Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk"

Transcriptie

1 Betrokkenheid Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau Commissie Rotary Samen Sterk Juli 2007

2 DOEL Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest, en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van 1. het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid 2. de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van zijn beroep als middel om de maatschappij te dienen 3. de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven 4. internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid. SERVICE Above Self (MOP, p. 76) Fundamentally, Rotary is a philosophy of life that undertakes to reconcile the ever present conflict between the desire to profit for one s self and the duty and consequent impulse to serve others. This philosophy is the philosophy of service Service Above Self. Because they who serve must act, Rotary is not merely a state of mind, nor Rotary philosophy merely subjective, but must translate itself into objective activity; and the individual Rotarian and the Rotary Club must put the theory of service into practice. Eindredactie: Kees van Gruting Illustraties: Maarten Boom Uitgave: Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) Amstel 266, 1017 AM Amsterdam Telefoon: , Fax: Internet: Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 2

3 Cooperation is the keynote of happy community life Paul Harris Ten geleide Inleiding Op het eerste gezicht zit Rotary niet zo moeilijk in elkaar. Een Rotaryclub bestaat uit gemiddeld veertig leden, die wekelijks bij elkaar komen. Bij deze bijeenkomsten wordt in de regel met elkaar gegeten. Er worden steeds inleidingen gehouden, behalve als de bijeenkomst aan clubzaken is gewijd. Rotary is een serviceclub, dat wil zeggen een organisatie waarvan de leden zowel individueel als collectief zich bezighouden met verlenen van service aan derden. Ieder Rotarylid weet na een paar maanden lid zijn wat de organisatie ongeveer inhoudt en we hebben in Nederland ongeveer personen die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat het betekent Rotarylid te zijn. Ondanks deze grote ervaring bij Rotarians, worden Rotaryclubs in hun bestaan regelmatig geconfronteerd met problemen die niet zo gemakkelijk oplosbaar zijn als op het eerste gezicht lijkt. Stel een club zoekt nieuwe leden. Als de club een paar veelbelovende personen tot lid maakt zonder te duidelijk te letten op het niveau van hun inbreng, kun je achteraf de vraag stellen of er verstandig is gehandeld. Als een club een onevenwichtige samenstelling aan leden heeft, kan het jaren duren voordat die fout gecorrigeerd is. Een goed ledenbeleid vraagt veel aandacht, en dit geldt voor vrijwel alle onderwerpen binnen Rotary. Iets niet goed doen gaat haast vanzelf; iets goed doen vraagt veel overleg, enthousiasme en volharding. We maken deel uit van een internationale organisatie. Daardoor kunnen we niet alles doen en laten wat we graag zouden willen. We moeten ons steeds de vraag stellen wat wel en niet is toegestaan. Het zal dan blijken dat de regels minder belemmerend werken dan we op voorhand hadden gedacht. Het is onverstandig het wiel iedere keer opnieuw uit te vinden. Om die reden is het prettig te weten hoe andere Rotaryclubs met een bepaalde problematiek zijn omgegaan en wat daarvan te leren valt. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel wil een geïnteresseerde Rotarian helpen met de vraag hoe deze zijn club zo goed mogelijk kan dienen, door het bespreken van een aantal knelpunten waarmee deze te maken kan krijgen. De commissie geeft bij ieder knelpunt adviezen. Er is gestreefd naar volledigheid, maar in de praktijk zal blijken of er knelpunten zijn vergeten. Het tweede deel bevat een aantal aanbevelingen voor samenwerking op regionaal- en districtniveau. Hoewel de hier genoemde problematiek wat minder actueel is voor de gemiddelde Rotarian, is het voor de Commissie van belang te weten of hij/zij deze aanbevelingen onderschrijft. Het ligt in de bedoeling dit rapport bij te stellen op basis van de discussies die over de aanbevelingen hebben plaatsgevonden. Het rapport kan dan tevens worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

4 Doelstellingen De doelstellingen van Rotary zijn in de loop van de afgelopen honderd jaar steeds verfijnd, maar in de kern steeds hetzelfde gebleven: het gaat om het dienen van anderen. Over deze doelstellingen en aan de beleving en de mogelijkheden van Rotary in deze tijd handelt het Vision rapport (zie onder). Daarom geven wij er in dit rapport aan de doelstellingen geen aandacht, te meer daar wij de doelstellingen niet als een knelpunt ervaren. Avenues Op het gebied van de verschillende avenues bestaan landelijke commissies die informatie op dit specifieke terrein verzamelen, bundelen en aan de clubs ter beschikking stellen, en ook adviezen geven. De commissie Rotary Samen Sterk wil daarom aan de avenues geen diepgaande aandacht geven, maar doet enkel een aantal aanbevelingen van algemene aard. Commentaar Een concept-rapport is voorgelegd aan de verschillende landelijke commissies en werkgroepen. De commissie is dankbaar voor de waardevolle reacties die in het rapport zijn verwerkt. Een bijzonder woord van dank voor de reacties van Karel Claassen, de auteur van het Vision Rapport. Wij spreken de hoop uit dat het rapport een bijdrage mag geven aan een beter functioneren van Rotary. Jan Hendriks, voorzitter Jan Hemminga, secretaris Commissie Rotary Samen Sterk GB Jan Hendriks, voorzitter RC Hoogeveen GB Norbert André de La Porte RC Utrecht-Kromme Rijn D1550 Cees van Rossum RC Helmond D1560 Hans Dinklo RC Apeldoorn-Noord D1570 Jan Willink RC Soest-Baarn D1580 Kees van Gruting RC Bloemendaal D1590 Jan Hemminga, secretaris RC Heerenveen D1600 Hans Meerburg tot 1/4/2007 RC Rijnwoude D1600 Elly van Zuiden vanaf 1/4/2007 RC Zoetermeer D1610 Hans van Reijsen RC Zwijndrecht-Waal en Devel Met GB wordt bedoeld Gouverneursberaad. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 4

5 I. AANBEVELINGEN OP CLUBNIVEAU LOCATIE 1. Plaats van samenkomst 7 BESTUUR 2. Bekwame bestuurders 9 3. Continuïteit in beleid Informatie voor ieder Rotarylid Hoe houden we de club aantrekkelijk? 15 BIJEENKOMSTEN 6. Reguliere clubbijeenkomsten Speciale clubbijeenkomsten Voordrachten en excursies Politiek en religie Firesides 25 LIDMAATSCHAP 11. Aantrekken van nieuwe leden Installatie van een nieuw lid Opvang van nieuwe leden Attendance Partners van Rotaryleden Register van Rotaryleden inzake hun Rotaryactiviteiten Uitdragen van de Rotarydoelstellingen Club van actieve beroepsbeoefenaars 41 FINANCIËN 19. Contributiesystemen 43 GEDRAG 20. Rotaryleden met financiële problemen Zijn mede-rotaryleden potentiële klanten? Hoe te handelen bij Rotaryleden die in opspraak komen 49 SAMENWERKING MET DERDEN 23. Samenwerking met andere serviceorganisaties De Rotaryclub en PR 53 AVENUES 25. Club Service Vocational Service Community Service International Service New Generations (jeugd) 63 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 5

6 II. AANBEVELINGEN OP REGIONAAL- EN DISTRICTNIVEAU 1. Het officiële gouverneursbezoek Districtbulletin De Four Way Test Afstemmen van het aantal Rotaryclubs op de behoeften van potentiële leden Trainingen voor succesvol projectmanagement Het beter benutten van het enorme potentieel aan kennis en kunde binnen Rotary Maatschappelijke betrokkenheid Het oprichten van een professioneel centrum Samenwerking Nederlandse Rotarydistricten 81 Bijlagen Bronnen en gebruikte afkortingen 82 Declaration for Rotarians in Businesses and Professions 83 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 6

7 I. Aanbevelingen op clubniveau 1 Plaats van samenkomst Gewenste situatie Een locatie die voldoet aan een aantal specifieke eisen voor de wekelijkse samenkomst van een Rotaryclub. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Meeting Places Each club is autonomous in determining its place of meeting. Since each member of a Rotary club is entitled to attend the meeting of any other Rotary club, it is expected that clubs will meet in a place where any member of another Rotary club can attend its meeting. (MOP, p. 10) Club Name and Locality Each club is organized and exists in a locality. RI may recognize as a locality any reasonable extent of territory where there are sufficient business and professional persons actively engaged in service to society whose offices or places of business or places of residence are so contiguous to one another as will enable them to function as a club. Each provisional club shall adopt a name that will identify it with its locality and shall insert in its constitution the name chosen, subject to the approval of RI. When so approved, the name shall not be changed except by the mutual consent of RI and the club. (MOP, p. 16). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs dienen bij oprichting een naam te kiezen. De geografische ligging van de locatie van samenkomst speelt hierbij vaak een belangrijke rol. De MOP stelt wel dat de club moet samenkomen in een gelegenheid die zich bevindt in het geografische gebied dat genoemd wordt in de naam van de club. Dit is niet alleen van belang om een band te creëren tussen de betreffende Rotaryclub en de omgeving (belangrijk voor projecten), maar ook om het Rotaryleden van andere clubs het makkelijk te maken de club te bezoeken. Soms doet het probleem zich voor dat in het geografische gebied dat vermeld wordt in de officiële naam van de Rotaryclub, geen geschikte vergaderruimte (meer) aanwezig is. Dit is te verhelpen door in de naam niet een te beperkt geografisch gebied op te nemen. The text of the standard Rotary club constitution, insofar as it relates to the name and locality of a specific club, is completed by the club with the approval of the RI Board. Subsequent changes are subject to the approval of the RI Board (MOP, p. 16). Belemmering De vergaderlocatie moet voldoen aan verschillende eisen. In de regel zal er in de betreffende ruimte ook worden gegeten en moeten er mogelijkheden zijn om lezingen te houden. De bijeenkomsten moeten plaatsvinden in een aparte zaal, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 7

8 Soms is het moeilijk een goede locatie te vinden. Soms blijkt de locatie bij wijziging van eigenaar niet langer een geschikte plaats te zijn. Aanbeveling De besturen van Rotaryclubs wordt aangeraden om de paar jaar na te gaan of de locatie waar de wekelijkse bijeenkomst plaatsvindt nog steeds aansluit bij de behoefte van de club dat wil zeggen of de zaal voor wat betreft de grootte, de inrichting en de indeling optimaal is afgestemd op de behoeften die samenhangen met de soort bijeenkomsten. Toelichting Vaak wordt er onvoldoende aandacht gegeven aan de inrichting van de zaal van samenkomst. Het verdient aanbeveling de opstelling van tafels en stoelen aan te passen aan de soort bijeenkomst. Bij het houden van lezingen is vaak een andere opstelling gewenst dan bij bijvoorbeeld de behandeling van clubzaken. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 8

9 I. Aanbevelingen op clubniveau 2 Bekwame bestuurders Gewenste situatie Bekwame bestuurders op voor Rotary belangrijke bestuursposten. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP geeft uitgebreid aandacht aan alle functionarissen die nodig zijn om de club succesvol te laten functioneren. Aan de vraag hoe aan bekwame bestuurders te komen, besteedt de MOP indirect aandacht door te wijzen op de wenselijkheid van goede doorstroming door middel van een dagelijks bestuur bestaande uit een inkomend, een actief en een uitgetreden voorzitter. Er wordt voor gepleit dit ook bij commissies toe te passen. De MOP noemt de mogelijkheid dat bestuursleden voor een langere periode dan een jaar worden benoemd. Een langere periode dan twee jaar wordt voor een voorzitter onwenselijk gevonden. Binnen de Nederlandse Rotary is het gebruikelijk dat een inkomend voorzitter zijn eigen bestuur samenstelt en ook de voorzitters van de verschillende avenues aanzoekt. (Volgens de door RI opgestelde modelstatuten worden nieuwe bestuursleden voorgesteld door een speciaal voor dit doel ingestelde commissie.) De functies van secretaris en penningmeester worden vaak een aantal jaren door dezelfde persoon bekleed. De overige functies wisselen jaarlijks. Belemmering Niet alle Rotaryleden beschikken over voldoende tijd of hebben voldoende bestuurlijke ervaring om bij Rotary voorzitter te kunnen zijn. Aanbeveling Een Rotarylid kan worden gevraagd langer dan een jaar voorzitter te zijn van zijn of haar Rotaryclub, dan wel die functie vaker te vervullen. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Binnen de Rotaryclubs is het gebruikelijk dat voorzitters een ambtstermijn hebben van een jaar. De nieuwe voorzitter wordt meestal door het zittende bestuur voorgedragen en vervolgens benoemd. Sommige clubs hanteren de regel dat ieder lid in principe eenmaal voorzitter kan zijn en wel in volgorde waarin de leden zijn toegetreden. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 9

10 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 10

11 I. Aanbevelingen op clubniveau 3 Continuïteit in beleid Gewenste situatie Een meerjarenbeleid dat de steun heeft van de club en dat door ieder nieuw bestuur als basis van beleid wordt beschouwd. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Club Leadership Plan In dit recent uitgebrachte plan wordt de clubs geadviseerd om lange termijnplannen op te stellen en als afgeleide hiervan jaarplannen. Wijzigingen in de werkwijze kunnen in het huishoudelijk reglement worden beschreven (voor zover ze niet strijdig zijn met het model HR). Club Assemblies The club assembly is a meeting of all club members, including the club s officers, directors, and committee chairs, held for the purpose of conferring on the program and activities of the club or for membership education. All members of the club are urged to attend. The club president, or other designated officer, presides at club assemblies. Club assemblies are held at the time of the visit of the governor or assistant governor and such other times as are appropriate (MOP, p. 5). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs kennen vrijwel geen stukken waarin ten aanzien van een of meer aspecten van de club een meerjarenbeleid is opgesteld. Men kan hoogstens spreken van niet beschreven gewoontes, die min of meer automatisch door de besturen van Rotaryclubs in acht worden genomen. Bij ons is het gebruikelijk dat... Belemmering Het opstellen van een meerjarenplan vergt veel tijd van alle betrokkenen. Deze tijd is in steeds mindere mate aanwezig. Vaak zijn de meningen binnen een club sterk verdeeld en is het moeilijk tot een eensluidende visie te komen. Aanbeveling Het opstellen van een meerjarenplan waarin alle belangrijke punten van de club aan de orde komen. Een dergelijk plan dient te gelden voor een periode van minimaal drie jaar en dient de steun te hebben van de club, vastgesteld op een speciale bijeenkomst (zie tekst MOP). Nieuwe besturen dienen een dergelijk plan als uitgangspunt van beleid te hanteren. Een jaarplan dient gebaseerd te zijn op een meerjarenplan. Het is wenselijk om bij het kiezen van clubthema s aansluiting te zoeken bij de internationale thema s en het eigen meerjarenplan, en deze thema s niet ieder jaar te wijzigen. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 11

12 Toelichting Ieder nieuw bestuur opereert binnen de grenzen die de club stelt. Het is alsof de grenzen waarbinnen de besturen werken de laatste jaren zijn verruimd, doordat de clubleden al blij zijn dat iemand bestuurstaken wil uitvoeren en men het hem of haar daarom niet moeilijk wil maken. In een dergelijk situatie zal men er dus niet over vallen, als hier en daar een foutje wordt gemaakt. In een dergelijk cultuur is het goed mogelijk dat een beleidslijn die in een bepaald jaar is omarmd, geen uitvoering meer krijgt in het daaropvolgende jaar. Om die reden is de invoering van een meerjarenplan van veel belang. Bij de Commissie Rotary Samen Sterk kunnen voorbeelden van meerjarenplannen worden aangevraagd. Club Leadership Plan Het CLP is zo kort geleden gepubliceerd, dat er nog geen ervaringen mee zijn opgedaan. Wel zijn er Rotaryclubs die jaarplannen hebben. De ervaringen hiermee zijn positief. Om te voorkomen dat een opvolger het weer geheel anders wil gaan doen, is het gewenst een meerjarenplan op te stellen. In het CLP wordt veel aandacht gegeven aan de procedure waarmee dit meerjarenplan via club assemblies wordt vastgesteld. Deze procedure moet ertoe leiden dat het plan door de club wordt geaccepteerd voor een langere periode. N.B. Bij de RAN is een Nederlandse versie van het CLP aan te vragen. Bij de keuze van projecten is het verstandig zoveel als mogelijk in te haken op: bestaande projecten in regio of het district, zoals bijvoorbeeld water en alfabetisering en internationale Rotarythema s en gebruik te maken van werkgroepen met betrekking tot deze onderwerpen. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 12

13 I. Aanbevelingen op clubniveau 4 Informatie voor ieder Rotarylid Gewenste situatie Rotaryleden die goed geïnformeerd zijn over wat zich binnen Rotary afspeelt op regionaal, district en (inter-)nationaal niveau. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP stelt dat ieder lid geabonneerd moet zijn op de Engelstalige Rotarian, dan wel op een qua opzet vervangend blad in een andere taal (MOP, p. 19). Ook zijn gouverneurs verplicht maandberichten rond te sturen. (MOP, p. 26). Aanbeveling Iedere club benoemt een nieuwslezer die de taak heeft uit alle informatie die bij een Rotaryclub binnenkomt een selectie te maken en deze kort te noemen op de maandelijkse bijeenkomst gewijd aan clubzaken. Het is aan te bevelen dat de voorzitter in een soort maandbrief zijn clubleden op de hoogte houdt van alle zaken die hij/zij belangrijk vindt om de clubleden te laten weten. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Een Nederlandse Rotarian ontvangt de weekverslagen van zijn eigen club, de maandberichten van de gouverneur en het Nederlandstalige blad De Rotarian. Mogelijk informeert het bestuur de leden op clubavonden ook over RBCbijeenkomsten, projecten met andere clubs en over andere regionale- en districtbijeenkomsten. Toelichting Wij leven in een tijd waarin de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling geweldig zijn toegenomen. Ook binnen Rotary is enorm veel informatie aanwezig en dit zal in de toekomst alleen maar blijven toenemen. Het is niet realistisch er langer van uit te gaan dat iedere Rotarian deze informatie tot zich zal nemen. Er dienen structurele maatregelen te worden getroffen om dit probleem op te lossen. Belemmering De hoeveelheid informatie die een doorsnee Rotarian te lezen heeft, is groot. Dit heeft tot gevolg dat veel Rotarians slechts een gedeelte van alle informatie lezen, of veel informatie terzijde schuiven. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 13

14 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 14

15 I. Aanbevelingen op clubniveau 5 Hoe houden we de club aantrekkelijk? Gewenste situatie Een situatie waarbij de Rotaryclub aantrekkelijk wordt gevonden door alle categorieën leden en gewaardeerd wordt door de personen in het gebied waar de club is gevestigd. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Dit is geen onderwerp waarover in de MOP regels zijn te vinden. Wel zijn daarin veel teksten te vinden waarin melding wordt gemaakt van activiteiten waarvan het wenselijk is dat Rotaryclubs en individuele Rotarians ze uitvoeren. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? De indruk bestaat dat Rotaryclubs vaak moeite hebben om in eigen kring openlijk de vraag aan de orde te stellen of de club aantrekkelijk is en, als dat niet het geval is, hoe deze meer aantrekkelijk kan worden gemaakt. De vraag of de club aantrekkelijk is, is vooral van belang voor jonge leden. Vinden zij van wel, dan is er een grote kans dat dit ook door de andere leden op dezelfde wijze beleefd zal worden en zit men op de goede weg. Omgekeerd dient bij een negatief antwoord onderzoek te worden gedaan naar het waarom en dienen er passende maatregelen te worden genomen. Belemmering Veel Rotaryclubs functioneren al jarenlang op dezelfde manier en zijn naar binnen gekeerd, dat wil zeggen ze staan niet open voor de maatschappelijke ontwikkelingen die om hen heen plaatsvinden. Zij vinden het moeilijk om te veranderen en kunnen dat vaak moeilijk op eigen kracht. Aanbeveling Het is wenselijk om in het meerjarenplan een hoofdstuk te wijden aan het aantrekkelijk maken en houden van de eigen Rotaryclub. Hierbij speelt een rol a. betrokkenheid van de leden bij de club b. de samenstelling van de club c. de plaats van samenkomst d. kwalitatief goede projecten e. een goed en afwisselend programma van de clubbijeenkomsten en f. het imago van de club (een belangrijke voorwaarde bij fundraising en het krijgen van nieuwe leden van voldoende hoog niveau). Toelichting Over de onderwerpen in deze aanbeveling zijn er in dit document specifieke aanbevelingen te vinden. RI experimenteert met twee pilot projecten om na te gaan of wijzigingen van de bestaande regels de attractiviteit van Rotary doen verhogen. (zie I 14). Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 15

16 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 16

17 I. Aanbevelingen op clubniveau 6 Reguliere clubbijeenkomsten Gewenste situatie Het houden van clubbijeenkomsten conform de Rotaryregels. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Cancellation. The board may cancel a regular meeting if it falls on a legal holiday or in case of the death of a club member, or of an epidemic or of a disaster affecting the whole community, or of an armed conflict in the community which endangers the lives of the club members. The board may cancel not more than four regular meetings in a year for causes not otherwise specified herein provided that this club does not fail to meet for more than three consecutive meetings (MOP, p. 238). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Rotaryclubs hebben een grote ervaring met het organiseren van bijeenkomsten. Toch worden hierbij niet altijd alle regels die RI voorschrijft in acht genomen, zoals clubs die stelselmatig een vijfde bijeenkomst in de maand niet door laten gaan en clubs die met zomerreces gaan. Het MOP stelt dat er een wekelijkse bijeenkomst moet zijn. Slechts bij hoge uitzondering kan deze niet doorgaan. Belemmering In de zomertijd is de opkomst van de leden in de regel laag. Een aantal Rotaryclubs belegt in die tijd gemeenschappelijke bijeenkomsten met andere Rotaryclubs. Aanbeveling Gezien het principe dat er wekelijks een bijeenkomst dient te zijn, moeten Rotarybesturen ervoor zorgen dat deze altijd wordt gehouden. Het houden van gemeenschappelijke bijeenkomsten met andere Rotaryclubs in vakantieperiodes. Vindt een bijeenkomst niet plaats op het adres als vermeld in het ledenboek, dan dient, met het oog op mogelijke bezoeken van Rotarians van andere clubs, op het reguliere adres bekend te zijn waar de betreffende club op die dag samenkomt. Toelichting Het houden van bijeenkomsten met andere rotaryclubs maakt het niet alleen makkelijker om aan deze verplichting te voldoen, maar bevorderen ook de onderlinge saamhorigheid en leidt vaak tot plezierige bijeenkomsten. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 17

18 Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 18

19 I. Aanbevelingen op clubniveau 7 Speciale clubbijeenkomsten Gewenste situatie Het houden van speciale bijeenkomsten ter afwisseling van de wekelijkse. Het is voor de club van groot belang dat in het bijzonder dit soort bijeenkomsten succesvol verlopen. Bestaan hierover binnen Rotary regels? De MOP geeft hierover geen regels. Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Iedere club kent speciale bijeenkomsten, zoals: de nieuwjaarsbijeenkomst de jaarlijkse feestavond met partners de presidential evening en het lustrum. Bij de organisatie van dit soort bijeenkomsten gaat logischerwijs allereerst de belangstelling uit naar een goede invulling van het hoofdprogramma. Er is vaak minder aandacht voor een aantal praktische zaken. Dat is begrijpelijk, toch bepalen deze praktische zaken vaak het succes van de bijeenkomsten. Belemmering Het is vaak onvoldoende duidelijk bij dit soort activiteiten welke bestuursleden met welke taken zijn belast. Aanbeveling Het is aan te bevelen dat er bij het houden van speciale bijeenkomsten een aparte commissie is die zich bezighoudt met de organisatie van de avond. Toelichting Het slagen van speciale bijeenkomsten is vaak te danken aan de aandacht die wordt gegeven aan de zogenaamde details. Voor zover bij dit soort bijeenkomsten oudleden, weduwen, partners, zieken en kinderen worden uitgenodigd, kunnen zich tal van logistieke problemen voordoen die de aandacht vragen. Sommige personen hebben vervoersproblemen. Bij oud-leden en weduwen is het de vraag of de adresgegevens nog steeds correct zijn en of zij de uitnodiging wel hebben ontvangen, gasten moeten bekend zijn met de rijroute, etc. De dankbaarheid van degenen die met enige hulp en aandacht toch de bijeenkomsten kunnen bijwonen, is vaak groot. Waarom zou die service niet gegeven worden, als het woord service al in ons vaandel staat en het bovendien gaat om mensen die sterk bij het wel en wee van onze club betrokken zijn! Om kliekjessfeer te vermijden moeten besturen er zorg voor dragen dat niet steeds dezelfde personen aan dezelfde tafeltjes gaan zitten. Levensbericht Een groot aantal Rotaryclubs kent het levensbericht. Dat is een voordracht waarin een Rotarian beschrijft wat er in zijn/haar leven tot nu toe is voorgevallen. Anders dan het beroepspraatje dat je houdt als inkomend lid of bij wijziging van functie, gaat het hierbij om meer persoonlijke zaken als opvoeding, studie, huwelijk, levensopvatting, etc. Het levensbericht wordt vaak gehouden door Rotarians aan het einde van hun professionele loopbaan. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 19

20 Er zijn echter ook clubs waarbij leden meerdere malen een levensbericht verzorgen. Ook zijn er clubs waarbij een inkomend voorzitter zijn levensbericht moet houden alvorens te worden geïnstalleerd. Het is gebruikelijk dat bij dit soort bijeenkomsten ieder lid aanwezig probeert te zijn en dat er niet wordt genotuleerd. Buitenstaanders zijn niet welkom, tenzij de inleider daarom verzoekt. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 20

21 I. Aanbevelingen op clubniveau 8 Voordrachten en excursies Gewenste situatie Het hebben van een jaarprogramma met een evenwichtige mix aan voordrachten en excursies voor leden en gasten. Bestaan hierover binnen Rotary regels? Programs on Rotary subjects Efforts should be made to encourage programs on Rotary subjects rather than programs designed merely to interest or amuse and thus offset the tendency to make Rotary clubs mere social clubs (MOP, p. 11). Guests Clubs should make a special effort to urge individual members to invite guests to weekly club meetings at which especially interesting programs are scheduled in order that non-rotarian members of the community may be better informed about the function of the club and its aims and objects (MOP, p. 11). Hoe gaan Rotaryclubs hier in het algemeen mee om? Een Rotarybijeenkomst kent een vaste structuur, met als belangrijkste onderdelen de opening met mededelingen het eten en de voordracht of clubzaken. Binnen Rotaryclubs wordt aan het hoofdbestanddeel van de wekelijkse bijeenkomst, de voordracht, in de regel veel aandacht gegeven. In veel clubs is de programmacommissaris de belangrijkste persoon na de voorzitter. Belemmering Sommige Rotaryclubs kunnen door hun geografische ligging moeilijk aan goede sprekers komen. Overleg met andere Rotaryclubs kan uitkomst bieden. Het aanleggen van een regionale sprekerspool kan hierbij helpen. Aanbeveling Het verdient aanbeveling dat de programmacommissaris het jaarprogramma vaststelt in nauw overleg met het bestuur. Er dient gestreefd te worden naar een evenwichtig programma met een duidelijk Rotarysignatuur (zie MOP tekst). Een goed programma dient de inleiding te zijn van nieuwe plannen en projecten. Meer gebruik maken van de mogelijkheid om niet-rotarians, anders dan als kandidaat-lid, een bijeenkomst te laten bijwonen. Toelichting De vaste structuur van de Rotarybijeenkomsten kent naast voordelen ook nadelen. De bijeenkomsten missen vaak een creatieve invulling en kunnen daardoor hun aantrekkelijkheid verliezen. Door regelmatig kleine wijzigingen aan te brengen kan de levendigheid worden bevorderd. Een regelmatige peiling bij de leden naar de waardering van het programma is een goede graadmeter voor de betrokkenheid. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 21

22 Aandachtspunten voor een goed programma: evenwichtige mix van eigen sprekers en gastsprekers evenwichtige mix in onderwerpen bedrijfsbezoeken en aandacht voor Rotaryonderwerpen, waarin vooral het vocational element in de voordrachten belangrijk is Voordrachten Sprekers kunnen op de volgende manieren meer inhoud geven aan clubvoordrachten over beroepsaspecten of ontwikkelingen in de maatschappij: duidelijk maken wat de eigen betrokkenheid met het onderwerp is bespreekbaar maken van morele vraagstukken en ethische dilemma s en het benadrukken van maatschappelijk verantwoord ondernemen met gebruikmaking van Four Way Test (zie II, 3). Door de verscheidenheid aan classificaties in een club is er vrijwel altijd wel een lid aanwezig dat voor een goede toelichting kan zorgen. Excursies Onder excursies worden alle soorten activiteiten verstaan die niet plaatsvinden op de gebruikelijke plaats van samenkomst. Dit soort activiteiten, waaraan ook veelal de partners deelnemen, hebben een goede invloed op de sfeer in de club, maar er moet volgens het MOP een duidelijke relatie zijn met de Rotarydoelstellingen. Hiertegen wordt nog wel eens gezondigd. Praatjes Voordrachten kunnen bestaan uit zogenaamde twee minutenpraatjes. Deze kunnen gaan over: de belangrijkste gebeurtenissen van de week en een belangrijke uitspraak. Deze praatjes bevorderen de participatie van de leden en haken duidelijk in op de actualiteit. Aanbevelingen Commissie Rotary Samen Sterk 22

Engage Rotary, Change Lives

Engage Rotary, Change Lives Engage Rotary, Change Lives PETS-boekje 2013-2014 Rotary International District 1600 President-Elect Training Seminar (PETS) 8 & 9 maart 2013 Gebruik dit boekje en deel de inhoud met je medebestuursleden

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Drs. M. Jansen Drs. J. Koffijberg Drs. G. Homburg

Drs. M. Jansen Drs. J. Koffijberg Drs. G. Homburg DOORVERWIJZING DOOR SLACHTOFFERHULP - eindrapport - Drs. M. Jansen Drs. J. Koffijberg Drs. G. Homburg Amsterdam, mei 2008 Regioplan publicatienr. 1664 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer Evaluatie van enkele onderdelen van de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) die zijn opgenomen in een bestaande Alcohol Verkeer Cursus

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie