FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Woubrugge Beheer B.V. voorheen RobéGids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Woubrugge Beheer B.V. voorheen RobéGids"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 13 augustus 2007 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Woubrugge Beheer B.V. voorheen RobéGids Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 15 februari 2006 Curator : mr. K. de Jong Rechter-commissaris : mr. H.W. Unger Activiteiten onderneming : In het handelsregister staat: Het optreden als intermediair voor het bemiddelen, w erven, testen, selecteren, uitzenden, payrollen of detacheren van personeel alsmede het beheren en exploiteren van een database met behulp van loyaliteitsprogramma in samenw erking met partners. Vanaf juni 2003 verzorgde Woubrugge Beheer de uitgave van de RobéGids en aanverw ante diensten voor adverteerders. Omzetgegevens : De netto omzet over het boekjaar (het boekjaar liep van 31 maart tot 31 maart) bedroeg ,00. Personeel gemiddeld aantal : 10 Verslagperiode : 20 juni 2007 tot en met 12 augustus 2007 Bestede uren in verslagperiode : mr. K. de Jong : 9,00 uur mr. M.P. van Eeden- van Harskamp : 0,20 uur Bestede uren totaal : mr. K. de Jong : 29,70 uur mr. M.P. van Eeden- van Harskamp : 0,20 uur FA : 5,92 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage

3 3 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage: Zie openbaar verslag nummer 3.

4 4 worden geen noemensw aardige w erkzaamheden verwacht. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Zie openbaar verslag nummer Separatistenpositie Zie openbaar verslag nummer Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage

5 5 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedk.Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft het onderzoek naar de administratie van Woubrugge Beheer inmiddels afgerond. Daaruit is gebleken dat de verkoop van de activa en activiteiten behorende tot de Robé CD aan Ad Hoc Data B.V., een aan Woubrugge Beheer gelieerde vennootschap, een tegenstrijdig belang van de heer J.M. Duvekot, bestuurder van Woubrugge Beheer en Ad Hoc Data heeft opgeleverd. Van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot aanwijzing van Duvekot als vertegenw oordiger van Woubrugge Beheer bij een tegenstrijdig belang is nog niet gebleken. De curator heeft Duvekot hier om gevraagd. Als blijkt dat Duvekot Woubrugge Beheer onbevoegd heeft vertegenw oordigd w egens een tegenstrijdig belang, dan kan de curator zich niet aan de indruk ontrekken dat toch sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, mede met inachtneming van hetgeen hierna onder 7.6 staat vermeld. De curator heeft Duvekot uitgenodigd uitleg te geven over het tegenstrijdig belang en het vooralsnog ontbreken van een als gevolg daarvan vereist besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot vertegenw oordiging van Woubrugge Beheer en de bepaling van de koopprijs van de activa en activiteiten van de Robé CD. 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft het onderzoek naar de administratie van Woubrugge Beheer inmiddels afgerond. Daaruit is gebleken dat op of omstreeks 1 juli 2005 Woubrugge Beheer een bedrag van ,99 heeft betaald aan Ad Hoc Sales Support B.V., een bedrag van ,60 heeft betaald aan Duvekot Beheer B.V. en een bedrag van ,28 aan Ad Hoc Groep B.V. heeft betaald. Deze betalingen betroffen aflossingen van de rekening-courantschulden van Woubrugge Beheer aan voornoemde vennootschappen, die allemaal gelieerd zijn aan Woubrugge Beheer. Eind 2004 had Woubrugge Beheer haar activa en activiteiten al verkocht. De RobéGids w as verkocht aan de heren H. Pees en F. van Gulijk en de Robé CD was verkocht aan Ad Hoc Data B.V.. Ad Hoc Data is ook gelieerd aan Woubrugge Beheer. De Robé CD is verkocht voor ,00, w elke koopprijs in de rekeningcourantverhouding tussen Ad Hoc Data en Woubrugge Beheer is opgenomen. Op of omstreeks 1 juli 2005 heeft Ad Hoc Data haar rekening-courantschuld aan Woubrugge Beheer ingelost en zijn tegelijkertijd de rekening-courantschulden van Woubrugge Beheer aan de overige gelieerde vennootschappen afgelost.

6 6 De activa en activiteiten van Woubrugge Beheer w aren toen al verkocht en de resultaten en het eigen vermogen van Woubrugge Beheer w aren negatief. De curator is van mening dat onder deze omstandigheden de onverplichte aflossing van de rekening-courantschulden, van opzegging van de rekening-courantschulden is niet gebleken, paulianeus zijn. De curator heeft de betalingen vernietigd en de saldi inclusief de verschuldigde rente teruggevorderd. Tevens heeft de curator aan de bestuurder van Woubrugge Beheer en de aan haar gelieerde vennootschappen gevraagd hoe de w aardering van de koopprijs van de Robé CD tot stand is gekomen. De curator is in afw achting van de terugbetaling van de aflossingen op de rekening-courantschulden en een toelichting op het vaststellen van de koopprijs van de Robé CD. De curator correspondeert met de bestuurder over de geconstateerde paulianeuze handelingen, het tegenstrijdige belang en het mogelijke kennelijk onbehoorlijke bestuur. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog niet van toepassing. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend: - Omzetbelasting: , Preferente vordering van het UWV Het UWV heef haar vordering ad in totaal ,82 ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Door Roto Smeets Utrecht B.V. is een vordering ingediend voor de kosten van de aanvraag van het faillissement ad 436, Aantal concurrente crediteuren Er zijn ongeveer 27 concurrente crediteuren. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Tot nu toe hebben 16 crediteuren hun vordering ad in totaal ,80 ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Vooralsnog is geen uitkering voor de concurrente crediteuren te verwachten. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De termijn van afw ikkeling van dit faillissement zal afhangen van de afronding van de onder 7.5 en 7.6 genoemde w erkzaamheden. 9.2 Plan van aanpak De hierna onder w erkzaamheden genoemde taken zullen w orden opgepakt of voortgezet. Voor het overige zijn er geen bijzondere mededelingen te doen over het plan van aanpak. 9.3 Indiening volgend verslag De indiening van het volgend verslag is gepland op 15 februari 2008

7 7 - paulianeus handelen; - tegenstrijdig belang; - kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke crediteuren. Alphen aan den Rijn, 13 augustus 2007 K. de Jong, curator

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 april 2015 Gegevens failliet: Improof Mobile B.V. KvK-nummer: 60438649 Faillissementsnummer: F.16/14/1115 Datum uitspraak: 30 december 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie