Oplegger indicatorset Parkinson verslagjaar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplegger indicatorset Parkinson verslagjaar 2016"

Transcriptie

1 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen T +31 (0) Oplegger indicatorset Parkinson verslagjaar 2016 Datum mei 2016 De indicatorset Parkinson staat voor verslagjaar 2016 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids aangeleverd moeten worden en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt. In de indicatorgids zelf staan de definities. Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Nummer Indicatornaam Datatype 1 2 2a 2b 2c 3 3a 3b Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is. Aantal geregistreerde patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuis. Aantal geregistreerde patiënten per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose Aantal geregistreerde patiënten per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose Aantal geregistreerde patiënten per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige. ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige:0-5 jaar na diagnose ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige: 5- Percentage Subindicator Aantal Aantal Aantal Subindicator Percentage Percentage Pagina 1 van 4

2 3c 4 4a 4b 4c 7 10 jaar na diagnose ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige: 10 jaar en verder na diagnose ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat. ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat: DBS ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat: duodopa ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat: apomorfine ziekte van Parkinson (DBC 0501) met een ziekenhuisopname per ziekenhuis. Percentage Subindicator Percentage Percentage Percentage Percentage Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Datum mei 2016 Onderstaande indicator(en) zijn door het Zorginstituut niet opgenomen op de transparantiekalender voor verslagjaar Deze indicator(en) kan (kunnen) niet aan ons worden aangeleverd en kan (kunnen) ook niet door het Zorginstituut worden gepubliceerd. Het is wel mogelijk om deze indicator(en) te registeren in de kwaliteitsregistratie. Nummer Indicatornaam a 5.1.b 5.1.c 5.2.a 5.2.b 5.2.c 6 6a 6b Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een (heup)fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis. Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis. Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose Pagina 2 van 4

3 6c a 8.1.b 8.1.c 8.2.a 8.2.b 8.2.c Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat gebruik maakt van een mantelzorg/thuiszorg/dagopvang/revalidatie of verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis. Percentage patiënten dat gebruikt maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang: 0-5 jaar na diagnose Percentage patiënten dat gebruikt maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang:5-10 jaar na diagnose Percentage patiënten dat gebruikt maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang: 10 jaar en verder na diagnose Percentage patiënten dat verblijft in verzorgingsthehuis/verpleeghuis: 0-5 jaar na diagnose Percentage patiënten dat verblijft in verzorgingsthehuis/verpleeghuis:5-10 jaar na diagnose Percentage patiënten dat verblijft in verzorgingsthehuis/verpleeghuis: 10 jaar en verder na diagnose 9 Patiëntervaringen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Gemiddelde totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD): 9.1.a 0-5 jaar na diagnose Gemiddelde totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD): 9.1.b 5-10 jaar na diagnose Gemiddelde totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD): 9.1.c 10 jaar en verder na diagnose Gemiddelde score op subschaal Emotionele steun: 0-5 jaar na 9.2.a diagnose Gemiddelde score op subschaal Emotionele steun: 5-10 jaar na 9.2.b diagnose Gemiddelde score op subschaal Emotionele steun: 10 jaar en verder na 9.2.c diagnose 9.3.a 9.3.b 9.3.c 9.4.a 9.4.b 9.4.c 9.5.a 9.5.b 9.5.c 9.6.a 9.6.b 9.6.c Gemiddelde score op subschaal Samenwerking: 0-5 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Samenwerking: 5-10 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Samenwerking: 10 jaar en verder na diagnose Gemiddelde score op subschaal Toegankelijkheid: 0-5 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Toegankelijkheid: 5-10 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Toegankelijkheid: 10 jaar en verder na diagnose Gemiddelde score op subschaal Informatievoorziening: 0-5- jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Informatievoorziening: 5-10 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Informatievoorziening: 10 jaar en verder na diagnose Gemiddelde score op subschaal Participatie: 0-5 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Participatie: 5-10 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Participatie: 10 jaar en verder na diagnose Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Datum mei 2016 Pagina 3 van 4

4 9.7.a 9.7.b 9.7.c Gemiddelde score op subschaal Bejegening: 0-5 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Bejegening: 5-10 jaar na diagnose Gemiddelde score op subschaal Bejegening: 10 jaar en verder na diagnose 10 Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8). Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8): a jaar na diagnose Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8): b jaar na diagnose Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8): 10 10c jaar en verder na diagnose 11 Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen. Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen: 11a 0-5 jaar na diagnose Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen: 11b 5-10 jaar na diagnose Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen: 11c 10 jaar en verder na diagnose Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van 12 Parkinson. Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van 12a Parkinson: 0-5 jaar na diagnose Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van 12b Parkinson: 5-10 jaar na diagnose Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van 12c Parkinson: 10 jaar en verder na diagnose 13 Belasting mantelzorg: volhoudtijd. 13a 13b 13c Belasting mantelzorg: volhoudtijd: 0-5 jaar na diagnose Belasting mantelzorg: volhoudtijd: 5-10 jaar na diagnose Belasting mantelzorg: volhoudtijd: 10 jaar en verder na diagnose Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Datum mei 2016 Colofon Internet OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Zelfstandige Klinieken Nederland: Zorginstituut Nederland: Gegevensaanlevering Zorginstellingen leveren vrijwillig en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen. Pagina 4 van 4

5 "#$%&''$()*+,#"$-.'*(/0$#&(1".2,*%-*%()*%,3&$(40+,$(5/1)46(789:( "#$%&'()'%#$#&')('*+,-. )*#;0%,'#.,$'.,"(( ( )*#;0%,'( /00#1)'%23'#34#'5##36#(7#38%3$91:7#;%#8'#6)3<)(8%3&935=>?.,-: <=#;0%,'( <)'%23'#34#'##3)37#(#<)(8%3&93%&4#5=>?.,+: ( ( (

6 ( )*+,#"$-.'*->'.?,#&$( )*+,#"$-.( #7%$%&H BCD'(,*+,#"$-.( E,$>.""3(->'.( 5F"".6 G.-*( <(9B#& +,-I =<C/ +H /)3')01)'%23'#3937#(F#J)37#0%3$1#(;%#8#3JK%&09B)'%##31#('L1#1)'%23'#3 M'(KB'KK( +,-I =<C/ NH %&5'JK%&B93&K0'O'#0#G93%&BJB93')B'O#4)%0B93')B'#3O9GB93&K0':H <(9B#& +,-I =<C/ PH <#(B#3')$#1)'%23'#34#'##3B9410#Q#F#J)37#0%3$5=>MD7K9791)D)1949(G%3#: <(9B#& +,-I =<C/.H <#(B#3')$#1)'%23'#34#';%#8'#6)3<)(8%3&937%###35J#K1:G()B'KK(J##G'91$#091#31#( ;%#8#3JK%&H R%'894&' +,-IS =<C/ IH R%'894&' +,-IS =<C/<"TUM VH <#(B#3')$#;%#8#3JK%&913)4#&1#(;%#8#3JK%& R%'894&' +,-IS =<C/ AH 7)$916)3$#3(#6)0%7)'%#: R%'894&' +,-IS <"TUM XH <)'%23'#(6)(%3$#36)31)'%23'#34#';%#8'#6)3<)(8%3&93 R%'894&' +,-IS <"TUM -,H R%'894&' +,-IS <"TUM --H R%'894&' +,-IS <"TUM -+H R%'894&' +,-IS <"TUM -NH R%'894&' +,-IS <"TUM Versie 2016 pagina 2 van 12

7 9AH-;;'+,3&',+( )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# ]#00#( /)3')01)'%23'#36)3E%#7#%3G9(4)'%#%37#(#$%&'()'%#6900#7%$S%&H \9#4#( /)3')0%3$#69#(7#1)'%23'#3%37#=<C/H =#G%3%'%#5&: %37%B)'9(#357#4#3'%#D'9#&'#44%3$<"TUMD;%#8#3JK%&913)4#DJ#K1G()B'KK(:H C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$*,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I 7A4"*$";(D"$,I*$'*(?,'2'*&0,%( )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# /)3')0$#(#$%&'(##(7#1)'%23'#34#'5##36#(7#38%3$91:7#;%#8'#6)3<)(8%3&935=>?,.,-:1#(;%#8#3JK%&H /)3')0$#(#$%&'(##(7#1)'%23'#351#(G)&#:1#(;%#8#3JK%&H /)3')0G)&#3* =#G%3%'%#5&: C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 3 van 12

8 JAK'%D'#,";,%''.+(>'.D;''320*+,3'( )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# ]#00#( 4#'##31)(8%3&936#(10##$8K37%$#H \9#4#( =#G%3%'%#5&: b4)%0b93')b'%3(k%4&'#;%36)3j#'e99(7h C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I LAM-ND;'='(O'&"*+';,*3( )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# <#(B#3')$#1)'%23'#34#'5##36#(7#38%3$91:7#;%#8'#6)3<)(8%3&935=>?,.,-:7)'##3B9410#Q# F#J)37#0%3$937#($))'H ]#00#( )H/)3')01)'%23'#34#'=>M FH/)3')01)'%23'#34#'7K9791) BH/)3')01)'%23'#34#')1949(G%3# \9#4#( /)3')0 1)'%23'#3 4#' 5##3 6#(7#38%3$ 91: 7# ;%#8'# 6)3 <)(8%3&93 5=>?,.,-: 937#( F#J)37#0%3$ 1#( ;%#8#3JK%&09B)'%#H =#G%3%'%#5&: T37#(B9410#Q#F#J)37#0%3$E9(7'##3F#J)37#0%3$4#'=>MD7K9791)D)1949(G%3#6#(&'))3H C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 4 van 12

9 PA."#$0.'*( )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# <#(B#3')$#1)'%23'#34#';%#8'#6)3<)(8%3&937%###35J#K1:G()B'KK(J##G'91$#091#31#(;%#8#3JK%&H ]#00#(- /)3')01)'%23'#34#';%#8'#6)3<)(8%3&937%###3J#K1G()B'KK(J##G'91$#091#31#(;%#8#3JK%&H \9#4#(- /)3')0 1)'%23'#3 4#' 5##3 6#(7#38%3$ 91: 7# ;%#8'# 6)3 <)(8%3&93 5=>?,.,-: 937#( F#J)37#0%3$ 1#( ;%#8#3JK%&09B)'%#H ]#00#(+ /)3')01)'%23'#34#';%#8'#6)3<)(8%3&937%###3G()B'KK(J##G'91$#091#31#(;%#8#3JK%&H \9#4#(+ /)3')0 1)'%23'#3 4#' 5##3 6#(7#38%3$ 91: 7# ;%#8'# 6)3 <)(8%3&93 5=>?,.,-: 937#( F#J)37#0%3$ 1#( ;%#8#3JK%&09B)'%#H =#G%3%'%#5&: C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 5 van 12

10 :A(H";,*#,+'*$ )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# <#(B#3')$#1)'%23'#34#';%#8'#6)3<)(8%3&937%###36)0)BB%7#3'4#'0#'&#0J##G'$#J)71#(;%#8#3JK%&H ]#00#( /)3')01)'%23'#34#';%#8'#6)3<)(8%3&937%###36)0)BB%7#3'4#'0#'&#0J##G'$#J)71#(;%#8#3JK%&H \9#4#( =#G%3%'%#5&: =#G%3%'%#6)30#'&#0*0#'&#0E))(699(4#7%&BJ#JK01%&%3$#(9#1#3H C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I QA(R,'2'*&0,%-D*"N' )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# <#(B#3')$#1)'%23'#34#'5##36#(7#38%3$91:7#;%#8'#6)3<)(8%3&935=>?,.,-:4#'##3;%#8#3JK%&913)4# 1#(;%#8#3JK%&H ]#00#( /)3')01)'%23'#34#'##3;%#8#3JK%&913)4#1#(;%#8#3JK%&H \9#4#( /)3')0 1)'%23'#3 4#' 5##3 6#(7#38%3$ 91: 7# ;%#8'# 6)3 <)(8%3&93 5=>?,.,-: 937#( F#J)37#0%3$ 1#( ;%#8#3JK%&09B)'%#H =#G%3%'%#5&: C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) bqb0k&%#*#0#b'%#6#=>m913)4#d;%#6#(7#(%3zo#qb0k&%#b(%'#(%)6)3=<c/h R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 6 van 12

11 SAT"*$';?-.3U($&0,%?-.3(-V(+"3-D>"*3( )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# <#(B#3')$#1)'%23'#34#'5##36#(7#38%3$91:7#;%#8'#6)3<)(8%3&935=>?,.,-:7)'$#F(K%8'4))8'6)3##3 ]#00#(- /)3')01)'%23'#37)'$#F(K%84))8'6)34)3'#0;9($O'JK%&;9($O7)$916)3$H \9#4#(- ]#00#(+ \9#4#(+ =#G%3%'%#5&: =#7#G%3%'%#6)37#\)'%93)0#"))7699(7#_908&$#;937J#%70K%7'*c"#$%&'()*+,-+'()*+.,%+#,%$+,#+/%$+0".%)+1"#+ %%#+/2&31%)&%#%#.+4%)(%3+5().$+*%*%1%#+""#+%%#+/2&34%/(%1%#.%+.(()+66#+(7+8%%).%)%+&%.%#+1"#+.,%#-+.,)%9$%+ (8*%1,#*:+5"")4,;+.%+'()*1%)&%#,#*+.,)%9$+1(()$1&(%,$+2,$+.%+-(9,"&%+)%&"$,%Hcd#'M9B%))0?K0'K(##0<0)3FK(#)K 69#$'7))(39$%#'&))3'9#* c<)+,-+-3)"0%+1"#+8"#$%&'()*+"&-+%)+&"#*%)+."#+=+8""#.%#+%#>(7+8%%)+."#+?+22)+3%)+5%%0+/2&3+5().$+*%4(.%#hc C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/ R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 7 van 12

12 WA(MX, )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# <)'%23'#(6)(%3$#36)31)'%23'#34#'7#;%#8'#6)3<)(8%3&93H ]#00#(- ]9')0#&B9(#91?YZ%37#Q;%#8'#6)3<)(8%3&935<?YZ<=:H \9#4#(- ]#00#(+ MKF&BJ))0b49'%93#0#&'#K3H \9#4#(+ ]#00#(N MKF&BJ))0M)4#3E#(8%3$H \9#4#(N ]#00#(P \9#4#(P ]#00#(. MKF&BJ))0C3G9(4)'%#699(;%#3%3$H ]#00#(I MKF&BJ))0<)('%B%1)'%#H \9#4#(I ]#00#(V \9#4#(V Versie 2016 pagina 8 van 12

13 =#G%3%'%#5&: C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/?944#3'))( ##34))0699(J#';9($$#F(K%8H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 9 van 12

14 98A(1/XYJW )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# e#4%77#07#&b9(#6)31)'%23'#3917#<=yznx5%3b0k&%#g<=ya:h ]#00#( e#4%77#07#&b9(#91<=yznx5%3b0k&%#g<=ya:h \9#4#( =#G%3%'%#5&: <=YNX%&##34##'%3&'(K4#3'#3%&937#(6#(7##07%3A&KFB)'#$9(%#23* U9F%0%'L5-,Df-Z-,: /B'%6%'%#&9G7)%0L0%6%3$5/=g:5IDf--Z-I: b49'%93)0e#00zf#%3$5idf-vz++: M'%$4)5PDf+NZ+I: M9B%)0&K119('5NDf+VZ+X:?9$3%'%935PDfN,ZNN:?944K3%B)'%935NDfNPZNI: >97%0L7%&B94G9('5NDfNVZNX: C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 10 van 12

15 99A(G'Z'3'* )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# <#(B#3')$#1)'%23'#37)'69079#'))37#39(4699($#;937F#E#$#3H ]#00#( /)3')01)'%23'#37)'69079#'))37#]\TZ39(4699($#;937F#E#$#3H \9#4#( =#G%3%'%#5&: C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#%3ZO#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/?944#3'))( R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 11 van 12

16 97A[-#,";'('*(".O',+%D".$,#,D"$,'( )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# ]#00#( /)3')01)'%23'#34#'F#'))07E#(8S ]9')0#&B9(#911)('%B%1)'%#0)77#(H \9#4#( =#G%3%'%#5&: \%6#)KI*F#'))07E#(8O\%6#)K.*F#'))07E#(84#'937#(&'#K3%3$O\%6#)KP*93F#'))07E#(8O\%6#)KN* 7##03)4#))3&9B%)0#)B'%6%'#%'#35BK(&K&D6#(#3%$%3$:O\%6#)K+*&9B%)0#B93')B'#3FK%'#3&JK%& \%6#)K-*$#i&90##(7H C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#6#(7#(%3Z#3#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/ R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I 9JAT"*$';?-.3(O';"%$,*3 )*+,#"$-.( ( T1#()'%93)0%&)'%# ]#00#( MB9(#91U?MCH \9#4#( =#G%3%'%#5&: C3ZO#QB0K&%#B(%'#(%) W%#6#(7#(%3Z#3#QB0K&%#B(%'#(%)6)3=<C/H R%'6())$96#(,-Z,-Z+,-I'O4N-Z-+Z+,-I Versie 2016 pagina 12 van 12

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Beroerte

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (020 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2016

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2016 Factsheet en Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2016 Registratie gestart: 2015 Inclusiecriteria Inclusie Alle patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 501) Exclusie Patiënten met

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd? Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Ovariumcarcinoom

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

7. Percentage patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is (aantal FTE per Structuur 2014 Invul

7. Percentage patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is (aantal FTE per Structuur 2014 Invul Factsheet en Parkinson (DPIA) A. Beschrijving Nr. DPIA 2014 [2.5.; 14-11- 2014] Start registratie: 2015 uitrol landelijke registratie Type indicator Uitvraag over (jaar) 1. Deelname aan ParkinsonInzicht

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Bariatrische

Nadere informatie

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Nierstenen Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 1 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2017

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2017 Factsheet en Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2017 Registratie gestart: 2015 Inclusiecriteria Inclusie Alle patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 501) Exclusie Patiënten met

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Maag-

Nadere informatie

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017.

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatorenset Hoofdpijn

Indicatorenset Hoofdpijn Indicatorenset Hoofdpijn Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatorenset Galblaasverwijdering

Indicatorenset Galblaasverwijdering Indicatorenset Galblaasverwijdering Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinson s Insight Audit (DPIA)

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinson s Insight Audit (DPIA) Factsheet en Dutch Parkinson s Insight Audit (DPIA) DPIA: 2018.1 Registratie gestart: 2015 Datum Versie Mutatie Eigenaar 21-10-2015 2016.1 2016.1 2017.1 2018.1 2018.2 2018.3 Aanpassingen conform indicatorendagen

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Sector Zorg Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 opendata@zinl.nl Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA)

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Dementie Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 208 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf februari voor leden van de NVZ

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie

Indicatorenset Coeliakie Indicatorenset Coeliakie Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie, oktober 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2018 (beschikbaar

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2019 over verslagjaar 2018 wettelijk verplicht is. De indicatorset is

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Diemen, 4 oktober 2016 2 De samenwerkingspartners Federatie van Medisch Specialisten (Federatie)

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1 Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Coeliakie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Lage rug hernia of stenose verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Lage rug hernia of stenose verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (020 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Lage

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen HL7 HQMF, emeasures Business Case Anneke Goossen 1 24-11-2015 Onderwerpen Inhoud van de business case Achtergrond Problemen in het veld Wat is HL7 HQMF, emeasures Zorginformatie in Nederland Stakeholders

Nadere informatie

Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD)

Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD) Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD) Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie, oktober 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie oktober 2017 vastgesteld door ZiNL Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ Den Haag. Datum 15 april 2015 Betreft Stand van zaken Kwaliteitsinstituut

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ Den Haag. Datum 15 april 2015 Betreft Stand van zaken Kwaliteitsinstituut > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 0540. Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verslagjaar 2014, oktober 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken

Nadere informatie

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Zorginstituut Nederland T.a.v. de heer drs. A.H.J. Moerkamp, bestuursvoorzitter Postbus 320 1110 AH DIEMEN Kenmerk Datum MK/SV/2014/022 24 november 2014 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Geachte

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) 5 november 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen in

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018

Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018 Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018 Operationalisatie Aard van de wijziging Criteria Toetsingskader Indicator 1, 2 DAPA Factsheet Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN Volume Criterium

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal Werkinstructie Qualizorg GGz-portal versie 1.1 Zorgaanbieder 5 mei 2015 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Rapportages inzien... 4 Account wijzigen... 7 Inloggen Heeft uw GGZ-instelling CQI-gegevens laten aanleveren

Nadere informatie

Datum 6 maart 2017 Betreft Definitieve rapportage opbrengsten van alternatieve maatregelen IVF

Datum 6 maart 2017 Betreft Definitieve rapportage opbrengsten van alternatieve maatregelen IVF > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw, Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland Datum Referentie NVZ Referentie RN Pagina 10 april 2015 10010204/dp.cb 15021 1/2 Onderwerp Deelname

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Indicatorenset Coeliakie Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Definitieve versie okt. 2012 1 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl (tot 1 januari 2013, daarna website Kwaliteitsinstituut en/of JMV) Samengesteld

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC)

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Dutch Audit Vascular Center Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1 Is op uw ziekenhuislocatie een vasculair behandelteam beschikbaar? Structuur

Nadere informatie

Indicatorenset Maculadegeneratie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Maculadegeneratie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Maculadegeneratie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland Handleiding voor gegevensmakelaars Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland INHOUD Leeswijzer... 2 1. Het aanleverproces... 3 1.1 Account aanvragen... 4 1.2 Autorisatie aanvragen voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 maart 2015 Betreft Het jaar van de transparantie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 maart 2015 Betreft Het jaar van de transparantie > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Patiënt erbij betrekken presentatie en brainstorm Implementatie in eigen ziekenhuis discussie/ideeën afsluitende presentatie

Patiënt erbij betrekken presentatie en brainstorm Implementatie in eigen ziekenhuis discussie/ideeën afsluitende presentatie 13.00 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 Programma Presentatie ParkinsonInzicht Inloggen en ervaringen uitwisselen Pauze Patiënt erbij betrekken presentatie en brainstorm Implementatie in eigen ziekenhuis discussie/ideeën

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verslagjaar 2015, augustus 2016 Verantwoording over de getoonde informatie: In de patiëntenwijzer worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie met toekomst

Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Beter meten van kwaliteit van zorg door bundeling van expertise, innovatie en onderzoek. Dat is

Nadere informatie

Patiënt erbij betrekken -presentatie en brainstorm Implementatie in eigen ziekenhuis discussie/ideeën afsluitende presentatie

Patiënt erbij betrekken -presentatie en brainstorm Implementatie in eigen ziekenhuis discussie/ideeën afsluitende presentatie 13.00 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 Programma Presentatie ParkinsonInzicht Inloggen en ervaringen uitwisselen Pauze Patiënt erbij betrekken -presentatie en brainstorm Implementatie in eigen ziekenhuis

Nadere informatie

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Registratie aan de bron: secundair gebruik dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Scope Registratie aan de Bron in totale speelveld: kleine stappen Zorgverlening Primair zorgproces Patient- Participatie (PGD ed)

Nadere informatie

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding Op 1 november 2014 is overeenstemming bereikt over de manier waarop de kwaliteit van orthopedische

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verslagjaar 2015, juli 2016 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Indicatorenset Osteoporose

Indicatorenset Osteoporose Indicatorenset Osteoporose Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 juni 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2017 (beschikbaar vanaf

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal

Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal versie 1.0 Meetbureau 31 januari 2013 Inhoudsopgave De portal... 2 Registeren... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Toevoegen zorgaanbieder... 6 Contactpersoon

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2015

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2015 Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2015 5 november 2015 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Consultatieprocedure Spoedzorg Heupfractuur. Datum 25 juni 2015 Betreft Consultatie Kwaliteitsindicatoren Spoedzorg Heupfractuur

Consultatieprocedure Spoedzorg Heupfractuur. Datum 25 juni 2015 Betreft Consultatie Kwaliteitsindicatoren Spoedzorg Heupfractuur > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Consultatieprocedure Spoedzorg Heupfractuur 0530.2015076181 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verslagjaar 2014, september 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en

Nadere informatie

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014 Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies November 2014 Kwaliteit zichtbaar in vergelijk & Kies VGZ kiest voor kwaliteit van zorg voor haar klanten. We bieden goede zorg voor een scherpe prijs. Want

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

Indicatorenset Blaascarcinoom

Indicatorenset Blaascarcinoom Indicatorenset Blaascarcinoom Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie oktober 2017 vastgesteld door ZiNL Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar

Nadere informatie

Martini Ziekenhuis. De Beste Ziekenhuizen SiRM 2012,

Martini Ziekenhuis. De Beste Ziekenhuizen SiRM 2012, Martini De Beste Ziekenhuizen 2012 Martini De bestaat uit ziekenhuizen die het meest op uw Catharina Sint Antonius Canisius-Wilhelmina Nijmegen Sint Elisabeth Eindoordeel De eindscore wordt opgesplitst

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 Inhoud Introductie LROI PROMs meten in de orthopedie Implementatie van PROMs Eerste resultaten PROMs Inhoud Introductie LROI

Nadere informatie

Indicatorenset Diabetes

Indicatorenset Diabetes Indicatorenset Diabetes Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: oktober 2017, definitief 2 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2018

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Kwaliteitstaken Zorginstituut

Kwaliteitstaken Zorginstituut Kwaliteitstaken Zorginstituut Suzan Orlebeke 7 april 2017 INHOUD Wat doet het Zorginstituut? Wat zijn de kwaliteitstaken? Kwaliteitsinformatie: hoe komen er eraan? Kwaliteitsinformatie: waar gebruiken

Nadere informatie

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 Agenda Over Qualizorg Sectoren en opdrachtgevers Procesomschrijving Wat gaat goed

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Transparantie in de zorg

Transparantie in de zorg Transparantie in de zorg Beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie Jozé Braspenning Inhoud Transparantie in de zorg: doel en mechanismen Inhoud kwaliteitsinformatie Huidige beschikbaarheid en

Nadere informatie