IG&H Hypotheekupdate Q2 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IG&H Hypotheekupdate Q2 2016"

Transcriptie

1 IG&H Hypotheekupdate Q Doorstroomers stuwen hypotheekmarkt naar beste eerste half jaar sinds de crisis IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In het tweede kwartaal van 2016 komt de totale hypotheekomzet uit op 18,7 mrd, een aanzienlijke stijging van +29% t.o.v. een jaar eerder. Deze groei wordt veroorzaakt door zowel een toename van het aantal afgesloten hypotheken als een hogere gemiddelde hypotheeksom. Hiermee is de eerste helft van 2016 het beste eerste half jaar sinds Met name de doorstroommarkt laat dit kwartaal flinke groei zien. De aankoopmarkt bereikt daarmee het hoogste niveau sinds de crisis in Ook de oversluitmarkt is dit kwartaal gegroeid, maar blijft aanzienlijk kleiner dan in de jaren voor afschaffing van het provisieverbod in De grootbanken pakken dit kwartaal wederom marktaandeel terug en bezitten weer meer dan de helft van de hypotheekmarkt. Met name binnen de startersmarkt hebben de grootbanken het dit tweede kwartaal goed gedaan. Wij wensen u veel leesplezier met onze update en nodigen u van harte uit te reageren. Met vriendelijke groet, Michiel Elich, partner bij IG&H Consulting & Interim Joppe Smit, Senior Manager bij IG&H Consulting & Interim E: E: T: Auteurs IG&H Hypotheekupdate: Freek Jansen, Senior Consultant bij IG&H Consulting & Interim Sophie Dijkkamp, Consultant bij IG&H Consulting & Interim

2 Hypotheekmarkt: 2016 laat het sterkste tweede kwartaal zien sinds 2008 De hypotheekomzet is opnieuw flink toegenomen in het tweede kwartaal van De totale hypotheekomzet stijgt met ruim +29% ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei komt voort uit zowel een toename in het aantal hypotheken (+21%) als een hogere gemiddelde hypotheeksom (+6,6%). Hiermee kent 2016 zowel het beste tweede kwartaal als het beste eerste half jaar sinds de crisis in Hypotheekomzet In het tweede kwartaal van 2016 groeit de hypotheekomzet tot 18,7 miljard, dankzij een stijging in zowel het aantal verkochte hypotheken als een hogere gemiddelde hypotheeksom. Ten opzichte van het vorige kwartaal is er een omzetgroei van +18% en vergeleken met een jaar eerder zelfs met +29%. De omzet in de eerste helft van 2016 is daarmee flink hoger dan in de eerste helft van 2015 (+30%) en is dit zowel het beste eerste half jaar als het beste tweede kwartaal sinds , ,9 Marktomvang 14, ,7 Q Q Hypotheekomzet jaar eerder (x miljard ) Hypotheekomzet huidig (x miljard ) Aantal verkochte hypotheken jaar eerder (x duizend) Aantal verkochte hypotheken (x duizend) Aantal hypotheken Gedurende het tweede kwartaal van 2016 zijn er ruim hypotheken afgesloten. Op kwartaalbasis is dit een groei van +16%, op jaarbasis zijn er +21% meer hypotheken verkocht. In totaal zijn er (79%) hypotheken afgesloten voor de aankoop van een woning, de overige 21% wordt gevormd door de oversluitmarkt. Gemiddelde hypotheeksom De gemiddelde hypotheeksom stijgt naar (+1,5% op kwartaalbasis, +6,6% op jaarbasis). Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de gemiddelde hypotheeksom per type sluiter over de

3 afgelopen 2 jaar, stijgen oversluiters (+22%) en starters (+21%) het hardst. Het gemiddelde leenbedrag van doorstromers is over diezelfde periode procentueel minder gestegen (+14%), maar de absolute stijging is vergelijkbaar met die van oversluiters en starters. Opvallend is dat de totale gemiddelde hypotheeksom de hoogste stand heeft bereikt sinds 2008, ondanks het feit dat consumenten na minder kunnen lenen vanwege de invoer van strengere leennormen (o.a. LTV maximering en strengere financieringslastpercentages) Gemiddelde hypotheeksom Gemiddelde hypotheeksom totaal Starters Doorstromers Oversluiters Huizenprijsontwikkeling De WOX (woningprijsindex) van Calcasa toont wederom een stijging van de huizenprijzen: op jaarbasis met +4,6% en op kwartaalbasis is de prijsstijging +1,3%. De gemiddelde woningwaarde komt uit op Net als vorig kwartaal zijn de grootste waardestijgingen zichtbaar bij woningen van meer dan : deze zijn in een jaar tijd gemiddeld +6,5% in waarde gestegen. Woningen in de prijsklasse tussen de en zijn ook flink in waarde toegenomen (+6,2%), gevolgd door woningen tussen en (+4,6%). Tot slot zijn woningen tussen en met +4,3% gestegen in waarde en woningen onder met 2,4%. Al een aantal kwartalen op rij is de groei het grootst in Noord-Holland (+7,6%), gevolgd door de provincie Utrecht (+6,8%). In Friesland, Drenthe en Zeeland steeg de gemiddelde woningwaarde met 1,5% het minst. Het woningaanbod is op jaarbasis met -16,1% gedaald en het jaarlijks aantal verkochte woningen is met +19,4% verder gestegen. De vooruitzichten voor het derde kwartaal van 2016 zijn gunstig, waarbij een prijsstijging van +4,4% wordt verwacht t.o.v. een jaar eerder. Opnieuw wordt de grootste prijsstijging in West-Nederland (+6,0%) verwacht, gevolgd door Zuid-Nederland (+3,0%) en Oost-Nederland (+2,5%). In Noord- Nederland wordt een gematigde groei van +1,3% verwacht.

4 Marktaandelen: grootbanken hebben weer meer dan helft van de hypotheekproductie in handen Rabobank en ABN AMRO heroveren in het tweede kwartaal een deel van het marktaandeel dat zij in 2015 verloren. Ondanks dat ING de sterkste daler is over het afgelopen kwartaal, hebben de drie grootbanken weer meer dan de helft van de marktproductie in handen (51,5%). In het tweede kwartaal van 2016 zijn de Rabobank en het ABN AMRO concern, inclusief Florius de belangrijkse stijgers in de markt. Zij winnen 1,1 tot 1,5% marktaandeel ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Opvallend is dat de relatief kleine partij Lloyds Bank haar marktaandeel met 0,6% ziet stijgen, Aegon completeert de top 5 stijgers. Terwijl Rabobank en ABN AMRO hun marktaandeel zien toenemen is de derde grootbank ING dit kwartaal de sterkste daler (-1,7%). Argenta en Nationale Nederlanden leveren ook relatief veel aandeel in, zij dalen in het tweede kwartaal met respectievelijk 1,5 en 1,7%. Voor de drie sterkste dalers geldt dat zij in het eerste kwartaal van dit jaar juist aandeel wonnen. Top 5 stijgers en dalers Rabobank Florius 1,5% 1,4% 1,1% ABN AMRO Bank Lloyds Bank Aegon ASR Bank NIBC Nationale Nederlanden Argenta spaarbank ING Bank 0,6% 0,5% -0,7% -0,8% -1,1% -1,5% -1,7% De top 5 van de totale Nederlandse hypotheekmarkt blijft ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De drie grootbanken voeren de lijst aan waarbij ABN AMRO de tweede positie overneemt van ING bank. De vierde en vijfde positie worden ingenomen door de twee grootste verzekeraars, Aegon en NN. Het ABN AMRO label Florius stijgt net als in het eerste kwartaal van 2016 en neemt de 6e positie over van Munt. Achmea Hypotheekbank staat weer in de top-10, hetgeen ten koste gaat van een top-10 notering voor Obvion.Het marktaandeel van SNS bank is licht gestegen waardoor zij een plekje stijgen, Argenta blijft in de top 10 ondanks dat zij 1,5% marktaandeel inlevert.

5 Q Q Hypotheekverstrekker 1 (1) - Rabobank 2 (3) ABN AMRO Bank 3 (2) ING Bank 4 (4) - Aegon 5 (5) - Nationale Nederlanden 6 (8) Florius 7 (6) Munt Hypotheken 8 (11) Achmea Hypotheekbank 9 (10) SNS Bank 10 (7) Argenta spaarbank Verschuivingen in het aanbiederslandschap De drie grootbanken hebben dit kwartaal weer meer dan de helft van de marktproductie in handen (51,5%), nadat zij in het derde kwartaal van 2015 voor het eerst onder de 50% daalden. De banken pakken over alle typen aanbieders aandeel terug waarbij ze met name profiteren van de stevig aantrekkende doorstroommarkt, waar ze een aandeel van 53% hebben. Aangezien deze groep in aantal en volume groter is dan de startersmarkt en oversluitmarkt, stuwt groei van het aantal doorstromers ook het totale marktaandeel van de banken. Een deel van de concurrenten richt zich specifiek op starters en/of kan de groep doorstromers niet dezelfde mogelijkheden bieden als de banken, denk bijvoorbeeld aan het meenemen van oudere hypotheekvormen. 80% Marktaandeel per type aanbieder 60% 51,5% 40% 29,9% 20% 0% ,0% 6,1% Top 3 bankholding Verzekeraar / pensioenfonds Kleinere bank Buitenland Over het afgelopen half jaar hebben de verzekeraars en pensioenfondsen het meeste marktaandeel ingeleverd, zij zien hun productieaandeel in de afgelopen 6 maanden dalen van bijna 35% naar minder dan 30%. Een mogelijke verklaring is dat het concurrentieel voordeel van verzekeraars en pensioenfondsen bij een lage rente wat afneemt omdat de absolute verschillen in het renteaanbod ook klein is.

6 Sluiters: doorstromers zijn dit kwartaal de grootste aanjagers van de groeiende hypotheekmarkt De omzetgroei van de hypotheekmarkt komt voort uit een groei bij alle typen sluiters. Met name dankzij de doorstromers (+38% op jaarbasis) bereikt de aankoopmarkt weer een vergelijkbaar niveau als voor de crisis in De oversluitmarkt groeit ook (+43% op jaarbasis), maar komt in absolute volumes niet in de buurt van de situatie in Ontwikkelingen starters, doorstromers, oversluiters De hypotheekmarkt groeit door zowel een toename in aantallen als een stijgende hypotheeksom bij alle typen sluiters. Doorstromers laten de grootste omzetstijging zien: op kwartaalbasis groeien zij met +22%, op jaarbasis op +38%, naar een omzet van een kleine 10 mrd in dit tweede kwartaal. Deze groei, gecombineerd met het feit dat doorstromers gemiddeld de hoogste leningen ( ) sluiten, leidt ertoe dat zij dit kwartaal de grootste aanjager van de groeiende hypotheekmarkt vormen. Starters realiseren een omzetstijging van +9% op jaarbasis en van +14% in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Starters zijn hiermee dit kwartaal goed voor een omzet van 5,1 mrd. Ondanks een stijgende gemiddelde hypotheeksom die de toegankelijkheid voor starters bemoeilijkt, groeit het aantal starters in een jaar tijd met +5%. Desalniettemin is het marktaandeel starters in diezelfde periode geslonken van 33% naar 28%, wat met name te verklaren is door de sterk gegroeide doorstroommarkt (van 50% marktaandeel een jaar geleden naar 53% in het huidige kwartaal). Ontwikkelingen aankoop- en oversluitmarkt over eerste half jaar ( ; x miljard) Niet-oversluiters Oversluiters

7 De oversluitmarkt laat wederom een groei zien ten opzichte van een jaar eerder (+43%) naar een omzet van 3,6 miljard. Hiermee beslaan oversluiters in het tweede kwartaal van % van de hypotheekmarkt. Dit staat echter in schril contrast met de situatie in 2006, toen oversluiters nog een aandeel van 41% in de omzet hadden. In tegenstelling tot de aankoopmarkt, valt het niet te verwachten dat de oversluitmarkt zich zal herstellen naar dit niveau. Door de introductie van het provisieverbod in 2013 hebben adviseurs minder prikkels om oversluiten te stimuleren en moeten consumenten zelf meer moeite doen om om hun hypotheek over te sluiten. Daarnaast zal het voor consumenten niet nog veel gunstiger kunnen worden om over te sluiten gezien de huidige historisch lage rente, waardoor een volledig herstel van de oversluitmarkt onwaarschijnlijk is. Verdeling typen sluiters over aanbiederslandschap Het valt op dat grootbanken het afgelopen kwartaal met name binnen starters flink hebben gewonnen aan marktaandeel (van 42 naar 46%). Ook bij doorstromers en oversluiters winnen de banken aandeel, maar deze blijft in die groepen beperkt tot +1%. Verzekeraars en pensioenfondsen verliezen, net als de twee voorgaande kwartalen, aandeel bij starters en doorstromers.

8 Billions Regiepartijen: productie via regiepartijen groeit maar blijft achter op marktgroei Om in de groeiende vraag naar hypotheken te voorzien spelen regiepartijen momenteel een significante rol in de hypotheekmarkt. De productie via regiepartijen is het afgelopen kwartaal toegenomen naar 3,5 mrd, het marktaandeel stijgt echter niet. Absoluut marktaandeel in hypotheekomzet per type verstrekker Q Kleinere bank 7% Buitenland 5% Overig 5% Regiepartij 19% Verzekeraar/pensioenfonds 14% Top 3 bankholding 51% Het marktaandeel van regiepartijen is ten opzichte van het voorgaande kwartaal met bijna een procent gedaald naar 18,5%, in het voorgaande kwartaal was dit nog 19,4%. Een mogelijke verklaring voor deze daling is dat de doorstroommarkt het sterkst groeit. De producten via regiepartijen zijn weliswaar vaak toegankelijk voor doorstromers, maar bijvoorbeeld het meenemen van een oude hypotheekvorm zoals een bankspaarhypotheek is lang niet altijd mogelijk. Absoluut gezien is de productie van regiepartijen dit kwartaal wel gestegen van 3,1 naar 3,5 miljard euro. Wat mee kan spelen bij het verlies in aandeel is dat de productie van regiepartijen meer dan bij andere partijen wordt gestuurd door het mandaat dat zij krijgen van de achterliggende investeerders en minder door ambitie op marktaandeel.de absolute productie van regiepartijen is behoorlijk stabiel over het afgelopen jaar en lijken van seizoen tot seizoen ook minder te schommelen dan de rest van de markt. Productie regiepartijen vergeleken met totale markt ,8 20,0 15,9 18, ,1 3,3 3,1 3,5 Q Q correctie Q Q2 2016

9 De visie van IG&H op Onderscheidende service op basis van data analytics Het gaat goed met de hypothekenmarkt! Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe en komen tarieven steeds dichter bij elkaar te liggen. Nu de doorstromers een steeds groter deel van de markt uitmaken, is proactieve en relevante service aan bestaande klanten een uitgelezen mogelijkheid om te onderscheiden. Grijp uw kans! Markt trekt aan, maar onderscheiden wordt moeilijker Zoals u eerder in deze hypotheekupdate heeft kunnen lezen is de markt weer flink gegroeid het afgelopen kwartaal, met 18% ten opzichte van Q1 naar een totaal van 18,7 miljard. Consumenten hebben lage woonlasten door de lage rentestanden, en in het advies- en afsluitproces zijn er diverse klantgerichte vernieuwingen te zien of in de maak. Goed nieuws dus! Tegelijkertijd wordt het lastiger voor verstrekkers om zich te onderscheiden. Prijsverschillen worden steeds kleiner, tegenwoordig staat op de veelgevraagde looptijden de top 10 verstrekkers vaak binnen 0,1% -0,2% van elkaar met de rente. En de tijd dat een lage prijs met slechtere productvoorwaarden gepaard ging ligt ook achter ons. Dat betekent dat het voor verstrekkers steeds belangrijker wordt om op andere punten meerwaarde te bieden en onderscheidend te zijn. Belang van doorstromers neemt toe Een van de opties voor verstrekkers om meerwaarde te bieden is om echt aandacht te besteden aan bestaande klanten. Als bestaande klanten gaan verhuizen worden ze doorstromer op de hypothekenmarkt, en dan zal het veel helpen als een verstrekker erin is geslaagd om een voorkeurspositie bij deze klant op te bouwen. Daarbij zien we in het afgelopen kwartaal opnieuw een toename van doorstromers en oversluiters, van ~ naar ~48.000, zo n 65% van de totale hypotheekmarkt. Met de kleine prijsverschillen tussen verstrekkers zal de tevredenheid van doorstromende consumenten over hun huidige hypotheekverstrekker een grote rol gaan spelen in hun keuze bij een nieuwe hypotheek. Service aan bestaande klanten nu nog vaak in de kinderschoenen De huidige praktijk is dat hypotheekverstrekkers en adviseurs maar zeer beperkt aandacht besteden aan bestaande klanten besteden, meestal pas als de klant zelf met een vraag komt of op het moment dat de rentevastperiode verloopt. Dit wordt bij voorkeur beheer genoemd oftewel vooral zorgen dat de administratie netjes op orde is. Bij slechts een aantal partijen kunnen klanten digitaal de status van hun hypotheek zien en wijzigingen aanvragen. De voorbeelden waar klanten zelf de impact van mogelijke wijzigingen kunnen zien (bijv. wat zou de boeterente zijn bij vroegtijdig aflossen, of wat worden de maandlasten als ik extra aflos) zijn de

10 echte uitzonderingen. En pro actieve, relevante acties vanuit verstrekkers en adviseurs vóórdat de klant een expliciete vraag heeft komen nauwelijks voor. Veel meer mogelijk door slim gebruik technologie Als je een betere service aan je bestaande klant wil besteden begint dat natuurlijk bij aandacht welk gedeelte van je tijd en investeringen besteed je hier daadwerkelijk aan? En dan is met een combinatie van slim gebruik van technologie en een persoonlijke touch veel meer toegevoegde waarde voor de klant mogelijk. De ontwikkelingen op het gebied van toegepaste data analytics maken het uitstekend mogelijk om een veel scherper beeld te ontwikkelen van de behoefte van individuele klanten, wanneer het relevant is om pro actief contact te zoeken en over welk onderwerp dan. Partijen die hier echt mee aan de slag gaan zullen ervaren dat ze met beperkte inspanning hun toegevoegde waarde voor klanten tijdens de looptijd van de hypotheek snel en aanzienlijk kunnen verhogen. Bent u ook benieuwd hoe u op basis van uw data de stap kunt zetten van verplicht beheer naar continue klantinteractie en relevantie? Neem hiervoor contact op met Joppe Smit

IG&H Hypotheekupdate Q3 2016

IG&H Hypotheekupdate Q3 2016 IG&H Hypotheekupdate Q3 2016 Hypotheekomzet passeert in 2016 naar verwachting de 82 miljard, derde kwartaal beste sinds 2008 IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q1 2016

IG&H Hypotheekupdate Q1 2016 IG&H Hypotheekupdate Q1 2016 Grootbanken winnen terrein terug via groeiende oversluitmarkt IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In het eerste

Nadere informatie

Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt

Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt Hypotheekupdate Q3 2017 Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt Forse daling in aantal hypotheken voor starters De gemiddelde hypotheeksom is nog nooit zo hoog geweest als in het

Nadere informatie

Explosieve groei doorstromers maakt 2016 beste hypotheekjaar sinds de crisis

Explosieve groei doorstromers maakt 2016 beste hypotheekjaar sinds de crisis Explosieve groei doorstromers maakt 2016 beste hypotheekjaar sinds de crisis Marktaandeel top 3 banken gestegen naar 55 procent Afgelopen jaar steeg het de hypotheekproductie van doorstromers - mensen

Nadere informatie

Starters stuwen marktaandeel verzekeraars in hypotheekmarkt

Starters stuwen marktaandeel verzekeraars in hypotheekmarkt Hypotheekupdate Q2 2017 Starters stuwen marktaandeel verzekeraars in hypotheekmarkt Marktaandeel top-3 bankholdings daalt opnieuw Verzekeraars hebben in het tweede kwartaal van 2017 bijna drie procent

Nadere informatie

Hoogste hypotheekomzet sinds 10 jaar

Hoogste hypotheekomzet sinds 10 jaar Hypotheekupdate Q1 2017 Hoogste hypotheekomzet sinds 10 jaar Het eerste kwartaal van 2017 is in meerdere opzichten een recordkwartaal: qua omzet is dit het beste eerste kwartaal van de afgelopen tien jaar.

Nadere informatie

Hypotheken update Q1 2015

Hypotheken update Q1 2015 Hypotheken update Q1 2015 Hypotheekmarkt presteert wederom goed IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij u

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q3 2015

IG&H Hypotheekupdate Q3 2015 IG&H Hypotheekupdate Q3 2015 Marktaandeel top-3 bankholdings daalt verder tot onder de 50% IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q4 2015

IG&H Hypotheekupdate Q4 2015 IG&H Hypotheekupdate Q4 2015 Daling hypotheekaandeel top drie banken zet door IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. Het herstel van de hypotheekmarkt

Nadere informatie

Hypotheken update Q4 2014

Hypotheken update Q4 2014 Hypotheken update Q4 2014 Concurrentie op hypotheekmarkt neemt toe IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2015

IG&H Hypotheekupdate Q2 2015 IG&H Hypotheekupdate Q2 2015 Regiepartijen hebben 10% van hypotheekomzet in handen IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011

IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Maart 2012 IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekmarktupdate over het jaar 2011. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Vernieuwing in de hypotheekketen

Vernieuwing in de hypotheekketen Vernieuwing in de hypotheekketen Hypotheekweek, 18 november 2015 Michiel Elich, Partner IG&H Consulting & Interim IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015 HypotheekWeek IG&H 2 Terug in de tijd: Wat we geleerd

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Hypotheek Index Q4 2017

Hypotheek Index Q4 2017 Hypotheek Index Q4 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling hypotheekbedrag Randstad In de Randstad is nog steeds een stijging zichtbaar van het gemiddeld hypotheekbedrag.

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q1 2012

IG&H Hypotheekupdate Q1 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Mei 2012 IG&H Hypotheekupdate Q1 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 1 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Markt in Beeld Gemeente 's-gravenhage

Markt in Beeld Gemeente 's-gravenhage Markt in Beeld Gemeente 's-gravenhage Bron: Marketing Intelligence ABN AMRO Datum: 5 januari 2015 Marktaandelen Geldverstrekkers (3e kwartaal 2014) Geldverstrekkers Bedrag (x1.000) Aantal % Bedrag (x1.000)

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Markt in Beeld Gemeente Westland

Markt in Beeld Gemeente Westland Markt in Beeld Gemeente Westland Bron: Marketing Intelligence ABN AMRO Datum: 5 januari 2015 Marktaandelen Geldverstrekkers (3e kwartaal 2014) Geldverstrekkers Bedrag (x1.000) Aantal % Bedrag (x1.000)

Nadere informatie

Samenvatting hypothekenonderzoek

Samenvatting hypothekenonderzoek Samenvatting hypothekenonderzoek De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2011 onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop hypotheekverstrekkers met elkaar concurreren op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Nadere informatie

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Naar nieuwe verhoudingen in het Wonen OTB Platform 31 Wooncongres 2015 Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Vraag 3: Komt er na waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente? Dit is alleen mogelijk bij een aflossingsvrije hypotheek.

Vraag 3: Komt er na waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente? Dit is alleen mogelijk bij een aflossingsvrije hypotheek. Onderzoek topopslag Hieronder de uitwerking van het onderzoek over topopslagen van de banken in Nederland. Het betreft hier hypotheken ZONDER NHG. Is een aanpassing van de hypotheekrente mogelijk als de

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 In 2015 start het negentiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012 Den Haag, 3 oktober 2012 Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012 IG&H Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012 Den Haag, 3

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden De Hypotheekshop houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekmonitor informeren wij u over de ontwikkelingen in 2015 en kijken vooruit naar het komende jaar.

Nadere informatie

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance blikt vooruit op de belangrijkste hypotheekontwikkelingen van het nieuwe jaar. In dit dossier leest u meer over de wijzigingen in de NHG-hypotheek, de hypotheektrend

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken Outlook Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken Beleggen in woninghypotheken is booming 15 16 17 18 Basisrente =/+ + + + Marge woninghypotheken

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate 3 e kwartaal 2011

IG&H Hypotheekupdate 3 e kwartaal 2011 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! November 2011 IG&H Hypotheekupdate 3 e kwartaal 2011 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de Hypotheekmarktupdate voor het 3e kwartaal van 2011. Wij wensen

Nadere informatie

Ledenraadpleging Renteherziening Samenvatting

Ledenraadpleging Renteherziening Samenvatting Ledenraadpleging Renteherziening Samenvatting 1. Verantwoording Wat doen leden eigenlijk bij het verlengingsvoorstel van de hypotheek nu de rente laag staat? Accepteren ze het voorstel of gaan ze op zoek

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Vrije keuze van wonen

Vrije keuze van wonen Vrije keuze van wonen AM Hypotheken Wie zijn de nieuwe hypotheekaanbieders Paul de Vries woningmarkteconoom 2 september 216 1 Agenda Wie verstrekken hypotheken Wat is er aan het veranderen Waarom wijzigen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS).

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Reactie Achmea dat hypotheken aanbiedt onder de labels Centraal Beheer en Woonfonds: Centraal Beheer en Woonfonds beraden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKEL 1 Ook in juli 2013 worden de spaarrente's verder verlaagd Bron: financieel Dagblad d.d. 7 augustus 2013 De rentestijging op de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 1. INTRODUCTIE 2. VACATURE-AANTALLEN 3. MEEST GEVRAAGDE BEROEPEN

Nadere informatie

Financiering restschuld is in een beperkt aantal gevallen mogelijk

Financiering restschuld is in een beperkt aantal gevallen mogelijk Financiering restschuld is in een beperkt aantal gevallen mogelijk Er wordt wel gesteld dat financiering van restschuld mogelijk is, maar tegelijkertijd mag de hoogte van een hypotheek slecht 104% van

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse hypotheekmarkt is structureel aan het veranderen. De traditionele aanbieders hebben in de afgelopen tijd stap voor stap plaats gemaakt

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

OMLAAG DIE OPSLAG ONNODIG HOGE HYPOTHEEKRENTE RISICO-OPSLAG OP HYPOTHEKEN

OMLAAG DIE OPSLAG ONNODIG HOGE HYPOTHEEKRENTE RISICO-OPSLAG OP HYPOTHEKEN RISICO-OPSLAG OP HYPOTHEKEN ONNODIG HOGE HYPOTHEEKRENTE OMLAAG DIE OPSLAG TREK AAN DE BEL! Peter van de Kast (niet zijn echte naam) kocht drie jaar geleden een nieuwbouwwoning en nam zijn oude Rabobank

Nadere informatie

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016 55+ groep in de lift whitepaper wonen mei 216 55+ groep in de lift De helft van de Nederlandse huishoudens bestaat uit mensen van 55 jaar en ouder. Een groot deel zijn zogeheten empty nesters (geen thuiswonende

Nadere informatie

Rapportage Hypotheekverstrekking ondernemers

Rapportage Hypotheekverstrekking ondernemers Rapportage Hypotheekverstrekking ondernemers F i n a F o r t e O n d e r n e m e r s h y p o t h e e k d e s k O p g e s t e l d d o o r Wa l d e m a r P o l l a c k D i r e k t e u r J a n u a r i 2016

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Van kijken naar kopen in 9 stappen Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Overzichten actuele hypotheekrentes Aan dit overzicht kunnen geen rechten

Nadere informatie

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Van kijken naar kopen in 9 stappen Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Overzichten actuele hypotheekrentes Aan dit overzicht kunnen geen rechten

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 2 e KWARTAAL 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode en respons... 3 2 Staat van de woningmarkt... 3 3

Nadere informatie

. etc wonen rente.indd :19

. etc wonen rente.indd :19 wonenetc. 14 0 99 - - Wie actie onderneemt kan veel besparen Profiteert u van de lage rentestand? Nu de rente zo laag is, zoeken woningbezitters naar manieren om daarvan te profiteren. Hoe kies je tussen

Nadere informatie

SLEUTELEN AAN JE HYPOTHEEK

SLEUTELEN AAN JE HYPOTHEEK HYPOTHEEK AANPASSEN GROTE PRIJSVERSCHILLEN SLEUTELEN AAN JE HYPOTHEEK Een nette hypotheekverstrekker laat de rente-opslag uit zichzelf meedalen met de schuld, rekent bij vervroegd aflossen alleen de kosten

Nadere informatie

Agenda. Make strategy work! Het einde van het intermediair?

Agenda. Make strategy work! Het einde van het intermediair? FLS dag, 31 januari 2012 Make strategy work! Het einde van het intermediair? Hypotheekadvies in turbulente markt IG&H Consulting & Interim Agenda Overview huidige hypotheekmarkt Hypotheekmarkt sterk op

Nadere informatie

Een aantal opmerkelijke berichten uit de media de afgelopen tijd:

Een aantal opmerkelijke berichten uit de media de afgelopen tijd: De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2011 imago blauwdruk hypotheekdistributie 2011 In 2011 start het vijftiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost?

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Voorwaarden boetevrij aflossen Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Vraag 2: Wordt het boetevrij deel per leningdeel of over de gehele lening

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG Datum gegevens: 10-12-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 27-09-2015 2.15% 2.15% 2.20% 2.25% 2.30% 2.40% 2.55% 2.55% 2.85% 3.30% 3.50% 3.85% 3.95% 3 ABN AMRO Budget Betaalpakket 27-09-2015 2.15% 1.95%

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

SUB-PRIME HYPOTHEKEN IN NEDERLAND Onderzoek door mr P.G. Lijesen/NHP augustus 2008

SUB-PRIME HYPOTHEKEN IN NEDERLAND Onderzoek door mr P.G. Lijesen/NHP augustus 2008 SUB-PRIME HYPOTHEKEN IN NEDERLAND Onderzoek door mr P.G. Lijesen/NHP augustus 2008 Aanleiding Na afloop van iedere rente-vast-periode wordt hypotheekrente opnieuw voor een bepaalde periode vast gezet.

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 08-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.50% 2.60% 2.65% 2.70% 2.95% 2.90% 3.15% 3.30% 3.80% 3.90% 4.50% 4.60% 3 ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45%

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 23-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.40% 2.50% 2.55% 2.60% 2.85% 2.90% 3.05% 3.20% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35%

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars?

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? pagina 12 door Esther Storm/Independer illustratie Erwin Suvaal Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? De sterren van Van verzekeraars ligt bijna elke week wel reclame op de mat. Ieder beweert

Nadere informatie

Terugblik derde kwartaal van 2016:

Terugblik derde kwartaal van 2016: De Hypotheekshop houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekmonitor informeren wij je over de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal en kijken wij vooruit

Nadere informatie

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT FINTREX ANALYSEERT DE MARKT ARBEIDSMARKTANALYSE KLANTCONTACT Q1 + Q2 2017 Bron: CBS / UWV / Jobdigger / CDFD / eigen data 1 INHOUDSOPGAVE TREND ARBEIDSMARKT WERKLOOSHEID PER REGIO AANTAL VACATURES PER

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het eerste kwartaal van 2017

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het eerste kwartaal van 2017 Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het eerste kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel Inhoudsopgave

Nadere informatie