Verboden woord Lesvoorbereiding kaartjes kaartjes achterkant Spelregels Afronding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verboden woord Lesvoorbereiding kaartjes kaartjes achterkant Spelregels Afronding"

Transcriptie

1 Verboden woord Lesvoorbereiding Maak de kaartjes (print eerst het (word)document kaartjes op dik papier en vervolgens het (powerpoint)document kaartjes achterkant op de achterzijde. U kunt ook gebruik maken van het TIFF-bestand om de achterkant te bedrukken. (Dik papier en bedrukte achterkant zijn nodig om doorschijnen te voorkomen). Maak eventueel kopieën van de scoreformulieren (excel of word), maar een proefwerkblaadje kan ook. Zet de tafel in groepjes (4 of 5 leerlingen) Elk groepje krijgt een deel van de kaartjes (per leerling eenzelfde aantal kaartjes) Spelregels De leerlingen worden in groepjes van 4 of 5 leerlingen. Elke leerling krijgt een aantal kaartjes (4 of 5). Hij/zij mag deze niet vooraf bekijken. De leerlingen moeten om de beurt de anderen het begrip dat bovenaan het kaartje staat laten raden. De leerling MOET het begrip economisch omschrijven en mag het woord én de verboden woorden (of delen daarvan) niet gebruiken bij het beschrijven. De andere leerlingen mogen geen vragen stellen. Als de leerling aan de beurt is, krijgt hij eerst 15 sec. de tijd om na te denken en vervolgens 30 (of 45) sec. om het woord te omschrijven. De raders schrijven het woord op zodra ze het weten (zonder dat de anderen het woord kunnen lezen). Na het omschrijven wordt het kaartje op tafel gelegd en controleren de raders hun antwoord én controleren zij of er geen verboden woorden zijn genoemd. Vervolgens schrijft iedereen zijn behaalde puntenaantal op. Puntentelling: o Een leerlingen die het woord goed geraden heeft krijgt 1 punt o De leerling die het woord goed omschreven heeft krijgt zoveel punten als er juiste antwoorden zijn gegeven o De leerling die bij het beschrijven een verboden woord heeft genoemd krijgt zoveel punten aftrek als er raders zijn (dus in een groep van 5 personen zouden dat 4 punten aftrek zijn) Als alle kaartjes op zijn, kunnen de stapeltjes een tafel verder weer gebruikt worden. Afronding Bouw eventueel een wedstrijdelement erin door de hoogste score te belonen. Vraag leerling te reflecteren op de oorzaken vaan lage / hoge score s (lage score kán betekenen dat je te weinig begrippen kent, maar kan ook betekenen dat de overige teamleden niet goed waren). Laat de leerlingen eventueel a.d.h.v. de kleurcode kijken of bepaalde hoofdonderdelen van de economische begrippen beduidend slechter scoren. Vraag ook hier om reflectie.

2 Inflatie Investeringen Participatiegraad geld koopkracht prijsstijging duurder producten machines kapitaalgoederen bedrijven werkgelegenheid deelnemingspercentage beroepsbevolking arbeidsmarkt Maatschappelijke geldhoeveelheid Conjunctuurgolf Bestedingen chartale geld giraal geld publiek DNB schommeling bestedingen effectieve vraag overbesteding onderbesteding effectieve vraag kopen conjunctuur Beroepsbevolking Arbeidsproductiviteit Appreciatie werken arbeid aanbod zoeken producten werknemer persoon gemiddelde wisselkoers stijgen duurder worden vreemde valuta

3 Anti-cyclisch begrotingsbeleid Betalingsbalans Bezettingsgraad conjunctuur tegen(gesteld) (buitenlandse) handel internationaal goederen vreemde valuta overzicht capaciteit deel (van) Breedteinvestering Categoriale inkomensverdeling Chartaal geld kapitaalgoederen machines zelfde kapitaalintensiteit arbeidsintensiteit factoren primaire inkomens loon(quote) winst(quote) deel (van) munten bankbiljetten contant wettelijk betaalmiddel giraal geld Collectief goed Conjuncturele Constante kosten producten iedereen prijs bestedingen onderbesteding baan vaste kosten (het)zelfde

4 Devaluatie Diepte-investering budgetonderzoek gewogen gemiddelde prijsstijgingen wisselkoers dalen vreemde valuta goedkoper worden Consumentenprijsindexcijfer kapitaalgoederen machines betere kapitaalintensiteit arbeidsproductiviteit Extern effect Evenwichtsprijs Financieringstekort bijwerking milieuvervuiling prijs vraag en aanbod marktwerking lenen begroting aflossingen staatsschuld Begrotingstekort Frictie Geldmarkt lenen staatsschuld financieringstekort kort zoeken schoolverlaters wisselen vermogensmarkt kapitaalmarkt korte termijn lenen rente

5 Geldschepping maatschappelijke geldhoeveelheid krediet lenen transformatie geldvernietiging Giraal geld maatschappelijke geldhoeveelheid bank rekening courant / betaalrekening betalen Heffingskorting belasting betalen Hoogconjunctuur bestedingen arbeidsmarkt Initiële loonstijging CAO koopkracht inkomen Inkomensoverdrachten tegenprestatie uitkering huurtoeslag ontwikkelingshulp Innoveren vernieuwen verbeteren technologie vooruitgang Inverdieneffect terug belasting Kapitaaldekkingsstelsel omslagstelsel uitkering sparen financieren

6 Kapitaalintensiteit arbeidsproductiviteit diepte-investering machines Kapitaalmarkt vermogensmarkt geldmarkt lange termijn lenen rente Koopkracht reële kopen inkomen Kosten prijsstijging kosten loonkosten duurder Krappe arbeidsmarkt overbesteding loonstijging CAO Kwalitatieve structurele vacature opleiding om-, her- of bijscholing Kwantitatieve structurele capaciteit banen deeltijd ADV Liquiditeitspercentage bank dekking geldautomaat kluis ophalen Loonkosten bruto loon kosten CAO werknemer betalen

7 Loon-prijs-spiraal afwentelen onderhandeling loonkosten Marginale kosten extra product Marginale opbrengsten extra product omzet Marginaal belastingtarief extra inkomen betalen Multiplier nationaal inkomen impuls extra Nationaal inkomen primaire inkomens verdienen loon winst allemaal Nivelleren gelijker denivelleren inkomens(verschil) progressieve belasting Lorenzcurve Denivelleren ongelijker nivelleren inkomens(verschil) Lorenzcurve Omslagstelsel kapitaaldekkingsstelsel uitkering AOW werknemers

8 Omzet prijs hoeveelheid verdient bedrijf Onderbesteding conjunctuur bestedingen kopen Overbesteding conjunctuur bestedingen kopen Prijscompensatie koopkracht loon CAO reële Primaire inkomens factoren loon winst pacht huur secundair inkomen Primaire liquiditeitenmassa maatschappelijke geldhoeveelheid giraal geld publiek Productiecapaciteit producten maximaal bezettingsgraad werkgelegenheid Productiefactor primaire inkomens arbeid natuur kapitaal ondernemerschap produceren Progressief belasting betalen inkomen nivelleren

9 Reële loon Retributie Ruilvoet koopkracht nominaal gemeente product betalen paspoort prijspeil invoer / import uitvoer / export (internationale) handel Secundaire liquiditeiten Structurele Substitutiegoederen primaire liquiditeiten korte termijndeposito s valutategoeden van ingezetenen kort spaargeld capaciteit kwantitatief kwalitatief frictie conjunctuur vervangen producten kruiselingse elasticiteit Toegevoegde waarde Valutamarkt Variabele kosten omzet inkoopwaarde primaire inkomens BTW vreemd geld wisselkoers wisselen / omruilen betalingsbalans aantal producten afhankelijk constante / vaste

10 Vermogensmarkt Waardevaste uitkering Welvaartsvaste uitkering geldmarkt kapitaalmarkt geld rente lenen stijgen prijzen koopkracht welvaartsvast stijgen lonen koopkracht waardevast Werkgelegenheid Wig Ruime arbeidsmarkt banen arbeidsmarkt werk aantal loonkosten netto loon onderbesteding banen werk vacatures

11

12 SC nr. Begrip Kleur SC nr. Begrip Kleur Totaalscore: Kleurcodering 1 groen arbeidsmarkt 5 rood geld- en bankwezen 2 blauw conjunctuur / structuur 6 bruin markt en marktvormen 3 paars buitenland 4 oranje

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk Hoofdstuk 1. Inkomen verdienen 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 D A C C A D B A D D B C D 1.35 a. 1.000.000 425.000 350.000 40.000 10.000 30.000 = 145.000. b. 1.000.000

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Economie. Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 samengevat 2 h2 samengevat 2 & 3 h3 samengevat 4 h4 samengevat 5 h5 samengevat 6,7 & 8 wat

Nadere informatie

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas Domein G Geldwezen Ruil en arbeidsverdeling: 1) Directe ruil: goederen goederen Geringe arbeidsverdeling 2) Indirecte ruil: goederen geld goederen Meer arbeidsverdeling nodig Eigenschappen van geld: 1)

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

Economie. Boekje Geldzaken Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Geldzaken Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Geldzaken Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 & h4 samengevat 3 h5 & h6 samengevat 4 wat moet weten 5 Begrippen 6,7 & 8 Links

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De kredietcrisis

Hoofdstuk 1 De kredietcrisis Hoofdstuk 1 De kredietcrisis 1.1 a. Via de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De hypotheekrente van de eerste woning mag worden afgetrokken van het verdiende inkomen. Daardoor betalen mensen met een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE VWO (de onderdelen, die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt)

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE VWO (de onderdelen, die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) INHOUDSOPGAVE ECONOMIE VWO (de onderdelen, die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Inleiding economie, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod:

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: Examenstof vmbo economie Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: EC/K/4: Consumptie en consumentenorganisaties Hier gaat het over jouw rol als consument:

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie

Rendement = investeringsopbrengst/ investering *100% Reëel rendement = Nominaal rendement / CPI * 100-100 Als %

Rendement = investeringsopbrengst/ investering *100% Reëel rendement = Nominaal rendement / CPI * 100-100 Als % Inflatie Stijging algemene prijspeil Consumenten Prijs Indexcijfer Gewogen gemiddelde Voordeel: Mensen met schulden Nadeel: Mensen met loon, spaargeld Reële winst bedrijven daalt Rentekosten bedrijven

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

Economie. Inhoudstabel

Economie. Inhoudstabel Economie Inhoudstabel 0. Inleiding... 4 0.1 Doel... 4 1.1.3 Behoefte... 4 1.1.2 Schaarse middelen... 4 1.1.3 Nuttigheid en keuzeprobleem... 4 0.2 Welvaart en welzijn... 4 0.3 Soorten goederen... 4 0.4

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

blz. 84 titel figuur 6.4 wordt: Netto profijt per jaar van burgers naar leeftijdsgroepen (gemiddeld per persoon)

blz. 84 titel figuur 6.4 wordt: Netto profijt per jaar van burgers naar leeftijdsgroepen (gemiddeld per persoon) Lesbrieven vwo Lesbrief Levensloop blz. 20, kennenlijst, laatste stip eerste rij: koopkracht van het inkomen blz. 20, kennenlijst, tweede rij, 6 e stip: tit-for-tatstrategie blz. 20, kennenlijst, tweede

Nadere informatie

Economie Samenvatting M4

Economie Samenvatting M4 Economie Samenvatting M4 Hoofdstuk 1 De prijs van tijd Ruilen over tijd is een belangrij onderdeel van economisch handelen. Dat geldt voor huishoudens, bedrijven en de overheid. Gezinnen sparen voor hun

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Rente de prijs van tijd. Als rente hoger is dan de opofferingskosten individuele prijs van tijd niet lenen maar sparen

Rente de prijs van tijd. Als rente hoger is dan de opofferingskosten individuele prijs van tijd niet lenen maar sparen Rente de prijs van tijd. Als rente hoger is dan de opofferingskosten individuele prijs van tijd niet lenen maar sparen Ruilen over de tijd Intertemporele substitutie Bedrijven lenen geld om te investeren

Nadere informatie

DOMEIN E: RUILEN OVER DE TIJD. Module 4 Nu en later

DOMEIN E: RUILEN OVER DE TIJD. Module 4 Nu en later DOMEIN E: RUILEN OVER DE TIJD Module 4 Nu en later Inflatie Definitie: stijging van het algemeen prijspeil Gevolgen van inflatie koopkracht neemt af Verslechtering internationale concurrentiepositie Bij

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 h5 samengevat 4 & 5 h6 samengevat 5 & 6 h7 Samengevat

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar LESBRIEF JONG & OUD Hoofdstuk 1 School of baantje? 1.1 Keuze maken Het maken van de juiste keuze is niet altijd makkelijk. Sofie staat voor de keuze de havo afmaken en daarna een hbo-opleiding te volgen

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie 1,2. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.00 uur economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur economie 1 Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

bestudeert het omgaan van mensen met schaarse alternatief aanwendbare middelen, die ze gebruiken om er hun behoeften mee te bevredigen.

bestudeert het omgaan van mensen met schaarse alternatief aanwendbare middelen, die ze gebruiken om er hun behoeften mee te bevredigen. LESBRIEF WELVAART Hoofdstuk 1 Economie: bestudeert het omgaan van mensen met schaarse alternatief aanwendbare middelen, die ze gebruiken om er hun behoeften mee te bevredigen. behoeften schaarste d.w.z.

Nadere informatie