Wetenschappelijk jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaarverslag 2012

2

3 Wetenschappelijk jaarverslag 2012

4 HagaZiekenhuis van de Wetenschap

5 Inhoud Wetenschapsbeleid 4 Ondersteuning Wetenschapsbureau 5 Behandelde onderzoeken 6 Wetenschappelijk jaarverslag per afdeling 9 Anesthesiologie 9 Apotheek 10 Dermatologie 14 Gynaecologie en Obstetrie 14 Hartcentrum 17 Heelkunde 19 Hematologie 20 Intensive Care 24 Interne Geneeskunde en Reumatologie 24 Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde 31 Kindergeneeskunde (JKZ) 32 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium 41 Klinische Fysica 42 Klinische Fysiotherapie 42 KNO 42 Longgeneeskunde 43 Maag-Darm-Leverziekten 45 Medische Microbiologie 46 Neurologie 46 Neuropsychologie 48 Neuroseksuologie 49 Oogheelkunde 50 Orthopedie 50 Plastische Chirurgie 52 Radiologie 52 Spoedeisende Geneeskunde 53 Stafafdelingen 54 Urologie 55 Overzicht opleidingen Locaties 58 Colofon 60

6 1 Wetenschapsbeleid HagaZiekenhuis Patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek zijn voor de STZ opleidingsziekenhuizen de drie pijlers die nauw met elkaar samenhangen en elkaar in hoge mate beïnvloeden. Het is daarom van belang dat zij op zichzelf goed ontwikkeld en gestructureerd zijn. In 2011 is begonnen met de professionalisering van het wetenschapsbureau van het HagaZiekenhuis. Met name vanuit de Raad van Bestuur bestond de wens om het wetenschappelijk onderzoek in het HagaZiekenhuis te stimuleren, ondersteunen en transparanter laten verlopen. Om tot een breed gedragen goed onderbouwd wetenschapsbeleid HagaZiekenhuis te komen, werd een ad interim wetenschapscommissie samengesteld bestaande uit specialisten met veel ervaring met het doen van onderzoek (beleid is op aanvraag beschikbaar). De commissie bestond uit de volgende personen: ydr. P.P.H. Le Brun (ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog) ymw. V. van Gogh (interne controller) ydr. M.J.W. Götte (cardioloog) ydr. H.G.M. Heijerman (longarts/ voorzitter COC) ymw. Drs. K.E. Lindhout (financieel adviseur HagaAcademie) ydr. J.S.D. Mieog (AIOS heelkunde) ydrs. J.E. van Overbeek (directeur HagaAcademie), voorzitter ydhr. K. Ramautar (unithoofd financiële administratie) ydr. M.R. Schipperus (hematoloog) ydr. D.J. Touw (ziekenhuisapotheker-klinische farmacoloog) ya.s.l. van Veen, RA (manager financiën, Informatie, control) ymw. Dr. R. C. Vos (wetenschapscoördinator) ydr. T.C.A.M. van Woerkom (decaan) ydr. P.W. Wijermans (hematoloog) Per 1 maart 2012 is de landelijke Richtlijn Externe Toetsing (RET) betreffende de toetsingsprocedure van multicenter onderzoek en externe toetsing van monocenter onderzoek aangepast. Het aanpassen van deze richtlijn heeft ertoe geleid dat het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis een aantal taken van de METC Zuid West Holland heeft overgenomen. Op 22 maart 2012 heeft de STZ hervisitatie van het HagaZiekenhuis plaats gevonden. In de visitatie waren voor het eerst extra zwaarwegende en verplichte onderwerpen opgenomen met betrekking tot ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in een STZ ziekenhuis. Op alle onderwerpen is het HagaZiekenhuis goed door de hervisitatie gekomen en heeft het ziekenhuis een verlenging van het lidmaatschap van 5 jaar ontvangen. Nadat het door de commissie ad interim ontworpen wetenschapsbeleid door Raad van Bestuur en Kernstaf was aangenomen, werd deze commissie ontbonden en is een nieuwe wetenschapscommissie samengesteld om dit wetenschapsbeleid te implementeren. Samenstelling huidige wetenschapscommissie: ydr. F. Brus ydr. M.J.W. Götte ydr. D.J. Touw ymw. Dr. R.C. Vos (wetenschapscoördinator en secretaris) ydr. J.J. Wever ydr. P.W. Wijermans (voorzitter) ydr. T.C.A.M. van Woerkom 4 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

7 2 Ondersteuning wetenschapsbureau Het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis kent een wetenschapscoördinator, een wetenschapsassistent en een financieel adviseur HagaAcademie. Het bureau houdt zich zowel inhoudelijk als op administratief gebied bezig met het ondersteunen en faciliteren van weten schappelijk onderzoek. In dat kader onderhoudt het ook nauw contact met METC ZWH en de wetenschapsbureaus van de diverse vakgroepen waar wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. De activiteiten van het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis zijn er op gericht om, waar nodig, de wetenschapsbureaus van de vakgroepen en de onderzoeker(s) gedurende het gehele onderzoeksproces te ondersteunen en het onderzoeksproces succes vol te laten verlopen. Overleg structuren / communicatie Het wetenschapsbureau heeft een eigen groepssite Haga Wetenschap op het intranet. Op deze groepssite is o.a. informatie te vinden over de procedure van het opzetten van verschillend type onderzoek in het HagaZiekenhuis (deelnemen aan multicenter onderzoek, zelfgeiniteerd single center onderzoek, niet WMO plichtig onderzoek) en indiening bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Tevens zijn links naar downloads van benodigde formulieren voor indiening op de groepssite geplaatste en wordt melding gemaakt van data waarop scholing plaatsvindt met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. Naast deze digitale communicatie vinden ook de volgende persoonlijke overleg vormen plaats: ywekelijks overleg kern wetenschapscommissie y2 wekelijks overleg FIC-HA yindividuele afspraken ter ondersteuning (n=~95 verschillende vraagstellingen door onderzoekers) y2 maandelijks overleg met de contactpersonen van de wetenschapsbureaus van de vakgroepen yelk kwartaal vergadering met de wetenschapscommissie yelk kwartaal afstemming met betrokken afdelingen (Apotheek, Laboratorium, Pathologie, Radiologie) over aanvragen voor verrichtingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek Good Clinical Practice Het wetenschapsbureau van de HagaZiekenhuis biedt de onderzoeker verschillende mogelijk heden voor het volgen van trainingen om aan de benodigde kwalificaties te voldoen voor het uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan het volgen van de verplichte training Good Clinical Practice (GCP), aan geboden via het wetenschapsbureau en bedoeld voor alle personen betrokken bij klinisch onderzoek waarbij sprake is van deelname door proefpersonen. HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

8 3 Behandelde onderzoeken In dit hoofdstuk zal in de eerste paragraaf een overzicht gegeven worden van het totaal aantal onderzoeken (per type onderzoek) dat in 2012 is aangeboden aan het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis ter goedkeuring voor start van het onderzoek door de Raad van Bestuur. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen studie die voor en na 1 juli 2012 (ingangsdatum wetenschapsbeleid HagaZiekenhuis) zijn aangeboden voor toestemming voor start van de studie door de Raad van Bestuur. In de tweede paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de in 2012 aangevraagde subsidie voor onderzoek uit het Haga wetenschapsfonds. Gevolgd door een paragraaf over het aantal verschenen nummers HagaScoop en proefschriften in de HagaScoop Dissertatiereeks. In de vierde paragraaf een overzicht van de wetenschapsdag en tot slot in de vijfde paragraaf een vooruitblik naar Onderzoeken gestart in 2012 Onderzoeken vanaf 1 januari 2012 aangeboden: 78 Onderzoeken vanaf 1 juli 2012 aangeboden: 47 Goedgekeurd vanaf 1 januari 2012: 42 Goedgekeurd vanaf 1 juli 2012: 17 Goedgekeurde onderzoeken Niet WMO Multicenter Niet WMO Zelf geïnitieerd WMO Multicenter WMO Zelf geïnitieerd T WB T = Haga T-nummer (kenmerk gegeven aan onderzoek dat na 1 juli 2012 ingediend is bij het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis); WB = Haga WB-nummer (kenmerk gegeven aan onderzoek in de periode januari-juni 2012 door het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis) De meeste tijd zit tussen de aanmelding en het compleet maken van de documenten, dit loopt vertraging op door: ybegrotingen aanleveren (niet exact kunnen aangeven wat extra kostenposten zijn). ywachten op handtekeningen van mensen die afwezig zijn. yaanpassen van documenten (bv. PIF). ywachten op aanpassen van documenten, contracten van sponsors. ypositief oordeel, oordelende commissie kunnen aantonen. 6 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

9 Als alles compleet is, worden de goedkeuringsbrieven gemaakt en kijkt de wetenschapscoördinator het geheel na: yparafeert, dit duurt hooguit een paar dagen. ydan gaat het geheel naar de Raad van Bestuur ter onderkenning, dit duurt gem. 1,5 week. yna ondertekening wordt het dezelfde of de volgende dag naar onderzoeker en betrokkenen verzonden. Wetenschapsfonds Op het wetenschapsfonds is slechts een paar keer een beroep gedaan. Drie keer is een bedrag toegekend en één keer voldeed de subsidie aanvraag niet aan de criteria voor aanvragen van subsidie uit het wetenschapsfonds HagaZiekenhuis (criteria zijn terug te vinden op de groepssite HagaWetenschap). HagaScoop Het wetenschapstijdschrift HagaScoop is in 2012 in samenwerking met afdeling Communicatie drie keer in reguliere vorm verschenen en een keer in de vorm van een abstractenboek, een supplement met de posters van de wetenschapsdag. HagaScoop Dissertatiereeks In 2012 zijn vier proefschriften opgenomen in de HagaScoop Dissertatiereeks. Het betreft de volgende proefschriften: Titel proefschrift: Azithromycin in Cystic Fibrose Door: Erik B. Wilms Op: 12 April 2012 (Utrecht) Titel proefschrift: Efficacy of platelet transfusions Door: Jean-Louis H. Kerkhoffs Op:16 mei 2012 (Leiden) Titel proefschrift: Who matters anyway?! The role of intra-organisational stakeholders dynamics in IT-based innovation adoption processes in hospitals Door: Tim R.F. Postema Op: 14 november 2012 (Twente) Titel proefschrift: Chronic Abdominal Pain in Children Door: Carolien Gijsbers Op: 20 december 2012 (Rotterdam) HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

10 Wetenschapsdag De wetenschapsdag van het HagaZiekenhuis heeft op 15 november 2012 plaatsgevonden in het Crown Plaza Hotel. Op de wetenschapsdag waren 170 deelnemers aanwezig, zijn 79 poster getoond, 6 posterpresentaties en 6 voordrachten gegeven. yde posterprijs is dit jaar gegaan naar mw. Amber Hoek (SEH). yde afdelingsprijs is dit jaar gegaan naar de afdeling Orthopedie. yde dr. Chanfleury van IJsselsteinprijs is dit jaar gegaan naar mw. Nakisa Khorsand (apotheek) Vooruitblik 2013 Voor 2013 staat de verdere professionalisering van het wetenschapsbureau Haga- Ziekenhuis op het programma. De nadruk zal liggen op: yaanschaf datamanagement systeem; yinterne monitoring van studies; yaanbieden van een evidence based medicine lunch bijeenkomst (ism informatie specialist bibliotheek en specialisten uit het ziekenhuis); yaanbieden van een cursus basis statistiek (wetenschapscoördinator) yaanbieden van een cursus basis epidemiologie (wetenschapscoördinator); yaanbieden van presentatietrainingen, zowel voordrachten als posterpresentatie op congressen (i.s.m. het congresbureau HagaAcademie). Dr. R.C. (Rimke) Vos, wetenschapscoördinator HagaAcademie 8 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

11 4 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2012 per afdeling In dit hoofdstuk staan de onderzoekslijnen en publicaties van medewerkers van het Haga Ziekenhuis in 2012 per afdeling. Voor de publicaties is gezocht in PubMed, Embase, Psycinfo, Web of Science en Cinahl. De afdelingen hebben de onderzoekslijnen en overige publicaties die niet gevonden zijn in de genoemde databases aangevuld. Sommige items komen bij meer dan één afdeling voor. Anesthesiologie Onderzoekslijnen yhet effect van paravertebrale locoregionale blokkades op middellange termijn depressieve klachten bij oncologische mammachirurgie. (Lutkenhues); yin samenwerking met VUmc: GoGuide-studie. (Kingma); yin samenwerking met maatschap gynaecologie en LUMC: Remifentanil patient controlled analgesia (RPCA) versus epidural analgesia (EA) during labour. A randomized multicenter trial. RAVEL trial, (Russchaert en vd Zwan) yin samenwerking met het UMC Utrecht (Leon Montenij en Wolfgang Buhre): Adequacy of dynamic preload parameters for the prediction of fluid responsiveness in patients with aortic stenosis. (begeleid door Van Alphen); ynauwe samenwerking met de afdeling Neurologie/Neurofysiologie (Ruud Keunen) ten aanzien van onderzoek met Invos-data bij cardiochirurgische ingrepen. (begeleid door drs Van Alphen en drs Muller); yin samenwerking de kindergeneeskunde: De IROSTAT-studie, is afgerond in (met Sally Bubbers); yin samenwerking met kindergeneeskunde: de IDEA studie. yin voorbereiding met de cardiologie: echocardiografic evaluation of left atrial flow patterns in relation to atrial fibrillation and stroke. (vd Zwan en Kingma) Publicaties ybroeren J, Schaad R: Multitasking, onveilig en inefficiënt. Medisch Contact 2012; 67: yjungschläger H: Postoperatieve misselijkheid en braken. Nurse Academy 2012;4(4):28. yzwan van der T, Vos de R, Broeren J, Bubbers S: Pijnmeting blijft aanvechtbaar. Medisch Contact 2012;67: Letters y Broeren J, Zwan van der T: Pijnmeting blijft aanvechtbaar (2), Medisch Contact 2012; 67(35). HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

12 Apotheek Onderzoekslijnen Cystic Fibrosis: De onderzoekslijn met het Centrum voor Volwassen Cystic Fibrosis Patiënten van het Haga- Ziekenhuis lokatie Leyweg is de langstlopende onderzoekslijn binnen de AHZ. Deze onderzoekslijn heeft naast registratieonderzoek reeds 4 proefschriften van ziekenhuisapothekers opgeleverd. ymacroliden bij Cystic Fibrosis (promotieonderzoek drs. E.B. Wilms, i.s.m. dr. D.J. Touw, dr. H. Heijerman en prof. dr. C. van der Ent). Chronisch gebruik van het macrolide azithromycine heeft een gunstig effect op de luchtwegfunctie bij CF patiënten. In eerdere studies is al aangetoond hoe het transport van azitrhromycine na orale inname naar de luchtwegen gaat en is de kinetiek bij CF patiënten bestudeerd. Ter afronding van het promotieonderzoek is een onderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen azithromycine en dornase alfa. Verder worden de lange termijn gegevens (longfunctie, resistentie) van de Haga CF patiënten geanalyseerd (met J.W.M. van den Berg en R. Brimicombe) en hetzelfde onderzocht bij kinderen die behandeld worden in het WKZ (met prof.dr C.van der Ent). Een review artikel waarin de optimale dosering met veiligheidsrisico s is beschreven is gepubliceerd in Pediatric Pulmonology. ydepositie- studie: Longdepositie en farmacokinetiek na inhalatie van een radioactieve tobramycine oplossing bij patiënten met Cystic Fibrosis. (promotieonderzoek A.J. van Velzen, MSc, i.s.m. J.W.F. Uges, D.J. Touw, H.G.M. Hijerman). Ziekenhuisapotheker J.W.F. (Joris) Uges geeft in HagaScoop nr uitleg over de depositie-studie. 10 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

13 De druppelgrootte, patiëntkenmerken en wijze van inhaleren zijn van invloed op de depositie van geïnhaleerde medicatie (tobramycine) in de longen. Efficiëntere inhalatie kan lijden tot kortere inhalatieduur (verbetering van kwaliteit van leven) en grotere effectiviteit van de behandeling (vertraging van ziekteprogressie). Om een beter beeld te krijgen van de invloed van de verschillende inhalatie manouvres op de longdepositie, is in studieverband een radioactieve tobramycine oplossing verneveld op twee verschillende wijzes: normal tidal breathing (TBM) and targeted inhalation mode (TIM). Aangenomen wordt dat met TIM een hogere longdepositie wordt bereikt. Bloedafnames voor de farmacokinetiek en SPECT-CT opnames voor de beeldvorming van longdepositie zijn uitgevoerd. Voor deze studie is een samenwerking met het laboratorium van de AHZ en met de afdelingen ziekenhuisapotheek, longgeneeskunde, klinische fysica en nucleaire geneeskunde van het HagaZiekenhuis opgezet. De studie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de NCFS. Inmiddels zijn alle patiënten geïncludeerd. De eerste resultaten over de farmacokinetiek van geïnhaleerd tobramycine in TBM en TIM zijn inmiddels geananlyseerd, waarbij de farmacokinetiek een afgeleide is voor de longdepositie (publicatie volgt). De beeldvorming data worden nog uitgewerkt. ytoni - studie: Invloed van ziektestadium (FEV1) en wijze van inhaleren op de depositie van aërosolen in de longen van patiënten met Cystic Fibrosis. (promotieonderzoek A.J. van Velzen, MSc). Met deze studie wordt onderzocht of verneveling met tobramycine met de I-neb equivalent is aan verneveling met de standaard vernevelaar PariLCPlus bij kinderen met cystic fibrosis (CF). Tobramycine verneveling is effectief gebleken bij eradicatie van vroege Pseudomonas Aeroginosa (PA) infectie bij kinderen met CF. Tobramycine verbetert ook de longfunctie bij kinderen die chronisch gekoloniseerd zijn met PA. In beide groepen is de kwaliteit van verneveling en therapietrouw van uiterst belang voor de uiteindelijke werkzaamheid. Echter, verneveling is een dagelijks terugkerend tijdrovende proces voor kinderen met CF. Hierdoor is de therapietrouw en kwaliteit van verneveling vaak laag, waardoor de effectiviteit van behandeling ook lager is. Een snelle vernevelaar zal de kwaliteit van leven sterk verbeteren. Met de zeer efficiënte I-neb vernevelaar kan de verneveltijd teruggebracht worden van 25 naar 4 minuten, in vergelijking met de PariLCPlus. De I-neb wordt al op grote schaal gebruikt door volwassenen en ook steeds meer door kinderen. Echter, de vernevelaar is nog niet getest bij de kinderpopulatie en daardoor is er weinig bekend over de farmacokinetiek en veiligheid van de medicatie die door deze populatie wordt gebruikt in combinatie met de I-neb. Dosis adviezen zijn gebaseerd op in vitro testen en studies bij volwassenen. Theoretisch kan de efficiënte I-neb tot hogere bloedspiegels en daardoor tot potentieel toxische effecten leiden. Voordat de I-neb geïmplementeerd kan worden in de reguliere zorg voor kinderen met CF, moet men eerst vaststellen dat de I-neb veilig gebruikt kan worden in deze populatie. Primaire doel is om te onderzoeken of farmacokinetiek van de aanbevolen dosering verneveld tobramycine, gedefinieerd als serum tobramycine Area Under the Curve (AUC0-24hr), met de I-neb equivalent is aan de PariLCPlus vernevelaar bij kinderen met CF in de leeftijd van 6-18 jaar. Secundaire doelen zijn: 1) Veiligheid beoordelen van I-neb tobramycine verneveltherapie, 2) om farmacokinetiek van I-neb tobramycine verneveling te vergelijken tussen kinderen met CF van 6-11 jaar en jaar en 3) om gebruiksgemak en kwaliteit van leven te vergelijken tussen beide vernevelaars. y SPOEL - studie: Farmacokinetiek van nasaal toegediende tobramycine en/of colistine bij patiënten met Cystic Fibrosis. (promotieonderzoek drs. M.C. Berkhout, i.s.m. D.J. Touw, A.J. van Velzen, H.G.M. Heijerman en E. Rijntjes) HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

14 De neus en neusbijholten van patiënten met CF kunnen een reservoir vormen voor bacteriën (o.a. P. aeruginosa), van waaruit kruisinfectie naar de longen kan optreden. Op dit moment is er adequate inhalatietherapie met antibiotica beschikbaar voor de behandeling van longinfecties. Echter voor bacteriën in de neus en neusbijholten is er nog geen specifieke behandeling ontwikkeld. Behandeling van de bacteriën in de neus en neusbijholten kan de kruisinfectie naar de longen voorkomen en mogelijk ook longinfecties voorkomen of uitstellen. De farmacokinetiek van nasaal toegediende tobramycine en colistine is nooit onderzocht. In de SPOELstudie wordt de farmacokinetiek van nasaal toegediende tobramycine en colistine bepaald. Het is belangrijk om de veiligheid van deze behandeling te testen, voordat studies worden gestart naar het effect van de nasale antibiotica op de gezondheid van CF patiënten. Stolling ybehandeling van coumarine geïnduceerde bloedingen met prothrombine complex concetraat (PROPER-studie) (registratie- en promotieonderzoek mw. drs. N. Khorsand) promotor mw. Prof. Dr. H. Kluin-Nelemans, afd. hematologie, UMC Groningen. Na het invoeren van een vernieuwd beleid voor prothrombine complex concentraat (PCC, Cofact ) bij het couperen van coumarine therapie in het MCH locatie Westeinde (project MCH ), is eind 2007 de PROPER studie gestart. Hierbij is prospectief de uit komsten van het vernieuwde beleid van MCH locatie Westeinde, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vaste lage dosering van PCC vergeleken met het beleid in het Haga Ziekenhuis. In het Haga Ziekenhuis wordt de geregistreerde, hogere dosering van PCC toegepast op basis van het gewicht van de patiënt, de uitgangs INR en de target INR. Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken van de non-inferieriteit van de vaste lage dosering ten opzichte van de variabele dosering. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2012 gepubliceerd. Op basis van deze resultaten zal het Haga Ziekenhuis het PCC beleid in 2013 aanpassen. Verder is in 2012 gestart met een kosten-baten analyse om te onderzoeken of verlaging van de hoeveelheid PCC heeft geleid tot verhoging van andere interventiekosten (bijvoorbeeld meer operaties om een bloeding te verhelpen) waardoor het nieuwe beleid niet kosten-effectief wordt. De resultaten van deze analyse zullen naar verwachting in 2013 worden gepubliceerd. Medicatieveiligheid ymedicatieveiligheid rondom IC opnamen (promotieonderzoek mw. B.E. Bosma) Promotor Prof A. Vulto, ziekenhuisapotheker, Erasmus MC, co-promotor D. Touw en P.M.L.A. van den Bemt. Eerder onderzoek op een afdeling interne geneeskunde heeft laten zien dat de aanwezigheid tijdens papieren visites van een apotheker kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van voorschrijven en verhoging van medicatie veiligheid. In Nederland is dergelijk onderzoek voor de intensive care nog niet gedaan. Het doel is te onderzoeken hoe groot de bijdrage aan optimalisatie van farmacotherapie is, door aanwezigheid van een apotheker tijdens de IC visite. Hiervoor heeft gedurende 6 maanden 2 maal per week een apotheker deelgenomen aan de patiëntenbespreking. De apotheker heeft zich gericht op optimalisatie van de farmacotherapie, uitgaande van de huidige protocollen van de intensive care. In 2010 zijn gegevens verzameld welke zullen worden geanalyseerd. 12 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

15 Een tweede project in voorbereiding betreft een in 2013 gepland interventieonderzoek omtrent medicatie verificatie rondom IC opnamen (TIM trial). Een onderzoeks protocol (mw. drs. B.E. Bosma en P.Melief is i.s.m. het Erasmus MC geschreven, een niet WMO- plichtig verklaring is verkregen. Begin 2013 wordt gestart met de nulmeting voor dit onder zoek. Overige onderzoeksprojecten ypilot study concentration of cefazolin en ciprofloxacin in prostate tissue (registratie onderzoek mw A. Sobels) ism D. Touw en F. Froeling. Na het uitvoeren van een transurethrale resectie van de prostaat wordt relatief vaak een bacteriemie of een prostatitis gezien. Profylactisch gebruik van antibiotica vermindert het optreden hiervan, maar er is nog veel discussie over welk antibiotica hiervoor het meest geschikt is en op welk tijdstip dit toegediend moet worden. Om prostatitis te voorkomen is een adequate concentratie antibiotica in de prostaat nodig. Doel van dit onderzoek is om te kijken of deze spiegels in prostaatweefsel gehaald worden bij de huidige profylaxe met cefazoline of ciprofloxacine. yin samenwerking tussen de IC en de ziekenhuisapotheek zijn een aantal onderzoeksprojecten opgestart waar in eerste instantie gekeken zal gaan worden naar: de farmacokinetiek van digoxine in IC-patienten (DEBBT-trial) de farmacokinetiek van ciprofloxacine in IC-patienten de farmacokinetiek van ceftriaxon in IC-patienten de farmacokinetiek-farmacodynamiek van paracetamol in IC-patienten Publicaties ybreemen van MS, Wilms EB, Vecht CJ: Seizure control in brain tumors. Handb. Clin Neurol. 2012;104: ybrun le PPH, Klovroza A: Safe aseptic prepation in the pharmacy and on the ward. Eur J Hosp Pharm 2012;19: yeede vanden H, Montenij LJ, Touw DJ, Norris EM: Rhabdomyolysis in MDMA intoxication: A rapid and underestimated killer. clean Ecstasy, a safe party drug? Journal of Emergency Medicine 2012;42: yhest van RM, Welle van der GT: Measurement of the amount of time nurses spend on medication-related activities. [Dutch]. Pharmaceutisch Weekblad 2012;147: yhunfeld NG, Touw DJ, Mathot RA, Schaik van RH, Kuipers EJ: A comparison of the acidinhibitory effects of esomeprazole and rabeprazole in relation to pharmacokinetics and CYP2C19 polymorphism. Aliment Pharmacol Ther 2012;35: ykhorsand N, Veeger NJGM, Hest van RM, Ypma PF, Heidt J, Meijer K: An observational, prospective, two-cohort comparison of a fixed versus variable dosing strategy of prothrombin complex concentrate to counteract vitamin k antagonists in 240 bleeding emergencies. Haematologica 2012;97: yklaver de PAG, Hendriks JGE, Onzenoort van HAW, Schreurs BW, Touw DJ, Derijks LJJ. Gentamicin serum concentrations in patients with gentamicin-pmma beads for infected hip joints: A prospective observational cohort study. Ther Drug Monit 2012;34: yswelm van RPL, Laarakkers CMM, Kuur van der EC, Morava-Kozicz E, Wevers RA, Augustijn KD, Touw DJ, Sandel MH, Masereeuw R, Russel FGM: Identification of Novel Translational Urinary Biomarkers for Acetaminophen-Induced Acute Liver Injury Using Proteomic Profiling in Mice. PLoS ONE 7(11):e ywilms EB, Touw DJ, Heijerman HGM, Ent van der CK: Azithromycin maintenance therapy in patients with cystic fibrosis: A dose advice based on a review of pharmacokinetics, efficacy, and side effects. Pediatric Pulmonology 2012;47: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

16 N. (Nakisa) Khorsand promoveert op haar Proper-studie en wint in 2012 de dr. Chanfleury van IJsselsteinprijs tijdens de Haga Wetenschapsdag. Dermatologie Publicaties yrhee van der H, Coebergh J, Vries de E: Is prevention of cancer by sun exposure more than just the effect of vitamin D? A systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer 2012; Dec 10. [Epub ahead of print]. ytuyll van Serooskerken van AM, Drögemüller BI, te Velde K, Bladergroen RS, Steijlen PM, Poblete-Gutiérrez P, van Geel M, van Heerden CJ, Warnich L, Frank J. Extended haplotype studies in South African and Dutch variegate porphyria families carrying the recurrent p.r59w mutation confirm a common ancestry. Br J Dermatol 2012;166: Gynaecologie en obstetrie Onderzoekslijnen yeikelder Ten, MLG Probaat-II studie, induction of labor with foley catheter or misoprostol at term. y Feitsma, AH Hepcidine studie,: IJzermetabolisme in zwangerschap en kraambed. Deze onderzoekslijn is opgezet door Dr Feitsma en Dr Berning in samenwerking met de afdeling Hematologie van het HagaZiekenhuis en richt zich op onderzoek naar de rol van hepcidine in de regulatie van het ijzermetabolisme en de behandeling van anaemie bij kraam- 14 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

17 vrouwen. In Westerse landen heeft 18% van de zwangeren (ijzergebreks)anemie in de zwangerschap. [WHO,2001] Hepcidine is een antimicrobiëel peptidehormoon, dat een centrale rol speelt in de systemische ijzerhomeostase. Waarschijnlijk speelt hepcidine ook een belangrijke rol in de regulatie van het ijzermetabolisme van zwangere vrouwen. We voeren een prospectieve studie uit om concentratie en normaal waarden van serumhepcidine (nm) te bepalen bij zwangeren in het 1 e, 2 e, 3 e trimester van de zwangerschap en postpartum en we bepalen de associatie tussen hepcidine en de ijzerstatus. Behandelen we wel juist met orale ijzersuppletie in de zwangerschap? Postpartum komt een ernstige (ijzergebreks)anemie voor in 10% van de kraamvrouwen. Dit veroorzaakt maternale morbiditeit. Het toedienen van erytrocytenconcentraat kent risico s en er is een groeiend tekort aan bloeddonoren. Is het gebruik van parenteraal ijzer een alternatief? We voeren een studie uit naar de werkzaamheid en veiligheid van parenteraal ijzer(iii)carboxymaltose versus bloedtransfusie bij patiënten transfusiebehoefte binnen 72 uur postpartum. yhellebrekers, BWJ Pathogenese en preventie van adhesies. Deze onderzoekslijn kent een lange historie die voortborduurt op het proefschrift uit 2002 en heeft geleid tot de start in 2011 van een placebo gecontroleerde studie met Simvastatine bij de preventie van postoperatieve adhesies. De verwachting is dat er na deze pilot-studie bij patienten die een abdominal uterusextirpatie ondergaan er vervolgstudies zullen worden opgezet bij verschillende andere patientengroepen. Naast deze klinische studies wordt er op adhesiegebied ook basaal proefdier onderzoek verricht waarbij samen wordt gewerkt met Dr N. de Vos (Medisse medical technology) en prof. dr. D.W. Grijpma (University of Twente) in onderzoek naar PTMC networks as antiadhesion barriers. Effect of the preoperative use of Simvastatin on peritoneal fibrinolytic activity during surgery. A placebo controlled randomized clinical trial. Met: T. Kooistra (Gaubius Instituut Leiden). The use of Flexitac as an adhesive for fixation of adhesion barriers, made from Poly(trimethylene carbonate) and soft tissue in Postoperative Adhesion Prevention. Met: N. de Vos (Medisse Pharmaceuticals) en prof. dr. D.W. Grijpma (Universiteit van Twente). ylashley E The rejection of acceptance; Immunogenetic determinants of poor pregnancy outcome. In samenwerking met: SA Scherjon, FHJ Claas, FM, JMM van Lith. Promotie onderzoek naar de invloed van immunogenetische determinanten op zwangerschapscomplicaties habituele abortus, bij herhaling mislukken van IVF en intrauteriene groeivertraging. ylindenburg IT LOTUS studie: LOng-Term outcome after intrauterine transfusion. ypeeters SHP Learning curve and complications of fetoscopic laser coagulation in twin-to-twin transfusion syndrome. y Slaghekke F Fetoscopic laser coagulation of the vascular equator for the treatment of twin-to-twin transfusion syndrome: the Solomon study. Deze studie loopt in het LUMC en in principe niet in het HagaZiekenhuis. HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

18 Overig onderzoek yprevalentie van dragerschap HemoglobinoPathie bij zwangeren. Gezamenlijk onderzoek van de afdeling Hematologie, Gynaecologie en Kindergeneeskunde van het HagaZiekenhuis in samenwerking met de afdeling Hematologie van het LUMC. yop gynaecologisch gebied is er al jaren een intensieve samenwerking met de afdeling Experimental Cancer Immunology and Therapy van het LUMC. ynaast deelname aan studies met het therapeutische HPV16 peptide vaccin bij vrouwen met een laag-gradige of hoog-gradige pre-maligne afwijking van de cervix of vulva, is er recent gestart met een onderzoek naar Genetische polymorphismen bij het familiair voorkomen van het cervixcarcinoom en premaligne afwijkingen ( Shutdown of innate and adaptive immune response signals by human papillomavirus. Presence of genetic polymorphisms in familiar cervical carcinoma and familiar high grade CIN lesions ) en wordt er al jaren deelgenomen aan de CIRCLE studie ( Cellular Immune Reactivity in Cervical Lesions ). Publicaties ydijkmans AC, Jong de EP, Dijkmans BAC, Lopriore E, Vossen A, Walthere FJ, Oepkes D: Parvovirus B19 in pregnancy: Prenatal diagnosis and management of fetal complications. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2012;24: yfreeman LM, Bloemenkamp KWM, Franssen MTM, Papatsonis DNM, Hajenius PJ, Huizen van ME, Bremer HA, Akker van den ESA, Woiski MD, Porath MM, Beek van E., Schuitemaker N, Salm van der PCM, Fong BF, Radder C, Bax CJ, Sikkema M, Akker-van Marle van den ME, Lith van JMM, Lopriore E, Uildriks RJ, Struys MMRF, Mol BWJ, Dahan A, Middeldorp JM: Remifentanil patient controlled analgesia versus epidural analgesia in labour. A multicentre randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2012;12:63. yjong de EP, Lindenburg IT, Klink van JM, Oepkes D, Kamp van IL, Walther FJ, Lopriore E: Intrauterine transfusion for parvovirus B19 infection: long-term neurodevelopmental outcome. Am J Obstet Gynecol 2012;206: yschrevel M, Karim R, Haar ter NT, Burg van der SH, Trimbos JB, Fleuren GJ, Gorter A, Jordanova ES: CXCR7 expression is associated with disease-free and disease-specific survival in cervical cancer patients.br J Cancer 2012;106: yvos van Steenwijk de PJ, Ramwadhdoebe TH, Lowik MJG, Minne van der CE, Berendsvan der Meer DMA, Fathers LM, Valentijn ARPM, Oostendorp J, Fleuren GJ, Hellebrekers BWJ, Welters MJP, Poelgeest van MI, Melief CJM, Kenter GG, Burg van der SH: A placebo-controlled randomized HPV16 synthetic long-peptide vaccination study in women with high-grade cervical squamous intraepithelial lesions. Cancer Immunology, Immunotherapy 2012;61: Abstracts ybaaren van GJ, Jozwiak M, Rengerink KO, Benthem M, Dijksterhuis MGK, Huizen van ME, Salm van der PCM, Schuitemaker NWE, Papatsonis DNM, Perquin DAM, Porath M, Post van der JAM, Rijnders RJP, Scheepers HCJ, Spaanderman M, Pampus van MG, Leeuw de JW, Mol BWJ, Bloemenkamp KWM: Cost-effectiveness of induction of labor at term with a Foley catheter compared to prostaglandin E2 gel (based on the PROBAAT trial; registration NTR 1646). American Journal of Obstetrics and Gynecology 2012;206:S139-S140. yeikelder ten M, Von Schmidt Auf Altenstadt J, Jozwiak M, Bloemenkamp K, Mol BW: Association between induction of labor with prostaglandins and the composite risk of asphyxia and postpartum haemorrhage. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2012;206:S HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

19 Hartcentrum Onderzoekslijnen yresearch programma Non-invasive, serial, integrated mapping of electrical and mechanical activation of the human heart. (MJW Götte) Project 1. Promotieonderzoek naar toepassing van Body Surface Mapping (BSM) en cardiale MRI (CMR) scans bij pacemaker patiënten. Project 2. Promotieonderzoek naar de toepassing van Body Surface Mapping (BSM) en cardiale MRI (CMR) scans bij (invasief) elektrofysiologische onderzoek en ablatie therapie voor ritmestoornissen. yresearch project Mitralisklep apparaat. (B. Delemarre) In samenwerking met TU-Delft (D. Dodou). Onderzoek naar de mogelijkheden om een geruptureerd ophangapparaat van de mitralisklep te herstellen door middel van lijmtechnieken i.p.v. conventionele chirurgische technieken. yresearch project Echocardiografie (B. Delemarre) Promotieonderzoek naar stroompatronen in de linker ventrikel en hartoor via echografisch onderzoek met prognostische implicaties voor atriumfibrilleren en stroke. yresearch project PCI database (M. Bax) Promotieonderzoek: Treatment modalities in patients with multivessel disease at the time of acute myocardial infarction (STEMI). yclinical trials Het Hartcentrum participeert met toenemend succes in een groeiend aantal (internationale) studies. Ook de diversiteit van studie-onderwerpen is het afgelopen jaar belangrijk verbreed en beslaat inmiddels het volledige cardiologische spectrum. Acute Coronair Syndroom Atrium fibrilleren Pacemaker/Device Hartfalen PCI 2 Investigator-initiated studies 1 Sponsor-initiated studie 3 Sponsor-initiated studies 1 Investigator-initiated studie 3 Investigator-initiated studies 2 Sponsor-initiated studies yresearch bureau In 2012 is het Research bureau van het Hartcentrum onder leiding van mevr. M. Hugo verder geprofessionaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een externe visitatie van het Research bureau met zeer positieve conclusies. Hierdoor is de reputatie van het Research bureau op nationaal niveau verder versterkt. Publicaties yhoohenkerk GJF, Bruggemans EF, Koolbergen DR, Rijlaarsdam MEB, Hazekamp MG: Long-term results of reoperation for left atrioventricular valve regurgitation after correction of atrioventricular septal defects. Ann Thorac Surg 2012;93: yhoohenkerk GJF: Surgical correction of Atrioventricular Septal Defect. Thesis 21 juni yluijendijk P, Bouma BJ, Vriend JWJ, Groenink M, Vliegen HW, Groot de E, Pieper PG, Dijk van APJ, Sieswerda GT, Veen G, Zwinderman AH, Mulder BJM: Rationale and design of a trial on the effect of high dose statins on cardiovascular risk in adults after successful coarctation repair. Contemporary Clinical Trials 2012;33: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

20 Dr. G.J.F. (Gerard) Hoohenkerk promoveert op 21 juni 2012 op zijn studie Surgical correction of Atrioventri cular Septal Defect. Abstracts ydam van PM, Graaf van der AWM, Götte MJW: A new 3D patient specific morphing tool enabling clinical application of non-invasive cardiac activation imaging. European Heart Journal 2012;33(suppl 1):251. ygraaf van der AWM, Dam van PM, Driel van VJHM, Ramanna H, Peeters HAP, Götte MJW: Non-invasive ventricular activation mapping: a novel promising technique for detailed assessment of biventricular pacing effects. European Heart Journal 2012;33(suppl 1): yhoef van de TP, Bax M, Meuwissen M, Damman P, Delewi R, Winter de R, Koch KT, Schotborgh C, Henriques J, Tijssen J, Piek J: Reference Coronary Flow Velocity Reserve Determined After Primary Percutaneous Coronary Intervention for A First Acute Anterior Myocardial Infarction Is An Independent Predictor of Cardiac Mortality at Long Term Follow Up. Journal of the American College of Cardiology 2012;59:E279. yhoef van de TP, Nolte F, Bax M, Damman P, Chamuleau SAJ, Voskuil M, Siebes M, Spaan JAE, Piek JJ, Meuwissen M: Diagnostic accuracy of combined intracoronary pressure and flow velocity information during baseline conditions: adenosine-free assessment of functional coronary lesion severity. European Heart Journal 2012;33(suppl 1):499. yluijendijk P, Bruin-Bon de HACM, Boekholdt SM, Vriend JWJ, Vliegen HW, Mulder BJM, Bouma BJ: Increased risk for aortic dilatation in adults with isolated BAV as compared to coarctation patients with BAV. European Heart Journal 2012;33(suppl 1):269. yluijendijk P, Stevens AWJM, Vriend JWJ, Vliegen HW, Bouma BJ, Mulder BJM: Who is at risk for aortic valve dysfunction in aortic coarctation? European Heart Journal 2012;33(suppl 1): HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2012

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met acute leukemie (acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplasie (MDS) type RAEB of RAEB-t) die

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie

VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands VU University Medical Center Hematon openingscongres shared decision making P.C.Huijgens 29 maart 2014 VU University Medical Center VU University Medical Center VU University Medical Center VU University

Nadere informatie

Farmacokinetiek in klinisch onderzoek. Dr. Floor van Rosse Apotheek Erasmus MC

Farmacokinetiek in klinisch onderzoek. Dr. Floor van Rosse Apotheek Erasmus MC Farmacokinetiek in klinisch onderzoek Dr. Floor van Rosse Apotheek Erasmus MC Even voorstellen BSc Biomedische wetenschappen (UU) MSc Epidemiologie (UU) O.a. klinische epidemiologie en farmaco-epidemiologie

Nadere informatie

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid Marlies Peters Workshop Vermoeidheid De ene vermoeidheid is de andere niet Deze vermoeidheid is er plotseling, niet gerelateerd aan geleverde inspanning De vermoeidheid wordt als (zeer) extreem ervaren

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21643 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Jozwiak, Marta Title: Induction of labour : Foley catheter revisited Issue Date:

Nadere informatie

Impact of age, tumor characteristics, an d treatmen t on local con trol an d disease outcome in early stage breast can cer.

Impact of age, tumor characteristics, an d treatmen t on local con trol an d disease outcome in early stage breast can cer. 06 Prfschrft JvdH Binnenwerk 23-04-2006 16:06 Pagina 1 Impact of age, tumor characteristics, an d treatmen t on local con trol an d disease outcome in early stage breast can cer. A n EO RT C tran slation

Nadere informatie

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen Nikkie Aarts Afdeling Epidemiologie & Inwendige Geneeskunde 3 de Lustrum Farmacovigilantie Platform Nederland Dinsdag 19 mei 2015 Promotietraject In de dagelijkse

Nadere informatie

Nurse versus physician-led care for the management of asthma

Nurse versus physician-led care for the management of asthma TRAM onderzoek Nurse versus physician-led care for the management of asthma Maarten C Kuethe1, Anja A P H Vaessen-Verberne1, Roy G Elbers2, Wim MC Van Aalderen3 1. Paediatrics, AMPHIA Hospital, Breda,

Nadere informatie

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH I.L. Vegting, N. Alam, K. Ghanes, O. Jouini, F. Mulder, M. Vreeburg, T. Biesheuvel J. van Bokhorst, P. Go, M.H.H. Kramer, G.M. Koole 2, P.W.B. Nanayakkara

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Maastricht UMC-Holding MUMC-Holding CTCM BPCM MI Groningen Utrecht Nijmegen

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

De oudere patiënt met comorbiditeit

De oudere patiënt met comorbiditeit De oudere patiënt met comorbiditeit Dr. Arend Mosterd cardioloog Meander Medisch Centrum, Amersfoort Dr. Irène Oudejans klinisch geriater Elkerliek ziekenhuis, Helmond Hartfalen Prevalentie 85 plussers

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Evidence zoeken @ WWW

Evidence zoeken @ WWW Evidence zoeken @ WWW Dirk Ubbink Evidence Based Surgery 2011 Informatie Jaarlijks: >20.000 tijdschriften en boeken MEDLINE: >6.700 tijdschriften Jaarlijks 2 miljoen artikelen gepubliceerd 5500 publicaties

Nadere informatie

Dysplasie in AML en (cyto)genetische. afwijkingen: Chromosoom 3q26 afwijkingen en EVI1

Dysplasie in AML en (cyto)genetische. afwijkingen: Chromosoom 3q26 afwijkingen en EVI1 Dysplasie in AML en (cyto)genetische afwijkingen: Chromosoom 3q26 afwijkingen en EVI1 patient 0390606 BM H11-172 8-2-2011 patient 0390606 dag 24 kuur I H11-428 4-4-2011 patient 0390606 dag 24 kuur I H11-428

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20183 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Rooden, Stephanie Maria van Title: Clinical patterns in Parkinson s disease Date:

Nadere informatie

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom Onderzoek voor patiënten met teruggekeerde of verslechterde multipel myeloom (ziekte van Kahler). Onderzocht wordt of een nieuw medicijn veilig en werkzaam

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

CervISA-studie (Baarmoederhalskanker) / baarmoederhalskanker

CervISA-studie (Baarmoederhalskanker) / baarmoederhalskanker CervISA-studie (Baarmoederhalskanker) / baarmoederhalskanker Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met (HPV16 positieve) uitgebreide of terugkerende baarmoederhalskanker zonder uitzicht

Nadere informatie

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam 13-5-2009 Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19332 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Duinen, Nicolette van Title: Hereditary paragangliomas : clinical studies Issue

Nadere informatie

PUBLICATIES. Wassenaar MJ, Biermasz NR, van Duinen N, van der Klaauw AA, Pereira AM, Roelfsema F,

PUBLICATIES. Wassenaar MJ, Biermasz NR, van Duinen N, van der Klaauw AA, Pereira AM, Roelfsema F, CURRICULUM VITAE Monica Johanna Elisabeth Wassenaar werd geboren op 24 december 1980 te Rotterdam. Als plattelandsmeisje groeide zij op in Strijen en volgde de middelbare school C.S.G. Willem van Oranje

Nadere informatie

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Functionele mitrale regurgitatie VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2 Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3 Hartfalen is een aandoening die wereldwijd

Nadere informatie

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde SHELLEY METSELAAR AIOS SOZG Achtergrond Incidentie - 5-11 per 1000 per jaar 1 Diagnose - Combinatie kliniek, lab, X-thorax Sensitiviteit X-thorax 2 - Pneumonie +/-

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

Update PCSK9 trials. Vascular Rounds MUMC

Update PCSK9 trials. Vascular Rounds MUMC Update PCSK9 trials Vascular Rounds MUMC 16 mei 2017 Frank L.J. Visseren Disclosures Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties: Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Pancreas Voorzitters: Olivier Busch (AMC), Bert Bonsing (LUMC)

Pancreas Voorzitters: Olivier Busch (AMC), Bert Bonsing (LUMC) 20.20-21.00 Pancreas Voorzitters: Olivier Busch (AMC), Bert Bonsing (LUMC) 20.20-20.30 Improving outcomes after pancreaticoduodenectomy. Marielle Coolsen, et al. (MUMC) 20.30-20.40 Preoperative characteristics

Nadere informatie

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice Sinds 21 januari 2011 Sinds

Nadere informatie

Bloedplaatjes (over) belicht

Bloedplaatjes (over) belicht Bloedplaatjes (over) belicht Jean-Louis Kerkhoffs Er is een leven na HOVON 82 Sanquin Bloodbank, Dept. of Research & Development, The Netherlands 1 Pathogeen reductie van bloedplaatjes Algemene introductie

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29079 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Snijders, Heleen Simone Title: Towards patient-centered colorectal cancer surgery

Nadere informatie

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26 Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19858 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical

Nadere informatie

ProMISe Randomisation Manual

ProMISe Randomisation Manual A Phase III Randomized Trial of Aspirin versus No Additional Therapy on Recurrence and Survival in Colon Cancer Patients ProMISe Randomisation Manual ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES Principal investigators:

Nadere informatie

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie Actively Creating COMPLIance Saving Health ZonMw

Nadere informatie

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap.

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Promovendi: Drs. Nina Molenaar, arts, Erasmus MC Marlies Brouwer, MSc, psycholoog, UU Projectleaders:

Nadere informatie

Vermeld hier tevens de uitgevende instant. Titel voor het algemene publiek ('leken') in makkelijk te begrijpen taal.

Vermeld hier tevens de uitgevende instant. Titel voor het algemene publiek ('leken') in makkelijk te begrijpen taal. Welke gegevens moet u aanleveren (Trial Registration Data Set)? Graag ontvangen wij de informatie in het Engels gezien het internationale karakter van prospectieve registratie. Uw studie zal tevens terug

Nadere informatie

Dirk Ubbink. Evidence Based Surgery Workshop 2010

Dirk Ubbink. Evidence Based Surgery Workshop 2010 Dirk Ubbink Evidence Based Surgery Workshop 2010 Jaarlijks: 20.000 tijdschriften 17.000 nieuwe boeken MEDLINE: >6.700 tijdschriften jaarlijks 2 miljoen artikelen gepubliceerd 5500 publicaties per dag!

Nadere informatie

29 juni Initiatie bijeenkomst PORTEC 4. Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer. Frank van Leeuwen IKNL

29 juni Initiatie bijeenkomst PORTEC 4. Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer. Frank van Leeuwen IKNL 29 juni 2012 Initiatie bijeenkomst PORTEC 4 Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer Frank van Leeuwen IKNL Wet en regelgeving Verklaring van Helsinki Richtsnoer voor Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95)

Nadere informatie

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom M. van der Sangen, radiotherapeut Borstkanker in perspectief Borstkanker in Nederland Nieuwe borstkankers per jaar: 15.000 Metastasen bij diagnose: 750 (5%)

Nadere informatie

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 In de praktijk horen we niet alleen dat de kwaliteit van het voorschrijven

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

NOAC en coronairlijden. Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016

NOAC en coronairlijden. Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016 NOAC en coronairlijden Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016 Disclosure (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Geen

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/44581 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Freeman, Liv Title: Patient controlled remifentanil and epidural analgesia during

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2014

Wetenschappelijk jaarverslag 2014 Wetenschappelijk jaarverslag 2014 Wetenschappelijk jaarverslag 2014 VOORWOORD Wetenschappelijk onderzoek is voor een groot ziekenhuis als het HagaZiekenhuis een belangrijk taak. Niet alleen om een bijdrage

Nadere informatie

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts Mark M. J. Valk, huisarts-onderzoeker Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisarts in Amersfoort 1 Wie wil dat huisartsen

Nadere informatie

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren. Symposium DHD 24 september 2015

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren. Symposium DHD 24 september 2015 Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren Symposium DHD 24 september 2015 Spierziekten ALS Polyneuropathie Myasthenia Myopathie Spierziekten ALS Polyneuropathie

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Behandeling van een trigger finger Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Overzicht Inleiding PICO Zoekstrategie & Flowchart Artikelen Chirurgie Anatomie Open vs percutaan Conclusie Inleiding Klinische symptomen

Nadere informatie

Polyfarmacie bij ouderen

Polyfarmacie bij ouderen Polyfarmacie bij ouderen J O R I S S C H A K E L I N T E R N I S T- K L I N I S C H G E R I AT E R S T. E L I S A B E T H H O S P I TA A L 2 6 F E B R U A R I 2 0 1 2 Inhoud presentatie Deel 1: Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB B. J. Snel AIOS anesthesiologie Rowland MJ, Hadjipavlou G. Delayed cerebral ischemia after subarachnoid haemorrage: looking beyond vasospasm. Br J

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V9 Initiatievisite Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis Handtekening:...

Nadere informatie

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Traditionele behandeling van VTE UFH LMWH Fondap. Vitamin-K antagonists Vitamin-K

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

10 Aplastische anemie, pure red cell aplasia en congenitale dyserytropoëtische anemieën 153 G. Verhoef en C.J.M. Halkes

10 Aplastische anemie, pure red cell aplasia en congenitale dyserytropoëtische anemieën 153 G. Verhoef en C.J.M. Halkes Inhoud Voorwoord 9 Voorwoord eerste druk 10 1 Hematologie, een vakgebied met vele gezichten 11 B. Löwenberg en G.J. Ossenkoppele 2 Hematopoëse 17 J.J. Schuringa en W.E. Fibbe 3 Cytologie, immunofenotypering

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net// holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Kröner, Eleanore Sophie Jeanine Title: Magnetic resonance imaging of vessel wall morphology

Nadere informatie

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline?

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Joost Hoekstra, internist, AMC Potentiële belangenverstrengeling Klinische Diabetologie AMC ontvangt sponsoring van cq doet projecten met

Nadere informatie

Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming

Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming Prof Dr JJM Takkenberg Afdeling Thoraxchirurgie Erasmus MC Disclosures: none Deze presentatie Aortaklepvervanging: Hoe bepalen we de beste optie voor de individuele

Nadere informatie

CJH van de Velde, KCMJ Peeters. The gastric cancer treatment controversy. J Clin Oncol Jun 15;21(12):2234-6

CJH van de Velde, KCMJ Peeters. The gastric cancer treatment controversy. J Clin Oncol Jun 15;21(12):2234-6 List of publications 201 LIST OF PUBLICATIONS CJH van de Velde, KCMJ Peeters. The gastric cancer treatment controversy. J Clin Oncol. 2003 Jun 15;21(12):2234-6 KCMJ Peeters, E Kapiteijn, CJH van de Velde.

Nadere informatie

HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom

HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor niet fitte en kwetsbare patiënten met multipel myeloom. Onderzocht wordt of een behandeling met nieuwe middelen

Nadere informatie

HOVON 132 AML/SAKK 30/13

HOVON 132 AML/SAKK 30/13 Patiënteninformatie ten behoeve van het verzamelen van beenmerg, bloed en speeksel voor wetenschappelijk onderzoek Informatie behorende bij het hoofdonderzoek HOVON 132 AML/SAKK 30/13: Onderzoek naar de

Nadere informatie

Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M.

Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M. Link to publication Citation

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43949 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Douma, Marit Title: Remifentanil for labour pain : safety and efficacy Issue Date:

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Wetenschappelijk jaarverslag 2013 HagaZiekenhuis van de Wetenschap Inhoud 1 WETENSCHAPSBELEID 4 2 WETENSCHAPSBUREAU 4 3 BEHANDELDE ONDERZOEKEN 5 4 HAGA WETENSCHAPSDAG

Nadere informatie

Acute myeloïde leukemie. Annoek Broers 7e nascholing hematologie 20-03-2014

Acute myeloïde leukemie. Annoek Broers 7e nascholing hematologie 20-03-2014 Acute myeloïde leukemie Annoek Broers 7e nascholing hematologie 20-03-2014 Bloedcelvorming - hematopoiese selfrenewal Multilineage differentiation Acute myeloïde leukemie - AML Normaal beenmerg Bloedarmoede

Nadere informatie

Projectvoorstel Clinical Protocol Foundation 2015

Projectvoorstel Clinical Protocol Foundation 2015 Projectvoorstel Clinical Protocol Foundation 2015 Auteurs: Dr. W.H. Tong, Dr. J. van der Lugt, Dr. R.E. Reddingius Versie: 29 mei 2015 (geschreven voor CPF) Titel Engels: Prospective estimation of financial

Nadere informatie

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties Postoperatieve wondinfecties? Hoe groot is het gevaar? 1 op 20 operaties leidt tot een postoperatieve wondinfecties Staphylococus aureus is de

Nadere informatie

Center for Medical Imaging North-East Netherlands

Center for Medical Imaging North-East Netherlands Center for Medical Imaging North-East Netherlands CMI NEN - University of Twente Branch Prof. Dr G.P. Vooijs CMI Supervisory Board MIRA: Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine University

Nadere informatie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Sanquinavond, 4 Maart 2015 Leo van de Watering Sanquin Bloedvoorziening Nederland Divisie Research, CCTR Divisie Bloedbank, UTG Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Nadere informatie

Prof. dr. B. van Hoek, MDL, LUMC

Prof. dr. B. van Hoek, MDL, LUMC Prof. dr. B. van Hoek, MDL, LUMC Disclosure Belangen Projectgroep Sponsoring VHM project door: - ZonMW Goed Gebruik Geneesmiddelen - NutsOhra - Farma, namelijk - Gilead - Janssen Cilag - BMS - Roche -

Nadere informatie

Active Ageing. Gezondheidsgedrag en self-tracking: Cees van der Schans.

Active Ageing. Gezondheidsgedrag en self-tracking:  Cees van der Schans. Active Ageing Gezondheidsgedrag en self-tracking: Van gezond opgroeien tot gezond oud worden Cees van der Schans c.p.van.der.schans@pl.hanze.nl www.hanze.nl/transparantezorgverlening http://www.qsinstitute.org/

Nadere informatie

PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling. Lonneke van de Poll-Franse

PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling. Lonneke van de Poll-Franse PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling Lonneke van de Poll-Franse Eindhoven Cancer Registry (ECR) Onderdeel van de Nederlandse Kankerregistratie* Gebied van 2,4 miljoen inwoners 10 ziekenhuizen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Addendum A 173 Nederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in de Ultra

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Publications. Publications

Publications. Publications Publications Publications Publications De Bildt, A., Mulder, E.J., Scheers, T., Minderaa, R.B., Tobi, H. (2006) PDD, behavior problems and psychotropic drug use in children and adolescents with MR, Pediatrics

Nadere informatie

Triage Risk Screening Tool (TRST)

Triage Risk Screening Tool (TRST) Triage Risk Screening Tool (TRST) Meldon (2003) Meetinstrument Triage Risk Screening Tool Afkorting TRST Auteur Meldon Onderwerp Functionele, mentale, psychosociale beoordeling Doelstellingen Meten van

Nadere informatie

(Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle

(Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle (Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle Take home message Ga op zoek naar wat mensen drijft en sluit daarbij

Nadere informatie

MDO september B. J. Snel AIOS anesthesiologie

MDO september B. J. Snel AIOS anesthesiologie MDO september 2014 B. J. Snel AIOS anesthesiologie Casus Man, 1955 RvO: SAB obv PICA dissectie embolisatie PICA, EVD Problemen Wisselend EMV / hoge druk Hikken bij (verdenking) Wallenbergsyndroom waarvoor

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital 06.12.2011 Herbert Habets Geriatric Clinical Nurse Specialist / Nurse Scientist Orbis Medisch Centrum, Sittard Geleen

Nadere informatie

Voorwaarden. Wordt er geloot? Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden. Wordt er geloot? Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol. PSCT 19 (Leukemie, ALL, AML, Multipel Myeloom, CLL, MDS, Hodgkin Lymfoom, Non-Hodgkin lymfoom) / acute lymfatische leukemie, acute myeloïde leukemie, chronische lymfatische leukemie, hodgkinlymfoom, leukemie

Nadere informatie

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Beelden bepalen de toekomst De beste manier om de toekomst te voorspellen is door hem zelf

Nadere informatie

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom.

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Samenvatting Hovon 95 Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Populatie Eerstelijns behandeling bij multipel

Nadere informatie

PROTON II. Waarom en hoe transfunderen wij in Nederland? Dr. Rianne Koopman, internist Manager KCD, Sanquin Bloedbank

PROTON II. Waarom en hoe transfunderen wij in Nederland? Dr. Rianne Koopman, internist Manager KCD, Sanquin Bloedbank PROTON II Waarom en hoe transfunderen wij in Nederland? Dr. Rianne Koopman, internist Manager KCD, Sanquin Bloedbank Opzet presentatie Achtergrond PROTON I (PROfiles of TransfusiON recipients) Studie PROTON

Nadere informatie

Clinical risk management in community pharmacy - Henk Buurma. LIST OF PUBLICATIONS since 1996

Clinical risk management in community pharmacy - Henk Buurma. LIST OF PUBLICATIONS since 1996 LIST OF PUBLICATIONS since 1996 PUBLICATIONS RELATED TO THE THESIS 1. Buurma H, de Smet PA, van den Hoff OP, Egberts AC. Nature, frequency and determinants of prescription modifications in Dutch community

Nadere informatie