Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag 2011 3"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2

3 Inhoud Jaarverslag 1. Inleiding 2. Algemene informatie over KiKa Bestuurssamenstelling Doelstelling, beleid, visie, strategie 3. Kinderkanker en wetenschappelijk onderzoek 4. Activiteiten KiKa 5. Vrijwilligers, communicatie en fondsenwerving Vrijwilligers Communicatie Fondsenwerving 6. De toekomst van KiKa en het Nationaal Kinderoncologisch Centrum Inspireren KiKa Acties Mailing Communicatie TV commercial Voorlichting Nationaal Kinderoncologisch Centrum 7. Financiën Resultaat 2011 Reserves Deposito s en beleggingen Financiële commissie Beleggingsstatuur Begroting 2012 Kosten ratio s 8. Bedrijfsvoering 9. Informatie met betrekking tot directie en bestuur Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Balans Staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring jaarverslag

4 4 jaarverslag 2011

5 1. Inleiding Voor KiKa was 2011 een succesvol jaar, een jaar waar we met trots en met volle tevredenheid op terugkijken. Trots omdat KiKa in 2011 alweer meer acties had. Mensen in heel Nederland in alle lagen van de bevolking die de meest maffe, mooie en prachtige evenementen organiseren om geld in te zamelen voor KiKa. Ik ben daar dubbeltrots op. Natuurlijk omdat er door de acties veel geld beschikbaar komt voor onderzoek naar kinderkanker. Maar ik ben er bovenal trots op omdat KiKa daarmee aan de basis staat van iets heel belangrijks in deze maatschappij: gemeenschapszin. Met elkaar aan de slag om iets positiefs gedaan te krijgen! Dit is een moeilijke periode voor veel mensen en ondanks dat wordt er steeds meer voor KiKa georganiseerd en blijven mensen ruimhartig geven. Dat is heel indrukwekkend! Prachtig is ook dat het aantal donateurs weer is gestegen. Voor KiKa levert dat een mooie basis om door te groeien. Want doorgroeien moeten én zullen we! De genezing van kinderkanker staat nu op 75%; heel mooi, maar nog lang niet genoeg. KiKa wil de 100% genezing zo dicht mogelijk benaderen! Volgens de deskundigen is dat in een termijn van jaar haalbaar. En zelfs dan zijn we er nog niet. Nog altijd heeft meer dan 60% van de overlevenden serieuze problemen zoals groeiachterstand, onvruchtbaarheid en niercomplicaties. Ook die nare gevolgen van de behandeling wil KiKa zo veel mogelijk voorkomen. Er is dus nog heel veel te doen en KiKa is nog lang niet uitgespeeld! Een heel belangrijke mijlpaal in 2011 was voor KiKa de zekerheid dat het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) er gaat komen. De impasse bij de universitaire ziekenhuizen is doorbroken en op het terrein van het UMC Utrecht komt alle kinderkankerzorg in Nederland samen. Echt spectaculair! Zo ontstaat een instituut dat zich op wereldschaal met de beste zal kunnen meten. Ook voor KiKa biedt dit centrum nieuwe uitdagingen. KiKa zal een actieve rol spelen bij het vinden van financiering. De doelen zijn naar boven bijgesteld. Met ingang van 2020 moet KiKa tussen de 20 à 25 miljoen per jaar ophalen voor onderzoek! Ook betekent het feit dat er straks maar één centrum voor onderzoek is in Nederland, dat er kritisch gekeken moet worden naar het evaluatiesysteem van de onderzoeken. Insteek wordt om toponderzoekers uit de hele wereld aan te trekken en hun de ruimte te geven om samen met een groep collega s een onderzoeksgebied te ontwikkelen op lange termijn. KiKa zal niet afwachten tot er projectaanvragen binnenkomen, maar zal zelf voor specifieke onderzoeksgebieden actief aan de slag gaan. Dat is ingewikkeld en het vergt veel kennis om goed te begrijpen waar de grote doorbraken verwacht kunnen worden. Heel blij ben ik dan ook met het feit dat Ton Berns is toegetreden tot het KiKa-bestuur. Hij is jarenlang voorzitter van de Raad van Bestuur en directeur Onderzoeksbeleid van het Nederlands Kanker Instituut/ Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Met de komst van Ton Berns haalt KiKa unieke kennis over kankeronderzoek in huis. Het maakt niet uit wat, hoe of hoeveel de bijdrage is. Trots ben ik op iedereen die ziet dat hij het verschil kan maken! Kinderkanker de wereld uit, daar doen we het voor! Jaap Maljers Voorzitter Stichting Kinderen Kankervrij jaarverslag

6 2. Algemene informatie over KiKa Statutaire naam Statutair gevestigd Stichting Kinderen Kankervrij Amsterdam Bestuurssamenstelling In het boekjaar 2011 was het bestuur van de Stichting Kinderen Kankervrij, verder aangeduid als KiKa, als volgt samengesteld: Jaap Maljers, voorzitter Herman de Haan, secretaris Arnoud de Roy van Zuydewijn, penningmeester Jan Schornagel, medische zaken Derk Egeler Vincent Pijpers De stichting heeft een directie, bestaande uit één persoon: Frits Hirschstein. De taken en bevoegdheden, alsmede de nadere samenstelling, het besluitvormingsproces en de werkwijze van de directie zijn door het bestuur vastgelegd in het bestuurdirectiereglement. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. Doelstelling, beleid, visie, strategie Het doel van KiKa is: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn, strijd, meer genezing en kwaliteit; het ondersteunen van de kinderoncologie; het geven van voorlichting op het gebied van kinderkanker, teneinde bewustwording en, voor zover ondersteunend, attitudeverandering en gedragsverandering bij kinderen en volwassenen te bewerkstelligen. Bij de oprichting in 2002 heeft KiKa als haar missie omschreven: Minder pijn en strijd, meer genezing en kwaliteit KiKa financiert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan een hogere genezingskans voor kinderen met kanker en aan een betere behandeling (kwaliteit van leven). In 2002 stond de genezing op 70%, dat is anno %. Samen met de zeven kinderoncologische centra heeft KiKa als doelstelling om te streven naar een genezingskans in 2025 van 95%. Dat is een ambitieuze, maar realistische doelstelling. Realistisch gezien de stijgende lijn sinds 2002 en de positieve uitkomsten uit diverse onderzoeken. De zeven kinderoncologen van de centra zijn in 2008 gestart met het idee om van decentralisatie naar concentratie te gaan. Met als doel het onderzoek, dat al op een hoog niveau staat, naar een nog hoger niveau te tillen. Het concentreren van de onderzoeken op één locatie zal het bereiken van de doelstelling van KiKa dichterbij brengen. Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) zal een structureel hoger onderzoeksvolume en onderzoeksniveau opleveren. Het is dan ook de verwachting dat het nieuwe centrum het grootste in Europa zal worden en ook buitenlandse onderzoekers zal aantrekken. De genezingskans is de laatste acht jaar gestegen van 70% naar 75%. Dat is goed, maar het moet beter! Het nieuwe centrum is het middel om het doel van de zeven onderzoekscentra en KiKa te realiseren! KiKa wil samen met de onderzoekscentra naar 95% genezing in 2025 voor kinderen met kanker. Meer specifiek streeft de stichting naar verhoging van de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van de behandeling en vermindering van bijwerkingen na de behandeling. 6 jaarverslag 2011

7 3. Kinderkanker en wetenschappelijk onderzoek Kinderkanker Ons lichaam is opgebouwd uit miljoenen cellen. Iedere dag komen er nieuwe cellen bij doordat cellen zich delen, maar gaan er ongeveer net zoveel cellen ook weer dood. Elke cel heeft een celkern waarin het DNA is gelegen. Veranderingen in het DNA kunnen zorgen voor veranderingen in eiwitten die een belangrijke rol spelen bij de celdeling. Hierdoor kan de cel ongeremd gaan delen en kanker veroorzaken. Kinderkanker is er in veel verschillende vormen. De meest voorkomende vormen van kinderkanker zijn: Leukemiën (bloedkanker) Hersentumoren Lymfoom en lymfeklierkanker Neuroblastoom (tumor van zenuwcellen) Niertumor Levertumor Tumor van de weke delen (tumor van cellen uit spier-, vet- of bindweefsel, uit de wand van een bloedvat) Kiemceltumoren (tumor van geslachtscellen) Retinoblastoom (oogtumor) Bottumoren Fanconi Anemie (beenmergfalen) Hoe wordt kinderkanker behandeld? Er zijn drie manieren waarop kinderkanker behandeld kan worden: Opereren Bestralen Medicijnen Voor welke manier(en) van behandelen wordt gekozen, hangt af van de vorm van kinderkanker. De duur van de behandeling kan variëren van een paar dagen tot meer dan een jaar. 75% van de kinderen geneest door een succesvolle behandeling, maar er is ook een keerzijde aan dit succes. Veel medicijnen maken niet alleen de tumorcellen, maar ook de gezonde cellen kapot. Hierdoor kunnen er direct of op latere leeftijd bijwerkingen optreden. Onderzoek naar kinderkanker Om er voor te zorgen dat kinderkanker in de toekomst geen levensbedreigende ziekte meer is, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Voor dit onderzoek is een lange adem nodig. Een gemiddeld onderzoek duurt tussen de vier en vijf jaar. Die tijd is nodig om bijvoorbeeld nieuwe behandelmethoden en medicijnen voldoende te testen. Want uiteindelijk staat het welzijn van de patiënt bij alle artsen, onderzoekers en KiKa voorop. Jaarlijks zijn er zo n 500 kinderen die kanker krijgen. Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van kinderkankeronderzoek en behandelingen in de afgelopen decennia, is er al grote vooruitgang geboekt en geneest 75% van de kinderen met kanker. 25% overlijdt echter nog steeds aan deze agressieve ziekte. Daarnaast zijn de huidige behandelingen dusdanig agressief dat er op latere leeftijd alsnog bijwerkingen kunnen optreden van de behandeling. KiKa heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderkanker in 2025 geen levensbedreigende ziekte meer is. Als KiKa meer onderzoek kan realiseren, gaat het genezingspercentage versneld omhoog. Met uw giften en donaties is het voor KiKa mogelijk wetenschappelijk en klinisch onderzoek naar kinderkanker te steunen. KiKa steunt onder andere onderzoek naar: 1. Nieuwe behandelingen Voorbeeld: Het medicijn Bortezomib wordt bij volwassenen gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn ook zou kunnen werken bij de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie. Voordat een medicijn ook daadwerkelijk in de kliniek wordt getest, wordt er eerst heel veel onderzoek in het laboratorium gedaan. In dit onderzoek wordt er in het laboratorium gekeken wat het effect is van dit medicijn op kinderleukemiecellen. 2. Nieuwe medicijnen Voorbeeld: Een nieuw medicijn tegen acute myeloïde leukemie (AML) wordt gecombineerd met twee andere medicijnen die onderdeel uitmaken van de standaardbehandeling van AML als de ziekte terugkomt. Het anti-leukemie effect en de beste dosering van dit nieuwe medicijn zal worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd met goedkeuring van de Medisch Ethische Commissie. 3. Het verbeteren van de kwaliteit van bestaande behandelingen Voorbeeld: Eén van de belangrijkste medicijnen bij de behandeling van acute lymfatische leukemie is Asparaginase. Sommige patiënten ontwikkelen een allergie tegen dit medicijn, waardoor de behandeling moet worden aangepast of gestopt. Er wordt onderzocht hoe de allergie tegen het medicijn ontstaat en hoe dit misschien voorkomen kan worden. Zo kan de behandeling met dit medicijn geoptimaliseerd worden. 4. Het ontstaan en beter begrijpen van de verschillende soorten kinderkanker Voorbeeld: Het is nog grotendeels onbekend welke veranderingen in het DNA bijdragen aan het ontstaan van neuroblastoom tumoren. Er is in de afgelopen jaren ontzettend veel technische vooruitgang geboekt, waardoor het nu mogelijk is om de volledige DNA-code in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek is de volledige DNA-code van een grote groep neuroblastomen te ontcijferen. Zo zullen de onderzoekers alle veranderingen in het DNA van neuroblastoomcellen leren kennen. Op die manier hopen ze de genen en eiwitten vast te kunnen stellen die een rol spelen bij het ontstaan van neuroblastoom tumoren. jaarverslag

8 5. Het optreden van directe bijwerkingen en bijwerkingen op latere leeftijd Voorbeeld: Veel jongens die kanker hebben gehad, blijken na de vaak zware chemotherapie onvruchtbaar te zijn geworden. Dit komt doordat de chemotherapie niet alleen de tumorcellen, maar ook de stamcellen in de testikel (spermatogoniale stamcellen) die na de puberteit zorgen voor de aanmaak van zaadcellen, verwoest. Er wordt onderzocht of de vruchtbaarheid van deze jongens behouden kan worden. Daarvoor wordt er gekeken of deze stamcellen voor de behandeling afgenomen en ingevroren kunnen worden, zodat ze na de behandeling weer teruggeplaatst zouden kunnen worden. Op die manier wordt dan de vruchtbaarheid hersteld. Procedure projectaanvragen Onderzoekers van de onderstaande kinderkankercentra kunnen in samenspraak met het desbetreffende hoofd kinderoncologie financiële steun aanvragen bij KiKa. Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen VU Medisch Centrum Amsterdam Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek Er is geen deadline voor het aanvragen van financiële steun. Projectaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De projectaanvraag wordt door externe, onafhankelijke experts beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en haalbaarheid. Wanneer de beoordelingen van referenten niet eenduidig zijn, wordt advies gevraagd aan de Kinderoncologie Commissie bestaande uit professoren van verschillende gerenommeerde onderzoeksinstituten/academische centra met expertise op verscheidene gebieden zoals hematologie, oncologie, immunologie en celbiologie. Op basis van de beoordelingen van referenten en eventueel het advies van de Kinderoncologie Commissie wordt een projectaanvraag goedgekeurd of afgekeurd door het bestuur van KiKa. Het totale behandelingstraject van een projectaanvraag duurt gemiddeld vier maanden. Wanneer KiKa het nodig acht, kan de hierboven beschreven procedure worden versneld. Kwaliteitscontrole lopende onderzoeken Een onderzoek duurt gemiddeld vier jaar. Gedurende deze vier jaar houdt KiKa de voortgang van het onderzoek goed in de gaten. Er zijn daarom drie toetsingsmomenten: na een jaar: voortgangsrapportage na twee jaar: Site Visit na vier jaar: eindrapportage Wanneer er onvoldoende voortgang is, behoudt KiKa altijd de mogelijkheid om de financiering tussentijds stop te zetten. Voortgangsrapportage Wanneer het onderzoek een looptijd heeft van langer dan een jaar, moet er een jaar na de start van het onderzoek een voortgangsrapportage geschreven worden. Hierin staan de tussentijdse onderzoeksresultaten beschreven. Uit het voortgangsrapport kan worden opgemaakt of de resultaten van voldoende kwaliteit zijn en of het onderzoek op schema ligt. Daarnaast wordt er gekeken of de uitvoering van het onderzoek niet afwijkt van de oorspronkelijke projectaanvraag. Een negatieve beoordeling kan leiden tot het opschorten of stopzetten van de financiële steun. Bij een positieve beoordeling kan het onderzoek worden voortgezet. In 2011 ontving KiKa van elf onderzoeken een voortgangsrapportage. Deze werden allemaal positief beoordeeld. Meer informatie over de stand van zaken van de onderzoeken is te vinden op: Site Visit Een vast onderdeel van de kwaliteitscontrole op de onderzoeksprojecten vormt de jaarlijkse KiKa Site Visit, die in 2011 plaatsvond op 3 en 4 november. Tijdens deze Site Visit werd de voortgang van alle drie- en vierjarige projecten met twee jaar looptijd achter de rug, gepresenteerd aan een internationaal panel van professoren: de Site Visit Commissie. Deze commissie bestond dit jaar uit Jacques Neefjes, Andrea Biondi, Bert de Gast en Herbie Newell en werd bijgestaan door Mette Skraastad die de notulen verzorgde. Jan Schornagel was aanwezig namens het bestuur van KiKa. De Site Visit draagt eraan bij dat de kwaliteit van het onderzoek gedurende de looptijd behouden blijft en de doelstellingen behaald worden. De commissie bracht een advies uit over de in totaal zestien gepresenteerde projecten. De commissie was erg tevreden over de kwaliteit van de presentaties en het niveau van het onderzoek. Zij adviseerde KiKa de financiering van twaalf projecten direct voort te zetten. Wat betreft de financiering van de overige vier projecten werd besloten de financiering voort te zetten als het advies van de commissie voldoende werd opgevolgd. Zo bracht de commissie onder andere advies uit over de te gebruiken onderzoekstechnieken en de opzet van het onderzoek. Deze adviezen zijn naar tevredenheid van de Site Visit Commissie overgenomen door de betreffende projectleiders, waarna de financiering van deze projecten voortgezet kon worden. 8 jaarverslag 2011

9 Eindrapportage In 2011 werden drie onderzoeken afgerond waarvoor KiKa een eindrapportage ontving. In bijlage I volgt een korte beschrijving van de resultaten van deze onderzoeken. Nieuwe projectaanvragen 2011 In februari 2011 ontving KiKa de honderdste projectaanvraag. In totaal werden achttien projectaanvragen ingediend. Na een kritische en zorgvuldige beoordeling door onafhankelijke referenten werden dertien projecten goedgekeurd en zes projecten afgekeurd. In bijlage II staat een korte beschrijving van de dertien projecten die in 2011 zijn goedgekeurd. Awards WCB-KiKa Award Op 24 september 2011 werd op het World Care Gala voor de tweede maal de WCB-KiKa Award uitgereikt voor het meest baanbrekende onderzoek. Dit jaar mocht Sjoerd Repping de award in ontvangst nemen voor zijn onderzoek naar autotransplantatie van spermatogoniale stamcellen (onderzoek 10). Dit zeer succesvolle onderzoek zal in 2012 worden afgerond, maar zal uiteraard worden voortgezet. KiKa steunt ook dit vervolgonderzoek dat in 2012 van start zal gaan (onderzoek 86). Een van de bijwerkingen van chemotherapie is onvruchtbaarheid die ontstaat doordat de chemotherapie niet alleen effectief de kankercellen heeft gedood, maar ook de spermatogoniale stamcellen. Dit zijn cellen die zich kunnen ontwikkelen tot zaadcellen en worden ook wel voorlopercellen van de zaadcellen genoemd. Voor deze onvruchtbaarheid bestaat geen behandeling. Een mogelijke oplossing voor deze jongens is het nemen van een klein testbiopt voorafgaand aan de chemotherapie, het in kweek vermeerderen van de voorlopercellen uit dit biopt en vervolgens autotransplantatie van deze voorlopercellen (zie figuur). In diermodellen is aangetoond dat hiermee de vruchtbaarheid hersteld kan worden. Er is door de onderzoekers een kweeksysteem ontwikkeld om de spermatogoniale stamcellen van jongens te kunnen vermenigvuldigen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts naar de klinische toepassing van deze techniek. In het vervolgonderzoek zullen de laatste stappen worden gezet om deze techniek klaar te maken voor toepassing in de mens. Tom Voûte Young Investigator Award Jaarlijks stelt KiKa twee prijzen van elk ter beschikking voor jonge onderzoekers, werkzaam op het gebied van de kinderoncologie. Het onderzoek moet betrekking hebben op de kinderoncologie. Het kan zowel een klinisch wetenschappelijk onderwerp betreffen als een onderzoek met een fundamenteel experimentele, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling. Tijdens de KiKa Promovendi dag op woensdag 1 februari 2012 werd de Tom Voûte Young Investigator Award voor de tweede keer uitgereikt. Melanie Hagleitner ontving de award voor haar bijdrage aan het onderzoek op het gebied van osteosarcoom. Shahryar Mir mocht de award in ontvangst nemen voor zijn bijdrage aan onderzoek naar glioblastoom. Melanie Hagleitner, UMC St. Radboud Nijmegen - Pharmacogenetics in patients with osteosarcoma (KiKa onderzoek 14) Osteosarcomen zijn de meest voorkomende bottumoren bij kinderen. Met name door het toevoegen van chemotherapie aan de behandeling, is het overlevingspercentage sterk gestegen en ligt nu ongeveer op 60%. Ondanks deze duidelijke verbetering reageert nog steeds een groot deel van de patiënten niet goed op de behandeling en overlijdt. Meer inzicht in de mechanismen die leiden tot ongevoeligheid voor de behandeling en de genetische factoren die daarbij een rol spelen, zou kunnen leiden tot een meer effectieve behandeling van patiënten die niet goed reageren op de huidige behandeling. Om deze genetische factoren te kunnen bepalen, is er DNA nodig van kinderen met een osteosarcoom. Het patiëntmateriaal dat tot nu toe werd afgenomen bij patiënten, is niet altijd op de juiste manier bewaard om er later kwalitatief goed DNA uit te kunnen halen. Het weefsel van een groot deel van de patiënten is namelijk ingebed in paraffine. Tot op heden was het niet mogelijk om hier DNA uit te halen dat gebruikt kon worden voor wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers uit het UMC St. Radboud zijn hier nu wel in geslaagd, wat een unieke kans biedt om ouder, eerder niet bruikbaar patiëntmateriaal, nader te onderzoeken. Daarmee zijn de onderzoekers direct van start gegaan en uit dit onderzoek blijkt dat de DNA-code van kinderen met osteosarcomen die wel goed reageren op chemotherapie, op een aantal plaatsen in de DNA-code duidelijk verschilt van de DNA-code van kinderen die niet goed reageren op chemotherapie. Op welke manier deze verschillen in de DNA-code mogelijk een rol spelen bij de werking van chemotherapie, zal in de toekomst onderzocht worden. Shahryar Mir, VU Medisch Centrum Amsterdam In silico analysis of kinase expression identifies WEE1 as a gatekeeper against mitotic catastrophe in glioblastoma. Glioblastoom is een zeer agressieve hersentumor met een gemiddelde overleving van minder dan vijftien maanden. Deze slechte overleving wordt met name veroorzaakt door resistentie tegen bestaande therapieën. Deze behandelingen zorgen er wel voor dat de overleving van de patiënt wordt verlengd, maar uiteindelijk leidt het terugkeren van de tumor onverbiddelijk tot het overlijden van de patiënt. Kinases zijn eiwitten die een zeer belangrijke rol spelen in het normaal functioneren van een cel. Ze zijn daarom mogelijk een goed doelwit voor anti-kanker therapie. In dit onderzoek jaarverslag

10 werd de aanwezigheid van de kinases in verschillende tumortypen onderzocht. Hieruit is gebleken dat een bepaalde kinase, WEE1, in grotere hoeveelheid aanwezig was in glioblastomen. Door het eiwit te remmen, kwamen de onderzoekers erachter dat de functie van dit eiwit essentieel is voor de overleving van de cel. Het remmen van het eiwit leidde namelijk uiteindelijk tot celdood. Belangrijk is vooral dat WEE1 geremd kan worden met een specifieke remmer en dat dit ertoe leidt dat de glioblastoom gevoeliger wordt voor bestraling. Deze veelbelovende resultaten geven aan dat dit eiwit een mogelijk doelwit is in de behandeling van glioblastoom. 10 jaarverslag 2011

11 4. Activiteiten KiKa Jaarlijks worden er voor KiKa door scholen, clubs, instellingen, bedrijven en particulieren heel veel acties gehouden in het hele land. Deze inkomsten zijn voor KiKa en onderzoek naar kinderkanker heel erg belangrijk. Groot, klein, oud, jong; iedereen doet mee voor KiKa en daarom is KiKa in staat om groot te worden en klein te blijven. In 2011 zijn er acties (tien per dag!) voor KiKa georganiseerd en daar is KiKa erg blij mee! KiKa ondersteunt deze acties met informatiepakketjes, brochures, posters, voorlichting en advies. Daarnaast worden er veel spreekbeurten en werkstukken gedaan over KiKa; speciaal hiervoor heeft KiKa een informatie-dvd ontwikkeld waarin voorlichting wordt gegeven over KiKa en kanker bij kinderen. In samenwerking met andere partijen heeft KiKa zelf ook een aantal acties opgezet: Achtste-groepers huilen niet Het populaire kinderboek van Jacques Vriens Achtste-groepers huilen niet is verfilmd in 2011 en KiKa heeft daarin een rol gespeeld. In de film komt KiKa als het ware voorbij met posters en KiKa-beren. De film is gericht op de laatste twee groepen van het basisonderwijs. KiKa heeft een speciale actiesite ontwikkeld waar kinderen hun eigen actie konden aanmelden. Als dank voor het initiatief tot een actie ontvingen kinderen een kaartje voor de film. De meest originele actie de KiKa girl actie - werd beloond met een vip-behandeling bij de première. Deze actie werd bekroond tot beste uit meer dan tweehonderd opgezette acties. KiKa Koekenbakkers In december is KiKa deze actie gestart in samenwerking met Honig en PLUS supermarkt. Moeders werden aangespoord om bakproducten te kopen en te bakken; de kinderen mochten als KiKa Koekenbakker gaan verkopen. Kinderen konden individueel meedoen, maar ook als team. Maar liefst kinderen en ruim 350 teams hebben enthousiast meegedaan en voor ,- verkocht. KiKa activiteiten Ook in 2011 heeft KiKa wederom een aantal eigen, vertrouwde activiteiten georganiseerd om fondsen te werven voor onderzoek. Dit waren het KiKa Gala met veiling, de KiKa Golfdag, de Avond4Daagse en de Run for KiKa. Nieuw in 2011 was de uitbreiding van de Run for KiKa in Rotterdam en Groningen. Daarnaast hebben 135 runners de New York Marathon voor KiKa gelopen. Run for KiKa Run for KiKa is een reeks hardloopevenementen die één ding gemeen hebben: alle runners en vrijwilligers zetten zich in voor KiKa. Run for KiKa is een sponsorevenement: elke deelnemer probeert zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te brengen voor wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden voor kinderen met kanker. De Run for KiKa brak in 2011 opnieuw alle records met drie locaties: Spaarnwoude, Rotterdam en Groningen. Meer dan deelnemers en een opbrengst van ruim ,-. Het is inmiddels uitgegroeid tot een groot familiehardloopevenement in Nederland. Run for KiKa New York De ultieme droom van vele hardlopers is om de Marathon van New York te lopen. Deze droom wordt nog mooier door te lopen voor KiKa. Hardlopen om kinderen met kanker een betere genezingskans te geven. 135 mensen liepen voor KiKa in New York! De totale opbrengst is bruto ruim één miljoen euro, waarvan jaarverslag

12 ,- in boekjaar 2011 is binnengekomen. De rest komt in 2012 binnen. Een geweldige prestatie! Het KiKa Gala met veiling 2011 Elk jaar viert KiKa haar verjaardag met een galadiner en veiling. Opnieuw een groot succes in 2011, waarbij kunstwerken van patiëntjes werden geveild. Dit jaar met een opbrengst van ,50! KiKa is alle aanwezigen dankbaar voor hun bijdrage en aanwezigheid. KiKa Golfdag Ook in 2011 vond er weer een succesvolle golfdag plaats, namelijk op 30 mei op Golfbaan De Goyer in Eemnes. Succesvol in zowel opbrengst als het meebeleven van deze dag. Onder perfecte weersomstandigheden werden de 72 deelnemers ook dit jaar weer verrast en verwend. Zo was er een aantal surprise challenges tegen hockeyers, honkballers en golfpro s. De dag werd afgesloten met een barbecue en veiling. De totale opbrengst van deze dag was maar liefst ,-. Avond4Daagse Ook dit jaar konden kinderen in heel Nederland de Avond- 4Daagse voor KiKa lopen. Via een speciale website konden de kinderen zich aanmelden en laten sponsoren door vrienden, familie en buren. Het was een groot succes, er liepen heel veel kinderen voor KiKa. Met elkaar liepen zij het mooie bedrag van ,- bijeen. Een prestatie om trots op te zijn! 12 jaarverslag 2011

13 5. Vrijwilligers, communicatie en fondsenwerving Vrijwilligers De driehonderd vrijwilligers zijn het gezicht van KiKa naar buiten toe. De twee bij KiKa werkzame vrijwilligerscoördinatoren informeren de vrijwilligers d.m.v. dagelijks contact en via intranet om hen in te roosteren voor het bezoeken van acties. Daarnaast organiseert KiKa presentatietrainingen voor de vrijwilligers en is er een jaarlijkse vrijwilligersdag waar eenieder wordt geïnformeerd over de status quo van KiKa, nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Ervaringen van vrijwilligers: Ik begeleid acties, neem cheques in ontvangst voor KiKa en verkoop beren en sleutelhangers. Mijn man is net zo betrokken als ik en door ons zijn mijn ouders ook vrijwilliger geworden: zij zijn erg actief in de berenverkoop. Mijn vader heeft zelfs eigenhandig een marktkraam in elkaar getimmerd waarmee mijn ouders op braderieën en markten staan. Onze inmiddels vijf jaar oude dochter weet ook precies wat KiKa is en doet. Als er iemand bij ons aan huis komt om een beer te kopen en diegene kan geen keuze maken, zegt ze: Oh, maar je kunt ze ook allemaal nemen, hoor. Ze zijn maar 6, 95! - Sylvia Kortenraij Ik zorg dat de KiKa-beren er zijn! Ik verzamel de aanvragen van de verkopers, bestel de beren bij de importeur en zorg dat de beren bij de verkopers terechtkomen. Verder verkoop ik zelf ook beren en ga ik regelmatig op stap om informatie te geven over KiKa of om een cheque in ontvangst te nemen. Ik lees regelmatig alle acties op de site, die door het hele land op touw worden gezet voor KiKa, en dat vind ik prachtig. Door inzet van al deze mensen komt ons doel steeds dichterbij. - Roel van Driel Wij zijn vrijwilliger bij de acties die voor KiKa worden georganiseerd. Op de jaarlijkse sponsorloop in het Amsterdamse Bos bijvoorbeeld en op de Geraniummarkt in Aalsmeer, waar we staan met een fruitstand. Daar halen we ieder jaar gemiddeld toch zo n 3.000,- mee op! - Yvette ten Hoeve Communicatie Dankzij een grote groep vrijwilligers, donateurs, actievoerders en sponsors kan KiKa groot worden en toch klein blijven. Deze groep belanghebbenden is van ongekende waarde voor KiKa! KiKa vindt het erg belangrijk om in deze groep te investeren d.m.v. goede communicatie. Heldere voorlichting en informatievoorziening staat voorop. Het werk van KiKa is afhankelijk van iedereen die op enige wijze betrokken is bij het werk van KiKa. Een goede relatie met alle belanghebbenden staat bij KiKa voorop en KiKa wil voortdurend investeren in goede en heldere voorlichting en informatievoorziening. Dit betreft niet alleen burgers en bedrijven die KiKa financieel steunen zoals donateurs en sponsoren maar ook personen en organisaties die (vakinhoudelijk) betrokken zijn bij de doelstellingen van KiKa, zoals wetenschappers, bekende Nederlanders (BN ers), vrijwilligers, sponsors in natura, verplegend personeel en uiteraard kankerpatiëntjes en hun naaste omgeving. KiKa informeert deze groep belanghebbenden over de activiteiten, bestedingen en resultaten. Deze informatie moet transparant en goed leesbaar zijn voor alle bovengenoemde belanghebbenden. Bij elke vorm van communicatie houdt KiKa hier rekening mee. De belanghebbenden worden geïnformeerd door onder andere nieuwsbrieven, intranet, de website informatiedvd s, voorlichting etc. Om de communicatie naar alle belanghebbenden van KiKa te laten slagen, speelt een aantal uitgangspunten voor KiKa een belangrijke rol: Een klantgerichte opstelling: KiKa streeft ernaar binnen 24 uur een persoonlijk antwoord te geven op gestelde vragen. Adequate en tijdige informatievoorziening: KiKa streeft steeds naar een up-to-date website waarop de vele activiteiten die ten behoeve van KiKa worden georganiseerd een prominente plaats krijgen. Een integere en maatschappelijk verantwoorde benadering: KiKa is trots op eenieder die haar een warm hart toedraagt en is blij met elk ontvangen bedrag. KiKa is er ondanks de recessie in geslaagd de groei vast te houden. Een aanzienlijk aandeel daarvan komt tot stand door het grote aantal acties die belanghebbenden voor KiKa voeren: acties in Deze doelgroep vormt een belangrijk aandeel in het communicatiebeleid en marketingbeleid van KiKa. KiKa vindt het belangrijk om alle belanghebbenden te inspireren d.m.v. voorlichting en gevers zoveel mogelijk te bedanken. Bij bijzondere acties zorgt KiKa ervoor dat directie/ bestuur/bekende Nederlanders aanwezig zijn in combinatie met dagbladen of tv, met als doel publiciteit en naamsbekendheid. jaarverslag

14 Het toonaangevende onderzoek over goede doelen, de Charibarometer, geeft de volgende resultaten over 2011: KiKa staat op nummer 4 bij imago. KiKa staat in de top 10 bij top of mind bekendheid. KiKa staat op nummer 2 bij betrouwbaarheid. Voor het derde jaar op rij is KiKa het meest gewaardeerde doel. Hier is KiKa heel erg trots op! Fondsenwerving Direct Mail Al tien jaar zet KiKa Direct Mail succesvol in. KiKa is echter één van de weinige goede doelen die nog Direct Mail inzet. Jammer genoeg zijn de aantallen beschikbare huuradressen van goede kwaliteit relatief beperkt. Jaarlijks kan KiKa over zo n adressen beschikken die resulteren in zes- à zevenduizend nieuwe incidentele donateurs. Straat- en huis aan huis-werving KiKa blijft net als vorig jaar extra uitgaven doen om donateurs te werven zodat de opbrengsten van KiKa groeien. Waarom? Omdat er hard gewerkt wordt aan de komst van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC). Een onderzoek- en zorgcentrum voor kinderen met kanker. De huidige zeven centra die door KiKa worden gesteund, gaan samenkomen en samenwerken in dit nieuwe centrum dat het grootste van Europa wordt. Dit centrum moet er komen om de ambitie van KiKa te kunnen realiseren: 95% genezing in 2025! Door de komst van dit centrum zullen het niveau van onderzoek en de omvang sterk stijgen. Om deze omvang te kunnen realiseren, zal KiKa haar fondsenwerving in de komende vijf jaar minimaal moeten verdubbelen. Dat is ook de reden dat KiKa extra uitgaven doet voor het werven van structurele donateurs. Mensen die bereid zijn om KiKa met een maandelijkse incasso te steunen. Daarom is KiKa gestart met het werven van donateurs via huis aan huis-acties en via straatwervingsacties. Wervers gekleed in oranje KiKa-jassen, uiteraard met legitimatiebewijs, komen langs de deur of spreken bezoekers in supermarkten, warenhuizen of gewoon bij winkelcentra aan of ze geïnteresseerd zijn om KiKa te ondersteunen door donateur te worden. Jaarlijks wil KiKa dertig- à veertigduizend nieuwe structurele donateurs werven. De actie is tot nu toe succesvol gebleken, in 2011 is KiKa gegroeid van naar donateurs. 14 jaarverslag 2011

15 6. De toekomst van KiKa en het Nationaal Kinderoncologisch Centrum KiKa wil versneld groeien in verband met de komst van het NKOC. Door de komst van dit centrum zal het benodigde onderzoeksbudget significant toenemen. En daarmee moet de fondsenwerving van KiKa navenant groeien. KiKa wil deze additionele groei realiseren door de inzet van de volgende middelen: Inspireren Mensen blijven inspireren om acties te houden voor KiKa; deze acties zijn op dit moment de belangrijkste opbrengstenbron. KiKa Acties KiKa blijft zelf acties organiseren. De bestaande acties worden gehandhaafd en opgeschaald, door bijvoorbeeld in 2012 de Run for KiKa op vijf locaties in Nederland te organiseren. Het KiKa Gala, de KiKa Golfdag en de Avond4Daagse zullen opnieuw plaatsvinden met toevoeging van verrassende elementen. Daarnaast loopt KiKa in 2012 de New York Marathon met 150 deelnemers. Mailing KiKa blijft Direct Mail doorzetten zolang de responsresultaten goed blijven en er voldoende nieuwe adresbestanden te verkrijgen zijn. Dat laatste is moeilijk, aangezien KiKa vrijwel de enige is die goede resultaten behaalt via Direct Mail. De meeste goede doelen hebben de respons in de afgelopen jaren zien dalen tot beneden 1% en zijn gestopt met Direct Mail. Daardoor is er nog maar weinig vraag naar adresbestanden en veel leveranciers zijn daardoor verdwenen. Communicatie De uitingen die KiKa de komende jaren wil inzetten, zullen afwisselend zijn. Soms richt KiKa zich op het promoten van haar bekendheid, soms op het inspireren van mensen tot het opzetten van een actie voor KiKa. Ten aanzien van het beleid van KiKa zijn vooralsnog geen grote aanpassingen voorzien. Tv-commercial In 2011 heeft het reclamebureau Brand New Telly, om niet, voor KiKa een nieuwe televisiecommercial ontwikkeld en geproduceerd. Televisie is nu eenmaal een indringend medium om de boodschap van KiKa over te brengen (75% van de kinderen geneest, maar 25% redt het niet en dat is veel te veel). De commercial is gebaseerd op de realiteit: de beleving van Larissa van basisschool Albert Plesmanschool in Rotterdam. Voorlichting Het merendeel van de activiteiten van KiKa bevindt zich aan de marketing- en fondsenwervende kant. Maar zeker gezien de grote interesse voor KiKa vanuit de jeugd, en met het oog op wat de vrijwilligers van KiKa in het veld nodig hebben, besteedt KiKa steeds meer aandacht aan voorlichting. Uiteraard niet als medisch expert. Daar waar het echt de diepte in gaat, verwijst KiKa naar de zeven centra. KiKa ontwikkelt en stelt voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Dat kan zijn voor een scriptie, opstel, spreekbeurt of lesbespreking. Recent heeft KiKa een dvd opgenomen waarin een vijftienjarige patiënt de twintig meest gestelde en verrassende vragen voorlegt aan Rob Pieters, kinderarts-oncoloog in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) Centraal in 2011 stond de definitieve komst van het NKOC. Bekend werd dat Utrecht, vanwege de centrale ligging in Nederland, de beste locatie was voor het centrum. De deuren van daarmee het grootste Europese zorg- en onderzoekcentrum zullen naar verwachting eind 2015 opengaan. KiKa zal een prominente rol spelen. Op de eerste plaats natuurlijk voor een groot deel vanwege de financiering van de onderzoeksprojecten en -programma s. Maar ook in de transitieperiode waar veel voorinvesteringen zullen moeten worden gedaan op het gebied van o.a. apparatuur en infrastructuur voor de onderzoeksafdelingen. KiKa zal een deel van die investering mogelijk maken door middel van een lening en projectfinanciering. jaarverslag

16 7. Financiën Resultaat 2011 De inkomsten uit giften, donaties, eigen acties en acties in het land zijn in 2011 opnieuw verder gestegen. KiKa blijft trots en blij met de steun van zovelen! In totaal bedroeg de opbrengst 13,23 mln. (2010: 11,3 mln.). De kosten zijn zoals voorzien gestegen ten opzichte van Door beter administreren is KiKa goed in staat de kosten te splitsen conform de richtlijn van het CBF: kosten voor beheer en administratie kosten voor fondsenwerving kosten voor voorlichting kosten voor doelstelling In 2011 bedroegen de totale kosten voor beheer en administratie en fondsenwerving 2,9 mln. (2010: 1,9 mln.). De grootste kostenstijging zit in de fondsenwerving, die samenhangt met noodzakelijke investeringen gericht op groei van het aantal structurele donateurs. Door zowel de mailingen als de eerder genoemde straatwerving en huis aan huis-werving voor nieuwe donateurs, stegen de kosten van fondsenwerving tot 2,7 mln. (2010: 1,8 mln.). KiKa monitort maandelijks of deze extra investering de verwachte opbrengst oplevert; in 2011 was het resultaat zeer positief. Daarnaast zijn de personeelkosten gestegen als gevolg van het invoeren van een pensioenregeling voor directie en medewerkers, waarmee KiKa haar personeel thans een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket aanbiedt. Ondanks de extra investeringen liep het resultaat in 2011 op tot ca. 10,3 mln. (2010: 9,3 mln.). Dit bedrag is volledig beschikbaar voor nieuwe onderzoeksprojecten. In 2011 werd in totaal 6,8 mln. besteed aan onderzoeksprojecten, het overige bedrag wordt toegevoegd aan het bestemmingsreserve. (2010: 9,5 mln). Het bestemmingsreserve wordt gebruikt voor onderzoeksaanvragen in de toekomst. Het boekjaar 2011 is als volgt afgesloten: Totale opbrengst Totale kosten* Resultaat, beschikbaar voor doelstelling *Totale kosten: exclusief de bestedingen aan de doelstelling. 13,23 mln. 2,90 mln. 10,33 mln. Reserves In de afgelopen jaren heeft KiKa een continuïteitsreserve opgebouwd. Deze continuïteitsreserve is bestemd voor het afwikkelen van de verplichtingen van KiKa bij onverhoopte deconfiture. Het bestuur heeft hiertoe een deel van het vermogen bestemd conform de richtlijn van het CBF. Vanwege de groei is besloten de continuïteitsreserve van KiKa te verhogen van 1,8 mln. naar 2 mln. Behoudens de toevoeging aan de continuïteitsreserve is het volledige resultaat van KiKa altijd geheel bestemd voor onderzoeksprojecten. Een onderzoek duurt gemiddeld vier jaar; contractueel gaat KiKa deze verplichting aan, maar het geld zal dus gedurende vier jaar betaald worden. Voor zover er nog geen onderzoeksprojecten zijn toegewezen, wordt het resultaat gereserveerd in de zogenaamde bestemmingsreserve, van waaruit KiKa op elk gewenst moment nieuwe onderzoeksprojecten kan toewijzen. De bestemmingsreserve kan uitsluitend worden besteed aan onderzoeksprojecten. In dit verband is besloten, dat ook door het toekomstige NKOC projecten kunnen worden ingediend, mits het voor onderzoek essentiële apparatuur en materiaal betreft, zodat de reserveringen en uitgaven steeds geheel worden aangewend voor onderzoek conform de (ongewijzigde) in de statuten vastgelegde doelstellingen van KiKa. Deposito s en beleggingen Vanaf de start heeft KiKa haar liquide middelen steeds als spaargeld en deposito s aangehouden. Ook in 2011 was dat het geval. Er is een zeer strak liquiditeitsbeleid gevoerd, waarbij overtollige middelen direct op spaarrekeningen zijn geplaatst. Zodoende kon ondanks de lage rentestanden toch bijna ,- aan renteopbrengsten worden geboekt. Zoals al eerder aangegeven, is het NKOC voor KiKa essentieel om haar doelstellingen te behalen. Om deze reden is positief gereageerd op een verzoek van het NKOC-bestuur om een opstartlening te verstrekken van maximaal 1 mln. Ook andere belanghebbende partijen hebben hiervoor toezeggingen gedaan. De lening, waarvan in 2011 de helft is opgenomen, is verstrekt voor maximaal vier jaar en heeft een achtergesteld karakter. De rente bedraagt 4% op jaarbasis. Financiële Commissie Ter waarborging van een effectief en efficiënt toezicht op de penningmeester is in 2011 een Financiële Commissie ingesteld, benoemd door het bestuur. Deze heeft namens het bestuur periodiek overleg (minimaal twee keer per jaar) met de penningmeester. De Financiële Commissie rapporteert aan het bestuur van KiKa. De taak van de Financiële Commissie is erop toe te zien dat de penningmeester binnen het aan hem verstrekte mandaat opereert en de performance kritisch te beoordelen. In overleg met de penningmeester zal de commissie het bestuur adviseren inzake het strategisch beleggingsbeleid en eventuele aanpassingen van de beleggingsrichtlijnen. De Financiële Commissie van KiKa is samengesteld uit de volgende drie personen: een bestuurslid van KiKa, niet zijnde de penningmeester; deze fungeert als voorzitter. Per 31 december 2011 vervulde Derk Egeler deze taak; twee onafhankelijke leden, Dennis Raithel, directeur van Bank Ten Cate & Cie. N.V. en Wim Dijkema, onafhankelijk financieel adviseur, vervullen deze taak per ultimo Op deze plaats dankt KiKa hen voor de inspanningen ten behoeve van KiKa. 16 jaarverslag 2011

17 Beleggingsstatuut In het document waarin de Financiële Commissie is ingesteld, is eveneens een beleggingsstatuut vastgesteld. In dit statuut worden de strikte voorwaarden vastgelegd waarbinnen de penningmeester acteert m.b.t. het spreiden van spaargelden en deposito s over verschillende banken. Daarnaast wordt het mogelijk in goed overleg met de Financiële Commissie, op beperkte schaal en binnen strikte normen gelden te beleggen in triple A-obligaties en op minimale schaal ook in duurzame aandelen. Gezien de markten is hier tot op heden geen gebruik van gemaakt. Het statuut is gedeponeerd bij het CBF. Begroting 2012 De begroting 2012 gaat uit van een voortgezet beleid zoals eerder aangegeven. Daarbij zal opnieuw extra worden geïnvesteerd in het werven van nieuwe donateurs om de basis van KiKa te vergroten en structureel hogere inkomsten voor de toekomst veilig te stellen. Alleen dan kunnen de ambitieuze doelstellingen, die via het toekomstige NKOC moeten worden uitgevoerd, worden gerealiseerd. De extra uitgave bedraagt net als in 2011 ca. 2,5 mln. De bedrijfslasten zullen in 2012 licht stijgen als gevolg van minimale personeelsuitbreiding bij de afdeling fondsenwerving en marketing. Het resultaat is geheel beschikbaar voor de doelstelling; voor projecten in de zeven kinderoncologische centra en voor projecten om het NKOC van de grond te trekken. Voor het boekjaar 2012 luidt de begroting als volgt: Totale opbrengst ,- Totale kosten ,- Resultaat ,- Beschikbaar voor doelstelling ,- Kostenratio s Om te voldoen aan de richtlijnen van het CBF worden drie ratio s gebruikt. Deze ratio s geven de verhouding weer tussen kosten en opbrengsten. Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de totale baten uit eigen fondsenwerving. Het is van belang dat de kosten van de totale fondsenwerving, als percentage van de totale baten uit eigen fondsenwerving, gemiddeld over drie jaar maximaal 25% bedragen. KiKa streeft er naar deze ratio zo laag mogelijk te houden, maar realiseert zich tegelijkertijd dat eerdergenoemde investeringen in nieuwe donateurs essentieel zijn voor de toekomst en de ratio tijdelijk doen verhogen. Totale baten uit fondsenwerving ,- Totale kosten uit fondsenwerving ,- Dit geeft een ratio van 21% (in %) Totaal besteed aan doelstelling als percentage van de totale baten. KiKa streeft ernaar om de bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden, zodat het bedrag voor de doelstelling zo hoog mogelijk is. Dit kan direct worden besteed aan onderzoeksaanvragen dan wel via het bestemmingsreserve voor onderzoeksaanvragen voor de toekomst. Totaal direct besteed aan doelstelling: ,- Totale baten ,- Dit geeft een ratio van 52%. Het overige deel gaat naar het bestemmingsreserve en wordt besteed aan de doelstelling voor toekomstige onderzoeksaanvragen. (2010: 85%). Totaal besteed aan doelstelling als percentage van de totale lasten. Totaal besteed aan doelstelling ,- Totale lasten ,- Dit geeft een ratio 70%. (2010: 83%) Het overige deel van het resultaat gaat naar het bestemmingsreserve. jaarverslag

18 8. Bedrijfsvoering KiKa heeft een kleine organisatie. Naast het bestuur zijn er de directeur en dertien medewerkers (9,5 FTE). Deze medewerkers voeren de volgende werkzaamheden uit: personeelszaken, financiële administratie, overige administratie, onderzoeken/medisch secretariaat, informatie & services, vrijwilligerscoördinatie en fondsenwerving/marketing/communicatie. Binnen KiKa is de beschrijving van de Administratieve Organisatie (AO) helder beschreven; dit biedt duidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het verbetert de interne controle en waarborgt processen en werkafspraken. De werkafspraken zijn meetbaar en deze worden tijdig geëvalueerd en indien nodig aangepast. KiKa wil groot worden door klein te blijven. Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, zodat KiKa in staat is met een klein personeelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. KiKa werkt klantgericht, adequaat en zorgt voor tijdige informatievoorziening. KiKa benadert haar relaties persoonlijk en staat dichtbij de mensen. In 2011 is de pensioenregeling voor directie en medewerkers ingevoerd. Voor de salarissen heeft KiKa per 2011 een indexeringspercentage van 1,5% aangehouden. Daarnaast is er wederom een verbeterslag gemaakt in diverse werkprocessen met als doel een efficiëntere werkwijze. KiKa werkt met een klachtenregeling en klachtenregistratie. De klachten worden afgehandeld en bepaald wordt welke maatregelen er getroffen dienen te worden. Dit is tevens elk kwartaal een punt van aandacht in de bestuursvergadering. In 2011 zijn er bij KiKa 9 gegronde klachten binnengekomen, waarbij telkens maatregelen zijn getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. 18 jaarverslag 2011

19 9. Informatie met betrekking tot directie en bestuur De bestuurders zijn onbezoldigd. De dagelijkse leiding is door het bestuur gedelegeerd aan de algemeen directeur, Frits Hirschstein. Bij de benoeming van bestuursleden speelt een evenwichtige spreiding van gewenste disciplines gezondheidszorg, marketing, bedrijfsleven en financiën een belangrijke rol. De leden dienen te beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en moeten affiniteit hebben met de doelstelling van KiKa. Ook wordt er op toegezien dat er geen sprake is van persoonlijke relaties met de directie. Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Derk Egeler, bestuurslid sinds oktober 2004 Herman de Haan, bestuurslid sinds mei 2002, secretaris sinds 2005 Jaap Maljers, bestuurslid en voorzitter sinds december 2009 Vincent Pijpers, bestuurslid sinds 2002 Arnoud de Roy van Zuydewijn, bestuurslid en penningmeester sinds mei 2002 Jan Schornagel, bestuurslid en verantwoordelijk voor medische zaken sinds november 2008 Geen van de bestuursleden bekleedt relevante nevenfuncties. Bestuursleden van KiKa worden steeds benoemd voor een termijn van vijf jaar met een maximum van twee termijnen. Ter verbreding en verzwaring van het bestuur voor wat betreft de medische expertise is in 2011 gezocht naar uitbreiding. Hiervoor is een profielschets opgesteld, op grond waarvan Ton Berns is gevraagd om toe te treden tot het bestuur ingaande januari Het bestuur van KiKa onderschrijft de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Deze code, sinds 1 juli 2008 van kracht, is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) vastgelegd, in samenwerking met de commissie-wijffels. De uitgangspunten van deze code zijn: I. Onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren. II. Optimalisatie van de effectiviteit en efficiency van besteding. III. Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden. Het bestuur heeft in 2011 vijf keer vergaderd met de directeur. Tijdens deze vergaderingen zijn de fondsenwervende activiteiten, financiële resultaten en mogelijke risico s besproken. Ook is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot lopende onderzoeken. Het bestuur heeft in totaal negen ingediende onderzoeksaanvragen goedgekeurd. Dit na een zorgvuldige voorafgaande beoordeling door onafhankelijke, internationale deskundigen. Dit alles in het kader van goed bestuur en toezicht op het gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken. Ook staat het bestuur de algemeen directeur en medewerkers desgewenst terzijde met advies. Op 1 maart 2011 heeft het bestuur een gedeeltelijke statutenwijziging besproken en goedgekeurd. Deze was nodig om de doelstelling van KiKa nog beter te laten aansluiten bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar kanker bij kinderen, waaronder het nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC). Daarnaast is het geven van voorlichting en het beschikbaar stellen van promotiemateriaal opgenomen in de doelstelling. Dit was een reeds langere tijd bestaande activiteit van KiKa. Ook in 2011 is het bestuur naast de reguliere bestuursvergaderingen gedurende het jaar bijeengekomen om uitgebreid stil te staan bij de komst van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) en dan vooral bij de vraag welke rol er voor KiKa is weggelegd, hoe KiKa deze rol het beste kan invullen en vooral hoeveel inkomsten nodig zullen zijn om aan de financieringsbehoefte van de onderzoekskant van het NKOC te voldoen. Daarnaast heeft er nog tweemaal een vergadering plaatsgevonden met de kinderoncologen inzake het NKOC. De conclusie is gerechtvaardigd dat KiKa wederom een uiterst succesvol jaar heeft gekend, waarin veel is bereikt. Net als in voorgaande jaren is dit opnieuw een extra stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. Het bestuur dankt directie, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen voor de tomeloze energie, creativiteit en toewijding. Stichting Kinderen Kankervrij Namens het bestuur: Jaap Maljers, voorzitter Herman de Haan, secretaris Arnoud de Roy van Zuydewijn, penningmeester Jan Schornagel, medische zaken Derk Egeler Vincent Pijpers jaarverslag

20 Bijlage I Afgeronde onderzoeken in Moleculaire determinanten van juveniele myelomonocytische leukemie en myelodysplastisch syndroom Centrum: Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Projectleider: Dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink Startjaar: 2007 Looptijd: drie jaar Afgerond in: 2011 Bijdrage KiKa: ,- Juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) en myelodysplastisch syndroom (MDS) zijn zeer zeldzame kwaadaardige bloedziekten op kinderleeftijd. In beide gevallen gaat het om een ziekte van de bloedvormende stamcel in het beenmerg. Momenteel is een beenmergtransplantatie de enige behandeling die tot genezing leidt. Zelfs met deze zware behandeling overlijdt nog steeds de helft van de kinderen. Daarom is er grote behoefte aan nieuwe medicijnen. Dit onderzoek heeft zich gericht op het krijgen van een beter inzicht in de ontstaanswijze van beide ziektebeelden, wat op termijn zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Afwijkingen in het DNA komen frequent voor bij MDS. Naast bestaande afwijkingen zijn er nieuwe afwijkingen in het DNA gevonden. De stukjes DNA waarin deze afwijkingen gelegen zijn coderen voor bepaalde eiwitten. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van MDS. De gevonden DNAafwijkingen verschillen van de DNA-afwijkingen in volwassenen waarvan bekend is dat ze een rol spelen bij het ontstaan van MDS. Ook in JMML is onderzoek gedaan naar DNA-afwijkingen. Er zijn geen nieuwe DNA-afwijkingen gevonden, maar er is wel aangetoond dat het eiwit WT1 in grote hoeveelheid voorkomt in JMML-patiënten. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk om te inventariseren of een subgroep van deze patiënten, namelijk die met een grote hoeveelheid van dit eiwit, baat kunnen hebben bij een behandeling waarbij het eiwit geremd wordt. Deze behandeling wordt al bij andere vormen van leukemie in experimentele fases uitgevoerd Is een online groepscursus ter ondersteuning van kinderen met kanker haalbaar en effectief? Centrum: Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum Amsterdam Projectleiders: Prof.dr. H.N. Caron Dr. M.A. Grootenhuis Startjaar: 2009 Looptijd: een jaar Afgerond in: Juli 2011 Bijdrage KiKa: ,- Het onderzoek naar de cursus heeft tien maanden in beslag genomen. De in totaal twaalf cursisten werd gevraagd drie vragenlijsten in te vullen: een tijdens de aanmeldprocedure, een tijdens de cursus en een direct na afloop van de cursus. De cursisten waren zeer gemotiveerd en tijdens de cursus is geen enkele cursist afgehaakt. De reacties van zowel cursisten als cursusleiders op de cursus waren overwegend positief. Cursisten gaven de cursus een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. De belangrijkste uitkomst is dat het online aanbieden van de cursus aan jongeren die behandeld zijn voor kanker, zeer goed haalbaar is. Ook de deelname van jongeren van verschillende kinderoncologische centra bleek succesvol. Centrumoverstijgend werken middels een online aanbod bleek goed haalbaar in de praktijk. Uit dit onderzoek bleek echter wel dat er tijdgebrek was binnen de sessies. De cursisten gaven aan dat er binnen de cursus meer tijd had moeten zijn voor een aantal onderwerpen uit het programma. Vooral de late effecten van (de behandeling van) kanker, pesten en schelden met kanker en mijn verhaal kwamen tijdens de pilotcursussen niet altijd voldoende aan bod. Door uitbreiding van de cursus van zes naar acht bijeenkomsten is meer ruimte gecreëerd om deze onderwerpen voldoende te kunnen behandelen. Om het effect van de cursus definitief vast te kunnen stellen, zijn langere follow-up metingen en een controlegroep nodig. 20 jaarverslag 2011

Inhoud. Jaarverslag. 1. Inleiding 4. 2. Algemene informatie over KiKa 6. 3. Wetenschappelijk onderzoek 7. 4. Acties 10

Inhoud. Jaarverslag. 1. Inleiding 4. 2. Algemene informatie over KiKa 6. 3. Wetenschappelijk onderzoek 7. 4. Acties 10 Jaarverslag 2012 Inhoud Jaarverslag 1. Inleiding 4 2. Algemene informatie over KiKa 6 3. Wetenschappelijk onderzoek 7 4. Acties 10 5. Vrijwilligers, communicatie en fondsenwerving 14 6. De toekomst van

Nadere informatie

Algemene informatie kinderkanker

Algemene informatie kinderkanker Algemene informatie kinderkanker De behandeling van kinderen met kanker is in Nederland gecentraliseerd in 5 kinderkanker (kinderoncologische) centra en 2 beenmergtransplantatie centra. De 5 kinderkanker

Nadere informatie

Jaarverslag. www.kika.nl

Jaarverslag. www.kika.nl Jaarverslag 2013 www.kika.nl Inhoud Jaarverslag 1. Inleiding 4 2. Algemene informatie over KiKa 6 3. Wetenschappelijk onderzoek 7 4. Acties 10 5. Fondsenwerving 14 6. Vrijwilligers, acties en communicatie

Nadere informatie

Bestuursverslag Bestuursverslag 2 5 Verantwoordingsverklaring 6 8. Jaarrekening 2009 Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Kasstroomoverzicht 11

Bestuursverslag Bestuursverslag 2 5 Verantwoordingsverklaring 6 8. Jaarrekening 2009 Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Kasstroomoverzicht 11 Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag Bestuursverslag 2 5 Verantwoordingsverklaring 6 8 Jaarrekening 2009 Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Kasstroomoverzicht 11 Toelichtingen Grondslagen

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Naar de Top voor KiKa

Jaarrekening 2014. Stichting Naar de Top voor KiKa Jaarrekening 2014 Stichting Naar de Top voor KiKa Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene informatie over Stichting Naar de Top voor KiKa... 4 2.1 Bestuurssamenstelling... 4 2.2 Doelstelling... 4 3.

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Jaarverslag. www.kika.nl

Jaarverslag. www.kika.nl Jaarverslag 2014 www.kika.nl Inhoud Jaarverslag 1. Voorwoord 4 2. Algemene informatie over KiKa 6 3. Wetenschappelijk onderzoek 7 4. Acties 11 5. Fondsenwerving 17 6. Vrijwilligers, acties en communicatie

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek 100 jaar Antoni van Leeuwenhoek Onze toekomstdroom Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaar geleden al voor de grensverleggende weg door onderzoek en specialistische zorg samen te voegen met één scherp

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Crocokids

Jaarverslag Crocokids Jaarverslag Crocokids Voorwoord Beste lezer, Dank voor de getoonde interesse in ons jaarverslag. Het eerste jaar van Crocokids is een bewogen jaar geweest. Met veel enthousiasme zijn wij in juni 2011 begonnen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Organiseert 09 juni 2012 op Haantjesdag SpinForLife 2012 Carl Verheijen reikt cheque uit aan Kees Stuivenberg van Villa Joep Sensationele apbrengst in 2009 Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Woudenberg

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2015 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM

VERKORTE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM VERKORTE JAARREKENING 212 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM MEERJARENOVERZICHT 212 211 21 ontvangen donaties en giften 9 83 828 particuliere giften 5 bijdragen van derden 4.5 toegekende

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

STICHTING SUMBING BIBIR

STICHTING SUMBING BIBIR VISIE EN WERKWIJZE Goede gezondheidszorg is essentieel. Als mensen niet gezond zijn, beïnvloedt dat hun dagelijks leven en sociale activiteiten. Kinderen met schisis zijn zichtbaar anders en dat wordt

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2015 2019 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

1. Voorwoord van de voorzitter, mr. Klaas Bunk. 2. Algemene beschouwing verslagjaar Afscheid van Prof.dr. W.A. Kamps

1. Voorwoord van de voorzitter, mr. Klaas Bunk. 2. Algemene beschouwing verslagjaar Afscheid van Prof.dr. W.A. Kamps JAARVERSLAG 2009 Inhoud 1. Voorwoord van de voorzitter, mr. Klaas Bunk 2. Algemene beschouwing verslagjaar 2009 3. Het bestuur 4. Het beleggingsbeleid 5. Financiering projecten 6. Afscheid van Prof.dr.

Nadere informatie

Helpt u mee? VUmc. Cancer Center Amsterdam. Children

Helpt u mee? VUmc. Cancer Center Amsterdam. Children Helpt u mee? VUmc Cancer Center Amsterdam Children Onderzoek Naar Kinderkanker Kinderkanker is de meest dodelijke ziekte bij kinderen in Nederland. Ongeveer 75% van de patiëntjes geneest, maar één vierde

Nadere informatie

1.2 Doel van de stichting.

1.2 Doel van de stichting. jaarverslag 2015 Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nieuwe vooruitzichten in de karakterisering en behandeling van acute myeloïde leukemie Nederlandse samenvatting 134 Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker, een kwaadaardige aandoening

Nadere informatie

Ka nke r, hoe we meer kunnen bereiken in de strijd ertegen. met het door jouw opgehaalde geld. Dr. Jeanine Boesen-de Cock, MBA

Ka nke r, hoe we meer kunnen bereiken in de strijd ertegen. met het door jouw opgehaalde geld. Dr. Jeanine Boesen-de Cock, MBA Ka nke r, 21 november 2015 hoe we meer kunnen bereiken in de strijd ertegen met het door jouw opgehaalde geld Dr. Jeanine Boesen-de Cock, MBA Het team Geldbesteding Dr. Maaike Alderliesten Onderzoekscoördinator

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting PLS 2014. Inhoudsopgave. Inleiding. Activiteiten. Publiciteit. Fondsenwerving. Sponsoring. Bestuur. Jaarrekening.

Jaarverslag Stichting PLS 2014. Inhoudsopgave. Inleiding. Activiteiten. Publiciteit. Fondsenwerving. Sponsoring. Bestuur. Jaarrekening. Jaarverslag Stichting PLS 2014 Inhoudsopgave Inleiding Activiteiten Publiciteit Fondsenwerving Sponsoring Bestuur Jaarrekening Balans Inleiding Terugkijkend naar de oprichtingsdatum 28 juli 2014 van de

Nadere informatie