11 e Interpolis Pensioenlezing. Naar een nieuw fiscaal pensioenkader! Competence Centre for Pension research Tilburg University

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 e Interpolis Pensioenlezing. Naar een nieuw fiscaal pensioenkader! Competence Centre for Pension research Tilburg University"

Transcriptie

1 11 e Interpolis Pensioenlezing Naar een nieuw fiscaal pensioenkader! Competence Centre for Pension research Tilburg University

2 Programma Tijd: Titel: 14:10 uur Naar een arbeidsvormneutraal pensioenkader: een stip op de horizon Gerry Dietvorst 14:45 uur Discussie Peter Harts 15:15 uur Pauze 15:30 uur Witteveen 2.0 is broodnodig Bastiaan Starink 16:15 uur Discussie Peter Harts 16:45 uur Afsluitende borrel 2

3 Naar een arbeidsvormneutraal pensioenkader: een stip op de horizon Working Paper door werkgroep ANP

4 Startpunt Constatering dat: pensioen en lijfrente hetzelfde doel beogen sedert 1992 het fiscale kader langzaam naar elkaar toe is gegroeid er toch nog veel verschillen zijn burgers die verschillen niet begrijpen de arbeidsmarkt dynamischer wordt ondernemers minder fiscale ruimte krijgen de technische mogelijkheden zijn toegenomen 4

5 Doelstellingen werkgroep ANP Eenvoud Gelijke behandeling werknemers- en ondernemerspensioen Toegankelijkheid Transparantie Maatschappelijk en economisch belang 5

6 Enkele verschillen in de opbouwfase Ondernemers Werknemers geen part-time factor AOWfranchise part-time factor AOW-franchise 17% lijfrentepremieaftrek (for 12%), beschikbare premieregeling 5-45% demotie: nadelig demotie: niet nadelig onbetaald verlof telt niet pensioen onbetaald verlof kan meetellen bank en overnemende ondernemer toegestane uitvoerder bank geen toegestane uitvoerder 6

7 Enkele verschillen in uitkeringsfase Ondernemers Werknemers Levenslang is 20 jaar AOW-overbrugging niet toegestaan Levenslang is levenslang AOW-overbrugging wel toegestaan Hoog-laag 100:75 Tijd. oud.lijfr PP max. 70 % OP Nabest. Lijfr. Max 100% Ruim partner begrip Knip wettelijk geregeld Beperkt partner begrip Knip in besluit geregeld 7

8 Gedachtenlijn Oudedagsvoorzieningen zijn maatschappelijk gezien voor iedereen van belang ongeacht op welke wijze men aan het arbeidsproces deelneemt Positie van ondernemers brengt mee dat de fiscale regels anders kunnen zijn dan voor werknemers De verschillen in fiscale regels voor pensioen en lijfrenten bevorderen toegankelijkheid en begrijpelijkheid niet Maatschappelijk belang van toekomstig inkomen is groot, maar de levensstandaardbeveiliging is de grens Wenselijk om regels gelijk te maken in snel veranderende arbeidsmarkt 8

9 Een paar conclusies 1. Sturende rol overheid met een brede visie i.p.v. volgende rol past beter bij deze tijd 2. Rode draad wetgeving: alles is gericht op pensioenbestemming afgezonderde gelden 3. Verschil in fiscale ruimte werknemers- en ondernemerspensioen niet te rechtvaardigen 4. Verschillen pensioen en lijfrente maakt fiscale kader niet tot een coherent geheel 9

10 Conclusies 5. Digitalisering wordt belangrijker en biedt meer mogelijkheden 6. Overheid en burgers hebben baat bij eenvoud en transparantie beide vormen oudedagsvoorziening 7. ANP is logische stap op weg naar een geïntegreerde benadering die 20 jaar geleden is gestart en past beter bij huidige arbeidsmarkt 8. FOR en eigen beheer vervangen door meer reële pensioenopbouw 10

11 Stappen naar een ANP 1. Eén opbouwruimte: pensioenparaplu Pensioenkader maatgevend Verschillende regels pensioen, lijfrente en FOR 2. Gelijktrekken regels pensioen en lijfrente in opbouwfase 3. Gelijktrekken regels pensioen en lijfrente in uitkeringsfase 11

12 Box 1 inkomen Schets van één opbouwruimte ZZP lijfrenten Dienstbetrekking 2% ML doorsneepremie Dienstbetrekking 2,15% ML B-polis Winst lijfrente BV Eigen beheer 2,15% ML Leeftijd Pensioendatum 12

13 Discussie Gaat U mee naar de stip op de horizon of wilt U liever alles bij het oude houden? 13

14 Stelling Omdat pensioen en lijfrente een ander karakter hebben ligt een gelijk fiscaal kader niet voor de hand 14

15 Pauze Koffie en thee in de Foyer Na de pauze: Witteveen 2.0 is broodnodig Bastiaan Starink 15

16 Witteveen 2.0 is broodnodig Bastiaan Starink

17 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet Verhoging AOW- en pensioenleeftijd ( Wet VAP ) 4. Regeerakkoord 5. Nieuwe pensioencontract en fiscaal kader 6. Witteveen

18 Aanleiding De pensioenwereld is veranderd Oude wereld Pensioen 70% van laatst verdiende loon op 65 Jaarlijkse indexatie Pensioen gegarandeerd Werkgever draagt de kosten Sterke rentedaling Stijgende levensverwachting Meer focus op risico en besturing Kosten stijging en volatiliteit Nieuwe wereld? Hogere pensioenleeftijd Pensioenniveau onzeker Meer beleggingsrisico s in pensioenfondsen Gefixeerde kosten voor de werkgever Bezuinigingen overheid Financiële crisis Geen indexatie, korting dreigt 18

19 Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar Voorontwerp Wet verhoging pensioen leeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW Belastingplan 2013 Regeerakkoord VVD & PvdA Pensioenakkoord voorjaar 2010 Vervolgafspraken februari 2011 FNV en TK stemmen in met Pensioenakkoord Uitwerkingsmemorandum Pensioenakkoord 2011 Wet VAP Septemberpakket

20 Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Sturen op langer doorwerken De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar per De opbouwpercentages worden verlaagd. Dat betekent: - Maximale opbouw van 2,15% en 1,9% op leeftijd 67 bij respectievelijk ML en EL. - DC-staffels worden verlaagd en moeten per 2014 tevens netto zijn. - Lagere pensioenleeftijd is mogelijk (let op AOW gat): Pensioenleeftijd Maximaal opbouw% ML Maximaal opbouw% EL 67 2,15 1, ,99 1, ,84 1, ,72 1, ,60 1, ,49 1, ,39 1, ,30 1,15 20

21 Regeerakkoord Mes gaat diep in pensioenopbouw Verdere aanpassing van de opbouwpercentages Nieuw kabinet: extra verlaging van de opbouwpercentages met 0,4 procentpunt. o 1,75% voor middelloon o 1,5% voor eindloonregelingen Per 2014 of 2015? Aftopping pensioenopbouw Vanaf geen omkeerregel; zowel in de tweede als de derde pijler. 21

22 Rekenvoorbeeld Werknemers kunnen in de toekomst aanzienlijk minder pensioen opbouwen Soort regeling Eindloon (opbouw va. 25) Salaris Franchise Opbouwpercentage (huidige regelgeving) 2,0% Opbouwpercentage (Wet VAP) 1,9% Opbouwpercentage (Regeerakkoord) 1,5% Aftopping (Regeerakkoord) Nu Wet VAP Regeerakkoord Totale opbouw op leeftijd (100%) (80%) (40%) Totale opbouw op leeftijd

23 Kenmerken nieuw pensioencontract Expliciete risico toedeling Premiestabilisatie en minder volatiliteit Reëel contract Tweetal aanpassingsmechanismes: 1. Aanpassingsmechanisme levensverwachting 2. Aanpassingsmechanisme voor het opvangen van financiële schokken Aanpassingsmechanismes vinden weerslag niet in hogere of lagere pensioenpremie maar in hogere of lagere pensioenopbouw en/of indexatie Nieuwe pensioencontract for better and for worse 23

24 Fiscale pensioenkader biedt onvoldoende ruimte voor nieuw pensioencontract Uitgangspunten: We accepteren het nieuwe contract / FTK zoals die er ligt Fiscaal maximale middelloonregeling met opbouwpercentage van 2,15 (nieuwe contract is uitkeringsovereenkomst, zowel juridisch als fiscaal) Minimale franchise Maximale pensioengrondslag Voorwaardelijke indexatie, in verleden altijd volledige verhoging met het hoogste van de loon- of prijsinflatie. Fiscaal dus geen ruimte voor inhaalindexatie Premie blijft stabiel, pensioenopbouw variabel Kostenverhoging of verlaging als gevolg van LAM wordt direct en volledig in het penisoenresultaat verwerkt via een (negatieve) indexatie en aanpassing opbouwpercentages Geen egalisatiereserve, RAM wordt verwerkt in pensioenresultaat Pensioenpremie reeds gebaseerd op meest recente overlevingstafels van het AG 24

25 Fiscaal maximale opbouw Voorbeeld Middelloonregeling 2,15% (=fiscaal maximaal) Stel: overlevingskansen nemen af kostenverlaging van 5% (stel) Fiscale richtleeftijd is 67 en daalt niet omdat 18a, lid 11, Wet LB (tekst 2014) geen verlaging richtleeftijd toestaat Premieneutraliteit Verhoging pensioenopbouw 2,15 * 1,05 = 2,26% Fiscaal bovenmatig pensioen onzuiver belastingheffing 25

26 Indexatie Voorbeeld Pensioencontract: rendement wordt direct en volledig in pensioenresultaat verwerkt, geen egalisatiereserve Rendement pensioenfonds 10%-punt hoger dan verwacht Loon- en prijsinflatie 2,5% (= fiscaal maximaal) Premieneutraliteit Verhoging indexatie Fiscaal bovenmatig pensioen onzuiver belastingheffing 26

27 Aanpassingen Witteveenkader op korte termijn Het huidige Witteveenkader belemmert het nieuwe pensioencontract Op korte termijn zouden de volgende zaken aangepast moeten worden: o o Opbouwpercentages als uitgangspunt / base line handhaven maar tijdelijke verhoging toestaan Maximering indexatie op loon- / prijsindex loslaten en volledig overrendement moeten kunnen uitkeren Bovenstaande is geen bedreiging voor overheidsdoelstellingen: o o Leidt niet tot eerder stoppen met werken omdat naast de plussen ook de minnen voor rekening van de deelnemer komen Budgettaire beheersbaarheid niet in het gedrang vanwege stabiele premie en uitgangspositie conform huidige opbouwpercentages 27

28 Aanpassingen Witteveenkader op lange termijn Pensioenhuis staat in brand Marktinnovatie is broodnodig Fiscaliteit mag innovatie niet afremmen en moet dit juist bevorderen maar langer doorwerken en budgettaire beheersbaarheid niet frustreren Voorstel: fiscale regulering pensioenuitkomst op deelnemersniveau loslaten en vervangen door maximale premieaftrek op werkgeversniveau 28

29 Aanpassingen Witteveenkader op lange termijn Werkgever mag jaarlijks (bijv.) 15% van de loonsom onder de omkeerregel aan pensioenpremie besteden Maakt niet uit voor wie Maakt niet uit waarvoor (opbouw, indexatie, herstelpremie) Maakt niet uit welk systeem Maakt niet uit in welke arbeidsvorm Maakt niet uit hoeveel de individuele pensioenhoogte is (evt. slechts 100% grens) 29

30 Aanpassingen Witteveenkader op lange termijn Budgettair beheersbaar Makkelijk in de uitvoering en controle Parallel met werkkostenregeling en loonsomheffing en biedt markt de ruimte om te doen wat nodig is, juist voor het behoud van ons mooie pensioenstelsel 30

31 Stelling 1 Nieuwe pensioencontract is for better and for worse dus moet het fiscale pensioenkader dit ook zijn. Het Witteveenkader zou moeten toestaan dat het opbouwpercentage (tijdelijk) boven de huidige grenzen uitkomt en dat indexatie hoger is dan loon- of prijsontwikkeling. 31

32 Stelling 2 Fiscale regulering van pensioenen moet zich richten op de totale kostprijs op bestandsniveau en niet op deelnemersniveau 32

33 Bedankt voor uw komst Wilt u de presentaties of lezing downloaden? Zie onze website: 33

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC

ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC Hoe toekomstbestendig is een collectieve en solidaire premieovereenkomst zonder beleggingsvrijheid met scheiding tussen opbouw- en uitkeringsfase Amsterdam, 24 oktober 2012

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012

Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012 Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012 Rob Barnhoorn Pensioenspecialist ABVAKABO FNV Rbarnhoorn@abvakabo nl Expert groep Waar willen wij het

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

Storm in pensioenland

Storm in pensioenland Ronde Tafelconferentie Storm in pensioenland 25 november 2010 Inhoud De horizon in de pensioensector. gaat het dit worden??? Programma 14.00 uur Verhoging pensioenleeftijd; kan dat zo maar? Jos Gielink

Nadere informatie

10 pensioentips voor DGA s.

10 pensioentips voor DGA s. 10 pensioentips voor DGA s. Inhoud. 1. Overweeg kritisch hoe uw pensioenpot aangevuld moet worden. 5 2. Voor- en nadelen van werkgeverspensioen via een verzekeraar. 6 3. Voor- en nadelen van het werkgevers

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter!

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! D66 TA E Green Paper Contactpersoon thema afdeling economie; Arjen Esser; Email: arjen@d66economie.nl oktober 2012 concept Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014

Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014 Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014 John Wolbers voorzitter Platform Deelnemersraden Wat moet er geregeld worden

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

27 januari 2014. Pensioen Flash

27 januari 2014. Pensioen Flash 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie