12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober 2011. Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring"

Transcriptie

1 Deze keer in Tango: oktober 2011 Informatieblad voor het personeel van Tangent 10. De Dirigent opende feestelijk op 22 september 12. Springen, vliegen, duiken... avontuurlijke bezigheden van Wichelroede-leerkracht 17. De Kring muzikaal begin van het nieuwe schooljaar 12/1 Informatieblad voor het personeel van Tangent

2 Inhoud 2. Van de redactie 3. Kort nieuws 3. Column 4. Charles Dams, vz CvB 6. Zelfevaluatie: van goed naar beter 8. De Prinsenbosschool is veranderd! 9. Kort nieuws 10. Rondleiding in nieuwe Regenboogschool 12. Canyoning (en meer) met Angeliek Vermeer 13. Tip van Monique van Loon 14. Coaches klaar voor klus 16. Kort nieuws 16. Uitgelicht: Jessica Lambooij 17. Kort nieuws 18. Ervaringen cursus Mindfulness 19. Personalia 19. Kort nieuws 24. Prikbord 24. Colofon Van de redactie Het personeelsblad van Tangent begint met dit nummer aan zijn twaalfde jaargang. Precies vijf jaar geleden stond voor het eerst mijn naam in de colofon. Sindsdien is er nauwelijks een uitgave van Tango verschenen waarin geen melding is gedaan van ontwikkelingen rondom bouw- en verbouwactiviteiten van Tangent-scholen. In het eerste nummer waaraan ik mijn medewerking verleende deden we verslag van de opening van De Vlashof. Sindsdien passeerden feestelijke openingen van nieuwbouw voor De Lochtenbergh, Stelaertshoeve en De Kleine Akkers de revue. Den Bijstere en Rennevoirt bouwden peuterspeelzalen. Berkeloo, De Vlashof, Prins Bernhard en d n Hazennest waren uit hun jasje gegroeid en bouwden nieuwe lokalen. Afgelopen maand was er weer een hoogtepunt op huisvestingsgebied: mfa De Dirigent, met als onderdeel daarvan bs De Regenboog, werd feestelijk geopend. Natuurlijk nemen we de Tango-lezers mee op een rondleiding door het mooie schoolgebouw. Langzamerhand komen we voor wat betreft bouwactiviteiten in rustiger vaarwater. Twee scholen staan nog op de rol voor nieuwbouw. St. Caecilia had volgens de aanvankelijke planning nu al een jaar geleden verhuisd moeten zijn. Door voortdurende perikelen rondom grondverwerving is nog niet eens duidelijk wanneer met de bouw gestart zal worden. Toch gloort er nu weer wat licht aan de horizon. Ook De Kring krijgt een nieuw schoolgebouw, maar zit nog in de aanloopfase van het realisatietraject. Verder in deze Tango een nadere kennismaking met onze nieuwe Collegevoorzitter, Charles Dams. Uitleg over het Kijkwijzer-traject, een methode van zelfevaluatie waar alle scholen het komend schooljaar mee te maken krijgen. Ook weer een gesprek met een collega met een niet-alledaagse hobby. Ga het allemaal ontdekken. Veel leesplezier! Marijke van Oploo Kort nieuws Studiedag 2012: Onderwijs en ICT Op 1 februari 2012 worden alle personeelsleden weer uitgenodigd voor de tweejaarlijkse studiedag van Tangent. Deze keer is gekozen voor een thema: Onderwijs en ICT. Door middel van een vragenlijst zijn inmiddels de wensen voor workshops geïnventariseerd. ICT neemt een steeds grotere plaats in. Het is niet meer weg te denken in onze dagelijkse lespraktijk: vele krijtborden zijn inmiddels vervangen door digitale borden en onze leerlingadministratie en leerlingvolgsystemen zijn geautomatiseerd. Op vele scholen zijn de rapporten al gedigitaliseerd, nieuwe methodes hebben veel software, al dan niet in webbased uitvoering, de leerkrachtassistent in digitale vorm, native speakers bij een methode Engels, enz. Sociale media zijn niet meer weg te denken in de maatschappij, mobieltjes, facebook, twitter, hyves, we worden er dagelijks mee geconfronteerd Maar hoe gaan we ermee om? Houden we alles buiten de klas? Of maken we er dankbaar gebruik van als een vorm van communicatie? Door veel collega s worden deze ontwikkelingen als een zegen ervaren en kan het niet snel genoeg gaan, anderen zien het als een ramp: voor hen is het nauwelijks bij te benen. Waarschijnlijk is het verschil in kennis en vaardigheden ook nergens zo groot als in de ICT. Redenen te over om ICT als thema centraal te stellen. Wij zijn te gast in de mfa De Symfonie van basisschool Stelaertshoeve. Zij zullen, in samenwerking met De Twern, hun deuren openstellen. Na een inspirerende inleiding zullen er workshops gehouden worden. Daarna presenteren wij een zo breed mogelijk aanbod van workshops: voor de beginner én voor de gevorderde, voor onderbouw én bovenbouw. Wij zullen iedereen tijdig informeren over de diverse workshops, waarop ingetekend kan worden. Zo hopen wij ook dit schooljaar weer een studiedag op maat te kunnen aanbieden! Wij houden jullie op de hoogte. Namens de werkgroep studiedag, Hans Coninx Ad Mayen viert 40-jarig jubileum Op 1 augustus was Ad Mayen, leerkracht van De Wichelroede, veertig jaar werkzaam in het onderwijs. Hij begon zijn loopbaan in 1971 één week voor de zomervakantie in de eerste klas van basisschool St. Caecilia in Berkel- Enschot. Het was een tijdelijke benoeming, dus na de vakantie verkaste hij naar De Lochtenberg in Tilburg- Noord. Daar ging hij lesgeven in de vierde klas. Een jaar later volgde de St. Petrusschool in Udenhout. Op die school is hij nog steeds te vinden: de naam veranderende verschillende keren, maar Ad bleef. Hoewel Ad de akte MO-B sociale pedagogiek op zak heeft, is hij het basisonderwijs trouw gebleven. Ik kan de kennis die ik tijdens mijn studie verworven heb goed kwijt bij het begeleiden van groepen leerlingen, zegt hij zelf. P.S. : Volgend jaar viert de jubilaris weer een feestje. Op 1 augustus is Ad veertig jaar leerkracht op De Wichelroede. Zijn collega s zullen er terdege rekening mee houden. Peter Vervloed Slimstraat 7> Prinsjesdag Dinsdag 22 september, mijn agenda vertoont aan het eind van de dag een korte notitie: column voor de Tango schrijven. Dan realiseer ik me plotseling dat het vandaag de derde dinsdag van september, dus Prinsjesdag, is. Ik besluit om onmiddellijk aan die column te beginnen: ik ben niet van plan mijn humeur of de teneur van deze column te laten verpesten door wat er straks over Nederland en het Nederlandse onderwijs uitgestort wordt. Mijn kennismaking met Tangent en mijn ronde langs alle scholen hebben mij het beeld geschetst van een organisatie in beweging (om maar eens een eufemisme te debiteren), waar allerlei hele interessante ontwikkelingen laten zien in wat voor rap tempo onderwijs in z n algemeenheid, en Tangent in het bijzonder, professionaliseert. Met name de ontwikkeling naar een kwalitatief hoogwaardig systeem van kwaliteitszorg maakt dat we een werkelijk professionele cultuur ontwikkelen, waarin we, op termijn, onze eigen plannen maken, daarbij onze eigen doelen formuleren, die middels zelfevalua tie zelf checken en vervolgens via een audit de puntjes op de i (laten) zetten. Als we dan in- en extern verantwoording afleggen, kan het personeel van Tangent met recht zeggen: Wij zijn professionals en zo willen we ook behandeld worden. Kijk, en het trotse gevoel waarmee ik langs al die scholen getrokken ben, wilde ik nu niet laten overschaduwen door wat er aan bezuinigingsmaatregelen op ons af komt. Diezelfde professionele organisatie doet er m.i. wijs aan (na overal waar dat mogelijk is uit te hebben gelegd dat deze bezuinigingen ten koste van de kwaliteit van ons onderwijs gaan!) vooruit te kijken en te anticiperen op wat er komt. Wat weten we nu zeker en hoe kunnen we daarop preluderen? Moderne onderwijsorganisaties kijken naar buiten, analyseren de samenleving waarin zij opereren en bepalen met inachtneming van de doelgroep hun onderwijskundig handelen. Dat betekent dat vernieuwingen niet meer achter de tekentafel worden bedacht en vergezeld van heel veel euro s en onderwijsbegeleidingsdiensten in het veld gedropt worden, maar voortkomen uit de onderwijsorganisaties, getoetst door wetenschappelijke instellingen, als ontwikkelingen die onderwijs toekomstbestendig maken. Ik realiseer me dat mijn verhaal nog voor een deel toekomstmuziek is. Tegelijkertijd helpt dit beeld van de onderwijsorganisatie in de nabije toekomst mij wel de teneur van de troonrede en de miljoenennota te relativeren en te blijven geloven in de kracht van organisaties als Tangent. Charles Dams 2 3

3 Onderwijsmens in hart en nieren Charles Dams, vz CvB Het kennismakingsgesprek met Charles Dams op het kantoor van Tangent begon wat hectisch, of eigenlijk begon het niet. De afspraak die ik met hem gemaakt had, liep niet synchroon met zijn agenda en dat had weer te maken met de digitale snelweg, waaraan nog wat werkzaamheden verricht moesten worden. Het gevolg laat zich raden: files. Toch lukte het Charles dusdanig te schuiven in zijn agenda dat er ruimte overbleef voor een turbointerview. Het woord is aan Charles Dams. In het verleden heb ik me veel beziggehouden met de aansluiting tussen het VMBO en het MBO. In het Groen College in Goes kreeg ik bijvoorbeeld de opdracht het VMBO en het MBO wat nader tot elkaar te brengen. De twee opleidingen waren namelijk ondergebracht in één gebouw, maar CV van Charles Dams Geboren op 5 juli 1955 in Helmond. Burgerlijke staat getrouwd met Cia Jansen; ze hebben twee kinderen. Woont in Hilvarenbeek. Opleiding Nederlands en geschiedenis in Nijmegen, onderwijskunde aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. Carrière (een selectie) leraar Nederlands MEAO, directeur Norbertusmavo te Tilburg, directeur Groenschool in Den Bosch, voorzitter van Centrale directie van Midden-Brabant College, voorzitter van het bestuur van Stichting De Oude Vrijheid (stichting voor primair onderwijs in Hilvarenbeek en omstreken), voorzitter van Centrale directie van het Kandinsky College in Nijmegen. Huidige werkkring vanaf 1 augustus 2011: voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Tangent. deden niets samen. Er zat een symbolische muur tussen. Wat ik daar geprobeerd heb, was redelijk revolutionair: ik heb van de leerwegen van het VMBO en de niveaus van het MBO eenheden gemaakt. Die didactische reorganisatie was al een eind op de rails, toen bleek dat er verborgen problemen waren. Er moesten harde noten gekraakt worden om mijn opdracht tot een goed einde te brengen. Het was, misschien wat zwak uitgedrukt, heel leerzaam. Als voorzitter van de Centrale Directie van het Midden-Brabant College was ik belast met de portefeuilles Onderwijs en Personeel. Daar is ook mijn interesse in wat kwetsbare kinderen ontstaan. Zeventig procent van de leerlingen van het Midden- Brabant College heeft namelijk een LWOO-indicatie. Hoewel het VMBO het niet voor elkaar krijgt zijn imago te verbeteren, heb ik aan de binnenkant gezien wat voor fantastisch werk daar gedaan wordt. Ook heb ik in een denktank van het ministerie over LWOO gezeten. Zenuwen Toen ik de vijftig gepasseerd was, dacht ik: als ik nog een keer iets anders wil, moet ik het nu doen. Zo langzamerhand komt namelijk het moment dichterbij waarop men zich in de sollicitatiecommissie afvraagt: hoe oud is die man eigenlijk? Ik ben toen voorzitter geworden van de Centrale Directie van het Kandinsky College, een scholengemeenschap van basisgerichte leerweg tot tweetalig gymnasium. Ik heb daar drie jaar mijn werk gedaan, maar ik zocht gaandeweg meer uitdaging. De gedachte daarachter was: waar kan ik al mijn ervaring inzetten en tóch nieuwe dingen doen? Een vriend zette me op het spoor van Tangent. Voor de eerste keer van mijn leven vroeg ik me af: als dit mijn laatste baan is, wil ik die dan echt? Ik heb links en rechts geïnformeerd en mijn enthousiasme groeide. Na de eerste gespreksronde was ik hartstikke geestdriftig. Vervolgens werd ik zenuwachtig. Misschien willen ze me helemaal niet, maalde het door mijn hoofd. Indrukken Ik werk hier nu enkele weken en mijn enthousiasme wordt niet minder. Stichting Tangent is een professionele, stabiele organisatie. Ik heb zelden een organisatie gezien waarin kinderen en onderwijs zo centraal staan. Bovendien hebben mijn voorgangers voor een uitstekende financiële situatie gezorgd, waardoor we best wat vet op de botten hebben. Ik zie teveel organisaties waar lumpsum financiering ervoor gezorgd heeft dat het net lijkt of de organisatie er alleen maar is om geld te verdelen. Dat is bij Tangent zeker niet het geval. De afgelopen tien, twaalf jaar heeft onderwijs het financieel redelijk goed gehad. Natuurlijk zijn we nooit tevreden, maar als je ziet hoeveel geld er naar onderwijs gegaan is, hoeven we eigenlijk niet te mopperen. Misschien is mijn oordeel wat gekleurd door mijn ervaring uit het voortgezet onderwijs, want dat werd wat ruimer gefaciliteerd dan het basisonderwijs. Maar ik ben ervan overtuigd dat bezuinigen niet alleen met koud saneren hoeft. Als we beter naar de middelen moeten kijken, kunnen we hopelijk creatieve oplossingen vinden. Het is wel lastig dat de bezuinigingen samenvallen met een licht terug lopend leerlingenaantal. Op het moment dat de leerlingenaantallen stabiliseren en we dus een betere meer jaren prognose kunnen maken wat betreft financiën, zal de situatie zich ten goede keren. Door maatregelen als het toepassen van payrolling proberen we te voorkomen dat Tangent nieuwe contractuele verplichtingen aangaat, om zodoende werkgelegenheid voor personeel dat al bij Tangent werkt veilig te stellen. Conclusie: ik maak me zorgen over de korte termijn, maar op langere termijn zie ik het goed komen. Kindgericht De kwaliteit van het onderwijs mag niet leiden onder wat we aan geld moeten inleveren. Ik ben aangenaam verrast door de mate waarin de scholen van Tangent meedenken over opbrengstgerichtheid. Ik zie dat heel veel medewerkers inzien dat we verplicht zijn om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. Alles wat in een onderwijsorganisatie gebeurt, moet daarop gericht zijn. Dat zegt iets over onze taakgerichtheid, dat zegt iets over de manier waarop we onderwijs in moeten richten, dat zegt iets over gebouwen en financiën. Dat zegt bovenal iets over hoe ongelooflijk belangrijk goed personeel is. Mijn ervaringen in Zuid-Afrika hebben me geleerd dat je best kunt lesgeven met beperkte middelen, maar dat het niet kan zonder goed personeel. Passies Mijn grootste passie is literatuur. Ik gebruik zeker de vakanties, maar beslist niet alléen de vakanties om goede boeken te lezen. Elke dag sluit ik af met lezen. De grootste slaapkamer bij mij thuis heb ik ingericht als bibliotheek. Ook in de huiskamer heb ik een leeshoek. Ik leen nooit boeken, ik koop ze. Dat neemt flinke proporties aan. Mijn interesse is heel breed, maar in mijn top 5 staan zeker auteurs als Gabriel García Márquez en Mario Vargas Llosa, die met hun epische vertellingen een eigen wereld kunnen creëren, waarin ik me als het ware kan onderdompelen. Ik luister graag naar klassieke pianomuziek, hoewel ik de minimal pianomusic van bijvoorbeeld Philip Glass ook heel interessant vind. Een andere grote passie van mij is koken. Ik ben een fanatiek amateurkok. Ik vind het heerlijk om vrienden uit te nodigen en samen de hele dag in de keuken te staan. Mijn voorkeur gaat uit naar de meer robuuste keuken: stoofpotten. Sporten doe ik niet, maar ik werk fanatiek in de tuin. Ik ben geen doorgewinterde tuinier, maar in die fysieke arbeid kan ik me heerlijk ontspannen. Vakantie Ik hou van luie vakanties in Italië of Spanje met weinig mensen om me heen, een schaduwrijk plekje om te lezen en een mooie stad in de buurt. Maar eerst ga ik het maximale uit mezelf halen in dienst van Tangent. Peter Vervloed 4 5 5

4 Tangent inspecteert eigen onderwijs Zelfevaluatie: van goed naar beter! In het schooljaar hebben alle groepen van de basisscholen Den Bijstere en Prins Bernhard bezoek gekregen van een managementlid van de school en een extern deskundige. In iedere groep werd aan de hand van een zogenaamde Kijkwijzer onderzoek gedaan naar de pedagogische en didactische vaardigheden van de man of vrouw voor de klas. Dit schooljaar wordt zo n onderzoek op de andere Tangentscholen uitgevoerd. Lees er meer over... De Inspectie van het Onderwijs heeft in de voorbije jaren zijn aanpak aangepast. Voorheen werden de scholen op regelmatige basis bezocht door een inspecteur. Daar is verandering in gekomen. Op het moment dat scholen voldoen aan alle gestelde eisen, rangschikt de Inspectie ze in de categorie basisarrangement. Dat wil zeggen dat nog maar ééns per vier jaar een inspecteur een schoolonderzoek uitvoert. Niet dat de Inspectie de zaken nu op z n beloop laat: het bevoegd gezag van de scholen wordt direct verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van de scholen. Het College van Bestuur krijgt jaarlijks de Inspectie op bezoek om de resultaten van elke school toe te lichten. Het controle-instrument moet intern uitgevoerd worden, in plaats van door een externe controleur. Al onze scholen vallen onder het basisarrangement. Dat is een prachtige situatie, waar we gerust trots op mogen zijn. Natuurlijk willen we de kwaliteit van het onderwijs duurzaam borgen. We hebben daarom in ons Strategisch Beleidsplan ingezet op het werken met een kwaliteitszorgsysteem, waarmee het onderwijsleerproces geëvalueerd wordt. Scholen moeten leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs via adequate kwaliteitszorg. Binnen twee jaar willen we bereiken dat Tangentscholen zijn toegerust om planmatig en systematisch zelfevaluatie vorm te geven. In het afgelopen jaar is al hard gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijskundig leiderschap van de managementteams. Bovendien is er via verbeterplannen gewerkt aan de koppeling van opbrengstgericht en planmatig werken. De volgende stap is te komen tot duurzame verandering via zelfevaluatie. Hierbij is de betrokkenheid van alle lagen van de organisatie een cruciale succesfactor. Kijkwijzer Op basis van deze doelstellingen zijn we aan de slag gegaan. In mei 2010 diende Tangent in het kader van Research en Development bij de PO- Raad een subsidie-aanvraag in om een scholingstraject op te kunnen zetten. De aanvraag werd gehonoreerd en Theo Lansu van Advies- en Managementbureau BMC startte het begeleidingstraject. In samenwerking tussen BMC en de Beleidscommissie Kwaliteitszorg is een pedagogischdidactische Kijkwijzer samengesteld, gebaseerd op de competenties van de leraar, de kwaliteitseisen van de inspectie en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over effectief onderwijs. Deze Kijkwijzer is besproken met de directeuren en vastgesteld. Basisscholen Den Bijstere en Prins Bernhard zijn de eerste scholen waar een nulmeting, een integrale analyse van de eigen school, is uitgevoerd. Onder begeleiding van een externe expert hebben de leden van het managementteam geleerd methodisch te kijken naar de eigen organisatie met behulp van de Kijkwijzer. Alle groepen zijn bezocht door een MT-lid en een extern deskundige. De scholen hebben vervolgens een uitvoerig rapport ontvangen van de extern deskundige. Hieruit kunnen leeropbrengsten worden verklaard vanuit de resultaten op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen, leerstofaanbod en leerlingenzorg. Vervolgens maakt de school een plan van aanpak om de kwaliteit in de school te verbeteren en te borgen. Door deze handelwijze verzekert Tangent zich ervan dat de kwaliteit van het onderwijs van de scholen sys tematisch en objectief wordt onderzocht. Dit biedt een garantie voor de schoolopbrengsten en levert een goede verantwoording aan de Inspectie op. Directies van scholen zijn beter in staat onderwijskundige veranderingen in de school door te voeren en de resultaten ervan te monitoren. De praktijk In de loop van het schooljaar zullen alle andere Tangentscholen het Kijkwijzer-traject doorlopen. Een goede reden om Wim Luijten en René Los, directeuren van Den Bijstere en de Prins Bernhardschool, te vragen naar hun ervaringen. Naar hun mening was het vaststellen van de nulmeting een gedegen proces. De school heeft vooraf allerlei documenten aangeleverd: jaarplan, schoolgids, schoolplan, trendanalyses, kwaliteitsmeting, Inspectierapport, etc. Is zo n onderzoek spannend voor de leerkrachten? Wel enigszins, maar dat is een Inspectieonderzoek ook. En het wordt altijd wel anders ervaren als de directeur achter in de klas gaat zitten om een les te bekijken, dan dat hij binnenloopt om iets te vragen. Er werden lesobservaties uitgevoerd in de kernvakken Nederlandse taal (inclusief lezen), rekenen en wiskunde. Het doel van deze observaties is naast het systematisch verzamelen van informatie over het primaire proces, de school vertrouwd maken met een uitgebreide aanpak van klassenconsultaties. De observaties werden uitgevoerd door twee duo s, elk bestaande uit een expert van BMC en een lid van het managementteam van de school. Het invullen van de Kijkwijzer tijdens zo n observatie was een hele klus. Tijdens een les van een half uur moeten maar liefst tien pagina s met te beoordelen situaties, vaardigheden, observaties en conclusies worden ingevuld. Dat is iets waaraan je moet wennen, en vooral, wat je moet leren. Analyses Er worden negen indicatoren onderzocht: pedagogisch handelen, effectief benutten van de onderwijstijd, taakgerichte werksfeer, duidelijke uitleg, strategieën voor denken en leren, systematisch volgen van vorderingen, afstemming instructie en verwerking, actieve betrokkenheid van de leerlingen en verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het leerproces. De waarderingen voor deze indicatoren leiden uiteindelijk tot een matrix, waarin de score in kleurvakken (rood of groen) wordt aangeduid. Dat geeft al snel een indruk van de stand van zaken op school. Veel belangrijker is echter de gedetailleerde toelichting die aan de school verstrekt wordt. De matrix is anoniem: het gaat om een beeld op schoolniveau, en niet om het beoordelen van individuele leerkrachten. Tijdens de evaluatie van deze onderzoeken zijn alleen de beoordelingen van de BMC-experts gebruikt. Het is de bedoeling dat tijdens dit leertraject de managementleden leren kijken met de ogen van de BMC-trainers, met de ogen van een inspecteur. Volgens de beide directeuren zal dat doel nog wel wat meer training vergen, vanwege het grote aantal observaties met bijbehorende waardering in heel korte tijd. Wel zien zij absoluut de grote waarde van de schoolanalyse. Haarscherp wordt duidelijk wat goed gaat en waaraan gewerkt moet worden. Ook komen conclusies boven tafel die eigenlijk voor de hand liggen, maar toch niet opgemerkt zijn. Bijvoorbeeld: maak gebruik van elkaars talenten en expertises! Objectief Het is absoluut moeilijk om heel kritisch naar je eigen organisatie te kijken. Je bent zo gewend aan hoe het gaat, dat dingen die een ander meteen opvallen, je soms zelf niet ziet. Tijdens dit gesprek ontstaat dan ook het goede idee om gebruik te maken van de grote Tangent-organisatie: als managementleden van verschillende scholen samen een evaluatie-onderzoek uitvoeren, zal de uitkomst nog objectiever zijn dan wanneer dat alleen met interne deelnemers plaatsvindt. Dat is nu nog toekomstmuziek, want daarvoor zullen er veel meer getrainde MT-leden moeten zijn. Concluderend mag gesteld worden dat de ervaringen van deze scholen heel positief zijn. Bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, zijn alleen maar winnaars. Jan van Esch, Marijke van Oploo 6 7

5 Uitspraak van Gerechtshof heeft grote invloed op asielzoekersonderwijs De Prinsenbosschool is veranderd! Kort nieuws Een leerkracht als payroller Wat betekent payrollen? Dat wil zeggen dat je een andere juridische werkgever hebt dan die waarvoor je werkzaamheden uitvoert. Heel concreet: je bent als leerkracht werkzaam op een van onze basisscholen, maar je wordt betaald door een andere werkgever dan Tangent. Je hebt dan eigenlijk te maken met twee werkgevers: één die je salaris betaalt - de payrollorganisatie - en een werkgever die de opdrachten voor je werkzaamheden verstrekt, in dit geval één van de Tangent-basisscholen. Vrijdag 8 juli, bijna uur. De leerkrachten lopen nog druk spullen uit te delen. Alles moet mee naar huis, want op onze school weet je niet of je als leerling er na de vakantie nog zult zijn. Daar hangen nog schoenen en van wie is deze jas? Het was het afgelopen jaar een komen en gaan van kinderen. Op school stroomden er ongeveer 250 kinderen in en uit. Er zijn dan ook wel wat onbekende jassen die aan de kapstok achterblijven. Van een paar kinderen nemen we al echt afscheid, maar van een 30-tal weten we dat nog niet. Dan is het zover: de bel gaat en de vakantie is begonnen. Het is maandag 22 augustus even voor 9.00 uur. De leerkrachten lopen weer druk heen en weer, deze keer om de laatste zaken te regelen voor de start van het nieuwe schooljaar. Dan allemaal naar buiten en kijken welke kinderen er zijn gekomen. Er volgt een grote verrassing, want in de vakantie vertrokken nog 26 kinderen. We hebben dus nog maar 4 oude leerlingen over. Maar dat is niet onze grootste verandering! POL en GLO De afgelopen 16 jaar ontvingen we op Prinsenbos 4600 kinderen die, rechtstreeks uit het buitenland afkomstig, bij ons Nederlands kwamen leren. Een traject waarin we zijn gespecialiseerd en dat ons helemaal in de vingers zit. Net voor de vakantie is ons schoolplan voor de komende 4 jaar gereed gekomen. En ook het zorgplan van de school is grondig vernieuwd en klaar voor de start, maar de nieuwe kinderen vragen iets heel anders! Met ingang van het nieuwe schooljaar vangen we op de Prinsenbosschool een tweetal groepen leerlingen op. Een groep POL-leerlingen, die rechtstreeks uit het buitenland komen en voor een viertal weken bij ons op school zijn. In een Proces Opvang- Locatie (POL) zitten asielzoekers die in de eerste fase van de asielprocedure zitten. Na zes weken is bij hen veelal bekend of ze wel of niet in Nederland mogen blijven en zetten ze hun procedure in Nederland voort op een ander centrum. Voor hen is onze school veelal de eerste korte kennismaking met het onderwijs en de Nederlandse Taal. De tweede groep is de groep GLOleerlingen, waarvan de ouders in Nederland meestal zijn uitgeprocedeerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) opdracht gegeven om asielzoekende gezinnen met minderjarige kinderen zonder recht op opvang, onderdak te bieden in zogenaamde gezinslocaties. Dit als gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 11 januari De uitspraak geeft aan dat asielzoekergezinnen met minderjarige kinderen onderdak moeten krijgen, ondanks dat zij geen recht meer hebben op opvang. De opvang voorziet in een sober voorzieningenniveau en specifieke aandacht voor de kinderen. COA verzorgt nu voor deze groep in Gilze en Katwijk de nieuwe vorm van opvang. Een en ander is in de vakantie definitief geworden, dus onze aanpassing zal in de komende weken moeten plaatsvinden. Grote verandering Voor ons als leerkrachten op de Prinsenbosschool betekent dit nogal wat. De nieuwe groep kinderen is nog aan het groeien. De komende maanden verwacht men van 100 naar 300 opvangplaatsen te gaan. Onze schoolorganisatie moet afwachten wat dit precies voor ons gaat betekenen. Wat ons na de eerste dagen opvalt, is dat de verschillen groot zijn binnen dezelfde leeftijdsgroep(en). Er zijn kinderen, die in 2001 in Nederland zijn geboren en hier op reguliere basisscholen hebben gezeten. En er zijn kinderen die sinds september 2010 in Nederland zijn en die de taal nog niet machtig zijn. Twee voorbeelden van de door ons waargenomen verandering: gebruikten we voor de vakantie bij de kleuters gebaren om duidelijk te maken dat de roller bij de klei niet bedoeld is om te timmeren, nu treffen we een leerling aan die tegen een ander kind zegt: Je moet er niet mee timmeren, dat is om te rollen. Of de leerkracht, die voor de vakantie druk bezig was een leerling van elf jaar de Nederlandse woorden een, twee, drie te laten uitspreken en te koppelen aan de juiste aantallen. Haar wordt nu ook gevraagd hoe je de decimale getallen uitspreekt en op de juiste volgorde zet. Daarnaast zullen er ook verschillen zijn ten aanzien van het sociaal emotionele aspect. Uitgeprocedeerd zijn, terug naar je land moeten, hier blijven terwijl het niet mag, je ongewenst voelen... De impact van dit alles kan zeker van invloed zijn op de ontwikkeling van de kinderen. Ook hieraan zal nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed. Het zal de komende weken flink wat inspanning van ons vragen om grip te krijgen op de geheel nieuwe situatie. Een situatie, die ook voor COA nieuw is en wat betreft de toekomst en de (re)acties van ouders, kinderen en politiek vast gevolgd zal worden door..? Lilly, Leonardo, Aisha, Ali: ze zijn begonnen op de Prinsenbosschool. Wij volgen! Toch is dit alles slechts de start van een misschien wel heel nieuwe droom. Verrassende gebeurtenissen Het is nu 15 september en we moeten af en toe in onze arm knijpen. De nieuwe droom lijkt regelmatig op te lossen in de verrassende gebeurtenissen, die er nog steeds plaatsvinden op onze school. Fijn, dat je als collega s zaken kunt delen en zo samen de juiste richting zoekt. Paul Evers, locatieleider Prinsenbosschool Ton van Gurp, directeur De Wildschut Waarom heeft Tangent besloten om nieuwe contracten voor personeelsleden te payrollen? De aanleiding daarvoor ligt in het dalende leerlingenaantal binnen onze stichting. Daardoor hebben we minder inkomsten vanuit het Rijk en kunnen we minder personeel betalen. Maar soms komt het voor dat een school toch een tijdelijke vacature moet invullen. Dan wordt een keuze gemaakt voor payrolling. Op deze manier kan de school zijn tijdelijke vacature invullen, kunnen we toch een tijdelijke baan aan iemand verstrekken en bouwen we geen verplichtingen op aan personeel. Een win-win situatie voor iedereen! We hebben OSG HR&D ingehuurd als payrollorganisatie. Dat is de juridische werkgever van het personeelslid dat via payroll wordt uitbetaald. Een leerkracht die via payroll bij Tangent werkt heeft precies dezelfde rechten en plichten als een medewerker die in dienst is bij Tangent, geheel conform de CAO-Primair Onderwijs. Milo Bernard 8 9

6 Basisschool De Regenboog is eindelijk verhuisd Haast té mooi om waar te zijn! De school heeft uitzonderlijk veel geduld moeten uitoefenen, maar eindelijk is dan toch de nieuwbouw opgeleverd. Op 22 september werd de school feestelijk geopend, maar voor de grote drukte losbrak, was er al gelegenheid om rond te kijken. Ruim vóór de officiële opening krijg ik een uitgebreide rondleiding van Wim Scheffers en Cock Dusée, directeur en adjunct-directeur van De Regenboog. Ze zijn terecht bijzonder trots op de nieuwe accommodatie. De Tangent-school is gesitueerd aan de rechterzijde van het bijzonder vormgegeven gebouw. Aan de linkerkant is de islamitische school Aboe El Chayr gevestigd. Op de begane grond zijn de scholen gescheiden door de ruimtes van Thebe, Kinderstad en de Brede School, maar op de eerste verdieping komen ze bij elkaar door de aanwezigheid van vier wissellokalen en enkele spreekkamers, die naar behoefte door beide scholen gebruikt kunnen worden. Eén van die lokalen is ingericht als vergaderruimte en wordt door De Regenboog gebruikt voor teamvergaderingen. Via een chique balie kun je je melden voor een bezoek aan De Regenboog. De conciërge had voorheen een ruimte die meer leek op een werkplaats en moet nog wennen aan zijn nieuwe kantoor. Beneden zijn de onderbouwklassen. De kleuters kunnen vanuit hun klas door een eigen deur naar buiten om op de speelplaats te spelen. De juf kan via een raampje tussen de klas en de hal van de naastgelegen toiletruimte een oogje houden op kleuters die daarheen gaan. Ook op de begane grond is een verdiept aangelegde speelzaal. De blauwe vouwdeuren die de ruimte begrenzen kunnen open, en dan is er opeens met de naastgelegen ruimte een aula, compleet met podium, spotlights, en projectiemogelijkheden. Naast de aula ligt de ruime personeelskamer mét keuken. In een hoekje is nog een extra werkplek beschikbaar voor bijvoorbeeld stagiaires. Op de eerste verdieping is een documentatiecentrum ingericht. Daar staan tien pc s, maar nog vóór oplevering werd al besloten in de lange gangen veel meer werkplekken te maken. De school heeft taalontwikkeling hoog in het vaandel, dus overal op de gangen staan kasten met boeken. Boven zijn de klassen voor midden- en bovenbouw. En, tot groot genoegen: een invalidentoilet met douchegelegenheid. In de knikken in het gebouw zijn zone-scheidingen met beveiligde deuren aangebracht. Daaromheen zijn kantoren, spreekkamers, ruimtes voor remedial teaching en voor IB-ers. Vaak zijn die kamers grillig gevormd, en het was dan ook een uitdaging om ze bruikbaar in te richten. Nog een verrassing op de eerste verdieping: een prachtige gymzaal met volwassen afmetingen! Het gebouw is hypermodern afgewerkt en ingericht. De uitgebreide beveiliging is complex, en niet voor het eerst gaat soms per ongeluk het alarm af! De vele - opvallend grote - ramen zijn niet voorzien van zonwering, omdat het glas zelf zó zon- en warmtewerend is dat dat niet nodig moet zijn (met spanning wordt de volgende zomer afgewacht). In het hele gebouw is een klimaatbeheersingssysteem aangelegd wat de temperatuur reguleert. Bij de ramen branden de lampen minder fel dan aan de gangkant. De lampen gaan vanzelf aan bij het betreden van een ruimte en gaan weer uit als er geen beweging meer gesignaleerd wordt, kranen in de toiletten stromen bij gewenst gebruik vanzelf en sluiten weer af, er komen ideale hoeveelheden zeep uit de pompjes. Overal is draadloos internet, alle lokalen hebben touch screens en zijn optimaal ingericht met meubels van Klassehout. De school presenteert zich nu geloofwaardig: een excellente school in een excellent gebouw! Marijke van Oploo 10 11

7 Actief in de klas, de gymzaal en de bergen Canyoning (en meer) met Angeliek Vermeer Ze geeft drie dagen les in groep acht van basisschool De Wichelroede. Vervolgens hijst ze zich in haar trainingspak en gaat ze nog twee dagen gymles geven aan de groepen 3 t/m 8 van dezelfde basisschool. Nog tijd over? Jawel. Maar niet om lui op de bank te gaan liggen. Lees verder, en probeer haar bij te houden Als kind moest Angeliek op een of andere manier haar energie kwijt. Gelukkig werd het de ene manier: sporten. Het begon met judoën. Al snel deed ik mee aan wedstrijden op een vrij hoog niveau, geeft ze zelf aan. Daarnaast kwam al gauw tennissen in beeld en natuurlijk voetballen. Op 1 juni 1969 werd in Udenhout de damesvoetbalvereniging The Twinkle Stars opgericht. Deze mededeling zou hier beslist niet op zijn plaats zijn, ware het niet dat Angeliek jarenlang in de voorhoede van het eerste elftal gevoetbald heeft en later ook nogal wat activiteiten voor de pupillen van deze vereniging georganiseerd heeft. Deze leerlinge van basisschool De Wichelroede (ja, dezelfde) wist haar vrije tijd dus ruim in het vullen met sport en nog eens sport. Past die pet ons allemaal? Na de basisschool ging Angeliek naar de MAVO en stroomde ze door naar de HAVO. Toen moest ze een vervolgopleiding kiezen. Voor Angeliek was het al duidelijk dat het geen puur theoretische opleiding moest worden, want stilzitten bleek niet haar sterkste kant. Nu kreeg ze de kans haar sportieve invulling van haar vrije tijd voor een deel te verleggen naar een beroep. Angeliek koos voor het brugjaar van de politieacademie. Natuurlijk werd daar veel sport aangeboden, maar ze kwam er snel achter dat het niet haar ding was. Ik zag mezelf niet met een streng gezicht onder mijn blauwe pet een bekeuring uitdelen voor fietsen zonder achterlicht, zegt ze hier zelf over. Ik wilde iets positiefs doen met mijn sportieve kwaliteiten. ALO Een voor de hand liggende stap volgde: Angeliek deed praktisch toelatingsexamen voor de Academie Lichamelijke opvoeding in Tilburg. Ik moest zwemmen, softballen, turnen en bewegen op muziek, lacht ze. Dat was wel wat anders dan wat ik op het voetbalveld gewend was. Maar ik werd aangenomen. Haar eerstejaars stage en haar LIOstage liep ze op basisschool De Wichelroede (ja, dezelfde). Tijdens de opleiding was het voor Angeliek snel duidelijk geworden dat ze geen gymlessen zou gaan geven in het voorgezet onderwijs. In tegenstelling tot de basisschool kreeg ze te vaak matig gemotiveerde leerlingen in de les. Het is gewoon mijn doelgroep niet, relativeert zij haar slechte ervaringen. PABO Daar Angeliek vreesde in het basisonderwijs geen fulltime baan te kunnen krijgen als gymdocente, besloot ze in de avonduren te gaan studeren om de volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs te gaan halen. Dat was zwaar, want twee jaar lang moest ze tweemaal per week naar de PABO. Bovendien voetbalde ze in die tijd op het hoogste niveau en werd ze ook een paar maal per week op de grasmat verwacht om met haar team te trainen en wedstrijden te spelen. Helaas moest ik wat voetballen betreft al snel een stapje terug doen, zegt ze met lichte spijt in haar stem. Maar ik slaagde voor de PABO. Op basisschool De Wichelroede (ja, dezelfde) kreeg ze een eigen klaslokaal en een eigen gymzaal. Nu geeft ze van maandag t/m woensdag les in groep acht. Op donderdag en vrijdag geeft ze gymles aan de leerlingen van groep 3 t/m 8. Ze ziet in haar werkweek dus een heleboel kinderen. Klassenjuf of gymjuf? In mijn groep acht voel ik me écht de juf die met de leerlingen in de loop van het schooljaar een band kan opbouwen, zegt Angeliek. In de klas heerst over het algemeen een rustige werksfeer en ik ben meer psychisch dan fysiek bezig. Aan het eind van de dag voel ik me geestelijk vermoeid. In de gymzaal ontvang ik steeds andere groepen. Ik zie de kinderen slechts een uur per week. Hoewel ik hun namen snel van buiten leer, leer ik ze niet écht kennen. Er is in de gymzaal veel geluid. Ik noem het georganiseerde chaos. Voor mij zijn de gymlessen lichamelijk vermoeiend, al probeer ik door te werken in circuits de kinderen veel zelfstandig te laten oefenen. De groepshiërarchie is in de gymzaal anders dan in de klas. Bij de gymlessen hebben de sportieve leerlingen TIP! VAN MONIQUE het hoogste woord. Kinderen die motorisch sterk zijn, zijn vaak sociaalemotioneel sterk. Sportieve kinderen zijn vaak geliefde kinderen. Voor de leerlingen van mijn groep is het in het begin moeilijk mijn twee rollen uit elkaar te houden. De gymles wordt toch over het algemeen gezien als een fijne les en dat geeft een extra positief signaal naar de vakleerkracht. Dat de sportieve juf Angeliek van die leuke gymlessen ook geacht wordt een gewone reken les of spellingles te geven, daar hadden ze niet op gerekend. Toch zou ik niet anders willen. Geslaagde wisselwerking Angeliek geeft per groep één gymles per week. De andere gymles wordt gegeven door de klassenleerkracht of, als die geen bevoegdheid heeft, door een collega. Zij herhalen de stof die Angeliek aangeboden heeft. Ze zegt hierover: Deze wisselwerking is erg belangrijk. De groepsleerkracht ziet de kinderen in een ander perspectief en daar kan hij in de klas weer zijn voordeel mee doen. Ook raad ik om diezelfde reden mijn collega s die zelf geen gymles geven aan om tijdens mijn lessen naar de verrichtingen van hun leerlingen te komen kijken. En nu: sporten! In de vakantieperiode zit Angeliek niet vaak stil. In het spoor van het lied Opzij, opzij, opzij, van Herman van Veen, waarin hij zingt over rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, houdt zij zich samen met haar partner Daniëlle energiek bezig met raften, klimmen, abseilen, snowboarden en duiken én doet zij ook aan canyoning. Het zijn sporten die niet zonder gevaar zijn, zegt ze met een lachje. Maar het risico is beheersbaar, nog wel. De laatste jaren is canyoning bij Angeliek op de eerste plaats komen staan. Je volgt de loop van een rivier door een canyon, door middel van een combinatie van wandelen, klimmen, springen, zwemmen en abseilen. Voor canyoning heb je een goede uitrusting nodig die bestaat uit klimgerief, statische touwen, helmen, neopreenpakken, klimschoenen, touwzakken Canyoning wordt vaak gedaan in afgelegen en ruwere omgevingen. Daarom staat de groep altijd onder leiding van een ervaren gids die de omgeving kent als de binnenkant van zijn helm. Angeliek geeft toe dat ze dit jaar in de Ardeche tussen de bedrijvigheden door af en toe een dagje vrij genomen heeft om aan het strand te luieren en te lezen. Dat geeft u, beste lezer of lezeres, de kans wat op haar in te lopen. Peter Vervloed Wat te doen met faalangstige kinderen? Zoek eerst uit op welke onderdelen het kind bang is om te falen. Een gesprekje hoort daar altijd bij. Soms blijven er na uitvragen maar heel weinig items over. Stel vervolgens haalbare doelen voor het kind. Bied bij de start van bijvoorbeeld rekenwerk altijd even ondersteuning of blijf even in de buurt bij een toets. Geef snelle feedback na gemaakt werk. Laat het kind tussentijds met zijn werkje komen. Bemoedig en beloon resultaten. Het belangrijkste is dat het kind die resul - taten aan zichzelf gaat toeschrijven! Dat is een echte succeservaring! 12 13

8 Zes gediplomeerde deskundigen stellen zich voor... Tangent-coaches klaar voor klus! In het begin van het schooljaar besloot Tangent eigen coaches op te leiden om coaching op onze scholen zoveel mogelijk zelf te kunnen uitvoeren. Op een oproep in Tango reageerden zes leerkrachten die de ambitie hadden individuele leraren of groepen op scholen te gaan coachen. Dat waren Ingrid Voorn, Lidewijn van Kuppevelt, Anita van Tilborg, Astrid Peters, Esther Vingerhoets en Sandra van den Broek. Tangent ging graag met deze dames in zee en bood hen een opleiding aan bij Fontys Fydes. Na individuele intake-gesprekken werd het definitieve programma samengesteld voor het eerste cursusjaar. In 6 cursusbijeenkomsten en 5 intervisiebijeenkomsten werden onze aspirantcoaches geschoold. Esther en Sandra hadden eerder al een opleiding gevolgd. Zij namen alleen deel aan enkele intervisiebijeenkomsten. Na het eerste cursusjaar werd besloten tot een vervolgcursus in een soortgelijke opzet. Tevens werd gestart met het aanbieden van coaching op de scholen van Tangent en het geven van voorlichting aan schoolteams. Verschillende individuele trajecten werden met succes doorlopen. In enkele schoolteams werd een begin gemaakt met intervisie in bouwgroepen. Hierbij werden ook video-opnamen ingezet. Tijdens het directeurenberaad zijn enkele voorbeelden van good practice gegeven, waardoor ook directies steeds enthousiaster werden over de mogelijkheden die onze coaches te bieden hebben. De coaches stellen zich voor... Lidewijn, Anita en Astrid gaan zich verder scholen op het gebied van coaching. Ingrid kan haar coachingsvaardigheden goed gebruiken in haar nieuwe functie van adjunct-directeur. Tangent streeft er naar de opgeleide coaches zoveel mogelijk in te zetten op de scholen van onze stichting. De kosten hiervan zijn beduidend lager dan de dure coaching die wordt aangeboden door externe bureaus. We adviseren scholen alleen dan naar externen te gaan, als de coachingsvraag de competenties van onze coaches te boven gaat. Om scholen en leraren een idee te geven van de mogelijkheden van onze coaches, geven we een opsomming van de mogelijkheden. Individuele coaching kan bij voorbeeld worden ingezet voor: beginnende leraren; leraren die een geheel andere taakinvulling krijgen; leraren die zich willen verbeteren op communicatief gebied of beter willen leren samenwerken; leraren die hun klassenmanagement willen verbeteren; leraren die extra geschoold willen worden op didactisch of pedagogisch gebied; leraren die meer zicht willen krijgen op hun verdere loopbaan. Groepscoaching kan bij voorbeeld plaatsvinden op scholen die: intervisie willen invoeren; intervisie willen starten met groepjes leraren; een onderwijskundige verandering willen laten begeleiden. Aanmelden voor coaching gebeurt altijd bij Jan van Esch, stafmedewerker Onderwijs bij Tangent. Doorgaans gebeurt dat door de directeur, maar ook individuele personeelsleden kunnen met hem contact opnemen. Hij bekijkt op dat moment welke coaches beschikbaar zijn en bij wie de coachingsvraag het beste past. Sandra van den Broek (ook namens Esther Vingerhoets) Omdat Esther met zwangerschapsverlof is tot de herfstvakantie, vertel ik over onze werkzaamheden. Sinds vorig schooljaar werken Esther en ik voor Tangent als coaches en dit schooljaar hebben we ieder een vaste halve coachdag: Esther coacht op maandag en ik op woensdag. We zijn op verschillende scholen ingezet; bij individuele- en duotrajecten, bij het opzetten van intervisie en bij het implementeren van nieuwe onderwijsontwikkelingen. Als School Video Interactie Begeleider (SVIB) heb ik regelmatig gebruik gemaakt van de camera. Wij helpen mensen een persoonlijke hindernis te nemen in hun werkcontext. Dit doen we in een persoonlijk gesprek. We gaan uit van de krachten van de mensen. Waar liggen de sterke punten? Waar ben je goed in? Doe er meer van! En waar liggen de kansen voor ontwikkeling? Probeer uit, ontdek wat werkt en doe er meer van! Astrid Peters Al een aantal jaren wilde ik een opleiding voor coach gaan doen; zelf ben ik regelmatig gecoacht, wat ik als een verrijking heb ervaren. Het is geen zwakte, wat veel mensen nog denken, maar juist een kracht! Je komt steeds een stapje verder in je zelfontplooiing en dat is heel waardevol. Dit wilde ik ook graag overbrengen op andere mensen. Toen bleek dat onze stichting Tangent intern coaches op wilde gaan leiden, heb ik me daar meteen voor aangemeld. Zo zijn we vorig jaar begonnen met de Coach-de-Coach training van Tangent. Ik heb er veel van geleerd. We hebben tijdens de training veel aandacht besteed aan het individueel coachen, het oplossingsgericht coachen en aan intervisie. Het heeft me nog enthousiaster gemaakt en mijn nieuwsgierigheid naar andere mensen en wat hen beweegt, is alleen maar groter geworden. Om me nog beter te profileren als schoolcoach en om meer ervaring op te doen, ga ik komend jaar een post-hbo opleiding Schoolcoach volgen bij Avans Hogeschool. Graag zie ik mezelf als Tangent-coach voor wie dat wil, binnen mijn school en op andere scholen. Ik zie coaching als een manier om het hoogst haalbare uit mezelf en de ander te halen. Ik zie coaching bij Tangent als een evenwaardig proces waarin we samen aan het werk zijn om onszelf en ons vak van leerkracht te ontwikkelen. Lidewijn van Kuppevelt Naast vele jaren ervaring als leerkracht in de onderbouw op Jenaplanschool Rennevoirt, ben ik enige tijd ook actief betrokken geweest bij het opleiden van studenten. Met veel plezier heb ik nieuwe leerkrachten begeleid bij de start van hun carrière. Ook in mijn functie als bouwcoördinator vormt begeleiding van kinderen en volwassenen een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Tijdens de coaching/training die ik onlangs heb gevolgd, heb ik kennis gemaakt met School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Hier kwamen veel punten naar voren waar ik meteen mee aan de slag kon: kijken naar jezelf, bewust zijn van je eigen handelen, sterke en zwakke kanten benoemen, etc. Doordat er opnames worden gemaakt van een concrete situatie, wordt duidelijk hoe je zelf in de praktijk te werk gaat en ontstaat een stuk reflectie. Videobeelden tijdens de intervisie maken het ook mogelijk om zaken concreet te maken. Als coach wil ik gebruik gaan maken van dit medium. Om hier goed en professioneel mee te kunnen werken ben ik gestart met de Master-SEN, waarbij het oplossingsgericht coachen en vooral ook de SVIB een belangrijk onderdeel van deze opleiding wordt. Anita Boons-van Tilborg Ik ben 30 jaar geleden geslaagd als kleuterleidster en inmiddels al in alle groepen werkzaam geweest. Daardoor heb ik natuurlijk voldoende ervaring. Momenteel geef ik weer les in een kleuterklas en ben bouwcoördinator voor de onderbouw en V.V.E.-coördinator. Toen Tangent met het plan kwam om coaches op te leiden, heb ik me meteen aangemeld omdat ik gewoon eens wat anders wilde doen binnen het onderwijs. Tijdens de cursus van Edith ben ik erg enthousiast geworden, maar helaas er was weinig tijd om de gesprekken te oefenen. De opleiding die ik momenteel volg bij Avans is daar sterker op gericht en geeft meer verdieping. Ook heb ik begeleiding gehad van Sandra om intervisie toe te passen tijdens bouwvergaderingen. Dit is een erg fijne methode om kwesties te bespreken. Iedereen is er bij betrokken en je kunt gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Coach-ervaring heb ik nog maar weinig. maar ik wil wel graag aan de slag. Ingrid Voorn De afgelopen twee jaar ben ik intensief bezig geweest met de cursus coachen bij Fontys Fydes. Ik ben al ruim 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Ik ben gestart als kleuterleidster en heb in de loop der jaren vele andere groepen gehad. Zeven jaar geleden ben ik als bouwcoördinator/managementlid van de onderbouw gestart en dit schooljaar ben ik een nieuwe uitdaging aan gegaan als adjunct-directeur. Verder ben ik binnen Berkeloo de afgelopen twee jaren bezig geweest met coaching en intervisie binnen het team. Het coachen met als doel leerkrachten te leren reflecteren op eigen handelen, het ontdekken van jezelf en het leren kijken naar je eigen manier van lesgeven en handelen. Bij intervisie heb je hetzelfde doel, maar daar ga je meer van een groepsproces uit. Dit is geweldig te gebruiken binnen een groep leerkrachten met dezelfde jaargroep. De opleiding heeft mij enorm gesteund in de manieren van verschillende soorten gesprekken voeren met verschillende personen. Meer lezen? In Tango is al eerder aandacht geschonken aan het project. In december 2010 publiceerden we een interview met Esther en Sandra, in juli 2010 een uitgebreid artikel Coach de coach, met praktijkervaringen van Lidewijn. Bekijk de artikelen via onze website (www.tangent.nl / personeelsblad / archief). Jan van Esch 14 15

9 Kort nieuws Afscheid van Erna Otten en Ria Horsten Eind vorig schooljaar namen Erna Otten en Ria Horsten afscheid van basisschool Den Bijstere. Juffrouw Erna heeft meer dan 40 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 20 jaar op Den Bijstere. Eerst als RT-er (remedial teacher), later als IB-er (intern begeleider). Erna heeft zich al die jaren met veel enthousiasme en kennis van zaken ingezet voor de leerlingenzorg op onze school. Ze heeft heel wat kinderen individueel of in kleine groepjes begeleid, talloze onderzoeken gedaan en nog meer oudergesprekken gevoerd. Erna heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikke lingen op Den Bijstere en is altijd een zeer gewaardeerde, hardwerkende en fijne collega geweest. Juffrouw Ria heeft ruim 32 jaar onderwijservaring. Zij is al 18 jaar leerkracht op Den Bijstere, waarvan het grootste gedeelte in de onderbouw (groep 1-2). Juffrouw Ria heeft meestal parttime in de groep gewerkt, vaak samen met juffrouw Josine. Ze heeft heel wat kleutertjes zien komen als 4-jarige en ook veel van die kinderen na 8 jaar onze school weer zien verlaten. Ria stond altijd klaar voor de kinderen, hun ouders en voor de collega s. Ze heeft heel wat keren extra gewerkt om een zieke collega te vervangen. Op juffrouw Ria kon je altijd rekenen. Alles gebeurde met de grootste zorg. De collega s van basisschool Den Bijstere bedanken Erna en Ria heel hartelijk voor hun grote inzet! Team Den Bijstere Kort Nieuws Enthousiaste start van De Kring De eerste schoolweek op De Kring had maandagochtend 22 augustus een verrassende opening met een openluchtconcert van het team van De Kring. Zij voerden OPUS 35 uit voor de kinderen en de ouders die zich om 8.20 uur op het schoolplein hadden verzameld. De keuze voor OPUS 35 was niet toevallig, want De Kring bestaat dit schooljaar 35 jaar. In de loop van het schooljaar zal daar nog nadrukkelijk aandacht aan worden besteed. Met het thema JIJ + IK = WIJ stond de eerste schoolweek in het teken van de groepsvorming. De kinderen gingen in deze eerste schoolweek in de eigen stamgroep aan de slag om elkaar te leren kennen en ons te laten zien wie zij zijn. Zo was er op woensdag extra aandacht voor kids-tegen-geweld en werden de kinderen extra beloond voor hun goede gedrag op het schoolplein tijdens de pauze. Donderdag en vrijdag had elke stamgroep leuke activiteiten, zodat goed gewerkt werd aan de sfeer en de samenhang in de stamgroep. Vrijdagmiddag stond een grote viering op het programma. De optredens waren gepland op het schoolplein, maar dat was vanwege het weer helaas niet mogelijk. De optredens werden verplaatst naar De Boodschap, het culturele centrum van Rijen. Alle dertien stamgroepen verzorgden daar een optreden. Centraal in dat optreden stond de naam van de stamgroep. Eén van de bovenbouwgroepen was van naam veranderd. De groep maakte de nieuwe naam in het optreden bekend. Timboektoe is die nieuwe naam. De kinderen maakten er met de leerkrachten een geweldige happening van. Spreekstalmeester(es) juf Sanneke praatte de optredens aan elkaar en wist de stemming er goed in te brengen en te houden. De viering werd afgesloten door Lavaganza met het Kringlied. De gehele zaal zong uit volle borst mee. Iedereen ging met een geweldig gevoel het weekend in. Op onze website (www.jps-dekring.nl) staan filmimpressies van OPUS 35 en van de viering op vrijdag. Team De Kring Jessica Lambooij St. Caeciliaschool Begeleiding Plusklassen Ik werk ruim zes jaar op de Sint Caecilia school. Daar geef ik les aan groep 5, maar één dag in de week begeleid ik de plusklassen. Na de Havo ben ik begonnen aan de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening red.). Dit was een verkeerde studiekeuze. Na een tijdje gewerkt te hebben, kwam ik er achter dat ik de Pabo wilde gaan doen om leerkracht basisonderwijs te worden. Toen ik nog maar kort op de Sint Caeciliaschool werkte, vroeg de directeur mij of ik me wilde gaan inzetten voor een groepje meer- en hoogbegaafde kinderen. Op dat moment wist ik nog vrij weinig over hoogbegaafdheid. Ik ben me gaan verdiepen in dit onderwerp en toen heb ik de eerste plusklas op mijn school gestart. Ik startte met vier leerlingen, één keer in de week ongeveer een uur. Het onderwerp interesseerde me zo hevig dat ik een Echa-opleiding aan de Radboud Universiteit van Nijmegen tot specialist in hoogbegaafdheid ben gaan volgen. Deze studie heb ik bijna afgerond. Inmiddels begeleid ik drie plusklassen. Binnen Tangent bestaat de werkgroep Excellentie, waarin ik samen met vier (adjunct-)directeuren zit. We vergaderen ongeveer een keer in de zes à acht weken. Deze werkgroep heeft als doelstelling het bevorderen van uitmuntendheid binnen stichting Tangent. De werkgroep Excellentie organiseert jaarlijks een workshop ter ondersteuning van scholen en leerkrachten. Ook wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Vanuit deze werkgroep ben ik coördinator bij Talent in Beeld. Zes Tilburgse schoolbesturen werken samen aan dit project. Zij hebben de ambities uitgesproken om voor meer- en hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs te realiseren. Talent in Beeld valt onder WSNS Tilburg. Daar ik een doorzetter en ook wel een perfectionist ben, heb ik me helemaal in dit onderwerp vastgebeten. Ik kan het niet meer loslaten en ik wil de plusklas naar een hoger niveau brengen. Het beleid met betrekking tot hoogbegaafdheid is constant in ontwikkeling en de doelen worden steeds naar boven bijgesteld. Door mezelf op dit gebied ook te blijven ontwikkelen, hoop ik samen met mijn collega s een positieve bijdrage te leveren. Het werken als leerkracht van de plusklassen is zo bijzonder, omdat je deze kinderen buiten de groep speciale zorg kunt bieden. Ze zijn als het ware even samen met gelijkgestemden. Het is bijvoorbeeld buitengewoon om te zien dat sommige kinderen in de klas niet uit hun schulp kunnen of willen kruipen, maar in de plusklas juist van zich laten horen, zelfs een leidersrol aannemen. Anderen komen juist wat tot rust. Binnen het huidige onderwijs zijn we een beetje doorgeslagen in onze dwang om alles vast te leggen. Graag zou ik zien dat we weer tijd zouden hebben om onze lessen goed voor te bereiden. Ik droom er soms van de wereld rond te reizen en daar een boek over te schrijven. Niet speciaal voor hoogbegaafden, maar voor iedereen die met mij mee wil dromen

10 Accepteren, loslaten en altijd opnieuw mogen beginnen... Net nog even bij de kapper gemediteerd? Ja, dat is een van de verworvenheden van de mindfulness-training, een cadeautje van Tangent voor haar medewerkers. Een workshop tijdens de studiedag Levensfasebewust Personeelsbeleid was aanleiding tot een vervolgcursus. En dit mediteren, is niet het zitten navelstaren, onbereikbaar voor je omgeving of het wegzweven met je geitenwollen sokken aan. Het is een van de technieken die je gaat trainen om meer in het hier en nu te leven. Een loopmeditatie, een zitmeditatie, 3 minuten of 30 minuten, een kalender invullen met prettige, of juist vervelende, gebeurtenissen, een yogaoefening, een dagelijkse routine nu eens niet op de automaat, maar met je volle aandacht uitoefenen, je even helemaal richten op je ademhaling, een bodyscan of met volle aandacht luisteren naar iemand die jou iets vertelt. Zoveel technieken om uit te kiezen met als enig doel af en toe die motor van automatische gedachtestromen te leren uitzetten, zodat je je bewust kunt worden van je gedachten en emoties. Want als je leert toelaten en accepteren van wat er is, ontstaat er ruimte om er anders naar te kijken. Bovenstaande uitspraak is te vinden in het werkboek dat we kregen, vol met achtergrondinformatie en huiswerkopdrachten. Accepteren, loslaten en met vriendelijkheid en compassie jezelf toestaan altijd opnieuw te mogen beginnen. Van de uitgangspunten van de mindfulness training spraken de drie hierboven genoemd, mij het meest aan. Tijdens de eerste van de acht bijeenkomsten werd ons naar onze motivatie gevraagd. Die was heel divers, maar opvallend vaak werd het leren loslaten en het gevoel dat je hoofd overloopt, genoemd. Dat was ook mijn insteek. Want dat jarenlang perfect willen multitasken of, op z n Tilburgs, proate en braaie, (wat wij vrouwen zo goed schijnen te kunnen), Kort nieuws Een nieuwe personeelskamer voor De Cocon In de afgelopen maanden is een werkgroepje uit het team van De Cocon enthousiast aan de slag gegaan met het inrichten van een nieuwe personeelskamer. Het meubilair van onze teamkamer had zijn beste tijd gehad en was dringend aan vervanging toe. Het was onze opzet om van onze vergaderruimte een mooie personeelskamer te maken. En dat is gelukt! Samen hebben we de meubels uitgezocht en met veel inzet zijn we zelf aan de slag gegaan om de muren te schilderen en een laminaatvloer te leggen. We zijn erg trots op het resultaat! Hans Coninx begon me toch op te breken. Tijdens de terugkombijeenkomst waren de meeste deelnemers heel positief over hun deelname. Al bleek het best moeilijk om het geleerde vast te houden. Het nut van een vast mindfulness-moment in je dagritme, is voor mij nu wel duidelijk geworden. De verworvenheden van deze training zijn voor mij waardevol genoeg om er iedere dag even letterlijk bij stil te staan. En, Tangent, ik vind het niet erg om nog eens zo n zelfde cadeautje te krijgen om me te helpen dit verder te verankeren. Want inderdaad, ook de organisatie profiteert hiervan. Lian van der Meijs (basisschool De Vlashof) AD EN KARIN VAN BIEZEN Getrouwd Karin Jansen (De Vlashof) en Ad van Biezen op 10 juni Mariska van Bree (Prins Bernhard) en Maikel Smolders op 27 juli Bauke van de Ven (Berkeloo) en Robert Bindt op 25 augustus Personalia Geboren Timo, zoon van Nard (De Regenboog) en Angela Verwegen op 12 mei Joab, zoon van Claudia (Achthoeven) en Stef van Loo op 7 juni Tim, zoon van Yvette (Stelaertshoeve) en Dennis Geerts op 30 juni Job, zoon van Esther Vingerhoets (Stelaertshoeve) en Eric-Jan de Jong op 6 juli Thijn, zoon van Lilijan van Boxtel (St. Caecilia) en Olaf Kaal op18 juli Fleur, dochter van Kim van Meer (Rennevoirt) en Paul Raaijmakers op 25 juli KIM VAN MEER EN FLEUR Jente, dochter van Nicoline Smal (De Wildschut) en Bas Lavalaye op 27 juli Levi, zoon van Rian (De Wichelroede) en Corstiaan Noordijk-van der Star op 3 augustus Jubileum Hanneke Middelkoop en Dré Piederiet (De Kring): respectievelijk 25 en 40 jaar in dienst van de overheid. Nellie Koopmans (Stelaertshoeve): 40 jaar in dienst van Tangent. Corry Gijsbrechts (De Cocon): 40 jaar in het onderwijs en bij Tangent. Ad Mayen: 40 jaar in dienst van de overheid; Ans de Jong: 40 jaar in dienst van de overheid én van Tangent (beiden De Wichelroede) Misschien is deze lijst niet compleet. Daarom: in dienst, uit dienst, getrouwd, kind gekregen, jubileum te vieren of geslaagd? Geef het door: Kort nieuws Een veertigjarig jubileum, maar dan tweemaal Hou je niet te strak aan methode of lesrooster, maar neem alle ruimte voor je leerlingen. Deze uitspraak van Ans de Jong is geen garantie voor een succesvolle carrière in het basisonderwijs, maar lees hem gerust nog een keer over. Op 1 augustus was Ans veertig jaar onderwijzeres en was ze hetzelfde aantal jaren verbonden aan De Wichelroede. In deze periode heeft ze les gegeven in alle groepen, op vijf verschillende gebouwen gewerkt, managementtaken op zich genomen en is ze ABP er geworden. Pas drie jaar geleden is ze, na de geboorte van haar eerste kleinkind, één dag per week minder gaan werken. Zolang ik het leuk blijf vinden, ga ik door, zegt ze lachend. Haar collega s zullen haar daar zeker alle ruimte voor geven. Ze hebben haar samen met haar gezin op 7 september in Abdij Koningshoeve in het zonnetje gezet. Peter Vervloed Sinterklaasmusical: Dromen over Sint Vorig jaar voor het eerst en nu wegens groot succes herhaald: Tangent organiseert een Sinterklaasfeest voor kinderen en kleinkinderen van Tangenters. Op zaterdag 26 november om uur wordt in de zaal van Factorium (Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg; ingang: Bisschop Zwijssenstraat) de musical Dromen over Sint opgevoerd. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot ongeveer 8 à 9 jaar. Aanmelden kan via telefoonnummer of (noem eigen naam, naam school en aantal gasten). Wacht niet te lang, want vol is vol! Kijk voor meer informatie op de nieuwsrubriek van onze website:

11 Prikbord Wil Broos, voormalig lid van het CvB, nam op 30 augustus afscheid van Tangent. Alle scholen werkten samen om hem een onvergetelijk afscheid te bezorgen. Hij werd per limousine om 7.45 uur opgehaald voor een feestelijk ontbijt bij De Wichelroede. Daarna startte een tocht langs alle scholen. Overal kreeg hij een opdracht: schilderen, voorlezen, een maquette bouwen. Op de Prins Bernhardschool moest hij zelfs een les geven over begrotingen. Na afloop vertelde Wil dat de begroetingen door lange rijen juichende en klappende schoolkinderen bijzonder waren. Hij weet nu hoe een beroemd voetballer zich moet voelen! Meer foto s zien? Kijk op alle krantenberichten: Brabants Dagblad Colofon Samenstelling: Peter Vervloed, Charles Dams, Marijke van Oploo (hoofd redactie) Vormgeving en opmaak: Marijke van Oploo Tango wordt vier keer per schooljaar uitgegeven. Het volgende nummer verschijnt op 20 december Kopij, reacties en tips zijn van harte welkom! De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen waar nodig te redigeren of in te korten. Stuur bijdragen voor het volgende nummer vóór 29 november 2011 naar Stichting Tangent, palet van basisscholen en peuterspeelzalen T F W Postadres Postbus 85, 5070 AB Udenhout Bezoekadres Slimstraat 7, 5071 EG Udenhout

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 11 september 2014

Nieuwsbrief 2 11 september 2014 Nieuwsbrief 2 11 september 2014 Van de directie Studiedag Donderdag 18 september vindt de eerste studiedag van dit schooljaar plaats. Dit betekent dat alle leerlingen die dag vrij zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Start nieuw schooljaar Na een welverdiende vakantie zijn we gisteren weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Fijn dat iedereen er weer is!! We heten de nieuwe collega

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: mevrouw De Jager LMC PrO Schietbaanstraat Nieuwsbrief september Ik ben Janine de Jager. De nieuwe mentor van 3b. Toen ik heel klein was wilde ik al juf zijn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Eline Duin

Met vriendelijke groet, Eline Duin Hallo, Mijn naam is Shanushka La Cruz, ik ben 18 jaar en ik loop stage in groep 8a bij Thijs. Ik volg de Pabo, op de Fontys in Den Bosch. Ik geniet er enorm van om voor de klas te staan en om met kinderen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Woensdag 7 oktober 2015

Woensdag 7 oktober 2015 04 Woensdag 7 oktober 2015 Agenda: Donderdag 8 oktober: Studiedag: kinderen vrij Maandag 12 oktober: Intekenen voor de oudergesprekken na de herfstvakantie Donderdag 15 oktober: Kinderboekenmarkt op de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015 Inspectiebezoek Maandag 24 augustus was de inspecteur van het onderwijs op bezoek bij De Vuurvogel. Hij heeft lessen bezocht, gesproken met het team, ouders en kinderen en daarnaast allerlei zaken bekeken.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over:

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over: Hallo (Nummer 01, 23-08- 2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: De eerste lesdag en lesweken Overzicht van de werkdagen van de teamleden Voorstellen juf Manon, meester

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Data. Eftelingdag maandag 27 maart Het komt alweer dichterbij!

Data. Eftelingdag maandag 27 maart Het komt alweer dichterbij! Data 27 februari tm 3 maart Carnavalsvakantie 6 maart Luizencontrole 6 maart GGD Inloop spreekuur 13 maart MR Vergadering 29 maart Nieuwsbrief 30 maart St. Muziekopleiding Loon op Zand start basisscholenproject

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016 Lukasschool Nummer 1 2 september 2016 In deze Nieuwsbrief: Belangrijke data; Nieuwe collega s stellen zich voor; Snappet in de bovenbouw; Data voor op uw kalender 2016-2017: leg ze vast!!!; Offerfeest;

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Inhoud Informatie van school Deur 5 minuten later open! Kinderboekenweek Herfstvakantie Studiedag team 6 oktober dag van de leraar Inloop bij de directeur Agenda Verzoeken

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Wij gaan weg: Beste ouders,

Wij gaan weg: Beste ouders, Wij gaan weg: Ik heb de laatste vier jaar met heel veel plezier op de Archipel gewerkt. Maar na 42 jaar werken in het onderwijs is het ook goed om te stoppen en ga ik met pensioen. Ik kijk terug op een

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven De basisschool is de brug naar de toekomst. Een

Nadere informatie

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen Page 1 of 5 Subscribe Share Past Issues Hofbode 3-3 oktober 2012 Week van de Opvoeding Managementteam Op De Kinderhof werken wij met een managementteam. Dit team bestaat uit de directeur, Ineke Hoekstra,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016 Stage op de St. Josephschool Schooljaar 2015-2016 Algemene gegevens Adres: Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen Tel. 033-2571205 E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl Directeur: Gert de Wit Website: www.kbs-st-joseph.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Brengen en halen met de auto

Brengen en halen met de auto obs De Spiegel Brikstraat 6 1503 BK Zaandam 075-6164781 info@obsdespiegel.org www.obsdespiegel.org schooljaar 2014 2015 9 januari 2015 Belangrijke data: AGENDA woe 14 januari 9.00 10.30 uur VVE-thuis Do.

Nadere informatie

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016 Nr.8 2015 2016 14 januari 2016 In dit nummer: - inspectiebezoek - terugblik kerstwinterviering - tevredenheidspeilingen - studiedag - reminder - nieuwbouw - centrale voorlichting VO - personeelszaken -

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 23 september 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 2 23 september 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Nieuwe Collega s Algemeen: Stagiaires SO: Kijkles gym SO: Kinderboekenweek Aerofitt Zutphen VSO Leerlingenraad Gebarentraining Ouderavond participatiewet Bijlage

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie