Stichting Pensioenfonds Xerox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Xerox"

Transcriptie

1 Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 20 maart :00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant S. Zeverijn Xerox Breukelen Deelnemers - Deelnemers pensioenfonds - Bestuur pensioenfonds - Medewerkers pensioenbureau - Notuliste Afmeldingen vanuit bestuur Punt 1 Opening De heer S. Zeverijn opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt kort toegelicht. 2 Mededelingen Met dank aan de facilitaire dienst voor de gastvrijheid, heeft de heer S. Zeverijn nog een aantal huishoudelijke mededelingen betreffende het verloop van de avond. De diverse leden van het bestuur worden voorgesteld en er wordt een toelichting gegeven op de opbouw van het pensioenfonds qua deelnemers en qua leeftijdsopbouw. 3 Algemene pensioenontwikkelingen Middels een presentatie geeft de heer S. Zeverijn inzicht in de werkzaamheden van het bestuur van het pensioenfonds. Hij vraagt extra aandacht voor het onderwerp bevordering pensioenbewustzijn : het bestuur is van plan een focusgroep op te richten, om beter te begrijpen wat er leeft bij de deelnemers aan het pensioenfonds en om de invloeden die daar vandaan kunnen komen, te kunnen verwerken in het beleid. Diegenen die interesse hebben om hieraan deel te nemen, kunnen hun contactgegevens achterlaten. Vragen? Deelnemer 1 Die overheidsmaatregel om de pensioenopbouw te verminderen, daar staat tegenover dat mensen veel ouder worden. Ik heb die discussie nooit helemaal Pagina 1 van 9

2 begrepen. Hoe zit dit nu precies? Antw. S. Zeverijn: die 1,875% pensioenopbouw is een financiële rem. Dat is een grens die gesteld is. Je mag niet meer premie inleggen om pensioen op te bouwen. De hoeveelheid pensioen die je ermee kunt opbouwen, is weer gerelateerd aan de levensverwachting. Die kunnen we op dit moment bepalen, maar als we met zijn allen veel ouder worden, dan kon het weleens zo zijn, dat we die 1,875% opbouw niet waar kunnen maken. Dat is voor jongere generaties een bijzonder vervelend punt. Je kon vroeger 2,25% opbouwen. De premie was aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar in de uitkeringsfase werd de uitkering belast. De belastingaftrek werd dus weer ingehaald door de belastingheffing. In feite heeft de regering die belastingheffing nu naar voren gehaald, maar dat hebben ze niet vermeld. Deelnemer 2 Maar dat vermindert het rendement op de langere termijn. Je gaat steeds grotere tekorten creëren. Als je een hoge inleg hebt, en een uitgestelde belastingclaim, dan heb je over die hogere inleg een hoger rendement. Antw. S. Zeverijn: procentueel zal het rendement niet afhangen van de hoeveelheid die je inkoopt, maar later is er wel meer terug te halen. Deelnemer 2: dan moet je ook meer belasting betalen, maar ook je netto uitkering wordt hoger. Antw. S. Zeverijn: de huidige deelnemers zullen zich bewust moeten zijn van de effecten van, een lagere opbouw. Hoe het gaat met de levensverwachting, dat weten we. Die stijging is waarschijnlijk niet ten einde. De stijging van de levensverwachting van lage en hoge inkomens valt voor de eerste groep minder hoog uit. Terwijl ze er in procenten hetzelfde aan betaald hebben. Deelnemer 3 We gaan op latere leeftijd met pensioen. Is het mogelijk om een overbruggingspensioen op te bouwen, zodat je eerder kunt stoppen met werken? Antw. S. Zeverijn: iedereen kan zelf bepalen wanneer hij/zij met pensioen gaat. Maar dat betekent dat het inkomen uit arbeid vervangen wordt door inkomen uit pensioen. Wat doe je dan met het gat dat zit tussen stoppen met werken en het moment dat je AOW gaat ontvangen? In 2005 heeft de regering bepaald dat de mogelijkheden hiervoor verboden zijn. Men vreesde dat een (te) groot deel van het werkzame potentieel ermee zou stoppen. Toen heeft men een harde grens getrokken. Alleen mensen geboren vóór 1950 mogen in een pensioenregeling meedoen met pensioenleeftijd 62. Alle anderen kregen pensioenleeftijd 65. Deelnemer 4 Het pensioenakkoord met de regering, daar begrijp ik uit dat de leeftijd om met pensioen te gaan, steeds hoger wordt. Hoe volgt het pensioenfonds dit? Gaan jullie hierin mee? Dan zou je meer geld over moeten houden. Antw. S. Zeverijn: de aanspraken die tot nu toe stonden voor een uitkering op 65- jarige leeftijd, zijn omgerekend naar een uitkering op 67-jarige leeftijd. Die omrekening houdt rekening met diverse factoren en dat levert op latere leeftijd een wat hoger pensioen op. Alle aanspraken die men vanaf heden opbouwt, worden berekend op een hogere pensioenleeftijd. Deelnemer 4: jullie volgen dus de regering per Pagina 2 van 9

3 Antw. S. Zeverijn: het is te onpraktisch als je als fonds met verschillende leeftijden te maken krijgt. De sociale partners maken afspraken over de toekomstige opbouw en daarna volgt de wetgeving. Deelnemer 4: zijn er nog meer afspraken in het pensioenakkoord waar we wat van gaan merken? Antw. S. Zeverijn: het Witteveen kader (opbouwpercentage) is nu akkoord bevonden in zowel Eerste als Tweede kamer. Dat gaat dus nu gelden. Het opbouwpercentage wordt verlaagd naar 1,875% bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Deelnemer 5 De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. De AOW gaat in op 65 jaar en een, twee maanden. Dat betekent voor veel mensen dat ze een vervroegd pensioen moeten aanvragen. Antw. S. Zeverijn: ja, dat klopt, maar het heeft in geld geen gevolgen. Deelnemer 5: maar dan heb je geen goed overzicht meer voor die periode. Antw. S. Zeverijn: op de leeftijd van 67 jaar klopt het wel. Aan die tussenperiode proberen we wat te doen om dit inzichtelijk te maken. We hebben een pensioenplanner die het mogelijk maakt om te berekenen wat het pensioen wordt. Op dit moment wordt die pensioenplanner omgebouwd, waardoor dit zichtbaar kan worden gemaakt. Deelnemer 5: dat moet iedereen dus gaan doen. Antw. S. Zeverijn: iedereen kan dit berekenen via dit systeem. Antw. R. Smeets: als u de heer Bert Huijts belt, kan hij dit ook perfect voor u uitrekenen. Wij hebben ook niet om die verhoging gevraagd, maar als we het op 65 jaar hadden laten staan, had het ook niet geklopt. Deelnemer 5: nu is het 65 jaar en een maand voor de AOW; waarom zijn jullie daar niet in mee gegaan? Antw. S. Zeverijn: het zou administratief een enorme klus zijn om dat te doen. Deelnemer 5: ik denk dat dat softwarematig prima op te lossen zou zijn. Antw. N. van Heesen: u heeft gelijk dat het voor u prettiger zou zijn, maar voor ons is dit heel lastig te realiseren. Daarbij komt dat er waarschijnlijk nog een aanpassing komt vanuit de regering. Stel dat we dit doen, dan heb je de kans dat er daarna weer een aanpassing komt. Dat is administratief ondoenlijk. Daarom hebben we gekozen voor 1 pensioenleeftijd vanaf 67 met een tool om een berekening te kunnen maken. We hebben hier bewust voor gekozen, ook qua kosten. Als we maatwerk moeten doen voor iedereen, krijgen we een probleem aan de kostenkant. Dit kabinet heeft bedacht om de AOW-leeftijd op te schuiven met maanden. Als ze hierbij nagedacht hadden wat het voor de uitvoering zou betekenen, hadden ze het misschien in 1x naar 67 gebracht. Ik besef dat het lastig is, maar deze overweging is gemaakt vanuit kostenoogpunt. Deelnemer 6 Pagina 3 van 9

4 Ik denk niet dat het kabinet nog lager gaat zitten of dat de pensioenleeftijd weer omhoog gaat. Antw. N. van Heesen: In het regeerprogramma staat heel duidelijk dat dit wel gaat gebeuren. Ze gaan versneld naar 67 jaar. Daar wil men in een paar stappen naar toe. Antw. S. Zeverijn: men wilde zelfs naar 1,75% opbouw, maar daar zijn veel bezwaren tegen gekomen. Het aantal mensen dat werkelijk de 42 dienstjaren vol maakt, dat komt bijna niet meer voor. Deelnemer 7 Er is veel te doen in pensioenland. Dat heeft niet direct mijn belangstelling. Ik heb mijn pensioen in de jaren zeventig opgebouwd onder de toen geldende arbeidsvoorwaarden. In hoeverre loop ik mee in het nieuwe beleid en de nieuwe regels? Antw. S. Zeverijn: dat is een buitengewoon interessant terrein. Een van de problemen bij de discussie over nieuw beleid is in hoeverre de regels van toepassing zijn op oude afspraken. Daar is nog geen antwoord op gevonden. Een van de zaken die de laatste jaren is besproken, is in hoeverre het realistisch is om een pensioen op een vast niveau toe te zeggen. Dan zou er buitengewoon conservatief belegd moeten worden. Gegeven de toch wel moeilijke financiële markten is dat heel moeilijk gebleken. Dat kon prima in tijden met grote buffers, maar die buffers zijn er niet meer. Het pensioenfonds Zorg & Welzijn neemt bijvoorbeeld meer risico s en deed het goed de laatste twee jaar. De keerzijde is dan wel dat het ook verkeerd kan gaan. Dat heet een reëel pensioen. Bij een nominaal pensioen wordt een vast bedrag toegezegd. Korten wordt beschouwd als een noodmaatregel. Het reële pensioen is niet ingevoerd, omdat de discussie daarover nog niet afgelopen is. Men weet het niet. We weten nog niet hoe het gaat. Als er hier iets uitkomt dat geldt voor alle aanspraken, dan krijgen we ongetwijfeld te maken met bezwaren van gepensioneerden. 4. Ontwikkelingen Stichting Pensioenfonds Xerox De heer N. van Heesen neemt de presentatie van de heer S. Zeverijn over en gaat door op de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Xerox. Hij gaat kort in op de renteontwikkelingen, de behaalde rendementen, de gestegen levensverwachting, de dekkingsgraad en de korting. Hij legt uit wat een en ander voor de deelnemers gaat betekenen. Deelnemer 8 Het is al een paar jaar bekend dat de onroerend goed markt ingestort is. Waarom zijn jullie er niet uitgestapt? Antw. N. van Heesen: we zitten in niet-genoteerd onroerend goed. Een aantal jaren geleden bleek uit een studie, in de goede tijd, dat het een goed idee was om in onroerend goed te stappen. Wij hebben hier te maken met gesloten fondsen, dit wil zeggen, je kunt er wel uit, maar alleen als iemand anders het van je over neemt. Achteraf gezien is het geen goede keuze geweest. Toen was het een bewuste keuze in 2005/2006. In de tijd dat de aandelen het slecht deden, deed onroerend goed het prima. Op de langere termijn zit je redelijk, maar de laatste jaren deed onroerend goed het slecht. Wellicht dat het beter gaat in de toekomst. Deelnemer 8: in die tijd had je wel opgeklopte balansen. Pagina 4 van 9

5 Antw. N. van Heesen: we kunnen er helaas niet uit, we zitten hier vast in het systeem. Deelnemer 9 Wat zijn vastrentende waarden? Antw. N. van Heesen: dat zijn obligaties. Wij beleggen in obligaties van bedrijven, credits en High Yield. Daarnaast hebben we onze renteafdekking en een grote portefeuille in Swaps. Deelnemer 10 Worden die aankopen door een bureau gedaan of doen jullie dat zelf? Antw. N. van Heesen: dat doen we niet zelf. Wij doen een Asset Liabbility Management Study (ALM). Je kijkt dan naar je beleggingen en je kijkt naar je verplichtingen. Je zoekt daarbij de ideale mix. Welke premie is acceptabel voor de financiering van de pensioenregeling, welke risico s loop je, wat is de verwachte indexatie en dan ga je op zoek naar de ideale verdeling. Als je dat gedaan hebt, heb je een structurele mix. Daarna ga je kijken welke vermogensbeheerders je nodig hebt. Wij gaan zelf geen aandelen selecteren. Dit fonds heeft als benadering dat we voor het merendeel passief beleggen. We volgen de benchmark en nemen geen actieve risico s ten opzichte van de benchmark. Die benchmark zou bijvoorbeeld de AEX kunnen zijn; wij hebben voor aandelen een Europese benchmark, een Noord Amerikaanse benchmark en een emerging market benchmark. Deelnemer 11 Trekken jullie aan de bel als het slecht gaat? Antw. N. van Heesen: ja, we monitoren de beleggingen heel strikt. Wij volgen de vermogensbeheerders op de voet. Als het slecht gaat gaan we met ze praten. Blijkt dat het langer slecht gaat, dan zouden we er afscheid van kunnen nemen. Dat kunnen we bij alle vermogensbeheerders, behalve bij onroerend goed. Deelnemer 12 Er zijn nu allerlei ontwikkelingen, zeker op het gebied van de rente, die de aandacht vragen. Denk bijvoorbeeld aan de rente in Amerika. Er zijn allerlei ontwikkelingen en bij het fonds is de rente voor 60% afgedekt. Wordt er overwogen daar wat aan te doen? Antw. N. van Heesen: Het pensioenfonds neemt geen risico s. Als je je renteafdekking naar beneden bij stelt, moet je er heel zeker van zijn dat de rente omhoog gaat. In een herstelperiode geldt ook dat je het risicoprofiel niet mag wijzigen. Je mag de renteafdekking wel verlagen, maar dan moet je ergens anders risico s wegnemen. De afgelopen jaren zaten we gevangen in de regels van DNB. Je kunt niet heel actief acteren in de beleggingsmarkt, omdat je niet meer risico mag nemen. Die spelregels van DNB wordt het toetsingskader genoemd, op basis waarvan DNB de pensioenfondsen toetst. Men is al jaren bezig met het formuleren van een nieuw toetsingskader en het blijkt nu dat dit er waarschijnlijk ook niet per gaat komen. DNB wil een zwaarder toetsingskader, waardoor de kosten omhoog gaan. De regering wil echter geen hogere kosten, dus dit wordt nog een hele klus. Per hoeven we niet te gaan korten, omdat 2014 een overgangsjaar is. Pagina 5 van 9

6 Het zou ook zo maar kunnen zijn dat we misschien indexeren. Deelnemer 13 Hoe weet je dat nu? Dat je gaat indexeren? Antw. N. van Heesen: het zou kunnen, ik beloof niets. Maar in ieder geval gaan we niet korten. Voor het inhalen van korting moet het bestuur nog beleid formuleren. Dat is op dit moment nog een theoretisch verhaal. Deelnemer 14 Hoe is het eigenlijk met de betalenden, die de pot op moeten brengen? Neemt dat aantal toe? Of neemt het af? Antw. N. van Heesen: dat aantal neemt af. Wij hebben een kapitaaldekkingssysteem. Bij de AOW is het zo, dat door de actieven premie wordt ingelegd en dat wordt meteen uitgekeerd aan de AOW-gerechtigden. Bij een kapitaaldekkingssysteem spaar je samen voor de pensioenen. Het is niet zo dat de huidige actieven voor jullie pensioen betalen. Dat zou ook niet kunnen: er zijn relatief weinig actieven ten opzichte van slapers en gepensioneerden. Deelnemer 15 Waarom mag je boven de euro niets opbouwen? Er zijn een aantal mensen die dat makkelijk op zouden kunnen brengen. Antw. N. van Heesen: dat is een politieke keuze; een naar voren halen van belastinginkomsten. Het niet meer fiscaal aftrekken van de pensioenpremie voor pensioenopbouw boven de euro. Deelnemer 15: maar dat is toch geen punt? Dat doen ze toch wel. Antw. N. van Heesen: maar ze willen nu in 1x herstellen, om te laten zien dat het goed gaat met de economie. Ze gaan nu maatregelen toepassen die direct effect hebben. Vragen die leven 1. Waarom hoeven andere pensioenfondsen niet te korten? Vorig jaar heeft ons pensioenfonds niet hoeven te korten en anderen wel. Als je afgelopen jaar gekort hebt, start je dit jaar met een dekkingsgraad van 104,1%. Dan is er een grote kans dat je dit jaar niet hoeft te korten. Er zijn nog veel meer andere redenen: andere leeftijdsopbouw, andere keuzes gemaakt qua beleggingen. Het kan zijn dat er meer risico is genomen door een lagere renteafdekking. Er zijn een heleboel argumenten te bedenken. Het bestuur van dit pensioenfonds heeft vorig jaar in een uitgebreide sessie gesproken over wat willen we nu?. Streven we naar absoluut niet korten, met het risico dat je aan de onderkant een hele grote korting toepast, of wil je een zo laag mogelijke korting hebben met een kans op herstel? Het bestuur heeft gekozen voor een defensieve benadering. 2. Zijn wij niet te klein? Nee, we zijn niet te klein. Er zijn hele grote pensioenfondsen die hebben moeten korten. Groot zijn is geen garantie dat het beter gaat. 3. Waarom gaat de pensioenpremie omlaag? De maximale premie van 35% is naar een vaste premie van 30% gegaan Pagina 6 van 9

7 voor 5 jaar. De korting gaat over het opgebouwd pensioen; de premie over de toekomstige opbouw. 4. Waarom nu een nieuwe pensioenregeling? Dit is hoofdzakelijk ingegeven door de overheid, met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Ook het opbouwpercentage speelde mee. Er waren ook wensen vanuit de Amerikaanse werkgever. Vandaar de nieuwe regeling. 5. Laten we de solidariteit los? Nee, deze regeling is gebaseerd op solidariteit. Ook in rendementen zijn we solidair; we delen de beleggingen en we delen met elkaar dat we ouder worden en soms eerder overlijden. 5. Vragen Deelnemer 16 Is er weleens contact met andere pensioenfondsen? Antw. N. van Heesen: ja, ik heb twee maandelijks overleg met andere directeuren van pensioenfondsen, Sako kent ook vele pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is een club waarvan we lid zijn. Dus er is heel veel contact. Deelnemer 17 Jullie hebben al een aantal vragen beantwoord. Ik wil nog even naar de visie binnen pensioenland. Er zijn binnen de Europese Commissie plannen voor het pensioenstelsel. Die zijn heel kwalijk voor ons pensioensysteem. Nu hebben een aantal partijen die versobering toegepast, maar er zijn ook partijen die heel pro- Europees denken. Is er al een idee wat de consequenties kunnen zijn? Antw. N. van Heesen: ik weet van de plannen, maar op dit moment is er weinig over te zeggen. Het is zeker, dat de toekomst onzeker is. Het is ook zeker dat kabinet niet betrouwbaar is voor de komende jaren. Deelnemer 17: we hebben op 22 mei 2014 Europese verkiezingen; dus ik vraag hier een stemadvies. Antw. N. van Heesen: dat geef ik u niet. N. van Heesen Ik kreeg in de pauze nog de volgende vraag: ik heb een vroegpensioen. Wordt daar nu ook iets mee gedaan? Heb ik een gat? Mijn antwoord daarop is dat het pensioen van diegenen die een vroegpensioen hebben en onder de oude regeling vallen, gewoon doorloopt tot 65 jaar. Uw nieuwe pensioen gaat in op 65 jaar. Een probleem is de AOW, maar daar kunnen wij niets aan doen. Deelnemer 18 Jullie hebben opnieuw prima uitgelegd hoe de ontwikkelingen zijn gegaan, mijn complimenten daarvoor, maar er zijn ook zorgpunten. Als ik kijk naar de ontwikkelingen bij de werkgever, en ik plaats dat in een iets langer tijdskader, is het aantal actieve deelnemers fors omlaag gegaan. 1/5 deel van de deelnemers is actief. Ik heb niet de verwachting dat dit de komende jaren anders zal worden, dat het eerder verder zal afnemen. We worden meer en meer een uitkeringsfonds. Als we kijken naar de vergrijzing binnen het fonds, die is bovengemiddeld. Als we kijken naar de werkgevers, dan zien we dat die zich terug trekken. Daar kan geen Pagina 7 van 9

8 beroep meer op worden gedaan. De overgang naar de CDC-regeling levert een reductie in de premiebijdrage van 5% op. Die premie is nauwelijks een middel van betekenis. Als je naar deze ontwikkelingen kijkt en naar de performance, dan zie je dat we wel gehouden zijn aan het gehanteerde beleggingsbeleid, maar dat we al vijf jaar lang onder de benchmark zitten. Zo n 6%. Als je alles bij elkaar telt en je kijkt naar de toekomst, hoe kijkt het bestuur dan aan tegen de mogelijkheid van zelfstandig herstelvermogen? Antw. N. van Heesen: je noemt een aantal punten en je hebt terecht een aantal constateringen gedaan, die duidelijk zichtbaar waren. Je ziet hier een landelijke trend en wij zijn er niet uniek in. Als je naar de langere termijn kijkt, moet je kritisch blijven en je afvragen of het pensioenfonds een toegevoegde waarde heeft. Dat hebben we gedaan de afgelopen twee jaar met een studie. De conclusie was dat dit pensioenfonds nog steeds een weg is om te bewandelen. Wat het herstellend vermogen betreft: dan moet ik in een glazen bol gaan kijken en kan ik weinig mee. Deelnemer 18: ik had ook geen concreet antwoord verwacht. Dat wil ik ook niet. Ik wilde deze punten in een landelijke context plaatsen om aan te geven dat je, naast het kijken naar het eigen fonds, ook naar de mogelijkheden en opties extern moet kijken. Antw. N. van Heesen: dat klopt, daar kijken we continu naar. Samen gaan met andere pensioenfondsen bijvoorbeeld, en zo moet je open staan voor andere ontwikkelingen zoals het initiatief van een algemeen pensioenfonds. Deelnemer 19 Je noemt de onzekerheden die op het pensioenfonds af komen. Ondanks dat is het nog steeds voor alle Xerox medewerkers verplicht om deel te nemen aan het fonds. Je zou aan de jongeren kunnen vragen of ze nog wel willen deelnemen. Er zijn tenslotte nog andere mogelijkheden. Is daar over nagedacht? Antw. N. van Heesen: daar is niet expliciet over nagedacht, maar wel in algemene zin. Dat initiatief voor een focusgroep is bedoeld om te meten en te proeven wat er onder de deelnemers over dit soort onderwerpen leeft. Ik weet dat het een actueel onderwerp is, dat op de politieke agenda staat van veel jongerenorganisaties. Het is een heel ingewikkeld onderwerp. Als je de solidariteit los laat tussen jong en oud, dan kan dat ook op hele andere gebieden gevolgen krijgen, zoals bijvoorbeeld de kinderopvang. Dat is een hele ingewikkelde discussie. Deelnemer 19: dit pensioenfonds heeft geen omslagstelsel, dus die solidariteit is niet zo zeer van toepassing op de inleg van iedereen. Antw. N. van Heesen: die solidariteit is wel van toepassing. Wij kennen een doorsneepremie. Dat betekent dat jongeren iets meer betalen dan de kostendekkende premie. Ze betalen meer dan eigenlijk voor hen nodig is. De ouderen betalen iets minder. Daar zit een stuk solidariteit in en dat kan je niet zomaar los laten. Deelnemer 20 Ik heb twee algemene vragen. Met welke vermogensbeheerders werken jullie? Antw. N. van Heesen: met een heleboel, bijvoorbeeld Statestreet, Blackrock, Aberdeen, Pimco, ING Real Estate. Pagina 8 van 9

9 Deelnemer 20: hebben jullie gedacht aan bedrijfsobligaties met een hoog dividend? Antw. N. van Heesen: onze beleggingen zijn opgebouwd op basis van de ALMstudie. We kijken naar het best passende. Je kunt niet zomaar iets inkopen. Wij zijn lange termijn beleggers. Deelnemer 21 Je vraagt aan ons om 2,6% in te leveren. Ik vind dit geen fijn bericht en Xeroxonwaardig. Dit is de eerste keer dat we salaris in moeten leveren. Bent u solidair en levert u ook 2,6% in? Antw. N. van Heesen: ik lever geen salaris in. Onze regeling is sterk versoberd. Ik vind het heel vervelend en heb met pijn in het hart die brief moeten schrijven. Het raakt ons allen. Wij leveren ook 2,6% in, maar wij hebben nog een langere horizon. We moeten deze maatregel nemen, het is ook opgelegd door DNB. Xerox heeft in het verleden fors bijgestort voor de regeling, maar heeft vanaf 2006 duidelijk gezegd dat er niet meer bijgestort wordt. Dat past ook wel in deze tijd, omdat Xerox het ook moeilijk heeft. Deelnemer 21: de meeste mensen die in deze zaal zitten hebben een pensioenstatement waarin staat dat tot aan de dood dat bedrag wordt gegeven. Antw. N. van Heesen: dat hebben we er niet op geschreven. Een en ander stamt uit de goede tijd en ik realiseer me best dat er in het verleden een ander beeld is geschept. We hebben de hand in eigen boezem gestoken en vroegtijdig gewaarschuwd dat het ook anders kon worden. Xerox stort niet meer bij. We leveren allemaal in. Onze regeling ziet er al een stuk slechter uit dan die van de mensen die eerder vertrokken zijn. Deelnemer 22 De dekkingsgraad is boven de 100%. Het fonds is dus gezond, alleen verlangt de overheid een ander percentage. Waarom? Antw. N. van Heesen: dat is het toetsingskader waar we ons aan hebben te conformeren. Deelnemer 23 Is het bekend dat tijdens een programma van Brandpunt in de Markt, is aangegeven dat beleggingsinstanties behoorlijk malafide zaken hebben? Antw. N. van Heesen: dat programma is mij niet bekend. Wij doen zaken met gerenommeerde vermogensbeheerders, grote partijen, die regelmatig getoetst en gecertificeerd worden, dus daar is mij niets van bekend. 6. Sluiting Met dank aan alle deelnemers aan de bijeenkomst en nogmaals een oproep om aan te melden voor de focusgroep, sluit de heer N. van Heesen de vergadering. Pagina 9 van 9

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 26 maart 2015 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Deelnemersvergadering

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersvergadering Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Algemene pensioenontwikkelingen Pauze 4. Ontwikkelingen Stichting Pensioenfonds Xerox 5. Vragen 6. Sluiting 2 Agenda

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE Martijn Leppink Versie 2. 10 september 2013 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Lunch & Learn 27 september / 2 oktober / 8 oktober 2012 Internal use only Programma Wat komt er vandaag aan bod? Van premie tot pensioen 1 Een goede pensioenregeling

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Actualiteiten pensioen

Actualiteiten pensioen Actualiteiten pensioen Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 20 juni 2013 2013 Towers Watson. All rights reserved. Wat speelt er allemaal? Sociaal akkoord AOW-leeftijd gaat omhoog AOW-gat Nominaal versus

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Team Pensioenen T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 wwwfnvbondgenotennl Datum 30 september 2015 008/LJ/AH Onderwerp FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA).

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). CB 10115 AB 10066 CBAC 10163 WP 10074 De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). 1. Wanneer gaat de AOW-leeftijd omhoog? 2. Blijft de hoogte van de AOW-uitkering

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur Pensioen 2016 Maandag 4 juli 2016 Jan Raaijmakers Voorzitter Michel Stok Extern actuarieel adviseur Spelregels en webinar C Ga naar de helpbutton voor problemen met beeld en geluid U kunt vragen stellen

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Classification: Status: Wat doet SPE met mijn geld? 1. Wat zit er in de pot en hoe komt die pot tot stand 2. Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen?

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 24 november 2016 19:00 22:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Huidige status Oorzaken Overwegingen van het Bestuur Besluitvorming Vooruitzichten

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Moet een werkgever nog wel pensioen bieden? In hoeverre kan pensioen excellent zijn?

Moet een werkgever nog wel pensioen bieden? In hoeverre kan pensioen excellent zijn? Moet een werkgever nog wel pensioen bieden? In hoeverre kan pensioen excellent zijn? Paul Tigges Principal Client Consultant Large Corporates en Manager "Road to excellence" of "Excellent road"? Meerdere

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015.

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015. Veelgestelde vragen (FAQ) naar aanleiding van de overgang (Collectieve Waarde overdracht: CWO) van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds (ALU-PF) naar het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Voor informatie

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012 Eerste observaties septemberpakket KCM fiduciair management 26 september Wat is relevant voor de beleggingen? Rentecurve In lijn met het voorstel van Kamp: Ultimate Forward Rate (UFR) komt er op basis

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007 Wat is pensioen? Wat is Pensioen? Een uitkering bij: Ouderdom (65 jaar) Overlijden Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar)

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing

Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing Olaf Boschman Week 2 8 januari 2015 Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing Het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen blijft de komende decennia gewoon groeien, ondanks de vergrijzende

Nadere informatie

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein WELKOM! 3061504048 Agenda: Algemene situatie pensioenland Wat betekent dit voor het BPF Textielverzorging? Herstructureringstraject Volgende bijeenkomst 23 juni 2 Algemene situatie pensioenland 3 Of verhoogt

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie