Korpsbrief jun-jul-aug-sep /24

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Korpsbrief jun-jul-aug-sep-2012 1/24"

Transcriptie

1 Verhuizen in geloof! Wat wij u nu gaan mededelen zal voor sommigen van u als een volslagen verrassingen komen, terwijl anderen het misschien zagen aankomen of juist vinden dat dit allang had moeten gebeuren Vanaf zondag 2 september 2012 zullen de zondagmorgensamenkomsten worden gehouden in een andere ruimte. Dit zal óf het Almere College (Marinus Postlaan 1), óf het VIA (Flevoweg 68) worden. Na ruim 120 jaar zondagmorgen samenkomsten in de binnenstad, waarvan ruim 80 jaar aan de Bovennieuwstraat, verhuizen we naar buiten. De korpsraad is tot dit besluit gekomen vanwege de volgende twee redenen; groei en efficiëntie. Ten opzichte 2009 nam het bezoekersaantal van de zondagmorgen samenkomsten in 2010 met 12% toe. Het jaar daarop in 2011 groeide dat met nog eens met ruim 7%. In vergelijking met dezelfde periode vorig zijn we in 2012 weer met 4% gegroeid. In 3 jaar tijd dus een groei van bijna 25% in bezoekersaantallen van de zondagmorgen samenkomsten. In 2012 bezoeken gemiddeld 116 mensen de wekelijkse samenkomsten. Alle reden dus tot dankbaarheid! We weten dat tijdens het koffiedrinken na de samenkomsten een deel van de mensen weggaat omdat het simpelweg te vol is. God geeft groei. Het is onze taak om alle obstakels die deze groei tegenhouden weg te nemen. Als muren een obstakel vormen, moeten ze óf omver worden gehaald, óf er moeten andere muren voor in de plaats komen. Daarom willen we de samenkomsten voor een periode van 6-12 maanden verhuizen en zien wat God verder gaat doen. Laten wij Hem daarin vertrouwen! Het is vanzelfsprekend dat wij hierbij naar elkaar omzien en de ander helpen Korpsbrief jun-jul-aug-sep /24

2 om die overstap te maken. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat onze oudere broeders en zusters niet meer kunnen komen omdat de afstand wat verder is. Help elkaar daarin en zie naar de ander om. We doen bij deze ook een beroep op mensen om mee te helpen op zondagmorgen de zaal klaar te zetten. Meld u aan bij de luitenants! De overstap naar een andere ruimte zal maakt dat de kledingwinkel permanent zal kunnen verhuizen naar de korpszaal. De verwachting is dat door de verhoogde toegankelijkheid het bezoekersaantal hiervan zal toenemen en dit zal ook inkomstenverhogend werken. Tevens is dan het probleem met het gebruik van de lift verholpen. De wekelijkse activiteiten zullen plaats blijven vinden in het korpsgebouw. Het voorstel is dat de huidige ruimte van de kledingwinkel wordt klaargemaakt als repetitieruimte en voor andere bijeenkomsten (MPD, internationale dienst, lessen, enz.). De koffieruimte blijft dezelfde functie behouden. Of de korpszaal nog beschikbaar is voor trouw- en rouwdiensten, moet nog worden bekeken. Het hoofdkwartier in Almere is natuurlijk blij met de ontwikkelingen en wil ook met ons meekijken of er op termijn mogelijkheden zijn voor een ander gebouw. Het meest opvallende van het geheel is eigenlijk dat toen ons korps zending ging bedrijven in andere plaatsen (Emmeloord 2010 en Urk 2011), en daarmee tijd investeerde buiten onze eigen korpsgemeenschap om, er een toenemende zegen te zien is. Misschien mogen we daarin de aloude Bijbelse wijsheid herkennen; wie geeft zal ontvangen! Lucas 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Zegen en groet, Aalt en Tertia Fikse (luitenants) 2/24

3 Woorden van zr.v.d.meulen Ik heb al zo lang verdriet maar Heer Jezus hier ben ik met al mijn zorgen en angst en zonden. Ik heb het zo lang zelf geprobeerd maar God wilt U me maar helpen en mij de kracht geven om door te gaan. O God vergeef mij. Amen. De bloemengroet gingen naar: 01 jan Zr. G. Nieuwenhuis 08 jan Br. T. Boerhof 15 jan Zr. T. Van Genem (soliste) 22 jan Zr. L. Loef 29 jan. Zr. H. Wind 05 feb. Zr. S. Manvelyan 12 feb. Zr. S. Kamp 19 feb. Zr. A. Boerhof 26 feb. Zr. T. Duiveman 04 mrt. Zr. D. Kist 11 mrt. Zr. A. Hoedemaker 18 mrt. Zr. W. Kist 25 mrt. Zr. M. Van de Meulen 02 apr. Zr. M. Pullen 09 apr. Zr. A. van de Weg 15 apr. Br. Nico van Ree 22 apr. Zr. Z. Koopman 29 apr. Zr. M. Kanis Woorden van Alie Boerhof: Tijdens het bezoek van één van onze korpsleden aan Alie Boerhof gaf zij een fijne getuigenis; "God zorgt goed voor mij." Alie liet weten zo blij met de bloemen te zijn, blij dat alles zo goed met haar ging, blij dat ze zo kan genieten van haar kinderen en kleinkinderen, dat ze zo'n fijne plek had om te wonen en dat haar ouders zo goed voor haar waren. De woorden kwamen regelrecht uit haar hart. 3/24

4 Het stille wonder Gij hebt voor mij geen braambos aangestoken, En ook geen letters in t graniet gehakt t Program van alledag werd niet doorbroken Er was geen schokkend special contact En toch, o God, ben k aan uw wil gebonden, Toch hebt Ge uw koers mij voluit aangezegd; Gij hebt tot in minuten en seconden, Op heel mijn repertoire beslag gelegd Gij hebt voor mij geen braambos aangestoken, En ook geen letters in t graniet gehakt; t Program van alledag wordt niet doorbroken, Er is geen schokkend speciaal contact; De zon gaat op en onder, op en onder; Hoe vlak en zonder climax schijnt mijn lot, Maar k leef crescendo uit t geruisloos wonder, En aan t totale eind is alles God Via zr.bast k Stond niet bij t kruis als hoofdman over honderd, k Werd bij Damascus niet verblind door t licht; Op Patmos hebt Gij mij niet afgezonderd, De hemel hield voor mij zijn poorten dicht Maar k heb de weldaad van het Woord ontvangen, En ook zijn strengheid die mijn loopbaan wees; De apostelmantel is mij omgehangen, Al ben k geboren uit onheilig vlees Want t woord, dat mens werd, is aan t kruis geslagen, Maar op de derde dag is t opgestaan, En uit de doorbraak van het welbehagen, Dient t zich als Heil ge Geest, als Trooster aan Zou hier bij t grootste wonder niet verbleken, Waarom de ziel in gulzigheid soms vraagt? Wie zou er roepen om een ruchtbaar teken, Die in zichzelf dit stille wonder draagt? 4/24

5 Gastenboek korps Kampen n.a.v. 125 jarig jubileum Leger des Heils op 8 mei Van Harte gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan! Fijn dat jullie er altijd zijn voor de naasten. Gods zegen! Liefs Carien Hartelijk gefeliciteerd met 125 jaar. Wat een zegen van God. Maar God zal niet stoppen met zegenen. Nog vele jaren samen met God. Liefs Marona Van Harte Gefeliciteerd. Joeke van Erven Hartelijk Gefeliciteerd met het 125 jarig bestaan van het Leger des Heils dat we nog maar veel voor het koninkrijk van God mogen doen. Liefs Geertruida Veel Zegen in de toekomst van de aller Hoogste. Klaas en Dicky Post Veel geluk Veel zegen Pieter van Ooijen Hartelijk Gefeliciteerd 125 jaar! Geweldig! Hartelijk Gefeliciteerd met dit mooie jubileum 125 jaar! Als we voor ons leger blijven bidden zal er zeker een goede toekomst zijn! Liefs Christina Koster 125 jaar Helpende Handen 125 jaar er voor je naasten zijn 125 jaar strijders voor Gods Koninkrijk Halleluja Henri, Karin, Rick, Debbie, Bas, Saskia, Boris Zegers Hartelijk Gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan. Herma Haring J.E. v.d. Belt-Bruggeman; ik ben geen lid van uw leger maar ik draag jullie een warm hart toe. God zegend uw werk voor nu en in de toekomst van harte gefeliciteerd. 5/24

6 Als ik een dichters geest bezat, dan had ik op dit blad een mooi gedicht geschreven, maar nu ik deze gave mis wens ik jullie een zalig gelukkig leven. Bea Lars Hartelijk Gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan. Groetjes Paulos Gefeliciteerd met jullie 125 e verjaardag met het 100 jarig bestaan was er een hele leuke diens in de Burgwalkerk en ben daar ook geweest en nu ben ik ook met 125 jaar bestaat gezellig hoor. Mevr. Vahl Hartelijk gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan. Wij hopen dat jullie nog veel langer blijven bestaan! Groetjes Henriëtte, Henny en Renske 125 jaar helpen met hart en hand. 125 jaar geloven met soup and soap. 125 jaar een leger werkend aan God s koninkrijk Van Harte Gefeliciteerd. Herma Pol 125 jaar het werk van God in Kampen. Omzien naar wezen, weduwen, vreemdelingen, verstotenen, verslaafden, eenzamen enz. Dat is het hart van God. Dank aan Hem alleen die ons genade op genade geeft en ons als korps Kampen al 125 jaar wil gebruiken voor Zijn unieke werk van Verlossing Genezing en Vergeving. Daniël Gefeliciteerd met het 125 jarig jubileum van het Leger des Heils. H. Pol-Schaapman Van hartelijk gefeliciteerd, leuk hier even geweest te zijn. Gerrit 6/24

7 De Twee Meisjes in t Blauw Men klopte weer bij de Kweekschool aan, om strijders met Gods geest vervuld, gewillig om in een moeilijk korps te werken met veel geduld. Twee teng re meisjes zij gingen heen, ze leunden op Jezus trouw, en na zes maand werken daar bloeide t korps der twee Legermeisjes in t blauw. Twee Legermeisjes met blij gelaat, zij werkten bij dag en bij nacht. En allen zeiden, dat van dat korps men nimmer de vruchten zag. Maar dronkaards en spotters veranderden in strijders van God, zo trouw. En zie, heel die stad zij zegende toen de komst van die meisjes in t blauw. Twee Legermeisjes werkten op aard tot eer van haar Meester en Heer en legden dapper en onbevreesd voor Zijn zaak ook haar leven neer. Toen kwamen ze aan de Paarlenpoort van dat land zonder droefheid en rouw, een groot gejubel was er in die sfeer om de thuiskomst der meisjes in t blauw. 7/24 Twee dappere Legermeisjes, twee Legermeisjes in t blauw, werkten, leden, baden, streden, dienden haar Heiland trouw. Der engelen thuis is de hemel, maar er zijn er ook nog op aard en velen vermeldden dat onder die telden die twee Legermeisjes in t blauw. Twee Legermeisjes, zij gingen heen, - t was laat en ook bitter guur - En zij waakten trouw bij een stervensspond in een hut, tot in t morgenuur. Zij zongen daar van des Heilands liefd en vrede vond d arme vrouw, die dankte toen stervende nog de Heer voor die Legermeisjes in t blauw. (Mw. C. Oliphant Schoch)

8 DAT IS OOK MIJN LAND. Ik ben geboren in een land dat niet meer bestaat... Als ik daar aan denk, krijg ik het gevoel dat mijn hart zich spant Een land dat bestaat niet meer)... Nee, ik zal niet meer hierover, het is al lang verleden tijd, maar de gedachte is als een zuchtje wind, nauwelijks ben je je ervan bewust; zij is al ontsnapt, ver weg en achter haar, als je alleen bent in een vreemd land, blijft slechts een spookachtige stilte achter Daarom doe ik net zoals ik deed toen ik een jongen was..; ik benijd de vis in het water, de wolf in de bossen, de vogel in de vlucht.., en pas daarna kom ik tot besef dat die last van mijn hart nooit zal afnemen;.en deze, enige gedachte zal me achtervolgen zolang ik adem... En dan kom ik tot rust en daaruit verkrijg ik nieuwe kracht; want het is heel normaal je hart op de geboortedrempel achterlaten; en het is niet genoeg om een leven te hebben, maar dat leven hoort geleefd te zijn, het maakt niet uit waar je vandaan komt En wij, mensen, wij zijn allemaal hetzelfde omdat ieder van ons wordt geboren en moet sterven onder dezelfde hemel..., daarom kan ik luid en duidelijk zeggen; DIT LAND IS OOK MIJN LAND.. Mladen Cosic De Bijbel versus de BlackBerry Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons? Het zou betekenen dat we: - onze Bijbel constant op zak zouden hebben; - er meerdere malen per dag een blik in werpen; - wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen; - hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden; - hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven; - hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren. 8/24

9 In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken! Enkele 'alarmnummers': Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14. Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51. Als je bezorgd bent, bestudeer dan Mattheüs 6:19,34. Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91. Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63. Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreeën 11. Als je alleen en doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23. Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13. Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3: Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Mattheüs 11: Mijn getuigenis Ik wil graag mijn getuigenis geven. In verschillende getuigenissen komt naar voren de laatste tijd dat als je maar gelooft en bid dat je beter mag worden dat dit dan zeker gebeurd en dat alle klachten zullen verdwijnen. Ik heb hier best wel moeite mee want ik vraag mij dan af waarom er zoveel christenen toch ziek zijn. Ik denk dat God daar een andere bedoeling mee heeft. Ik denk ook dat dit heel moeilijk is voor mensen die ziek zijn en al heel lang bidden om beter te worden. Een paar maand geleden is er een kindje van mijn werk overleden hij is net drie jaar geworden. Zijn ouders zijn ook echte christenen, waarvan ik weet dat ze dit jongetje ook steeds in gebed bij God hebben gebracht, maar helaas is dit jongetje toch overleden. Het heeft mij diep geraakt hoe de ouders op de begrafenis hierover spraken en op het moment dat hij overleed dat ze zeiden tegen hem nog even en dan ga je naar God toe en mag je daar spelen en zal je geen pijn meer hebben, op dit moment zei hij JEJE ( dit was voor hem Jezus) en op dat moment overleed hij. Dat waren hele moeilijke weken voor ons als collega s samen afscheid nemen en naar de begrafenis geweest. Wel heb ik God in die periode heel dichtbij ervaren, eerst was er steeds de vraag waarom moet dit gebeuren, maar we mogen weten dat hij nu geen pijn meer heeft. Ook ken ik andere mensen die graag beter willen worden, maar waar dat helaas ook niet gebeurd. Ik weet zeker dat God het beste met ons voor heeft, maar geen 9/24

10 verschil zal maken tussen christenen, maar dat God er een bedoeling mee heeft, al begrijp ik dat altijd niet als je ziet dat er heel jonge mensen zijn die ziek worden. We mogen weten dat God altijd bij ons is ook in hele moeilijke situaties en dat we alles bij God in gebed mogen brengen. Er zijn nu ook dingen in mijn leven waar ik helemaal niks van begrijp waarom deze dingen zijn gebeurd, maar dit mag ik bij God brengen. God zorgt voor u en voor mij. Groeten, Jitske Bos Kennismaking Mijn naam is Henk Essenburg. Sinds november vorig jaar mag ik ondersteuning bieden in het dienstencentrum van het Leger des Heils in Kampen. Eerst als ziektevervanging voor een collega, maar toen bleek dat hij weer full time in Zwolle aan de slag ging is mij gevraagd voor enkele dagdelen aanwezig te zijn tijdens de inloopochtenden op dinsdag en donderdagochtend. Wij noemen dat het ambulant loket. Bezoekers kunnen met hun vragen terecht op het kantoortje naast de korpszaal. Mijn taken zijn; - beheer briefadressen samen met Aalt en Jenny. - informatie en advies. - verwijzing. - voorportaal van een eventueel hulpverleningstraject. - indien nodig begeleiding aan bewoners van de noodopvang. Ik werk 15 jaar bij Welzijn en Gezondheidzorg van het Leger des Heils in Zwolle. Eerst op de crisisopvang en later als ambulant werker. Voor het ambulant loket werk ik enkele dagen bij de dagopvang Bonjour en nu dus ook in Kampen. Mijn belangrijkste doel is om mensen te helpen bij het oplossen van hun problemen, zonder deze over te nemen want dat zou ze afhankelijk maken van hulpverlening. Daarbij ben ik mij terdege bewust dat er gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid. In de problemen komen is niet voorbehouden aan een selecte groep. Door omstandigheden, waar we niet altijd zelf invloed op hebben, kunnen ook u en ik zonder huis of financiële middelen komen te zitten. Het werken in een dienstencentrum is voor mij een hele openbaring. Ik zie nu pas hoe ontzettend veel werk er, achter de schermen, wordt verzet door de medewerkers en vrijwilligers bij 10/24

11 het dienstencentrum in Kampen. De inloopochtenden, de kledingwinkel en de voorbereiding voor de feestdagen zoals Kerst en Pasen. Ik bezoek met enige regelmaat de dienst van het Leger des Heils in Zwolle maar ik had geen idee van wat er komt kijken om een dienstencentrum en een korpszaal draaiende te houden. En dan zie ik nog maar een heel klein gedeelte. Mocht u een keer in de gelegenheid zijn dan wil ik u van harte uit nodigen om een keer op ons kantoor(tje) binnen te lopen om nader kennis te maken. Agenda juni 2012 Vr. 1 jun uur: Zingen met je Kind Kampen Za. 2 jun uur: Rommelmarkt en veiling in korpszaal Zo. 3 jun. Ma. 4 jun. Do. 7 jun. Zo. 9 jun. Samenkomst (2 e coll t.b.v. muziekkorps) uur: Envoy Joke Wisseborn M.m.v. muziekkorps Almelo uur: Openluchtdienst Myosotis uur: 19 e Geloofsontmoeting Urk M.m.v. muziekkorps Almelo uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (4) Kampen uur: Enquête (2) Emmeloord (zie elders) uur: Informatieavond Reshare Zwolle uur: RJB oefent in korpsgebouw Zo. 10 jun. Di. 12 jun. Do. 14 jun. Vr. 15 jun. Za. 16 jun. 11/24 Samenkomst (Jeugddienst / aanstelling Pastorale Jeugdraad) uur: Luitenants Fikse uur: 62 e Geloofsontmoeting Emmeloord (aanstelling Pastorale raad; Metty, Annemiek en Margriet) uur: Bijbelgespreksgroep 50+ (i.p.v. 3 juni) Vrouwenbond uitstapje gaat niet door uur: Recrutenles (4) Urk uur: Zingen met je Kind Kampen uur: Kinderopenlucht veld Onweerskamp, Onderdijks uur: BBQ jeugdwerkers Vollenhove

12 Zo. 17 jun. Ma. 18 jun. Wo. 22 jun. Za. 23 jun. Samenkomst (Vaderdag) uur: Luitenants Fikse uur: 20 e (!) Geloofsontmoeting Urk uur: Strijdkreetevangelisatie (korpszaal) uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (5) Kampen uur: Doe en Ontmoet (korpszaal) Uitstapje kinderen 0-12 jaar Zo. 24 jun. Samenkomst uur: Luitenants Fikse (m.m.v. Rainbow) uur: 63 e Geloofsontmoeting Emmeloord Di. 26 jun uur: Buitenpostraad Emmeloord Wo. 27 jun uur: Lydiahuis Winde 24 Do. 28 jun uur: Recrutenles (5) Urk Vr. 29 jun uur: Zingen met je Kind Kampen Za. 30 jun. Rock Solid (overnachting korpsgebouw) Agenda juli 2012: Zo. 1 jul. Samenkomst (2 e coll. t.b.v. Rainbow) uur: Luitenants Fikse en voordienst door korpsleden uur: 21 e Geloofsontmoeting Urk uur: Bijbelgespreksgroep 50+ Ma. 2 jul uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (6) Kampen uur: Bijbelgesprekgroep 20+ (fam. Pol) Wo. 4 jul uur: Korpsraad Kampen Do. 5 jul uur: Enquête (3) Emmeloord uur: Overleggroep Urk Zo. 8 jul. Samenkomst uur: Envoy Irma en Hylke van der Zee 12/24

13 Wo. 14 jul. Do. 13 jul. Zo. 15 jul. Ma. 16 jul. Wo. 18 jul. Za. 21 jul. Zo. 22 jul. Zo. 29 jul uur: 64 e Geloofsontmoeting Emmeloord Uitreiking vlag BP Emmeloord door Divisie Officier uur: Pastorale raad Kampen / Emmeloord uur: Recrutenles (6) Urk uur: Campingdienst Roggebotsluis (muziekkorps) Samenkomst uur: Luitenants Fikse uur: 22 e Geloofsontmoeting Urk uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (7) Kampen uur: Avondzege Margaretha t/m 27 jul: SPA week. Samenkomst (Opdrachtdienst Juan Ahmad) uur: Luitenants Fikse (M.m.v. Rainbow) uur: 65 e Geloofsontmoeting Emmeloord Samenkomst uur: Speciaal uur: 23 e Geloofsontmoeting Urk Agenda augustus 2012: Zo. 05 aug. Samenkomst (2 e coll. t.b.v. Israël) uur: Luitenants Fikse uur: 66 e Geloofsontmoeting Emmeloord 6 t/m 26 aug. Verlof luitenants Fikse (u kunt terecht bij de PO s) Zo. 12 aug. Samenkomst (opgelet; liedboekjes mee, geen beamer) uur: Envoy Govert Tromp uur: 24 e Geloofsontmoeting Urk 13/24

14 Zo. 19 aug. Zo. 26 aug. Do. 30 aug. Samenkomst (opgelet; liedboekjes mee, geen beamer) uur: majoor Joke Mondeel uur: 67 e Geloofsontmoeting Emmeloord Samenkomst (opgelet; liedboekjes mee, geen beamer) uur: majoor Simon van der Vlugt uur: 25 e Geloofsontmoeting Urk Huwelijksinzegening Willianne Mol en Paul Vreugdenhil Agenda september 2012: Zo. 02 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (2 e coll. t.b.v. Emmeloord) uur: Luitenants Fikse en voordienst door korpsleden uur: 68 e Geloofsontmoeting Emmeloord Wo. 05 sep uur: Korpsraad Kampen 7 t/m 9 sep. Zangersweekend Za. 08 sep Uur: Kinderopenlucht IJsselmuiden (Monnikenstraat) Zo. 09 sep. Wo. 12 sep. Do. 13 sep. Vr. 14 sep. Zo. 16 sep. Ma. 17 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (Ziekenzondag) uur: Luitenants Fikse uur: 26 e Geloofsontmoeting Urk uur: Doe en Ontmoet uur: Pastorale raad Kampen/Emmeloord Opening nieuwe kledingwinkel in Korpszaal uur: Welkom en voorstellen nieuwe kadetten in Almere (op zondag 9 sep. wordt Reinier van Dijk in Elburg bevorderd) Samenkomst NIEUW ADRES (Vredesweek t/m 23 sep) uur: Envoy Joke Wisseborn Fikses opdrachtdienst BP Elburg uur: 69 e Geloofsontmoeting Emmeloord uur: 20+ Bijbelgespreksgroep 14/24

15 Wo. 19 sep. Do. 20 sep. Vr. 21 sep uur: Jeugdwerkbespreking uur: Pastorale Jeugdraad uur: Vergadering Beraadsgroep van Kerken Start week tegen eenzaamheid uur: MAP Flevoland Zo. 23 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (uitreiking dagboekjes 12+) uur: Luitenants Fikse uur: 27 e Geloofsontmoeting Urk uur: Samenkomst Vredesweek Lutherse kerk Do. 27 sep uur: Klankbordgroep Emmeloord en Urk Za. 29 sep Landelijke jeugdwerkers conferentie. Zo. 30 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (Vredesweek t/m 23 sep) uur: majoor Joke Mondeel (M.m.w. Rainbow) uur: 70 e (!) Geloofsontmoeting Emmeloord Rang Auxilliair-kapitein Al vele jaren bestaat binnen onze organisatie de mogelijkheid om als auxilliair-kapitein een aanstelling in een van onze korpsen of instellingen te vervullen. Om verschillende redenen is hier de laatste jaren geen gebruik van gemaakt. De commandant heeft nu besloten om het auxilliair-kapiteinschap opnieuw te activeren. Daarmee heropent hij voor heilssoldaten de mogelijkheid om in een latere fase van hun leven gestalte te geven aan hun roeping om als officier van het Leger des Heils dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Van harte hopen en bidden wij dat dit besluit mensen nog weer eens aan het denken zal zetten over de invulling van hun leven, ook als zij al wat ouder zijn, en dat we hiermee voor hen nieuwe wegen openen om aan Gods roepstem gehoor te geven. 15/24

16 Internationaal Congres in juli 2015 Het Internationaal Hoofdkwartier maakt bekend dat begin juli 2015 een Internationaal Congres zal worden gehouden in Londen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Leger des Heils. Kampen feliciteert Reinier van Dijk Onze broeder Reinier van Dijk is m.i.v. 1 maart Kandidaat geworden. Hij is al enige jaren werkzaam in buitenpost Elburg. Daarnaast zal hij ook nog een studie volgen. Wij vragen u hem te ondersteunen in uw gebeden, nu hij deze stap heeft gezet op weg naar het officierschap. Om zich helemaal aan het werk in Elburg en op zijn studie te kunnen concentreren is met hem afgesproken dat zijn betrokkenheid bij korps Kampen en buitenpost Emmeloord wordt afgebouwd. Reinier gaat daarom na de zomervakantie stoppen met de 50+ Bijbelgespreksgroep, de Bijbelstudie in Emmeloord en het assisteren tijdens de recrutenlessen. Wij danken Reinier alvast van harte voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren en wensen hem Gods zegen toe! Op zondag 9 september wordt Reinier bevordert tot kadet en op vrijdag 14 september zal hij samen met anderen tijdens een openbare samenkomst in Almere worden voorgesteld. De Bijbelgespreksgroep 50+ in Kampen wordt overgenomen door Masego Kanis. Ellen Steenbergen assisteert bij de recrutenlessen en luitenant Fikse zal de Bijbelstudie in Emmeloord oppakken. Dam tot Dam Het Leger des Heils doet als goed doel mee aan de Dam tot Damloop op 23 september Als organisatie doen wij mee in de herkenbare Leger des Heils outfit. Het doel waar wij als Leger des Heils voor lopen is: buurtgericht werken door het Leger des Heils, te denken valt dan aan de Bij Bosshardts, de 16/24

17 buurtsteunpunten en de dienstencentra. We gaan met 125 lopers meedoen in het kader van 125 jaar Leger des Heils in Nederland. Aanmelden op de speciale actiesite kan via een speciale button op de website van het Leger des Heils. De actiesite spreekt voor zich. Doel van deelname aan de Dam tot Damloop is dat individuele lopers zich laten sponsoren door familie, vrienden, collega s etc. Hiertoe moeten lopers zelf hun eigen achterban benaderen. Vanwege het jubileum is het minimale streefbedrag per loper 125,00. Hiervan is 25,00 inschrijfgeld en 100,00 voor buurtwerk. Uiteraard mag een hoger streefbedrag per loper of team gekozen worden. Verbond van een overwinnaar in Christus. 1. Ik stel mijn hele vertrouwen op de Heer: Ik stel geen vertrouwen op het vlees en ik verklaar mezelf afhankelijk van God. 2. Ik kies er welbewust voor mijzelf aan God te onderwerpen en de duivel te weerstaan, door mijzelf te verloochenen, dagelijks mijn kruis op te nemen en Jezus te volgen. 3. Ik kies ervoor mezelf te vernederen onder de machtige hand van God, zodat Hij mij op de juiste tijd zal verhogen. 4. Ik proclameer de waarheid dat ik dood ben voor de zonde, ervan bevrijd ben en levend voor God in Christus Jezus, aangezien ik met Christus gestorven ben en opgestaan. 17/24

18 5. Ik omarm met vreugde de waarheid dat ik nu een kind van God ben en onvoorwaardelijk geliefd en aanvaard ben. Ik verwerp de leugen dat ik moet presteren om aanvaard te worden, en ik verwerp mijn gevallen en natuurlijke identiteit die afkomstig was van de wereld. 6. Ik verklaar dat de zonde niet langer mijn meester zal zijn omdat ik niet onder de wet ben maar onder de genade, en er geen schuld of veroordeling meer is omdat ik geestelijk levend ben in Christus Jezus. 7. Ik verwerp ieder gebruik van mijn lichaam ten bate van de ongerechtigheid en ik zal me inzetten om niet langer gelijkvormig aan deze wereld te zijn, maar me te laten veranderen door de vernieuwing van mijn denken. Ik kies ervoor te geloven in de waarheid en volgens die waarheid mijn weg te gaan, ongeacht mijn gevoelens of omstandigheden. 8. Ik zal me inzetten om iedere gedachte krijgsgevangen te nemen tot gehoorzaamheid aan Christus, en ik kies ervoor te bedenken wat waar, eerzaam, rechtvaardig, rein, beminnelijk en welluidend is. 9. Ik zal me inzetten voor Gods grote doel met mijn leven, om naar zijn beeld gevormd te worden. Ik weet dat ik veel beproevingen zal tegenkomen, maar God heeft mij de overwinning gegeven, en in Christus ben ik geen slachtoffer, maar overwinnaar. 10. Ik kies ervoor de gezindheid van Christus aan te nemen, door niets te doen uit geldingsdrang of eigenwaan, maar in nederigheid van geest. Ik zal anderen belangrijker achten dan mezelf en niet alleen mijn eigen belangen voor ogen hebben, maar ook die van de ander. Ik weet dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Uit: Neil T. Anderson, Mike Quarles, Hoe Overwin Ik Mijn Verslaving, De Hoop Publishing, Dordrecht /24

19 DE JARIGEN juni dag Naam Adres postcode woonplaats tel.nr. 4 dhr. R. Koster 5 dhr. G.G. Bos 7 Desireé Woudsma 7 A. van Dijk 9 Mevr. A. van Dijk 9 Mevr.A.J. Nijhof 10 Marianne Kist 12 dhr. L. Strijker 14 Rick Zeegers 23 Yvette van Dijk 24 Harold ten Kley 28 dhr. S. v.d. Weg 29 Susanna Strijker 29 Mevr. C.P. Klein juli dag Naam Adres postcode woonplaats tel.nr. 2 mevr. M. Kanis 3 Lars Koster 7 mevr. C. Dekkers 8 Michael Bos 12 Lisanne Woudsma 14 mevr. M. Postema 18 Mevr. A. Bastiaan 19 Majoor mevr. G. Kroon 21 Esther Barneveld 23 Mevr. C. Kristelijn 25 mevr. G. Wensink 25 Sanne Slaager 26 Mevr. E. Bos 27 Britt Postema 27 Mevr. D. Bronkhorst 28 Mevr. J. van Putten 29 Mevr. D. Keijzer 31 Mevr.S. Bartels 19/24

20 augustus dag Naam adres postcode woonplaats tel.nr. 1 Mevr. C.J. Slaager 2 Dhr. R. Meijer 2 Mevr. H. Bakker 2 Mevr. I. Koffeman 3 Mevr. R. Vahl 3 Romano Woudsma (Schutte) 5 Dhr. R. v.d. Veer 9 Dhr. R. Bogaerts 12 Mevr. C. Koster 13 Lira Strijker 13 Syivia Bos 14 Saskia Zeegers 15 K. ( Siny) Kanis 16 Mathijs Bos 17 dhr. J. Pol 17 Mevr. G.E. Brands 17 Ariëlla Strijker 19 Natasja Bos 19 Mevr. H. v.d. Berg 20 Dhr.H. Visser 20 dhr. R.A. Wisseborn 21 Dhr. A. Slaager 22 dhr.t. Vahl 22 Mevr. G. Nieuwenhuis 23 Bernice Strijker 26 Dahley Keijzer 28 Mevr. S. Manvelyan 28 Phileine Woudsma 29 Mevr. W. de Wilde 31 Mevr. D.B. van Erven 31 Dhr. J. van Erven 20/24

21 september dag naam adres postcode woonplaats tel.nr. 3 Mevr. J. van Beek 4 Mevr. J. Bos 6 dhr. K. Breedijk 12 Vivian Wensink 13 G. Boerhof 19 Mevr. L. Loef 20 Mevr. T. Duiveman 22 Bas Zeegers 23 J.H.J.. Pol 24 fam. A. Woudsma 25 Dhr. D. Post 25 fam. L. Vreugdenhil 26 A. Keijzer 29 Mevr. J. Sellis 29 Dhr. E. Hengeveld Van Harte Gefeliciteerd met uw verjaardag een prettige dag en Gods zegen toegewenst! Vanuit de korpsraad; 21/24

22 Arbeiders gevraagd Ons korps zoekt nog mensen die zich willen inzetten op één van de volgende gebieden; 1. Boodschappen doen (korps, Dienstencentrum, kidscorner, RJB, enz) 2. Schoonmaak 3. Samenstellen (redactie) korpsbrief 4. Maken powerpoint presentatie voor samenkomst zondag 5. Planning kwartaalprogramma 6. Planning bidstondgroep 7. Uitnodigen groepen 8. Beheer kelder 9. Ambassadeur (bijv. lezingen geven over het Leger op scholen en groepen) 10. Gezamenlijke kerken (attentie voor ouder tijdens kerstperiode) 11. Vervoer van personen en goederen (mensen naar samenkomst brengen, ophalen kleding, meubels, enz). Introduceren Op zondag zien we nieuwe gezichten. Dat is mooi. Maar wie is wie? Binnenkort willen we beginnen om nieuwe gezichten (mensen die al enige tijd komen) even voor te stellen. Dit maakt dat mensen onderling ook wat sneller contacten leggen. Het is dan de bedoeling dat de mensen tijdens de samenkomst even zeggen wie ze zijn en wat ze bijvoorbeeld aanspreekt in het Leger des Heils. De Vliegende Speeldoos Op vrijdag 26 oktober (Herfstvakantie) zal de christelijke theatergroep De Vliegende Speeldoos op uitnodiging van de Beraadsgroep van Kerken naar Kampen komen. Zij zullen s middags met een groep van maximaal 150 kinderen een musical voorbereiden en deze zal dan s avonds worden opgevoerd voor het publiek (ouders en grootouders, enz.) De lokatie is; Nieuwe kerk aan de Broederweg 34. Onze kinderen mogen dus ook meedoen. Hou de informatie in degaten, want vol is vol. Leger des Heils op Urk 22/24

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Leef nieuwsgierig! Live Curious Hosea 4 : 6

Leef nieuwsgierig! Live Curious Hosea 4 : 6 Leef nieuwsgierig! Het TV kanaal National Geographic Channel daagde haar kijkers enkele jaren geleden uit om nieuwsgierig te leven. Dat deden ze met mooie beelden en daarbij de volgende tekst; Als je bestaat,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Bijbelgespreksgroep Alpha Cursus Webpagina NEEM EENS EEN KIJKJE Cynthia Schouten

Bijbelgespreksgroep Alpha Cursus Webpagina NEEM EENS EEN KIJKJE Cynthia Schouten Bijbelgespreksgroep Na mijn oproep in de vorige korpsbrief zijn er een aantal aanmeldingen binnen gekomen. Fijn, ik denk dat het namelijk heel verrijkend kan zijn wanneer je met elkaar je verdiept in het

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Broeder Riemer Alons

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Broeder Riemer Alons Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Broeder Riemer Alons Lezen : Romeinen 8: 12-30 HC Zondag 20 Psalm 84 : 1 en 3 Gezang 103 : 3, 4, 5 en 8 Gezang 174 : 1, 2 en 3 Gezang 106 : 4 Psalm 36 : 2 Welkom in de

Nadere informatie

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Ik zal heengaan en doen. De Heer gebood Nephi en zijn broers om terug te gaan naar Jeruzalem en de koperen platen te bemachtigen. De Heer bereidt een weg voor zodat wij zijn geboden kunnen

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Het Kerstpakket Liturgiesuggesties: Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3 Gezang 146: 1, 2, 4 en 6 Gezang 26: 1, 3 en 4 Jesaja 8:23-9:6 Zingende Gezegend 135: 1 en 2 Johannes 3:16-21 Gezang 160: 1 en 2 Na verkondiging:

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil.

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil. Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 19 april 2015 om 9:30 uur Voorganger: ds. Gerhard J. Heeringa Organist: Cor van Kooten Derde zondag van Pasen Zingen: Evangelische Liedbundel 228

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom en Afkondigingen >

Welkom en Afkondigingen > Welkom en Afkondigingen > Zingen Intochtslied: 113:1,2 > Prijs, halleluja, prijs de Heer, gij 's Heren knechten, immermeer moet 's Heren naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't oosten straalt tot waar

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen >

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Kees Kraayenoord: Kom verwonderd U hier mensen (Start ongeveer rond 21:47:43 uur) Afkondingen > Thema: Gods liefde uit

Nadere informatie