Erfgenaam: let op de grens tussen beneficiair en zuiver aanvaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erfgenaam: let op de grens tussen beneficiair en zuiver aanvaarden"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 In deze Nieuwsflits: Lakse student? Sta op!...1 Erfgenaam: let op de grens tussen beneficiair en zuiver aanvaarden...1 Bankier fiscaal voordelig bij...2 uw familie!...2 uw werkgever!...2 BTW-naheffing? Let op de grondslag...2 Isoleer uw woning, met slechts 6% BTW...2 Tijdelijk contract op tijd verlengen...3 Aanzegtermijn geldt bij contracten langer dan zes maanden...3 Vergoeding van één maandsalaris...3 Denk eens aan Middeling...3 Bijverdiensten vakantiebaan...4 Lakse student? Sta op! Studenten kunnen aan belasting en toeslagen soms een fors bedrag aan belastingen ontvangen. Daarom is het voor studenten zeker zinvol om aangifte te doen. In de praktijk blijkt dat veel studenten géén aangifte doen terwijl ze vaak wel recht hebben op belastingteruggaaf. Ook vergeten ze vaak zorgtoeslag aan te vragen. Aangifte Inkomstenbelasting indienen, kan nog over de jaren 2009 t/m Op kan eenieder de aangifteprogramma's van de verschillende jaren zelf downloaden respectievelijk voor ieder belastingjaar apart aangifte doen. Dus zeker niet (af)wachten tot men klaar is met de studie, want u hoeft ze niet allemaal tegelijk in te vullen en te versturen. Doe altijd aangifte en vraag tijdig toeslagen aan! Erfgenaam: let op de grens tussen beneficiair en zuiver aanvaarden Niet altijd is een erfenis een geschenk uit de hemel, het tegendeel kan zich eveneens voordoen. Als erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaarden, krijgen deze recht op de bezittingen én op de schulden van de erflater. Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan zullen de erfgenamen die schulden uit hun eigen vermogen moeten aanzuiveren. Zijn er meer erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, dan is ieder voor zijn of haar deel aansprakelijk. Als u niet bekend is dat de erflater meer bezittingen dan schulden had, doet men er verstandig een erfenis beneficiair te aanvaarden. U aanvaardt onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en dat biedt u bescherming: u bent dan niet aansprakelijk voor schulden van de overledene. 1

2 Pagina 2 van 5 Pas op: als een erfgenaam zich als heer en meester over de nalatenschap gedraagt, gaat de wet ervan uit dat de nalatenschap zuiver is aanvaard. Daardoor ontstaat alsnog aansprakelijk is voor de schulden van de erflater. Eenvoudige en wellicht goedbedoelde, voor de hand liggende gedragingen kunnen hier dus averechts uitpakken. U loopt het risico van een zuivere aanvaarding als u als erfgenaam allerlei spullen uit de woning van de erflater haalt, of diens vorderingen incasseert of zijn schulden voldoet, een betalingregeling treft met schuldeisers en schuldenaren van de overledene, een bankverklaring ondertekent waarbij het tegoed op die rekening van de erflater wordt vrijgegeven, of zijn woning verkoopt. Vraag uw notaris wat u beslist niet mag doen! Bankier fiscaal voordelig bij uw familie! U heeft geld op een spaarrekening dat u voorlopig niet direct nodig hebt? En is uw kind bezig om een huis te kopen? Dan is er flink wat voordeel te behalen door uw kind als spaarbank te gebruiken. In plaats van de volledige hypotheekrente aan de hypotheekverstrekker te betalen, kan uw kind een deel van de financiering via de familiebank laten lopen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: u krijgt een hoge rente op uw spaargeld, het kost uw kind niets extra s en de fiscus betaalt mee. uw werkgever! Uw werkgever kan bij de bank geld lenen tegen +/- 9 procent. U krijgt voor uw spaargeld vast niet meer dan een schamele 1,5%. Waarom dan niet aan uw werkgever uitlenen tegen 9 procent? Een slimme en sociale werkgever pakt dat direct op. Door werknemers 7,5 procentpunt méér rente op hun spaargeld te betalen, worden de werknemers blij gemaakt zonder dat het de werkgever één cent extra kost. Zolang de werkgever niet méér rente betaalt aan de werknemer dan hij aan de bank onder vergelijkbare omstandigheden zou moeten betalen, is fiscaal gezien géén sprake van belast loon. Daarbij.. tevreden werknemers werken harder en gaan minder snel weg. Typisch win-win! LOGISCH, MAAR TOCH: Leen alleen geld uit aan een financieel gezond bedrijf. U staat namelijk bij een faillissement helemaal achteraan. BTW-naheffing? Let op de grondslag U kunt een BTW-naheffing krijgen als u op een dienst of levering ten onrechte geen omzetbelasting in rekening hebt gebracht. Als u vervolgens ook nog eens die belasting niet (meer) kunt verhalen op uw afnemer, mag u er van uitgaan dat de BTW begrepen is in de vergoeding voor die levering of dienst. De naheffing kan (volgens de rechter) niet worden gesteld op 21% over die vergoeding, maar slechts op 21/121 e deel van dat bedrag. Dat scheelt weereen beetje in de af te dragen BTW. Isoleer uw woning, met slechts 6% BTW Is uw woning ouder dan 2 jaar? Dan kunt u uw woning laten isoleren tegen het verlaagde BTW-tarief. Dat verlaagde tarief is per 1 januari 2014 wel wat ingeperkt: het 6%-tarief is alleen nog van 2

3 Pagina 3 van 5 toepassing op de arbeidskosten van het aanbrengen van (isolatie)glas, en niet meer op de gebruikte isolatiematerialen. Het 6%-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen geldt nog tot 1 januari Tijdelijk contract op tijd verlengen Per 1 juli 2014 bent u mogelijk verplicht om werknemers standaard één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de beëindiging daarvan. Oók als u de overeenkomst verlengt, moet u dit de werknemer melden (dit wordt aanzeggen genoemd). Doet u dit niet of bent u te laat, dan moet u de werknemer een vergoeding betalen. Dit staat in het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid waarover in de bijlage nog meer is te lezen. Aanzegtermijn geldt bij contracten langer dan zes maanden Door deze aanzegtermijn bent u straks verplicht om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te laten weten dat u het contract wel of niet verlengt. Verlengt u de arbeidsovereenkomst, dan moet u in dit bericht ook de voorwaarden van de verlenging melden. Vergeet u de voorwaarden hierbij te vermelden, dan gelden automatisch de voorwaarden van het vorige tijdelijke contract. Deze verplichte aanzegtermijn geldt alleen voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. U hoeft de werknemer niet schriftelijk in te lichten over het einde van zijn contract als de einddatum afhangt van bijvoorbeeld het eind van een project. Het is dan immers lastig om van tevoren al een einddatum te bepalen. Vergoeding van één maandsalaris Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of vergeet u de aanzegtermijn helemaal, dan moet u de werknemer een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Bent u bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet u de werknemer twee weken loon uitbetalen. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen. Tip: Sluit nieuwe overeenkomsten voor bepaalde tijd zoveel als mogelijk af vóór 1 juli 2014, zodat deze nog onder het oude (gunstigere) recht vallen. Arbeidsovereenkomsten aangegaan ná 1juli 2014 gelden, als de werknemer twee jaar of langer in dienst is, meteen voor onbepaalde tijd. Denk eens aan Middeling De fiscale middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u bijvoorbeeld het ene jaar wel en het andere jaar niet de hoofdprijs (52%) belasting betaalt, kan de situatie ontstaan waarbij u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen zou zijn geweest. Via de mogelijkheid tot middeling van inkomen komt de belastingdienst deze mensen tegemoet. De middeling kan aangevraagd worden over drie opvolgende jaren. Middeling van het inkomen in box kan zinvol zijn als: Uw inkomen (sterk) wisselt, bijvoorbeeld een eenmalige ontslaguitkering, sabbatical, hoge winst/bonus uitkering of afkoop alimentatie. 3

4 Pagina 4 van 5 U ondernemer bent en (sterk) wisselende resultaten hebt behaald, de oudedagsreserve vrijvalt of wanneer er een stakingswinst wordt behaald. U van baan gewisseld bent of meer/minder bent gaan werken, waarbij er een grote inkomenswijziging is opgetreden. Het middelingsverzoek kan gedaan worden nadat de betreffende aanslagen definitief zijn en dient binnen drie jaar hierna plaats te vinden. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Bijverdiensten vakantiebaan Veel scholieren en studenten doen deze zomer wellicht weer vakantiewerk. Hun bijverdiensten kunnen echter gevolgen hebben voor de kinderbijslag en studiefinanciering. Scholieren Thuiswonende scholieren onder de 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Voor (thuiswonende) 16- en 17-jarigen geldt dat zij per kwartaal netto tot vrij mogen verdienen. Verdienen ze méér, dan volgt een korting op de kinderbijslag. Maar in juli, augustus, september mogen ze daarboven nog eens in totaal extra verdienen. Per jaar mogen scholieren van 16 en 17 jaar dus maximaal netto verdienen: 4 x plus de extra in de zomermaanden. Voor niet-thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar geldt een maximum van per kwartaal. Ontvangt u voor meer dan één kind kinderbijslag, dan zijn de vrijgestelde bedragen fors lager! Studenten Studenten mogen bruto*** maximaal ,80 bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat ze gekort worden op hun studiefinanciering. Als de student de grens voor bijverdienen nadert, moet deze zelf de studiefinanciering stopzetten. *** Bruto bijverdiensten zijn de inkomsten die onder het (fiscale) verzamelinkomen vallen, zoals loon, winst uit onderneming en voordeel uit sparen of beleggen. 15 mei 2014 Let op: (fiscale) wetgeving en economische factoren wijzigen voortdurend. De inhoud van dit artikel kan dus niet meer geheel juist zijn. Houdt u daar rekening mee bij het lezen van dit artikel. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien u naar aanleiding van de inhoud van dit artikel wijzigingen doorvoert dan wel nalaat door te voeren in uw zakelijke en/of privé situatie en/of die van uw vennootschap(pen). Maak zo nodig eerst een afspraak met een adviseur. 4

5 Pagina 5 van 5 Arbeidsovereenkomst aanpassen. De Wet Werk en Zekerheid is in aantocht. Deze wet is reeds behandeld door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. De wet leidt tot ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht. Onder meer wordt het ontslagrecht aangepast. De regering beoogt een sneller, goedkoper en eerlijker ontslagstelsel. De wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht moeten ingaan op 1 juli De nieuwe wet zorgt echter ook voor wijzigingen op andere gebieden. Zo zijn er wijzigingen aangekondigd op het gebied van de rechtspositie van zogenaamde flexwerkers, de WW en het arbeidsovereenkomstenrecht. De regering is voornemens enkele van de wijzigingen op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht al per 1 juli 2014 in te laten gaan. Dus alertheid is geboden en uw arbeidsovereenkomsten moeten hierop worden aangepast! Hierna gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht. Proeftijd Op dit moment is het nog mogelijk om bij elke arbeidsovereenkomst schriftelijk een proeftijd overeen te komen. Dit gaat veranderen. Indien de plannen van de wetgever doorgaan is het vanaf 1 juli 2014 niet langer mogelijk om bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden of korter een proeftijd op te nemen. Een proeftijd kan alléén worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een duur van langer dan 6 maanden. Een proeftijd in een halfjaarcontract is dan nietig! Aanzegtermijn Een andere voor de praktijk belangrijke wijziging is de invoering van een aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer. Voor deze contracten geldt dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor de afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk dient te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dat geldt óók voor de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Verzuimt de werkgever een dergelijke aanzegging, dan kan de werknemer van de werkgever een schadevergoeding vorderen gelijk aan het salaris over één maand. Non-concurrentiebeding Nu is het nog mogelijk om bij elke arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur, schriftelijk een non-concurrentiebeding overeen te komen. Naar verwachting met ingang van 1 juli 2014 gaat dit veranderen. Hoofdregel wordt dat een nonconcurrentiebeding alleen geldig is bij een contract voor onbepaalde tijd. Bij contracten voor bepaalde tijd is het uitgangspunt dat een nonconcurrentiebeding verboden is. Dit is slechts anders indien blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit laatste dient door de werkgever te worden gemotiveerd in de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tip: Tot besluit wijzen wij ook nog op de nieuwe ketenregeling van opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Heel in het kort: de nieuwe ketenregeling brengt de maximumtermijn van de ketenbepaling terug van drie naar twee jaar. Drie opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd blijft het maximum, maar dan binnen een termijn van twee jaar. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt daarbij ook nog eens verlengd van drie naar zes maanden. Uw werknemer heeft dus sneller een vast contract! De vraag is of u dat wilt. Hoewel deze regeling pas per 1 juli 2015 ingaat, adviseren wij werkgevers nu alvast hiermee rekening te houden. Op grond van het wetsontwerp worden op het moment van de wijziging van de ketenregeling reeds lopende arbeidsovereenkomsten namelijk geëerbiedigd. De nieuwe ketenregeling heeft gevolgen voor arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli Afwijking bij CAO blijft binnen bepaalde grenzen toegestaan. 5

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

de ondernemers krant #07 2014

de ondernemers krant #07 2014 de ondernemers krant #07 2014 In deze zomerse ondernemerskrant van Amstelstad leest u over: nieuwe regels bij einde tijdelijk arbeidscontract 2 pas op met de onzakelijke lening 3 opname stamrecht verstandig?

Nadere informatie

Geachte lezer, APRIL 2014. Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen. die voor u van belang

Geachte lezer, APRIL 2014. Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen. die voor u van belang APRIL 2014 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Geachte lezer, april. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Met ondernemende groet, Peter van den Boogaard en Henk Smulders

Geachte lezer, april. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Met ondernemende groet, Peter van den Boogaard en Henk Smulders april 2014 Geachte lezer, Denk aan de btw-suppletie Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Tip: Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen.

Tip: Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen. PRIORE-NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 1. Elektrische auto belastingvriendelijk opladen De (semi-) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Eindelijk duidelijkheid auto van de zaak Werkgevers opgelet! Belastingtarieven 2015 December 2014 - jaargang 1 - nummer 2 CijferMeester - december 2014 2 EINDEJAARSTIPS EINDEJAARSTIPS

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 02/2015. Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen.

NIEUWSBRIEF 02/2015. Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen. NIEUWSBRIEF 02/2015 1. Elektrische auto belastingvriendelijk opladen De (semi-) ) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik van een

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 2 1. Elektrische auto belastingvriendelijk opladen De (semi-) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Tips voor de ondernemer Btw-suppletie verplicht Tips voor de werkgever en werknemer Overige tips Let op!

Tips voor de ondernemer Btw-suppletie verplicht Tips voor de werkgever en werknemer Overige tips Let op! Postadres: Postbus 6757 6503 CG Nijmegen Verdoorn Adviesgroep Administratie- en Belastingadviseurs Denk aan de btw-suppletie Excellence in Finance Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw.

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie