Pensioen Continu Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen Continu Plan"

Transcriptie

1 Pensioen Continu Plan Oudedags- en partnervoorziening voor het salaris boven Brochure voor u als werkgever Vanaf 1 januari 2015 is het binnen uw pensioenregeling niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over het pensioengevend salaris boven ,-. Uw werknemers met een salaris boven de ,- bouwen hierdoor minder pensioen op. Ook het partner- en wezenpensioen gaan omlaag. Met het Pensioen Continu Plan bieden wij u een netto-oplossing om de pensioenopbouw voor deze groep werknemers toch zoveel mogelijk te behouden. De voordelen van het Pensioen Continu Plan Pensioenafspraken tussen werkgever en werknemers zoveel mogelijk behouden Dekking nabestaandenpensioen automatisch op peil houden Keuze nettopensioen of nettolijfrente Keuze wel of geen nettowezenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) altijd meeverzekerd Gunstige voorwaarden voor werknemers

2 Inhoud 1 Minder pensioen voor werknemers 2 met salaris boven Wat verzekert het Pensioen Continu Plan? 2 3 Hoe werkt het Pensioen Continu Plan? 3 4 Beleggen via lifecycles met het 5 Pensioen Continu Plan 5 Wat zijn de risico s van oudedagsvoorziening 5 op basis van beschikbare premie? 6 Wat kost het Pensioen Continu Plan? 6 7 Hoe gaat Delta Lloyd om met het accepteren 6 van uw werknemers voor het Pensioen Continu Plan? 8 Wilt u een voorstel voor 7 het Pensioen Continu Plan? 1 Minder pensioen voor werknemers met salaris boven In Nederland bouw je fiscaal gefaciliteerd pensioen op via het zogenoemde driepijler systeem. 1. eerste pijler: AOW 2. tweede pijler: pensioenopbouw via de werkgever 3. derde pijler: oudedagsvoorziening via lijfrenteverzekering/lijfrenterekening De collectieve pensioenregeling valt binnen de wettelijke kaders van de tweede pijler. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels voor pensioenopbouw in de tweede pijler veranderd. Het opbouwpercentage is van 2,15% naar 1,875% voor een middelloonregeling gegaan. En het pensioengevend salaris is gemaximeerd tot bij een fulltime dienstverband. Dit betekent dat voor werknemers met een salaris boven de gevolgen extra groot zijn. In de illustratie onderaan deze pagina ziet u de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Nieuwe mogelijkheden voor oudedags en partnervoorziening voor het salaris boven De overheid introduceert voor salaris vanaf een nieuwe oudedags- en nabestaandenvoorziening. De overheid maakt deze oplossing mogelijk in twee fiscale kaders: nettopensioen in de tweede pijler; nettolijfrente in de derde pijler. 2 Wat verzekert het Pensioen Continu Plan? Delta Lloyd biedt u een oplossing waarbij het zoveel mogelijk continueren van de afspraken in de oude pensioenregeling voorop staat. Dit geldt voor het salaris boven Het doel van het Pensioen Continu Plan is om de dekking van het partnerpensioen en, als u daarvoor kiest, het wezenpensioen op peil te houden en de terugval van het ouderdomspensioen te beperken. Binnen het Pensioen Continu Plan verzekert uw werknemer altijd premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA). Belangrijke kenmerken In overleg met uw adviseur bepaalt u welk fiscaal kader (pensioen of lijfrente) u kiest. Een nettopensioen biedt uw werknemers meer ruimte voor opbouw van kapitaal omdat er meer premie mag worden ingelegd. Ook biedt u uw werknemers een automatische nabestaandenvoorziening. Willen ze dat niet, dan moeten zij zich binnen één maand afmelden om premiekosten te vermijden. Een nettolijfrente biedt uw werknemers meer flexibiliteit, bijvoorbeeld de keuze voor een tijdelijke of levenslange uitkering. Voorwaarde voor een netto lijfrente is wel dat uw werknemers in Nederland wonen. U kunt bij nettopensioen kiezen om wezenpensioen mee te verzekeren. Partnerpensioen Gevolgen voor partner Ouderdomspensioen Gevolgen voor werknemer Salaris Verzekerd Niet verzekerd Minder verzekerd * Verzekerd Salaris Opbouw Geen opbouw Lagere opbouw tot * Opbouw 0 tot 1 januari 2015 vanaf 1 januari tot 1 januari 2015 vanaf 1 januari NB. Hoogte partnerpensioen hangt af van pensioenregeling. Vaak is dit 70% van ouderdomspensioen. * Dit verlies is het gevolg van de verlaging van het opbouwpercentage van 2,15 naar 1,875.

3 U kiest welke modules u aanbiedt aan uw werknemers. Er zijn meerdere modules mogelijk binnen het Pensioen Continu Plan. Uw werknemer kiest in overleg met zijn of uw adviseur of hij gebruik maakt van het Pensioen Continu Plan. De overheid heeft de premie-inleg voor deze nieuwe regeling begrensd. De premie-inleg is gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke staffel. Uw werknemer hoeft geen vermogensrendementsheffing te betalen over de waarde van het nettopensioen of de nettolijfrente. Voor de partner geldt dat hij/zij geen erfbelasting en geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen over de waarde van het nettopensioen/de nettolijfrente. Deze waarde vermindert wel de vrijstelling van de partner voor de erfbelasting. Voor de partner, en bij de keuze voor wezenpensioen ook voor de kinderen, geldt dat zij geen erfbelasting en geen vermogensrendementsheffing hoeven te betalen over de waarde van het nettopensioen/de nettolijfrente. Deze waarde vermindert wel de vrijstelling van de partner voor de erfbelasting. 3 Hoe werkt het Pensioen Continu Plan? U stelt de regeling vast, samen met uw adviseur 1. U bepaalt welk fiscaal kader (pensioen of lijfrente) u kiest. 2. U kunt, binnen de nettopensioenregeling (tweede pijler), kiezen om wezenpensioen mee te verzekeren 3. U kiest welke modules u aanbiedt aan uw werknemers. Er zijn meerdere modules mogelijk binnen het Pensioen Continu Plan. Als u alleen een netto-oudedagsvoorziening wenst te regelen dan is dat alleen mogelijk als een ergens anders verzekerde overlijdensdekking geen nettopensioen- of nettolijfrenteregeling is. Uw werknemers kiezen vervolgens of ze gebruik willen maken van het Pensioen Continu Plan. In onderstaand schema ziet u het overzicht. Keuze fiscaal regime, wel of geen wezenpensioen en welke modules Keuze fiscaal regime, wezenpensioen en modules Werkgever bepaalt de regeling Werkgever bepaalt de regeling Tweede pijler Wel/geen Wezenpensioen Keuze modules Werknemer kiest: module Module 1 Nettopartnerpensioen + premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid OF Module 2 Netto-ouderdomspensioen + premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid OF Module 1 & 2 Werknemer kiest zijn verzekeringen Binnen het Pensioen Continu Plan kiest de werknemer zelf zijn verzekeringen, afhankelijk van de modules die u biedt in de regeling. De modules binnen het Pensioen Continu Plan zijn: Module 1 nabestaandenvoorziening: extra inkomen voor de partner van uw medewerker (en de kinderen als wezenpensioen is meeverzekerd) als hij komt te overlijden voor pensioendatum. premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Module 2 Fiscaal regime Derde pijler Keuze modules Werknemer kiest: module en wezenpensioen Module 1 Nettonabestaandenlijfrente + premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Module 2 Netto-oudedagslijfrente + premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Module 1 & 2 oudedagsvoorziening: hiermee zorgt uw werknemer voor pensioenopbouw over het deel van zijn pensioengevendsalaris boven de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. OF OF 3

4 Een combinatie van module 1 & 2 nabestaandenvoorziening oudedagsvoorziening premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Nettopensioen en automatische risicodekking voor een maand Als u in uw nettopensioenregeling voor module 1 kiest, dan zijn alle werknemers automatisch verzekerd bij de start van de regeling. Ook als zij voor het eerst kunnen deelnemen aan de regeling. De werknemer geeft daarna zelf aan of hij deze aanvulling voor het nettopartnerpensioen wil voortzetten. Zo niet dan vervalt de verzekering van module 1 door afmelding. Doet hij dit binnen een maand? Dan is de werknemer geen premie verschuldigd. Als u in uw nettopensioenregeling ook de keuze biedt voor module 2, dan moet de werknemer zelf aangeven of hij wil meedoen aan module 2. Om zijn keuze te maken, krijgt de werknemer een persoonlijk voorstel. In het keuzeformulier, een onderdeel van het voorstel, maakt de werknemer zijn eigen keuze. Het is belangrijk dat u als werkgever bij het afsluiten van het Pensioen Continu Plan nettopensioen de werknemers wijst op de afmeldingsmethode. Als uw werknemer de verzekering niet wil, is een snelle afmelding gewenst. Partnervoorziening De partnervoorziening wordt verzekerd door: een verzekering van gegarandeerd levenslang nettopartnerpensioen (tweede pijler) op risicobasis bij overlijden voor pensioendatum, of een kapitaal waarmee de begunstigde een netto- nabestaandenlijfrente kan aankopen (derde pijler). We berekenen de hoogte van de netto partnervoorziening op grond van: de eindloonregelingformule; dienstjaren vanaf 1 januari 2015 (of latere datum indiensttreding, zie ook het blauwe kader hieronder); salaris boven ; opbouwpercentage. Er zijn verschillende opbouwpercentages in de tweede en derde pijler; 0,557% in tweede pijler en 0,638% in derde pijler; de partnervoorziening wordt na ingang jaarlijks met 2% verhoogd. Het kapitaal voor de derde pijler wordt bepaald door jaarlijks de contante waarde van de nettonabestaandenlijfrente te berekenen. Dit tegen een prudente rente van 2%. Wezenvoorziening Bij de nettopensioenregeling kiest de werkgever voor meeverzekeren van het wezenpensioen in de module nettopartnerpensioen. Het meeverzekeren van wezenpensioen betekent een lagere premie-inleg voor de kapitaalopbouw. Bij keuze van de werknemer voor nettoparterpensioen is het wezenpensioen standaard inbegrepen. Het nettowezenpensioen is een gegarandeerd nettowezenpensioen tot 18 jaar van het kind. Bij een studerend of invalide kind loopt de uitkering tot 27 jaar. De uitkering wordt verdubbeld als beide ouders zijn overleden. Verzekerd is 20% van het nettopartnerpensioen. Het nettowezenpensioen wordt na ingang jaarlijks met 2% verhoogd. Bij de nettolijfrenteregeling is de wezenvoorziening een keuze op werknemerniveau Het verzekerde kapitaal voor aanvulling van de partner-voorziening kan worden verhoogd met 10% per kind. Het meeverzekeren van wezenpensioen betekent een lagere premie-inleg voor kapitaalopbouw. Deze uitgangspunten worden in veel pensioenregelingen ook gebruikt. Hierdoor sluit onze partner- (en eventuele wezen-) voorziening aan bij de meeste pensioenregelingen en past het binnen de fiscale kaders voor nettopensioen en nettolijfrente. Let op: Wij gaan uit van knip in basispensioenregeling Belangrijk bij het berekenen van de hoogte van de partnervoorziening is dat het Pensioen Continu Plan geen rekening houdt met de toezegging tot Wij (en vele andere pensioenuitvoerders) maken binnen de basispensioenregeling gebruik van de mogelijkheid voor een knip die vanuit de wet wordt geboden. 4

5 Oudedagsvoorziening op basis van beschikbare premie De overheid heeft grenzen gesteld aan de premie-inleg voor de nettopensioen- en nettolijfrenteverzekering. Deze grenzen zijn leeftijdsafhankelijk. Dit noemen wij de beschikbare premiestaffels. De grenzen voor nettopensioen zijn ruimer dan die voor de nettolijfrente. Nettopensioen biedt hierdoor uw werknemers meer ruimte voor kapitaalopbouw. U leest hier meer over in paragraaf 6. Uw werknemer bepaalt in overleg met de adviseur hoe hoog de inleg voor de oudedagsvoorziening is. Hij kan kiezen uit 50, 60, 70, 80, 90 en 100 procent van de beschikbare premie voor de oudedagsvoorziening. Wij beleggen deze premie. Uw werknemer gebruikt de beleggingswaarde om op de pensioendatum een netto oudedagsvoorziening aan te kopen. Eventueel in combinatie met een nettopartnervoorziening na pensioendatum. Bij een voorziening op basis van beleggingen weet uw werknemer pas op de pensioendatum de hoogte van zijn pensioenuitkering. Lees in paragraaf 4 en 5 meer over beleggen en de risico s daarvan. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Word uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan betaalt Delta Lloyd de premie zolang uw werknemer arbeidsongeschikt is. Let op: bij salaris vlak boven Bij salaris net boven is de hoogte van de maximaal toegestane premie zo laag, dat deelname op dat moment (nog) weinig toegevoegde waarde heeft. Het kan zijn dat werknemers later willen deelnemen. Als een werknemer voor het eerst meer dan voor beide modules kan inleggen op basis van fiscale grenzen kan hij zich alsnog aanmelden in de regeling. Doet hij dit binnen 4 maanden dan hoeft hij geen medische waarborgen te overleggen. Kiest u alleen module 1 voor uw werknemers, dan hoeft een werknemer geen medische waarborgen te overleggen als hij zich binnen 4 maanden aanmeldt nadat hij voor het eerst netto-nabestaandenvoorziening kan verzekeren.. Wat als uw werknemer niet voor het Pensioen Continu Plan kiest? Uw werknemer besluit of hij/zij deelneemt aan de door u aangeboden regeling. Het is een vrijwillige keuze. Besluit een werknemer geen gebruik te maken van het Pensioen Continu Plan? Dan kan men zelf andere maatregelen treffen om een terugval in de oudedags- en partnervoorziening te compenseren. 4 Beleggen via lifecycles met het Pensioen Continu Plan Wij beleggen de premie voor de oudedagsvoorziening volgens het lifecycle principe. Bij jongere werknemers nemen wij wat meer risico om de kans op een hoog rendement te vergroten. Worden werknemers ouder? Dan bouwen we dit risico af. Uw werknemer belegt in de passieve Lifecycle. Standaard beleggen wij voor uw werknemers in de Neutrale Lifecycle. Uw werknemer mag zelf kiezen voor een andere Lifecycle (Defensief of Offensief) of voor Zelf Beleggen. Voor meer informatie over de lifecycles van Delta Lloyd, de fondsen binnen Zelf Beleggen, lopende kosten, beheerkosten, inkoop- en afgiftekosten kijk op 5 Wat zijn de risico s van oudedagsvoorziening op basis van een beschikbare premie? De hoogte van de oudedagsvoorziening voor uw werknemers staat niet vast omdat het op basis van beleggingen is. Naast veranderingen in de privé- of werksituatie, zijn er ook ontwikkelingen waar uw werknemers geen invloed op hebben. Deze ontwikkelingen kunnen wel invloed hebben op de hoogte van de oudedagsvoorziening. Hieronder leggen wij de risico s uit. Beleggingsrisico Bij beleggen investeren we de premie in aandelen, obligaties of onroerend goed. De verwachting is dat een belegging meer waard wordt om deze later met winst te verkopen. Het kan ook zijn dat de belegging minder waard wordt of dat de winst tegenvalt. Deze onzekerheid noemen we het beleggingsrisico. Langlevenrisico Blijven mensen langer leven? Dan keren verzekeraars langer uit. Dit betekent dat we meer geld nodig hebben voor de uitkeringen van uw werknemers. Dit heet het langlevenrisico. 5

6 Renterisico Gaat een werknemer met pensioen? Dan hangt de hoogte van de uitkering niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de rente op dat moment. Hoe lager de rente op dat moment is, hoe lager de uitkering. Hoe verminderen we deze risico s? Om meer zekerheid over de hoogte van de uitkeringen te krijgen, beleggen wij volgens de lifecycle methodiek. Het Pensioenstabilisatiefonds maakt standaard deel uit van de lifecycles van Delta Lloyd. Het Pensioenstabilisatiefonds geeft uw werknemers meer zekerheid. Op de pensioendatum koopt de werknemer met de beleggingswaarde een pensioen aan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is er meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. Het Pensioenstabilisatiefonds zorgt ervoor dat rentewijzigingen minder invloed hebben op de hoogte van het pensioen. Op deze manier heeft de rente in de laatste fase nauwelijks invloed op de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering. 6 Wat kost het Pensioen Continu Plan? Kosten voor u Uw werknemer betaalt de premie voor het Pensioen Continu Plan. Als u kiest voor de tweede pijler (nettopensioen), hebt u mogelijk kosten voor aanvullende services die niet zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Zie voor deze tarieven, onze tarievenkaart op: deltalloyd.nl/ tarievenkaart. Ook vragen wij in de tweede pijler een kostenvergoeding als u de polissen collectief wilt overdragen naar een andere uitvoerder. Kosten voor uw werknemers De overheid heeft de hoogte van de premie fiscaal gemaximeerd. Dit betekent dat de premie binnen een bepaald opbouwpercentage, de zogenaamde staffel, moet blijven. De premies binnen deze staffels zijn leeftijdsafhankelijk. Voor het Pensioen Continu Plan gelden de grenzen van de nettopensioenstaffel en de nettolijfrentestaffel. Voor het nettopensioen mag een staffel worden gebruikt die uitgaat van 3% rekenrente. Daardoor is de maximaal in te leggen premie hoger dan in de nettolijfrente. Zie ook tabel: productverschillen tussen tweede en derde pijler (p. 6). De premies en kosten zijn (afhankelijk van de regeling en de keuzes van de werknemer): administratiekosten; risicopremie voor partner (en eventueel wezen) voorziening; risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; premie voor de oudedagsvoorziening; beleggingskosten voor oudedagsvoorziening; kosten toets fiscale bovenmatigheid (tweede pijler). In de tweede pijler oplossing worden de kosten en de risicopremies voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid apart van de premie in rekening gebracht. In de derde pijler oplossing worden alle kosten en risicopremies betaald uit de premie. In de tweede pijler oplossing worden ook kosten in rekening gebracht voor de fiscale toets op bovenmatigheid. Bijvoorbeeld bij uitdiensttreding of ingang van pensioen. Deze kosten brengen wij apart in rekening. Alle kosten vindt u in Tarieven Pensioen Continu Plan. Deze kunt u downloaden via deltalloyd.nl/pensioencontinuplan. 7 Hoe gaat Delta Lloyd om met het accepteren van uw werknemers voor het Pensioen Continu Plan? Is de basispensioenregeling van uw werknemers bij Delta Lloyd ondergebracht? Dan hebben we geen medische waarborgen nodig als: uw werknemer binnen 4 maanden kiest voor het Pensioen Continu Plan; het salaris niet hoger is dan ; de salarisstijging minder dan 25% per jaar is; uw medewerker nog niet voor het Pensioen Continu Plan heeft gekozen omdat zijn salarisdeel boven relatief klein is. Hij kan dan op een later moment alsnog meedoen zonder medische waarborgen. Bij een nettopensioenverzekering gelden deze voorwaarden ook als de basispensioenregeling niet bij Delta Lloyd is ondergebracht. Bij een nettolijfrenteverzekering zonder basispensioenregeling vragen wij wel om medische waarborgen. Meer informatie vindt u hierover in de tabel achter in deze brochure. 6

7 8 Wilt u een voorstel voor het Pensioen Continu Plan? Wilt u een voorstel van het Pensioen Continu Plan ontvangen? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Hebt u geen adviseur? Kijk op deltalloyd.nl/klantenservice/contact/zoek-een adviseur voor een pensioenadviseur bij u in de buurt. Hebt u uw pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u ook voor het Pensioen Continu Plan kiezen. U krijgt dan een extra regeling bij Delta Lloyd naast uw basispensioenregeling bij uw huidige pensioenuitvoerder. Product verschillen Tweede pijler nettopensioen Derde pijler nettolijfrente 1. Doelgroep Werknemers van een in Nederland gevestigde onderneming met een full-time salaris van of meer in het huidige kalenderjaar. 2. Staffel Nettopensioenstaffel met 3% rekenrente en uitkeringsbegrenzing. Wij toetsen op bovenmatigheid bij life-events. Werknemers of DGA, die bij het afsluiten van de verzekering in Nederland zijn gevestigd en een inkomen hebben van meer dan in het voorgaande kalenderjaar. Nettolijfrentestaffel met 4% rekenrente. Toetsing op bovenmatigheid is niet van toepassing. 3. Maximale premieinleg Nettopensioenstaffel, 3% rekenrente. Leeftijd 15 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 66 Premiepercentage 4,0% 4,6% 5,3% 6,0% 6,9% 8,0% 9,2% 10,6% 12,2% 14,0% 15,3% Nettolijfrentestaffel, 4% rekenrente. Leeftijd 15 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 66 Premiepercentage 2,3% 2,7% 3,3% 3,9% 4,7% 5,7% 6,8% 8,3% 9,9% 11,9% 13,5% 4. Verrekening kosten en risicopremies 5. Staffel als werkgever alleen module 2 aanbiedt Administratiekosten en risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden buiten de staffel om in rekening gebracht. De risico premie voor nettopartnerpensioen wordt voldaan uit de staffel. Alleen module 2 aanbieden is alleen mogelijk als een ergens anders verzekerde overlijdensdekking geen nettopensioen- of nettolijfrenteregeling is. Dit voorkomt een bovenmatige pensioen. Dan is voor module 2 de volledige nettopensioenstaffel van toepassing. Alle kosten en (risico)premies worden voldaan uit de staffel. Alleen module 2 aanbieden is alleen mogelijk als een ergens anders verzekerde overlijdensdekking geen nettopensioenof nettolijfrenteregeling is. Dit voorkomt een bovenmatig inleg voor de nettolijfrenteregeling. Dan is voor module 2 de volledige nettolijfrentestaffel van toepassing. 7

8 Product verschillen Tweede pijler nettopensioen Derde pijler nettolijfrente 6. Nabestaanden-dekking De partnervoorziening is een gegarandeerde levenslange netto uitkering aan de partner. De wezenvoorziening is een gegarandeerde tijdelijke netto uitkering aan de kinderen. De nabestaandenvoorziening is een kapitaal bij overlijden. We herrekenen het kapitaal jaarlijks. Per kind kan 10% extra kapitaal worden verzekerd. De begunstigde kan op het moment van aanwending kiezen tussen de aankoop van een tijdelijke of levenslange nettonabestaandenlijfrente. Dit geldt ook voor de wezen. 7. Hoogte partnervoorziening 8. Combinatie module 1 en 2 9. Verschil in tarief voor partnervoorziening roker / niet rokers 10. Afmeldingsmethode module Netto-wezenpensioen 12. Communicatie werknemer De uitkering bepalen we op basis van: Witteveenkader Formule: 48% * 70% *1,657% = 0,557% per dienstjaar (48% i.v.m. netto uitkering). Levenslang nettopartnerpensioen met 2% samengestelde stijging. Alle dienstjaren vanaf 2015 Als de werknemer beide modules kiest wordt geen rekening gehouden met de waarde van de beleggingen in module 2. Er is geen restitutie van de waarde bij vooroverlijden. Wel is er sprake van een bonus (over 100% van de beleggingswaarde) bij in leven zijn op de pensioendatum. Nee, gelijke behandeling arbeidsvoorwaarden werknemers. Als de werkgever binnen nettopensioen module 1 aanbiedt, zijn alle werknemers automatisch voor module 1 verzekerd bij de start van de regeling of als zij voor het eerst kunnen deelnemen aan de regeling, tenzij de werknemer zich afmeldt. Keuze van de werkgever. Als de werknemer kiest voor module 1, dan is standaard nettowezenpensioen verzekerd ter grootte van 0,111% per dienstjaar. Het wezenpensioen is een gegarandeerd nettowezenpensioen tot 18 jaar van het kind. Uitbreiding mogelijk tot 27 jaar. Verdubbeling bij volle wees. Na ingang 2% samengestelde stijging. Startbrief en UPO, Kosten- & waardeoverzicht Model 3, financiële bijsluiter. De uitkering bepalen we op basis van: Witteveenkader Formule: 48% * 70% * 1,9% = 0,638% per dienstjaar (48% i.v.m. netto uitkering). Levenslange nettolijfrente met 2% samengestelde stijging. De contante waarde van deze uitkering op basis van een prudente rekenrente (2%) en recente sterftegrondslagen wordt verzekerd als kapitaal bij overlijden. Alle dienstjaren vanaf 2015 Als de werknemer voor module 1 en 2 kiest wordt bij de jaarlijkse bepaling van de premie voor het verzekerde risicokapitaal bij overlijden rekening gehouden met de waarde van de beleggingen in module 2. Ja. Voor nettolijfrente werkt Delta Lloyd niet met opting-out. De werknemer maakt vooraf zelf zijn keuze. Keuze van de werknemer. Bij keuze van module 1, kan de werknemer kiezen voor verhoging van het kapitaal bij overlijden voor de pensioendatum: 10% per kind. Polis, polisvoorwaarden, Kosten- & waardeoverzicht Model 3 & Model 2, financiële bijsluiter. 13. Premie-incasso Incasso via de werkgever. Incasso via werknemer. 8

9 Product verschillen Tweede pijler nettopensioen Derde pijler nettolijfrente 14. Medische acceptatie voor (nieuwe) klanten met basis pensioenregeling bij Delta Lloyd 15. Medische acceptatie voor nieuwe klanten zonder basispensioenregeling bij Delta Lloyd Volgens Wet Medische Keuringen geen medische waarborgen nodig voor werknemers als: het maximaal inkomen dat we verzekeren zonder medische waarborgen is. Bij meer dan 100 werknemers is deze grens de grondslagwijziging minder dan 25% per jaar is. aanmelding plaatsvindt binnen vier maanden na voldoen aan de minimale eisen. Volgens Wet Medische Keuringen. Er zijn geen medische waarborgen nodig voor werknemers als: het maximaal inkomen dat we verzekeren zonder medische waarborgen is. de grondslagwijziging minder dan 25% per jaar is. aanmelding plaatsvindt binnen vier maanden na voldoen aan de minimale eisen. De werknemer vult een verkorte medische vragenlijst in. 16. Advies aan werkgever De adviseur geeft de werkgever advies over een oplossing voor werknemers die meer dan verdienen. De adviseur geeft de werkgever advies over een oplossing voor werknemers die meer dan verdienen. 17. Advies aan uw werknemer 18. Uitdiensttredingsmogelijkheden 19. Afkoop verzekering mogelijk Niet verplicht. Delta Lloyd raadt werknemers wel aan om advies in te winnen. Als werknemer afziet van een partnervoorziening of kiest voor een andere oplossing, vragen wij of de partner deze keuze onderschrijft. 1. De polis wordt premievrij gemaakt De risicoverzekeringen komen te vervallen en het kapitaal wordt omgezet in een kapitaal bij leven met 90% restitutie bij overlijden voor pensioendatum. De werknemer heeft de keuze dit aan te passen naar 0% restitutie bij overlijden voor de pensioendatum. 2. De werknemer kan gebruik maken van het wettelijk recht op waardeover dracht naar een andere tweede pijler nettopensioenverzekering. Nee. Pensioenwet van toepassing. Delta Lloyd raadt werknemers aan om advies in te winnen. De adviseur kan kiezen voor advies of voor bemiddeling met Execution Only. In beide gevallen ondertekent de adviseur het aanvraagformulier. 1. Verzekering kan individueel worden voortgezet. De korting voor administratiekosten vervalt. En de verzekerde moet jaarlijks zelf zijn inkomen doorgeven. 2. De verzekering wordt premievrij. Of er een kapitaal bij overlijden voor de pensioendatum tot uitkering komt is afhankelijk van de keuze die de werknemer maakt bij de start. 3. De nettolijfrenteverzekering kan worden overgedragen naar een andere nettolijf renteverzekering. Ja, werknemer kan de beleggingswaarde afkopen. Er wordt wel vermogensrendementsheffing verrekend (fictieve vaststelling waarde). 9

10 Product verschillen Tweede pijler nettopensioen Derde pijler nettolijfrente 20. Contractsduur werkgever 21. Bijkomende kosten voor de werkgever 22. Zorgplicht werknemers Bij (nieuwe) basispensioenregeling bij Delta Lloyd: contractsduur is gelijk aan de basispensioenregeling. Geen basispensioenregeling bij Delta Lloyd: contractsduur 5 jaar. Bij beëindiging worden de polissen premievrij gemaakt of overgedragen aan andere uitvoerder. Hier bedoelen wij kosten voor services die niet vallen onder de uitvoeringsovereenkomst. Een overzicht van deze services vindt u in onze tarievenkaart pensioen. U kunt de tarievenkaart downloaden op deltalloyd.nl/tarievenkaart. Iedere werknemer maakt zijn persoonlijke keuze kenbaar aan de werkgever. Niet meedoen, afstandsverklaring tekenen. De partner tekent mee. De werkgeversovereenkomst heeft een contractsduur van onbepaalde tijd en een wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden. Werknemers kunnen de polissen individueel voortzetten. Niet van toepassing. Werkgever kan opgave ontvangen van werknemers die hebben gekozen om deel te nemen aan de nettolijfrente. 23. Overeenkomst met uitvoerder Uitvoeringsovereenkomst conform de eisen van de Pensioenwet. Werkgeversovereenkomst met o.a. akkoordverklaring over benadering van zijn werknemers; een collectieve werkgeverskorting voor werknemers. 10

11 11

12 Meer informatie? Wilt u meer weten over het Persoonlijk Continu Plan van Delta Lloyd? Neem dan contact op met uw adviseur. P Delta Lloyd Postbus BA Amsterdam Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text] Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werkgever

Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werkgever Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werkgever Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente-werkgever Offerte voor Werkgever binnen de sector primair onderwijs Loyalis Leven N.V. Top nabestaanden

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie