Wet- en regelgeving in de Luchtvaart. Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet- en regelgeving in de Luchtvaart. Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol"

Transcriptie

1 Wet- en regelgeving in de Luchtvaart Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol 1 juli 2015

2 Inhoud presentatie Globale schets wet- en regelgeving Luchtvaart Casus: Nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol Welk proces is gevolgd aan de Alderstafel/Omgevingsraad Schiphol? Wat verandert er in de wet- en regelgeving? Elementen van het stelsel nader uitgelicht: totale bescherming: criteria voor gelijkwaardigheid en MHG lokale bescherming: regels voor strikt preferentieel baangebruik Hoe verloopt de procedure van een wetswijziging? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 Globale schets wet- en regelgeving Luchtvaart Gebruik Schiphol geregeld in en op basis van de Wet luchtvaart (H8) Algemene maatregelen van bestuur op basis van de Wet luchtvaart: Luchthavenverkeerbesluit (LVB)/gebruik luchthaven Luchthavenindelingbesluit (LIB)/ruimtelijke consequenties Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI)/registratie en berekening veiligheids- en milieubelasting Voor nieuw normen- en handhavingstelsel wijziging regelgeving nodig, m.n. Wet luchtvaart, LVB en RMI LVNL : taken veiligheid en capaciteit geregeld in H5 Wet luchtvaart, naast milieutaak in LVB Vaststellen routes/luchtverkeerwegen 3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4 Globale schets wet- en regelgeving Luchtvaart Inhoud Luchthavenverkeerbesluit: - Regels gebruik luchtruim: luchtverkeerwegen/minimum vlieghoogten - Regels beschikbaarheid banen - Regels ter beperking van uitstoot van bepaalde stoffen - Grenswaarden geluid in handhavingspunten - Grenswaarde externe veiligheid - Grenswaarden voor de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken Nieuw: - Grenswaarden geluid in handhavingspunten vervallen - Plafond aantal vliegtuigbewegingen - Regels strikt geluidpreferentieel baangebruik - Criteria gelijkwaardige bescherming - MHG 4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

5 Globale schets wet- en regelgeving Luchtvaart Handhaving: - Exploitant, LVNL en gezagvoerders moeten zich houden aan de tot de betreffende partij gerichte regels in het LVB - Grenswaarden en niet tot één partij gerichte regels/zorgplicht - Toezicht naleving regels en handhaving door ILT/bestuursrechtelijke sancties - Regels ten aanzien waarvan zorgplicht geldt/maatregel ILT gericht tot één partij/bestuursrechtelijke sancties in geval van niet uitvoeren van maatregel 5 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

6 Globale schets wet- en regelgeving Luchtvaart Vrijstelling regel LVB en/of vervanging grenswaarde LVB door een andere grenswaarde in verband met groot baanonderhoud of bijzonder voorval Vrijstelling regel LVB en/of vervanging grenswaarde LVB door een andere grenswaarde in verband met een experiment, mits advies ORS dat experiment gunstig effect kan hebben op de hinderbeleving Wettelijke regeling ORS - vertegenwoordigers - taak 6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

7 Casus: Nieuw normen- en handhavingstelsel Uitgangspunten NNHS: Totale geluidbelasting: Voldoen aan wettelijke eis van gelijkwaardigheid. Maximaal aantal vliegtuigbewegingen (+ nachtcap) t/m Lokale geluidbelasting: Strikt geluidspreferentieel baangebruik; zoveel mogelijk inzet van banen die minste hinder veroorzaken 7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

8 Casus: Nieuw normen- en handhavingstelsel Tweejarig experiment voordat regelgeving wordt aangepast: Beproeven of het stelsel in de praktijk werkte zoals verwacht en of er geen onverwachte/ongewenste (lokale) effecten zouden optreden Of het werkbaar was voor de sector / geen nadelige effecten voor netwerkkwaliteit Daarnaast is deze twee jaar benut voor: Onderbouwde invulling normen Ontwikkeling instrumenten voor gelijkwaardigheidstoets Opzet handhavingsysteem Studie naar stelsel bij vliegtuigbewegingen 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9 Casus: Nieuw normen- en handhavingstelsel Intensief proces met alle partijen aan de Alderstafel Deskundigen betrokken op onderdelen NLR, PBL en Cie m.e.r. Advies van onafhankelijk juridisch deskundige over rechtsbescherming in het nieuwe stelsel prof. Michiels resp. prof. Schueler Driemaandelijkse monitoring op de regels + evaluatie: Heeft geleid tot het advies van de Alderstafel d.d. 8 oktober 2013 Advies Alderstafel: NNHS nu vastleggen in formele wet- en regelgeving Advies inzet regel vierde baan d.d. 29 januari Ministerie van Infrastructuur en Milieu

10 Casus: Nieuw normen- en handhavingstelsel Doel van het normen- en handhavingstelsel Beheersing van de geluidsoverlast (lokaal en totaal) door vliegverkeer van en naar Schiphol. Onderdelen van het nieuwe stelsel Regels en normen voor strikt geluidpreferentieel baangebruik Plafond aan het aantal vliegtuigbewegingen per jaar ( ) Criteria voor gelijkwaardige bescherming vooraf bij het opstellen van de Gebruiksprognose en achteraf bij de handhaving Totale bescherming wordt gebaseerd op de maximale milieueffecten die op basis van de wet luchtvaart mogen optreden ( gelijkwaardige of betere bescherming t.o.v. eerste besluit ) Wet luchtvaart artikel 8.17 lid 7 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 Casus: Nieuw normen- en handhavingstelsel Gebruiksprognose (GP) voorafgaand aan gebruiksjaar Sector stelt GP op, incl. toets op gelijkwaardigheid en inzicht in lokale effecten Omgeving (via Omgevingsraad) adviseert aan de minister over gebruiksprognose Ministerie I&M controleert of regels goed zijn toegepast Gebruiksjaar Vliegen op basis van strikt geluidspreferentieel baangebruik Tot 2020 max vliegtuigbew., waarvan max respectievelijk tussen Handhaving en evaluatie Tijdens het jaar: audits en inspecties op naleving procedurele afspraken Achteraf: toets aan regels en normen ILT Vergelijking opgetreden lokale geluidseffecten met gebruiksprognose 11

12 Casus: Nieuw normen- en handhavingstelsel Hoofdelement 1: Globale bescherming in wet- en regelgeving: Plafond van vliegtuigbewegingen (resp ) vliegtuigbewegingen in de nacht op jaarbasis opgenomen in het Luchthavenverkeerbesluit. Maximale aantallen kunnen alleen gerealiseerd worden als dit ook binnen de regels en normen van het stelsel mogelijk is. Borging van een gelijkwaardige bescherming 12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

13 Casus: Nieuw normen- en handhavingstelsel Hoofdelement 2: Lokale bescherming in wet- en regelgeving: Vier eenvoudige regels: 1. Inzet meest geluidspreferente baancombinaties 2. Zoveel mogelijk inzet van één start- en één landingsbaan 3. Zoveel mogelijk inzet preferente banen bij gebruik van twee start cq landingsbanen 4. Beperking inzet van de vierde baan 13 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

14 Elementen van het stelsel nader uitgelicht Gelijkwaardigheid in het NNHS MHG Regels voor strikt preferentieel baangebruik 14 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

15 Gelijkwaardigheid in het nieuwe stelsel Beschermingsniveau van het eerste luchthavenverkeerbesluit, op basis van huidige inzichten voor het bepalen van dat niveau: Aspect Geluid etmaal Aantal woningen binnen de 58 db(a) Lden-contour Aantal ernstig gehinderden binnen de 48 db(a) Lden-contour Geluid nacht Aantal woningen binnen de 48 db(a) Lnight-contour Aantal ernstig slaapverstoorden binnen de 40 db(a) Lnight-contour Externe veiligheid Aantal woningen binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour Criterium Max Max Max Max Max Ministerie van Infrastructuur en Milieu

16 Gelijkwaardigheid in het nieuwe stelsel In het LVB worden de criteria voor gelijkwaardigheid opgenomen Vooraf: toets in gebruiksprognose Gebaseerd op: een verkeersprognose (vlootsamenstelling, dienstregeling) voor komend jaar verwacht baan- en routegebruik binnen de regels het weer, rekening houdend met normale variaties in het weer (meteotoeslag) Uitgevoerd met geluidsmodellen Vaststellen of aantal geluidbelaste woningen, ernstig gehinderden etc. binnen blijft binnen gelijkwaardigheid Achteraf: handhaving Toets aan de criteria op basis van feitelijke geluidbelasting Toets van de feitelijk hoeveelheid geluid aan de hoeveelheid geluid die maximaal mogelijk is binnen gelijkwaardigheid De grenswaarde hiervoor wordt steeds voorafgaand aan het gebruiksjaar vastgesteld o.b.v. de gebruiksprognose Voorkomt dat de meteotoeslag wordt volgevlogen 16 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG) Grens aan de hoeveelheid geluid die in een jaar geproduceerd mag worden. Doel MHG: borgen dat er in praktijk niet meer geluid geproduceerd wordt dan dat binnen de criteria voor gelijkwaardigheid mogelijk is: Niet meer, Niet lawaaiiger, Niet op ongunstigere tijdstippen. Optelsom van de totale hoeveelheid geluid die in een gebruiksjaar maximaal geproduceerd kan worden: aantal vliegtuigbewegingen, vloot, dienstregeling In de gebruiksprognose voorafgaand aan het jaar als maximum binnen gelijkwaardigheid bepaald (zie volgende slides). 17 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

18 Bepalen Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG) MHG: de hoeveelheid geluid die mogelijk is binnen gelijkwaardigheid Bijstellen verkeersbeeld tot de maximale hoeveelheid geluid (MHG) is bereikt die past binnen gelijkwaardigheid Toets aan gelijkwaardigheidscriteria Verkeersprognose Regels banen en routes PROGNOSE BAAN- EN ROUTEGEBRUIK PROGNOSE GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID Weer 18 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

19 Bepalen MHG Prognose baangebruik MHG: de hoeveelheid geluid die mogelijk is binnen gelijkwaardigheid O.b.v. praktijkdata uit verleden Verkeersprognose Regels banen en routes Weer PROGNOSE BAAN- EN ROUTEGEBRUIK prognose bij 1971-weer prognose bij 1972-weer prognose bij 2010-weer PROGNOSE GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID weersbeeld in 1971 weersbeeld in 1972 weersbeeld in Ministerie van Infrastructuur en Milieu

20 Bepalen MHG geluid- en veiligheidsberekeningen MHG: de hoeveelheid geluid die mogelijk is binnen gelijkwaardigheid O.b.v. modellen/voorschriften Verkeersprognose Regels banen en routes PROGNOSE BAAN- EN ROUTEGEBRUIK PROGNOSE GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID Weer 20 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

21 Bepalen MHG toets aan de criteria (1) Aspect Criterium Prognose bij x vtbs Geluid etmaal Aantal woningen binnen de 58 db(a) Lden-contour Aantal ernstig gehinderden binnen de 48 db(a) Lden-contour Geluid nacht Aantal woningen binnen de 48 db(a) Lnight-contour Aantal ernstig slaapverstoorden binnen de 40 db(a) Lnight-contour Externe veiligheid Aantal woningen binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour Max Max Max Max Max Ministerie van Infrastructuur en Milieu

22 Bepalen MHG passend verkeersscenario MHG: de hoeveelheid geluid die mogelijk is binnen gelijkwaardigheid Bijstellen verkeersbeeld tot de maximale hoeveelheid geluid (MHG) is bereikt die past binnen gelijkwaardigheid Toets aan gelijkwaardigheidscriteria (o.a woningen) Verkeersprognose Regels banen en routes PROGNOSE BAAN- EN ROUTEGEBRUIK PROGNOSE GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID Weer 22 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

23 Bepalen MHG toets aan de criteria (2) Aspect Criterium Prognose bij x vtbs Geluid etmaal Aantal woningen binnen de 58 db(a) Lden-contour Prognose bij x + 12% vtbs Max Aantal ernstig gehinderden binnen de 48 db(a) Lden-contour Geluid nacht Aantal woningen binnen de 48 db(a) Lnight-contour Aantal ernstig slaapverstoorden binnen de 40 db(a) Lnight-contour Externe veiligheid Aantal woningen binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour Max Max Max Max Max. jaarvolume: x + 12% (fictief!) 23 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

24 Regels voor strikt preferentieel baangebruik Lokale bescherming in wet- en regelgeving: Vier eenvoudige regels: 1. Inzet meest geluidspreferente baancombinaties 2. Zoveel mogelijk inzet van één start- en één landingsbaan 3. Zoveel mogelijk inzet preferente banen bij gebruik van twee start cq landingsbanen 4. Beperking inzet van de vierde baan 24 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

25 Inzet meest geluidspreferente baancombinaties Regel 1: Het verkeer dient te worden afgehandeld op de meest geluidspreferente combinatie van beschikbare/bruikbare banen Volgorde voor het inzetten van baancombinaties: 25 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

26 Inzet meest geluidspreferente baancombinaties Regel 1: Het verkeer dient te worden afgehandeld op de meest geluidspreferente combinatie van beschikbare/bruikbare banen Uitgangspunten voor het moeten inzetten van baancombinaties Banen zijn beschikbaar gesteld (bijv. geen onderhoud) Dwarswind < 15 knopen en geen staartwind Baancombinatie voldoet aan zicht- en daglichtvoorwaarden Daarnaast: Ruimte voor anticiperen op veranderende omstandigheden (niet omklappen in een piekperiode) en tijdelijk inzetten van banen Overige factoren (bijv. sneeuw, onweersbuien, etc.) zijn i.h.a. minder vaak van invloed 26 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

27 Dwarswind Vliegtuigen starten en landen in principe tegen de wind in, met maximaal een zwakke rugwind. Een vrij krachtige dwarswind is toegestaan. < 15 kts > 20 kts Dwarswind LVNL moet een baan beschikbaar stellen met minder dan 20 kts dwarsind Stelsel: LVNL zet een baan in tot tenminste 15 kts dwarswind Tussen 15 en 20 kts: omslagruimte 27 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

28 Toepassing van de regel Wind: 5 kts Goed zicht Alle banen beschikbaar 28 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

29 Toepassing van de regel Wind: 5 kts Goed zicht Kaagbaan niet bruikbaar 29 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

30 Toepassing van de regel Wind: 17 kts Goed zicht Alle banen beschikbaar 30 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

31 Toepassing van de regel Wind: 5 kts Marginaal zicht Alle banen beschikbaar 31 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

32 Toepassing van de regel Achteraf toets: 1. Is het baangebruik bij de opgetreden omstandigheden in overeenstemming met de regel, op basis van (volgens de RMI): Baanbeschikbaarheid Wind, zicht en daglicht Verwachte weersomstandigheden Anticiperen en tijdelijk baangebruik 2. Aan de regel is voldaan indien er in niet meer dan 5% van de tijd ander baangebruik is toegepast 32 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

33 Inzet tweede start-/landingsbaan Regel 2:Voor de afhandeling van het verkeer worden niet meer banen ingezet dan nodig is om het verkeer af te kunnen handelen pas als verkeersaanbod de baancapaciteit overstijgt, mag een tweede baan worden ingezet Inzet 2 e baan bij > 36 landingen Inzet 2 e baan bij > 38 starts 33 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

34 Verdeling van het verkeer Regel 3: Zoveel mogelijk verkeer op de preferente baan binnen combinatie Tenminste 45% op de Polderbaan 34 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

35 Verdeling van het verkeer Regel 3: Zoveel mogelijk verkeer op de preferente baan binnen combinatie combinatie Tenminste 50% op de Kaagbaan 35 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

36 Regel 4: Maximaal gebruik van vier banen Regel 4: Zo min mogelijk gebruik maken van een 4e baan Gebruik van de vierde baan: Gemiddeld max. 40 bewegingen per dag op jaarbasis Maximaal 80 bewegingen per dag De regel voor het gebruik van de vierde baan is niet van toepassing: a. in geval van baanonderhoud b. in geval van uitzonderlijk weer c. in die gevallen waarbij onvoorziene en/of uitzonderlijke omstandigheden plaatsvinden die de inzet van de 4de baan onvermijdelijk maken. 36 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

37 Nieuwe elementen in regelgeving (LVB) - Plafond aantal vliegtuigbewegingen - Criteria gelijkwaardige bescherming - MHG - Regels strikt geluidpreferentieel baangebruik - preferentietabellen 37 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

38 Hoe verloopt een wetswijziging? Akkoord Alderstafel NNHS Vertaling in wetsvoorstel advies Raad van State Verzending wetsvoorstel aan Tweede Kamer Schriftelijke vragen Tweede Kamer beantwoording schriftelijke vragen Wetgevingsoverleg Tweede Kamer (na zomerreces) Indien Tweede Kamer akkoord wetsvoorstel naar Eerste Kamer 38 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

39 Hoe verloopt een wetswijziging? LVB/LIB Parallel traject onderliggende besluiten: LVB + LIB Ter onderbouwing van deze besluiten: mer door exploitant NRD momenteel in inspraakprocedure Mer gereed Voorjaar: LVB/LIB inclusief onderbouwing in voorhang Eerste en Tweede Kamer + inspraakprocedure Advies Cie mer Nota van antwoord opstellen / advies Cie mer meenemen Indienen ontwerp LVB/LIB bij Raad van State voor advies Nader rapport nav advies Raad van State Publicatie Staatsblad Gelijktijdige inwerkingtreding Wet Luchtvaart/LVB/LIB 39 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

40 Dank voor uw aandacht 40 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats. Gewijzigde bijlage bij memorie van toelichting 1 wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving

Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving 1. Inleiding De Alderstafel Schiphol heeft op 19 augustus 2010 advies uitgebracht over een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol (NNHS). Hierbij

Nadere informatie

Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol

Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol Toelichting op het advies van de Alderstafel over de start van een experiment met een nieuw normen- en handhavingstelsel. VGP Vereniging Gezamenlijke

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1. HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-48566, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden voor

Nadere informatie

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol ALDERSADVIES F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol Aldersadvies: Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol Als onlosmakelijk onderdeel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25489 9 mei 2017 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/107529,

Nadere informatie

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Inleiding In het gebruiksjaar 2011 (november 2010 tot en met oktober 2011) zijn 42.654 vliegtuigen van de in totaal 426.901 vliegtuigbewegingen gestart of geland op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

SCHIPHOL. René ten Have

SCHIPHOL. René ten Have SCHIPHOL René ten Have Inhoud presentatie I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen III. CROS heroriëntatie IV. Positie Lelystad V. Betrokkenheid burgers I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol Notitie Reikwijdte en Detailniveau v o o r d e m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Huidig normen- en handhavingstelsel 4 1.2

Nadere informatie

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van 510.000 bewegingen 1. Inleiding Zoals in de brief van 28 oktober 2010 over de evaluatiecriteria van het nieuwe normen- en handhavingstelsel is aangekondigd,

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 3 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015 Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu NLR-CR-2014-342 Oktober 2014 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 2015 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2015 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18637 12 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 juli 2013, nr. IenM/BSK-2013/129725,

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 4 e kwartaal gebruiksjaar 2014 (augustus t/m oktober) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

Advies tafel van Alders

Advies tafel van Alders Advies tafel van Alders toekomst Schiphol en de regio 2020 Workshop Is er nog Lucht(ruim) voor de Kleine Luchtvaart? Adrie de Jong Advies tafel van Alders 2 Inhoud Opdracht middellange termijn Samenstelling

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (november t/m januari) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

Rekenregels bij het experiment met het nieuwe normen en handhavingstelsel

Rekenregels bij het experiment met het nieuwe normen en handhavingstelsel Rekenregels bij het experiment met het nieuwe normen en handhavingstelsel Opgesteld door de werkgroep rekenregels Uitgave: oktober 2012 1. Inleiding Op basis van het Aldersadvies van 19 augustus 2010 is

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen Evaluatie Gebruiksprognose 2015 26-02-2016, M. Arntzen Doel van evaluatie Ieder jaar gebruiksprognose Toets of operatie voldoet aan gelijkwaardigheid Geluid, Emissies, Externe Veiligheid Evaluatie informeert

Nadere informatie

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Maart 2015 14.171.20 Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Postbus

Nadere informatie

Rechtsbescherming onder het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol. Prof mr B.J. Schueler. Universiteit Utrecht

Rechtsbescherming onder het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol. Prof mr B.J. Schueler. Universiteit Utrecht Rechtsbescherming onder het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol Prof mr B.J. Schueler Universiteit Utrecht September 2013 1 Problemen met het huidige geluidsstelsel Aanleiding tot de wijziging

Nadere informatie

Amsterdam, 19 augustus 2010

Amsterdam, 19 augustus 2010 HANS ALDERS Aan De minister van V&W, de heer C. Eurlings, en De minister van VROM, mevrouw T. Huizinga P/a postbus 20901 2500 EX Den Haag Amsterdam, 19 augustus 2010 Geachte ministers, Met deze brief informeer

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 31 januari 2016) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik zijn er voor om te zorgen

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018 2018 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018 1 2018 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018 1. Inleiding Schiphol is nationaal

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Bijlage 1. Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Bijlage 1 Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l Bijlage 1 Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Nadere informatie

Amsterdam, 28 oktober 2010.

Amsterdam, 28 oktober 2010. HANS ALDERS Aan De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Joop Atsma p/a postbus 20901 2500 EX Den Haag Amsterdam, 28 oktober 2010. Geachte staatssecretaris, Naar aanleiding van het verzoek

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 4 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (1 november t/m 31 oktober en afsluiting zomerperiode). In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn,

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2016

Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Michael Arntzen Schiphol Group 3-Maart-2017 Inhoud presentatie Doel evaluatie Verkeer in 2016 Baangebruik Geluidseffecten Conclusies Vragen en opmerkingen 2 Evaluatie: waarom?

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017 2017 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2017 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C Bijlage 2: Uitwerking experiment regels baangebruik In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de regels zoals deze in het experiment zullen worden beproefd. Hierbij wordt eerst de achtergrond van

Nadere informatie

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn VVM-congres, 15 september 2016 MER Sneak Preview Ed Gordijn 2 MER-project MER-proces Afronden en uitbreiden Stand van zaken MER-onderzoek is afgerond Rapportage beschikbaar Op verzoek van IenM presenteren

Nadere informatie

HANS ALDERS. Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus EX Den Haag. Groningen, 17 april 2014.

HANS ALDERS. Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus EX Den Haag. Groningen, 17 april 2014. HANS ALDERS Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag Groningen, 17 april 2014. Geachte mevrouw Mansveld, In uw brief d.d. 11 februari 2014

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft de overeenkomsten en verschillen tussen het huidige stelsel en VVA.

Onderstaande tabel geeft de overeenkomsten en verschillen tussen het huidige stelsel en VVA. 1. Algemeen In het kader van de verkenning naar vernieuwing/verbetering van het normenen handhavingstelsel zijn opties voor een nieuw stelsel onderzocht. De drie hoofdopties zijn op 17 maart 2008 aan de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Gebruiksjaar 2014 Datum 30 januari 2015 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 Hoofddorp Contactpersoon R.H. Molendijk Coördinerend/Specialistisch

Nadere informatie

Bijlage 4. Maximale Hoeveelheid Geluid. 1. Inleiding

Bijlage 4. Maximale Hoeveelheid Geluid. 1. Inleiding Bijlage 4. Maximale Hoeveelheid Geluid 1. Inleiding Op 1 november 2010 is het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel gestart. Daarbij zijn verschillende onderdelen van het stelsel in praktijk

Nadere informatie

Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht

Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht Waar gaat het over? Commissie Kosten Geluidzonering PASO en PKB Schiphol en omgeving Handhaving Het huidige stelsel - handhavingspunten

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 3 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 31 juli 2016) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik zijn er voor om te zorgen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 382 Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met het bieden van de mogelijkheid tot verlenging

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2013

Evaluatie Gebruiksprognose 2013 Evaluatie Gebruiksprognose 2013 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2013_1.0 Versie: 1.0 Datum: 29 april 2014 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 212 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 3 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (1 november t/m 31 juli). In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een

Nadere informatie

voor hinderbeperking afgesproken. De volgende afspraak maakt daar onderdeel van uit: Een reductie van 3000 nachtbewegingen in de nacht ten opzichte

voor hinderbeperking afgesproken. De volgende afspraak maakt daar onderdeel van uit: Een reductie van 3000 nachtbewegingen in de nacht ten opzichte HANS ALDERS Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag Amsterdam, 8 oktober 2013 Geachte Staatssecretaris, Hierbij bied ik u het eindadvies

Nadere informatie

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan Inzet Aalsmeerbaan als startbaan veelgestelde vragen winter 2013/2014 >>> Veelgestelde vragen Is de Aalsmeerbaan in de winterperiode 2013/2014 vaker ingezet als startbaan dan in de periode daarvoor? >>>

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2012

Evaluatie Gebruiksprognose 2012 Evaluatie Gebruiksprognose 2012 1 november 2011 t/m 31 oktober 2012 Experiment Nieuw Normen en Handhavingsstelsel Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2012_1.0 Versie: 1.0 Datum: 21 augustus 2013 Luchthaven

Nadere informatie

11 oktober 2016, Hoofddorp. Met deze brief stuur ik u het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de Gebruiksprognose 2017.

11 oktober 2016, Hoofddorp. Met deze brief stuur ik u het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de Gebruiksprognose 2017. Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS16.092 Datum 11 oktober 2016, Hoofddorp Advies Omgevingsraad Schiphol inzake Gebruiksprognose

Nadere informatie

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014 Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu NLR-CR-2013-306 - Augustus 2013 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7477 18 maart 2015 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/51109,

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van , nr. IenM/BSK-

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van , nr. IenM/BSK- Besluit van tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met het bieden van de mogelijkheid tot het vervroegen en verlengen van de nachtelijke vertreken naderingsprocedures. Op de

Nadere informatie

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst Ruim een halfjaar bewonersdeelname Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september 2015 Rob Lutgerhorst Ondewerpen: Het oude en nieuwe overlegstelsel Aldersakkoord: onderhandelingsakkoord

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 2 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 30 april 2016 en afsluiting winterperiode) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik

Nadere informatie

2.013/^^é^ Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling J.J. Kolpa

2.013/^^é^ Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling J.J. Kolpa gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hootddorp Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp 2.013/^^é^ Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 3. Uitwerking normen

Bijlage 3. Uitwerking normen Bijlage 3. Uitwerking normen 1. Inleiding Voor de handhaving van de regels stellen partijen voor om concreet geformuleerde regels vast te leggen in het LVB, met daarbij ook handhaafbare normen. De nadere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 190 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2013. Datum 21 januari 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2013. Datum 21 januari 2014 Datum 21 januari 2014 Pagina 2 van 52 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenteerregelingen

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel

Gebruiksprognose. Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 2013 Gebruiksprognose Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 1 2013 Gebruiksprognose Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Contra-expertise Gebruiksprognose 2016 Schiphol

Contra-expertise Gebruiksprognose 2016 Schiphol Contra-expertise Gebruiksprognose 2016 Schiphol Contra-expertise Gebruiksprognose Schiphol 2016 Colofon Opdrachtgever : Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bestemd voor : Loek Bergman, Thijs Haverkamp

Nadere informatie

Reactie van de Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) op brief van de heer Alders

Reactie van de Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) op brief van de heer Alders Reactie van de Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) op brief van de heer Alders Staatssecretaris Mansveld heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om voor 1 mei te komen met een aanscherping

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2014

Evaluatie Gebruiksprognose 2014 Evaluatie Gebruiksprognose 2014 1 november 2013 t/m 31 oktober 2014 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2014 Versie: 1 Datum: 27-01-2015 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Verkeer...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15551 17 maart 2017 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/65011,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16510 21 oktober 2010 Regeling experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS

Nadere informatie

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol Nuclear Security Summit 2014 en aansluitend groot onderhoud aan de Polderbaan Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol 5 maart 2014 Versie 1.1 1. Algemeen (10 maart t/m 21 april) Vraag Antwoord Extra

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2014 Datum 3 maart 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 809 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van de mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol experimenten te

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Gemeentebestuur. Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, Gemeentebestuur Aan de leden van de gemeenteraad Disclaimer: Deze brief is voor uw gemak ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2013 t/m 31 oktober 2014

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2013 t/m 31 oktober 2014 2014 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2013 t/m 31 oktober 2014 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2014 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2014-1 mei 2015

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2014-1 mei 2015 1 november 2014-1 mei 2015 Datum 7 augustus 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Geacht College, Totaal Schiphol. Gebruiksjaar Totaal aantal vliegbewegingen Buitenveldertbaan

Geacht College, Totaal Schiphol. Gebruiksjaar Totaal aantal vliegbewegingen Buitenveldertbaan Geacht College, Hartelijk dank voor de snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen van 12 juli 2013. Uw antwoorden roepen nieuwe en aanvullende vragen op bij onze fracties. U stelt dat de finale

Nadere informatie

September 2013 Verklaarbaarheid inzet Buitenveldertbaan Analyse voor de periode 1 t/m 14 december 2012

September 2013 Verklaarbaarheid inzet Buitenveldertbaan Analyse voor de periode 1 t/m 14 december 2012 13.171.02 September 2013 Verklaarbaarheid inzet Buitenveldertbaan Analyse voor de periode 1 t/m 14 december 2012 Verklaarbaarheid inzet Buitenveldertbaan Analyse voor de periode 1 t/m 14 december Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwerp. Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol

Ontwerp. Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol Ontwerp Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2013/173756,

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2016

Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Evaluatie Gebruiksprognose 2016 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2016 Versie: Definitief Datum: 20-02-2017 Luchthaven Schiphol 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2015

Handhavingsrapportage Schiphol 2015 Datum 23 februari 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent

Nadere informatie

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Verlenging van de

Nadere informatie

Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio

Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Milieueffectrapport Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Korte termijn Juli 2007 73617 Milieueffectrapport Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Korte termijn Juli 2007

Nadere informatie

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid 10.171.01 Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2015

Evaluatie Gebruiksprognose 2015 Evaluatie Gebruiksprognose 2015 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2015 Versie: Definitief Datum: 10-02-2016 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005 1 november 2004-1 mei 2005 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Handhavingssystematiek 5 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven

Nadere informatie

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn Bijlage C. Onderbouwing milieueffectrapport hinderbeperkende maatregelen Schiphol voor de korte termijn, To70, juni 2009. 09.271.02 Juni 2009 Onderbouwing

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2012

BAS rapportage gebruiksjaar 2012 BAS rapportage gebruiksjaar 2012 Op 4 februari 2013 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 2012 uitgebracht, dat liep van 1 november 2011 tot en met 31 oktober

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2016

Handhavingsrapportage Schiphol 2016 Datum 15 februari 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol

Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol Ontwerp-regeling experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS pilot 3b plus) Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer

Nadere informatie

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik 09.488.01 December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe

Nadere informatie

Vliegen volgens Afspraak in de praktijk. Problemen en oplossingen.

Vliegen volgens Afspraak in de praktijk. Problemen en oplossingen. Vliegen volgens Afspraak in de praktijk. Problemen en oplossingen. Inleiding Het Aldersakkoord heeft de intentie om Schiphol binnen de bestaande milieuruimte te laten groeien naar 510.000 vluchten. Daarbij

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2017

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2017 1 november 2016-1 mei 2017 1 november 2016-1 mei 2017 Datum 13 september 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130

Nadere informatie

10 jaar dialoog Schiphol en omgeving. Symposium Ontwikkelingen in luchtvaartlawaai VVM netwerk van milieuprofessionals 15 september 2016

10 jaar dialoog Schiphol en omgeving. Symposium Ontwikkelingen in luchtvaartlawaai VVM netwerk van milieuprofessionals 15 september 2016 10 jaar dialoog Schiphol en omgeving Symposium Ontwikkelingen in luchtvaartlawaai VVM netwerk van milieuprofessionals 15 september 2016 Knelpunten 2006 - Economische conjunctuur, vraagontwikkeling en maatschappelijk

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol Datum 17 januari 2013

Handhavingsrapportage Schiphol Datum 17 januari 2013 Datum 17 januari 2013 Pagina 2 van 54 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenten Schiphol

Nadere informatie

Onderzoek naar de verklaarbaarheid van de inzet van de Buitenveldertbaan

Onderzoek naar de verklaarbaarheid van de inzet van de Buitenveldertbaan Onderzoek naar de verklaarbaarheid van de inzet van de Buitenveldertbaan Eindrapport 29 Hercules Way Aerospace Boulevard AeroPark Farnborough Hampshire GU14 6UU UK T +44 1252 451 651 F +44 1252 451 652

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 234 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie