Jaarverslag 2013 Missie Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Missie Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Missie Theaterschool Rabarber heeft als missie, om vanuit haar educatieve functie, zoveel mogelijk Haagse kinderen, jongeren en jong volwassenen tussen 6 en 26 jaar in aanraking te brengen met het cultuurgoed theater. Rabarber doet dit op een gestructureerde en professionele wijze door middel van een lange leerlijn. Spelplezier neemt altijd een belangrijke plek in binnen de theaterbeleving van alle leerlingen. Bij vermoedens van talent wordt er alles aan gedaan om dit bij deze leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Rabarber staat midden in de samenleving. Naast de culturele aspecten van kunstbeleving is de sociale kant minstens zo belangrijk. Rabarber stelt zich ten doel dat de leerlingen aan het einde van hun tijd bij de theaterschool inzicht verworven hebben in hun eigen theatrale verbale en non-verbale mogelijkheden en die van hun medeleerlingen. Door zowel actief, receptief als reflectief kennis te maken met theater krijgen zij bouwstenen aangereikt waarmee zij op weg kunnen gaan om op te groeien tot evenwichtige, nieuwsgierige en inspirerende jong volwassenen.

2 Scènefoto s uit familieproducties 2013 INHOUD 1. Bestuur verslag Pagina 1 2. Organisatie Pagina 2 3. De theaterschool en haar lesonderdelen Pagina 3 4. Onderwijsprojecten Pagina Samenwerkingsverbanden en bijzondere projecten Pagina In voorbereiding voor 2014 Pagina 14 BIJLAGE -1- prestatiegegevens 2013 en raming 2014 BIJLAGE -2- Jaarrekening 2013

3 1. bestuursverslag Geachte dames en heren, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2013 aan van Rabarber, de theaterschool van Den Haag. Voorafgaande aan het verslag hierbij een paar feiten uit 2013 op een rijtje Aantal leerlingen vrije tijd lange leerlijn Aantal lesklassen vrije tijd lange leerlijn 94 Aantal leerlingen binnen schools lange leerlijn 212 Aantal leerlingen binnen schools losse projecten Aantal producties 16 Aantal speelbeurten 107 Aantal voorstellingsbezoekers Nieuwe Binnen schoolse educatie initiatieven: Inspringtheater project voor onderbouw VO en het RAB S middelbare scholieren theaterfestival, meer over beide initiatieven kunt u lezen in bijgaand verslag. Nieuwe tribunes in Theater Merlijn en Studio 33 Vanuit het in 2012 opgenomen bestemmingsfonds is de oude tribune in theater Merlijn vervangen door een inschuifbare tribune. Naast noodzakelijke vervanging i.v.m. aangescherpte Arbowetgeving wordt in Theater Merlijn het aantal uren werk en daardoor de efficiëntie van het ombouwen de tribunes bijzonder verbeterd. Dit geldt ook voor de geplaatste (vaste) inschuifbare tribune in Studio 33, waardoor het mogelijk geworden is hier gedurende het hele jaar presentaties en voorstellingen te (laten) spelen. Iets dat voorheen onmogelijk was. Financiën Het jaar 2013 wordt afgesloten met een exploitatieresultaat van E ,00 Dit bedrag valt binnen de toegestane 10% en wordt toegevoegd aan onze continuïteitsreserve (= algemene reserve). Het bestuur is in 2013 drie maal bijeen geweest. Op 28 oktober 2014 is ons bestuurslid mevrouw Hoogeveen na een jarenlang gevecht tegen een ernstige ziekte- overleden. Het bestuur bestaat per 31 december 2013 uit de volgende leden: Voorzitter E. van den Berg jaar Secretaris J.K. van der Geer jaar Penningmeester G.IJ van den Brink jaar (leden) B.J. Tideman jaar Den Haag, 24 maart 2014 Ernst van der Berg Voorzitter bestuur Gerbrand van den Brink Penningmeester bestuur Stichting Kindertheater Van Alles Wat Roepnaam Rabarber

4 2. Organisatie Medewerkers achter de schermen Algemeen Directeur/Artistiek leider Zakelijk leider en marketing management assistent /coördinator buitenschoolse educatie Coördinator binnen schoolse educatie Receptie, leerlingenadministratie en theater coördinatie Hoofdtechniek en onderhoud Foyer medewerkers: Schoonmaak medewerkers Docenten theater Sofie Bakker Josje Bruinsma Hans van der Boom Thomas Schoots Monique Baas Maarten Bakker Pascal van den Berg Pieternel Bollmann Casper van Bohemen Willemijn van Daal Abdel Daoudi Roos Eijmers Docenten dans Patty Broese van Groenau Annoushka Claassens Aline Mommers Docenten zang Roeland Drost Norman van Huut Merel Zeeman Rebecca van Leeuwen Karin Lucet Miranda van der Kooy, Annelies Eichholtz Sandra Jansen, Micheline Matla en Patricia Oldenhave Joost Kelderman Nathalie Tosseram, Bo Maerten, Thomas Vergna, Bob Brinkman en Robert Loose Malyun Dore Farah en Shirley Wevers Jeroen de Graaf Norman van Huut Rebecca van Leeuwen Marjet Moorman Cheryl Moenen Siwi Moresche Marcel Roijaards Natalia Rogalski Wim Serlie Sharon de Vreede Mike Weerts Els Willems Joke de Jager Willemijn van Daal Yoni Serlie Marne Miesen Inu Joan Goossens Barbara Struving Vormgevers op projectbasis (scripts, decors, kostuums, licht, film en muzikale composities) David Geysen, Sytze Schalk, Marcel Roijaards, Jordan Tuinman, Reier Pos, Marne Miesen, Marjo van der Pols, Inez de Zwart, Lily Priester, Lisanne Hakkers, Marga Steenhoek, Dorine van IJsseldijk, Vasileios Apostolatos, Paul Karabin, Amy Greidanus, Harold Morris, Roeland Drost en Carl Beukman. Technici op projectbasis Remco Zwinkels, Marten de Groot, Vasileios Apostolatos en Jordan Tuinman Stagiaires Nina Sondagh, Tamara Griffioen, Lora Crawford, Irene Cournil, Veerle van Dieren, Zarah Boeters, Guido Hildebrand, Lydia Hofman, Artia Aziz, Nick Pattiwael, Lisa van Sas, Nathalie Claasens, René van Paassen, Tino Damen, Warisha Kalicharan Met dank aan onze vrijwilligers in 2013 Berry, Iris, Yvette, Tineke, Casper, Leo, Cees, Maayke, Tallulah, Jan, Bo, Jeroen, Brit, Annelies, Floris, Eric, Willy, Bodil, Jamie, Joy, Bob, Annajela, Rene, Noa, Judith, Santino, Layla, Marc, Patries, Djalissa, Marga, Eddy, Floris, Eva en Evelien. en sponsoren Catching Media, Jesse Skolink en Webshapes

5 3. Theaterschool en haar lesonderdelen Het lestraject De belangrijkste activiteiten van Rabarber vinden plaats binnen het unieke leertraject met een doorlopende leerlijn. Lange leerlijn en lesaanbod Rabarber werkt met een goed doordacht theaterlesplan dat bestaat uit een lange leerlijn, waarbij de leerjaren nauw op elkaar aansluiten. Leerlingen doorlopen op de theaterschool een volledig programma. In deze lessen zit een duidelijke structuur en een heldere opbouw. Rabarber presenteert lessen op het gebied van toneel, zang, dans, musical, en camera-acteren. Het helpt alle leerlingen in hun spelontwikkeling en begeleidt de meest succesvolle jongeren in het traject om van theater hun vak te maken. Het schoolwerkplan is zo opgebouwd dat alle leerlingen in klassen naar niveau en leeftijd zitten. Iedere fase heeft haar eigen doelstelling. Het langlopende traject start vanaf zeven jaar. Na de basisklassen stromen de leerlingen door naar de opleiding- en productieklassen. De leerlingen kunnen hun tijd bij Rabarber desgewenst afsluiten met een oriëntatie cursus voor de diverse theaterscholen Leerlingen tussen 18 en 26 jaar, die nog behoefte hebben om lessen te volgen, kunnen meedoen aan het 18+ lessentraject. Bij de beginnende jonge leerlingen in de basisklassen gaat het vooral om het ontwikkelen van spelplezier. Drama is een middel om hun zelfvertrouwen te vergroten en de interactie tussen kinderen te versterken. Op een speelse manier maken ze kennis met theatrale vormen. In de jaren daarna is spelplezier nog steeds de basis maar wordt het accent verlegd naar de ontwikkeling van individuele kwaliteiten. Leerlingen die van theater hun beroep willen maken worden in speciale vooropleidingklassen (LOT, LOMM en Tussenjaar) voorbereid op de theaterschool of andere kunstvakopleidingen. Ieder jaar evalueren de docenten en directie of de geboden leerlijn aansluit bij de ontwikkelingen op theatergebied. Alle lesklassen worden aan het eind van het schooljaar afgesloten met een theaterpresentatie in een van de twee theaterzalen van Rabarber waarin de leerlingen de opgedane kennis aan hun familie kunnen laten zien. Docerende theatermakers De docenten van Rabarber zijn, naast het lesgeven, veelal ook actief in het theater. Alle docenten zijn van hboniveau en opgeleid aan toneelschool, dansacademie of conservatorium. Theater als middel voor persoonlijke ontwikkeling Door middel van theater werken kinderen aan het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Leerlingen bij Rabarber worden zich bewust van zichzelf en hun relatie met anderen. In de lessen gaat het er om van ieder kind de authenticiteit te ontdekken. Daarbij wordt altijd gedacht vanuit hun mogelijkheden en niet vanuit hun onmogelijkheden. Leerlingen krijgen persoonlijk advies over hun talenten en mogelijkheden en worden desgewenst geholpen met het zoeken naar een passende vervolgopleiding binnen de culturele sector. Het leerlingenaantal was in 2013 was 1248, inclusief Engelstalige verdeeld over 94 lesklassen. Doelstellingen na het volgen van de lange leerlijn heeft iedere leerling aan het einde van de Rabarbertijd inzicht in haar/zijn eigen theatrale verbale en non-verbale mogelijkheden; ten minste eenmaal in een grote en kleine zaalproductie meegespeeld; met de lesgroepen ten minste een of twee professionele voorstellingen bezocht; geleerd om met jongeren vanuit diverse achtergronden om te gaan; kennis van het theater-landschap en weet hij/zij daarin zelf een weg te vinden en deze interesses met anderen te delen; talentvolle leerlingen hebben een advies gekregen hoe en waar zij hun talenten zo optimaal mogelijk verder kunnen ontwikkelen. Kernwaarden spelplezier - persoonlijke ontwikkeling - talentontwikkeling- magie en passie van en voor theater

6 De producties Na het doorlopen van de basis- en leerjaren gaan de jongeren spelen voor publiek. In 2013 maakte Rabarber daarom zestien verschillende producties vanuit de vrije tijd theaterschool, onderverdeeld in familieproducties in de schoolvakanties alsmede rond Sinterklaas en jongeren producties, veelal ondergebracht in het Jongerentheaterfestival Studio 33 dat in twee weekenden in mei plaatsgevonden heeft. Hoofddoelen Aan het einde van een repetitieperiode kunnen de leerlingen datgene wat zij in de lessen en tijdens de repetities geleerd hebben neerzetten in een voorstelling waarin zij laten zien dat zij kunnen transformeren en reproduceren. Subdoelen: Inzet tonen, verantwoordelijkheid (niet op een repetitie verschijnen, kan niet, want dan kunnen ook anderen niet goed repeteren), leren dat een voorstelling een groepsproces is, gelijkwaardigheid. Familievoorstellingen Voor en met leerlingen, die eerder meegedaan hebben aan het Studio 33 festival en grotere talenten, maakt Rabarber familievoorstellingen. Deze werden gespeeld in het eigen theater Merlijn, in de kerstvakantie in de grote zaal van Theater aan het Spui en de Sinterklaasvoorstelling heeft ook twee keer in theater Dakota gespeeld. De markt voor de familievoorstellingen van Rabarber is groot. Het is een merknaam geworden in Den Haag. In 2013 hebben 98 Rabarber leerlingen meegedaan aan de familievoorstellingen. Tijdens deze speelweken (in de schoolvakanties) organiseert Rabarber thematische theaterworkshops. De kerstproductie heeft een uitgebreide randprogrammering waarbij onze theaterdocenten op basisscholen klassikale thematische theaterworkshops geven. Door kinderen vooraf zelf te laten ervaren, wordt de bewustwording tijdens het kijken naar een voorstelling vergroot. Het aanbieden van het juiste niveau is hierbij van het grootste belang Deze theaterworkshops zijn altijd onderverdeeld in 3 niveaus: onder- midden- en bovenbouw. Alle basisschoolleerlingen ontvingen aan het einde van de theaterworkshops een kortingsvoucher voor de voorstelling in de kerstvakantie. Op vertoon bij de kassa in Theater aan het Spui, konden zij voor E 7,= i.p.v. E 9, gaan kijken. familievoorstelling 3+ HET LELIJKE PRINSESJE Bewerking en regie: Maarten Bakker Choreografie: Willemijn van Daal Muzikale composities: Marne Miesen Een grappige, kleurrijke en vrolijke muziektheatervoorstelling over lelijk en mooi zijn over lief en gemeen zijn. Gespeeld door 34 kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar. voorjaarsvakantie en het weekend erna 20x gespeeld in Theater Merlijn Totaal aantal bezoekers: Bezetting 102 stoelen per voorstelling

7 Familievoorstelling 5+ ROZA IN REUZENLAND Script: Sytze Schalk Regie: Jeroen de Graaf Choreografie:: Annoushka Claassens Composities en geluidsdecor: Roeland Drost Een spannend en grappig verhaal over geloven in het onvoorstelbare. Een knotsgekke voorstelling voor alle reuzen, dwergen en iedereen ertussenin. 23 jonge spelers van 13 t/m 20 jaar hebben hieraan meegewerkt. meivakantie en herfstvakantie x gespeeld in Theater Merlijn Totaal aantal bezoekers: Bezetting 120 stoelen per voorstelling Familievoorstelling 3+ SINTERKLAAS EN HET VERDWENEN SPEELGOED Script en regie: Rebecca van Leeuwen Choreografie en geluidsdecor: Yoni Serlie Na het succes van de eerste sinterklaasvoorstelling in 2012 biedt Rabarber haar leerlingen deelname aan deze voorstelling gratis aan om met elkaar te komen tot een echte Sinterklaasvoorstelling, en na afloop gelegenheid om met Sinterklaas en de Pieten op de foto te gaan. In 2013 waren dat 16 Zwarte Pieten en Sinterklaas In november en december 8x gespeeld in Theater Merlijn en 2x in Theater Dakota Totaal aantal bezoekers Bezetting 132 stoelen per voorstelling

8 Familievoorstelling 5+ PINOKKIO 5+ Bewerking verhaal: David Geysen Regie: Jordan Tuinman Regieassistentie Tamara Griffioen Artistieke begeleiding: Wim Serlie Choreografie: Yoni Serie Muziek: Carl Beukman Zang arrangementen en repetitor : Inu Joan Goossens Decor: Reier Pos Kostuums: Marjo van der Pols Grime: Marga Steenhoek 21 jaar geleden kreeg de kerstvakantie in Den Haag er een extra traditie bij. Een kerstproductie spelen was destijds zo bijzonder dat zelfs het Jeugdjournaal kwam kijken. Toen was het Scrooge met o.a. een hele jonge Frank Evenblij en Hannah van Lunteren. Vanaf dat jaar gaan heel veel jongens en meisjes met hun ouders of verzorgers, opa s en oma s naar Theater aan het Spui, waar RABARBER elk jaar traditioneel uitpakt met de kerst familievoorstelling. In 2013 was dat de groots opgezette muzikale familievoorstelling over het verhaal van de eigenwijze houten pop Pinokkio die dolgraag een echte jongen wil zijn. Gezongen en gespeeld door 25 getalenteerde jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Kerstvakantie 2013, 16x gespeeld in de grote zaal van Theater aan het Spui Totaal aantal bezoekers: Bezetting 350 per voorstelling HET JONGEREN THEATERFESTIVAL STUDIO 33 Twaalf 12+ producties met thema s die jongeren bezig houden Leerlingen die het lesprogramma t/m 11 jaar hebben doorlopen, krijgen de mogelijkheid om in een productie te spelen. Daarom organiseert Rabarber jaarlijks het Studio 33 festival. Vanaf dit seizoen waren ook de werkplaatsen hierin ondergebracht; zij maakten voor het eerst een voorstelling van een half uur. Door het opnemen van deze werkplaatsen in het lesprogramma, waarvoor geen audities worden gehouden, kunnen leerlingen hun opgedane leservaringen een jaar eerder in praktijk brengen. Dit had tot gevolg dat de dip die Rabarber eerder had in de leeftijdsgroep 12/13 jaar nu een groot succes is. Jonge theatermakers kunnen zich verder ontwikkelen in het theater vak in de breedste zin. Zij krijgen de kans een eigen regie of choreografie te maken binnen een beschermde omgeving, zonder grote druk van buiten af.

9 Het studio 33 Festival is in 5 jaar uitgegroeid tot een ware happening; 171 jongeren hebben met elkaar 12 voorstellingen en 2 filmproducties gemaakt. Twee weekenden in mei 2013 stond het hele gebouw van Rabarber op zijn kop met een doorlopend programma. Met 4 producties van 50 tot 60 minuten PIEPSTEM Muziektheater over een verlegen meisje dat eigenlijk best heel goed kan zingen maar niet durft. WASTLAND Een duistere vertelling van opgroeiende kinderen. Op een plek waar iedereen is geweest en waar niemand het overleefd heeft de pubertijd! HET RECHT VAN DE STERKSTE Een bewerking naar de film hit The Hunger games IK BEN TIGER JACK Een bewerking van het boek Lo non ho paura/ik ben niet bang van Niccolò Ammaniti Met 8 productie van 30 minuten TRALIE TANGO gebaseerd op de musical Chicago van John Kander en Fred Ebb. ER WAS EENS door elkaar gegooide sprookjes voor tieners ANGST jongeren gaan de strijd aan met hun persoonlijke angst LOCK ME IN over facebooken, twitteren en niet meer zonder internet kunnen. OH MIJN GOD God viert zijn verjaardag en nodigt daarbij beroemde mensen uit. ZE ZEGGEN DAT JE DOOD BENT over zelfmoord en de zinloosheid van dingen. NET ALS IN DE FILM over echte liefde en muurbloemen. EEN LEK VAN ZWIJGEN vertelt het verhaal van Kaspar Hauser. En 2 films van 15 minuten door de filmproductieklas SWEET SIXTEEN Een groep jongeren heeft de dag doorgebracht op het strand. Ze zijn roezig van de zon en de zee. In de avond willen ze nog een drankje Gaan drinken in een strandtent. Iedereen gaat mee, maar Sanne twijfelt.. ZEE Het is zomer. Elke avond komt een vreemde groep jongeren bij elkaar, rondom een kampvuur op het strand. Ze zouden elkaar gesproken nooit gekend hebben, maar hebben eén ding gemeen; ze zijn bevriend met Joah. In 2013 bereikte Rabarber met haar voorstellingen veelal jonge bezoekers.

10 Vooropleidingen bij Rabarber Vooropleiding Theaterscholen (TUSSENJAAR) 20 weken van 20 uur per week maandag t/m donderdag Het Tussenjaar is bedoeld voor getalenteerde jongeren die zich na hun middelbare schooltijd oriënteren op een vervolgopleiding op een kunstvakopleiding. In diverse lesblokken wordt uitgebreid op verschillende spel-, dans- en zangtechnieken ingegaan. Alle vakken worden gegeven door professionele docenten, acteurs en regisseurs. Het Tussenjaar wordt aangeboden in nauwe samenwerking met Toneelacademie Maastricht. Het Tussenjaar wordt zo langzamerhand een begrip onder talentvolle jongeren met acteerambities. Vanuit Den Haag, de regio als ook het hele land melden jongeren zich aan om auditie te kunnen doen voor ons Tussenjaar. De Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen (L.O.T.) 20 weken van 6 uur per week - zaterdag De LOT is speciaal bedoeld voor jongeren die geïnteresseerd zijn in het volgen van een HBO theateropleiding en willen weten welke opleiding het best aansluit bij de eigen ideeën en mogelijkheden. Deze cursus biedt de mogelijkheid om te onderzoeken wat het is om van theater je vak te maken en te weten te komen wat de diverse opleidingen bieden. Er werden door de leerlingen met hun docenten verschillende open dagen van de Toneelscholen (Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rotterdam, Tilburg, Zwolle en Maastricht) bezocht, speciaal bedoeld voor TUSSENJAAR, LOT -leerlingen. In totaal hebben 27 jongeren een van bovenstaande vooropleidingen gevolgd in Rabarber onderhield in 2013 nauwe contacten met zowel kunstvakopleidingen als het reguliere onderwijs. We volgen de nieuwe theaterontwikkelingen op de voet en zitten in diverse overlegorganen. Ook zijn we geïnteresseerd in jonge innovatieve theatermakers. Hen bieden we zowel tijdens hun stagetijd als daarna een plek om zich verder te kunnen ontwikkelen In 2013 zijn 6 Rabarberleerlingen doorgestroomd naar diverse kunstvakopleidingen. De Rabarberpas Ook in 2013 heeft iedere Rabarber leerling een Rabarberpas gekregen. Deze pas biedt niet alleen de mogelijkheid om via een gereduceerd tarief consumpties in onze foyer te kopen en voor een vaste lage prijs de voorstellingen bij Rabarber zelf te kunnen zien. Belangrijker is dat de leerlingen op vertoon van de Rabarberpas in verschillende Haagse theaters, zoals Diligentia, Theater aan het Spui, Pepijn, Korzo, Theater Dakota en Toneelgroep de Appel: vaste kortingen en met enige regelmaat speciale aanbiedingen of zelfs gratis, voorstellingen kunnen bijwonen. Bovendien ontvangt iedere Rabarber leerling jaarlijks een voucher voor het gratis bijwonen van één van de Rabarber producties, dit om het kijken naar voorstellingen en naar elkaar te bevorderen.

11 4. Onderwijsprojecten Rabarber vindt het essentieel om naast de cultuureducatie die zij in de vrijetijdssector biedt steeds in contact te blijven met het basis- en middelbaar onderwijs. Zij zoekt daar waar mogelijk naar samenwerking. Door leerlingen in alle facetten van hun leven, zowel op school als in hun vrije tijd, met cultuureducatie in aanraking te laten komen, zal het effect optimaal zijn. Het vak drama levert een bijdrage aan de onderwijsdoelen in het algemeen. Zichzelf en anderen leren respecteren en te waarderen, ongeacht culturele en sociaal maatschappelijke achtergronden. Zowel verbale als non verbale communicatievormen bij zichzelf en anderen herkennen en deze op juiste wijze kunnen interpreteren en verwerken. School brede theaterklas voor middelbaar onderwijs Sinds het schooljaar werkt Rabarber samen met het Dalton Den Haag. Dit schoolseizoen vierden wij de tienjarige samenwerking! De Theaterklas is een uniek project in het kader van het vak drama en CKV op de middelbare school. De Theaterklas is bedoeld voor leerlingen met een HAVO- VWO advies. Het streven van de Theaterklas is dat uiteindelijk leerlingen zelfs eindexamen in het vak drama (CKV3) zullen doen. Alle lessen van de Theaterklas vallen binnen schooltijd en maken een vast onderdeel uit van het lesprogramma. De leerlingen missen geen lessen van het reguliere programma, alleen de lessen muziek, drama en (een deel van de lessen) gym worden vervangen door de meer theatergerichte lessen. Na de basisvorming wordt er steeds dieper op de lesstof ingegaan en wordt het vak theater in de meest brede zin gegeven. Het lessenpakket wordt uitgebreid met cursussen regie, dramaturgie en dans uit niet westerse landen. Ook krijgen de leerlingen inzicht in wat er allemaal achter de schermen gebeurt in de vorm van workshops decorbouw, belichting en kostuumontwerp. In het vierde leerjaar wordt er naast de gewone lessen, aandacht geschonken aan (indien gewenst) de voorbereiding op de toelating voor een van de Kunstvakopleidingen. In september 2013 zijn we wederom gestart met vijf klassen zodat we het gehele traject van De Dalton Theaterklas nu doorlopen hebben en met trots ook op de eerste eindafronding terug kunnen kijken. Gedurende hun Theaterklas tijd maken de leerlingen naast de diverse presentaties ook twee voorstellingen. Doelstelling van het vak drama in de Theaterklas Het algemene doel van de basisvorming vanuit het vak drama gezien is vooral voorwaarden scheppend; de leerlingen hebben na de basisvorming genoeg elementaire spelbasisvaardigheden aangeleerd om door te kunnen gaan naar het derde leerjaar en daarna naar de Tweede Fase. Ook op het gebied van de sociale vaardigheden en de mensbeeldvorming zal een eerste aanzet worden gegeven tot reflectie op de eigen ervaringen van leerlingen en toepassing binnen hun eigen lessituatie. Dit alles uitgaande van de beleving- en ervaringswereld van de leerlingen zelf. Doelstellingen zoals die gehanteerd worden voor Rabarber en de Theaterklas: Inzicht krijgen in en ontwikkelen van de eigen verbale en non-verbale spel- en bewegingsvormen Begrip verwerven voor de specifieke eigenheid van de verbale- en bewegingsvormen van medeleerlingen Kennis en inzicht verwerven in de dramatische ruimte, tijd en figuur Leren omgaan met en toepassen in spelsituaties van gevoelens van zichzelf en anderen Leren omgaan met en oplossen van conflictsituatie binnen de spelrealiteit Leren opbouwen van een dramatisch personage vanuit een vormgeving, beweging en psychologisch aspect ter bevordering van de mensbeeldvorming Leren samenspelen en ingaan op impulsen van medespelers en richting leren geven aan het eigen spel en in samenspel met anderen. Leren reflecteren op eigen spelmogelijkheden en op die van medeleerlingen

12 NIEUW VANAF 2013 RAB S middelbare scholieren theaterfestival Vanaf maart 2012 zijn de voorbereidingen getroffen tot het neerzetten van een nieuw festival in Den Haag; een theaterfestival voor middelbare scholen, een initiatief van Dalton Den Haag en Rabarber, waarbij Rabarber de gehele productie voor zijn rekening neemt. Rabarber helpt de scholen o.a. ook om met jonge makers in opleiding in contact te komen, die vervolgens de regie als stage kunnen uitoefenen. Het concept voor dit festival is vrij gebaseerd op het Eenakterfestival in Rotterdam. Hierin strijden scholen met verschillende theaterstukken (van ongeveer 30 minuten) om prijzen, waaronder: beste regie, beste manlijke hoofdrol en natuurlijk beste stuk. In Rotterdam bestaat dit festival al bijna 30 jaar en is een groot succes, waar spelers en bezoekers enthousiast naar toe leven. Elk jaar zal er een ander thema gekozen worden. Dit thema zal idealiter aansluiten op een theaterstuk wat een Haags gezelschap dat jaar uitbrengt. De deelnemende middelbare scholen kunnen hier hun inspiratie uithalen. Tegelijkertijd komen zij in contact met de professionele kunsten. Thematiek uit een professionele voorstelling, als overkoepeling van het festival brengt amateurkunst en professionele kunst binnen Den Haag dichter bij elkaar. De praktiserende middelbare scholieren worden getriggerd om zich te verdiepen in het thema en de voorstelling van het desbetreffende gezelschap. Deelnemende Het RAB S theaterfestival heeft voor de eerste keer plaatsgevonden op zaterdag 2 februari Voor deze eerste editie hebben de deelnemende middelbare scholen een eenakter gemaakt met het thema GRENZELOOS. Tijdens het festival werden de voorstellingen gespeeld en beoordeeld door zowel een professionele jury als een publieksjury. Daarnaast was er een vol programma met spel-, dans- en zangworkshops voor de spelers, een talkshow, live muziek en aan het eind van de dag de officiële prijsuitreiking. Bij de eerste editie van het Haagse theaterfestival voor middelbare scholen hebben zes scholen het tegen elkaar opgenomen. Deelnemende scholen waren: VCL, Dalton Voorburg, Lyceum Ypenburg, Segbroek College, Dalton Den Haag en s Gravendreef College. Beste voorstelling gekozen door de professionele jury was Dalton Den Haag en beste voorstelling gekozen door de publieksjury werd die van het s Gravendreef College.

13 Theaterklassen voor basisonderwijs Basisschool Het Zonnelicht Sinds september 2010 is Rabarber een samenwerking aangegaan met Basisschool Het Zonnelicht. Deze basisschool wordt voornamelijk bevolkt door leerlingen uit Molenwijk en Spoorwijk. Kinderen die van huis uit niet automatisch met cultuur in aanraking komen. Bovendien worden deze dramalessen gebruikt als middel om de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten. In september 2012 is Rabarber begonnen met de Talentenklas; een school brede groep gemotiveerde kinderen die gedurende het schooljaar toewerken naar een mooie productie, die 4 juli 2013 in Theater Merlijn aan hun schoolgenoten en ouders getoond werd. Helaas is dit het laatste jaar geweest omdat voor basisschool Het Zonnelicht de subsidie in het kader van de verlengde schooldag gestopt is. Basisschool t Palet Voorjaar 2012 heeft basisschool t Palet, naar aanleiding van een aantal theaterworkshops op maat, Rabarber benaderd om te onderzoeken of er een nauwere samenwerking mogelijk zou zijn. Deze school heeft +/- 600 leerlingen. Dit resulteerde in eerste instantie in het adviseren hoe de school het beste om kon gaan met de wens een drama/dans uur per week voor alle klassen. Dankzij bemiddeling van Rabarber tussen basisschool t Palet en de Koninklijke Schouwburg heeft groep 8 haar eindmusical in 2012 voor het eerst in de Koninklijke Schouwburg kunnen opvoeren. Vanaf september 2012 heeft een team van vier Rabarber theaterdocenten lessen aan de 80 groep8- leerlingen gegeven. Deze hebben wekelijks plaatsgevonden in Theater De Vaillant. Op 12 juli 2013 is ook hun Eindmusical een - door Rabarber- vrije bewerking naar het boek Het Geheime dagboek van Adrian Mol 13 ¾ jaar in de Koninklijke Schouwburg uitgevoerd. Voorafgaande aan het optreden in de schouwburg, hebben de 80 Palet kinderen een try out van de op Fame gebaseerde muzikale voorstelling Kijk mij nou van theaterklas 3T gezien, waarbij zij achteraf vragen konden stellen aan de 3T spelers. Dit werd als bijzonder waardevol ervaren door zowel, de groep 8 leerlingen, hun groepsleerkrachten als onze theaterklassers. Besloten is hier een jaarlijkse gebeurtenis van te maken. Basisschool t Palet en Rabarber zijn in 2013 ook een samenwerking aangegaan voor de weekendschool, waar wij het blok dans verzorgen en de zomerschool waar wij spel en dans geven aan groep 1 t/m 7.

14 Doelstellingen zoals die gehanteerd worden voor Rabarber en het basisonderwijs:: Communicatie tussen de leerlingen onderling vergroten Het begrijpend lezen en luisteren bevorderen De woordenschat vergroten Interactie en samenwerking met docenten en medeleerlingen bevorderen Ruimtelijk inzicht en logisch denken vergroten Het eigen lichaam leren kennen en begrijpen Leren omgaan met en toepassen van gevoelens van zichzelf en anderen d.m.v. speloefeningen Leren omgaan met en oplossen van conflictsituatie binnen de spelrealiteit NIEUW IN 2013 Het INSPRINGTHEATERPROJECT Wat doe jij? is een anderhalf uur durende interactieve inspringvoorstelling, gespeeld door een groep jonge Rabarber acteurs en een theaterdocent van Rabarber. Aan de hand van realistische scènes in de klas werden de middelbare scholieren uitgenodigd het stuk te onderbreken en mee te doen. Ze werden op die manier uitgedaagd na te denken over hun gedrag en omgang met elkaar. Onze acteurs spelen scènes uit de belevingswereld van de leerlingen. Denk hierbij aan anorexia, social media, pesten, loverboys en indrinken. i Vervolgens worden de middelbare scholieren door middel van een stelling uitgedaagd na te denken over wat ze zelf zouden doen in een soortgelijke situatie. Naar aanleiding hiervan worden de cruciale momenten uit scènes opnieuw gespeeld en worden de leerlingen uitgedaagd zelf in te springen en mee te spelen. De theaterdocent fungeert hierbij als een zogenaamde joker die de scènes begeleidt en na afloop bespreekt met de leerlingen. Zo zoeken de spelers, de joker en de leerlingen samen naar een passende oplossing voor een bepaalde situatie. Rabarber heeft deze interactieve inspringvoorstelling 38 keer gespeeld en daarmee middelbare scholieren bereikt.

15 5. Bijzondere projecten en samenwerkingen nov 12-feb 13 Cadance Festival Rabarber leerlingen (9-11 jaar) hebben meegedaan in een internationale dansvoorstelling van choreograaf Mor Shani i.s.m. Korzo en de Dansateliers Rotterdam. maart School voor Jong Talent projectweek i.s.m. Rabarber Icarus was een project waarbij de leerlingen van de School voor Jong Talent de opdracht kregen een korte voorstelling te maken naar aanleiding van het boek Rebel met vleugels over Icarus. In deze voorstelling waren de leerlingen verplicht te werken met: de ruimte (theaterzaal Merlijn), beeld, geluid en een acteur, danser of zanger van Rabarber. Dit alles onder de artistieke begeleiding van Rabarber regisseur/docent Marcel Roijaards, tevens auteur van Rebel met Vleugels. Na een intensieve projectweek van 30 uur binnen de muren van Rabarber is de voorstelling op vrijdagavond 22 maart uitgevoerd. april Haganum Festival Rabarber heeft een samenwerking met het Haganum Festival: Rabarber levert zowel spelers, die als presentatoren actief zijn tijdens het festival en biedt voorafgaande aan het festival workshopruimten voor de masterclasses presenteren en debatteren. maart-juni Couperus festival In Op stap met Louis Couperus brachten professionele artiesten (het toeval wilde dat dit allemaal oud- Rabarberleerlingen betrof) en musici samen met jonge spelers van Rabarber de verhalen van Couperus tot leven met meerdere scènes, voordracht, poetry-slam en liederen. Deze locatievoorstelling vond plaats in De Kunstpassage, een monumentale villa in de chique wijk Willemspark, de buurt waar Couperus op bezoek ging bij zijn opa en zijn latere vrouw Elisabeth voorlas uit Eline Vere. De repetities begonnen in maart en hebben bij Rabarber plaatsgevonden. Op stap met Louis Couperus speelde vrijdag 7 juni, zaterdag 8 en zondag 9 juni, in totaal 5 voorstellingsreeksen. juni 5Roe FESTIVAL Zuid Hollandse jongerentheaterfestival: Rabarber verzorgde de workshoponderdelen en leverde de voorstelling waar alle deelnemende scholen naar gekeken hebben. juli Musical Summer School De derde editie van de Summer Musical School vond plaats in de zomervakantie van Tijdens de Musical Summer School volgden kinderen en jongeren gedurende één week 40 uur lessen in zang, dans en spel en kregen ze een masterclass van Zjon Smaal (hoofdrol Sister Act). De groep bracht gezamenlijk een bezoek aan deze musical in het Circustheater. De week werd afgesloten met de opvoering van de met elkaar gemaakte musicals gebaseerd op scenes uit Oliver en Hairspray in theater Merlijn op 26 juli september Haagse Grachtenpracht Rabarber heeft een aantal acts gemaakt en uitgevoerd vanaf de kade tijdens de Haagse Grachtenpracht. september Kindermuseumnacht Rabarber werkte mee aan de opening van de Kindermuseumnacht met een dans op de Lange Vijverberg. september Haags Uitfestival Rabarber heeft in de ochtend het theatrale uitserveren van het ontbijt op de Paradetafels op het Spuiplein voor haar rekening genomen en in de middag op diezelfde tafels een scene uit Roze in Reuzenland uitgebeeld. Uiteraard was Rabarber te vinden op de markt en in de foyer van Theater aan het Spui september Ooievaarsdag in Theater Dakota Rabarber heeft naast een scene uit Roza in Reuzenland een theaterworkshop gegeven.

16 oktober Festival De Betovering in de herfstvakantie Rabarber nam in 2013 deel aan de Betovering door de voorstellingen van Roza in Reuzenland binnen het festival te plaatsen en daarnaast heeft Rabarber speciaal voor de Betovering rondom allerlei voorstellingen in theater Dakota op maat gemaakte theaterworkshops, als ook een reeks zgn. proeflessen aldaar verzorgt. Speciaal voor de oudere Betoveringsdeelnemers speciale dans- soap acteer, camera acteer en de vloer op workshops in eigen huis. Rabarber leerling Jaap Fischer presenteerde in Theater aan het Spui de officiële opening van de Betoveringsweek november Prinses Christina Concours Rebecca van Leeuwen verzorgde presentatietrainingen voor de winnende jonge muzikale talenten. november Holland Dance de dansfabriek Rabarber heeft deelgenomen aan de Dansfabriek voorstelling in Theater aan het Spui op 7 november. november Landelijke docenten dag jeugdtheaterscholen Rabarber heeft in 2013 de organisatie van de jaarlijks terugkerende landelijke docenten dag jeugdtheaterscholen op zich genomen. Deze dag stond in het teken van masterclasses gegeven door Haagse theatermakers aan theaterdocenten vanuit het hele land. 63 docenten hebben deelgenomen. Stichting Vakantiepas Sinds 2010 is een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Vakantiepas, elke schoolvakantie biedt Rabarber rond haar familievoorstellingen speciale workshops aan via Stichting Vakantiepas. Voor een speciale prijs kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar meedoen aan een theaterworkshop en aansluitend de voorstelling bezoeken. Rabarber en haar deelname aan diverse overlegorganen Rabarber is mede oprichter en lid van Stichting Netwerk Jeugdtheaterscholen. Jaarlijks worden er diverse kaderdagen georganiseerd voor de jeugdtheaterscholen. Rabarber wordt als een van de oudste en grootste jeugdtheaterscholen in Nederland altijd nauw betrokken bij de opzet van de diverse uitwisselingsdagen in het veld. De directie van Rabarber heeft ook zitting in diverse commissies die opgericht zijn ten behoeve van de samenwerking tussen de diverse jeugdtheaterscholen, waaronder de werkgroep CAO en financiën en de werkgroep Nationale Jeugdtheater dag. Rabarber heeft, in kader van de talentontwikkeling en beroepsoriëntatie, nauwe contacten en regelmatig overleg met het theater kunstvakonderwijs in Nederland en in het bijzonder met Toneelacademie Maastricht. Rabarber is lid van DP Den Haag; het Haags directie overleg. Rabarber is lid van de Duurzaamheidskring Haagse Theaters. Rabarber is altijd op zoek naar samenwerkingsverbanden en innovaties binnen het theaterlandschap, zonder afbreuk te doen aan haar belangrijkste product: het actief en receptief bezig zijn met theater door kinderen en jongeren. Aanpassingen voor duurzaam werken in 2013 Alle ruimtes binnen Rabarber op nr 33 (school) en nr. 37 (theater) zijn voorzien van LED-verlichting

17 6. In voorbereiding voor 2014 NIEUW t.b.v. de binnen schoolse cultuureducatie Schoolvoorstellingen (op basisscholen te spelen) De Storm voor groep 6,7,8 januari en februari Plaag Graag voor groep 1,2,3 maart en april NIEUW t.b.v. talentontwikkeling Talentontwikkelingstraject INSIDE OUT start februari 2014 Avond acteeropleiding TRAC start september 2014 Familievoorstellingen Jungle Book 3+ februari Midzomernachtdroom 8+ maart Roverskinderen 5+ mei Herneming oktober Sinterklaasvoorstelling 3+ november Peter Pan 5+ december Festivals RAB S middelbare scholieren festival Studio 33 jongeren theaterfestival februari mei Eindregies van verschillende landelijke toneelscholen door aankomende theatermakers Het faciliteren en ondersteunen van vier eindregies.

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Foto: Hannah Anthonysz CIRCUS ROTJEKNOR MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 1 X JACK WOUTERSE film-/theateracteur en ambassadeur van Circus Rotjeknor: Circus gaat

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 2 Het Festivalhart van Jonge Harten Knelis INHOUD INLEIDING 5 PROGRAMMERINGSPROFIEL 7 Artistieke visie van Jonge Harten Doelstellingen Visie op het publiek

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera. JAARVERSLAG 2014 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl INHOUDSOPGAVE DANKWOORD DANKWOORD 4 PRODUCTIES De Toverpiano 19 PUBLIEKSBEREIK

Nadere informatie

hollandopera jaarverslag 2013

hollandopera jaarverslag 2013 hollandopera jaarverslag 2013 21 maart 2014 Holland Opera (Xpress) Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl Inhoudsopgave Dankwoord 3 Publieksbereik 4 Financiën

Nadere informatie

meervaart: jaarverslag 2013

meervaart: jaarverslag 2013 meervaart: jaarverslag 2013 inhoud blz 1 voorwoord blz 2 inleiding blz 3 1. meervaart: theater blz 3 theaterprogrammering in cijfers blz 4 tabel theaterseizoen 2013 in cijfers blz 5 inhoudelijke terugblik

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl Adressen Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl De Bibliotheek Vlaardingen Jolanda Verbraak Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen tel. 248 45 86 j.verbraak@vlaardingen.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Ventura Cursusjaar 2014 2015

Informatieboekje Ventura Cursusjaar 2014 2015 Informatieboekje Ventura Cursusjaar 2014 2015 Foto: MB productions & More Marcel Brienne Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemene informatie 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 De organisatie 4 1.3 Ontwikkelingen 7 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. D e k r a c h t. l a c h. e e n. v a n

Jaarverslag 2013. D e k r a c h t. l a c h. e e n. v a n Jaarverslag 2013 D e k r a c h t v a n e e n l a c h D e k r a c h t v a n e e n l a c h Inhoudsopgave Uit de Statuten van Stichting CliniClowns Nederland 5 Woord vooraf 7 Jaarkalender 2013 8 1. Beleid,

Nadere informatie

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT In 2014 kwam de Raad van Toezicht zes keer in vergadering bijeen. Naast het reguliere toezicht besteedde de Raad bijzondere aandacht aan: Strategische verkenning

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 14 februari 2007 Ons kenmerk: 07.009/32000126.037/SW/JT/HL Behandeld door: dr. J. Tuinstra (0592)365812 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS. jaarverslag 2013

1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS. jaarverslag 2013 1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS jaarverslag 2013 1 INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 3 Uitgangspunten 3 Talentontwikkeling 3 Talentbegeleiding 3 Educatie 3 Visie 4 Organisatie 5

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Nieuwe Veste 2014 MUZIEK BEELDEND THEATER. DANS SCHRIJVEN Bij Nieuwe Veste kun je meer! Cursussen & lessen. In The spotlight! CURSUSSEN EN LESSEN

Nieuwe Veste 2014 MUZIEK BEELDEND THEATER. DANS SCHRIJVEN Bij Nieuwe Veste kun je meer! Cursussen & lessen. In The spotlight! CURSUSSEN EN LESSEN Nieuwe Veste 2014 2015 MUZIEK BEELDEND THEATER DANS SCHRIJVEN Bij Nieuwe Veste kun je meer! Cursussen & lessen In The spotlight! CURSUSSEN EN LESSEN uitgelicht INTERVIEWS DOCENTEN EN LEERLINGEN 02 Nieuwe

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie