gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01057 Dossiernummer september 2014 Raads informatiebrief Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Inleiding a b Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem Coalitieafspraak: gratis ov gekoppeld aan het armoedebeleid a Motie/amendement/toezegging a Anders Besluit van college van burgemeester en wethouders 1. De raad te informeren over de monitorresultaten van de regeling gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Argumenten/kanttekeningen 1.1 Door de raad is aan het college opgedragen het werkelijke gebruik van de maatregel in 2014 in overleg met vervoerder Hermes te monitoren en uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2014 in overleg met vervoerder Hermes met een voorstel te komen voor continuering van de maatregel voor de jaren 2015 en 2016 Op basis van de ov-chipkaart wordt de uitgifte van het gratis reizen product en het daadwerkelijke gebruik daarvan gemonitord. Begin 2014 startte de regeling met ca uitgegeven producten. Tot en met mei 2014 groeide dit aantal met ongeveer 500 per maand tot circa Gemiddeld worden per product, per maand, 12 busritten gemaakt - oftewel 6 busreizen (retour) over een afstand van gemiddeld 3,5 kilometer. Dit komt overeen met een gemiddeld busgebruik van ca. 1,5 busreis per week 1.2 Aanvullend op de monitoring van ov-chipkaart data is een enquête uitgevoerd onder de doelgroep. Daaruit valt op te maken dat: de minima structureel vaker op stap gaan en meer deel nemen aan de maatschappij (25% van de reizen werd voorheen niet gemaakt). De belangrijkste motieven zijn: sociaal bezoek, medisch

2 bezoek, boodschappen/winkelen en recreatieve activiteiten. Het busgebruik van de minima is grofweg verdrievoudigd. Neveneffect is evenwel dat de bus daarbij vooral het alternatief is voor reizen die voorheen met de fiets (50%) werden gemaakt en veel minder als alternatief voor de auto (25%). Het gratis openbaar vervoer in Eindhoven heeft sinds de invoering in 2007 een duidelijke positieve bijdrage aan de participatiedoelstellingen. Sinds 1 januari 2014 geldt dit specifiek voor de minima ter ondersteuning van de regeling Meedoenbijdrage. De nieuwe doelgroep minima gaan structureel vaker op stap en nemen meer deel aan de maatschappij. 25% van de reizen werd voorheen niet gemaakt. De belangrijkste motieven zijn: sociaal bezoek, medisch bezoek, boodschappen/winkelen en recreatieve activiteiten. Het busgebruik onder de doelgroep was voorheen relatief laag en is grofweg verdrievoudigd. Neveneffect is evenwel dat de bus daarbij vooral het alternatief is voor reizen die voorheen met de fiets (50%) werden gemaakt en veel minder als alternatief voor de auto (25%). De oude doelgroep senioren, die sinds 1 januari 2014 weer betaald moet reizen, doet dat nu structureel minder. Het aantal busreizen ligt ongeveer weer op het niveau van vóór de maatregel. Bijna 20% van de reizen wordt nu niet meer gemaakt. Voor de reizen die nog wel gemaakt worden neemt men als alternatief in hoofdzaak de auto (50%) en of de fiets (40%). Wel blijkt dat het aantal senioren dat nooit de bus neemt, blijvend is afgenomen met 25%. De overgang naar de ov-chipkaart levert de ouderen beduidend meer moeite op dan de minima, die vooral jonger zijn dan 65 jaar. Kosten en dekking De prijs voor de minima voor 2014 (raming maximale doelgroep ca personen) is op basis van onderhandeling met Hermes bepaald op ,- ( schadevergoeding, eenmalige productkosten ov-chipkaart. Dekking daarvan vindt dit jaar plaats uit: ,- binnen het budget armoedebeleid 2014; ,- aan vrijvallende middelen gratis openbaar vervoer 2013; ,- aanvullende dekking vanuit budget armoedebeleid Voor 2015 en 2016 regeling dienen nieuwe afspraken met vervoerder Hermes te worden gemaakt. Dit zijn de laatste twee jaar van het concessiecontract van Hermes Daarbij is afgesproken de monitoring van het daadwerkelijke gebruik in 2014 te betrekken. Een kostenvoorstel voor continuering is bij Hermes aangevraagd. Bij de begrotingsbehandeling komt het college met een voorstel. Bijlage: - samenvatting onderzoek gratis openbaar vervoer minima Burgemeester en wethouders van Eindhoven, secretaris 2

3 Bijlage: Samenvatting evaluatieonderzoek gratis openbaar vervoer Eindhovense minima De nieuwe doelgroep Eindhovense minima De nieuwe doelgroep is niet in zijn totaliteit bekend bij de gemeente. De gemeente houdt immers geen inkomensregistratie bij. Een raming op basis van bekende gegevens gaat uit van ongeveer huishoudens, met naar verwachting circa personen. Minima zijn wel bekend als ze een aanvraag hebben gedaan voor de Meedoenbijdrage en daar vervolgens een positieve beschikking op hebben gekregen. Het bestand bestond uit een kleine aanvragers, waarvan ca personen 65+. Middels een steekproef ruim 1450 personen aangeschreven. De respons daarop was 24%. De enquête kon via internet worden ingevuld. Indien gewenst, kon een papieren vragen formulier worden aangevraagd. Het betreft dus personen die allemaal het recht hebben op gratis openbaar vervoer. Bijna 75% maakt ook daadwerkelijk gebruik van dit recht en heeft de ov-chipkaart aangevraagd en het gratis reizen product afgehaald. figuur 1: effecten van de overgang betalen -> gratis voor de nieuwe Eindhovense minima Een groot deel van de ondervraagde Eindhovense minima is meer gaan reizen. Slechts 22% geeft aan dat dit niet het geval is. Ruim 40% reist nu één keer per week met de bus of vaker. Slechts 10% reist maar één keer per maand of minder. tabel 1: gemiddeld busgebruik doelgroep Eindhovense minima vóór en tijdens de gratis reizen regeling vóór onderzoeksjaar gemiddeld aantal busreizen 0,65 1,82 ná 3

4 per week Op basis van de gegeven antwoorden komt een gemiddeld busgebruik naar voren tussen de anderhalf en twee keer per week per week, terwijl dit vóór de invoering van de regeling ruim minder dan één keer per week was. Uit de antwoorden van de respondenten kan worden opgemaakt dat het busgebruik van de minima is verdrievoudigd. In afwijking van de oude doelgroep 65+ maakten de minima de reizen voorheen vooral met de fiets (50%), minder met de auto (25%). Ook maakte een kwart van de minima voorheen de reis niet. Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor de oude als de nieuwe doelgroep sociaal bezoek, toeristisch/recreatieve activiteiten en boodschappen en winkelen de dominante reismotieven zijn. Voor de minima geldt daarbij aanvullend ook het motief medisch bezoek. Bij de minima zijn het sociaal en medisch bezoek daarin de belangrijkste motieven. Voor de senioren waren dat recreatief bezoek en winkelen/boodschappen. Minima zijn niet alleen vaker gaan reizen, maar ook over grotere afstand. Het omgekeerde is bij de senioren het geval. figuur 2: reismotieven binnen de doelgroepen 4

5 figuur 3: verandering in reisafstand binnen de doelgroepen Uit de resultaten blijkt dat zowel voor de oude als nieuwe doelgroep sociaal bezoek, toeristisch/recreatieve activiteiten en boodschappen en winkelen de dominante reismotieven zijn. Voor de minima geldt daarbij aanvullend ook het motief medisch bezoek. Bij de minima zijn het sociaal en medisch bezoek daarin de belangrijkste motieven. Voor de senioren waren dat recreatief bezoek en winkelen/boodschappen. Minima zijn niet alleen vaker gaan reizen, maar ook over grotere afstand. Het omgekeerde is bij de senioren het geval. Ruim de helft van de ondervraagde minima geeft aan zich minder eenzaam te voelen na invoering van de gratis reizen regeling. Ze kunnen gemakkelijker deel nemen aan activiteiten en zijn minder afhankelijk van derden. Opvallend is dat onder de minima de ov-chipkaart door ruim 90% van de ondervraagden als gemakkelijk of zeer gemakkelijk wordt gewaardeerd. Een mogelijke verklaring kan daarvoor de leeftijd van de doelgroep zijn, die meer bekend kan zijn met consument gerichte nieuwe technieken. 80% van de doelgroep is jonger dan 65 jaar. Op basis van de ov-chipkaart wordt de uitgifte van het gratis reizen product en het daadwerkelijke gebruik daarvan gemonitord. Begin 2014 startte de regeling met ca uitgegeven producten. Tot en met mei 2014 groeide dit aantal met ongeveer 500 per maand tot circa Gemiddeld worden per product, per maand, 12 busritten gemaakt - oftewel 6 busreizen (retour) over een afstand van gemiddeld 3,5 kilometer. Dit komt overeen met een gemiddeld busgebruik van ca. 1,5 busreis per week. In de enquête wordt door de respondenten hun gedrag dus overschat (1,82 busreizen per week). Dit valt wellicht te verklaren uit hun positieve houding en enthousiasme ten opzichte van de maatregel. 5

6 De oude doelgroep 12- en 65+ De oorspronkelijke maatregel Gratis met de bus voor 12- en 65+ is meermaals geëvalueerd. In kort bestek waren de resultaten als volgt. Het aandeel kinderen dat nooit gebruik maakt van de bus was gehalveerd (49% in 2007 tot 23% in 2011). Voor de senioren nam dit aandeel af van 35% naar 11%. Er was sprake van 68% (12-) tot 82% (65+) nieuwe busritten (nieuw gebruik én vaker gebruik). In de doelgroep 12- liet 36% van de ouders de auto vaker staan omdat het busvervoer voor de kinderen gratis is. figuur 4: ontwikkeling reisomvang 5% van die kinderen gebruikten minder vaak de doelgroep fiets. De doelgroep 65+ gebruikte 75% minder vaak de auto en 32% minder vaak de fiets. In 2008 was dit nog 37% respectievelijk 13%. Ouderen gingen dus beduidend minder vaak met de auto, maar lieten ook de fiets vaker staan 1. De conclusie was dat in 2011, vijf jaar na de invoering van de maatregel er nog altijd sprake was van een toenemend aantal busreizigers en een duidelijk aandeel nieuwe reizigers binnen de doelgroepen. Op basis van de aangegeven frequentie in gebruik is het gemiddeld aantal busritten bij de senioren gestegen van ongeveer 1 keer per week tot bijna 2 keer. Grote vraag is natuurlijk wat het reisgedrag is van de oude doelgroep nu zij het gemak van de gratis Stadspas (zonder in-/uitchecken, opladen, etc) achter zich hebben moeten laten en over moeten gaan naar het gebruik van een (persoonlijke) ov-chipkaart; al dan niet met dalkorting voor goedkoop reizen. Daarvoor is in april 2014, drie maanden na wijziging van de regeling, een enquête uitgevoerd onder de maatgevende doelgroep 65+. De totale doelgroep omvat ruim senioren. De bekende minima (zie enquête minima) zijn daar uit gefilterd. Er zijn senioren aangeschreven, 42% daarvan heeft gereageerd. Circa 90% van hen geeft aan in de voorgaande jaren gebruik te hebben gemaakt van het gratis busvervoer. Ook zij 1 Soms wordt hieraan de conclusie verbonden dat dit een negatief gezondheidseffect zou hebben bij de ouderen. Uit Engels evaluatie-onderzoek van de Free Bus Pass blijkt echter dat gratis openbaar vervoer een structureel effect heeft op het loopgedrag van ouderen en daarom een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid (Coronini-Cronberg e.a. (2012), The impact of a Free Older Persons Bus Pass on Active Travel and Regular Walking in England, American Journal of Public Health) 6

7 hadden de mogelijkheid de enquête via internet in te vullen of een papieren formulier aan te vragen. figuur 5: effecten van de overgang gratis -> betalen voor de oude doelgroep 65+ Tweederde van de ondervraagden geeft aan minder te zijn gaan reizen nu men weer moet betalen. Uit de antwoorden op de frequentie van het busgebruik uit de achtereenvolgende evaluatieonderzoeken is de volgende tabel te herleiden. tabel 2: gemiddeld busgebruik doelgroep 65+ over de verschillende jaren vóór, tijdens en na de regeling vóór tijdens na onderzoeksjaar gemiddeld aantal busreizen per week 1,08 1,61 1,93 1,96 1,00 Hieruit blijkt dat het aantal malen dat men de bus gebruikt ongeveer is gehalveerd. Met andere woorden het gemiddeld busgebruik per 65+-gebruiker is weer terug op het oude niveau van één busreis per week, zoals dat was vóór de gratis reizen regeling. Wel is het zo dat het aantal personen uit de doelgroep dat nóóit met de bus reist nagenoeg onveranderd is ten opzichte van de situatie met gratis reizen. Nu men betaald moet reizen met de ov-chipkaart, reist 12% reist nooit met de bus (11% tijdens gratis reizen). Voor aanvang van de gratis regeling was dit nog 35%. Het lijkt erop dat het kwart van de doelgroep dat door de maatregel de bus is gaan gebruiken dat nu ook nog blijft doen nu er weer betaald moet worden. Alleen minder frequent. Bijna 20% van de ouderen maakt sommige reizen niet meer. De meerderheid (53%) kiest als alternatief de auto, 40% kiest nu voor de fiets. 20% kiest nu voor lopen, vaak voor een bestemming dichter bij huis. 7

8 Ruim éénderde van de ouderen geeft aan zich eenzamer te voelen na het afschaffen van het gratis reizen voor hen. Dat zijn ook vooral de personen die minder zijn gaan reizen. Men komt minder vaak in de stad, doet boodschappen dichterbij of alleen als het echt noodzakelijk is, zo geeft men aan. Circa 80% van de respondenten maakt nu gebruik van de ov-chipkaart. Echter maar de helft van de respondenten maakt daarbij ook gebruik van dalurenkorting (incl. leeftijdskorting goed voor totaal 60% korting). Dit kan te maken hebben met de afgenomen frequentie van het busreizen. Van de respondenten beoordeelt circa 45% de ov-chipkaart als neutraal of gemakkelijk. 13% vindt deze erg gemakkelijk. Bijna een kwart vindt de ov-chipkaart nog ongemakkelijk of zeer ongemakkelijk. In het onderzoek is ook nog de invloed van het autobezit onderzocht op de doelgroep. Er blijkt echter geen statistisch relevant verschil in de gevonden effecten tussen respondenten met of zonder auto. Conclusies Het gratis openbaar vervoer in Eindhoven heeft sinds de invoering in 2007 een duidelijke positieve bijdrage aan de participatiedoelstellingen. Sinds 1 januari 2014 geldt dit specifiek voor de minima ter ondersteuning van de regeling Meedoenbijdrage. Minima gaan structureel vaker op stap en nemen meer deel aan de maatschappij (25% van de reizen werd voorheen niet gemaakt). De belangrijkste motieven zijn: sociaal bezoek, medisch bezoek, boodschappen/winkelen en recreatieve activiteiten. Het busgebruik van de minima is grofweg verdrievoudigd. Neveneffect is evenwel dat de bus daarbij vooral het alternatief is voor reizen die voorheen met de fiets (50%) werden gemaakt en veel minder als alternatief voor de auto (25%). De doelgroep senioren, die sinds 1 januari 2014 weer betaald moet reizen, doet dat nu structureel minder. Het aantal busreizen ligt ongeveer weer op het niveau van vóór de maatregel. Bijna 20% van de reizen wordt nu niet meer gemaakt. Voor de reizen die nog wel gemaakt worden neemt men als alternatief in hoofdzaak de auto (50%) en of de fiets (40%). Wel blijkt dat het aantal senioren dat nooit de bus neemt, blijvend is afgenomen met 25%. De overgang naar de ov-chipkaart levert de ouderen beduidend meer moeite op dan de minima, die vooral jonger zijn dan 65 jaar. 8

gemeente Eindhoven 13R5385 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer Inleiding

gemeente Eindhoven 13R5385 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5385 13BST00934 Beslisdatum B&W 28 mei 2013 Dossiernummer 13.22.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer Inleiding Op 20 november 2012 is door uw raad besloten

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAlternatieven Gratis met de bus voor 12- en 65+ Inleiding Bestuurlijk kader a Wettelijke taak

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAlternatieven Gratis met de bus voor 12- en 65+ Inleiding Bestuurlijk kader a Wettelijke taak gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5029 Inboeknummer ORVM/12bst01626 Beslisdatum B&W 02 oktober 2012 Dossiernummer 12.40.351 RaadsvoorstelAlternatieven Gratis met de bus voor 12- en 65+ Inleiding Bestuurlijk

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake voortzetting en beperkte uitbreiding Gratis met de bus

Raadsvoorstelinzake voortzetting en beperkte uitbreiding Gratis met de bus gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer o8.rz8zg.ooz Inboeknummer o8bstor886 Beslisdatum B%W So september 2008 Dossiernummer 8qo SSr Raadsvoorstelinzake voortzetting en

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer 17.19.401 Raads informatiebrief Onderwerp: Evaluatie pilot late nachtnetbussen Brabant. Inleiding

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs van 70 jaar en ouder September 2013 Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Mare Veltman Donderdag 3 Maart 2011 10663 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksopzet 3. Uitgebreide Resultaten Reisgedrag Naamsbekendheid

Nadere informatie

EVALUATIE BELANGSTELLING TWEE STEDENABONNEMENT

EVALUATIE BELANGSTELLING TWEE STEDENABONNEMENT Rapport EVALUATIE BELANGSTELLING TWEE STEDENABONNEMENT Resultaten en conclusies enquête onder en niet- van 65 jaar en ouder Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Gratis OV is OK! Erik van Hal (Auteur is werkzaam bij de gemeente Eindhoven)

Gratis OV is OK! Erik van Hal (Auteur is werkzaam bij de gemeente Eindhoven) Gratis OV is OK! Erik van Hal (Auteur is werkzaam bij de gemeente Eindhoven) Samenvatting Gratis en goedkoop openbaar vervoer blijft een actueel item. In het land worden door gemeenten en regio s verschillende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Ingekomen stuk D5 (PA 2 juli 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Gratis OV in Eindhoven, anders dan anders?

Gratis OV in Eindhoven, anders dan anders? Gratis OV in Eindhoven, anders dan anders? J.W.G.M. van der Pas DTV Consultants / TU Delft mailto:j.v.d.pas@dtvconsultants.nl j.w.g.m.vanderpas@tudelft.nl Alex van Ingen DTV Consultants A.v.Ingen@dtvconsultants.nl

Nadere informatie

Een evaluerend onderzoek dat inmiddels de periode tot en met september 2014 omvat, geeft antwoord op de volgende hoofdvragen:

Een evaluerend onderzoek dat inmiddels de periode tot en met september 2014 omvat, geeft antwoord op de volgende hoofdvragen: MEMO Aan: Frank Noten, Peter van Wijck (provincie Noord-Brabant) Van: FNOTE3 Status: Concept 2 Datum: 17-11-2014 Betreft: Samenvattende bevindingen Evaluatie Brabant Vrij 16-17 jarigen Aanleiding Provinciale

Nadere informatie

Onderzoek gratis OV voor 55-plussers

Onderzoek gratis OV voor 55-plussers Eindrapport Utrecht, 7 mei 2007. Gemeente Tilburg SAMENVATTING Inleiding Van 1 oktober tot en met 30 juni 2007 voert de gemeente Tilburg een proef uit met gratis openbaar vervoer voor 55-plussers. Deze

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

syntus ONTVANGEN 3 JUNI 2013 Gemeente Hengelo De heer M. Wennink 7550 AA HENGELO Geachte heer Wennink,

syntus ONTVANGEN 3 JUNI 2013 Gemeente Hengelo De heer M. Wennink 7550 AA HENGELO Geachte heer Wennink, ONTVANGEN 3 JUNI 2013 datum: 12 juni 2013 e-mail: secretariaat@syntus.nl onderwerp: Offerte vrij reizen OV 65/70+ Hengelo telefoon: 0314-350 160 uw kenmerk: behandeld door: secretariaat ons kenmerk: dir.73/ca/jsm

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

DORDRECHT. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Begrotingsprogramma Betreft 18 november 2014 Verkeer en vervoer Gratis openbaar vervoer senioren 2015-2018 Van maart

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2320. OOI Inboeknummer oybstozz8s Dossiernummer 744.503 30 oktober zooz Raads inforrnatiebrief Betreft evaluatie Gratis met de bus voor ta- en 65+. 1 Inleiding Per 1

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

de gemeenteraad Spuiboulevard GR DORDRECHT

de gemeenteraad Spuiboulevard GR DORDRECHT DORDRECHT Aan Gemeentebestuur de gemeenteraad Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 21 mei 2013 kenmerk Begrotingsprogramma Verkeer en vervoer Betreft Gratis openbaar vervoer 65 plus Samenvatting De

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Raads informatiebrief Onderwerp: Milieuzone bestel- en personenauto's, brommers; aanpak luchtkwaliteit

Raads informatiebrief Onderwerp: Milieuzone bestel- en personenauto's, brommers; aanpak luchtkwaliteit gemeente Eindhoven Raadsnummer 16R6717 Inboeknummer 16bst00256 Dossiernummer 16.09.401 Beslisdatum B&W 1 maart 2016 Raads informatiebrief Onderwerp: Milieuzone bestel- en personenauto's, brommers; aanpak

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

GRATIS BUSVERVOER EVALUATIE & ONTWIKKELINGEN

GRATIS BUSVERVOER EVALUATIE & ONTWIKKELINGEN GEMEENTE HELMOND 18 MAART 2008 GRATIS BUSVERVOER EVALUATIE & ONTWIKKELINGEN IN HELMOND VOORWOORD Op 7 juli 2007 is de gemeente Helmond gestart met de uitvoering van twee proeven met gratis busvervoer.

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Gratis met de bus, voor 12- en 65+

Gratis met de bus, voor 12- en 65+ Gratis met de bus, voor 12- en 65+ Evaluatie 2011 Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector Openbare Ruimte, Verkeer en Milieu Postbus 998 5600 AZ EINDHOVEN Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Jan Willem

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van november 2011. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

De auto is van ons allemaal

De auto is van ons allemaal De auto is van ons allemaal Over de afstemming van autogebruik binnen huishoudens MPN Symposium 15 September 2015 Marie-José Olde Kalter 2 Groei autogebruik in Nederland 3 Ontwikkeling mobiliteit 1985-2012,

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Reisproduct Modaliteit Prijs Periode Beschrijving

Reisproduct Modaliteit Prijs Periode Beschrijving Bijlage 2 bij Statenbrief - zaaknummer 2017-002190 ` Prijzen en prijseffecten in het Tarievenhuis Oost Nederland In deze bijlage komen de volgend punten aan de orde: 1. Nieuwe producten in het Tarievenhuis

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie 1 OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van januari 2013. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Onderzoek potentieel gebruik OV-taxi Breng. Rapportage

Onderzoek potentieel gebruik OV-taxi Breng. Rapportage Onderzoek potentieel gebruik OV-taxi Breng Rapportage OV idee, augustus 2016 Onderzoek potentieel gebruik OV-taxi Breng rapportage OV idee, augustus 2016 2 Onderzoek potentieel gebruik OV-taxi Breng Rapportage

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over de tarieven van losse kaartjes in de bus.

Beantwoording schriftelijke vragen SP over de tarieven van losse kaartjes in de bus. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over de tarieven van losse kaartjes in de bus. Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische toets

gemeente Eindhoven Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische toets gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00907 Dossiernummer 14.19.201 6 mei 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO) Aanvraagformulier 2013-2014 Dit formulier uiterlijk 1 juli 2013 inleveren. [naam + adres contactpersoon school] Gegevens leerling(en): Naam leerling:..

Nadere informatie

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 29 oktober 2013 Inleiding Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

the Netherlands. Health Policy, Volume 63, Issue 3, Page 289-298 Cromwell Press.

the Netherlands. Health Policy, Volume 63, Issue 3, Page 289-298 Cromwell Press. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes Loermans & Judith de Jong. Veel mensen zijn bereid om voor zorg naar het buitenland te gaan, NIVEL, 2008) worden

Nadere informatie

Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport

Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport in opdracht van Provincie Zeeland

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties

Nadere informatie

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Monitor Gratis OV 65+ Dordrecht

Monitor Gratis OV 65+ Dordrecht Monitor Gratis OV 65+ Dordrecht Gebruikscijfers GOV 2012 Definitief Gemeente Dordrecht Juul Buitink Grontmij N.V. De Bilt, 6 mei 2013 Verantwoording Titel : Monitor Gratis OV 65+ Dordrecht Subtitel : Gebruikscijfers

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Bus en trein in Enschede

Bus en trein in Enschede Bus en trein in Enschede Resultaten peiling EnschedePanel over openbaar vervoer Januari 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/002 Datum Januari

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: M. Bus T 070-441 71 04 m.bus@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum 19 september

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen gemeente Eindhoven Sport & Bewegen Raadsnummer Inboeknummer 11bst00629 Beslisdatum B&W 12 april 2011 Dossiernummer 11.15.753 Oplegvel Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen jvv/mc11012741 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

OV-ambassadeurs Senioren helpen senioren op weg

OV-ambassadeurs Senioren helpen senioren op weg (Bijdragenr. 73) OV-ambassadeurs Senioren helpen senioren op weg Johan Janse (DTV Consultants) Wiepke Barentsen - Van den Broeke (Provincie Zeeland) Samenvatting OV-ambassadeurs zijn enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrondkenmerken

Samenvatting. Achtergrondkenmerken Samenvatting In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van de monitor pgb nieuwe stijl beschreven. Eerst komen de achtergrondkenmerken van de budgethouders aan de orde. Daarna gaan we in op

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 73 Inboeknummer OOU000440 Beslisdatum B8cW 4 april 2000 Dossiernummer 014.505 RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele

Nadere informatie