Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1"

Transcriptie

1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [<Lat. innovatio], 1 invoering van iets nieuws; 2 nieuwigheid; 3 technische, industriële vernieuwing: de VGN ondersteunt de innovatie in de gehandicaptensector in.no.ve.ren (innoveerde) [<Fr. innover], 1 (overg.; h. geïnnoveerd ) als nieuwigheid invoeren; 2 (onoverg.; is geïnnoveerd) zich vernieuwen: de gehandicaptensector innoveert voortdurend. Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek

2 Missie De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. De VGN vertegenwoordigt de branche in het publieke debat. Uitgangspunten daarbij zijn de visie en waarden die binnen de vereniging breed gedeeld worden. De VGN bevordert dat de condities aanwezig zijn om de aangesloten organisaties in staat te stellen om verantwoorde zorg en ondersteuning te leveren. Zij doet dit met name door de dialoog aan te gaan met maatschappelijke partijen en andere relevante stakeholders en door leden te faciliteren en te ondersteunen op het terrein van inhoud van de zorg, werkgeverschap en financiering. 2 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Missie

3 Inhoud Missie 2 Voorwoord 4 Welbevinden Domotica 6 Waarvan hangt succes innovatie af? 7 Innovatieve architectuur 10 Vrijheidsbeperkende maatregelen 14 Aangepaste kleding 15 Sociale participatie Ondersteuning van allochtone mensen met een verstandelijke beperking 18 Mensen met een verstandelijke beperking helpen demente ouderen 19 Burenhulp 23 Centra voor Arbeid & Training 26 NAH-woonvoorziening 27 Persoonlijke regie Living Lab 30 Bejegeningskoffer 31 Kantelsluiting schuifdeuren 34 Auto-mobiliteit 37 Mijn plan in beeld 38 Organigram 43 Bestuur en directie 45 Adviescommissies 46 Colofon 48 Inhoud Innovatie VGN Jaarboek

4 Voorwoord Wie denkt aan innovatie in de zorg, zal niet in eerste instantie denken aan de gehandicaptensector, maar ook daar wordt hard en veel aan vernieuwing gewerkt. Deze innovaties dragen bij aan de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid en het welbevinden van de cliënten. En daar hecht de VGN grote waarde aan. Vandaar dat we mooie voorbeelden willen laten zien in dit boek. In dit jaarboek leest u over allerlei vormen van innovatie. Bijvoorbeeld over buurten waar mensen met een beperking écht samenleven met hun buren. Of over loopbaanprojecten waarin mensen met een beperking werken aan hun competenties, of over gebouwen waar met domotica gezorgd wordt dat cliënten zich weer veilig voelen. En s nachts kunnen slapen. De techniek kan veel Veel innovatieve oplossingen zijn gebaseerd op techniek. Zo kan ICT helpen om de regie of communicatieve mogelijkheden van cliënten te vergroten. Tenminste: als die cliënt dat zelf ook wil. Ook kan met techniek de zorg op een andere manier georganiseerd worden, bijvoorbeeld door cliënten s nachts op afstand te monitoren. maar de mensen moeten het maken Aan medewerkers worden andere eisen gesteld als ze op een innovatieve manier zorg verlenen. Ze zijn niet alleen meer bezig met ondersteunen, begeleiden en zorgen; het vergt nieuwe competenties, zoals het vinden van 4 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Voorwoord

5 creatieve oplossingen op het gebied van domotica en andere ICT. de samenleving) en Persoonlijke regie (Persoonlijke ontwikkeling, Zelfbepaling, Belangen). Innovatie kan op deze manier werkdruk verlagen of arbeidsproductiviteit vergroten. Dat is belangrijk in een tijd dat de zorgbehoefte stijgt en gekwalificeerde beschikbare werknemers schaars zijn. Bovendien kan voor hetzelfde geld meer zorg geboden worden, of geld worden bespaard. Innovatie is daarom een van de speerpunten in het beleid van de VGN voor We ondersteunen onze leden bij het omzetten van hun innovatiekracht in daden. Dit doen we onder meer door de VGN stevig te positioneren in innovatienetwerken. Daarnaast is ons doel dat onze leden ook voldoende regelruimte krijgen. Bijvoorbeeld met de beleidregels Innovatie en Zorg op Afstand. We verspreiden innovatieve kennis in de branche en verankeren deze door het organiseren van ledenbijeenkomsten. Ten slotte willen we het gebruik, de kwaliteit en de effectiviteit van e-learning toepassingen vergroten. De voorbeelden in dit boek vormen slechts een selectie (waarvan vele met een prijs zijn onderscheiden). Bent u benieuwd naar meer voorbeelden? Kijk dan gerust op onze site Prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis, voorzitter J. (Hans) Schirmbeck, directeur Mooie voorbeelden op acht domeinen In gehandicaptensector is de kwaliteit van zorg en ondersteuning gebaseerd op de acht domeinen voor kwaliteit van bestaan volgens Schalock en Verdugo. In dit jaarboek geven we een aantal voorbeelden van innovaties op die domeinen. We hebben ze voor de overzichtelijkheid geclusterd tot drie: Welbevinden (dit zijn de domeinen Lichamelijk welbevinden, Psychisch welbevinden, Materieel welzijn), Sociale participatie (Interpersoonlijke relaties, Deelname aan Voorwoord Innovatie VGN Jaarboek

6 Domotica moet een middel zijn, geen doel op zich 6 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Welbevinden

7 Domotica is een prachtig middel vinden ze bij het Zwolse Frion. Maar alleen als de cliënt er ook echt iets aan heeft. Vanuit die visie won de instelling een stimuleringsbijdrage van het ministerie van VWS. Resultaat: nog meer cliënten kunnen met domotica meer regie over hun leven krijgen. Voorbeelden te over van wat je met domotica allemaal kunt. Herman Brandwagt, assistent van de Raad van Bestuur van Frion: Een cliënt met een ernstig meervoudige beperking die zelf zijn gordijnen open en dicht kan doen of iemand met epilepsie die sensoren in zijn bed heeft, waardoor er een melding binnenkomt als hij een aanval krijgt. Of een enkelbandje, waardoor de deur van een woning niet Foto boven: Domotica: het nachtzorgsysteem [PB] Foto links: Herman Brandwagt, assistent van de Raad van Bestuur van Frion [PB] Waarvan hangt succes innovatie af? Hanneke Knibbe, werkzaam bij onderzoeksbureau LOCOmotion, won in mei 2010 de Amerikaanse Bernice Owen Award, een prijs voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ergonomie in de zorg. Ze is verbonden aan diverse innovatieve projecten van het programma Zorg voor Beter. Hanneke: De gehandicaptenzorgsector blinkt uit in het zelf een eigen invulling geven aan innovaties. Hanneke ziet graag meer praktijkgericht onderzoek. Want, zo zegt ze, de werkelijkheid in de zorg is zo vaak complexer en dan >> Welbevinden Innovatie VGN Jaarboek

8 meer op slot hoeft te doen en je toch weet waar een cliënt is. Allemaal hartstikke mooi, tenminste: als de regie van de cliënt erdoor vergroot wordt. Want dat is de kern van onze dienstverlening, zo hebben we het ook in onze missie en visie staan: wij gaan ervan uit dat een cliënt zijn eigen leven moet leiden. Ook al heb je een beperking, toch heb je de regie. De kunst is een cliënt daarbij te helpen, bijvoorbeeld met domotica, zonder dat je de regie ook uit handen neemt. Bang voor iemand in je kamer Hoe je dat doet, daar weten ze bij Frion veel van. De instelling legde het vast in een maatschappelijke businesscase, waarin werd beschreven hoe domotica ingezet kon worden in de nachtzorg. Later wordt het project ook uitgebreid met domotica in de brede zin. En daarmee kwam de instelling in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage: Kleinschalig Wonen met Foto links: Projectleider George Wink (Frion) [PB] Foto onder: Hanneke Kribbe Foto rechts: Centrale domotica-unit op een kamer [PB] >> werkt het vaak net even anders. zeep overbodig zijn. Hanneke: Iets het tegendeel is waar. Ik heb gezien deel zelf doen. Begeleiders nemen De gehandicaptenzorgsector vindt soortgelijks zie je ook in ziekenhuizen hoe begeleiders met volle aandacht niet klakkeloos de werkwijze van ze innovatief op het gebied van het en verpleeghuizen. Vooral op en dan rustiger dan voorheen hun verpleeg- of ziekenhuizen over, maar goed inpassen van innovaties in de afdelingen waar de tijdsdruk hoog cliënten wassen en er een activiteit maken er hun eigen maatwerk van. eigen werkwijze. Als voorbeeld noemt is, bijvoorbeeld op de intensive care. van maken in plaats van een puur Die eigen invulling van innovaties ze het project Verzorgend wassen. Het gevaar van verzorgend wassen hygiënische handeling. En het ook vind ik knap en ook wel specifiek Hierbij worden cliënten gewassen in de gehandicaptenzorg zou kunnen passend maken binnen de zorg die voor de gehandicaptenzorg. met geïmpregneerde washandjes of zijn dat cliënten niet de aandacht iemand nodig heeft. Iemand die doekjes, zodat handdoeken, water en krijgen die ze nodig hebben. Maar zichzelf deels kan wassen, mag dat Het succes van innovaties hangt 8 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Welbevinden

9 Domotica (KWmD) van het ministerie van VWS. Syntens en andere organisaties ondersteunen en begeleiden het traject van voorbereiding en implementatie. Brandwagt: De kracht van ons plan is dat we domotica niet gebruiken om een efficiencyslag te kunnen maken op personeel. Maar om een antwoord te bieden op de vraag van de cliënt. Dat is een andere redenering dan die je veel ziet: we zetten een gebouw neer, die hangen we vol met technische snufjes, waardoor het veiliger is. Projectleider George Wink: We zijn begonnen met de vraag: op welke manieren is de nachtzorg nu georganiseerd en hoe wordt dat door cliënten ervaren? Via een nachtwensenonderzoek hebben we cliënten gevraagd: wat heb jij nodig om je in de nacht veilig te voelen en rustig te kunnen slapen? Dan bestaat natuurlijk het risico dat betrokkenen meteen in middelen gaan denken: doe mij maar een camera boven mijn bed. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. En in ieder geval niet gunstig vanuit het privacyoogpunt. Daarom hebben we andere vragen volgens Hanneke voor 75% af van de mate waarin begeleiders het product of project een plek geven in de eigen werkwijzes en organisatie. Dus ook echt eigen maken en inpassen in de zorg voor de cliënt. Hanneke: Goede innovaties kennen een vliegwieleffect. Zijn begeleiders enthousiast? Dan vertellen ze het voort en staan ze zelf weer open voor meer innovaties. Dan wordt innoveren een soort sport en pas dán werkt het goed. Managers die denken dat ze van bovenaf wel even wat innovaties kunnen loslaten, hebben het mis. Succesvol innoveren anno 2011 is innovatie waar mensen op de werkvloer zèlf van meet af aan bij betrokken zijn. Welbevinden Innovatie VGN Jaarboek

10 [PB] Wonen, werken en deel uitmaken van de gemeenschap Groenten verbouwen op een eilandje vlakbij je woonwerkvoorziening. En ze vervolgens in een stalletje langs de kant van de weg verkopen aan inwoners van het dorp. Zodat je ervaart dat je nuttig werk doet en contact hebt met omwonenden. Dat is wat de cliënten van zorginstelling Scorlewald (onderdeel van de Raphaëlstichting) in Broek op Langedijk doen. Scorlewald biedt een bijzondere woonwerkvoorziening aan de bewoners van Oosterheem. Twaalf mensen met een verstandelijke beperking onderhouden hier de groentetuinen van zeven eilanden in het waterrijke Oosterdelgebied, dat grenst aan hun woonwerkvoorziening. De eilanden 10 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Welbevinden

11 gesteld: wat is jouw behoefte met betrekking tot veiligheid en nachtrust? Dan komen er antwoorden die je vervólgens vertaalt in middelen. Sommige mensen zijn bang voor brand, anderen dat er iemand hun kamer binnenkomt. Het gaat bijna altijd om beleving. Domotica als onderdeel van het zorgplan De resultaten van het nachtwensenonderzoek worden ingevuld door de cliënt/vertegenwoordiger en de ondersteuner. En vervolgens geanalyseerd door de projectleider. Deze analyse gaat naar de manager en gedragskundige. Zij leggen hun conclusie vervolgens weer terug bij de cliënt en zijn ondersteuner: hebben we je zo goed begrepen? De conclusies en voorstellen voor domotica worden daarna vastgelegd in het zorgplan. Brandwagt: Wensen van cliënten kunnen veranderen. Door domotica onderdeel te maken van het zorgplan, maak je er een cyclisch proces van, met ruimte om te evalueren en bij te stellen. De inzet van domotica heeft volgens Frion niet alleen Foto boven: Klimaatregelingsunit op een kamer [PB] Foto onder: Woonwerkvoorziening Oosterdel, Broek op Waterland zijn alleen per boot bereikbaar. De verbouwde groenten worden in het werkgebouw opgeslagen en verwerkt. Het project is ontwikkelt door vier partijen: Stichting Veldzorg, Scorlewald, woningbouwcorporatie de Wooncompagnie en gemeente Langedijk. Stichting Veldzorg wilde het Oosterdelgebied in dezelfde staat brengen als in de zestiger en zeventiger jaren. Ze benaderden Scorlewald met de vraag of zij als zorgaanbieder iets wilde betekenen in het beheer van het Oosterdelgebied. Dat wilde zij wel, maar er was één voorwaarde: er moest een mogelijkheid tot wonen gerealiseerd worden. >> Welbevinden Innovatie VGN Jaarboek

12 te maken met de visie op de cliënt, maar ook op de nachtrust. Wink: We willen voorkomen dat de nachtdienst drie keer per nacht met een tillift bij EMG-cliënten de kamer inkomt om te kijken of hij nog droog is, en het bed eventueel te verschonen. Dat betekent drie keer een onderbreking van de slaap. Het kan zijn dat een cliënt dat belangrijk vindt, maar het is de moeite waard om te kijken of dat niet anders kan. Bijvoorbeeld met bednatmelders of ander incontinentiemateriaal. Het uitgangspunt bij Frion is: De nacht is om te slapen of uit te rusten. Wink: En in principe heb je als je slaapt geen enkele ondersteuning nodig. Dát is ons vertrekpunt. Natuurlijk is de kans groot dat onze cliënten door hun beperking wel een of andere vorm van assistentie kunnen gebruiken. Maar het uitgangspunt is heel anders dan: deze mensen zijn beperkt, dus voorzien we het huis van alle mogelijke domotica. Brandwagt: Dat heeft nog een ander groot voordeel: door ons goed te richten op de functie van slaap, kunnen we problemen overdag voorkomen. Als jij en ik een tijd lang slecht slapen, gaan we naar de dokter. >> Een woonwerkvoorziening biedt de bewoners volgens Scorlewald veel veiligheid en overzichtelijkheid. Doordat vier partijen samenwerkten, lukte iets wat anders bijna onmogelijk was. De gemeente voorzag in grond en de nodige vergunningen, de woningbouwvereniging gaf opdracht voor de bouw. Veldzorg stelde de werkplekken ter beschikking en Scorlewald de begeleiding en zorg. Het project kreeg een eervolle vermelding bij de Hedy d Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur VGN Jaarboek 2011 Innovatie Welbevinden

13 Want daar krijgen we last van. We kunnen ons niet meer concentreren, worden chagrijnig, of misschien wel depressief. Dat geldt voor onze cliënten net zo goed. Wink: Daarom gaan we onze nachtdienst ook opleiden in de fysiologie van de slaap. Zodat zij als dat nodig en wenselijk is met behulp van domotica kunnen zien hoe vaak en op welke momenten een cliënt s nachts wakker is. Door dáár wat aan te doen, kun je het welzijn van een cliënt helpen verbeteren. Risico s heeft het ook, het werken met domotica. Wink: Het gevaar van te veel inzet, of te zware inzet blijft ook bij ons op de loer liggen. Domotica levert informatie op over de cliënt, daarbij moet je je afvragen: wie heeft om deze informatie gevraagd en wat gaan we nu met die gegevens dóén? Want als er geen duidelijk plan mee is, heb je er niks aan. Dan is domotica een doel geworden, in plaats van een middel. Brandwagt: Domotica moet mensen niet beperken, maar juist meer vrijheid geven. Dat lukt alleen als je met cliënten in gesprek blijft en blijft verantwoorden wat je doet. Foto boven: Domotica: veiligheidssysteem om het water af te sluiten {PB] Foto linksboven: Domotica: noodsysteem om hulp van collega s [PB] Foto links: Bewoners van Oosterdel aan het werk Welbevinden Innovatie VGN Jaarboek

14 14 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Welbevinden

15 De band in de ban In zes jaar tijd van 28 naar nul cliënten in de Zweedse band. Het gebeurde bij De Zijlen. Zij werkten met het project De band in de ban. Sandra de Wit, verpleegkundig specialist, was leider van het project. We dachten: Heeft deze cliënt twaalf jaar in de band gelegen, terwijl er gewoon een alternatief was? Waarom wilden jullie van de Zweedse band af? In 2002 zagen we een inspectierapport, waarin stond dat er veel risico s waren verbonden aan het gebruik van de band. En dat maar weinig professionals konden inschatten hoe groot die risico s waren. Naar aanleiding daarvan vroeg het management van De Zijlen mij hoeveel van die Zweedse banden op onze locatie Sintmaheerdt gebruikt werden. Ze hadden namelijk geen idee, net zo min als ik. Het bleken er 28 te zijn. Meer dan 10% van onze cliënten zat s nachts vastgebonden. Dat was best schrikken voor mij. Ik ging doorvragen bij het personeel: Waarom zitten deze mensen vast? Is er afbouw mogelijk? Zijn er alternatieven? Vaak kreeg ik te horen: Het kan nou eenmaal niet anders. Maar daar nam ik geen genoegen mee. Het kan altijd anders. En dat bleek. Met welke alternatieven kwam je? We zijn 28 miniprojecten gestart, voor elke cliënt één. Wie is hij? Waarom ligt hij vast? Wat zijn de risico s als we Foto links: Sandra de Wit, verpleegkundig specialist, De Zijlen [PB] Kleding moet comfortabel zijn, ook voor mensen met een beperking Aangepaste kleding levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van zorg en leven voor cliënten. Dat is de uitkomst van een businesscase die in 2006 werd uitgevoerd door LOCOmotion. Miranda van Waerdtvan den Hurk is op een innovatieve manier met deze resultaten aan de slag gegaan. Ze zegde haar werk >> Welbevinden Innovatie VGN Jaarboek

16 hem uit de band halen? Dit bespraken we met een team waarin de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt ook een belangrijke rol had. Door de risico s te inventariseren wisten we ook welke maatregelen we moesten nemen. Een voorbeeld: een cliënt was aan één zijde verlamd. Met zijn andere zijde probeerde hij zich steeds overal aan vast te houden waardoor hij te hard trok en uit bed kon vallen. Daarom moest hij s nachts worden vastgelegd. Maar door zijn bed te draaien en tegen de muur te plaatsen kon hij enkel nog richting de muur trekken. De valkans was er dus niet meer. En dus hoefde de cliënt niet meer aan banden te worden gelegd. Zo hebben we dat voor elke cliënt bekeken. Soms stonden we met het schaamrood op onze kaken. Dat we dachten: Heeft deze cliënt twaalf jaar zo gelegen, terwijl er gewoon een alternatief was? Wat zijn de resultaten zonder band? Cliënten slapen beter door en hebben weer zin om te slapen. Het bed wordt weer een prettige plek voor ze. We merkten dit pas toen ze eenmaal van de band af waren. Zo was er >> als woonbegeleidster bij Reinaerde zag dat veel kleding van mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Als zij Miranda is nauw betrokken bij het op en begon het online bedrijf met een beperking niet comfortabel zitten, komt hun hemd tot halverwege proces. Ze zocht ruim een jaar Adjustforyou. zat. Miranda: Veel cliënten hun rug. Het sluit gewoon niet aan. naar de beste materialen en zorgt dragen incontinentiemateriaal. Ik besloot zelf een ondergoedlijn ervoor dat de modellen nauwkeurig Het bedrijf ontwerpt en levert Maar door het volume van het voor deze mensen op te zetten. Met worden getest. Zo kwam ze er aangepaste onderkleding voor incontinentiemateriaal kwamen comfortabele stoffen die meerekken, bijvoorbeeld achter dat de knoopjes volwassenen. Zoals slips, rompers veel slips maar tot halverwege de goed aansluiten en makkelijk zijn aan op de rompers en body s erg laag en body s. Miranda kwam hiervoor billen. Zo niet, dan waren het meteen te trekken. zaten. Ze werden door Miranda op het idee toen ze vanuit haar werk tenten. Hetzelfde geldt voor mensen hoger geplaatst, zodat cliënten er 16 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Welbevinden

17 Foto links: Risico s zoveel mogelijk voorkomen een meneer die s avonds de gewoonte had om andere cliënten te knijpen. Heel vervelend. We dachten dat dat gewoon bij hem hoorde, maar toen hij zonder band sliep, kneep hij ook niet meer. Het knijpen was waarschijnlijk zijn manier van stress uiten. Stress over het feit dat hij in de Zweedse band moest. Gelukkig denkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg er net zo over en moet de Zweedse band uiterlijk in 2011 zijn uitgebannen. Is het niet risicovol om zonder banden te werken? Je kunt nooit alle risico s bannen. Ook niet met band. Het is zelfs zo dat de Zweedse band vaak nog meer risico s met zich meebrengt. Cliënten kunnen zich indraaien en zo lichamelijk letsel oplopen. Een gescheurde milt bijvoorbeeld. Wat je wel kunt doen, is risico s zoveel mogelijk voorkomen. Door elke nieuwe situatie te beoordelen. Wat zijn de risico s en hoe gaan we er mee om? We willen allemaal goede en veilige zorg leveren. Soms is het moeilijk om in te schatten wat veiligheid of schijnveiligheid biedt. De Zweedse band biedt mijns inziens schijnveiligheid. zelf vanuit zittende positie beter bij kunnen en het voor begeleiders makkelijker aan te trekken is. Ook voelen de cliënten de drukknoopjes niet tijdens het zitten. De mensen reageren positief op de kleding. Miranda: Er is veel vraag naar mijn ontwerpen. Verzorgers zijn minder lang bezig met het aantrekken van de kleding. De kleding zit prettig en blijft lang mooi. Ook na vele keren wassen. Ik vind dat iedereen recht heeft op comfortabele kleding. Het zou een goed idee zijn als zorginstellingen standaard aangepaste kleding in hun assortiment opnemen. Welbevinden Innovatie VGN Jaarboek

18 18 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Sociale participatie

19 Het verborgen leed van allochtone mensen met een beperking Een allochtone vrouw komt bij de huisarts. Alweer. In slecht Nederlands en nauwelijks verstaanbaar probeert ze duidelijk te maken dat het niet goed met haar gaat. De huisarts begrijpt het niet. Duidelijk geval van een taalprobleem, denkt hij. De echte reden van haar onduidelijkheid is haar verstandelijke beperking. Maar niemand die het doorheeft. Behalve Dünya Dichterbij. Dünya Dichterbij is een samenwerking tussen het Inter-lokaal en Dichterbij. Het Inter-lokaal zet zich in voor alle mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie en krijgt veel mensen van allochtone komaf op zijn spreekuur. Dichterbij is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke Foto links: (v.l.n.r.) Mevrouw en de heer Kanynakci, hun huidige begeleider Fatih Özcan en stagiaire Anouk Litjens [PB] Mensen met een beperking helpen demente ouderen Een win-winsituatie: zo kun je het project Irene Dekkerswald van Pluryn wel noemen. Hierbij helpen cliënten met een verstandelijke handicap dementerende ouderen in verpleeghuis Irene Dekkerswald. De cliënten voelen zich hierdoor nuttig en de ouderen krijgen meer aandacht en verzorging. Het project werd in >> Sociale participatie Innovatie VGN Jaarboek

20 beperking. Het project is ontstaan nadat beide partijen concludeerden dat veel zorgvragen van allochtone mensen niet de juiste aandacht kregen. Deels omdat er onder allochtonen een taboe heerst op het hebben van een beperking. En deels omdat hulporganisaties niet weten hoe ze deze doelgroep moeten benaderen. Jan Joore is programmamanager bij Dichterbij. Hij vertelt: Het valt op dat er weinig allochtone cliënten gebruik maken van diensten van zorginstellingen. Toch zijn ze er wel degelijk, was de conclusie van onze medewerkster Saadet Büyükkaya- Kaya. Ze deed onderzoek naar het verborgen leed van allochtone mensen met een beperking. En concludeerde dat veel van deze mensen tussen wal en schip vielen. Dat was erg confronterend voor Dichterbij. We zeggen wel: We zijn er voor iedereen, maar sloten onbewust toch mensen uit doordat we geen oog hadden voor hun problematiek. Daarom zijn we in 2007 gestart met Dünya. Dünya werkt buiten de bestaande structuren van Dichterbij en het Interlokaal. Hierdoor ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van werkwijzen die wèl aansluiten op de vraag achter de vraag van kwetsbare doelgroepen. Bij Dünya >> mei 2010 onderscheiden met de Innovation Prize 2010 van European Platform for Rehabilitation (EPR). Veel mensen met een verstandelijke beperking willen een zo normaal mogelijk leven leiden. Meedoen in de samenleving en zichzelf nuttig maken, is daarbij belangrijk. Bij Irene Dekkerswald krijgen cliënten de kans hun competenties in praktijk te brengen en ondersteunend bezig te zijn met en voor andere mensen. Ze helpen met koffie- en theeschenken, het brengen van maaltijden, wandelen en bieden assistentie bij vervoer. Ook zorgen ze voor een sociale factor door geregeld 20 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Sociale participatie

21 werken mensen die weten hoe ze met allochtone mensen moeten omgaan, hoe ze signalen moeten herkennen en die hun taal spreken. Zodat hulp op maat wordt gegeven. Ik ben niet gek! Cheko Büyükkaya en Miloud El Abdi zijn begeleider bij Dünya. Ze bezoeken allochtone mensen van wie ze vermoeden dat ze een verstandelijke beperking hebben, maar ook allochtone cliënten die al een indicatie hebben. Volgens Miloud is de communicatie met allochtone cliënten wezenlijk anders dan die met autochtone. Veel van onze cliënten hebben de neiging om ja te knikken als je vraagt of ze het begrijpen. Terwijl ze het vaak helemaal niet begrijpen. Zo iemand komt dan bij een uitkeringsinstantie en doet alsof hij snapt wat hij moet doen. Vervolgens blijkt dat hij constant de verkeerde formulieren opstuurt. En die uitkeringsinstantie maar denken: die man weigert om mee te werken, dus korten we hem op zijn uitkering. Wij letten op signalen waaruit blijkt dat ze ons niet begrijpen. Of gaan gewoon met ze mee naar zo n Foto links: Pluryn-cliënten helpen cliënten van Irene Dekkerswald [PB] een praatje te maken met de oudere bewoners. Doordat ze op deze manier het reguliere personeel werk uit handen nemen, heeft zij meer ruimte om zich bezig te houden met extra taken. Wat de zorg ten goede komt. De cliënten van Pluryn zijn volwaardige leden van het begeleidingsteam van het verpleeghuis. Ze dragen bedrijfskleding, gaan mee met personeelsuitjes en worden door bewoners aangesproken met zuster of broeder. Ook krijgen ze praktische, taakgerichte ondersteuning van de begeleiders. En er is dagelijks een begeleider van Pluryn aanwezig op de werkvloer. De EPR vindt Pluryn de terechte winnaar van de innovatieprijs vanwege haar bereidheid tot samenwerken en innovatieve benadering. Sociale participatie Innovatie VGN Jaarboek

22 22 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Sociale participatie [PB]

23 instantie. We helpen ze verder. Cheko vult aan: Ook zijn we voorzichtig met het stellen van een diagnose. Als je tegen een Marokkaanse man zegt: je hebt een verstandelijke beperking, zal hij kwaad weglopen met de woorden ik ben niet gek. En zie je hem nooit meer terug. In veel culturen is het normaal om de schijn op te houden voor de buitenwereld. Je bent normaal of je bent gek. Een beperking is niet normaal. Voor ons is het dus belangrijker om gepaste hulp in gang te zetten, dan de beperking te benoemen. Foto onder: Buren bewonderen de maquette van de Goede Buren Buurt [Studio Kasterman] Dünya helpt Meneer Kanynakci is van oorsprong Turks, maar woont al veertig jaar in Nederland. Toch spreekt hij nauwelijks Nederlands. En zijn vrouw evenmin. Hij kwam bij Dünya terecht, nadat zij van een welzijnsorganisatie voor senioren hoorde over zijn problemen. En medewerkers van Dünya het vermoeden hadden dat hij een verstandelijke beperking heeft. Sindsdien bezoekt Cheko de man regelmatig. Vandaag komt hij langs om gewoon even te kletsen. Kanynakci heeft financiële- en huwelijksproblemen. Ook leeft hij in een sociaal Begeleiding van de buren Mensen met een beperking zijn in toenemende mate afhankelijk van mensen die betaald worden om ondersteuning te bieden, signaleerde Triade. Daarom werkt de organisatie aan innovatieve manieren om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van cliënten te vergroten. De Goede Buren Buurt is één van die manieren. Deze nieuw te bouwen buurt in Almere telt ongeveer 130 woningen, voor ongeveer 300 mensen. Van hen hebben maximaal dertig een beperking, vertelt Katja Moesker, projectleider bij Triade. De bewoners van de wijk kennen elkaar al. Ze hebben samen plannen gemaakt voor de buurt. Zo hebben >> Sociale participatie Innovatie VGN Jaarboek

24 isolement. Hoe gaat het vandaag?, vraagt Cheko hem in het Turks. Kanynakci geeft aan dat het goed gaat, maar dat hij erg zit met de problemen met zijn vrouw. Hij heeft erg behoefte aan een luisterend oor. Dat is Cheko voor hem. Kanynakci is blij met de hulp van Dünya. Ze helpen me met het lezen en schrijven van brieven en gaan met me mee naar instanties en de huisarts. Door hen begrijp ik alles beter. Ook is onze schuld bijna weg. Het was eerst heel erg. Alles liep door elkaar en ik stond er helemaal alleen voor. Ik probeerde wel wat op te bouwen, maar het lukte niet. Als mensen als Cheko er niet waren, was ik allang uit huis gezet. Zij hebben dit tegengehouden en daar ben ik ze dankbaar voor. Hij kan natuurlijk niet alles, de problemen die ik met mijn vrouw heb, kan hij niet oplossen. Maar ik zie hoe hij zijn best doet. Cheko is daarom als een zoon voor me. Ik voel me niet langer alleen en heb vertrouwen in hem. band. We bezoeken de mensen, praten met ze en helpen ze waar mogelijk. Doordat vele van ons de taal van deze mensen spreken, is het makkelijker om contact te maken. Ook denken we buiten kaders. Zo gaan we graag met onze cliënten mee naar instellingen of organisaties. We geven onze cliënten het gevoel naast hen te staan. Ook als we daarvoor grenzen over moeten gaan. Jan Joore is een voorstander van dit grensverleggend werken: Dünya gaat in tegen bestaande structuren. We doen wat nodig is om lijden om te zetten in leiden. En kiezen daarbij voor een netwerkbenadering in plaats van een hiërarchische structuur. Wat Dünya doet, is het in praktijk brengen van de nieuwe stijl van zorg. We combineren kennis van welzijn met zorg en cultuur. En spreken mensen voortdurend aan als individu. We brengen de mensen niet naar de zorg, maar de zorg naar de mensen. Innovatie is namelijk ook van de gebaande weg durven gaan. Grensverleggende zorg Vertrouwen is een sleutelwoord bij Dünya. Cheko: Al voor de officiële indicatie beginnen we met het opbouwen van een >> ze zich gebogen over de vraag: hoe zorg je ervoor dat mensen bij elkaar op bezoek kunnen komen? Dan moet je meer doen dat het huis van een cliënt rolstoeltoegankelijk te maken. Dan moet ook het huis van de buren aangepast worden. In de opzet van de buurt zijn verbindende elementen opgenomen: barbequeplaatsen, gezamenlijke tuinen en een buurthuis bijvoorbeeld. Katja: Daarnaast hebben de bewoners samen gekeken naar de sociale structuur. Vanuit de gedachte: iedereen kan íéts doen. Ook mensen met een beperking. En we merken dat ze ook graag willen bijdragen. En dus kunnen in de nieuwe 24 VGN Jaarboek 2011 Innovatie Sociale participatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie