Book The book of Jezebel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Book The book of Jezebel"

Transcriptie

1 Non-Fictie Book The book of Jezebel The book of Jezebel : an illustrated encyclopedia of lady things / edited by Anna Holmes ; written by: Kate Harding, Amanda Hess ; contributing writers: Chloe Angyal, Katie J.M. Baker, Gabrielle Birkner, Irin Carmon, Megan Carpentier, Pixie Casey, Jessica Coen, Madeleine Davies, Michelle Dean, Sady Doyle, Rana Emerson, Ann Friedman, Jessica Grose, Katie Halper, Mikki Halpin, Margaret Hartmann, Anna Holmes, Elisa Kreisinger, Amanda Marcotte, Marisa Meltzer, Tracie Egan Morrissey, Anna North, Latoya Peterson, Kartina Richardson, Alyssa Rosenberg, Erin Ryan, Jenna Sauers, Becky Sharper, Lizzie Skurnick, Sadie Stein, Dodai Stewart, Rachel Syme, Moe Tkacik, Rebecca Traister, Jennifer Gerson Uffalussy, Lindy West, Jess Zimmerman, Claire Zulkey. - First edition. - New York : Grand Central Publishing, pagina's : illustraties ; 27 cm ISBN : 041 I : : From Jezebel.com, the popular website for women, comes a must-read encyclopedic guide to pop culture, feminism, fashion, sex, and much more. Within months of Jezebel's May 2007 appearance on the new media scene, fans of the blog began referring to themselves as "Jezzies" in comment threads and organizing reader meet-ups in cities all over the world. By 2008, the devotion of the self-appointed Jezzies reached such a fever pitch that the New York Times ran a feature story about them and parody blogs and copycat websites began popping up right and left. With contributions from the writers and creatives who give the site its distinctive tone and broad influence, THE BOOK OF JEZEBEL is an encyclopedia of everything important to the modern woman. Running the gamut from Abzug, Bella and Baby-sitters Club, The to Xena, Yogurt, and Zits, and filled with entertaining sidebars and arresting images, this is a must-read for the modern woman. 1

2 Non-Fictie Werf, Frans van der Gelijk hebben, gelijk krijgen Gelijk hebben, gelijk krijgen : kritisch redeneren: het model van Toulmin / Frans van der Werf, Martine Sealy. - Tweede herziene druk. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave en register. ISBN : 130 : 12 Communicatie : : : : : Sinds een aantal jaren is er in het hoger gezondheidszorgonderwijs een toenemende belangstelling voor kritisch denken en evidence-based handelen. Dit houdt in dat elke gezondheidsclaim onderbouwd dient te worden met gegevens. Deze gegevens moeten gestoeld zijn op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en relevant zijn voor de claim. In de praktijk blijkt helaas vaak dat evidence-based protocollen wel voor handen zijn, maar dat de implementatie van deze nieuwe inzichten op weerstand stuit bij de uitvoerders van deze protocollen of bij de patiënten. Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk: geheel geactualiseerd aan de hand van opmerkingen en vragen van studenten, collega's en recensenten waarbij de nadruk is komen te liggen op kritisch redeneren; actuele voorbeelden; aandacht voor verschillende argumentatieschema's en evaluatie daarvan, richtlijnen voor beoordeling van verschillende claims, Bradford Hill-criteria, wetenschappelijke richtlijnen en nauwkeurig taalgebruik middels precisering en specificering Paracelsus De vier elementen De vier elementen : philosophia de generationibus et fructibus quator elementorum ; en: De Meteoris (Liber meteororum) : tweetalig / Theophrastus von Hohenheim, genoemd Paracelsus ; vertaling [uit het Duits] en voetnoten van Elke Bussler. [Ossendrecht] : De Woudezel, [2014] pagina's, 6 ongenummerde pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Philosophia de generationibus et fructibus quator elementorum en: De meteoris : ein Buch in 10 Kapiteln: "Liber meteororum". - Tekst in het Duits en Nederlands. - De tweede titel op omslag: De moeders van de wereld. Met literatuuropgave, register. ISBN In de zesde eeuw voor Christus zochten tal van natuurfilosofen naar de ene oerstof waaruit de kosmos zou zijn ontstaan: het water (Thales), de lucht (Anaximenes), het vuur (Heraclitus). Empedocles was de eerste die vuur, water, lucht en aarde als gelijkwaardige basisstoffen naast elkaar stelde en daarmee de leer van de vier elementen grondvestte. Aristoteles bouwde deze verder uit en gaf er de vorm aan die tot in de tijd van Paracelsus en later van invloed zou zijn. Ook Paracelsus houdt vast aan de vier elementen, echter niet aan de materialistische interpretatie daarvan die in zijn tijd gebruikelijk was geworden. De elementen zijn voor hem 'zielen' of 'geesten'. Het water dat we kunnen zien, is niet het element, maar slechts het lichaam ervan; de geest daarin is het eigenlijke element. En de elementen zijn moeders; ze brengen vruchten voort: de aarde het plantenrijk, het water het mineralenrijk, de lucht manna en dergelijke, de hemel sterren en planeten en alle meteorologische verschijnselen. Alles is een organisch gebeuren. 2

3 Non-Fictie Paracelsus Sulfur, mercuur, sal Sulfur, mercuur, sal : von den ersten dreien Principiis ; en: Von ursprung und herkommen der krankheiten aus den drei ersten substanzen (Opus paramirum boek I en II) : tweetalig / Theophrastus von Hohenheim, genoemd Paracelsus ; vertaling [uit het Duits] en voetnoten van Elke Bussler. - [Ossendrecht] : De Woudezel, [2014] pagina's, 4 ongenummerde pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Von den ersten dreien essentiis, daraus componirt wird das generatum en: Von ursprung un herkommen der krankheiten aus den drei ersten substanzen, zwei bu cher (Opus paramirum). - Tekst in het Duits en Nederlands. - De tweede titel op omslag: De oerkrachten van de wereld. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 01 Geestelijk leven : : De wereld bestaat volgens Paracelsus uit 3 x 4, namelijk drie vormkrachten en vier elementen. Omdat beide nauw met elkaar verbonden zijn, brengt De Woudezel tegelijkertijd met deze uitgave over de drie oerprincipes een boek van Paracelsus over De vier elementen uit. Deze uitgave bestaat uit twee delen: het eerste is een kort, maar zeer compact essay over De eerste drie essenties waarmee de schepping is gecomponeerd. Hij beschrijft hierin de werkingen van sulfur, mercuur en sal in het gezonde en het zieke organisme. Overeenkomstig de drie principes zijn er ook drie groepen ziekten, die telkens op gelijksoortige wijze moeten worden aangepakt. Veel omvattender is het tweede gedeelte: boek I en II van het Opus paramirum. Dit werk, waar Paracelsus in 1531 aan werkte, was bedoeld om voor het eerst de beginselen van zijn nieuwe geneeskunst aan een breder publiek bekend te maken. Het Opus paramirum behelst, naast de in deze uitgave opgenomen twee boeken over De drie oersubstanties of oerkrachten, een geschrift over zijn tartarusleer, een verhandeling over het wezen van de vrouw (dat is toevallig boek IV van het Opus paramirum) en een boek over zielsziekten Go mez Da vila, Nicola s De authentieke reactionair De authentieke reactionair : handorakel van Nicola s Go mez Da vila : tweetalige bloemlezing van uitspraken en kerngedachten / samengesteld, ingeleid en vertaald [uit het Spaans] door Robert Lemm. - Tweede druk. - Groningen : Uitgeverij De Blauwe Tijger, februari pagina's ; 21 cm. - Tekst in het Nederlands en Spaans. - 1e druk van deze uitgave: november ISBN Volgens de Colombiaanse filosoof Nicolas Gomez Davila ( ) zijn alle grote schrijvers reactionair, ook al zeggen ze het niet. Zijn werk geeft een unieke invulling aan dat gewraakte begrip door middel van duizenden uitspraken. Die werden pas na zijn dood gepubliceerd en vertaald in het Duits, Italiaans, Frans, Engels en Pools.Internationale lof:gabriel Garcia Marquez, Nobel Prijs 1982: "Als ik geen communist was, zou ik in alles denken zoals hij." Till Kinzel, historicus en literatuurwetenschapper, auteur van Parteiganger verlorener Sachen: "Gomez Davila gebruikt de strategie van de guerrillero die zonder de hulp van reguliere troepen ten strijde trekt tegen de gevestigde orde van de verlichtingsadepten en hun instituties." Patrick Dionne, vertaler van Gomez Davila in het Frans. "Hij slaat bressen in de hindernissen van de tijd en spreekt, net als Chateaubriand, de intelligenten aan die door de middelmatigen worden vermoord." Robert Lemm is hispanoloog, historicus en vertaler. Hij bezorgde o.a. Nederlandse uitgaven van de als reactionair geboekstaafde Joseph de Maistre en Juan Donoso Cortes. Jorge Luis Borges, die hij typeerde als filosoof, is de bekendste geestverwant van Nicolas Gomez Davila in Latijns Amerika 3

4 Non-Fictie Lemm, Robert Essays over de ziel Essays over de ziel / door Robert Lemm. - Groningen : Uitgeverij De Blauwe Tijger, [2014] pagina's ; 21 cm. - (Blauwetijgerreeks ; no. II) ISBN : 204 : : Wat is de ziel, en hoe haar te vrijwaren voor de tijdgeest? Aan de hand van Miguel de Unamuno de navolging van Don Quijote bepleiten, met Umberto Eco de gecanoniseerde Jorge Luis Borges ontmaskeren als reactionair, in de psychiater Henricus Cornelius Rümke de dichter ontdekken, in de radicale katholiek Henri Bruning de Nederlandse Dostojewski zien, ziedaar de oefeningen in bewondering die deze bezielde bundel vullen. De Inquisitie en de Spaanse Burgeroorlog belichten van een ongebruikelijke kant, gelijkheid en mensenrechten als een wassen neus beschouwen, de vrijheid voorbehouden aan helden en martelaren, trouw blijven aan de waarheid en de werkelijkheid te midden van het postmoderne opinieklimaat zijn nog andere verrassingen die de lezer wachten. 4

5 Non-Fictie Atlas Atlas voor gemeenten Atlas voor gemeenten / NYFER. - [Editie] 2014 / Gerard Marlet, Clemens van Woerkens ; eindredactie Nadine van den Berg. - Breukelen : NYFER, pagina's ; 30 cm. - Verschijnt 1x per jaar. - Plaats van uitgave later: Utrecht. - Uitgever later: Stichting Atlas voor gemeenten. - Vanaf 2008 uitg.: Nijmegen : VOC Uitgevers. Ondertitel: de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten vergeleken. ISBN : : 19 Nederland I : : : : : De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2014 extra aandacht voor het thema Economie & arbeidsparticipatie; een zeer actueel thema, zeker nu de Participatiewet aanstaande is. Moeten gemeenten in staat worden geacht om de lokale economie te versterken en de arbeidsparticipatie te vergroten? Of past bescheidenheid over de kansen voor beleid? Breijaert, Laura Een gekleurde blik Een gekleurde blik : verschillen tussen autochtone en allochtone kinderen in opvattingen over kindermishandeling / Laura Breijaert & Hanneke Creemers. Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Horizon publicatie-reeks). - Met literatuuropgave. ISBN Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem: fundamentele rechten van kinderen worden geschonden, het leidt vaak tot ernstige en langdurige fysieke en psychische gevolgen en het zorgt voor hoge kosten voor de samenleving. De strijd tegen kindermishandeling staat dan ook hoog op de Nederlandse politieke agenda. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het verbeteren van de identificatie van kindermishandeling. Zij ondersteunen de noodzaak voor iedere professional die met kinderen en jongeren werkt om bewust te zijn van etnische verschillen in opvattingen over kindermishandeling en om cultuursensitief te werk te gaan in het opsporen van kindermishandeling. 5

6 Non-Fictie Straatman, Elly Stad en beleid Stad en beleid : stedelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen / Elly Straatman. - Tweede geactualiseerde en uitgebreide druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Groningen [etc.] : Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : : Op toegankelijke wijze behandelt Stad en Beleid een aantal stedelijke vraagstukken en beleidsontwikkelingen. Deze eigentijdse uitgave prikkelt studenten tot nadenken over de toekomst van onze steden en stimuleert hen een brede, vakoverstijgende visie te ontwikkelen. Uniek is de benadering vanuit een beleidskundige én systeemtheoretische invalshoek, met de focus op een gebiedsgerichte benadering. Het boek is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken in de steden. De theorie wordt helder toegelicht met aansprekende en praktijkgerichte voorbeelden. De tweede druk van Stad en Beleid is geactualiseerd en uitgebreid. Recente ontwikkelingen zijn aan de tekst toegevoegd en actuele issues zijn als nieuwe casussen en opdrachten opgenomen. Stad en Beleid is interessant voor studenten van ruimtelijke, sociale en bestuurlijke opleidingen, zoals ruimtelijke ordening & planologie, maatschappelijk werk, bestuurskunde en integrale veiligheidskunde. Ook is het boek inspirerend voor de professional die up-to-date wil blijven Janssen, Lydia Arbeidsrecht Arbeidsrecht : bronnenboek / Lydia Janssen. - Tweede druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Bronnenboek [MBO]). - 1e druk: Met register. ISBN Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzp'er en aan het zogeheten 'payrollen'. Daarna gaat het boek uitvoerig in op de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, zorgverlof en vakantie, en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit deel beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer. Er is veel zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik en een praktische benadering van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Een heldere hoofdstructuur, met aan het begin telkens de kern van het hoofdstuk, een casus uit de praktijk, een afsluitende kernzin na iedere paragraaf, een samenvatting en een beschrijving van de kernbegrippen van het hoofdstuk. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat de cursist (delen van) de leerstof zelfstandig bestudeert. De vragen en opdrachten waarmee ieder hoofdstuk wordt afgesloten, stellen hem in staat om vast te stellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst. 6

7 Non-Fictie Echtelt, Patricia van Vraag naar arbeid 2013 Vraag naar arbeid 2013 / Patricia van Echtelt, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hamelink. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 321 : 10 Mens en Maatschappij : : Flexibilisering van de arbeid, het verhogen van de arbeidsdeelname en employability zijn centrale onderwerpen in het huidige arbeidsmarktbeleid. Voor de invulling van het beleid maken overheid en sociale partners afspraken over zaken zoals scholing en arbeidsplaatsen voor diverse doelgroepen. Het is niet vanzelfsprekend dat individuele werkgevers dit ook toepassen in hun eigen organisatie. Daarom is het van belang te weten welk personeelsbeleid werk-gevers voeren en hoe dit zich tegen de achtergrond van de economische crisis - heeft ontwikkeld.deze publicatie brengt onder andere in kaart in hoeverre werkgevers gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten en wat de in- en uitstroom was van personeel in verschillende bedrijfssectoren. Ook beschrijft het welk beleid werkgevers inzetten voor 'bijzondere doelgroepen' onder wie ouderen - en wat werkgevers doen aan scholing en de combinatie van arbeid en zorg.deze publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder bijna 3000 werkgevers, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2010 beheert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald Kromhout, Mariska De Wmo in beweging De Wmo in beweging : evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning / Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer ; m.m.v. Jurjen Iedema ; figuren: Mantext ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, mei pagina's : figuren ; 24 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat mensen zich in huis en buitenshuis kunnen redden en zij in de maatschappij kunnen meedoen. Binnen de kaders van de Wmo maken gemeenten beleid om deze doelen naderbij te brengen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Wmo voor de tweede keer geëvalueerd. In dit eindrapport beschrijven we de resultaten over de periode 2010 tot en met Hoe ziet het gemeentelijke Wmo-beleid eruit en welke ervaringen hebben mensen daarmee? Wat doen burgers om elkaar te ondersteunen en welke vormen van hulp gebruiken zij? En worden de doelen zelfredzaamheid en participatie bereikt bij aanvragers van Wmovoorzieningen? 7

8 Non-Fictie Verkooijen, Lineke Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn : naar actieve participatie van burgers / Lineke Verkooijen, Jeroen van Andel, Jan Hoogland. - Eerste druk. Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : 321 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De verantwoordelijkheid van burgers voor het eigen welzijn en dat van elkaar, wordt de laatste jaren door de overheid sterk gestimuleerd. We zijn op weg van een verzorgingsstaat naar een zogenaamde participatiestaat, waarin eigen regie en het netwerk van de cliënt centraal staat. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn laat op glasheldere wijze zien welke consequenties deze ingrijpende verandering heeft voor de professionele hulpverlener. In dit boek staat de kracht van het netwerk van de cliënt centraal. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn geeft concreet aan hoe de nieuwe rol van de professionele hulpverlener ingevuld kan worden. Aan bod komen verschillende vormen van netwerkgericht werken. Een waardevol houvast voor de (toekomstige) professional! Compleet met aansprekende voorbeelden en oefeningen om de stof te toetsen en in de praktijk te brengen. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn is bedoeld voor hbo-opleidingen in de sociale en de zorgsector. Digitale ondersteuning bij Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn Met de Campuz Card krijgt de student toegang tot de ondersteunende website. Daar vindt de student extra opdrachten en cases Staring, Richard Ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders Ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders : risico's op criminaliteit en radicalisering? / Richard Staring, Fiore Geelhoed, Gu her Aslanog lu, Jing Hiah, Mieke Kox. - Den Haag : Boom Lemma Uitgevers, pagina's : illustratie ; 24 cm. - Opdrachtgever: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN 'Turkse migranten zijn slecht geïntegreerd in de Nederlandse samenleving,' aldus sommige journalisten, academici, politici en veiligheidsdiensten diem Turkse Nederlanders in verband brengen met allerhande sociaaleconomische en sociaal-culturele achterstanden. Ook Turks-Nederlandse jongeren worden in deze berichten regelmatig in verband gebracht met criminaliteit en radicalisering. In dit onderzoek beschrijven we op basis van een uitgebreide literatuurstudie verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders. Hierbij gaan we in op de relaties die er in de literatuur worden gelegd tussen ontwikkelingen in maatschappelijke posities enerzijds en risico's op criminaliteit en radicalisering anderzijds. Via gesprekken met jongvolwassen Turkse Nederlanders en professionals, geven wij concrete betekenissen aan deze recente ontwikkelingen. Hoe ervaren Turkse jongeren het onderwijs? Hoe gaan deze jongeren in hun alledaagse leven om met discriminatie en drijft uitsluiting hen in de handen van nationalistische politieke groeperingen? Doelgroep Dit boek biedt inzichten die relevant zijn voor wetenschappers, beleidsmakers en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met vraagstukken van integratie, criminaliteit en radicalisering. 8

9 Non-Fictie Essays Essays over het midden Essays over het midden / onder redactie van Jonathan van Tongeren. - Groningen : De Blauwe Tijger, [2013] pagina's ; 22 cm. - (Blauwetijgerreeks ; no. 1). - Op omslag: met bijdragen van: Martin van Creveld, Rene Cuperus, Fernand Keuleneer, Harald Seubert en anderen. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : In zoverre het midden nog als begrip gehanteerd wordt, is dat meestal met betrekking tot de politiek, met alle minder gunstige associaties van dien. Maar zijn er naast een politiek midden ook andere middens: een cultureel, een sociaal, een economisch, een artistiek midden en zo meer? En kan het midden in de politiek wellicht ook meer zijn dan 'het midden houden' tussen allerlei extremen? Het zijn deze vragen die de auteurs die aan deze bundel hun bijdrage leverden op een of andere wijze bezig gehouden hebben. Door auteurs te betrekken die uiteenlopen in expertise en in professionele, cul- turele, religieuze en politieke achtergrond, hebben de samenstel- lers gepoogd het thema 'Midden' uit verschillende invalshoeken te belichten. Het is opvallend hoe, ondanks de uiteenlopende achtergronden van de schrijvers en de uiteenlopende onder- werpen waarover zij schrijven, toch gemeenschappelijke lijnen in de diverse betogen te ontdekken zijn Bootle, Roger The trouble with Europe The trouble with Europe : why the EU isn't working, how it can be reformed, what could take its place / Roger Bootle. - London : Nicholas Brealey Publishing, VIII, 216 pagina's : kaarten ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The European Union was a brilliant stroke of political and economic engineering when it came into its current form, averting major wars and reducing social tensions among member states. But as Europe moves into the second decade of the twenty-first century, problems are multiplyingproblems that arose due to the EU's very existence. In The Trouble with Europe, Roger Bootle, winner of the 2012 Wolfson Economics Prize, tackles the uncomfortable truth that the European Union might be going down-and could take the global economy with it. Bootle expertly outlines the factors that gave birth to the European union of the twentieth century, from the collective Euro-spirit that initiated a solution to the region's various problems and the subsequent unforeseen consequences of the compromises nations made in order to create a sustainable organization. Bootle examines how the euro has hindered independent actions of member nations, both economically and politically, before envisaging how a post-eu Europe might come about and how it would affect the United Kingdom, along with other member states and the world at large. 9

10 Non-Fictie Europa Europa en de wereld Europa en de wereld / redactie: Ernst John Kaars Sijpesteijn ; met bijdragen van: Steve Austen, Koos van der Bruggen, Meine Pieter van Dijk, Wybe Th. Douma, Charles Groenhuijsen, Godelieve van Heteren, John Huige, Michel van Hulten, Michiel Keyzer, Edy Korthals Altes, Eimert van Middelkoop, Jan Rood, Els Ruijsendaal, Geert Jan Spijker, Gabi Spitz en Ries Kamphof, Fred van Staden, Piet Terhal, Wolfgang Wagner. Amsterdam : Vereniging Democratisch Europa, [2014] pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Als het in Nederland over Europa gaat, gaat het meestal over wat Europa voor 'ons' land betekent. Dat ligt voor de hand. In de bundel Europa en de wereld wordt de vraag door 19 auteurs ook de andere kant op gericht, wat betekent Europa voor de wereld. De veranderende verhoudingen in de wereld vragen om een heroriëntatie op een veelheid van terreinen. De globalisering rukt met indrukwekkende snelheid steeds verder op. Is de Europese schaal te groot of misschien juist te klein is voor de grote problemen van het samen leven? 'Eén wereld of geen wereld' was ooit een waarschuwende oproep die nog steeds te horen valt. Rivaliteiten vieren echter hoogtij. In hoeverre draagt de EU bij aan de welvaart, ontwikkeling en gelijkwaardigheid in de wereld? De internationale samenwerking gaat nog lang niet 'goed' genoeg en de EU is nog geen groene grootmacht. Kan er een gemeenschappelijke basis gevonden worden voor het uitzetten van een koers naar een leefbare en duurzame mondiale samenleving? 10

11 Non-Fictie Loo, Mariken van de Persoonlijk ondernemerschap Persoonlijk ondernemerschap : van speelbal naar sterspeler / Mariken van de Loo ; redactie: Lilian Eefting. - Amsterdam : Uitgeverij Boom/Nelissen, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Organisaties willen graag werken met kundige professionals die wars van regels veel successen boeken. Met behulp van het Zelfsturingskompas dat centraal staat in dit boek ben je geen speelbal meer, maar word je een sterspeler. Het kompas is een eenvoudig, maar diepgaand driestappenmodel waarin je allereerst leert hoe je werkt en welke waarde je vertegenwoordigt. Vervolgens onderzoek je waarom je deze waarde niet optimaal verzilvert in toegevoegde waarde en ten slotte transformeer je in een persoonlijk ondernemer die zelf succes creëert. Dit boek biedt een houvast voor iedere professional en leidinggevende die zich staande moet houden in een complexe werkomgeving. Met cases van Dela, Vitens, Rabobank, VolkerWessels, Canon en Capgemini en een voorwoord van Remco Claassen. `In deze tijden van transitie zoekt een ieder in het duister naar de juiste richting. Dit boek kan een kompas vormen bij deze persoonlijke zoektocht. Persoonlijk ondernemerschap vormt een belangrijke sleutel bij het ontdekken van nieuwe transitiepaden.' - Jan Rotmans, hoogleraar Transitie, Erasmus Universiteit Rotterdam `Wanneer je dit boek leest, kun je moeilijk stil blijven zitten. Je wilt meteen ondernemend aan de slag in je baan, in je leven.` - Gert van Brussel, hoofdredacteur Loopbaanvisie Overbeek-van Zeijst, Karin Creatieve helden Creatieve helden / auteur: Karin Overbeek-van Zeijst ; redacteur: Kevin Spanjersberg. Eerste druk. - Epe : Uitgeverij Gelderland, pagina's : illustraties ; 18 cm ISBN Creatievelingen hebben vaak geweldige ideeën: van niets kunnen zij iets maken. Ze lossen vraagstukken op en ontwerpen hiervoor objecten of leveren creatieve diensten. Van interieurstyling tot het maken van sieraden en het ontwerpen van websites en mode, tot fotografie en illustraties. Nederland is creatief, dat blijkt. Niet voor niets behoort de creatieve sector tot één van de topsectoren van ons land. Veel ontwerpers zijn echter (te) veel met hun ontwerpen bezig en (te) weinig met hun bedrijf. En dat is jammer. Als ontwerpers zich namelijk niet voldoende profileren lopen zij toekomstige opdrachtgevers mis. Terwijl veel bedrijven juist op zoek zijn naar creatievelingen voor diverse doeleinden! In Creatieve Helden geef ik handvatten hoe je jezelf én jouw bedrijf kunt laten zien. Door middel van de tool Design Thinking en praktische opdrachten, ontdek je waar jouw expertise ligt en hoe je dit kunt omzetten in een bloeiend bedrijf. Laat je ook inspireren door de vele interviews in dit boek met Creatieve Helden die het lef hebben gehad om zich zichtbaar te maken en een prachtig bedrijf hebben opgebouwd binnen de creatieve sector 11

12 Non-Fictie Ayres, Robert U. The bubble economy The bubble economy : is sustainable growth possible? / Robert U. Ayres. - Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2014]. - XIV, 370 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : : : 362 : : The global economy has become increasingly, perhaps chronically, unstable. Since 2008, we have heard about the housing bubble, subprime mortgages, banks "too big to fail," financial regulation (or the lack of it), and the European debt crisis. Wall Street has discovered that it is more profitable to make money from other people's money than by investing in the real economy, which has limited access to capital--resulting in slow growth and rising inequality. What we haven't heard much about is the role of natural resources--energy in particular--as drivers of economic growth, or the connection of "global warming" to the economic crisis. In The Bubble Economy, Robert Ayres--an economist and physicist--connects economic instability to the economics of energy. Ayres describes, among other things, the roots of our bubble economy (including the divergent influences of Senator Carter Glass--of the Glass-Steagall Law--and Ayn Rand); the role of energy in the economy, from the "oil shocks" of 1971 and 1981 through the Iraq wars; the early history of bubbles and busts; the end of Glass-Steagall; climate change; and the failures of austerity Herweijer, Lex Leergeld Leergeld : veranderingen in de financie le positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen schoolbesturen / Lex Herweijer, Evelien Eggink, Evert Pommer, Jedid-Jah Jonker ; m.m.v. Ingrid Ooms, Saskia Jansen ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal En Cultureel Planbureau, juni pagina's : illustraties ; 25 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Enkele jaren geleden ontstonden er financiële problemen in het voortgezet onderwijs. Veel schoolbesturen kregen te maken met tekorten. Wij onderzochten hoe de inkomsten en uitgaven van het voortgezet onderwijs zich hebben ontwikkeld sinds het eind van de jaren negentig. En hoe dit zich verhoudt tot het aantal leerlingen, de inzet van personeel en materiaal en de beloning van het personeel. Ook stelden wij vast wat de verschillen waren in financiële positie van besturen. Een belangrijke vraag was of het kunnen rondkomen met de beschikbare fondsen samenhangt met bijvoorbeeld de omvang of het soort voortgezet onderwijs dat een bestuur aanbiedt. Ook onderzochten wij of het ontstaan van tekorten heeft te maken met de manier waarop besturen het geld hebben besteed. 12

13 Non-Fictie Bolman, Lee G. Reframing organizations Reframing organizations : artistry, choice, and leadership / Lee G. Bolman, Terrence E. Deal. - 5th updated edition. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, A Wiley brand, [2013]. - XVI, 526 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN : 366 : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : The Classic Leadership Resources Now In Its 5th Edition! First published in 1984, Lee Bolman and Terrence Deal's bestselling text has become a classic in the field. Its four-frame model provides four different perspectives through which organizations can be understood. The Structural Frame focuses on organization structure and provides insight into how managers and leaders within organizations can better organize and structure organizations, groups, and teams to get results.the Human Resource Frame focuses on the people in organizations and provides insight into how to tailor organizations to satisfy human needs, improve human resource management, and build positive interpersonal and group dynamics. The Political Frame focuses on the political dynamics in organizations and examines how managers and leaders in organizations can understand power and conflict, build coalitions, hone political skills, and deal with internal and external politics. The Symbolic Frame focuses on meaning and culture in organizations, and provides insight into how leaders and managers can shape culture, stage organizational drama for internal and external audiences, and build spirit through ritual, ceremony, and story Hailes, Jarett Business Analysis Based on BABOK Guide Version 2 Business Analysis Based on BABOK Guide Version 2 : a pocket guide / Jarett Hailes ; text editor: Steve Newton. - First edition, first impression. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, june pagina's : illustraties ; 16 cm. - (Best practice). - Met literatuuropgave. ISBN A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge(r) (BABOK(r) Guide) is the collection of knowledge within the profession of business analysis and reflects current generally accepted practices. As with other professions, the body of knowledge is defined and enhanced by the business analysis professionals who apply it in their daily work role. The purpose of this pocket guide to the BABOK(r) Guide is to help understand the key knowledge found within the BABOK Guide and how it can be applied to a particular situation. Primary target groups for this pocket guide are: Individuals interested in how business analysis works or who may want to become Business Analysts; Business Analysts as a quick reference during the course of their day-to-day work; Team members working on projects or within normal organizational operations where business analysis is performed; Managers and executives who need to understand how business analysis can help improve their organizations. 13

14 Non-Fictie Outsourcing Outsourcing professional body of knowledge Outsourcing professional body of knowledge : OPBOK version 10 / compiled by International Association of Outsourcing Professionals ; copy editor: Jane Chittenden. Second edition, first impression. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, May XVI, 381 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met appendices A t/m K. - 1e druk: 2010 (OPBOK version 9). ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 10 Mens en Maatschappij : : This substantial title is the official version of the Outsourcing Professional Body of Knowledge by IAOP (International Association of Outsourcing Professionals), in short: OPBOK. This official publication is OPBOK Version 10. This new version has been revised on these points: New appendix on applicable Rules and Regulations applicable to outsourcing. New appendices mapping COP Standards to escm-sp and escm-sp capability models. New and updated definitions on various forms of outsourcing, graphics, and templates. More detailed discussions on: various outsourcing geographies, renewing and exiting agreement options, change management, multi-sourcing management and roles of PMO Also, this Version 10 of OPBOK identifies the best practices of outsourcing professionals around the globe, presenting the reader with a complete and practical guide to this emerging, complex discipline. It gives readers full guidance on the critical make or break factors in any outsourcing program Doeleman, H.J. Leiderschap in planning & control Leiderschap in planning & control : een onderzoek naar de grondslagen, werking, implementatie en het effect van de A3 methodiek / Henk Doeleman. - [Deventer] : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, Met bibliografie, literatuuropgave. Met samenvatting in het Engels. ISBN Vele publieke en non-profitorganisaties zijn sterk in verandering. De bestaande planning & controlprocessen worden daarbij steeds meer als bureaucratisch, weinig interactief en inspirerend ervaren. De intrinsieke motivatie van 'het samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie' ontbreekt veelal. Dit boek beschrijft een onderzoek naar de kwantitatieve effecten en de kwalitatieve aspecten van een nieuwe benadering van planning & control: 'de A3 methodiek'. Deze benadering wordt onderzocht op haar bijdrage aan de managementconcepten van succesvol veranderende organisaties. Wat is de A3 methodiek? Onder welke voorwaarden is de A3 methodiek effectief te implementeren? Wat levert toepassing op? De conclusie is dat een 'one paper strategy' zoals de A3 methodiek minder een appel doet op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op denkkracht en de dialoog. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Het onderzoek laat zien dat met minder papier, meer richting, consistentie, samenhang, feedback mogelijk is. 14

15 Non-Fictie Gerritsen-van Veghel, B. Basisboek marketing 2 Basisboek marketing 2 : voor mbo / Birgit van Veghel, Anne ten Ham ; met medewerking van Inge Berg ; redactie Evelien van Dijk ; bureauredactie Singeling Tekstproducties. - Eerste druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Rendement. Basisboeken). - Met register. ISBN : I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Basisboek marketing 2 is een profieldeel uit de serie Rendement en dekt samen met basisboek marketing 1 de inhoud van toetsmatrijs M3 Marketingbeleid en planning (SPL, MM, ME). Inhoud: Marketingplanning De organisatie Strategieontwikkeling SWOT-analyse Klantgedrag Instrumenten Marketingplan Wingerden, Jessica van Verboden voor klanten, wij houden van fans Verboden voor klanten, wij houden van fans / Wim Schuurmans, Jessica van Wingerden. - Amsterdam : Pearson, mei pagina's : foto's, illustratie's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN We bevinden ons in het tijdperk van de belevenis- en betekeniseconomie! De organisaties, merken en ondernemers die zich weten te onderscheiden, hebben naast oog voor Beleving ook aandacht voor Betekenis en Bevlogenheid. Waarde creëren voor klanten, maar ook voor medewerkers en voor de maatschappij als geheel, staat daarbij centraal. Met Verboden voor klanten, wij houden van fans ontdek je hoe jij die waarde kunt toevoegen. Daar worden klanten fan van! In dit boek vind je de nieuwste inzichten over Beleving, Betekenis en Bevlogenheid en de toepassing ervan in de praktijk. Aan de hand van interviews met bekende ondernemers en persoonlijkheden, voorbeelden uit de praktijk, modellen en theorieën krijg je waardevolle inzichten aangereikt. Met praktijkcases van bedrijven als Bavaria, HEMA, Rivièra Maison en Jumbo Supermarkten biedt dit boek een schat aan informatie. Wim Schuurmans is ondernemer, auteur en gepassioneerd spreker. Hij deelt met aanstekelijke bevlogenheid zijn visie op de huidige belevenis- en betekeniseconomie tijdens lezingen en congressen. Zowel in 2012 als in 2013 heeft Het Financieele Dagblad zijn bedrijf Experientis B.V. benoemd tot FD Gazelle. 15

16 Non-Fictie Van Van een andere orde Van een andere orde : over private ordehandhaving / J.G. Brouwer & A.E. Schilder (red.). - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. (Openbare orde & veiligheid ; 3). - Uitgave onder auspicie n van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : I : : Private partijen nemen steeds vaker de zorg voor orde en veiligheid op zich. Horeca-uitbaters en winkeliers straffen tegenwoordig eigenhandig wangedrag af. Exploitanten van seksbedrijven bestrijden mensenhandel en onvrijwillige prostitutie. Woningbouwcorporaties zetten huurders uit huis als ze elders in de wijk overlast veroorzaken. Niet de overheid, maar de KNVB legt de zwaarste sancties aan hooligans op, zelfs voor het verstoren van de openbare orde ver buiten het stadion. Gemeenten huren meer en meer private beveiligers in om de openbare orde te handhaven. Niet zonder reden heeft de particuliere beveiligingsbranche deze eeuw een onstuimige groei doorgemaakt. Niemand zal ontkennen dat maatschappelijke problemen privaatrechtelijk effectief kunnen worden aangepakt, althans indien een private partij voldoende is toegerust om de naleving van opgelegde sancties af te dwingen. Rechtsstatelijk roept de ontwikkeling echter vragen op. Het verzekeren van orde en veiligheid is op goede gronden eeuwenlang een kerntaak van de overheid geweest. Kunnen we de handhaving van de openbare orde ongestraft privatiseren? Komen er geen fundamentele rechten in de knel? Voldoet de kwaliteit van rechtsbescherming bij private ordehandhaving bijvoorbeeld aan de minimumeisen? Janssen, Lydia Staats- en bestuursrecht Staats- en bestuursrecht : bronnenboek / Lydia Janssen. - Vierde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Bronnenboek [MBO]). - 1e druk: Den Haag : LEMMA, Met register. ISBN Staats- en bestuursrecht is een inleiding in het staatsrecht en het bestuursrecht. Er is voor gekozen om de stof geïntegreerd te behandelen. Het boek begint bij de verkiezingen en neemt de lezer aan de hand van dit onderwerp mee door de begrippen uit het staatsrecht. Daarna komen de verschillende overheidstaken aan de orde, waarbij de bestuurstaak en daarmee het bestuursrecht zeer ruime aandacht krijgt. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over het kernonderwerp van het boek: de invloed van de burger op de overheid. Het boek is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Dit bronnenboek is niet alleen bruikbaar als studieboek maar ook als naslagwerk.. Er is veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en voorbeelden uit het leven van alledag, zodat de tamelijk abstracte stof van het staats- en bestuursrecht zoveel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek. Doelgroep:Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo. Het boek bevat basisstof en verdiepingsstof in een kleinere letter. Deze verdiepingsstof maakt dat het boek ook geschikt is voor anderen, bijvoorbeeld in het hbo, die een heldere inleiding in het staats- en bestuursrecht zoeken. 16

17 Non-Fictie Visscher, Y.M. Praktisch staatsrecht Praktisch staatsrecht / Mr. Y.M. Visscher. - Derde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Praktisch recht). - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Praktisch Staatsrecht beleeft nu alweer de derde druk! Een succesvol standaardwerk dat niet meer weg te denken is uit de collectie boeken over het staatsrecht. De student leert het staatsrecht in zijn omgeving herkennen. Een krachtige, eigentijdse insteek die laat zien dat Nederland onderdeel is van een voortdurend veranderende internationale samenleving. Een compleet nieuwe, geactualiseerde druk, volledig aangepast aan de laatste ontwikkelingen en recente wetswijzigingen. Praktisch Staatsrecht geeft de student op toegankelijke wijze inzicht in de organisatie van het Koninkrijk, de rol van de staat en de positie van burgers. Elk hoofdstuk begint met een casus uit de praktijk. Het boek licht de relevante staatsrechtelijke begrippen toe met behulp van aansprekende voorbeelden, duidelijke schema's en figuren, persberichten en verdiepende tussenvragen. Elk hoofdstuk biedt actuele oefenvragen met antwoorden, evenals lijsten met kernbegrippen en relevante websites. Praktisch Staatsrecht is bedoeld voor het hoger juridisch onderwijs. Het boek is ook zeer geschikt voor andere opleidingen waar de rol van de staat en de positie van burgers aan de orde komt Kuiper, Roel De terugkeer van het algemeen belang De terugkeer van het algemeen belang : privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland / Roel Kuiper. - Eerste druk. - Amsterdam : Van Gennep, maart pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN In dit boek geeft Eerste Kamerlid Roel Kuiper een beeld van de gevolgen van de privatiseringspolitiek van de afgelopen dertig jaar, onder meer voor de NS, de KPN en de energiesector. Bedrijven werden verkocht, marktwerking toegelaten en overheidsdiensten op afstand gezet. De politiek verloor veel zeggenschap en burgers raakten gedesoriënteerd. Wat waren de cruciale momenten in het proces van privatiseren en het verzelfstandigen van overheidstaken? Wat waren de bepalende motieven? Wat waren de gevolgen voor de burger? Welke rol speelde Europa in het beleid van de verschillende kabinetten? En hoe ging het parlement om met de golf van wetsvoorstellen op dit terrein? Veranderde de politiek zelf niet van karakter? Op deze en andere vragen geeft Roel Kuiper, zich baserend op diverse onderzoeken, in dit fascinerende boek een helder antwoord. Kuiper pleit in het slothoofdstuk voor een terugkeer van het algemeen belang en doet voorstellen hoe deze terugkeer te realiseren. 17

18 Non-Fictie Nieuwe De nieuwe gemeente De nieuwe gemeente / hoofdredactie Walter van Hulst. - Den Haag : Academic Service, pagina's : illustraties ; 26 cm. - (Slow management ; Nr. 29, zomer 2014) ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : Elk kwartaal biedt Slow Management inspirerende verhalen over organiseren met ruimte voor vakmanschap, samenwerken op basis van vertrouwen, en verbinden van mensen in en om de organisatie. Telkens aan de hand van een thema. 'Slow' staat niet voor langzaam, maar is een aanduiding van oorspronkelijkheid, kwaliteit, diepgang en duurzaamheid. Geen theoretische verhalen over nieuwe modellen, maar behalve diepgravende analyses vooral vlotte reportages, interessante interviews en boeiende fotografie. Over nieuwe vormen van organiseren en gedreven mensen die laten zien dat het anders kan Hardy, E.M.J. Bestuursrecht Bestuursrecht / Mr. E.M.J. Hardy, Mr. D.W.M. Wenders. - Zesde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 15 cm. - (Boom basics). - 1e dr.: Met literatuuropgave, register. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. 18

19 Non-Fictie Aben, D.J.C. Pardon, is dat zo? Pardon, is dat zo? : vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens / D.J.C. Aben, J.M.J. Chorus, M. van der Horst, C. Kelk ; redactiecommissie: mr. A. van Amsterdam, mr. W.J. van den Bergh, mr. G.C. Makkink, mr. R.J.Q. Klomp, mr. N. van Wijnen-Vergeer. - Nijmegen : Ars Aequi Libri, [2014]. - V, 91 pagina's : ill ; 24 cm. (Prinsengrachtreeks). - Neerslag van een symposium dat op 24 april 2014 is gehouden ter ere van Rijnhard Haentjens bij gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van het Amsterdamse gerechtshof.. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : Ter ere van het afscheid van Rijnhard Haentjens als vice-president van het gerechtshof Amsterdam werd aan vier vooraanstaande beoefenaren van het strafrecht gevraagd een strafrechtelijk onderwerp te belichten dat hun bijzonder aan het hart gaat en dat de volle aandacht verdient. Het resultaat is een rijk geschakeerde verzameling opstellen over fundamentele strafrechtelijke kwesties die tot nadenken aanzetten Schols, F.W.J.M. Relatievermogensrecht Relatievermogensrecht / Prof. mr. F.W.J.M. Schols, Mr. G.A. Tuinstra. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 15 cm. - (Boom basics). - Met literatuuropgave, register. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. 19

20 Non-Fictie Wiel, B.T.M. van der Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht / Mr. drs. B.T.M. van der Wiel. - Zevende druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 15 cm. - (Boom basics). - 1e druk: Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak Kooij, P.A.C.E. van der Intellectuele eigendom Intellectuele eigendom / Mr. P.A.C.E. van der Kooij. - Derde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 15 cm. - (Boom basics). - 1e druk door R.W. Holzhauer Met literatuuropgave, register. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. 20

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Hans Erik-Jan Willem Bulthuis, Cortenraad, Productmanager directeur Digitale Diensten 22 april november 2013 2012 1 ABONNEMENTSMODELLEN BOOK DISCOVERY KORTERE E-BOOKS 2 Verticale

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Maxime.Loose@kb.vlaanderen.be @maximeloose Besluit Evidence Based HR is Een methodiek

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands Masterclass Peer-to-peer technology COLOPHON Title: Author(s): Masterclass Peer-to-peer technology Wim van der Vegt en Hubert

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Slagen als onderhandelaar

Slagen als onderhandelaar Slagen als onderhandelaar Lessen voor succesvolle deals Michael Watkins UITGEVERIJ NIEUWEZIJDS Oorspronkelijke titel:. Shaping the Game. The New Leader s Guide to Effective Negotiating. Boston: Published

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Waarderend leidinggeven

Waarderend leidinggeven Waarderend leidinggeven Alleen ga je sneller, samen kom je verder Meerkat Rob van der Loo & Niels Tekke Woensdag 25 november Meerkat Snelheid geven aan wezenlijke verandering Begeleiding van team- en organisatiegroei:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Wat verstaan we daaronder? SOK-congres 2 december 2016 1 De ruimte die mensen hebben om alleen of samen met anderen invloed uit te oefenen

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Weconomics. Paul Bessems

Weconomics. Paul Bessems Van organisaties naar organiseren Weconomics een nieuwe kijk op samenwerken en delen Paul Bessems Vereniging SOD 12-12-2013 Paul Bessems Nieuwdenker www.paulbessems.com paul.bessems@gmail.com 06 20 30

Nadere informatie

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Theo Thomassen Universiteit van Amsterdam - - Theo Thomassen, Universiteit van Amsterdam, Media Studies

Nadere informatie