Book The book of Jezebel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Book The book of Jezebel"

Transcriptie

1 Non-Fictie Book The book of Jezebel The book of Jezebel : an illustrated encyclopedia of lady things / edited by Anna Holmes ; written by: Kate Harding, Amanda Hess ; contributing writers: Chloe Angyal, Katie J.M. Baker, Gabrielle Birkner, Irin Carmon, Megan Carpentier, Pixie Casey, Jessica Coen, Madeleine Davies, Michelle Dean, Sady Doyle, Rana Emerson, Ann Friedman, Jessica Grose, Katie Halper, Mikki Halpin, Margaret Hartmann, Anna Holmes, Elisa Kreisinger, Amanda Marcotte, Marisa Meltzer, Tracie Egan Morrissey, Anna North, Latoya Peterson, Kartina Richardson, Alyssa Rosenberg, Erin Ryan, Jenna Sauers, Becky Sharper, Lizzie Skurnick, Sadie Stein, Dodai Stewart, Rachel Syme, Moe Tkacik, Rebecca Traister, Jennifer Gerson Uffalussy, Lindy West, Jess Zimmerman, Claire Zulkey. - First edition. - New York : Grand Central Publishing, pagina's : illustraties ; 27 cm ISBN : 041 I : : From Jezebel.com, the popular website for women, comes a must-read encyclopedic guide to pop culture, feminism, fashion, sex, and much more. Within months of Jezebel's May 2007 appearance on the new media scene, fans of the blog began referring to themselves as "Jezzies" in comment threads and organizing reader meet-ups in cities all over the world. By 2008, the devotion of the self-appointed Jezzies reached such a fever pitch that the New York Times ran a feature story about them and parody blogs and copycat websites began popping up right and left. With contributions from the writers and creatives who give the site its distinctive tone and broad influence, THE BOOK OF JEZEBEL is an encyclopedia of everything important to the modern woman. Running the gamut from Abzug, Bella and Baby-sitters Club, The to Xena, Yogurt, and Zits, and filled with entertaining sidebars and arresting images, this is a must-read for the modern woman. 1

2 Non-Fictie Werf, Frans van der Gelijk hebben, gelijk krijgen Gelijk hebben, gelijk krijgen : kritisch redeneren: het model van Toulmin / Frans van der Werf, Martine Sealy. - Tweede herziene druk. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave en register. ISBN : 130 : 12 Communicatie : : : : : Sinds een aantal jaren is er in het hoger gezondheidszorgonderwijs een toenemende belangstelling voor kritisch denken en evidence-based handelen. Dit houdt in dat elke gezondheidsclaim onderbouwd dient te worden met gegevens. Deze gegevens moeten gestoeld zijn op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en relevant zijn voor de claim. In de praktijk blijkt helaas vaak dat evidence-based protocollen wel voor handen zijn, maar dat de implementatie van deze nieuwe inzichten op weerstand stuit bij de uitvoerders van deze protocollen of bij de patiënten. Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk: geheel geactualiseerd aan de hand van opmerkingen en vragen van studenten, collega's en recensenten waarbij de nadruk is komen te liggen op kritisch redeneren; actuele voorbeelden; aandacht voor verschillende argumentatieschema's en evaluatie daarvan, richtlijnen voor beoordeling van verschillende claims, Bradford Hill-criteria, wetenschappelijke richtlijnen en nauwkeurig taalgebruik middels precisering en specificering Paracelsus De vier elementen De vier elementen : philosophia de generationibus et fructibus quator elementorum ; en: De Meteoris (Liber meteororum) : tweetalig / Theophrastus von Hohenheim, genoemd Paracelsus ; vertaling [uit het Duits] en voetnoten van Elke Bussler. [Ossendrecht] : De Woudezel, [2014] pagina's, 6 ongenummerde pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Philosophia de generationibus et fructibus quator elementorum en: De meteoris : ein Buch in 10 Kapiteln: "Liber meteororum". - Tekst in het Duits en Nederlands. - De tweede titel op omslag: De moeders van de wereld. Met literatuuropgave, register. ISBN In de zesde eeuw voor Christus zochten tal van natuurfilosofen naar de ene oerstof waaruit de kosmos zou zijn ontstaan: het water (Thales), de lucht (Anaximenes), het vuur (Heraclitus). Empedocles was de eerste die vuur, water, lucht en aarde als gelijkwaardige basisstoffen naast elkaar stelde en daarmee de leer van de vier elementen grondvestte. Aristoteles bouwde deze verder uit en gaf er de vorm aan die tot in de tijd van Paracelsus en later van invloed zou zijn. Ook Paracelsus houdt vast aan de vier elementen, echter niet aan de materialistische interpretatie daarvan die in zijn tijd gebruikelijk was geworden. De elementen zijn voor hem 'zielen' of 'geesten'. Het water dat we kunnen zien, is niet het element, maar slechts het lichaam ervan; de geest daarin is het eigenlijke element. En de elementen zijn moeders; ze brengen vruchten voort: de aarde het plantenrijk, het water het mineralenrijk, de lucht manna en dergelijke, de hemel sterren en planeten en alle meteorologische verschijnselen. Alles is een organisch gebeuren. 2

3 Non-Fictie Paracelsus Sulfur, mercuur, sal Sulfur, mercuur, sal : von den ersten dreien Principiis ; en: Von ursprung und herkommen der krankheiten aus den drei ersten substanzen (Opus paramirum boek I en II) : tweetalig / Theophrastus von Hohenheim, genoemd Paracelsus ; vertaling [uit het Duits] en voetnoten van Elke Bussler. - [Ossendrecht] : De Woudezel, [2014] pagina's, 4 ongenummerde pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Von den ersten dreien essentiis, daraus componirt wird das generatum en: Von ursprung un herkommen der krankheiten aus den drei ersten substanzen, zwei bu cher (Opus paramirum). - Tekst in het Duits en Nederlands. - De tweede titel op omslag: De oerkrachten van de wereld. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 01 Geestelijk leven : : De wereld bestaat volgens Paracelsus uit 3 x 4, namelijk drie vormkrachten en vier elementen. Omdat beide nauw met elkaar verbonden zijn, brengt De Woudezel tegelijkertijd met deze uitgave over de drie oerprincipes een boek van Paracelsus over De vier elementen uit. Deze uitgave bestaat uit twee delen: het eerste is een kort, maar zeer compact essay over De eerste drie essenties waarmee de schepping is gecomponeerd. Hij beschrijft hierin de werkingen van sulfur, mercuur en sal in het gezonde en het zieke organisme. Overeenkomstig de drie principes zijn er ook drie groepen ziekten, die telkens op gelijksoortige wijze moeten worden aangepakt. Veel omvattender is het tweede gedeelte: boek I en II van het Opus paramirum. Dit werk, waar Paracelsus in 1531 aan werkte, was bedoeld om voor het eerst de beginselen van zijn nieuwe geneeskunst aan een breder publiek bekend te maken. Het Opus paramirum behelst, naast de in deze uitgave opgenomen twee boeken over De drie oersubstanties of oerkrachten, een geschrift over zijn tartarusleer, een verhandeling over het wezen van de vrouw (dat is toevallig boek IV van het Opus paramirum) en een boek over zielsziekten Go mez Da vila, Nicola s De authentieke reactionair De authentieke reactionair : handorakel van Nicola s Go mez Da vila : tweetalige bloemlezing van uitspraken en kerngedachten / samengesteld, ingeleid en vertaald [uit het Spaans] door Robert Lemm. - Tweede druk. - Groningen : Uitgeverij De Blauwe Tijger, februari pagina's ; 21 cm. - Tekst in het Nederlands en Spaans. - 1e druk van deze uitgave: november ISBN Volgens de Colombiaanse filosoof Nicolas Gomez Davila ( ) zijn alle grote schrijvers reactionair, ook al zeggen ze het niet. Zijn werk geeft een unieke invulling aan dat gewraakte begrip door middel van duizenden uitspraken. Die werden pas na zijn dood gepubliceerd en vertaald in het Duits, Italiaans, Frans, Engels en Pools.Internationale lof:gabriel Garcia Marquez, Nobel Prijs 1982: "Als ik geen communist was, zou ik in alles denken zoals hij." Till Kinzel, historicus en literatuurwetenschapper, auteur van Parteiganger verlorener Sachen: "Gomez Davila gebruikt de strategie van de guerrillero die zonder de hulp van reguliere troepen ten strijde trekt tegen de gevestigde orde van de verlichtingsadepten en hun instituties." Patrick Dionne, vertaler van Gomez Davila in het Frans. "Hij slaat bressen in de hindernissen van de tijd en spreekt, net als Chateaubriand, de intelligenten aan die door de middelmatigen worden vermoord." Robert Lemm is hispanoloog, historicus en vertaler. Hij bezorgde o.a. Nederlandse uitgaven van de als reactionair geboekstaafde Joseph de Maistre en Juan Donoso Cortes. Jorge Luis Borges, die hij typeerde als filosoof, is de bekendste geestverwant van Nicolas Gomez Davila in Latijns Amerika 3

4 Non-Fictie Lemm, Robert Essays over de ziel Essays over de ziel / door Robert Lemm. - Groningen : Uitgeverij De Blauwe Tijger, [2014] pagina's ; 21 cm. - (Blauwetijgerreeks ; no. II) ISBN : 204 : : Wat is de ziel, en hoe haar te vrijwaren voor de tijdgeest? Aan de hand van Miguel de Unamuno de navolging van Don Quijote bepleiten, met Umberto Eco de gecanoniseerde Jorge Luis Borges ontmaskeren als reactionair, in de psychiater Henricus Cornelius Rümke de dichter ontdekken, in de radicale katholiek Henri Bruning de Nederlandse Dostojewski zien, ziedaar de oefeningen in bewondering die deze bezielde bundel vullen. De Inquisitie en de Spaanse Burgeroorlog belichten van een ongebruikelijke kant, gelijkheid en mensenrechten als een wassen neus beschouwen, de vrijheid voorbehouden aan helden en martelaren, trouw blijven aan de waarheid en de werkelijkheid te midden van het postmoderne opinieklimaat zijn nog andere verrassingen die de lezer wachten. 4

5 Non-Fictie Atlas Atlas voor gemeenten Atlas voor gemeenten / NYFER. - [Editie] 2014 / Gerard Marlet, Clemens van Woerkens ; eindredactie Nadine van den Berg. - Breukelen : NYFER, pagina's ; 30 cm. - Verschijnt 1x per jaar. - Plaats van uitgave later: Utrecht. - Uitgever later: Stichting Atlas voor gemeenten. - Vanaf 2008 uitg.: Nijmegen : VOC Uitgevers. Ondertitel: de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten vergeleken. ISBN : : 19 Nederland I : : : : : De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2014 extra aandacht voor het thema Economie & arbeidsparticipatie; een zeer actueel thema, zeker nu de Participatiewet aanstaande is. Moeten gemeenten in staat worden geacht om de lokale economie te versterken en de arbeidsparticipatie te vergroten? Of past bescheidenheid over de kansen voor beleid? Breijaert, Laura Een gekleurde blik Een gekleurde blik : verschillen tussen autochtone en allochtone kinderen in opvattingen over kindermishandeling / Laura Breijaert & Hanneke Creemers. Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Horizon publicatie-reeks). - Met literatuuropgave. ISBN Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem: fundamentele rechten van kinderen worden geschonden, het leidt vaak tot ernstige en langdurige fysieke en psychische gevolgen en het zorgt voor hoge kosten voor de samenleving. De strijd tegen kindermishandeling staat dan ook hoog op de Nederlandse politieke agenda. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het verbeteren van de identificatie van kindermishandeling. Zij ondersteunen de noodzaak voor iedere professional die met kinderen en jongeren werkt om bewust te zijn van etnische verschillen in opvattingen over kindermishandeling en om cultuursensitief te werk te gaan in het opsporen van kindermishandeling. 5

6 Non-Fictie Straatman, Elly Stad en beleid Stad en beleid : stedelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen / Elly Straatman. - Tweede geactualiseerde en uitgebreide druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Groningen [etc.] : Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : : Op toegankelijke wijze behandelt Stad en Beleid een aantal stedelijke vraagstukken en beleidsontwikkelingen. Deze eigentijdse uitgave prikkelt studenten tot nadenken over de toekomst van onze steden en stimuleert hen een brede, vakoverstijgende visie te ontwikkelen. Uniek is de benadering vanuit een beleidskundige én systeemtheoretische invalshoek, met de focus op een gebiedsgerichte benadering. Het boek is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken in de steden. De theorie wordt helder toegelicht met aansprekende en praktijkgerichte voorbeelden. De tweede druk van Stad en Beleid is geactualiseerd en uitgebreid. Recente ontwikkelingen zijn aan de tekst toegevoegd en actuele issues zijn als nieuwe casussen en opdrachten opgenomen. Stad en Beleid is interessant voor studenten van ruimtelijke, sociale en bestuurlijke opleidingen, zoals ruimtelijke ordening & planologie, maatschappelijk werk, bestuurskunde en integrale veiligheidskunde. Ook is het boek inspirerend voor de professional die up-to-date wil blijven Janssen, Lydia Arbeidsrecht Arbeidsrecht : bronnenboek / Lydia Janssen. - Tweede druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Bronnenboek [MBO]). - 1e druk: Met register. ISBN Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzp'er en aan het zogeheten 'payrollen'. Daarna gaat het boek uitvoerig in op de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, zorgverlof en vakantie, en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit deel beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer. Er is veel zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik en een praktische benadering van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Een heldere hoofdstructuur, met aan het begin telkens de kern van het hoofdstuk, een casus uit de praktijk, een afsluitende kernzin na iedere paragraaf, een samenvatting en een beschrijving van de kernbegrippen van het hoofdstuk. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat de cursist (delen van) de leerstof zelfstandig bestudeert. De vragen en opdrachten waarmee ieder hoofdstuk wordt afgesloten, stellen hem in staat om vast te stellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst. 6

7 Non-Fictie Echtelt, Patricia van Vraag naar arbeid 2013 Vraag naar arbeid 2013 / Patricia van Echtelt, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hamelink. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 321 : 10 Mens en Maatschappij : : Flexibilisering van de arbeid, het verhogen van de arbeidsdeelname en employability zijn centrale onderwerpen in het huidige arbeidsmarktbeleid. Voor de invulling van het beleid maken overheid en sociale partners afspraken over zaken zoals scholing en arbeidsplaatsen voor diverse doelgroepen. Het is niet vanzelfsprekend dat individuele werkgevers dit ook toepassen in hun eigen organisatie. Daarom is het van belang te weten welk personeelsbeleid werk-gevers voeren en hoe dit zich tegen de achtergrond van de economische crisis - heeft ontwikkeld.deze publicatie brengt onder andere in kaart in hoeverre werkgevers gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten en wat de in- en uitstroom was van personeel in verschillende bedrijfssectoren. Ook beschrijft het welk beleid werkgevers inzetten voor 'bijzondere doelgroepen' onder wie ouderen - en wat werkgevers doen aan scholing en de combinatie van arbeid en zorg.deze publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder bijna 3000 werkgevers, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2010 beheert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald Kromhout, Mariska De Wmo in beweging De Wmo in beweging : evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning / Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer ; m.m.v. Jurjen Iedema ; figuren: Mantext ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, mei pagina's : figuren ; 24 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat mensen zich in huis en buitenshuis kunnen redden en zij in de maatschappij kunnen meedoen. Binnen de kaders van de Wmo maken gemeenten beleid om deze doelen naderbij te brengen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Wmo voor de tweede keer geëvalueerd. In dit eindrapport beschrijven we de resultaten over de periode 2010 tot en met Hoe ziet het gemeentelijke Wmo-beleid eruit en welke ervaringen hebben mensen daarmee? Wat doen burgers om elkaar te ondersteunen en welke vormen van hulp gebruiken zij? En worden de doelen zelfredzaamheid en participatie bereikt bij aanvragers van Wmovoorzieningen? 7

8 Non-Fictie Verkooijen, Lineke Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn : naar actieve participatie van burgers / Lineke Verkooijen, Jeroen van Andel, Jan Hoogland. - Eerste druk. Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : 321 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De verantwoordelijkheid van burgers voor het eigen welzijn en dat van elkaar, wordt de laatste jaren door de overheid sterk gestimuleerd. We zijn op weg van een verzorgingsstaat naar een zogenaamde participatiestaat, waarin eigen regie en het netwerk van de cliënt centraal staat. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn laat op glasheldere wijze zien welke consequenties deze ingrijpende verandering heeft voor de professionele hulpverlener. In dit boek staat de kracht van het netwerk van de cliënt centraal. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn geeft concreet aan hoe de nieuwe rol van de professionele hulpverlener ingevuld kan worden. Aan bod komen verschillende vormen van netwerkgericht werken. Een waardevol houvast voor de (toekomstige) professional! Compleet met aansprekende voorbeelden en oefeningen om de stof te toetsen en in de praktijk te brengen. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn is bedoeld voor hbo-opleidingen in de sociale en de zorgsector. Digitale ondersteuning bij Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn Met de Campuz Card krijgt de student toegang tot de ondersteunende website. Daar vindt de student extra opdrachten en cases Staring, Richard Ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders Ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders : risico's op criminaliteit en radicalisering? / Richard Staring, Fiore Geelhoed, Gu her Aslanog lu, Jing Hiah, Mieke Kox. - Den Haag : Boom Lemma Uitgevers, pagina's : illustratie ; 24 cm. - Opdrachtgever: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN 'Turkse migranten zijn slecht geïntegreerd in de Nederlandse samenleving,' aldus sommige journalisten, academici, politici en veiligheidsdiensten diem Turkse Nederlanders in verband brengen met allerhande sociaaleconomische en sociaal-culturele achterstanden. Ook Turks-Nederlandse jongeren worden in deze berichten regelmatig in verband gebracht met criminaliteit en radicalisering. In dit onderzoek beschrijven we op basis van een uitgebreide literatuurstudie verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders. Hierbij gaan we in op de relaties die er in de literatuur worden gelegd tussen ontwikkelingen in maatschappelijke posities enerzijds en risico's op criminaliteit en radicalisering anderzijds. Via gesprekken met jongvolwassen Turkse Nederlanders en professionals, geven wij concrete betekenissen aan deze recente ontwikkelingen. Hoe ervaren Turkse jongeren het onderwijs? Hoe gaan deze jongeren in hun alledaagse leven om met discriminatie en drijft uitsluiting hen in de handen van nationalistische politieke groeperingen? Doelgroep Dit boek biedt inzichten die relevant zijn voor wetenschappers, beleidsmakers en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met vraagstukken van integratie, criminaliteit en radicalisering. 8

9 Non-Fictie Essays Essays over het midden Essays over het midden / onder redactie van Jonathan van Tongeren. - Groningen : De Blauwe Tijger, [2013] pagina's ; 22 cm. - (Blauwetijgerreeks ; no. 1). - Op omslag: met bijdragen van: Martin van Creveld, Rene Cuperus, Fernand Keuleneer, Harald Seubert en anderen. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : In zoverre het midden nog als begrip gehanteerd wordt, is dat meestal met betrekking tot de politiek, met alle minder gunstige associaties van dien. Maar zijn er naast een politiek midden ook andere middens: een cultureel, een sociaal, een economisch, een artistiek midden en zo meer? En kan het midden in de politiek wellicht ook meer zijn dan 'het midden houden' tussen allerlei extremen? Het zijn deze vragen die de auteurs die aan deze bundel hun bijdrage leverden op een of andere wijze bezig gehouden hebben. Door auteurs te betrekken die uiteenlopen in expertise en in professionele, cul- turele, religieuze en politieke achtergrond, hebben de samenstel- lers gepoogd het thema 'Midden' uit verschillende invalshoeken te belichten. Het is opvallend hoe, ondanks de uiteenlopende achtergronden van de schrijvers en de uiteenlopende onder- werpen waarover zij schrijven, toch gemeenschappelijke lijnen in de diverse betogen te ontdekken zijn Bootle, Roger The trouble with Europe The trouble with Europe : why the EU isn't working, how it can be reformed, what could take its place / Roger Bootle. - London : Nicholas Brealey Publishing, VIII, 216 pagina's : kaarten ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The European Union was a brilliant stroke of political and economic engineering when it came into its current form, averting major wars and reducing social tensions among member states. But as Europe moves into the second decade of the twenty-first century, problems are multiplyingproblems that arose due to the EU's very existence. In The Trouble with Europe, Roger Bootle, winner of the 2012 Wolfson Economics Prize, tackles the uncomfortable truth that the European Union might be going down-and could take the global economy with it. Bootle expertly outlines the factors that gave birth to the European union of the twentieth century, from the collective Euro-spirit that initiated a solution to the region's various problems and the subsequent unforeseen consequences of the compromises nations made in order to create a sustainable organization. Bootle examines how the euro has hindered independent actions of member nations, both economically and politically, before envisaging how a post-eu Europe might come about and how it would affect the United Kingdom, along with other member states and the world at large. 9

10 Non-Fictie Europa Europa en de wereld Europa en de wereld / redactie: Ernst John Kaars Sijpesteijn ; met bijdragen van: Steve Austen, Koos van der Bruggen, Meine Pieter van Dijk, Wybe Th. Douma, Charles Groenhuijsen, Godelieve van Heteren, John Huige, Michel van Hulten, Michiel Keyzer, Edy Korthals Altes, Eimert van Middelkoop, Jan Rood, Els Ruijsendaal, Geert Jan Spijker, Gabi Spitz en Ries Kamphof, Fred van Staden, Piet Terhal, Wolfgang Wagner. Amsterdam : Vereniging Democratisch Europa, [2014] pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Als het in Nederland over Europa gaat, gaat het meestal over wat Europa voor 'ons' land betekent. Dat ligt voor de hand. In de bundel Europa en de wereld wordt de vraag door 19 auteurs ook de andere kant op gericht, wat betekent Europa voor de wereld. De veranderende verhoudingen in de wereld vragen om een heroriëntatie op een veelheid van terreinen. De globalisering rukt met indrukwekkende snelheid steeds verder op. Is de Europese schaal te groot of misschien juist te klein is voor de grote problemen van het samen leven? 'Eén wereld of geen wereld' was ooit een waarschuwende oproep die nog steeds te horen valt. Rivaliteiten vieren echter hoogtij. In hoeverre draagt de EU bij aan de welvaart, ontwikkeling en gelijkwaardigheid in de wereld? De internationale samenwerking gaat nog lang niet 'goed' genoeg en de EU is nog geen groene grootmacht. Kan er een gemeenschappelijke basis gevonden worden voor het uitzetten van een koers naar een leefbare en duurzame mondiale samenleving? 10

11 Non-Fictie Loo, Mariken van de Persoonlijk ondernemerschap Persoonlijk ondernemerschap : van speelbal naar sterspeler / Mariken van de Loo ; redactie: Lilian Eefting. - Amsterdam : Uitgeverij Boom/Nelissen, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Organisaties willen graag werken met kundige professionals die wars van regels veel successen boeken. Met behulp van het Zelfsturingskompas dat centraal staat in dit boek ben je geen speelbal meer, maar word je een sterspeler. Het kompas is een eenvoudig, maar diepgaand driestappenmodel waarin je allereerst leert hoe je werkt en welke waarde je vertegenwoordigt. Vervolgens onderzoek je waarom je deze waarde niet optimaal verzilvert in toegevoegde waarde en ten slotte transformeer je in een persoonlijk ondernemer die zelf succes creëert. Dit boek biedt een houvast voor iedere professional en leidinggevende die zich staande moet houden in een complexe werkomgeving. Met cases van Dela, Vitens, Rabobank, VolkerWessels, Canon en Capgemini en een voorwoord van Remco Claassen. `In deze tijden van transitie zoekt een ieder in het duister naar de juiste richting. Dit boek kan een kompas vormen bij deze persoonlijke zoektocht. Persoonlijk ondernemerschap vormt een belangrijke sleutel bij het ontdekken van nieuwe transitiepaden.' - Jan Rotmans, hoogleraar Transitie, Erasmus Universiteit Rotterdam `Wanneer je dit boek leest, kun je moeilijk stil blijven zitten. Je wilt meteen ondernemend aan de slag in je baan, in je leven.` - Gert van Brussel, hoofdredacteur Loopbaanvisie Overbeek-van Zeijst, Karin Creatieve helden Creatieve helden / auteur: Karin Overbeek-van Zeijst ; redacteur: Kevin Spanjersberg. Eerste druk. - Epe : Uitgeverij Gelderland, pagina's : illustraties ; 18 cm ISBN Creatievelingen hebben vaak geweldige ideeën: van niets kunnen zij iets maken. Ze lossen vraagstukken op en ontwerpen hiervoor objecten of leveren creatieve diensten. Van interieurstyling tot het maken van sieraden en het ontwerpen van websites en mode, tot fotografie en illustraties. Nederland is creatief, dat blijkt. Niet voor niets behoort de creatieve sector tot één van de topsectoren van ons land. Veel ontwerpers zijn echter (te) veel met hun ontwerpen bezig en (te) weinig met hun bedrijf. En dat is jammer. Als ontwerpers zich namelijk niet voldoende profileren lopen zij toekomstige opdrachtgevers mis. Terwijl veel bedrijven juist op zoek zijn naar creatievelingen voor diverse doeleinden! In Creatieve Helden geef ik handvatten hoe je jezelf én jouw bedrijf kunt laten zien. Door middel van de tool Design Thinking en praktische opdrachten, ontdek je waar jouw expertise ligt en hoe je dit kunt omzetten in een bloeiend bedrijf. Laat je ook inspireren door de vele interviews in dit boek met Creatieve Helden die het lef hebben gehad om zich zichtbaar te maken en een prachtig bedrijf hebben opgebouwd binnen de creatieve sector 11

12 Non-Fictie Ayres, Robert U. The bubble economy The bubble economy : is sustainable growth possible? / Robert U. Ayres. - Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2014]. - XIV, 370 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : : : 362 : : The global economy has become increasingly, perhaps chronically, unstable. Since 2008, we have heard about the housing bubble, subprime mortgages, banks "too big to fail," financial regulation (or the lack of it), and the European debt crisis. Wall Street has discovered that it is more profitable to make money from other people's money than by investing in the real economy, which has limited access to capital--resulting in slow growth and rising inequality. What we haven't heard much about is the role of natural resources--energy in particular--as drivers of economic growth, or the connection of "global warming" to the economic crisis. In The Bubble Economy, Robert Ayres--an economist and physicist--connects economic instability to the economics of energy. Ayres describes, among other things, the roots of our bubble economy (including the divergent influences of Senator Carter Glass--of the Glass-Steagall Law--and Ayn Rand); the role of energy in the economy, from the "oil shocks" of 1971 and 1981 through the Iraq wars; the early history of bubbles and busts; the end of Glass-Steagall; climate change; and the failures of austerity Herweijer, Lex Leergeld Leergeld : veranderingen in de financie le positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen schoolbesturen / Lex Herweijer, Evelien Eggink, Evert Pommer, Jedid-Jah Jonker ; m.m.v. Ingrid Ooms, Saskia Jansen ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal En Cultureel Planbureau, juni pagina's : illustraties ; 25 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Enkele jaren geleden ontstonden er financiële problemen in het voortgezet onderwijs. Veel schoolbesturen kregen te maken met tekorten. Wij onderzochten hoe de inkomsten en uitgaven van het voortgezet onderwijs zich hebben ontwikkeld sinds het eind van de jaren negentig. En hoe dit zich verhoudt tot het aantal leerlingen, de inzet van personeel en materiaal en de beloning van het personeel. Ook stelden wij vast wat de verschillen waren in financiële positie van besturen. Een belangrijke vraag was of het kunnen rondkomen met de beschikbare fondsen samenhangt met bijvoorbeeld de omvang of het soort voortgezet onderwijs dat een bestuur aanbiedt. Ook onderzochten wij of het ontstaan van tekorten heeft te maken met de manier waarop besturen het geld hebben besteed. 12

13 Non-Fictie Bolman, Lee G. Reframing organizations Reframing organizations : artistry, choice, and leadership / Lee G. Bolman, Terrence E. Deal. - 5th updated edition. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, A Wiley brand, [2013]. - XVI, 526 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN : 366 : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : The Classic Leadership Resources Now In Its 5th Edition! First published in 1984, Lee Bolman and Terrence Deal's bestselling text has become a classic in the field. Its four-frame model provides four different perspectives through which organizations can be understood. The Structural Frame focuses on organization structure and provides insight into how managers and leaders within organizations can better organize and structure organizations, groups, and teams to get results.the Human Resource Frame focuses on the people in organizations and provides insight into how to tailor organizations to satisfy human needs, improve human resource management, and build positive interpersonal and group dynamics. The Political Frame focuses on the political dynamics in organizations and examines how managers and leaders in organizations can understand power and conflict, build coalitions, hone political skills, and deal with internal and external politics. The Symbolic Frame focuses on meaning and culture in organizations, and provides insight into how leaders and managers can shape culture, stage organizational drama for internal and external audiences, and build spirit through ritual, ceremony, and story Hailes, Jarett Business Analysis Based on BABOK Guide Version 2 Business Analysis Based on BABOK Guide Version 2 : a pocket guide / Jarett Hailes ; text editor: Steve Newton. - First edition, first impression. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, june pagina's : illustraties ; 16 cm. - (Best practice). - Met literatuuropgave. ISBN A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge(r) (BABOK(r) Guide) is the collection of knowledge within the profession of business analysis and reflects current generally accepted practices. As with other professions, the body of knowledge is defined and enhanced by the business analysis professionals who apply it in their daily work role. The purpose of this pocket guide to the BABOK(r) Guide is to help understand the key knowledge found within the BABOK Guide and how it can be applied to a particular situation. Primary target groups for this pocket guide are: Individuals interested in how business analysis works or who may want to become Business Analysts; Business Analysts as a quick reference during the course of their day-to-day work; Team members working on projects or within normal organizational operations where business analysis is performed; Managers and executives who need to understand how business analysis can help improve their organizations. 13

14 Non-Fictie Outsourcing Outsourcing professional body of knowledge Outsourcing professional body of knowledge : OPBOK version 10 / compiled by International Association of Outsourcing Professionals ; copy editor: Jane Chittenden. Second edition, first impression. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, May XVI, 381 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met appendices A t/m K. - 1e druk: 2010 (OPBOK version 9). ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 10 Mens en Maatschappij : : This substantial title is the official version of the Outsourcing Professional Body of Knowledge by IAOP (International Association of Outsourcing Professionals), in short: OPBOK. This official publication is OPBOK Version 10. This new version has been revised on these points: New appendix on applicable Rules and Regulations applicable to outsourcing. New appendices mapping COP Standards to escm-sp and escm-sp capability models. New and updated definitions on various forms of outsourcing, graphics, and templates. More detailed discussions on: various outsourcing geographies, renewing and exiting agreement options, change management, multi-sourcing management and roles of PMO Also, this Version 10 of OPBOK identifies the best practices of outsourcing professionals around the globe, presenting the reader with a complete and practical guide to this emerging, complex discipline. It gives readers full guidance on the critical make or break factors in any outsourcing program Doeleman, H.J. Leiderschap in planning & control Leiderschap in planning & control : een onderzoek naar de grondslagen, werking, implementatie en het effect van de A3 methodiek / Henk Doeleman. - [Deventer] : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, Met bibliografie, literatuuropgave. Met samenvatting in het Engels. ISBN Vele publieke en non-profitorganisaties zijn sterk in verandering. De bestaande planning & controlprocessen worden daarbij steeds meer als bureaucratisch, weinig interactief en inspirerend ervaren. De intrinsieke motivatie van 'het samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie' ontbreekt veelal. Dit boek beschrijft een onderzoek naar de kwantitatieve effecten en de kwalitatieve aspecten van een nieuwe benadering van planning & control: 'de A3 methodiek'. Deze benadering wordt onderzocht op haar bijdrage aan de managementconcepten van succesvol veranderende organisaties. Wat is de A3 methodiek? Onder welke voorwaarden is de A3 methodiek effectief te implementeren? Wat levert toepassing op? De conclusie is dat een 'one paper strategy' zoals de A3 methodiek minder een appel doet op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op denkkracht en de dialoog. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Het onderzoek laat zien dat met minder papier, meer richting, consistentie, samenhang, feedback mogelijk is. 14

15 Non-Fictie Gerritsen-van Veghel, B. Basisboek marketing 2 Basisboek marketing 2 : voor mbo / Birgit van Veghel, Anne ten Ham ; met medewerking van Inge Berg ; redactie Evelien van Dijk ; bureauredactie Singeling Tekstproducties. - Eerste druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Rendement. Basisboeken). - Met register. ISBN : I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Basisboek marketing 2 is een profieldeel uit de serie Rendement en dekt samen met basisboek marketing 1 de inhoud van toetsmatrijs M3 Marketingbeleid en planning (SPL, MM, ME). Inhoud: Marketingplanning De organisatie Strategieontwikkeling SWOT-analyse Klantgedrag Instrumenten Marketingplan Wingerden, Jessica van Verboden voor klanten, wij houden van fans Verboden voor klanten, wij houden van fans / Wim Schuurmans, Jessica van Wingerden. - Amsterdam : Pearson, mei pagina's : foto's, illustratie's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN We bevinden ons in het tijdperk van de belevenis- en betekeniseconomie! De organisaties, merken en ondernemers die zich weten te onderscheiden, hebben naast oog voor Beleving ook aandacht voor Betekenis en Bevlogenheid. Waarde creëren voor klanten, maar ook voor medewerkers en voor de maatschappij als geheel, staat daarbij centraal. Met Verboden voor klanten, wij houden van fans ontdek je hoe jij die waarde kunt toevoegen. Daar worden klanten fan van! In dit boek vind je de nieuwste inzichten over Beleving, Betekenis en Bevlogenheid en de toepassing ervan in de praktijk. Aan de hand van interviews met bekende ondernemers en persoonlijkheden, voorbeelden uit de praktijk, modellen en theorieën krijg je waardevolle inzichten aangereikt. Met praktijkcases van bedrijven als Bavaria, HEMA, Rivièra Maison en Jumbo Supermarkten biedt dit boek een schat aan informatie. Wim Schuurmans is ondernemer, auteur en gepassioneerd spreker. Hij deelt met aanstekelijke bevlogenheid zijn visie op de huidige belevenis- en betekeniseconomie tijdens lezingen en congressen. Zowel in 2012 als in 2013 heeft Het Financieele Dagblad zijn bedrijf Experientis B.V. benoemd tot FD Gazelle. 15

16 Non-Fictie Van Van een andere orde Van een andere orde : over private ordehandhaving / J.G. Brouwer & A.E. Schilder (red.). - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. (Openbare orde & veiligheid ; 3). - Uitgave onder auspicie n van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : I : : Private partijen nemen steeds vaker de zorg voor orde en veiligheid op zich. Horeca-uitbaters en winkeliers straffen tegenwoordig eigenhandig wangedrag af. Exploitanten van seksbedrijven bestrijden mensenhandel en onvrijwillige prostitutie. Woningbouwcorporaties zetten huurders uit huis als ze elders in de wijk overlast veroorzaken. Niet de overheid, maar de KNVB legt de zwaarste sancties aan hooligans op, zelfs voor het verstoren van de openbare orde ver buiten het stadion. Gemeenten huren meer en meer private beveiligers in om de openbare orde te handhaven. Niet zonder reden heeft de particuliere beveiligingsbranche deze eeuw een onstuimige groei doorgemaakt. Niemand zal ontkennen dat maatschappelijke problemen privaatrechtelijk effectief kunnen worden aangepakt, althans indien een private partij voldoende is toegerust om de naleving van opgelegde sancties af te dwingen. Rechtsstatelijk roept de ontwikkeling echter vragen op. Het verzekeren van orde en veiligheid is op goede gronden eeuwenlang een kerntaak van de overheid geweest. Kunnen we de handhaving van de openbare orde ongestraft privatiseren? Komen er geen fundamentele rechten in de knel? Voldoet de kwaliteit van rechtsbescherming bij private ordehandhaving bijvoorbeeld aan de minimumeisen? Janssen, Lydia Staats- en bestuursrecht Staats- en bestuursrecht : bronnenboek / Lydia Janssen. - Vierde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Bronnenboek [MBO]). - 1e druk: Den Haag : LEMMA, Met register. ISBN Staats- en bestuursrecht is een inleiding in het staatsrecht en het bestuursrecht. Er is voor gekozen om de stof geïntegreerd te behandelen. Het boek begint bij de verkiezingen en neemt de lezer aan de hand van dit onderwerp mee door de begrippen uit het staatsrecht. Daarna komen de verschillende overheidstaken aan de orde, waarbij de bestuurstaak en daarmee het bestuursrecht zeer ruime aandacht krijgt. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over het kernonderwerp van het boek: de invloed van de burger op de overheid. Het boek is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Dit bronnenboek is niet alleen bruikbaar als studieboek maar ook als naslagwerk.. Er is veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en voorbeelden uit het leven van alledag, zodat de tamelijk abstracte stof van het staats- en bestuursrecht zoveel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek. Doelgroep:Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo. Het boek bevat basisstof en verdiepingsstof in een kleinere letter. Deze verdiepingsstof maakt dat het boek ook geschikt is voor anderen, bijvoorbeeld in het hbo, die een heldere inleiding in het staats- en bestuursrecht zoeken. 16

17 Non-Fictie Visscher, Y.M. Praktisch staatsrecht Praktisch staatsrecht / Mr. Y.M. Visscher. - Derde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Praktisch recht). - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Praktisch Staatsrecht beleeft nu alweer de derde druk! Een succesvol standaardwerk dat niet meer weg te denken is uit de collectie boeken over het staatsrecht. De student leert het staatsrecht in zijn omgeving herkennen. Een krachtige, eigentijdse insteek die laat zien dat Nederland onderdeel is van een voortdurend veranderende internationale samenleving. Een compleet nieuwe, geactualiseerde druk, volledig aangepast aan de laatste ontwikkelingen en recente wetswijzigingen. Praktisch Staatsrecht geeft de student op toegankelijke wijze inzicht in de organisatie van het Koninkrijk, de rol van de staat en de positie van burgers. Elk hoofdstuk begint met een casus uit de praktijk. Het boek licht de relevante staatsrechtelijke begrippen toe met behulp van aansprekende voorbeelden, duidelijke schema's en figuren, persberichten en verdiepende tussenvragen. Elk hoofdstuk biedt actuele oefenvragen met antwoorden, evenals lijsten met kernbegrippen en relevante websites. Praktisch Staatsrecht is bedoeld voor het hoger juridisch onderwijs. Het boek is ook zeer geschikt voor andere opleidingen waar de rol van de staat en de positie van burgers aan de orde komt Kuiper, Roel De terugkeer van het algemeen belang De terugkeer van het algemeen belang : privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland / Roel Kuiper. - Eerste druk. - Amsterdam : Van Gennep, maart pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN In dit boek geeft Eerste Kamerlid Roel Kuiper een beeld van de gevolgen van de privatiseringspolitiek van de afgelopen dertig jaar, onder meer voor de NS, de KPN en de energiesector. Bedrijven werden verkocht, marktwerking toegelaten en overheidsdiensten op afstand gezet. De politiek verloor veel zeggenschap en burgers raakten gedesoriënteerd. Wat waren de cruciale momenten in het proces van privatiseren en het verzelfstandigen van overheidstaken? Wat waren de bepalende motieven? Wat waren de gevolgen voor de burger? Welke rol speelde Europa in het beleid van de verschillende kabinetten? En hoe ging het parlement om met de golf van wetsvoorstellen op dit terrein? Veranderde de politiek zelf niet van karakter? Op deze en andere vragen geeft Roel Kuiper, zich baserend op diverse onderzoeken, in dit fascinerende boek een helder antwoord. Kuiper pleit in het slothoofdstuk voor een terugkeer van het algemeen belang en doet voorstellen hoe deze terugkeer te realiseren. 17

18 Non-Fictie Nieuwe De nieuwe gemeente De nieuwe gemeente / hoofdredactie Walter van Hulst. - Den Haag : Academic Service, pagina's : illustraties ; 26 cm. - (Slow management ; Nr. 29, zomer 2014) ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : Elk kwartaal biedt Slow Management inspirerende verhalen over organiseren met ruimte voor vakmanschap, samenwerken op basis van vertrouwen, en verbinden van mensen in en om de organisatie. Telkens aan de hand van een thema. 'Slow' staat niet voor langzaam, maar is een aanduiding van oorspronkelijkheid, kwaliteit, diepgang en duurzaamheid. Geen theoretische verhalen over nieuwe modellen, maar behalve diepgravende analyses vooral vlotte reportages, interessante interviews en boeiende fotografie. Over nieuwe vormen van organiseren en gedreven mensen die laten zien dat het anders kan Hardy, E.M.J. Bestuursrecht Bestuursrecht / Mr. E.M.J. Hardy, Mr. D.W.M. Wenders. - Zesde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 15 cm. - (Boom basics). - 1e dr.: Met literatuuropgave, register. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. 18

19 Non-Fictie Aben, D.J.C. Pardon, is dat zo? Pardon, is dat zo? : vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens / D.J.C. Aben, J.M.J. Chorus, M. van der Horst, C. Kelk ; redactiecommissie: mr. A. van Amsterdam, mr. W.J. van den Bergh, mr. G.C. Makkink, mr. R.J.Q. Klomp, mr. N. van Wijnen-Vergeer. - Nijmegen : Ars Aequi Libri, [2014]. - V, 91 pagina's : ill ; 24 cm. (Prinsengrachtreeks). - Neerslag van een symposium dat op 24 april 2014 is gehouden ter ere van Rijnhard Haentjens bij gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van het Amsterdamse gerechtshof.. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : Ter ere van het afscheid van Rijnhard Haentjens als vice-president van het gerechtshof Amsterdam werd aan vier vooraanstaande beoefenaren van het strafrecht gevraagd een strafrechtelijk onderwerp te belichten dat hun bijzonder aan het hart gaat en dat de volle aandacht verdient. Het resultaat is een rijk geschakeerde verzameling opstellen over fundamentele strafrechtelijke kwesties die tot nadenken aanzetten Schols, F.W.J.M. Relatievermogensrecht Relatievermogensrecht / Prof. mr. F.W.J.M. Schols, Mr. G.A. Tuinstra. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 15 cm. - (Boom basics). - Met literatuuropgave, register. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. 19

20 Non-Fictie Wiel, B.T.M. van der Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht / Mr. drs. B.T.M. van der Wiel. - Zevende druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 15 cm. - (Boom basics). - 1e druk: Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak Kooij, P.A.C.E. van der Intellectuele eigendom Intellectuele eigendom / Mr. P.A.C.E. van der Kooij. - Derde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 15 cm. - (Boom basics). - 1e druk door R.W. Holzhauer Met literatuuropgave, register. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. 20

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Non-Fictie - 000 2013-34-5584 Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Analyzing the analyzers : an introspective survey of data scientists and their work / Harlan D. Harris, Sean Patrick Murphy and Marck

Nadere informatie

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book Non-Fictie - 000 2014-50-5607 Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book The library beyond the book / Jeffrey T. Schnapp, Matthew Battles. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame

Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame Non-Fictie - 000 2013-49-5252 Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame Prepare for 15 seconds of fame : media contacts for researchers / Fred Balvert, Marcel Hulspas, Souad Zgaoui ; English translator

Nadere informatie

McCandless, David Knowledge is beautiful

McCandless, David Knowledge is beautiful Non-Fictie - 000 2015-12-1456 McCandless, David Knowledge is beautiful Knowledge is beautiful / David McCandless. - [1e oplage]. - London : William Collins, 2014. - 255 pagina's : illustraties ; 26 cm.

Nadere informatie

New New publication cultures in the humanities

New New publication cultures in the humanities Non-Fictie - 000 2014-20-3064 New New publication cultures in the humanities New publication cultures in the humanities : exploring the paradigm shift / edited by Pe ter Da vidha zi. - Amsterdam : Amsterdam

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap vakblad voor schoolleiders Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap Hoog sensitieve kinderen Pedagogisch leiderschap als kwaliteit Invulling van deskundigheidsbevordering Social media in de

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid?

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Een onderzoek naar aangeboden handelingsperspectieven over en toekomstbeelden van duurzaamheid in het basisonderwijs van Delft Auteur: Jolanda Manni Docent:

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

i l b u r g Research Social Innovation Pensioeninnovaties Bestrijding mensenhandel De doe-democratie tilburg research - 2014 nr 1

i l b u r g Research Social Innovation Pensioeninnovaties Bestrijding mensenhandel De doe-democratie tilburg research - 2014 nr 1 T i l b u r g Research Social Innovation Pensioeninnovaties Bestrijding mensenhandel De doe-democratie 1 Inhoudsopgave 12 8 32 38 24 4. Paul Scheffer over het vitale Europa 8. Jelte Wicherts, man achter

Nadere informatie

Lost Lost in translation?

Lost Lost in translation? Non-Fictie - 200 2014-41-4831 Lost Lost in translation? Lost in translation? : de (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving / onder redactie van Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Ryan van Eijk.

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie