Sales for Professionals. T.a.v. Bedrijf, contactpersoon Adres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales for Professionals. T.a.v. Bedrijf, contactpersoon Adres"

Transcriptie

1 Sales for Professionals T.a.v. Bedrijf, contactpersoon Adres

2 Vraag, Situa2e & Voorstel

3 WAAROM U hee2 goede vakmensen in huis. Stuk voor stuk professionals en experts binnen hun eigen vakgebied. Toch zou u ze klantgerichter willen laten denken en werken. Hier zijn een aantal actuele redenen voor: o o o o o Uw professionals zijn vaak in contact met klanten en kunnen daar, commercieel gezien, vaak meer uithalen. Om uw klantrelades te opdmaliseren is het van groot belang dat uw professionals klantbehoe2en (her)kennen en begrijpen. ConDnuering van de zakelijke acdviteiten is tegenwoordig steeds belangrijker en niet meer vanzelfsprekend, daarom is het behouden van klanten essendeel. Dit is tevens veel goedkoper dan het acquireren van nieuwe klanten. Het behouden en uitbreiden van het klantenbestand is van groot belang en daarom is het belangrijk om klantgerichter te denken en te handelen. Hoe klantgerichter de professionals handelen, hoe hoger de omzet is. Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

4 VOOR WIE Dit traject is primair bedoelt voor professionals binnen de zakelijke dienstverlening die in direct contact staan met potendële klanten. Zij beschouwen commerciële acdviteiten als iets wat buiten hun straatje valt. Het zijn echter juist deze professionals die de meeste commerciële impact maken. Om hen te helpen om commerciëler te denken en te handelen is dit traject ontwikkeld. Professionals voor wie deze trainingen bedoelt zijn, zijn onder meer: o o o o o o Juristen Accountants Consultant Advocaten ICT ers Finance professionals Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

5 ONS VOORSTEL Wij hebben een programma gemaakt wat erop is ingericht om uw professionals bewust, vertrouwd en capabel te maken omtrent het commerciële proces. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat er een aantal stapsgewijze intervendes plaatsvinden, omdat de ervaring leert dat veranderingen in gedrag bij medewerkers niet in één sessie te realiseren zijn. Wij ze^en in op een stapsgewijze aanpak met korte sessies van een dag of dagdeel gevolgd door huiswerkopdrachten. Het programma start met een inventarisade van de huidige vaardigheden van de deelnemers en wordt gevolgd door een aantal logisch opgebouwde sessies. We sluiten het programma af met een meetmoment, waarbij de vooruitgang van de deelnemers inzichtelijk wordt. Het programma kan aangevuld worden, al naar gelang van uw situade, met aanvullende intervendes. Deze intervendes zorgen voor een verdieping en/of verbreding van het commerciële thema. Tevens hee2 u de mogelijkheid om gebruik te maken van individuele begeleiding door middel van coaching. Het gewenste resultaat: Een essendeel resultaat van het traject is dat de deelnemers zich bewust(er) zijn van hun commerciële verantwoordelijkheid. Ze zijn in staat om: o Deze verantwoordelijkheid vorm te geven door zelfstandig commerciële kansen te herkennen. o Gesprekken te inidëren en voeren. o Om te gaan met weerstand. o Zichzelf en uw organisade te kunnen presenteren. o Zichzelf commercieel kunnen profileren. o OpDmaal weten te beïnvloeden en om te gaan met hun eigen belemmerende gedachten. Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

6 ONS VOORSTEL 1. Workshop veranderen 2. Kick off: 0- medng 3. Klant- gesprekken 4. Presenteren & Profileren 5. Belemmer- ende gedachten 6. Beïnvloeding 8. Informele Sales 10. Dragon s Den 7. Intervisie 9. Onder- handelen Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

7 ONS VOORSTEL Stap 1. Workshop omgaan met veranderingen Aangezien een sterkere nadruk op de commerciële acdviteiten voor professionals vaak een ingrijpende verandering in de werkzaamheden betekent, hebben we een workshop ontwikkeld die hen helpt hoe om te gaan met verandering. In deze inspirerende workshop neemt Joost Rigter de deelnemers mee in zijn leven, want hij hee2 zelf een grote verandering meegemaakt. Joost hee2 op zijn 26 ste te horen gekregen dat hij een progressieve oogziekte hee2 die ervoor zorgt dat hij nu slechts 2% ziet. Hij neemt de deelnemers mee in zijn leven en vertelt over de vier basishoudingen die hem hebben geholpen bij zijn verandering, namelijk acceptade, kwetsbaarheid, durven doen en posidviteit. Deze workshop vindt plaats in het donker. Stap 2. Kick- off - 0- me2ng Bij de eerste stap is het belangrijk om in kaart te brengen wat de deelnemers aan kwaliteiten en ontwikkelpunten bezi^en. Hierbij wordt de pressure cooker methode toegepast om In een mini assessment de ontwikkelpunten van de deelnemer zichtbaar te maken. Dit assessment wordt in overleg bepaald. Te denken valt hierbij aan een presentade of een verkoop- rollenspel. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met de assessor en eventueel de leidinggevende van de deelnemer. Dit gesprek dient als evaluademoment om gezamenlijk vast te stellen waar de ontwikkelpunten van de deelnemer liggen. Deze manier zorgt voor betrokkenheid en eigenaarschap van de ontwikkelpunten bij de deelnemer. Mocht uit deze stap blijken dat de individuele ontwikkelpunten van de deelnemers ver uit elkaar liggen, dan kan er ook voor gekozen worden om deelnemers individuele trajecten aan te bieden. Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

8 ONS VOORSTEL Stap 3. Klantgesprekken Klanten begrijpen, betekent beter kunnen bedienen. Dit is de kern van deze module. Tijdens deze sessie leren deelnemers hun gespreksvaardigheden te opdmaliseren om effecdever te communiceren en hun klanten beter te begrijpen. Zowel de structuur als de inhoud van een klantgesprek komen aan bod, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het stellen van relevante vragen. Daarnaast raken deelnemers bekend met verschillende weerstandtechnieken. Aan de hand van de Roos van Leary krijgen ze meer inzicht in bestaande interacdepatronen. Door hier meer inzicht in te krijgen zijn deelnemers in staat om effecdever te communiceren. Dit alles wordt in een acdeve vorm gegoten waarbij de deelnemers vooral aan het oefenen zijn en de theorie tot een minimum wordt beperkt. Stap 4. Presenteren en Profileren Zorgen dat een boodschap overkomt en dat de toehoorders begrijpen wat er van hen verlangt wordt na een presentade, is de kern van deze module. Tijdens deze bijeenkomt gaan we aan de slag met de vraag hoe presenteer en profileer je jezelf?. Inhoudelijk wordt ingegaan op hoe een boodschap op een impactvolle manier overgebracht kan worden. Deelnemers leren vanuit de belangen van de klant te communiceren met volledige instandhouding van hun eigen verhaal. Met behulp van een trainingsacteur kijken we naar de lichaamstaal Djdens het presenteren en de manier waarop er interacde met het publiek plaatsvindt. Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

9 ONS VOORSTEL Stap 5. Belemmerende gedachten Naast vaardigheden is het van belang om ook aandacht te besteden aan de interne processen van de deelnemers. Wat zorgt er nou voor dat men op een bepaalde ineffecdeve manier handelt of denkt? Dit wordt behandeld Djdens deze module. De eigen belemmerende gedachten en overtuigingen worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken hoe deze gedachten vervangen kunnen worden door effecdevere gedachten. Dit wordt gedaan aan de hand van prakdsche opdrachten en bevragingen met behulp van RaDoneel EmoDeve Training (RET). SMS- jes volgen wekelijks om de deelnemer bewust te maken van belemmerende- én helpende gedachten. Stap 6. Beïnvloeden Men is aldjd bezig om invloed uit te oefenen op een ander. Bij deze sessie raken de deelnemers bekend met de manieren waarop ze invloed kunnen uitoefenen en hoe ze hier op een effecdeve manier mee om kunnen gaan. Dit aan de hand van de 4 gouden regels van beïnvloeden: 1. Stel doelen 2. Begrijp de ander 3. Ken de context 4. Contact maken m.b.v. vier verschillende manieren van invloed uitoefenen Stap 7. Intervisie Tijdens deze bijeenkomst blikken we plenair terug op de verschillende modules. Door het uitwisselen van ervaringen en het samen nadenken over de ingebrachte situades, worden oplossingsrichdngen aangedragen en komen de inbrengers op nieuwe ideeën om effecdef met situades om te gaan. Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

10 ONS VOORSTEL Stap 8. Informele sales Onze training Informele sales richt zich op de elementen in sales waar een goede accountmanager of verkoper zich mee kan onderscheiden. Het aan de man brengen van een product, dienst of merk kenmerkt zich niet alleen door klassieke sales acdviteiten, maar zit hem juist in de gun factor, waarbij ze iemand enthousiast moeten maken over hetgeen ze willen verkopen. Hierbij helpen een aantal technieken die vaak over het hoofd worden gezien in klassieke sales trainingen, maar die minstens net zo belangrijk zijn. Stap 9. Onderhandelen Bij het samenwerken tussen pardjen wordt er aldjd onderhandeld over de voorwaarden waaronder dit gebeurd. Onderhandelingsvaardigheden zijn dus absoluut noodzakelijk om commercieel te kunnen handelen. Aan de hand van de BATNA (Best AlternaDve To a NegoDated Agreement) theorie en het Thomas- Kilmann model krijgen de deelnemers inzichten in onderhandelen. Concreet betekent dit dat het voor de deelnemers interessant is om te bedenken wat de behoe2e is van de klant en wat zijn alternadeven zijn. Het eigen belang wordt dus afgezet tegen het belang van de ander om zo tot win- win situades te komen. Stap 10. Dragon s Den - 1 me2ng De laatste bijeenkomst betre2 onze Dragon s Den die wordt afgesloten met een informele borrel met uw opdrachtgevers. In deze laatste bijeenkomst gaan alle deelnemers voor een jury van dragons een presentade geven. Hierin kunnen de deelnemers al het geleerde in de prakdjk brengen en inze^en op overtuiging van hun klanten en opdrachtgevers. Een ander belangrijk element is de borrel na de Dragons Den. Hier worden de deelnemers uitgedaagd hun informele sales vaardigheden in de prakdjk te brengen. Door de opdrachtgevers erbij te betrekken creëer je een situade die zo realisdsch mogelijk is waardoor de inzet hoog is waardoor het leer- rendement wordt vergroot. Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

11 ONS VOORSTEL - EXTRA MODULES Module 1: (Paarden) coaching Module 2: Business case Module 3: Verbinden en impact op een ander niveau Module 4: Lichaamstaal Module 5: Storytelling Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

12 ONS VOORSTEL EXTRA MODULES Deze modules zijn ter uitbreiding: 1. (Paarden) coaching Tijdens deze individuele sessies krijgen deelnemers de gelegenheid om met hun persoonlijke leervragen aan de slag te gaan. Door middel van confronterende coachingsmethodes, waarbij paardencoaching opdoneel is, krijgen deelnemers meer inzichten in hun eigen leervragen. 2. Business case De deelnemers krijgen in teamverband een commerciële opdracht die ze zo succesvol mogelijk dienen uit te voeren. Alle face^en van het commerciële proces komen hierbij aan bod. Aan het einde van de dag volgt een plenaire uitgebreide evaluade van de prestades van de teams en hun commerciële acdviteiten. De dag wordt afgesloten met het uitroepen van een daadwerkelijke winnaar. 3. Verbinden & impact op een ander niveau Deze training start met het voorbereiden van een presentade. Centraal staat hierbij het belang van degene aan wie de presentade gegeven wordt. Er wordt sdlgestaan bij de verschillende doelen die een presentade kan hebben en vervolgens wordt er gekeken hoe deze behaald kunnen worden. Weten wat het publiek belangrijk vindt, is essendeel bij een presentade. Maar toelichten waarom je verkoopt wat je verkoopt is minstens zo belangrijk. Dit zorgt namelijk voor verbinding. Aan de hand van de theorie van de gouden cirkel worden zowel de waarom van de presentade voor de zender, als die voor de ontvanger behandeld. Hiermee wordt het patroon van de radonele InformaDestroom doorbroken en krijgen presentades een emodonele dimensie die voor meer impact zorgt. Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

13 ONS VOORSTEL EXTRA MODULES Deze modules zijn ter uitbreiding: 4. Lichaamstaal CommunicaDe verloopt grotendeels non- verbaal. Voor een opdmale verstandhouding is het dus van uiterst belang om andermans non- verbale gedrag goed te kunnen interpreteren en dat van uzelf te kunnen sturen. Deze training sluit hierop aan. De vaardigheid om een ander werkelijk te begrijpen is een grote bepalende factor voor de invloed die je op diegene hebt. Er gaat veel informade verloren omdat er weinig kennis is over de betekenis van lichaamstaal. De deelnemer wordt getraind in het lezen van lichaamstaal van de ander, om zo zijn/haar perspecdef beter te interpreteren en meer invloed te kunnen uitoefenen. Daarnaast leert de deelnemer hoe hij congruent communiceert. Dat wil zeggen: zijn lichaamstaal, intonade en woorden drukken hetzelfde uit. Een congruente houding maakt geloofwaardig en de communicade efficiënter. 5. Storytelling Keer op keer blijkt dat mensen die hun presentade houden aan de hand van een concreet verhaal beter worden onthouden. Het verhaal spreekt boekdelen en de toehoorders worden er door gegrepen. Het is dus een zeer effecdeve vorm om een presentade te houden. In deze training gaan we in op hoe je het beste een verhaal kan vormgeven en vertellen. We behandelen hier o.a.: o Impact die verhalen hebben op anderen (bewustwording) o De structuur van een goed verhaal o EssenDële elementen in een verhaal, zoals een unieke wending en het persoonlijke o Hoe de acdevraag te verwerken in een verhaal Mind Work ProducDons B.V. Haarlemmerweg 317F

14 Onze visie

15 Bewust worden Benoemen Bereiken Bewegen en Beleven Beklijven

16 You must be the change you want to see in this world Mahatma Gandhi BEWUST WORDEN Als deelnemers zichzelf verder willen ontwikkelen is het van belang dat zij zich bewust worden van het nut en de noodzaak van hun eigen bijdrage en rol in de verdere ontwikkeling van de organisa<e

17 A goal without a plan is just a wish Antoine de Saint- Exupéry BENOEMEN Essen<eel voor het behalen van resultaten is het specifiek en concreet benoemen van de te ontwikkelen punten. Dit houdt in dat deelnemers een inschaang moeten maken op welke punten ze zich verder willen ontwikkelen en hoe ze dat inzichtelijk kunnen maken voor zichzelf en anderen.

18 One good thing about music, when it hits you feel no pain Bob Marley BELEVEN Wij zorgen ervoor dat deelnemers hun leerproces als een beleving ervaren. Daarvoor ontwikkelen wij andersoor<ge interven<es die deelnemers in de adventure zone plaatsen, waar ze op een veilige manier worden uitgedaagd. Deze interven<es zijn ac<egericht en sluiten aan bij de prak<jk van de deelnemers.

19 Curious things, habits. People themselves never Knew they had them Agatha ChrisDe BEKLIJVEN Het geleerde moet in de prak<jk toegepast worden zodat het kan beklijven. Wij ervaren keer op keer dat herhaling (in de prak<jk) leidt tot verbetering. Wij ondersteunen de prak<sche toepassing door middel van huiswerkopdrachten en realis<sche cases <jdens onze trainingsmomenten.

20 BEREIKEN Als de voorgaande stappen goed en in samenhang worden uitgevoerd, worden de doelstellingen van de leergang bereikt. Het is belangrijk om hierbij s<l te staan en deze successen te vieren. Dit is echter geen eindpunt. Je begint weer bij bewust worden om nieuwe doelen te bereiken. I am not a Saint, unless you think of a Saint as a sinner who keeps on trying Nelson Mandela

21 Onze mensen

22 Wie zijn wij? Kas Stuyf Psycholoog Scherp, begrijpelijk en concreet Humorvol en confronterend Flexibel en creadef 15 jaar ervaring als manager, coach en trainer Johan Veneman Jurist en bestuurskundige No nonsense CreaDef en open 15 jaar ervaring als coach, trainer en leidinggevende

23 Onze mensen Trainer / coach Gedreven Betrokken Servicegericht Meer dan vijf jaar management ervaring Project manager doortastend KriDsch Energiek ervaring in HR Shiraz M. Khan Eva van den Heuvel Joost Rigter MoDvaDonal speaker en trainer Gastheer Ervaringsdeskundige PosiDef ingesteld Open en geïnteresseerd Grensverleggend Wouter de Jong Trainer / coach Psycholoog Open Helder Begripvol Veel ervaring binnen non- profit Trainer/Acteur Gespecialiseerd in Lichaamstaal, improvisade en Mindfulness Open Empathisch Indringend Fleur van der Maaten

24 Psycholoog/Trainer Ruime ervaring als trainer/ coach Warm Diepgaand Hoofd en Hart Onze mensen Ester de Vos Psycholoog Psychotherapeute Vakvrouw Integer Geduldig Doortastend Chiara Bijl Pablo Bakarbessy Trainer/Coach Selecteur Eerlijk Ontwikkeling staat voorop Balans tussen lichaam en geest Julia Aidala Office Manager Verantwoordelijk Toegankelijk Gestructureerd Hands- on 24

25 Onze klanten

26 Mind Work Produc2ons B.V. Haarlemmerweg 317F 1051 LG Amsterdam (+31)

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Ondernemersdag multifunctionele landbouw

Ondernemersdag multifunctionele landbouw Ondernemersdag multifunctionele landbouw Nieuwe inzichten Nieuwe kansen Nieuwe business Some men see things as they are, and say, Why? We dream of things that never were, and say, Why not? De ondernemer

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt?

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt? Inleiding Programma Aanmelden Route PRESENTEREN MET IMPACT Presenteren is meer dan alleen een verhaal vertellen voor een groep mensen. Hoe zorgt u er enerzijds voor dat u uw boodschap duidelijk en krachtig

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Vaardigheids- trainingen

Vaardigheids- trainingen Vaardigheids- trainingen Het solliciteren is voor een loopbaan misschien wel de minst gebruikte en tegelijkertijd meest belangrijke vaardigheid. Ter versnelling van de doorlooptijd van onze outplacementtrajecten

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Team Training Manna Slot Training & Consultancy

Team Training Manna Slot Training & Consultancy Manna Slot Training & Consultancy Er zijn acht vaste trainingssessies beschreven die aangeboden kunnen worden. Uiteraard zijn er vele andere thema s en/of combinaties mogelijk, al naar gelang de behoefte

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Open Managementtraining EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Ik wens je veel medewerkers is een gevleugelde uitspraak. Meestal wordt deze uitspraak gebruikt om aan te geven dat medewerkers je als manager knap bezig

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl Loop je steeds tegen dezelfde valkuilen aan? Ben je toe aan veranderingen of aan een volgende stap in je ontwikkeling? Wil je persoonlijke inzichten? Graag begeleiden mijn paarden Gio, Stanley en ikzelf

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Versterk je leiderschap als manager door doelgericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling Vergroot je coachingsvaardigheden

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma

T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma Inclusief online modules Adviserend & relatiegericht verkopen Commercium www.commercium.nl info@commercium.nl +31(0)36-53 18 506 1 Inhoudsopgave Inhoud... 1 Inleiding...

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés 2015-2016 Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Korte maar intensieve workshops, aan het einde van de dag, geleid door de experts op het vakgebied Natuurlijk

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Unfold your potential

Unfold your potential Unfold your potential Meet & Greet 2011 Theo Hamaekers- Kluwer Het coachen van salespeople Dominique Vosse Boehringer Ingelheim 13 september 2011 Op het programma De uitdagingen bij Boehringer Ingelheim

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

KERN TALENTASSESSMENT

KERN TALENTASSESSMENT KERN TALENTASSESSMENT De beste mensen op de juiste positie s die de juiste zaken goed doen! KERN TALENT ASSESSMENT Het Kern talent assessment is een zeer gerichte - en volledig objectieve - manier om medewerkers

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit?

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? De vraag op het symposium: Wij begint met mij 19 juni 2013: Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? Ervaringen met samenwerken. 32 deelnemers

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Transformatief Leiderschap

Transformatief Leiderschap Transformatief Leiderschap Transformatieve leiders inspireren, motiveren en stimuleren. Niet alleen zichzelf maar ook de mensen om zich heen om buitengewoon goed te presteren, verbazingwekkende dingen

Nadere informatie

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie?

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Equiboost presenteert FILLY CLASS Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Toch bestaat er op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat op het aspect paard én mens. Er bestaan

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie 1. De meeste mensen zijn primair: A. visueel ingesteld. B. kinesthetisch ingesteld. C. socialistisch ingesteld. D. auditief ingesteld. 2. Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN Optimaal Talent B.V. is een bureau voor training en coaching dat is gespecialiseerd in talentontwikkeling om mensen, teams en organisaties slagvaardiger te laten functioneren.

Nadere informatie

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

E-book Coachpraktijk Irene Bex

E-book Coachpraktijk Irene Bex E-book Coachpraktijk Irene Bex In dit e-book krijg je een vier tips die onmisbaar zijn de om de dingen te doen waar jij gelukkig van wordt. Mijn naam is Irene Bex en ik ben stresscoach, NLP coach en trainer.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Hermes Coaching Academy

Hermes Coaching Academy Mensen zijn voortdurend in evolutie, zowel persoonlijk als professioneel. Door ondersteuning te bieden helpt de coach mensen in hun zoektocht naar hun persoonlijk scenario en begeleidt hen in hun optimale

Nadere informatie