GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD3E DU NEDERLANDS Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees daarom voordat u het toestel in gebruik neemt de veiligheidsinformatie en de maatregelen voor een veilig gebruik op blz. 4 en 5.

2 Opnemen in High-Definition! Selecteer de stand die voor uw doel geschikt is( blz. 67) Opnemen van hogere kwaliteit video (stand XP) Langer opnemen (stand SP) Als u de video als high-defi nition beelden wilt kopiëren en bewerken via de i.link-uitgang (stand 1440 CBR) 8 De instellingen wijzigen Zie bladzijde 66. High-definition In High-Definition bekijken! U hoeft de camera maar met een HDMI-kabel (als optie verkrijgbaar) aan te sluiten op een High-Defi nition-tvtoestel en u kunt genieten van beelden in High-Definitionbeeldkwaliteit. ( blz. 35) 8 Als het TV-toestel niet is uitgerust met een HDMIconnector Sluit het TV-toestel aan met de Component-kabel (meegeleverd) en de AV-kabel (meegeleverd). 8 Kijken op conventionele TV-toestellen of breedbeeld- TV-toestellen Gebruik de AV-kabel (meegeleverd). U kunt beelden bekijken in standaard-beeldkwaliteit. 2

3 Maak een backup van High- Definition-beelden op DVD's! U kunt op DVD's gemakkelijk een backup maken van videobeelden als u een DVD-brander aansluit (CU-VD40/CU- VD20). ( blz. 46) Deze DVD kan dan worden afgespeeld in de camera of op een PC, maar niet in een DVD-speler. Als u een CU-VD40 gebruikt, kunt u de DVD-brander rechtstreeks aansluiten op het TV-toestel en kunt u de DVD afspelen zonder de camera te gebruiken. NEDERLANDS High-Definition-beelden bewerken op een PC! Geavanceerde bewerkingen uitvoeren op High-Defi nitionbeelden door ze op de PC te zetten. 8 Voor PC-modellen die kunnen worden aangesloten Zie blz. 52 of 62. 3

4 Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING: STEL DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT TER VOORKOMING VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VOORZORGSMAATREGELEN: Om elektrische schokken te vermijden, mag u de ombouw niet openen. In het toestel bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Laat onderhoud over aan de vakman. Trek de stekker van het netsnoer bij voorkeur uit het stopcontact wanneer u de netadapter voor langere tijd niet gaat gebruiken. OPMERKINGEN: Het spanningslabel en waarschuwingen voor de veiligheid zijn op het onder- en/of achterpaneel van het hoofdtoestel aangegeven. Het plaatje met het serienummer vindt u waar de accu is bevestigd. De informatie over de stroomvoorziening en de veiligheidswaarschuwing voor de netadapter bevinden zich op de boven- en onderkant daarvan. Richt de lens niet direct naar de zon. Dit zou namelijk uw ogen kunnen beschadigen of problemen in de werking van het interne circuit kunnen veroorzaken met mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg. LET OP! De volgende opmerkingen zijn uitermate belangrijk en dienen beschadiging van het toestel en letsel te voorkomen. Draag de camera niet door deze aan de LCDmonitor vast te houden. De camera zou anders kunnen vallen of op een andere manier worden beschadigd. Gebruik geen statief op een instabiel of scheef oppervlak. Het statief zou anders om kunnen vallen met ernstige beschadiging van de camera tot gevolg. LET OP! Verbind geen kabels (audio/video, S-Video, enz.) met de camera wanneer deze op de tv is geplaatst en laat de camera niet op de tv liggen. Iemand zou namelijk over de kabels kunnen struikelen of er op staan waardoor de camera van de tv valt met beschadiging tot gevolg. Gebruikte batterijen Niet weggooien, maar inleveren als KCA. Voorzichtig bij het vervangen van de lithium batterij Bij verkeerd gebruik van de in dit toestel gebruikte lithiumbatterij kan gevaar van brand of chemische verbranding ontstaan. Derhalve mag u de batterij nooit herladen, uiteennemen, verhitten boven 100 C of verbranden. Vervang de batterij door een Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony of Maxell CR2025 batterij. Er bestaat explosie- of brandgevaar als de batterij niet op de juiste manier vervangen wordt. Gooi een gebruikte batterij onmiddellijk weg (liefst op een milieuvriendelijke wijze, bijvoorbeeld in een batterijbak of door hem terug te brengen naar de foto- of elektriciteitshandelaar). Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Neem de batterij niet uiteen en gooi hem niet in een open vuur. WAARSCHUWING: De accu, de camera met geplaatste batterij en de afstandsbediening met geplaatste batterij, mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals van direct zonlicht, vuur of iets dergelijks. LET OP: Zorg ervoor dat u de stekker altijd gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken, als dat nodig is. LET OP: Voorkom een elektrische schok of beschadiging van het toestel en steek de kleine stekker van het netsnoer in de netadapter zodat deze goed vast zit. Steek vervolgens de grotere stekker van het netsnoer in een stopcontact. 4

5 Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude apparatuur [Europese Unie] Deze markering geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur bij het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het product moet in plaats daarvan worden ingeleverd bij het relevante inzamelingspunt voor Let op: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur, voor juiste verwerking, terugwinning en hergebruik in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving. (Zakelijke gebruikers) Bezoek als u dit product wilt weggooien onze website voor informatie over het terugnemen van het product. [Landen buiten de Europese Unie] Wanneer u dit product wilt verwijderen, houdt u dan aan de geldende nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de verwerking van oude elektrische en elektronische apparatuur. Wanneer het toestel in een kast of op een plank wordt gezet, moet u er op letten dat er voldoende ventilatieruimte aan alle kanten van het toestel overblijft (10 cm of meer aan beide zijkanten, aan de bovenkant en aan de achterkant). Blokkeer de ventilatie-openingen niet. (Als de ventilatie-openingen geblokkeerd worden door een krant, een kleedje of iets dergelijks, is het mogelijk dat de warmte niet uit het toestel kan ontsnappen.) Zet geen open vuur, zoals een brandende kaars, op het toestel. Denk aan het milieu wanneer u batterijen weggooit en volg de lokale regelgeving aangaande het wegwerpen van deze batterijen strikt op. Het toestel mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water. Gebruik dit toestel niet in een badkamer of andere plek waar water voorhanden is. Zet ook geen voorwerpen met water of andere vloeistoffen erin op het toestel (zoals cosmetica, medicijnen, bloemenvazen, potplanten, kopjes enz.). (Als water of een andere vloeistof in het toestel terecht komt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.) Vergeet niet dat deze camera bedoeld is voor privé-gebruik. Commercieel gebruik zonder toestemming is verboden. (Het is bovendien ten zeerste aan te bevelen vooraf toestemming te vragen voor het opnemen van bijvoorbeeld een show, uitvoering, expositie of toneelstuk voor persoonlijk gebruik.) Handelsmerken i.link is een handelsmerk van Sony Corporation. HDMI is een handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Andere product- en bedrijfsnamen die in deze instructiehandleiding zijn opgenomen, zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. NEDERLANDS 5

6 JVC Software-gebruiksrechtovereenkomst 6 JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK AAN ONZE KLANTEN: ZORG DAT U DEZE TEKST AANDACHTIG DOORLEEST VOORDAT U HET SOFTWAREPROGRAMMA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programma") OP UW PC INSTALLEERT. Het gebruiksrecht voor dit Programma wordt alleen door Victor Company of Japan, Limited ("JVC") aan U verleend op voorwaarde dat U akkoord gaat met de volgende voorwaarden. Als U niet instemt met de onderhavige voorwaarden, mag U het Programma niet installeren of gebruiken. DOOR HET PROGRAMMA TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN GEEFT U ECHTER AUTOMATISCH AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. 1 AUTEURSRECHT, EIGENDOM U erkent dat alle auteursrechten en alle andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Programma het eigendom zijn van JVC en de licentieverstrekker van JVC en dat ze onvervreemdbaar bij JVC en een dergelijke licentieverstrekker blijven berusten. Het Programma wordt beschermd door de auteursrechtwetgeving van Japan en andere landen en door hiermee verwante Conventies. 2 VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT (1) Krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst verstrekt JVC U het niet-exclusieve recht om het Programma te gebruiken. U mag het Programma op een harde schijf of andere opslagapparaten die in Uw pc zijn ingebouwd installeren en gebruiken. (2) U mag één (1) kopie van het Programma maken, enkel voor het maken van een persoonlijke reservekopie of voor archiveringsdoeleinden. 3 BEPERKINGEN OP HET PROGRAMMA (1) U mag op het Programma geen reverse engineering toepassen en u mag het niet decompileren, disassembleren, reviseren of wijzigen, behalve voor zover dit expliciet door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan. (2) U mag het Programma niet geheel of gedeeltelijk kopiëren of gebruiken, behalve zoals expliciet in deze Overeenkomst staat aangegeven. (3) U hebt niet het recht om een licentie voor het gebruik van dit Programma te verstrekken, en u mag het Programma niet aan enige derde distribueren, verhuren, leasen of overdragen of enige derde op andere wijze toestaan het Programma te gebruiken. 4 BEPERKTE GARANTIE JVC garandeert vanaf de datum waarop U producten koopt die bij het Programma worden geleverd dat alle media waarin het Programma is opgenomen gedurende een periode van dertig (30) dagen vrij zijn van materiaal- en productiefouten. De volledige aansprakelijkheid van JVC en uw enige verhaalmogelijkheid met betrekking tot het Programma is de vervanging van de eventueel defecte media. MET UITZONDERING VAN DE HIERIN VERMELDE EXPLICIETE GARANTIES EN IN DE MATE WAARIN DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN JVC EN ZIJN LICENTIEVERSTREKKERS ALLE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE DAARBIJ GELEVERDE GEDRUKTE MATERIALEN. MOCHT ER PROBLEMEN ONTSTAAN DOOR TOEDOEN VAN OF WORDEN VEROORZAAKT DOOR HET PROGRAMMA, MOET U AL DIT SOORT PROBLEMEN OP EIGEN KOSTEN VERHELPEN. 5 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE IN DE MATE WAARIN DIT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, ZIJN JVC EN ZIJN LICENTIEVERSTREKKERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, OF DEZE NU CONTRACTUEEL OF DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD ONTSTAAT OF ANDERSZINS ONSTAAND DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA, ZELFS ALS JVC VOORAF VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. U ZULT JVC VRIJWAREN VAN EN SCHADELOOS STELLEN VOOR ALLE EVENTUELE SCHADES, VERPLICHTINGEN OF KOSTEN DIE ONTSTAAN DOOR OF OP WELKE MANIER DAN OOK BETREKKING HEBBEN OP CLAIMS VAN ENIGE DERDE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA.

7 6 TERMIJN Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop U het Programma op Uw machine installeert en gebruikt, en blijft van kracht tot aan de beëindiging krachtens de volgende bepaling. Als U in strijd met enige bepaling van deze Overeenkomst handelt, mag JVC deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan U beëindigen. In dat geval kan JVC een claim tegen U indienen voor de eventuele schade die is veroorzaakt door Uw inbreuk. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet U het op Uw machine geïnstalleerde Programma direct vernietigen (en ook uit alle vormen van geheugen op uw pc wissen) en mag u dit Programma niet meer in het bezit hebben. 7 EXPORTCONTROLE U stemt ermee in dat u het Programma of de onderliggende informatie en technologie niet vervoert, overdraagt of exporteert naar enig land waartegen Japan en andere relevante landen een embargo voor dit soort goederen zijn gestart. 8 GEBRUIKER BIJ DE AMERIKAANSE OVERHEID Als U een instelling van de Verenigde Staten (de "Overheid") bent, erkent U de bewering van JVC dat het Programma een "Commercieel artikel" is, zoals gedefi nieerd in de Federal Acquisition Regulation (FAR) deel (g) bestaande uit niet-gepubliceerde "Commerciële computersoftware" zoals die artikelen worden gebruikt in FAR deel en dat het alleen aan U in licentie wordt gegeven met dezelfde gebruiksrechten als JVC aan alle commerciële eindgebruikers verstrekt conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. 9 ALGEMEEN (1) Geen enkele aanpassing, wijziging, toevoeging, verwijdering of andere verandering aan, in of uit deze Overeenkomst is geldig tenzij deze op papier is gezet en door een bevoegde vertegenwoordiger van JVC is ondertekend. (2) Als enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of strijdig is met enige wet die rechtsgeldig is met betrekking tot deze Overeenkomst, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht en geldig. (3) Deze Overeenkomst zal worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van Japan. De districtsrechtbank van Tokyo heeft rechtsbevoegdheid inzake alle geschillen die mogelijk kunnen ontstaan met betrekking tot het uitvoeren, de interpretatie en het naleven van deze Overeenkomst. Victor Company of Japan, Limited OPMERKING Als u het Programma in Duitsland hebt gekocht, zullen de bepalingen van artikel 4 (Beperkte garantie) en 5 (Beperkte aansprakelijkheid) worden vervangen door de Duitse versie van deze Overeenkomst. LET OP: Bedien de apparatuur in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde cd-rom. Gebruik geen andere cd-rom voor deze software. Probeer geen veranderingen in deze software te maken. Wijzigingen of aanpassingen die niet door JVC zijn goedgekeurd zouden de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongedaan kunnen maken. Juiste omgang met een cd-rom Zorg dat er geen vuil of krassen komen op de glimmende onderkant (tegenover de label-kant). Schrijf niet op een cd-rom en plak geen etiketten e.d. op de bovenkant of de onderkant. Als de cd-rom vuil is, gebruik dan een zachte doek om de disc voorzichtig schoon te vegen vanaf het midden naar de randen van de disc. Gebruik geen reinigingsmiddelen of antistatische spray voor conventionele grammofoonplaten. Verbuig een cd-rom niet en raak de glimmende onderkant niet met uw vingers aan. Bewaar uw cd-roms niet op een warme, stoffi ge of vochtige plaats. Laat ze niet in de volle zon liggen. De meest recente informatie (in het Engels) treft u aan op onze World Wide Web-server via de internet-homepage: co.jp/english/global-e.html NEDERLANDS 7

8 Inhoud AAN DE SLAG Accessoires De zonnekap bevestigen/losmaken...10 De schouderriem bevestigen...11 De afstandsbediening klaar voor gebruik maken...11 De kernfi lter aan de audiokabel en het gelijkstroomsnoer bevestigen...11 Index Aanduidingen op het LCD-scherm Instellingen die nodig zijn voordat u het toestel kunt gebruiken De accu opladen...16 Instelling van de taal...17 Datum/tijd-instelling...17 Andere instellingen Afstelling van de handgreep...18 Lensbescherming...18 Controleren hoeveel capaciteit de accu nog heeft...18 Statiefbevestiging...18 Wanneer u een SD-kaartje gebruikt...19 OPNEMEN Bestanden opnemen Videobeelden opnemen...20 Stilstaande beelden (foto's) opnemen...21 Zoomen...22 LED-verlichting...22 Bestanden bij gebeurtenissen registreren Controleren hoeveel ruimte er nog is op de opnamemedia...23 Niet-automatisch opnemen Overschakelen naar de stand nietautomatisch opnemen...24 Programma AE...24 Niet-automatische scherpstelling...25 Nachtvisie...25 Tegenlichtcompensatie...25 Spotbelichtingsregeling...26 Niet-automatische instelling in het functiemenu...26 AFSPELEN Bestanden afspelen Videobeelden afspelen...29 Stilstaande beelden weergeven...30 Functie bestanden zoeken...31 TPD-bestanden afspelen...32 Afspelen met speciale effecten...33 Beelden op een TV-toestel bekijken Aansluiting op een TV-toestel...35 Bedieningshandelingen voor het afspelen BEWERKEN/AFDRUKKEN Bestanden beheren Bestanden wissen/beveiligen...37 Bestandsinformatie bekijken...39 De gebeurtenisregistratie van videobestanden wijzigen na opname...40 Een bestand van een stilstaand beeld (foto) uit een Video-bestand halen...41 DPOF Print Setting...41 Afspeellijsten Afspeellijsten maken...43 Afspeellijsten afspelen...44 Wat u nog meer kunt doen met afspeellijsten...45 KOPIËREN Bestanden kopiëren Een DVD-brander gebruiken voor het kopiëren van bestanden uit de camera Een videorecorder/dvd-recorder gebruiken voor het kopiëren van bestanden uit de camera...49 Bestanden stilstaande beelden (foto's) kopiëren/verplaatsen

9 PC-BEDIENING Bestandsbackup op een Windows PC Systeemvereisten...52 Installatie van de software...53 De camera op de PC aansluiten...55 Bestands-backup op de PC...56 Bestands-backup op de PC zonder software te gebruiken...57 Andere bedieningshandelingen op de Windows PC Bestanden op de PC afspelen...58 DVD's maken/bestanden bewerken...59 Meer mogelijkheden met de software...61 Bestands-backup op een Macintosh Systeemvereisten...63 Installatie van de software...63 De camera op de Macintosh aansluiten Bestands-backup op de Macintosh...65 NADERE INFORMATIE De menu-instellingen wijzigen Mapstructuur en extensies Het oplossen van problemen Waarschuwingen en indicatoren Reinigen Technische gegevens Voorzorgsmaatregelen Termen Lees dit eerst! 8 Maak een backup van belangrijke vastgelegde gegevens Het is verstandig van belangrijke opnamen een kopie te maken op een DVD of een ander opnamemedium. ( blz. 46) JVC is niet aansprakelijk als er gegevens verloren gaan. 8 Maak een proefopname Maak, voordat u belangrijke opnamen gaat maken, eerst een proefopname en speel het opgenomen materiaal af om te controleren of beeld en geluid goed zijn vastgelegd. 8 Reset de camera als het toestel niet goed functioneert Deze camera maakt gebruik van een microcomputer. Factoren zoals achtergrondlawaai en storende invloeden kunnen er de oorzaak van zijn dat het toestel niet goed werkt. Reset de camera, als het toestel niet goed werkt. ( blz. 73) 8 Aanwijzingen voor een veilig gebruik van batterijen Gebruik vooral JVC-accu's van het type BN-VF815U/VF823U. Als de camera is blootgesteld aan elektrostatische ontlading, zet het toestel dan eerst uit voordat u het weer gebruikt. 8 Zet de camera onmiddellijk uit en vraag de JVC-dealer bij u in de buurt advies, als zich een storing voordoet Als er zich een probleem voordoet met het SD-kaartje, bied het kaartje dan samen met de camera ter reparatie aan. Als u één van beide niet meeneemt, kan de oorzaak van de storing niet worden vastgesteld en kan de reparatie van de camera niet worden uitgevoerd. Wanneer de camera wordt gerepareerd of geïnspecteerd, kan het voorkomen dat opgenomen gegevens worden gewist. Maak een backup van alle gegevens voordat u uw camera aanbiedt voor reparatie of inspectie. 8 Omdat camera's mogelijk voor een demonstratie worden gebruikt in de winkel, is de demonstratiestand standaard ingeschakeld U schakelt de demonstratiestand uit als u [DEMO] op [UIT] zet. ( blz. 69) NEDERLANDS 9

10 AAN DE SLAG Accessoires Wisselstroomadapter AP-V17E Accu BN-VF815U Component-kabel ( blz. 35) Audio/Video-kabel ( blz. 36, 50) USB-kabel ( blz. 46, 55, 64) Zonnekap Al aan de camera bevestigd. ( onder) Schouderriem ( blz. 11) CD-ROM ( blz. 53, 63) Afstandsbediening RM-V750U ( blz. 11) Lithium-batterij CR2025 Vóór verzending af-fabriek in de afstandsbediening geplaatst. Audio-kabel ( blz. 11) Kernfilter (x2) ( blz. 11) De zonnekap bevestigen/losmaken Geleiderichel Plaats het geleiderichel in de groef. 10

11 De schouderriem bevestigen Open de sluiting en steek het uiteinde van de riem door het oogje. Steek de riem door de gesp, stel de lengte af en zet met de riemgeleider de riem op de gewenste lengte vast. Plaats de gesp dichtbij het oogje en zet de sluiting weer vast. NEDERLANDS Gesp Oogje Riemgeleider De afstandsbediening klaar voor gebruik maken Wanneer u het toestel aanschaft is de afstandsbediening voorzien van een batterij. Verwijder vóór gebruik het isolatievel. Bereik van de afstandsbediening Sensor afstandsbediening De batterij weer inzetten U kunt de batterijhouder naar buiten trekken als u het sluitnokje indrukt. Sluitnokje Lithium-batterij (CR2025) Effectieve afstand: Max. 5 m OPMERKING Mogelijk werkt de afstandsbediening niet of niet goed als er zonlicht of licht van een andere krachtige lichtbron direct op de sensor van de afstandsbediening valt. De kernfilter aan de audiokabel en het gelijkstroomsnoer bevestigen Bevestig het kernfilter aan de audio-kabel die wordt gebruikt voor aansluiting van de (als optie verkrijgbare) externe microfoon op de camera. Bevestig de kernfilter ook aan het gelijkstroomsnoer. Het kernfilter vermindert de gevolgen van storende invloeden van buitenaf. Sluit de kabel zo aan dat de kernfilter bij de camera zit. Maak de bevestiging los. 3 cm Audio-kabel: één keer omwinden Gelijkstroomsnoer: twee maal omwinden. 11

12 Index AV DC HDmI COMPONENT PLUG IN POWER OPMERKINGEN Het LCD-scherm kan 270 draaien. 12 Bediening gekoppeld aan de Aan/Uitstand U kunt de camera ook aan- of uitzetten door in de opnamestand het LCD-scherm te openen of te sluiten. Let goed op dat u de sensors niet afdekt en tijdens het maken van opnamen.

13 Camera Index-knop [INDEX] ( blz. 31)/Knop Resterende Ruimte/Knop Gegevens Accu [ / ] ( blz. 18, 23) Instelknop Verplaats naar : Terug naar begin ( blz. 29)/Omhoog/ Knop Tegenlichtcompensatie [BACK LIGHT] ( blz. 25) Verplaats naar : Vooruit tot eind ( blz. 29)/Omlaag/ Knop Handmatige scherpstelling [FOCUS] ( blz. 25) Verplaats naar : Achterwaarts zoeken ( blz. 29)/Links/ Nachtvisie [NIGHT] ( blz. 25) Verplaats naar : Vooruit zoeken ( blz. 29)/Rechts/ Programma AE [PROGRAM AE] ( blz. 24) Omlaag drukken: Afspelen/Pauze ( blz. 29) Knop wisselen Weergave/Opname [SELECT PLAY/REC] ( blz. 20) Knop Stand Auto/Niet-automatisch [AUTO] ( blz. 24)/Informatieknop [INFO] ( blz. 39) Functieknop [FUNCTION] ( blz. 26) LCD-scherm S Connector [S] ( blz. 36, 50) Knop Directe Backup [DIRECT BACK UP] ( blz. 56)/Gebeurtenissen-knop [EVENT] ( blz. 22) Luidspreker Menuknop [MENU] ( blz. 17, 66) Audio/Video-connector [AV] ( blz. 36, 50) DC-ingang [DC] ( blz. 16) Lampje Lezen/Laden [ACCESS/CHARGE] ( blz. 16) (Knippert wanneer u bestanden leest of de accu wordt opgeladen. Zet de camera niet uit en verwijder de accu/de wisselstroomadapter niet wanneer u bestanden leest of schrijft.) Lampje Stand Video/Stilstaande beelden (Foto's) [, ] ( blz. 20, 21) Knop Schieten Stilstaande Beelden (Foto's) [SNAPSHOT] ( blz. 21) Zoom-knop [W, T ] ( blz. 22) Luidsprekervolume-regeling [ VOL+] ( blz. 29) Stereo-microfoon i.link-aansluiting [ i ] ( blz. 49) HDMI-aansluiting [HDMI] ( blz. 35) Component-aansluiting [COMPONENT] ( blz. 35) Knop Video-opnamen Starten/Stoppen [REC] ( blz. 20) Vergrendelknop ( blz. 16) Schakelaar Aan/Uit/Stand [OFF (CHARGE), ON, MODE] ( blz. 16) Greep Riem ( blz. 18) Camera-sensor ( blz. 12) Sensor-afstandsbediening ( blz. 11) LED-verlichting ( blz. 22) Lensbescherming ( blz. 18) Lens Lenskap ( blz. 10) Schoen Microfoon-ingang [MIC] USB-connector (Universal Serial Bus) [ ] ( blz. 46, 55, 64) Schakelaar Lensbescherming [, ] ( blz. 18) Knop Hulp Scherpstelling [FOCUS ASSIST] ( blz. 25) Knop LED-verlichting [LIGHT] ( blz. 22) SD-kaartsleuf ( blz. 19) Borggat ( blz. 18) Statiefbevestiging ( blz. 18) Accu-ontgrendelingsknop [BATT.] ( blz. 16) Accubevestigingspunt ( blz. 16) Afstandsbediening Infraroodvenster ZOOM (T/W) Knoppen Tijdens de opname: Inzoomen/Uitzoomen Tijdens het afspelen: Volume hoger/lager Tijdens de pauze: Inzoomen/Uitzoomen Knop Omhoog Knop draaien (tegen de wijzers van de klok in) ( blz. 30) Knop Terug naar begin Knop Links Knop Terug Knop PLAYLIST (Afspeellijst) ( blz. 43) Knop START/STOP (Starten/Stoppen) Knop SNAPSHOT (Momentopname) ( blz. 21) Knop INFO (Informatie) ( blz. 39) Knop Vooruit tot eind Knop PLAY/PAUSE (Afspelen/Pauze) Knop Rechts Knop Volgende Knop Omlaag Knop draaien (met de wijzers van de klok mee) ( blz. 30) Knop INDEX knop DATE (Datum) NEDERLANDS 13

14 Aanduidingen op het LCD-scherm Bij het opnemen van bewegende beelden (video) en van stilstaande beelden (foto's) Alleen bij het opnemen van video-beelden 0 A F5.6 1/ X W T FOCUS XP [4h59m] 0:04:01 REC 14 16: Indicator Geselecteerde Opnamestand ( blz. 24) Indicator Tele Macro-stand ( blz. 28) Zoom-verhouding (bij benadering) ( blz. 22) Indicator Blokkering Zoom-indicator ( blz. 22) Indicator Hulp Scherpstelling ( blz. 25) Sluitersnelheid ( blz. 27) Indicator Helderheid/Scherpte-regeling ( blz. 28, 69) Accu-indicator ( blz. 77) Datum/Tijd ( blz. 17) Indicator Aanpassing Niet-automatische Scherpstelling ( blz. 25) Indicator Geselecteerd Opnamemedium ( blz. 67, 68) Indicator Valdetectie (Verschijnt wanneer [VALDETECTIE] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 69) Indicator Effectstand ( blz. 28) Indicator Programma AE-stand ( blz. 24)/ : Nachtvisie-indicator ( blz. 25) Witbalans-indicator ( blz. 27) Diafragmawaarde (F-getal) ( blz. 27) Indicator LED-verlichting ( blz. 22) ±0 : Indicator Belichtingsaanpassing ( blz. 27) : Indicator Tegenlichtcompensatie ( blz. 25) : Indicator Spotbelichtingsregeling ( blz. 26) Indicator Irisvergrendeling ( blz. 26) Indicator Stand ( blz. 20) Indicator Beperking Windgeruis ( blz. 67) Beeldkwaliteit ( blz. 67) Resterende Opnametijd ( blz. 20, 80) Scène-teller ( blz. 67) 7REC : (Verschijnt tijdens het maken van opnamen.) ( blz. 20) 79 : (Verschijnt in de stand Opnamestandby.) Indicator Ingangsniveau Externe Microfoon ( blz. 67) Indicator Gebeurtenis ( blz. 23) Indicator Digital Image Stabiliser (DIS) (Digitale Beeldstabilisator) (Verschijnt wanneer [STABIEL] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 67) Alleen tijdens het vastleggen van stilstaande beelden (Foto's) 1920 FINE [9999] 10 PHOTO Indicator Stand ( blz. 21) ISO-gevoeligheid (GAIN OMHOOG) (Versterking): Wanneer de instelling [AUTOM] is, is er geen aanduiding. ( blz. 68) Scherpstelling-indicator ( blz. 21) Beeldgrootte ( blz. 68) Beeldkwaliteit ( blz. 68) Resterend aantal opnamen ( blz. 80) : Indicator Stand Doorlopende Opnamen ( blz. 68) : Indicator Stand Bracketing ( blz. 68) Indicator Opname ( blz. 21) Indicator Opnamen met Zelfontspanner ( blz. 68)

15 Bij het weergeven van videobeelden XP X-60 1:55:01 Bij het weergeven van stilstaande beelden (foto's) NEDERLANDS 16: : Indicator Stand ( blz. 29) : Indicator Afspelen Afspeellijst (Verschijnt wanneer een afspeellijst wordt afgespeeld.) ( blz. 44) : Indicator Zoeken Afspelen Gebeurtenis (Verschijnt wanneer u een videobestand afspeelt na het zoeken naar een gebeurtenis.) ( blz. 31) : Indicator Zoeken Afspelen Datum (Verschijnt wanneer u een videobestand afspeelt na het zoeken naar een datum.) ( blz. 31) Beeldkwaliteit ( blz. 67) Stand Afspelen ( blz. 29) U : Afspelen 9 : Pauze 5 : Vooruit Zoeken 3 : Achterwaarts Zoeken 9U : Slow-Motion Vooruit Y9 : Slow-Motion Terug (Het getal links laat de snelheid zien.) Scène-teller ( blz. 67) Indicator Volumeniveau Accu-indicator ( blz. 77) Datum/Tijd ( blz. 69) Indicator Geselecteerd medium ( blz. 67) Indicator Valdetectie (Verschijnt wanneer [VALDETECTIE] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 69) Indicator Effectstand ( blz. 33) Indicator Wipe/Fader-effect ( blz. 34) Indicator Stand ( blz. 30) Nummer Map/Bestand Indicator Weergave Diavoorstelling ( blz. 30) Accu-indicator ( blz. 77) Datum/Tijd ( blz. 69) Indicator Geselecteerd medium ( blz. 68) Indicator Valdetectie (Verschijnt wanneer [VALDETECTIE] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 69) Indicator Effectstand ( blz. 33) Weergave Handleiding De bedieningshandleiding wordt bij menuweergave enz. onderaan het scherm weergegeven. SELECT. INSTEL. AFSL. 15

16 Instellingen die nodig zijn voordat u het toestel kunt gebruiken Aan/Uit/Standenschakelaar Lampje Lezen/ Laden 3 Sluit de wisselstroomadapter aan. DC-connector Naar stopcontact (110V tot 240V) Instelknop Denk eraan de volgende 3 instellingen uit te voeren voordat u de camera in gebruik neemt. De accu opladen 1 Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op OFF. Schuiven terwijl u de vergrendelknop ingedrukt houdt. OFF (CHARGE) 2 De accu bevestigen. Schuif de accu naar beneden totdat hij vastzit. BATT. Wisselstroomadapter Het lampje Lezen/Laden knippert en dat duidt erop dat het opladen is begonnen. Wanneer het lampje uitgaat, is de accu opgeladen. Trek de stekker van de wisselstroomadapter uit het stopcontact en koppel de wisselstroomadapter los van de camera. Vereiste laadtijd / opnametijd (bij benadering) Accu Laadtijd Opnametijd BN-VF815U (Meegeleverd) BN-VF823U 2 uur 40 min. 3 uur 50 min. 1 uur 25 min.* 1 uur 25 min.** 2 uur 10 min.* 2 uur 5 min.** * Het LCD-scherm gebruiken ** Het LCD monitor en de LED-verlichting gebruiken 8 De accu uit het toestel nemen BATT. ingedrukt houden en schuiven. ( stap 2), maak daarna de accu los. 8 Controleren hoeveel vermogen de accu nog heeft Zie bladzijde OPMERKINGEN U kunt ook de camera gebruiken met alleen de wisselstroomadapter. Ga voorzichtig om met de stekker en het snoer van de wisselstroomadapter, buig de stekker niet, knik het snoer niet en trek er niet aan. Dit zou de wisselstroomadapter kunnen beschadigen.

17 Instelling van de taal U kunt een andere taal voor het scherm kiezen. 1 Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op ON. Schuiven terwijl u de vergrendelknop ingedrukt houdt. Datum/tijd-instelling Na het uitvoeren van de stappen 1-4 ( linker kolom) 5 Selecteer [KLOK INST]. KLOK INST DATUM TIJD NEDERLANDS 2 3 ON VIDEO MENU SCENETELLER NIVEAU EXT. MIC. XP KWALITEIT ZOOMEN STABIEL SELECT. INSTEL. AFSL. VIDEO SCENETELLER NIVEAU EXT. MIC. XP KWALITEIT ZOOMEN STABIEL SELECT. INSTEL. AFSL. 4 Selecteer [ALGEMEEN]. ALGEMEEN 5 Selecteer [LANGUAGE]. LANGUAGE WEERGAVE WEERGAVE OP TV LANGUAGE KLOK INST DATUM WEERGAVESTIJL SELECT. INSTEL. AFSL. ENGLISH SELECT. INSTEL. AFSL. 6 Stel de datum en de tijd in. Herhaal deze stap voor het invoeren van de maand, de dag, het jaar, de uren en de minuten. 8 Terugkeren naar het vorige scherm Verplaats de instelknop naar. 8 Het scherm verlaten Druk op de knop MENU. U bent nu klaar met het confi gureren van de vereiste instellingen. 8 Als u gelijk met de camera aan de slag wilt Zie bladzijde Andere instellingen configureren Zie bladzijde 18. DEUTSCH SELECT. INSTEL. AFSL. 6 Selecteer de taal van uw keuze. 8 Terugkeren naar het vorige scherm Verplaats de instelknop naar. 8 Het scherm verlaten Druk op de knop MENU. 17

18 Andere instellingen Aan/Uit/Standenschakelaar Controleren hoeveel capaciteit de accu nog heeft Voorbereiding: Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op OFF. Bevestig de accu. ACCUCONDITIE 100% 50% MAX TIJD MIN INDEX 0% Schakelaar lensbescherming Afstelling van de handgreep Open de sluiting en stel de handgreep af. De informatie over de accu wordt ongeveer 3 seconden lang op het scherm getoond als u de knop indrukt en snel weer loslaat en gedurende ongeveer 15 seconden wanneer u de knop enkele seconden lang ingedrukt houdt. OPMERKINGEN Als "COMMUNICATIEFOUT" op het scherm verschijnt, is er mogelijk een probleem met uw accu. Vraag de JVC-leverancier bij u in de buurt advies, als dat het geval is. Gebruik de weergave van de nog beschikbare opnametijd alleen als een richtlijn. Deze tijd wordt weergegeven in eenheden van 10 minuten. Statiefbevestiging Lensbescherming Sluit de lensbescherming wanneer u de camera niet gebruikt, zodat de lens beschermd is. Houd het borggat tegenover de borgnok van het statief en het schroefgat tegenover de schroef en draai de camera vervolgens in de richting van de wijzers van de klok vast op het statief. Onderzijde van de camera Open de lensbescherming Sluit de lensbescherming LENS COVER 18 OPMERKING Behandel de lensbescherming voorzichtig, duw er niet tegen. U zou zo de lens kunnen beschadigen. OPMERKING Gebruik niet een statief op een instabiel of ongelijk oppervlak. Het statief zou kunnen omvallen met ernstige beschadiging van de camera tot gevolg.

19 Wanneer u een SD-kaartje gebruikt Als u wilt opnemen op een SD-kaartje, moet u de volgende 3 bedieningshandelingen uitvoeren. De camera werkt gegarandeerd goed met de volgende SD-kaartjes. Vastleggen van videobeelden: SDHCkaartje geschikt voor Klasse 6 Vastleggen van stilstaande beelden (foto's): Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP (128 MB tot 4 GB) of SDHC-kaartje (4 GB) Gebruikt u andere media, dan kan het voorkomen dat gegevens niet goed worden vastgelegd of dat gegevens die al waren vastgelegd, verloren gaan. MultiMediaCards worden niet ondersteund. Bestanden die zijn opgenomen op een SD-kaartje in de stand SP, ongeacht de instelling voor de beeldkwaliteit. U kunt deze bestanden niet kopiëren op HDV-apparaten in high-definition beeldkwaliteit. Kaartjes die u gebruikt voor het op deze camera vastleggen van videobeelden kunt u niet gebruiken voor het afspelen van die beelden op andere toestellen. Steek een SD-kaartje in de camera Voorbereiding: Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op OFF. 1 Open het klepje van het compartiment van het SD-kaartje. Onderzijde van de camera 3 Sluit het klepje van het compartiment van het SD-kaartje. 8 Een SD-kaartje uit de camera halen Duw een keer tegen het SD-kaartje. Trek het SD-kaartje uit de camera als een randje ervan naar buiten komt. OPMERKINGEN Steek het SD-kaartje alleen in de camera en haal het alleen uit de camera, als het toestel is uitgeschakeld. Anders kunnen de gegevens op het kaartje beschadigd raken. Raak het contactpunt aan de keerzijde van het label niet aan. Een ander opnamemedium kiezen De camera is bij verzending af-fabriek zo geprogrammeerd dat videobeelden worden vastgelegd op de ingebouwde harddisk. U kunt het SD-kaartje als opnamemedium kiezen. Stel [OPN. MEDIA V. VIDEO] en [OPN. MEDIA V. FOTO] in op [SD]. ( blz. 67, 68) OPMERKING Beeldkwaliteit video ( blz. 67) wordt automatisch ingesteld op [SP]. NEDERLANDS 2 Duw het kaartje stevig in de camera met de afgeschuinde kant eerst. Afgeschuinde kant Formatteer een SD-kaartje wanneer u het voor de eerste keer gaat gebruiken Door dit te doen zorgt u ook voor een stabiele en snelle werking van de camera bij het schrijven naar of het lezen van het SD-kaartje. Selecteer [UITVOEREN] in [SD-KAART FORMATTEREN] als u het kaartje wilt formatteren. ( blz. 71) 19

20 OPNEMEN Bestanden opnemen Videobeelden opnemen Voorbereiding: Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op ON. Zet de Aan/Uit/Standenschakelaar op MODE en selecteer stand (video). MODE Wanneer u de schakelaar loslaat, keert deze terug in de oorspronkelijke stand. Het lampje op de camera gaat branden. Druk op de knop PLAY/REC en selecteer de opnamestand. SELECT PLAY/REC Start het opnemen met een druk op knop REC. REC XP [4h59m] REC Schatting van de resterende opnametijd 8 Het opnemen stoppen Druk nogmaals op knop REC. 8 De beeldkwaliteit wijzigen De instellingen in [KWALITEIT] wijzigen. ( blz. 67) 8 Een bestand bij een gebeurtenis registreren Zie bladzijde OPMERKINGEN De opnamestand voor video wordt automatisch geselecteerd wanneer u de camera uitzet en weer aan. Als de camera aanstaat en 5 minuten lang niet wordt bediend, schakelt het toestel zichzelf uit om stroom te besparen. U zet de camera bij gebruik van de accu weer aan door de Aan/Uit/ Standen-schakelaar op OFF en daarna op ON te zetten. Wanneer u de wisselstroomadapter gebruikt, is het voldoende een bedieningshandeling te verrichten, bijvoorbeeld in of uit te zoomen. Videobestanden krijgen de naam MOV_001.TOD tot MOV_009.TOD, MOV_00A.TOD tot MOV_00F.TOD en MOV_010.TOD in volgorde van opname. Er wordt voor iedere 4 GB of ongeveer 19 minuten achtereenvolgende opnamen een nieuw bestand aangemaakt. Deze camera legt videobeelden vast in MPEG2-indeling overeenkomstig de SD-VIDEOindeling. Beweeg of schud de camera niet plotseling tijdens het maken van een opname. Als u dat doet, kan het zijn dat het geluid van de harddisk-drive in werking (gezoem) op de opname is te horen.

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD5 GZ-HD6 HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten E E

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD5 GZ-HD6 HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten E E GEBRUIKSAANWIJZING DU NEDERLANDS HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD5 GZ-HD6 E E Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD7E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klant,

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD7E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klant, GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD7E DU NEDERLANDS Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees

Nadere informatie

GZ-MG505E GEBRUIKSAANWIJZING HARD DISK CAMERA NEDERLANDS AAN DE SLAG 8 OPNEMEN AFSPELEN BEWERKEN/ AFDRUKKEN KOPIËREN MENU-INSTELLINGEN

GZ-MG505E GEBRUIKSAANWIJZING HARD DISK CAMERA NEDERLANDS AAN DE SLAG 8 OPNEMEN AFSPELEN BEWERKEN/ AFDRUKKEN KOPIËREN MENU-INSTELLINGEN NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HARD DISK CAMERA GZ-MG505E AAN DE SLAG 8 OPNEMEN 8 AFSPELEN 22 28 32 BEWERKEN/ AFDRUKKEN 38 KOPIËREN 49 MENU-INSTELLINGEN 54 NADERE INFORMATIE 60 U kunt de demonstratie uitschakelen

Nadere informatie

GZ-MG37E GZ-MG27E GZ-MG26E GZ-MG21E

GZ-MG37E GZ-MG27E GZ-MG26E GZ-MG21E NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HARD DISK CAMERA GZ-MG37E GZ-MG27E GZ-MG26E GZ-MG2E AAN DE SLAG 8 OPNEMEN 6 AFSPELEN BEWERKEN/ AFDRUKKEN 20 26 30 36 KOPIËREN 47 MENU-INSTELLINGEN 52 NADERE INFORMATIE 58

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD320 GZ-HD300 CAMCORDER

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD320 GZ-HD300 CAMCORDER GEBRUIKSAANWIJZING DU CAMCORDER GZ-HD320 GZ-HD300 E E Geachte klanten Wij danken u dat u deze camcorder hebt gekocht. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees daarom voordat

Nadere informatie

GZ-MG77E GZ-MG67E GEBRUIKSAANWIJZING HARD DISK CAMERA NEDERLANDS AAN DE SLAG 8 OPNEMEN AFSPELEN BEWERKEN/ AFDRUKKEN KOPIËREN MENU-INSTELLINGEN

GZ-MG77E GZ-MG67E GEBRUIKSAANWIJZING HARD DISK CAMERA NEDERLANDS AAN DE SLAG 8 OPNEMEN AFSPELEN BEWERKEN/ AFDRUKKEN KOPIËREN MENU-INSTELLINGEN NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HARD DISK CAMERA GZ-MG77E GZ-MG67E AAN DE SLAG 8 OPNEMEN 8 AFSPELEN BEWERKEN/ AFDRUKKEN 22 28 32 38 KOPIËREN 49 MENU-INSTELLINGEN 54 NADERE INFORMATIE 60 U kunt de demonstratie

Nadere informatie

GZ-MG70E GZ-MG60E HARD DISK CAMERA GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AAN DE SLAG 7 VIDEOBEELDEN OPNEMEN & AFSPELEN 22

GZ-MG70E GZ-MG60E HARD DISK CAMERA GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AAN DE SLAG 7 VIDEOBEELDEN OPNEMEN & AFSPELEN 22 NEDERLANDS AAN DE SLAG 7 HARD DISK CAMERA GZ-MG70E GZ-MG60E VIDEOBEELDEN OPNEMEN & AFSPELEN 22 STILSTAANDE BEELDEN (FOTO S) OPNEMEN & AFSPELEN 28 BEDIENINGSHANDELINGEN VOOR DE ERVAREN GEBRUIKER 31 MENU-INSTELLINGEN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Handleiding en naslagwerk. Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder

Handleiding en naslagwerk. Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder Handleiding en naslagwerk Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. onderdelenomschrijving pag. 4 3. plaatsen van de accu pag. 7 3.1 Installatie van de accu 3.2 Verwijderen

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Voor een juiste werking van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRG-100-72(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRG-100-72(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-functies die door deze firmware-update worden geleverd, worden in dit boekje beschreven. Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" en het "α-handboek" die op de bijgeleverde CD-ROM staan.

Nadere informatie

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Gefeliciteerd met de aankoop van uw dashcam! U heeft hiermee een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u, mits u de dashcam verantwoord gebruikt, nog vele jaren

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! 1 Systeemvereisten Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS10.4 of hoger, Pentium III 800MHz of hoger, 128MB aan systeemgeheugen

Nadere informatie

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie F D E L K J A B C G I NL H A: Verrekijker lens (8 x vaste vergroting) B: Digitale camera lens (8 x vaste vergroting) C: Digitale camera focus draaiknop

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PIONEER AVIC-S1. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PIONEER AVIC-S1 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud. Inleiding. Tips voor de bediening. Digitale monoculaire nachtzichtkijker. Inhoud DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Inhoud. Inhoud. Inleiding. Tips voor de bediening. Digitale monoculaire nachtzichtkijker. Inhoud DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Inhoud Inhoud Digitale monoculaire nachtzichtkijker Gebruikshandleiding Model: Inhoud Inleiding 3 Tips voor de bediening 4 Overzicht van de componenten 5 7 Batterijen installeren 7 Inschakelen 8 Uitschakelen

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Onboard auto camera Caméra embarquée

Onboard auto camera Caméra embarquée Onboard auto camera Caméra embarquée ONBOARD CAR CAMERA ONBOARD-KFZ-KAMERA up to 32GB Video format Movie 2.0 LCD Screen Low illumination for night operation High speed recording quick response for light

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

GZ-MC100. Basisversie DIGITAL MEDIA CAMERA GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AAN DE SLAG 6 EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN (OPNEMEN&AFSPELEN) 19

GZ-MC100. Basisversie DIGITAL MEDIA CAMERA GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AAN DE SLAG 6 EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN (OPNEMEN&AFSPELEN) 19 NEDERLANDS Basisversie DIGITAL MEDIA CAMERA GZ-MC100 AAN DE SLAG 6 EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN (OPNEMEN&AFSPELEN) 19 MENU-INSTELLINGEN 26 VERWIJZINGEN 32 Stel DEMO MODE in op OFF, als u de demonstratie

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING www.facebook.com/denverelectronics DUT-1 1.Sluiter 2.Luidspreker 3.AAN/UIT 4.USB-poort 5.Micro SD-kaartsleuf 6.Lens 7.Indicatielampje Opladen 8.Indicatielampje Bezig 9.Cover

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Multifunctionele Digitale camera

Multifunctionele Digitale camera Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii Nederlands Gebruikershandleiding voor digitale camera Inhoud DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

ZAPTUB Action (Actie) HD DV Camera

ZAPTUB Action (Actie) HD DV Camera ZAPTUB Action (Actie) HD DV Camera ( s Werelds beste HD foto s) Om foto s te maken, te bewaren en te delen en altijd & overal te verlichten De beste keuze voor actie Sporten / Extreme sporten Ontspanning

Nadere informatie

JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT1334-004A Gedrukt in Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1 Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p Handleiding HANDLEIDING 1 Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 1. Onderdelen van de camcorder 1: Preview-knop 2: Menuknop 3: LCD-scherm 4: HDMI-aansluiting 5: Moduswiel 6: Vermogen LED 7: Sluiterknop 8: Opladen LED 9: Omhoog/Belichtingsknop 10:

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii INHOUD DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING... 2 Batterijen laden... 2 De SD/MMC-kaart

Nadere informatie

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Inhoudsopgave Introductie pagina 2 Snel starten pagina 2 t/m 4 Camera-menu pagina 4 en 5 Technische specificaties pagina 5 Introductie Snel starten Wat heeft u nodig

Nadere informatie

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 5 HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 5 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Polsbandje TV-out kabel Microvezel doekje voor het reinigen

Nadere informatie

GR-X5E DIGITAL VIDEOCAMERA GEBRUIKSAANWIJZING LYT1436-004A NEDERLANDS AAN DE SLAG VIDEOBEELDEN OPNEMEN EN WEERGEVEN

GR-X5E DIGITAL VIDEOCAMERA GEBRUIKSAANWIJZING LYT1436-004A NEDERLANDS AAN DE SLAG VIDEOBEELDEN OPNEMEN EN WEERGEVEN DIGITAL VIDEOCAMERA GR-X5E Beste klant, Dank u voor de aanschaf van deze digitale videocamera. Om een veilig gebruik van dit product te verzekeren, dient u vóór het gebruik de veiligheidsinformatie en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Handleiding EMDR Lightbar

Handleiding EMDR Lightbar Handleiding EMDR Lightbar Versie 1.1 De meest recente versie is te downloaden op: http://www.emdr-lightbar.nl/support/handleiding.pdf Handleiding Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Montesquieu Learning Centre

Montesquieu Learning Centre AV-Faciliteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) Inhoud Inleiding 3 AV-meubel toegankelijkheid 3 AV-meubel faciliteiten 3 AV-meubel software 3 AV-meubel bedieningspanelen 4 Zijpanelen 4 Zijpaneel

Nadere informatie

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280 Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280 Inhoud van de verpakking Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Hier vindt u een overzicht van en een toelichting op de nieuwe functies van deze firmware-update. Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw camera/camcorder en LA-EA2 Montage-adapter

Nadere informatie

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies PLL Alarm radioklok Bedieningsinstructies VOEDING AC- POWERBEDIENING Controleer svp goed dat het aangegeven voltage op uw apparaat overeenkomt met het voltage van uw woongebied. Steek de AC-stekker in

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION MEDIA CENTER M8000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 in

Nadere informatie

I. Kennismaken met uw camera 1. Configuratie en installatie

I. Kennismaken met uw camera 1. Configuratie en installatie I. Kennismaken met uw camera 1. Configuratie en installatie 1 Weergaveknop 2 LED de knop Aan/Uit 3 Modusknop (DV / DSC) 4 Ontspanknop 5 Bovenknop 6 OK-knop 7 AV / USB- aansluiting 8 Rechterknop 9 Menuknop

Nadere informatie

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie