Wat is er veranderd in uw pensioenregeling per 1 januari?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is er veranderd in uw pensioenregeling per 1 januari?"

Transcriptie

1 PENSIOENNIEUWS Januari 2015 Heb ik uitzicht op voorwaardelijk ouderdomspensioen? Langdurig ziek, wat nu? Wat is er veranderd in uw pensioenregeling per 1 januari?

2 In dit nummer Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2015 op een rij 2 Wat is Anw-pensioen? 3 Langdurig ziek, wat nu? 4 Heb ik uitzicht op voorwaardelijk ouderdomspensioen? 5 Roelof weet het 6 Zo werkt prepensioen 6 Verkiezingen nieuw bestuurslid namens pensioengerechtigden 7 Feiten en cijfers 8 Rebus 8 Contact Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met Pensioenfonds Vervoer via (0 cent per minuut). Of stuur een naar: Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2015 op een rij Er verandert veel in pensioenland. Onlangs heeft de overheid al besloten om de AOW-leeftijd te verhogen, in stapjes, van 65 naar 67 jaar. Ook is besloten de regels voor de pensioenopbouw aan te scherpen. Hierdoor heeft Pensioenfonds Vervoer de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 aangepast. 2 Alle veranderingen op een rij U heeft in december een brief ontvangen over het verlaagde opbouwpercentage en de aangepaste franchise. U vindt de brief ook terug in Mijn post als u bent ingelogd op de website. Kort samengevat zien de wijzigingen in de basisregeling er als volgt uit: Goederen vervoer Bus vervoer Taxi vervoer De premie is 30% 30% 30% Het werknemersdeel van de premie is 10,16% 12,19% 12,25% Het opbouwpercentage is 1,77% 1,77% 1,77% De franchise is , , ,- De WIA-premie blijft/is 0,6% 0,6% n.v.t. Naast de aanpassingen in de basisregeling veranderen er ook zaken in de aanvullende pensioenregelingen. Voorwaardelijk ouderdomspensioen Het voorwaardelijk ouderdomspensioen is verlaagd met 5,5%. Dit geldt ook voor het voorwaardelijk partnerpensioen. Als u voor 30 juni 2015 met pensioen gaat of bent gegaan, verandert er niets in het voorwaardelijk ouderdomspensioen. Door de wijziging van het opbouwpercentage en de franchise, gaan jongeren (met of zonder een klein voorwaardelijk ouderdomspensioen) minder pensioen opbouwen. De oudere deelnemers met (een hoger) voorwaardelijk ouderdomspensioen hebben het grootste deel van hun pensioenopbouw al achter de rug. De oudere deelnemers hebben dus minder last van de toekomstige lagere pensioenopbouw. De verlaging van het voorwaardelijk ouderdomspensioen zorgt ervoor dat de lusten en de lasten van het pensioen eerlijk worden verdeeld. Dit betekent dat alle deelnemers, jong en oud, bij hetzelfde salaris en hetzelfde aantal deelnemingsjaren min of meer hetzelfde pensioen opbouwen. Anw-pensioen Als u overlijdt, ontvangt uw partner naast een eventuele Anw-uitkering van de overheid ook partnerpensioen van Pensioenfonds Vervoer. Het kan zijn dat deze bedragen samen niet toereikend zijn. Voor dit soort situaties biedt Pensioenfonds Vervoer het Anw-pensioen aan. De Anw-pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015 lopen door tot aan de eerste van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Omdat de AOW-leeftijd steeds hoger wordt, moet het pensioenfonds de Anw-uitkering steeds langer uitkeren. De hoogte van de premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals uw leeftijd. Lees op bladzijde 3 meer over het Anw-pensioen.

3 Excedentpensioen Als u meer verdient dan (bedrag 2015) dan neemt u misschien deel aan de excedentregeling. Met ingang van 1 januari 2015 gelden in het vervoer nog maar twee opbouwpercentages voor de excedentregeling: - 1,75% voor de excedentregelingen waarvoor in 2014 ook het percentage van 1,75% gold; - 1,77% voor de excedentregelingen waarvoor in 2014 een hoger percentage dan 1,75% gold. De overheid heeft bovendien besloten dat alleen pensioen mag worden opgebouwd over een maximaal salaris van ,-. Voor werknemers die een salaris boven ,- ontvangen en pensioen hierover opbouwen via de excedentregeling, vervalt deze mogelijkheid binnen het fonds. Pensioenfonds Vervoer heeft besloten om voor het salaris boven ,- geen vervangende regeling te treffen. Door deze maatregel wordt over het salaris boven ,- ook geen nabestaandenpensioen meer geregeld. Als u alsnog een regeling wilt treffen voor uw salaris boven ,-, kunt u eventueel een adviseur raadplegen om de mogelijkheden buiten het pensioenfonds te bespreken. De verzekering van het salarisdeel boven de ,- binnen de WIA-excedentregeling blijft wel mogelijk. Wat is Anw-pensioen? Als u overlijdt voordat uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan uw partner onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid. U kunt ook gebruik maken van de regeling Anw-pensioen bij Pensioenfonds Vervoer. Anw-pensioen, wat is dat ook alweer? Als u overlijdt, ontvangt uw partner naast een eventuele Anwuitkering van de overheid ook partnerpensioen van Pensioenfonds Vervoer. Het kan zijn dat deze bedragen samen niet toereikend zijn. Voor dit soort situaties biedt Pensioenfonds Vervoer het Anw-pensioen aan. Wanneer stopt het Anw-pensioen? Het Anw-pensioen stopt altijd als: - u buiten het vervoer gaat werken; - u met (pre)pensioen gaat; - uw partner de AOW-leeftijd bereikt; - u geen partner meer heeft. Met een Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer kunt u ervoor zorgen dat uw partner voldoende inkomen heeft na uw overlijden. U bent niet automatisch verzekerd voor deze regeling. U moet u hiervoor aanmelden via uw werkgever. Uw werkgever kan via voor u narekenen hoeveel premie u betaalt. Meer informatie Vragen over het Anw-pensioen? Ga naar de website of neem contact op met uw werkgever. 3

4 Langdurig ziek, wat nu? Het kan gebeuren dat u langdurig ziek wordt. Wat betekent dit voor uw pensioen? In dit artikel leest u hier meer over. Een uitkering van de overheid Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris twee jaar (104 weken) door. Als u langer dan twee jaar ziek bent, krijgt u te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, beter bekend als de WIA. U heeft mogelijk recht op een WIA-uitkering als u na 104 weken minstens 35% arbeidsongeschikt bent. IVA of WGA? Als u volledig arbeidsongeschikt bent (80% - 100%) en er bestaat geen of geringe kans op herstel, dan ontvangt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Als heel snel blijkt dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent en blijft, kunt u ook versneld een IVA-uitkering ontvangen. Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. WIA-aanvulling van Pensioenfonds Vervoer Als u langer dan twee jaar ziek bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-aanvulling. Arbeidsongeschikte werknemers uit de sectoren goederenvervoer en besloten busvervoer kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een WIA-aanvulling van Pensioenfonds Vervoer. De WIA-uitkering moet dan zijn ingegaan op of na 1 januari U ontvangt de WIA-aanvulling uiterlijk tot de eerste van de maand waarin uw AOW-uitkering ingaat. Als u ten minste 35% arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u een WIAaanvulling van 10% van uw loon. U kunt de WIA-aanvulling aanvragen met het aanvraagformulier dat u vindt op Voor deelnemers in de sector taxivervoer is er geen WIA-aanvulling. Arbeidsongeschiktheid WIA-aanvullig PF Vervoer Ingang en duur aanvulling 80% - 100% volgens de IVA 10% Na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. Aanvullende uitkering duurt maximaal drie jaar. 80% - 100% volgens de WGA 10% Na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. 55% - 80% volgens de WGA 10% Na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. 35% - 55% volgens de WGA 10% Na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. 35% - 55% volgens de WGA 10% Na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. Minder dan 35% U ontvangt geen uitkering Als u eerst een WGA- en daarna een IVA-uitkering ontvangt van UWV, dan ontvangt u vanaf de ingangsdatum van de IVA-uitkering nog maximaal 3 jaar een WIA-aanvulling van Pensioenfonds Vervoer. 4

5 Pensioenopbouw via uw werkgever tijdens ziekte In de eerste twee jaar dat u ziek bent, blijft u pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer. Als u binnen twee jaar een IVA-uitkering ontvangt van UWV, mag uw werkgever u nog niet afmelden bij het pensioenfonds. Uw werkgever mag uw dienstverband pas na twee jaar beëindigen. Als u binnen twee jaar een IVA-uitkering ontvangt van UWV, dan wordt de pensioenpremie voor 40% in rekening gebracht via de werkgever. De premie wordt verdeeld tussen u en uw werkgever. U heeft dan voor 60% premievrijstelling van de premie. Premievrije deelname Als u langer dan twee jaar ziek bent, komt u mogelijk ook in aanmerking voor premievrije pensioenopbouw bij Pensioenfonds Vervoer. Dit betekent dat u zonder dat u premie hoeft te betalen, toch pensioen opbouwt. Dit noemen we premievrije deelname. Sinds 1 januari 2009 hoeft u geen premievrije deelname aan te vragen bij Pensioenfonds Vervoer. Dit gaat automatisch via UWV. De premievrije deelname eindigt op de laatste dag van de maand voordat u de AOW-uitkering ontvangt. De mate van premievrije deelname is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De mate van arbeidsongeschiktheid is het percentage waarvoor u op grond van de WIA arbeidsongeschikt bent verklaard. De volgende indeling wordt aangehouden. Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage van premievrijstelling % 60% 45-65% 30% 35-45% 15% 0-35% 0% Heb ik uitzicht op voorwaardelijk ouderdomspensioen? U heeft vast wel eens van voorwaardelijk ouderdomspensioen gehoord. Maar niet elke deelnemer komt in aanmerking voor voorwaardelijk ouderdomspensioen. Waarom niet? Hierover leest u meer in dit artikel. Ontstaan voorwaardelijk ouderdomspensioen Sinds 1 januari 2006 behoren de VUT- en prepensioenregeling voor deelnemers geboren in 1950 of later, tot het verleden. Bij Pensioenfonds Vervoer is de overgangsregeling voorwaardelijk ouderdomspensioen hiervoor in de plaats gekomen. Dit is een extra ouderdomspensioen en partnerpensioen. Werknemers kunnen dit gebruiken om eerder te stoppen met werken als ze aan een aantal voorwaarden (blijven) voldoen. De opgebouwde aanspraken van het prepensioen zijn blijven staan. Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u op Geen recht op voorwaardelijk ouderdomspensioen Komt u niet in aanmerking voor voorwaardelijk ouderdomspensioen, maar wilt u weten of u misschien wel voor uw AOW-leeftijd kan stoppen met werken? Bekijk dan de mogelijkheden in stap 3 in het pensioendashboard op Of maak een afspraak met een van onze pensioenconsulenten voor het pensioenspreekuur. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor het voorwaardelijk ouderdomspensioen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen bij de verschillende sectoren. De belangrijkste voorwaarde gaat over de periode dat u in een bepaalde sector werkzaam was. Werkt u in het goederenvervoer, dan is een belangrijke voorwaarde dat u op 31 maart 2001 én op 1 april 2001 bij een werkgever in dienst was die was aangesloten bij de VUT-regeling. In het taxi- en besloten busvervoer is deze datum 31 december Deze voorwaarde zorgt ervoor dat niet alle medewerkers in aanmerking komen voor voorwaardelijk ouderdomspensioen. 5

6 Roelof weet het Heeft u vragen over uw pensioen of pensioenopbouw? Stel ze dan aan Roelof, medewerker bij de Pensioendesk van Pensioenfonds Vervoer. Ik zie wel eens verschil in pensioenopbouw bij mij en mijn collega s. Hoe kan hier verschil in zitten? Hoe werkt dat? Iedereen die onder Pensioenfonds Vervoer valt en een actief dienstverband heeft, draagt premie af. De premie wordt gedeeltelijk door u en gedeeltelijk door uw werkgever afgedragen. Door het betalen van deze premie bouwt u ieder jaar ouderdomspensioen en partnerpensioen op. Uw uiteindelijke ouderdomspensioen bestaat uit alle stukjes die u heeft opgebouwd in de jaren tot aan uw pensioen. Sinds 1 januari 2015 bouwt iedereen in het vervoer volgens hetzelfde percentage pensioen op. Het opbouwpercentage in 2015 is 1,77%. Door verschillen (bijvoorbeeld een afwijkend salaris, aantal deelnemingsjaren, deeltijd of voltijd werken) kan de pensioenopbouw en de betaalde premie per jaar afwijken per deelnemer. Ik wil vervroegd pensioen aanvragen, hoe doe ik dat? U kunt vervroegd ouderdomspensioen aanvragen via het formulier Vervroegd pensioen aanvragen. Dit formulier vindt u op onze website. Zorg er wel voor dat wij het formulier minimaal drie kalendermaanden vóór de gewenste ingangsdatum ontvangen. Als het formulier niet op tijd binnen is, verschuift de ingangsdatum van uw pensioen automatisch met een maand. Ook is het mogelijk om het vervroegd ouderdomspensioen aan te vragen tijdens een pensioenspreekuur. Ga voor de contactgegevens van onze pensioenconsulenten naar de website. Ik heb bij Pensioenfonds Vervoer een pensioen opgebouwd van 450,-. Krijg ik dat bij pensionering jaarlijks uitbetaald? Nee, u krijgt dit bedrag niet jaarlijks uitbetaald. Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd ligt onder de wettelijke afkoopgrens van 462,88 (bedrag 2015). Een opgebouwd pensioen onder deze afkoopgrens wordt door het pensioenfonds afgekocht. Afkoop betekent dat u niet maandelijks een pensioenuitkering krijgt, maar het opgebouwde pensioen in één keer krijgt uitbetaald. Pensioenfonds Vervoer hanteert het beleid dat pensioenaanspraken alleen op uw pensioengerechtigde leeftijd worden afgekocht. Als u met pensioen gaat, ontvangt u uw opgebouwde pensioen dus in één keer. Zo werkt prepensioen Niet iedereen heeft prepensioen opgebouwd. Of u misschien prepensioen heeft opgebouwd en hoe het werkt leest u in dit artikel. 6 Als u tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2006 in het goederenvervoer werkte, heeft u mogelijk prepensioenrechten opgebouwd. Voor het personenvervoer is deze periode tussen 1 januari 2004 en 1 januari Weet u niet zeker of u recht heeft op prepensioen? Neem dan contact op met de Pensioendesk.

7 Prepensioen. De verschillende opties op een rij Prepensioen is ooit bedacht om werknemers een mogelijkheid te bieden om eerder te stoppen met werken. Dat was in het tijdperk dat iedereen een AOW-uitkering kreeg in de maand dat hij 65 jaar werd. Het standaard prepensioen loopt daarom van 60 jaar (goederenvervoer) of 62 jaar (personenvervoer) tot 65 jaar. Tegenwoordig ligt de AOWleeftijd van werknemers boven de 65 jaar. Pensioenfonds Vervoer heeft daarom een extra mogelijkheid in de regeling aangebracht: u kunt uw prepensioen laten doorlopen tot de eerste van de maand van uw (nieuwe) AOW-leeftijd. Hieronder vindt u alle opties om gebruik te kunnen maken van uw opgebouwde prepensioen: 1. Ingangsdatum uitstellen Normaal gesproken is de ingangsdatum van het prepensioen 60 jaar (goederenvervoer) of 62 jaar (personenvervoer). U kunt de ingangsdatum van het prepensioen uitstellen, dat wil zeggen, later laten ingaan dan 60 of 62 jaar. Voorwaarde voor uitstel is dat u een dienstverband heeft. Voor uitstel heeft u twee opties: a. U kunt de ingangsdatum uitstellen tot uiterlijk 64 jaar en 11 maanden. U moet het prepensioen dan uiterlijk drie maanden van tevoren aanvragen met het formulier Prepensioen aanvragen. Omdat uw prepensioen over een kortere periode wordt betaald, is uw prepensioen hoger. b. Wilt u uw prepensioen niet gebruiken om voor uw 65e met pensioen te gaan? Dan zetten wij op uw 65e het prepensioen om naar extra, levenslang ouderdoms- en partnerpensioen. Het extra ouderdomspensioen gaat in op het moment dat u heeft uitgekozen om met pensioen te gaan. U krijgt het prepensioen dan als ouderdomspensioen maandelijks uitgekeerd. U hoeft voor deze optie niets aan ons door te geven. 2. Einddatum uitstellen Vroeger was de einddatum van het prepensioen 65 jaar. U kunt de einddatum van uw prepensioen nu uitstellen tot aan de eerste van de maand waarin u uw (nieuwe) AOW-leeftijd bereikt. Dit kunt u aangeven op het formulier Prepensioen aanvragen. De hoogte van het prepensioen wordt dan wat lager omdat wij het langer moeten uitkeren. U kunt deze mogelijkheid combineren met optie 1a. 3. Overige mogelijkheden U kunt ook gedeeltelijk met prepensioen of de ingangsdatum van het prepensioen juist vervroegen (op zijn vroegst op de eerste van de maand waarin u 55 wordt). Omdat van deze opties zelden gebruik wordt gemaakt, hebben wij deze hier niet beschreven. U kunt hier meer over lezen op U werkt niet meer in de bedrijfstak? Werkt u niet meer in de bedrijfstak vervoer en u wilt uw prepensioen uitstellen? Dan moet u jaarlijks aan ons doorgeven dat u nog werkzaam bent. Dit kan schriftelijk. Als u dit niet doorgeeft, kan dit fiscale gevolgen hebben. U kunt uw prepensioen uitstellen zolang u werkzaam bent. Stopt u met werken, dan gaat het prepensioen direct in. Hoe vraagt u uw prepensioen aan? U vraagt uw prepensioen aan met het formulier Prepensioen aanvragen. Als u niet meer in het vervoer werkt, ontvangt u dit formulier drie maanden voor uw 60ste (goederen) of 62ste (personen) verjaardag. U krijgt het formulier ook automatisch als u de bedrijfstak verlaat na uw 60ste (goederen) of na uw 62ste (personen). Als u nog werkzaam bent ontvangt u het formulier niet automatisch. Ook kunt u het formulier downloaden van Heeft u een WAO- of WIA-uitkering? Vergeet dit dan niet door te geven op het aanvraagformulier voor prepensioen. Als u een arbeidsongeschikheidsuitkering ontvangt en u meldt dit niet, dan kunt u achteraf gekort worden op uw prepensioen. Verkiezingen nieuw bestuurslid namens pensioengerechtigden Pensioenfonds Vervoer zoekt een nieuw bestuurslid om pensioengerechtigden te vertegenwoordigen in het bestuur. Vakorganisaties FNV en CNV dragen kandidaten voor die een aantoonbare affiniteit hebben met pensioen en vervoer. De gekozen en geschikt bevonden kandidaat zal op 1 juli 2015 aantreden als nieuw bestuurslid. Benoemingsproces Pensioengerechtigden kunnen begin maart een verkiezingsoproep verwachten van Pensioenfonds Vervoer. Zij kunnen tot 30 maart stemmen op de kandidaat van hun keuze. Begin april stelt de verkiezingscommissie de uitslag van de verkiezing vast. Het bestuur draagt de gekozen kandidaat voor aan de Nederlandsche Bank (DNB). DNB toetst in de maand mei of de kandidaat geschikt is als bestuurslid. Als de kandidaat de toetsing goed doorkomt, benoemt het bestuur de kandidaat. Eind mei kunt u op de website lezen wie vanaf 1 juli 2015 als bestuurslid namens de pensioengerechtigden is benoemd. Meer informatie hierover kunt u vinden op 7

8 Feiten en cijfers Rebus Wist u dat De Algemene Ouderdomswet (AOW) al in 1957 bestond? In 1959 de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) werd ingevoerd? In 1996 is de AWW vervangen door de Algemene nabestaandenwet (Anw). U meer inzicht in uw pensioen krijgt via het pensioendasboard op onze website en dat al bijna personen het pensioendasboard hebben bezocht? Weet u welk woord wij zoeken? Los de rebus op, stuur uw antwoord in en wie weet wint u wel één van de tien VVV Cadeaubonnen die wij weggeven. Wat wilt u lezen? In de Pensioennieuws van september hebben wij u gevraagd wat u wilt lezen. Bedankt voor de reacties die we van u hebben ontvangen. Zo kan de redactie de artikelen beter op uw leesbehoefte afstemmen. BO = D -ON +S Heeft u nog een suggestie voor Pensioennieuws? Wij horen graag wat u wilt lezen! Een column, interviews, artikelen of heel iets anders? Stuur uw tip naar Digitaal communiceren -OO +R S = D Wilt u informatie over uw pensioen graag digitaal ontvangen? Dat kan. We hebben dan wel uw adres nodig. Een groot voordeel van digitale post is dat u alle informatie over uw pensioen gemakkelijk online kunt bekijken. Bovendien krijgt u dan alleen nog informatie die voor u relevant is. Digitale post in 3 stappen 1. Ga naar de website van Pensioenfonds Vervoer en log in met uw DigiD of eigen inloggegevens. 2. Er verschijnt een scherm waar u uw adres kunt invullen. Ziet u dit scherm niet? Klik dan op Mijn profiel. 3. Vul vervolgens uw adres in en klik op Opslaan. Stuur uw oplossing voor 1 maart 2015 naar: Vergeet niet uw adres te vermelden! Onder de goede inzendingen verloten we tien VVV Cadeaubonnen van 25,-. Oplossing en winnaars puzzel september 2014 De oplossing van de puzzel in het septembernummer 2014 van Pensioennieuws was Pensioendriedaagse. De winnaars van de VVV Cadeaubon: D. Pilot, H.J. Visser, N.M. van Rijn, M.G.J. Nahon, H. Smits, R. de Vries, D. Samsen, H. Wolfs, J.A. de Graaf en Dhr. van der Bijl. Colofon Pensioennieuws is een uitgave van Pensioenfonds Vervoer Redactie: afdeling Communicatie E T (0 cent per minuut) 8 Pensioenfonds Vervoer Europaweg AS Groningen Postbus 501, 9700 AM Groningen

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 2 Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren. En sommige mensen herstellen helemaal niet meer. Als

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen We zorgen ervoor dat u goed zit Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren.

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten?

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder of later met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder of later met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Uitgave maart 2015 Inhoud Inleiding 1. Wat is pensioen? 2. Ouderdomspensioen 3. Eerder met pensioen 4. Wat gebeurt

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer?

Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer? Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer? 2 Waarom deze brochure? Veel mensen denken bij het woord pensioen aan het inkomen dat ze krijgen als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Maar

Nadere informatie

Als het tegenzit. Uw pensioen en arbeidsongeschiktheid. www.bakkerspensioen.nl

Als het tegenzit. Uw pensioen en arbeidsongeschiktheid. www.bakkerspensioen.nl Als het tegenzit Uw pensioen en arbeidsongeschiktheid www.bakkerspensioen.nl U wilt toch niet inleveren? Iedere maand reserveert het Bakkers Pensioenfonds een deel van uw salaris. Hiermee regelen wij

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen omzetten

Nadere informatie

Als je met pensioen gaat, krijg je ouderdomspensioen van Pensioenfonds Vervoer. Het ouderdomspensioen stopt als je overlijdt.

Als je met pensioen gaat, krijg je ouderdomspensioen van Pensioenfonds Vervoer. Het ouderdomspensioen stopt als je overlijdt. 11 januari 2017 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als je met pensioen gaat, krijg je ouderdomspensioen van Pensioenfonds Vervoer. Het ouderdomspensioen stopt als je overlijdt. De

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vervroegd pensioen aanvragen

Vervroegd pensioen aanvragen Vervroegd pensioen aanvragen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u vervroegd pensioen aanvragen. Vul het formulier samen met uw werkgever in. Met dit formulier vraagt u uw pensioen definitief

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Met pensioen gaan Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u meer over de keuzes die

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Checklist Pensioen aanvragen

Checklist Pensioen aanvragen Checklist Pensioen aanvragen Over een tijdje wil je met pensioen gaan. Welke keuzes heb je? En hoe vul je je pensioenaanvraag in? Deze checklist geeft je antwoord. Wat wil je? Bekijk de keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Chauffeurscafédagen. Het pensioendashboard. Panel pensioengerechtigden. En verder: NIEUW! Uw pensioenoverzicht uitgelegd in een persoonlijk filmpje

Chauffeurscafédagen. Het pensioendashboard. Panel pensioengerechtigden. En verder: NIEUW! Uw pensioenoverzicht uitgelegd in een persoonlijk filmpje Pensioennieuws NIEUW! Uw pensioenoverzicht uitgelegd in een persoonlijk filmpje Log in op www.pfvervoer.nl om uw filmpje te bekijken! 5 Panel pensioengerechtigden Wilt u een bijdrage leveren? Meld u dan

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

Eerder stoppen met werken? PENSIOENNIEUWS September 2014. Pensioen3Daagse 2014 komt eraan

Eerder stoppen met werken? PENSIOENNIEUWS September 2014. Pensioen3Daagse 2014 komt eraan PENSIOENNIEUWS September 2014 Pensioen3Daagse 2014 komt eraan Wat betekent faillissement van uw werkgever voor uw pensioen? Eerder stoppen met werken? 1 In dit nummer Kom langs tijdens de Pensioen3Daagse

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Vervroegd pensioen aanvragen

Vervroegd pensioen aanvragen Vervroegd pensioen aanvragen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u vervroegd pensioen aanvragen. Vul het formulier samen met uw werkgever in. Met dit formulier vraagt u uw pensioen definitief

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer?

Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer? Als u geboren bent vóór 1950 Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Veel mensen denken bij het woord pensioen aan het

Nadere informatie