Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555"

Transcriptie

1 Eerste tussenrapportage Giro555-actie Stop de ebola-ramp Verslag: Cordaid Over ons Voor het uitbreken van de ebola-epidemie was Cordaid al actief in Sierra Leone en Liberia. Bovendien is Sierra Leone een focusland voor Cordaid. Cordaid steunt hier partnerorganisaties rondom de thema s gezondheidszorg, voedselzekerheid en entrepreneurship en investments. De afdeling Investments is ook operationeel in Liberia. Ten gevolge van de ebola-epidemie is de afdeling DRR & DR (Disaster Risk Reduction & Disaster Response) betrokken bij de hulpverlening in Sierra Leone, Liberia en Guinee. In Sierra Leone werkt Cordaid aan het opzetten van een landenkantoor. In het kader van de activiteiten rond de ebola-epidemie is dit proces versneld. Het landenkantoor is verantwoordelijk voor de implementatie van het Giro555-programma binnen het thema gezondheidszorg. Ook het programma van het thema Investments wordt door dit landenkantoor geïmplementeerd, maar dit programma ontvangt geen Giro555-bijdrage. Bij de programma s in andere sectoren, en in Liberia en Guinee, werkt Cordaid grotendeels via partnerorganisaties die verantwoordelijk zijn voor uitvoering. Het Caritasnetwerk (op nationaal en districtsniveau), waarin Cordaid het Nederlandse lid is, levert belangrijke capaciteit voor noodhulp. Cordaid draagt bij aan de noodhulpprogramma s van Caritas-organisaties in alle drie de landen. Daarnaast verleent Cordaid extra ondersteuning aan het noodhulpprogramma van Caritas Liberia door de inzet van een emergency accompanier die vanuit Cordaid is gedetacheerd bij Caritas Liberia. In alle drie de landen werkt Cordaid samen met internationale leden van het Caritas netwerk, zoals bijvoorbeeld Trócaire in Sierra Leone. Totaal ontvangen van Giro555: Totaal besteed tot 31 januari 2015: (31% van te besteden bedrag) NB: Bestedingen zijn geschatte bedragen inclusief AKV. Exacte cijfers volgen in de eindrapportage van de Samenwerkende Hulporganisaties en de jaarrekeningen van de deelnemers. Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Onderdak Cordaid ondersteunt programma s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone in 4 districten (Kambia, Port Loko, Bombali en Western Area). Families die direct getroffen zijn door ebola, zoals huishoudens in quarantaine, overlevenden van ebola-infectie of familieleden van overleden ebola-patiënten, ontvangen een hulppakket met non-food items. Om verspreiding van ebola tegen te gaan zijn veel spullen van ebola-patiënten verbrand. Met het hulppakket kunnen overlevenden en hun familieleden enigszins het normale leven oppakken. Ook worden communicatiemiddelen uitgereikt, waarmee mensen familieleden kunnen bereiken en om advies en psychosociale hulp kunnen vragen. Kinderen kunnen via de radio s naar onderwijsprogramma s luisteren, zolang scholen gesloten zijn. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en de aantallen hulppakketten zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal.

2 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro families (1.200 personen) ontvangen een hulppakket met onder andere zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en kleren. 200 families (1.200 personen) krijgen een pakket met communicatiemiddelen: beltegoed, telefoons, radio s en een solar oplader/licht. Een extra bijdrage in goederen zijn telefoons, 594 radio s en solar opladers/lichten voor getroffen families in de districten Bombali, Kambia en Port Loko. 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), een hulppakket met huishoudelijke spullen zoals emmers, een lamp en keukenspullen. Resultaat tot Trócaire heeft 973 telefoons ontvangen, 27 zijn vermist. Er zijn WakaWaka Solar opladers/lichten ontvangen en er missen 16. Cordaid dient een verzekeringsclaim in voor de vermiste goederen. Het verzekeringsgeld wordt opnieuw ingezet in Sierra Leone gebaseerd op actuele noden. De partnerorganisaties hebben 594 radio s ontvangen. 246 families, ofwel personen, hebben telefoons en solar opladers/lichten ontvangen via lokale organisaties zoals KADDRO, St Joseph en AAD- SL. De goederen zijn uitgedeeld aan huishoudens in quarantaine (206) en familieleden van overleden ebola-patiënten (40) (directe besteding) Incl. donaties in natura: Gezondheidszorg In Liberia ondersteunt Cordaid met Giro555-fondsen twee programma s: een medisch programma van de Nationale Katholieke Gezondheidsraad, en een niet-medisch programma met ebola-voorlichting en psychosociale hulp door Caritas Liberia. Beide programma s ontvangen ook hulpgoederen en financiering uit andere bronnen dan Giro555-fondsen. Cordaid financiert 18% van de programma s uit Giro555-fondsen en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. De medische hulpgoederen in Liberia worden gebruikt voor triage-training en door medisch personeel. In Sierra Leone heeft Cordaid een eigen gezondheidszorg programma, maar ondersteunt Cordaid ook gezondheidsprogramma s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en de gerapporteerde aantallen voor dit programma zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Lokale partnerorganisaties verlenen telefonische psychosociale hulpverlening aan families die in quarantaine zitten of steun nodig hebben. De hulp gaat het stigma rondom ebola-overlevenden tegen en zorgt dat families niet in sociale isolatie en verdere armoede terechtkomen. Ook delen Caritas en Trócaire hygiënepakketten uit die de overdracht van ebola tegengaan op huishoudniveau. Ebola-waakteams houden de ebola-epidemie in de gaten en zorgt ervoor dat mensen de juiste hygiëneregels in acht nemen om verdere overdracht van ebola te voorkomen. Het Cordaidprogramma richt zich op de wederopbouw van het gezondheidssysteem door middel van het Performance Based Financing systeem (PBF). Hiermee wordt een duurzaam, kwalitatief en ebola-proof gezondheidssysteem opgebouwd. In Guinee ondersteunt Cordaid het noodhulpprogramma van de nationale Caritas van Guinee in Conakry, Kankan en N Zérékoré. Cordaid financiert 32% van het Caritas Guinée programma en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 32% van het totaal. Het programma richt zich vooral op voorkomen van verdere ebolabesmettingen door middel van betere gezondheids- en preventievoorlichting.

3 Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Levering van medische hulpgoederen (1.080 beschermende kleding, gezichtsmaskers, overschoenen, chirurgische handschoenen) aan 2 ziekenhuizen en 18 klinieken. 576 huishoudens, ofwel personen (8 personen/huishouden), in 8 districten ontvangen gezondheidsvoorlichting over ebola en een hygiënekit met daarin een emmer, zeep en chloortabletten. 65 maandelijkse psychosociale en traumasessies voor overlevenden, getroffen families en kinderen die ouders hebben verloren in 10 districten. Resultaat tot De levering van medische hulpgoederen maakte het mogelijk om 55 medisch personeel te trainen als Trainer van Trainers in triage en het correcte gebruik van beschermende kleding. De levering van medische hulpgoederen maakte het mogelijk om 398 medisch personeel te trainen in triage met gebruik van beschermende kleding. De geleverde hulpgoederen zijn ingezet op de triage-afdeling in 2 ziekenhuizen. Met de geleverde hulpgoederen kon de verloskundige hulpafdeling van het St. Josephziekenhuis in Monrovia worden herstart. Met de distributie van de hygiënekits en psychosociale sessies moet nog worden begonnen in kosten hulpgoederen Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Cordaid verleent technische assistentie voor de wederopbouw van het nationale gezondheidssysteem in 2 districten, Overheidsmedewerkers worden getraind in het opzetten en monitoren van het gezondheidszorgbeleid volgens het PBF systeem, inclusief infectie-controle en responsmechanismen. 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), krijgen een hygiënepakket met zeep en ontsmettingsmiddelen mensen in 200 dorpen worden ondersteund door een ebolawaakteam. Resultaat tot 246 families hebben toegang tot psychosociale hulp. 28 medewerkers van het Ministerie van Gezondheid zijn getraind in opzetten en monitoren van een PBF gezondheidssysteem (directe besteding) en (in kosten hulpgoederen) Totaal: (De belangrijkste kostenpost voor de psychosociale hulp zijn de telefoons, welke kosten al gerapporteerd zijn onder de sector Onderdak, en personeel, welke kosten onder de budgetlijn projectmanagement vallen. Om dubbel-rapporteren te voorkomen zijn de kosten voor psychologische hulp hier niet opgenomen.) Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Tijdens huisbezoeken vinden voorlichtingssessies plaats voor in totaal mensen (7 mensen/huishouden), waarna 90% van de bevolking het bestaan van ebola erkent en de juiste hygiënemaatregels neemt. 107 nieuwe voorlichters worden getraind die de preventiemaatregelen en ebola-informatie delen met de lokale bevolking In 120 dorpen wordt een speciale voorlichtingsfilm vertoond in 5 lokale talen.

4 Resultaat tot hygiënepakketten met zeep, chloor en emmers uitgedeeld tijdens de huisbezoeken. Op 120 openbare en drukbezochte plekken worden wasgelegenheden ingericht voor het wassen van handen. In 120 dorpen wordt een waakteam opgericht, bestaande uit telkens 1 man en 1 vrouw huisbezoeken en voorlichtingssessies zijn afgelegd, die mensen bereikt hebben (1456 x 7 mensen per huishouden). 19 nieuwe voorlichters zijn getraind hygiënepakketten zijn uitgedeeld aan 10,192 mensen. 120 wasplekken zijn ingericht op openbare plekken in Conakry bij kerken, moskeeën en andere locaties voor religieuze bijeenkomsten 19 dorpswaakteams zijn actief in 5 vijf zones (in kosten hulpgoederen) Voedsel Overlevenden hebben voedselhulp nodig om de eerste maanden door te komen tot ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook huishoudens in quarantaine hebben voedselhulp nodig, anders moeten zij hun quarantaine verbreken om op zoek te gaan naar voedsel. Families die kinderen opvangen van wie ouders zijn overleden en huishoudens met een minderjarig gezinshoofd kunnen met behulp van de voedselpakketten het hoofd boven water houden totdat lokale autoriteiten deze verantwoordelijkheid overnemen. Cordaid financiert 18% van het programma in Liberia en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. In Sierra Leone ondersteunt Cordaid programma s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en het geplande aantal hulppakketten is gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Cordaid financiert 32% van het Caritas Guinee programma en de geplande aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 32% van het totaal. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro kwetsbare huishoudens met 720 personen (8 personen/huishouden) ontvangen een voedselpakket met rijst, bonen, olie en ingeblikte vis. Resultaat tot Nog in implementatiefase, geen resultaten beschikbaar. 0 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Via Trócaire krijgen 200 direct getroffen families (1.200 personen) in Kambia en Port Loko een voedselpakket met voedsel voor 21 dagen. De voedselpakketten bevatten o.a. bonen, tomatenpuree, gedroogde vis, zout, suiker, melk, cassavabladeren, thee. Via Caritas Sierra Leone krijgen 64 direct getroffen families (384 personen) in Kenema, Kailahun, Bo en Moyambe drie keer een voedselpakket met rijst, bonen, en olie. Ook krijgen de families drie keer een geldbedrag om verse producten als groenten en fruit te kopen. Resultaat tot De voedselartikelen voor Kambia en Port Loko zijn gekocht en klaar voor distributie. In februari en maart zetten Trócaire s partners hiermee de eerdere voedselhulp uit andere fondsen voort.

5 5.207 Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro huishoudens krijgen voedselhulp. Resultaat tot 515 huishoudens, ofwel 3605 mensen, hebben een voedselpakket gekregen met daarin onder andere rijst, olie, suiker en corned beef. In november en december 2014 verslechterde de situatie in Guinee en kwamen er meer ebola-besmettingen. In overleg met de lokale overheid en het nationale bestrijdingsteam is er besloten om 29% meer voedselpakketten uit te delen dan aanvankelijk gepland. 0 (nog geen financieel overzicht beschikbaar) Veel huishoudens hebben hun levensonderhoud ineen zien storten, doordat de kostwinnaar is overleden, zij in quarantaine moesten of zijn verhuisd. Hierdoor konden veel gezinnen niet langer het land bewerken of handel drijven. Cordaid ondersteunt herstel van levensonderhoud in Liberia en Sierra Leone. Cordaid financiert 18% van het programma in Liberia en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. In Sierra Leone financiert Cordaid 16% van het Caritas Sierra Leone programma en is het gerapporteerde aantal gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 In 10 districten kunnen 126 getroffen boerenhuishoudens met personen (8 personen/huishouden) hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van ieder 50 kilo zaaigoed en gereedschap. In 10 districten kunnen 72 getroffen niet-agrarische huishoudens met 576 personen hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van 100 US dollar contant geld, waarmee hun handel kunnen voortzetten. 54 gastgezinnen (8 personen/huishouden) voor wezen of gezinnen bestaande uit wezen met een minderjarig gezinshoofd ontvangen steun in herstel van levensonderhoud door verstrekking van zaaigoed, gereedschappen of contant geld. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten Levensonderhoud beschikbaar. 0 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro families, ofwel 192 mensen (6 personen/huishouden), kunnen hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van zaaigoed, gereedschappen en vee (geiten en kippen). Niet-agrarische families kunnen deelnemen aan een geld-voor-werk programma. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten beschikbaar. 0

6 Bescherming Misbruik tijdens de noodhulp- en wederopbouwfases moet worden tegengegaan. Gemeenschapscomités in Liberia zullen toezien op de interventies van overheid en hulporganisaties, incidenten onderzoeken en rapporteren, en opvolging door autoriteiten terugkoppelen naar dorpsgenoten. De steun van Cordaid gaat ook naar kinderen die hun ouders hebben verloren. Zij hebben extra bescherming nodig om misbruik en kinderhandel tegen te gaan en te zorgen dat zij hun scholing kunnen voortzetten. In Liberia financiert Cordaid 18% van het programma en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 18% van het totaal. In Sierra Leone gaan hulpverleners in speciale opvangcentra op zoek naar familie van kwetsbare kinderen om hen samen te brengen met familieleden die permanent onderdak kunnen bieden. Cordaid financiert 16% van het Caritas Sierra Leone programma en het geplande aantal is gebaseerd op een proportionele berekening van 16% van het totaal. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 Opzetten en trainen van 11 gemeenschapscomités. Programmamedewerkers bezoeken maandelijks 81 geregistreerde wezen, hun gastgezinnen en hun scholen om het welzijn van wezen te controleren, psychosociale hulp te bieden (indien nodig) en schoolbezoek na te gaan. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten beschikbaar. 0 Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro kinderen die door ebola hun ouders hebben verloren of gescheiden zijn van hun familie worden opgevangen in opvangcentra. Resultaat tot Nog in vroege fase van implementatie, derhalve nog geen resultaten beschikbaar. 0 Programma-management Cordaid heeft een Programma Manager (emergency accompanier) gedetacheerd bij Caritas Liberia voor capaciteitsopbouw in project management voor 1 FTE gedurende 6 maanden. De Programma Manager is per 15 december 2014 in dienst getreden en nam deel aan een verkorte inwerkperiode en veiligheidstraining tot 24 december. Op 25 december arriveerde de Programma Manager in Liberia. Zijn activiteiten in januari 2015 hielden in: Bijstellen projectdocumenten (budget, logframe, narrative update) Werving & selectie projectpersoneel Logistiek/inklaring van hulpgoederen van de haven naar de opslag Netwerken met overheid en andere actoren in nationaal coördinatieorgaan. De contributie voor Cordaid aan programma-management in Guinee en Sierra Leone is onderdeel van de algemene steun aan de programma s van partnerorganisaties. Trócaire Sierra Leone heeft deze kosten bij de budgetlijnen voor activiteiten ingecalculeerd. Van de Caritas-organisaties in Guinee en Sierra Leone is nog geen financieel rapport beschikbaar. Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro (werving/training, salaris, reis/verblijfskosten, werkplek en lokaal vervoer)

7 Beeld: Sean Farrell Beeld: MPCHS Na het overlijden van 4 familieleden biedt Aminata in Sierra Leone zorg aan 13 kinderen Training in correct gebruik van beschermende kleding in Liberia Uitdagingen en beperkingen Caritas Liberia heeft een landelijk programma endat brengt veel logistiek en reizen met zich mee. Met de beperkte vervoermiddelen wordt dat moeilijk. Daarnaast zijn de wegen in Liberia erg slecht. Er is één motorfiets per provincie beschikbaar en twee auto s voor 10 provinciën. De programmamedewerkers in Liberia zullen de activiteiten daarom zorgvuldig plannen en zo vaak mogelijk gebruik maken van openbaar vervoer. Voor de ebola-epidemie had 80% van de bevolking in Liberia geen betaalde baan en was geld overal schaars. Door de gevolgen van de ebola-epidemie verslechterde het gebrek aan geld en koopkracht. Dit heeft gevolgen voor de programma-activiteiten rondom het herstel van levensonderhoud. Er is ook sprake van ongenoegen bij de niet direct getroffenen die geen hulp krijgen tegenover de directe slachtoffers die wel hulp krijgen. Er moet heel zorgvuldig worden omgegaan met de selectie van de werkelijke slachtoffers zonder dat dit leidt tot conflicten in de gemeenschap. Het monitoren door speciaal opgezette gemeenschapscomités zal hierbij helpen. Hulpverleners in Sierra Leone hebben veel stress en zorgen om wat ze meemaken. Tegelijkertijd zijn ze bezorgd om hun eigen gezondheid. Om de hulpverleners te steunen en hun werk veilig te maken zijn er strikte protocollen opgesteld die de risico s aanzienlijk verminderen. Ook wordt er psychologische steun geboden aan het personeel. Toekomst hulpverlening In alle landen zijn de plannen bijgesteld om recht te doen aan de veranderde situatie sinds september In veel plaatsen neemt sindsdien het aantal ebola-besmettingen af. In Liberia zullen in februari hoofdzakelijk de trainingen plaatsvinden van vrijwillligers die het programma in 10 provincies gaan uitvoeren. Ook zal de aanschaf van alle noodzakelijke hulpgoederen en logistiek plaatsvinden. Vanaf midden februari komen alle activiteiten in de 10 provincies op gang, waarvan de meesten tot eind juni 2015 doorlopen. In Sierra Leone lopen de activiteiten door tot de zomer van Cordaid s programma versterkt het nationale gezondheidsbeleid en diensten om te zorgen dat het gezondheidssysteem sterker dan voorheen is en met nieuwe ebolagevallen kan omgaan. Het programma in Guinee is voornamelijk gericht op noodhulp en de geplande activiteiten lopen door tot 31 maart 2015.

8 Hulpverleenster Aminata kreeg zelf ebola, maar overleefde. Mijn kinderen huilden van geluk toen ik weer thuiskwam Op 1 januari ging Aminata naar het ebolabehandelingscentrum. Hulpverleners zijn een kwetsbare groep en alleen al in Sierra Leone zijn er 221 hulpverleners zoals Aminata overleden terwijl zij zorgden voor zieke en stervende patiënten. Aminata had geluk: ze overleefde. De dag dat ze het behandelingscentrum mocht verlaten is de gelukkigste dag van haar leven, zegt ze zelf. Tijdens haar reis naar huis dacht ze aan haar kinderen die thuis op haar wachtten. In Sierra Leone wordt de familie van ebolapatiënten thuis onder quarantaine gezet, zodat niemand naar binnen of naar buiten kan. Toen Aminata thuiskwam vond ze het gekleurde quarantainekoord nog om haar huis, terwijl haar kinderen binnen wachten op hun moeder. Huilend van geluk werd ze begroet. Haar kinderen en buren hadden niet verwacht dat ze het zou overleven. Iedereen zong en danste toen ze realiseerden dat Aminata terug is. De steun van Cordaid via de lokale organisatie AAD is onmisbaar geweest bij de terugkeer van Aminata. De hulpverleners zorgden voor voedselhulp voor alle 21 dagen dat de familie in quarantaine moest blijven. Terwijl de overheid rijst leverde, vulde AAD dit iedere week aan met vis, olie, zout, groenten, thee, schoon drinkwater, suiker en bonen. Ook kreeg de familie zeep en andere toiletartikelen. Bovendien kreeg de familie een telefoon, beltegoed en een radio, zodat ze contact konden onderhouden met de buitenwereld tijdens hun quarantaineperiode. Aminata vertelt over de ergste dag in het behandelingscentrum, toen ze geen mobiele telefoon kon lenen. Omdat haar kinderen haar die dag niet konden bereiken dachten zij dat hun moeder was overleden. Tijdens haar herstelperiode was het voor haar een hele steun in de rug om te weten dat er goede zorg was voor haar familie. Ook luisteren haar kinderen via de radio naar onderwijsprogramma s op de radio. Scholen zijn uit voorzorg gesloten, maar op deze manier kunnen haar kinderen toch onderwijs krijgen. Nu knuffelt Aminata haar jongste zoon Abdul en voelt zich sterk en gezond. Ze praat over hoe haar buren haar gesteund en aangemoedigd hebben sinds haar terugkeer als ebola-overlevende. Ze verwachtte dat haar buren haar misschien niet wilden zien uit angst, maar iedereen heeft haar terugkeer en haar overlevingssucces met haar gevierd. En morgen is de dag waar Aminata echt naar uitziet. Morgen zijn de 21 dagen quarantaine voorbij en wordt het koord rondom haar huis verbroken. 1 januari was misschien niet hoe Aminata het nieuwe jaar wilde beginnen, maar morgen is er wel een nieuw begin

Pakistan ZO IS UW GIFT BESTEED

Pakistan ZO IS UW GIFT BESTEED ZO IS UW GIFT BESTEED Pakistan Joost Karhof: De giften bleven binnenstromen 2 Zo redde Mohammad zijn dorp 4 Giften vooral besteed aan onderdak, voedsel en water 6 Lees verder op de volgende pagina Alles

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Extreme droogte overleven

Extreme droogte overleven Extreme droogte overleven Cordaid Mensen in Nood NIEUWS - Nummer 4, 2011 1 voorwoord INDIA Met uw hulp kunnen we kwetsbare bewoners in India blijven ondersteunen Marlou Geurts met vrouwen uit het dorp

Nadere informatie

Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland

Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland Stichting Manneka Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland Voorwoord Beste lezer, Graag geven we u via dit jaarverslag een overzicht van het werk dat Manneka dankzij uw steun in 2014 in Liberia

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda:

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda: mei 2009 www.cordaid.nl 08 Vrouwen in Honduras leren ondernemen Noord-Oeganda: Welkom thuis na twintig jaar oorlog Sri Lanka: midden in het conflict werken aan vrede en veiligheid Het jaar van de crisis

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl 2 - drijfveren en principes Drijfveren en principes

Nadere informatie

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en bescherming van mensen in risicogebieden Humanitaire hulp en civiele bescherming Europese humanitaire hulp maakt het verschil

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD Periode 01-05-2012 / 30-06-2013 Stichting WereldWijd Klompenstraat 1a 6251 NE Eckelrade wwijd@xs4all.nl www.stichtingwereldwijd.nl 1 Inleiding:

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Eindrapport Commissie financiële afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam Juni 2002 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2013 1 - Introductie Door de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Goed nieuws uit Uruzgan

Goed nieuws uit Uruzgan Goed nieuws uit Uruzgan Dutch Consortium Uruzgan Januari 2010 Uruzgan. De naam van deze provincie in Afghanistan klinkt ons tegenwoordig net zo bekend in de oren als pakweg Zeeland of Groningen. Dat komt

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie