jaarverslag a journey in equilibrium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium"

Transcriptie

1 jaarverslag a journey in equilibrium

2 // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611, , , , , , ,4 82, , , Geconsolideerd bedrijfsresultaat in miljoen eur Geconsolideerde winst of verlies toerekenbaar aan de Groep in miljoen eur 63, , ,9 40 5, ,1 11,1 16,0 20 (10,1) (21,2) (10) (20) 0 (28,0) (30) Investeringen / Afschrijvingen in miljoen eur EBITDA / Bedrijfsopbrengsten,3 84,7 89,7 7,2 7,6 7,5 % 73,3 80 7,0 % 54,1 49,9 49,2 44,9 45,6 56,8 60 6,5 6,5 % 40 5,7 5,9 6,0 % 20 5,5 % 0 5,0 % investeringen afschrijvingen // kerncijfers recticel // jaarverslag 2007

3 // kerncijfers in miljoen EUR Geconsolideerde resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten EBITDA (1) Bedrijfsresultaat EBIT (2) Financieel resultaat Winst of verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep ,8 122,0 63,2 65,2 (28,7) 36,5 21, ,4 106,0 16,0 16,3 (25,0) (8,7) (21,2) 1 391,6 82,1 11,1 8,8 (27,9) (19,1) (28,0) Rendabiliteitsratio s EBITDA / Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat / Bedrijfsopbrengsten EBIT / Bedrijfsopbrengsten Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep / Bedrijfsopbrengsten ROE = Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep / Eigen vermogen (aandeel Groep) (3) ROCE = Return on Capital Employed (4)(6) 7,6% 3,9% 4,0% 1,3% 10,6% 12,3% 7,2% 1,1% 1,1% -1,4% -10,6% 3,0% 5,9% 0,8% 0,6% -2,0% -12,3% 1,5% Jaarlijkse groeipercentages Bedrijfsopbrengsten EBITDA (1) Bedrijfsresultaat EBIT (2) Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep 9,3% 15,2% 295,7% 300,5% n.r. 6,0% 29,0% 44,2% 85,3% -24,1% 9,0% -0,3% -65,2% -73,0% n.r. Geconsolideerde balans Vaste activa Vlottende activa TOTAAL ACTIVA 482,7 407,9 890,7 490,8 428,5 919,3 544,0 402,5 946,5 Eigen vermogen, minderheidsbelangen inbegrepen Provisies en uitgestelde belastingen Lange-termijn financiële schulden Korte-termijn financiële schulden Overige TOTAAL PASSIVA 248,3 72,5 161,6 150,8 257,5 890,7 228,4 77,7 227,7 99,5 286,0 919,3 251,2 66,6 273,7 69,9 285,1 946,5 Netto werkkapitaal (8) 119,1 130,9,4 Beurskapitalisatie (31 dec) Minderheidsbelangen Netto financiële schuld (5) WAARDE VAN DE ONDERNEMING 289,3 32,5 270,9 592,7 274,8 38,2 301,9 615,0 212,5 39,8 317,5 569,8 Gemiddelde ingezette middelen (Capital Employed) (6) 531,6 547,1 584,2 Ratio s financiële structuur Netto financiële schuld / Eigen vermogen (7) Eigen vermogen / Balanstotaal (7) Current ratio (9) 109% 27,9% 1,00 132% 24,8% 1,12 126% 26,5% 1,14 Waarderingsratio s Price / Earnings (Beurskapitalisatie (31 dec)/ Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep) (10) Waarde van de onderneming / EBITDA Prijs / Boekwaarde (=Beurskapitalisatie / Boekwaarde (aandeel Groep)) 13,4 4,9 1,3 n.r. 5,8 1,4 n.r. 6,9 1,0 (1) EBITDA = bedrijfsresultaat + winst of verlies uit deelnemingen + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op activa (2) EBIT = bedrijfsresultaat + winst of verlies uit deelnemingen (3) gemiddeld eigen vermogen over het jaar (aandeel Groep) Gemiddelde = [eigen vermogen (aandeel Groep) op einde van vorig jaareinde + eigen vermogen (aandeel Groep) op het einde van afgelopen periode] / 2 (4) EBIT / gemiddelde ingezette middelen (capital employed) (5) financiële schuld na aftrek van liquide middelen en geldbeleggingen (6) capital employed = netto immateriële vaste activa + goodwill + materiële vaste activa + werkkapitaal Gemiddelde = [Capital employed op einde van vorig jaareinde + Capital employed op het einde van afgelopen periode] / 2 (7) eigen vermogen, belang van derden inbegrepen (8) vlottende activa (zonder geldbeleggingen) - niet-financiële korte termijn passiva (9) vlottende activa / korte-termijn verplichtingen (10) gebaseerd op de prijs van het aandeel op 31 december. Earnings = winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep per aandeel // kerncijfers recticel // jaarverslag 2007

4 in miljoen EUR Investeringen versus Afschrijvingen Investeringen in immateriële en materiële vaste activa Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (exclusief afschrijvingen op consolidatieverschillen) Investeringen / Bedrijfsopbrengsten 45,6 56,8 2,8% 44,9 89,7 3,0% 49,2 73,3 3,5% Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten per sector Soepelschuim Slaapcomfort Isolatie Automobiel Eliminaties Totaal bedrijfsopbrengsten 665,6 396,4 139,7 490,4 (80,2) 1 611,8 632,8 375,1 109,7 426,9 (70,1) 1 474,4 526,6 366,8 101,6 461,9 (65,3) 1 391,6 EBITDA per sector Soepelschuim Slaapcomfort Isolatie Automobiel Corporate Totaal ebitda 41,8 26,9 24,6 40,6 (11,8) 122,0 42,9 25,0 14,8 26,0 (2,8) 106,0 34,7 24,9 11,6 21,0 (10,0) 82,1 als % van bedrijfsopbrengsten van de sector EBITDA marge per sector Soepelschuim Slaapcomfort Isolatie Automobiel 6,3% 6,8% 17,6% 8,3% 6,8% 6,7% 13,5% 6,1% 6,6% 6,8% 11,4% 4,5% DATA PER AANDEEL Aantal aandelen (31 dec) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (vóór verwateringseffect) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (na verwateringseffect) in EUR Data per aandeel EBITDA (1) Bedrijfsresultaat (1) EBIT (1) Winst of verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (1) Winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep - Basis (1) Winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep - Verwaterd Bruto dividend Uitbetalingsratio Netto boekwaarde (aandeel Groep) 4,22 2,18 2,25 1,26 0,74 0,74 0,25 34% 7,46 3,74 0,56 0,58 (0,31) (0,75) (0,75) 0,17 n.r. 6,64 2,94 0,40 0,31 (0,69) (1,00) (1,00) 0,17 n.r. 7,46 in EUR Koers van het aandeel Gewoon aandeel op 31 december laagste van het jaar hoogste van het jaar gemiddeld dagvolume (eenheden) 10,00 8,95 11, ,60 7,52 10, ,50 6,50 8, VVPR aandeel op 31 december 9,70 9,31 7,55 (1) berekend op het gewogen aantal uitstaande aandelen (voor verwateringseffect) // kerncijfers recticel // jaarverslag 2007

5 // Inhoudstafel 0. // Inleiding 02 Recticel in een notendop 04 Belangrijkste gebeurtenissen van begin Brief aan de aandeelhouders 07 Verslag van de Raad van Bestuur // De Groep Recticel 14 Onze opdracht 16 Onze Groepswaarden - Onze Groepsvisie 17 Onze Groepsstrategie 18 Onze doelstellingen 19 Synergie 20 Duurzaam ondernemen 21 Onderzoek en ontwikkeling 22 Veiligheid, gezondheid en milieuzorg 24 Human Resources // Activiteiten 28 Wat is polyurethaan? 30 Productievestigingen 32 Soepelschuim 34 Slaapcomfort 42 Isolatie 48 Automobiel // Informatie voor de aandeelhouders 60 Informatie over het aandeel 62 Corporate Governance 68 Waarde- en Risicobeheer // Financieel gedeelte 79 recticel // jaarverslag

6 0. // Inleiding recticel // jaarverslag

7 in search of opportunities 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

8 // Recticel in een notendop a passion for comfort Onder het motto A passion for comfort streeft Recticel ernaar om als producent van polyurethaanschuimproducten een essentieel verschil te maken in het dagelijks comfort van iedereen. De Groep concentreert zich als een uniek geheel op vier geselecteerde toepassingsdomeinen: Soepelschuim, Slaapcomfort, Isolatie en Automobiel. Hoewel de Groep in hoofdzaak half-afgewerkte producten (Soepelschuim en Automobiel) produceert, is zij in een aantal divisies ook fabrikant van afgewerkte consumptie- en duurzame goederen voor eindgebruikers (Slaapcomfort en Isolatie). Zo worden binnen de divisie Slaapcomfort matrassen en lattenbodems onder vooral bekende merknamen (o.a. Beka, Epeda, Lattoflex, Literie Bultex, Schlaraffia, Sembella, Superba, Swissflex, ) gecommercialiseerd. De divisie Isolatie levert afgewerkte thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit die onmiddellijk kunnen gebruikt worden in bouwprojecten. Daarnaast hecht Recticel veel belang aan vernieuwing en technologische vooruitgang, wat onder andere geleid heeft tot een revolutionaire doorbraak bij de grootste namen uit de auto-industrie. De verschillende producten van de Groep worden daarom in steeds meer nieuwe en bestaande toepassingen gebruikt en verwerkt. Als marktleider in de meeste van zijn activiteiten stelt Recticel vandaag in totaal medewerkers tewerk in 130 vestigingen, verspreid over 27 landen. De Groep is vooral globaal aanwezig in Europa, maar bezit ook een aantal activiteiten in de Verenigde Staten en in Azië. Recticel ambieert om op een duurzame en evenwichtige wijze een meerwaarde en gestage rendabele groei te verwezenlijken ten voordele van zijn klanten en zijn aandeelhouders. Recticel is genoteerd op NYSE Euronext in Brussel. (NYSE Euronext: REC.BE Reuters: RECTt.BR Bloomberg: REC.BB) 3 soepelschuim 3 slaapcomfort 3 isolatie 3 automobiel 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

9 // Belangrijkste gebeurtenissen van begin 2008 FEBRUARI 2007 Proseat Proseat, de joint venture tussen Recticel en de Canadese groep Woodbridge, maakt zijn intentie bekend om de productielijn voor zetelkussens (Automobiel) in Wetteren (België) te sluiten. Interior Solutions Nordwind Capital informeert Recticel dat het zich uit de op 25 september 2006 ondertekende overeenkomst (Memorandum of Understanding) terugtrekt. De afdeling Interior Solutions blijft bijgevolg volledig in de Groep Recticel. MAART 2007 Proseat De in september 2006 aangekondigde integratie in Proseat van de vormschuimactiviteiten (zetelkussens voor de automobielindustrie) van Woodbridge in het Verenigd Koninkrijk wordt formeel afgerond. MEI 2007 ESPE Oy EWONA Oy Recticel ondertekent een overeenkomst waardoor het de polyurethaan- en wattering-activiteiten van Finlayson & Co (Finland) in Finland en Estland overneemt. Door deze uitbreiding verstevigt Recticel zijn marktpositie in Noord-Europa. Proseat Johnson Controls Proseat en Johnson Controls besluiten om een nieuwe productie joint venture op te richten voor het produceren van zetelkussens in vormschuim in Polen en Slowakije. Door deze samenwerking kunnen beide partners tegemoet komen aan de toekomstige stijgende vraag in Oost-Europa, door dicht bij de klant en op een kostefficiënte manier te produceren. Proseat Foamline Proseat en het Russische Foamline kondigen hun plannen aan om samen te werken voor de productie van vormgeschuimde zetelkussens voor de automobielsector in Rusland. Hiermee weet Proseat een belangrijke nieuwe stap te zetten op de markt van de automobielindustrie. JULI 2007 Rec-Les Rec-Les, één van de drie referentieaandeelhouders van Recticel, beslist om zich te ontbinden en zich in vereffening te stellen. Als gevolg hiervan worden de aandelen die Rec-Les in Recticel aanhield, verdeeld onder zijn aandeelhouders. Compagnie du Bois Sauvage Compagnie du Bois Sauvage verhoogt zijn belang in Recticel door Recticel-aandelen van Rec-Les over te nemen. Als gevolg hiervan stijgt het belang van Compagnie du Bois Sauvage in Recticel tot 23,45% (rechtstreeks en onrechtstreeks). Achtergestelde converteerbare obligatielening Recticel plaatst met groot succes een achtergestelde converteerbare obligatielening voor een totaal bedrag van EUR 57,5 miljoen. De opbrengsten van deze nieuwe plaatsing werden aangewend om uitstaande bankschulden terug te betalen. Dankzij deze nieuwe lening weet de Groep haar financieringsstructuur verder te optimaliseren. AUGUSTUS 2007 Rec-Hold - Compagnie du Bois Sauvage De aandeelhouders van Rec-Hold, dat sedert juli 1998 de belangrijkste referentieaandeelhouder van Recticel was, besluiten om hun onrechtstreekse participatie in Recticel om te zetten in een rechtstreekse participatie. Rec-Hold wordt als gevolg van deze herschikking een volledige dochtervennootschap van Compagnie du Bois Sauvage. Compagnie du Bois Sauvage versterkt zijn participatie in Recticel door een pakket Recticel-aandelen over te nemen die aangehouden werden door Rec-Man & Co. Als gevolg hiervan stijgt de participatie van Compagnie du Bois Sauvage in Recticel tot 27,57% (rechtstreeks en onrechtstreeks). 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

10 // BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN VAN 2007 EN BEGIN 2008 SEPTEMBER 2007 Gradient Recticel ondertekent een intentieverklaring met betrekking tot de overname van Gradient (Verenigd Koninkrijk). Gradient is actief op de markt van het plat dak. Deze overname moet de divisie bouwisolatie van de Groep Recticel in staat stellen om sneller en efficiënter haar marktpositie op de plat dak markt in te nemen. De overname is nu definitief en zal vanaf 1 april 2008 in de rekeningen worden opgenomen. FEBRUARI 2008 Nieuwe lening Recticel sluit een club deal transactie af met 10 prominente Europese banken voor een nieuwe multi-valuta lening van EUR 230 miljoen. Dit nieuwe krediet zal hoofdzakelijk de nog uitstaande bedragen herfinancieren onder de bestaande gesyndiceerde lening van 2004, die eind 2008 vervalt, en de EUR 50 miljoen achtergestelde lening aan 10%, met vervaldag juli JANUARI 2008 Compagnie du Bois Sauvage Compagnie du Bois Sauvage versterkt zijn participatie in Recticel door bijkomend Recticel-aandelen over te nemen die aangehouden werden door het Franse Richelieu Finance. Als gevolg hiervan stijgt de participatie van Compagnie du Bois Sauvage in Recticel tot 29,71% (rechtstreeks en onrechtstreeks). De participatie van Richelieu Finance in Recticel daalt tot 4,33%. Compagnie du Bois Sauvage, Vean en een aantal andere aandeelhouders, die samen 37,72% vertegenwoordigen, sluiten een aandeelhoudersovereenkomst af voor drie jaar om de strategie van de Groep verder te ondersteunen. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

11 // Brief aan de aandeelhouders 2007 was voor Recticel het jaar waarin het zijn Groepsstrategie heeft geherformuleerd. Vooral op het vlak van investeringen werd het accent verlegd, in de mate dat de afdelingen Soepelschuim, Slaapcomfort en Isolatie voortaan meer ruimte voor groei krijgen. Zoals bekend werd de Groep begin 2007 verrast door het afspringen van de onderhandelingen inzake de gedeeltelijke verkoop van de afdeling Interior Solutions (interieurbekleding voor de automobielsector). Daarop heeft de Raad van Bestuur gepast gereageerd door de strategie van de Groep grondig te analyseren. Midden 2007 is de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat de gevolgde strategie van de Groep de juiste is, maar dat de verschillende sectoren zich op een evenwichtigere wijze moeten ontwikkelen. Concreet werd er beslist om in de komende jaren opnieuw een investeringsniveau van EUR 45 miljoen tot EUR 60 miljoen aan te houden. Vooral de traditionele sectoren, Soepelschuim, Slaapcomfort en Isolatie zullen hierdoor meer ademruimte krijgen. Evenwichtig groeien houdt ook in dat Recticel zijn Automobieldivisie stabiliseert op het huidige niveau en selectiever zal omspringen met het aanvaarden van orders voor Interior Solutions. De sterke groei van de vorige jaren wordt met andere woorden genormaliseerd. Recticel is ervan overtuigd met zijn huidig industrieel netwerk van 12 fabrieken in Europa, de Verenigde Staten, China en Japan, de automobielklanten die kiezen voor de unieke Colofast-technologie, conform hun eisen, verder te kunnen bedienen. Het winstherstel van de Interior Solutions-divisie in de Verenigde Staten, zonder verdere investeringen, staat hoog op de agenda en een reorganisatieplan is in uitvoering. De Groep is ervan overtuigd dat ze met deze vernieuwde strategie klaar is om volop in te spelen op een aantal belangrijke marktontwikkelingen. In de sector Soepelschuim en bij Proseat (zetelkussens Automobiel) worden nieuwe expansiemogelijkheden in Centraal- en Oost-Europa van nabij opgevolgd en wordt de aanwezigheid van de Groep versterkt. Het ontwikkelen van nieuwe schuimsoorten en toepassingen wint aan belang en zal ondersteund worden. Slaapcomfort koos reeds jaren geleden resoluut voor een gerichte merkenstrategie. Met innovatie en diversificatie speelt de Groep vandaag in op de eisen van de consument in West-Europa. Tegelijk is het belangrijk om in Centraal- en Oost-Europa een basis voor groei op te bouwen, gezien de consumentenmarkt zich daar in de toekomst zal ontwikkelen. Isolatie tot slot kent momenteel een ongekende groei, geholpen door de sterke belangstelling voor milieu- en energiethema s. Dit biedt hoog groeipotentieel dat Recticel met de bijkomende investeringsmiddelen zal ondersteunen. Bevestiging van gunstige onderliggende resultaten 2007 was een belangrijk jaar voor de Groep, niet alleen omwille van de mooie omzetgroei en de goede resultaten, maar vooral omdat het bewijs geleverd werd dat de fundamentele strategie correct is. Inderdaad, éénmaal de problemen met de Interior Solutions afdeling in USA onder controle, komen de rendabiliteitsmogelijkheden van de andere divisies duidelijk naar boven. Hoewel dit ook in de resultaten van 2006 reeds de tendens was, kwam dit onvoldoende tot uiting omwille van de bijzondere waardevermindering op de Amerikaanse activa van de Interior Solutions divisie in dat jaar. De verbetering van de structurele rendabiliteit werd in alle sectoren op een overtuigende manier opgetekend tijdens het afgelopen jaar. De Groep mag dan ook tevreden zijn over de geleverde prestaties, hoewel er nog ruimte is voor verbetering. hogere bedrijfsopbrengsten De omzet steeg met EUR 137 miljoen of +9,3% tot EUR 1,6 miljard. Hiervan is 5,4% het resultaat van zuiver organische groei. Hoewel alle activiteiten hiertoe bijdroegen, valt toch de indrukwekkende vooruitgang van de bedrijfsopbrengsten in de sector Isolatie op, EUR +30 miljoen of +27,3%! Gunstige marktomstandigheden, hoge energieprijzen en een groter milieubewustzijn lagen aan de basis. Ook de sector Automobiel presteerde beter (omzetstijging van EUR 63,4 miljoen of +14,9% in totaal) en dit ondanks moeilijke marktomstandigheden. Hiervan was 6,9% het resultaat van interne groei en 8,0% als gevolg van de integratie van de zetelkussenactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk. Ook de divisie Interior Solutions groeide met 5,6% en wist nieuwe contracten in de wacht te slepen. In de andere sectoren ging de omzet er op vooruit, gedeeltelijk door de doorrekening van de hogere grondstofprijzen in de eigen verkoopprijzen, maar belangrijker nog door structureel hogere volumes. Enkel de divisie composite foams (Soepelschuim) kende een lagere omzet die te wijten was aan fors gedaalde marktprijzen voor restschuim. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

12 // BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS verbeterde winstgevendheid De verbetering van de rendabiliteit, die reeds in 2006 merkbaar was, kon zich doorheen 2007 verder bestendigen. Ook hier wisten bijna alle deelactiviteiten er op vooruit te gaan. Deze puike evoluties waren mede te danken aan gunstige marktomstandigheden, de continue inspanningen voor productiviteitsverbeteringen en de positieve effecten op de kostenstructuur van de reorganisaties van de voorbije jaren. Anderzijds dient gezegd te worden dat een aantal lasten zwaarder hebben doorgewogen. Zo stegen de transportkosten voor de distributie naar de klanten aanzienlijk als gevolg van de hogere brandstofprijzen. In dezelfde lijn, werden een aantal grondstofprijzen het afgelopen jaar verhoogd. De stijging van deze lasten werd quasi onmiddellijk verrekend in de verkoopprijzen waardoor de impact op de resultaten beperkt is gebleven. De recurrente operationele resultaten van de eerste jaarhelft, die aanzienlijk beter waren in vergelijking met deze van de periodes ervoor, konden herhaald worden tijdens het tweede semester. Recticel boekte een EBITDA van EUR 122,0 miljoen (+15,2 % tegenover 2006), wat overeenstemt met een EBITDA-marge op bedrijfsopbrengsten van 7,6% (7,2% in 2006). Tijdens het tweede semester ging de EBITDA er, met uitzondering van Soepelschuim, in alle sectoren op vooruit tegenover de eerste jaarhelft van Rekeninghoudend met hogere nettolasten voor de ondersteunende diensten (Corporate) tijdens het tweede semester omwille van niet-recurrente elementen, werd de totale EBITDA van de eerste jaarhelft in het tweede semester net niet gehaald. De EBIT kwam uit op EUR 65,2 miljoen (EUR 16,3 miljoen in 2006). Zoals bekend, werd het resultaat van 2006 in grote mate beïnvloed door de bijzondere waardeverminderingen (EUR 31,1 miljoen) op de Amerikaanse activa van de Interior Solutions activiteiten (Automobiel). De EBIT-marge op bedrijfsopbrengsten steeg bij gevolg van 1,1% (in 2006) tot 4,0%. Het nettoresultaat klokte uiteindelijk af op een winst van EUR 21,5 miljoen EUR tegenover een verlies van EUR 21,2 miljoen het jaar voordien. Versteviging van de balansstructuur Tijdens het afgelopen jaar heeft de Groep bijzondere aandacht geschonken aan het versterken van de balansstructuur. Vooral in de context van haar vernieuwde strategie wenste de Groep de nodige financiële middelen voor de lange termijn veilig te stellen. Belangrijke leningen vervielen namelijk eind 2008 en midden De Groep heeft in juli 2007 een converteerbare lening van EUR 57,5 miljoen, met een looptijd van 10 jaar, succesvol in de markt geplaatst. Daarnaast werd in februari 2008 een nieuwe gesyndiceerde lening van EUR 230 miljoen, met een looptijd van 5 jaar, afgesloten. Hoewel deze nieuwe middelen de nodige zuurstof geven aan de Groep, zullen zij a priori gebruikt worden voor de terugbetaling van de nog uitstaande bedragen onder de voornoemde leningen. Bijgevolg zal de schuldgraad van de Groep niet verder toenemen door deze laatste transacties. Integendeel, eind 2007 was de schuldgraad reeds gedaald tot 109% van het eigen vermogen. Beide leningen werden, niettegenstaande de ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, aan gunstige voorwaarden afgesloten waardoor de gemiddelde kredietmarge op de uitstaande schulden verder verlaagd werd. Vooruitzichten Alhoewel de vooruitzichten in al onze sectoren gunstig blijven, brengen de huidige macro-economische omstandigheden onvermijdelijk een aantal onzekerheden met zich mee. Toch is de Groep ervan overtuigd dat door krachtdadig in te spelen op de nieuwe uitdagingen, zij in staat moet zijn om de resultaten van het afgelopen jaar te verbeteren. Mede dankzij de versteviging van de financiële structuur van de Groep moet het mogelijk zijn om op basis van haar solide marktposities haar toekomstig succes te verzekeren en verder aandeelhouderswaarde te creëren. Drie aandachtspunten zullen hierbij prioritair van belang zijn. In eerste instantie zal de groei zich moeten realiseren in de domeinen met het hoogste rendabiliteitspotentieel. Ten tweede zal nauwgezet gekeken worden naar de kostenstructuur van de organisatie. Vooral in het aankoopbeleid zal streng toegekeken worden opdat de Groep aan de beste marktvoorwaarden goederen en diensten aankoopt. Vaste kosten zullen op hun beurt onder controle gehouden worden en investeringsbudgetten zullen toegespitst worden op de meest belovende sectoren; dit alles zonder de lange termijn objectieven van de Groep uit het oog te verliezen. Ten derde zal de Groep zich in de komende jaren focussen op de verdere afbouw van haar financiële schulden, om zodoende haar financiële flexibiliteit te verbeteren. Door de vrije kasstromen prioritair te gebruiken voor het afbouwen van de schulden, moet de Groep in staat zijn om de ratio netto financiële schuld/eigen vermogen te herleiden tot minder dan %. Deze kasstromen zullen a priori moeten gegenereerd worden uit de operaties, door een strikt beheer van het werkkapitaal en uiteraard met gedisciplineerde investeringsbudgetten. Tot slot zal de Groep de nodige aandacht schenken aan het verder optimaliseren van haar werking, om zodoende de inherente synergieën van een groep ten volle tot hun recht te laten komen. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

13 // BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Wijzigingen in het aandeelhouderschap Afgelopen jaar werden een aantal wijzigingen in het aandeelhouderschap opgetekend. Het was trouwens al langer bekend dat een aantal referentie-aandeelhouders van het eerste uur hun belang in Recticel gradueel zouden afbouwen of omzetten in rechtstreekse participaties aangehouden door hun eigen aandeelhouders. Dit gegeven maakte de structuur via de ad hoc vennootschap Rec-Hold overbodig waardoor deze laatste recent werd opgedoekt. Daarnaast, en dit is belangrijk om te onderstrepen, heeft dit gegeven nooit op de operaties gewogen, noch enige significante druk gecreëerd op de beurskoers van de Groep. Daartegenover staat dat het aandeelhouderschap van de Groep beduidend internationaler is geworden. Dankbetuiging In naam van de Raad van Bestuur en het Management Comité wensen wij onze aandeelhouders en klanten oprecht te bedanken voor het vertrouwen tijdens het afgelopen jaar. Wat de Groep het afgelopen jaar wist te realiseren, zou onmogelijk zijn geweest zonder de hulp van onze leveranciers, financiële en handelspartners. Onze dank gaat tevens uit naar de werknemersvertegenwoordigers voor hun coöperatieve samenwerking en hun wil tot dialoog. Tot slot wensen wij nog een speciale dank uit te spreken voor onze duizenden medewerkers die door hun ideeën, toewijding, inzet en loyauteit er opnieuw een sterk jaar van hebben gemaakt. Sinds het afronden van de strategische denkoefening midden 2007 heeft Compagnie du Bois Sauvage zijn belang in Recticel meermaals verhoogd. Hoewel Compagnie du Bois Sauvage reeds vele jaren de grootste aandeelhouder is van Recticel, kan vandaag vastgesteld worden dat deze investeerder zijn vertrouwen in de Groep heeft herbevestigd door zijn belang, samen met Entreprises et Chemins de Fer en Chine (moedermaatschappij van Compagnie du Bois Sauvage), op te trekken tot 29,71%. Brussel, 06 maart 2008 Daarnaast heeft Compagnie du Bois Sauvage samen met een aantal historische aandeelhouders, waaronder de CEO (VEAN), een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst gesloten voor een periode van drie jaar. Door dit engagement kan vandaag gesteld worden dat Recticel voor 37,72% verankerd is rond een stabiele aandeelhouderskern. Deze situatie geeft aan de Groep de nodige stabiliteit om haar strategie op een serene manier verder te ontwikkelen. Luc Vansteenkiste Chief Executive Officer Etienne Davignon Voorzitter van de Raad van Bestuur Hoger dividend Het aangegane engagement inzake dividendpolitiek heeft de Groep steeds consequent en redelijk toegepast. De Raad van Bestuur is namelijk steeds uitgegaan van het principe om, wanneer mogelijk, het dividend jaarlijks te verhogen. Daarnaast wordt bij de uitkering van de winst getracht om altijd een gezond evenwicht te vinden tussen de garantie op een stabiel dividend en het behoud van voldoende investeringsmogelijkheden om de groei van de onderneming en de balansstructuur op langere termijn veilig te stellen. Na een aantal moeilijke jaren (met netto verliescijfers) tijdens dewelke trouwens nog steeds een dividend van EUR 0,17 per aandeel werd uitbetaald, kan het dividend voor dit jaar verhoogd worden tot EUR 0,25 per aandeel. De Groep heeft alvast het vertrouwen om haar winstgevendheid gestaag te verbeteren en bijgevolg verdere stijgingen van het dividend na te streven. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

14 // Verslag van de Raad van Bestuur Winstherstel Volledig effect van herstructureringen over de laatste drie jaar Stijging van de brutowinst met 36% sedert 2005 bij een stabiele kostenstructuur Substantiële verbetering Automobiel activiteiten Sterke rendabele groei van de sector Isolatie (omzet : +37,4% - ebitda : +112,2%) Verdere afbouw netto financiële schuld en succesvolle herfinanciering Netto financiële schuld: EUR 271 miljoen EUR 57,5 miljoen converteerbare obligatielening over 10 jaar EUR 230 miljoen senior banklening over 5 jaar Voorstel tot verhoging brutodividend met 47% tot EUR 0,25 per aandeel 5 Kerncijfers in miljoen eur Bedrijfsopbrengsten 1 611, , ,6 Brutowinst 255,0 235,6 187,6 als % van Bedrijfsopbrengsten 15,8% 16,0% 13,5% EBITDA als % van Bedrijfsopbrengsten EBIT als % van Bedrijfsopbrengsten Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep 21,5 (21,2) (28,0) Winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep per aandeel - basis (in EUR) 0,74 (0,75) (1,00) Bruto dividend per aandeel (in EUR) 0,25 (1) 0,17 0,17 122,0 7,6% 65,2 4,0% 106,0 7,2% 16,3 1,1% 82,1 5,9% 8,8 0,6% Eigen vermogen, minderheidsbelangen inbegrepen 248,3 228,4 251,2 Netto financiële schuld 270,9 301,9 317,5 Schuldgraadratio 109% 132% 126% Gemiddelde ingezette middelen (Capital Employed) 531,6 547,1 584,2 ROCE = Return on Capital Employed 12,3% 3,0% 1,5% ROE = Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep / Eigen vermogen (aandeel Groep) 10,6% -10,6% -12,3% (1) dividendvoorstel 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

15 // verslag van de raad van bestuur Algemene analyse De positieve trend en de operationele prestaties van het eerste semester van 2007 werden in de tweede jaarhelft verder gezet. De Groep Recticel realiseerde positieve resultaten in alle divisies zowel qua omzet als qua EBITDA. De verder stijgende grondstofprijzen konden over het algemeen doorgerekend worden in de eigen verkoopprijzen. De bedrijfsopbrengsten stegen in 2007 met 9,3% tot EUR 1.611,8 miljoen. Alle divisies gingen er op vooruit. De sterke groei van de divisies Isolatie en Automobiel gedurende het eerste semester van 2007 heeft zich ook in de tweede jaarhelft doorgetrokken. 5 Opsplitsing netto-omzet per sector in miljoen eur Soepelschuim 665,6 632,8 5,2% Slaapcomfort 396,4 375,1 5,7% Isolatie 139,7 109,7 27,3% Automobiel 490,4 426,9 14,9% Eliminaties (80,2) (70,1) 14,3% TOTAAL 1 611, ,4 9,3% Op vergelijkbare basis zijn de bedrijfsopbrengsten gestegen met 5,4%. De belangrijkste wijzigingen in de consolidatiekring zijn: - de integratie van het Spaanse Icoa (Soepelschuim) (sinds 1 april 2006) - de consolidatie van het Turkse Teknofoam (Soepelschuim) (sinds 1 januari 2007) - de integratie in de joint venture Proseat (Automobiel) van de zetelkussenactiviteiten van Woodbridge in het Verenigd Koninkrijk (sinds 1 maart 2007) - de acquisitie van het Finse Espe (Soepelschuim) (sinds 1 juli 2007) De belangrijkste overige wijzigingen in de consolidatiekring in 2006 versus 2005 waren: - de joint venture Kingspan Tarec Industrial Insulation (Isolatie) - de gedeeltelijke verkoop van de window encapsulation activiteiten in oktober 2005 (Automobiel) De Groep realiseerde een EBITDA van EUR 122 miljoen, een stijging van 15,2% ten opzichte van vorig jaar. Ook hier vertoonden de divisies Isolatie en Automobiel de grootste vooruitgang. De grootste bijdrage tot de totale EBITDA werd nog steeds geleverd door de divisie Soepelschuim. 5 Opsplitsing EBITDA per sector in miljoen eur Soepelschuim 41,8 42,9-2,7% Slaapcomfort 26,9 25,0 7,3% Isolatie 24,6 14,8 66,1% Automobiel 40,6 26,0 56,1% Corporate (11,8) (2,8) 322,0% TOTAAL 122,0 106,0 15,2% 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

16 // verslag van de raad van bestuur Het netto Corporate resultaat kwam uit op EUR 11,8 miljoen ten opzichte van EUR 2,8 miljoen in Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de niet-recurrente meerwaarde die werd gerealiseerd op de verkoop van industrieterreinen in België (Balim) in De EBIT sloot af op EUR 65,2 miljoen, in vergelijking met EUR 16,3 miljoen in De verbetering van EUR 48,9 miljoen is voor het grootste stuk toe te schrijven aan de niet-recurrente nettokosten ten belope van EUR 33,6 miljoen die in 2006 dienden genomen te worden. Daarnaast is de vooruitgang een gevolg van operationele verbeteringen. In 2007 bedroegen de netto niet-recurrente elementen EUR 2,6 miljoen. In 2007 dienden er kosten gemaakt te worden voor herstructureringen, o.a. in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze kosten werden bijna volledig geneutraliseerd door meerwaarden op participaties en vastgoed. Het financieel resultaat kwam uit op EUR 28,7 miljoen (EUR -25,0 miljoen in 2006). Daar waar de netto-intrestlasten globaal stabiel bleven, werd het financieel resultaat voornamelijk beïnvloed door de evolutie van de andere financiële opbrengsten en lasten. De toename van deze laatste verklaart zich vooral door uitzonderlijke positieve wisselkoersverschillen in 2006 die in 2007 niet konden worden herhaald. De belastingen op het resultaat stegen van EUR 10,4 miljoen naar EUR 14,3 miljoen en worden als volgt verklaard: - courante belastingen (EUR -9,3 miljoen in vergelijking met EUR 12,6 miljoen in 2006) voornamelijk ten laste van dochterondernemingen in Oost-Europa, Duitsland en Zweden; - uitgestelde belastingen (EUR -5,0 miljoen ten opzichte van EUR 2,2 miljoen in 2006) voornamelijk als gevolg van afname van vroeger aangelegde belastingsactiva en de lagere belastingsvoet in Duitsland. De Groep zette over 2007 een nettowinst (deel van de Groep) neer van EUR 21,5 miljoen ten opzichte van een nettoverlies in 2006 ten belope van EUR 21,2 miljoen. Gezien dit sterke resultaat zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 20 mei 2008 vragen om het bruto dividend op te trekken van EUR 0,17 naar EUR 0,25 per aandeel. Dit komt overeen met een stijging van 47%. Stand van zaken per sector Voor een stand van zaken per sector en de commentaren die daarover door de Raad van Bestuur werden geformuleerd, verwijzen we naar de hoofdstukken over de activiteiten van de Groep, verderop in dit jaarverslag. Wijzigingen in aandeelhouderschap In augustus 2007 evolueerde Rec-Hold (de historische referentieaandeelhouder van Recticel), als gevolg van een herschikking van het aandeelhouderschap, naar een % dochter van Compagnie du Bois Sauvage. Sindsdien versterkte Compagnie du Bois Sauvage verder haar positie als referentieaandeelhouder van Recticel. Vandaag houden Compagnie du Bois Sauvage en Entreprises et Chemins de Fer en Chine (moedermaatschappij van Compagnie du Bois Sauvage) samen een participatie van 29,71% aan in Recticel. Compagnie du Bois Sauvage, Vean en een aantal andere aandeelhouders, die vandaag samen 37,72% vertegenwoordigen, hebben een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten voor een periode van drie jaar om de strategie van de Groep verder te ondersteunen. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

17 // verslag van de raad van bestuur Schuldpositie Na de succesvolle plaatsing in juli 2007 van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van EUR 57,5 miljoen, sloot de Groep Recticel in februari 2008 een club deal transactie af met 10 belangrijke Europese banken voor een nieuwe multi-valuta lening van EUR 230 miljoen. Dit nieuwe krediet zal hoofdzakelijk de nog uitstaande bedragen herfinancieren onder de bestaande gesyndiceerde lening van 2004, die eind 2008 zou vervallen, en de EUR 50 miljoen achtergestelde lening aan 10%, met vervaldag juli Eind 2007 bedraagt de netto financiële schuld EUR 271 miljoen. De schuldgraad vertegenwoordigt 109% van het eigen vermogen ten opzichte van 132% eind Vooruitzichten Ondanks het huidige onzekere macro-economische klimaat verwacht de Groep voor 2008 in alle sectoren een verdere stijging van zowel de omzet als de resultaten. Dividend Na kennisname van de algemene vooruitzichten zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 20 mei 2008 voorstellen het bruto dividend te verhogen van EUR 0,17 tot EUR 0,25 per aandeel (EUR 0,1875 netto voor de gewone aandelen, EUR 0,2125 netto voor de VVPR aandelen). 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

18 1. // De Groep Recticel recticel // jaarverslag

19 advancing together as a team 1. // de groep recticel recticel // jaarverslag

20 // Onze opdracht a passion for comfort Recticel wil: beantwoorden aan ieders verlangen naar een groter comfort in het dagelijks leven een samenhangende Groep zijn die bestaat uit vier sectoren (Soepelschuim, Slaapcomfort, Isolatie en Automobiel), gesterkt door haar uitstekende expertise van polyurethaanschuim, zowel qua materiaal als qua productieprocessen, en haar lange ervaring in comfortmarketing en technologie een meerwaarde creëren voor zijn klanten en aandeelhouders alle werknemers de mogelijkheid bieden om hun individuele talenten te ontplooien binnen het kader van de Groepsstrategie zijn verantwoordelijkheid nemen als organisatie binnen de leefgemeenschap, met een sterke nadruk op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuzorg 1. // de groep recticel recticel // jaarverslag

OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733

OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733 Recticel NV/SA (naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel (Evere), België) OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733.804 NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Growing in the future

Growing in the future Growing in the future jaarverslag activiteitenverslag 0 kerncijfers 2005 2006 2007 2008 2009 // Hoogtepunten Winst- en Verliesrekening in miljoen euro Opbrengsten 733,5 813,5 931,9 1.018,8 1.197,4 Brutowinst

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

2010 JAARVERSLAG FPIM

2010 JAARVERSLAG FPIM 2010 JAARVERSLAG FPIM FPIM JAARVERSLAG 2010 3 Inhoudsopgave WOORD VAN DE VOORZITTER p. 4 DE FPIM: OVERHEIDSHOLDING EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ p. 7 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN 2006-2010 p. 12 I. OPERATIONEEL

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 AS REAL AS YOUR BUSINESS

JAARVERSLAG 2006 AS REAL AS YOUR BUSINESS JAARVERSLAG 2006 AS REAL AS YOUR BUSINESS Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO 6 Activiteitenverslag 2006 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Jaarverslag 2000 1 INHOUDSTAFEL BRIEF van de VOORZITTER 4 BRIEF van de CEO 7 Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Een bondige beschrijving van de Real Software Group 17 VERSLAG van de RAAD

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving 28 28 Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Economisch Verslag p. 8 Milieuverslag p. 4 Sociaal Verslag p. 62 Jaarrekening p. 85 Bestuursverslag

Nadere informatie

Profiel. Inhoudstafel

Profiel. Inhoudstafel Jaarverslag 2007 Inhoudstafel Deel 1: Verslag van de Raad van bestuur 03 Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd bestuurder 06 Raad van bestuur 09 Bekaert Group Executive Wereldspeler met focus op de

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie