Handleiding. SQ-sales

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. SQ-sales"

Transcriptie

1 - Handleiding SQ-sales Een multimedia SJT voor commercie en accountmanagement Paul van der Maesen de Sombreff Barend Koch Versie juni 2011

2 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Gebruiksdoel Meetpretentie Gebruiksmogelijkheden SQ-sales Gebruikers van de SQ-sales Doelgroep 3 3. Beschrijving van de schalen SQ-score Competentiescores 4 4. Afname en scoring Benodigde hardware T-station Afname Responsformat Scoring Rapportage 6 5. Onderzoeksgegevens Onderzoeksgroep Betrouwbaarheid Groepsverschillen Criteriumgerelateerde validiteit Normering Expertpanel 9 Literatuur 10 Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

3 1. Inleiding De SQ-test sales is een situationele beoordelingstest, in het Engels SJT (Situational Judgment Test) genoemd. SJT s worden in de VS veelvuldig ingezet, en zijn ook binnen Europa en andere delen van de wereld sterk in opkomst, mede onder invloed van het werk van de Vlaamse hoogleraar Filip Lievens. Hij noemt dit type tests het assessment van de toekomst. In zijn algemeenheid kan aan SJT s een aantal gunstige eigenschappen worden toegeschreven, zoals hoge voorspellende waarde, acceptatie door deelnemers en weinig adverse impact bij minderheidsgroepen. In versterkte mate gelden deze eigenschappen voor multimediale SJT s. De SQ-sales is zo n multimedia SJT die geheel online is af te nemen. De SQ-test bevat videobeelden. De kandidaat zit achter een PC en bekijkt en beluistert de videobeelden. De beelden gaan over vijftien werksituaties die geen specifieke kennis en ervaring vereisen. Na elke beginsituatie laat de hoofdpersoon in de videobeelden vier oplossingen in echt gedrag horen en zien. De kandidaat beoordeelt elk van deze oplossingen op effectiviteit, door het aanklikken van een keuze met de muis. Dit oordeel van de kandidaat wordt door de PC afgewogen tegen de scores van een panel van experts. Door de beoordelingen van de kandidaat gestandaardiseerd te meten en te normeren, wordt gemeten welke competenties (kennis en vaardigheden) deze kandidaat door ervaring of opleiding heeft opgedaan. De scores van de kandidaat zijn onmiddellijk beschikbaar. De SQ-test sales zegt iets over het inzicht van de kandidaat in de effectiviteit van gedragingen die met commercie en zakelijke klantcontacten te maken hebben: het overtuigen van klanten om een product of dienst te kopen, het afsluiten van een deal en het onderhouden van het contact met de klant. Voor deze activiteiten zijn competenties van belang: zelfbeheersing, klantgerichtheid, overtuigingskracht, vasthoudendheid. SQ staat voor sociaal quotiënt. In veel functies is sociale intelligentie (SQ) minstens even belangrijk als analytische of cognitieve intelligentie (IQ). Dat geldt ook voor functies waarin zakelijk overlegd moet worden om commerciële doelen te bereiken. Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

4 2. Gebruiksdoel 2.1 Meetpretentie SQ-sales meet sociaal inzicht in uiteenlopende situaties van commercieel zakelijk overleg met (voornamelijk) klanten waarvan het doel is het beïnvloeden van de ander om een commercieel doel te bereiken of om te bereiken dat de zakelijke relatie in stand blijft. 2.2 Gebruiksmogelijkheden SQ-sales Er zijn verscheidene gebruiksmogelijkheden voor de SQ-sales: 1. selectie en assessment 2. self-assessment 3. coaching 4. training 2.3 Gebruikers van de SQ-sales Personen die het meest gebaat zijn met de SQ-sales zijn professionals die mensen moeten beoordelen op commerciële vaardigheden: coaches, consultants werving en selectie, testpsychologen en loopbaanadviseurs. 2.4 Doelgroep De SQ-sales is bedoeld om het inzicht in commerciële effectiviteit te bepalen van personen die een commerciële functie ambiëren of een functie waarin veel zakelijke contacten moeten worden gelegd en onderhouden. Het niveau is HBO+ of MBO-niveau met ervaring. Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

5 3. Beschrijving van de schalen 3.1 SQ-score Veruit de belangrijkste schaal is de totale SQ-score: De SQ-score geeft aan hoe goed de oordelen van de kandidaat over de gehele test genomen lijken op de oordelen van experts Competentiescores Daarnaast rapporteert de test over vier subscores. Deze scores hebben betrekking op competenties die het succes in commerciële activiteiten bepalen. Ook competentiescores komen tot stand door de afstand te bepalen tussen de kandidaatoordelen en de expertoordelen. Score op Klantgerichtheid Deze score geeft aan hoe goed de oordelen van reacties overeenkomen met de oordelen van experts. Bij deze score gaat het om situaties waarin een verkoper rekening houdt met het perspectief van de klant: diens belangen, onzekerheden, eigenaardigheden en emoties. In de Roos van Leary, een belangrijk psychologisch model van sociale interactie, is dit de Samen-dimensie. In de big five is het factor 2: Respect. In het competentiemodel Denken-Voelen-Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Voelen. Score op Overtuigingskracht Ook hier is de score weer gebaseerd op de overeenkomst met de oordelen van experts, maar nu in situaties waarin een verkoper op die manier de relatie met de klant zo stuurt dat de klant een route kiest die in het belang is van de verkoper (en die bij verkopen meestal congruent is met het organisatiebelang). In de Roos van Leary gaat het om de Boven-dimensie. In de big five is het een deelaspect van factor 1: Extraversie, Sociale Invloed. In het competentiemodel Denken-Voelen-Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Kracht. Score op Zelfbeheersing Deze score geeft aan hoe goed de kandidaat overeenkomt met experts in de beoordeling van reacties die betrekking hebben op het omgaan met tegenvallers, conflict, obstructie, onzekerheid, kritiek. Hierbij hoort gedrag zoals: niet in verwarring raken, niet dichtklappen, kalm blijven, optimisme, pokerface, rustig blijven praten zijn allemaal indicatoren. Big five factor IV (Emotionele stabiliteit) komt overeen met dit construct. Score op Doelgerichtheid Net als bij de uitslagen 2, 3 en 4 gaat het om de overeenstemming met experts, maar nu in situaties waarin het gaat om de energie te blijven richten op het bereiken van het doel. In de big five wordt deze vertegenwoordigd door factor III, Consciëntieusheid. In het competentiemodel Denken-Voelen-Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Kracht. Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

6 4. Afname en scoring 4.1 Benodigde hardware Om optimaal gebruik te kunnen maken van SQ-sales dient u minimaal te beschikken over: een PC of laptop, een geluidskaart, luidsprekers of koptelefoon Een breedband internetaansluiting voor deze PC Windows Flash-plugin vanaf versie 8 (aanwezig op de meeste computers, anders gratis te downloaden). 4.2 T-station SQ-sales is één van de producten in testportaal T-station. Om de test te kunnen gebruiken is een beheeraccount in T-station nodig. Voor T-station verwijzen we naar de handleiding dienaangaande op 4.3 Afnemen van SQ-sales Hoe de SQ-sales te starten: 1. Start op 2. Typ de gebruikersnaam, wachtwoord en organisatiecode exact over. Klik op inloggen. 3. Na het invullen van achtergrondgegevens, start de instructie inclusief een oefenitem. Daarna kan de werkelijke test doorlopen worden. De afname duurt ongeveer 45 minuten. Er is geen tijdslimiet. Als de SQ-sales door wat van reden dan ook onderbroken wordt, kan de test herstart worden door opnieuw in te loggen met dezelfde testlogin. De deelnemer komt dan op de laatste situatie die nog niet beantwoord was. 4.4 Responsformaat De kandidaat krijgt een situatie te zien, met daarop vier verschillende sociale reacties. Deze vier reacties moeten beoordeeld worden door de kandidaat op hun effectiviteit. De beoordeling wordt uitgedrukt door een keuze op een vijfpunts Likertschaal die varieert van -- (helemaal niet effectief) tot ++ (heel effectief). 4.5 Scoring De reacties op de situaties zijn ook door experts beoordeeld. De mate van overeenstemming tussen de beoordeling van de kandidaat en de beoordeling van het expertpanel, bepaalt de score van de kandidaat. Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

7 4.6 Rapportage Hoe de rapportage van een persoon op te vragen? 1. Start op 2. Geef uw beheerlogin (persoonlijke gebruikersnaam, wachtwoord, organisatiecode) op 3. Kies in het menu Testen 4. Klik op Resultaten 5. Kies de gebruiker om wie het gaat en klik op Rapportage Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

8 5. Onderzoeksgegevens 5.1 Onderzoeksgroep De antwoorden van 1355 personen werden verzameld. Deze personen deden de online SQ-sales in de periode april 2007 tot eind Kenmerken van de onderzoeksgroep Er waren scores van 788 mannen en van 567 vrouwen. De meerderheid van de respondenten was van HBO-niveau (608) en van WO-niveau (408). Van MBO-niveau waren er 246 personen, VMBO/MAVO 18 personen, HAVO 46 personen, VWO 26 personen. De gemiddelde leeftijd was 35,4 (minimum 21, maximum 62, SD 8,1). Scorekenmerken De SQ-score varieerde van 187,1 tot 273,2. Gemiddelde was 249,8, spreiding 8,0. De scoreverdeling is bij benadering normaal, zoals hieronder te zien is Betrouwbaarheid De betrouwbaarheid alpha van de 60 itemscores bedroeg.89. Deze waarde is hoger dan gebruikelijk wordt gevonden van SJT s. Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

9 5.3. Groepsverschillen De gemiddelde SQ-scores van mannen en vrouwen waren ongeveer gelijk: resp. 249,9 (SD=7,9) en 249,6 (SD=8,1). Opleiding was van invloed. De MBO-groep scoort ongeveer een halve standaarddeviatie lager dan de HBO+-groep: VMBO/MAVO (M=244,8; SD=11.2), MBO (M=244,8; SD=8,6), HAVO (M=246,3; SD=11,8), VWO (M=249,9; SD=8,5), HBO (M=250,6; SD=7,4), WO (M=250,7; SD=7,2). 5.4 Criteriumgerelateerde validiteit Onderzoek naar de predictieve validiteit van SJT s is vooral verricht in de VS. Het ging in hoofdzaak om tekstuele in plaats van multimediale SJT s. Vooral bekend is de meta-analytische studie van McDaniel e.a. (2001). De gevonden validiteit, gecorrigeerd voor onbetrouwbaarheid van praktijkbeoordelingen, is hoog:.34. Zie ook Van der Maesen e.a. (2003) voor theoretische achtergronden en psychometrische onderzoeksresultaten van SJT s. Weekley & Ployhart (2006) zijn editors van een recent boek dat uitsluitend aan SJT s is gewijd. De SQ-sales is een multimedia of video-sjt. Lievens & Sacket (2006) deden onderzoek naar de meerwaarde van een video-sjt ten opzichte van een schriftelijke SJT. Uit hun onderzoek blijkt dat: de video-sjt beter succes in de omgang met anderen voorspelt dan de tekst- SJT (.35 ten opzichte van.09) de video-sjt minder gerelateerd dan de tekst-sjt is aan een IQ-score de video-sjt meer incrementele validiteit heeft ten opzichte van de IQvoorspeller dan de tekst-sjt de video-sjt beter geaccepteerd wordt dan de tekst-sjt door aspirant studenten. Onderzoek naar de criterium- en constructvaliditeit van de SQ-sales hebben we nog niet kunnen uitvoeren. We zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om dit soort onderzoek te doen, in samenwerking met klanten en met universiteiten. Onderzoek naar criterium- en constructvaliditeit van een andere SQ-test van Van der Maesen Koch, de SQ-test voor leidinggeven, bracht aan het licht dat de SQ-leid een correlatie van.27 had met beoordeling van professioneel gedrag in de werkgroep voor meer dan 100 studenten psychologie. Dit is een aantrekkelijk resultaat omdat de SQ-leid aspecten van leidinggeven bevat die niet aan de orde zijn in een werkgroep maar wel in bij leidinggeven in een werksetting, bijvoorbeeld het aanspreken van een ander op taakgedrag en op sociaal gedrag, en coachingsgedrag. Bovendien wordt de correlatie ongetwijfeld gedrukt door het feit dat er in het criterium sprake is van enkelvoudige beoordeling. 5.5 Normering De antwoorden van de onder 5.1. beschreven groep personen hebben als basis gediend voor de normering. De normering van de SQ-sore is in decielen, die van de vier competenties is in quintielen (1-20, 21-40, 41-60, 61-80, ). De argumenten voor de keuze van twee verschillende normschalen is als volgt: de SQ-score is de meest betrouwbare score want is gebaseerd op 4*15 items. De alpha is.89. De scorevariatie is groot. Hier is een gedifferentieerde normschaal, namelijk een in decielen, verantwoord. In een decielschaal wordt de scoreverdeling van deelnemers in de normeringssteekproef (in ons geval van 1355 mensen) opgedeeld Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

10 in tien gelijke stukken van elk 10%. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat iemand met decielscore 1 hoort bij de 10% mensen met de laagste scores. De competentiescores zijn veel minder betrouwbaar dan de SQ-score, want SQ is gebaseerd op alle 60 items terwijl de vier deelscores op ongeveer ¼ van de items zijn gebaseerd. De scorevariatie is veel kleiner. We vonden het verantwoord om een vijfpuntsnormering toe te passen, in quintielen. Elk quintiel (1,2,3,4,5) correspondeert met 20% van de scoreverdeling. 5.6 Expertpanel We hebben aan veertien ervaren salesmensen, trainers en selectieadviseurs op gebied van sales gevraagd om in de rol van "experts" de acties te beoordelen op effectiviteit. Deze oordelen hebben we verwerkt. De overeenstemmingsbetrouwbaarheid bleek hoog te zijn (alpha van.95). Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

11 Literatuur Lievens, F., & Sackett, P.R. (2006). Video-based versus written situational judgment tests: A comparison in terms of predictive validity. Journal of Applied Psychology, 91, McDaniel, M.A., Morgeson, F.P., Finnegan, E.B., Campion, M.A., and Braverman, E.P. (2001). Use of situational judgment tests to predict job performance: A clarification of the literature. Journal of Applied Psychology, 86, 4, Maesen de Sombreff, P. van der en Abell, P. (2001), Selectie van allochtone sollicitanten met arbeidsproeven en interview. In: F. v.d.vijver & N. Bleichrodt (Eds.), Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests.(hoofdstuk 7, pp ), Lisse: Swets & Zeitlinger Maesen de Sombreff, P. van der, Born, M., van Oudenhoven-van der Zee, K. & Ruhe, D. (2003). Situationele beoordelingstests in de schijnwerpers, De Psycholoog, 38, 2, Weekley, J.A. & R.E. Ployhart (Eds.) (2006). Situational Judgment Tests: Theory, Measurement and Application, Mahwah, New Yersey: Lawrence Erlbaum Van der Maesen Koch HRM-Advies, versie juni

Rapport SQ-Sales. Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1

Rapport SQ-Sales. Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1 Rapport SQ-Sales Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1 Rapportage SQ-test voor commerciële competenties. Gebruikersnaam: proef Naam: Lydia Beelders Geslacht: Vrouw Geboortejaar: 1988 Opleiding: HBO Testdatum:

Nadere informatie

Handleiding. SQ-leidinggeven

Handleiding. SQ-leidinggeven Handleiding SQ-leidinggeven Een multimedia SJT voor people-management Paul van der Maesen de Sombreff Barend Koch Versie augustus 2008 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Gebruiksdoel 2 2.1. Meetpretentie

Nadere informatie

Handleiding. SQ-leidinggeven

Handleiding. SQ-leidinggeven Handleiding SQ-leidinggeven Multimedia SJT voor people management Paul van der Maesen de Sombreff Barend Koch Versie september 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Gebruiksdoel 2 2.1. Meetpretentie

Nadere informatie

De ontwikkeling van een video-

De ontwikkeling van een video- De ontwikkeling van een video- based Situational Judgment Test Lonneke A. L. de Meijer en Marise Ph. Born Erasmus Universiteit Rotterdam Jaap van Zielst De Politieacademie Henk T. van der Molen Erasmus

Nadere informatie

Rapport SQ-Leid. Lucien Beelders 21 juli 2011 V1.1

Rapport SQ-Leid. Lucien Beelders 21 juli 2011 V1.1 Rapport SQ-Leid Lucien Beelders 21 juli 2011 V1.1 Rapportage SQ-test leidinggeven Gebruikersnaam: lbeelders Naam: Lucien Beelders Geslacht: Man Geboortejaar: 1965 Opleiding: WO Testdatum: 21 juli 2011

Nadere informatie

Management Competence Scan

Management Competence Scan Management Competence Scan Management Competence Scan Quamas Management Competence Scan Met de Management Competence Scan van Quamas (MCS) beschik je in 1 uur over een compleet managementprofiel van een

Nadere informatie

Personeelsselectie: Van de theorie naar de praktijk

Personeelsselectie: Van de theorie naar de praktijk Personeelsselectie: Van de theorie naar de praktijk Janneke K. Oostrom 01-10-2015 NOA Symposium 1 Interviews Personnel Psychology, 1949 01-10-2015 NOA Symposium 2 Gestructureerde interviews Baseer vragen

Nadere informatie

Overbenutting van persoonlijkheidsvragenlijsten bij competentiemanagement

Overbenutting van persoonlijkheidsvragenlijsten bij competentiemanagement Overbenutting van persoonlijkheidsvragenlijsten bij competentiemanagement Paul van der Maesen de Sombreff Situatie Een dag in oktober vorig jaar. Een honderdtal managers en adviseurs van een grote overheidsinstelling

Nadere informatie

Achtergronden bij het instrument

Achtergronden bij het instrument Achtergronden bij het instrument P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Ontwikkelmodule SQ-test 24 augustus 2004

Ontwikkelmodule SQ-test 24 augustus 2004 Ontwikkelmodule SQ-test 24 augustus 2004 Aanleiding SQ-tests zijn tot nu toe vooral als selectie-instrument gebruikt. Na het afnemen van een SQ-test voor selectiedoeleinden kan de organisatie een rapport

Nadere informatie

RAPPORT DR COMMERCIEEL

RAPPORT DR COMMERCIEEL RAPPORT DR COMMERCIEEL Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 07 Jun 2011 Normgroep: Selectie de heer Consultant ixly 1. Inleiding In de hierna volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd over de

Nadere informatie

Individueel Rapport Webcamtest Sales

Individueel Rapport Webcamtest Sales Psychecommerce Rapportage voor wct41105 pagina 1 Individueel Rapport Webcamtest Sales Gebruikersnaam: wct49185 Testdatum: 11 juli 2007 U hebt onlangs de Webcamtest Sales gemaakt. De situaties uit de Webcamtest

Nadere informatie

Alles over Assessments: Validiteit, Referenties, Cv s en Contextualisatie. NIP 11 september 2015 Marise Born

Alles over Assessments: Validiteit, Referenties, Cv s en Contextualisatie. NIP 11 september 2015 Marise Born Alles over Assessments: Validiteit, Referenties, Cv s en Contextualisatie NIP 11 september 2015 Marise Born born@fsw.eur.nl de validiteitsbijbel van Schmidt& Hunter 1998: Onderzoeksresultaten geïntegreerd

Nadere informatie

Moderne technologie bij assessment en selectie van personeel

Moderne technologie bij assessment en selectie van personeel Moderne technologie bij assessment en selectie van personeel prof.dr. Marise Ph. Born, Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut voor Psychologie en Vrije Universiteit Amsterdam, Vakgroep Sociale & Organisatiepsychologie

Nadere informatie

Situationele beoordelingstests in de schijnwerpers

Situationele beoordelingstests in de schijnwerpers Wetenschap Situationele beoordelingstests in de schijnwerpers Situationele beoordelingstests (situational judgment tests, SJT s) staan in de belangstelling. Studies in de VS melden hoge validiteitscoëfficiënten,

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST 12 December 2011 INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Theoretische achtergrond Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Voorbeelditems TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Overige, ongespecificeerd

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Overige, ongespecificeerd Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Utrechtse Coping Lijst (UCL) November 2012 Review: 1. A. Lueb 2. M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking

Nadere informatie

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants Maak de juiste keuze - Selectie/Promotie Coaching Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Waarschijnlijk vindt u het net als de meeste mensen in uw vakgebied wel eens moeilijk om iemands persoonlijkheid

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

personality Handleiding voor kandidaten Online afname

personality Handleiding voor kandidaten Online afname Handleiding voor kandidaten Online afname Over The Bridge Personality Deze instructie folder is gemaakt om jou wat achtergrond over The Bridge Personality te geven. Dit kan je straks helpen als je de vragenlijst

Nadere informatie

De constructvaliditeit van de dimensie Integriteit van een Situational Judgment Test

De constructvaliditeit van de dimensie Integriteit van een Situational Judgment Test De constructvaliditeit van de dimensie Integriteit van een Situational Judgment Test Annemieke Los 265499 Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale Wetenschappen Instituut voor Psychologie Juli

Nadere informatie

03.03.2010 Conferentie Studiesucces

03.03.2010 Conferentie Studiesucces 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Anita de Vries A.devries@noa-vu.nl A.de.vries@psy.vu.nl 1/40 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Persoonlijkheid als voorspeller van Studieprestatie & Contraproductief

Nadere informatie

Gastcollege SJT s, Vrije Universiteit Amsterdam 18 september

Gastcollege SJT s, Vrije Universiteit Amsterdam 18 september Gastcollege SJT s, Vrije Universiteit Amsterdam 18 september 2014 barend@vandermaesenkoch.nl www.vandermaesenkoch.nl Itemstam SJT Situatiebeschrijving: Een adviseur heeft een klant op kantoor uitgenodigd

Nadere informatie

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 39 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Normgroep marketing

Nadere informatie

HOGAN PERSONALITY INVENTORY

HOGAN PERSONALITY INVENTORY SELECT DEVELOP LEAD HOGAN PERSONALITY INVENTORY OVERZICHT THE SCIENCE OF PERSONALITY INTRODUCTIE De Hogan Personality Inventory () meet persoonlijkheid en wordt gebruikt om succes en prestaties op het

Nadere informatie

Persoonlijkheid en competenties: wat kun je ontwikkelen?

Persoonlijkheid en competenties: wat kun je ontwikkelen? Persoonlijkheid en competenties: wat kun je ontwikkelen? NOA: Drs. Daniël Elzas (afdeling Onderzoek en Ontwikkeling) Rabobank: Drs. Karel van der Burgt (Directoraat Personeel, Rabobank Nederland) Donderdag

Nadere informatie

Online oefenen van sociale vaardigheden

Online oefenen van sociale vaardigheden Toepassingsmogelijkheden en leereffecten Online oefenen van sociale vaardigheden Sociale vaardigheden oefenen zonder interactie met een medemens, is dat wel mogelijk en zinvol? De auteurs ontwikkelden

Nadere informatie

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Versie 1.0 (c) Mei 2008, Dr Edwin van Thiel Copyright 123test alle rechten voorbehouden info@123test.nl 1 Over de Nederlandse persoonlijkheidstest Dit document

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Versie 1.0 (c), mei 2008 Dr Edwin van Thiel Nederlandse werkwaardentest De Nederlandse werkwaardentest is eind 2006 ontwikkeld door 123test via een uitgebreid online

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Connector Ability Voorbereiding en veel gestelde vragen

Connector Ability Voorbereiding en veel gestelde vragen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Connector Ability Voorbereiding en veel gestelde vragen www.picompany.nl Inhoud Inhoud... 2 Connector Ability... 3 De test maken... 3 Veel gestelde vragen...

Nadere informatie

Goedkope en populaire instrumenten

Goedkope en populaire instrumenten Situationele beoordelingstesten: efficiënt meten van gedragscompetenties in real-life Ties situaties Dr. Helga Peeters Toegepaste Psychologie, Howest Goedkope en populaire instrumenten Selectie-instrumenten

Nadere informatie

Zap-Q Certificatietraining

Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Haal alles uit Zap-Q met de certificatietraining. Leer over alle ins-en-outs, maak optimaal gebruik van de Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst. Wilt

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 09 May 2011 Normgroep: Selectie de heer Consultant ixly 1. Inleiding In de hierna volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd

Nadere informatie

College Week 3 Kwaliteit meetinstrumenten; Inleiding SPSS

College Week 3 Kwaliteit meetinstrumenten; Inleiding SPSS College Week 3 Kwaliteit meetinstrumenten; Inleiding SPSS Inleiding in de Methoden & Technieken 2013 2014 Hemmo Smit Overzicht van dit college Kwaliteit van een meetinstrument Inleiding SPSS Hiervoor lezen:

Nadere informatie

HOGAN PERSONALITY INVENTORY

HOGAN PERSONALITY INVENTORY SELECCIONAR DESARROLLAR CONDUCIR HOGAN PERSONALITY INVENTORY OVERZICHT LA CIENCIA DE LA PERSONALIDAD INTRODUCTIE De Hogan Personality Inventory meet persoonlijkheid en wordt gebruikt om succes en prestaties

Nadere informatie

Q1000 Persoonlijkheid

Q1000 Persoonlijkheid Q1000 Persoonlijkheid Q1000 Persoonlijkheid Met Q1000 Persoonlijkheid beschik je in 20 minuten over een compleet persoonlijkheidsprofiel van een kandidaat of medewerker. Zo kun je gemakkelijk bepalen of

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Normg

Nadere informatie

De webcamtest als voorspeller van professioneel gedrag

De webcamtest als voorspeller van professioneel gedrag REEKS WERVING EN SELECTIE De webcamtest als voorspeller van professioneel gedrag Marit R.E. Op de Beek, Janneke K. Oostrom & Marise Ph. Born * Deze studie beschrijft een nieuw type video-assessment ontwikkeld

Nadere informatie

Zap-Q Certificatietraining

Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Haal alles uit Zap-Q met de certificatietraining. Leer over alle ins-en-outs, maak optimaal gebruik van de Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst. Wilt

Nadere informatie

Tegen de meetlat van emotionele intelligentie Paul van der Maesen en Karen van der Zee

Tegen de meetlat van emotionele intelligentie Paul van der Maesen en Karen van der Zee Tegen de meetlat van emotionele intelligentie Paul van der Maesen en Karen van der Zee Er is de laatste jaren veel aandacht voor emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie wordt door de bedenker

Nadere informatie

vaardigheden Masterscriptie Nicole Soetiin (296582) Datum: 20-05-2010

vaardigheden Masterscriptie Nicole Soetiin (296582) Datum: 20-05-2010 Het effect van emotionele intelligentie op commerciële vaardigheden Masterscriptie Nicole Soetiin (296582) Datum: 20-05-2010 Erasmus Universiteit Rotterdam FSW, Instituut voor Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie

Nadere informatie

abstract Handleiding voor kandidaten Abstracte capaciteitentest - online afname

abstract Handleiding voor kandidaten Abstracte capaciteitentest - online afname Handleiding voor kandidaten Abstracte capaciteitentest - online afname Handleiding The Bridge Abstract Deze instructiefolder is gemaakt om jou wat achtergrond over The Bridge Abstract te geven. Dit kan

Nadere informatie

Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie. TestGroup Consulting

Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie. TestGroup Consulting Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie TestGroup Consulting Maart 2010 Management samenvatting Met de opkomst van nieuwe technologie en goedkopere instrumenten zijn bedrijven steeds meer gaan

Nadere informatie

Rapport VCT Commercieel

Rapport VCT Commercieel Rapport VCT Commercieel Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 03-07-2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Commercieel meet uw commerciële inzicht en competenties. Competenties worden

Nadere informatie

Handelen in overeenstemming met wetenschappelijke evidentie, ook voor A&O psychologen

Handelen in overeenstemming met wetenschappelijke evidentie, ook voor A&O psychologen Handelen in overeenstemming met wetenschappelijke evidentie, ook voor A&O psychologen Karin Proost Hogeschool-Universiteit Brussel KULeuven Open Universiteit Nederland Karin.Proost@hubrussel.be Bron: Bron:

Nadere informatie

Mailbox HIGHLIGHT uitleg bij de resultaten

Mailbox HIGHLIGHT uitleg bij de resultaten Mailbox HIGHLIGHT uitleg bij de resultaten 1. Algemeen: Absolute resultaten en relatieve scores Het rapport over Mailbox HIGHLIGHT bevat 10 bladzijden met informatie. In dit document krijgt u hulp bij

Nadere informatie

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Hoe goed sluit de persoonlijkheid van een (toekomstige) medewerker aan bij de functie? Dat bepaalt voor een groot deel hoe succesvol

Nadere informatie

Derks & Derks Assessmentkalender De ins en outs van assessment met humor belicht. Tel

Derks & Derks Assessmentkalender De ins en outs van assessment met humor belicht. Tel 2017 Derks & Derks B.V. Derks & Derks Assessmentkalender De ins en outs van assessment met humor belicht. Derks & Derks Assessmentkalender Voorbereiding Een assessment kan spannend zijn voor deelnemers

Nadere informatie

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems RapportEvaluatie Online Mediation in Echtscheidingszaken Aanleidingvoorhetonderzoek In 2008 heeft Juripax in opdracht

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

HRorganizer Matrix: unieke motor achter hoge validiteit e-assessments

HRorganizer Matrix: unieke motor achter hoge validiteit e-assessments Expertsysteem selecteert personeel aantoonbaar beter, tegen fractie van de kosten Groei online assessments Nederland is wereldwijd het land met het hoogste gebruik van psychometrische assessments. Ruim

Nadere informatie

kwaliteit snelheid gemak

kwaliteit snelheid gemak Compleet platform van online assessmentinstrumenten Tests die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen Volledig in eigen beheer te gebruiken Praktisch bruikbare testrapportages Met HFMtalentindex brengt

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Informatiebrochure gebruik van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60)

Informatiebrochure gebruik van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) Informatiebrochure gebruik van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) Auteurs: T. Batink, G. Jansen & H.R.A. De Mey. 1. Introductie De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) is een zelfrapportage-vragenlijst

Nadere informatie

Validiteit. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

Validiteit. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Validiteit Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Dorien Derksen Dit document is bedoeld als aanvulling op de technische rapportages die TSI Benelux verstrekt ter onderbouwing van haar instrumenten (assessments).

Nadere informatie

Welke vragenlijst voor mijn onderzoek?

Welke vragenlijst voor mijn onderzoek? Welke vragenlijst voor mijn onderzoek? NHG wetenschapsdag 2010 Caroline Terwee Kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek VU medisch centrum Inhoud 1. Presentatie 2. Kritisch

Nadere informatie

Beoordelingsformulier competenties

Beoordelingsformulier competenties competenties Het beoordelingsformulier bestaat uit drie onderdelen: 1. Beoordeling competenties Het eerste onderdeel van het beoordelingsformulier heeft betrekking op de competentieontwikkeling van een

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

Voorbeeldrapport. 360 graden feedback

Voorbeeldrapport. 360 graden feedback Voorbeeldrapport 360 graden feedback Helder 360 graden feedback rapport voor particulieren en bedrijven Voorbeeldrapport 360 graden feedback Feedbackrapport van de heer Jansen Competenties waarop feedback

Nadere informatie

Connector Big Five Personality

Connector Big Five Personality Connector Big Five Personality Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

De ins en outs van een assessment center programma

De ins en outs van een assessment center programma assessment coaching training INFORMATIE OVEF ASSESSMENTS Paulus Potterweg 65 6562 XK Groesbeek www.md- ACT.nl IBAN NL 79INGB 0004848016 KVK 09209172 BTW NL 817474857B01 De ins en outs van een assessment

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Windows computer,

Nadere informatie

INhOud Voorwoord Inleiding Vooronderzoek en constructieonderzoek Beschrijving van de SON-R 6-40 Normering van de testscores

INhOud Voorwoord Inleiding Vooronderzoek en constructieonderzoek Beschrijving van de SON-R 6-40 Normering van de testscores Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 1.1 Kenmerken van de SON-R 6-40 13 1.2 Geschiedenis van de SON-tests 14 1.3 Aanleiding voor de revisie van de SON-R 5V-17 17 1.4 De onderzoeksfasen 18 1.5 Indeling van

Nadere informatie

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS Rapportage voor Koning Willem I. College Opleiding Manager/ondernemer horeca van de Middelbare Horecaschool (MHS) HOGESCHOOL UTRECHT Wenja Heusdens, MSc

Nadere informatie

6DPHQYDWWLQJ. De studie psychologie aan de Open Universiteit Nederland (OUNL) kent een hoge uitval.

6DPHQYDWWLQJ. De studie psychologie aan de Open Universiteit Nederland (OUNL) kent een hoge uitval. 6DPHQYDWWLQJ De studie psychologie aan de Open Universiteit Nederland (OUNL) kent een hoge uitval. Van de ongeveer 1200 studenten die per jaar instromen, valt de helft binnen drie maanden af. Om een antwoord

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. De Klepel. Review 1: E. Oosterlinck, N. Ramakers Review 2: M. Jungen Invoer: E.

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. De Klepel. Review 1: E. Oosterlinck, N. Ramakers Review 2: M. Jungen Invoer: E. Uitgebreide toelichting van het meetinstrument De Klepel 0 september 2011 Review 1: E. Oosterlinck, N. Ramakers Review 2: M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking

Nadere informatie

Instructie Icares Professional voor cliënten

Instructie Icares Professional voor cliënten Instructie Icares Professional voor cliënten 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Algemeen 1.1 Doel van de instructie 3 1.2 Voorbereiding 3 1.3 Privacy 3 2. Icares Professional gebruiken 2.1 Inloggen 4 2.2 Een test

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Assessments. Assessmen

Assessments. Assessmen Assessments Assessmen Welkom bij PP personeelsdiensten - Assessments De mens maakt het verschil De mens maakt het verschil. Ook bij onze assessments. Wij nemen niet zomaar een test af, maar stemmen vooraf

Nadere informatie

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Toelichting Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Ankeronderzoek Deze handleiding bevat een korte beschrijving van ankeronderzoeken. In het algemeen geldt dat meer informatie te vinden is in het boek

Nadere informatie

Pijn-Coping-Inventarisatielijst (PCI) Kraaimaat, Bakker & Evers (1997)

Pijn-Coping-Inventarisatielijst (PCI) Kraaimaat, Bakker & Evers (1997) Pijn-Coping-Inventarisatielijst (PCI) Kraaimaat, Bakker & Evers (1997) Achtergrond In de literatuur over (chronische)pijn wordt veel aandacht besteed aan de invloed van pijncoping strategieën op pijn.

Nadere informatie

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Van studie naar arbeidsmarkt Rutger Kappe, Hogeschool Inholland Corine Sonke, NOA Van studie naar arbeidsmarkt Seminar matching en selectie in het HO

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

1. Gegeven zijn de itemsores van 8 personen op een test van 3 items

1. Gegeven zijn de itemsores van 8 personen op een test van 3 items 1. Gegeven zijn de itemsores van 8 personen op een test van 3 items item Persoon 1 2 3 1 1 0 0 2 1 1 0 3 1 0 0 4 0 1 1 5 1 0 1 6 1 1 1 7 0 0 0 8 1 1 0 Er geldt: (a) de p-waarden van item 1 en item 2 zijn

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl Voorspellen van Studiesucces Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! Programma Welkomstwoord dr. Remko van den Berg Presentatie drs. Anita de Vries: Voorspellers van studiesucces

Nadere informatie

Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog

Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog Gedragsmeting en -ontwikkeling Professionele communicatie Leiderschapsontwikkeling Coach ontwikkeling 360-graden feedback Coaching Counseling Training Programma:

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

Systematisch en genormeerd assessment van plannen en organiseren

Systematisch en genormeerd assessment van plannen en organiseren INBASKET ZEEZICHT Systematisch en genormeerd assessment van plannen en organiseren De InBasket ZEEZICHT is een instrument dat u inzicht geeft in iemands vermogen om werkzaamheden in te plannen en te organiseren

Nadere informatie

Online oefenen van sociale vaardigheden

Online oefenen van sociale vaardigheden Online oefenen van sociale vaardigheden Paul van der Maesen en Barend Koch juli 2011 Dit artikel beschrijft een methode die mensen in staat stelt intensief te oefenen met het verbeteren van actieve sociale

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

numeriek Handleiding voor kandidaten Numerieke capaciteitentest - online afname

numeriek Handleiding voor kandidaten Numerieke capaciteitentest - online afname Handleiding voor kandidaten Numerieke capaciteitentest - online afname Handleiding The Bridge Numeriek Deze instructiefolder is gemaakt om jou wat achtergrond over The Bridge Numeriek te geven. Dit kan

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL Adfiz Freemium Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inloggen Advies.tevreden.nl... 3 Wijzig uw wachtwoord... 4 Dashboard... 5 Rapportcijfers... 5 Toon resultaten van:... 5 Bekijk

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Het meten van imago aspecten met behulp van de KS techniek Imago speelt in het aankoopbeslissingsproces van consumenten vaak een doorslaggevende rol.

Nadere informatie

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding BAO M4 t/m M8 Primair onderwijs Cito Volgsysteem Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding voor de leerkracht Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU

Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU Resultaten 2 6/30/2016 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam ABCDE Resultaten 3 6/30/2016 Gegevens deelnemer School Naam Algemeen College Naam ABCDE Afnamedatum

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

Bayley III-NL Motoriekschaal

Bayley III-NL Motoriekschaal White paper Bayley III-NL Motoriekschaal Algemene introductie op de Bayley-III-NL Motoriekschaal, vergelijking met de vorige versie, de BSID-II-NL Motorische Schaal White paper 1 www.pearsonclinical.nl

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie