Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015"

Transcriptie

1 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

2 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen en geldt dit ook voor mijn nabestaanden mocht ik overlijden? 2 AFM-Pensioenbrochure

3 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen en geldt dit ook voor mijn nabestaanden mocht ik overlijden? Het antwoord op die vraag hangt van veel dingen af: het aantal jaren dat je aan onze en/of andere pensioenregelingen deelneemt; de hoogte van je salaris waarover je pensioen opbouwt; je levensgeschiedenis: echtscheiding kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor pensioen; de inhoud van de pensioenregelingen waaraan je deelneemt of deelnam; de financiële gezondheid van je pensioenfonds. Deze brochure helpt je beter inzicht te krijgen in jouw pensioen. We leggen je onze pensioenregeling uit. Om het leesbaar te houden, gaan we niet in op ieder detail, maar houden we het simpel. De details van de pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Het pensioenreglement kun je online vinden in de PDG en op onze website

4 Inhoud Deze brochure helpt je beter inzicht te krijgen in jouw pensioen.

5 Veel gestelde vragen over jouw ouderdomspensioen 1. Je pensioeninkomen 2. Wie regelt mijn pensioen? 3. Op welke leeftijd kan ik met pensioen? 4. Hoe hoog wordt mijn pensioen? 5. Hoe werkt de pensioenopbouw? 6. Is mijn pensioen beschermd tegen inflatie? 7. Korten van pensioen 8. Hoeveel belasting moet ik betalen over mijn pensioeninkomen? 9. Mag je bijverdienen na pensionering?... het nabestaandenpensioen 1. Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn partner als ik overlijd? 2. Houdt een partner (weduwe/weduwnaar) bij hertrouwen recht op partnerpensioen? 3. Hoeveel bedraagt het wezenpensioen? 4. Is de partnerpensioenuitkering waardevast? 5. Als je geen partner hebt, bouw je dan toch partnerpensioen op? 6. Ik woon samen, komt mijn partner in aanmerking voor partnerpensioen? 7. Wat gebeurt er met het partnerpensioen bij scheiding? 8. Als ik ga scheiden, wat gebeurt er dan met mijn ouderdomspensioen?... jouw pensioen bij baanverandering 1. Ik kom bij de AFM werken. Kan ik het pensioen van mijn vorige werkgever meenemen? 2. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik bij AFM ontslag neem? 3. Hoe werkt waardeoverdracht? 4. Wanneer is waardeoverdracht zinvol? 10 x jouw pensioen 1. Werkloos 2. Arbeidsongeschikt 3. Parttime werken 4. Onbetaald verlof 5. Pensioenpremie 6. Verdeling van de pensioenpremie 7. Dekkingsgraad 8. Herstelplan 9. AFM-pensioenregeling 10. Meer weten? 5 AFM-Pensioenbrochure

6 Veelgestelde vragen over jouw ouderdomspensioen Eens komt het moment dat je stopt met werken. Hoeveel geld je voor deze nieuwe levensfase nodig hebt hangt af van je uitgavenpatroon. Je pensioeninkomen Wie regelt mijn pensioen? Op welke leeftijd kan ik met pensioen? Hoe hoog wordt mijn pensioen? Hoe werkt de pensioenopbouw? Is mijn pensioen beschermd tegen inflatie? Korten van pensioen Hoeveel belasting moet ik betalen over mijn pensioeninkomen? Mag je bijverdienen na pensionering? 6 AFM-Pensioenbrochure

7 Jouw ouderdomspensioen Misschien lijkt het nu nog ver weg. Maar eens komt het moment dat je stopt met werken. Er breekt een nieuwe levensfase aan, waarin je hopelijk nog jaren van het leven kunt genieten. Maar daar is wel geld voor nodig. Hoeveel geld je nodig hebt, hangt af van je uitgavenpatroon. 1. JE PENSIOENINKOMEN Het Nederlandse pensioenstelsel berust op drie pijlers: 1. De AOW: dit is het basisinkomen voor iedereen die in Nederland woont (of heeft gewoond) boven de AOW-gerechtigde leeftijd. De hoogte van deze uitkering hangt af van je persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Heb je in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd een periode in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat je minder AOW ontvangt. De AOW wordt betaald uit de belastingen. 2. Het ouderdomspensioen. Veel werknemers bouwen bij hun werkgever een ouderdoms pensioen op. De pensioenopbouw is onderdeel van je bruto salaris. De pensioenpremies worden belegd door het pensioenfonds. Deze beleggingen vormen de basis van je pensioenuitkering. 3. Oudedagsvoorzieningen die je in eigen beheer kan treffen, zoals lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen of banksparen. Op deze manier kun je fiscaalvriendelijk voor een aanvulling op je pensioen sparen. Het is natuurlijk ook mogelijk zelf geld te sparen of je hypotheek op het juiste moment af te lossen. Jouw AFM-regeling De AFM-pensioenregeling is een middelloonregeling met onvoorwaardelijke indexatie tijdens opbouw zolang je in dienst bent van de AFM. Dit houdt in dat het pensioen dat je opbouwt bij de AFM meegroeit met de collectieve loonsverhoging. Je bouwt pensioen op over je salaris met een maximum van ,- (2015). Voor de opbouw van pensioen gaan we ervan uit dat je op 67 jaar met pensioen gaat. De pensioenregeling heeft een opbouwpercentage van 1,875% en een fiscaal minimale franchise. De franchise is het deel van het salaris waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je straks ook een AOW-uitkering ontvangt. In de AFMpensioenregeling bouw je het maximale pensioen op dat de fiscus toestaat. Ook is er in de AFM-pensioenregeling sprake van partnerpensioen op opbouwbasis en wezenpensioen. (kijk voor meer informatie over het nabestaandenpensioen op pagina 12). Het AFM ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen geven allebei recht op een levenslange uitkering en worden daarom uitkeringsovereenkomsten genoemd. Je bouwt geen arbeidsongeschiktheidspensioen op bij Pensioenfonds AFM. Wel heeft de werkgever een WIA excedent verzekering afgesloten. 2. WIE REGELT MIJN PENSIOEN? Stichting Pensioenfonds AFM (hierna Pensioenfonds AFM) voert de AFM-pensioenregeling uit. In het pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds AFM voor medewerkers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten staan alle details over de pensioenregeling. Pensioenfonds AFM heeft de pensioenadministratie, communicatie met deelnemers en het betalen van de pensioenen uitbesteed aan Blue Sky Group. Met vragen over je pensioen kan je bij hen terecht via of Pensioenfonds AFM heeft een klachten en geschillenregeling mocht je niet tevreden zijn over de uitvoering van het pensioen. Meer informatie vind je op de website van het pensioenfonds. 7 AFM-Pensioenbrochure

8 3. OP WELKE LEEFTIJD KAN IK MET PENSIOEN? In de AFM-pensioenregeling ga je met pensioen op de dag waarop je de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. Voorheen gingen we op de 65e verjaardag met pensioen; nu bepaalt de overheid jaarlijks wat de AOW-gerechtigde leeftijd is. Per 1 januari 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden. Daarna stijgt deze leeftijd in stappen. In de AFM-pensioenregeling is het mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan. Je mag je pensioen al vanaf 60 jaar laten ingaan. Eerder met pensioen gaan heeft uiteraard financiële gevolgen. Hoe eerder je pensioen ingaat, des te lager wordt je pensioenuitkering. Je betaalt immers minder lang premie terwijl je een langere periode pensioen krijgt. Wil je liever langer doorwerken? Uitstel van pensioen is mogelijk tot vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd. Je moet hier wel afspraken over maken met werkgever AFM. Hoe later je pensioen ingaat, des te hoger wordt je pensioenuitkering. Of je straks genoeg hebt om te kunnen stoppen met werken, is uiteraard geheel afhankelijk van je persoonlijke pensioensituatie en je uitgavenpatroon. Wil je weten of je eerder kunt stoppen? Vraag aan Pensioenfonds AFM een opgave wat eerder stoppen met werken voor je pensioenuitkering betekent. Wil je weten hoeveel meer pensioen je ontvangt bij langer doorwerken? Vraag aan Pensioenfonds AFM wat langer doorwerken betekent voor je pensioenuitkering. 4. HOE HOOG WORDT MIJN PENSIOEN? Ieder jaar krijg je van Pensioenfonds AFM een UPO. Een UPO is een Uniform Pensioenoverzicht. Daarin staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je krijgt als je tot je pensionering bij de AFM blijft werken, ook wel genoemd het te bereiken pensioen. In de berekening van het te bereiken pensioen is geen rekening gehouden met toeslagverlening (beter bekend als indexatie) of toekomstige salaris stijgingen. Indexatie of salarisstijgingen zijn namelijk niet te voorspellen. Belangrijk is je toekomstige salaris stijging wel, want hoe hoger je salaris hoe meer pensioen je opbouwt. Indexatie is het verhogen van de in het verleden opgebouwde pensioen aanspraken. Voor het bedrag onder te bereiken pensioen geldt dus: hoe verder je pensioen nog weg is, des te minder nauw keurig deze vooruitblik zal zijn. Zelf uitrekenen waar je op uitkomt, is niet zo eenvoudig te meer omdat je misschien onder overgangsregelingen valt of pensioen van andere werkgevers hebt laten overdragen. Wel kunnen we uitleggen hoe de opbouw in de pensioenregeling werkt. Jouw overzicht Op kun je zien bij welke pensioenuitvoerders je pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. Daar staan je AOW-gegevens van de Sociale Verzekeringsbank en je pensioengegevens van al je pensioenuitvoerders. Je vindt daar een helder en eenvoudig overzicht. Je ziet, naast je AOW, hoeveel pensioen je hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook zie je wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt. Het inloggen gaat via DigiD. 5. HOE WERKT DE PENSIOENOPBOUW? Drie factoren bepalen de hoogte van je uiteindelijke pensioen bij Pensioenfonds AFM: het aantal jaren dat je aan de AFM-pensioenregeling hebt meegedaan; de hoogte van je salaris gedurende deze jaren; de indexatie(s) die over je pensioen werd gegeven (zie voor een uitleg vraag 6). De pensioenregeling bij de AFM is een zogeheten middelloonregeling. Je bouwt ieder jaar pensioen op over je salaris in het betreffende jaar. Je totale pensioen is een afspiegeling van wat je in de loop van je dienstverband bij de AFM gemiddeld verdiend hebt. 8 AFM-Pensioenbrochure

9 Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op. De eerste ,-, de zogeheten franchise, (dit is het bedrag voor 2015) telt niet mee voor de pensioenopbouw omdat je in plaats van dit deel een AOW-uitkering krijgt. Ook bouw je geen pensioen op over het pensioengevend salaris boven ,- (2015). Het salarisdeel waarover je wél pensioen opbouwt noemen we de pensioengrondslag. Ieder jaar bouw je een pensioen op ter grootte van 1,875% van je pensioengrondslag: Rekensom Stel, je bent 35 jaar en je pensioengevend *) salaris is in 2015: ,- De franchise in 2015: ,- -/- Je pensioengrondslag is dan: ,- Hierover bouw je in 2015 dan 1,875% aan ouderdomspensioen op = 937,5. Oftewel, als je precies 1 jaar bij de AFM hebt gewerkt, dan ontvang je vanaf je pensioengerechtigde leeftijd, jaarlijks 937,5 tot aan je overlijden. Als je ooit minder gaat werken dan ga je ook minder pensioen opbouwen. *) Pensioengevend salaris is 12 maal het maandsalaris inclusief vakantiegeld en 13 e maand (nooit meer dan ,-) In het jaar daarop bouw je weer pensioen op, dat tellen we op bij je pensioenaanspraken uit eerdere jaren. Stel je blijft in de dienst bij de AFM en je salaris blijft gelijk, dan krijgt je uiteindelijk na 32 dienstjaren (35-67jr) * 937,5 = ,- pensioen per jaar. Zo spaar je elk jaar een stukje van je pensioen en al die stukjes samen vormen uiteindelijk je pensioen. Je pensioen wordt zo een afspiegeling van je gemiddelde salaris. Daarmee zijn we er echter nog niet. Je salaris is aan het begin van je loopbaan meestal veel lager dan aan het eind van je loopbaan. Gedurende je loopbaan groeit je salaris vanwege individuele loonsverhogingen of vanwege inflatie-aanpassingen. Er wordt dus over een steeds hoger bedrag pensioen opgebouwd. Je zult begrijpen dat het van groot belang is dat je opgebouwde pensioen jaarlijks geïndexeerd wordt, om de ontwikkelingen van lonen en/of prijzen bij te houden. 6. IS MIJN PENSIOEN BESCHERMD TEGEN INFLATIE? Voor alle medewerkers die in dienst zijn van de AFM verhoogt (indexeert) Pensioenfonds AFM het opgebouwde pensioen jaarlijks met de collectieve salarisstijging van de AFM in dat jaar. De AFM betaalt het pensioenfonds jaarlijks een koopsom voor deze indexatie. Het bestuur verhoogt de pensioenen voor zover deze koopsom van de werkgever is ontvangen. Zodra je uit dienst bent of met pensioen gaat, wordt je pensioen jaarlijks verhoogd met een prijsindex. Dit is een voorwaardelijke verhoging, want deze indexatie wordt betaald uit de beleggingsrendementen van het pensioenfonds. Het bestuur van Pensioenfonds AFM beslist jaarlijks of er voldoende geld is om de pensioenuitkeringen en de pensioenen van niet actieve deelnemers te verhogen. Het bestuur van Pensioenfonds AFM probeert de pensioenen voor deze deelnemers jaarlijks te verhogen met de CBS-Inflatie-Index (CPI Alle Huishoudens). Hoe werkt indexatie? Stel je hebt over ,5 pensioen opgebouwd en de collectieve salarisstijging is 0,91%, dan wordt je pensioen verhoogd naar 946,-. Stel dat je in ,- pensioen opbouwt, dan is het totale pensioen 1.946,- ( 946, ,-). Als de eerstvolgende collectieve salarisstijging 2% is, dan wordt het totaalbedrag met 2% verhoogd naar 1.984,9. Zo groeit je pensioen dus mee met de collectieve salarisstijging. Dat biedt bescherming tegen inflatie, zolang deze salarisstijging hoger is dan de inflatie. Is de collectieve salarisstijging lager dan de inflatie, dan verliest je pensioen toch aan koopkracht. 9 AFM-Pensioenbrochure

10 7. KORTEN VAN HET PENSIOEN Een pensioenfonds betaalt de (toekomstige) pensioenen uit haar bezittingen (beleggingen en geld). Als Pensioenfonds AFM te weinig bezittingen heeft om de pensioenen uit te betalen, kan het bestuur besluiten de hoogte van het (toekomstige) pensioen te verlagen. Dit wordt ook wel korten genoemd. Meer uitleg hierover vind je op pagina 19 onder 7. Dekkingsgraad en 8. Herstelplan. Als Pensioenfonds AFM besluit jouw pensioen te korten, word je één maand voor de korting per brief geïnformeerd. Pensioenfonds AFM heeft per 1 april 2014 een korting van de pensioenen doorgevoerd. 8. HOEVEEL BELASTING MOET IK BETALEN OVER MIJN PENSIOENINKOMEN? Volgens de op dit moment geldende regels ga je na je AOW-gerechtigde leeftijd minder belasting betalen dan je gewend was. Je betaalt als gepensioneerde weliswaar nog altijd belasting, maar bijna alle sociale verzekeringspremies komen te vervallen. Hierdoor daalt de belastingdruk. Dat is gunstig voor je besteedbare inkomen na je AOW-gerechtigde leeftijd. De verhouding bruto-netto komt gunstiger te liggen dan je gewend was. Ga je al vóór je AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen, dan heb je dit fiscale voor deel nog niet. Tot je AOW-gerechtigde leeftijd gelden dezelfde belastingpercentages als toen je nog werkte. 9. MAG JE BIJVERDIENEN NA PENSIONERING? Ja, na je AOW-gerechtigde leeftijd mag je bijverdienen en worden je neveninkomsten niet verrekend met je AFM pensioen of je AOW-uitkering. Wel kunnen er gevolgen zijn voor de belasting die je betaalt. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt en ontvang je wel een pensioenuitkering dan gelden op dit moment andere fiscale regels dan als je de AOW-gerechtigde leeftijd al hebt bereikt. Het is daarom aan te raden om eerst goed te informeren wat de fiscale regels zijn. Zelf kiezen Er is een aantal keuzemogelijkheden in de AFM-pensioenregeling. Je kunt je pensioen daardoor aanpassen aan je eigen wensen. De keuze voor de ingangsdatum van het pensioen moet je minstens zes maanden voor pensionering doorgeven aan het pensioenfonds en aan de AFM. De belangrijkste keuzemogelijkheden zijn: 1. Eerder met pensioen Je kunt je pensioen al voor je 67ste laten ingaan, op zijn vroegst met 60 jaar. Hoe eerder je met pensioen wilt, des te lager valt je uitkering per jaar uit. Als je een jaar eerder met pensioen wilt, wordt je levenslange uitkering al gauw lager. 2. Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen Je kunt op je pensioendatum besluiten af te zien van het recht op partnerpensioen (pensioen voor je partner als je komt te overlijden). Als je dat doet, wordt je eigen levenslange ouderdomspensioen hoger. Inruilen van het partnerpensioen ligt voor de hand als je geen partner hebt. Dit doen wij dan ook automatisch. Maar het mag ook als je wel een partner hebt. Je hebt dan echter wel zijn of haar toestemming nodig. Bedenk wel dat het partnerpensioen een belangrijke voorziening is. Je maakt deze keuze eenmalig en je kunt hem daarna niet meer terugdraaien. 3. Variabele pensioenuitkering Standaard is de hoogte van je pensioenuitkering de gehele looptijd gelijk (afgezien van eventuele indexaties). Je kunt er ook voor kiezen de eerste jaren wat meer pensioen te krijgen, in ruil voor later (levenslang) wat minder. 10 AFM-Pensioenbrochure

11 Veelgestelde vragen over het nabestaandenpensioen Met het AFM pensioen bouw je niet alleen rechten op voor jezelf, maar ook voor je partner en (minderjarige) kinderen. Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn partner als ik overlijd? Houdt een partner bij hertrouwen recht op partnerpensioen? Hoeveel bedraagt het wezenpensioen? Is de partnerpensioenuitkering waardevast? Als je geen partner hebt, bouw je dan toch partnerpensioen op? Ik woon samen, komt mijn partner in aanmerking voor partnerpensioen? Wat gebeurt er met het partnerpensioen bij scheiding? Als ik ga scheiden, wat gebeurt er dan met mijn ouderdomspensioen? 11 AFM-Pensioenbrochure

12 Het nabestaandenpensioen De AFM-pensioenregeling is er niet alleen voor je oude dag. Je bouwt ook pensioen op voor een uitkering voor je nabestaanden ingeval van overlijden. Het nabestaanden pensioen bestaat uit twee delen: voor je partner is er partnerpensioen en voor je minderjarige kinderen is er wezenpensioen. Je bouwt dus niet alleen rechten op voor jezelf, maar ook voor je partner en (minder jarige) kinderen. Voor samenwoners is het van groot belang te weten dat zij hun partner bij het pensioenfonds moeten aanmelden om hem of haar in aanmerking te laten komen voor het partnerpensioen. Lees hierna wat de gevolgen bij scheiding en hertrouwen zijn voor het partnerpensioen. 1. HOEVEEL PARTNERPENSIOEN KRIJGT MIJN PARTNER ALS IK OVERLIJD? Als je overlijdt tijdens je dienstverband bij de AFM, dan wordt berekend hoeveel ouderdomspensioen je zou krijgen als je tot je reguliere pensioendatum (AOWgerechtigde leeftijd) in dienst was gebleven. Van dat bedrag ontvangt je partner levenslang 70%. Hoeveel dat precies is kunt je lezen in je jaarlijkse UPO onder het kopje Bij overlijden voor de pensioendatum. Als je overlijdt na je pensionering, dan heeft je partner in principe recht op een partnerpensioen ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen dat je zelf ontving. Maar: als je bij pensionering de keuze maakte om het recht op partnerpensioen op te geven in ruil voor een hoger ouderdomspensioen, dan is er geen sprake meer van een partnerpensioenuitkering. 2. HOUDT EEN PARTNER (WEDUWE/WEDUWNAAR) BIJ HERTROUWEN RECHT OP PARTNERPENSIOEN? Ja. Je partner houdt levenslang recht op het partnerpensioen. 3. HOEVEEL BEDRAAGT HET WEZENPENSIOEN? Als je overlijdt tijdens je dienstverband bij de AFM hebben je kinderen tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat je bereikt zou hebben als je tot de pensioendatum in dienst was gebleven. Hoeveel dat precies is kun je lezen in je jaarlijkse UPO onder het kopje Bij overlijden voor de pensioen datum. Uitkering voor nabestaanden De overheid heeft een voorziening voor wie zijn of haar partner verliest, de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Om voor een Anw-uitkering in aanmerking te komen moet de nabestaande kinderen onder de 18 jaar verzorgen, arbeidsongeschikt zijn of geboren zijn voor 1 januari De Anw-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon en is afhankelijk van het eigen inkomen van de nabestaande. Meer informatie is te vinden op 4. IS DE NABESTAANDENPENSIOENUITKERING WAARDEVAST? Als de financiële middelen van het pensioenfonds dat toelaten, dan verhoogt Pensioenfonds AFM de nabestaandenpensioenuitkeringen jaarlijks met de CBS-Inflatie-Index (CPI Alle Huishoudens). Deze indexatie is voorwaardelijk, dat betekent dat er geen recht is op indexatie. Als de financiële middelen van het pensioenfonds onvoldoende zijn, kan de nabestaandenpensioenuitkering worden verlaagd. Zie ook pagina 10 onder 7. Korten van het pensioen. 12 AFM-Pensioenbrochure

13 5. ALS JE GEEN PARTNER HEBT, BOUW JE DAN TOCH PARTNERPENSIOEN OP? Ja. Je hebt echter het recht om op je pensioendatum het opgebouwde partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het opgebouwde partnerpensioen vervalt dus niet aan het fonds omdat je geen partner hebt. Je kunt het pensioen altijd uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. 6. IK WOON SAMEN, KOMT MIJN PARTNER IN AANMERKING VOOR PARTNERPENSIOEN? Een partner is degene met wie je getrouwd bent of degene waarmee je een geregistreerd partnerschap hebt. Woon je al wel meer dan 5 jaar samen? Dan is diegene ook partner in het kader van de pensioenregeling, zover het geen familielid betreft. Voorwaarde is wel dat is aan te tonen dat jij en je partner 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. Dit kan met een uittreksel van de burgerlijke stand. Woon je nog niet 5 jaar samen, dan kan je partner toch voor partnerpensioen in aanmerking komen indien er een door de notaris opgesteld samenlevingscontract is. Het samenlevingscontract moet 1 jaar van kracht zijn, voordat het partnerpensioen wordt toegewezen. 7. WAT GEBEURT ER MET HET PARTNERPENSIOEN BIJ SCHEIDING? Als jij en je partner uit elkaar gaan, stopt de opbouw van het partnerpensioen voor deze partner. Je ex-partner houdt wel recht op het opgebouwde partner pensioen tot het moment van de scheiding. Dit heet het bijzonder partnerpensioen en geldt ook voor samenwonende partners die zich hebben aangemeld bij het pensioen fonds. Zelf bouw je na de scheiding een partnerpensioen op voor een eventuele volgende partner. 8. ALS IK GA SCHEIDEN, WAT GEBEURT ER DAN MET MIJN OUDERDOMSPENSIOEN? Je ouderdomspensioen valt onder de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Deze wet bepaalt dat je ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Wat je vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan pensioen hebt opgebouwd telt niet mee. Je kunt onderling met je partner andere afspraken maken over de verdeling van beider pensioenen. Deze afspraken leg je vast in het convenant bij de scheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Wil jij of je partner dat het pensioenfonds de pensioenuitkering te zijner tijd rechtstreeks aan de ex-partner betaalt, dan moet jij of je ex-partner dit binnen twee jaar na je scheiding aanvragen bij Pensioenfonds AFM. Je ex-partner ontvangt het pensioen als jij met pensioen gaat. Als je ex-partner eerder dan jij overlijdt, dan ontvang je weer het gehele ouderdomspensioen. Als jij komt te overlijden krijgt je ex-partner geen ouderdomspensioen meer, maar het bijzonder partnerpensioen. Behalve als er andere afspraken over zijn gemaakt. 13 AFM-Pensioenbrochure

14 Veelgestelde vragen over jouw pensioen bij baanverandering Als je van baan verandert, kun je tegen woordig je pensioenrechten gewoon meenemen naar een pensioenregeling bij je nieuwe werkgever. Ik kom bij de AFM werken. Kan ik het pensioen van mijn vorige werkgever meenemen? Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik bij AFM ontslag neem? Hoe werkt waardeoverdracht? Wanneer is waardeoverdracht zinvol? 14 AFM-Pensioenbrochure

15 Jouw pensioen bij baanverandering De tijd dat mensen hun hele leven bij dezelfde werkgever bleven is voorbij. Als je van baan verandert, kun je vaak je pensioenrechten meenemen naar een pensioenregeling bij je nieuwe werkgever. 1. IK KOM BIJ DE AFM WERKEN. KAN IK HET PENSIOEN VAN MIJN VORIGE WERKGEVER MEENEMEN? Ja. Bij indiensttreding krijg je van de AFM een formulier toegestuurd waarmee je de overdracht in gang kunt zetten. Dit noemen we waardeoverdracht. Dit formulier moet je binnen 6 maanden na indiensttreding insturen. Je geeft met dat formulier Pensioenfonds AFM opdracht uit te zoeken hoeveel pensioenrechten je bij je vorige werkgever hebt staan. Pensioenfonds AFM rekent vervolgens uit hoeveel pensioen je daarvoor in de pensioenregeling van de AFM krijgt. Je ontvangt eerst een opgave en pas als je akkoord gaat, vindt overdracht plaats. De waarde van je elders opgebouwde pensioen is gelijk aan de in te brengen waarde in de AFM pensioenregeling. Waardeoverdracht is een wettelijk recht. Je vorige pensioenuitvoerder zal dus altijd meewerken aan waardeoverdracht als je deze binnen 6 maanden na indiensttreding hebt aangevraagd. Als de dekkingsgraad van je vorige of je nieuwe pensioenuitvoerder beneden de 100% is, mag er tijdelijk geen waardeoverdracht plaatsvinden. De waardeoverdracht vindt dan pas plaats op het moment dat de dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder 100% of meer is (opschorting). Ook de termijn van 6 maanden wordt dan opgeschort. De aanvraag moet je wel op tijd indienen, maar de afhandeling vindt op een later moment plaats. 2. WAT GEBEURT ER MET MIJN PENSIOEN ALS IK BIJ AFM ONTSLAG NEEM? Als je ontslag neemt, berekent het pensioenfonds hoeveel je aan pensioenrechten hebt opgebouwd. Pensioenfonds AFM stelt per de ontslagdatum vast hoeveel ouderdomspensioen en hoeveel partnerpensioen er is. Je ontvangt een UPO einde deelneming van Pensioenfonds AFM bij beëindiging van je deelnemerschap met een overzicht van je opgebouwde pensioenrechten. Je hebt dan twee keuzes: 1. Je laat je pensioen achter bij Pensioenfonds AFM. Je hebt dan een zogenaamd slapers -pensioen. Je pensioen wordt, als de financiële positie van het pensioenfonds dat toestaat, jaarlijks verhoogd met de CBS-Inflatie-Index (CPI Alle Huishoudens). Je pensioen gaat in op de AOW-gerechtigde leeftijd. Wil je eerder of later met pensioen? Neem dan contact op met Pensioenfonds AFM. 2. Je neemt je pensioenrechten mee naar je nieuwe werkgever. 15 AFM-Pensioenbrochure

16 3. HOE WERKT WAARDEOVERDRACHT? Als je een waardeoverdracht doet, dan koop je extra ouderdomspensioen en partnerpensioen in de AFM-pensioenregeling. Er zijn geen kosten aan waardeoverdracht verbonden. Zelf aanvragen Waardeoverdracht gaat niet automatisch. Je moet hierom verzoeken bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Je doet er goed aan dit zo snel mogelijk maar binnen 6 maanden na je indiensttreding te doen. Als de oude of nieuwe pensioenuitvoerder in onderdekking is, dragen zij tijdelijk geen pensioenen over. Toch dien je het verzoek tijdig in te dienen. De termijn om het verzoek in te dienen is 6 maanden en wordt strikt gehanteerd. 4. WANNEER IS WAARDEOVERDRACHT ZINVOL? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Of het voor jou voordelig is om je pensioen mee te nemen hangt af van de pensioenregeling waar je aan deelneemt ten opzichte van de regeling waar je aan deelnam. Twee van de belangrijkste redenen voor het wel of niet doen van een waardeoverdracht is de wijze van indexatie en de hoogte van de dekkingsgraad. Op welke manier wordt het bij je vorige pensioenuitvoerder opgebouwde slaperspensioen geïndexeerd ten opzichte van de indexatie in de AFM-pensioenregeling? En wat is de hoogte van de dekkingsgraad van beide pensioenuitvoerders? Als je Pensioen fonds AFM vertelt hoe de indexatie bij de oude pensioenuitvoerder is geregeld en wat de dekkingsgraad is van je vorige uitvoerder is, dan kunnen de medewerkers van Blue Sky Group je uitleg geven over de verschillen. 16 AFM-Pensioenbrochure

17 10 x jouw pensioen Werkloos Arbeidsongeschikt Parttime werken Onbetaald verlof Pensioenpremie Verdeling van de pensioenpremie Dekkingsgraad Herstelplan AFM-pensioenregeling Meer weten? 17 AFM-Pensioenbrochure

18 10 x jouw pensioen 1. WERKLOOS Als je werkloos wordt, stopt in principe de opbouw van je pensioen. De werkgever betaalt dan geen premie meer. Je rechten blijven bij het pensioenfonds staan tot je pensionering of tot je het pensioen meeneemt naar een volgende werkgever. Voor zover de middelen van het fonds het toelaten, vindt indexatie van de slaperspensioenen jaarlijks plaats (voorwaardelijke prijsindexatie). Het is mogelijk om je pensioenopbouw na uitdiensttreding verder voort te zetten. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met Pensioenfonds AFM. 2. ARBEIDSONGESCHIKT Als je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt tijdens je dienstverband bij de AFM, is er sprake van premievrije voortzetting van je pensioenopbouw, voor het percentage dat je arbeidsongeschikt bent. Mocht je uit dienst gaan terwijl je arbeidsongeschikt bent, dan wordt voor hetzelfde percentage dat je arbeidsongeschikt bent, de pensioenopbouw voortgezet zolang je arbeidsongeschikt bent. 3. PARTTIME WERKEN Het pensioen van een parttimer is hetzelfde geregeld als dat van een fulltimer. Je pensioen gaat wel naar verhouding van de gewerkte uren, zowel het pensioengevend salaris als de franchise. Voor je AOW heeft het geen gevolgen of je fulltime of parttime gewerkt hebt. Ook perioden waarin je niet gewerkt hebt maar wel in Nederland woonde, tellen voor de AOW mee. 4. ONBETAALD VERLOF Als je gebruik maakt van een periode van onbetaald verlof blijf je gedurende die periode deelnemer van het pensioenfonds. Er wordt echter geen pensioenpremie betaald, de opbouw van je pensioen stopt dus tijdelijk. Wel heb je de mogelijkheid zelf de pensioenpremie te betalen zodat de opbouw van je pensioen doorgaat tijdens je verlof. Omdat je gedurende het onbetaalde verlof deelnemer blijft aan de regeling, blijft je partner recht houden op partnerpensioen en je kinderen op wezenpensioen, mocht je tijdens het verlof overlijden. De hoogte van het partner- en wezenpensioen is gelijk aan de hoogte voor de verlofperiode. Voor onbetaald ouderschapsverlof geldt bovenstaande niet. In dat geval gaat de opbouw door, want de werkgever betaalt gedurende het ouderschapsverlof de pensioenpremie. 5. PENSIOENPREMIE Afhankelijk van de kwaliteit van de regeling en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers kost een pensioenregeling tussen de 10 tot 25% van de loonsom van de organisatie. De AFM heeft een uitstekende pensioenregeling met een onvoorwaardelijke indexatie voor AFM medewerkers. Dit maakt het een kostbare regeling. 6. VERDELING VAN DE PENSIOENPREMIE Met ingang van 1 januari 2010 geldt een eigen bijdrage in de pensioenpremie, als de totale pensioenkosten in het jaar hoger zijn dan 15% van de loonsom van de AFM. Premiekosten tot 15% blijven voor rekening van de AFM. De basis voor de verdeling van de premiekosten boven de 15% is tussen werkgever en werknemer. Van 2010 t/m 2015 mag het werknemerspercentage niet meer groeien dan 1% van de loonsom per jaar tot een maximum van 5%. De eigen bijdrage wordt berekend over de pensioengrondslag (het jaarsalaris minus de franchise). De actuele percentages vind je terug op het intranet van AFM. 18 AFM-Pensioenbrochure

19 7. DEKKINGSGRAAD Een dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het laat zien in hoeverre het vermogen van het fonds voldoende is om op de lange termijn de pensioenen uit te kunnen keren. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat tegenover elke euro die het pensioenfonds moet uitkeren precies genoeg beleggingen staan om in de toekomst die uitkeringen te kunnen betalen. Pensioenfondsen moeten echter minimaal een dekkingsgraad hebben van boven de 100% omdat er aan de (toekomstige) uitvoering van de pensioenregeling altijd kosten zijn verbonden. De dekkingsgraad verandert voornamelijk door stijging of daling van de rente en koersschommelingen van de beleggingen. Als de rente daalt dan moet Pensioenfonds AFM meer geld reserveren om de toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Zo kan de situatie ontstaan dat bij een goed rendement op de beleggingen, maar bij een dalende rente, de dekkingsgraad toch daalt. De dekkingsgraad daalt ook, als blijkt dat de levensverwachting van de Nederlander stijgt. Het pensioenfonds moet dan meer geld voor toekomstige pensioenuitkeringen reserveren omdat mensen langer leven. 8. HERSTELPLAN De reserves van Pensioenfonds AFM zijn lager dan het wettelijk vereiste niveau. Dat vergt maatregelen. Door de nieuwe rekenregels per 1 januari 2015 heeft het pensioenfonds net als andere fondsen met tekorten tot 1 juli 2015 de tijd om een herstelplan op te stellen dat ervoor moet zorgen dat de reserves tijdig op het vereiste niveau komen. Het herstelplan dat in 2014 werd uitgevoerd is niet meer van kracht. Zodra het nieuwe herstelplan is goedgekeurd, wordt hierover bericht op onze website: 9. AFM-PENSIOENREGELING Meer informatie over de pensioenregeling kun je vinden op het AFM intranet. Het actuele pensioenreglement staat ook op onze website 10. MEER WETEN? Je kunt schriftelijk, telefonisch of per een vraag aan Pensioenfonds AFM stellen. Ook is er op onze website veel informatie te vinden over de regeling. 19 AFM-Pensioenbrochure

20 Stichting Pensioenfonds AFM Postbus AC Amstelveen Versie 2, januari 2015

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International!

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! LAAG 2 U bouwt vanaf de datum van uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen.

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen. 17 maart 2017 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de chemie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie