Marktontmoeting Verhuizingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktontmoeting Verhuizingen"

Transcriptie

1 Mammoni Utrecht, 21 februari 2011

2 De Opening en de Agenda 21 februari 2011 Pagina 1 van 17

3 Verslaglegging eerste ronde Sessie 1A: Contractsduur Andre van Herk Dirk van der Endt Jan Koopman Johan Moesman Jan Willem den Otter Belangrijk is dat de 2 e inschrijver een schaduw contract krijgt, dan kan je na bijvoorbeeld een start periode van 6 maanden bij niet goed functioneren de 2 e partij inzetten. (waterval of cascade constructie) Verder zou er een bonus malus systeem moeten komen waarin je een bijv. een jaar extra kan verdienen door een hoog kwaliteitsniveau te leveren, malus dat je er uit gaat als je niet nakomt van wat in de tender is voorgeschreven. 21 februari 2011 Pagina 2 van 17

4 Sessie 1B: Proportionaliteit Jan Willem den Otter Casper Vlaming Arie v.d. Kooij Jos Bakker Liesbeth van Tuil Johan Moesman (later) - Gesprek gevoerd over disproportionaliteit/proportionaliteit. - Referentie op vergelijkbare gegevens moeten proportioneel zijn. - Middels een benchmark moet deze informatie inzichtelijk gemaakt worden. - Moet op basis van gestapelde omzet. - Segmenteren - kantoren - scholen - Zorg/ziekenhuizen - Industrie - Bibliotheken/archief 21 februari 2011 Pagina 3 van 17

5 Sessie 1C: Marktconforme prijs J. Meijboom Peter Veltkamp Willem Aichman Gert Kattenberg Henk Jaap Buikhuizen Eric Sens Simone Baatenburg Jan Gluysteen Leonard Gort Hoe check je marktconforme pricing? Iedereen heeft min of meer zelfde kostenstructuur: CAO, kosten wagenpark. Verschil zit in de bedrijfsvoering. Dus hoeveel overhead; wat investeer je? Zowel leveranciers als aanbestedende partijen zijn in de kern gebaat bij continuïteit. Vooraf zou dit kunnen worden geborgd door de ingediende extreme prijzen vanuit een gemiddelde via een maximale bandbreedte uit te sluiten. Verder zou een transparante kostprijs plus model (CAO+..%) hierbij van dienst kunnen zijn. Aandachtspunt 1 is de opstelling van het PVE. Dit moet het kaf van het koren scheiden door objectieve criteria en veel ruimte voor referenties. Aandachtspunt 2 is het controleren van conformeren aan PVE. Dit moet gecheckt blijven worden door aanbestedende partij om hierin mismanagement te voorkomen. Aandachtspunt 3 is het instellen van een proefperiode van 6 maanden, waarop de leverancier moet bewijzen dat hij conform PVE levert. De beloning ligt vervolgens in de definitieve gunning van het contract. Alternatief is het houden van 1 of 2 proefprojecten bij 2 of 3 partijen om hierin ook de trigger bij de leverancier te houden. Aandachtspunt 4 is het controleren van de gezondheid van de leverancier om te voorkomen dat het contract leidt tot het omvallen van bedrijven. Overige issues: 1- Welke prijzen vraag je op? Uurprijzen, cbm prijzen, eenheidsprijzen? 2- Hoe ga je om met inhuur buiten de CAO? 3- Let op dat je door de grootte van de contracten geen monopolie krijgt van enkele leveranciers en kwalitatief goed zelfstandig MKB volledig uitsluit. 4- Zetten we de mens nog centraal? Gaan we de kant op van de schoonmaak? 5- Werken aan onderscheidend vermogen; 6- Efficient werken 7- Beloon een goed presterende leverancier met een verlening van het contract met 1 jaar? 21 februari 2011 Pagina 4 van 17

6 Sessie 1 D: Waarom kiezen mensen uit gewoonte (doorbreken) Eddy Zegwaard Gert-Jan Willems Ton van Maanen Bij de verhuizer : Dag dagelijks prefereert boven innovatie en investeren in inschrijving aanbesteding Er is onvoldoende kennis en niveau om op een correcte schrijven de aanbesteding te lezen, begrijpen en in te schrijven. Onze kwaliteit meetbaar maken door gestelde KPI s en naleving Samenwerking tussen erkende verhuizers en binnen de branche vereniging. Aanbesteder / overheid Minder wisseling op inkoop management, kennis niveau Controle op uitvoering aanbesteding (kpi naleving) Kostprijs niveau binnen bandbreedte stellen en aanschrijving vooral op KPI s Suggestie Kostprijs + mark-up = KPI bepaling en daarop belonen (bonus-malus) 21 februari 2011 Pagina 5 van 17

7 Sessie 1E: Gunningcriteria, Gunnen op prijs of via EMVI? Paul Stover Percy Kropf Bas Kuijsten Glenn Koorn Harold Hofman Ralf Roodenburg John Gooren Christ van der Aalst Suzanne Driessen Koen Olders Jose van der Klauw Tom Stuij Hans van Staalduinen Niels de Wit Henk Briks Kelma van der Meulen Paul Kokebacker Dick van Leeuwen Veel verhuisbedrijven hebben allerlei certificaten, procedures kwaliteitshandboeken etc. Waarom zou opdrachtgever moeten kiezen voor prijs of wat zijn argumenten om het op de economisch meest voordelige inschrijving te doen? In de discussie blijft het lastig om concreet aan te geven welke beoordelingscriteria wat zeggen over de EMVI. In ieder geval vooraf duidelijk aangeven hoe er beoordeeld wordt. Wat er beoordeeld wordt is afhankelijk van de opdrachtgever zelf. Wat vindt klant belangrijk. Visie van het bedrijf Hoe ziet verhuisbedrijf de samenwerking Vraag naar referenties en de ervaring met specifieke vormen van verhuizen (overzees, ziekenhuis, laboratoria e.d.) Bereikbaarheid van verhuizer in het weekeinde, hoe gaat verhuizer om met calamiteiten, hoe snel kan verhuizer reageren, Contact zoeken met overkoepelende organisatie van verhuisbedrijven om vragen vooraf op te stellen waarop je verhuisbedrijven kunt selecteren. In de beoordeling van alle criteria ook de prijs voor een bepaald deel mee laten wegen; dus prijs : kwaliteit = 60 : 40 of 50 : 50. In dienstverlening is uiteindelijk de man op de vloer die de kwaliteit bepaald + zijn direct leidinggevende. Alle mooie verhalen ten spijt, daar is opdrachtgever naar op zoek. Hoe kom je daar achter? In de beoordelingscriteria meenemen vragen over verloopcijfers / ziekteverzuim percentages/ opleidingspercentage geven aanvullende info, maar ook niet zaligmakend. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die aangeeft wat belangrijk is, MVO ondernemen kan een onderscheidend element zijn voor een verhuizer, wanneer opdrachtgever hier geen belang aan hecht moet dat in de beoordeling naar voren komen. In de praktijk kunnen zien hoe verhuisbedrijf werkt geeft mogelijk de beste indicatie, maar geen garantie hoe de verhuizing bij jou gaat verlopen. Mogelijkheid om case te laten beantwoorden door verhuisbedrijf, maar dan niet door directeur en/of sales medewerker, maar door bijvoorbeeld de ARBO arts of mogelijk zelfs de projectleider die aangewezen wordt om jouw verhuizing te begeleiden. 21 februari 2011 Pagina 6 van 17

8 Verslaglegging tweede ronde Sessie 2B: Onderscheidend vermogen Tom Stuij Glenn Koorn Percy Kropf Gert Kattenberg Sytze Bijzitter Simone Baatenburg Koen Olders M. Kamminga Liebeth van Tuil Ralf Roodenburg Jan Koopman Jelma van der Meulen J. Meijboom Henk Brinks Onderscheidend vermogen heeft toch vele te maken met de verwachtingen die er door de opdrachtgever zijn geformuleerd. Het hangt ook af van de soort verhuizingen; internationaal, particulier project enz enz. Alle verhuisbedrijven leveren in principe een goede operationele dienstverlening. Onderscheid zit hem vooral inde wijze waarop een verhuisbedrijf toegevoegde waarde creëert voor de inkopende partij. Toegevoegde waarde wordt wel al vaak geëist of gewenst bij aanbestedingen, Te denken valt aan: Uitgebreide administratie van uitgevoerde werkzaamheden Rapportage Advisering\veiligheid Vast teams die verhuizen Tijdige facturatie\bewezen samenwerkingen tussen opdrachtgever en verhuisbedrijf. Uitkomst zou zijn als het verhuisbedrijf BEWIJS van z n vroegere prestaties zou kunnen overleggen Idee: bezoek de offrerende verhuisorganisatie om zo een beeld te vormen of de inschrijver ook daadwerkelijk kan voldoen aan hetgeen inde offerte wordt aangeboden. Van de 275 verhuisbedrijven zijn er waarschijnlijk maar 30 in staat om aan hoge organisatorische eisen te voldoen. - Idee: geef ene kans voor overige dienstverlening door de inschrijver - Idee: geef bijvoorbeeld bij de gunning extra punten als de verhuismedewerkers een cursus reanimatie hebben gevolgd. Het kost geen geld en kan levens redden van de eigen medewerkers. - Idee: kijk naar het MVO gehalte van de verhuisorganisatie. 21 februari 2011 Pagina 7 van 17

9 Sessie 2C: kostenbeheersing versus gemak Suzanne Driessen Casper Vlaming Paul Koekebacker Wim den Otter Peter Veltkamp Willem Aichman Dick van Leeuwen Jos Bakker Hans van Staalduinen Niels de Wit Eric Sens John Gooren Jan Gluysteen In hoeverre kun je sturen op kostenbeheersing als je uren inkoopt? Er zijn enkele suggesties aangedragen: - loop voor de verhuizing met een projectleider rond, zodat deze een schatting kan maken van het aantal ingezette uren. - bouw een freeze periode in ( 2 a 3 weken voor verhuizing, eventueel afh. vd tijd die telefonie en ICT nodig hebben om mutaties door te voeren), om te voorkomen dat mutaties tot niet geraamde kosten leiden. Je kunt op twee manieren inkopen: - m3 - uren Let hierbij op, de ene m3 is de andere niet, afh. van verhuizing, binnen een pand, regionaal of interregionaal of incl. of excl. montage. Denk goed na over de scope van de aanbesteding. Voor kleine verhuizingen een raamovereenkomst afsluiten en grote verhuizingen apart op de markt zetten? Let op het drempelbedrag. 21 februari 2011 Pagina 8 van 17

10 Sessie 2 E: Hoe denkt een inkoper/overheid dat MVO toegepast dient te worden binnen aanbestedingen en tenders? Bas Kuijsten Ton van Maanen Dirk v.d. Ent Henk Jaap Buikema Lage opkomst doordat dit onderwerp in de 1 e sessie al diverse malen is aangesneden en besproken. De vraag werd opnieuw geformuleerd : Hoe zouden verhuisbedrijven graag zien dat inkopers MVO in hun aanbestedingen verweven? Een (deel) antwoord kwam van Ton van Maanen die aangaf dat het goed zou zijn als er überhaupt de gelegenheid zou zijn, in kleine proporties, extra punten te verdienen door duurzaam ondernemen aantoonbaar te maken als verhuisbedrijf en daardoor ook de gelegenheid te krijgen tot onderscheidend vermogen. In de discussie die op gang kwam werden meerdere onderwerpen ter tafel gebracht. Dirk v.d. Ent gaf aan dat het goed zou zijn contracten van kleinere omvang te kunnen verwerven. Met andere woorden : in zijn algemeenheid kan gesteld worden dat men liever 4 contracten van 1 miljoen boekt, dan een contract van 4 miljoen. Ook kleinere ondernemers zouden hiermee de kans krijgen om in te schrijven. 21 februari 2011 Pagina 9 van 17

11 Verslaglegging 21 februari 2011 Pagina 10 van 17

12 Verslaglegging derde ronde Sessie 3A: Waarom groot tenderen en niet verdelen. Grote contracten met 1 partner of contracten met meerdere partners Johan Moesman Wim den Otter Eric Sens Hans van Staalduinen J. Meijboom Jelma van der Meulen Henk Brinks Verschil in mening. De samenwerkingsverbanden binnen de verhuisbranche kunnen heel goed een groter landelijk contract invullen. Verhuisbedrijven die geen deel uitmaken van een samenwerkingsverband hebben toch voorkeur voor wellicht meer regionale contracten. Belangrijk is ook de omvang van de te vergeven opdracht. Grotere opdrachten in de verhuismarkt kunnen heel goed door samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd. Ook komen de aanbestedende diensten tegemoet aan de wensen van het MKB (samenwerkingsverbanden bestaan tenslotte uit meerdere kleinere verhuisbedrijven. Aan de kant van de opdrachtgever is uniformiteit, efficiency en tijdsbesparing een belangrijk item. Als er steeds aan meerdere gecontracteerde bedrijven offerte moeten worden opgevraagd binnen 1 contract ( minicompetitie) dan kost dat veel tijd. Voor opdrachtgever zijn de bijkomende voordelen van 1 contractpartij oa minder handeling,1 aanspreekpunt, uniformiteit van dienstverlening. Bij meerdere contractpartners binnen 1 overeenkomst: Mening van verhuizers is verdeeld enerzijds ben je een van de gecontracteerde partners anderzijds steeds weer opnieuw een offerte uitbrengen voor verhuisklussen (kost tijd en geld en geeft nog geen zekerheid t.a.v. opdracht). Bovendien kan het zijn dat er voorkeur ontstaat waardoor steeds weer opdrachten naar dezelfde partner gaan. Conclusie: Per aanbesteding kritisch zijn. Omvang van de opdracht/overeenkomst is belangrijk gegeven (het is niet gauw te groot voor 1 contractpartner). Vooraf een goede marktconsultatie is belangrijk. Opdrachtgever geeft bij aanbesteden mogelijkheden t.a.v. samenwerking. Uitspraak/jurisprudentie: verhuizen is een 2B dienst???. Gebruik de soepelere regelgeving om te selecteren en te consulteren. 21 februari 2011 Pagina 11 van 17

13 Sessie 3B: Tarief in verband met Verantwoord inkopen Arie van der Kooij Jos Bakker Niels de Wit Bas Kuijsten Verantwoord inkopen wordt te weinig gedaan. Er wordt akkoord gegaan met tarieven die dermate laag zijn dat een bedrijf daar onmogelijk voor langere tijd de gevraagde dienst voor kan leveren. Het inkopende overheidsbedrijf gaat hier dus onverantwoord om met de belastinggelden die hem ter beschikking zijn gesteld. Gevolg is direct: een te lage kwaliteit en indirect een steeds zwakker wordende bedrijfstak. Hier is dus niemand mee geholpen. Door alleen naar de prijs te kijken kan ook het risico worden gecreëerd dat men zich zelf wil laten bedriegen. Er wordt erg weinig voor een manuur betaald maar veel te veel voor bijv. een doos. In wezen zou, als men kwaliteit even belangrijk acht als de prijs, de beoordelingswaarde van de prijs nooit boven de 50% mogen liggen Oplossingen zouden kunnen zijn: - beter definiëren van de gevraagde dienst of de gevraagde functie - Verschil aanbrengen of je voor korte of voor langere termijn inkoopt -Inkoper moet zijn interne klanten laten meebeslissen: dan vanzelfsprekend meer aandacht voor kwaliteit -Veilen zou bij inkoop van diensten verboden moeten worden -Subjectiviteit moet voorkomen worden door met meerdere aanbieders te spreken cq bedrijfsbezoeken te organiseren voordat definitieve beslissing wordt genomen -Inkopers moeten zich veel beter op de markt orienteren zodat het tarief minder waarde hoeft te hebben -Verhuisbranche zou klacht moeten indienen bij NEVI 21 februari 2011 Pagina 12 van 17

14 Sessie 3D: Waar loop je tegenaan bij inschrijven op Europese aanbestedingen Simone Baatenburg Glenn Koorn Tom Stuij Koen Olders Johan Moesman Ralf Roodenburg Casper Vlaming Peter Veltkamp Willem Aichman Gert-Jan Willems Christ van der Aalst Paul Stover Paul Koekebacker REFERENTIES: = moeten proportioneel zijn, in verhouding met je eigen opdracht. = niet branche gebonden, anders krijg je nooit ervaring in die branche. Zorg wel specifiek, in kantoor/school omgeving niet = reëel zijn naar wat de markt kan bieden Referenties worden niet altijd nagebeld, wel doen + mogelijk vragen naar knelpunten. Bij opgave van referenties gebruik maken van vaste vragen. Niet alsmaar wat anders vragen, referenten worden alsmaar lastig gevallen met weer wat nieuws. OMZET EIS: = proportioneel zijn, nu 3 x eigen omzet, wordt mogelijk 2 x eigen omzet. Nieuwe aanbestedingsweg in de maak = meer specifiek maken = in verhouding zetten met de investeringen die je als verhuisbedrijf moet doen Ook eigen afweging als inschrijver; welk risico wil je nemen bij wel/niet inschrijven en in je eigen continuïteit. TRANSPARANTIE van de inschrijving en beoordeling = timing van wat je vraagt in de procedure vastleggen, wanneer ga je referenties nabellen? = vragen naar business case of referentie proces, omdat uitvoering vaak anders loopt dan hetgeen wordt ingekocht = inschrijver heeft motto het komt wel goed en regelen het wel, terwijl bij onduidelijkheid juist de verantwoordelijkheid is om via een nota van inlichtingen duidelijkheid te vragen. Komt de samenwerking in de toekomst ten goede. = inkoop gekoppeld aan contractbeheer werkt goed = gevraagde dienst moet goed omschreven zijn om juiste prijs op te geven. Navragen bij onduidelijkheden 21 februari 2011 Pagina 13 van 17

15 TARIEF UITVRAAG: Bij contracten worden niet alle tarieven gevraagd = er worden slecht een paar tarieven gevraagd, terwijl de uitvoering heel anders gaat lopen en daarmee de verrekening van diensten moeilijk wordt. = te veel onderdelen worden geacht te zijn samengevat in algemene verrekeneenheden = samenstelling van de je aanbestedingsdienst, niet alleen inkoop, maar ook facilitair, om kwaliteit van je pve te waarborgen MINIMALE KOSTPRIJS OPGEVEN: = moet aanbestedende dienst deze opgeven? Neen is verantwoordelijkheid van de branche zelf. Innovatie moet mogelijk zijn en gewaardeerd worden. = is de bodem met tarieven bereikt? De ene zegt duidelijk ja, de ander verschilt daarvan van mening = zoeken naar partnership door bijvoorbeeld alleen de marge op de diensten te vermelden, wat ga je verdienen bij ons, en vervolgens aan het werk gaan (ikea?) = marktconforme prijs bestaat uit het gemiddelde van de opgegeven prijzen minus de hoogste aanbieding en de laagste aanbieding = prijzen moeten vervolgens liggen + en 10% van dit gemiddelde = oppassen voor het kopen van omzet. Zou je als organisatie niet moeten willen, je haalt de discussie en problemen in huis. Kwaliteit valt niet meer waar te maken. 21 februari 2011 Pagina 14 van 17

16 Sessie 3E: Standaard format bij aanbestedingen Dirk van der Ent Jan Gluysteen Peter Overvliet Liesbeth van Tuil Ton van Maanen Leonard Gort H. Hofman Henk Jaap Buikema Standaard format bij aanbestedingen zou moeten leiden tot vereenvoudiging en eenduidigheid bij aanbestedingen. Binnen Pianoo is een bestekken bibliotheek waaruit momenteel informatie gehaald kan worden. Er wordt gewerkt met categorie management maar voor verhuisdiensten bestaat deze nog niet. De discussie leert dat een vorm van een handleiding tbv de aanbestedende dienst het meest zinvol zal zijn. Deze zal het best gedragen worden wanneer van de inkoopzijde en de branche samen hieraan invulling wordt gegeven De handleiding geeft ook een duidelijke vorm aan controle op genoemde punten. Tevens levert het een kostenbesparing op doordat minder tijd aan uitschrijven en consultant wordt besteed. Momenteel wordt binnen een andere branche gewerkt met een beslisboom. Kees zal gevraagd worden dit vanuit de branche aan te vliegen. 21 februari 2011 Pagina 15 van 17

17 Afsluiting 21 februari 2011 Pagina 16 van 17

Motivering bij inkoopbeslissingen

Motivering bij inkoopbeslissingen Motivering bij inkoopbeslissingen Amsterdam, 17 november 2011 Congres NVvA Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Het inkoopproces 3. Een case uit de praktijk 4. Proportionaliteit

Nadere informatie

Toelichting: Beste, hierbij de antwoorden op de (nog) openstaande vragen

Toelichting: Beste, hierbij de antwoorden op de (nog) openstaande vragen Nota van Inlichtingen Verhuisdiensten Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Verhuisdiensten Vrije Universiteit Amsterdam FCO201503 Omschrijving: De opdracht betreft het leveren, verzorgen en coördineren

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007 Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria De begrippen selectie- en gunningscriteria Leusden, 13 november 2007 Anke Stellingwerff Beintema 1 Korte weergave juridisch kader Selectie- en gunningscriteria

Nadere informatie

Memo. Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH

Memo. Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH Memo Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH Middels deze memo brengt het college u op de hoogte van de manier waarop de verschillende vormen van

Nadere informatie

inclusief of exclusief BTW?

inclusief of exclusief BTW? Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen 1 Datum 21-12-2015 Van Waterschap Scheldestromen Ref. Project Europese Aanbesteding Schilderwerken 2015036973 Deze nota van inlichtingen wordt hiermee

Nadere informatie

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 AGENDA Nieuwe aanbestedingswet EU voorstellen 10 fouten in aanbestedingen 20/3/2013 2 NIEUWE AANBESTEDINGSWET 20/3/2013 3 1. NIEUWE

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

Inkoop flexibele arbeid. Inkoop in control

Inkoop flexibele arbeid. Inkoop in control Inkoop flexibele arbeid 1 Agenda Introductie Inkoop door overheid Selectie en gunning Besparing door aanbesteding!? Praktijk raamcontracten Marktontwikkelingen Juridische risico s Vragen 2 Inkoop door

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd?

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? 1. Uitgangspunten Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? Geen commentaar. Wat vindt u van de doelstellingen van het

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Jos van Alphen Bijeenkomst IPG 7-12-2016 Evaluatie Aanbestedingswet Lasten Aanbestedende diensten: Goedkoper: Gebruik elektronische middelen

Nadere informatie

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW Innovatie Risico s 2010 CROW Inkopen Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 1 Stellingen 1. Innovatie inkopen gaat prima met een reguliere, relatief eenvoudige aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM BIJ. UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit. Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten?

HARTELIJK WELKOM BIJ. UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit. Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten? HARTELIJK WELKOM BIJ UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten? Programma 13.00 uur Uitbesteding: bezint eer gij begint zaal Milaan Pauze 14.15 uur Uitbesteding

Nadere informatie

Selectieproces van leveranciers. Alle gekkigheid die wij als inkopers kunnen verzinnen

Selectieproces van leveranciers. Alle gekkigheid die wij als inkopers kunnen verzinnen Selectieproces van leveranciers Alle gekkigheid die wij als inkopers kunnen verzinnen Selectieproces van leveranciers alle gekkigheid die inkopers kunnen bedenken Even voorstellen Anja Hoeksma-Nap Manager

Nadere informatie

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties. Nota van Inlichtingen Blusmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Blusmiddelen Gemeente Utrecht 14.GU.098 Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de brandveiligheid van alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie Contractvorming De basis voor een renderende relatie Aan de orde komt Marktontwikkelingen Waar we voor staan Onafhankelijke en ongebonden positie Gids zijn bij het gezamenlijk bereiken en behouden van

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Pieken en dalen. Wat gaat er goed en fout bij aanbestedingen in de Bouw & Infra en wat doen we eraan? Pianoo lunchlezing 25 november 2008

Pieken en dalen. Wat gaat er goed en fout bij aanbestedingen in de Bouw & Infra en wat doen we eraan? Pianoo lunchlezing 25 november 2008 Pieken en dalen Wat gaat er goed en fout bij aanbestedingen in de Bouw & Infra en wat doen we eraan? Pianoo lunchlezing 25 november 2008 Joost Fijneman Manager Aanbestedingsinstituut Het Aanbestedingsinstituut

Nadere informatie

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs Heutink ICT Dag 2016 Aanbesteden in het onderwijs Welkom, bij de saaiste sessie v.d. dag! Voorstellen Sophie Obdeijn Medewerker Tenderdesk Robert Terhalle Teamleider New Business Agenda Voorstellen Wat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inschrijven op aanbestedingen

Inschrijven op aanbestedingen : Wat u moet weten, doen en niet-doen. Wie? 1 Stappen (i.h.a.): aankondiging aanbesteding vragen stellen + beantwoorden (NvI, 2.53 Aw) inleveren beoordeling inschrijving bekendmaking voornemen tot gunning

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur!

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! TenneT Vrijdag 18 september 2015 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! 1 Vraag aan de zaal 1. Vinden wij werving en selectie van medewerkers voor vast en flexibel even belangrijk? Mee eens? Mee oneens?

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank NV Postbus 98 1000 AB Amsterdam Contactpunt(en): Fd/ Inkoop Ter attentie van: Mw. A.M. van Kuik- Muecher Telefoon:

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606 Nota van Inlichtingen Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbesteding Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst:

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Congres Verantwoord Gebouwonderhoud Nieuwegein 16 mei 2013 1 Waar gaat het over? Verantwoord Goed doordacht Zich verantwoorden

Nadere informatie

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar.

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar. Advies 43 1. Feiten 1.1 Op 6 september 2013 heeft beklaagde een aankondiging gepubliceerd met betrekking tot een Europese openbare aanbestedingsprocedure "met als doel het selecteren van een bedrijf voor

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600 Nota van Inlichtingen EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbesteding EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Nota van Inlichtingen Milieucontroles 2017 e.v. Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Milieucontroles 2017 e.v. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord RUDNHN-MC2017 Omschrijving: De Regionale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Cell Broadcast. Inkoop. Willy Steenbakkers Kees Koopmans

Cell Broadcast. Inkoop. Willy Steenbakkers Kees Koopmans Cell Broadcast Inkoop Willy Steenbakkers Kees Koopmans Agenda Voorbereiding en specificatie Broker Operator Aanbestedings- / Inkooptraject en implementatie Proces Reguliere Aanbesteding Voorbereiding en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned.

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned. Nota van Inlichtingen SSBU Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: SSBU Schoonmaak Gemeente Utrecht 13.SSBU.055 Omschrijving: De Stadsschouwburg Utrecht is voornemens een raamovereenkomst

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Opening 9.15 9.30 uur Terugkoppeling van de openstaande

Nadere informatie

Inspiratiedag Externe Inhuur: Manifestgroep Inkoop. Nicole van Riessen: branchedirecteur Overheid 3 februari 2015

Inspiratiedag Externe Inhuur: Manifestgroep Inkoop. Nicole van Riessen: branchedirecteur Overheid 3 februari 2015 Inspiratiedag Externe Inhuur: Manifestgroep Inkoop Nicole van Riessen: branchedirecteur Overheid 3 februari 2015 Als je weet wat je vraagt, kun je beoordelen wat je krijgt. Aanbestedingen vanuit het perspectief

Nadere informatie

Aanbesteding WMO Hulpmiddelen Regio Midden Nederland. 24 november 2010

Aanbesteding WMO Hulpmiddelen Regio Midden Nederland. 24 november 2010 Aanbesteding WMO Hulpmiddelen Regio 24 november 2010 Dhr. M. Vromans, directeur IBMN Dhr. I. Reurings, inkoper IBMN Agenda Wat is IBMN? Deelnemende gemeenten Organisatie vooraf Classificatie inkoopteam

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen

Innovatiegericht Inkopen WORKSHOP 7 Innovatiegericht Inkopen Marieke van Putten, PIANOo Andrea Wijnants, Ministerie I&M 21 juni 2011 Workshop 1 Het Nieuwe Werken Inhoud Wat is innovatiegericht inkopen bij de overheid? Wat doet

Nadere informatie

E-veilen De nieuwe realiteit?

E-veilen De nieuwe realiteit? FILMPJE E-veilen De nieuwe realiteit? De voor-en nadelen 24 november 2011 Nationaal sportvelden congres Sander Akkerman Adviesburo De Meent b.v. Social media - Succes privé gebruik bedrijfsleven volgt

Nadere informatie

Bijgevoegd treft u mijn reactie aan op de consultatieversie van de Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten.

Bijgevoegd treft u mijn reactie aan op de consultatieversie van de Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten. De Leemvelden 2 5528 CG Hoogeloon Tel.nr: 06-46328088 Fax: 084-7442854 ING Bank 65.76.37.173 KW Legal KvK Oost-Brabant: 17168639 info@kwlegal.nl www.kwlegal.nl Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert Lectoraat Inkoopmanagement Inkoop Inkoop overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging overheidsopdrachten hebben

Nadere informatie

Leen Valk

Leen Valk Wat staat er in dit E-book In dit E-book leg ik uit: - Wie ik ben en waarom ik met EMVI-prestatiemeting ben begonnen - Wat EMVI-prestatiemeting is - Waarin EMVI-prestatiemeting verschilt van Gunnen op

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

RUIMTE IN AANBESTEDEN

RUIMTE IN AANBESTEDEN RUIMTE IN AANBESTEDEN Noordelijk Congres Democratic Challenge 26 januari 2017 Hans Schoonbeek - gemeente Noordenveld Jan van der Bij - CMO STAMM Hans Schoonbeek - inkoopadviseur Inkoop 2017 Inkoop 2017

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland

Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Dit actieplan is een initiatief van VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland Noord en MKB-Nederland

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren , europese aanbesteding

Nota van Inlichtingen Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren , europese aanbesteding Nota van Inlichtingen Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren 2017-2019, europese aanbesteding Aanbesteding Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren 2017-2019, europese

Nadere informatie

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 Workshop Schoonmaak Regionale bijeenkomst PIANOo Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 1 Programma Eerste ronde Nico Koch, beleidssecretaris OSB Schets van de schoonmaakbranche Trends

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Het gebruik van RADAR voor EMVIcriteria

Het gebruik van RADAR voor EMVIcriteria Het gebruik van RADAR voor EMVIcriteria Fredo Schotanus (fredo.schotanus@significant.nl) 5 juni 2014 Agenda 1. 2. 3. Pagina 2 van 14 12 Wat is: En waarom, hoe, wie, wanneer, etc. De aanleiding voor RADAR

Nadere informatie

ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder

ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder Nota van Inlichtingen ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder Gemeente

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Praktijk inkopen inhuur externen

Praktijk inkopen inhuur externen Praktijk inkopen inhuur externen Copyright AdviseurMakelaar BV 2008 Monique Lippens, Gemeente Almere 1 Agenda Persoonlijk profiel Huidige situatie gemeente Almere t.a.v. inhuur externen Europees aanbesteden

Nadere informatie

Betreft Het stellen van vragen Datum

Betreft Het stellen van vragen Datum Nota van inlichtingen 3 Aanbesteding WAN Kamer van Koophandel Betreft Het stellen van vragen Datum 15-06-2017 Van Project Gestelde vragen na aanleiding van de 2 e Ref. P.162036_WAN nota van inlichtingen.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

Bijlage 15: Casussen

Bijlage 15: Casussen Bijlage 15: Casussen In deze bijlage vragen we u te reageren op een vijftal casussen. Hierbij staat aangegeven hoeveel pagina s u maximaal mag gebruiken voor de uitwerking van de casussen (tabblad 7).

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR ERKENDE PROJECT VERHUIZERS DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR Waardevolle inzichten voor facility managers én de organisatie. 02 Een verhuizing verstoort precies datgene waarvoor een facility manager

Nadere informatie

Implicaties Aanbestedingswet

Implicaties Aanbestedingswet Implicaties 1 APRIL 2013 OPZET PRESENTATIE ARW 2012 Gids Proportionaliteit Samenvoegen&Percelen Aanbesteden onder de drempel Gevolgen voor organisatie 2 2 AANBESTEDINGSWET Aanleiding > Bouwenquête > Slechte

Nadere informatie

Slim advies kopen. Een opdrachtnemer aan het woord. PIANOo/NEVI 28 oktober Dirk de Wit

Slim advies kopen. Een opdrachtnemer aan het woord. PIANOo/NEVI 28 oktober Dirk de Wit Slim advies kopen Een opdrachtnemer aan het woord PIANOo/NEVI 28 oktober 2008 Dirk de Wit Opdrachtnemer: O&i partners in BPM Advieskantoor gespecialiseerd in het slimmer, beter en gecontroleerder ontwerpen

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten Mr. J (Jochem) Berns 4 november 2008, Den Haag Wanneer

Nadere informatie

Welkom. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Welkom. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Welkom Windesheim in vogelvlucht Sprekers: Cees Langebeeke Directeur bedrijfsvoering Jeroen Jongenelen Salesmanager Eurest Rob Gerritsen Teamleider Inkoop Programma Organisatie Windesheim Windesheim in

Nadere informatie

ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers

ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers ACHT TIPS INTEGER HANDELEN voor publieke inkopers Voor inkopers in de publieke sector is ethisch en integer handelen een heet hangijzer. De theorie is duidelijk, maar de praktijk blijkt vaak lastig. Bovendien

Nadere informatie