1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3."

Transcriptie

1 Preventiefiche 1. Beschrijving Permanente borstweringen van gebouwen Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico van een onverwachte val in de diepte van personen die zich bewegen of stilstaan in de nabijheid van deze diepte. Samenstellende elementen van borstweringen Balustrade: opengewerkte borstwering die bestaat uit herhaalde dunne elementen die een steunregel ondersteunen Spijl: element van een borstwering met een kleine doorsnede, in het algemeen verticaal Spijlenstel: geheel van spijlen waaruit een borstwering geheel of gedeeltelijk bestaat Steunregel: borstweringselement dat bestaat uit een bovenregel die dienstdoet als steunelement Hellende borstwering: borstwering die opgebouwd is aan de grens van een hellend vlak Regel: doorlopend element, horizontaal of hellend geplaatst Handgreep: deel van een borstwering dat bestemd is om ter hand te worden genomen Stijl: verticaal element van de borstwering waarmee de vastzetting gerealiseerd wordt Opening in een borstwering: open ruimte die begrensd wordt door de elementen van de borstwering Paneel: vulelementen die een vlak oppervlak vormen en die verbonden zijn met de structuur van de borstwering Trapleuning: borstwering die opgebouwd is aan de grens van een trap of van een overloop 2. Risico s Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw Regelgeving Referentienormen: NBN B (2010) Borstwering van gebouwen Norm Het doel van deze norm is de voorschriften te definiëren waaraan de elementen moeten voldoen die beschermen tegen het risico op vallen van een hoogte van meer dan 1 m, zowel van volwassen personen als van kinderen. regelgeving na te leven. Reproductie is toegestaan mits de uitdrukkelijke toesteing van en duidelijke bronvermelding. 1/ 5 Het preventie-instituut van de bouw

2 Deze norm is van toepassing op nieuwe of te renoveren gebouwen met een openbaar of privaat karakter. Meer bepaald geldt deze norm voor residentiële gebouwen (meerdere of private appartementen), kantoorgebouwen, coerciële gebouwen en publiek toegankelijke gebouwen. Onder dat laatste vallen ook scholen en gebouwen voor sportactiviteiten. Voor voetbalstadions moet het KB van 2 juni 1999 (B.S. van 10 juli 1999) gevolgd worden. Voor gevels definieert de norm de nodige beschermhoogtes (H en Hr) en de gevallen waar aanvullende borstweringen geplaatst moeten worden. De normen NBN B en NBN S zijn van toepassing voor de eisen waaraan de structuren en beglazing in de beschermzones moeten voldoen. De norm is niet van toepassing op tijdelijke beschermingselementen zoals afneembare borstweringen en borstweringen van stellingen of van werven. Andere uitsluitingen zijn noodtrappen en ladders (uitsluitend gebruikt in geval van dringende evacuatie), borstweringen van kunstwerken en van industriële installaties. Net zomin is de norm van toepassing op borstweringen die bestemd zijn voor het tegenhouden van opzettelijk veroorzaakte vallen. In de norm wordt verwezen naar de Eurocodes voor de berekeningen, naar een aantal producten voor o.a. glas, buitenschrijnwerk, enz. en naar proefnormen voor glas. Naast de definitie van borstwering worden ook nog de definities gegeven van de onderdelen van samengestelde borstweringen en van een stilstandzone. Onder een stilstandzone wordt een vrij horizontaal, normaal toegankelijk doorlopend oppervlak verstaan waarvan de afmetingen of de indeling het mogelijk maakt om er in evenwicht op te staan en dat ook lager dan 450 is. Er zijn twee types. Het eerste type is een normale stilstandzone (ZSN) waarop iemand de voeten volledig kan neerzetten doordat de minimale oppervlakte 300 x 300 is. Het tweede type is een precaire stilstandzone (ZSP) en is een steun die een instabiel of ondersteund evenwicht mogelijk maakt. Enkele voorbeelden zijn een lage regel en elk laag element waarop een voet geplaatst kan worden, zoals een dorpel. Regionale regelgeving In Titel IV: Toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan extra eisen betreffende trapleuningen. Deze verordening is terug te vinden via: Spelregels Stedenbouwkundige verordeningen De gewestelijke stedenbouwkundige verordening 4. Preventiemaatregelen Afmetingen van borstweringen Dikte van een borstwering De dikte van een borstwering (EP) is de horizontale afstand tussen het vlakke binnendeel en het vlakke buitendeel van de borstwering. Voor de bepaling van de dikte kan het volgende in rekening genomen worden: De uitstekende binnendelen op meer dan 600 boven de normale stilstandzone, die de vooruitsteek van het lichaam beperken De uitstekende buitendelen op meer dan 700 boven de normale stilstandzone, die effectief een aanvullend obstakel vormen voor de val van het lichaam regelgeving na te leven. Reproductie is toegestaan mits de uitdrukkelijke toesteing van en duidelijke bronvermelding. 2/ 5 Het preventie-instituut van de bouw

3 Beschermhoogte Dunne borstweringen (dikte 200 ) Er zijn twee soorten beschermhoogtes gedefinieerd: De beschermhoogte (H) is de verticale afstand gemeten tussen het bovengedeelte van de borstwering en de normale stilstandzone. De beperkte beschermhoogte (Hr) is de verticale afstand gemeten tussen het bovengedeelte van de borstwering en de precaire stilstandzone. Wanneer er meerdere stilstandzones zijn, is er reden om rekening te houden met het meest ongunstige geval. De beschermhoogte van de borstwering moet voldoen aan de voorschriften uit de onderstaande tabel: Dikke borstweringen 200 < dikte > 400 Dikte 400 Trapleuningen* H (in ) (0,5 x dikte) H r (in ) Borstweringen geplaatst op een hoogte van 12 m, gemeten vanaf het bovenste gedeelte van de borstwering tot het lager gelegen niveau H en H r * Voor overlopen geldt dat de minimale hoogte is. Als de normale stilstandzone een niveauverschil van meer dan 100 vertoont, moeten bijkomende voorzorgmaatregelen genomen worden, zoals een verbreding van de handgreep of een verhoging van de borstwering H. De onderstaande tabel geeft de bijkomende opstand weer bij de vereiste hoogte in geval van hoogteverschillen in de stilstandzone. x y H X < 600 y H = y 600 < x < < 250 H = y * ( x)/700 X > < 250 H = < x < > 250 H = y * ( x)/1.400 X > > 250 H = H (in ) = de vereiste beschermhoogte van de borstwering (zie tekening) - y (in ) = de opstand of het niveauverschil tussen de stilstandzones - x (in ) = de afstand tussen de vlakke binnenkant van de borstwering en de opstand of het niveauverschil regelgeving na te leven. Reproductie is toegestaan mits de uitdrukkelijke toesteing van en duidelijke bronvermelding. 3/ 5 Het preventie-instituut van de bouw

4 Geometrie van borstweringen De openingen tussen verticale elementen zijn 110 breed. Voor de openingen tussen horizontale elementen geldt het volgende: o De opening tussen de borstwering en de ZSP of ZSN mag maximaal 110 breed zijn. o De onderste zone - tot een hoogte van minstens moet een vulelement bevatten. o De openingen op een hoogte van meer dan 450 mogen maximaal 180 breed zijn. Ook voor trapleuningen geldt dat de opening tussen verticale elementen maximaal 110 breed mag zijn en dat de opening tussen de elementen parallel aan de helling maximaal 180 breed mag zijn. Verder zijn nog eisen opgenomen inzake de openingen die het vulelement mag vertonen en inzake de plaatsing en geometrie van uitspringende delen van de borstwering. Er zijn ook voorschriften met betrekking tot de toelaatbare afwijkingen opgenomen. Veiligheid en geschiktheid voor gebruik Om na te gaan of de borstweringen veilig zijn of geschikt zijn voor een bepaald gebruik, moet hun weerstand tegen statische belastingen gecontroleerd worden. Om na te gaan of ze voldoende weerstand bieden tegen schokken, worden proeven uitgevoerd. De berekeningen worden uitgevoerd volgens de methode van de grenstoestanden, in overeensteing met de reeks NBN EN 1990, of volgens de Eurocodes. Met de berekening wordt nagegaan of de grenstoestanden niet overschreden worden, rekening houdende met: Belastingen ten gevolge van het eigen gewicht, exploitatiebelastingen, effecten van de wind De eigenschappen van materialen Het gebruik (residentiële gebouwen, kantoren, vergaderplaatsen, handelszaken) De geometrische gegevens Brand, indien voorgeschreven Naast de berekening van de sterkte zijn er ook voorschriften voor de bevestiging van de borstwering. Deze borstwering mag bevestigd worden via ankerplaten, met bouten door de vloerplaat of op metalen structuren. Verder in het hoofdstuk worden ook de proeven beschreven die van toepassing zijn op elk element. Borstweringen in glas kunnen gebruikt worden als opvullingselement of als structuurelement. De vereisten zijn dat er enkel gelaagd glas gebruikt mag worden dat overeenkomstig de norm NBN EN is en dat de randen beschermd moeten zijn. Voor de afmetingen zijn dezelfde eisen van toepassing als hierboven opgesomd. Ook worden de eigenschappen van de verschillende glastypes opgesomd. regelgeving na te leven. Reproductie is toegestaan mits de uitdrukkelijke toesteing van en duidelijke bronvermelding. 4/ 5 Het preventie-instituut van de bouw

5 Eisen voor trappen Norm NBN B03-004: Beschermhoogtes voor trapleuningen De beschermhoogte H wordt verticaal gemeten tussen de neus van de trede en het bovenvlak van de regel en bedraagt minstens 900. Voor overlopen bedraagt de minimale hoogte Extra: gewestelijke stedenbouwkundige verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit De traptreden zijn slipvrij en hebben een optrede van maximaal 0,18 m. Iedere trap is aan weerszijden uitgerust met een doorlopende, dubbele handleuning, ook langs de overlopen, waarvan de stangen zich bevinden op een hoogte van 0,65 m en 0,90 m ten opzichte van de trapneuzen en een hoogte van 0,75 m en 1,00 m ten opzichte van de overlopen. Langs de kant van de muur steekt deze dubbele handleuning 0,40 m uit ten opzichte van het begin en het uiteinde van de trap. Bovenaan iedere traparm, op 0,50 m van de eerste trede, wordt 0,60 m vloerbedekking aangebracht met een licht reliëf om slechtziende personen te waarschuwen. Door een contrasterend kleurverschil kunnen de eerste en laatste trede gemakkelijk worden onderscheiden, net als het begin van overlopen. Schema van een trap regelgeving na te leven. Reproductie is toegestaan mits de uitdrukkelijke toesteing van en duidelijke bronvermelding. 5/ 5 Het preventie-instituut van de bouw

Permanente borstweringen van gebouwen

Permanente borstweringen van gebouwen Preventiefiche 1028-01-2016 Permanente borstweringen van gebouwen 1 Beschrijving 1.1 Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden

Nadere informatie

Belgische norm NBN B :2017. Borstweringen van gebouwen. Geldig vanaf Vervangt NBN B :2010 en NBN/DTD B :2015

Belgische norm NBN B :2017. Borstweringen van gebouwen. Geldig vanaf Vervangt NBN B :2010 en NBN/DTD B :2015 Belgische norm Borstweringen van gebouwen Geldig vanaf 27-03-2017 Vervangt NBN B 03-004:2010 en NBN/DTD B 03-004:2015 ICS: 91.040.01, 91.060.10, 91.060.30, 91.080.99 Bureau voor Normalisatie Jozef II-straat

Nadere informatie

Belgische norm NBN B :2017

Belgische norm NBN B :2017 Belgische norm Borstweringen van gebouwen Geldig vanaf 27-03-2017 Vervangt NBN B 03-004:2010 en NBN/DTD B 03-004:2015 ICS: 91.040.01, 91.060.10, 91.060.30, 91.080.99 Bureau voor Normalisatie Jozef II-straat

Nadere informatie

Technisch Comité Architecten

Technisch Comité Architecten Technisch Comité Architecten Veiligheid van personen V. Detremmerie Labo Dak- en Gevelelementen Gebruiksveiligheid 4 de essentiële eis van de BPV: Veiligheid bij gebruik en toegankelijkheid Bouwwerk Geen

Nadere informatie

1 Beschrijving. Figuur 1: Voorbeeld van een steiger als opvangvloer

1 Beschrijving. Figuur 1: Voorbeeld van een steiger als opvangvloer Preventiefiche 1053 11/2017 Steiger die gebruikt wordt als opvangvloer 1 Beschrijving Opvangvloeren moeten stevig genoeg zijn om een vallende persoon te kunnen opvangen. Het is dan ook logisch dat de valhoogte

Nadere informatie

Een duurzaam en veilig balkon

Een duurzaam en veilig balkon Een duurzaam en veilig balkon De renovatie van appartementen Bouwunie september 2018 Appartementrenovatie Een duurzaam en veilig balkon 20-09-18 - Pagina 1 De syllabi die uitgedeeld worden bij uiteenzettingen

Nadere informatie

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen Preventiefiche Gebruik van een systeem van tijdelijke randbeveiligingen 1. Beschrijving Een systeem van tijdelijke randbeveiliging is een tijdelijk collectief beschermingsmiddel dat als belangrijkste functie

Nadere informatie

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 DEEL 4 GEVELSLUITING 40. BUITENSCHRIJNWERK 2 41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING 3 42. GEVELBEKLEDINGEN 4 43. BUITENBEPLEISTERING 5 44. BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 44.00. buitentrappen en borstweringen

Nadere informatie

Bijlage: Vaste toegangsmiddelen

Bijlage: Vaste toegangsmiddelen Bijlage: Vaste toegangsmiddelen Inleiding Onder vaste toegangsmiddelen vallen werkbordessen, looppaden, trappen, trapladders, vaste ladders en balustraden. De Europese geharmoniseerde normserie NEN-EN-ISO

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

Tango Balustrades. Sapa Building System

Tango Balustrades. Sapa Building System Tango Balustrades Sapa Building System Tango Balustrades Tango is een aluminium balustrade met horizontale of verticale stijlen en/of vulpanelen. Dit systeem wordt toegepast voor balkonafsluitingen, muurhandgrepen,

Nadere informatie

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende:

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende: Koninklijk Besluit van 9 mei 1977 (BS van 8 juni 1977) genomen in uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. Artikel 1.

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde INHOUD. 1. Voorwerp 2. Indeling van gebouwen 3. Lokalen 4. Evacuatiewegen en trappenhuizen 4.1. Bouwproducten 4.2. Productenvoor

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Gecombineerd toestel. Vragen over de huidige toestand OK Niet OK. FC* Beschrijving - Commentaar. 1. Conform de EN-norm Permanente markering

Gecombineerd toestel. Vragen over de huidige toestand OK Niet OK. FC* Beschrijving - Commentaar. 1. Conform de EN-norm Permanente markering Vragen over de huidige toestand Niet 1. Conform de EN-norm 1176 Is op het speeltoestel een markering aangebracht dat het in overeenstemming met de NBN/EN-norm 1176 is of kan de fabrikant een geschreven

Nadere informatie

Afsluitingen & Euroclo Verplaatsbare werfafsluitingen

Afsluitingen & Euroclo Verplaatsbare werfafsluitingen Afsluitingen & Euroclo Verplaatsbare werfafsluitingen Afsluitingen Verplaatsbare werfafsluitingen Voordelen afsluitingen Extra stijfheid door 7 rijen mazen. Zeer stevig met doorlopende lasnaad. Licht en

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2005 02/2017 Toegang tot het dak Je verplaatsen naar een hoger gelegen vlak: niet zonder risico 1 Risico s Vallen is het belangrijkste risico bij de toegang tot een dak, zeker als je daarvoor

Nadere informatie

Technische fiches G.S.V. TITEL IV : TOILETTEN

Technische fiches G.S.V. TITEL IV : TOILETTEN Technische fiches G.S.V. TITEL IV : TOILETTEN Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 21 november 2006 : TITEL IV - Hoofdstuk V artikel 13 : Aantal: Waar toiletten ter beschikking zijn gesteld van

Nadere informatie

MATERIAAL Hout en metaal verbinden

MATERIAAL Hout en metaal verbinden 1. Trouw aan de principes van de hedendaagse architectuur waarbij soberheid synoniem staat voor schoonheid, is het ontwerp van deze rechte steektrap die tegen de muur is geplaatst de eenvoud zelve. Vijftien

Nadere informatie

Glijbaan. FC* Beschrijving - Commentaar. Vragen over de huidige toestand OK Niet OK. 1. Conform de EN-norm Permanente markering

Glijbaan. FC* Beschrijving - Commentaar. Vragen over de huidige toestand OK Niet OK. 1. Conform de EN-norm Permanente markering 1. Conform de EN-norm 1176 Is op het speeltoestel een markering aangebracht dat het in overeenstemming met de NBN/EN-norm 1176 is of kan de fabrikant een geschreven attest afleveren dat het toestel in

Nadere informatie

KOEPELS TECHNISCH DOSSIER. Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM. Glaskoepel

KOEPELS TECHNISCH DOSSIER. Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM. Glaskoepel KOEPELS TECHNISCH DOSSIER Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Glaskoepel Skylux iwindow3 TM met strakke look en superisolerende veiligheidsbeglazing optioneel hellend kader pvc 08/00 Skylux pvc-opstand op

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE 16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er?

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Lage gebouwen 3.5.1 Enkelwandige gevels 3.5.1.1 Scheiding tussen compartimenten Wat verandert wordt onderstreept (+ Euroclasses) Bevestigingen v.d.

Nadere informatie

Toolboxfiche U-008-v01

Toolboxfiche U-008-v01 Toolboxfiche U-008-v01 Gebruik van ladders op de werf Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis van ernstige ongevallen

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Authentiek isolerend dakraam Al deze instructies (tekst + maattekening) gelden als een voorstel waarbij andere oplossingen mogelijk zijn. In geen

Nadere informatie

Toolboxfiche U014-14/2015

Toolboxfiche U014-14/2015 Toolboxfiche U014-14/2015 Persoonlijke valbeveiliging In sommige gevallen kan het valrisico niet uitgeschakeld worden met collectieve beschermingsmiddelen en moet gekozen worden voor een systeem dat het

Nadere informatie

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT -

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - 29 maart 2012 Werkgroep Antwerpen Toegankelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap - WAT sensibiliseert, onderzoekt

Nadere informatie

Voor de projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend werd van 1/01/2014 tot 31/12/2014

Voor de projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend werd van 1/01/2014 tot 31/12/2014 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2031 05/2017 Steigers met schragen Schragen worden vaak overbelast of verkeerd gebruikt! 1 Beschrijving Steigers met schragen worden erg vaak gebruikt op de bouwplaatsen. We moeten er wel

Nadere informatie

Wall /zwevende trap in kit

Wall /zwevende trap in kit Wall /zwevende trap in kit Wall / de treden BREEDTE TRAPTREDEN: 80-90 cm DIEPTE TRAPTREDEN: 30 cm DIKTE TRAPTREDEN: 8,5 cm De Wall zwevende trappen zijn gemaakt van 100% massief beuken, in de kleuren donkerbruin,

Nadere informatie

Toolboxfiche U011 09/2016

Toolboxfiche U011 09/2016 Toolboxfiche U011 09/2016 Gebruik van een rolsteiger Onjuist gebruik van rolsteigers ligt aan de basis van ernstige ongevallen! 1 Risico s Om rolsteigers gemakkelijk hanteerbaar te houden, worden deze

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

Herformulering van het toepassingsdomein van de certificering van wooneenheden.

Herformulering van het toepassingsdomein van de certificering van wooneenheden. Wijzigingen aan het protocol voor EPB-certificering van wooneenheden versie 2.2-oktober Dit document bevat de lijst met wijzigingen, correcties en toevoegingen die werden aangebracht aan versie 1.1 van

Nadere informatie

Technische fiches G.S.V. TITEL IV : DEUREN

Technische fiches G.S.V. TITEL IV : DEUREN Technische fiches G.S.V. TITEL IV : DEUREN Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 21 november 2006 : TITEL IV - Hoofdstuk II artikel 6 : Toegangsdeur 1. - Minstens één toegangsdeur verzekert een

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze bijlage bepaalt de classificatie inzake reactie bij brand van materialen gebruikt bij de constructie en de inrichting van gebouwen.

Nadere informatie

Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010

Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010 Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010 Bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen SAINT-GOBAIN GLASS SAFETY The future habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN

Nadere informatie

KB 4 april 0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied DEFINITIE PROEFMETHODEN...2

KB 4 april 0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied DEFINITIE PROEFMETHODEN...2 BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN...2 0.1. Doel...2 0.2. Toepassingsgebied...2 1. DEFINITIE...2 2. PROEFMETHODEN...2 2.1. Methode nr. 1...2 2.2. Methode nr. 2...2 2.3.

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP DAKEN 1961 blz.1

VEILIG WERKEN OP DAKEN 1961 blz.1 blz.1 1. INLEIDING 1.1 Dat het werken op daken bijzondere gevaren met zich mee kan brengen, behoeft geen nadere toelichting. Op de middelen die dienen te worden aangewend ter voorkoming of beperking van

Nadere informatie

Onderzoek naar de veiligheid van de M-tribune van stadion De Vliert te s-hertogenbosch. Project: M-tribune De Vliert.

Onderzoek naar de veiligheid van de M-tribune van stadion De Vliert te s-hertogenbosch. Project: M-tribune De Vliert. Onderzoek naar de veiligheid van de M-tribune van stadion De Vliert te s-hertogenbosch Project: M-tribune De Vliert Bijlage 2: Foto s Bijlage 2-Foto's-170721 pagina 1 van 18 Fotoreportage bij veldonderzoek

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

LANDSCHAPELEMENTEN EN PALISSADEN DOMINO

LANDSCHAPELEMENTEN EN PALISSADEN DOMINO LANDSCHAPELEMENTEN EN PALISSADEN DOMINO STATISCHE BEREKENING. Voor de constructie van vrijstaande muren, randen en randen van trappen, is er geen enkele statische berekening verplicht. De constructie van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RSS Dakrand valbeveiligingssysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING RSS Dakrand valbeveiligingssysteem Roof Safety Systems BV De Sondert 24 NL-5928 RV Venlo, The Netherlands GEBRUIKERSHANDLEIDING RSS Dakrand valbeveiligingssysteem A Doel van het RSS systeem Volgens lokale en Europese richtlijnen is het

Nadere informatie

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen FHN Reglementen Behendigheid Toestellen Behendigheid Toestellen versie 2009 INHOUDSOPGAVE Blz. DE TOESTELLEN 3 FIGUUR 1: Hoogtesprongen 8 FIGUUR 2: De Muur 9 FIGUUR 3: De Borstelsprong 10 FIGUUR 4: De

Nadere informatie

Wabo /

Wabo / ZONNE-ENERGIE IN HISTORISCHE CONTEXT richtlijnen voor zonnepanelen- en collectoren bij monumenten en binnen beschermd stadsgezicht. INHOUDSOPGAVE Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) RONDE DRAINEERBUIZEN VAN BETON

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) RONDE DRAINEERBUIZEN VAN BETON PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL Jan Goos NBN S23-002 (STS 38) Veiligheidsbeglazing Verplicht toe te passen vanaf 22 april 2008! 2 Vroegere situatie: zie checklist 3 Gangen en trappen 1 Vloeren en traptreden

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Risico s. Preventiefiche /2016. Theoretische informatie: correct gebruik van valbeveiligingsharnas 1/6

1 Beschrijving. 2 Risico s. Preventiefiche /2016. Theoretische informatie: correct gebruik van valbeveiligingsharnas 1/6 Preventiefiche 1041 01/2016 Theoretische informatie: correct gebruik van valbeveiligingsharnas Referentienormen: Het harnas moet volledig zijn, met ten minste één vasthechtingspunt op de rug (aangeduid

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ministerieel besluit van 17 mai 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen.

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

Bijlage 2 - Regels voor bepalen van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving.

Bijlage 2 - Regels voor bepalen van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving. VOORWOORD... 2 1 DEFINITIES... 2 2 REGELS VOOR DE BEPALING VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN EEN OPENING VOOR INTENSIEVE VENTILATIE VANUIT DE BUITENOMGEVING... 2 2.1 TOEGANKELIJKHEID VAN OPENINGEN VOOR INTENSIEVE

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning

Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning Technische nota Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning 1. Drempels / dorpels Algemeen: - Voor de toegangsdeur dient een vlak opstelvlak van minimum 1,20 x 1,50 m te worden voorzien.

Nadere informatie

Veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S

Veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S Veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S 23-002 Bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT Veiligheidsglas volgens nieuwe norm NBN S 23-002

Nadere informatie

KB met de algemene bepalingen van de norm NBN inzake brandbescherming in hoge gebouwen

KB met de algemene bepalingen van de norm NBN inzake brandbescherming in hoge gebouwen Informatie en ondersteuning Basisnormen Naar aanleiding van een aantal rampen (dancing in La Louvière, Innovation in Brussel) en verschillende alleenstaande gevallen, werd de wet van 30 juli 1979 opgesteld.

Nadere informatie

VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP

VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP V Ù ÊÄ ò Ä G½ Ý Ä çýãù v.z.w. / F Ù ã ÊÄ ½ IÄ çýãù ç V ÙÙ a.s.b.l. 1 VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP / Verticale & hellende beglazing volgens de NBN S23-002-2:2016 / Binnenwand

Nadere informatie

Uwindow waarden* Serie: Classic (vlak) Trend, Cube, City (verdiept)

Uwindow waarden* Serie: Classic (vlak) Trend, Cube, City (verdiept) Warmte Met een Uframe waarde van 1,2 W/m²K laten K-VISION kozijnen al weinig warmte door. Deze waarde is door een speciale staal/schuim combinatie nog verder terug te dringen tot slechts 1,0 W/m²K. Tripleglas

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Bijlage 4: bouwbeleid bordessen, trappen en leuningen. Inleiding Algemeen Begrippenlijst Tekeningen

Inhoudsopgave: Bijlage 4: bouwbeleid bordessen, trappen en leuningen. Inleiding Algemeen Begrippenlijst Tekeningen Inhoudsopgave: Inleiding Algemeen Begrippenlijst Tekeningen Inleiding: Deze bijlage is toepasbaar voor poldergemalen, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. En de principes zijn bruikbaar voor stuwen

Nadere informatie

DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING EEN OVERZICHT

DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING EEN OVERZICHT STUDIEDAG BRUSSEL 20 JANUARI 2014 Toegankelijkheid : meer dan een concept DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING EEN OVERZICHT DR. ISABELLE LECOMTE LABO DUURZAME ONTWIKKELING WETENSCHAPPELIJK EN

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Hout%:%Thema%Trappen%

Hout%:%Thema%Trappen% Hout%:%Thema%Trappen% Het$A&Z$van$trappen$ bron:$www.trappen&info.be$ 2! INHOUDSOPGAVE 1. Het gebruik van trappen 3 2. Onderdelen van een trap...4 2.1. De treden.....4 2.2. Tegentrede of stootbord....4

Nadere informatie

5. Producteigenschappen

5. Producteigenschappen 84 5. Producteigenschappen 5.1 Blokken en lateien 5.1.1 Blokken Cellenbetonblokken behoren tot de categorie van zeer lichte en extra lichte betonsoorten, volgens de norm NBN B 21-002: Metselstenen Specificaties

Nadere informatie

STAD IZEGEM STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING WONINGKWALITEIT

STAD IZEGEM STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING WONINGKWALITEIT STAD IZEGEM STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING WONINGKWALITEIT Definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2018 Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2018 Artikel 1 DOEL

Nadere informatie

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

Trap 01 (ter plaatse van hoofdentree) industriefunctie / kantoorfunctie / bijeenkomstfunctie

Trap 01 (ter plaatse van hoofdentree) industriefunctie / kantoorfunctie / bijeenkomstfunctie Projectnummer 15-1019 Project Gemeentewerf en Brandweerpost gemeente Bronckhorst Onderwerp Notitie trappen en balustraden Fase technisch ontwerp Datum 01 februari 2016 Trappen: Trap 01 (V.001) Trap 01

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Rolhekken, rolluiken en schaarhekken

Rolhekken, rolluiken en schaarhekken Rolhekken, rolluiken en schaarhekken Rolluiken, rolhekken en schaarhekken kunnen een goed middel zijn om gevels te beschermen tegen vandalisme en inbraak. Door de vele verschillende soorten die er zijn

Nadere informatie

Balustrade voor dakterrassen. Optigroen balustradesysteem SkyGard. Creëer nieuwe leefruimte op het dak, veilig en doordacht!

Balustrade voor dakterrassen. Optigroen balustradesysteem SkyGard. Creëer nieuwe leefruimte op het dak, veilig en doordacht! Balustrade voor dakterrassen Optigroen balustradesysteem SkyGard Creëer nieuwe leefruimte op het dak, veilig en doordacht! Het Optigroen balustradesysteem SkyGard Voordelen: > Geballast systeem dus geen

Nadere informatie

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN Inleiding De gewestelijke EPB-regelgevingen houden rekening met het energieverbruik voor koeling. Bovendien nemen de geldende regelgevingen voor nieuwe woningen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN Pagina 1 van 8 Introductie Dit document is conform norm EN 13374 met als doel de eindgebruiker voldoende te informeren en alle noodzakelijke informatie te verschaffen over de veiligheidsvoorzieningen voor:

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT BIJZONDER BESTEK D432/15 Bestaand raam cafetaria doortrekken tot vloerniveau Blad nr. B.41 Stad Gent Departement Facility management Dienst Bouwprojecten Sint Salvadorstraat 16 9000 Gent SINT-PIETERSABDIJ

Nadere informatie

BRÜHL Platformelementen. brühl platformelementen. platformelementen

BRÜHL Platformelementen. brühl platformelementen. platformelementen platformelementen BRÜHL Platformelementen 209 Loopplatforms, overloopbruggen en balustrades conform veiligheidsnorm DIN EN ISO 14122 deel 1-4 210 Loopplatforms, overloopbruggen en balustrades Naast de

Nadere informatie

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden Technische vragen Bij het opstellen van dit overzicht is een nieuwe versie van de STS 38 Beglazing (NBN S 23-002) en de STS 52 schrijnwerk in voorbereiding. Alsook wordt een nieuwe methode voor de bepaling

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Fiche 12 (Analyse): Stellingen

Fiche 12 (Analyse): Stellingen Fiche 12 (Analyse): Stellingen Deze fiche omvat aanbevelingen voor een goed gebruik. Het is aan de gebruiker om de reglementering terzake te raadplegen en zo na te gaan welke de wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Brandevacuatie Toegang op hoogte Gevelonderhoud ALUMINIUM MAATWERK VOOR UW VEILIGHEID

Brandevacuatie Toegang op hoogte Gevelonderhoud ALUMINIUM MAATWERK VOOR UW VEILIGHEID Brandevacuatie Toegang op hoogte Gevelonderhoud ALUMINIUM MAATWERK VOOR UW VEILIGHEID 1 2 3 4 voor veiligheid Onze productgroepen Brandevacuatie Toegang op hoogte Gevelonderhoud de façades Uitklapbare

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam.

Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam. Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam. Technische kenmerken Afgewerkte breedte van het onderste kaderprofiel: 120 Afgewerkte breedte overige kaderprofielen 80

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1 2 BETONSTRUCTUREN 2.1 Toepassingen Aan de voet ingeklemde kolommen zijn bestand tegen verticale belastingen en dragen bij tot de horizontale stabiliteit van gebouwen. x y b Kolommen kunnen de hoogte van

Nadere informatie

De trend: materialen combineren

De trend: materialen combineren MATERIALEN 52 De trend: materialen combineren Hout, glas, staal, inox... een combinatie van deze materialen is helemaal in en geeft een bijzonder sterk karakter aan deze moderne trappen. De specifieke

Nadere informatie

De spil van de woning

De spil van de woning INRICHTING De spil van de woning 1 Vroeger beschouwde men een trap gewoon als een nuttig gebruiksvoorwerp maar tegenwoordig is een trap veel meer dan dat. Hij wordt als een volwaardig deel van het interieur

Nadere informatie

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011 Infosessies voor energiedeskundigen type A januari/februari 20 Deel III Verduidelijkingen en aanpassingen in de werkwijze voor het opmeten en het bepalen van de verliesoppervlakte Bepalen van de verliesoppervlakte

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1) en beschotting, die

Nadere informatie

Werken aan een beschermd gebouw

Werken aan een beschermd gebouw Algemeen principe : Voor alle werken die het architecturale aspect van een goed wijzigen, dient een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend te worden. De procedure verschilt naargelang

Nadere informatie

Het effect van metaal

Het effect van metaal MATERIALEN Metalen trappen zijn vrijwel onlosmakelijk verbonden met een sobere, moderne stijl. En kijk: vandaag schitteren ze als nooit tevoren. Soms geïnspireerd op de industriële architectuur, vaak gedurfd

Nadere informatie

1. Inplanting en toegangswegen

1. Inplanting en toegangswegen Herinnering aan de grote preventieprincipes: 1. Bewaren van het draagvermogen van het bouwwerk 2. Beperking van het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk 3. Beperking van de

Nadere informatie