Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555"

Transcriptie

1 Eerste tussenrapportage Giro555-actie Stop de ebola-ramp Verslag: Cordaid Over ons Voor het uitbreken van de ebola-epidemie was Cordaid al actief in Sierra Leone en Liberia. Bovendien is Sierra Leone een focusland voor Cordaid. Cordaid steunt hier partnerorganisaties rondom de thema s gezondheidszorg, voedselzekerheid en entrepreneurship en investments. De afdeling Investments is ook operationeel in Liberia. Ten gevolge van de ebola-epidemie is de afdeling DRR & DR (Disaster Risk Reduction & Disaster Response) betrokken bij de hulpverlening in Sierra Leone, Liberia en Guinee. In Sierra Leone werkt Cordaid aan het opzetten van een landenkantoor. In het kader van de activiteiten rond de ebola-epidemie is dit proces versneld. Het landenkantoor is verantwoordelijk voor de implementatie van het Giro555-programma binnen het thema gezondheidszorg. Ook het programma van het thema Investments wordt door dit landenkantoor geïmplementeerd, maar dit programma ontvangt geen Giro555-bijdrage. Bij de programma s in andere sectoren, en in Liberia en Guinee, werkt Cordaid grotendeels via partnerorganisaties die verantwoordelijk zijn voor uitvoering. Het Caritasnetwerk (op nationaal en districtsniveau), waarin Cordaid het Nederlandse lid is, levert belangrijke capaciteit voor noodhulp. Cordaid draagt bij aan de noodhulpprogramma s van Caritas-organisaties in alle drie de landen. Daarnaast verleent Cordaid extra ondersteuning aan het noodhulpprogramma van Caritas Liberia door de inzet van een emergency accompanier die vanuit Cordaid is gedetacheerd bij Caritas Liberia. In alle drie de landen werkt Cordaid samen met internationale leden van het Caritas netwerk, zoals bijvoorbeeld Trócaire in Sierra Leone. Totaal ontvangen van Giro555: Totaal besteed tot 31 januari 2015: (31% van te besteden bedrag) NB: Bestedingen zijn geschatte bedragen inclusief AKV. Exacte cijfers volgen in de eindrapportage van de Samenwerkende Hulporganisaties en de jaarrekeningen van de deelnemers. Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Onderdak Cordaid ondersteunt programma s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone in 4 districten (Kambia, Port Loko, Bombali en Western Area). Families die direct getroffen zijn door ebola, zoals huishoudens in quarantaine, overlevenden van ebola-infectie of familieleden van overleden ebola-patiënten, ontvangen een hulppakket met non-food items. Om verspreiding van ebola tegen te gaan zijn veel spullen van ebola-patiënten verbrand. Met het hulppakket kunnen overlevenden en hun familieleden enigszins het normale leven oppakken. Ook worden communicatiemiddelen uitgereikt, waarmee mensen familieleden kunnen bereiken en om advies en psychosociale hulp kunnen vragen. Kinderen kunnen via de radio s naar onderwijsprogramma s luisteren, zolang scholen gesloten zijn. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en de aantallen hulppakketten zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal.

2 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro families (1.200 personen) ontvangen een hulppakket met onder andere zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en kleren. 200 families (1.200 personen) krijgen een pakket met communicatiemiddelen: beltegoed, telefoons, radio s en een solar oplader/licht. Een extra bijdrage in goederen zijn telefoons, 594 radio s en solar opladers/lichten voor getroffen families in de districten Bombali, Kambia en Port Loko. 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), een hulppakket met huishoudelijke spullen zoals emmers, een lamp en keukenspullen. Resultaat tot Trócaire heeft 973 telefoons ontvangen, 27 zijn vermist. Er zijn WakaWaka Solar opladers/lichten ontvangen en er missen 16. Cordaid dient een verzekeringsclaim in voor de vermiste goederen. Het verzekeringsgeld wordt opnieuw ingezet in Sierra Leone gebaseerd op actuele noden. De partnerorganisaties hebben 594 radio s ontvangen. 246 families, ofwel personen, hebben telefoons en solar opladers/lichten ontvangen via lokale organisaties zoals KADDRO, St Joseph en AAD- SL. De goederen zijn uitgedeeld aan huishoudens in quarantaine (206) en familieleden van overleden ebola-patiënten (40) (directe besteding) Incl. donaties in natura: Gezondheidszorg In Liberia ondersteunt Cordaid met Giro555-fondsen twee programma s: een medisch programma van de Nationale Katholieke Gezondheidsraad, en een niet-medisch programma met ebola-voorlichting en psychosociale hulp door Caritas Liberia. Beide programma s ontvangen ook hulpgoederen en financiering uit andere bronnen dan Giro555-fondsen. Cordaid financiert 18% van de programma s uit Giro555-fondsen en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. De medische hulpgoederen in Liberia worden gebruikt voor triage-training en door medisch personeel. In Sierra Leone heeft Cordaid een eigen gezondheidszorg programma, maar ondersteunt Cordaid ook gezondheidsprogramma s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en de gerapporteerde aantallen voor dit programma zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Lokale partnerorganisaties verlenen telefonische psychosociale hulpverlening aan families die in quarantaine zitten of steun nodig hebben. De hulp gaat het stigma rondom ebola-overlevenden tegen en zorgt dat families niet in sociale isolatie en verdere armoede terechtkomen. Ook delen Caritas en Trócaire hygiënepakketten uit die de overdracht van ebola tegengaan op huishoudniveau. Ebola-waakteams houden de ebola-epidemie in de gaten en zorgt ervoor dat mensen de juiste hygiëneregels in acht nemen om verdere overdracht van ebola te voorkomen. Het Cordaidprogramma richt zich op de wederopbouw van het gezondheidssysteem door middel van het Performance Based Financing systeem (PBF). Hiermee wordt een duurzaam, kwalitatief en ebola-proof gezondheidssysteem opgebouwd. In Guinee ondersteunt Cordaid het noodhulpprogramma van de nationale Caritas van Guinee in Conakry, Kankan en N Zérékoré. Cordaid financiert 32% van het Caritas Guinée programma en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 32% van het totaal. Het programma richt zich vooral op voorkomen van verdere ebolabesmettingen door middel van betere gezondheids- en preventievoorlichting.

3 Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Levering van medische hulpgoederen (1.080 beschermende kleding, gezichtsmaskers, overschoenen, chirurgische handschoenen) aan 2 ziekenhuizen en 18 klinieken. 576 huishoudens, ofwel personen (8 personen/huishouden), in 8 districten ontvangen gezondheidsvoorlichting over ebola en een hygiënekit met daarin een emmer, zeep en chloortabletten. 65 maandelijkse psychosociale en traumasessies voor overlevenden, getroffen families en kinderen die ouders hebben verloren in 10 districten. Resultaat tot De levering van medische hulpgoederen maakte het mogelijk om 55 medisch personeel te trainen als Trainer van Trainers in triage en het correcte gebruik van beschermende kleding. De levering van medische hulpgoederen maakte het mogelijk om 398 medisch personeel te trainen in triage met gebruik van beschermende kleding. De geleverde hulpgoederen zijn ingezet op de triage-afdeling in 2 ziekenhuizen. Met de geleverde hulpgoederen kon de verloskundige hulpafdeling van het St. Josephziekenhuis in Monrovia worden herstart. Met de distributie van de hygiënekits en psychosociale sessies moet nog worden begonnen in kosten hulpgoederen Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Cordaid verleent technische assistentie voor de wederopbouw van het nationale gezondheidssysteem in 2 districten, Overheidsmedewerkers worden getraind in het opzetten en monitoren van het gezondheidszorgbeleid volgens het PBF systeem, inclusief infectie-controle en responsmechanismen. 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), krijgen een hygiënepakket met zeep en ontsmettingsmiddelen mensen in 200 dorpen worden ondersteund door een ebolawaakteam. Resultaat tot 246 families hebben toegang tot psychosociale hulp. 28 medewerkers van het Ministerie van Gezondheid zijn getraind in opzetten en monitoren van een PBF gezondheidssysteem (directe besteding) en (in kosten hulpgoederen) Totaal: (De belangrijkste kostenpost voor de psychosociale hulp zijn de telefoons, welke kosten al gerapporteerd zijn onder de sector Onderdak, en personeel, welke kosten onder de budgetlijn projectmanagement vallen. Om dubbel-rapporteren te voorkomen zijn de kosten voor psychologische hulp hier niet opgenomen.) Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Tijdens huisbezoeken vinden voorlichtingssessies plaats voor in totaal mensen (7 mensen/huishouden), waarna 90% van de bevolking het bestaan van ebola erkent en de juiste hygiënemaatregels neemt. 107 nieuwe voorlichters worden getraind die de preventiemaatregelen en ebola-informatie delen met de lokale bevolking In 120 dorpen wordt een speciale voorlichtingsfilm vertoond in 5 lokale talen.

4 Resultaat tot hygiënepakketten met zeep, chloor en emmers uitgedeeld tijdens de huisbezoeken. Op 120 openbare en drukbezochte plekken worden wasgelegenheden ingericht voor het wassen van handen. In 120 dorpen wordt een waakteam opgericht, bestaande uit telkens 1 man en 1 vrouw huisbezoeken en voorlichtingssessies zijn afgelegd, die mensen bereikt hebben (1456 x 7 mensen per huishouden). 19 nieuwe voorlichters zijn getraind hygiënepakketten zijn uitgedeeld aan 10,192 mensen. 120 wasplekken zijn ingericht op openbare plekken in Conakry bij kerken, moskeeën en andere locaties voor religieuze bijeenkomsten 19 dorpswaakteams zijn actief in 5 vijf zones (in kosten hulpgoederen) Voedsel Overlevenden hebben voedselhulp nodig om de eerste maanden door te komen tot ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook huishoudens in quarantaine hebben voedselhulp nodig, anders moeten zij hun quarantaine verbreken om op zoek te gaan naar voedsel. Families die kinderen opvangen van wie ouders zijn overleden en huishoudens met een minderjarig gezinshoofd kunnen met behulp van de voedselpakketten het hoofd boven water houden totdat lokale autoriteiten deze verantwoordelijkheid overnemen. Cordaid financiert 18% van het programma in Liberia en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. In Sierra Leone ondersteunt Cordaid programma s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en het geplande aantal hulppakketten is gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Cordaid financiert 32% van het Caritas Guinee programma en de geplande aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 32% van het totaal. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro kwetsbare huishoudens met 720 personen (8 personen/huishouden) ontvangen een voedselpakket met rijst, bonen, olie en ingeblikte vis. Resultaat tot Nog in implementatiefase, geen resultaten beschikbaar. 0 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Via Trócaire krijgen 200 direct getroffen families (1.200 personen) in Kambia en Port Loko een voedselpakket met voedsel voor 21 dagen. De voedselpakketten bevatten o.a. bonen, tomatenpuree, gedroogde vis, zout, suiker, melk, cassavabladeren, thee. Via Caritas Sierra Leone krijgen 64 direct getroffen families (384 personen) in Kenema, Kailahun, Bo en Moyambe drie keer een voedselpakket met rijst, bonen, en olie. Ook krijgen de families drie keer een geldbedrag om verse producten als groenten en fruit te kopen. Resultaat tot De voedselartikelen voor Kambia en Port Loko zijn gekocht en klaar voor distributie. In februari en maart zetten Trócaire s partners hiermee de eerdere voedselhulp uit andere fondsen voort.

5 5.207 Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro huishoudens krijgen voedselhulp. Resultaat tot 515 huishoudens, ofwel 3605 mensen, hebben een voedselpakket gekregen met daarin onder andere rijst, olie, suiker en corned beef. In november en december 2014 verslechterde de situatie in Guinee en kwamen er meer ebola-besmettingen. In overleg met de lokale overheid en het nationale bestrijdingsteam is er besloten om 29% meer voedselpakketten uit te delen dan aanvankelijk gepland. 0 (nog geen financieel overzicht beschikbaar) Veel huishoudens hebben hun levensonderhoud ineen zien storten, doordat de kostwinnaar is overleden, zij in quarantaine moesten of zijn verhuisd. Hierdoor konden veel gezinnen niet langer het land bewerken of handel drijven. Cordaid ondersteunt herstel van levensonderhoud in Liberia en Sierra Leone. Cordaid financiert 18% van het programma in Liberia en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. In Sierra Leone financiert Cordaid 16% van het Caritas Sierra Leone programma en is het gerapporteerde aantal gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 In 10 districten kunnen 126 getroffen boerenhuishoudens met personen (8 personen/huishouden) hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van ieder 50 kilo zaaigoed en gereedschap. In 10 districten kunnen 72 getroffen niet-agrarische huishoudens met 576 personen hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van 100 US dollar contant geld, waarmee hun handel kunnen voortzetten. 54 gastgezinnen (8 personen/huishouden) voor wezen of gezinnen bestaande uit wezen met een minderjarig gezinshoofd ontvangen steun in herstel van levensonderhoud door verstrekking van zaaigoed, gereedschappen of contant geld. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten Levensonderhoud beschikbaar. 0 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro families, ofwel 192 mensen (6 personen/huishouden), kunnen hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van zaaigoed, gereedschappen en vee (geiten en kippen). Niet-agrarische families kunnen deelnemen aan een geld-voor-werk programma. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten beschikbaar. 0

6 Bescherming Misbruik tijdens de noodhulp- en wederopbouwfases moet worden tegengegaan. Gemeenschapscomités in Liberia zullen toezien op de interventies van overheid en hulporganisaties, incidenten onderzoeken en rapporteren, en opvolging door autoriteiten terugkoppelen naar dorpsgenoten. De steun van Cordaid gaat ook naar kinderen die hun ouders hebben verloren. Zij hebben extra bescherming nodig om misbruik en kinderhandel tegen te gaan en te zorgen dat zij hun scholing kunnen voortzetten. In Liberia financiert Cordaid 18% van het programma en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. In Sierra Leone gaan hulpverleners in speciale opvangcentra op zoek naar familie van kwetsbare kinderen om hen samen te brengen met familieleden die permanent onderdak kunnen bieden. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en het geplande aantal is gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Opzetten en trainen van 11 gemeenschapscomités. Programmamedewerkers bezoeken maandelijks 81 geregistreerde wezen, hun gastgezinnen en hun scholen om het welzijn van wezen te controleren, psychosociale hulp te bieden (indien nodig) en schoolbezoek na te gaan. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten beschikbaar. 0 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro kinderen die door ebola hun ouders hebben verloren of gescheiden zijn van hun familie worden opgevangen in opvangcentra. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten beschikbaar. 0 Programma-management Cordaid heeft een Programma Manager (emergency accompanier) gedetacheerd bij Caritas Liberia voor capaciteitsopbouw in project management voor 1 FTE gedurende 6 maanden. De Programma Manager is per 15 december 2014 in dienst getreden en nam deel aan een verkorte inwerkperiode en veiligheidstraining tot 24 december. Op 25 december arriveerde de Programma Manager in Liberia. Zijn activiteiten in januari 2015 hielden in: Bijstellen projectdocumenten (budget, logframe, narrative update) Werving & selectie projectpersoneel Logistiek/inklaring van hulpgoederen van de haven naar de opslag Netwerken met overheid en andere actoren in nationaal coördinatieorgaan. De contributie voor Cordaid aan programma-management in Guinee en Sierra Leone is onderdeel van de algemene steun aan de programma s van partnerorganisaties. Trócaire Sierra Leone heeft deze kosten bij de budgetlijnen voor activiteiten ingecalculeerd. Van de Caritas-organisaties in Guinee en Sierra Leone is nog geen financieel rapport beschikbaar. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro (werving/training, salaris, reis/verblijfskosten, werkplek en lokaal vervoer)

7 Beeld: Sean Farrell Beeld: MPCHS Na het overlijden van 4 familieleden biedt Aminata in Sierra Leone zorg aan 13 kinderen Training in correct gebruik van beschermende kleding in Liberia Uitdagingen en beperkingen Caritas Liberia heeft een landelijk programma endat brengt veel logistiek en reizen met zich mee. Met de beperkte vervoermiddelen wordt dat moeilijk. Daarnaast zijn de wegen in Liberia erg slecht. Er is één motorfiets per provincie beschikbaar en twee auto s voor 10 provinciën. De programmamedewerkers in Liberia zullen de activiteiten daarom zorgvuldig plannen en zo vaak mogelijk gebruik maken van openbaar vervoer. Voor de ebola-epidemie had 80% van de bevolking in Liberia geen betaalde baan en was geld overal schaars. Door de gevolgen van de ebola-epidemie verslechterde het gebrek aan geld en koopkracht. Dit heeft gevolgen voor de programma-activiteiten rondom het herstel van levensonderhoud. Er is ook sprake van ongenoegen bij de niet direct getroffenen die geen hulp krijgen tegenover de directe slachtoffers die wel hulp krijgen. Er moet heel zorgvuldig worden omgegaan met de selectie van de werkelijke slachtoffers zonder dat dit leidt tot conflicten in de gemeenschap. Het monitoren door speciaal opgezette gemeenschapscomités zal hierbij helpen. Hulpverleners in Sierra Leone hebben veel stress en zorgen om wat ze meemaken. Tegelijkertijd zijn ze bezorgd om hun eigen gezondheid. Om de hulpverleners te steunen en hun werk veilig te maken zijn er strikte protocollen opgesteld die de risico s aanzienlijk verminderen. Ook wordt er psychologische steun geboden aan het personeel. Toekomst hulpverlening In alle landen zijn de plannen bijgesteld om recht te doen aan de veranderde situatie sinds september In veel plaatsen neemt sindsdien het aantal ebola-besmettingen af. In Liberia zullen in februari hoofdzakelijk de trainingen plaatsvinden van vrijwillligers die het programma in 10 provincies gaan uitvoeren. Ook zal de aanschaf van alle noodzakelijke hulpgoederen en logistiek plaatsvinden. Vanaf midden februari komen alle activiteiten in de 10 provincies op gang, waarvan de meesten tot eind juni 2015 doorlopen. In Sierra Leone lopen de activiteiten door tot de zomer van Cordaid s programma versterkt het nationale gezondheidsbeleid en diensten om te zorgen dat het gezondheidssysteem sterker dan voorheen is en met nieuwe ebolagevallen kan omgaan. Het programma in Guinee is voornamelijk gericht op noodhulp en de geplande activiteiten lopen door tot 31 maart 2015.

8 Hulpverleenster Aminata kreeg zelf ebola, maar overleefde. Mijn kinderen huilden van geluk toen ik weer thuiskwam Op 1 januari ging Aminata naar het ebolabehandelingscentrum. Hulpverleners zijn een kwetsbare groep en alleen al in Sierra Leone zijn er 221 hulpverleners zoals Aminata overleden terwijl zij zorgden voor zieke en stervende patiënten. Aminata had geluk: ze overleefde. De dag dat ze het behandelingscentrum mocht verlaten is de gelukkigste dag van haar leven, zegt ze zelf. Tijdens haar reis naar huis dacht ze aan haar kinderen die thuis op haar wachtten. In Sierra Leone wordt de familie van ebolapatiënten thuis onder quarantaine gezet, zodat niemand naar binnen of naar buiten kan. Toen Aminata thuiskwam vond ze het gekleurde quarantainekoord nog om haar huis, terwijl haar kinderen binnen wachten op hun moeder. Huilend van geluk werd ze begroet. Haar kinderen en buren hadden niet verwacht dat ze het zou overleven. Iedereen zong en danste toen ze realiseerden dat Aminata terug is. De steun van Cordaid via de lokale organisatie AAD is onmisbaar geweest bij de terugkeer van Aminata. De hulpverleners zorgden voor voedselhulp voor alle 21 dagen dat de familie in quarantaine moest blijven. Terwijl de overheid rijst leverde, vulde AAD dit iedere week aan met vis, olie, zout, groenten, thee, schoon drinkwater, suiker en bonen. Ook kreeg de familie zeep en andere toiletartikelen. Bovendien kreeg de familie een telefoon, beltegoed en een radio, zodat ze contact konden onderhouden met de buitenwereld tijdens hun quarantaineperiode. Aminata vertelt over de ergste dag in het behandelingscentrum, toen ze geen mobiele telefoon kon lenen. Omdat haar kinderen haar die dag niet konden bereiken dachten zij dat hun moeder was overleden. Tijdens haar herstelperiode was het voor haar een hele steun in de rug om te weten dat er goede zorg was voor haar familie. Ook luisteren haar kinderen via de radio naar onderwijsprogramma s op de radio. Scholen zijn uit voorzorg gesloten, maar op deze manier kunnen haar kinderen toch onderwijs krijgen. Nu knuffelt Aminata haar jongste zoon Abdul en voelt zich sterk en gezond. Ze praat over hoe haar buren haar gesteund en aangemoedigd hebben sinds haar terugkeer als ebola-overlevende. Ze verwachtte dat haar buren haar misschien niet wilden zien uit angst, maar iedereen heeft haar terugkeer en haar overlevingssucces met haar gevierd. En morgen is de dag waar Aminata echt naar uitziet. Morgen zijn de 21 dagen quarantaine voorbij en wordt het koord rondom haar huis verbroken. 1 januari was misschien niet hoe Aminata het nieuwe jaar wilde beginnen, maar morgen is er wel een nieuw begin

Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp. Over ons. Historie in het gebied. Verslag: ICCO & Kerk in Actie

Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp. Over ons. Historie in het gebied. Verslag: ICCO & Kerk in Actie Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp Verslag: ICCO & Kerk in Actie Over ons ICCO & Kerk in Actie zijn lid van het internationale netwerk van de ACT Alliantie. De ACT Alliantie heeft nationale

Nadere informatie

In de eerste paar maanden van de ebola-respons hebben ICCO en Kerk in Actie samen met drie partner-organisaties in Sierra Leone gewerkt.

In de eerste paar maanden van de ebola-respons hebben ICCO en Kerk in Actie samen met drie partner-organisaties in Sierra Leone gewerkt. ICCO & Kerk in Actie Over ons ICCO & Kerk in Actie zijn lid van het internationale netwerk van de ACT Alliantie. De ACT Alliantie heeft nationale forums in veel landen. Via deze forums wordt hulp opgezet,

Nadere informatie

Wereldwijd overzicht ebolavirusinfecties

Wereldwijd overzicht ebolavirusinfecties Wereldwijd overzicht ebolavirusinfecties Epidemiologisch weekoverzicht ebola per 19oktober 2014 Inleiding Dit document bevat een wereldwijd overzicht van de epidemiologische situatie van ebolavirusinfecties

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp Verslag: World Vision Over ons World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. World Vision wil dat kinderen opgroeien

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Derde tussenrapportage Giro555-actie Help slachtoffers Filipijnen Verslag: World Vision Over ons World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. World Vision wil

Nadere informatie

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DSH-2014.500215 Datum 19 september 2014

Nadere informatie

UPDATE NOODHULP NEPAL

UPDATE NOODHULP NEPAL UPDATE NOODHULP NEPAL nieuwsbrief #03 / mei 2015 Samen voor Nepal Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal sloegen de ADID-organisaties de handen ineen, ter plekke en in Nederland. We staan geen van allen

Nadere informatie

Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal. Over ons. Verslag: World Vision

Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal. Over ons. Verslag: World Vision Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal Verslag: World Vision Over ons World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige

Nadere informatie

Overzicht hulpwerkzaamheden SHO

Overzicht hulpwerkzaamheden SHO Overzicht hulpwerkzaamheden SHO Stichting Vluchteling Stichting Vluchteling werkt samen met haar lokale partners om noodhulp te verlenen aan de vele vluchtelingen in Kenia, Ethiopië en Somalië. Voor de

Nadere informatie

UNICEF Nederland. Totaal te besteden met Giro555*: *Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

UNICEF Nederland. Totaal te besteden met Giro555*: *Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding. UNICEF Nederland Over ons UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de VN en draagt wereldwijd bij aan het borgen van de rechten van kinderen, zowel in reguliere context als noodhulpsituaties. Basale voorzieningen

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Rapportage noodhulp Irak

Rapportage noodhulp Irak Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Irak over de periode 15 juni tot en met 15 september 2014. Doelen Het noodhulpproject richt zich op het bemoedigen,

Nadere informatie

Wat doet het Rode Kruis

Wat doet het Rode Kruis 1 Wat doet het Rode Kruis 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf

Nadere informatie

Tweede tussenrapportage Giro555-actie Help slachtoffers Filipijnen. Over ons. Historie in het gebied. Verslag: World Vision

Tweede tussenrapportage Giro555-actie Help slachtoffers Filipijnen. Over ons. Historie in het gebied. Verslag: World Vision Tweede tussenrapportage Giro555-actie Help slachtoffers Filipijnen Verslag: World Vision Over ons World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen

Nadere informatie

Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal. Over ons. Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal. Over ons. Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal Verslag: Icco & Kerk in Actie Over ons ICCO & Kerk in Actie zijn al tientallen jaren actief in Nepal en hebben een kantoor in de hoofdstad Kathmandu.

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal Verslag: Oxfam Novib Over ons 1 op de 3 mensen ter wereld leeft in armoede. Miljoenen mensen gaan met honger naar bed en hebben geen toegang

Nadere informatie

UPDATE de Filippijnen zes maanden na tyfoon Haiyan

UPDATE de Filippijnen zes maanden na tyfoon Haiyan UPDATE de Filippijnen zes maanden na tyfoon Haiyan Zes maanden na tyfoon Haiyan Ik dacht dat dit het einde van de wereld was, zeggen de meeste mensen als ze gevraagd wordt waaraan ze dachten tijdens tyfoon

Nadere informatie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Noodhulp in de Hoorn van Afrika Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen? Een paar praktijkvoorbeelden Opbouw presentatie

Nadere informatie

2. Resultaten per deelnemer. 2.1 CARE Nederland. Over ons. Historie in het gebied

2. Resultaten per deelnemer. 2.1 CARE Nederland. Over ons. Historie in het gebied 2. Resultaten per deelnemer 2.1 CARE Nederland Over ons CARE Nederland maakt sinds 2001 onderdeel uit van de internationale hulporganisatie CARE International. CARE werkt al meer dan 30 jaar samen met

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Morgo steunt stichting Woord & Daad

Morgo steunt stichting Woord & Daad Morgo steunt stichting Woord & Daad Op zondag 26 December 2004 berooft een vloedgolf van water meer dan 100.000 mensen van het leven. Bijna een jaar later zijn Woord en Daad en ZOA- vluchtelingenzorg nog

Nadere informatie

Hulp in volle gang. Eerste tussenrapportage Giro555-actie Stop de ebola-ramp. Publicatiedatum: maart 2015

Hulp in volle gang. Eerste tussenrapportage Giro555-actie Stop de ebola-ramp. Publicatiedatum: maart 2015 Hulp in volle gang Eerste tussenrapportage Giro555-actie Stop de ebola-ramp Publicatiedatum: maart 2015 Foto: Pablo Tosco/Oxfam DEELNEMENDE ORGANISATIES EBOLA- ACTIE: CARE Nederland Cordaid Mensen in Nood

Nadere informatie

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE!

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! SCHOLEN IN ACTIE TEGEN DE EBOLA-RAMP! INSTRUCTIE LESMATERIAAL U heeft het vast al voorbij zien komen op het nieuws: ebola. Het raakt zoveel mensen in West-Afrika. Zoveel

Nadere informatie

De artsen houden spreekuur in diverse dorpen en naar behoefte worden medicamenten voorgeschreven.

De artsen houden spreekuur in diverse dorpen en naar behoefte worden medicamenten voorgeschreven. Begroting 2014-2016 Stg Time to help Nederland 2014 2015 2016 Opbrengsten 156.500,00 172.150,00 189.365,00 Projecten Medische missie 25.000,00 27.500,00 30.250,00 Noodhulp 4.000,00 4.400,00 4.840,00 Vluchtelingen

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

ICCO & Kerk in Actie. Nederland, FSAN).

ICCO & Kerk in Actie. Nederland, FSAN). ICCO & Kerk in Actie Over ons ICCO & Kerk in Actie is in samenwerking met het internationale netwerk de ACT Alliance al jaren actief in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië, Ethiopië, en Kenia. De ACT Alliance

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË 30 november 2017 Het conflict in Syrië gaat de zevende oorlogswinter in. Er wordt nog dagelijks gevochten met grote gevaren voor kinderen. De reserves van de gezinnen

Nadere informatie

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 BELEIDSPLAN 2015 2016 STICHTING UNTENU Nood- & Studiefonds voor LHBT s met hiv in Cambodja Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 Situatieschets arme hiv-positieve LHBT's

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Pakistan ZES MAANDEN HULP VERLENING. Marco Borsato: Deze actie was heel hard nodig. 2 Waar is uw gift terecht gekomen? 3 Boer oogst weer 5

Pakistan ZES MAANDEN HULP VERLENING. Marco Borsato: Deze actie was heel hard nodig. 2 Waar is uw gift terecht gekomen? 3 Boer oogst weer 5 ZES MAANDEN HULP VERLENING Pakistan Marco Borsato: Deze actie was heel hard nodig. 2 Waar is uw gift terecht gekomen? 3 Boer oogst weer 5 Lees verder op de volgende pagina Nederland in actie We zijn Pakistan

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie

Beter voorbereid op toekomstige rampen

Beter voorbereid op toekomstige rampen Beter voorbereid op toekomstige rampen Gezamenlijke eindrapportage Giro555-actie Help slachtoffers ramp Filipijnen Deel 1: Financieel rapport 11 november 2013-31 december 2015 Publicatiedatum: mei 2016

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Eerste tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal Verslag: CARE Nederland Over ons CARE Nederland maakt sinds 2001 onderdeel uit van de internationale hulporganisatie CARE International. CARE

Nadere informatie

NOODHULP EBOLA EEN JAAR NA DE UITBRAAK VAN EBOLA

NOODHULP EBOLA EEN JAAR NA DE UITBRAAK VAN EBOLA NOODHULP EBOLA EEN JAAR NA DE UITBRAAK VAN EBOLA AUGUSTUS 2014 AUGUSTUS 2015 Weg naar Joe Blow Town HET LEVEN IN JOE BLOW TOWN Aan het einde van een lange smalle weg ligt een dorpje, JOE BLOW TOWN. In

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Follow-up van humanitaire werkers die terugkeren uit door ebola getroffen gebieden

Follow-up van humanitaire werkers die terugkeren uit door ebola getroffen gebieden Follow-up van humanitaire werkers die terugkeren uit door ebola getroffen gebieden Gevalideerd door de RMG op 18 / 12 / 2014 Inhoud Doel... 3 Doelstellingen... 3 Dankbetuiging... 3 Medische follow-up na

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Directeur Peter Mons laat de deelnemers aan de Beraadsgroep weten wat het Voedsel Loket Almere voor wie doet. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het

Nadere informatie

Pakistan ZO IS UW GIFT BESTEED

Pakistan ZO IS UW GIFT BESTEED ZO IS UW GIFT BESTEED Pakistan Joost Karhof: De giften bleven binnenstromen 2 Zo redde Mohammad zijn dorp 4 Giften vooral besteed aan onderdak, voedsel en water 6 Lees verder op de volgende pagina Alles

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

Ebola raakt alles. Van medische noodsituatie naar humanitaire ramp

Ebola raakt alles. Van medische noodsituatie naar humanitaire ramp Ebola raakt alles Van medische noodsituatie naar humanitaire ramp Publicatiedatum 5 november 2014 Inleiding Kinderen kijken toe hoe een hulpverlener hun dorp in Sierra Leone ontsmet. Foto: Save the Children

Nadere informatie

De voedselbank Door : Mirte

De voedselbank Door : Mirte De voedselbank Door : Mirte Inhoud : De voedselbank 1. wat is de voedselbank?? 2. wanneer is de voedselbank opgericht?? 3. Wie mogen er bij de voedselbank komen?? 4. Wie werkt er bij de voedselbank?? 5.

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

PROJECT LAURA MAY WEESHUIS. Cameroon

PROJECT LAURA MAY WEESHUIS. Cameroon PROJECT LAURA MAY WEESHUIS Cameroon Project : WEESHUIS LAURA MAY 1 e Fase: November 2009 Malaria preventie 2 e Fase : 2010 LLIN-Diagnose-Behandeling-Educatie 3 e Fase: 2011 LLIN-Diagnose-Behandeling-Educatie

Nadere informatie

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti 12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti Land Inwoners: 9.035.536 (België: 10.414.336) Oppervlakte: 27.750 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $1.300 (België: $37.400) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Derde tussenrapportage Giro555-actie Help slachtoffers Filipijnen Verslag: Cordaid Mensen in Nood Over ons Cordaid Mensen in Nood is lid van het internationale Caritas-netwerk. Tijdens de noodhulpfase,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Artsen zonder grenzen

Artsen zonder grenzen Artsen zonder grenzen Dianne van den Bosch Inhoud Zo kwam het... 2 En in Nederland... 2 Hallo hallo!... 3 Wanneer in actie?... 3 Reizen in een vrachtvliegtuig... 3 En verder... 3 Laat maar waaien... 3

Nadere informatie

De hulp komt nu op gang, zowel vanuit de Filippijnen als vanuit heel veel buitenlanden. Ook vanuit nederland.

De hulp komt nu op gang, zowel vanuit de Filippijnen als vanuit heel veel buitenlanden. Ook vanuit nederland. Hoi allemaal, Zoals bekend trok op Vrijdag 8 november een zware typhoon over de Filippijnen en deze heeft een spoor van vernietiging achter gelaten. Op TV in Nederland (en ook hier in de Filippijnen) gaat

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Crisis Medical Care: mobiele ziekenhuizen

Crisis Medical Care: mobiele ziekenhuizen Holland Medical Services levert accommodaties voor medische (nood)hulp. Van mobiele eerstehulpposten tot volledig ingerichte, (semi-)permanente ziekenhuizen. Ons aanbod is chronologisch onderverdeeld in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop!

Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop! Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop! Nieuwsbrief Donateurs, Voorjaar 2015 In Dit Nummer MMI en de Ebola-epidemie Brief van de redactie: Klappen van blijdschap! Kraamkliniek

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Derde tussenrapportage Giro555-actie Help slachtoffers Filipijnen Verslag: Terre des Hommes Over ons Het hoofdkantoor van Terre des Hommes bevindt zich in Den Haag. Om de samenwerking met lokale project

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Wat we mochten ontvangen in 2013 1. Giften en donaties Deelname aan evenementen, het organiseren van acties en uitdelen van onze folders hebben wederom geleid tot het verder uitdragen van onze

Nadere informatie

Steun aan kerken in Amudat

Steun aan kerken in Amudat Uganda Steun aan kerken in Amudat Projectvoorstel Uganda Kerkdienst onder een boom in het dorp Jumbe, waar midden 2013 een gemeente is gestart. Land: Uganda Project: Steun aan kerken in Amudat Projectperiode:

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

Hernieuwde kracht. Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp Deel 2: beschrijving hulpresultaten. Publicatiedatum: maart 2016

Hernieuwde kracht. Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp Deel 2: beschrijving hulpresultaten. Publicatiedatum: maart 2016 Hernieuwde kracht Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp Deel 2: beschrijving hulpresultaten Publicatiedatum: maart 2016 Foto: Arie Kievit/Giro555 DEELNEMENDE ORGANISATIES EBOLA- ACTIE: CARE Nederland

Nadere informatie

Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl

Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl ZOA, JIJ & ontwikkelingswerk! Ben je pas afgestudeerd en loop je warm voor werken in een ontwikkelingsland? Wil jij als christen je talenten inzetten voor een eerlijke

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE!

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEPAL Nepal ligt in het werelddeel Azië en ligt tussen India en China. De oppervlakte van Nepal is 147.000 vierkante kilometer. Dat is vier keer groter dan Nederland.

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Tweede tussenrapportage Giro555-actie Nederland helpt Nepal Verslag: ICCO & Kerk in Actie Over ons ICCO & Kerk in Actie zijn lid van het internationale netwerk van de ACT Alliantie. De ACT Alliantie heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de zekerstelling van veilig - en menswaardig onderdak voor de getroffenen door tyfoon Haiyan.

Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de zekerstelling van veilig - en menswaardig onderdak voor de getroffenen door tyfoon Haiyan. Derde tussenrapportage Giro555-actie Help slachtoffers Filipijnen Verslag: Het Rode Kruis Over ons Het Rode Kruis is in bijna elk land ter wereld vertegenwoordigd door een nationale Rode Kruis- of Rode

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING BIJ INCIDENTEN

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING BIJ INCIDENTEN 1 PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING BIJ INCIDENTEN Wim Hermans, Psychosociaal Manager (PSM) PSYCHOSOCIAAL MANAGER (PSM) - Vertegenwoordigt het psychosociaal luik binnen de noodplanning; - Werkend bij de FOD

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Help kinderen die geen eten hebben

Help kinderen die geen eten hebben GIRO LESPAKKET Help kinderen die geen eten hebben In veel landen in Afrika hebben veel kinderen niet genoeg te eten. Ze eten de hele dag niks of maar een heel klein beetje. Dat is een ramp. Want eten is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 19 november 2014 Betreft Overzicht

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

3. Hoeveel klinische locaties heeft uw organisatie? 4. Ligging van de hoofdlocatie: a) Adres: b) Type ligging: Platteland / Dorp / Kleine stad / Stad

3. Hoeveel klinische locaties heeft uw organisatie? 4. Ligging van de hoofdlocatie: a) Adres: b) Type ligging: Platteland / Dorp / Kleine stad / Stad Vragenlijst mate van bereidheid van de organisatie van een organisatie Deze vragenlijst is een bewerking van de General Organisational Index (ontwikkeld door Dartmouth Psychiatric Research Centre 1 ) die

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands Beleidsplan Stichting Double Harvest Netherlands Inhoudsopgave Vooraf...3 1. Algemene gegevens...4 2. Missie en visie...4 3. Doelstelling van de instelling en het actuele beleid...5 4. Wijze van fondswerving...6

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

Stichting De Mangoboom Raad van Toezicht. Geachte Raad,

Stichting De Mangoboom Raad van Toezicht. Geachte Raad, Stichting De Mangoboom Raad van Toezicht DATUM: 21 maart 2017 BETREFT: Jaarverslag 2016 Geachte Raad, Hierbij ontvangt u een beknopt overzicht van de door de stichting ondernomen activiteiten in 2016.

Nadere informatie

Hulp aan Syrische vluchtelingen II

Hulp aan Syrische vluchtelingen II Aan alle diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk Generale diaconale commissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefoon (0318) 505541 Internet www.hersteldhervormdekerk.nl Email diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Nadere informatie

RENOVATIE 6 KLINIEKEN

RENOVATIE 6 KLINIEKEN PROJECT PERSOONLIJK PROJECTVOORSTEL RENOVATIE 6 KLINIEKEN + OPLEIDING 24 ARTSEN, VERPLEEGKUNDIGEN EN VERLOSKUNDIGEN VERLOSKAMERS VERNIEUWEN WATERVOORZIENINGEN AANLEGGEN ARTSEN, VERPLEEGKUNDIGEN EN VERLOSKUNDIGEN

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland 1 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland Alle data zijn gemeten op 31 december van genoemde jaar 1 Kerngegevens: Over de organisatie 2014 2015 Aantal voedselbanken 157 162 lid van Voedselbanken Nederland

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Van medicijnman tot evidence based practice

Van medicijnman tot evidence based practice Van medicijnman tot evidence based practice Een reis door de ambulante GGZ van Sierra Leone Antoinet Kabbedijk Verpleegkundig Specialist GGZ Kings Sierra Leone Partnership Sierra Leone Ruim 6 miljoen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 11741/14 ADD 1 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 560 FSTR 37 CADREFIN 91 REGIO 81 DELACT 125 de heer

Nadere informatie

In Indonesië werkt het Liliane Fonds met 28 partnerorganisaties. Zij voeren het programma uit.

In Indonesië werkt het Liliane Fonds met 28 partnerorganisaties. Zij voeren het programma uit. Het Liliane Fonds in Indonesië In Indonesië werkt het Liliane Fonds met 28 partnerorganisaties. Zij voeren het programma uit. Per 1 januari 2014 ondersteunden zij samen 2.651 kinderen. Wisma voor kinderen

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk in Moldavië

Maatschappelijk Werk in Moldavië Resultaten van MCA in 2014 Maatschappelijk Werk in Moldavië Hierbij een aantal grepen van de resultaten van MCA in Moldavië: Oprichten van Gezondheidscentrum Hansca Het oprichten van het Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Burundi Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi Uitvoeringsperiode 2011-2013 Projectcoördinatie: Projectuitvoering: Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Miparec (Burundese

Nadere informatie

No time to lose Lessen van de Ebola epidemie 2014

No time to lose Lessen van de Ebola epidemie 2014 No time to lose Lessen van de Ebola epidemie 2014 Marit de Wit Artsen zonder Grenzen KAMG congres 2014 Ebola 1976 en 2014 1976 Een blauwe thermosfles arriveert in Antwerpen Eén buisje bloed was nog heel

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Een land in nood, mensen in nood. Daar moet ik, met mijn voorliefde voor humanitaire hulpverlening, toch proberen mijn steentje toe bij te dragen.

Een land in nood, mensen in nood. Daar moet ik, met mijn voorliefde voor humanitaire hulpverlening, toch proberen mijn steentje toe bij te dragen. Ebola departure to Sierra Leone maart 15 Na alle risico s in overweging genomen te hebben en na veel gesprekken met experts on the field, familie en vrienden, heb ik dan toch de beslissing genomen om een

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Docentenhandleiding Kruidnotenactie 2015

Docentenhandleiding Kruidnotenactie 2015 Docentenhandleiding Kruidnotenactie 2015 DOEL De kruidnotenactie wordt al sinds begin jaren negentig door ZOA georganiseerd en is daarom bij veel mensen bekend. De opbrengst is bestemd voor het werk van

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie