Voorbeelden werkprestaties strategie en woordvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeelden werkprestaties strategie en woordvoering"

Transcriptie

1 Voorbeelden werkprestaties strategie en woordvoering Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân, april 2012 Communicatieadvisering en woordvoering College van Bestuur, gericht op crisisbeheersing. De bestuurlijke besluitvorming, handelswijze en optreden goed over het voetlicht gekregen van de Onderwijsinspectie, gemeente, betrokken docenten, ouders, leerlingen en media. Reputatieschade voor CVO Zuid-West Fryslân voorkomen. CVB heeft aan vertrouwen en draagvlak onder interne en externe stakeholders gewonnen. Syntecnos, vanaf december Syntecnos doet grootschalig testonderzoek voor biofarmaceutische bedrijven in Nederland en daarbuiten. Mijn taken: opstellen corporate Communicatiestrategie persbenadering en woordvoering. Stichting Ondernemersprijs Haaglanden, vanaf november Mediatraining van genomineerden voor de Ondernemersprijs Haaglanden Alle deelnemers en opdrachtgevers toonden zich enthousiast over de training Meldden positieve ervaringen met journalisten en gerealiseerde media-aandacht MediaCentraal, vanaf juni 2011 Nieuw mediabedrijf met specifiek TV-aanbod voor special interest groepen (o.a. minderheden, sport en kerken). Resultaat tot nu toe: Een corporate communicatie- en mediastrategie opgesteld. De uitvoering start voorjaar Timpaan, de andere projectontwikkelaar, april 2010 t/m december Een corporate communicatie- en mediastrategie opgesteld De uitvoering is gestart met persberichten over verkoopresultaten projecten. tot nu toe: Circa 20 publicaties in nieuwsmedia en vakbladen. Stichting Baby Tycoon Award, vanaf januari Aanmoedigingsprijs voor startende ondernemers in de regio Haaglanden. Gesteund door o.a. Kamer van Koophandel, Gemeente Den Haag, ABNAmro en Ernst & Young, Ik ben verantwoordelijk voor de persbenadering en publiciteit. Resultaten tot nu toe: Ruim 20 publicaties, TV en radio-uitzendingen Twee presentatietrainingen voor finalisten Baby Tycoon Award.

2 Deelgemeente Delfshaven (Rotterdam-West) Hoofd Communicatie ad interim. Van 25 februari 2008 t/m 3 maart Woordvoering Dagelijks Bestuur. circa 30 publicaties, radio- en TV-uitzendingen. Bestuurlijk en maatschappelijk gevoelig was een negatief artikel over ouders in Delfshaven op de voorpagina dagblad Trouw, maart Geslaagde reframing naar de echte ruimtelijke en economische problemen in de wijk. Onvrede ouders door bewonersbijeenkomst goed gekanaliseerd en positief gericht op aanpak van de echte problemen. Hierdoor reputatie deelgemeentebestuur bij alle betrokken partijen versterkt. Warmtebedrijf Rotterdam, juli 2007 t/m februari 2008 Mediastrategie en woordvoering. Vanwege de vele stakeholders waarmee het Warmtebedrijf te maken had. Een belangrijk onderdeel was de afstemming met de woordvoerders van de aandeelhouders van het Warmtebedrijf: gemeente Rotterdam (college van B&W), provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam NV en woningcorporatie Woonbron. Damage control voor Warmtebedrijf is geslaagd. Imagoschade voor college van B&W is voorkomen. De samenwerking tussen aandeelhouders is overeind gebleven. Het Warmtebedrijf is uiteindelijk goed van de grond gekomen. Logeion, februari 2008 Workshop Reputatiemanagement en media, 6 maart Binnen een dag overtekend met 45 deelnemers. Inhoudelijk programma, sprekers en organisatie. Gemeente Spijkenisse, april tot juli 2007 Communicatiemanagement Spijkenisse Festival Opstellen communicatieplan, persconferentie, persberichten en mediacontacten (actieve bemiddeling interviews met artiesten). circa 10 perspublicaties. Communicatieplan en marketingplan op hoofdlijnen voor bouw project Heer en Meester, uitgifte 80 kavels en woningbouw in particulier opdrachtgeverschap, mei B&W hebben beide plannen vastgesteld. Worden nu uitgevoerd. ROM-Rijnmond, Voorstellen ROM-Rijnmond voor Rotterdams Collegeakkoord , april Vrijwel alle voorstellen voor aanleg Tweede Maasvlakte, aanpak luchtkwaliteit en duurzame energieprojecten in het Rotterdamse haven- en industriegebied zijn in het collegeprogramma opgenomen. Voorbereiding public affairs gericht op beïnvloeding kabinetsformatie na 22 november 2006: analyse (concept)verkiezingsprogramma s politieke partijen en opzet lobby met regionale ROM-Rijnmond partners. Het programma voor duurzame energieprojecten in het Rotterdamse haven- en industriegebied is als speerpunt in het kabinetsbeleid voor energietransitie opgenomen. Persconferentie Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit Rijnmond, december ruim 20 publicaties, radio- en TV-uitzendingen in (regionale en landelijke) nieuwsmedia en vakbladen. Initiatiefnemer en voorzitter Regiegroep Communicatie Regionale aanpak luchtkwaliteit, bestaande uit (senior) adviseurs provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Gemeente

3 Rotterdam en DCMR (Milieudienst Rijnmond). communicatiestrategie programma, 22 maart 2006 gefiatteerd door Bestuurlijk Overleg ROM- Rijnmond communicatie over uitvoering maatregelen en projecten is gestart. Provincie Noord-Holland, Ontwikkeling public affairs en communicatiestrategie Schiphol, 1999 t/m Organisatie en persconferentie GS-standpunt over onderzoek Alle luchtvaart naar zee, verkenning van kansen. het standpunt van de provincie Noord-Holland goed op de agenda van het kabinet en Tweede Kamer gekregen. Circa 50 berichten en interviews in landelijke en provinciale media. Kustvisie 2050, een gezamenlijk beleidsproject van de provincies Noord- en Zuid-Holland, ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, waterschappen en kustgemeenten. Mijn taken: communicatiestrategie, woordvoering en voorbereiding public affairs. De ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, LNV en Economische Zaken hebben najaar 2002 vrijwel alle voorstellen opgenomen in de interdepartementale Beleidsagenda voor de Kust. Het kabinet heeft in 2003 besloten ruim 740 miljoen euro uit te trekken om zwakke plekken langs de Hollandse en Zeeuwse Kust te versterken. De planvoorbereiding begon in 2004, de eerste uitvoeringsprojecten zijn vanaf september 2008 gestart, alle projecten zijn naar verwachting 2015 voltooid. Drie persberichten, een persconferentie: ruim 90 publicaties en 20 radio- en TV-programma s (landelijk, o.a. NOS-Journaal, provinciaal en regionaal). 12 regiobijeenkomsten voor bewoners kustgemeenten in Noord-Holland: circa deelnemers. Gebiedsprogramma Noord-Holland Midden. Communicatiestrategie en public affairs. Bestuurlijke werkconferentie en drie regiobijeenkomsten met totaal 500 deelnemers. Het kabinet-kok II heeft Noord-Holland Midden eind 2001 als Nationaal Landschap opgenomen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Drie persberichten en 1 persconferentie met circa 40 publicaties, met name in provinciale en regionale media. Waterbeheer 21 e eeuw. Mijn taken: communicatiestrategie voor ontwikkeling stroomgebiedsvisie Hollands Noorderkwartier en afstemming met het Programmabureau van provincie en hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen. Drie werkconferentie met circa 150 bestuurders, negen openbare discussieavonden met ruim deelnemers, persconferentie, circa 40 publicaties en 3 TV-uitzendingen (regionaal). Woordvoering en lid crisisteam bij een dreigende milieucalamiteit bij staalbedrijf Corus, Velsen, een ramp voorkomen nadat Corus op last van de provincie de productie heeft stilgelegd. Succesvolle afstemming woordvoering met betrokken gemeenten, Corus, Arbeidsinspectie en VROMinspectie. Feitelijke media-aandacht door een actieve en open (pers)voorlichting. Legionella in verzorgingstehuizen en zwembaden, Woordvoering over provinciale handhaving op veiligheid en gezondheid voor bewoners en bezoekers. o Duidelijk gemaakt dat provincie serieus handhaaft op veiligheid en gezondheid.

4 o Publiciteit heeft druk vergroot op verzorgingshuizen en zwembaden om snel en tijdig maatregelen te nemen. Provinciaal Milieubeleidsplan Persconferentie, circa 15 publicaties en 10 radio- en TV-uitzendingen. Handhaving: 24 uur milieuestafette op 26 en 27 maart Gezamenlijke 24-uurs actie van alle handhavingspartners: rijksdiensten, provincie, gemeenten, waterschappen, OM en politie. De milieuestafette is uitgevoerd in negen provincies. Mijn taken: communicatiestrategie en woordvoering (pro-actief zonder operationele aanpak vooraf prijs te geven) en afstemming met woordvoerders van acht andere deelnemende provincies. Middelen: persbriefing bij start Milieuestafette: doel en koppeling journalisten aan spectaculaire controleacties voor radio- en TV-reportages. persconferentie bekendmaking eerste resultaten in Noord-Holland persberichten bij start, tussentijdse resultaten en eindresultaat. Resultaten Noord-Holland: 624 overtredingen vastgesteld, worden bestuurlijk en/of strafrechterlijk afgehandeld. circa 15 radio- en TV-uitzendingen, ondermeer NOS-Journaal 27 maart circa 40 berichten in regionale en landelijke media, o.a voorpagina NRC-Handelsblad, 27 maart 2003 pro-actieve aanpak heeft interesse (woordvoerders) andere provincies gewekt. Veiligheid en aanpak rampenbestrijding, Openbaarmaking verplichte veiligheidsrapportages en -oordelen over o.a. Corus, DSM Agro en Hoek-Loos (regio IJmond) en zwavelzuurfabriek PVS-Chemicals (Amsterdam) Mijn taken: communicatiestrategie, woordvoering GS, afstemming met betrokken gemeenten, brandweer en arbeidsinspectie over gezamenlijke persberichten en communicatie met belanghebbenden en omwonenden. 3 drukbezochte bewonersavonden, circa 25 uitzendingen en publicaties in landelijke, regionale en lokale media. Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit. Communicatiestrategie en woordvoering, Twee persconferenties: totaal circa 50 publicaties, TV- en radio-uitzendingen in landelijke en regionale media. de aanpak van de provincie Noord-Holland (vooral saldobenadering) goed over het voetlicht gekregen van Tweede Kamer, Raad van State en media. Communicatiestrategie en woordvoering programma Duurzame ontwikkeling Kop van Noord-Holland, Middel: persconferentie over 10 miljoen investeringen in innovatie en duurzame energie. circa 20 publicaties, radio- en TV-uitzendingen in nieuwsmedia en vakbladen. Start bouw Natuurbrug Crailo ( t Gooi) schakel in de ecologische hoofdstructuur en met 800 meter het grootste ecoviaduct in Europa, december Mijn taken: provinciale communicatiestrategie en woordvoering. Bodemsanering en herinrichting recreatie- en natuurgebied Anna s Hoeve te Hilversum, Verplaatsing waterzuiveringsinstallatie en bouw 700 woningen. Provincie doorbreekt 30 jaar impasse met garantstelling van circa 19 miljoen euro. Mijn taken: Communicatieadvisering bestuurder in onderhandelingen gemeente, hoogheemraadschap, natuurbeheerder en bewonersorganisatie. Regie woordvoering, afstemming met betrokken persvoorlichters. Voorbereiding persconferentie. circa 15 publicaties, radio- en TV-uitzendingen.

5 Bodemsanering, januari Overeenkomst met het ministerie van VROM, betrokken gemeenten en energiebedrijf NUON over programma sanering 11 oude gasfabriekterreinen in Noord-Holland. Kosten circa 50 miljoen euro. Mijn taken: communicatiestrategie en woordvoering. circa 20 uitzendingen en publicaties in regionale en locale media. Ontwikkelingsvisie Noord-Holland Zeven perspresentaties voor regionale media. 10 interviews en circa 30 publicaties. Persstrategie onderzoek voor- en nadelen provinciale huurmarkt, oktober Circa 15 nieuwsberichten, o.a. op voorpagina regionale dagbladen en vakbladen, 7 TV- en radio-interviews en berichten in vakbladen. Persconferentie Bouw woningen in Noord-Holland tot 2010, november publicaties en interviews in landelijke en regionale media en vakbladen. Gemeente Utrecht, Regie woordvoering op het terrein van wijkgericht werken, stadsbeheer, stadsontwikkeling, wonen en monumentenbeleid en programma Museumkwartier. Wekelijks gemiddeld 40 tot 50 persvragen. Crisisbeheersing positie wethouder betreffende ambtelijke corruptie en mismanagement. reputatieschade voor wethouder en college B&W in de gemeenteraad en media voorkomen, vertrouwen van gemeenteraad in college is versterkt. Beeld van een effectief optredend bestuur bij raadsleden en journalisten is gevestigd. Woordvoering gezamenlijke inzet gemeente, politie en OM bij rellen in Utrechtse woonwijk. Reputatie rustig en gedecideerd optreden gemeente en politie is gevestigd. Communicatiestrategie project Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Een project met grote maatschappelijke weerstand en een hoog bestuurlijk afbreukrisico. Het project is overeind gebleven en uiteindelijk gefaseerd uitgevoerd. Woningbedrijf Rotterdam, Woordvoering Raad van Bestuur. Imago-onderzoek onder stakeholders en opinieleiders. Mijn taken: opzet onderzoek, vragenlijst, selectie deelnemers en briefing/aansturing extern onderzoeksbureau. Woordvoering Raad van Bestuur tijdens gezags- en arbeidsconflict dat 7 districtsmanagers in de publiciteit brachten. Imagoschade voor organisatie en Raad van Bestuur geminimaliseerd.

jaarverslag 2009 aar tuk

jaarverslag 2009 aar tuk jaarverslag 2009 aar tuk en Jaarstukken 2009 Jaarverslag Provincie Noord-Holland Concept, 27 april 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden...

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden... JAARVERSLAG 2003 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:sr@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.rotterdam.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Inhoudsopgave Programmarekening 2009 Inleiding...5 Deel 1 Politieke Verantwoording...7 Deel 2 Beschrijving en middeleninzet per programma...37 Deel 3 Paragrafen...247 Deel 4 Balans

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

Bewoners geven op 20 juni groen licht voor oprichting van de Energiecoöperatie

Bewoners geven op 20 juni groen licht voor oprichting van de Energiecoöperatie JAARVERSLAG 2013 Bewoners geven op 20 juni groen licht voor oprichting van de Energiecoöperatie Haarlem, juni 2014 1 Inleiding 2013 stond vrijwel geheel in het teken van de zonnecentrale op het dak van

Nadere informatie

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie Jaarrekening 2004 provincie Overijssel Jaarverslag 2004 Ruimte voor actie 7 maart 2005 Colofon Datum 22 maart 2005 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie

Nadere informatie

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006 AARREKENING EN -VERSLAG 2006 27 juni 2007 In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009 Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006 maart 2009 Stand van zaken hoofdlijnenprogramma 2006 1-37 Stand van zaken uitwerking hoofdlijn 1: Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

De uitvoering van het kabinetsstandpunt Ketenstudies nadert zijn afronding. In het bijzonder wil ik het volgende hier uitlichten:

De uitvoering van het kabinetsstandpunt Ketenstudies nadert zijn afronding. In het bijzonder wil ik het volgende hier uitlichten: directoraat generaal Milieu directie Risicobeleid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl\externeveiligheid

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe Energie in beweging van zaaien naar oogsten provincie drenthe Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 4 maart 2013 Geachte leden der Provinciale Staten van Drenthe, Hierbij bieden wij het door ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop

Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop Impuls februari maart 2011 Ondersteuning bij biomassaprojecten De provincie wil het benutten van biomassa, voor energieopwekking binnen Noord-Holland, stimuleren en faciliteren. Inmiddels zijn er verschillende

Nadere informatie

Curriculum vitae Gérald Rensink

Curriculum vitae Gérald Rensink Curriculum vitae Gérald Rensink Persoonlijke gegevens: Naam Gérald Rensink Adres Oude Molstraat 5a 2513 BA Den Haag Telefoon 06 2001 8301 Email gerald@rensinkcommunicatie.nl Website www.rensinkcommunicatie.nl

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie