveau 4 Informatie voor ieder Rotarylid Gewenste situatie Rotaryleden die goed geïnformeerd zijn over wat zich binnen Rotary afspeelt op regionaal, district en (inter-)nationaal niveau. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP stelt dat ieder lid geabonneerd moet zijn op de Engelstalige Rotarian, dan wel op een qua opzet vervangend blad in een andere taal (MOP, p. 19). Ook zijn gouverneurs verplicht maandberichten rond te sturen. (MOP, p. 26). Aanbeveling Iedere club benoemt een nieuwslezer die de taak heeft uit alle informatie die bij een Rotaryclub binnenkomt een selectie te maken en deze kort te noemen op de maandelijkse bijeenkomst gewijd aan clubzaken. Het is aan te bevelen dat de voorzitter in een soort maandbrief zijn clubleden op de hoogte houdt van alle zaken die hij/zij belangrijk vindt om de clubleden te laten weten. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Een Nederlandse Rotarian ontvangt de weekverslagen van zijn eigen club, de maandberichten van de gouverneur en het Nederlandstalige blad De Rotarian. Mogelijk informeert het bestuur de leden op clubavonden ook over RBCbijeenkomsten, projecten met andere clubs en over andere regionale- en districtbijeenkomsten. Toelichting Wij leven in een tijd waarin de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling geweldig zijn toegenomen. Ook binnen Rotary is enorm veel informatie aanwezig en dit zal in de toekomst alleen maar blijven toenemen. Het is niet realistisch er langer van uit te gaan dat iedere Rotarian deze informatie tot zich zal nemen. Er dienen structurele maatregelen te worden getroffen om dit probleem op te lossen. Belemmering De hoeveelheid informatie die een doorsnee Rotarian te lezen heeft, is groot. Dit heeft tot gevolg dat veel Rotarians slechts een gedeelte van alle informatie lezen, of veel informatie terzijde schuiven. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 13

14 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 14

15 I. Aanbevelingen op clubniveau 5 Hoe houden we de club aantrekkelijk? Gewenste situatie Een situatie waarbij de Rotaryclub aantrekkelijk wordt gevonden door alle categorieën leden en gewaardeerd wordt door de personen in het gebied waar de club is gevestigd. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Dit is geen onderwerp waarover in de MOP regels zijn te vinden. Wel zijn daarin veel teksten te vinden waarin melding wordt gemaakt van activiteiten waarvan het wenselijk is dat Rotaryclubs en individuele Rotarians ze uitvoeren. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? De indruk bestaat dat Rotaryclubs vaak moeite hebben om in eigen kring openlijk de vraag aan de orde te stellen of de club aantrekkelijk is en, als dat niet het geval is, hoe deze meer aantrekkelijk kan worden gemaakt. De vraag of de club aantrekkelijk is, is vooral van belang voor jonge leden. Vinden zij van wel, dan is er een grote kans dat dit ook door de andere leden op dezelfde wijze beleefd zal worden en zit men op de goede weg. Omgekeerd dient bij een negatief antwoord onderzoek te worden gedaan naar het waarom en dienen er passende maatregelen te worden genomen. Belemmering Veel Rotaryclubs functioneren al jarenlang op dezelfde manier en zijn naar binnen gekeerd, dat wil zeggen ze staan niet open voor de maatschappelijke ontwikkelingen die om hen heen plaatsvinden. Zij vinden het moeilijk om te veranderen en kunnen dat vaak moeilijk op eigen kracht. Aanbeveling Het is wenselijk om in het meerjarenplan een hoofdstuk te wijden aan het aantrekkelijk maken en houden van de eigen Rotaryclub. Hierbij speelt een rol a. betrokkenheid van de leden bij de club b. de samenstelling van de club c. de plaats van samenkomst d. kwalitatief goede projecten e. een goed en afwisselend programma van de clubbijeenkomsten en f. het imago van de club (een belangrijke voorwaarde bij fundraising en het krijgen van nieuwe leden van voldoende hoog niveau). Toelichting Over de onderwerpen in deze aanbeveling zijn er in dit document specifieke aanbevelingen te vinden. RI experimenteert met twee pilot projecten om na te gaan of wijzigingen van de bestaande regels de attractiviteit van Rotary doen verhogen. (zie I 14). Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 15

16 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 16

17 I. Aanbevelingen op clubniveau 6 Reguliere clubbijeenkomsten Gewenste situatie Het houden van clubbijeenkomsten conform de Rotaryregels. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Cancellation. The board may cancel a regular meeting if it falls on a legal holiday or in case of the death of a club member, or of an epidemic or of a disaster affecting the whole community, or of an armed conflict in the community which endangers the lives of the club members. The board may cancel not more than four regular meetings in a year for causes not otherwise specified herein provided that this club does not fail to meet for more than three consecutive meetings (MOP, p. 238). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs hebben een grote ervaring met het organiseren van bijeenkomsten. Toch worden hierbij niet altijd alle regels die RI voorschrijft in acht genomen, zoals clubs die stelselmatig een vijfde bijeenkomst in de maand niet door laten gaan en clubs die met zomerreces gaan. Het MOP stelt dat er een wekelijkse bijeenkomst moet zijn. Slechts bij hoge uitzondering kan deze niet doorgaan. Belemmering In de zomertijd is de opkomst van de leden in de regel laag. Een aantal Rotaryclubs belegt in die tijd gemeenschappelijke bijeenkomsten met andere Rotaryclubs. Aanbeveling Gezien het principe dat er wekelijks een bijeenkomst dient te zijn, moeten Rotarybesturen ervoor zorgen dat deze altijd wordt gehouden. Het houden van gemeenschappelijke bijeenkomsten met andere Rotaryclubs in vakantieperiodes. Vindt een bijeenkomst niet plaats op het adres als vermeld in het ledenboek, dan dient, met het oog op mogelijke bezoeken van Rotarians van andere clubs, op het reguliere adres bekend te zijn waar de betreffende club op die dag samenkomt. Toelichting Het houden van bijeenkomsten met andere rotaryclubs maakt het niet alleen makkelijker om aan deze verplichting te voldoen, maar bevorderen ook de onderlinge saamhorigheid en leidt vaak tot plezierige bijeenkomsten. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 17

18 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 18

19 I. Aanbevelingen op clubniveau 7 Speciale clubbijeenkomsten Gewenste situatie Het houden van speciale bijeenkomsten ter afwisseling van de wekelijkse. Het is voor de club van groot belang dat in het bijzonder dit soort bijeenkomsten succesvol verlopen. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP geeft hierover geen regels. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Iedere club kent speciale bijeenkomsten, zoals: de nieuwjaarsbijeenkomst de jaarlijkse feestavond met partners de presidential evening en het lustrum. Bij de organisatie van dit soort bijeenkomsten gaat logischerwijs allereerst de belangstelling uit naar een goede invulling van het hoofdprogramma. Er is vaak minder aandacht voor een aantal praktische zaken. Dat is begrijpelijk, toch bepalen deze praktische zaken vaak het succes van de bijeenkomsten. Belemmering Het is vaak onvoldoende duidelijk bij dit soort activiteiten welke bestuursleden met welke taken zijn belast. Aanbeveling Het is aan te bevelen dat er bij het houden van speciale bijeenkomsten een aparte commissie is die zich bezighoudt met de organisatie van de avond. Toelichting Het slagen van speciale bijeenkomsten is vaak te danken aan de aandacht die wordt gegeven aan de zogenaamde details. Voor zover bij dit soort bijeenkomsten oudleden, weduwen, partners, zieken en kinderen worden uitgenodigd, kunnen zich tal van logistieke problemen voordoen die de aandacht vragen. Sommige personen hebben vervoersproblemen. Bij oud-leden en weduwen is het de vraag of de adresgegevens nog steeds correct zijn en of zij de uitnodiging wel hebben ontvangen, gasten moeten bekend zijn met de rijroute, etc. De dankbaarheid van degenen die met enige hulp en aandacht toch de bijeenkomsten kunnen bijwonen, is vaak groot. Waarom zou die service niet gegeven worden, als het woord service al in ons vaandel staat en het bovendien gaat om mensen die sterk bij het wel en wee van onze club betrokken zijn! Om kliekjessfeer te vermijden moeten besturen er zorg voor dragen dat niet steeds dezelfde personen aan dezelfde tafeltjes gaan zitten. Levensbericht Een groot aantal Rotaryclubs kent het levensbericht. Dat is een voordracht waarin een Rotarian beschrijft wat er in zijn/haar leven tot nu toe is voorgevallen. Anders dan het beroepspraatje dat je houdt als inkomend lid of bij wijziging van functie, gaat het hierbij om meer persoonlijke zaken als opvoeding, studie, huwelijk, levensopvatting, etc. Het levensbericht wordt vaak gehouden door Rotarians aan het einde van hun professionele loopbaan. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 19

20 Er zijn echter ook clubs waarbij leden meerdere malen een levensbericht verzorgen. Ook zijn er clubs waarbij een inkomend voorzitter zijn levensbericht moet houden alvorens te worden geïnstalleerd. Het is gebruikelijk dat bij dit soort bijeenkomsten ieder lid aanwezig probeert te zijn en dat er niet wordt genotuleerd. Buitenstaanders zijn niet welkom, tenzij de inleider daarom verzoekt. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 20

21 I. Aanbevelingen op clubniveau 8 Voordrachten en excursies Gewenste situatie Het hebben van een jaarprogramma met een evenwichtige mix aan voordrachten en excursies voor leden en gasten. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Programs on Rotary subjects Efforts should be made to encourage programs on Rotary subjects rather than programs designed merely to interest or amuse and thus offset the tendency to make Rotary clubs mere social clubs (MOP, p. 11). Guests Clubs should make a special effort to urge individual members to invite guests to weekly club meetings at which especially interesting programs are scheduled in order that non-rotarian members of the community may be better informed about the function of the club and its aims and objects (MOP, p. 11). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Een Rotarybijeenkomst kent een vaste structuur, met als belangrijkste onderdelen de opening met mededelingen het eten en de voordracht of clubzaken. Binnen Rotaryclubs wordt aan het hoofdbestanddeel van de wekelijkse bijeenkomst, de voordracht, in de regel veel aandacht gegeven. In veel clubs is de programmacommissaris de belangrijkste persoon na de voorzitter. Belemmering Sommige Rotaryclubs kunnen door hun geografische ligging moeilijk aan goede sprekers komen. Overleg met andere Rotaryclubs kan uitkomst bieden. Het aanleggen van een regionale sprekerspool kan hierbij helpen. Aanbeveling Het verdient aanbeveling dat de programmacommissaris het jaarprogramma vaststelt in nauw overleg met het bestuur. Er dient gestreefd te worden naar een evenwichtig programma met een duidelijk Rotarysignatuur (zie MOP tekst). Een goed programma dient de inleiding te zijn van nieuwe plannen en projecten. Meer gebruik maken van de mogelijkheid om niet-rotarians, anders dan als kandidaat-lid, een bijeenkomst te laten bijwonen. Toelichting De vaste structuur van de Rotarybijeenkomsten kent naast voordelen ook nadelen. De bijeenkomsten missen vaak een creatieve invulling en kunnen daardoor hun aantrekkelijkheid verliezen. Door regelmatig kleine wijzigingen aan te brengen kan de levendigheid worden bevorderd. Een regelmatige peiling bij de leden naar de waardering van het programma is een goede graadmeter voor de betrokkenheid. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 21

22 Aandachtspunten voor een goed programma: evenwichtige mix van eigen sprekers en gastsprekers evenwichtige mix in onderwerpen bedrijfsbezoeken en aandacht voor Rotaryonderwerpen, waarin vooral het vocational element in de voordrachten belangrijk is Voordrachten Sprekers kunnen op de volgende manieren meer inhoud geven aan clubvoordrachten over beroepsaspecten of ontwikkelingen in de maatschappij: duidelijk maken wat de eigen betrokkenheid met het onderwerp is bespreekbaar maken van morele vraagstukken en ethische dilemma s en het benadrukken van maatschappelijk verantwoord ondernemen met gebruikmaking van Four Way Test (zie II, 3). Door de verscheidenheid aan classificaties in een club is er vrijwel altijd wel een lid aanwezig dat voor een goede toelichting kan zorgen. Excursies Onder excursies worden alle soorten activiteiten verstaan die niet plaatsvinden op de gebruikelijke plaats van samenkomst. Dit soort activiteiten, waaraan ook veelal de partners deelnemen, hebben een goede invloed op de sfeer in de club, maar er moet volgens het MOP een duidelijke relatie zijn met de Rotarydoelstellingen. Hiertegen wordt nog wel eens gezondigd. Praatjes Voordrachten kunnen bestaan uit zogenaamde twee minutenpraatjes. Deze kunnen gaan over: de belangrijkste gebeurtenissen van de week en een belangrijke uitspraak. Deze praatjes bevorderen de participatie van de leden en haken duidelijk in op de actualiteit. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 22

Commissie ROTARY Samen Sterk

Commissie ROTARY Samen Sterk Commissie ROTARY Samen Sterk Aanbevelingen op clubniveau Aanbevelingen op regionaalen districtniveau Eerste rapport, versie 1.2 Februari. 2007 "Cooperation is the keynote of happy community life" Paul

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Wat is Rotaryclub De Rottemeren?

Wat is Rotaryclub De Rottemeren? Wat is Rotaryclub De Rottemeren? Rotaryclub De Rottemeren is een Rotaryclub voor het gebied van de gemeente Lansingerland. De club is een gemengde club, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende

Nadere informatie

INHOUD. Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio. Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues

INHOUD. Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio. Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues ROTARY INHOUD Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues club service (incl ledencommissie) vocational service community service international

Nadere informatie

1. WAT IS ROTARY. informatie nieuwe leden Rotaryclub 01/01/07 blad 1 van 8

1. WAT IS ROTARY. informatie nieuwe leden Rotaryclub 01/01/07 blad 1 van 8 1. WAT IS ROTARY Doelstelling van Rotary Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Rotterdam Nieuwe Dag. Power point met introductie RND en Rotary. Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn.

Rotterdam Nieuwe Dag. Power point met introductie RND en Rotary. Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn. Rotterdam Nieuwe Dag Power point met introductie RND en Rotary Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn. Rotterdam Nieuwe Dag: een Rotary club voor vroege vogels en wakkere geesten

Nadere informatie

1.2 = = (PUBLIC) IMAGE? WELK IMAGE? PETS D1590 IMAGE KIP-EI: MAGIC CYCLE DISCUSSIE CLUBS

1.2 = = (PUBLIC) IMAGE? WELK IMAGE? PETS D1590 IMAGE KIP-EI: MAGIC CYCLE DISCUSSIE CLUBS WELK IMAGE? PETS D1590 (PUBLIC) IMAGE? Frank van der Meijden (RC Son, D1550) District Foundation Committtee Chair 2013-16 Public Image Coordinator Zone 13A&C, 18B 2011-14 Gouverneur D1550 2010-11 PETS

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

District Trainingsdag 11 april

District Trainingsdag 11 april District Trainingsdag 11 april Workshop Communicatie met leden Presentatie door Christine Barnhard Clubs zijn de hoeksteen van Rotary. Wekelijkse bijeenkomsten bieden de gelegenheid van het gevoel van

Nadere informatie

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Projecten, fondsen werven en duurzaamheid Fondsenwerven hoort bij Rotary! Niet altijd makkelijk:! Mooie

Nadere informatie

Per avenue c.q. commissie hebben we i.o.m. de voorzitters geprobeerd een aantal gesloten vragen c.q. stellingen op te stellen.

Per avenue c.q. commissie hebben we i.o.m. de voorzitters geprobeerd een aantal gesloten vragen c.q. stellingen op te stellen. Enquête RC Veenendaal Regio Beste Rotary Vrienden en Vriendinnen, Ons bestuur heeft in opperste wijsheid besloten maar eens een echte peiling te doen inzake diverse aspecten onze club betreffende. Dan

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April 2010. Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde.

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April 2010. Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. ROTARY INTERNATIONAL WETGEVENDE VERGADERING April 2010 Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. AVENUES-SERVICES-SPEERPUNTEN Vocational Service Van uit

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Rotary Club Hellevoetsluis. Samen Sterk!

Rotary Club Hellevoetsluis. Samen Sterk! ```````````````````````````````````````````````` Rotary Club Hellevoetsluis Jaarplan 2012-2013 Rotary Club Hellevoetsluis JAARPLAN 2012/2013 Samen Sterk! : Secretaris: Penningmeester: Inkomend voorzitter:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Internationaal thema: Light up Rotary. Districtsthema: Samen Sterker. Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend

Jaarplan 2014-2015. Internationaal thema: Light up Rotary. Districtsthema: Samen Sterker. Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend Jaarplan 2014-2015 Internationaal thema: Light up Rotary Districtsthema: Samen Sterker Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend Voorwoord: Zoals de laatste jaren gebruikelijk is binnen onze club zal

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Rotary Club Kinderdijk

Rotary Club Kinderdijk Rotary Club Kinderdijk JAARPLAN 2015-2016 INHOUD I. Inleiding II. Invulling van de clubactiviteiten III. Bestuur en functionarissen IV. In- en externe communicatie V. Ledenbeleid VI. Clubavonden VII. Samenwerking

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

Jaarplan Rotaryclub Steenbergen 2014-2015. Innovatief en Flexibel

Jaarplan Rotaryclub Steenbergen 2014-2015. Innovatief en Flexibel Jaarplan Rotaryclub Steenbergen 2014-2015 Innovatief en Flexibel Internationaal Rotary thema: light up Rotary Inleiding. Rotaryclub Steenbergen is niet groot, niet rijk, niet bezig met grote inzamelacties

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting

Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting www.pwc.nl SBR Programma Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting Amersfoort, Inhoud 1. Introductie en disclaimer 2. Rol binnen het SBR programma 3. Samenwerken of concurreren? 4. Bijzondere

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam Franchisegever SEARCH & SELECTION DE FRANCHISEGEVER... 1 WAARDEN DIE SEARCH & SELECTION TYPEREN... 1 ETHIEK - EEN HEEL BIJZONDERE WAARDE... 2 SEARCH & SELECTION HISTORIEK... 2 MISSIE I VOOR DE KLANTEN

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

YOU ROTARY. Rotaryclub Emmen WANT FOR. Service above Self. Rotary International

YOU ROTARY. Rotaryclub Emmen WANT FOR. Service above Self. Rotary International Rotaryclub Emmen I WANT YOU FOR ROTARY Rotary International De Rotaryclub Emmen maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International Service above Self Proeve update procedures nieuwe leden

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

GEEF JE INSPIRATIE EEN KANS! DE COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE - 4 WAY TEST VOCATIONAL SERVICE - JOBROTARY

GEEF JE INSPIRATIE EEN KANS! DE COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE - 4 WAY TEST VOCATIONAL SERVICE - JOBROTARY GEEF JE INSPIRATIE EEN KANS! Oktober is in Rotary de Vocational Service Maand. Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris en drie vrienden samen in een klein bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende:

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Beste eigenaar/bewoner, Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Er moet een verklaring door de gebruiker getekend

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Autonomie en Paternalisme in Mediation. Hugo Prein / Dorothy DellaNoce 21 April 2009 www.transformatieve-mediation.nl. Agenda

Autonomie en Paternalisme in Mediation. Hugo Prein / Dorothy DellaNoce 21 April 2009 www.transformatieve-mediation.nl. Agenda Autonomie en Paternalisme in Mediation Hugo Prein / Dorothy DellaNoce 21 April 2009 www.transformatieve-mediation.nl Agenda Autonomie en paternalisme? Analyse van enkele video clips Discussie 2 1 Cliënt-

Nadere informatie