Korpsbrief jun-jul-aug-sep /24

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Korpsbrief jun-jul-aug-sep-2012 1/24"

Transcriptie

1 Verhuizen in geloof! Wat wij u nu gaan mededelen zal voor sommigen van u als een volslagen verrassingen komen, terwijl anderen het misschien zagen aankomen of juist vinden dat dit allang had moeten gebeuren Vanaf zondag 2 september 2012 zullen de zondagmorgensamenkomsten worden gehouden in een andere ruimte. Dit zal óf het Almere College (Marinus Postlaan 1), óf het VIA (Flevoweg 68) worden. Na ruim 120 jaar zondagmorgen samenkomsten in de binnenstad, waarvan ruim 80 jaar aan de Bovennieuwstraat, verhuizen we naar buiten. De korpsraad is tot dit besluit gekomen vanwege de volgende twee redenen; groei en efficiëntie. Ten opzichte 2009 nam het bezoekersaantal van de zondagmorgen samenkomsten in 2010 met 12% toe. Het jaar daarop in 2011 groeide dat met nog eens met ruim 7%. In vergelijking met dezelfde periode vorig zijn we in 2012 weer met 4% gegroeid. In 3 jaar tijd dus een groei van bijna 25% in bezoekersaantallen van de zondagmorgen samenkomsten. In 2012 bezoeken gemiddeld 116 mensen de wekelijkse samenkomsten. Alle reden dus tot dankbaarheid! We weten dat tijdens het koffiedrinken na de samenkomsten een deel van de mensen weggaat omdat het simpelweg te vol is. God geeft groei. Het is onze taak om alle obstakels die deze groei tegenhouden weg te nemen. Als muren een obstakel vormen, moeten ze óf omver worden gehaald, óf er moeten andere muren voor in de plaats komen. Daarom willen we de samenkomsten voor een periode van 6-12 maanden verhuizen en zien wat God verder gaat doen. Laten wij Hem daarin vertrouwen! Het is vanzelfsprekend dat wij hierbij naar elkaar omzien en de ander helpen Korpsbrief jun-jul-aug-sep /24

2 om die overstap te maken. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat onze oudere broeders en zusters niet meer kunnen komen omdat de afstand wat verder is. Help elkaar daarin en zie naar de ander om. We doen bij deze ook een beroep op mensen om mee te helpen op zondagmorgen de zaal klaar te zetten. Meld u aan bij de luitenants! De overstap naar een andere ruimte zal maakt dat de kledingwinkel permanent zal kunnen verhuizen naar de korpszaal. De verwachting is dat door de verhoogde toegankelijkheid het bezoekersaantal hiervan zal toenemen en dit zal ook inkomstenverhogend werken. Tevens is dan het probleem met het gebruik van de lift verholpen. De wekelijkse activiteiten zullen plaats blijven vinden in het korpsgebouw. Het voorstel is dat de huidige ruimte van de kledingwinkel wordt klaargemaakt als repetitieruimte en voor andere bijeenkomsten (MPD, internationale dienst, lessen, enz.). De koffieruimte blijft dezelfde functie behouden. Of de korpszaal nog beschikbaar is voor trouw- en rouwdiensten, moet nog worden bekeken. Het hoofdkwartier in Almere is natuurlijk blij met de ontwikkelingen en wil ook met ons meekijken of er op termijn mogelijkheden zijn voor een ander gebouw. Het meest opvallende van het geheel is eigenlijk dat toen ons korps zending ging bedrijven in andere plaatsen (Emmeloord 2010 en Urk 2011), en daarmee tijd investeerde buiten onze eigen korpsgemeenschap om, er een toenemende zegen te zien is. Misschien mogen we daarin de aloude Bijbelse wijsheid herkennen; wie geeft zal ontvangen! Lucas 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Zegen en groet, Aalt en Tertia Fikse (luitenants) 2/24

3 Woorden van zr.v.d.meulen Ik heb al zo lang verdriet maar Heer Jezus hier ben ik met al mijn zorgen en angst en zonden. Ik heb het zo lang zelf geprobeerd maar God wilt U me maar helpen en mij de kracht geven om door te gaan. O God vergeef mij. Amen. De bloemengroet gingen naar: 01 jan Zr. G. Nieuwenhuis 08 jan Br. T. Boerhof 15 jan Zr. T. Van Genem (soliste) 22 jan Zr. L. Loef 29 jan. Zr. H. Wind 05 feb. Zr. S. Manvelyan 12 feb. Zr. S. Kamp 19 feb. Zr. A. Boerhof 26 feb. Zr. T. Duiveman 04 mrt. Zr. D. Kist 11 mrt. Zr. A. Hoedemaker 18 mrt. Zr. W. Kist 25 mrt. Zr. M. Van de Meulen 02 apr. Zr. M. Pullen 09 apr. Zr. A. van de Weg 15 apr. Br. Nico van Ree 22 apr. Zr. Z. Koopman 29 apr. Zr. M. Kanis Woorden van Alie Boerhof: Tijdens het bezoek van één van onze korpsleden aan Alie Boerhof gaf zij een fijne getuigenis; "God zorgt goed voor mij." Alie liet weten zo blij met de bloemen te zijn, blij dat alles zo goed met haar ging, blij dat ze zo kan genieten van haar kinderen en kleinkinderen, dat ze zo'n fijne plek had om te wonen en dat haar ouders zo goed voor haar waren. De woorden kwamen regelrecht uit haar hart. 3/24

4 Het stille wonder Gij hebt voor mij geen braambos aangestoken, En ook geen letters in t graniet gehakt t Program van alledag werd niet doorbroken Er was geen schokkend special contact En toch, o God, ben k aan uw wil gebonden, Toch hebt Ge uw koers mij voluit aangezegd; Gij hebt tot in minuten en seconden, Op heel mijn repertoire beslag gelegd Gij hebt voor mij geen braambos aangestoken, En ook geen letters in t graniet gehakt; t Program van alledag wordt niet doorbroken, Er is geen schokkend speciaal contact; De zon gaat op en onder, op en onder; Hoe vlak en zonder climax schijnt mijn lot, Maar k leef crescendo uit t geruisloos wonder, En aan t totale eind is alles God Via zr.bast k Stond niet bij t kruis als hoofdman over honderd, k Werd bij Damascus niet verblind door t licht; Op Patmos hebt Gij mij niet afgezonderd, De hemel hield voor mij zijn poorten dicht Maar k heb de weldaad van het Woord ontvangen, En ook zijn strengheid die mijn loopbaan wees; De apostelmantel is mij omgehangen, Al ben k geboren uit onheilig vlees Want t woord, dat mens werd, is aan t kruis geslagen, Maar op de derde dag is t opgestaan, En uit de doorbraak van het welbehagen, Dient t zich als Heil ge Geest, als Trooster aan Zou hier bij t grootste wonder niet verbleken, Waarom de ziel in gulzigheid soms vraagt? Wie zou er roepen om een ruchtbaar teken, Die in zichzelf dit stille wonder draagt? 4/24

5 Gastenboek korps Kampen n.a.v. 125 jarig jubileum Leger des Heils op 8 mei Van Harte gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan! Fijn dat jullie er altijd zijn voor de naasten. Gods zegen! Liefs Carien Hartelijk gefeliciteerd met 125 jaar. Wat een zegen van God. Maar God zal niet stoppen met zegenen. Nog vele jaren samen met God. Liefs Marona Van Harte Gefeliciteerd. Joeke van Erven Hartelijk Gefeliciteerd met het 125 jarig bestaan van het Leger des Heils dat we nog maar veel voor het koninkrijk van God mogen doen. Liefs Geertruida Veel Zegen in de toekomst van de aller Hoogste. Klaas en Dicky Post Veel geluk Veel zegen Pieter van Ooijen Hartelijk Gefeliciteerd 125 jaar! Geweldig! Hartelijk Gefeliciteerd met dit mooie jubileum 125 jaar! Als we voor ons leger blijven bidden zal er zeker een goede toekomst zijn! Liefs Christina Koster 125 jaar Helpende Handen 125 jaar er voor je naasten zijn 125 jaar strijders voor Gods Koninkrijk Halleluja Henri, Karin, Rick, Debbie, Bas, Saskia, Boris Zegers Hartelijk Gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan. Herma Haring J.E. v.d. Belt-Bruggeman; ik ben geen lid van uw leger maar ik draag jullie een warm hart toe. God zegend uw werk voor nu en in de toekomst van harte gefeliciteerd. 5/24

6 Als ik een dichters geest bezat, dan had ik op dit blad een mooi gedicht geschreven, maar nu ik deze gave mis wens ik jullie een zalig gelukkig leven. Bea Lars Hartelijk Gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan. Groetjes Paulos Gefeliciteerd met jullie 125 e verjaardag met het 100 jarig bestaan was er een hele leuke diens in de Burgwalkerk en ben daar ook geweest en nu ben ik ook met 125 jaar bestaat gezellig hoor. Mevr. Vahl Hartelijk gefeliciteerd met jullie 125 jarig bestaan. Wij hopen dat jullie nog veel langer blijven bestaan! Groetjes Henriëtte, Henny en Renske 125 jaar helpen met hart en hand. 125 jaar geloven met soup and soap. 125 jaar een leger werkend aan God s koninkrijk Van Harte Gefeliciteerd. Herma Pol 125 jaar het werk van God in Kampen. Omzien naar wezen, weduwen, vreemdelingen, verstotenen, verslaafden, eenzamen enz. Dat is het hart van God. Dank aan Hem alleen die ons genade op genade geeft en ons als korps Kampen al 125 jaar wil gebruiken voor Zijn unieke werk van Verlossing Genezing en Vergeving. Daniël Gefeliciteerd met het 125 jarig jubileum van het Leger des Heils. H. Pol-Schaapman Van hartelijk gefeliciteerd, leuk hier even geweest te zijn. Gerrit 6/24

7 De Twee Meisjes in t Blauw Men klopte weer bij de Kweekschool aan, om strijders met Gods geest vervuld, gewillig om in een moeilijk korps te werken met veel geduld. Twee teng re meisjes zij gingen heen, ze leunden op Jezus trouw, en na zes maand werken daar bloeide t korps der twee Legermeisjes in t blauw. Twee Legermeisjes met blij gelaat, zij werkten bij dag en bij nacht. En allen zeiden, dat van dat korps men nimmer de vruchten zag. Maar dronkaards en spotters veranderden in strijders van God, zo trouw. En zie, heel die stad zij zegende toen de komst van die meisjes in t blauw. Twee Legermeisjes werkten op aard tot eer van haar Meester en Heer en legden dapper en onbevreesd voor Zijn zaak ook haar leven neer. Toen kwamen ze aan de Paarlenpoort van dat land zonder droefheid en rouw, een groot gejubel was er in die sfeer om de thuiskomst der meisjes in t blauw. 7/24 Twee dappere Legermeisjes, twee Legermeisjes in t blauw, werkten, leden, baden, streden, dienden haar Heiland trouw. Der engelen thuis is de hemel, maar er zijn er ook nog op aard en velen vermeldden dat onder die telden die twee Legermeisjes in t blauw. Twee Legermeisjes, zij gingen heen, - t was laat en ook bitter guur - En zij waakten trouw bij een stervensspond in een hut, tot in t morgenuur. Zij zongen daar van des Heilands liefd en vrede vond d arme vrouw, die dankte toen stervende nog de Heer voor die Legermeisjes in t blauw. (Mw. C. Oliphant Schoch)

8 DAT IS OOK MIJN LAND. Ik ben geboren in een land dat niet meer bestaat... Als ik daar aan denk, krijg ik het gevoel dat mijn hart zich spant Een land dat bestaat niet meer)... Nee, ik zal niet meer hierover, het is al lang verleden tijd, maar de gedachte is als een zuchtje wind, nauwelijks ben je je ervan bewust; zij is al ontsnapt, ver weg en achter haar, als je alleen bent in een vreemd land, blijft slechts een spookachtige stilte achter Daarom doe ik net zoals ik deed toen ik een jongen was..; ik benijd de vis in het water, de wolf in de bossen, de vogel in de vlucht.., en pas daarna kom ik tot besef dat die last van mijn hart nooit zal afnemen;.en deze, enige gedachte zal me achtervolgen zolang ik adem... En dan kom ik tot rust en daaruit verkrijg ik nieuwe kracht; want het is heel normaal je hart op de geboortedrempel achterlaten; en het is niet genoeg om een leven te hebben, maar dat leven hoort geleefd te zijn, het maakt niet uit waar je vandaan komt En wij, mensen, wij zijn allemaal hetzelfde omdat ieder van ons wordt geboren en moet sterven onder dezelfde hemel..., daarom kan ik luid en duidelijk zeggen; DIT LAND IS OOK MIJN LAND.. Mladen Cosic De Bijbel versus de BlackBerry Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons? Het zou betekenen dat we: - onze Bijbel constant op zak zouden hebben; - er meerdere malen per dag een blik in werpen; - wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen; - hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden; - hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven; - hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren. 8/24

9 In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken! Enkele 'alarmnummers': Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14. Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51. Als je bezorgd bent, bestudeer dan Mattheüs 6:19,34. Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91. Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63. Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreeën 11. Als je alleen en doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23. Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13. Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3: Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Mattheüs 11: Mijn getuigenis Ik wil graag mijn getuigenis geven. In verschillende getuigenissen komt naar voren de laatste tijd dat als je maar gelooft en bid dat je beter mag worden dat dit dan zeker gebeurd en dat alle klachten zullen verdwijnen. Ik heb hier best wel moeite mee want ik vraag mij dan af waarom er zoveel christenen toch ziek zijn. Ik denk dat God daar een andere bedoeling mee heeft. Ik denk ook dat dit heel moeilijk is voor mensen die ziek zijn en al heel lang bidden om beter te worden. Een paar maand geleden is er een kindje van mijn werk overleden hij is net drie jaar geworden. Zijn ouders zijn ook echte christenen, waarvan ik weet dat ze dit jongetje ook steeds in gebed bij God hebben gebracht, maar helaas is dit jongetje toch overleden. Het heeft mij diep geraakt hoe de ouders op de begrafenis hierover spraken en op het moment dat hij overleed dat ze zeiden tegen hem nog even en dan ga je naar God toe en mag je daar spelen en zal je geen pijn meer hebben, op dit moment zei hij JEJE ( dit was voor hem Jezus) en op dat moment overleed hij. Dat waren hele moeilijke weken voor ons als collega s samen afscheid nemen en naar de begrafenis geweest. Wel heb ik God in die periode heel dichtbij ervaren, eerst was er steeds de vraag waarom moet dit gebeuren, maar we mogen weten dat hij nu geen pijn meer heeft. Ook ken ik andere mensen die graag beter willen worden, maar waar dat helaas ook niet gebeurd. Ik weet zeker dat God het beste met ons voor heeft, maar geen 9/24

10 verschil zal maken tussen christenen, maar dat God er een bedoeling mee heeft, al begrijp ik dat altijd niet als je ziet dat er heel jonge mensen zijn die ziek worden. We mogen weten dat God altijd bij ons is ook in hele moeilijke situaties en dat we alles bij God in gebed mogen brengen. Er zijn nu ook dingen in mijn leven waar ik helemaal niks van begrijp waarom deze dingen zijn gebeurd, maar dit mag ik bij God brengen. God zorgt voor u en voor mij. Groeten, Jitske Bos Kennismaking Mijn naam is Henk Essenburg. Sinds november vorig jaar mag ik ondersteuning bieden in het dienstencentrum van het Leger des Heils in Kampen. Eerst als ziektevervanging voor een collega, maar toen bleek dat hij weer full time in Zwolle aan de slag ging is mij gevraagd voor enkele dagdelen aanwezig te zijn tijdens de inloopochtenden op dinsdag en donderdagochtend. Wij noemen dat het ambulant loket. Bezoekers kunnen met hun vragen terecht op het kantoortje naast de korpszaal. Mijn taken zijn; - beheer briefadressen samen met Aalt en Jenny. - informatie en advies. - verwijzing. - voorportaal van een eventueel hulpverleningstraject. - indien nodig begeleiding aan bewoners van de noodopvang. Ik werk 15 jaar bij Welzijn en Gezondheidzorg van het Leger des Heils in Zwolle. Eerst op de crisisopvang en later als ambulant werker. Voor het ambulant loket werk ik enkele dagen bij de dagopvang Bonjour en nu dus ook in Kampen. Mijn belangrijkste doel is om mensen te helpen bij het oplossen van hun problemen, zonder deze over te nemen want dat zou ze afhankelijk maken van hulpverlening. Daarbij ben ik mij terdege bewust dat er gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid. In de problemen komen is niet voorbehouden aan een selecte groep. Door omstandigheden, waar we niet altijd zelf invloed op hebben, kunnen ook u en ik zonder huis of financiële middelen komen te zitten. Het werken in een dienstencentrum is voor mij een hele openbaring. Ik zie nu pas hoe ontzettend veel werk er, achter de schermen, wordt verzet door de medewerkers en vrijwilligers bij 10/24

11 het dienstencentrum in Kampen. De inloopochtenden, de kledingwinkel en de voorbereiding voor de feestdagen zoals Kerst en Pasen. Ik bezoek met enige regelmaat de dienst van het Leger des Heils in Zwolle maar ik had geen idee van wat er komt kijken om een dienstencentrum en een korpszaal draaiende te houden. En dan zie ik nog maar een heel klein gedeelte. Mocht u een keer in de gelegenheid zijn dan wil ik u van harte uit nodigen om een keer op ons kantoor(tje) binnen te lopen om nader kennis te maken. Agenda juni 2012 Vr. 1 jun uur: Zingen met je Kind Kampen Za. 2 jun uur: Rommelmarkt en veiling in korpszaal Zo. 3 jun. Ma. 4 jun. Do. 7 jun. Zo. 9 jun. Samenkomst (2 e coll t.b.v. muziekkorps) uur: Envoy Joke Wisseborn M.m.v. muziekkorps Almelo uur: Openluchtdienst Myosotis uur: 19 e Geloofsontmoeting Urk M.m.v. muziekkorps Almelo uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (4) Kampen uur: Enquête (2) Emmeloord (zie elders) uur: Informatieavond Reshare Zwolle uur: RJB oefent in korpsgebouw Zo. 10 jun. Di. 12 jun. Do. 14 jun. Vr. 15 jun. Za. 16 jun. 11/24 Samenkomst (Jeugddienst / aanstelling Pastorale Jeugdraad) uur: Luitenants Fikse uur: 62 e Geloofsontmoeting Emmeloord (aanstelling Pastorale raad; Metty, Annemiek en Margriet) uur: Bijbelgespreksgroep 50+ (i.p.v. 3 juni) Vrouwenbond uitstapje gaat niet door uur: Recrutenles (4) Urk uur: Zingen met je Kind Kampen uur: Kinderopenlucht veld Onweerskamp, Onderdijks uur: BBQ jeugdwerkers Vollenhove

12 Zo. 17 jun. Ma. 18 jun. Wo. 22 jun. Za. 23 jun. Samenkomst (Vaderdag) uur: Luitenants Fikse uur: 20 e (!) Geloofsontmoeting Urk uur: Strijdkreetevangelisatie (korpszaal) uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (5) Kampen uur: Doe en Ontmoet (korpszaal) Uitstapje kinderen 0-12 jaar Zo. 24 jun. Samenkomst uur: Luitenants Fikse (m.m.v. Rainbow) uur: 63 e Geloofsontmoeting Emmeloord Di. 26 jun uur: Buitenpostraad Emmeloord Wo. 27 jun uur: Lydiahuis Winde 24 Do. 28 jun uur: Recrutenles (5) Urk Vr. 29 jun uur: Zingen met je Kind Kampen Za. 30 jun. Rock Solid (overnachting korpsgebouw) Agenda juli 2012: Zo. 1 jul. Samenkomst (2 e coll. t.b.v. Rainbow) uur: Luitenants Fikse en voordienst door korpsleden uur: 21 e Geloofsontmoeting Urk uur: Bijbelgespreksgroep 50+ Ma. 2 jul uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (6) Kampen uur: Bijbelgesprekgroep 20+ (fam. Pol) Wo. 4 jul uur: Korpsraad Kampen Do. 5 jul uur: Enquête (3) Emmeloord uur: Overleggroep Urk Zo. 8 jul. Samenkomst uur: Envoy Irma en Hylke van der Zee 12/24

13 Wo. 14 jul. Do. 13 jul. Zo. 15 jul. Ma. 16 jul. Wo. 18 jul. Za. 21 jul. Zo. 22 jul. Zo. 29 jul uur: 64 e Geloofsontmoeting Emmeloord Uitreiking vlag BP Emmeloord door Divisie Officier uur: Pastorale raad Kampen / Emmeloord uur: Recrutenles (6) Urk uur: Campingdienst Roggebotsluis (muziekkorps) Samenkomst uur: Luitenants Fikse uur: 22 e Geloofsontmoeting Urk uur: JS/ KK les uur: Recrutenles (7) Kampen uur: Avondzege Margaretha t/m 27 jul: SPA week. Samenkomst (Opdrachtdienst Juan Ahmad) uur: Luitenants Fikse (M.m.v. Rainbow) uur: 65 e Geloofsontmoeting Emmeloord Samenkomst uur: Speciaal uur: 23 e Geloofsontmoeting Urk Agenda augustus 2012: Zo. 05 aug. Samenkomst (2 e coll. t.b.v. Israël) uur: Luitenants Fikse uur: 66 e Geloofsontmoeting Emmeloord 6 t/m 26 aug. Verlof luitenants Fikse (u kunt terecht bij de PO s) Zo. 12 aug. Samenkomst (opgelet; liedboekjes mee, geen beamer) uur: Envoy Govert Tromp uur: 24 e Geloofsontmoeting Urk 13/24

14 Zo. 19 aug. Zo. 26 aug. Do. 30 aug. Samenkomst (opgelet; liedboekjes mee, geen beamer) uur: majoor Joke Mondeel uur: 67 e Geloofsontmoeting Emmeloord Samenkomst (opgelet; liedboekjes mee, geen beamer) uur: majoor Simon van der Vlugt uur: 25 e Geloofsontmoeting Urk Huwelijksinzegening Willianne Mol en Paul Vreugdenhil Agenda september 2012: Zo. 02 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (2 e coll. t.b.v. Emmeloord) uur: Luitenants Fikse en voordienst door korpsleden uur: 68 e Geloofsontmoeting Emmeloord Wo. 05 sep uur: Korpsraad Kampen 7 t/m 9 sep. Zangersweekend Za. 08 sep Uur: Kinderopenlucht IJsselmuiden (Monnikenstraat) Zo. 09 sep. Wo. 12 sep. Do. 13 sep. Vr. 14 sep. Zo. 16 sep. Ma. 17 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (Ziekenzondag) uur: Luitenants Fikse uur: 26 e Geloofsontmoeting Urk uur: Doe en Ontmoet uur: Pastorale raad Kampen/Emmeloord Opening nieuwe kledingwinkel in Korpszaal uur: Welkom en voorstellen nieuwe kadetten in Almere (op zondag 9 sep. wordt Reinier van Dijk in Elburg bevorderd) Samenkomst NIEUW ADRES (Vredesweek t/m 23 sep) uur: Envoy Joke Wisseborn Fikses opdrachtdienst BP Elburg uur: 69 e Geloofsontmoeting Emmeloord uur: 20+ Bijbelgespreksgroep 14/24

15 Wo. 19 sep. Do. 20 sep. Vr. 21 sep uur: Jeugdwerkbespreking uur: Pastorale Jeugdraad uur: Vergadering Beraadsgroep van Kerken Start week tegen eenzaamheid uur: MAP Flevoland Zo. 23 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (uitreiking dagboekjes 12+) uur: Luitenants Fikse uur: 27 e Geloofsontmoeting Urk uur: Samenkomst Vredesweek Lutherse kerk Do. 27 sep uur: Klankbordgroep Emmeloord en Urk Za. 29 sep Landelijke jeugdwerkers conferentie. Zo. 30 sep. Samenkomst NIEUW ADRES (Vredesweek t/m 23 sep) uur: majoor Joke Mondeel (M.m.w. Rainbow) uur: 70 e (!) Geloofsontmoeting Emmeloord Rang Auxilliair-kapitein Al vele jaren bestaat binnen onze organisatie de mogelijkheid om als auxilliair-kapitein een aanstelling in een van onze korpsen of instellingen te vervullen. Om verschillende redenen is hier de laatste jaren geen gebruik van gemaakt. De commandant heeft nu besloten om het auxilliair-kapiteinschap opnieuw te activeren. Daarmee heropent hij voor heilssoldaten de mogelijkheid om in een latere fase van hun leven gestalte te geven aan hun roeping om als officier van het Leger des Heils dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Van harte hopen en bidden wij dat dit besluit mensen nog weer eens aan het denken zal zetten over de invulling van hun leven, ook als zij al wat ouder zijn, en dat we hiermee voor hen nieuwe wegen openen om aan Gods roepstem gehoor te geven. 15/24

16 Internationaal Congres in juli 2015 Het Internationaal Hoofdkwartier maakt bekend dat begin juli 2015 een Internationaal Congres zal worden gehouden in Londen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Leger des Heils. Kampen feliciteert Reinier van Dijk Onze broeder Reinier van Dijk is m.i.v. 1 maart Kandidaat geworden. Hij is al enige jaren werkzaam in buitenpost Elburg. Daarnaast zal hij ook nog een studie volgen. Wij vragen u hem te ondersteunen in uw gebeden, nu hij deze stap heeft gezet op weg naar het officierschap. Om zich helemaal aan het werk in Elburg en op zijn studie te kunnen concentreren is met hem afgesproken dat zijn betrokkenheid bij korps Kampen en buitenpost Emmeloord wordt afgebouwd. Reinier gaat daarom na de zomervakantie stoppen met de 50+ Bijbelgespreksgroep, de Bijbelstudie in Emmeloord en het assisteren tijdens de recrutenlessen. Wij danken Reinier alvast van harte voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren en wensen hem Gods zegen toe! Op zondag 9 september wordt Reinier bevordert tot kadet en op vrijdag 14 september zal hij samen met anderen tijdens een openbare samenkomst in Almere worden voorgesteld. De Bijbelgespreksgroep 50+ in Kampen wordt overgenomen door Masego Kanis. Ellen Steenbergen assisteert bij de recrutenlessen en luitenant Fikse zal de Bijbelstudie in Emmeloord oppakken. Dam tot Dam Het Leger des Heils doet als goed doel mee aan de Dam tot Damloop op 23 september Als organisatie doen wij mee in de herkenbare Leger des Heils outfit. Het doel waar wij als Leger des Heils voor lopen is: buurtgericht werken door het Leger des Heils, te denken valt dan aan de Bij Bosshardts, de 16/24

17 buurtsteunpunten en de dienstencentra. We gaan met 125 lopers meedoen in het kader van 125 jaar Leger des Heils in Nederland. Aanmelden op de speciale actiesite kan via een speciale button op de website van het Leger des Heils. De actiesite spreekt voor zich. Doel van deelname aan de Dam tot Damloop is dat individuele lopers zich laten sponsoren door familie, vrienden, collega s etc. Hiertoe moeten lopers zelf hun eigen achterban benaderen. Vanwege het jubileum is het minimale streefbedrag per loper 125,00. Hiervan is 25,00 inschrijfgeld en 100,00 voor buurtwerk. Uiteraard mag een hoger streefbedrag per loper of team gekozen worden. Verbond van een overwinnaar in Christus. 1. Ik stel mijn hele vertrouwen op de Heer: Ik stel geen vertrouwen op het vlees en ik verklaar mezelf afhankelijk van God. 2. Ik kies er welbewust voor mijzelf aan God te onderwerpen en de duivel te weerstaan, door mijzelf te verloochenen, dagelijks mijn kruis op te nemen en Jezus te volgen. 3. Ik kies ervoor mezelf te vernederen onder de machtige hand van God, zodat Hij mij op de juiste tijd zal verhogen. 4. Ik proclameer de waarheid dat ik dood ben voor de zonde, ervan bevrijd ben en levend voor God in Christus Jezus, aangezien ik met Christus gestorven ben en opgestaan. 17/24

18 5. Ik omarm met vreugde de waarheid dat ik nu een kind van God ben en onvoorwaardelijk geliefd en aanvaard ben. Ik verwerp de leugen dat ik moet presteren om aanvaard te worden, en ik verwerp mijn gevallen en natuurlijke identiteit die afkomstig was van de wereld. 6. Ik verklaar dat de zonde niet langer mijn meester zal zijn omdat ik niet onder de wet ben maar onder de genade, en er geen schuld of veroordeling meer is omdat ik geestelijk levend ben in Christus Jezus. 7. Ik verwerp ieder gebruik van mijn lichaam ten bate van de ongerechtigheid en ik zal me inzetten om niet langer gelijkvormig aan deze wereld te zijn, maar me te laten veranderen door de vernieuwing van mijn denken. Ik kies ervoor te geloven in de waarheid en volgens die waarheid mijn weg te gaan, ongeacht mijn gevoelens of omstandigheden. 8. Ik zal me inzetten om iedere gedachte krijgsgevangen te nemen tot gehoorzaamheid aan Christus, en ik kies ervoor te bedenken wat waar, eerzaam, rechtvaardig, rein, beminnelijk en welluidend is. 9. Ik zal me inzetten voor Gods grote doel met mijn leven, om naar zijn beeld gevormd te worden. Ik weet dat ik veel beproevingen zal tegenkomen, maar God heeft mij de overwinning gegeven, en in Christus ben ik geen slachtoffer, maar overwinnaar. 10. Ik kies ervoor de gezindheid van Christus aan te nemen, door niets te doen uit geldingsdrang of eigenwaan, maar in nederigheid van geest. Ik zal anderen belangrijker achten dan mezelf en niet alleen mijn eigen belangen voor ogen hebben, maar ook die van de ander. Ik weet dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Uit: Neil T. Anderson, Mike Quarles, Hoe Overwin Ik Mijn Verslaving, De Hoop Publishing, Dordrecht /24

19 DE JARIGEN juni dag Naam Adres postcode woonplaats tel.nr. 4 dhr. R. Koster 5 dhr. G.G. Bos 7 Desireé Woudsma 7 A. van Dijk 9 Mevr. A. van Dijk 9 Mevr.A.J. Nijhof 10 Marianne Kist 12 dhr. L. Strijker 14 Rick Zeegers 23 Yvette van Dijk 24 Harold ten Kley 28 dhr. S. v.d. Weg 29 Susanna Strijker 29 Mevr. C.P. Klein juli dag Naam Adres postcode woonplaats tel.nr. 2 mevr. M. Kanis 3 Lars Koster 7 mevr. C. Dekkers 8 Michael Bos 12 Lisanne Woudsma 14 mevr. M. Postema 18 Mevr. A. Bastiaan 19 Majoor mevr. G. Kroon 21 Esther Barneveld 23 Mevr. C. Kristelijn 25 mevr. G. Wensink 25 Sanne Slaager 26 Mevr. E. Bos 27 Britt Postema 27 Mevr. D. Bronkhorst 28 Mevr. J. van Putten 29 Mevr. D. Keijzer 31 Mevr.S. Bartels 19/24

20 augustus dag Naam adres postcode woonplaats tel.nr. 1 Mevr. C.J. Slaager 2 Dhr. R. Meijer 2 Mevr. H. Bakker 2 Mevr. I. Koffeman 3 Mevr. R. Vahl 3 Romano Woudsma (Schutte) 5 Dhr. R. v.d. Veer 9 Dhr. R. Bogaerts 12 Mevr. C. Koster 13 Lira Strijker 13 Syivia Bos 14 Saskia Zeegers 15 K. ( Siny) Kanis 16 Mathijs Bos 17 dhr. J. Pol 17 Mevr. G.E. Brands 17 Ariëlla Strijker 19 Natasja Bos 19 Mevr. H. v.d. Berg 20 Dhr.H. Visser 20 dhr. R.A. Wisseborn 21 Dhr. A. Slaager 22 dhr.t. Vahl 22 Mevr. G. Nieuwenhuis 23 Bernice Strijker 26 Dahley Keijzer 28 Mevr. S. Manvelyan 28 Phileine Woudsma 29 Mevr. W. de Wilde 31 Mevr. D.B. van Erven 31 Dhr. J. van Erven 20/24

21 september dag naam adres postcode woonplaats tel.nr. 3 Mevr. J. van Beek 4 Mevr. J. Bos 6 dhr. K. Breedijk 12 Vivian Wensink 13 G. Boerhof 19 Mevr. L. Loef 20 Mevr. T. Duiveman 22 Bas Zeegers 23 J.H.J.. Pol 24 fam. A. Woudsma 25 Dhr. D. Post 25 fam. L. Vreugdenhil 26 A. Keijzer 29 Mevr. J. Sellis 29 Dhr. E. Hengeveld Van Harte Gefeliciteerd met uw verjaardag een prettige dag en Gods zegen toegewenst! Vanuit de korpsraad; 21/24

22 Arbeiders gevraagd Ons korps zoekt nog mensen die zich willen inzetten op één van de volgende gebieden; 1. Boodschappen doen (korps, Dienstencentrum, kidscorner, RJB, enz) 2. Schoonmaak 3. Samenstellen (redactie) korpsbrief 4. Maken powerpoint presentatie voor samenkomst zondag 5. Planning kwartaalprogramma 6. Planning bidstondgroep 7. Uitnodigen groepen 8. Beheer kelder 9. Ambassadeur (bijv. lezingen geven over het Leger op scholen en groepen) 10. Gezamenlijke kerken (attentie voor ouder tijdens kerstperiode) 11. Vervoer van personen en goederen (mensen naar samenkomst brengen, ophalen kleding, meubels, enz). Introduceren Op zondag zien we nieuwe gezichten. Dat is mooi. Maar wie is wie? Binnenkort willen we beginnen om nieuwe gezichten (mensen die al enige tijd komen) even voor te stellen. Dit maakt dat mensen onderling ook wat sneller contacten leggen. Het is dan de bedoeling dat de mensen tijdens de samenkomst even zeggen wie ze zijn en wat ze bijvoorbeeld aanspreekt in het Leger des Heils. De Vliegende Speeldoos Op vrijdag 26 oktober (Herfstvakantie) zal de christelijke theatergroep De Vliegende Speeldoos op uitnodiging van de Beraadsgroep van Kerken naar Kampen komen. Zij zullen s middags met een groep van maximaal 150 kinderen een musical voorbereiden en deze zal dan s avonds worden opgevoerd voor het publiek (ouders en grootouders, enz.) De lokatie is; Nieuwe kerk aan de Broederweg 34. Onze kinderen mogen dus ook meedoen. Hou de informatie in degaten, want vol is vol. Leger des Heils op Urk 22/24

Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat betekent dit voor zovelen? Joh. 6:9

Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat betekent dit voor zovelen? Joh. 6:9 Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat betekent dit voor zovelen? Joh. 6:9 Dit jubileumjaar is voor ons als korpsgemeenschap een bijzonder jaar gebleken. Begin dit jaar

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van de redactie

Inhoudsopgave. Van de redactie Inhoudsopgave Opinie door Ds. Bram Tack... 2 Van de kerkenraad, gemeenteavond... 3 Open Doors, Kirgizië... 3 Meditatie door Jan Müller... 4 Duurzaam kerk zijn door Marianne Schipperus... 4 Geloof op maandag

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Gemeentegids. maart t/m april 2014

Gemeentegids. maart t/m april 2014 Gemeentegids Grace Communion International Nederland en Vlaanderen maart t/m april 2014 Als de bloemen het met hun kleuren tonen, En met lentegeuren het leven bewijzen, Als de vogels de Heere loven, Dan

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie