Klaar voor de toekomst. Magazine over de PGOsupport beurs 'Klaar voor de toekomst', 20 april 2015, Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klaar voor de toekomst. Magazine over de PGOsupport beurs 'Klaar voor de toekomst', 20 april 2015, Utrecht"

Transcriptie

1 Magazine over de PGOsupport beurs 'Klaar voor de toekomst', 20 april 2015, Utrecht BEURS BERICHTEN Klaar voor de toekomst De overheid stelt minder subsidies ter beschikking. Wij hebben een catalogus met allerlei fondsen die eenmalig of structureel geld ter beschikking stellen. Sofie Bienert, pagina 8 Ik zoek vandaag naar verfrissing. Ik merk dat onze vereniging na 40 jaar wat sleets raakt. Ik wil kijken hoe we onze zichtbaarheid kunnen ver groten en hoe we meer leden kunnen werven. René Asbreuk, pagina 5 Begin bij wat een goed gevoel geeft, zeker als er te veel is om uit te kiezen! Start bij de energie, begin gewoon! Esther de Groot, pagina 11

2 het eerste woord KAARTEN De kunst is om weerstand te bieden aan het geluid: We deden het toch altijd zo, waarom zouden we veranderen. Rien Knol, pagina 5 We moeten op zoek naar andere financieringsbronnen zoals crowdfunding. En we hopen op het aanhaken van organisaties die nog niet bij ons zijn aangesloten. Ilona Thomassen, pagina 4 Klaar voor de toekomst Vertel je verhaal, neem je plaats in. Laat je niet be perken door wat anderen niet in je her kennen; verruim hun blik door te zijn wie je wilt zijn. Klaske Rehorst, pagina 10 Het meest geweldige zou zijn als er een behandeling komt. Dat is nu nog niet zo. We gaan moedig voorwaarts! Marjolein van Kessel, pagina 6 Leden kunnen steeds meer op maat bediend worden als een profiel van een lid gecombineerd wordt met voorlichting die op dat profiel aansluit. Ment Gillissen, pagina 3 Naar het schijnt zijn er heel wat prominente Nederlanders die zich veel gelegen laten liggen aan wat sterren en Tarotkaarten over de toekomst onthullen. door: Ment Gillissen Het is slim om ook op zoek te gaan naar nieuwe bronnen voor financiering en praktische verbindingen te leggen met anderen. Edith Schippers, pagina 6 Wat gebeurt er als ik mijn werk niet doe? In jullie geval is het duidelijk: dat storten er levens in! Het zijn de stille krachten die het doen. Jan Jaap van der Wal, pagina 10 Als ik van leeftijdsgenoten had gehoord hoe m'n leven beter in te delen, had ik het soms wellicht rustiger aan gedaan, om er op andere momenten meer van te genieten. Colofon Margriet Crezee, pagina 9 Bladformule: Qrne (www.qrne.nl), Kae-sign, PGO-support Eindredactie & tekst: Eelco Visser Tekst: Klaske Rehorst, Rik Verdellen, Rienk Wopereis Oploopjes: Maarten Loeffen Olie-mannetje: Fons Visser Fotografie: Hanne van der Woude Ontwerp: Coert de Boe Drukwerk: Editoo, Arnhem Speciale dank gaat uit naar alle geïnter viewden, kortlumnisten en beursbezoekers. Alle informatie over onze magazines: Neelie Smit-Kroes is daar wel het prominentste voorbeeld van met haar astrologe. Ach ja het zijn moderne tijden, sterrenwichelarij en ICT gecombineerd. Zo gek is dat ook weer niet. We weten immers steeds meer over het heelal en om nou te zeggen dat het daardoor helderder wordt. Als ik superbrein Robbert Dijkgraaff goed begrepen heb tijdens zijn TV-college moeten er ergens in het zwerk ontelbaar veel Neelie Kroezen rondzweven. Ruimte, tijd, Einstein, u weet wel. Voor de kick Als u de kaart gelegd wilt hebben, komt u op deze beurs zeker aan uw trekken. Zelf zie ik toch meer in rondkijken, luisteren, geïnspireerd raken en mee naar huis nemen wat er allemaal voor moois in de pg-wereld voorhanden is. (En, vooruit, voor de kick...) De vraag blijft waar u, kijkend naar de toekomst van uw organisatie, uw kaar ten op zet. U kunt op deze beurs uzelf een boodschap in de toekomst sturen. (Nou we toch bezig zijn ) Geef aan hoe uw organisatie er over een jaar of wat uit zal zien en stuur dat op naar uzelf. Na een door u gekozen datum krijgt u die voorspelling per kerende post weer te zien op uw computer. Zit u ernaast of niet? Ervaringen delen En die toekomst zou rooskleurig moeten zijn; de patiënt en cliënt komt steeds centraler te staan in de zorg. Toch? Kansen moet dat opleveren. Moderne manieren van com municeren maken pg-organisaties slagvaardiger, want een opinie is snel georganiseerd, informatie snel ge deeld rond ervaringen met medi cijnen, behandelingen of wat dies meer zij. Fora met uitwisseling van ervaringen bloeien op. Leden kunnen steeds meer op maat bediend worden als een profiel van een lid gecombineerd wordt met voorlichting die op dat pro fiel aansluit. En vergeet niet: pgorganisaties hebben geen ander belang dan dat van de leden. Dat maakt de informatie, gebaseerd op ervaringskennis uniek: men weet waarover men het heeft. Het valt nauwelijks te onder schatten hoe belangrijk het is ervaringen met aandoening of beperking te delen en van daaruit zorg en samenleving te verbeteren. Looppaden Iedere organisatie kent zijn eigen weg naar de toekomst. Wij bieden u vijf looppaden (thema s) aan die u kunnen helpen uw eigen koers te bepalen. Wandelingen vol met inspirerende praktijkvoorbeelden van pg-organisaties, geslaagde samen werkingsverbanden, voorbeelden van hoe je aan geld en menselijk kapitaal kunt komen. En veel aandacht voor hoe je je koers kunt bepalen. Zorg dat u toekomt, wat u wilt in de toekomst. 2 Klaar voor de toekomst Klaar voor de toekomst 3

3 I walked the line part one Trots op je organisatie hoe maak je de (meer) waarde van je organisatie zichtbaar en hoe benut je die? Menselijk kapitaal hoe en waar vind je mensen die iets voor je organisatie kunnen betekenen? Geld waar halen we het geld vandaan en wat verwachten we daarbij van de overheid? Samen sterk hoe kunnen patiëntenen gehandicaptenorganisaties samenwerken en zo elkaar versterken? Kwaliteit hoe verbeteren we de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief? Het is een drukte van belang op de beursvloer. Te midden van alle reuring, peilen onze reporters de stemming. Ze volgen de lopers over hun lijnen en tekenen de mooiste verhalen op! Samenwerken, samenwerken, samenwerken Looplijn Samen sterk Minder subsidie, minder organisaties, dus meer onderlinge samenwerking. De vraag is: hoe kunnen organisaties samen werken en elkaar versterken? De organisaties die we spreken zijn ontstaan uit een fusie of het zijn samen werkingsverbanden met een eigen verhaal. Pijnpatienten naar één stem is een samenwerkingsverband van zestien organisaties. Ilona Thomassen geeft aan dat er steeds minder geld is. We vissen met z'n allen in dezelfde vijver. Er zijn maar een paar fondsen voor onze doelgroep. Er is concurrentie. We moeten wel samenwerken en op zoek naar andere bronnen van financiering zoals crowdfunding. En we hopen dat organisaties aanhaken die nog niet bij ons zijn aangesloten." De Hart- en vaatgroep bestaat uit zeven organisaties die al sinds 2009 samenwerken. Dat is voor ons eigenlijk al heel gewoon. De zorg voor onze doelgroep heeft een keurmerk gekregen. Dat geeft ons een positie, want daar wordt rekening mee ge houden. We zoeken de pers op, zijn goed vindbaar en werken goed samen met beroepsverenigingen, zieken huizen en verzekeraars. Het is dus toch een voordeel als je wat groter bent. Kruisbestuiving Ieder(in) is de grootste belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Ze vertegenwoordigt 250 kleinere organisaties en twee miljoen Nederlanders. We zijn een echte netwerkorganisatie. Ons motto voor de toekomst is: samenwerken, samenwerken, samenwerken. Heel gewoon eigenlijk. We kunnen veel meer, omdat we groot zijn. We kunnen meer bereiken richting Den Haag en gemeenten in Nederland vanwege de decentralisaties. Dit vraagt veel van de aangesloten partijen. Omdat we goed samenwerken, kunnen we meer betekenen. Expertise in kaart is een samenwerkingsproject, waarvan de VKS (Volwassenen en Kinderen met stofwisselings ziekten) penvoerder is. Maud Effing legt uit. We maken kenniskaarten van zeldzame aandoeningen vanuit het perspectief van de patiënt. Er werken meerdere patiën tenorganisaties aan mee, zo wordt er vanuit meerdere perspectieven gekeken en ontstaat kruis bestuiving. Zo krijgt de patiënt alle kennis, zonder oordeel. Onze samenwerking gaat dus heel ver. Hij gaat door alle lagen heen. Sluit aan op passie Looplijn Menselijk kapitaal Beter besturen, lokaal verbinding zoeken en de juiste vragen stellen Allemaal zetjes in de rug op de looplijn menselijk kapitaal. Zetjes die moeten helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe en waar je donateurs, vrijwilligers, bestuursleden en leden vindt, mensen die iets voor je organisatie kunnen betekenen. Bij de Onderzoekerij hebben Annemarie en Esther twee dagen gratis onderzoek in de aanbieding. Onderzoek waar mee organisaties inzicht kunnen krijgen in bijvoorbeeld de tevredenheid van hun vrijwilligers of de behoeften van dona teurs. Esther wil de organisaties op het hart drukken dat goed onderzoek meerwaarde biedt, mits je de goede vragen stelt. In het Virtueel Kantoor van PGOsupport zitten project leider Victor en believer Rien Knol van de Prostaatkanker stichting. Rien begon een jaar geleden als vrijwilliger en wist direct waar winst was te behalen. We betaalden voor 30 ver schillende accounts en we konden niet bij elkaars stuk ken. Nu staat alles in de Cloud! We hebben al 50 gebruikers en dat aantal groeit. De kunst is om weerstand te bieden aan het geluid: We deden het toch altijd zo, waarom zouden we ver anderen. Daarom bieden we onze vergaderstukken nu alleen nog via het Virtueel Kantoor aan en mailen we niks meer rond. Victor begeleidt de implemen tatie trajecten. Het Virtueel Kantoor creëert betrokkenheid: je deelt één kantoor en kunt samen aan stukken schrijven, bijvoorbeeld aan een jaarrekening. Ontregelen Het vinden en binden van vrijwilligers dan. Naomi van de Vrijwilligerscentrale Utrecht weet wat ze wil bereiken. Organisaties moeten de passie van vrijwilligers voor hen laten werken! Stel de vrijwilliger en niet het werk centraal. Bij Kuperus & Co belooft een mini-workshop van 15 minuten te ont regelen. Bij de sessie van half vier zijn twee belangenstellen den: Paul Clements Sparreboom van Stichting Hematon en Sandra Oudshoff van de RSI-vereniging. Die laatste vereni ging heeft meer vrijwilligers nodig. Sandra: We kunnen moei lijk mensen voor langere tijd binden. Daar spelen we al op in door de werkzaamheden in kleinere klusjes aan te bieden. Maar ik ben hier vooral voor tips & tricks. Na een kwartier is ze ontregeld! "De workshop heeft me geleerd dat we meer moeten inzetten op binding van nieuwe vrijwilligers rondom korte klussen. Dat neem ik mee naar huis! PGO in de etalage Looplijn Trots op je organisatie Hoe kun je laten zien waar jouw organisatie voor staat? Hoe zet je je organisatie goed in de etalage? We vroegen het aan bezoekers en standhouders. Over skills en trucs. Wij geven een magazine uit, zegt Mart Peters van de ApneuVereniging. Dat is onze 'truc'. Mensen die net een diagnose voor apneu hebben gekregen, kunnen het magazine meenemen bij een van de 83 slaapklinieken. In het blad zit een aanmeldkaart, die veel wordt opgestuurd. Dat heeft bijgedragen aan een behoorlijke ledenstijging; tien procent in vier jaar. Dat verhaal willen we vandaag vertellen. Zoeken naar verfrissing René Asbreuk van de Psoriasis Vereniging Nederland begint driftig te schrijven als hij bij de ApneuVereniging aanschuift. Ik zoek vandaag naar verfrissing. Ik merk dat onze vereniging na 40 jaar wat sleets raakt. Het ledenaantal loopt terug. Ik wil kijken hoe we onze zichtbaarheid kunnen vergroten en hoe we meer leden kunnen werven. Publiek in de hoofdrol De Zaak Roovers helpt bij het geven van presentatietrainingen en leert hoe je als organisatie effectief gesprekken voert op een beurs. Trainer Thijs Roovers wordt ingehuurd door PGOsupport. Het gaat erom dat de mensen die bij je stand komen een hoofdrol krijgen. Hoe sluit jouw boodschap aan op de vraag van je publiek? Overtuigende boodschap Bij de stand kunnen mensen een korte presentatietraining volgen en een videoboodschap voor minister Schippers opnemen. Dat niet iedereen een training nodig heeft, blijkt uit de overtuigende boodschap van Rob van Viet, secretaris van de Oog vereniging. Ik vind dat er meer structurele aan dacht moet zijn voor patiënten en patiëntenverenigingen. De zorg in Nederland bestaat uit een 3-partijenstelsel. Van de drie zijn juist wij de patiënten de armsten. Ik heb de minister gevraagd om hier meer aandacht voor te hebben. Uit eindelijk is betere zorg ook goed voor onze welvaart. 4 Klaar voor de toekomst Klaar voor de toekomst 5

4 Geluiden van de beursvloer #besteedith Minister Edith Schippers was er ook! Niet in levenden lijve, maar op een filmpje, dat werd afgespeeld in een blackbox. De beursbezoekers bekeken het filmpje, formuleerden een reactie en namen deze op. Wij keken mee en registreerden de meest opvallende geluiden. Dus: hoe zorgt u ervoor dat u nog duidelijker gehoord wordt? Hoe zorgt u dat u klaar bent voor de toekomst? vanuit het SelfiescenteR Kortlumns: door bezoekers in twee minuten geschreven In gesprek met zorgverzekeraars Ik zou willen dat patiëntenverenigingen meer gezamenlijk optrekken. Om zo een serieuze gesprekspartner te zijn voor de overheid en vooral ook zo in gesprek te komen met zorgverzekeraars. Ik zou willen dat de ideeën dat zorg verzekeraars gaan bijdragen aan de 0-delijns hulp, zoals geboden door patiëntenverenigingen eindelijk werke lijkheid worden. Zodat patiënten verenigingen kunnen blijven doen wat ze doen, wellicht zelfs beter en pro fessioneler, en hun super noodzakelijke rol in het verbeteren van zorg en kwa liteit van leven voor hun leden. door: Femke Hamburger, NVA (Nederlandse Vereniging Autisme) Het is slim om ook op zoek te gaan naar nieuwe bronnen voor financiering en praktische verbindingen te leggen met anderen! Marjolein van Kessel Nevusnetwerk Nederland Het is belangrijk dat Edith Schippers aandacht blijft houden voor zeldzame aandoeningen. Er is zoveel informatie be schikbaar, maar artsen weten het niet altijd waardoor we de goede diag nose missen. Er kunnen zich zoveel nog onbekende neurologische complicaties voordoen. Dus is het goed als er richtlijnen worden opgesteld en expertisecentra komen. Al brengen we maar in kaart wat we kunnen vinden. En onder zoek is zo belangrijk! Zoals in Nijmegen naar de genetische mutatie die de reuze moeder vlek veroorzaakt. Het meest geweldige zou zijn als er een be hande ling komt. We gaan moedig voorwaarts! Tineke Markus, CCUVN "Op 1 mei gá ik aan tafel met Edith Schippers. We gaan in conclaaf over de dure geneesmiddelen die van de apotheek overgeheveld worden naar het ziekenhuis. Het betekent voor veel patiënten onnodig lange reisafstanden en veel meer moeite om aan de medicijnen te komen. Dat is nog duurder, op lange termijn. Samenwerken doen we al, en pionieren. We zijn bezig met een overkoepelend buikhuis en buikplatform!" U bent zo n beetje met 200 orga nisaties. Natuurlijk elke aan doening is anders, elke patiënt is uniek, maar samen sta je sterker. U hebt meer gemeen dan u misschien in eerste instantie denkt. GertJan van Steenbrugge Vereniging ouders van couveusekinderen Het is een heel bekend geluid waar ik het helemaal mee eens ben. We kunnen alleen maar sterker worden door samen te werken en ons te professionaliseren. De keerzijde is natuurlijk de afname van subsidies en het verdwijnen van financiële middelen. Nu moeten we als vereniging hard aan de slag om aan geld te komen, dat leidt ons wel af van onze kerntaak. Het jammere hieraan is dat Mevrouw Schippers precies het tegenover gestelde bewerkstelligt van wat ze beoogt. Vijf jaar geleden is er enorm geïnvesteerd in patiëntenorganisaties, daar is nu niets meer van over. Heel erg zonde vind ik dat. Het is steeds de balans zoeken tussen zelfstandig onze taak kunnen doen en voldoende aandacht geven aan het wat meer zakelijke, financieel aspect. Fleur Krom en Bea Zoer Vereniging van Osteogenesis Imperfecta Het is maar een kleine vereniging. Twee honderd leden en tussen de 800 en 1200 mensen in Nederland die deze aandoening hebben. Niet iedereen wil bij een verenging horen, vertellen Fleur en Bea, door schaamte of omdat ze het al moeilijk genoeg vinden. Ook kent deze aandoening vele gradaties en weten sommigen niet eens dat ze het hebben. Het is lastig voor een kleine verenging om je te laten horen. We hebben maar een piepklein, zacht stemmetje. Fleur en Bea zoeken vooral naar manieren om iedereen die ertoe doet te pakken te krijgen. Bij de bood schap van Edith Schippers vragen ze zich af hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. Het betekent anders naar de organisatie van je vereniging kijken. Vandaag doen we veel inspiratie op! Bert Stavenuiter, Ypsilon Breek je je been of krijg je borstkanker, dan leeft iedereen mee. Ook met de familie. Zelfs de dokter vraagt je mee naar het consult. Maar is je dochter, broer of partner psychotisch, dan kijken de buren je erop aan en wil de dokter niet praten met jóú. Terwijl samenwerking tussen patiënt, familie en hulpverlener aantoonbaar leidt tot de beste prognose. In de kanteling worden mantelzorgers GGZ cruciaal. Goed ondersteund halen ze de druk van het systeem. Weten hoe? Ypsilon praat u graag bij. Erken ME Onze organisatie strijdt voor een biomedische aanpak van ME en probeert zoveel mogelijk bij te dragen aan de bewustwording van ME. ME is een ernstige neuro-immuun ziekte die op grote schaal onderschat wordt, ook door de bij de ziekte betrokken medici. We willen serieus genomen worden, want de wetenschap heeft aangetoond dat ME een fysieke aandoening is, terwijl alleen de psyche behandeld wordt. Wij eisen een passende behandeling! door: Pauline Boot & Alice de Kimpe, ME/cvs Vereniging Wat we delen Wij kijken nu naar hoe dingen anders moeten en kunnen. Alopecia is geen levens bedreigende ziekte, maar als er niet voldoende aandacht voor is, wordt het wel levensbedreigend; het is een ziekte met vergaande psychische ge volgen. Wij vinden dat daar vanuit de overheid niet voldoende aandacht voor is. Zonder haar, zonder wenk brauwen en wimpers hebben we -letterlijk- geen gezicht. Het is een simpel voorbeeld; alle cosmetische ingrepen worden uit de verzekering geschrapt maar voor ons is een stel nieuwe -getatoeëerde- wenkbrauwen het verschil tussen over leven en leven. Wij willen onze krachten bundelen, samen met anderen. Je ziet hier ook dat iedereen het wiel opnieuw aan het uitvinden is, maar laten we vooral kijken naar wat we delen. Dat is ook kostenbesparend. door: Josee Beets en Marion Kremer, Alopecia Vereniging 6 Klaar voor de toekomst Klaar voor de toekomst 7

5 I walked the line part two Laat geen geld liggen Looplijn Geld Het beleid dat drie jaar geleden is ingezet: met minder middelen, meer bereiken. Hoe staan de organisaties ervoor? Ze zijn niet voor één gat te vangen. Schaarste maakt inventief. Dat is te zien op de beursvloer. Waar halen de organisaties geld vandaan? Rutger van Ommeren voelt zich een vreemde eend in de bijt. Via zijn bedrijven Boo5t en Proven Webconcepts biedt hij patienten- en gehandicapten organisaties een platform om geld op te halen. Via de eigen website of zijn website kunnen ze funden, bijvoorbeeld door een webshop op te zetten. Als mensen weten dat ze artikelen in een webshop kunnen kopen, waarvan een deel naar goede doelen gaat, zijn ze eerder bereid om daar te kopen. Dat is eigenlijk puur commercieel denken. In combinatie met maatschappelijke relevantie heb je een ijzersterke combinatie. De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland heeft haar documentaire 'Shit! De film' volledig gefinancierd via crowdfunding. De leden wilden graag een documentaire om de ziekte onder de aandacht te brengen. Alle leden hebben meegedaan om de financiering rond te krijgen. Alles werd uit de kast gehaald: social media, familie, vrienden en bijdragen van bedrijven. Als het enthousiasme er is en je een goed verhaal hebt, verkoopt het zichzelf. Inmiddels is de film op tv geweest en wordt hij verkocht aan het buitenland. Sofie Bienert is Fondsenzoeker. Zij heeft het druk. Er zijn al veel organisaties bij haar langs geweest. Organi saties hebben geld nodig. De overheid stelt minder subsidies ter be schikking. Wij hebben een catalogus met allerlei fondsen die eenmalig of structureel geld ter beschikking stellen. Er is natuurlijk veel belangstelling voor structureel geld via bedrijven of rijke families. We helpen hen daarbij. Organisaties willen bijvoorbeeld een app of lot genoten weekend financieren. Op deze looplijn zien we dat organisaties steeds creatiever en enthousiaster worden. Crowdfunding, webwinkels en social media zijn de nieuwe manieren om er te komen wanneer de overheid 'ontzorgt'. Kwaliteit van leven Looplijn Kwaliteit De vraag is: wordt onze zorg beter of juist slechter? Patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn er alles aan gelegen om de zorg verder te verbeteren. Maar hoe doe je dat, kwaliteit verbeteren? Door te luisteren naar patiënten en ze te bevragen. Dat is wat Levenmetkanker doet, nu net een jaar. Via een patiëntenpanel van circa 1000 deelnemers stellen zij thema's rondom de ziekte aan de orde. Hoe ga je als kankerpatiënt om met pijn? Of kanker en werk? Over werken met kanker is weinig informatie, zegt Annemiek Nederpel. Behoefte aan die informatie is er wel, bleek uit het patiëntenpanel. We hopen dat deze informatie straks wel wordt aangeboden, via de oncoloog of een folder. Kwaliteit van jonge levens, dat is waar All of me zich voor inzet. Voor jongeren met een chronische ziekte die een zelfstandig leven willen leiden net als gezonde vrienden en vriendinnen. All of me is een platform mede ontwikkeld door circa 20 jongeren met een chronische ziekte. Hoe ga je om met je lijf, een nieuwe baan, uitgaan en seks? Van die thema's. We willen niet inspireren, maar enthousiasmeren, zegt Margriet Crezee van All of me - zelf chronisch ziek. Laten zien wat je uit je leven kunt halen. Op jongere leeftijd had ik ook behoefte gehad aan die ervaringen. Ik voelde mij een periode niet ziek, maar ik was het natuurlijk wel. Als ik van leeftijdsgenoten had gehoord hoe m'n leven beter in te delen, had ik het wellicht op sommige momenten rustiger aan ge daan. Om er op andere momenten meer van te genieten. Inzicht om mee te nemen Looplijn geld Commercieel denken met maatschappelijke relevantie is een ijzersterke combinatie. Vraag om op te kauwen Looplijn trots op je organisatie Hoe sluit jouw boodschap aan op de vraag van je publiek? Hartekreet! Looplijn menselijk kapitaal Laat als organisatie de passie van vrijwilligers voor je werken! Inspiratiequote Looplijn kwaliteit We willen niet in spi reren, maar enthousiasmeren, laten zien wat je uit je leven kunt halen. Motto Looplijn samen sterk Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Heel gewoon eigenlijk. We kunnen veel meer, omdat we groot zijn. 8 Klaar voor de toekomst Klaar voor de toekomst 9

6 Warme woorden Recht op bestaan Het is beangstigend. Be vreemdend. Je was ooit de derde partij en nu lijk je hele maal niet (meer) aan tafel te zitten. En als je al aan tafel zit, vraag je jezelf af welke het is. door: Klaske Rehorst In beeld: Jan Jaap van der Wal Wat gebeurt er als ik mijn werk niet doe? In jullie geval is het duidelijk: dan storten er levens in! Het zijn de stille krachten die het doen. Alle grootse daden zijn naamloos. Iedere organisatie is op zoek naar zijn Ice Bucket Challenge. Probeer je bij je stille kracht te houden. Je bent op jezelf aangewezen. Je bestaansrecht hangt aan een zijden draadje. Het voelt misschien alsof je gestraft wordt. Of op z n minst niet langer meer gesteund. En je bent er nog niet over uit of dit nu het begin van het einde is. Wie ben je? Jij bent maar klein, speciaal, bijzonder, afwijkend. Je bent maar anders. Jouw stem is enkel zacht, of je spreekt niet altijd de juiste taal en je woorden betekenen soms iets anders. Je bent samen in je alleen zijn en apart in je gezamenlijkheid. Je vraagt erkenning voor dat wat jou ontbreekt maar wat je hebt, is niet wie je wilt zijn. Je wilt zichtbaar maken wat onzichtbaar is, in kaart brengen wat nog niet geweten wordt en laten zien dat wat je nodig hebt. Wat voor jou het verschil is tussen overleven en leven. Het is bijzonder. Gek eigenlijk. Dat juist wat het meest kwetsbaar lijkt, zo vrese lijk sterk kan zijn. Dat de verbinding precies in het verschil zit en vrijheid in het loslaten van de verwachting. Je bent de eerste partij. En de enige partij die het verschil kan maken. Leg een claim op je bestaan, kies je eigen tafel en be paal zelf met wie je daar aan zit. Mis schien is het einde ook wel het begin. Verruim hun blik Je bent klein, speciaal, bijzonder, afwijkend. Je bent anders. En je bent met velen. Je draait mee, je participeert, je bestaat. Jouw afhankelijkheid kenmerkt zich door dat wat je niet alleen kan, je onafhankelijkheid is alles wat er mogelijk is. Je hoeft niet gered te worden maar je kunt wel hulp gebruiken. Vertel je verhaal, neem je plaats in. Het is een gegeven, geen excuus. Laat je niet beperken door wat anderen niet in je herkennen; verruim hun blik door te zijn wie je wilt zijn. Niet om wat je hebt. Of niet hebt. Maar om wie je bent. Humor is belangrijk, ja toch mijnheer? 'Ja maar'-sessie Begin bij wat goed voelt! Eva Westerhoff van het Platform Doven, slechthorenden en TOS, Wilna Dorst en Esther de Groot van Transvisie, Marion Kremer van de Alopecia Vere ni ging en Conny Kooijman van Vereni ging LFB denken een probleem om in een ja maar -sessie van 5 mi nuten. Het probleem? Ik wil zoveel, maar ik kan niet kiezen! De deelnemers stellen elkaar vragen, waarbij Eva wordt onder steund door een doventolk. De ant woorden op de vragen leiden naar de oplossing, die Esther na vijf minuten kernachtig samenvat: Begin bij wat een goed gevoel geeft, zeker als er teveel is om uit te kiezen! Start bij de energie. Het klinkt Marion Kremer als muziek in de oren. Start vooral en ga het gewoon doen! Eva hoop haar voor deel met deze uitkomst te doen. Haar leden willen namelijk van alles, maar laten zich lastig activeren Guerilladebat Blinden zijn niet eng! Drie deelnemers bespreken samen de uitspraak Nederland is een vrijwilligersland, maar ze komen niet naar mij". Arjan Enthoven van de Patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen vindt Nederland een vrijwilligers land, maar ervaart dat mensen vooral bereid zijn om in hun eigen straatje vrijwilligerswerk te doen. Jane de la Fosse van de Nierpatientenvereniging beaamt dit. Het wordt lastiger vrijwilligers te vinden. We moeten het in hapklare brokken opdienen." Peter Waalboer van de Oogvereniging vindt Nederland geen vrijwilligersland. Hij is blind en slaagt er vooral in mensen die heel dichtbij staan en persoonlijk iets hebben met blind zijn aan zich te binden. De deelnemers merken op dat het van belang is aan de eigen bekendheid te werken en om activiteiten te orga niseren. Dat werkt om mensen die verder weg staan te krijgen voor vrij willigerswerk. Blinden zijn niet eng! Ondertussen op de beursvloer... Spontane Oploopjes! Bij het eerste Oploopje, een Guerrilladebat, kruisen drie heren en een dame vijf minuten lang verbaal de degens. De stelling blijkt interessant: We verzilveren onze unieke positie in de ge - zondheidzorg onvoldoende. Leo van der Ark van NLNET, Annemieke van der Wel van Fonds PGO/VWS, Guus Janssen van Sarcoïdose Belangenvereniging en Theo Spaan van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging staan op hun debat podiumpje. Annemieke trapt af. Ik ben eigenlijk geen vertegen woordiger van een vereniging, dat maakt mijn positie hier wat anders. Ik zou de organisaties hier willen op roepen zichzelf meer te laten zien! Zoek onderling meer contact en treed meer naar buiten! Doen organisaties dat nu dan onvoldoende? Guus: We doen dat wel, maar zullen het meer op lokaal niveau gaan zoeken. We zijn behoorlijk ge kort door het Rijk en moeten nu echt het belang van de patiënt beter voor het voetlicht krijgen. Sarcoïdose is een kleine ziekte met acht tot tienduizend patiënten. We moeten bekender worden. Theo vult Guus aan. Het valt ook niet mee in tijden van recessie. We moeten een subsidieverlies van 80 duizend euro inlopen. Profileren Leo ziet de patiënten als belangrijke bron. We willen een grotere bekendheid onder de patiënten realiseren. We zijn daarom hard bezig om folders te ontwikkelen voor de diverse indicatiestellers. Zij kunnen patiënten dan op ons wijzen! Theo: Onze onbekendheid blijft een probleem, we zoeken niet alleen meer mensen, maar ook mensen die een extra bijdrage willen leveren. Het lijkt allemaal uit te komen op profileren: hoe doe je dat? Annemieke probeert mee te denken. Zoek naar goede voorbeelden, leer van elkaar, dan lijkt het me niet onmogelijk om aandacht te krijgen. Zoek naar ondernemende vrijwilligers, vlieg het commerciëler aan. Leo slaat hierop aan. Precies, dat is ook wat wij proberen. We hebben vrijwilligers die veel te bieden hebben, wij proberen als bestuur hun werk zo professioneel moge lijk te organiseren. Guus vindt de term commercieel wat lastig. Het gaat om het informeren, om belangen behar tigen. Wat hebben wij dan te ver kopen? Leo heeft een voorbeeld: We bieden ondersteuning met cursussen zelfmanagement. Daarmee leren pa tiënten veel zelf te doen en dat levert geld op! We eindigen met hartenkreten. Leo vindt dat minister Schippers de weg naar beneden moet heroverwegen. We moeten professioneler gaan werken, met minder middelen. Dat is lastig. Theo sluit af. Kan ze dan ook direct de 21% Btw voor het alternatieve circuit heroverwegen? 10 Klaar voor de toekomst Klaar voor de toekomst 11

7 Klaar voor de toekomst? NAtafelen Marie-Louise Wauters, Wauters projecten en adviezen Even mopperen met elkaar. Maar uit eindelijk, als je elkaar weer even gezien en gesproken hebt, ga je met een goed gevoel naar huis. Mevrouw Meerman, SCCH Praat met elkaar. Daar zit de meer waarde in. Vooral voor kleine vereni gingen. Dat is vandaag goed gelukt. Thijs Hardick, Ieder(in) Het werk van PGO's wordt vooral door vrijwilligers gedaan. Zij geven heel veel. Als je die mensen spreekt tijdens deze beurs, herken je weer waar je het voor doet. Fleur Krom & Bea Zoer, Vereniging osteogenis imperfecta De ontmoeting en gesprekken met mensen helpen mij sneller en beter op weg dan mijn zoektochten op internet. Wendelmoet Holtrust, MSweb Ik heb voor mezelf van tevoren een spoorboekje gemaakt voor het bezoeken van deze beurs. Ik wist wie ik wilde spreken en dat is gelukt! Wilna Drost, Patientenorganisatie Transvisie Je komt makkelijk in gesprek. Jan de Hoog, Vereniging Sien ik heb een aantal leuke contacten gehad, maar vooral wil ik er volgende keer ook staan. Laat PGOsupport op hun website zetten wie er hier allemaal gestaan hebben, maar vooral ook hoe je aan zo'n stand komt. Maarten Haasnoot, Vereniging Sien We hebben vandaag veel contacten opgedaan, er is veel interactie geweest en we hebben veel genetwerkt! Gio Meijer, PPCG Ik ga minder in algemeenheden denken. Ik ben verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerving en ga voortaan niet meer iedereen voor een klus vragen, maar nadenken over welke specifieke persoon ik het beste kan benaderen.

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Door Robbert Raas www.stop-jaloezie.com Voorwoord Dit compacte e-book is geschreven als hulp bij de eerste stap naar een leven zonder vervelende jaloezie. Op stop-jaloezie.com

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door:

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s Foto Britt Straatemeier Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Tips voor grootouders Foto Susanne Reuling Als in het gezin van

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten SC-0033 mei 2012 - alle rechten voorbehouden s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort Postbus 647 3800 AP Amersfoort Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

4 Is Pinterest interessant voor mij?

4 Is Pinterest interessant voor mij? 4 Is Pinterest interessant voor mij? 1. Wat kan ik met Pinterest? Social media platformen hebben hun eigen groep gebruikers en hun eigen kracht. In de voorgaande hoofdstukken bespraken we deze met betrekking

Nadere informatie

Workshop communiceren met kinderen Versterk de band met je kind

Workshop communiceren met kinderen Versterk de band met je kind Workshop communiceren met kinderen Versterk de band met je kind Welkom! Wij zijn Susanne Visser en Ineke Wulp en werkzaam voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Wijk Bij Duurstede. Het organiseren van

Nadere informatie

Bijlage 4.2.2 Vragenlijst voor stotterende kinderen

Bijlage 4.2.2 Vragenlijst voor stotterende kinderen Bijlage 4.2.2 Vragenlijst voor stotterende kinderen bussum 2011 Wij wijzen erop dat het gebruik van de bijlagen bedoeld is voor de praktijk van de therapeut die de in het boek Stotteren: van theorie naar

Nadere informatie

Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening

Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening Op de polikliniek van het Universitair Kinderziekenhuis St Radboud ziekenhuis willen wij je met deze folder informatie geven over seksualiteit

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts 25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts Als ondernemer heb je vanzelfsprekend al veel kennis en expertise op jouw vakgebied. En meer dan je wellicht zou denken. Waarschijnlijk kun je tot in de lengte der

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips Het Netwerk Boek Netwerk Boek Rob B. Tol Wie Wat Waar Waarom Hoe Zakelijk Netwerken Social Media Personal Branding Tips Success Stories Interviews Do s & Don ts Cases Voorbeelden Oefeningen Tests 3 Inhoud

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen?

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen? Omdat je je kennis wilt delen, nieuwe klanten wilt werven, politiek of maatschappelijk gezien een boodschap wilt overbrengen, je onderneming wilt promoten. Redenen genoeg om een sterke spreker te willen

Nadere informatie

Het Groot en Bijzonder Verdriet Doe Boek

Het Groot en Bijzonder Verdriet Doe Boek Het Groot en Bijzonder Verdriet Doe Boek De enige officiële training voor Troostbeesten. Lilian Kars, 1999 Illustraties: Rainer Harman Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden gebruikt of gedupliceerd

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Leony Coppens Carina van Kregten Symposium Pleegzorg 2014 Waar blijft het kind? 11 maart 2014 Wat gaan we vandaag doen? Wie zijn wij?

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

het begin van dit boek

het begin van dit boek De autisme survivalgids 9 het begin van dit boek Ken je dat gevoel? Je bent een kind. Een jongen of een meisje. Om je heen zijn er heel veel andere kinderen. Allemaal zien ze er net een beetje anders uit.

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Presenteren. Oriëntatie

Presenteren. Oriëntatie Oriëntatie Dit ga je doen Je gaat een stand (marktkraam) inrichten om te laten zien wat je gedaan hebt tijdens dit project en wat je eindresultaat is. Je probeert jullie stand zo te maken dat het aantrekkelijk

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

EXTRA IMPROVISATIE OPDRACHTEN

EXTRA IMPROVISATIE OPDRACHTEN EXTRA IMPROVISATIE OPDRACHTEN De Vloer Op Jr. in de klas Captijn (2016) INHOUD INLEIDING... 3 OPDRACHTEN... 3 INTEGRATIE EN DISCRIMINATIE... 3 ROT OP NAAR JE EIGEN LAND... 3 VOOR MIJ BEN JIJ EEN NUMMER...

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek Wat leert u in deze les? Hoe je kunt leren in de bibliotheek en op het internet Grammatica: voltooide tijd Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care Op bezoek S bij Sam op de Intensive Care Hoi, ik ben Sam en ik lig op de Intensive Care S Ik heb een fotoboekje gemaakt. Zo kun je alvast zien waar ik ben en wat iedereen op de afdeling doet. Natuurlijk

Nadere informatie

Les 33. Zwangerschap

Les 33. Zwangerschap http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 33. Zwangerschap Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over zwanger zijn. Zeggen dat u zwanger bent of dat u zich niet lekker voelt. Woorden die hetzelfde

Nadere informatie

Informatiebrochure Programma ERVARING TELT

Informatiebrochure Programma ERVARING TELT Informatiebrochure Programma ERVARING TELT Een passend toekomstperspectief voor mensen, die in de laatste fase van de loopbaan hun baan verliezen. Ervaring Telt helpt je op weg! Ervaring Telt: Jouw plan,

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen:

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: 1. Workshop: Ontdek jouw communicatietalent! Data: woensdag 10 september, woensdag 24 september, woensdag 29 oktober,

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur WELKOM Netwerk 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur Door Andrew David (H4 organisatie training advies) i.s.m. HAN Centrum voor Ondernemerschap FNV Zelfstandigen Andrew David Dynamisch Zelfstandig Communicatieve

Nadere informatie