jaarverslag a journey in equilibrium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium"

Transcriptie

1 jaarverslag a journey in equilibrium

2 // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611, , , , , , ,4 82, , , Geconsolideerd bedrijfsresultaat in miljoen eur Geconsolideerde winst of verlies toerekenbaar aan de Groep in miljoen eur 63, , ,9 40 5, ,1 11,1 16,0 20 (10,1) (21,2) (10) (20) 0 (28,0) (30) Investeringen / Afschrijvingen in miljoen eur EBITDA / Bedrijfsopbrengsten,3 84,7 89,7 7,2 7,6 7,5 % 73,3 80 7,0 % 54,1 49,9 49,2 44,9 45,6 56,8 60 6,5 6,5 % 40 5,7 5,9 6,0 % 20 5,5 % 0 5,0 % investeringen afschrijvingen // kerncijfers recticel // jaarverslag 2007

3 // kerncijfers in miljoen EUR Geconsolideerde resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten EBITDA (1) Bedrijfsresultaat EBIT (2) Financieel resultaat Winst of verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep ,8 122,0 63,2 65,2 (28,7) 36,5 21, ,4 106,0 16,0 16,3 (25,0) (8,7) (21,2) 1 391,6 82,1 11,1 8,8 (27,9) (19,1) (28,0) Rendabiliteitsratio s EBITDA / Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat / Bedrijfsopbrengsten EBIT / Bedrijfsopbrengsten Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep / Bedrijfsopbrengsten ROE = Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep / Eigen vermogen (aandeel Groep) (3) ROCE = Return on Capital Employed (4)(6) 7,6% 3,9% 4,0% 1,3% 10,6% 12,3% 7,2% 1,1% 1,1% -1,4% -10,6% 3,0% 5,9% 0,8% 0,6% -2,0% -12,3% 1,5% Jaarlijkse groeipercentages Bedrijfsopbrengsten EBITDA (1) Bedrijfsresultaat EBIT (2) Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep 9,3% 15,2% 295,7% 300,5% n.r. 6,0% 29,0% 44,2% 85,3% -24,1% 9,0% -0,3% -65,2% -73,0% n.r. Geconsolideerde balans Vaste activa Vlottende activa TOTAAL ACTIVA 482,7 407,9 890,7 490,8 428,5 919,3 544,0 402,5 946,5 Eigen vermogen, minderheidsbelangen inbegrepen Provisies en uitgestelde belastingen Lange-termijn financiële schulden Korte-termijn financiële schulden Overige TOTAAL PASSIVA 248,3 72,5 161,6 150,8 257,5 890,7 228,4 77,7 227,7 99,5 286,0 919,3 251,2 66,6 273,7 69,9 285,1 946,5 Netto werkkapitaal (8) 119,1 130,9,4 Beurskapitalisatie (31 dec) Minderheidsbelangen Netto financiële schuld (5) WAARDE VAN DE ONDERNEMING 289,3 32,5 270,9 592,7 274,8 38,2 301,9 615,0 212,5 39,8 317,5 569,8 Gemiddelde ingezette middelen (Capital Employed) (6) 531,6 547,1 584,2 Ratio s financiële structuur Netto financiële schuld / Eigen vermogen (7) Eigen vermogen / Balanstotaal (7) Current ratio (9) 109% 27,9% 1,00 132% 24,8% 1,12 126% 26,5% 1,14 Waarderingsratio s Price / Earnings (Beurskapitalisatie (31 dec)/ Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep) (10) Waarde van de onderneming / EBITDA Prijs / Boekwaarde (=Beurskapitalisatie / Boekwaarde (aandeel Groep)) 13,4 4,9 1,3 n.r. 5,8 1,4 n.r. 6,9 1,0 (1) EBITDA = bedrijfsresultaat + winst of verlies uit deelnemingen + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op activa (2) EBIT = bedrijfsresultaat + winst of verlies uit deelnemingen (3) gemiddeld eigen vermogen over het jaar (aandeel Groep) Gemiddelde = [eigen vermogen (aandeel Groep) op einde van vorig jaareinde + eigen vermogen (aandeel Groep) op het einde van afgelopen periode] / 2 (4) EBIT / gemiddelde ingezette middelen (capital employed) (5) financiële schuld na aftrek van liquide middelen en geldbeleggingen (6) capital employed = netto immateriële vaste activa + goodwill + materiële vaste activa + werkkapitaal Gemiddelde = [Capital employed op einde van vorig jaareinde + Capital employed op het einde van afgelopen periode] / 2 (7) eigen vermogen, belang van derden inbegrepen (8) vlottende activa (zonder geldbeleggingen) - niet-financiële korte termijn passiva (9) vlottende activa / korte-termijn verplichtingen (10) gebaseerd op de prijs van het aandeel op 31 december. Earnings = winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep per aandeel // kerncijfers recticel // jaarverslag 2007

4 in miljoen EUR Investeringen versus Afschrijvingen Investeringen in immateriële en materiële vaste activa Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (exclusief afschrijvingen op consolidatieverschillen) Investeringen / Bedrijfsopbrengsten 45,6 56,8 2,8% 44,9 89,7 3,0% 49,2 73,3 3,5% Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten per sector Soepelschuim Slaapcomfort Isolatie Automobiel Eliminaties Totaal bedrijfsopbrengsten 665,6 396,4 139,7 490,4 (80,2) 1 611,8 632,8 375,1 109,7 426,9 (70,1) 1 474,4 526,6 366,8 101,6 461,9 (65,3) 1 391,6 EBITDA per sector Soepelschuim Slaapcomfort Isolatie Automobiel Corporate Totaal ebitda 41,8 26,9 24,6 40,6 (11,8) 122,0 42,9 25,0 14,8 26,0 (2,8) 106,0 34,7 24,9 11,6 21,0 (10,0) 82,1 als % van bedrijfsopbrengsten van de sector EBITDA marge per sector Soepelschuim Slaapcomfort Isolatie Automobiel 6,3% 6,8% 17,6% 8,3% 6,8% 6,7% 13,5% 6,1% 6,6% 6,8% 11,4% 4,5% DATA PER AANDEEL Aantal aandelen (31 dec) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (vóór verwateringseffect) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (na verwateringseffect) in EUR Data per aandeel EBITDA (1) Bedrijfsresultaat (1) EBIT (1) Winst of verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (1) Winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep - Basis (1) Winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep - Verwaterd Bruto dividend Uitbetalingsratio Netto boekwaarde (aandeel Groep) 4,22 2,18 2,25 1,26 0,74 0,74 0,25 34% 7,46 3,74 0,56 0,58 (0,31) (0,75) (0,75) 0,17 n.r. 6,64 2,94 0,40 0,31 (0,69) (1,00) (1,00) 0,17 n.r. 7,46 in EUR Koers van het aandeel Gewoon aandeel op 31 december laagste van het jaar hoogste van het jaar gemiddeld dagvolume (eenheden) 10,00 8,95 11, ,60 7,52 10, ,50 6,50 8, VVPR aandeel op 31 december 9,70 9,31 7,55 (1) berekend op het gewogen aantal uitstaande aandelen (voor verwateringseffect) // kerncijfers recticel // jaarverslag 2007

5 // Inhoudstafel 0. // Inleiding 02 Recticel in een notendop 04 Belangrijkste gebeurtenissen van begin Brief aan de aandeelhouders 07 Verslag van de Raad van Bestuur // De Groep Recticel 14 Onze opdracht 16 Onze Groepswaarden - Onze Groepsvisie 17 Onze Groepsstrategie 18 Onze doelstellingen 19 Synergie 20 Duurzaam ondernemen 21 Onderzoek en ontwikkeling 22 Veiligheid, gezondheid en milieuzorg 24 Human Resources // Activiteiten 28 Wat is polyurethaan? 30 Productievestigingen 32 Soepelschuim 34 Slaapcomfort 42 Isolatie 48 Automobiel // Informatie voor de aandeelhouders 60 Informatie over het aandeel 62 Corporate Governance 68 Waarde- en Risicobeheer // Financieel gedeelte 79 recticel // jaarverslag

6 0. // Inleiding recticel // jaarverslag

7 in search of opportunities 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

8 // Recticel in een notendop a passion for comfort Onder het motto A passion for comfort streeft Recticel ernaar om als producent van polyurethaanschuimproducten een essentieel verschil te maken in het dagelijks comfort van iedereen. De Groep concentreert zich als een uniek geheel op vier geselecteerde toepassingsdomeinen: Soepelschuim, Slaapcomfort, Isolatie en Automobiel. Hoewel de Groep in hoofdzaak half-afgewerkte producten (Soepelschuim en Automobiel) produceert, is zij in een aantal divisies ook fabrikant van afgewerkte consumptie- en duurzame goederen voor eindgebruikers (Slaapcomfort en Isolatie). Zo worden binnen de divisie Slaapcomfort matrassen en lattenbodems onder vooral bekende merknamen (o.a. Beka, Epeda, Lattoflex, Literie Bultex, Schlaraffia, Sembella, Superba, Swissflex, ) gecommercialiseerd. De divisie Isolatie levert afgewerkte thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit die onmiddellijk kunnen gebruikt worden in bouwprojecten. Daarnaast hecht Recticel veel belang aan vernieuwing en technologische vooruitgang, wat onder andere geleid heeft tot een revolutionaire doorbraak bij de grootste namen uit de auto-industrie. De verschillende producten van de Groep worden daarom in steeds meer nieuwe en bestaande toepassingen gebruikt en verwerkt. Als marktleider in de meeste van zijn activiteiten stelt Recticel vandaag in totaal medewerkers tewerk in 130 vestigingen, verspreid over 27 landen. De Groep is vooral globaal aanwezig in Europa, maar bezit ook een aantal activiteiten in de Verenigde Staten en in Azië. Recticel ambieert om op een duurzame en evenwichtige wijze een meerwaarde en gestage rendabele groei te verwezenlijken ten voordele van zijn klanten en zijn aandeelhouders. Recticel is genoteerd op NYSE Euronext in Brussel. (NYSE Euronext: REC.BE Reuters: RECTt.BR Bloomberg: REC.BB) 3 soepelschuim 3 slaapcomfort 3 isolatie 3 automobiel 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

9 // Belangrijkste gebeurtenissen van begin 2008 FEBRUARI 2007 Proseat Proseat, de joint venture tussen Recticel en de Canadese groep Woodbridge, maakt zijn intentie bekend om de productielijn voor zetelkussens (Automobiel) in Wetteren (België) te sluiten. Interior Solutions Nordwind Capital informeert Recticel dat het zich uit de op 25 september 2006 ondertekende overeenkomst (Memorandum of Understanding) terugtrekt. De afdeling Interior Solutions blijft bijgevolg volledig in de Groep Recticel. MAART 2007 Proseat De in september 2006 aangekondigde integratie in Proseat van de vormschuimactiviteiten (zetelkussens voor de automobielindustrie) van Woodbridge in het Verenigd Koninkrijk wordt formeel afgerond. MEI 2007 ESPE Oy EWONA Oy Recticel ondertekent een overeenkomst waardoor het de polyurethaan- en wattering-activiteiten van Finlayson & Co (Finland) in Finland en Estland overneemt. Door deze uitbreiding verstevigt Recticel zijn marktpositie in Noord-Europa. Proseat Johnson Controls Proseat en Johnson Controls besluiten om een nieuwe productie joint venture op te richten voor het produceren van zetelkussens in vormschuim in Polen en Slowakije. Door deze samenwerking kunnen beide partners tegemoet komen aan de toekomstige stijgende vraag in Oost-Europa, door dicht bij de klant en op een kostefficiënte manier te produceren. Proseat Foamline Proseat en het Russische Foamline kondigen hun plannen aan om samen te werken voor de productie van vormgeschuimde zetelkussens voor de automobielsector in Rusland. Hiermee weet Proseat een belangrijke nieuwe stap te zetten op de markt van de automobielindustrie. JULI 2007 Rec-Les Rec-Les, één van de drie referentieaandeelhouders van Recticel, beslist om zich te ontbinden en zich in vereffening te stellen. Als gevolg hiervan worden de aandelen die Rec-Les in Recticel aanhield, verdeeld onder zijn aandeelhouders. Compagnie du Bois Sauvage Compagnie du Bois Sauvage verhoogt zijn belang in Recticel door Recticel-aandelen van Rec-Les over te nemen. Als gevolg hiervan stijgt het belang van Compagnie du Bois Sauvage in Recticel tot 23,45% (rechtstreeks en onrechtstreeks). Achtergestelde converteerbare obligatielening Recticel plaatst met groot succes een achtergestelde converteerbare obligatielening voor een totaal bedrag van EUR 57,5 miljoen. De opbrengsten van deze nieuwe plaatsing werden aangewend om uitstaande bankschulden terug te betalen. Dankzij deze nieuwe lening weet de Groep haar financieringsstructuur verder te optimaliseren. AUGUSTUS 2007 Rec-Hold - Compagnie du Bois Sauvage De aandeelhouders van Rec-Hold, dat sedert juli 1998 de belangrijkste referentieaandeelhouder van Recticel was, besluiten om hun onrechtstreekse participatie in Recticel om te zetten in een rechtstreekse participatie. Rec-Hold wordt als gevolg van deze herschikking een volledige dochtervennootschap van Compagnie du Bois Sauvage. Compagnie du Bois Sauvage versterkt zijn participatie in Recticel door een pakket Recticel-aandelen over te nemen die aangehouden werden door Rec-Man & Co. Als gevolg hiervan stijgt de participatie van Compagnie du Bois Sauvage in Recticel tot 27,57% (rechtstreeks en onrechtstreeks). 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

10 // BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN VAN 2007 EN BEGIN 2008 SEPTEMBER 2007 Gradient Recticel ondertekent een intentieverklaring met betrekking tot de overname van Gradient (Verenigd Koninkrijk). Gradient is actief op de markt van het plat dak. Deze overname moet de divisie bouwisolatie van de Groep Recticel in staat stellen om sneller en efficiënter haar marktpositie op de plat dak markt in te nemen. De overname is nu definitief en zal vanaf 1 april 2008 in de rekeningen worden opgenomen. FEBRUARI 2008 Nieuwe lening Recticel sluit een club deal transactie af met 10 prominente Europese banken voor een nieuwe multi-valuta lening van EUR 230 miljoen. Dit nieuwe krediet zal hoofdzakelijk de nog uitstaande bedragen herfinancieren onder de bestaande gesyndiceerde lening van 2004, die eind 2008 vervalt, en de EUR 50 miljoen achtergestelde lening aan 10%, met vervaldag juli JANUARI 2008 Compagnie du Bois Sauvage Compagnie du Bois Sauvage versterkt zijn participatie in Recticel door bijkomend Recticel-aandelen over te nemen die aangehouden werden door het Franse Richelieu Finance. Als gevolg hiervan stijgt de participatie van Compagnie du Bois Sauvage in Recticel tot 29,71% (rechtstreeks en onrechtstreeks). De participatie van Richelieu Finance in Recticel daalt tot 4,33%. Compagnie du Bois Sauvage, Vean en een aantal andere aandeelhouders, die samen 37,72% vertegenwoordigen, sluiten een aandeelhoudersovereenkomst af voor drie jaar om de strategie van de Groep verder te ondersteunen. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

11 // Brief aan de aandeelhouders 2007 was voor Recticel het jaar waarin het zijn Groepsstrategie heeft geherformuleerd. Vooral op het vlak van investeringen werd het accent verlegd, in de mate dat de afdelingen Soepelschuim, Slaapcomfort en Isolatie voortaan meer ruimte voor groei krijgen. Zoals bekend werd de Groep begin 2007 verrast door het afspringen van de onderhandelingen inzake de gedeeltelijke verkoop van de afdeling Interior Solutions (interieurbekleding voor de automobielsector). Daarop heeft de Raad van Bestuur gepast gereageerd door de strategie van de Groep grondig te analyseren. Midden 2007 is de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat de gevolgde strategie van de Groep de juiste is, maar dat de verschillende sectoren zich op een evenwichtigere wijze moeten ontwikkelen. Concreet werd er beslist om in de komende jaren opnieuw een investeringsniveau van EUR 45 miljoen tot EUR 60 miljoen aan te houden. Vooral de traditionele sectoren, Soepelschuim, Slaapcomfort en Isolatie zullen hierdoor meer ademruimte krijgen. Evenwichtig groeien houdt ook in dat Recticel zijn Automobieldivisie stabiliseert op het huidige niveau en selectiever zal omspringen met het aanvaarden van orders voor Interior Solutions. De sterke groei van de vorige jaren wordt met andere woorden genormaliseerd. Recticel is ervan overtuigd met zijn huidig industrieel netwerk van 12 fabrieken in Europa, de Verenigde Staten, China en Japan, de automobielklanten die kiezen voor de unieke Colofast-technologie, conform hun eisen, verder te kunnen bedienen. Het winstherstel van de Interior Solutions-divisie in de Verenigde Staten, zonder verdere investeringen, staat hoog op de agenda en een reorganisatieplan is in uitvoering. De Groep is ervan overtuigd dat ze met deze vernieuwde strategie klaar is om volop in te spelen op een aantal belangrijke marktontwikkelingen. In de sector Soepelschuim en bij Proseat (zetelkussens Automobiel) worden nieuwe expansiemogelijkheden in Centraal- en Oost-Europa van nabij opgevolgd en wordt de aanwezigheid van de Groep versterkt. Het ontwikkelen van nieuwe schuimsoorten en toepassingen wint aan belang en zal ondersteund worden. Slaapcomfort koos reeds jaren geleden resoluut voor een gerichte merkenstrategie. Met innovatie en diversificatie speelt de Groep vandaag in op de eisen van de consument in West-Europa. Tegelijk is het belangrijk om in Centraal- en Oost-Europa een basis voor groei op te bouwen, gezien de consumentenmarkt zich daar in de toekomst zal ontwikkelen. Isolatie tot slot kent momenteel een ongekende groei, geholpen door de sterke belangstelling voor milieu- en energiethema s. Dit biedt hoog groeipotentieel dat Recticel met de bijkomende investeringsmiddelen zal ondersteunen. Bevestiging van gunstige onderliggende resultaten 2007 was een belangrijk jaar voor de Groep, niet alleen omwille van de mooie omzetgroei en de goede resultaten, maar vooral omdat het bewijs geleverd werd dat de fundamentele strategie correct is. Inderdaad, éénmaal de problemen met de Interior Solutions afdeling in USA onder controle, komen de rendabiliteitsmogelijkheden van de andere divisies duidelijk naar boven. Hoewel dit ook in de resultaten van 2006 reeds de tendens was, kwam dit onvoldoende tot uiting omwille van de bijzondere waardevermindering op de Amerikaanse activa van de Interior Solutions divisie in dat jaar. De verbetering van de structurele rendabiliteit werd in alle sectoren op een overtuigende manier opgetekend tijdens het afgelopen jaar. De Groep mag dan ook tevreden zijn over de geleverde prestaties, hoewel er nog ruimte is voor verbetering. hogere bedrijfsopbrengsten De omzet steeg met EUR 137 miljoen of +9,3% tot EUR 1,6 miljard. Hiervan is 5,4% het resultaat van zuiver organische groei. Hoewel alle activiteiten hiertoe bijdroegen, valt toch de indrukwekkende vooruitgang van de bedrijfsopbrengsten in de sector Isolatie op, EUR +30 miljoen of +27,3%! Gunstige marktomstandigheden, hoge energieprijzen en een groter milieubewustzijn lagen aan de basis. Ook de sector Automobiel presteerde beter (omzetstijging van EUR 63,4 miljoen of +14,9% in totaal) en dit ondanks moeilijke marktomstandigheden. Hiervan was 6,9% het resultaat van interne groei en 8,0% als gevolg van de integratie van de zetelkussenactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk. Ook de divisie Interior Solutions groeide met 5,6% en wist nieuwe contracten in de wacht te slepen. In de andere sectoren ging de omzet er op vooruit, gedeeltelijk door de doorrekening van de hogere grondstofprijzen in de eigen verkoopprijzen, maar belangrijker nog door structureel hogere volumes. Enkel de divisie composite foams (Soepelschuim) kende een lagere omzet die te wijten was aan fors gedaalde marktprijzen voor restschuim. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

12 // BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS verbeterde winstgevendheid De verbetering van de rendabiliteit, die reeds in 2006 merkbaar was, kon zich doorheen 2007 verder bestendigen. Ook hier wisten bijna alle deelactiviteiten er op vooruit te gaan. Deze puike evoluties waren mede te danken aan gunstige marktomstandigheden, de continue inspanningen voor productiviteitsverbeteringen en de positieve effecten op de kostenstructuur van de reorganisaties van de voorbije jaren. Anderzijds dient gezegd te worden dat een aantal lasten zwaarder hebben doorgewogen. Zo stegen de transportkosten voor de distributie naar de klanten aanzienlijk als gevolg van de hogere brandstofprijzen. In dezelfde lijn, werden een aantal grondstofprijzen het afgelopen jaar verhoogd. De stijging van deze lasten werd quasi onmiddellijk verrekend in de verkoopprijzen waardoor de impact op de resultaten beperkt is gebleven. De recurrente operationele resultaten van de eerste jaarhelft, die aanzienlijk beter waren in vergelijking met deze van de periodes ervoor, konden herhaald worden tijdens het tweede semester. Recticel boekte een EBITDA van EUR 122,0 miljoen (+15,2 % tegenover 2006), wat overeenstemt met een EBITDA-marge op bedrijfsopbrengsten van 7,6% (7,2% in 2006). Tijdens het tweede semester ging de EBITDA er, met uitzondering van Soepelschuim, in alle sectoren op vooruit tegenover de eerste jaarhelft van Rekeninghoudend met hogere nettolasten voor de ondersteunende diensten (Corporate) tijdens het tweede semester omwille van niet-recurrente elementen, werd de totale EBITDA van de eerste jaarhelft in het tweede semester net niet gehaald. De EBIT kwam uit op EUR 65,2 miljoen (EUR 16,3 miljoen in 2006). Zoals bekend, werd het resultaat van 2006 in grote mate beïnvloed door de bijzondere waardeverminderingen (EUR 31,1 miljoen) op de Amerikaanse activa van de Interior Solutions activiteiten (Automobiel). De EBIT-marge op bedrijfsopbrengsten steeg bij gevolg van 1,1% (in 2006) tot 4,0%. Het nettoresultaat klokte uiteindelijk af op een winst van EUR 21,5 miljoen EUR tegenover een verlies van EUR 21,2 miljoen het jaar voordien. Versteviging van de balansstructuur Tijdens het afgelopen jaar heeft de Groep bijzondere aandacht geschonken aan het versterken van de balansstructuur. Vooral in de context van haar vernieuwde strategie wenste de Groep de nodige financiële middelen voor de lange termijn veilig te stellen. Belangrijke leningen vervielen namelijk eind 2008 en midden De Groep heeft in juli 2007 een converteerbare lening van EUR 57,5 miljoen, met een looptijd van 10 jaar, succesvol in de markt geplaatst. Daarnaast werd in februari 2008 een nieuwe gesyndiceerde lening van EUR 230 miljoen, met een looptijd van 5 jaar, afgesloten. Hoewel deze nieuwe middelen de nodige zuurstof geven aan de Groep, zullen zij a priori gebruikt worden voor de terugbetaling van de nog uitstaande bedragen onder de voornoemde leningen. Bijgevolg zal de schuldgraad van de Groep niet verder toenemen door deze laatste transacties. Integendeel, eind 2007 was de schuldgraad reeds gedaald tot 109% van het eigen vermogen. Beide leningen werden, niettegenstaande de ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, aan gunstige voorwaarden afgesloten waardoor de gemiddelde kredietmarge op de uitstaande schulden verder verlaagd werd. Vooruitzichten Alhoewel de vooruitzichten in al onze sectoren gunstig blijven, brengen de huidige macro-economische omstandigheden onvermijdelijk een aantal onzekerheden met zich mee. Toch is de Groep ervan overtuigd dat door krachtdadig in te spelen op de nieuwe uitdagingen, zij in staat moet zijn om de resultaten van het afgelopen jaar te verbeteren. Mede dankzij de versteviging van de financiële structuur van de Groep moet het mogelijk zijn om op basis van haar solide marktposities haar toekomstig succes te verzekeren en verder aandeelhouderswaarde te creëren. Drie aandachtspunten zullen hierbij prioritair van belang zijn. In eerste instantie zal de groei zich moeten realiseren in de domeinen met het hoogste rendabiliteitspotentieel. Ten tweede zal nauwgezet gekeken worden naar de kostenstructuur van de organisatie. Vooral in het aankoopbeleid zal streng toegekeken worden opdat de Groep aan de beste marktvoorwaarden goederen en diensten aankoopt. Vaste kosten zullen op hun beurt onder controle gehouden worden en investeringsbudgetten zullen toegespitst worden op de meest belovende sectoren; dit alles zonder de lange termijn objectieven van de Groep uit het oog te verliezen. Ten derde zal de Groep zich in de komende jaren focussen op de verdere afbouw van haar financiële schulden, om zodoende haar financiële flexibiliteit te verbeteren. Door de vrije kasstromen prioritair te gebruiken voor het afbouwen van de schulden, moet de Groep in staat zijn om de ratio netto financiële schuld/eigen vermogen te herleiden tot minder dan %. Deze kasstromen zullen a priori moeten gegenereerd worden uit de operaties, door een strikt beheer van het werkkapitaal en uiteraard met gedisciplineerde investeringsbudgetten. Tot slot zal de Groep de nodige aandacht schenken aan het verder optimaliseren van haar werking, om zodoende de inherente synergieën van een groep ten volle tot hun recht te laten komen. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

13 // BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Wijzigingen in het aandeelhouderschap Afgelopen jaar werden een aantal wijzigingen in het aandeelhouderschap opgetekend. Het was trouwens al langer bekend dat een aantal referentie-aandeelhouders van het eerste uur hun belang in Recticel gradueel zouden afbouwen of omzetten in rechtstreekse participaties aangehouden door hun eigen aandeelhouders. Dit gegeven maakte de structuur via de ad hoc vennootschap Rec-Hold overbodig waardoor deze laatste recent werd opgedoekt. Daarnaast, en dit is belangrijk om te onderstrepen, heeft dit gegeven nooit op de operaties gewogen, noch enige significante druk gecreëerd op de beurskoers van de Groep. Daartegenover staat dat het aandeelhouderschap van de Groep beduidend internationaler is geworden. Dankbetuiging In naam van de Raad van Bestuur en het Management Comité wensen wij onze aandeelhouders en klanten oprecht te bedanken voor het vertrouwen tijdens het afgelopen jaar. Wat de Groep het afgelopen jaar wist te realiseren, zou onmogelijk zijn geweest zonder de hulp van onze leveranciers, financiële en handelspartners. Onze dank gaat tevens uit naar de werknemersvertegenwoordigers voor hun coöperatieve samenwerking en hun wil tot dialoog. Tot slot wensen wij nog een speciale dank uit te spreken voor onze duizenden medewerkers die door hun ideeën, toewijding, inzet en loyauteit er opnieuw een sterk jaar van hebben gemaakt. Sinds het afronden van de strategische denkoefening midden 2007 heeft Compagnie du Bois Sauvage zijn belang in Recticel meermaals verhoogd. Hoewel Compagnie du Bois Sauvage reeds vele jaren de grootste aandeelhouder is van Recticel, kan vandaag vastgesteld worden dat deze investeerder zijn vertrouwen in de Groep heeft herbevestigd door zijn belang, samen met Entreprises et Chemins de Fer en Chine (moedermaatschappij van Compagnie du Bois Sauvage), op te trekken tot 29,71%. Brussel, 06 maart 2008 Daarnaast heeft Compagnie du Bois Sauvage samen met een aantal historische aandeelhouders, waaronder de CEO (VEAN), een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst gesloten voor een periode van drie jaar. Door dit engagement kan vandaag gesteld worden dat Recticel voor 37,72% verankerd is rond een stabiele aandeelhouderskern. Deze situatie geeft aan de Groep de nodige stabiliteit om haar strategie op een serene manier verder te ontwikkelen. Luc Vansteenkiste Chief Executive Officer Etienne Davignon Voorzitter van de Raad van Bestuur Hoger dividend Het aangegane engagement inzake dividendpolitiek heeft de Groep steeds consequent en redelijk toegepast. De Raad van Bestuur is namelijk steeds uitgegaan van het principe om, wanneer mogelijk, het dividend jaarlijks te verhogen. Daarnaast wordt bij de uitkering van de winst getracht om altijd een gezond evenwicht te vinden tussen de garantie op een stabiel dividend en het behoud van voldoende investeringsmogelijkheden om de groei van de onderneming en de balansstructuur op langere termijn veilig te stellen. Na een aantal moeilijke jaren (met netto verliescijfers) tijdens dewelke trouwens nog steeds een dividend van EUR 0,17 per aandeel werd uitbetaald, kan het dividend voor dit jaar verhoogd worden tot EUR 0,25 per aandeel. De Groep heeft alvast het vertrouwen om haar winstgevendheid gestaag te verbeteren en bijgevolg verdere stijgingen van het dividend na te streven. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

14 // Verslag van de Raad van Bestuur Winstherstel Volledig effect van herstructureringen over de laatste drie jaar Stijging van de brutowinst met 36% sedert 2005 bij een stabiele kostenstructuur Substantiële verbetering Automobiel activiteiten Sterke rendabele groei van de sector Isolatie (omzet : +37,4% - ebitda : +112,2%) Verdere afbouw netto financiële schuld en succesvolle herfinanciering Netto financiële schuld: EUR 271 miljoen EUR 57,5 miljoen converteerbare obligatielening over 10 jaar EUR 230 miljoen senior banklening over 5 jaar Voorstel tot verhoging brutodividend met 47% tot EUR 0,25 per aandeel 5 Kerncijfers in miljoen eur Bedrijfsopbrengsten 1 611, , ,6 Brutowinst 255,0 235,6 187,6 als % van Bedrijfsopbrengsten 15,8% 16,0% 13,5% EBITDA als % van Bedrijfsopbrengsten EBIT als % van Bedrijfsopbrengsten Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep 21,5 (21,2) (28,0) Winst of verlies van de periode toerekenbaar aan de Groep per aandeel - basis (in EUR) 0,74 (0,75) (1,00) Bruto dividend per aandeel (in EUR) 0,25 (1) 0,17 0,17 122,0 7,6% 65,2 4,0% 106,0 7,2% 16,3 1,1% 82,1 5,9% 8,8 0,6% Eigen vermogen, minderheidsbelangen inbegrepen 248,3 228,4 251,2 Netto financiële schuld 270,9 301,9 317,5 Schuldgraadratio 109% 132% 126% Gemiddelde ingezette middelen (Capital Employed) 531,6 547,1 584,2 ROCE = Return on Capital Employed 12,3% 3,0% 1,5% ROE = Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep / Eigen vermogen (aandeel Groep) 10,6% -10,6% -12,3% (1) dividendvoorstel 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

15 // verslag van de raad van bestuur Algemene analyse De positieve trend en de operationele prestaties van het eerste semester van 2007 werden in de tweede jaarhelft verder gezet. De Groep Recticel realiseerde positieve resultaten in alle divisies zowel qua omzet als qua EBITDA. De verder stijgende grondstofprijzen konden over het algemeen doorgerekend worden in de eigen verkoopprijzen. De bedrijfsopbrengsten stegen in 2007 met 9,3% tot EUR 1.611,8 miljoen. Alle divisies gingen er op vooruit. De sterke groei van de divisies Isolatie en Automobiel gedurende het eerste semester van 2007 heeft zich ook in de tweede jaarhelft doorgetrokken. 5 Opsplitsing netto-omzet per sector in miljoen eur Soepelschuim 665,6 632,8 5,2% Slaapcomfort 396,4 375,1 5,7% Isolatie 139,7 109,7 27,3% Automobiel 490,4 426,9 14,9% Eliminaties (80,2) (70,1) 14,3% TOTAAL 1 611, ,4 9,3% Op vergelijkbare basis zijn de bedrijfsopbrengsten gestegen met 5,4%. De belangrijkste wijzigingen in de consolidatiekring zijn: - de integratie van het Spaanse Icoa (Soepelschuim) (sinds 1 april 2006) - de consolidatie van het Turkse Teknofoam (Soepelschuim) (sinds 1 januari 2007) - de integratie in de joint venture Proseat (Automobiel) van de zetelkussenactiviteiten van Woodbridge in het Verenigd Koninkrijk (sinds 1 maart 2007) - de acquisitie van het Finse Espe (Soepelschuim) (sinds 1 juli 2007) De belangrijkste overige wijzigingen in de consolidatiekring in 2006 versus 2005 waren: - de joint venture Kingspan Tarec Industrial Insulation (Isolatie) - de gedeeltelijke verkoop van de window encapsulation activiteiten in oktober 2005 (Automobiel) De Groep realiseerde een EBITDA van EUR 122 miljoen, een stijging van 15,2% ten opzichte van vorig jaar. Ook hier vertoonden de divisies Isolatie en Automobiel de grootste vooruitgang. De grootste bijdrage tot de totale EBITDA werd nog steeds geleverd door de divisie Soepelschuim. 5 Opsplitsing EBITDA per sector in miljoen eur Soepelschuim 41,8 42,9-2,7% Slaapcomfort 26,9 25,0 7,3% Isolatie 24,6 14,8 66,1% Automobiel 40,6 26,0 56,1% Corporate (11,8) (2,8) 322,0% TOTAAL 122,0 106,0 15,2% 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

16 // verslag van de raad van bestuur Het netto Corporate resultaat kwam uit op EUR 11,8 miljoen ten opzichte van EUR 2,8 miljoen in Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de niet-recurrente meerwaarde die werd gerealiseerd op de verkoop van industrieterreinen in België (Balim) in De EBIT sloot af op EUR 65,2 miljoen, in vergelijking met EUR 16,3 miljoen in De verbetering van EUR 48,9 miljoen is voor het grootste stuk toe te schrijven aan de niet-recurrente nettokosten ten belope van EUR 33,6 miljoen die in 2006 dienden genomen te worden. Daarnaast is de vooruitgang een gevolg van operationele verbeteringen. In 2007 bedroegen de netto niet-recurrente elementen EUR 2,6 miljoen. In 2007 dienden er kosten gemaakt te worden voor herstructureringen, o.a. in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze kosten werden bijna volledig geneutraliseerd door meerwaarden op participaties en vastgoed. Het financieel resultaat kwam uit op EUR 28,7 miljoen (EUR -25,0 miljoen in 2006). Daar waar de netto-intrestlasten globaal stabiel bleven, werd het financieel resultaat voornamelijk beïnvloed door de evolutie van de andere financiële opbrengsten en lasten. De toename van deze laatste verklaart zich vooral door uitzonderlijke positieve wisselkoersverschillen in 2006 die in 2007 niet konden worden herhaald. De belastingen op het resultaat stegen van EUR 10,4 miljoen naar EUR 14,3 miljoen en worden als volgt verklaard: - courante belastingen (EUR -9,3 miljoen in vergelijking met EUR 12,6 miljoen in 2006) voornamelijk ten laste van dochterondernemingen in Oost-Europa, Duitsland en Zweden; - uitgestelde belastingen (EUR -5,0 miljoen ten opzichte van EUR 2,2 miljoen in 2006) voornamelijk als gevolg van afname van vroeger aangelegde belastingsactiva en de lagere belastingsvoet in Duitsland. De Groep zette over 2007 een nettowinst (deel van de Groep) neer van EUR 21,5 miljoen ten opzichte van een nettoverlies in 2006 ten belope van EUR 21,2 miljoen. Gezien dit sterke resultaat zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 20 mei 2008 vragen om het bruto dividend op te trekken van EUR 0,17 naar EUR 0,25 per aandeel. Dit komt overeen met een stijging van 47%. Stand van zaken per sector Voor een stand van zaken per sector en de commentaren die daarover door de Raad van Bestuur werden geformuleerd, verwijzen we naar de hoofdstukken over de activiteiten van de Groep, verderop in dit jaarverslag. Wijzigingen in aandeelhouderschap In augustus 2007 evolueerde Rec-Hold (de historische referentieaandeelhouder van Recticel), als gevolg van een herschikking van het aandeelhouderschap, naar een % dochter van Compagnie du Bois Sauvage. Sindsdien versterkte Compagnie du Bois Sauvage verder haar positie als referentieaandeelhouder van Recticel. Vandaag houden Compagnie du Bois Sauvage en Entreprises et Chemins de Fer en Chine (moedermaatschappij van Compagnie du Bois Sauvage) samen een participatie van 29,71% aan in Recticel. Compagnie du Bois Sauvage, Vean en een aantal andere aandeelhouders, die vandaag samen 37,72% vertegenwoordigen, hebben een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten voor een periode van drie jaar om de strategie van de Groep verder te ondersteunen. 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

17 // verslag van de raad van bestuur Schuldpositie Na de succesvolle plaatsing in juli 2007 van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van EUR 57,5 miljoen, sloot de Groep Recticel in februari 2008 een club deal transactie af met 10 belangrijke Europese banken voor een nieuwe multi-valuta lening van EUR 230 miljoen. Dit nieuwe krediet zal hoofdzakelijk de nog uitstaande bedragen herfinancieren onder de bestaande gesyndiceerde lening van 2004, die eind 2008 zou vervallen, en de EUR 50 miljoen achtergestelde lening aan 10%, met vervaldag juli Eind 2007 bedraagt de netto financiële schuld EUR 271 miljoen. De schuldgraad vertegenwoordigt 109% van het eigen vermogen ten opzichte van 132% eind Vooruitzichten Ondanks het huidige onzekere macro-economische klimaat verwacht de Groep voor 2008 in alle sectoren een verdere stijging van zowel de omzet als de resultaten. Dividend Na kennisname van de algemene vooruitzichten zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 20 mei 2008 voorstellen het bruto dividend te verhogen van EUR 0,17 tot EUR 0,25 per aandeel (EUR 0,1875 netto voor de gewone aandelen, EUR 0,2125 netto voor de VVPR aandelen). 0. // INLEIDING recticel // jaarverslag

18 1. // De Groep Recticel recticel // jaarverslag

19 advancing together as a team 1. // de groep recticel recticel // jaarverslag

20 // Onze opdracht a passion for comfort Recticel wil: beantwoorden aan ieders verlangen naar een groter comfort in het dagelijks leven een samenhangende Groep zijn die bestaat uit vier sectoren (Soepelschuim, Slaapcomfort, Isolatie en Automobiel), gesterkt door haar uitstekende expertise van polyurethaanschuim, zowel qua materiaal als qua productieprocessen, en haar lange ervaring in comfortmarketing en technologie een meerwaarde creëren voor zijn klanten en aandeelhouders alle werknemers de mogelijkheid bieden om hun individuele talenten te ontplooien binnen het kader van de Groepsstrategie zijn verantwoordelijkheid nemen als organisatie binnen de leefgemeenschap, met een sterke nadruk op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuzorg 1. // de groep recticel recticel // jaarverslag

EMBARGO 07.03.2008-07:00 u. RECTICEL - Jaarresultaten 2007

EMBARGO 07.03.2008-07:00 u. RECTICEL - Jaarresultaten 2007 bericht p. 1 RECTICEL - Jaarresultaten 2007 WINSTHERSTEL Volledig effect van herstructureringen over de laatste drie jaar Stijging van de brutowinst met 36% sedert 2005 bij een stabiele kostenstructuur

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

EMBARGO 28.08.2007-07:00 u. Resultaten over de eerste jaarhelft 2007

EMBARGO 28.08.2007-07:00 u. Resultaten over de eerste jaarhelft 2007 p. 1 Resultaten over de eerste jaarhelft 2007 Omzetgroei in alle divisies; sterkste groei voor Isolatie met 32,4% EBITDA stijgt met bijna 14%, grootste vooruitgang in Slaapcomfort en Isolatie Nettowinst

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

I. Strategische deelnemingen

I. Strategische deelnemingen 7. A C T I V I T E I T E N V A N H E T B O E K J A A R I. Strategische deelnemingen Neuhaus Belgisch en Europees marktleider in de luxechocoladesector. Met een omzet van EUR 181 miljoen realiseerde de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 20. a confident belief in careful. stabilization

JAARVERSLAG 20. a confident belief in careful. stabilization JAARVERSLAG 20 08 a confident belief in careful stabilization // Kerncijfers // Geconsolideerde Bedrijfsopbrengsten // Geconsolideerde EBITDA & EBITDA marge in miljoen eur in miljoen eur 1 750,0 1 500,0

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 31 oktober 2016 07:00 CET TRADING UPDATE 3e KWARTAAL 2016 Gecombineerde a omzet 3e kwartaal: van EUR 323,4 miljoen tot EUR 318,1 miljoen; -1,6% inclusief

Nadere informatie

I. Strategische deelnemingen

I. Strategische deelnemingen 7. A C T I V I T E I T E N V A N H E T B O E K J A A R I. Strategische deelnemingen Neuhaus Belgisch en Europees marktleider in de luxechocoladesector. Met een omzet van bijna EUR 170 miljoen realiseerde

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 06 mei 2016 07:00 CET TRADING UPDATE VOOR HET 1 e KWARTAAL 2016 Gecombineerde omzetgroei van +0,6%, ondanks een wisselkoerseffect van -0,8% Positieve evolutie

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 07 mei 2014 07:00 CET TRADING UPDATE 1 e KWARTAAL 2014 1. OFFICIËLE KERNCIJFERS (GECONSOLIDEERD) Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten stegen in het 1 e Kw

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

I. Strategische deelnemingen

I. Strategische deelnemingen 7. ACTIVITEITEN VAN HET BOEKJAAR I. Strategische deelnemingen Neuhaus Belgisch en Europees marktleider in de luxechocoladesector. Met een omzet van bijna EUR 150 miljoen realiseerde de Groep Neuhaus een

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland PERSBERICHT 24 augustus 2017 20:00 uur Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland Brussel, België 24 augustus 2017 Keyware (EURONEXT

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Sustain through diversity in tough times

Sustain through diversity in tough times Sustain through diversity in tough times Jaarverslag 2009 Onder het motto The passion for comfort streeft Recticel ernaar om als producent van polyurethaanschuim een essentieel verschil te maken in het

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014 Marleen Vaesen, CEO VFB, 26 april 2014 Agenda Greenyard Foods Introductie Groeistrategie Nieuwe naam en visie Strategische prioriteiten Financiële structuur Beurskoersevolutie vanaf oktober 2012 Vragen

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003 RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003 Kerngegevens in IFRS 2003 2002 [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Netto omzet 151.077 152.220 Bruto resultaat 66.705 62.786 EBITA 15.408 10.868 Courant

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Kerngegevens 2007 2006** [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet 172.494 172.057 Bruto resultaat 69.886 70.737 EBIT 9.698 9.297 Courant resultaat

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met bijna 5% in 2014 - Sterke stijging van recurrente bedrijfscashflow met meer dan 11 miljoen EUR tot 67 miljoen EUR - Nettoresultaat stijgt met 8,9

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 26 april 2017 07:00 CET TRADING UPDATE VOOR HET 1 e KWARTAAL VAN 2017 Gecombineerde omzetgroei van +5,7%, ondanks ongunstige wisselkoerseffecten van -1,2%

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 - Branded omzetgroei van ruim 7% door speculoos, wafels en Dinosaurus - Stijging van het recurrent bedrijfsresultaat met 13% - Voorstel brutodividend van 10,80 EUR per

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren

Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren 1 Wetteren, 18 maart 2009 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren Kerncijfers 2008 ten opzichte

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2006.

Resultaten eerste halfjaar 2006. Resultaten eerste halfjaar 2006. EMBARGO tot 17 augustus 2006, 18u00 Genk, 17 augustus 2006 IPTE NV, (Euronext Brussel: IPT) meldt voor het tweede kwartaal 2006 een omzet van 34,8 miljoen EUR ten opzichte

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat BRUSSEL, 19 MAART 2010 (EMBARGO 17h30) Emakina Group (Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2009

Nadere informatie

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING 5 SEGMENTRAPPORTERING Geavanceerde draadproducten 6 Afrasteringen Europa 7 Geavanceerde materialen 8 Geavanceerde deklagen

Nadere informatie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie BRUSSEL, 16 MAART 2012 (EMBARGO 17u30) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 %

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Persmededeling (onder embargo tot 27 maart 2014 17.40 uur). Resultaten Miko 2013 Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Turnhout, 27 maart 2014 Miko, de

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie