Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten"

Transcriptie

1 Aankoop van duurzame en -diensten Duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten

2 Waarom Vlaamse criteria? Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten DOEL = 100 % duurzame overheidsopdrachten MAAR Wat is een duurzame overheidsopdracht? Duurzame overheidsopdrachten is de benadering waarbij publieke overheden milieu-, sociale en economische criteria integreren in alle fases van hun aankoopproces van leveringen, werken en diensten, en dus de verspreiding van milieusparende technologieën, sociale innovatie en ontwikkeling van milieu-, socio- en ethisch verantwoorde producten en diensten bevorderen, door het zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en sociaal en ethisch verantwoord zijn. Criteria nodig

3 Waarom Vlaamse criteria? Bestaande criteria voor aankoop van duurzame en diensten? Ja, maar: Producttest / Milieukoopwijzer Alleen Milieucriteria Niet afgestemd op overheidsopdrachten GPP Toolkit? Alleen milieucriteria Niet afgestemd op Belgische markt Gids voor Duurzame Aankopen? Criteria niet gevalideerd door stakeholders Erg moeilijk Op naar een volledig nieuwe criteriaset?

4 Waarom Vlaamse criteria? Een nieuwe criteriaset? Nee Producttest / Milieukoopwijzer: overleg GPP Toolkit: minimum voor milieucriteria Gids voor Duurzame Aankopen: Belangrijke bron DOO-fiches als eindresultaat Overleg met PODDO Afstemming Vlaams federaal Voordeel: afstemming tussen instrumenten verscheidenheid tussen instrumenten

5 Welke en diensten? 1 criteriaset voor en diensten? Onmogelijk! Productsamenstelling ~ Doel Dienst product Criteriasets voor alle en diensten? Onhaalbaar Prioritaire producten en diensten bepalen

6 Welke en diensten? Prioritaire producten en diensten? Meest aangekocht? Enquête 2 entiteiten van de Vlaamse overheid 3 lokale overheden 4 organisaties van de federale overheid

7 Welke en diensten? Aangekochte schoonmaakdiensten 13% 8% 8% 27% Schoonmaakdiensten voor een professionele omgeving Volledige schoonmaak Ramen-glazenwasserij Textiel- en lederwaren 22% 22% Buitenonderhoud Informaticamateriaal

8 Welke en diensten? Prioritaire schoonmaakdiensten: Schoonmaak in kantooromgeving Schoonmaakdiensten Ramenreiniging Wat met: Textiel- en lederwaren: veel verscheidenheid Buitenonderhoud: voornamelijk groenbeheer Informaticamateriaal: kantooromgeving

9 Welke en diensten Aangekochte schoonmiddelen 1% Allesreinigers 7% Materiaal 8% 19% Sanitairreinigers 8% 11% 17% Machineafwasmiddelen Handafwasmiddelen Ruitenreinigers 13% 16% Luchtverfrissers Textielwasmiddelen Autoshampoo

10 Welke en diensten? Prioritaire Allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Handafwasmiddelen Machineafwasmiddelen Professioneel vs. Textielwasmiddelen huishoudelijk Wat met: Materiaal: te divers (dweilen, borstels, machines ) Luchtverfrissers: schoonmaak / beter vermijden

11 Inventarisatie van criteria uit verschillende labels en instrumenten voor de aankoop van duurzame en diensten Aanpassing van Criteriaontwikkeling de criteria: controle op mogelijkheid om in een overheidsopdracht te gebruiken + aanpassing aan de hand van bijkomende info (o.a. recent wetenschappelijk onderzoek) Criteria versie 1 Terugkoppeling met stuurgroep Criteria versie 2 1 e overleg met belanghebbenden Criteria versie 3 Terugkoppeling van de criteria met de belanghebbenden + terugkoppeling van de belanghebbenden met hun achterban Criteria versie 4 2 e overleg met belanghebbenden: voorstelling criteria + opheldering laatste vragen Criteria versie 5 2 pilootprojecten waarbij de ontwerpcriteria in de praktijk gebracht worden Bijsturing van de ontwerpcriteria (versie 5) aan de hand van de ervaringen die tijdens het pilootproject werden opgedaan DEFINITIEVE CRITERIA

12 Criteriaontwikkeling Inventarisatie van criteria uit verschillende labels en instrumenten voor de aankoop van duurzame en diensten Aanpassing van de criteria: controle op mogelijkheid om in een overheidsopdracht te gebruiken + aanpassing aan de hand van bijkomende info (o.a. recent wetenschappelijk onderzoek) Criteria voor duurzaam aankopen: GPP Toolkit (Europese Commissie) Gids voor Duurzame Aankopen (PODDO) Producttest (OVAM) Milieukoopwijzer (BBL) Labels: EU Ecolabel (Europese Commissie) Österreichisches Umweltzeichen Nordic Swan Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten (VVSG)

13 Criteriaontwikkeling Inventarisatie van criteria uit verschillende labels en instrumenten voor de aankoop van duurzame en diensten Aanpassing van de criteria: controle op mogelijkheid om in een overheidsopdracht te gebruiken + aanpassing aan de hand van bijkomende info (o.a. recent wetenschappelijk onderzoek)

14 Criteriaontwikkeling Terugkoppeling met stuurgroep Stuurgroep Vlaamse beleidsdomeinen: Beleid milieu-, sociaal verantwoord en duurzaam aankopen Praktijk: BZ (expert overheidsopdrachtenregelgeving) & Facilitair management (aankoper / aanbieder) Federale overheid (PODDO) Lokale overheden (VVSG)

15 Stakeholders Criteriaontwikkeling Terugkoppeling van de criteria met de belanghebbenden + terugkoppeling van de belanghebbenden met hun achterban Criteria versie 4 2 e overleg met belanghebbenden: voorstelling criteria + opheldering laatste vragen Producenten / leveranciers Schoonmaakdienstverleners Aankopers Middenveld (milieu- en sociale organisaties)

16 Criteriaontwikkeling Terugkoppeling van de criteria met de belanghebbenden + terugkoppeling van de belanghebbenden met hun achterban Criteria versie 4 2 e overleg met belanghebbenden: voorstelling criteria + opheldering laatste vragen Overleg: 26 mei juli november 2011 Bilateraal

17 Criteriaontwikkeling I.s.m. AFM Bestekken voor: Schoonmaakmiddelen (diverse) Schoonmaakdiensten Timing: voorjaar 2012 Definitieve criteria: augustus pilootprojecten waarbij de ontwerpcriteria in de praktijk gebracht worden Bijsturing van de ontwerpcriteria (versie 5) aan de hand van de ervaringen die tijdens het pilootproject werden opgedaan DEFINITIEVE CRITERIA

18 Duurzaamheidscriteria voor schoonmaakdiensten Kies dienstverleners die de sociale wetgeving naleven Uitsluitingsgronden Sectorale afspraken Eis gebruik van duurzame producten en methoden Bevoordeel dienstverleners die een duurzaam stapje verder gaan (plan van aanpak) Controleer en stuur bij tijdens de uitvoering van de opdracht

19 Duurzaamheidscriteria voor 1. Toepassingsgebied Omschrijft het toepassingsgebied van de fiche. Wat verstaan we onder

20 Duurzaamheidscriteria voor 1) Toepassingsgebied Deze fiche is van toepassing op een specifieke groep van die hierna omschreven zijn: Allesreinigers bestaan uit detergenten bedoeld voor routinematig kuisen van vloeren, muren, plafonds, ramen en andere vaste oppervlakken, en die ofwel opgelost worden in water voor gebruik ofwel gebruikt worden zonder oplossen. Allesreinigers zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis in gebouwen die huishoudelijke, administratieve, commerciële en industriële faciliteiten omvatten. Ruitenreinigers zijn reinigers bedoeld voor routinematige reiniging van ruiten, die gebruikt worden zonder verdunning. Ruitenreinigers die verdund moeten worden voor gebruik, vallen onder de categorie allesreinigers. Sanitairreinigers zijn detergenten bedoeld voor routinematige verwijdering, inclusief het schuren, van vuil en/of afzettingen in sanitaire ruimten (wasruimten, toiletten, badkamers, douches en keukens). Deze groep omvat dus voor badkamers en keukens.

21 Duurzaamheidscriteria voor 2. Voorwerp van de opdracht Hoe omschrijft u de opdracht zodat de inschrijver weet dat u duurzame zoekt Hoe legt u de link met het beleid van uw organisatie

22 Duurzaamheidscriteria voor 2) Voorwerp van de opdracht Voorwerp van de opdracht: Deze opdracht heeft tot doel de aankoop en de levering van duurzame allesreiniger / ruitenreiniger / sanitairreiniger en van het verstrekken van opleiding over het gebruik ervan aan het poetspersoneel van de opdrachtgever, volgens de technische specificaties die verder in dit bestek worden gepreciseerd. Link met beleid van de organisatie: De Vlaamse overheid engageert zich in het Vlaams Actieplan duurzame overheidsopdrachten om tegen % duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Ze ziet duurzame overheidsopdrachten als een instrument om te komen tot duurzame ontwikkeling. Daar waar mogelijk neemt zij de nodige criteria betreffende ecologische, sociale en ethische aspecten op in haar bestekken. Indien zulke duurzaamheidscriteria zijn voorzien in het bestek, moet het werk, de levering of de dienst vanzelfsprekend voldoen aan deze aspecten.

23 Duurzaamheidscriteria voor 3. Situatie op de Belgische markt Geeft inzicht over duurzame producten op Belgische markt Marktonderzoek: najaar 2012

24 Duurzaamheidscriteria voor 3) Situatie op de Belgische markt Om te kunnen bepalen wat u wenst te verwerven via uw overheidsopdracht, moet u een zeker inzicht in de markt hebben. Begin 2012 waren er 203 allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers met een EU-milieukeur beschikbaar op de Belgische markt. Het aanbod groeit ook steeds aan. Indien de aankoper eraan twijfelt dat er voldoende duurzame geleverd kunnen worden, bv. bij een erg grote levering binnen een kort tijdsbestek, kan hij: De hoeveelheid van het product dat aan duurzaamheidscriteria moet voldoen, beperken tot een percentage van de aangekochte hoeveelheid. De aankoper kan extra punten toekennen (gunningscriterium) aan leveranciers die een hoger percentage duurzame kunnen leveren. De opdracht opsplitsen in diverse loten.

25 Duurzaamheidscriteria voor 4. Uitsluitingscriteria Sluit overtreders van milieu- of sociale wetgeving uit op basis van art. 43 van KB 8/01/1996

26 Duurzaamheidscriteria voor 4) Uitsluitingscriteria De uitsluitingscriteria worden niet altijd letterlijk opgenomen in de bestekken. Er wordt dan wel verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake die dan onverkort gelden voor de opdracht in kwestie, bv.: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 43. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 43bis 2. Het wettelijk kader laat niet toe dat de aanbestedende overheid op eigen initiatief nieuwe, bijkomende uitsluitingsgronden bepaalt. Dit betekent echter niet dat duurzaamheidsaspecten geen plaats hebben in de uitsluitingsgronden. Zo kan een inschrijver uitgesloten worden voor de niet-naleving van de milieu- en sociale regelgeving, wanneer die niet-naleving het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met gelijkwaardig effect. Hiervoor is de basis in art aanwezig.

27 Duurzaamheidscriteria voor 5. Technische bekwaamheid Hoe kan u door criteria m.b.t. technische bekwaamheid ervoor zorgen een duurzame leverancier uit te kiezen 5) Technische bekwaamheid De technische bekwaamheid van een inschrijver kan voornamelijk aan de hand van een aantal specifieke referenties worden aangetoond. De technische bekwaamheid kan bv. worden nagegaan aan de hand van referenties inzake leveringen van duurzame van gelijkaardige omvang, uitgevoerd in de voorbije vijf jaar. Daarbij worden onder meer naam en adres van de opdrachtgevers vermeld en van de contactpersoon bij de opdrachtgegevens.

28 Duurzaamheidscriteria voor 6. Technische specificaties + Doseerhulpmiddel

29 Duurzaamheidscriteria voor 6) Technische specificaties De criteria van de EU-milieukeur: De moeten beantwoorden aan de milieu- en verpakkingsvoorschriften van de EU-milieukeur (zie voor een volledige omschrijving van deze criteria: De EU-milieukeur en het Österreichisches Umweltzeichen worden aanvaard als bewijs van naleving, evenals andere gepaste vormen van bewijs, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende organisatie. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de actualiteit en de geldigheid van de bewijsmiddelen te controleren. Doseerhulpmiddelen: Het product wordt geleverd met een doseerhulpmiddel. O.a. een technische beschrijving of een staal van het aangeboden product en het doseerhulpmiddel dat geleverd zal worden, wordt als bewijsmiddel aanvaard.

30 Duurzaamheidscriteria voor 6. Technische specificaties + Doseerhulpmiddel 7. Gunningscriteria Performantie van het product Milieucriteria Hoe controleren? Checklists

31 Duurzaamheidscriteria voor 7) Gunningscriteria Performantie van het product De performantie van het product zal beoordeeld worden aan de hand van een vergelijkende test door het schoonmaakpersoneel van de aanbestedende overheid. Daarom dient de inschrijver een staal van het aangeboden schoonmaakmiddel te bezorgen, dat voldoende groot is voor het reinigen van [oppervlakte]m². Milieucriteria Criteria Staving Waardering De eindproducten mogen de Veiligheidsinformatieblad 3 punten volgende classificatie niet (MSDS-fiche) van het product bevatten: of het voeren van het label Milieugevaarlijk Nordic Swan Zeer toxisch

32 Duurzaamheidscriteria voor 8. Uitvoeringsvoorwaarden Opleiding en informatie Verpakkingen Naleving van de ILO-normen

33 Duurzaamheidscriteria voor 8) Uitvoeringsvoorwaarden Opleiding De leverancier verbindt er zich toe om een jaarlijkse personeelsopleiding te verzorgen (werken met de verschillende onderhoudsproducten, gevaren bij verkeerd gebruik van de producten, doel van het product, waarom doseringen respecteren, ergonomisch werken ). De eerste van deze opleidingen zal dieper ingaan op het gebruik en de dosering van de. Informatie Alle worden geleverd met duidelijke doseerinstructies. De leverancier verbindt er zich eveneens toe om de volgende documenten ter beschikking te stellen: Fiche behandelingsadvies per type te reinigen oppervlak Veiligheidsinformatieblad van de geleverde

34 Duurzaamheidscriteria voor 8) Uitvoeringsvoorwaarden Verpakkingen De inschrijver verbindt zich ertoe dat kartonnen verpakkingen voor ten minste 80 % uit gerecycleerd materiaal bestaan; De inschrijver verbindt zich tot terugname van kunststofverpakkingen. Hij moet deze verpakkingen correct (laten) verwerken en/of recycleren.

35 Duurzaamheidscriteria voor 8) Uitvoeringsvoorwaarden Naleving van de ILO-normen De inschrijver waarborgt dat zijn onderneming en haar leveranciers ten minste de volgende internationale instrumenten naleven: (8 basisconventies) De inschrijver vermeldt in zijn offerte dat de naleving van de specifieke uitvoeringsclausules gewaarborgd zal zijn. Hij vermeldt de bewijzen die voorgelegd kunnen worden om de naleving te waarborgen (bv. SA 8000 & sociaal label). Indien de inschrijver de naleving van de bovenvermelde verdragen niet kan waarborgen, beschrijft hij de procedure voor de garantie van de naleving op korte termijn. De sociale vereisten gelden zowel voor zijn eigen onderneming als voor zijn onderaannemers. Indien de opdrachtgevende overheid signalen uit de maatschappij ontvangt dat tijdens de uitvoering van het contract niet aan de ILO-basisconventies wordt voldaan of dat verbeteringen uitblijven, kan de opdrachtgevende overheid de onderneming om rekenschap vragen, kan ze extern advies of een externe audit vragen, of kan ze optreden zoals in een geval van contractbreuk.

36 Milieulabels Checklists voor duurzame = eenvoudige verwoording in bestek eenvoudige controle voor producten zonder label Checklists Voor technische specificaties en gunningscriteria Praktisch

37 Checklists voor duurzame Praktische checklists: Product met label = minder vragen 1) Milieulabels Het product draagt een milieulabel. Ja, de EU-milieukeur Ga naar vraag 10 b) Ja, het Österreichisches Umweltzeichen Ga naar vraag 10 b) Ja, het Nordic Swan label Ga naar vraag 6 Nee Ga naar vraag 2

38 Checklists voor duurzame Praktische checklists: Duidelijkheid over controle (indien geen label) 2) Gebruiksgeschiktheid Het product heeft een gelijkwaardig reinigingsvermogen als dat van het gelijkwaardig marktproduct en scoort beter dan leidingwater. Controle: De inschrijver dient een laboratoriumtest of consumententest in die aantoont dat het product aan het criterium voldoet. In beide gevallen is het onmogelijk om een standaardrapport te ontvangen, aangezien elk laboratorium of testpanel zijn eigen rapporten aanlevert. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waarop gelet moet worden: In de test moet het product vergeleken worden met een gelijkwaardig product op de markt en met een generisch referentieproduct (leidingwater); De gebruikte testmethode (labotest of gebruikerstest volgens norm ) moet vermeld worden; De resultaten voor de 3 stalen en een conclusie moeten duidelijk vermeld worden.

39 Checklists voor duurzame Praktische checklists: Duidelijk uitgeschreven criteria 3) Toxiciteit voor waterorganismen Het chronisch kritisch verdunningsvolume (KVV chronisch ) van het product bedraagt maximaal: Productgroep Allesreiniger (te verdunnen voor gebruik) Allesreiniger (onverdund te gebruiken) Ruitenreiniger Sanitairreiniger KVV chronisch l / l waswater l / 100g product 4.800l / 100g product l / 100g product

40 Checklists voor duurzame Praktische checklists: Extra toelichtingen voor aankopers 4) Biologische afbreekbaarheid Elke oppervlakteactieve stof in het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Controle: De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de DID-nummers van de samenstellende bestanddelen vermeldt. U kan de biologische afbreekbaarheid van de bestanddelen controleren aan de hand van de DID-lijst. Onder de titel afbraak vindt u codes voor aerobe en anaerobe afbraak. Een bestanddeel is biologisch afbreekbaar als het volgende codes heeft: R Biologisch afbreekbaar in aerobe omstandigheden Y Biologisch afbreekbaar in anaerobe omstandigheden

41 Checklists voor duurzame Praktische checklists: Invuldocument

42 Toekomst Volgende stappen Herwerking criteria n.a.v. testaanbestedingen Definitieve criteria: augustus 2012 ( Beperkt marktonderzoek: najaar 2012 Actualisering: Problemen bij toepassen / controleren criteria Wijziging criteria EU-milieukeur, Nordic Swan of GPP Toolkit Evolutie in marktaanbod

43 Toekomst Andere? Geen criteriaontwikkeling voorzien Wel: producten en diensten voor groenonderhoud Raamcontracten voor openstellen voor de lokale overheden? werking_lokale_besturen.html

Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers

Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Deze fiche biedt ondersteuning aan een openbaar bestuur dat bij de aankoop van schoonmaakmiddelen gebonden is door de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Detergenten met het Europese Ecolabel

Detergenten met het Europese Ecolabel Detergenten met het Europese Ecolabel Kathelijne De Ridder Wat is het EU Ecolabel? Een Europees milieulabel Doel: Aan de consument duidelijk maken welke producten milieuverantwoord zijn Bevorderen van

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist voordat

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST HANDAFWASMIDDELEN

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST HANDAFWASMIDDELEN Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 80 11 F 02 553 80 05 info@lne.be DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST HANDAFWASMIDDELEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Duurzaam aankopen van goederen en diensten

Duurzaam aankopen van goederen en diensten Duurzaam aankopen van goederen en diensten Leen Van der Meeren Steunpunt Duurzame Lokale Overheidsopdrachten Wat? Meerjarenovereenkomst Vlaamse Overheid 2011-2014 duurzaam aanbesteden stimuleren en ondersteunen

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 80 11 F 02 553 80 05 info@lne.be DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKMIDDELEN CHECKLIST ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

Nadere informatie

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek?

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Katrin Goyvaerts Agentschap voor Natuur en Bos Infosessie duurzaam beheerd hout, Gent 21/06/2012

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Kantoorapparaten

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Kantoorapparaten Milieuverantwoorde overheidsaankopen Kantoorapparaten Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke drukwerkdiensten (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten. Dit wordt verklaard

Nadere informatie

Fiche Schoonmaakdiensten

Fiche Schoonmaakdiensten Fiche Schoonmaakdiensten Deze fiche biedt ondersteuning aan een openbaar bestuur dat bij de aankoop van schoonmaakmiddelen gebonden is door de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ze bevat praktische

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kettingzaagolie. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Vaatwassers voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd met milieuvriendelijke materialen, die milieuvriendelijk zijn zowel in het gebruik als bij de afvalverwerking.

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht fiche: Product/dienst: Textiel en kleding

Duurzame overheidsopdracht fiche: Product/dienst: Textiel en kleding Duurzame overheidsopdracht fiche: Product/dienst: Textiel en kleding Datum: December 2010 Versie: Deze fiche werd besproken met de stakeholders op 10 mei 2010 en 2 december

Nadere informatie

Voorstelling project

Voorstelling project Milieuverantwoorde overheidsaankopen Papier en drukwerk Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen 15 verschillende onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt 1 Sprekers

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (2014/313/EU)

(Voor de EER relevante tekst) (2014/313/EU) L 164/74 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2014 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter

Nadere informatie

Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT. Melinde De Groote

Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT. Melinde De Groote Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT Melinde De Groote Tools Gids voor duurzame aankopen Producttest Energy star Top ten en Top ten pro Milieukoopwijzer Steunpunt duurzame lokale overheden

Nadere informatie

Aandachtspunten bij duurzaam aanbesteden. Alex Verhoeven, stafmedewerker VVSG

Aandachtspunten bij duurzaam aanbesteden. Alex Verhoeven, stafmedewerker VVSG Aandachtspunten bij duurzaam aanbesteden Alex Verhoeven, stafmedewerker VVSG Steunpunt Duurzamer Lokale Overheidsopdrachten Steunpunt Duurzame Lokale Overheidsopdrachten Wat? duurzaam aankopen stimuleren

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Infosessie 13/14:energie-efficiënte apparaten en green IT

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Infosessie 13/14:energie-efficiënte apparaten en green IT Milieuverantwoorde overheidsaankopen Infosessie 13/14:energie-efficiënte apparaten en green IT Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen 14 verschillende onderwerp wegwijzer

Nadere informatie

Reiniging bedrijfskleding

Reiniging bedrijfskleding Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Reiniging bedrijfskleding 1. Scope/afbakening De productgroep Reiniging Bedrijfskleding omvat alle bedrijfskleding die voor reiniging wordt

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde harde vloerbedekkingen. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg

Nadere informatie

Opmaak duurzame bestekken stad Antwerpen

Opmaak duurzame bestekken stad Antwerpen Opmaak duurzame bestekken stad Antwerpen EMA (Energie en Milieu Antwerpen) 30 april 2013 Monique Van Dousselaere Inhoud 1. Flow opmaak bestekken - intake, opmaak, lastvoorwaarden, gunningswijze, publicatie

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen in uw organisatie

Milieuverantwoord aankopen in uw organisatie Milieuverantwoord aankopen in uw organisatie Belangrijke stappen en randvoorwaarden http://milieuzorg.lne.be/ Belangrijk voor: 12,5 Het milieu Waarom milieuverantwoord aankopen De 10,0 eigen organisatie

Nadere informatie

Wat? Waarom? Milieuvriendelijk aankopen voor de overheid. Shoppen met groene vingers

Wat? Waarom? Milieuvriendelijk aankopen voor de overheid. Shoppen met groene vingers O3 Milieuvriendelijk aankopen voor de overheid Shoppen met groene vingers Wat? Waarom? Stond jij al even stil bij het aankoopbeleid van jouw organisatie? Ook overheidsaankopen kunnen op een milieuvriendelijke

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen. Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode

Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen. Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Praktijkvoorbeeld Meeuwen-Gruitrode Wat? Milieuverantwoord Laagste milieu-impact meewerken aan een duurzame samenleving Waarom? SO 2008-2013 - Stimuleren

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKDIENSTEN

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKDIENSTEN Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 80 11 F 02 553 80 05 info@lne.be DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHOONMAAKDIENSTEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke personenauto s. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten. Dit wordt verklaard

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht fiche: Product/dienst: Matrassen

Duurzame overheidsopdracht fiche: Product/dienst: Matrassen Duurzame overheidsopdracht fiche: Product/dienst: Matrassen Versie: gevalideerd door de stakeholders Datum: november 2010 Overleg met de stakeholders:10 juni 2010 en 8 december 2010 Toepassingsgebied:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Wat? Waarom? proper én milieuvriendelijk Gaat dit wel hand in hand? Aankoop van ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen

Wat? Waarom? proper én milieuvriendelijk Gaat dit wel hand in hand? Aankoop van ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen proper én milieuvriendelijk Gaat dit wel hand in hand? Aankoop van ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen A3 Wat? Waarom? Schoonmaakproducten en het milieu lijken op het eerste zicht twee tegenpolen.

Nadere informatie

Workshop Innovatie via overheidsopdrachten Hoe vraagspecificatie omschrijven gebruik van normen 22/10/2012. Presentatie Dirk Mons

Workshop Innovatie via overheidsopdrachten Hoe vraagspecificatie omschrijven gebruik van normen 22/10/2012. Presentatie Dirk Mons Workshop Innovatie via overheidsopdrachten Hoe vraagspecificatie omschrijven gebruik van normen 22/10/2012 Presentatie 1) Definitie en doel - Geheel van door de opdrachtgever opgestelde specificaties en

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Infosessie drukwerk praktijkervaring

Infosessie drukwerk praktijkervaring Infosessie drukwerk praktijkervaring Veerle Stuer Duurzaamheidsambtenaar Sint-Niklaas Drukwerk Stadsmagazine, personeelsblad, persmap Folders, affiches, brochures Jaarverslag, jaarboek academie Wenskaarten

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE CRITERIA VAN DE EUROPESE MILIEUKEUR

RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE CRITERIA VAN DE EUROPESE MILIEUKEUR RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE CRITERIA VAN DE EUROPESE MILIEUKEUR NOVEMBER 2001 RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten-fiche

Duurzame overheidsopdrachten-fiche Duurzame overheidsopdrachten-fiche Product / dienst Versie Datum Producten op zonne-energie Basis December 2010 Toepassingsgebied Tot het toepassingsgebied van deze groep behoren kleine tot middelgrote

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Wegwijzer milieuverantwoorde overheidsopdrachten voor lokale overheden

Wegwijzer milieuverantwoorde overheidsopdrachten voor lokale overheden Wegwijzer milieuverantwoorde overheidsopdrachten voor lokale overheden Thema: Schoonmaakmiddelen Met de steun van : De wegwijzers Bond Beter Leefmilieu organiseerde in 2010, 2011 en 2012 20 info- en vormingsmomenten

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten-fiche

Duurzame overheidsopdrachten-fiche Duurzame overheidsopdrachten-fiche Product / dienst Versie Datum Waterbesparingskranen Basis December 2010 Toepassingsgebied Waterbesparingskranen zijn armaturen om de waterconsumptie te verminderen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid Doel van het onderzoek van huishoudproducten 2 FASE 1. Duidelijke extra informatie binnen

werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid Doel van het onderzoek van huishoudproducten 2 FASE 1. Duidelijke extra informatie binnen werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid binnen van huishoudproducten 2 Doel van het onderzoek In dit onderzoek ga je na of de gebruikte huishoudproducten milieuvriendelijk zijn. Je vertrekt van

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering L_ALG_Energielevering_Elektriciteit Proceseigenaar : ISO-projectteam Gelinkt aan P_ALG_AankoopGoederenDiensten datum: versie: 26/09/2013 2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL...

Nadere informatie

Besluit van de Commissie van XXX tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen

Besluit van de Commissie van XXX tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 9 januari 2014 aan: Nr. Comdoc.: D029989/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Verklarende fiche voor het duurzaam aankopen van. leidingreinigers

Verklarende fiche voor het duurzaam aankopen van. leidingreinigers Verklarende fiche voor het duurzaam aankopen van leidingreinigers Datum: december 2010 Gereviseerd in juni 2016 inhoud A Inleiding tot de gids 3 1 Over deze productfiche 4 2 Voor wie is deze fiche? 5 3

Nadere informatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen?

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Ecolabels Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Voordelen/nadelen labels Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Labels en overheidsaankopen Praktische hulpmiddelen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 169/52 Publicatieblad van de Europese Unie 29.6.2011 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten-fiche

Duurzame overheidsopdrachten-fiche Duurzame overheidsopdrachten-fiche Product / dienst Versie Datum Technieken voor de houtbescherming Geavanceerd & Basis December 2010 Toepassingsgebied Deze criteria gelden voor heteluchttechnieken om

Nadere informatie

Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Voorstelling project 20 infosessies 15 onderwerpen Verspreid over Vlaanderen Handleidingen Nauwe samenwerkingsteunpunt Bond Beter Leefmilieu, Koepel Verven en vernissen Diverse toepassingen Milieuimpact

Nadere informatie

DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT

DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT De kracht van de natuur SURE is een uitgebreid assortiment van plantaardige, 100% biologisch afbreekbare* reinigingsmiddelen die veilig zijn voor mens en milieu en

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

1. Hoe kan ik, als aankoper, Cradle to Cradle producten stimuleren?

1. Hoe kan ik, als aankoper, Cradle to Cradle producten stimuleren? keuze marktsegment Leidraad Cradle to Cradle in overheidsopdrachten Ecolabels zijn handig om duurzame producten te onderscheiden van minder duurzame alternatieven. Het gebruik van ecolabels in publieke

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Voorstelling project. Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Voeding en catering

Voorstelling project. Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Voeding en catering Milieuverantwoorde overheidsaankopen Voeding en catering Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen 15 verschillende onderwerpen Handleiding Ondersteuning steunpunt Steunpunt

Nadere informatie

Bijlage Algemeen. Bovendien dragen deze criteria bij tot een grotere ecologische bewustwording van de consument.

Bijlage Algemeen. Bovendien dragen deze criteria bij tot een grotere ecologische bewustwording van de consument. bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 167 van 02/07/99 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 mei 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur

Nadere informatie

Duurzame aankopen binnen het provinciebestuur West-Vlaanderen

Duurzame aankopen binnen het provinciebestuur West-Vlaanderen Duurzame aankopen binnen het provinciebestuur West-Vlaanderen Infosessie duurzame aankopen _24 03 2015 1 OVERZICHT Taak coordinator IMZ in aankoopproces Verloop aankoopproces Enkele aankopen toegelicht

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Nieuwe uitsluitingsgrond... 3 2 Energie-efficiëntieprestaties... 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten-fiche

Duurzame overheidsopdrachten-fiche Duurzame overheidsopdrachten-fiche Product / dienst Versie Datum Lampen op zonne-energie Basis December 2010 Toepassingsgebied Deze criteria gelden voor lampen binnen- en buitenshuis die worden aangedreven

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Met dank aan collega Lieve Geerts. MILIEUVRIENDELIJKHEID = 1 MILIEUGEVAAR Wat bepaalt het milieugevaar? De hoeveelheid die in het milieu

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Gids duurzame aankopen Compost

Gids duurzame aankopen Compost Gids duurzame aankopen Compost L_ALG_Varia_Compost Proceseigenaar : ISO-projectteam Gelinkt aan P_ALG_AankoopGoederenDiensten datum: versie: 26/09/2013 2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. OMSCHRIJVING...

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 478 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vermalers en over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de producten die ontwikkeld zijn om via de

Nadere informatie

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen Fair Trade in Openbare Aanbestedingen Workshop Duurzame voeding en catering, 22/11/2011 Inhoud workshop 1. Waarom een workshop van Max Havelaar? 2. Wat is Fair Trade en hoe herken je het? 3. Verschil met

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid

EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid Marjo Meeuwsen-Dek www.justionadvocaten.nl Middelburg Rotterdam 1. Europese richtlijnen Richtlijnen 2004/17 en 2004/18 (en 2007/66) Aanbestedende dienst

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Het ECOLABEL reinigingskeurmerk. For a GREEN R life!

Het ECOLABEL reinigingskeurmerk. For a GREEN R life! Het ECOLABEL reinigingskeurmerk For a GREEN R life! NORDIC ECOLABEL GREEN R - uw complete oplossing voor een milieuvriendelijke reiniging en een gegarandeerd onberispelijk resultaat NORDIC ECOLABEL Samenstelling

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten-fiche

Duurzame overheidsopdrachten-fiche Duurzame overheidsopdrachten-fiche Product / dienst Versie Datum Zoutvrij zandsteen voor in de winter Basis December 2010 Toepassingsgebied Deze criteria zijn van toepassing op zandsteen/schuurmiddelen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie