Faulty Towers, the Dining Experience bij de WD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faulty Towers, the Dining Experience bij de WD"

Transcriptie

1 In het nieuwsd Juni 2010 In deze uitgave: Industriedag 18 november Leerlingen Stedelijk Dalton koken voor WD Dordrecht krijgt nieuw Bach Festival! Papendrecht beste locatie JSF Fabriek Jeugdwerkloosheid: Een zorg voor later? Stichting DOCK zoekt opdrachten Faulty Towers, the Dining Experience bij de WD Als u deze nieuwsbrief leest, heeft u de uitnodiging voor the Dining Experience met Faulty Towers op 3 september al ontvangen. We zijn te gast in het kleine knusse Trinitas Kerkje in Dordrecht, een sfeervolle omgeving voor de hilarische spectaculaire avond die ons te wachten staat. Uiteraard is deze avond ook een prima gelegenheid om uw partner mee te nemen. Om de kans nieuwe contacten op te doen te vergroten, zal er na iedere gang van tafel gewisseld worden. In Faulty Towers, The Dining Experience waant u zich in het restaurant van Faulty Towers en kunt u genieten van een bijzondere maaltijd. Drie Australische acteurs kruipen in de rol van hotelmanager Basil, zijn praatzieke vrouw Sybil en de grappige Spaanse kelner Manuel. Deze acteurs behoren tot s werelds beste imitatoren van het illustere trio. Zij nemen het publiek mee naar de hilarische wereld van het hotel- en restaurantwezen. En terwijl het publiek geniet van een driegangendiner, ontstaan er een groot aantal komische misverstanden tussen Basil, Sybil en Manuel. Wacht u niet te lang met opgeven want we kunnen slechts 130 personen ontvangen. Rond 15 augustus sluit de inschrijving. U kunt zich opgeven door overmaking van 50,- per persoon naar rekeningnummer ten name van Werkgevers Drechtsteden te Dordrecht o.v.v. de bedrijfsnaam en naam deelnemer. Ontvangst van de overmaking geldt als aanmelding. Dieet wensen graag apart aan ons melden. Wilt u er een avond lekker tussen uit, plezier maken, gezellig eten en drinken en de zakelijke beslommeringen even laten voor wat ze zijn, kom dan op 3 september naar the Dining Experience van de WD en de accu wordt weer helemaal opgeladen. Barbara Keuzenkamp Secretaris

2 Papendrecht aangewezen als beste locatie voor de JSF-assemblagefabriek Als resultaat van een lange competitie met Hoogeveen, Tilburg en Almere is vrijdag 28 mei 2010 het verlossende woord door Fokker gesproken. Met hoge scores op de verschillende onderdelen heeft Fokker, Papendrecht tot winnaar van de bidbookprocedure uitgeroepen. Op alle onderdelen is door de gemeenten goed gescoord, waarbij Papendrecht zich heeft weten te onderscheiden ten aanzien van creativiteit en ondernemerschap, waarbij pragmatische oplossingen zijn aangedragen. Voor Fokker is mede belangrijk geweest dat door voor Papendrecht te kiezen integratie van de nieuwe assemblagefabriek in de huidige vestiging mogelijk is. Dit verlaagt de bedrijfsrisico s voor Fokker. Papendrecht heeft veel steun en inbreng ontvangen in de bidbookprocedure van de externe partners vanuit het bedrijfsleven, het onderwijsveld, de regio en de provincie. Het enthousiasme, de samenwerking en de creatieve voorstellen hebben deze procedure tot een succesvolle afronding gebracht. Wethouder Richard Korteland ziet de keuze van Fokker als een bewijs van de economische kracht van Papendrecht en de regio Drechtsteden. Wij zijn blij en trots met deze keuze van een bedrijf dat al zoveel jaren met ons verbonden is. Deze keuze zie en voel ik als een win-win-situatie voor alle partijen. Om echt van de voordelen van de keuze voor Papendrecht te kunnen profiteren is besluitvorming van de nationale overheid van betekenis. De politieke onduidelijkheid of er nu definitief voor de JSF wordt gekozen is voor alle partijen lastig. De beslissing hierover wordt waarschijnlijk pas na de verkiezingen genomen. Topman Büthker van Fokker is duidelijk: Als de JSF niet naar Nederland komt, komt er in Papendrecht ook geen nieuwe assemblagefabriek. Volgens de heer Büthker heeft het JSF-project Nederlandse bedrijven al voor 4 miljard euro aan opdrachten opgeleverd en zorgt de productie van delen van het vliegtuig op de lange termijn voor duizenden banen in Nederland. Voor Papendrecht en de regio is het belangrijk dat de bouw van de eerste fabriek in Nederland specifiek voor de JSF doorgaat. In de fabriek, van bijna tienduizend vierkante meter, worden onderdelen van Fokker en van andere leveranciers voor de vleugels en deuren van het vliegtuig geassembleerd en gereed gemaakt voor transport naar de JSF-fabriek in het Amerikaanse Fort Worth in Texas. Voordat het zover is, zullen Fokker en de gemeente Papendrecht een intensief traject met elkaar ingaan, waarbij de nadere details worden uitgewerkt en besproken en de randvoorwaarden in de tijd zullen worden bepaald. Ook hierbij zal Papendrecht weer de externe partners nodig hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de komst van de fabriek op de lange termijn goede waarborgen voor de werkgelegenheid biedt. Bovendien trekt de assemblagefabriek naar verwachting bedrijvigheid van MKB-toeleveranciers aan en wordt het ondernemersklimaat versterkt. Ook geeft de komst van de fabriek een impuls aan het onderwijsveld op het vlak van innovatieve technische industriële ontwikkelingen. Met elkaar zijn we in staat om deze kans en uitdaging in het komende traject een goed vervolg te geven. Rob Beek Gemeentesecretaris Papendrecht Europa In deze periode is er veel te doen in Europa. Natuurlijk, in eerste instantie de nasleep van de economische crisis en de begrotingstekorten van de Zuid-Europese landen. Was het eerst alleen Griekenland, nu komen er, lijkt het wel, steeds meer bij en komt het ook steeds dichterbij. Zal het redden van onze Euro ons nu echt geld gaan kosten? Een voordeel is misschien wel dat de export wat makkelijker gaat, we zijn goedkoper geworden, maar of dat wel zo voordelig is, is maar de vraag. Onze samenwerking in Europa heeft ook nog andere consequenties. Voor veel opdrachten moet nu ook Europees getenderd worden. We hebben te maken gekregen met de Europese aanbesteding. Op zich al ingewikkeld. Maar er dreigt nu niet alleen dat er veel meer competitie gekomen is, maar omdat de aanbesteders de regels vaak niet goed of te eng toepassen, wordt het soms zelfs onmogelijk om als lokale aanbieder mee te kunnen doen. Zijn de eisen die gesteld worden aan de aanbieders wel reëel? Bij een recentelijk onderzoek hoe de gemeenten met haar aanbestedingen omgaan, blijkt dat vaak te zware en onnodige voorwaarden worden gesteld. Ik denk dat we aan kunnen nemen dat dit in onze regio waarschijnlijk ook het geval is. In ieder geval zijn er redenen genoeg om als WD hieraan voor onze leden aandacht te besteden. Er is dan ook een werkgroep gestart om, zowel voor de aanbieders als de inschrijvers van Europese aanbestedingen, informatie te geven over hoe het wel moet en wat de mogelijkheden zijn om werk toch lokaal uit te laten voeren. Meer en een eerlijke competitie is de opzet van de verplichting van de Europese aanbesteding, maar het mag zeker niet leiden tot een onterechte afwijzing van aanbieders. Indien als gevolg van het fout toepassen van de regels het zo wordt dat lokale aanbieders de kans niet meer krijgen om mee te doen, heeft dat niet alleen voor de betreffende bedrijven vervelende consequenties, maar ook voor de bereidheid van de lokale aanbieders om onze gemeenschap te dienen. De laagste prijs is niet een garantie voor de beste uitvoering. Teun Muller Voorzitter WD Noot van de secretaris Het is alweer enige tijd geleden dat ik mij kritisch heb uitgelaten over het niet verschijnen op bijeenkomsten zonder tijdige afmelding. Bij de laatste twee bijeenkomsten, met een gemiddelde opgave van 60 personen, hebben ik beide keren meer dan twintig badges overgehouden. Ik vind dit niet kunnen. Bij een zakelijke afspraak meldt u zich ook af als er iets tussenkomt. Naast een kostenpost die het de WD oplevert als u niet komt, vind ik het niet fatsoenlijk naar een gastheer toe, die kosten noch moeite spaart om er een succesvolle bijeenkomst van te maken. Gelukkig hoeft het merendeel van u zich niet aangesproken te voelen. Diegene die bij de beschrijving van dit gedrag zichzelf herkennen, hoop ik dusdanig op hun fatsoen aangesproken te hebben, dat het bestuur zich deze irritatie in het vervolg kan besparen. Barbara Keuzenkamp Secretaris Wethouders ez Drechtsteden We hebben in diverse gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen te maken met nieuwe wethouders economie. Wethouders waar u als ondernemer toch geregeld mee van doen heeft. We hebben de nieuwe en de reeds bekende gevraagd zich voor te stellen en een tipje van de sluier op te lichten over hun eerste prioriteiten. De gemeenteraadsverkiezing in Dordrecht heeft voor een ware politieke aardverschuiving gezorgd. Het nieuwe college, bestaande uit Beter voor Dordt, VVD en CDA heeft op een aantal voor ondernemers belangrijke terreinen nieuwe keuzes gemaakt. Juist in een periode van economische crisis vinden we werkgelegenheid één van de belangrijkste aandachtspunten. Op termijn ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt en dan is het voor bedrijven van groot belang dat er goed geschoolde arbeidskrachten zijn. Daarom willen we extra aandacht besteden aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In deze regio zijn er een aantal groeisectoren waar we extra op willen inzetten: de maritieme sector, waterbouw, zorg en toerisme. Wij vinden een vitaal economisch klimaat belangrijk. Daarin past: Aandacht voor bereikbaarheid (denk aan de verbreding van de Mijlweg en de verbetering van het knooppunt N3/A16). De ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever, de bedrijventerreinen langs Oude Maas en Dordtse Kil. Zowel nieuwe bedrijventerreinen als Dordtse Kil 3 en 4, als revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen. Duurzame ontwikkeling als een opgave voor bedrijven en overheid samen. Minder regels, meer vertrouwen. Wethouder Ferdinand van den Oever (Dordrecht) De Oostpoort (naast de Papendrechtse brug) willen wij gebruiken als bedrijventerrein, onder meer voor watergebonden bedrijven. En voorhet Maasterras (bij de Zwijndrechtse brug) vinden we de bestaande plannen, met veel kantoren en woningen, niet realistisch, gezien de financiële en economische situatie. Het college telt drie nieuwe gezichten, maar op economisch terrein mag u met mij zaken blijven doen. Ik verheug me op het doorzetten van de goede samenwerking met Werkgevers Drechtsteden.

3 Wethouder Teunis Stoop (Hendrik Ido Ambacht) Als portefeuillehouder economische zaken sta ik voor de uitvoering van het programma van het nieuwe college (samengesteld uit wethouders van SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA) van Hendrik-Ido-Ambacht. Dat programma draagt de titel: herkenbaar, inventief en aantrekkelijk. Voor de versterking van de lokale economie zet het collegeprogramma vooral in op het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Ontwikkelingsruimte, optimale bereikbaarheid en een goede dienstverlening zijn daarbij de kernwoorden. Samen met de andere Drechtsteden gaan wij voor de uitvoering van de regionale strategie voor bedrijventerreinen en kantoren. Concreet voor Ambacht betekent dit inzet op de ontwikkeling van bedrijventerrein Ambachtsezoom (± 20 ha), de revitalisering van bedrijventerrein Frankepad-Grotenoord en verbetering van ons grootste bedrijventerrein Antoniapolder. Binnenkort start de uitgifte van het zogenaamde Genieen Citadelterrein, direct langs de rivier De Noord. Voor de ontwikkeling van dit watergebonden terrein is een goede ontsluiting cruciaal. Daarom is de aanleg van het Noordeinde gestart in 2009 en de complete realisatie van deze nieuwe verbinding zal afgerond worden medio Aansluitend zal de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de aansluiting richting A15 en de brug over De Noord op de schop nemen. Een centrum voor startende ondernemers en versterking van de lokale horeca staan ook prominent op de lijst van ambities van het nieuwe college. Ondanks de economische tegenwind staan wij er voor en gaan wij er voor! Wethouder Richard Korteland (Papendrecht) Ik kom uit een liberaal nest en voelde me al vroeg betrokken bij de samenleving. Na mijn studie accountancy werkte ik als consultant bij een landelijk adviesbureau. Nieuwsgierigheid en een kritische instelling zorgden ervoor dat ik op mijn negentiende lid werd van de VVD en als raadslid en fractieleider vooral heb geluisterd naar onderwerpen die Papendrechters, maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven belangrijk vinden. Die punten wisten we te vertalen naar concrete gemeentelijke beleidsresultaten. Als wethouder zet ik die werkwijze voort; om de economie en werkgelegenheid minimaal op peil te houden en liever nog te versterken en ondernemers omstandigheden te bieden waarin ze hun bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Andere speerpunten binnen mijn portefeuille zijn verbetering van bedrijventerreinen - waar onder Oosteind en samenwerking met onder meer de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). Ik heb er enorm veel zin in om mede vorm te geven aan comfortabel wonen en leven in Papendrecht. Ondanks de wereldwijde omstandigheden zie ik met mijn collega s voldoende nieuwe perspectieven. We zijn ambitieus en hebben de benodigde kennis en ervaring in huis. We zijn dan ook enthousiast gestart met een solide en realistische uitvoering van ons collegeprogramma en gaan er vol tegenaan. Portefeuille: financiën en grondexploitaties economisch beleid en werkgelegenheid centrumontwikkelingen personeel en organisatie. Wethouder Ad de Waard (Sliedrecht) Sinds 7 april 2010 ben ik in Sliedrecht wethouder van onder meer Economische Zaken. Een portefeuille die mij zeer aanspreekt, mede omdat ik meer dan 35 jaar ondernemer ben geweest. Door deze ervaring kan ik mij goed verplaatsen in zaken waar ondernemers tegenaan lopen. Zo vind ik het belangrijk dat een ondernemer niet onnodig veel tijd kwijt is aan een papierwinkel als hij of zij iets aanvraagt bij de gemeente. Het digitale bedrijvenloket: antwoord is dan ook een uitkomst. Ondernemers zien in één oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen zij te maken krijgen. Regionale samenwerking Ik vind de samenwerking met de Drechtsteden en de regio heel belangrijk, want samen bereiken we meer dan alleen. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking is de opdracht die de Drechtsteden gaven aan de commissie Meijdam om te onderzoeken welke kansen zij ziet voor doorontwikkeling van het Drechtstedelijk gebied. De commissie beveelt aan om het accent te leggen op verbreding van het ruimtelijk economisch repertoire en onderzoek te doen naar het definiëren van onderscheidende regionale en economische identiteit. Vanuit de regio gaan wij voor de ontwikkeling van het regiopark en het recreatief knooppunt ten noorden van de Betuwelijn. Daarna kan Stationspark III worden gerealiseerd met invulling van nieuwe bedrijvigheid. De Sliedrechtse economie kan hierdoor een extra impuls krijgen. Het college wil dit onder meer bereiken door een lokale economische structuurvisie te maken samen met ondernemers en bedrijven. Het geeft de richting aan die we als gemeente uit willen. Daarom wil ik onder andere de bedrijven gaan bezoeken om te horen wat er leeft. Wethouder Ad Cardon (Alblasserdam) We werken aan een goed ondernemersklimaat. In het college van de gemeente Alblasserdam heeft wethouder Ad Cardon economische zaken in zijn portefeuille. Na het vertrek van wethouder Arjan Dekker vorig jaar mei heb ik economische zaken overgenomen. En dat mag ik deze collegeperiode blijven doen. Onze belangrijkste doelstelling is om een goed ondernemersklimaat te creëren en te behouden. Zodat ondernemers graag in Alblasserdam willen blijven en nieuwe zich willen vestigen. Alblasserdam heeft twee grote bedrijventerreinen: Vinkenwaard en Nieuwland, vertelt Ad Cardon. Met de ondernemersverenigingen van beide bedrijventerreinen wil ik graag een structureel overleg. Ik wil dan van de ondernemers horen wat zij met hun bedrijventerreinen willen, wat zij van de gemeente verwachten en wat zij zelf kunnen doen. Ik vind het belangrijk dat we daar heldere afspraken over maken. Zodat voor iedereen duidelijk is wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mijn motto is: wat we afspreken, doen we! En dit betekent dus ook dat we van elkaar weten wat we niet doen, aldus Cardon. Binnenkort ga ik met de ondernemers de staat van de bedrijven-terreinen onder de loep nemen. Ook daar spreken we met elkaar af wat we samen kunnen doen. Het college van B&W wil graag goede contacten onderhouden met de bedrijven in haar gemeente en gaat de komende tijd door met het bezoeken van de individuele bedrijven. Ook gaan we de winkelcentra bezoeken. Samen met de burgemeester wil ik een structureel overleg starten met de winke- liersverenigingen van o.a. Makado en Kinderdijk. Ook hier wil ik graag goede contacten bevorderen, besluit Ad Cardon. Wethouder Elbert Vissers (Zwijndrecht) Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Elbert Vissers, wethouder in de gemeente Zwijndrecht. Van origine een schipperszoon, zoals dat hoort op het water geboren en na mijn opleiding als binnenvaartondernemer gestart. Na 28 jaar ondernemerschap heb ik op 50 jarige leeftijd mijn onderneming verkocht en mijzelf en mijn vrouw met de VUT gestuurd. Na een jaar wel helemaal uitgevut te zijn, ben ik een binnenvaart consultancy- bureau begonnen dat ik recent van de hand moest doen in verband met mijn wethouderschap. Als wethouder ben ik nu voor het eerst van mijn leven in loondienst. Vanaf 2001 ben ik actief in de lokale VVD afdeling in Zwijndrecht en sinds 2003 fractievoorzitter in de gemeenteraad. De VVD heeft hier Aantrekkelijke stad is goed voor ondernemer,,de tijd was er rijp voor, zegt Piet Sleeking (59). Na zestien jaar oppositie voeren is de fractievoorzitter van Beter voor Dordt (BVD) in het college gestapt, samen met twee geestverwanten. Het kon ook niet uitblijven na de monsterzege bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, waarbij vijftien van de 39 zetels werden binnengehaald. Dordrecht zit de Sleekings aan het hart gebakken.,, Al vijf generaties lang, meldt de wethouder. Hij lijkt ook niet van plan te zijn die ketting te doorbreken. Aanvankelijk werkzaam in het basisonderwijs in Krispijn en Wielwijk verlegde hij later zijn werkterrein naar Rotterdam om in het middelbaar onderwijs als docent Nederlands en informatica aan de slag te gaan en vervolgens ook een coördinerende en adviserende taak op zich te nemen. Maar hij bleef in Dordt wonen en bemoeienis houden met de plaatselijke politiek. Dat begon al in de jaren 70 bij de PPR. Zijn betrokkenheid op stad en eiland uitte zich vooral in het opkomen voor natuurbescherming. Gezin en onderwijs eisten hem echter dermate op dat hij zijn politieke ambities voorlopig even stil legde, maar Sleeking kwam terug en wel bij Eco Dordt, nu al weer jaren bekend onder de naam Beter voor Dordt. De tijd was er rijp voor om mee te gaan regeren in het dagelijkse bestuur van de stad.,,er zijn fouten gemaakt, zegt Sleeking,,,en die moeten we niet willen verdoezelen. Zaken als bijvoorbeeld de Zuidpolder, Stadswerven en Drechtwerk hebben aversie opgeroepen en daar moeten we leergeld mee betalen. Welke rol hij ziet weggelegd voor het nieuwe college als het gaat over het bedrijfsleven? Kort en krachtig:,,we hebben een ondernemende regio die volop kansen biedt, bijvoorbeeld op het verder ontwikkelen van de maritieme sector. De grote projecten op de westelijke Dordtse oevers zijn een enorme opgave. Met het aanpakken van verouderde bedrijfsterreinen zijn vele miljoenen gemoeid. Met de landelijke onverwacht nipt de verkiezingen gewonnen waardoor ik formateur werd. In mijn nieuwe rol als wethouder ga ik aan de slag met een brede portefeuille. De thema s waar ik mij mee bezig mag houden zijn; economie en binnenvaart, wijkgericht werken, zorg en welzijn en sport en cultuur. Het spreekt voor zich dat bij een oud-ondernemer de economie na aan het hart ligt. De nadruk op de binnenvaart heeft natuurlijk met mijn verleden te maken, hoewel deze beeldbepalende sector ook best in de portefeuille genoemd mag worden. De financiële mogelijkheden zijn de komende periode beperkt maar ik denk dat Zwijndrecht, luisterend naar èn met waardering voor het bedrijfsleven, een behoorlijke stap voorwaarts kan maken. Doelstelling is hierbij de lokale economie te versterken en het vestigingsklimaat te optimaliseren zodat de voorwaarden zo zijn dat het bedrijfsleven alle ruimte krijgt te excelleren. overheid hebben we daarvoor een deal kunnen sluiten. Zuinig omgaan met bedrijfsgrond staat hoog genoteerd, evenals verbetering van de infrastructuur, waarvoor de nieuwe fly-over N3-A16 moet zorgen.,,stadswerven is een aantrekkelijk gebied voor de combinatie bedrijvigheid/onderwijs. De economische recessie heeft tot uitstel van bouwprojecten geleid, maar ik hoop dat er in toch een begin kan worden gemaakt met de ontwikkeling. Het beter op elkaar afstemmen van arbeidsmarkt en onderwijs is een kreet die al vele malen heeft geklonken. Sleeking zegt het ook nog maar eens.,,jongeren moeten niet worden opgeleid voor werkloosheid. Het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen daar met elkaar heel veel aan doen. In de zorg en het toerisme liggen kansen te over. Een aantrekkelijke stad is ook van het grootste belang voor ondernemers. Daar houd je jonge werknemers mee vast. Daarom is goed onderwijs, ook op HBO-niveau, binnen je stad van enorme betekenis. Dordt is bezig met een behoorlijke inhaalslag op opleidingsgebied, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Sleeking ziet, net als de overige leden van het college, een university college in Dordrecht helemaal zitten. Het gaat om een academische opleiding met intern verblijf voor de studenten. Sleeking:,,Dat biedt toekomstperspectief. Eenmaal afgestudeerd kunnen ze hun capaciteiten inzetten in het bedrijfsleven in de Drechtsteden. Beter kun je je niet wensen. Nel van de Berg Oud -journaliste

4 kasgeld. Een belangrijke reden vinden we in het voorzichtigheidsprincipe. Uit veiligheidsoverwegingen hou je in onzekere tijden meer geld achter de hand. Je kunt immers maar nooit weten. Nu kan je dit ook overdrijven en jezelf angst aanpraten. Dan wordt het een self-fulfilling prophecy, je roept over je af datgene wat je nu net niet wilt. Een reden waarom we al in het voorjaar 2009 de overheid waarschuwden niet direct op de rem te trappen, maar juist de nodige en reeds geplande investeringen naar voren te halen om daarmee de economie op gang te houden. Dit heeft echter niet voldoende mogen baten. Inmiddels kijkt de regering aan tegen een jaarlijks tekort van 30 miljard en zijn maatregelen nodig. Nu in verkiezingstijd rollen de vele bezuinigingsplannen over de beeldbuis, de een nog onheilspellender dan de ander. De gemiddelde Nederlander, ook wel financiële analfabeet genoemd, ziet het niet meer zitten en ziet zijn inkomen van alle kanten bedreigd. Dus stoppen we met consumeren, durven geen huis of auto meer te kopen en plaatsen het geld op de bank tegen een schamele rente. Nu is er niks mis met sparen (ondanks alle DSB-achtige reclames), maar je kunt ook overdrijven. Il Campo Mijmeringen vanaf een plein onder de Toscaanse zon. La dolce vita, het goede leven in de verkwikkende Italiaanse zon. Wat is het weer heerlijk om hier te zijn op het Piazzo del Campo. Het besef dat het thuis koud is en regent, maakt het alleen maar nog leuker. Je wordt stil van de overweldigende schoonheid van de Campo. Een schelpvormig middeleeuws plein in het hart van Sienna waar je wel uren achtereen wilt vertoeven. In gedachten stel je je voor hoe het hartje zomer moet zijn tijdens de zonovergoten Palio, waarbij de verschillende contrades (stadswijken) tegen elkaar strijden in een paardenrace rond dit plein. Ongezadeld, want of de ruiter nog op het paard zit bij de finish maakt niet uit. Een ongekend volksfeest dat al eeuwenlang hier wordt gehouden en de gemoederen opzweept. De Campo wordt gedomineerd door het Palazzo Pubblico, gebouwd in de 14e eeuw als zetel van het stadsbestuur: de Raad van Negen. Hoe je ook rondkijkt, je ogen worden steeds vanzelf naar dit majestueuse gebouw getrokken. Maar vergeet dan niet ook achter je te kijken naar de Fonte Gaia: de vrolijke fontein vol reliëfs en structuren. Een meesterwerk waar beeldhouwer Jacopo di Piero della Quercia wel 10 jaar aan heeft gewerkt. Onbegrijpelijk dat ik hier al enkele jaren niet meer ben geweest. Nu wil je niet meer weg. Op het plein zitten en liggen overal groepjes jongeren. Te discussiëren, muziek te maken of gewoon lui te baden in de voorjaarszon. Fare niente, het zalige nietsdoen. Geen zorgen aan je kop, nergens aan denken. Gewoon genieten. Wellicht moet je hier geboren zijn om dat te kunnen. Nederlanders zullen daar wel een gen voor missen. Gelukkig zijn met wat je hebt, geen zorgen maken voor de dag van morgen. Daarvoor moet je een mediterrane herkomst hebben, daar zijn wij te nuchter voor. Eigenlijk zijn we van nature tobbers en zwartkijkers. Een nijver volkje dat driftig spaart voor de dag van morgen. Je kunt immers maar nooit weten wat voor onheil er nog komt. Wees gerust de ellende komt wel vanzelf en wij doen vaak nog extra ons best om dat proces te versnellen. Zo raakte mij het nieuws dat we in Nederland zoveel spaarden in deze crisistijd. Rond het miljard per maand (!), met zelfs een forse uitschieter naar boven in april. Over heel 2009 hebben we samen meer dan 12 miljard op onze spaarrekeningen bijgeschreven. En maar klagen!! Gezegend met een economische opleiding moet ik denken aan de oude Keynes. Die gaf een aantal principes voor het aanhouden van Hoewel de economie in 2009 maar met zo n 4% daalde, zijn bij veel bedrijven de gevolgen veel dramatischer. Een omzetverlies van 20 tot 30% is helaas geen uitzondering. Hoe kan dat, terwijl we gemiddeld zo weinig inboeten. Is de financiële kennis in het bedrijfsleven nog minder dan bij de gemiddelde burger? Zijn er nauwelijks meer ondernemers, maar slechts bange wezels die elke dag de beurskoers van hun bedrijf angstig volgen. Waar is die zo veelgeroemde VOC-mentaliteit gebleven? Mensen die ondernemen, kansen ruiken en er naar handelen. Rond 2005 hoorde ik een directeur van een bekende international spreken over hun fout van de afgelopen jaren. Zij hadden in de recessiejaren daarvoor onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe schepen, nu moesten ze alles op alles zetten om tijdig hun plannen te realiseren. Met veel hogere staalprijzen, met onvoldoende capaciteit op de werven, enorme levertijden van cruciale onderdelen. Het strategisch denken ontbrak blijkbaar in de jaren daarvoor. We hebben vaak de mondvol van anticyclisch investeren. Juist in periodes dat er ruimte is de order plaatsen, dat scheelt enorm in de prijs. Zo koop je in de handel extra voorraad in als de prijzen laag zijn, en ben je voorzichtiger in dure tijden. Als je marge wil maken, moet je daar altijd slim op inspelen. Maar je handelt daar wel tegen het marktdenken in, dat vraagt om inzicht, visie en lef. Dan moet je wat verder kunnen kijken dan de komende kwartaalcijfers en de bonusafrekening. Dat vraagt ook om een gedegen bedrijfsfinanciering, zodat je voldoende middelen hebt om dergelijke kansen te benutten. Want verwacht bij bankiers geen bevlogen lange termijn visies, die leveren veelal enkel de paraplu als de zon al doorbreekt. Wellicht dat daarom juist in deze tijden de oude gedegen familiebedrijven het goed doen. Maar genoeg sombere gedachten. De zon schijnt hier, er is geen bankparaplu nodig en het terras lonkt. Net weer gezellig de verkiezingen, een maandenlange formatie als gezelschapspel op de tv (in de UK een coalitie binnen 5 dagen!!), als gevolg van collectief geheugenverlies het verdwijnen van de breekpunten, met uiteindelijk een regering vol personen waar we vaak nog nooit eerder van hebben gehoord. Een regering die volop gaat bezuinigen. Hoewel bezuinigen.??? Van Dale noemt dit: uitsparen. Dat begrip lijkt mij meer te liggen in het verminderen van de lasten, maar ik ben bang dat het de kant op zal gaan van het verhogen van de inkomsten. Dus een lastenverzwaring voor de burgers. Maar ja, zo goed ben ik nooit geweest in talen. Dus zal ik het wel weer verkeerd begrijpen. Maar al dit gemijmer op de Campo moet natuurlijk wel een zinnige wending krijgen. Graag iets positiefs waar de nieuwe bewindspersonen mee worden geholpen. Dat we moeten bezuinigen op de uitgaven staat voor ons als niet-grieken wel vast, maar waar zou dat op kunnen zonder onze welvaart aan te tasten? Dat valt waarachtig niet mee, want de zon prikt en de wijn laat zich gelden. De gedachten gaan natuurlijk vanzelf naar de schitterende fresco s in het Palazzo Pubblico: de beroemde allegorische voorstellingen uit 1338 van het goede en slechte bestuur door Ambrogio Lorenzetti. In de stad onder het goede bestuur zien we florerende bedrijfjes, dansende meisjes en landarbeiders die de oogst binnenhalen. Een bestuur dat zorgt voor goed functioneren en onrecht bestrijdt. Ik zie daarbij echter niet een fors apparaat dat zich bezig houdt met allerlei subsidies. Daarbij doel ik niet direct op de ondersteuning van het brede verenigingsleven, wat zo belangrijk is voor onze maatschappij en sociaal functioneren. Maar op al die zogenaamde doel- en stimuleringsmaatregelen. Regelingen waar lokale ambtenaren, onderwijsmedewerkers en vele anderen de hele dag mee bezig zijn om ze binnen te halen, terwijl op het ministerie en bij provincie vele afdelingen zijn die allerlei regels bedenken om maar toezicht te houden op de besteding en beleidsinformatie (??) verzamelen. Of dit rondpompen van geld enig nut heeft kan vaak niet worden aangetoond, maar is zelden onderwerp van discussie. Maar al te vaak bekruipt mij het gevoel dat het meer gaat om de financiering van bestaande instanties, dan het beoogde doel. En na de subsidieperiode zoekt men weer een alternatieve publieke geldbron om het eerder opgerichte apparaat in stand te houden. Dit lijkt mij een onderwerp om eens kritisch te bezien. Daarbij adviseer ik het KIS principe te volgen: Keep it simple!!! Maar nu eerst de simpele geneugten van Toscane. Een goed glas Chianti, met een bakje knabbels en ongegeneerd staren naar al dat fraais voor je ogen. Zowel het historische schoon, als datgene van recentere datum. (PdW)

5 Ondernemers Kil III door KPN misleidt met vals beroep op OPTA Begin 2010 hebben de bij ons aangesloten ondernemers op bedrijventerrein Kil III onze interventie ingeroepen met betrekking tot een eenzijdige tariefsverhoging van KPN naar aanleiding van een beweerdelijk besluit van OPTA. Op of omstreeks 10 juli 2007 heeft KPN met de ondernemers een overeenkomst gesloten met betrekking tot de aanleg en instandhouding van een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein. In het kader van genoemde overeenkomst hebben de ondernemers feitelijke en financiële medewerking verleend aan de aanleg van een glasvezelinfrastructuur. Als tegenprestatie voor genoemde medewerking is KPN met de ondernemers een levering tegen aantrekkelijke tarieven overeengekomen. De gesloten overeenkomsten voormeld hebben een duur van drie jaren. Inmiddels is circa anderhalf jaar verlopen. KPN heeft recent aangegeven de afgesloten contracten open te moeten breken op last van OPTA, omdat KPN met de ondernemers te lage tarieven zou zijn overeengekomen, vergeleken met de overige afnemers van KPN. De ondernemers verzetten zich uitdrukkelijk tegen verbreking van de tussen hen en KPN gesloten overeenkomsten en houden KPN onverkort aan de tussen de ondernemers en KPN gesloten overeenkomsten. Naar de mening van de ondernemers komen bovenomschreven omstandigheden geheel voor rekening en risico van KPN. KPN moet dan ook zelf een oplossing zoeken voor haar problemen met OPTA. Werkgevers Drechtsteden heeft namens de ondernemers aan OPTA verzocht te bevestigen dat KPN door OPTA gehouden zou worden om haar tarieven aan te passen dan wel de contracten met ondernemers te verbreken. OPTA heeft medegedeeld, dat KPN sinds 1 januari 2009 voor veel van de wholesalediensten van KPN een zogeheten (wholesale) non-discriminatieverplichting is opgelegd. Als onderdeel van deze non-discriminatieverplichting zijn gedragsregels voorgeschreven. Gedragsregels schrijven voor dat KPN geen (externe) wholesaletarieven mag hanteren die voor andere aanbieders op de zogeheten downstreammarkten tot margeuitholling leiden. Vereenvoudigd weergegeven komt deze regel er op neer dat het retailbedrijf van KPN geen (zakelijke) eindgebruikerstarieven mag hanteren die onder de inkoopkosten van het wholesalebedrijf van KPN liggen. Bij de toetsing van retailtarieven aan de gedragsregels wordt dus in feite bekeken of een concurrent dit aanbod kan matchen op basis van inkoop bij KPN zelf. Indien niet aan de toets van de gedragsregels wordt voldaan, dient KPN in beginsel de wholesaletarieven voor externe afnemers te verlagen tot een niveau dat wel aan de toets voldoet. KPN heeft er in het onderhavige geval blijkbaar bewust voor gekozen om niet het onderliggende wholesaletarief voor derden te verlagen, maar heeft - teneinde toch aan gedragsregels te voldoen - het retailtarief voor de ondernemers verhoogd. Het is op grond van vorenstaande dat Werkgevers Drechtsteden zich namens de ondernemers verzet tegen verbreking van de tussen ondernemers van Kil III gesloten overeenkomsten met KPN en KPN onverkort houdt aan de tussen de ondernemers en KPN gesloten overeenkomsten. Inmiddels schijnt de noodzaak tot aanpassing van de tarieven te zijn vervallen. KPN heeft zelf beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Op 16 april heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het OPTA besluit dat ten grondslag ligt aan de KPN actie, vernietigd. De noodzaak tot verhoging van de tarieven lijkt dan ook niet langer actueel en de ondernemers wachten de stappen van OPTA respectievelijk KPN verder af. KPN heeft aangegeven dat de marktafbakening onvoldoende onderzocht en onderbouwd is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft het beroep van KPN op dit punt gegrond verklaard en aangegeven dat OPTA binnen 6 maanden een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld, dat het besluit nauwelijks concrete informatie bevat over de concurrentiedruk die uitgaat van het gebruik van gebundelde koperaansluitingen, over de precieze capaciteitsbehoefte van eindgebruikers in de toekomst en de verhouding tussen het aantal op koper en op glas gebaseerde huurlijnen in het segment tussen 2 en 20 Mbit/s. Verder oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat het besluit onvoldoende adequate feitelijke onderbouwing biedt van de prijssprong tussen huurlijnen met een capaciteit tot en met 20 Mbit/s en huurlijnen met een hogere capaciteit. De ondernemers wachten de stappen van OPTA in spanning af, maar een ding is duidelijk, ze zullen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij de eenzijdige tariefsaanpassingen van KPN. Gert Jongeneel Bestuurslid WD NB. Kpn heeft het bezwaar gegrond verklaard. Dit betekent een eerbiediging van het eerder afgesloten glasvezel contract. KPN heeft een compensatieregeling aangeboden. Een mooi resultaat dankzij de inspanningen van Werkgevers Drechtsteden en de Bedrijvenvereniging van Dordtse Kil III. Advertentie plaatsen in In het nieuwsd Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om een mooie advertentie te plaatsen in In het nieuwsd? Neem dan contact op met ons secretariaat. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten. Tel

6 De aanhouder wint! Een mooi spreekwoord dat helaas niet altijd op gaat. Maar in het geval van het behoud en de invulling van de bedrijvenlocaties t Plaatje en de Oostpoort geldt het gelukkig wel. Een korte uitleg is op zijn plaats. t Plaatje - de deels leegstaande locatie naast IHC Sliedrecht - is al geruime tijd in beeld voor de opvang van watergebonden bedrijven. Een gewilde locatie voor maritieme bedrijven. Maar ook een complexe herstructureringslocatie met veel problemen. Ruim 5 jaar geleden leek een extra bottleneck te ontstaan. In een nieuw voorontwerp bestemmingsplan voor t Plaatje en het aangrenzende bedrijventerrein Kerkerak werden lagere milieu hindercategorieën voorgesteld. In opdracht van de V.S.O en de Kamer voerde akoestisch adviesbureau DGMR een second opinion uit. De conclusie was helder: er was geen reden om deze verlaging in te voeren. Het gemeentebestuur nam de second opinion zeer serieus en trok het voorontwerp bestemmingsplan in. In de jaren daarna werd - met de kandidaat vestigers - gewerkt aan een concreet plan voor t Plaatje. Eind 2009 was het tijd voor een nieuw voorontwerp bestemmingsplan. Een voorontwerp waarin de gemeente Sliedrecht haar toezegging nakwam en de bedrijven mét hun milieueisen heeft opgenomen. Daarmee maakt de gemeente de maritieme invulling van t Plaatje mogelijk. De locatie Oostpoort is ongetwijfeld bij u bekend. Deze leegstaande bedrijvenlocatie - op de grens tussen de Dordtse bedrijventerreinen Eerste en Tweede Merwedehaven - was sinds het vertrek van de EZH - eigendom van diverse projectontwikkelaars en bestemming voor meerdere ruimtelijke plannen. Deze plannen hadden gemeen dat uitgegaan werd van transformatie. Woningbouw, een megabioscoop, een supermarkt XL en een nieuw stadion voor FC Dordrecht waren de meest bekende én spraakmakende opties. De Kamer heeft - samen met de WD en de DOV - voortdurend gepleit voor behoud van de Oostpoort als (nat) bedrijventerrein. Overigens bleef ook de provincie deze mening toegedaan. Transformatie betekent immers niet alleen verlies aan 12 ha bedrijventerrein maar ook mogelijke beperkingen voor de milieuruimte op de gezoneerde aangrenzende bedrijventerreinen. Onze Kring Drechtstreek heeft uitvoerig discussie gevoerd met één van de projectontwikkelaars over de transformatieplannen. Er volgde zelfs een overleg tussen de projectontwikkelaar en oud-kvk voorzitter Frans Lavooij. En natuurlijk lieten de WD, DOV en de Kamer geen inspraakreactie onbenut om het pleidooi voor behoud van de Oostpoort als bedrijventerrein kenbaar te maken. In de vergadering van de Kring Drechtstreek op 7 april jl. besloot de Kring tot het opstellen en de financiering van een EER voor de Oostpoort, een - met een MER vergelijkbare - Economische Effect Hoe goed begrijpt úw bank u? Zoekt u een bankier die zich verdiept in uw business-dilemma s? Die u actief helpt uw werkkapitaal te optimaliseren? Die u in deze onzekere tijden adviseert over het zeker stellen van betalingen door afnemers? Onze ambitie is u te verrassen met een brede expertise! Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking, Tel (078) of stuur een naar: 0909_Adv bedrijvengids_228x300mm Dordrecht.indd :30 Rapportage waarvoor op initiatief van de Kamer een model is ontwikkeld. Dat is niet meer nodig. Kort na de kringvergadering verscheen het coalitie-akkoord van Dordrecht waarin de wens van WD, DOV en Kamer wordt gehonoreerd: de Oostpoort zal ingericht worden ter versterking van de aan de scheepvaart gerelateerde bedrijven. Een compliment voor het nieuwe college én een compliment voor de WD, DOV en Kamer wiens vasthoudendheid succes hebben gehad! Goed voorbeeld doet goed volgen. Wat de Kamer betreft mag - na t Plaatje en de Oostpoort - een goed bestemmingsplan voor het Papendrechtse bedrijventerrein Oosteind (zónder verzachting van de milieucategorieën) aan deze nieuwe reeks worden toegevoegd! Alize de Snoo Secretaris Kring Drechtstreek Kamer van Koophandel Rotterdam Industriedag 18 november 2010 De invulling van de Industriedag vordert gestaag. We hebben al van een drietal interessante sprekers een toezegging ontvangen dat ze een inleiding willen houden binnen de kaders van ons thema. Als eerste heeft Joop Wijn aangegeven dat hij graag wil vertellen over de wijze waarop de nieuwe financiele orde u kan helpen om als ondernemer succesvol te zijn. Professor dokter Paul Frissen (NSOB) zet uiteen hoe efficiënt en effectief de overheid zou moeten faciliteren om u als ondernemer succesvol te laten zijn. Ruud Koornstra, directeur van Tendris Holding, heeft de prestigieuze Big Improvement Day (BID) Award voor het beste idee gewonnen. De jury kende deze prijs toe op basis van het feit dat Koornstra heeft bewezen dat duurzaam ondernemen oneindig veel kansen biedt voor een betere wereld. Wij willen graag meer horen over deze manier van ondernemen en de kansen die hieruit voortvloeien. Het sprekersplatform is nog niet compleet dus informatie over de anderen houdt u nog van mij tegoed. Tevens ben ik nog op zoek naar een goede aanmeerplaats voor de boot waar we tevens 250 auto s kunnen parkeren. Indien u mij daarmee kunt helpen, hou ik me aanbevolen. En, ja natuurlijk, zoals u onderhand van mij gewend bent, maak ik me dit jaar weer zorgen over de sponsoring. Gaat het financieel lukken om de dag rond te krijgen? Het blijft een uitdaging, maar ook dit jaar ga ik deze weer aan en hoop met uw medewerking een mooie dag neer te kunnen zetten. Barbara Keuzenkamp Secretaris 10 11

7 Leerlingen Stedelijk Dalton koken voor de WD Op 21 april jl. was de WD te gast bij het VMBO van het Stedelijk Dalton Lyceum op het Leerpark. Dit vakcollege stelt de beroepshouding vanaf leerjaar 1 centraal. Ze willen de leerlingen in een vroeg stadium interesseren voor Techniek, Zorg & Welzijn en Handel & Administratie. Tijdens de introductie door Cor Dijkmans, projectleider van het vakcollege, werd uitgebreid stilgestaan bij wat bedrijven kunnen verwachten van de school. Daarna vervolgde Marian Luyten, locatie directeur, de introductie. Zij wees op het belang van een betrokken bedrijfsleven voor het goed functioneren van de beroepsopleiding. Het vakcollege streeft naar een duurzame en gestructureerde relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door het beroepsbeeld aan te scherpen zijn bedrijfsbezoeken en excursies in kleine groepjes nodig. Belangstelling van de leerlingen en de specifieke opleiding bepalen dan het soort bedrijfsbezoek. Om dit te kunnen realiseren is de vorming van een netwerk van relevante bedrijven van groot belang voor de school. Na de introductie konden wij in kleinere groepen deelnemen aan de workshops (techniek, ondernemen en uiterlijke verzorging). Bij de drukst bezochte workshop techniek, kregen wij een uitgebreide presentatie van de leerlingen zelf over hun stage-ervaringen bij bedrijven uit de regio. Het was goed om te zien hoe enthousiast deze jonge leerlingen over hun stage-ervaring kunnen vertellen. Maar ook om het belang van stages voor deze leerlingen te zien. Daarna mochten wij zelf onze handen uit de mouwen steken om een werkstuk te maken. Het uitstekend georganiseerde bezoek werd afgesloten met een heerlijk buffet, georganiseerd door de leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum. Dit bedrijfsbezoek was voor ons als detacheerder van technische specialisten leerzaam. Het is voor een vakcollege van essentieel belang over voldoende stageplaatsen te kunnen beschikken. Ivo de Wildt Dewitec Detachering Rigide aanbestedingsbeleid van regio wekt wrevel Inmiddels heeft u het ook al in de krant kunnen lezen Werkgevers Drechtsteden in actie tegen wat het rigide aanbestedingsbeleid van de regio Drechtsteden en/of de gemeente Dordrecht zou kunnen worden genoemd. Enige weken geleden hebben we onder leiding van de deskundige en betrokken Gert Jongeneel een workshop beleefd met een twintigtal ondernemers van diverse beroepsgroepen. Met elkaar hebben we in eerste instantie de ervaringen met het lokale/regionale aanbestedingsbeleid geïnventariseerd. De ervaringen waren allemaal hetzelfde. De disproportionaliteit van de ondergrens waar een inschrijvende partij aan dient te voldoen. Zo is er onlangs een aanbesteding van reïntegratie geweest waarbij zelfs het Da Vinci College en Drechtwerk bij voorbaat niet mee konden doen. Idem voor bijvoorbeeld schoonmaakbedrijf Van Ooijen. Ook werd het voorbeeld genoemd van de aanbesteding van het Stationsplein. De eisen zijn zo hoog dat regionale partijen sowieso al niet mee kunnen doen. Dit irriteert het regionaal bedrijfsleven in hoge mate en men vindt het niet acceptabel. Tevens werd aangegeven dat het slechts op prijs selecteren in veel gevallen absoluut niet de hoogste kwaliteit garandeert. In tegendeel zelfs. Meerdere aanwezige partijen konden dit met pregnante voorbeelden onderstrepen! Tot slot werd het maatschappelijk duurzaam ondernemen benoemd. De gemeente/regio doet meermalen een beroep op het regionaal bedrijfsleven mee te doen/denken in allerlei projecten, ook bv. middels sponsoring en/of deelname aan werkgroepen en zo. Dit gaat natuurlijk niet werken als bij aanbestedingen regionale bedrijven al dan niet bewust worden gepasseerd. De aanwezige organisaties hebben aangegeven dat het een goede zaak zou zijn indien de WD over het bovenstaande in gesprek gaat met de gemeentelijke bestuurders en/of het bureau Inkoop. Ook lijkt het handig indien brancheorganisaties hierin een rol gaan vervullen! Voor de bouwnijverheid, in de persoon van de regiomanager van Bouwend Nederland, lopen reeds gesprekken met gemeentelijke vertegenwoordigers. Onze voorzitter Teun Muller heeft tijdens een gesprek met de nieuwe burgemeester van Dordrecht deze problematiek indringend onder de aandacht gebracht. U kunt óók voor wat betreft dit onderwerp op uw vereniging rekenen! Contactpersoon is in eerste instantie Gert Jongeneel. Arie van den Herik Bestuurslid WD Boeiend bedrijfsbezoek bij IHC Met een woord van welkom opende voorzitter Teun Muller de algemene ledenvergadering. Door problemen op de weg ving de algemene ledenvergadering iets later aan. Na de goedkeuring van de jaarstukken en de herbenoeming van Bert de Winter werd de ludieke werkvorm petje op, petje af geïntroduceerd. De bestuursleden stelden weetvragen uit hun portefeuille aan de leden, waarop met behulp van een groene of rode pet antwoord gegeven moest worden. Uit de beantwoording kwam duidelijk naar voren dat de belangen van het heterogeen samengestelde gezelschap toch zeer divers zijn. De vraagstellingen hadden betrekking op kennisdeling in ICT, mobiliteit, jeugdwerkloosheid, arbeidsmarkt, geluid en economische visie ontwikkeling. Als algehele conclusie kwam naar voren dat het de regio niet ontbreekt aan plannen maar wel aan daadkracht. Na de vragenronde werd er door Henk van Muijen, Directeur MTI Holland- kenniscentrum van IHC Merwede een algemene presentatie van IHC Merwede gegeven. Hieruit kwam voor mij duidelijk naar voren dat het een zeer Innovatief bedrijf betreft. In de loop van de jaren heeft IHC zich geprofileerd als een van de belangrijkste bedrijven in de baggerindustrie. Tevens is het mooi om te zien, dat er veel wordt geïnvesteerd in de toekomst en hier ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden dan alleen de baggerwerkzaamheden. Zo is de deep sea mining een zeer belangrijk speerpunt voor IHC. Volgens de heer Van Muijen liggen hier grote kansen voor de toekomst. Na de presentatie werd het gezelschap opgedeeld in een aantal groepjes en werd een rondleiding gegeven over het terrein van IHC Merwede Sliedrecht. Hier liggen meerdere type schepen van klein tot groot. Het is goed om te zien dat er in de Drechtsteden zulke grote en innovatieve schepen worden geproduceerd. Een zeer leerzame en fascinerende rondleiding door een bedrijf wat na bijna 70 jaar nog steeds groeiende is. De middag werd afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje waarbij op een ontspannen manier genetwerkt kon worden. Sebastiaan Hageman Hageman Electro 12 13

8 Broodje-IT bijeenkomst Deze eerste lunchbijeenkomst op 21 april nieuwe stijl waren we te gast bij Codeless in Dordrecht. Na, onder het genot van een heerlijke lunch, met elkaar te hebben kennisgemaakt, worden beide onderwerpen met verve uiteengezet door de inleiders en ontstaat er de nodige interactie. Glasvezel/breedband (Wico van Helden). Gezien de actualiteit op Kil 3 een onderwerp dat alle aandacht heeft. Werkgevers Drechtsteden, daarbij ondersteund door de stichting Breedband, zet zich in om een Open Netwerk te creëren waar zowel non-profit als profit (de op handen zijnde statutenwijziging onderstreept dit), gebruik van kunnen maken. Qua infrastructuur is er al heel veel gerealiseerd; van Gorinchem tot Barendrecht (globaal) ligt er glasvezel. De stichting zet zich in om aan te haken op de Amsterdam exchange. Dat is hét knooppunt voor razendsnel internet. Daarbij gaan de Drechtsteden wat betreft glasvezelinfrastructuur bij de top binnen Nederland behoren. Lokaal is er veel gaande, maar het loopt vooral nog langs elkaar heen. Doelstelling is om dit te stroomlijnen. Eén van de speerpunten is vraagbundeling, zodat de aansluiting op de vele industrieterreinen in financieel opzicht bereikbaar wordt. Zeker met het oog op de schitterende diensten die nu al worden aangeboden en de mobiliteitsvraagstukken, een belangrijk issue voor elke Drechtsteden ondernemer. Daarom zal tijdens elke lunchbijeenkomst een aspect onder de aandacht worden gebracht. Codeless, software-ontwikkeling met echt toekomstperspectief (Roland Worms). Roland Worms gaat aan de hand van zijn presentatie in op een andere wijze van het ontwerpen van software. Samen met zijn vader heeft hij een gereedschap ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze complexe applicaties kunnen worden ontwikkeld. Dit heeft vele voordelen, zoals het feit dat eenvoudige aanpassingen door de klant zelf kunnen worden gedaan. Enerzijds een behoorlijke besparing op de kosten, anderzijds een time-to-market voor aanpassingen die veel korter is dan bij de vele andere systemen het geval is. Een ander groot voordeel is het feit dat de software zo is opgezet dat er van veroudering geen sprake meer is. Dat betekent dat de nieuwste ontwikkelingen en technieken steeds volledig kunnen worden geïntegreerd. Tenslotte is er nog de App-store waaruit vaak kosteloos functionaliteit kan worden gedownload en geïntegreerd in de oplossing die met Codeless is ontwikkeld. Daarbij blijft voor de toegang tot Codeless steeds maar slechts 1 licentie van 450,=/maand nodig. Kortom, een ware en welkome revolutie tussen al het geweld van de steeds groter en daarmee duurder wordende standaardpakketten! Peter de Graaf NavyX VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP DONDERDAG 27 MEI Deze keer zijn we te gast bij De Giessen in Hardinxveld-Giessendam. De Giessen heeft inmiddels naam gemaakt in de regio en is uitgegroeid tot een speler van formaat. Jan Mudde heet ons van harte welkom en onder het genot van een heerlijke lunch krijgen we de nodige informatie aangereikt. Glasvezel/breedband (Wico van Helden) Aan de hand van een korte presentatie geeft Wico ons een beeld van de reeds aanwezige structuur binnen de Drechtsteden-regio en de directe omgeving daarvan. De ambitie van de stichting Breedband is om dit verder uit te bouwen, zodat er een ultrasnel, betrouwbaar en open netwerk ontstaat waarop hoogwaardige diensten worden aangeboden. Zeker wanneer het gaat om Cloudcomputing is een dergelijk netwerk een pré. De Giessen (Jan Mudde, William Geluk en Gert Lunenborg) William Geluk van De Giessen en Gert Lunenborg van sevenp nemen ons mee in de wereld van Cloud-computing. Ditmaal geen gebakken lucht, zoals ICT in het verleden wel eens smalend werd genoemd maar een duidelijk nieuwe tendens in ICT. In essentie houdt Cloud-computing in dat via de Internet netwerkstructuur diensten worden afgenomen, waarbij de software (en inmiddels ook andere ICT-zaken) buitenshuis staat. De voordelen zijn legio, waarbij met name de gunstige prijsstelling voor gebruik en beheer opvallen. Het is zelfs zo dat rekenkracht via een dergelijke constructie kan worden ingehuurd. Met verwacht dat de komende jaren de impact van Cloud-computing enorm zal groeien. Meer over Cloud-computing en de toepassing ervan vindt u in de slideshow op de WD-website. De opkomst was bijzonder bemoedigend. De bijeenkomst werd bezocht door een 15-tal leden, waar onder een aantal mensen die voor het eerst een WD IT-bijeenkomst bezochten. Door het agenderen van onderwerpen die hot zijn en waar u wat aan heeft, hopen we dat dit aantal nog verder groeit. Tot zover de verslaglegging. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 23 september. Hartelijke groet, Peter de Graaf Werkgevers Drechtsteden niet te vermijden in Schouwburg Kunstmin Het begint de laatste jaren een gewoonte te worden dat Werkgevers Drechtsteden haar leden vergast op een gezellige avond in Schouwburg Kunstmin. Op donderdagavond 8 april stond de theatershow van Het Groot Niet te Vermijden op het menu. Het was een hernieuwde kennismaking met deze rasartiesten die in 2007 ook al eens op het programma stonden. Gehuld in een kanariegeel kostuum, omhangen met opzichtig gouden sieraden en met een heftig getoupeerd kapsel lalt Cor van Tonningen in de microfoon dat hij die handjes in de lucht wil zien en dat insteken bij je buurman of buurvrouw die gezelligheid alleen maar kan verhogen. Op een groot videoscherm gaat Van Tonningen een duet aan met zijn overleden moeder Corrie, die al kettingrokend, rochelend en hoestend een smachtend levenslied ten gehore probeert te brengen. Dat er hier sprake is van een vette knipoog naar het wanstaltige optreden van de familie Hazes ter gelegenheid van het overlijden van de Amsterdamse volkszanger en naar een dito optreden van Willeke Alberti met haar gestorven vader, moge duidelijk zijn. Gekker wordt het nog, wanneer uit eerbetoon de op de middenstip van een voetbalveld geparkeerde doodkist van Van Tonningens moeder door een terreinknecht wordt voorzien van een smetteloos witte kalkstreep die de absurditeit van deze persiflage nog eens extra onderstreept. In het programma met de naam Long Way Home wisselen sterke, van de hedendaagse popmuziek afgeleide nummers en bizarre sketches elkaar in hoog tempo af. Opvallend is deze avond hoe goed Louis Kockelmann, Jochem Kroon, Sjoerd Plak, Peter Tinke en Martin Bakker zowel vocaal als instrumentaal met elkaar een perfect geoliede machine vormen. De afloop van de meeste grappen is voorspelbaar, maar toch zijn ze nooit oubollig en is het keer op keer weer lachen geblazen. Dat de groep een sterke voorliefde heeft voor de Scandinavische en voormalige Oostbloklanden blijkt zeer frequent uit de aan het Deens, Russisch en Zweeds ontleende teksten. Het is echter puur flauwekul. De Denen komen voorbij als trouweloze trollen. De Russen worden neergezet als eeuwige losers voor wie het leven Laat gratis reclame niet lopen!!! Het is soms opvallend hoe weinig bedrijven gebruik maken van de gratis reclame die het deelnemen aan allerlei competities kan bieden. Je komt er gratis mee in de krant, andere bedrijven kijken tegen je op, de trots van het personeel stijgt. En als je niet wint, krijg je vaak toch een goede spiegel voorgehouden tijdens het selectieproces waar je weer je voordeel mee kunt doen. Onlangs zat ik weer in de regionale jury van de Best Managed Companies, een competitie ondersteund door VNO-NCW, Kamer van Koophandel, Management Team en Deloitte. Het viel mij op dat er bij de regio Zuid-West Nederland maar 3 ondernemingen uit de Drechtsteden deelnamen. Overigens bedrijven die met vlag en wimpel doorgingen naar de landelijke eindselectie. Zij maken een grote kans om uiteindelijk bij de 50 bedrijven te horen die zich Best Managed Company 2010 mogen noemen. Met alle publiciteit daar omheen. 15 niet veel meer in petto heeft dan kommervolle berusting in de sterke drank. Hoewel het gevaar steeds op de loer blijft liggen te vervallen in ultieme meligheid, is daarvan bij deze theatergroep niet of nauwelijks sprake. Wanneer verveling dreigt, volgt een toch nog onverwachte wending. Kortom een collectief waarvoor je graag naar het theater gaat en dat je aandacht van begin tot einde weet vast te houden. Jaap Smits Iv-support Maar ik dacht wel: Waar zijn die andere pareltjes uit de Drechtsteden? Ik ken meerdere bedrijven die andere genomineerden zouden hebben verdrongen. Waarom doen zij niet mee? Hetzelfde zien we ook bij de jaarlijkse Ondernemersprijs Drechtsteden van de Kamer van Koophandel waar je je binnenkort weer voor kunt aanmelden. Als WD bestuur houden we dit nog in de gaten en attenderen we verschillende leden op deze competitie als we denken dat zij een uitstekende kandidaat zijn. Niet alleen de winnaars, maar ook de andere genomineerden krijgen door hun deelname ook veel terug. Het traject is altijd leerzaam. Denk er dus eens over na en laat dergelijke kansen niet lopen. Peter de Waard Bestuurslid WD

9 Op de stoel van de rechter Dragen onze rechters geitenwollen sokken? Het is de publieke opinie in Nederland dat het rechtssysteem veel te soft is en te lage straffen uitdeelt. Bovendien, zo is diezelfde publieke opinie, worden er veel te vaak taakstraffen opgelegd in plaats van gevangenisstraffen. Met andere woorden: Nederlanders vinden dat onze rechters geitenwollen sokken dragen! Om ons te laten ervaren waar een rechter dagelijks mee te maken krijgt zaten wij, op uitnodiging van Ten Holter Advocaten, op donderdag 20 mei als rechters-in-opleiding in de collegebanken. Voordat hij met zijn college begon betoogde onze docent, rechter Sander Geerars, hartstochtelijk dat geitenwollen sokken pertinent NIET tot zijn garderobe of die van zijn collega-rechters horen. Wij hoorden dit uiteraard welwillend, maar met enige scepsis aan; dat zouden we zelf wel uitmaken! De praktijksituaties werden ons heel verrassend gepresenteerd: de rechter schetste ons de situatie, het portret van de verdachte en het strafbare feit dat gepleegd was. Daarna volgde de eis van de officier van justitie Frits de Groot (officieel gekleed in toga!) en het pleidooi van de advocaten Tina Sandrk en Marcel Smit (ook allebei officieel in toga). De vraag aan ons was daarna: welke straf legt u de verdachte op en waarom? Lange en interessante discussies waren het gevolg. Tot groot plezier van Sander Geerars luidde onze uitspraak in één van de casussen nagenoeg unaniem: geen gevangenisstraf maar een taakstraf! Hij wees ons er fijntjes op dat we met deze uitspraak zonder enige twijfel het hele Nederlandse volk over ons heen zouden krijgen. Al met al was dit een dusdanig boeiende en leerzame bijeenkomst dat Barbara het zelfs goed vond om langer door te gaan dan Jeugdwerkloosheid: Een zorg voor later? De werkloosheid in de regio Drechtsteden-Gorinchem is opgelopen tot circa personen. Met 4,5% van de beroepsbevolking zitten we daarmee nog ruim onder het landelijk gemiddelde van 6,6%. Een reden om achterover te leunen, want het valt wel mee? Dat zou ons nog lelijk kunnen opbreken doordat de grootste stijging bij jongeren (< 27 jaar) zit, een groep die we zo dadelijk hard nodig hebben. Op is een schat aan informatie te vinden over de arbeidsmarkt, dit zelfs gespecificeerd per regio. Belangrijk daarbij zijn de NWW cijfers: de Niet Werkende Werkzoekenden die bij het UWV WERKbedrijf, het vroegere Arbeidsbureau, zijn ingeschreven en worden begeleid naar werk. Ondanks het lage percentage van onze regio, zien we dat de werkloosheid ook bij ons toch fors is toegenomen. De stijging ten opzichte van het jaar 2008 is circa 45%. En waarschijnlijk zijn we er nog niet, hoewel de cijfers de laatste maanden maar weinig toenemen. De regio kenmerkt zich economisch vooral door de (maritieme) maakindustrie, een sector die meestal nog wel even doorgaat vanwege langdurige projecten en grote orderportefeuilles. Maar de gepland was! Ten slotte nog het antwoord op de vraag boven dit verslag: niet vaker dan ondernemers! Sylvia Monné Van Lanschot Bankiers ordervoorraad is in hard geslonken en wellicht dat we nog behoorlijke klappen kunnen verwachten. We lopen daarmee altijd wat achter op ontwikkelingen elders in Nederland. Traditiegetrouw vinden we de meeste werkzoekenden in de categorieën ouderen (> 45 jaar) en laag opgeleiden. Maar de instroom is nu wel het hoogst bij de jongeren en vooral degenen met een MBOopleiding en hoger. Dat laatste is zeer verontrustend, want juist deze jongeren hebben we altijd hard nodig gehad en mogen we nu niet verloren laten gaan voor de sectoren die hen binnenkort weer met moeite zullen zoeken. Daarom moeten we degenen die al eerder een bewuste keuze hebben gemaakt voor de techniek, bouw of zorg ook zien te behouden. Het zal onze economie schaden als zij uiteindelijk uitwijken naar regio s die hen eerder werk kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond. Ook schaadt het deze sectoren als zij besluiten alsnog een andere studierichting te kiezen. De werkloosheid in harde cijfers (regio Drechtsteden-Gorinchem): december april april toename t.o.v jaar % jaar % jaar % % De mutaties in de groep jonge werkzoekenden zijn hoog. De maandelijkse instroom is ruim 300 nieuwe werkzoekenden, maar de uitstroom is ook fors. Dit zorgt ervoor dat de helft korter dan 3 maanden staat ingeschreven. Velen vinden toch nog snel hun weg, of besluiten iets anders te gaan doen zoals door leren. Maar in deze maanden komen er naar schatting schoolverlaters in de regio voor het eerst op de arbeidsmarkt, het wordt dus weer spannend of zij een baan kunnen vinden. Bij de verdeling van de jonge werkzoekenden valt het grote aandeel op met een hogere opleiding. De verdeling in die groep is als volgt: basisonderwijs 25% vmbo / mavo 37% mbo / havo / vwo 34% hbo en wo 4% Als we het forse 34% aandeel van mbo-havo-vwo bekijken, zien we dat dit vooral gaat om economische/administratieve beroepen, de technische beroepen en verzorgende/dienstverlenende beroepen. Juist de sectoren die de afgelopen jaren hun best moesten doen om aan personeel te komen en waar we ook in de toekomst weer grote tekorten mogen verwachten. Daar moeten we dus iets aan doen!! Verschillende sectoren, zoals de bouw, hebben al arrangementen om deze jongeren alsnog op te vangen. In de regio zijn er ook enige initiatieven op dat vlak. Zoals Metalent (via Marco de Korte / Deltametaal), zie In het nieuwsd van februari 2010, dat jongeren opneemt en hen voor een baan in de metaal opleiden. Een ander voorbeeld is het regionale opleidingsbedrijf Edukado (via Arie van den Herik / WD-SSPB), zie volgend artikel, dat eenzelfde soort weg bewandelt voor verschillende sectoren. Ondertekening convenant Route 27 Zoals u weet toont Werkgevers Drechtsteden een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit uit zich onder meer in actieve betrokkenheid bij de regionale plannen ter bestrijding van de nog immer toenemende jeugdwerkloosheid in deze regio. Talent dreigt verloren te gaan als óók in deze tijd werkgevers niet mee werken aan het beschikbaar stellen van stage- en/of leerwerkplekken. Werkgevers Drechtsteden is zich van deze verantwoordelijkheid bewust en laten het daarbij niet bij woorden alleen. In april is een convenant ondertekend waarbij Werkgevers Drechtsteden zich mede-eigenaar mag noemen van Route 27. Dit project is een voortzetting van het succesvolle Route 23. Doel is middels een actieve benadering jongeren kansen op werk en/of scholing te bieden! In de drechtsteden zijn honderden jongeren die niet op eigen kracht hun plek in de samenleving kunnen vinden. Route 27 biedt hierbij de nodige professionele ondersteuning. De andere eigenaren zijn: Sociale Dienst Drechtsteden, UWV, Da Vinci College en Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten. Arie van den Herik, directeur SSPB Bestuurslid WD, portefeuille Arbeidsmarkt Op de foto: Erik van Noordenne, commercieel directeur Da Vinci College, Tony Evers, adjunct-directeur Sociale Dienst, Marjan Middelburg, projectleider Route 27 en Arie van den Herik, directeur SSPB. Daarnaast kent de regio nog enkele algemene initiatieven om de werkloosheid te bestrijden, zoals: Drego.nl: het gratis en open digitale platform dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel bijeen moet brengen. Dit met jongeren die hun uitgebreide CV op Drego.nl plaatsen (vaak met een korte video), en bedrijven die hun vacatures en/of bedrijfspresentaties digitaal aanreiken. De Arbeidspool van de Sociale Dienst/WerkgeversServicePunt, waarbij mensen met een uitkering tegen een laag uurtarief en zonder risico voor de werkgever worden gedetacheerd met als uiteindelijke doel een baan bij het betreffende bedrijf. Beide zijn instrumenten op de arbeidsmarkt die in deze tijd zeer nuttig zijn, zowel voor de werkzoekende als zeker ook voor het bedrijfsleven. Want laten we goed beseffen dat door de vergrijzing de beroepsbevolking al krimpt en de komende decennia met zelfs 10% terug zal lopen. Zorg dat u dan niet achter in de rij staat om nog een gekwalificeerde werknemer te vinden. Peter de Waard Bestuurslid WD 16 17

10 Stichting DOCK zoekt opdrachten Deze doos staat centraal voor het (edu)kado dat we voor de leerlingen binnen de Stichting beschikbaar hebben! De Droom Opdrachten Stichting DOCK heeft in 2008 het eerste levenslicht gezien. In eerste instantie ontstaan vanuit een droom van een 15-tal creatieve ondernemers in Dordrecht. Zij wilden heel graag dat de sector zou gaan fungeren als soul of the city en de stad leuker, gezelliger en welvarender zou maken. Tevens dat de sector zou worden gevoeld, gezien en gebruikt als onmisbaar onderdeel van de economie. Bedrijven zouden hun bedrijfsvoering, exposure en rendement kunnen verbeteren door inschakeling van de sector. En er zou geen verspilling zijn van creatief talent en ideeën in Dordrecht. Om een goede portfolio op te bouwen, is DOCK op zoek naar een vijftal ondernemers in verschillende sectoren, waaronder detailhandel en zorg, maar ook ondernemers in de B2B sectoren. De opdrachten kunnen uiteenlopen van invulling van ruimtes tot bedrijfsvraagstukken waarop u een oplossing zoekt die anders is dan anders. Uiteraard zal er een uiterst aantrekkelijk aanbod worden gedaan, dat u niet aan u voorbij kunt laten gaan. Als u interesse heeft, kunt u een sturen naar de Projectleider Sandra Galjaard, of haar bellen op Inmiddels is het gebied waarvoor DOCK zich inzet uitgebreid naar de Drechtsteden en is de droom heel concreet vertaald naar een 2-tal focusprojecten, te weten; binding en zichtbaarheid en productontwikkeling met het bedrijfsleven. De creatieve kaart die is ontwikkeld door gemeente Dordrecht, op advies van de Economische Advies Raad, is door de stichting overgenomen. De site, gebaseerd op deze kaart, is eveneens vernieuwd en heeft op 21 mei jl. het levenslicht gezien. Multidisciplinaire projecten Werkgeversinitiatief regionaal opleidingsbedrijf van start! Vorig jaar is ons bestuur uitgedaagd ideeën aan te leveren die op een innovatieve manier oplossingen zouden bieden voor de bestrijding van Jeugdwerkloosheid. (mentor) verwacht. De tarieven kunnen op dit moment laag zijn, omdat een substantiële subsidie via de gemeente van het Ministerie wordt ontvangen. Deze faciliteit is beschikbaar voor de regio Dordrecht én Gorinchem. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aantal initiatieven. is daar een uitstekend voorbeeld van én, daarover nu iets meer, het RE-OP, de populaire afkorting van het Regionaal Opleidingsbedrijf! Een opleidingsbedrijf, een beetje op de leest geschoeid van SSPB, Schilder^sCool (het vroegere SPOS) én Metalent. De activiteiten zijn inmiddels ondergebracht in een Stichting, genaamd EDUKADO. In de Stichting zijn werkgevers, werknemers en het ROC vertegenwoordigd. Contactpersoon is Frans van Weert, telefoon Het Regionaal Opleidingsbedrijf gaat met de kandidaat aan de slag op basis van een professioneel assessment. Blijkt de kandidaat over de juiste competenties te beschikken dan wordt een match voorbereid. De plaatsing kan gericht plaatsvinden, omdat het Regionaal Opleidingsbedrijf bij voortduring de baanopeningen inventariseert bij de regionale bedrijven. Geschikte kandidaten wordt vervolgens een stageovereenkomst of een leerwerkbaan aangeboden. Het Regionaal Opleidingsbedrijf regelt de plaatsing, de verloning, de begeleiding etc. Zodra uitstroom kan plaatsvinden naar andere, sectorale opleidingsbedrijven of naar regulier werk zal dit uiteraard plaatsvinden. Doel van het Opleidingsbedrijf is een aanvullende voorziening te zijn die de instroom naar de bedrijven verbetert. De bedrijven kunnen op basis van een inleenovereenkomst (detachering) en tegen een geringe vergoeding beschikken over de talenten van de toekomst!! Tenminste 1x per maand vindt een gesprek plaats met een begeleider om de voortgang te bespreken. Na uiterlijk 3 contracten van 6 maanden dient de deelnemer in staat, en op het niveau te zijn, zelf weer een baan te vinden. De aanpak is in zeer hoge mate individueel en daarmee aanbod gestuurd. Gezocht wordt naar meerdere bedrijven/organisaties die bereid zijn deze deelnemers de kans te bieden om werkritme en aansluiting met werk op te doen/te behouden. Vanuit de bedrijven/organisaties wordt ook enige ondersteuning Arie van den Herik Bestuurlid WD, portefeuille Arbeidsmarkt DOCK zet zich graag in voor multidisciplinaire projecten. Dit is een hele grote meerwaarde voor de sector. Hierdoor wordt de creativiteit van de afzonderlijke creatieve ondernemers nog verder versterkt, wat mooie nieuwe inspirerende producten oplevert. Er zijn diverse projecten gedefinieerd waarvoor creatieve ondernemers hun kennis en diensten beschikbaar hebben gesteld. Zo wordt binnenkort de eerste DOCK Nieuwsbrief gepubliceerd, waaraan zowel vormgevers als een illustrator en een adviseur meewerken. Ook wordt gewerkt aan Bewegende Dichtflitsen door de stad, hieraan werken zowel een beeldend kunstenaar mee als ook de stadsdichter, een onafhankelijk media productie professional en iemand die beelden omzet naar muziek. Productontwikkeling Naast binding en zichtbaarheid van de sector zal DOCK zich inzetten voor nieuwe productontwikkeling. Doel ervan is ondernemers uit andere sectoren te helpen op een vernieuwende manier vraagstukken op te lossen. Soms omdat het geheel nieuwe vraagstukken zijn, soms omdat bestaande manieren om iets op te lossen niet blijken te werken. Er zal een beperkt aantal demonstratieprojecten worden uitgevoerd. Hiervoor zoekt DOCK verbinding met ondernemers en de diverse ondernemersverenigingen in de Drechtsteden zoals Werkgevers Drechtsteden, maar ook met onderwijsinstellingen als het Da Vinci College en partijen als de Kamer van Koophandel, Dordrecht Marketing en de Gemeentes in de Drechtsteden. Het secretariaat wenst u een fijne en zonnige zomervakantie. Zomergroeten van Barbara Keuzenkamp en Wieske Welbedacht

11 Juridische column Betaal niet de hoofdprijs aan een niet goed functionerende medewerker Op een werkgever rust een (zwaarwegende) onderzoeksplicht bij kritiek op / bezwaren ten aanzien van het functioneren van een werknemer, alvorens arbeidsrechtelijke maatregelen kunnen worden getroffen ten aanzien van de werknemer. Een recente uitspraak van de kantonrechter te Haarlem maakt dit nogmaals duidelijk. In deze uitspraak ging het om een werknemer die nog geen jaar bij de werkgever werkzaam was en na klachten van andere medewerkers op non-actief was gesteld. Vervolgens heeft de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens disfunctioneren. De kantonrechter was van oordeel dat de werkgever de werknemer te voorbarig op non-actief had gesteld. Omdat de werknemer was aangetrokken om orde op zaken te stellen, lagen negatieve signalen vanuit de medewerkers in de lijn der verwachting. Het had dan ook op de weg van de werkgever gelegen om beter en nader onderzoek te verrichten naar de klachten, aldus de kantonrechter. Door dit niet te doen heeft de werkgever verwijtbaar gehandeld. De kantonrechter zag gezien de situatie geen grond meer voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst, maar rekende dit wel toe aan de werkgever. Een strikt rekenkundige toepassing van de kantonrechtersformule achtte de kantonrechter niet op zijn plaats, gelet op het korte dienstverband, het relatief hoge inkomen en de aard van de verantwoordelijke positie die de werknemer bekleedde. De kantonrechter kende de werknemer een vergoeding toe van ,-- bruto. Uit deze uitspraak komt naar voren dat een goede dossieropbouw van essentieel belang is. De werkgever dient regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken met zijn medewerkers te voeren en de inhoud daarvan schriftelijk vast te leggen. Daarnaast dient de werkgever de kritiek op het functioneren met de werknemer te bespreken en hem te vragen wat hiervan de oorzaak is. De werkgever dient de werknemer vervolgens de kans te bieden om zijn functioneren binnen een bepaalde periode te verbeteren. Zoals uit de genoemde uitspraak blijkt, kan het grijpen naar (ontslag)maatregelen in een te vroeg stadium juist een averechts effect teweegbrengen en een werkgever uiteindelijk duur komen te staan. Albert Kluwen De Koning Advocaten Dordrecht krijgt een nieuw Bach Festival! De ingebruikname van het nieuwe Bach-orgel in de Grote Kerk in Dordrecht in 2007 bood de inspiratie voor een hoogwaardig Dordts festival met landelijke allure rond de persoon en de muziek van Johann Sebastian Bach. Bach lééft in Dordrecht. Het orgel kon gebouwd worden mede dankzij bijdragen van de burgers uit stad en regio, naast sponsoring door bedrijven en overheden. Dordrecht is toe aan een toonaangevend muziekfestival. Nederland is toe aan een Bach Festival. Dit alles komt op het goede moment, op de goede plek samen. Het Bach Festival Dordrecht kiest voor een gevarieerde programmering. De kracht van Bach klinkt in de eerste plaats in de lijn Bach Puur, met grote namen op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk: Holland Baroque Society (18/9), Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, dirigent Ton Koopman (19/9), en de Nederlandse Bachvereniging, dirigent Jos van Veldhoven (26/9). Daarin mooie solocantates en cantates voor koor, orkest en solisten. Er zijn vele kleinere concerten overdag en s avonds: van de Goldberg- Variationen door Kenneth Weiss (klavecimbel), via de cellosuites (Albert Brüggen en Mieneke van der Velden) tot het Musikalisches Opfer (Ensemble Schönbrunn). De doordeweekse avonden (20-24 september) laten in de Grote Kerk mooie intieme concerten horen van belangrijke organisten (Tamminga, Leonhardt, Lohmann, Van Dijk, Ardesch) en vocale ensembles (Camerata Trajectina en het Gesualdo Consort Amsterdam). Bach Anders verklankt de inspiratie die Bach geboden heeft aan vele musici ná hem. Mozart, Chopin, Schumann, Brahms, Busoni en vele anderen grepen regelmatig naar het Wohltemperiertes Klavier, Sjostakovitsj en Hindemith schreven hun eigen gang door de kwintencirkel, Mendelssohn, Brahms en Busoni namen Bach als uitgangspunt en in de jazz-wereld heeft Bach velen dankbaar materiaal geboden. Bijzonder is het Laboratorium Bach en de wereldmuziek waarin Bachs kunst geconfronteerd wordt met klanken en instrumenten uit alle windstreken en met onvoorspelbare uitkomsten. Ook voor theatermakers is Bach goed gezelschap: Muziektheater Hollands Diep laat dat zien en horen in Tranen van Bach en de Franse Compagnie Chant de Balles in Bach en Balles, een verstilde poëtisch-virtuoze samenwerking tussen luit en jongleur. Het Bach Festival Dordrecht heeft alles in zich om een breed gedragen en goed bezocht festival te worden; bezocht door de Dordtenaar, door publiek uit de regio Drechtsteden, alsook door een landelijk publiek van liefhebbers, toehoorders, passanten, fanatieke Bachkenners, kinderen, jongeren, amateurs en professionals. Als klassiek muziekfestival completeert daarmee het BFD het festivalprogramma van de stad. We verwachten dat het Bach Festival belangrijk zal zijn voor stad en regio: toerisme en cultuur zijn speerpunt in het economisch beleid; het festival versterkt de stad als toeristische trekpleister. Voor wie Bach zelf wil ontdekken: rendez-vous in Dordrecht, vrijdag 17 t/m zondag 26 september aanstaande! Programmaoverzicht en kaartverkoop vanaf heden via Het Bach Festival Dordrecht is bereikbaar via Ensemble Schönbrunn 20 21

12 COLUMN De Drechtsteden een ondernemende regio: betekent dat ook voldoende overheidsaandacht voor de ondernemers? Een van de primaire taken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ik heb dat op deze plaats al meer benadrukt, is het behartigen van de belangen van ondernemers. Immers naast de bekende registratie- en informatietaken en het stimuleren van de regionaal economische bedrijvigheid is de belangenbehartiging op een variëteit aan terreinen voor het zittende bedrijfsleven een essentiële taak. En dat kan alleen als we als Kamer goede input krijgen van de ondernemers en met name diegene die bijvoorbeeld via ondernemersverenigingen actief lid zijn van- in ons geval- de kring Drechtstreek En ik kan u meedelen dat onze kring vaak een voorbeeldfunctie op dat terrein vervult. Ik ben trots op de zeer actieve participatie van alle in de Regio Drechtstreden en de Alblasserwaard gevestigde ondernemersverenigingen en hun vertegenwoordigers in de Kring. Daarnaast natuurlijk de direct via Werkgevers Drechtsteden, de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden dan wel via VNO NCW en/of MKB Nederland, voorgedragen en benoemde vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van de Kamer. Eyes and ears namens het actieve bedrijfsleven zijn zo belangrijk en waardevol. Ik roep u dan ook vanaf deze plaats op, u kandidaat te stellen voor dit soort functies. De nieuwe benoemingengaan over ruim een jaar weer spelen en zijn essentieel voor een goed functionerende Kamer van Koophandel en Fabrieken. Maar ook de andere genoemde taken -registratie en voorlichting- zijn essentieel: de altijd bijzonder goed georganiseerde en goed bezochte Startersavonden in onze regio (in het eerste kwartaal is het aantal starters in het werkgebied van de Kamer Rotterdam gegroeid met ruim 12%), terwijl er in 2010 in samenwerking met de Belastingdienst eveneens goed bezochte infoavonden zijn gestart onder de noemer Goede Start met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. De registratietaak van de Kamer blijft van zeer van groot belang: zo is in het eerste kwartaal het recordaantal van ruim exportdocumenten uitgegeven. Onze economie groeit weer! Maar ook de lobby over belangrijke ondernemersonderwerpen naar de diverse overheden toe, is een buitengewoon belangrijke functie. Bijvoorbeeld in de afgelopen recessieperiode: opnieuw aandacht voor het onderwerp Sneller betalen loont dat al ruim 6 jaar terug op initiatief van de Kamer Rotterdam door Bureau Nyfer is onderzocht. Een paar nog immer actuele conclusies uit dat rapport: Te laat betalen schaadt de Nederlandse economie op 3 manieren. Het leidt er ten eerste toe dat vooral kleinere bedrijven in liquiditeitsproblemen komen en failliet gaan (of zichzelf opheffen). Het betekent dat bedrijven meer kapitaal nodig hebben om hun activiteiten te financieren. De (kleinere en snel groeiende) bedrijven die dat niet kunnen, lopen daardoor tegen kredietlimieten aan en kunnen niet expanderen. Ten derde leidt het er toe dat deze bedrijven meer tijd (en dus ook geld) in debiteurenbeheer moeten steken dat ten koste van andere meer essentiële bedrijfstaken gaat. Deze drie effecten leiden tot grote schade voor de Nederlandse economie; in totaal tot een gemiste economische groei van 1,3 miljard(!!) en gemiste werkgelegenheid van ruim arbeidsplaatsen! Een ander belangrijk element in de belangenbehartiging is de volgende: In de meeste gemeenten is na bijna 3 maanden onderhandelen (de economie stond echt niet stil!) sinds de verkiezingen, de collegeprogrammering rond. Nieuwe wethouders zijn aan het werk gegaan. Het werd en wordt tijd wat mij betreft. In de coalitieprogramma s ben ik het begrip ondernemerschap en aandacht voor de bedrijvigheid maar zeer mondjesmaat tegen gekomen. Integendeel, terwijl noodzakelijke bezuinigingen zeer vaak aan de orde komen. Het lijkt wel of de ondernemers de onzichtbare kiezers zijn (terwijl de ondernemers via de OZB toch ruim bijdragen aan de financiële middelen van gemeenten). Bezuinigingen zijn noodzakelijk doch ik wil aandacht voor het volgende: De boodschap van de Kamer op vele plekken (lokaal, regionaal en landelijk) luidt dat het voor gemeenten en gemeenteraden in deze tijden van noodzakelijke bezuinigingen verleidelijk is om dit níet te doen op posten die de burgers aanspreken en wél te bezuinigen daar waar het ondernemers treft, zoals op (herstructurering van) bedrijventerreinen, daarvoor noodzakelijke infrastructuur, etc. Dat vinden de ondernemers en dus ook de KvK allerminst verstandig! Het ís ook onverstandig omdat korte termijn succes dikwijls maar slechts optisch aantrekkelijk is.. Drs M (Theo) Schut Plv Voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam en Voorzitter Kring Drechtstreek Conjunctuurenquête Drechtsteden 1e kwartaal 2010 Het pessimisme van een half jaar geleden is voorbij, maar nog steeds zijn er meer sombere dan optimistische ondernemers in de Drechtsteden. 14% van de ondernemers verwacht een verbetering in het komende kwartaal, terwijl 26% een verdere verslechtering verwacht. Dit is wel veel minder negatief dan een half jaar geleden toen nog 54% sombere verwachtingen had. Het economisch klimaat is het afgelopen half jaar dus wel verbeterd, maar men heeft nog steeds geen positieve gevoelens bij de ontwikkeling van de economie. De effecten van de kredietcrisis zijn nog steeds voelbaar in de Drechtsteden. Meer dan de helft van de ondernemers (52%) geeft aan nog steeds last te hebben van de kredietcrisis. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van een half jaar geleden toen 43% aangaf geen effecten van de kredietcrisis te ondervinden. 20% van de ondernemers heeft moeite bij het verwerven van kredieten. Dat de crisis nog niet voorbij is voor ondernemers in de Drechtsteden blijkt ook uit de meeste genoemde productiebelemmering. Maar liefst 42% van de ondernemers geeft aan last te hebben van vraaguitval, een teken dat de conjunctuur nog steeds tegen zit. Ook de strenge winter heeft effect gehad op de bedrijven in de Drechtsteden. Opvallend veel ondernemers (17%) noemen de weersomstandigheden de belangrijkste productiebelemmering van de afgelopen periode. Het algemene beeld van een licht herstel van vertrouwen, maar nog steeds licht pessimistische vooruitzichten, uit zich ook op andere economische indicatoren: Zo verwacht 18% van de ondernemers in de Drechtsteden een toename van de productie tegen 25% die een afname verwacht. De productiecapaciteit laat een herstel zien. 79% van de ondernemers geeft aan dat de productiecapaciteit boven het normale niveau zit, en slechts 10% geeft aan dat hun productiecapaciteit beneden het normale niveau zit. De omzet is het afgelopen kwartaal afgenomen. Ook de verwachtingen wijzen op een lichte daling in het komende kwartaal. 28% van de ondernemers zegt een daling van de omzet te verwachten tegen 19% die ene toename verwacht. Dit is geen verbetering ten opzichte van een half jaar geleden. De tarieven staan niet langer onder druk. Er zijn meer ondernemers die denken dat de tarieven zullen stijgen (17%) dan ondernemers die denken dat ze dalen (13%). De tarieven hebben in het recente verleden wel onder druk gestaan. Helaas zijn er nog geen positieve effecten voor de werkgelegenheid te verwachten. In het afgelopen kwartaal is bij 11% van de bedrijven in de Drechtsteden de personeelssterkte toegenomen, terwijl deze bij 17% is afgenomen. Het komende kwartaal laat geen verbetering zien: 10% zegt dat de personeelssterkte zal toenemen en 21% geeft aan dat deze zal afnemen. De investeringsbereidheid is ook nog steeds laag, maar laat wel een kleine verbetering zien. Zo zegt 20% dat ze dit jaar minder zullen investeren dan vorig jaar en wil 14% meer investeren. De enquête onder ondernemers wijst dus op een voorzichtig positieve ontwikkeling. Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen in aantallen bedrijven zien we hetzelfde beeld. In de grafiek hier beneden staat de ontwikkeling per kwartaal van de aantallen starters, oprichtingen van dochter-en nevenvestigingen en de bedrijfsopheffingen in de Drechtsteden vanaf 2008 weergegeven. De grafiek maakt duidelijk dat de economie van de Drechtsteden te lijden heeft gehad van de crisis. Het aantal opheffingen zit sinds het eerste kwartaal van 2008 in een stijgende lijn en het aantal starters lag met name in 2009 een stuk lager dan het normale niveau. Het hoge aantal starters in het eerste kwartaal van 2010 geeft echter hoop op een terugkeer naar normale niveaus. Kasper Buiting Beleidsadviseur Regionale Economie Kamer van Koophandel 22 23

13 Nieuws van de leden Oom Toktok nieuwe verhalenbundel van Jochum Visser WD-lid Jochum Visser (Visser Silfhout Advocaten) heeft geen moeite zijn vrije tijd te vullen. Hij schrijft! Verhalen en romans, wel te verstaan, onder het pseudoniem Joachim Piscator. Onlangs verscheen zijn nieuwe bundel Oom Toktok, verhalen uit Indonesië en Singapore. Barbara Keuzenkamp had een gesprek met hem. BK: Waar komt die fascinatie voor het Verre Oosten vandaan? JV: Zo n twintig jaar geleden kwam ik voor het eerst in Indonesië en het was meteen een feest van herkenning. Mijn familie van moederszijde had daar 150 jaar gewoond, maar er werd eigenlijk nooit over gesproken in mijn ouderlijk huis. Maar toen ik voor het eerst voet op Indonesische bodem zette, was ik meteen thuis. Ik herkende dingen, waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Te bizar voor woorden. BK: Zijn de verhalen in je nieuwe boek autobiografisch? JV: Ja en nee. Een verhaal in de ik-vorm is niet per se autobiografisch. De lezer wordt snel op het verkeerde been gezet. Ik denk dat iedere schrijver autobiografische elementen in zijn boeken verstopt en die zijn er dus ook in mijn boeken. Maar het is zeker geen navertelling van werkelijke gebeurtenissen, zelfs het verhaal De gong niet, hoewel daar wel veel autobiografische stukjes in zitten. Ofschoon, nu ik er over nadenk, De dukun is wel een weergave van wat mij overkomen is. Dat is toch wel dicht bij de werkelijkheid. BK: Tussen Indonesië en Singapore bestaat toch een groot verschil. Als je iets hebt met Indonesië, geldt dat dan ook meteen voor Singapore? JV: Nee, de verschillen zijn inderdaad groot. Tussen beide landen bestaat eenzelfde soort gevoel als tussen Nederland en Duitsland, een latent gevoel van onbehagen, dat je niet precies kunt verklaren. Maar, mijn vrouw komt uit Singapore, dus ik heb geleerd om deze tegenstelling te overbruggen (lacht smakelijk). BK: Wanneer ben je met schrijven begonnen? JV: Eind jaren tachtig bedacht ik dat het de moeite waard zou kunnen zijn dingen op te schrijven die ik meemaakte in mijn praktijk als advocaat. Ik heb daar toen aantekeningen van gemaakt met het idee om er ooit nog eens iets mee te doen. Toen mijn 25-jarig jubileum als advocaat naderbij kwam, heb ik die herinneringen gebundelend. Dat was mijn eerste boek: Tussen Scylla en Charybdis. Beetje moeilijke titel misschien, maar het refereert aan de Griekse oudheid. Zeelieden, die door de straat van Messina voeren (deze ligt tussen de teen van Italië en Sicilië, BK) werden nogal eens verrast door verraderlijke draaikolken en stromingen. De legende ging dat er een zeemonster verborgen zat, Scylla, dat de arme zeelieden naar de overkant joeg, waar ze dan jammerlijke zouden omkomen in de draaikolk Charybdis. Alleen een zeer ervaren zeeman wist de reis zonder problemen te volbrengen. Het is een metafoor voor het werk van een advocaat: altijd laveren tussen problemen door. Daarna heb ik het Van Gogh Codicil geschreven. De basis van het verhaal was al jaren eerder ontstaan, maar ik had geen uitgever kunnen vinden. In 2006 kreeg ik van iemand de naam van Kees Boon, directeur van uitgeverij H.N. Werkman in Groningen, die er wel iets in zag. Hij stelde wel als eis dat het boek totaal werd herschreven en dat er meer Van Gogh in kwam. Dat heb ik gedaan en in 2007 is het gepubliceerd. Het is redelijk succesvol, zeker in de Drechtsteden, waarschijnlijk omdat het zich voor een deel afspeelt in Dordrecht. Een aardige anekdote is nog dat mijn oudoom, Jan van der Zee, lid was van De Ploeg, een artistiek gezelschap dat zich in de jaren dertig tot vlak na de oorlog manifesteerde in Groningen. Hun voorman was Hendrik Werkman, een kunstenaar die de drukkerij H.N. Werkman exploiteerde, maar in 1943 is gefusilleerd. Het was puur toeval dat de huidige eigenaar van deze drukkerij/uitgeverij mijn boek wilde uitgeven. Maar ja, toeval bestaat niet, zeggen ze. BK: Wat kunnen we nog meer van je verwachten? JV: Later dit jaar komt het lange kort verhaal Moresnet uit. Net te kort voor een roman in boekvorm, te lang voor een verhaal, een novelle. Ben benieuwd wie het durft uit te geven. Het is vrij sprankelend, al zeg ik het zelf, maar ja, het publiek moet dat ook vinden. Verder ben ik bezig met een nieuwe Dordtse thriller. Een boek dat zich voornamelijk afspeelt in de Drechtsteden. Ik hoop dat er markt voor is. BK: Heb je al een titel? JV: Voorlopig hanteer ik de werktitel Fitz Kennedie en de Drechtse kluismoorden. Maar dat kan nog totaal veranderen. BK: Klinkt spannend. Kun je een tipje van de sluier oplichten? JV: Nou, vooruit. Het gaat over een rechercheur bij de politie Drechtsteden, die wordt opgeroepen omdat er een lijk is gevonden in de kluis van een bank in Zwijndrecht. Het lijk van een notabel. Is dat spannend genoeg, of wil je nog meer? Bk: Natuurlijk wil ik meer. JV: OK. Het lijk behoort toe aan een van de rijkste mensen in de Drechtsteden. En in zijn kluis bevinden zich dingen die de politie doen huiveren. Iets met octrooien. Nou, meer zeg ik niet. Je moet het maar lezen. BK: Zal ik zeker doen. Bedankt voor dit interview. En veel succes met je verdere boeken. JV: Dank je zeer. Op 4 juli signeert Jochum Visser persoonlijk zijn boeken op de Dordtse boekenmarkt in de Hofstraat. Oom Toktok en andere verhalen kost 14,95 en is te koop bij: Uitgevershuis H.N. Werkman: Boekhandel De Bengel: De schrijver (met handtekening): IOB maakt al drie jaar de sterkste spaghettibrug Drie jaar achter elkaar heeft Ingenieursburo IOB de Spaghetti bruggenbouw wedstrijd gewonnen. Deze keer heeft het team van de vestiging in Dordrecht de sterkste brug gebouwd. De wedstrijd vindt jaarlijks plaats en werd op 29 april georganiseerd door de TU in Delft. Uitgangspunten voor deze wedstrijd zijn: het construeren van een brug met behulp van ongekookte spaghetti en aan de hand van diverse constructiecriteria die door detu jaarlijks worden vast- en bijgesteld. IOB doet al sinds 2008 mee en is vanaf dat jaar elke keer weer winnaar! Iets waar we met recht trots op zijn. De spaghettibrug van Ingenieursburo IOB uit Dordrecht kon maar liefst 93,95 kilo dragen. De brug woog 681,5 gram. Dit betekent dat de brug 137 keer zijn eigen gewicht heeft kunnen dragen! Ook dit jaar waren weer een aantal eisen gesteld aan de brug. Zo moest gebruik gemaakt worden van vier oplegpunten waarbinnen een vrij beperkte ruimte was om te construeren. De brug moest 100 cm lang zijn en mocht maximaal 40 cm hoog zijn. Het ophangpunt was dit jaar exact in het midden. In Dordrecht zijn ze gedurende een maand bezig geweest met het nadenken over de beste constructie en het bouwen van deze brug. Net zoals vorig jaar deden vanuit Ingenieursburo IOB twee teams mee, één van de vestiging in Dordrecht en één van de vestiging in Hellevoetsluis. De afgelopen twee jaar is de wedstrijd gewonnen door het team uit Hellevoetsluis, dit jaar lukte het team van Dordrecht echter om de eerste prijs in de wacht te slepen Zoals hopelijk duidelijk mag worden: voor solide spaghetti constructies moet u bij IOB zijn. En we kunnen u verzekeren, dat geldt voor al onze constructies en engineerinsgwerkzaamheden! Brand BBA wint publieksprijs Ruimtelijke Kwaliteit 2010 De Veluwse Bron, sauna, beauty en wellness resort ontworpen door architectenbureau Brand BBA uit Alblasserdam heeft de publieksprijs Ruimtelijke Kwaliteit 2010 gewonnen De Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2010 is gewonnen door Omnizorg uit Apeldoorn. Beide projecten waren met 15 anderen genomineerd voor deze prijs. De provincie Gelderland reikt de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit eenmaal in de twee jaar uit

14 Nieuwe Nieuwe leden Het Stedelijk Dalton Lyceum De Waterbus Het Stedelijk Dalton Lyceum is een brede scholengemeenschap voor VWO-HAVO en VMBO met een openbare signature. Het VMBO is gevestigd in een fantastisch, transparant gebouw op het leerpark. Het VMBO verzorgt opleidingen op BB/KB/GL en TL niveau. In het gebouw op het leerpark kunnen de VMBO leerlingen kiezen voor de volgende sectoren of afdelingen: Techniek: Zorg/Welzijn: Economie: Metalektro Zorg en Welzijn Handel en Administratie HTV (Horeca, Toerisme en Voeding) Dienstverlening en Commercie (Toerisme, Recreatie en Sport) en samen richting geven aan ons onderwijs zijn daarbij de sleutelwoorden. Middels excursies, stages en gastlessen wordt in concrete zin deze samenwerking vorm gegeven. Lidmaatschap bij Werkgevers Drechtsteden wordt in deze context als onontbeerlijk gezien. Contactpersoon: directeur Marian Luyten Adres: Leerparkpromenade KW Dordrecht T Sinds 1 januari 2010 is Aquabus de nieuwe vervoerder voor het personenvervoer over water binnen de Drechtsteden en op de verbinding Dordrecht-Rotterdam. De joint-venture aandeelhouders Doeksen en Arriva hebben gezamenlijk de economisch beste aanbieding gedaan. In het aanbod blijft het aantal afvaarten nagenoeg gelijk. Er komen extra vaarten in de weekenden in de periode april tot en met oktober. In de periode daarna worden de schepen volledig gerenoveerd met veel nadruk op een duurzamer karakter en voor de reizigers meer comfort en beleving. Daarbij kan worden gedacht aan meer service aan boord. Vanaf eind 2010 kan met de OV-chipkaart worden gereisd. In 2012 worden twee nieuwe schepen in de vaart gebracht op de routes Papendrecht-Dordrecht en Zwijndrecht-Dordrecht. Dit zijn twee milieuvriendelijke schepen die de andere twee schepen vervangen. Contactpersoon: Henk van Manen Merwekade TH Dordrecht T Vakkennis en vaardigheden, binnen de kaders van het Dalton onderwijs zijn het kenmerk van de school. Daarom is met volle overtuiging de weg van het Vakcollege ingeslagen. Al vanaf het eerste leerjaar worden de leerlingen op een praktische manier voorbereid op de latere beroepsopleiding. Het Stedelijk Dalton Lyceum wil verantwoordelijke, gezond kritische en adequaat opgeleide beginnende vakmensen afleveren aan het MBO en het bedrijfsleven. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarom van groot belang. Uitwisseling van ontwikkelingen, kennis van elkaars expertise De Haan Management Partners Enthousiasme heeft een oorzaak De Haan Management Partners begeleiding op het vlak van communicatie voor directie en managementtraining, coaching, leiderschapstraining, verkoop- en inkooptrainingen, beurstrainingen en spreek- en presentatietrainingen. Eigenaar Udo de Haan heeft diepgaande management ervaringen mogen opdoen in een flink aantal branches, zoals de reiswereld, mode, automatisering, transport, ICT en bankenwereld. Hij heeft honderden bedrijven bezocht en beoordeeld op hun performance. Hij weet als geen ander in te schatten hoe een bedrijf ervoor staat. Dat mensen soms niet willen, mogen of kunnen praten met elkaar, intrigeert hem telkens weer. Vaak ligt hier de sleutel van de oplossingen bij zakelijke of privé problemen. Een gebrek aan communicatie. Terwijl er samen veel meer te bereiken is dan individueel. Mensen zijn diamanten. Waardevol. Maar om ze nog waardevoller te maken, moeten ze geslepen worden. Daarom was de certificering voor het afnemen van DISC assessments, de volgende logische stap. DISC is een instrument dat gedrag- en communicatiepatronen zichtbaar maakt, waardoor open communicatie kan plaatsvinden. Het is de basis van de trainingen. Dat mensen gaan doen waar ze goed in zijn, is dan ook één van zijn motto s. NIL VOLENTIBUS ARDUUM Niets is onmogelijk voor hen die willen! Contactpersoon: Udo de Haan Van Oldenbarneveltlaan JG Zwijndrecht T

15 Portefeuilleverdeling Dagelijks bestuur Externe communicatie Teun Muller Barbara Keuzenkamp Interne communicatie Barbara Keuzenkamp Peter de Waard Financiën Peter de Waard Muller / Keuzenkamp Teun Muller Barbara Keuzenkamp Peter de Waard Kamer van Koophandel Anton Reppel Gert Jongeneel Economische visieontwikkeling en uitvoering Bert de Winter Anton Reppel Anton Reppel Gert Jongeneel Relatie Overheid Bedrijfsleven Jeroen Sorbi Bert de Winter Ruimtelijke ontwikkeling Gert Jongeneel Jeroen Sorbi Kennis en Onderwijs André Boer Arie van den Herik Jeroen Sorbi André Boer Arie van den Herik Arbeidsmarkt Arie van den Herik Wico van Helden ICT Wico van Helden André Boer Wico van Helden Bert de Winter Activiteitenoverzicht: 28 of 29 juni FC Dordrecht 7 juli WD café bij Brand BBA 3 september Faulty Towers, The Dining Experience 14 september WD café in het CS gebouw in Dordrecht 18 november Industriedag 14 december Algemene ledenvergadering Colofon Werkgevers Drechtsteden Noordendijk 268 Postbus 931, 3300 AX Dordrecht T: (078) F: (078) E: Kopij voor de volgende nieuwsbrief ontvangen wij graag voor week Lay-out: COOKS Incorporated Marketing & Communication Druk: Drukkerij Dekkers 28

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks In het nieuwsd Februari 2011 In deze uitgave: WD-Techniekroute Ontbijtseminair Drechtsteden 2010 weer een succes Grensverleggend ondernemen loont Vrijetijdseconomie goed voor het bedrijfsleven WD-Techniekroute

Nadere informatie

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2?

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2? In het nieuwsd Oktober 2011 In deze uitgave: Hogeschool Drechtsteden gestart Havenvisie 2030 Ondernemen in Kameroen Zwartboek verloedering bedrijventerreinen Einde Kamer van Koophandel en Fabrieken? Wie

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Meedenken levert meer incassorendement op WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Meedenken levert meer incassorendement op WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 DRECHTSTEDEN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Meedenken levert meer incassorendement op Demografisch en politiek van kleur verschieten Intensieve samenwerking Stam + De Koning en Drechtwerk Artiflex

Nadere informatie

Teun Muller: De kop is eraf.

Teun Muller: De kop is eraf. In het nieuwsd April 2008 In deze uitgave: Bijeenkomst Baggermuseum Nieuwe datum Industriedag 2008 Thema Glasvezel, wordt de toekomst! Eén jaar KennisKring Drechtsteden Teun Muller: De kop is eraf. De

Nadere informatie

Het relativiteitsbeginsel. Drechtsteden. in de duurzaamheidsfabriek. de wet aanpassing bestuursprocesrecht. Slim werken, slim reizen

Het relativiteitsbeginsel. Drechtsteden. in de duurzaamheidsfabriek. de wet aanpassing bestuursprocesrecht. Slim werken, slim reizen Juni 2013 Slim werken, slim reizen Drechtsteden proeven van techniek in de duurzaamheidsfabriek de wet aanpassing bestuursprocesrecht Het relativiteitsbeginsel ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2 Juli

Nadere informatie

DEcember 2013. Industriedag 2013. TU Delft bron van inspiratie. Economie. eindelijk lichtpuntjes. drechtsteden promotie. ondernemers, kom uit de kast

DEcember 2013. Industriedag 2013. TU Delft bron van inspiratie. Economie. eindelijk lichtpuntjes. drechtsteden promotie. ondernemers, kom uit de kast DEcember 2013 Industriedag 2013 TU Delft bron van inspiratie Economie eindelijk lichtpuntjes drechtsteden promotie ondernemers, kom uit de kast 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2014 13 januari 10

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Jonge internetondernemers inspireren premier

Jonge internetondernemers inspireren premier I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 1 > 2013 Jonge internetondernemers inspireren premier Tweedaags werkbezoek Mark rutte aan Vno-nCw noord > succesvol aanbesteden VergT lef Van

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie