JobMotion. Diensten en Leveringsvoorwaarden. r e. we rd k. a d. n u. n e. g e. rt v Re. Va n a. r; b ar. t u uu. ; ro. No n.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JobMotion. Diensten en Leveringsvoorwaarden. r e. we rd k. a d. n u. n e. g e. rt v Re. Va n a. r; b ar. t u uu. ; ro. No n."

Transcriptie

1 JobMotion Diensten en Leveringsvoorwaarden ten h c a kr d tzen i U r voo CAO V..nl 6 nb niv tio hof nu ide Mo erk en Job tersk Leid on.le 221 ti Pie 1 SR mo 20/7 b info ee s Ja/N Tel fje rie en? Fax rkb rijg we rd k t u uu Wil gest g ren toe lu tin a1 gin on oti bm Jo n: ta an ale ta im he ec ve pd lie ur no 5u de on 0,2 r.= afr uu in m 0,5 ur.= 15 5u min 0,7.= 30 _ min 45 lich g e To eri Ov Ge g e efj bri rk We Pa :44 09 :W A5 28 V3 39 fje rie rkb e.w n tio mo ob ej efj bri erk r me e rkn we am er Na eling mm Afd knu e We tum uim n erz de rt v Re Ko n + Ure e ale rm No n Ure nti ka Va n Ure a std Fee n Ure Da g Da Do j Vri ve ge ge ver tge e ch rati dra op rd ner) koo inle Ak mens cla De (na id rhe aa rw aa n ns ld: u ev n tale To Za Zo ing ko Ak e ged ord rde hee tac tum Da ; ro on oti e bm m b = Jo zaa we erk lau u w ig r; b ar ve wa eld tge ling ong ch e tie dra afd op de eclara ij r= d laa n b de n mp elde exe afm make te n e ge Wit ekt Bij zi rhalin Doo de tum Da Ma Di Wo d: an rb tve ns ein die

2 Inhoud Detacheringbureau Universiteit Leiden Inleiding 3 Wat biedt JobMotion? 3 Varia aan verschillende diensten 3 Werving en selectie personeel 4 De Studenten- en 55+ pool 6 De 55+ pool 6 Payrolling 8 Verschillende soorten contracten 9 Geen ziekterisico of aanspraken op WW en wachtgelden 13 Geen administratieve lasten 13 Student-assistenten (SA) en Onderwijs-/Onderzoeksassistenten (OOA) 14 ZZP-ers /Freelancers 15 Student buiten de EU/EER zone 15 Eenvoudig en snel aanmelden via de website 16 Contactgegevens 17 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 19 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Artikel 1 Toepasselijkheid 34 Artikel 2 Definities 34 Artikel 3 Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging 34 1

3 Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een arbeidskracht 37 Artikel 5 Offertes 39 Artikel 6 Functie 39 Artikel 7 Selectie 39 Artikel 8 Arbeidstijd en overwerk 41 Artikel 9 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap 41 Artikel 10 Garantie veiligheid en vrijwaring 42 Artikel 11 Geen aansprakelijkheid voor schade 42 Artikel 12 Uurbeloning en opdrachtgeverstarief 43 Artikel 13 Aanpassing van het opdrachtgeverstarief 44 Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichting 44 Artikel 15 Nota s op basis van tijdverantwoordingsformulier 45 Artikel 16 Betaling en gevolgen wanbetaling 46 Artikel 17 Algemene schadevergoeding 46 Artikel 18 Wet arbeid vreemdelingen 46 Artikel 19 Aansprakelijkheid JobMotion B.V. 46 Artikel 20 Geheimhouding en Intellectueel eigendom 47 2

4 Diensten Detacheringbureau Universiteit Leiden Inleiding De Universiteit Leiden heeft, zoals alle grote organisaties, behoefte aan flexibele arbeidsvormen. Hiervoor heeft de Universiteit Leiden JobMotion B.V. opgericht. JobMotion neemt tijdelijke krachten in dienst en detacheert deze vervolgens bij eenheden en afdelingen binnen en buiten de Universiteit. Wat biedt JobMotion? flexibele inzet van personeel (o.a. nul-uren contracten op oproepbasis, min-max contracten, projectcontracten e.d.) mogelijkheid tot uitbesteden van werving en selectie mogelijkheid tot payrollen (geen WW, ziekte of andere arbeidsrechtelijke risico s) financieel aantrekkelijke oplossing bij problemen met tijdelijk personeelstekort kennis over wet- en regelgeving m.n. in de flexbranche Varia aan verschillende diensten Alle diensten, die betrekking hebben op het flexibel inzetten van personeel, kunnen door JobMotion verzorgd worden. - Werving & Selectie JobMotion beschikt zelf over een grote studentenpool en 55+ pool. Daarnaast heeft JobMotion contracten met enkele externe uitzendbureaus afgesloten, die kandidaten kunnen aanleveren, die JobMotion niet zelf in het bestand heeft. Wij zoeken een geschikte kandidaat voor u op no-cure-no-pay basis. 3

5 Inhoud - Inzet op oproepbasis bij variabele flexibele diensten JobMotion heeft circa 160 studenten en 55+ medewerkers in dienst, die flexibel kunnen worden ingezet in uw organisatie voor allerlei diensten, zoals portierswerk, verhuizing, baliediensten, ondersteuning tijdens seminars en congressen, maar ook de flexibele inzet van student-assistenten bijvoorbeeld tijdens practica of studiedagen. Alleen de gewerkte uren worden uitbetaald. - Roostering en inplanning van tentamens en grote evenementen Voor de surveillance tijdens de tentamens en ondersteuning tijdens evenementen als congressen en seminars kan JobMotion de inzet van de benodigde werknemers verzorgen. - Payrolling Heeft u al een eigen kandidaat voor een functie, dan kan JobMotion de gehele payrolling verzorgen en loopt u geen arbeidsrechtelijke risico s, zoals ziekterisico en wachtgelden. Payrolling betekent dat JobMotion de medewerker in dienst neemt en detacheert naar de afdeling waar hij/zij gaat werken. JobMotion draagt zorg voor de gehele verwerking, begeleiding en afhandeling van het aanstellen van de werknemer. Ook een zzp-er of freelancer kan als payroller worden aangesteld. Hieronder volgt een meer uitvoerige uitwerking van deze diensten en zijn de voordelen voor u op een rij gezet. Werving en selectie personeel Bent u op zoek naar tijdelijk of vast personeel? Werving en selectie van (vast) personeel is een lang en intensief traject. Het adverteren, het beantwoorden van brieven en uitnodigen van potentiële kandidaten, het afwijzen van kandidaten en mogelijk opnieuw verder moeten zoeken. U kunt dit traject aanzienlijk verkorten door de vacature uit te zetten bij JobMotion. JobMotion verzorgt niet alleen het traject rond adverteren, de kandidaten die u krijgt aangeboden zijn dan ook al gescreend op basis van hun sollicitatiegegevens (de zgn. 1 e selectie). De werkwijze Na aanmelding van een vacature gaan de flexadviseurs van JobMotion op zoek naar een geschikte kandidaat. Om dit proces zo optimaal mogelijk te maken en de opdrachtgever zo goed mogelijk te bedienen, heeft JobMotion contracten met externe uitzendbureaus 4

6 Detacheringbureau Universiteit Leiden afgesloten, die hiervoor kandidaten kunnen leveren. De flexadviseurs van JobMotion blijven echter wel nauw betrokken bij het selectietraject. Nadat een kandidaat mag starten, biedt JobMotion de gekozen kandidaat een arbeidscontract aan voor bepaalde tijd en zal vervolgens deze kandidaat voor een bepaalde periode bij u detacheren. U betaalt dan voor elk gewerkt uur aan JobMotion een bij de functie behorend uurtarief, met vrijstelling van BTW (externe klanten betalen wel BTW). Alles is hierbij inbegrepen. U betaalt nooit voor ziekte, feestdagen, verlofdagen enz. JobMotion zorgt dat dit allemaal voor u betaald wordt. Na een periode van 6 maanden kunt u zelf de kandidaat een (vast) dienstverband aanbieden. Een mogelijk voordeel van deze variant is dat het contract maximaal 7 maal verlengd kan worden en dat u eerst kunt uitproberen of de kandidaat wel goed bevalt en binnen uw werkeenheid past. Ook kan JobMotion indien gewenst voor vervanging zorgen, zonder dat daarvoor extra bijkomende kosten in rekening zullen worden gebracht. No cure no pay Mocht na het uitzetten van de vacature geen geschikte kandidaat voor u worden gevonden, dan hoeft u ook niets te betalen. Voordelen van werving & selectie door JobMotion: geen mediakosten voor het werven van personeel minimale werkbelasting voor uw eenheid geen grote hoeveelheid CV s, maar een vooraf afgesproken geselecteerd aantal geen arbeidsrechtelijke risico s (ziekte, wachtgeld e.d.) vrijwel geen administratieve bijzaken 5

7 De Studenten- en 55+ pool Heeft u behoefte aan werknemers die zeer flexibel kunnen worden ingezet in uw organisatie? Dan zijn de medewerkers van de studentenpool en/of de 55+ pool, die via JobMotion in dienst zijn, een oplossing. JobMotion heeft zelf ongeveer 80 studenten en 80 55plussers in dienst. De studentenpool bestaat uit studenten die studeren aan de Universiteit Leiden, aan een ander opleidingsinstituut of studenten die wisselen van studie en daarom tijd hebben om langere perioden te werken. De motivatie van deze groep is om op flexibele basis bij te verdienen in een vertrouwde omgeving. De studenten worden ingezet bij legio verschillende opdrachten, zoals verhuisopdrachten, frontoffice, administratieve en hostess werkzaamheden. Kortom voor tal van werkzaamheden van tijdelijke aard kan de studentenpool van JobMotion een goede oplossing zijn. Met de medewerkers uit de pool is voor indiensttreding een intakegesprek gehouden. De 55+ pool Daarnaast heeft JobMotion een grote pool aan oudere medewerkers, die met name worden ingezet bij het toezicht houden tijdens de tentamens van de Universiteit. Daarnaast wordt de pool ook ingezet voor andere werkzaamheden zowel binnen als buiten de universiteit en vervullen een aantal medewerkers uit deze pool de rol van gastvrouw/heer tijdens afstudeerdagen, seminars en congressen. De pool bestaat voornamelijk uit mannen en vrouwen die al uit het arbeidsproces zijn getreden, maar het af en toe werken als betekenisvol zien. JobMotion heeft bewust gekozen voor deze groep arbeidskrachten. 6

8 Detacheringbureau Universiteit Leiden Gebleken is namelijk dat deze groep zeer flexibel inzetbaar is en bovendien betrouwbaar in hun afspraken. Bovendien is een groot gedeelte van de pool 65 jaar of ouder en dat zorgt er voor dat deze groep voor een opvallend laag tarief 1 ingezet kan worden. Met de medewerkers uit de pool is voor indiensttreding een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt uitvoerig besproken wat er van de surveillant wordt verwacht en krijgt iedere surveillant een ontruimingstraining in het Universitaire sportcomplex. Wat bieden wij precies JobMotion beschikt voor de start van het studiejaar over alle tentamenroosters. De medewerkers uit de pool kunnen zich 2 maanden vooruit beschikbaar maken in de roosterapplicatie, JobMotion zorgt er voor dat circa 4 weken voor de tentamenperiode inzichtelijk is wie de surveillanten zijn tijdens de tentamens. Deze applicatie is te bekijken op de site van JobMotion (www.jobmotion.leidenuniv.nl ) onder het kopje Rooster. Verder draagt JobMotion er zorg voor dat de surveillanten op de hoogte zijn van het binnen de studierichting/onderwijsdienst geldende (actuele) protocol en overige informatie die noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Incidenteel, maar met succes worden de medewerkers uit de pool ook ingezet bij opdrachtgevers buiten de Universiteit, bijvoorbeeld als host bij cursussen, seminars en congressen. En verder Het uurtarief voor het inhuren van een medewerker uit de 55+ pool bedraagt 17,50 Euro 2. Voor opdrachtgevers binnen de Universiteit wordt geen BTW in rekening gebracht, voor opdrachtgever buiten de Universiteit echter wel. De werkzaamheden en diensten die JobMotion verricht, zijn: selectie, aanstelling en onderhoud 55+ pool; het roosteren van de tentamens; het up-to-date en inzichtelijk houden van de roosterapplicatie op de site; verzorgen van de uitbetalingen en reservering vakantiegeld etc. coördinatie en controle Bedrijfshulpverlening (i.s.m. het Universitair Sportcomplex) Al deze werkzaamheden zijn in het bovengenoemde uurtarief inbegrepen Voor het werken op de avonden en weekenden hebben de medewerkers uit de 55+ pool recht op toeslagen. Deze toeslagen zullen wij, indien van toepassing, doorbelasten aan de opdrachtgever. 1 voor arbeidskrachten met een leeftijd van 65 jaar en ouder hoeven geen sociale premies te worden afgedragen. 2 Tarief

9 Onze surveillanten hebben geen recht op reiskostenvergoeding, behalve als de werkplek buiten Leiden ligt. In dat geval zullen wij deze reiskosten ook doorbelasten aan de opdrachtgever. Uw voordeel Zowel voor de studentenpool als de 55+ pool verzorgt JobMotion de selectie, aanstelling en het onderhoud van de arbeidscontracten. Omdat JobMotion geen winstoogmerk heeft en er voor interne klanten geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden, kan JobMotion opvallend goedkoper tijdelijke arbeidskrachten ter beschikking stellen dan commerciële, externe uitzendbureaus. Bovendien kan JobMotion door haar positie binnen de Universiteit een uniforme manier van werken stimuleren. Payrolling Vaak heeft u zelf al een kandidaat voor een bepaalde functie, maar wilt u de arbeidrechtelijke risico s buiten de deur beleggen. Indien u de werknemer aanstelt via JobMotion, dan draagt JobMotion zorg voor de risico s op wachtgeld en ziekte. Ook als niet duidelijk is of een zzp-er wel voldoet aan de eisen van zelfstandigheid, dan is het mogelijk deze als medewerker via JobMotion aan te stellen, zodat u later niet voor onverwachte kosten komt te staan. Door voor een payrollcontructie via JobMotion te kiezen, bent u verzekerd van een goede afdekking van alle arbeidsrechtelijke risico s en weet u van te voren wat de kosten zullen zijn, zonder wachtgeld- of ziekteverplichting of achteraf het in dienst moeten nemen van een zzp-er. 8

10 Detacheringbureau Universiteit Leiden Verschillende soorten contracten JobMotion kent 2 soorten contracten: Op basis van gewerkte uren Op basis van contracturen Uitzendkrachten en payrollers op basis van gewerkte uren Bij de contracten op basis van gewerkte uren is het noodzakelijk dat er een werkbriefje wordt ondertekend door de opdrachtgever. Deze werkwijze wordt altijd toegepast als er sprake is van werknemers die door of via JobMotion zijn geworven en geselecteerd. Ook bij oproepcontracten is het nodig dat de werknemer een urendeclaratieformulier (werkbriefje) laat invullen door de opdrachtgever, want deze klussen zijn niet voor een vast aantal uren per week. Per gewerkte week wordt het werkbriefje ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever. Er wordt per week uitbetaald. Payrollers op basis van contracturen Voor medewerkers die een vast aantal uren per week gaan werken, is het ook mogelijk een contract op maandbasis af te spreken. Eenmalig wordt tussen de opdrachtgever en JobMotion in een mantelovereenkomst vastgelegd wat de tarieven zijn voor payrollers. Bij een nieuwe aanstelling hoeven er daarom geen detacheringovereenkomsten ondertekend retour gestuurd te worden, want alles is al vastgelegd in de mantelovereenkomst. Wat zijn de voordelen van een mantelovereenkomst t.o.v een contract op basis van gewerkte uren: Eenmalig wordt binnen een mantelovereenkomst afgesproken wat de tarieven en voorwaarden zijn. De administratieve rompslomp wordt dus veel minder. Het tarief is veel lager dan bij de contracten met een werkbriefje. Extra opties Wilt u een maandcontract afspreken voor uw werknemer, maar heeft u wensen zoals een eindejaarsuitkering, andere pensioenmogelijkheden dan JobMotion standaard biedt, uitbetaling overwerkuren, speciale reiskostenvergoeding of andere opties, dan is dit altijd mogelijk. De extra uitbetaling en het meerwerk kunt u middels een offerte opvragen. Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden, die de basis kunnen vormen voor de gewenste contracten: 9

11 Soort Contract Productomschrijving Contract voor bepaalde tijd op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. ziekterisico JobMotion altijd indien JobMotion de Werving & Selectie heeft verzorgd mogelijke keuze bij payroll Uitbetaling en facturering op basis van gewerkte uren. Eventuele uitkering van ziekte-uren zijn voor risico van JobMotion. Naast salaris ontvangt de medewerker pensioen (vanaf 21 jaar, op eigen verzoek doch uiterlijk na 26 weken) en reserveringen voor kort verzuim, vakantie- en feestdagen en vakantiebijslag. De verplichte sluitingsdagen en lokale feestdagen van de Universiteit zijn voor rekening van de medewerker en worden opgenomen uit de 232 verlofuren per jaar bij een 38-urige werkweek of een evenredig deel daarvan. Contract voor bepaalde tijd Op basis van contracturen Op basis van een door de opdrachtgever te bepalen ziekterisico voor aantal contracturen betaalt JobMotion de medewerker. opdrachtgever De opdrachtgever ontvangt een vaste factuur. Dus ongeacht hoeveel de medewerker gewerkt heeft, afsluiten mantelcontract vakantie en/of feestdagen genoot. Eventuele ziekteuren NB. er kan ook voor worden gekozen om het ziekterisico bij JobMotion te beleggen Meerwerk wordt doorberekend worden ook in rekening gebracht. Het aantal vakantie en/of vrije dagen bepaalt en administreert de opdrachtgever zelf. JobMotion keert wel 8% vakantiebijslag uit. De werknemer heeft vanaf 21 jaar recht op pensioen via JobMotion (op eigen verzoek doch uiterlijk na 26 weken). Student-assistenten /Onderwijs-Onderzoeksassistenten Op basis van contracturen Op basis van een door de opdrachtgever te bepalen ziekterisico voor aantal contracturen betaalt JobMotion de medewerker. opdrachtgever De opdrachtgever ontvangt een vaste factuur. Dus ongeacht hoeveel de medewerker gewerkt heeft, afsluiten mantelcontract vakantie en/of feestdagen genoot. Eventuele ziekteuren werving & selectie door opdrachtgever worden ook in rekening gebracht. Het aantal vakantie en/of vrije dagen bepaalt en administreert de opdrachtgever zelf. JobMotion keert wel 8% vakantiebijslag uit. De werknemer heeft vanaf 21 jaar recht op pensioen via JobMotion (op eigen verzoek doch uiterlijk na 26 weken). 10

12 Detacheringbureau Universiteit Leiden Studentenpool op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. JobMotion beschikt over een grote pool van werkstudenten, die op oproepbasis kunnen worden ingezet. 55+ pool op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. JobMotion beschikt over een grote pool van 55+ medewerkers, met name voor het surveilleren bij tentamens of als gastvrouw/gastheer bij diverse evenementen. Duur van de contracten JobMotion kan 8 contracten in 2 jaar tijd verzorgen Of Eénmalig een projectcontract voor > 2 jaar. Dit kan zelf een eenmalig contract voor 7 of 10 jaar zijn. Dit contract mag enmalig 3 maanden verlengd worden. Proeftijd Bij een arbeidsovereenkomst korter dan 3 maanden geldt geen proeftijd. Bij een arbeidsovereenkomst tussen de 3 maanden en 2 jaar geldt een proeftijd van maximaal één maand. Dit staat standaard in de contracten van JobMotion. Bij een arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden. 11

13 Aantal maanden en keren dat JobMotion iemand in dienst mag nemen: Regels opvolgend werkgeverschap Zodra er drie maanden (=13 weken) tussen twee contracten zitten, dan tellen de voorgaande contracten niet meer mee. JobMotion kan nu 8 contracten in 2 jaar tijd geven. Het kan ook zijn dat er geen onderbreking is van 13 weken. Waar moet je dan naar kijken?: Dit betekent dat wij in fase B maximaal 8 contracten in 2 jaar tijd mogen geven, en dat een periode van 1,5 jaar (oftewel 78 weken) ook nog meetellen. Dus maximaal mag iemand 3,5 jaar in dienst zijn, zonder dat hij/zij recht heeft op een vaste aanstelling. (totaal 42 maanden). Voorbeeld Iemand heeft gewerkt voor de universiteit 1 februari 2010 tot 1 sept 2010 en 1 sept 2010 tot 1 sept 2011 Nu wordt hij/zij aangemeld bij JobMotion. Deze persoon heeft dus al 19 maanden bij de Universiteit gewerkt. En hij/zij heeft 2 contracten gehad. Deze 19 maanden moeten we nu aftrekken van de totale 42 maanden = 23 maanden. Wij mogen dus nog 6 contracten verspreid over 23 maanden geven. Pensioenregeling JobMotion is aangesloten bij het Stipp pensioen. De pensioenregeling ziet er als volgt uit: vanaf 21 jaar en vanaf 26 weken gewerkt, is het basispensioen 2,6% afgedragen door de werkgever. Dit loopt tot 78 weken gewerkt. Daarna kom je in het pluspensioen. Hiervan betaalt de werkgever 8,4% en de werknemer 4,2% Tegen meerkosten kan een werknemer gelijk bij het pluspensioen worden aangemeld. 12

14 Detacheringbureau Universiteit Leiden Geen ziekterisico of aanspraken op WW en wachtgelden Wanneer de medewerker (langdurig) ziek wordt of zelfs in de WAO belandt, brengt dit hoge kosten voor de werkgever met zich mee tot anderhalf jaar na afloop van het tijdelijke contract. Dit risico is bij JobMotion volledig afgedekt of bestrijkt maximaal de tijdelijke contractperiode, afhankelijk van wat de opdrachtgever wil. Ook is JobMotion geen eigen risicodrager voor WW en wordt de faculteit of afdeling nooit achteraf met aanspraken hierop geconfronteerd. U weet van te voren hoeveel de tijdelijke aanstelling van de medewerker gaat kosten, indien hij/zij wordt aangesteld via JobMotion. Geen administratieve lasten Aanstellen, pensioenaanmelding, invoeren in SAP, interim ziektekostenverzekering, verhuizingen, ziekmeldingen, verplichtingen Wet Poortwachter en dergelijke inspanningen worden gedaan door uw P&O afdeling. Komt de medewerker op de Payroll bij JobMotion, dan bespaart u al de personeelsadministratieve werkzaamheden, die daarbij horen. JobMotion zorgt namelijk voor: het verzorgen van de contracten met de werknemer het aanmelden van de medewerker bij het UWV het verwerken van de salarisadministratie de wekelijkse of maandelijkse verloning en toesturen van de loonspecificatie het versturen van de jaaropgave het inhouden van sociale premies en de afdracht hiervan de verwerking van de (on)belaste kosten zorgt voor de ziek- en betermelding schakelt de Arbodienst in begeleidt samen met de opdrachtgever een zieke medewerker volgens de regels van de wet Poortwachter regelt het pensioen van de medewerker beantwoordt vragen van de medewerker keert reserveringen en vakantiegeld uit signaleert de termijn waarop de medewerker contractuele rechten opbouwt volgens de wet Flexibiliteit & Zekerheid 13

15 Duur ziekterisico Inspanning Arbo Aanstelling via Universiteit Leiden Risico tijdens contractperiode en tot 18 maanden doorbetalen na einddatum contract Komt voor rekening van de eigen faculteit Loopt op tot 10 jaar afhankelijk van arbeidsverleden Duur aanspraken WW en BW * Ziekterisico kan tijdens de contractperiode afgekocht worden. Vergelijkbaar contract via JobMotion Risico tot einddatum contract* Komt voor rekening van JobMotion Geen risico voor de klant Student-assistenten (SA) en Onderwijs-/ Onderzoeksassistenten (OOA) Op een snelle en eenvoudige wijze kunt u uw Student-assistenten of Onderwijs-/ Onderzoeksassistenten bij JobMotion laten aanstellen. Hierbij kan gekozen worden voor een vast aantal uren per week of een totaal aantal uren binnen een bepaalde periode. Ook kan er een langdurig oproepcontract worden afgesloten met de student. Dit laatste is met name erg gemakkelijk als de student tijdens zijn studie meerdere keren wordt ingezet bij bijvoorbeeld practica of onderwijsondersteuning. 14

16 Detacheringbureau Universiteit Leiden ZZP-ers /Freelancers De zzp-er is de zelfstandige zonder personeel. Hij/zij heeft zich als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een Verklaring ArbeidsRelatie ofwel VAR. Wat is het probleem? Het probleem bij deze vorm van arbeid is dat het UWV en de Belastingdienst achteraf kunnen besluiten dat er feitelijk sprake van loondienst was. In die gevallen komt er een naheffing voor loonbelasting en sociale premies. De Universiteit heeft al eerder te maken gehad met een dergelijke naheffing en boete. Naast deze financiële tegenvaller, kan het ook voorkomen dat het UWV vindt, dat de freelancer, die regelmatig voor u werkt(e), recht op een contract heeft voor onbepaalde tijd. Op deze wijze kan het inzetten van zzp-ers u als opdrachtgever arbeidsrechtelijk duur komen te staan. Hoe kun je dit voorkomen? Indien je tijdelijk werk laat uitvoeren door een zzp-er, dan moet u als opdrachtgever voldoende nagaan of de zzp-er echt als zelfstandige aangemerkt kan worden. Ook moet u nagaan of er geen sprake is van een gezagsverhouding in het werk. Zijn er twijfels over het voldoende zelfstandig zijn van een zzp-er of is er sprake van een gezagsverhouding, dan kan de betreffende zzp-er via JobMotion ingehuurd worden. Student buiten de EU/EER zone Het is via JobMotion ook mogelijk om een student in dienst te nemen, die niet tot de EU/EER zone behoort. JobMotion zorgt dat de student een TeWerkstellingsVergunning (TWV) krijgt, mits aan alle voorwaarden voldaan is. Studenten van buiten de EU/EER zone mogen maximaal 10 uur per week gedurende het gehele jaar of in juli en augustus fulltime arbeid verrichten in Nederland. Er moet dan wel door de werkgever een werkvergunning worden aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De landen waarvoor dit van toepassing is zijn alle landen ter wereld, behalve: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittanië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Lichtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Sloveniën, Spanje, Tjechië, Zweden en Zwitserland. De kosten bedragen 40 euro per aanmelding. 15

17 Eenvoudig en snel aanmelden via de website Via de website van JobMotion kunt u de door u geselecteerde werknemer aanmelden of een aanvraag indienen voor werving & selectie. Uiteraard kunt u ook altijd bellen voor meer informatie over een specifieke aanstelling, vacature of contractmogelijkheid. Direct naar Op de website van JobMotion vindt u meerdere aanmeldformulieren. Onder Direct naar vindt u het kopje informatie voor de opdrachtgever. Als u hierop klikt ziet u een overzicht van 5 verschillende formulieren. Facebook JobMotion is ook te vinden op facebook Rooster De planning van het tentamen rooster kunt u ook vinden via de website van JobMotion. Onder het kopje rooster -> bekijken rooster vindt u de ingeplande tentamens voor een periode van 4 weken vooruit met locatie, ingeplande surveillanten en eventuele coördinatoren Heeft u een vacature of behoefte aan tijdelijke invulling van taken of wilt u iemand aanmelden om op de payroll van JobMotion te zetten? De medewerkers van JobMotion willen u graag adviseren over de mogelijkheden. U kunt onze website bezoeken of telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers. 16

18 Detacheringbureau Universiteit Leiden Contactgegevens JobMotion T F E E (maandcontracten en student-assistenten) E (salarisverwerking en loonstrook) E (55+ pool) of Contactpersonen binnen JobMotion zijn Renée Verdegaal, directeur (tst. 7293) Atie van Loenen, flexadviseur student-assistenten, maandcontracten en buitenlandse medewerkers (tst. 7251) Marga Brugman, flexadviseur studentenpool en W&S (tst. 7220) Sylvia Boekee, flexadviseur 55+ pool en W&S (tst. 7279) Cynthia Leuering, administratief medewerker, loonadministratie (tst. 7221) Bernadette Janssen, administratief medewerker student-assistenten (tst 5453) Laura Putz, administratief medewerker Ilse Elstgeest, administratief medewerker Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar onze website 17

19 18

20 Detacheringbureau Universiteit Leiden Resultaten klanttevredenheidsonderzoek JobMotion 19

21 Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek wat gehouden is in maart/april 2012 Vraag: Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Aantal Percentage Ja 47 97,92 Nee 1 2,08 3. Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Ja 47 Nee 1 Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? 3. Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Ja 47 Nee 1 Nee 2% Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Ja 98% Ja Nee Nee 2% 98% Vraag: 4. Maakt u Maakt gebruik van u gebruik de diensten van een de ander diensten uitzend- van en/of een detacheringbureau? ander uitzend- en/of detacheringbureau? Ja 5 Nee 37 Zowel JM als ander bure 7 Aantal Percentage Maakt u gebruik van de diensten van een ander uitzend- en of Ja detacheringbureau? 5 10,2 Nee 37 75,51 Zowel JM als ander Ja bureau 10% Zowel JM als ander 14% 7 14,29 4. Maakt u gebruik van de diensten van een ander uitzend- en/of detacheringbureau? Ja 5 Nee 37 Zowel JM als ander bure 7 Ja Ja Maakt u gebruik van de diensten van een ander uitzend- en Nee of Nee detacheringbureau? Zowel JM als ander bureau 76% Zowel JM als ander Ja bureau 10% 14% Ja Nee Nee 76% Ja Nee Zowel JM als ander bureau Geef aan in hoeverre u bekend met onze dienstverlening

22 Detacheringbureau Universiteit Leiden Vraag: Indien u bij de vorige vraag heeft aangegeven gebruik te maken van een ander uitzend- en/of detacheringbureau, kunt u dan hieronder de belangrijkste reden hiervoor aangeven? Klant P&O Services SOZ STA UB Archeologie P&O LUMC W&N Management LAK/SOZ Reden I.v.m. specifieke doelgroep ICT Goede kandidaten staan al elders ingeschreven Ik maak gebruik van detacheringsbureau de Zijl bedrijven, zij leveren mensen die om verschillende redenen op de reguliere wijze geen baan kunnen krijgen. Betreft een uitzendbureau speciaal voor archeologische activiteiten. Studenten archeologie kunnen werkzaamheden via dit bureau gebruiken op hun cv. Faculteit der Archeologie heeft m.b.t. archeologische werkzaamheden een exclusiviteitscontract met aan ander uitzendbureau. Slechts als JobMotion geen kandidaten kan leveren Voor de inzet van secretaressen is van oudsher een samenwerking met een ander uitzendbureau. Voor studentassistenten werken we samen met Jobmotion Ik ben hiertoe verplicht binnen een aantal samenwerkingsverbanden. Een aantal van deze diensten zijn aanbesteed. Ik gebruik meestal tempo voor verloning van personeel dat is voordeliger 21

23 Vraag: Geef aan in hoeverre u bekend bent met deze diensten. Payrolling Zeer bekend Bekend Neutraal Onbekend 0 0 Zeer onbekend N.v.t Contracten SA / OOA Zeer bekend Bekend Neutraal Onbekend Zeer onbekend N.v.t Contracten OOM Zeer bekend Bekend Neutraal Onbekend Zeer onbekend N.v.t Werving & Selectie Zeer bekend Bekend Neutraal Onbekend Zeer onbekend N.v.t Studentenpool Zeer bekend 9 20 Bekend Neutraal Onbekend Zeer onbekend N.v.t Surveillantenpool Zeer bekend Bekend Neutraal Onbekend Zeer onbekend N.v.t

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN III KORTE TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 7 1. UITVOEREN VAN DE OPDRACHT 7 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. w.3gpayroll.nl Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van WELLER Personeel b.v. (hierna: WELLER ) voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V.

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo B.V. (hierna: Covebo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT Index Artikel Omschrijving 1. Toepasselijkheid 2. Definities 3. Vrijblijvendheid offertes 4. Duur van de opdracht 5. Opzegging opdracht 6. Einde van de opdracht 7. Einde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle

Nadere informatie

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel.

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel. Toelichting op de algemene voorwaarden 1. Algemene toelichting Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Forza Personeelsdiensten B.V.. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier delen. Een inleidend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services.

M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services. Introductie M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services. Wij zijn gevestigd in Dordrecht en maken deel uit van M&P Industries

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie